27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 1 - NR.6

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 1 – Nr. 6 – juli 2010

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Carmen Claudia Cees Merel

Daniël

Jens

Diana Gina Ian

GESLAAGD !

Spannende weken. Er is door veel jongens en meiden

hard gewerkt in de afgelopen periode. Tentamens,

examens en dan.. het lange wachten. Medio juni

verschenen dan de eerst vlaggen met de schooltas in

top, ten teken dat het is gelukt: Geslaagd! Sommigen

moesten nog een ‘her’ en voor weer anderen waren de

resultaten niet genoeg voor een diploma. We wensen

alle geslaagden in Beesd een welverdiende vakantie.

En de niet- geslaagden: kop op! Vol goede moed naar

een nieuwe poging. De foto’s in deze Dorps krant zijn

niet volledig, maar een aantal mensen reageerden op

onze oproep voor een gala-foto.. Hierbij dus!

Karlijn

1


aagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! ge

aagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd!

Kay Marissa Mathijs Nick

Jordi

Nina

Paula

Angela Rutger yes ! geslaagd ! Thom

Cynthia

Joris

Sander

helaas niet geslaagd.. :-(

Shannen

Andy

aagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! ge

aagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd! geslaagd!


Mevr. van Kuilenburg-Vos 100 jaar!

Coba van Kuilenburg-Vos hoopt 7 juli haar

100e verjaardag te vieren in haar eigen wo ning

te Beesd. Ze is geboren in Heesselt aan de Waal.

Maar is op 20 jarige leeftijd in Beesd komen wonen,

omdat ze daar haar liefde had gevonden:

Jan van Kuilenburg. Door haar huwelijk is ze

in de winkel terecht gekomen bij haar schoonmoeder

in de Wilhelminastraat (waar nu Camiel

van den Berghs’ sportwinkel is). Deze winkel

(Levensmiddelenzaak Jan van Kuilenburg) heeft

ze later met haar man en vijf kinderen voortgezet

tot aan hun pensioen. Onder vele ouderen in het

dorp zal zij nog wel bekend zijn als de vrouw

van ‘Jan den Uil’. Haar man Jan zei altijd: “Jan

den Uil doet alles in een buil”. Vroeger werd in

de kruidenierszaak dan ook heel veel verpakt in

zakken met het Uiltje erop, Uiltjes koffie, Uiltjes

thee en er waren zelfs Uiltjeszegels. Jan den Uil

had ook als eerste in Beesd een auto, nog vóór

de dokter die zich nog met paard en koets verplaatste.

Coba van Kuilenburg is nog steeds actief. Zo

gaat ze al bijna 30 jaar iedere week bingoën in

Culemborg. Als ze gaat, wil ze graag winnen. Uitspraken

als “Die neus me (naast me) zat had de

jackpot en ‘ne vrije bingo en ik had weer niks.”

Ze is niet echt goed meer ter been, maar als ze

naar het bingo gaat, loopt ze best in een rap tempo

naar de auto…

Wat ze ook graag doet, is rustig op het plateau

aan de Waal bij Varik een middagje naar de

boten kijken. Verder heeft ze haar zinnen gezet

op een flatscreen. “Ik vraag geld voor mijn 100e

verjaardag, dan kan ik er een kopen bij Wakkermans!”

De kinderen hebben er voor gezorgd, dat

ze nu al zeker een maand kan genieten van het

mooie beeld van een flatscreen. En ze geniet er

met volle teugen van.

Wij feliciteren Coba van Kuilenburg met haar

100e verjaardag!

Mevr. van Kuilenburg-Vos - 100 jaar - woont nog zelfstandig

aan de Groenzoom!

3


EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

6 en 7 juli Halve finales WK op groot scherm in De Notenboom, entree gratis

11-jul Finale WK voetbal op groot scherm in De Notenboom, entree gratis

31-jul Valkenieren bij de Baron, roofvogelworkshop Mariënwaerdt, € 150,00 p.p.

