27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 1 - NR.3

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 1 – Nr. 3 – februari 2010

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@jeugdpleinbeesd.nl

Bouw Kulturhus begonnen!

STEUN

DE DORPSKRANT

LEVER DE

BON IN VAN

BLZ. 9!

18 februari 2010: eerste paal!

Artistieke weergave van hoe het Kulturhus Beesd aan de Jeugdlaan eruit gaat zien.

Onlangs is de bouw van het Kulturhus aan de

Jeugdlaan van start gegaan. Een Kulturhus

is een gebouw waarin meerdere voorzieningen

en diensten bij elkaar gehuisvest worden, zodat

organisaties makkelijker met elkaar kunnen samenwerken

en activiteiten op elkaar afgestemd

kunnen worden. Jeugdplein Beesd, waarin

de beide basisscholen samenwerken met

de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang,

bibliotheek, SVB, Speeltuinvereniging, Harmonie

Concordia en het welzijnswerk, werkt sinds

drie jaar samen om de ontwikkelingskansen

van kinderen te verbeteren. Met de komst van

het Kulturhus kan deze samenwerking verder

uitgebreid worden. In het Kulturhus krijgt SVB

de beschikking over betere sportvoorzieningen.

KRBV vestigt er een nieuwe kinderdagopvang en

buitenschoolse opvang Animal. Peuterspeelzaal

De Knuffel verhuist naar het Kulturhus, waar-

door de bibliotheek in het huidige gebouw veel

meer ruimte krijgt. Daarnaast is het de bedoeling

dat verschillende organisaties gebruik kunnen

gaan maken van het Kulturhus, bijvoorbeeld

om er voorstellingen, cursussen of activiteiten te

organiseren.

Op donderdag 18 februari wordt op feestelijke

wijze de eerste paal geslagen door wethouder

Joop Doeland van gemeente Geldermalsen. U

bent van harte welkom om te komen kijken!

In een later stadium zal het ‘hedenkistje’ van

het Jeugdplein project ‘Toen Thans & Toekomst’

(3T) ingemetseld worden in een van de muren

van het Kulturhus. In dit kistje hebben leerlingen

van de scholen spullen verzamelend van deze

tijd. Over 50 jaar zal het kistje geopend worden,

zodat leerlingen dan kunnen zien hoe wij in

2009-2010 leefden! De redactie

1


Beesdse KNIPSELS

Jongeren popkoor in Beesd

Jeugdplein Beesd gaat vanaf donderdag 11 maart

van start met een Jongerenpopkoor. Ben je tussen

12 en 18 jaar en hou je van zingen en dansen? De

nummers worden in overleg met jullie gekozen en

er staan al twee opties voor optredens! De repetities

worden begeleid door Conny Boon, op donderdagavond

van 18.00 tot 19.30 uur in de St. Antoniusschool.

De kos ten zijn € 75,00 voor 12 lessen Doe

je mee? Aanmelden via www.jeugdpleinbeesd.nl.

De Françaises uit Beesd

(een wonderlijke en leuke ontmoeting)

Dertig jaar geleden zijn ze naar Frankrijk getrokken ;

zo rond hun twintigste jaar. Ze trouwden een Franse

man, kregen er kinderen en bij ieder bezoek aan

Nederland, deden beiden altijd een rondje ‘Mariënwaerdt’.

Louise (Wies) Carisey-de Kruijff werd op de Hooge

Spijk, Mariënwaerdt, geboren. Elly Blain-Kievit een

paar meter verderop, in het middelste der arbeidershuisjes

bij de ingang van het klooster. Ze hebben

elkaar al die tijd nooit gekend.

Met de komst van internet veranderde er veel aan de

communicatiemiddelen. Sinds een paar jaar, schrijven

beide vrouwen op hetzelfde internetforum van

Nederlanders in Frankrijk. De één vanuit de Elzas,

de ander vanuit Bretagne, 1000 km van elkaar verwijderd.

