DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 1 - NR.2

dorpskrantbeesd

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 1 – Nr. 2 – december 2009

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@jeugdpleinbeesd.nl

December: Feest in Beesd

De tweede Dorpskrant Beesd is

een feit. Voor u ligt weer een uitgave

dankzij uw bijdragen en de

steun van velen. We kregen veel enthousiaste

reacties en aanmoedigingen

op het eerste nummer. We

zouden heel graag zien dat u ons

helpt om dit vol te houden. Stuur

daarom uw bij dragen of tips naar

het redactie-adres. Via email of

gewoon op papier: maakt ons niet

uit. Ook doen wij een oproep aan

alle bedrijven en particulieren om

financiële steun. Reageer positief

wanneer u benaderd wordt voor

sponsoring. Alleen dan kunnen de

kosten van deze uitgave worden

gedekt. Tot nu toe moet er veel

geld bij. Nee, dat ligt niet aan de

luxe uitvoering. Papier en opmaak

worden volledig gesponsord. De

druk- en verspreidings kosten zijn

echter hoog.

Hiernaast leest u een bijdrage van

Ineke van Hazendonk, één van de

redactieleden. Haar kerstgevoel

werkt aanstekelijk. We hopen

oprecht dat u ook een goede tijd

tegemoet gaat, temidden van uw

familie en vrienden.

De redactie

Kerst 1975 …..kerst 2009

Herfststormen zijn gaan liggen, alle bomen kaalgewaaid

Soms al rijp in de ochtend, die de kale takken mooi verfraait

De winter zit er aan te komen, met zijn koude, sneeuw en ijs

koude handen in warme wanten, warme chocomel , anijs

Soms dagen van intense kou en daarbij winterzonneschijn

Wat kun je bij zo’n aanblik, ineens intens gelukkig zijn

Binnen brandt het haardvuur, erwtensoep op het fornuis

Dennenboom en kaarsjes, kerstversiering in het huis.

Buiten valt de sneeuw zacht, maakt de wereld puur en wit

Genieten van een vogeltje dat op de pindaslinger zit

Kerst is aangebroken, een stal, een kribbe,

een heel bijzonder kind

Klokgelui van ver, gedragen door de wind

Denkend aan mijn jeugd, het dorp waar ik ben opgegroeid

Lopend naar de nachtmis, door de sfeer van kerst geboeid

De fanfare speelde zachtjes, kerstliederen in elke straat

Het mooie stemmige kerkje, dat aan het dijkje staat

Een bijzondere nacht, het samenzijn, een heel speciaal gevoel

Het koor op volle sterkte, de pastoor op zijn preekstoel

Het laatste lied “Vrede op aarde” wordt vergezeld door

trompetgeschal

We lopen weer naar buiten, langs het kribje in de stal

In mijn herinnering de wereld dan altijd witgekleurd

Onrealistisch, omdat een witte kerst zelden maar gebeurt

Maar ook kerst in deze tijd heeft zijn charme niet verloren

Ik luister nog steeds naar kerstmuziek over engelenkoren

Binnen met kaarsjes, beschermd tegen de kou

Kerstfilms kijken en kletsen met mensen waar ik van hou

Kokkerellen en tafelen, het urenlang samenzijn

Ja, ook in 2009 geldt… Kerst is gewoon fijn

Ineke van Hazendonk

1


Beesdse KNIPSELS

Oude dialectopnamen van Beesd

Het Meertens Instituut te Amsterdam houdt zich bezig

met de studie van de Nederlandse volkscultuur.

Men legt allerlei gebruiken en gewoontes vast op

vele gebieden: taal, streekgebruiken en -recepten,

volksverhalen, bijzondere namen, etc. Via Stefan

Kroezen kregen we de tip, dat op de website van

dit instituut oude geluidsopnamen te horen zijn welke

opgenomen zijn in Beesd! Heel leuk om mensen te

horen praten over bijvoorbeeld fruitteelt in het ons zo

vertrouwde dialect. Misschien herkent u de stemmen

wel; laat het ons dan weten. Wanneer u onderstaand

‘linkje’ overtypt, komt u op de goede plek.

http://www.meertens.knaw.nl/soundbites/kaart.html

Beesdse winkeltjes van weleer

Op initiatief van de Historische Kring West-Betuwe

is een boekje uitgebracht waarin de oude Beesdse

winkels in de periode

1940-1970 worden beschreven.