02-06 aug Kinderspelweek, thema ‘Spelweek Loves Holland’

€ 35,00 p.p.p.week

08-aug Valkenieren bij de Baron, roofvogelworkshop Mariënwaerdt, € 150,00 p.p.

18-22 aug Landgoedfair Mariënwaerdt; ‘De smaak van de Heerlijkheid’ € 15,00 p.p.

05-sep Open Podium met Mandalay in De Notenboom, entree gratis 15:00 uur

12-sep Valkenieren bij de Baron, roofvogelworkshop Mariënwaerdt, € 150,00 p.p.

16-sep Open dag in De Notenboom, entree gratis 16:00 uur

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord

Dorpskrant Beesd’

Beesdse KNIPSELS

15e Koekeloerenmarkt

zaterdag 18 september 2010

Dit jaar houden we de koekeloerenmarkt op

zaterdag 18 september a.s.

Dit is in het najaar i.p.v. voorjaar zoals u gewend

bent, maar in de beginjaren

werd de Koekeloerenmarkt ook

gehouden in het najaar. Toen op het

schoolplein van de R.K. School.

Dit jaar vindt de markt plaats in de

gerenoveerde pastorietuin aan de

Voorstraat. We hopen dat het

weer een gezellige dag mag worden,

en hopen op mooi weer. We verkopen

in de week vóór de markt ook weer

koekeloerenkoek huis-aan-huis.

Noteer deze datum alvast in uw agenda! En

ik hoop dat we u mogen begroeten op de

Koekeloerenmarkt. Een van de organisatoren,

Gerian Verbeek

Extra nummer Dorpskrant -

historie Jaarmarkt 1620-2010

Tijdens de jaarmarkt deelden we een extra

nummer uit van de Dorpskrant Beesd. Omdat

veel mensen deze extra edite niet hebben,

voegen wij hem toe aan deze uitgave.

Het bevat een korte geschiedenis van Jaarmarkt

en Kermis in Beesd, die al 390 jaar in

Beesd worden gehouden! We konden in de

stand tientallen steunleden intekenen.

4


Jaarmarkt Beesd

op oma’s stoeltje


Jaarmarkt Beesd op oma’s stoeltje

Geslaagden Beesd studiejaar 2009-2010 (wellicht is de lijst niet volledig)

VMBO Lek en Linge

Dion van Veldhoven

Jesper van Weenen

Daan Akkerman

Maarten Fokker

Daniël Post

Tom Smit

Mitchell van Wees

Jacky Cortel

Jordy Reuser

VMBO De Lingehorgh

Sharona de Klein

Jordi van der Heijden

Michelle Hollanders

Sven Heijkoop

Tony van Beest

Kelly van Asch

Kay Honders

Jens de Vries

6

Gina van de Water

Nadine de Zeeuw

Marsha van Beem

Lidwien van Kraats

Nicky Nijhuis

Gwaeron Smit

VMBO KWC

Andy van Drenth

Cynthia van de Water

Shannon Bronk

Nina Bassa

Nick van Gameren

Lisa Verweij

HAVO KWC

Cees de Jong

Carmen van Buuren

Thom van hillo

Kelly Warrens

Serena van Scharenburg

Mathijs Breukel

HAVO Lek en Linge

Dennis Bullee

Paula van Buuren

Mark Spronk

Dylan van Veldhoven

Angela Verwolf

Alex Xia

Karlijn Zuurmond

VWO KWC

Rutger van Hillo

Rozemarijn Witkam

Diana van Beurden

Tweetalig VWO Lek en

Linge

Joris Koudijs

Gymnasium

Camphusianum

Enny van Beest

Marissa Meegdes


Miguel Peters

Op vrijdag 2 juli j.l. bereikte ons het ontstellende bericht, dat Miguel

Peters op 12-jarige leeftijd in het ziekenhuis van Groningen is overleden.

Miguel was sinds kort redactielid van de Dorpskrant en in de vorige uitgave

interviewde hij nog de baronesse van Marienwaerdt. Toen vorig

jaar de aarde beefde op Haïti en er zoveel slachtoffers vielen, ondernam

hij - samen met zijn zusje Sainday - actie en zette een inzameling op

touw op zijn school de Lingelaar en later in heel Beesd. Trots werd hij

geïnterviewd door een televisieploeg van RTL.

