27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 1 - NR.2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>DORPSKRANT</strong><br />

<strong>BEESD</strong><br />

voor en door de inwoners van<br />

Jaargang 1 – Nr. 2 – december 2009<br />

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor<br />

alle inwoners van Beesd.<br />

Kopij en tips:<br />

info@jeugdpleinbeesd.nl<br />

December: Feest in Beesd<br />

De tweede Dorpskrant Beesd is<br />

een feit. Voor u ligt weer een uitgave<br />

dankzij uw bijdragen en de<br />

steun van velen. We kregen veel enthousiaste<br />

reacties en aanmoedigingen<br />

op het eerste nummer. We<br />

zouden heel graag zien dat u ons<br />

helpt om dit vol te houden. Stuur<br />

daarom uw bij dragen of tips naar<br />

het redactie-adres. Via email of<br />

gewoon op papier: maakt ons niet<br />

uit. Ook doen wij een oproep aan<br />

alle bedrijven en particulieren om<br />

financiële steun. Reageer positief<br />

wanneer u benaderd wordt voor<br />

sponsoring. Alleen dan kunnen de<br />

kosten van deze uitgave worden<br />

gedekt. Tot nu toe moet er veel<br />

geld bij. Nee, dat ligt niet aan de<br />

luxe uitvoering. Papier en opmaak<br />

worden volledig gesponsord. De<br />

druk- en verspreidings kosten zijn<br />

echter hoog.<br />

Hiernaast leest u een bijdrage van<br />

Ineke van Hazendonk, één van de<br />

redactieleden. Haar kerstgevoel<br />

werkt aanstekelijk. We hopen<br />

oprecht dat u ook een goede tijd<br />

tegemoet gaat, temidden van uw<br />

familie en vrienden.<br />

De redactie<br />

Kerst 1975 …..kerst 2009<br />

Herfststormen zijn gaan liggen, alle bomen kaalgewaaid<br />

Soms al rijp in de ochtend, die de kale takken mooi verfraait<br />

De winter zit er aan te komen, met zijn koude, sneeuw en ijs<br />

koude handen in warme wanten, warme chocomel , anijs<br />

Soms dagen van intense kou en daarbij winterzonneschijn<br />

Wat kun je bij zo’n aanblik, ineens intens gelukkig zijn<br />

Binnen brandt het haardvuur, erwtensoep op het fornuis<br />

Dennenboom en kaarsjes, kerstversiering in het huis.<br />

Buiten valt de sneeuw zacht, maakt de wereld puur en wit<br />

Genieten van een vogeltje dat op de pindaslinger zit<br />

Kerst is aangebroken, een stal, een kribbe,<br />

een heel bijzonder kind<br />

Klokgelui van ver, gedragen door de wind<br />

Denkend aan mijn jeugd, het dorp waar ik ben opgegroeid<br />

Lopend naar de nachtmis, door de sfeer van kerst geboeid<br />

De fanfare speelde zachtjes, kerstliederen in elke straat<br />

Het mooie stemmige kerkje, dat aan het dijkje staat<br />

Een bijzondere nacht, het samenzijn, een heel speciaal gevoel<br />

Het koor op volle sterkte, de pastoor op zijn preekstoel<br />

Het laatste lied “Vrede op aarde” wordt vergezeld door<br />

trompetgeschal<br />

We lopen weer naar buiten, langs het kribje in de stal<br />

In mijn herinnering de wereld dan altijd witgekleurd<br />

Onrealistisch, omdat een witte kerst zelden maar gebeurt<br />

Maar ook kerst in deze tijd heeft zijn charme niet verloren<br />

Ik luister nog steeds naar kerstmuziek over engelenkoren<br />

Binnen met kaarsjes, beschermd tegen de kou<br />

Kerstfilms kijken en kletsen met mensen waar ik van hou<br />

Kokkerellen en tafelen, het urenlang samenzijn<br />

Ja, ook in 2009 geldt… Kerst is gewoon fijn<br />

Ineke van Hazendonk<br />

1


Beesdse KNIPSELS<br />

Oude dialectopnamen van Beesd<br />

Het Meertens Instituut te Amsterdam houdt zich bezig<br />

met de studie van de Nederlandse volkscultuur.<br />

Men legt allerlei gebruiken en gewoontes vast op<br />

vele gebieden: taal, streekgebruiken en -recepten,<br />

volksverhalen, bijzondere namen, etc. Via Stefan<br />

Kroezen kregen we de tip, dat op de website van<br />

dit instituut oude geluidsopnamen te horen zijn welke<br />

opgenomen zijn in Beesd! Heel leuk om mensen te<br />

horen praten over bijvoorbeeld fruitteelt in het ons zo<br />

vertrouwde dialect. Misschien herkent u de stemmen<br />

wel; laat het ons dan weten. Wanneer u onderstaand<br />

‘linkje’ overtypt, komt u op de goede plek.<br />

http://www.meertens.knaw.nl/soundbites/kaart.html<br />