Af en toe viel het woord ‘Betuwe’ of een andere

herkenning en nèt voor de Kerst 2009 schrijft

Louise een privémail aan Elly: ‘Ik heb het idee, dat we

uit dezelfde omgeving komen, wij nemen de afslag

Beesd..’ Elly antwoordt: ‘Wij één afslag verder, maar

ik ben wel in Beesd geboren. Al heel snel blijkt dat

de dames allebei op Mariënwaerdt zijn geboren en

tedere herinneringen hebben aan de jaren

dat ze er hebben geleefd en gespeeld en

het voelt ook meteen heel vertrouwd.

De dames komen erachter dat beiden tussen

Kerst en Oudjaar naar Nederland gaan.

‘Zullen we koffiedrinken op Mariënwaerdt

om kennis te maken?’

En zo gebeurt het, dat er op oudjaarsdag

pannenkoeken worden gegeten door twee

ex-Mariënwaerdtsen en hun Franse echtgenoten.

Pieta Kroeze-Van Kessel is ook snel gevonden:

het vriendinnetje van Elly (zie

kinderfoto vergezeld door Reinier LaVerge,

De vader van Elly Kievit fotografeerde deze drie Mariënwaerdtse

kinderen in de jaren ‘50. Vlnr. Elly Kievit,

Reinier Laverge (†) en Pieta van Kessel.

die helaas is overleden). De vrien dinnetjes van toen

hebben elkaar 46 jaar niet ge zien, maar er was onmiddellijk

herkenning. Op de andere foto, Elly, Pieta

en Louise. Het was een fijne en gezellige ontmoeting

en deze wordt zeker herhaald.

Het is de afstand, die met de jaren de gehechtheid

naar de geboorteplek groter maakt, en internet zorgt

er voor om elkaar op soms wonderlijke wijze dichter

bij elkaar te brengen. •

V.l.n.r. Elly, Pieta en Louise: allen geboren op Mariënwaerdt

2


Zonnewijzerroute, ook in

Beesd?

De Zonnewijzerroute was overtuigend de winnaar van

de jubileumactie van het Nieuwsblad Geldermalsen.

Maar liefst 58% van de stemmen gingen naar dit Trichtse

initiatief. In Tricht kreeg initiatiefneemster Marga

Robesin een cheque t.w.v. €1750,- overhandigd. Inmiddels

is zij op zoek naar inwoners van elke dorp die

zich in willen zetten om in meer dere dorpen in Geldermalsen

een zonnewijzer te realiseren. Vindt u dat

ook Beesd een zonnewijzer moet krijgen en wilt u zich

daarvoor inzetten, neem dan contact op met Marga

Robesin via; robesin@xs4all.nl

Ds. Jitse Scheffer: van mens tot mens

Interview: Gert de Kruijff

Op zondag 17 januari j.l. was de intrede- en verbintenisdienst van ds. Jitse Scheffer met de Hervormde

Gemeente Beesd. Reden voor ons om wat meer te weten te komen over Jitse en zijn gezin. De ontvangst in

de pastorie is hartelijk. De verhuisdozen zijn uitgepakt en het meeste heeft een plekje gevonden. Ik spreek Jitse

in de werkkamer.

De lichte ruimte is fraai ingericht. De gigantische boekenkast is tot de nok toe gevuld. ‘Eigenlijk al te klein’, zegt

Jitse met een knipoog. De meest praktische en waardevolle boeken staan onder handbereik, de rest moet het

doen met een minder opvallende plek. De werkkamer kijkt uit over de besneeuwde boomgaarden. Iets wat

Jitse goed kent, want hij is geboren (1964) en opgegroeid in Erichem, tussen dezelfde bloesem. Jitse bezocht

het KWC te Culemborg, terwijl veel leeftijdsgenoten naar het voortgezet onderwijs in Tiel gingen. Aanvankelijk

was het onderwijs (Pabo) een doel, maar dat veranderde in een studie Theologie te Utrecht. De stage die werd

gelopen in het AZU confronteerde Jitse definitief en overtuigend met de medemens. ‘De naaste’ en zijn of haar

gevoelens en zoektocht naar God en spiritualiteit. Okkenbroek bij Deventer werd na het afstuderen zijn eerste

standplaats. Daar ontmoette hij ook zijn vrouw Gerda, en daar werd het eerste kindje, Vera geboren. Tot groot

verdriet van allen stierf Vera op haar eerste levensdag ten gevolge van een infectie. Vera is in Okkenbroek begraven.