Trots waren hijzélf, zijn ouders en klasgenoten op het enorme resultaat

van de sponsorloop en de markt: bijna 13.000 euro! Miguel

is indertijd geadopteerd vanuit een weeshuis op Haïti en voelde

zich zeer verbonden met dat land en de mensen. Miguel leed al

geruime tijd aan verschillende aandoeningen en lopen werd ook

steeds moeilijker. Daarom kwam je hem soms ook tegen in een

electrische rolstoel. Doordat zich ernstige complicaties voordeden,

is hij kortgeleden overgebracht naar het ziekenhuis van Groningen.

Daar is hij overleden.

De redactie van de Dorpskrant Beesd spreekt haar oprechte deelneming

uit naar zijn familie. We zijn er trots op dat hij zijn steentje

heeft bijgedragen aan deze krant.

advertenties

7


advertenties

het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Cor van Weenen

(Kemker plaatsen!)

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.

8


Brug tussen Beesd en Rumpt halve eeuw jong Paul van Mook

Uit de krant van… Beesd-Rumpt, 9 juni 1960.

Opening Blauwe Huisbrug

Geen enkele brug in het Betuwse land is zo druk

besproken als die welke dinsdagmiddag 7 juni

door de Commissaris der koningin in de provincie

Gelderland tussen Beesd en Rumpt is geopend. De

Lingedorpen zijn thans verlost van het tijdrovende

overzetten met het pontje en hebben nu directe

onderlinge verbinding. Een verbinding, die niet alleen

tijd en dus geldbesparend zal werken, maar

ook een verbinding, die beide dorpen dichter bijeen

kan brengen op geestelijk en cultureel gebied. De

brug is niet door gemeente Beesd of Deil betaald,

maar door het Rijk en de Provincie.

Reeds op de brug bij de opening spraken de burgemeesters

mr. Kolff en mr. Jonkers over het wegnemen van een scheidslijn, die eeuwenlang heeft bestaan,

maar thans gelukkig is doorbroken.

Rumpt organiseerde een veel vrolijkheid brengend Lunapark en van Beesdse kant werd er voor gezorgd,

dat direct na de opening op waardige wijze ons volkslied ten gehore werd gebracht door muziekvereniging

Concordia. Nadat beide burgemeesters elkaar de hand hadden geschud en er ballonnen

waren opgelaten, stapte de Commissaris der Koningin in de postkoets, die hem naar Beesd bracht en

werd gevolgd door de Rumptse optocht met versierde wagens. Verschillende onderwerpen werden op

de wagens gesymboliseerd: het veerpontje, de ruilverkaveling, huishouden van Jan Steen, de boerenbruiloft

met accordeonmuziek en de Vrijgezellenwagen. De Rumptse mu ziekvereniging Voorwaarts

blies gezeten op een wagen een al even

vrolijk stukje muziek. In het K.K. gebouw

schonk burgemeester Jonkers aandacht

aan de scheiding welke de rivier de Linge

tussen beide gemeenten Beesd en Deil zo

lang stand heeft gehouden. Naast het IJzeren

gordijn kenden we dus ook een watergordijn,

nl. de Linge. De nieuwe brug is een

schakel tussen de verbinding Culemborg

– Haaften en straks – als de brug over de

Linge te Gellicum-Rhenoy klaar is – ook tussen

Geldermalsen en Leerdam. De Blauwe

Huisbrug, genoemd naar het kasteel dat hier

in de nabijheid in de uiterwaarden van Beesd

stond, is voor de ontsluiting van deze streek

van groot belang. Na diverse toespraken begonnen

de verder feestelijkheden. In Beesd

werd een openluchtbal georganiseerd en

waren er filmvoorstellingen.

In Rumpt stond op het

feestterrein bij de brug

een grote feesttent,

waarin de succesvolle

show uit Tiel “Van de hak

op de tak” werd opgevoerd

en ’s avonds speelde er een

band uit Bussum gezellige dansmuziek.