Beesdse winkeltjes van weleer<br />

Op initiatief van de Historische Kring West-Betuwe<br />

is een boekje uitgebracht waarin de oude Beesdse<br />

winkels in de periode<br />

1940-1970 worden beschreven.<br />

Het is een heel<br />

fraai boekje, met vele nostalgische<br />

foto’s die u laten<br />

teruggaan in de tijd. En wat<br />

een tijd was dat! Zo waren<br />

er bijvoorbeeld wel zeven<br />

bakkers in Beesd.. Te koop<br />

voor euro 2,50 bij Terpstra,<br />

Actior en De Bolle.<br />

2<br />

Laarzenpad in gebruik<br />

Beesd heeft sinds korte tijd een nieuw wandelpad.<br />

Enkele jaren geleden nam het Nut-departement<br />

Beesd het initiatief om een ‘Achterommetje’, een<br />

wandelpad over het Achterdorp, te realiseren. De<br />

provincie Gelderland stimuleert dit soort initiatieven.<br />

Het had echter nogal wat voeten in de aarde (klei)<br />

voordat het pad gerealiseerd kon worden. Nadat<br />

uiteindelijk ook de gemeente Geldermalsen enthousiast<br />

werd, kwam het allemaal in een stroomversnelling.<br />

En nu ligt het op u te wachten: het ‘Laarzenpad<br />

Beesd’. U wandelt over de oude Groenedijk en heeft<br />

vanaf daar een prachtig zicht op het dorp Beesd en<br />

de uiterwaarden van de Linge. ProRail heeft er bovendien<br />

enige tijd geleden in het kader van natuurcompensatie<br />

een natuurgebied gecreeërd waar je ú<br />

tegen zegt. Via speciale voorzieningen kunt u ook dat<br />

gebied nu betreden en genieten van de natuur. Wel<br />

met respect voor alles wat groeit en bloeit natuurlijk.<br />

(Honden aangelijnd!) De Groenedijk volgt vanaf de<br />

molen de loop van de Linge met een grote bocht. U<br />

loopt langs het sportcomplex Molenzicht en uiteindelijk<br />

sluit het pad weer aan op de Veerweg en bent u<br />

weer in de bewoonde wereld. En dat is genieten. Hier<br />

is nog rust en ruimte!<br />

Zonder de lange adem en de doortastende houding<br />

van Stef Kroezen was dit pad er niet geweest. Proficiat<br />

Stef! Het is te hopen dat Beesd dit pad in de<br />

armen sluit en dat de liefhebbers het weten te vinden<br />

en het kunnen waarderen.<br />

Leven op landgoed Mariënwaerdt<br />

Mariënwaerdt heeft samen met uitgeverij Terra een<br />

boek uitgebracht over het leven op een landgoed. Het<br />

beschrijft de historie van de tijd van het klooster tot<br />

nu. Ook is er veel te lezen (en te zien) over de bewoners.<br />

Dit jaar is het 275 jaar<br />

geleden dat Ma riënwaerdt<br />

familiebezit werd.<br />

De tekst is van Karin Evers<br />

en de mooie foto’s van Bastiaan<br />

van Musscher. Het<br />

boek kost 29,50 en is te<br />

koop in de Landgoedwinkel,<br />

maar ook via de boekhandel.<br />

ISBN 9789058978691<br />

Herinrichting Jeugdlaan, de plannen<br />

Op woensdagavond 25 november presenteerde gemeente<br />

Geldermalsen i.s.m. ontwerpbureau Riet de<br />

plannen voor de herinrichting van de Jeugdlaan. Na<br />

de bouw van het Kulturhus zal ook de omgeving van<br />

het gebouw opnieuw aangelegd en ingericht moeten<br />

worden. Het gaat dan om de groene omgeving (groenzoom)<br />

wat aangelegd gaat worden als openbaar park,<br />

de Jeugdlaan zelf waarin een ‘knip’ komt, de Schoolstraat,<br />

en het plein voor het Kulturhüs.<br />

De groene zone wordt ingericht met gras, bomen en<br />

wandelpaden. Aandachtspunt is hierbij wel dat het<br />

geen brommerpaden moeten worden. Daarnaast<br />

wordt ruimte gemaakt voor een pannaveld (verhard<br />

voetbalveldje) direct achter het Kulturhus.<br />

Vóór het Kulturhus is een plein gepland, met bloembakken<br />

waarin zitbanken geïntegreerd worden. Het<br />

plein wordt dusdanig verlicht dat het minder vandalisme-gevoelig<br />

is.<br />

De Jeugdlaan wordt verkeerstechnisch in tweeën<br />

geknipt. Vanaf de Wilhelminastraat kunnen auto’s<br />

via een lus, een zogenoemde Kiss & Ride zone, de<br />

Jeugdlaan in en weer uit. Vanaf de Hoenderblokstraat<br />

kunnen auto’s de Jeugdlaan in, keren ter hoogte van<br />

de bibliotheek/Schoolstraat en weer terug. De planning<br />

is dat het Kulturhüs zelf eind 2010 gereed zal<br />

zijn. Streven is om rond de zomer van 2011 het hele<br />

gebied op te leveren.