Jitse werd beroepen in Lemelerveld en nam die uitdaging aan. Het werden mooie jaren. Inmiddels was

ook dochter Nynke geboren. In Lemerveld is Jitse met open armen ontvangen en een levend onderdeel geworden

van de gehele gemeenschap. De fusie tussen Hervormd en Gereformeerd Lemelerveld kreeg gestalte

in de nieuwbouw van een gezamenlijke kerk en gemeenschapsruimte. Jitse bedacht ook de naam: ‘Brugkerk’.

Enerzijds verwijzend naar het verleden, anderzijds open naar de toekomst en symbolisch voor het bouwen

van bruggen naar elkaar. Ook oecumenisch kwam er een goede samenwerking tot stand, zozeer zelfs dat de

parochianen hem bij zijn afscheid ‘onze dominee’ noemden. Er zijn veel traantjes gevloeid bij zijn vertrek.

Beesd is voor ds. Scheffer en zijn gezin een nieuwe halte op het levenspad. Nynke gaat inmiddels naar de

Lingelaar en maakt al nieuwe vrienden. Gerda vond in

no-time al een nieuwe, passende baan. De hervormde

gemeente heeft hooggespannen verwachtingen van

de nieuwe dominee. Terecht speelt Jitse direct de bal

terug; de gemeenteleden bouwen zélf aan hun gemeente.

In kerkbezoek, leerhuis en bij allerlei kerkelijke

en niet-kerkelijke activiteiten. De eerste periode is

een tijd van oriëntatie. Daarna zullen dingen worden

opgepakt.

Het is fijn dat de Hervormde pastorie van Beesd weer

wordt bewoond. Nog fijner is het dat het wordt bewoond

door een ‘warm’ gezin, waar de deur altijd

open staat. We wensen Jitse en Gerda en Nynke een

goede tijd toe in Beesd.

3


Hedde’m?

Van wie zijde gij d’r één?

Agge een tijd uit Bees’ zijt weggewiest, en ge kom noa veul jaore weer ‘s een keer terug,

kende de vraog verwachte: ‘Van wié zij de gij d’r één?’ En dan komde nie weg met:

‘Ik zij d’r één van me voader en me moeder..’ Nee, ge mut dan met naam en toenaam

utlegge hoé oew vaoder hiet, me wie t’ie getrouwd is, hoeveul broers en zusters dat

t’r waore en waor’de allemaal hè gewund in Bees’. Het is unne vraog die d’n ander veul

meer oplevert, dan da ge op ‘t erste gezich zou denke.. Ge ziet d’n vraagsteller denke:

‘Oooh, deé z’n vaoder nie wa mè schaope en peèrde?’ en ‘zattie ook nie bij de voetbal?’.

‘En oew moeder, gong die nie noar de plattelandsvrouwe?’ en ‘kwam ze nie oorspronkeluk

ut de grote stad?’ ‘En oew zuster: hè t’ie nie gevreë mè diene gozer van Hente, en

laoter ok nog mè Bal?’ ‘Woonde gullie erst nie tegenover den Hucht in de Middestroat

en zijde laoter nie verhuisd noar den Achterstroat?’ En vóór dagge‘t wêt, is oew hele

doopceel gelicht, en kende d’r van op aan, dat den volgenden dag in heel Bees’ bekend

is, da ge gesignaleerd zijt op ‘t darp. De vraog ‘Van wié zij de gij d’r één?’ maakt ook

gelijk duidelijk: ‘Ge zij’t ‘r één van óns: Ge hèt ook friet gegête van d’n Bul. Ge hèt ook

in de Linge zwemme geleerd en ge hèt oew eerste kus ook gekrege aon de Prinkel op

Mariënwerd.. Da schept een onzichtbare band. Da schept vertrouwe.

Van wie zijde gij d’r één?

Uw advertentie

hier?

Neemt contact op via info@jeugdpleinbeesd.nl,

dan sturen wij u de

advertentievoorwaarden graag toe!