Het is een heel

fraai boekje, met vele nostalgische

foto’s die u laten

teruggaan in de tijd. En wat

een tijd was dat! Zo waren

er bijvoorbeeld wel zeven

bakkers in Beesd.. Te koop

voor euro 2,50 bij Terpstra,

Actior en De Bolle.

2

Laarzenpad in gebruik

Beesd heeft sinds korte tijd een nieuw wandelpad.

Enkele jaren geleden nam het Nut-departement

Beesd het initiatief om een ‘Achterommetje’, een

wandelpad over het Achterdorp, te realiseren. De

provincie Gelderland stimuleert dit soort initiatieven.

Het had echter nogal wat voeten in de aarde (klei)

voordat het pad gerealiseerd kon worden. Nadat

uiteindelijk ook de gemeente Geldermalsen enthousiast

werd, kwam het allemaal in een stroomversnelling.

En nu ligt het op u te wachten: het ‘Laarzenpad

Beesd’. U wandelt over de oude Groenedijk en heeft

vanaf daar een prachtig zicht op het dorp Beesd en

de uiterwaarden van de Linge. ProRail heeft er bovendien

enige tijd geleden in het kader van natuurcompensatie

een natuurgebied gecreeërd waar je ú

tegen zegt. Via speciale voorzieningen kunt u ook dat

gebied nu betreden en genieten van de natuur. Wel

met respect voor alles wat groeit en bloeit natuurlijk.

(Honden aangelijnd!) De Groenedijk volgt vanaf de

molen de loop van de Linge met een grote bocht. U

loopt langs het sportcomplex Molenzicht en uiteindelijk

sluit het pad weer aan op de Veerweg en bent u

weer in de bewoonde wereld. En dat is genieten. Hier

is nog rust en ruimte!

Zonder de lange adem en de doortastende houding

van Stef Kroezen was dit pad er niet geweest. Proficiat

Stef! Het is te hopen dat Beesd dit pad in de

armen sluit en dat de liefhebbers het weten te vinden

en het kunnen waarderen.

Leven op landgoed Mariënwaerdt

Mariënwaerdt heeft samen met uitgeverij Terra een

boek uitgebracht over het leven op een landgoed. Het

beschrijft de historie van de tijd van het klooster tot

nu. Ook is er veel te lezen (en te zien) over de bewoners.

Dit jaar is het 275 jaar

geleden dat Ma riënwaerdt

familiebezit werd.

De tekst is van Karin Evers

en de mooie foto’s van Bastiaan

van Musscher. Het

boek kost 29,50 en is te

koop in de Landgoedwinkel,

maar ook via de boekhandel.

ISBN 9789058978691

Herinrichting Jeugdlaan, de plannen

Op woensdagavond 25 november presenteerde gemeente

Geldermalsen i.s.m. ontwerpbureau Riet de

plannen voor de herinrichting van de Jeugdlaan. Na

de bouw van het Kulturhus zal ook de omgeving van

het gebouw opnieuw aangelegd en ingericht moeten

worden. Het gaat dan om de groene omgeving (groenzoom)

wat aangelegd gaat worden als openbaar park,

de Jeugdlaan zelf waarin een ‘knip’ komt, de Schoolstraat,

en het plein voor het Kulturhüs.

De groene zone wordt ingericht met gras, bomen en

wandelpaden. Aandachtspunt is hierbij wel dat het

geen brommerpaden moeten worden. Daarnaast

wordt ruimte gemaakt voor een pannaveld (verhard

voetbalveldje) direct achter het Kulturhus.

Vóór het Kulturhus is een plein gepland, met bloembakken

waarin zitbanken geïntegreerd worden. Het

plein wordt dusdanig verlicht dat het minder vandalisme-gevoelig

is.