Helpen bij persoonlijke invulling wordt<br />

steeds belangrijker<br />

Rien Dokman, uitvaartleider vertelt: ‘Steeds meer<br />

mensen willen hun wensen voor hun uitvaart van te<br />

voren vast leggen. Dat kan met een zogeheten scenarium,<br />

een formulier dat hiervoor kan worden ingevuld’.<br />

In zijn jonge jaren heeft Rien zijn vader vaak geholpen<br />

met opbaren en dragen. Toen zijn vader ermee<br />

stopte was het echter niet vanzelfsprekend dat<br />

hij hem opvolgde. Hij had een goede baan en had<br />

daar erg naar zijn zin.<br />

Na verloop van een aantal jaren bleek er in de Betuwe<br />

behoefte te bestaan aan een bekende uitvaartverzorger.<br />

Toen is hij daar wel op in gegaan en is zo toch<br />

in de branche terecht gekomen. Hij heeft een interne<br />

opleiding gedaan en is toen voorzichtig aan begonnen,<br />

met behoud van zijn toenmalige baan. Inmiddels<br />

is hij per 1 januari 2009 fulltime en geheel zelfstandig<br />

uitvaarverzorger. Voor hem is het meer dan<br />

alleen maar een baan. De liefde voor het vak blijkt uit<br />

de manier waarmee hij erover praat.<br />

Inmiddels heeft hij een collectie rouwbrieven ontwikkeld,<br />

die vooral in deze streek zullen aanslaan,<br />

met foto’s van bv. De Linge of bloeiende Betuwe.<br />

Helaas zijn er nog geen plannen een rouwcentrum in<br />

Lingehof<br />

Op donderdagavond 5 november j.l. werden de Vrijwilligers<br />

van Zorgcentrum Lingehof Beesd in het<br />

zonnetje gezet. Als dank voor de vele vrij willige uren<br />

die zij dagelijks helpen in het Zorgcentrum. De vrijwilligers<br />

werden ontvangen met een heerlijk drankje.<br />

Men kon genieten van een heerlijk stamppotten buffet<br />

en een verassend nagerecht. Tussen de gerechten<br />

door konden de vrijwilligers genieten van een<br />

optreden van accordeoniste Tonnie Gladbeek, een<br />

Line-Dance groep en het boerenkapel uit Beesd.<br />

Deze avond werden extra in het zonnetje gezet (van<br />

links naar rechts) Mw. T. van Lith, Mw. M. van Breemen,<br />

Mw. E. Polet en Mw. M. van de Heuvel. Zij<br />

zijn dit jaar namelijk al maar liefst 12½ jaar werkzaam<br />

Vrijwilligers Lingehof<br />

in het zonnetje!<br />

Beesd te realiseren, hoewel de behoefte daaraan er<br />

wel degelijk is. Dokman ondervindt dat regelmatig. Er<br />

is in de directe omgeving geen goede plek om overledenen<br />

op te baren. Als het kan, gebeurt het thuis<br />

en anders moet worden uitgeweken naar een van de<br />

omliggende plaatsen. En dat brengt vaak bezwaren<br />

met zich mee, zoals het niet spontaan kunnen bezoeken<br />

van de overledene en het vervoer.<br />

Laten we hopen dat de politiek nog op andere gedachten<br />

komt.<br />

als Vrijwilliger in Zorgcentrum Lingehof. Heeft U ook<br />

interresse om Vrijwilliger te worden in Zorgcentrum<br />

Lingehof ? Neemt U dan contact op via tel. 0345-<br />

686068 of kom eens langs.<br />

St. Antoniusschool hoopt op terugkeer<br />

ooievaars<br />

‘We kunnen het eigenlijk nog steeds niet gelo ven’,<br />

zegt Ton van Balken, directeur van de St. Antoniusschool.<br />

‘De ooievaars bij ons bovenop de schoorsteen.<br />

Dankzij ons onderwijsproject in april ‘Metamorforse’<br />

veranderde onze schoorsteen in een huis<br />

voor ooievaars. Wie had verwacht dat na enkele dagen<br />

die metamorfose succes zou hebben en dat er<br />

zelfs strijd werd gevoerd om het prachtige nieuwe<br />

nest boven op de hoge<br />

schoorsteen. We hebben<br />

al het moge lijke gedaan<br />

om het ooie vaarspaartje<br />

niet te storen tijdens de<br />

broedperiode. Dat viel<br />

niet mee, want onder de<br />

schoorsteen werd een<br />

geheel nieuw lokaal gebouwd.<br />

Onze taktiek om<br />

de bouwactiviteiten eerst<br />

maar zo ver mogelijk van<br />

het nest af te starten<br />

3


leek succesvol. De broedende ooievaar wende dan<br />

aan het lawaai en de onrust’ , aldus de trotse directeur.<br />

‘De ooievaars voelen we als een bekroning op onze<br />

natuureducatie op school. Jaarlijkse hebben we een<br />

groot natuurproject met alle klassen en bekend zijn<br />

onze natuur-kabouterpaden in de onderbouwgroepen<br />

en de paddestoelexcursies in de middenbouw. Helemaal<br />

super is ons natuurkamp met groep 8 naar Schiermonnikoog.<br />

Een hele week zijn we met de kinderen<br />

in de prachtige natuur van dit Waddeneiland. Wat dat<br />

betreft zijn we een echte natuurschool’.<br />

Ik hoop echt dat de ooievaars straks in april gezond<br />

en wel uit Afrika terugkomen. We hebben bij de nieuwbouw<br />

in onze entree flink rekening gehouden met het<br />

nieuwe nest. We hebben twee extra grote ramen in het<br />

dak laten aanbrengen. Wanneer je in onze nieuwe hal<br />

staat dan kun je, als je omhoog kijkt, zo de ooievaars<br />

zien; op nog geen tien meter. Geweldig toch zeker. De<br />

kinderen zullen daar ongetwijfeld van genieten.<br />

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.<br />

17-dec Kerstviering St. Antoniusschool, met bijzonder tintje én smaakje<br />

18-dec 18:00 Optocht Kerstfiguren met levende have door Beesd startpunt van Serious<br />

Request weekend mee wandelen mag (graag!) Info: www.seriousrequestbeesd.nl<br />

18-dec 19:15 Kerstvoorstelling door Betoverd en Sjier Chadasj in de schuur van Koumet,<br />

Middenstraat 6 entree € 2,00 (vol is vol!)<br />

18-dec 20:00 Klaverjascompetitie in De Notenboom vooraf aanmelden bij Annie Waasdorp;<br />

Tel. 683232 € 10,00 per koppel<br />

19-dec 12:30 Start bandoptredens en activiteiten Serious Request weekend.<br />

20-dec 10:00 VIP Arrangement met Koffieconcert Concordia, Dorpsbrunch, en Kerstvoorstelling<br />