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

17-feb Jaarvergadering en nieuwjaarsborrel SVB, Notenboom 20.00 uur

18-feb Eerste paal Kulturhus Jeugdlaan, door Wethouder Doeland 15.30 uur

19-feb Senioren Voetbalquiz, kantine VV Beesd 20.00 uur

07-mrt Notenboomparty met Mandalay, Giel Koumet, Jonne van Zanten

en Michael Schooneveld. Entree gratis.

16.00 uur

19-mrt NL Doet (Vrijwilligersdag)

20-mrt NL Doet (Vrijwilligersdag)

20-mrt &Basic en Dutch U2 Show in De Notenboom, € 7,50 voorverkoop. 21.00 uur

26-mrt Klaverjasavond, € 8,00 euro per koppel, kantine VV Beesd 20.00 uur

29-mei De Beesdse Bouledag

JUBILEA, ABRAHAMS en SARA’S, E.D.

24-feb Freek van de Water (Huizekamplaan 24) ziet Abraham

21-mrt Gerian Verbeek (Huizekamplaan 22) ziet Sara

08-apr Arie Verbeek (Huizekamplaan 24) ziet Abraham

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar info@jeugdpleinbeesd.nl o.v.v. ‘Prikbord

Dorpskrant Beesd’ De uiterste inzenddatum voor de volgende Dorpskrant is 29 januari (verschijningsdatum 17 februari 2010)

4


v Beesd helpt Haïti !!!

Hallo wij zijn Willianna en Sanne uit groep 8 van basisschool

de Lingelaar uit Beesd. Wij gaan jullie iets

vertellen over onze actie voor Haïti. Miguel Peters,

een jongen uit onze klas, en zijn zusje Sainday komen

uit een kindertehuis in Port-au-Prince in Haïti wat nu

zo plat is als een pannenkoek. Wij hebben op vrijdag

29 januari geld ingezameld voor het kindertehuis

waar Miguel en Sainday hebben gewoond. Miguel

kwam met deze actie. Wij als klas waren gelijk enthousiast

en wilden Miguel graag helpen. We hebben

posters en flyers uitgedeeld. We hebben ook spullen

ingezameld voor de rommelmarkt, de enveloppenkraam

het rad van avontuur en we zijn op zoek

gegaan naar sponsoren, gelukkig hebben we al heel

veel sponsoren; bijna alle winkels in Beesd en ook

in andere plaatsen. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Er waren veel cateringtenten zoals frietjes, oliebollen,

pannenkoeken en wat te drinken onder het genot

van een heerlijk stukje cake of taart. Dit wilden wij u

vertellen.

Noot van de redactie: de actie voor Haïti heeft maar liefst

€ 5768,00 (sponsorloop) en € 6207,00 (schoolmarkt en

overig) opgebracht! De collecte in de oecumenische kerkdienst

bracht nog eens € 646,88 op.

v ‘Laat ze maar komen;

die CITO-eindtoetsen!’

De meeste leerlingen van groep 8 van de beide basisscholen

maken zich niet al te zenuwachtig als het

gaat over de eindtoetsen, die begin februari op alle

scholen in Nederland worden afgenomen. We zijn eens

gaan praten met vier leerlingen uit groep 8 van de St.

Antoniusschool: Nanda Geerlings, Niels Bre gita, Diederik

Markus en Renske van Soelen.

Hoe zenuwachtig zijn jullie nu voor die citotoets?

‘Eigenlijk helemaal niet’, zegt Renske. ‘Het heeft niet

zo veel zin om nerveus te zijn. Als je nerveus bent’ ,

zegt Die derik, ‘dan ga je stomme fouten maken. En

dat is nu net niet de bedoeling’. Niels heeft dezelfde

mening;’gewoon rustig blijven is zijn devies! Nanda zit

iets anders in elkaar en maakt zich wel erg druk. Ik slaap

onrustig en heb kriebels in mijn buik.’ Maar dat doe ik

ook voor andere belangrijke dingen. Zoals de voorbereiding

van mijn verjaardag. Ik kan dat niet helpen,

dat gebeurt gewoon. Ik ben ook jaloers op kinderen,

die dan zo rustig kunnen blijven’.