De Jeugdlaan wordt verkeerstechnisch in tweeën

geknipt. Vanaf de Wilhelminastraat kunnen auto’s

via een lus, een zogenoemde Kiss & Ride zone, de

Jeugdlaan in en weer uit. Vanaf de Hoenderblokstraat

kunnen auto’s de Jeugdlaan in, keren ter hoogte van

de bibliotheek/Schoolstraat en weer terug. De planning

is dat het Kulturhüs zelf eind 2010 gereed zal

zijn. Streven is om rond de zomer van 2011 het hele

gebied op te leveren.


Helpen bij persoonlijke invulling wordt

steeds belangrijker

Rien Dokman, uitvaartleider vertelt: ‘Steeds meer

mensen willen hun wensen voor hun uitvaart van te

voren vast leggen. Dat kan met een zogeheten scenarium,

een formulier dat hiervoor kan worden ingevuld’.

In zijn jonge jaren heeft Rien zijn vader vaak geholpen

met opbaren en dragen. Toen zijn vader ermee

stopte was het echter niet vanzelfsprekend dat

hij hem opvolgde. Hij had een goede baan en had

daar erg naar zijn zin.

Na verloop van een aantal jaren bleek er in de Betuwe

behoefte te bestaan aan een bekende uitvaartverzorger.

Toen is hij daar wel op in gegaan en is zo toch

in de branche terecht gekomen. Hij heeft een interne

opleiding gedaan en is toen voorzichtig aan begonnen,

met behoud van zijn toenmalige baan. Inmiddels

is hij per 1 januari 2009 fulltime en geheel zelfstandig

uitvaarverzorger. Voor hem is het meer dan

alleen maar een baan. De liefde voor het vak blijkt uit

de manier waarmee hij erover praat.

Inmiddels heeft hij een collectie rouwbrieven ontwikkeld,

die vooral in deze streek zullen aanslaan,

met foto’s van bv. De Linge of bloeiende Betuwe.

Helaas zijn er nog geen plannen een rouwcentrum in

Lingehof

Op donderdagavond 5 november j.l. werden de Vrijwilligers

van Zorgcentrum Lingehof Beesd in het

zonnetje gezet. Als dank voor de vele vrij willige uren

die zij dagelijks helpen in het Zorgcentrum. De vrijwilligers

werden ontvangen met een heerlijk drankje.

Men kon genieten van een heerlijk stamppotten buffet

en een verassend nagerecht. Tussen de gerechten

door konden de vrijwilligers genieten van een

optreden van accordeoniste Tonnie Gladbeek, een

Line-Dance groep en het boerenkapel uit Beesd.

Deze avond werden extra in het zonnetje gezet (van

links naar rechts) Mw. T. van Lith, Mw. M. van Breemen,

Mw. E. Polet en Mw. M. van de Heuvel. Zij

zijn dit jaar namelijk al maar liefst 12½ jaar werkzaam

Vrijwilligers Lingehof

in het zonnetje!

Beesd te realiseren, hoewel de behoefte daaraan er

wel degelijk is. Dokman ondervindt dat regelmatig. Er

is in de directe omgeving geen goede plek om overledenen

op te baren. Als het kan, gebeurt het thuis

en anders moet worden uitgeweken naar een van de

omliggende plaatsen. En dat brengt vaak bezwaren

met zich mee, zoals het niet spontaan kunnen bezoeken

van de overledene en het vervoer.

Laten we hopen dat de politiek nog op andere gedachten

komt.

als Vrijwilliger in Zorgcentrum Lingehof. Heeft U ook

interresse om Vrijwilliger te worden in Zorgcentrum

Lingehof ? Neemt U dan contact op via tel. 0345-

686068 of kom eens langs.

St. Antoniusschool hoopt op terugkeer

ooievaars

‘We kunnen het eigenlijk nog steeds niet gelo ven’,

zegt Ton van Balken, directeur van de St. Antoniusschool.

‘De ooievaars bij ons bovenop de schoorsteen.