Betoverd en Sjier Chadasj, alleen voorverkoop (Notenboom)<br />

20-dec 13:30 Bandoptredens en activiteiten Serious Request weekend, met om 22.00 uur<br />

bekendmaking van het ingezamelde bedrag voor bestrijding van Malaria<br />

26-dec 21:00 Goud van Oud, door Mega Disco, in Uitspanning De Notenboom, kaarten<br />

€ 5,00 in de voorverkoop, € 10,00 aan de deur.<br />

27-dec Stuif-es-uit het jaar uit, VV Beesd 1-2-3<br />

03-jan Nieuwjaarsreceptie, VV Beesd<br />

29-jan Klaversjasavond VV Beesd, € 8,00 per koppel<br />

KERKDIENSTEN RONDOM KERST<br />

20-dec 17:00 Kinderkerstfeest N.H. Kerk, Voorstraat Beesd<br />

20-dec 12:00 Ouderenviering Caritas Gellicum/Rhenoy, Betuwepoort, diaken Van der Helm<br />

23-dec Oecumenisch Ouderenkerstfeest zorgcentrum Lingehof<br />

24-dec 17:00 Kinderkerstspel R.K. Kerk Beesd, m.m.v. koor Notenkrakers<br />

24-dec 19:00 Woord-en communieviering R.K. Kerk Rumpt, m.m.v. koor Bloesem<br />

24-dec 20:00 Eucharistieviering R.K. Kerk Beesd, m.m.v. koor Hoogtevrees, pastor Spoor<br />

en diaken Van der Helm<br />

24-dec 20:30 Kerstzangdienst N.H. Kerk, Voorstraat Beesd, Ds. D.G. van Noordennen<br />

24-dec 22:00 Eucharistieviering R.K. Kerk Rhenoy, koor Gellicum/Rhenoy, pastor Spoor en<br />

diaken Van der Helm<br />

25-dec 10:00 Kerstmorgendienst N.H. Kerk, Voorstraat Beesd, Ds. R. Luijk<br />

JUBILEA E.D.<br />

26-nov Elly Gietman-Story (Pastoor J. van Hovestraat 60) is 65 jaar geworden<br />

09-jan Henk en Rita van Gameren uit de Meester Mierasstraat 11 zijn 50 jaar getrouwd<br />

18-jan Giel en Kara Thijssen 25 jaar getrouwd N.B. Kara Thijssen is dit jaar ook 25 jaar<br />

leerkacht in het basisonderwijs, waarvan 23 jaar bij de St.Antoniusschool in Beesd !<br />

17-jan Intrededienst Ds. Jitse Scheffer, Hervormde gemeente Beesd<br />

27-jan Louis de Haas, oud-biljartleraar in Beesd, wordt 85 jaar<br />

4<br />

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar info@jeugdpleinbeesd.nl o.v.v. ‘Prikbord<br />

Dorpskrant Beesd’ De uiterste inzenddatum voor de volgende Dorpskrant is 29 januari (verschijningsdatum 17 februari 2010)