Gaan jullie nog vroeg naar bed of ga je extra gezond

ontbijten?

Iedereen gaat zeker op tijd naar bed. Nanda is nu al

bezig om een half uurtje eerder naar bed te gaan.’Ik

wil gewoon goed uitgerust zijn’ aldus Nanda. Diederik

en Niels zijn niet van plan anders te ontbijten dan

ze nu al doen. ‘We zijn wel blij met het rolletje Dextro

(druivesuiker) van de ouderraad’, zegt Niels. ‘Dat helpt

echt, je hebt dan het gevoel dat je meer energie hebt.’

Zelfs aandacht van de televisie voor de Haïti-actie.

Hieronder: Sainday en Miguel Peters.

En zijn jullie van

plan om ook af en

toe een beetje te

spieken?

Diederik: ‘Nee,

dan zit je jezelf

voor de gek te

houden’. Renske

is dat ook niet

van plan. ‘Ook al

zou dat lukken,

dan moet ik er

niet aan denken

dat ik alles goed

heb. Dan moet ik

naar het gymnasium

en dat kan

ik echt niet.’ We

wensen alle 8-ste

groepers heel

veel succes!

K

\

CitoCito

5


Informatie Harmonie Concordia Beesd

Harmonie Concordia is opgericht op 2 december 1901. Eind jaren 50 is de drumband

is ontstaan. Concordia Beesd treedt jaarlijks op o.a. tijdens de avondvierdaagse

in Culemborg en Beesd, en de carnaval in Esbeek. De harmonie

presenteert zich ook graag aan de inwoners van Beesd door wijkconcerten.

De vereniging is momenteel erg actief bezig met ledenwerving en dat resulteert

in een flink aantal leerlingen. Harmonie Concordia is de eerste vereniging die

twee blazersklassen opstartte op de beide basisscholen in Beesd om de jeugd

op een bijzondere wijze kennis te laten maken met de harmonie. Momenteel telt de

vereniging 92 leden. Zij heeft een harmonieorkest, een slagwerkgroep, twee leerlingenorkesten

zowel voor blazers als voor slagwerkers. En daarnaast dus nog de twee blazersklassen.

Ook organiseert zij in samenwerking met Jeugdplein Beesd ook een slagwerkworkshop om de

jeugd kennis te laten maken met slagwerk. Deze workshop wordt geleid door hun eigen slagwerkinstructeur

Chiel Zomer. Het harmonieorkest en leerlingenblaasorkest speelt onder leiding van Theo Bindels. Harmonie

Concordia organiseert jaarlijks een workshop voor verschillende instrumenten. Heeft u interesse om kennis

te maken met de blaasmuziek, neem dan eens vrijblijvend deel aan één van de workshops. Uiteraard kunt u

ook op maandagavond tijdens de repetitie een keer komen kijken. Voor informatie kunt u contact opnemen

met Bianca den Hartog, secretaris. Tel: 0345-683402. mailadres: info@concordia-beesd.nl. U kunt ook een

kijkje nemen op onze website www.concordia-beesd.nl.

NL DOET 19 en 20 maart a.s.

Sinds enkele jaren wordt er

een landelijke actie gehouden

om het vrijwilligers werk onder

de aandacht te brengen. Deze

actie duurt twee dagen en heet

NL Doet (voorheen ‘Make a

Difference Day’).

Tienduizenden mensen komen deze dagen in actie

en maken kennis met vrijwilligerswerk. Ook in de gemeente

Geldermalsen wordt volop aandacht be steed

aan NL DOET. Wij willen de inwoners van Beesd

oproepen om mee te doen aan deze actie. Het is een

manier om zelf of met elkaar (bijvoorbeeld met een

vriendenclub of een elftal) iets voor en in de eigen

omgeving te doen. Je kunt denken aan het opknappen

van een speeltuin, het opruimen van zwerfafval

of het schilderen van een clubhuis. Vorig jaar hebben

ook medewerkers van de gemeente Geldermalsen

en de Stichting Welzijn Ouderen vrijwilligers werk

gedaan op deze dagen. Dit jaar gaat het Vrijwilligerssteunpunt

ook bedrijven oproepen om zich in te zetten

voor NL DOET.