Dankzij ons onderwijsproject in april ‘Metamorforse’

veranderde onze schoorsteen in een huis

voor ooievaars. Wie had verwacht dat na enkele dagen

die metamorfose succes zou hebben en dat er

zelfs strijd werd gevoerd om het prachtige nieuwe

nest boven op de hoge

schoorsteen. We hebben

al het moge lijke gedaan

om het ooie vaarspaartje

niet te storen tijdens de

broedperiode. Dat viel

niet mee, want onder de

schoorsteen werd een

geheel nieuw lokaal gebouwd.

Onze taktiek om

de bouwactiviteiten eerst

maar zo ver mogelijk van

het nest af te starten

3


leek succesvol. De broedende ooievaar wende dan

aan het lawaai en de onrust’ , aldus de trotse directeur.

‘De ooievaars voelen we als een bekroning op onze

natuureducatie op school. Jaarlijkse hebben we een

groot natuurproject met alle klassen en bekend zijn

onze natuur-kabouterpaden in de onderbouwgroepen

en de paddestoelexcursies in de middenbouw. Helemaal

super is ons natuurkamp met groep 8 naar Schiermonnikoog.

Een hele week zijn we met de kinderen

in de prachtige natuur van dit Waddeneiland. Wat dat

betreft zijn we een echte natuurschool’.

Ik hoop echt dat de ooievaars straks in april gezond

en wel uit Afrika terugkomen. We hebben bij de nieuwbouw

in onze entree flink rekening gehouden met het

nieuwe nest. We hebben twee extra grote ramen in het

dak laten aanbrengen. Wanneer je in onze nieuwe hal

staat dan kun je, als je omhoog kijkt, zo de ooievaars

zien; op nog geen tien meter. Geweldig toch zeker. De

kinderen zullen daar ongetwijfeld van genieten.

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

17-dec Kerstviering St. Antoniusschool, met bijzonder tintje én smaakje

18-dec 18:00 Optocht Kerstfiguren met levende have door Beesd startpunt van Serious

Request weekend mee wandelen mag (graag!) Info: www.seriousrequestbeesd.nl

18-dec 19:15 Kerstvoorstelling door Betoverd en Sjier Chadasj in de schuur van Koumet,

Middenstraat 6 entree € 2,00 (vol is vol!)

18-dec 20:00 Klaverjascompetitie in De Notenboom vooraf aanmelden bij Annie Waasdorp;

Tel. 683232 € 10,00 per koppel

19-dec 12:30 Start bandoptredens en activiteiten Serious Request weekend.

20-dec 10:00 VIP Arrangement met Koffieconcert Concordia, Dorpsbrunch, en Kerstvoorstelling

Betoverd en Sjier Chadasj, alleen voorverkoop (Notenboom)

20-dec 13:30 Bandoptredens en activiteiten Serious Request weekend, met om 22.00 uur

bekendmaking van het ingezamelde bedrag voor bestrijding van Malaria

26-dec 21:00 Goud van Oud, door Mega Disco, in Uitspanning De Notenboom, kaarten

€ 5,00 in de voorverkoop, € 10,00 aan de deur.

27-dec Stuif-es-uit het jaar uit, VV Beesd 1-2-3

03-jan Nieuwjaarsreceptie, VV Beesd

29-jan Klaversjasavond VV Beesd, € 8,00 per koppel

KERKDIENSTEN RONDOM KERST

20-dec 17:00 Kinderkerstfeest N.H. Kerk, Voorstraat Beesd

20-dec 12:00 Ouderenviering Caritas Gellicum/Rhenoy, Betuwepoort, diaken Van der Helm

23-dec Oecumenisch Ouderenkerstfeest zorgcentrum Lingehof

24-dec 17:00 Kinderkerstspel R.K. Kerk Beesd, m.m.v. koor Notenkrakers

24-dec 19:00 Woord-en communieviering R.K. Kerk Rumpt, m.m.v. koor Bloesem

24-dec 20:00 Eucharistieviering R.K. Kerk Beesd, m.m.v. koor Hoogtevrees, pastor Spoor

en diaken Van der Helm

24-dec 20:30 Kerstzangdienst N.H. Kerk, Voorstraat Beesd, Ds. D.G. van Noordennen

24-dec 22:00 Eucharistieviering R.K. Kerk Rhenoy, koor Gellicum/Rhenoy, pastor Spoor en

diaken Van der Helm

25-dec 10:00 Kerstmorgendienst N.H. Kerk, Voorstraat Beesd, Ds. R. Luijk

JUBILEA E.D.