HISTORIE <strong>BEESD</strong><br />

De klok horen luiden<br />

In het eerste nummer van de Dorpskrant deed dhr. Ton Van<br />

Balken een oproep om meer informatie over het oude luidklokje<br />

in de Antoniusschool. Diverse mensen reageerden hierop.<br />

Aan de hand van enkele oude stukken volgen we het<br />

spoor terug in de tijd.<br />

De gebroeders François en Pieter Hemony, waarvan Pieter<br />

het Beesdse klokje vervaardigde, waren zeer bekend in hun<br />

dagen. Talloze klokken werden door hun ge goten, met name<br />

beiaards (meerdere klokken voor een klokkentoren) Pieter<br />

stierf in 1680 te Amsterdam. De klok in Beesd is gedateerd<br />

1670. Het vermoeden bestaat, dat de klok is gemaakt in opdracht<br />

van de R.K. statie van Beesd, welke de Beeldenstorm<br />

(1566) ternauwernood overleefde. De voormalige Pieters kerk<br />

was door de Beesdse Geuzen van alle beelden en relieken<br />

ontdaan en geconfisqueerd voor de Pro testantse erediensten.<br />

Een belangrijke adelijke familie, De Baussele’s (Pieck)<br />

van het kasteel Het Lage Huis lieten na verloop van tijd de<br />

R.K. parochianen die hun geloof trouw bleven heime lijk diensten<br />

houden in hun adellijke huis. De protestantse Schout en<br />

Schepenen van Beesd lieten dit oogluikend toe. Ze konden<br />

ook niet anders. Een flink deel van de inwoners had nog<br />

sterke sympathieën voor het R.K. geloof. Elders in het land<br />

werd hiertegen met harde hand opgetreden, maar in Beesd<br />

stond men hen toe deze sympathie te praktiseren. Iedereen<br />

in Beesd wist waar deze ‘schuilkerk’ stond. Na verloop van<br />

tijd kregen de Rooms katholieken weer wat meer bewegingsvrijheid<br />

en werd een eenvoudig kerkje ingericht. In 1670<br />

was de storm dermate geluwd, dat men kennelijk de tijd rijp<br />

achtte dat men de gelovigen weer met klokgelui<br />

ter kerke riep. Toen is bij Pieter Hemony deze<br />

luidklok besteld.<br />

De oude katholieke kerk – de voorganger van de in 1876 gebouwde<br />

huidige – stond eveneens aan de Voorstraat, zo’n<br />

beetje ter hoogte van de R.K. pastorie. Deze kerk kon na de<br />

nieuwbouw van 1876 worden afgebroken en ter plaatse verrees<br />

de huidige pastorie. De oude pastorie werd verbouwd<br />

tot zusterhuis en -school. Op 11 september 1886 konden de<br />

eerste kinderen naar de H. Josephschool onder leiding van<br />

mère Honorine. Hier gaven de zes zusters (nonnen) van de<br />

JMJ-congregatie (Jezus-Maria-Jozef) uit ’s-Hertogenbosch<br />

kleuteronderwijs. Zij woonden in een zusterhuis en hadden<br />

een kleine kapel voor hun eigen vieringen. De uit de oude<br />

kerk afkomstige luidklok werd door de nonnen gebruikt<br />

om de schooljeugd binnen te roepen. Ook luidden ze elke<br />

dag om 12.00 uur het ‘Angelus’, zo herinnert Jenneke den<br />

Hartog-de Gier zich nog heel goed. De zustercongregatie<br />

van JMJ verliet in 1948 Beesd.<br />

Na de samenvoeging van de R.K. jongens- en meisjes school,<br />

werd er voor de kleuters een nieuwe kleuterschool gebouwd<br />

op ‘Het Slot’, het terrein waar destijds Het Lage Huis stond.<br />

Deze school opende haar deuren in 195.. Het oude luidklokje<br />

werd in een speciaal op het dak gebouwd klokkentorentje op<br />

de nieuwe school gehangen en luidde jarenlang bij de aanvang<br />

van de school. Zoals Van Balken schrijft, werd het klokje<br />

bij de integratie van het kleuter- in het basisonderwijs in 1986<br />

meegenomen naar de St. Antoniusschool aan de Jeugdlaan.<br />

Er is overigens in Beesd nóg een luid klokje<br />

dat gelukkig kon worden gered van de oudijzerboer.<br />

Op het huis naast de Hervormde<br />

kerk, waar nu Kraats kantoor houdt, stond<br />

vroeger de ‘brandbel’. Deze werd geluid bij<br />

rampen zoals brand, overstroming of bij belangrijke<br />

afkondigingen en herinnerde aan het feit<br />

dat dit huis het officiële raadhuis van Beesd was. Eigenaar Henk van Kraats kon de klok enige jaren geleden door bemiddeling<br />

kopen uit de boedel van de voormalige bewoner van het pand, oud-schoolmeester M.B.J. Hommelberg. De klok is<br />

nu weer aanwezig op de plek waar hij werd gebruikt, zij het niet op het dak maar in een van de kamers.<br />

Colofon<br />

Redactieadres: Hoenderblokstraat 21, 4153 CD <strong>BEESD</strong><br />

Telefoon: 0345-573688<br />

Email: info@jeugdpleinbeesd.nl<br />

Lay-out: Gert de Kruijff<br />

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd www.drukkerijkemker.nl<br />

Oplage: 1700 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

Krantje niet ontvangen? U kunt een exemplaar afhalen bij Uitspanning de Notenboom of MCD<br />