Pontveer Rumpt

De vader van dikke Henk Meegdes genaamd Hent runde het

pontveer samen met zijn vrouw Kee. Auto’s werden met de

grote pont overgevaren de fietsen gingen in een roeiboot. Links

van de foto was een terrein, dat in de volksmond het ‘Jodenwardje’

werd genoemd. De jeugd van toen ging daarlangs naar

de Linge om te zwemmen of te vissen. Of om met een fiets of

voor de stoere jongens met een motor de Linge in te rijden.

Sommige versierden zich dan eerst met oeverriet en takken.

Een retourtje met het pontveer kostte een dubbeltje per persoon.

Aan de Rumptse zijde hing een bel in Beesd stond het

wachthokje. Het huis werd door een brand compleet verwoest

en in 1960 was de Blauwe Huis brug klaar en het pontveer overbodig.

Het is wel grappig dat daar nu ook een hangplek voor

de jeugd is gerealiseerd. De stoere jongens en meisjes duiken

of springen van de brug en kletsen onder de overkapping. De

enige jeugd die ik bij mijn bezoekje tegen kwam was de familie

kip.

Nel Spronk, Beesd

‘Ik herinner me dat ik

op het pontje dat tussen

Rumpt en Beesd

voer, verliefd werd

op mijn latere vrouw,

Floor...’

Wim de Keijzer, Beesd

9


“Uit de ouwe schoenendoos”

Een paar zeer oude plaatjes van het Rumptsche Veer, vóórdat de brug er was.

advertenties

10


Ton van Balken zegt ‘adieu’ tegen Beesd Patricia Kraan

Ton van Balken begon 37 jaar geleden als

leerkracht op St Antonius. Na 12 jaar werd

hij directeur. Dat is hij 25 jaar geweest.

Eigenlijk zou hij eind schooljaar 2010-2011 gebruik

maken van de VUT-regeling en daarmee

vertrekken uit het onderwijs. De kans deed zich

voor om nu wethouder te worden. Hij is al jaren

raadslid voor CDA in Zaltbommel. Nooit eerder

heeft hij het gevoel gehad dat hij kon vertrekken,

want er waren altijd wel kansen om zich verder

te ontplooien en binnen de school waren allerlei

ontwikkelingen gaande; in 1986 kwam de kleuterschool

erbij, er zijn verschillende verbouwingen

in en aan de school

geweest, de ontwikkeling

van het Jeugdplein, de

bouw van het Kulturhus,

etc. Een mooiere school

als de Antoniusschool is

niet te vinden, vindt Van

Balken.

Ton voelt dat het nu tijd

is om te vertrekken. Hoewel…

na de laatste grote

verbouwing aan het

schoolgebouw moet er nog

wel geschilderd worden…..

Ook de dependance in de

nieuwbouwwijk De Plantage

in Geldermalsen is

een mooie nieuwe ontwikkeling;

daar wordt

een brede school gebouwd

met 3 schoolvormen,

waaronder een RK

school. Hij had daar graag

een bij drage aan willen leveren. Maar het is tijd

voor een nieuwe uitdaging:

Van Balken is nu benoemd tot wethouder in

Zaltbommel. Zijn portefeuille is welzijn, samenleving,

onderwijs, natuur en milieu, kunst en

cultuur. In Zaltbommel heeft hij ook te maken

met ontwikkeling brede scholen, maar zo’n fantastische

brede school als Jeugdplein Beesd

heeft hij in Zaltbommel nog niet gevonden. Ton

wil zijn kennis en ervaring uit Beesd gebruiken

om brede scholen in Zaltbommel een impuls te

geven.

Van Balken heeft de balans tussen werk en ontspanning

altijd goed kunnen bewaren. Het vogelasiel

aan huis, het leiden van een wilgen knotploeg

en beheerder zijn van een heemtuin in

Zaltbommel geeft voldoende afleiding. Hij blijft

ook als wethouder actief in het natuurbehoud.