26-nov Elly Gietman-Story (Pastoor J. van Hovestraat 60) is 65 jaar geworden

09-jan Henk en Rita van Gameren uit de Meester Mierasstraat 11 zijn 50 jaar getrouwd

18-jan Giel en Kara Thijssen 25 jaar getrouwd N.B. Kara Thijssen is dit jaar ook 25 jaar

leerkacht in het basisonderwijs, waarvan 23 jaar bij de St.Antoniusschool in Beesd !

17-jan Intrededienst Ds. Jitse Scheffer, Hervormde gemeente Beesd

27-jan Louis de Haas, oud-biljartleraar in Beesd, wordt 85 jaar

4

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar info@jeugdpleinbeesd.nl o.v.v. ‘Prikbord

Dorpskrant Beesd’ De uiterste inzenddatum voor de volgende Dorpskrant is 29 januari (verschijningsdatum 17 februari 2010)


HISTORIE BEESD

De klok horen luiden

In het eerste nummer van de Dorpskrant deed dhr. Ton Van

Balken een oproep om meer informatie over het oude luidklokje

in de Antoniusschool. Diverse mensen reageerden hierop.

Aan de hand van enkele oude stukken volgen we het

spoor terug in de tijd.

De gebroeders François en Pieter Hemony, waarvan Pieter

het Beesdse klokje vervaardigde, waren zeer bekend in hun

dagen. Talloze klokken werden door hun ge goten, met name

beiaards (meerdere klokken voor een klokkentoren) Pieter

stierf in 1680 te Amsterdam. De klok in Beesd is gedateerd

1670. Het vermoeden bestaat, dat de klok is gemaakt in opdracht

van de R.K. statie van Beesd, welke de Beeldenstorm

(1566) ternauwernood overleefde. De voormalige Pieters kerk

was door de Beesdse Geuzen van alle beelden en relieken

ontdaan en geconfisqueerd voor de Pro testantse erediensten.

Een belangrijke adelijke familie, De Baussele’s (Pieck)

van het kasteel Het Lage Huis lieten na verloop van tijd de

R.K. parochianen die hun geloof trouw bleven heime lijk diensten

houden in hun adellijke huis. De protestantse Schout en

Schepenen van Beesd lieten dit oogluikend toe. Ze konden

ook niet anders. Een flink deel van de inwoners had nog

sterke sympathieën voor het R.K. geloof. Elders in het land

werd hiertegen met harde hand opgetreden, maar in Beesd

stond men hen toe deze sympathie te praktiseren. Iedereen

in Beesd wist waar deze ‘schuilkerk’ stond. Na verloop van

tijd kregen de Rooms katholieken weer wat meer bewegingsvrijheid

en werd een eenvoudig kerkje ingericht. In 1670

was de storm dermate geluwd, dat men kennelijk de tijd rijp

achtte dat men de gelovigen weer met klokgelui

ter kerke riep. Toen is bij Pieter Hemony deze

luidklok besteld.