Vrijwilligersorganisaties in de gemeente kunnen de

komende tijd klussen aanmelden via www.nldoet.nl

maar ook bij het Vrijwilligerssteunpunt.

Het Vrijwilligerssteunpunt gaat zich inzetten om

NL DOET in de gemeente Geldermalsen onder de

aandacht te brengen om op 19 en 20 maart zoveel

mogelijk (groepen) vrijwilligers “op de been” te krijgen.

Heeft u vragen over NL DOET? Heeft u behoefte

aan overleg over de mogelijkheden voor uw be drijf?

Neem dan contact op met Karin Burgers of met Ineke

van Hazendonk van het Vrijwilligerssteunpunt Geldermalsen.

Tel: 0345-512108.

Email: info@vrijwilligersgeldermalsen.nl

Het Oranje Fonds stelt maximaal € 500,- beschikbaar

voor alle organisaties die een klus aanbieden en op

de website zetten. Dit bedrag kan besteed worden

als bijdrage aan materialen of uitstapjes. Voorwaarde

is dat er voor de klus minimaal 5 mensen

nodig zijn en dat u zo snel mogelijk aanvraagt. Deelname

aan NL DOET wordt zo nog aantrekkelijker!

Redactieadres: Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Telefoon: 0345-573688

Email: info@jeugdpleinbeesd.nl

Lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Krantje niet ontvangen? U kunt een exemplaar afhalen bij Uitspanning de Notenboom of MCD

Colofon

6


Serious Request in 2010 ook

voor Beesd!

advertentie

v Nieuw meubilair

Hallo wij zijn Sander en Rens uit groep 8 van

basisschool de Lingelaar. Wij kregen pas nieuw meubilair.

Toen heeft meneer Jeroen contact gezocht met

de oma van Michelle de Leeuw om te vragen of ze

in Roemenië op school nog meubels konden gebruiken.

Zij vertelde dat ze de meubels daar hééél goed

konden gebruiken. Daarom hebben wij al onze oude

meubels aan die school in Roemenië gegeven. Op

donderdag 14 januari gingen de meubels naar Roemenië.

Er kwam speciaal een grote vrachtwagen uit

Roemenië om alles op te halen. Op vrijdag 15 januari

gingen wij, groep 7 en 8, de nieuwe meubels in de

klas dragen en het kostte veel

tijd en moeite; we zijn allemaal

een stuk sterker geworden. In

alle klassen staat het nu vol

met prachtige nieuwe tafels,

stoelen, kasten en een digitaal

schoolbord. En na afloop kregen

we een lekker frietje met

frikadel of een kroket of een

kaassoufflé. Iedereen heeft

goed geholpen maar… groep

1 t/m 6 had vrij.

Beesd heeft in het weekend voor de kerst opnieuw

laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Met

een sfeervolle optocht van engelen, herders, wijzen,

Jozef en Maria, ezels en de prachtige kameel, ging

het Serious Request weekend van start. Na de fantastische

kerstvoorstelling door Betoverd en Sjier

Chadasj volgde een bomvolle en bijzonder gezellige

klaverjasavond, met dank aan Annie Waasdorp en Jan

Kielestein. De zaterdag stond in het teken van muziek.

Met optredens, live uitzending van RTV Betuwe

en Patrick Koenhein die verzoeknummers draaide

vanuit zijn ‘glazen’ bouwkeet was de sfeer opperbest.

De avond werd afgesloten met een optreden van

de ‘Vrienden van Serious Request’ een speciaal samengestelde

band. De zondag verliep anders dan gepland.

Het ochtendarrangement met een sfeervol koffieconcert

door Concordia, een gezellige dorpsbrunch

en opnieuw de kerstvoorstelling was bijzonder geslaagd.