Er zijn nogal wat uitdagingen zijn pad gekruist en

het was nodig om verschillende ‘klussen’ te doen

binnen zijn periode bij St. Antonius. Zo is hij ook

staf directeur bij SKOR geweest, interim directeur

bij andere SKOR school, etc. Hierdoor heeft hij

het gevoel dat die 37 jaar voorbij gevlogen zijn.

Van Balken is trots op het feit dat St Antonius is

uitgegroeid tot ‘groene’ school. Zo waren er uitstapjes

naar uiterwaarden en Mariënwaerdt, het

Kabouterpad voor kleuters en schoolkampen

naar Schiermonnikoog. De

kinderen kwamen steeds

met ‘groene oogjes’ terug.

En als kroon op deze natuur

insteek; het ooievaarspaar

op de school! Ook is hij

trots op het resultaat van

intensieve samenwerking

met de Lingelaar. Vroeger

waren deze scholen als

Feyenoord en Ajax; geduchte

concurrenten! Door

hard werken met eerst

Dick van de Vendel en nu

Jeroen Veldhuijzen, werken

de scho len nu prima

samen aan gezamenlijke

sportdag, spektakeldag en

natuurlijk de brede school

Jeugdplein Beesd. Verder

is hij ook bijzonder trots

op de jaarlijkse musical;

St Antonius is een van de

weinige scholen die een volledig eigen productie

maakt, met eigen liedjes, etc.

Ton heeft zich altijd thuis gevoeld in Beesd en

Zaltbommel. Beesd zit in zijn hart; gevleugelde

uitspraak: “Kom niet aan Beesd!”

11


Avondwandelen met bewoners Lingehof

JvtS

In de zomermaanden trekt af en toe een

stoet door Beesd. Het is een stoet van rolstoelen.

Bewoners van Lingehof houden,

begeleid door vrijwilligers/sters van het

Rode Kruis, een avondwandeling. Het is

een initiatief van het Rode Kruis Beesd. De

coördinatie is in handen van An Zwarts. Het

is inmiddels al de achtste zomer dat deze

wandelingen worden gehouden. An Zwarts

vertelt dat het heel klein is begonnen en inmiddels

erg is uitgegroeid. Er waren toen

ook meer begeleiders nodig. Na een oproep

in de krant kwamen er meteen veel enthousiaste

reacties. De animo bij de bewoners is

groot. De mensen genieten zichtbaar.Sinds

5 jaar rijdt de bus van Rode Kruis Geldermalsen

mee als begeleiding en om te helpen

bij eventuele calamiteiten. Met regen en kou

gaan de wandelingen niet door. Dat is altijd

teleurstellend. Laten we ook in dit verband

hopen dat we een mooie zomer krijgen!

’t Zicht op Enspijk en de Linge is ons ontnomen… MvD

Beesd, al fietsend vanaf de Havendijk naar de

Notendijk komen we onder de nieuw gebouwde

Lingebrug. Tussen de weg en de Linge is daar nu

een dijk opgeworpen.

Op 20 mei j.l. gaf Rijkswaterstaat een informatieavond

over het tracé Everdingen-Deil van de

A2. Hieronder volgt een verslag.

Aan de wand hangt een reeks tekeningen van het

hele traject. Bij de tekening van de Linge en de

brug met die gekke dijk staat Joop Ezendam van

het Waterschap Rivierenland. Hij vertelt bevlogen

over alles wat met water, landschap en vaargeulen

te maken heeft. Hij kan dus goed uitleggen hoe dit

nu allemaal zit.

Vroeger lag de weg binnendijks en gingen we via

een tunnel naar het landgoed Ma riënwaerdt en terug.

De tunnel is gesloopt en Rijkswaterstaat heeft

besloten geen nieuwe tunnel te maken. De weg

is nu langs de Linge aangelegd, onder de nieuw

gebouwde brug van de A2.

De weg moet op een bepaalde diepte liggen, willen

alle hulpdiensten er onder door kunnen. Zo

heeft politie en ambulance genoeg aan 3m diepte,

de brandweer heeft 4m nodig. Een doorgang van

3m zou geen dijk noodzakelijk maken. Een doorgang

van 4m betekent dat deze weg regelmatig

onder water zou kunnen komen te staan. Het is

niet wenselijk dat bij een calamiteit op Mariënwaerdt

of Tricht de brandweer via het station om

moet rijden.