De oude katholieke kerk – de voorganger van de in 1876 gebouwde

huidige – stond eveneens aan de Voorstraat, zo’n

beetje ter hoogte van de R.K. pastorie. Deze kerk kon na de

nieuwbouw van 1876 worden afgebroken en ter plaatse verrees

de huidige pastorie. De oude pastorie werd verbouwd

tot zusterhuis en -school. Op 11 september 1886 konden de

eerste kinderen naar de H. Josephschool onder leiding van

mère Honorine. Hier gaven de zes zusters (nonnen) van de

JMJ-congregatie (Jezus-Maria-Jozef) uit ’s-Hertogenbosch

kleuteronderwijs. Zij woonden in een zusterhuis en hadden

een kleine kapel voor hun eigen vieringen. De uit de oude

kerk afkomstige luidklok werd door de nonnen gebruikt

om de schooljeugd binnen te roepen. Ook luidden ze elke

dag om 12.00 uur het ‘Angelus’, zo herinnert Jenneke den

Hartog-de Gier zich nog heel goed. De zustercongregatie

van JMJ verliet in 1948 Beesd.

Na de samenvoeging van de R.K. jongens- en meisjes school,

werd er voor de kleuters een nieuwe kleuterschool gebouwd

op ‘Het Slot’, het terrein waar destijds Het Lage Huis stond.

Deze school opende haar deuren in 195.. Het oude luidklokje

werd in een speciaal op het dak gebouwd klokkentorentje op

de nieuwe school gehangen en luidde jarenlang bij de aanvang

van de school. Zoals Van Balken schrijft, werd het klokje

bij de integratie van het kleuter- in het basisonderwijs in 1986

meegenomen naar de St. Antoniusschool aan de Jeugdlaan.

Er is overigens in Beesd nóg een luid klokje

dat gelukkig kon worden gered van de oudijzerboer.

Op het huis naast de Hervormde

kerk, waar nu Kraats kantoor houdt, stond

vroeger de ‘brandbel’. Deze werd geluid bij

rampen zoals brand, overstroming of bij belangrijke

afkondigingen en herinnerde aan het feit

dat dit huis het officiële raadhuis van Beesd was. Eigenaar Henk van Kraats kon de klok enige jaren geleden door bemiddeling

kopen uit de boedel van de voormalige bewoner van het pand, oud-schoolmeester M.B.J. Hommelberg. De klok is

nu weer aanwezig op de plek waar hij werd gebruikt, zij het niet op het dak maar in een van de kamers.

Colofon

Redactieadres: Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Telefoon: 0345-573688

Email: info@jeugdpleinbeesd.nl

Lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Krantje niet ontvangen? U kunt een exemplaar afhalen bij Uitspanning de Notenboom of MCD

5


UIT DE KUNST Reinhilde van Tiel (1972)

Er wonen en werken in Beesd verschillende kunstenaars.

In de Dorpskrant brengen we hen voor het

voetlicht.

Bij binnenkomst in haar huis staan de schilderijen

een beetje oneerbiedig willekeurig tegen de muur. In

haar huiskamer hangen twee prachtige schilderijen.

Tijdens het gesprek haalt ze nog een groot schilderij

uit de berging… Ruimte te kort dus.

Als kind had Reinhilde al een voorliefde voor de

Cobra-kunst vanwege de vormen en kleuren. De Cobra-groep

(o.a. Karel Appel, Corneille) schildert uit de

spontane gedachte en terug naar de basisidee van

kind-zijn. Ze schilderen met als motto “voor mensen

– door mensen” en maken idealistische kunst.

Daarmee willen ze de wereld mooier maken. Verder

hebben ze een hekel aan beleefdheidsfratsen en

mooie maniertjes. Het belemmert in het schilderen.

Reinhilde heeft een jaar de Koninklijke academie

voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch doorlopen,

maar ze was er op jonge leeftijd nog niet aan toe om

hiermee verder te gaan. Daarna heeft zij nog verschillende

artistieke opleidingen en trainingen gevolgd.

In 2006 komt ze in aanraking met werk van Henk

Vierveijzer en dan is ze helemaal om. Ze gaat in het

atelier van Marianne van den Wijngaard schilderen.

Deze schilderes leert haar ongeremd en vrij te werken.