Daarna kwamen de telefoontjes binnen; door

de hevige sneeuwval en het weeralarm konden een

groot aantal muzikanten Beesd niet bereiken, waardoor

het bandprogramma na 17.00 uur moest worden

stilgelegd. De fietsers die onder leiding van Cees Verbeek

in de grote tent aan ‘sponsor-spinning’ deden,

fietsten gestaag door en haalden een flink bedrag

op. Hendrie Koenhein kwam om 18.15 uur uitgeput

en met de ijsklompen aan zijn fiets De Notenboom inrijden

na maar liefst 215 km te hebben gefietst vanaf

het Glazen Huis in Groningen! Wat een held! Toen een

uurtje later zijn broer werd bevrijd en weer mocht eten

werd een Beesds feestje ingezet in het overvolle café.

Uiteindelijk is er, door de inzet en betrokkenheid van

iedereen die meewerkte, in totaal € 14.493,00 overgemaakt

naar de landelijke actie. Inmiddels heeft de

organisatie besloten om ook in 2010 weer een Serious

Request weekend te organiseren! Wel wat kleiner van

opzet. En… besloten is om een deel van de opbrengst

van komende editie te besteden aan een doel of organisatie

die zich inzet voor de leefbaarheid in Beesd!

OPROEP

Bezorging Dorpskrant

Zijn er misschien lezers van

de Dorpskrant die ervoor

voelen om deze krant huisaan-huis

te bezorgen in

Beesd? Tegen een passende

vergoeding. Reacties naar

info@jeugdpleinbeesd.nl

7


UIT DE KUNST Bien Koekebakker (1944)

In een dorpshuis aan de Havendijk woont Bien Koekebakker. Hier staan verschillende

kunstwerken, zoals glazen schalen en objecten, keramiek en ontwerpen

voor grote beelden. De Heerlense dame vertrok na haar HBS B-opleiding naar

Utrecht om diergeneeskunde te gaan studeren, maar besloot na 2 jaar te stoppen,

omdat tekenen een grotere uitdaging bleek.

Zij volgde de opleiding monumentale vormgeving aan de Academie voor Beeldende

kunsten in Utrecht en deed eindexamen in keramiek en emailleren. Haar

hele leven is ze bezig geweest met het vak keramiek, haar eigen werk ontwikkelen, cursussen geven, gastdocentschappen

glazuur en buitenseminars aan de ABK in Utrecht.

Hiernaast heeft zij ook jaren samen met collega-restaurateurs wandschilderingen in kerken gerestaureerd.

Haar werk zit o.a. in een plafondschildering in Sociëteit de Witte, in mozaïeken in het ministerie van landbouw

in Den Haag en recent wandschilderingen in de neogotische kerk Maria van Jesse in Delft.

Naast klein keramisch werk maakt zij grote beelden van rivierklei. Uitgangspunt voor deze beelden zijn universele

vormen, zoals de cirkel of het vierkant. Biens’ vader was werktuigbouwkundige, dus haar geo metrisch,

constructieve manier van denken is er met de paplepel in gegoten.

De klei, die zij bij steenfabrieken haalt, verwerkt zij in haar atelier in Est. De aparte stukken die ontstaan

worden bijgewerkt, gedroogd, al dan niet geglazuurd en daarna gebakken. Hierna worden de delen ge stapeld

en in elkaar gevoegd volgens het oorspronkelijke ontwerp.

Recente exposities: 2008-2010: Beeldentuin Cuijk. 2009: Heemtuin Leiderdorp 2008-2010: Beeldentuin

Drulon, Frankrijk Werk van Bien is ook te zien op de volgende site: www.waardart.nl

Prijswinnaars!

advertentie

‘Het Stoeltje van Oma’

Dit zijn de prijswinnaartjes van het ‘Stoeltje van oma’

van afgelopen december. Het zijn Esmee en Remco

den Braber en ze zagen dat het stoeltje stond bij het

schapenweitje bij het Hoog Huis in de Achterstraat.

Goed gevonden, Esmee en Remco! Jullie hebben de

medailles dik verdiend!

Hiernaast weer een nieuwe stoeltjesopgave. Uw

oplossing naar info@jeugdpleinbeesd.nl of in de bus

bij Hoenderblokstraat 21.