5


UIT DE KUNST Reinhilde van Tiel (1972)<br />

Er wonen en werken in Beesd verschillende kunstenaars.<br />

In de Dorpskrant brengen we hen voor het<br />

voetlicht.<br />

Bij binnenkomst in haar huis staan de schilderijen<br />

een beetje oneerbiedig willekeurig tegen de muur. In<br />

haar huiskamer hangen twee prachtige schilderijen.<br />

Tijdens het gesprek haalt ze nog een groot schilderij<br />

uit de berging… Ruimte te kort dus.<br />

Als kind had Reinhilde al een voorliefde voor de<br />

Cobra-kunst vanwege de vormen en kleuren. De Cobra-groep<br />

(o.a. Karel Appel, Corneille) schildert uit de<br />

spontane gedachte en terug naar de basisidee van<br />

kind-zijn. Ze schilderen met als motto “voor mensen<br />

– door mensen” en maken idealistische kunst.<br />

Daarmee willen ze de wereld mooier maken. Verder<br />

hebben ze een hekel aan beleefdheidsfratsen en<br />

mooie maniertjes. Het belemmert in het schilderen.<br />

Reinhilde heeft een jaar de Koninklijke academie<br />

voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch doorlopen,<br />

maar ze was er op jonge leeftijd nog niet aan toe om<br />

hiermee verder te gaan. Daarna heeft zij nog verschillende<br />

artistieke opleidingen en trainingen gevolgd.<br />

In 2006 komt ze in aanraking met werk van Henk<br />

Vierveijzer en dan is ze helemaal om. Ze gaat in het<br />

atelier van Marianne van den Wijngaard schilderen.<br />

Deze schilderes leert haar ongeremd en vrij te werken.<br />

De kleuren vormen een dialoog tussen haar en<br />

het doek. “Ik begin allerlei kleuren op het doek aan te<br />

brengen. Hierbij ga ik zoveel mogelijk van mijn gevoel<br />

uit. Dan ga ik orde in de chaos brengen… Met mijn<br />

schilderijen vertel ik mijn verhaal met de no dige humor<br />

aan de kijker.” Haar schilderij met de titel “Bij<br />

de dokter krijg je mierecijnen” is hier een goed voorbeeld<br />

van. Ze zet de verf graag dik op, zodat het reliëf<br />

voelbaar is. Een schilderij kan gemakkelijk uit 4<br />

tot 5 lagen verf bestaan. Ze werkt graag in het groot<br />

en met heldere kleuren. Ze heeft nu werken staan bij<br />

Galerie Scala in Culemborg en Galerie Kramel in Rosmalen<br />

(een internetgalerie). Verder staat ze op Kunstmarkten<br />

in Amsterdam en in Arnhem. Beesd is een<br />

kunstenares rijker! www.reinhildevantiel.nl<br />

Sinterklaasfeest in Beesd<br />

Zaterdag 14 november was het weer een drukte<br />

van belang op de Havendijk.<br />

Talloze kinderen<br />

en hun ouders wachtten<br />

daar op Sinterklaas en<br />

zijn pieten. Harmonie<br />

Concordia speelde alvast<br />

wat bekende sinterklaasdeuntjes,<br />

en ja…<br />

daar kwam de sloep vol<br />

pieten in zicht, gevolgd<br />

door de pakjesboot<br />

met Sinterklaas! Na het<br />

schudden en vullen van<br />

vele kinderhandjes ging<br />

de harmonie de optocht<br />

6<br />

voor, door de Havendijk,<br />

Voorstraat, etc. Eindpunt<br />

was Uitspanning<br />

de Notenboom waar een<br />

zaal vol kinderen enthousiast<br />

werden vermaakt<br />

door Dreamcast, terwijl<br />

de ouders bijpraatten<br />

en ouders van de muzikale<br />

voorstelling waarin, naast Sinterklaas<br />

en zijn pieten, ook<br />

een aantal spannende spoken<br />

een rol speelden. Gelukkig<br />

was kleine malle Pietje de<br />

grote winnaar van het verhaal<br />

en konden de kinderen met<br />

een kadootje opgelucht weer<br />

huiswaarts. Al met al een zeer<br />

geslaagde<br />

sinterklaasperiode<br />

in<br />

Beesd!<br />

aan de bar. Deze gezellige<br />

middag werd een<br />

week later gevolgd door<br />

de geweldige voorstelling<br />

van Toneelgroep<br />

Betoverd in de Dorpskring.<br />

Ook hier genoot<br />

een volle zaal kinderen


Jeugdplein Beesd<br />

Op dit moment lopen er een aantal activiteiten van<br />

Jeugdplein Beesd. Bijvoorbeeld de fotografiecursus,<br />

deze cursus heeft een top aantal inschrijvingen,<br />

de slagwerkgroep van Harmonie Concordia<br />

heeft een mooi aantal deelnemers en ook de andere<br />

muzieklessen en de cursus Tekenen en schilderen<br />

worden goed bezocht.<br />

Inmiddels zijn ook de volwassenen cursussen Computercursus<br />

voor ouders en de cursus Plezier in<br />

schrijven gestart .<br />

Voor het nieuwe jaar hebben we weer een aantal<br />

leuke cursussen voor de jeugd op het programma<br />

staan, zoals Grimeren kun je leren, een cursus<br />

schminken van zes lessen, waarvoor je na afloop een<br />

certificaat ontvangt. Voor iedereen die op een leuke<br />

manier bezig wil zijn met taalspelletjes en daardoor<br />

zijn taalvaardigheid wil verbeteren willen we in ja nuari<br />

starten met Taaltrein voor groep 1 tot en met 4. In<br />

januari willen we ook starten met de huiswerkklas<br />

voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool<br />

en brugklassers en in april komt er een tweedelige<br />

workshop Bonbons maken.<br />

Een hot-item op dit moment is de financiële opvoeding<br />

van kinderen, immers jong geleerd is oud gedaan.<br />

Daarom hebben wij plannen om een ouderavond te<br />

organiseren met medewerking van het NIBUD (Nederlands<br />

Instituut voor Budgetvoorlichting) over de<br />

financiële opvoeding van kinderen. Uit onderzoek is<br />

gebleken dat de meeste ouders het lastig vinden om<br />

hun kinderen de verantwoordelijkheid te geven om<br />

zelf te leren omgaan met geld. Kinderen worden al<br />

jong aan allerlei verleidingen blootgesteld, een mobiel<br />

hoort erbij en natuurlijk ook die ene spijker broek<br />

van dat bepaalde merk, kortom hoe leer je een kind<br />

verantwoorde keuzes hierin te maken.<br />

Gekoppeld aan de ouderavond is de mogelijkheid om<br />

de cursus Money, money, money voor kinderen te<br />

organiseren waarin ze aan de hand van onderzoek en<br />

spelletjes van alles kunnen leren over geld, bijvoorbeeld<br />

waar komt het vandaan, wat ga je ermee doen.<br />