De kleuren vormen een dialoog tussen haar en

het doek. “Ik begin allerlei kleuren op het doek aan te

brengen. Hierbij ga ik zoveel mogelijk van mijn gevoel

uit. Dan ga ik orde in de chaos brengen… Met mijn

schilderijen vertel ik mijn verhaal met de no dige humor

aan de kijker.” Haar schilderij met de titel “Bij

de dokter krijg je mierecijnen” is hier een goed voorbeeld

van. Ze zet de verf graag dik op, zodat het reliëf

voelbaar is. Een schilderij kan gemakkelijk uit 4

tot 5 lagen verf bestaan. Ze werkt graag in het groot

en met heldere kleuren. Ze heeft nu werken staan bij

Galerie Scala in Culemborg en Galerie Kramel in Rosmalen

(een internetgalerie). Verder staat ze op Kunstmarkten

in Amsterdam en in Arnhem. Beesd is een

kunstenares rijker! www.reinhildevantiel.nl

Sinterklaasfeest in Beesd

Zaterdag 14 november was het weer een drukte

van belang op de Havendijk.

Talloze kinderen

en hun ouders wachtten

daar op Sinterklaas en

zijn pieten. Harmonie

Concordia speelde alvast

wat bekende sinterklaasdeuntjes,

en ja…

daar kwam de sloep vol

pieten in zicht, gevolgd

door de pakjesboot

met Sinterklaas! Na het

schudden en vullen van

vele kinderhandjes ging

de harmonie de optocht

6

voor, door de Havendijk,

Voorstraat, etc. Eindpunt

was Uitspanning

de Notenboom waar een

zaal vol kinderen enthousiast

werden vermaakt

door Dreamcast, terwijl

de ouders bijpraatten

en ouders van de muzikale

voorstelling waarin, naast Sinterklaas

en zijn pieten, ook

een aantal spannende spoken

een rol speelden. Gelukkig

was kleine malle Pietje de

grote winnaar van het verhaal

en konden de kinderen met

een kadootje opgelucht weer

huiswaarts. Al met al een zeer

geslaagde

sinterklaasperiode

in

Beesd!

aan de bar. Deze gezellige

middag werd een

week later gevolgd door

de geweldige voorstelling

van Toneelgroep

Betoverd in de Dorpskring.

Ook hier genoot

een volle zaal kinderen


Jeugdplein Beesd

Op dit moment lopen er een aantal activiteiten van

Jeugdplein Beesd. Bijvoorbeeld de fotografiecursus,

deze cursus heeft een top aantal inschrijvingen,

de slagwerkgroep van Harmonie Concordia

heeft een mooi aantal deelnemers en ook de andere

muzieklessen en de cursus Tekenen en schilderen

worden goed bezocht.

Inmiddels zijn ook de volwassenen cursussen Computercursus

voor ouders en de cursus Plezier in

schrijven gestart .

Voor het nieuwe jaar hebben we weer een aantal

leuke cursussen voor de jeugd op het programma

staan, zoals Grimeren kun je leren, een cursus

schminken van zes lessen, waarvoor je na afloop een

certificaat ontvangt. Voor iedereen die op een leuke

manier bezig wil zijn met taalspelletjes en daardoor

zijn taalvaardigheid wil verbeteren willen we in ja nuari

starten met Taaltrein voor groep 1 tot en met 4. In

januari willen we ook starten met de huiswerkklas

voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool

en brugklassers en in april komt er een tweedelige

workshop Bonbons maken.

Een hot-item op dit moment is de financiële opvoeding

van kinderen, immers jong geleerd is oud gedaan.

Daarom hebben wij plannen om een ouderavond te

organiseren met medewerking van het NIBUD (Nederlands

Instituut voor Budgetvoorlichting) over de

financiële opvoeding van kinderen. Uit onderzoek is

gebleken dat de meeste ouders het lastig vinden om

hun kinderen de verantwoordelijkheid te geven om

zelf te leren omgaan met geld. Kinderen worden al

jong aan allerlei verleidingen blootgesteld, een mobiel

hoort erbij en natuurlijk ook die ene spijker broek

van dat bepaalde merk, kortom hoe leer je een kind

verantwoorde keuzes hierin te maken.

Gekoppeld aan de ouderavond is de mogelijkheid om

de cursus Money, money, money voor kinderen te

organiseren waarin ze aan de hand van onderzoek en

spelletjes van alles kunnen leren over geld, bijvoorbeeld

waar komt het vandaan, wat ga je ermee doen.