12

De nieuwe bruggen hebben oude namen gekregen en

heten achtereenvolgend ‘Oldenburger’ (Linge), ‘Hoge Veld’

(spoorlijn) en ‘Lage Veld’ (ecoduct).

Hoog water, aldus Ezendam, kan het gehele jaar

voorkomen. Dit is van meerdere factoren afhankelijk.

De hulpdiensten hebben er echter op aangedrongen

dat de weg nooit mag overstromen. Verder

eist het Waterschap een dijk langs de Linge om

Beesd te be schermen tegen hoog water. De dijk is

nu in de uiterwaarden van de rivier gelegd. Waar

een dijk ligt, kan geen water staan. Uiterwaarden

zijn nu net plek ken waar de rivier de ruimte krijgt.

Het aanleggen van deze nieuwe dijk zorgt er dan

ook voor dat het Waterschap op een andere plek

moet compense ren. Het Waterschap ziet liever de

oude situatie, dan hoeft er niet gecompenseerd te

worden.


Uw logo

hier?

Het kan!

informeer

bij de redactie!

Er ligt nu een hoge dijk tussen de doorgaande weg naar Mariënwaerdt en de Linge waardoor het zicht op

Enspijk er niet meer is. Niet elegant, maar wel noodzakelijk bij hoog water...

Op de informatieavond hangt er ook informatie over deze compensaties voor de natuur. Zo

op het eerste gezicht ziet het erg kunstmatig aangelegd uit, maar over een vij ftal jaren zal

het een en ander er toch na tuurlijker uitzien. Zo hangen er o.a. tekeningen van ’t Liefland, De

Lange weide, De Buster, Oude Waag, het Lage Veld. Hebt u in het voorjaar ook geschaatst

op de ‘Lappenheide’ bij Acquoy? Dat is ook zo’n natuurcompensatie.

Nu weten we waarom er zo’n gekke dijk tussen de weg en de Linge ligt en we het mooie

Enspijk niet meer in de verte kunnen zien liggen.

v Groep 7 St. Antoniusschool Wat willen ze worden? RS

Damian van Asch wil later militair worden, omdat

ik het gaaf vind en omdat ik graag mensen wil

helpen.

Mees Thijssen wil later iets met sport of voetbal

presentator gaan doen. Ik kan heel goed praten

en ik klets als een prof. Ik weet echt niet hoe lang

je moet studeren!!!

Ducan van Rixel wil militair worden, omdat ik meer

van de wereld wil gaan zien. Als dat niet lukt, ga ik

iets met musiek doen.

Jeroen van Dijk wil kok worden, omdat ik erg van

koken hou en ik zou niks anders willen doen.

Raimond van den Burg wil in de bouw gaan werken

of in die richting! Ik vind het leuk omdat mijn

vader het ook doet. Als dat niet lukt, wil ik politie

worden.

Olivia Ponsioen wil later ruiter worden (beroemde

ruiter), omdat ik nu zelf ook paard rij en ook een

eigen pony heb. Ik rij zelfs wedstrijden en daar wil

ik mee verder gaan. Als dat niet lukt, wil ik bij de

bereden politie gaan werken.

Anouck van Ooien wil iets met dieren of paarden

gaan doen, omdat ik veel van paarden en dieren

hou. Als dat niet lukt, wil ik bij de bereden politie.

Ik zal echt niet weten hoe lang je moet studeren.

Jarno Vink wil militair worden, omdat ik het gewoon

leuk vind. Als dat niet lukt, word ik architect.

Marieke Maas wil visagist worden, omdat ik het

heel interessant vind. Als dat niet lukt, ga ik iets

met fotografie doen.

Tim Versteeg wordt vrachtwagen chauffeur.

Waarom: omdat mijn vader het ook doet en ik vind

het leuk. Je moet ¾ jaar studeren.