Ook kan er als echte detectives onderzoek gedaan<br />

worden naar vals geld. Het voornaamste doel van<br />

deze cursus is om de kinderen zelf keuzes te leren<br />

maken en te laten ontdekken hoe ze goed met geld<br />

om kunnen gaan. Er kan iemand van de Rabobank<br />

langskomen om de kinderen te leren hoe ze veilig met<br />

geld, de pinpas en hun pincode om kunnen gaan.<br />

Een cursus waar kinderen hun verdere leven plezier<br />

en profijt van kunnen hebben. Kortom er staat weer<br />

van alles te gebeuren bij Jeugdplein Beesd. Hou de<br />

site in de gaten. www.jeugdpleinbeesd.nl.<br />

Ineke van Hazendonk<br />

v Hmmm! Heerlijke worstjes<br />

Begin oktober hebben wij, Maarten van Orden en<br />

Mika Markus, allebei uit Rhenoy, een interview gehad<br />

met de slager in Beesd, Arie Arisse. Wij mochten<br />

achter de schermen kijken en dat was heel leerzaam.<br />

Wij zijn zelfs in de koelruimte geweest waar het nét<br />

boven 0 graden Celsius is.<br />

Meneer Arisse vertelde dat hij slager wilde worden<br />

omdat hij vroeger als kind koeien bracht bij een slager<br />

en dat heel erg leuk vond.<br />

Hij is daarvoor zes jaar naar de slagersvakschool<br />

geweest en kon daarbij leren en werken tegelijk.<br />

Het slachten gebeurt niet bij de slagerij, maar dat<br />

wordt gedaan in het slachthuis.<br />

Het vlees in de slagerij komt van de eigen boerderij<br />

met rundvee en varkens, van het slachthuis en van<br />

andere keurslagers.<br />

In de slagerij wordt ondermeer vlees van runderen,<br />

varkens, kippen, kalveren en lammeren verkocht. Het<br />

meest verkochte vlees is varkens- en rundvlees.<br />

De slagerij verzorgt ook buffetten voor feesten en<br />

barbecues (o.a. dorpsfeest in Rhenoy!).<br />

In de winkel worden<br />

behalve vlees ook<br />

salades en tapenades<br />

verkocht en soms ook<br />

kant-en-klare maaltijden.<br />

Goed is het om te<br />

horen dat het verkochte<br />

rundvlees van de<br />

eigen boerderij komt,<br />

hierdoor is het vrijwel<br />

biologisch.<br />

Er werken op dit moment<br />

elf mensen in de<br />

zaak.<br />

Tenslotte mochten<br />

wij een overheerlijk<br />

worstje proeven.<br />

Wij vonden het heel<br />

fijn dat wij welkom<br />

waren in de slagerij en<br />

bedanken Arie Arisse<br />

voor het interview.<br />

7


OUD & NIEUW<br />

Jong en oud verschillen minder van elkaar dan we vaak denken. Jonge mensen luisteren graag naar<br />

ouderen, hun ervaring en levenswijsheid. Oude mensen die zich omringen met ‘jong spul’ blijven<br />

jong van geest en kunnen zich indenken hoe het was toen ze zélf jong waren. In deze rubriek zetten<br />

we een oude en een jonge inwoner van Beesd tegenover elkaar, niet om de nadruk te leggen op de<br />

verschillen, maar om te zoeken naar wat hen bindt in Beesd<br />

Oud<br />

Fortu de Haas sr.<br />

72 jaar<br />

Buren<br />

ja<br />

Gepensioneerd<br />

Boerenkool met worst<br />

Frank Sinatra<br />

Mijn vader<br />

Vogels (in de volière) en<br />

Schilderen<br />

Voorstraat<br />

Ja, van de Bridgeclub<br />

De Groene Dijk<br />

De kermis in de jaren 60<br />

Een gezellig zitje op een<br />

centraal punt,<br />

een ontmoetingsplaats<br />

Houd het dorpsleven<br />

in stand<br />

Hoe heet je?<br />

Hoe oud ben je?<br />

Wat zijn jullie van elkaar?<br />

Woon je in Beesd?<br />

Waar zit je op school/<br />

wat is je beroep?<br />

Wat is je lievelingseten?<br />

Wat is je lievelingsmuziek?<br />

Wie bewonder je?<br />

Heb je een hobby en zo ja<br />

welke?<br />

Wat is de gezelligste straat<br />

van Beesd?<br />

Ben je lid van een<br />

vereniging in Beesd<br />

en zo ja welke?<br />

Wat vindt je het mooiste<br />

plekje in Beesd?<br />

Wat is het leukste wat je in<br />

Beesd hebt meegemaakt?<br />

Wat mis je in Beesd?<br />

Is er nog iets dat je kwijt<br />

wilt aan de bewoners van<br />

Beesd?<br />

NIEUW<br />

Bram Koudijs<br />

10 jaar<br />

Buren<br />

ja<br />

Op de Lingelaar<br />

Wraps<br />

Kane<br />

Opa<br />

Muziek maken en Voetbal<br />

Middenstraat<br />

Voetbalvereniging Beesd en<br />

Concordia<br />

Het Laarzenpad<br />

De kermis van nu<br />

Een skatebaan<br />

Hou de criminaliteit laag!<br />

Wilt u meedoen aan Oud en Nieuw? Meld u dan als koppel aan via info@jeugdpleinbeesd.nl<br />

8


Hedde’m?<br />

Hukke mutte?<br />

Ik zei duk zat naar de grote stad gewiest. Vrûger was da Tiel of Leerdam. Utrech, da<br />

was ’t andere end van de wereld en Den Bosch, daar kwam-de ook nie, behalve dan veur<br />

‘t karnaval. Maar wak ’sanderdaags nou meemakte, dâ hek nog nooit meegemakt.<br />

Ik gong met me kleinzoon naar zo’n bouwmarkt. Hij is z’n huis aan het verbouwe en<br />

vroeg: ‘Opa, ga-de ‘n keertje mee?’ ‘Ak maar nie hoef te betale’, zee ik nog en voor<br />

dakket wies, zat ik al in den auto. Varf, kwaste en schroeve hattie noodig. Wakkun<br />

gekkehuis was ta doar! Het was t’r drukker als in de Kalverstraat op zaterdag!<br />

Ooit gong ik veur schroeve naar Henk van Bommel an de Voorstraat. ‘Hukke mutte?’<br />

vroeg t’ie dan. ‘Zukke’ en dan liettem zien welke maat da ge nodig had. ‘Hoeveul motte<br />

d’r?’ Agge zee ‘Twintig’, dan was da net zo goed als dagge d’r honderd nam.<br />

Tegenwoordig kendet alleenig krijge in grote oplages. En dan de varf. Vrûger in de winkel<br />

van Havekes was wit wit. Maar nou sta-de voor zo’n kast te kijke: Ivoorwit, ‘Keniawit’,<br />

‘Nepal-wit’ en ‘Monaco-wit’... Kwaste hetzelfde laken een pak. Ik heb na den oorlog<br />

me hele huis geschilderd met één kwast.<br />

De rij aan de utgang was van hier tot gunder. Me kleinzoon zee nog drie keer; ‘Opa, ik<br />

hè nog wa vergete’, en gong dan maar weer efkes zuuke. Toen het op betoale aankwam,<br />

stopte de pin d’rmee. ‘Hedde geld bij oe, Opa?’ Opa het altijd geld op zak. Ge wit mar<br />

nooit wagge oplopt. ‘Ja jonge, hoeveul hedde noodig?’ Opa betaalde contant.<br />