8

En waar staat het stoeltje dit keer??


advertentie

gevraagd:

SVB zoekt een volleybaltrainer en een

be stuursvoorzitter, info via:

sporten@svb-beesd.nl

Speeltuinverening zoekt een algemeen

be stuurslid en een secretaris.

Informatie via roy.kroeze@hotmail.com

advertentie

XXX LEVER DE BON IN EN STEUN DE DORPSKRANT XXX LEVER DE BON IN EN STEUN DE DORPSKRANT

9


v Brandweer of Helpt-weer?

door Jeroen van Hoeven

In Beesd is een brandweerkazerne. Als je de brandweerkazerne

binnen komt, zit er in de hal één rode

knop. Als je deze knop indrukt gaan alle lichten ineens

aan. Meneer Herman Bertels gaf mij een rondleiding.

Bij de brandweer van Beesd werken allemaal vrij willige

brandweermensen. Een vrijwillige brandweer kan en

doet hetzelfde als een beroepsbrandweer. Alleen doet

de vrijwillige brandweer dit naast zijn andere beroep. Je

kan bijvoorbeeld bakker zijn en vrijwillige brandweerman.

Beroepsbrandweer en vrij willige brandweer hebben

dezelfde opleiding!

Bij de brandweer in Beesd werken 16 mannen en 1

vrouw. Ze werken samen met de gemeente Geldermalsen,

Neerijnen en Lingewaal. In het totaal werken

hier 125 mensen.

Meneer Bertels is één van de vrijwillige brandweermannen.

Hij is bijna 30 jaar in dienst bij de brandweer.

Meneer Bertels is bij de brandweer gegaan omdat

hij het leuk vond om mensen en dieren te helpen. Hij

vindt het fijn om niet alleen te kijken als er hulp nodig

is, maar ook iets te kunnen doen. Hij is groepsleider bij

de brandweer. De groepsleider is een soort directeur.

Hij zorgt voor voldoende mensen om hulp te verlenen.

Soms is meneer Bertels bevelvoerder en soms gewoon

brandweerman.

De brandweer wordt gebeld voor veel dingen. De

brandweer doet alles wat nodig is om mensen en dieren

te helpen die problemen hebben. Je kan het zo

gek niet bedenken. Bijvoorbeeld bij een kat in de boom,

een ondergelopen kelder, een omgevallen boom, een

auto-ongeluk of een grote brand. Zelfs als je de sleutel

in het slot hebt laten zitten en de deur niet meer open

krijgt, kan de brandweer je helpen!

Vroeger kwam de brandweer alleen helpen bij brand.

Nu helpen ze bij veel meer. Het is dus eigenlijk de

‘Helpt-weer’ geworden! De brandweer van Beesd

moest vroeger 18 tot 20 keer per jaar uitrukken. Nu is

dat ongeveer 100 keer per jaar. De helft van de keren

dat ze uitrukken is voor brand.

Als er een grote brand is kunnen ze andere brandweermensen

oproepen. Die komen dan bijstand verlenen.

Er kunnen wel 20 brandweerauto’s komen.

Als er een alarm is, krijgen de brandweermensen een

code. Deze code zegt wat er aan de hand is en of ze

er snel moeten zijn. Soms moeten ze wel binnen 8 minuten

op de plek zijn waar de hulp nodig is. Ze zitten

met 6 mensen in een brandweerauto.

Er is een jeugdbrandweer in Geldermalsen en Waardenburg.

Als je tussen de 12 en 18 jaar bent, kun je daar

lid van worden. Daar leer je bijvoorbeeld een brandje

blussen. Als je 19 jaar bent of ouder, dan kom je bij

de volwassen brandweer. Je moet dan wel een cursus

volgen van ongeveer 3 jaar.

Op maandagavond heeft de brandweer van Beesd een

oefenavond. Iedereen kan bij de vrijwillige brandweer.

Je moet dan wel de opleiding gaan doen. Dus wil je

graag mensen en dieren helpen, dan ben je vast een

goede brandweerman of vrouw.

Uit de oude doos

* wie kent deze mannen bij naam?

10

* SVP insturen aan info@jeugdpleinbeesd.nl of Hoenderblokstraat 21


advertenties

het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!