Iris Kroeze wil stilist worden. Ik vind het gewoon

erg leuk. Ik zou niet weten hoe lang je moet studeren.

Als dat niet lukt, wil ik iets met fotografie

doen.

Quinty Kruisen wil stilist worden. Ik vind het leuk

om iets met nagels, make-up en haar te doen.

Anders word ik kapster. Ik denk….dat je heel lang

moet studeren.

Naomi Burggraaf wil later iets met kinderen doen of

in een kinderdagverblijf gaan werken… Waarom:

ik vind zo wie zo kinderen heel erg leuk. Ik weet

niet hoe lang je moet studeren!!!!

Stefan van den Bosch wil elektricien worden.

Mmmmm, ik ben best technisch en in mijn hoofd

zitten best veel draadjes, dus waarom niet, hè.

Als het niet lukt, wil ik profvoetballer worden of

commentator. Hoe lang je moet studeren: moet je

niet aan mij vragen!

Yoni Vink wil kapster worden, omdat ik het leuk

vind om iets met haar te doen. Ik denk…dat je 4 à

5 jaar moet studeren.

Melody van Bremen wil iets met dieren gaan doen,

omdat ik van dieren hou. Of ik wil modeontwerpster

worden.

Latisha Burggraaf wil modeontwerpster worden,

omdat ik van kleren hou. Anders wil ik iets met

paarden gaan doen.

Uw logo

hier?

Het kan!

informeer

bij de redactie!

Kemker ;-)

steun de

Dorpskrant

met een

logoplaatsing!

steun de

Dorpskrant

met een

13logo-

plaatsing!


advertenties

Kielenstijn

(Kemker plaatsen!)

14


Diverse mensen hielpen

ons aan de namen van de

personen op de oude foto’s

in de vorige uitgave:

‘Het Stoeltje van Oma’

opgelost!

Foto links: Bevrijding 1945-1946

Achterste rij, vlnr. Cors v. Lith, Leo v.d. Heuvel,

Bart v.d. Heuvel, Joop v. Lith, Johan v. Gameren.

Voorste rij, vlnr. Teunie Ros, Nelis Ros, Ben Kroeze.

Kampioenschap elftal A1. (1975?)

De vier leiders/trainers op de bovenste rij zijn v.l.n.r. Piet den

Hartog, Jan Willem Stals, Willy Kroeze en Arie Bothof.

De spelers op de bovenste rij (staand) zijn v.l.n.r. Rini Klein,

Jos Krielen, Harry van Bremen, Harry Beelen, Bert Zuurmond,

Jan van Alphen, Antoon van de Water en Jan Hillo.

De spelers op de onderste rij zijn.v.l.n.r. Wim Bender, Hans

van Bremen Cees Bassa, Cees Schriel, Hans van der Burg

en Jantje Kroeze (Wzn).

Colofon

De redactiesamenstelling:

Jeanette van ’t Slot, Marjo van Dun, Gert de Kruijff,

Patricia Kraan, Nel Spronk, Miguel Peters en Ray-Sulaine

Geerman

Redactieadres:

Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Telefoon: 0345-573688

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen? U kunt een exemplaar

afhalen bij Uitspanning de Notenboom, Supermarkt MCD,

Bibliotheek Jeugdlaan

Hier staat het stoeltje op Mariënwaerdt

Prijswinnaars!

Tijdens de Jaarmarkt van

11 juni j.l. was de Dorpskrant

ook aanwezig met

een promotie-kraam. Voor

de gelegenheid hadden

we een extra stoeltje-foto

gemaakt en konden de

mensen hun oplossingen

inleveren. Wilma van Tussenbroek

was een van de

vele goede inzenders.

‘Stoeltje van oma’ uit editie

5 stond op het terrein

van de brandweerkazerne

aan de Veerweg. Luna van

Ewijk raadde het goed en

is de winnaar.

Waar staat het stoeltje

dit keer??

Uw / jouw oplossing naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com of in de bus op Hoenderblokstraat

21.

‘Het Stoeltje van Oma’

Nieuwe opgave: waar staat het stoeltje dit keer?

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!