Prijswinnaar!<br />

advertentie<br />

Dhr. Anton van Akooy, Weth. Klerkstraat 70, had<br />

alle antwoorden goed in de vorige Dorpskrant. Bij<br />

‘Her kent u deze plekjes’ waren dat:<br />

1. Handelshuis hoek Middenstraat-Kerkstraat (Diks)<br />

2. Hoefstal Voorstraat<br />

3. Sportveldencomplex ‘Molenzicht’<br />

4. Boerderij hoek Molendijk<br />

En ‘Het stoeltje van oma’ stond in de Hoenderblokstraat,<br />

hoek Jeugdlaan. Dhr. Van Akooy ontving een<br />

aardigheidje voor zijn speurwerk.<br />

Hiernaast weer een nieuw stoeltje. Uw oplossing<br />

naar info@jeugdpleinbeesd.nl of in de bus bij Hoenderblokstraat<br />

21.<br />

‘Het Stoeltje van Oma’<br />


Stichting Speeltuin Beesd<br />

Graag willen wij u informeren omtrent activiteiten<br />

en stand van zaken rondom de speeltuinen<br />

in Beesd. Stichting Speeltuin Beesd is<br />

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud<br />

van vier speeltuinen én een trapveldje in Beesd.<br />

Activiteiten<br />

De jaarlijks terugkerende activiteiten welke we<br />

voor de kinderen organiseren zijn; het paaseieren<br />

zoeken op eerste paasdag (4 april 2010)<br />

en de, altijd goed bezochte, spelletjesmiddag<br />

(19 juni 2010).<br />

Voor 2010 staan er overigens nog wat plannetjes<br />

in de steigers en het zou leuk zijn als er door<br />

meer mensen over meegedacht gaat worden.<br />

Financiën / Donateurs, van groot belang!<br />

Donateurs zorgen naast sponsoring voor een<br />

belangrijk deel van de broodnodige inkomsten<br />

voor de speeltuin. De inkomsten zijn noodzakelijk<br />

om onderhoud te kunnen plegen en om<br />

op termijn toestellen te kunnen vervangen. Beheer<br />

en onderhoud zijn ieder jaar weer onderhevig<br />

aan nieuwe regels en normen. Hierdoor m oet<br />

er ieder jaar wel iets worden aangepast. Denk<br />

hierbij aan het vergroten van valoppervlakken<br />

met kostbare rubberen tegels. Mocht u, ondanks<br />

het feit dat uw kind(eren) gebruik maakt / maken<br />

van de speeltuin, nog geen donateur zijn, dan<br />

verzoeken wij u contact op te nemen met één<br />

van de bestuursleden. Uw kinderen kunnen dan<br />

ook deelnemen aan het paaseieren zoeken en<br />

de spelletjesdag. Donateurs zijn voor de speeltuinvereniging<br />

van groot belang. Wij zouden het<br />

leuk vinden als meer mensen donateur worden<br />

voor een bedrag van maar € 9,50 per jaar.<br />

Naast de donateurs<br />

en sponsoren<br />

zijn er nog<br />

meer bronnen<br />

van inkomsten.<br />

De collecte van<br />

Jantje Beton<br />

(1 t/m 6 maart<br />

2010) waarvan<br />

50% naar onze eigen speeltuin gaat en de huisaan-huis<br />

verkoop van de stroopwafels (16 april<br />

2010). Voor deze beide acties zijn wij nog op<br />

zoek naar vrijwilligers, meld u gerust bij één van<br />

de bestuursleden aan.<br />

Kunstgras Pietje Baltusstraat<br />

Momenteel worden er grote inspanningen geleverd<br />

om het modderige trapveldje aan de Pietje<br />

Baltusstraat om te toveren tot een mooi kunstgrasveld<br />

zodat er te allen tijde, zonder smerig te<br />

worden, gevoetbald kan worden.<br />

Vacatures bestuur<br />

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen.<br />

In verband met het voorgenomen vertrek van<br />

1 bestuurslid en een nog op te vullen plaats,<br />

zijn we naarstig op zoek naar een algemeen<br />

bestuurs lid én een secretaris. Óók zouden wij<br />

graag in contact komen met een commercieel<br />

persoon die contacten kan en wil leggen met de<br />

middenstanders t.b.v. sponsoring en dergelijke.<br />

Vrijwilligers<br />

Het onderhoud, waarvoor jaarlijks een beroep<br />

gedaan wordt op vrijwilligers, vind meestal op<br />

doordeweekse avonden in het voorjaar en najaar<br />

plaats. Voor dit onderhoud hebben zich veel<br />

vrijwilligers aangemeld, maar de ervaring leert<br />

dat we toch iedere keer net te weinig klussers<br />

hebben. Dus ook voor deze avonden zoeken<br />

wij nog vrijwilligers. Contactpersoon hiervoor is<br />

Marjo van Dijk.<br />

Is uw interesse gewekt? Wilt u donateur worden?<br />

Of wilt u meer informatie?<br />

Dan zouden wij het fijn vinden als u contact opneemt<br />

met de secretaris, Anita Wesselink:<br />

anita.wesselink@telfort.nl.<br />

10


advertenties<br />

het einde van<br />

een misverstand.<br />

Ook zonder<br />

Monutaverzekering<br />

verzorgen wij<br />

uw uitvaart.<br />

Kijk op monutadokman.nl<br />

of bel (0345) 680 225.<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!