Ook kan er als echte detectives onderzoek gedaan

worden naar vals geld. Het voornaamste doel van

deze cursus is om de kinderen zelf keuzes te leren

maken en te laten ontdekken hoe ze goed met geld

om kunnen gaan. Er kan iemand van de Rabobank

langskomen om de kinderen te leren hoe ze veilig met

geld, de pinpas en hun pincode om kunnen gaan.

Een cursus waar kinderen hun verdere leven plezier

en profijt van kunnen hebben. Kortom er staat weer

van alles te gebeuren bij Jeugdplein Beesd. Hou de

site in de gaten. www.jeugdpleinbeesd.nl.

Ineke van Hazendonk

v Hmmm! Heerlijke worstjes

Begin oktober hebben wij, Maarten van Orden en

Mika Markus, allebei uit Rhenoy, een interview gehad

met de slager in Beesd, Arie Arisse. Wij mochten

achter de schermen kijken en dat was heel leerzaam.

Wij zijn zelfs in de koelruimte geweest waar het nét

boven 0 graden Celsius is.

Meneer Arisse vertelde dat hij slager wilde worden

omdat hij vroeger als kind koeien bracht bij een slager

en dat heel erg leuk vond.

Hij is daarvoor zes jaar naar de slagersvakschool

geweest en kon daarbij leren en werken tegelijk.

Het slachten gebeurt niet bij de slagerij, maar dat

wordt gedaan in het slachthuis.

Het vlees in de slagerij komt van de eigen boerderij

met rundvee en varkens, van het slachthuis en van

andere keurslagers.

In de slagerij wordt ondermeer vlees van runderen,

varkens, kippen, kalveren en lammeren verkocht. Het

meest verkochte vlees is varkens- en rundvlees.

De slagerij verzorgt ook buffetten voor feesten en

barbecues (o.a. dorpsfeest in Rhenoy!).

In de winkel worden

behalve vlees ook

salades en tapenades

verkocht en soms ook

kant-en-klare maaltijden.

Goed is het om te

horen dat het verkochte

rundvlees van de

eigen boerderij komt,

hierdoor is het vrijwel

biologisch.

Er werken op dit moment

elf mensen in de

zaak.

Tenslotte mochten

wij een overheerlijk

worstje proeven.

Wij vonden het heel

fijn dat wij welkom

waren in de slagerij en

bedanken Arie Arisse

voor het interview.

7


OUD & NIEUW

Jong en oud verschillen minder van elkaar dan we vaak denken. Jonge mensen luisteren graag naar

ouderen, hun ervaring en levenswijsheid. Oude mensen die zich omringen met ‘jong spul’ blijven

jong van geest en kunnen zich indenken hoe het was toen ze zélf jong waren. In deze rubriek zetten

we een oude en een jonge inwoner van Beesd tegenover elkaar, niet om de nadruk te leggen op de

verschillen, maar om te zoeken naar wat hen bindt in Beesd

Oud

Fortu de Haas sr.

72 jaar

Buren

ja

Gepensioneerd

Boerenkool met worst

Frank Sinatra

Mijn vader

Vogels (in de volière) en

Schilderen

Voorstraat

Ja, van de Bridgeclub

De Groene Dijk

De kermis in de jaren 60

Een gezellig zitje op een

centraal punt,

een ontmoetingsplaats

Houd het dorpsleven

in stand

Hoe heet je?

Hoe oud ben je?

Wat zijn jullie van elkaar?

Woon je in Beesd?

Waar zit je op school/

wat is je beroep?

Wat is je lievelingseten?

Wat is je lievelingsmuziek?

Wie bewonder je?

Heb je een hobby en zo ja

welke?

Wat is de gezelligste straat

van Beesd?

Ben je lid van een

vereniging in Beesd

en zo ja welke?

Wat vindt je het mooiste

plekje in Beesd?

Wat is het leukste wat je in

Beesd hebt meegemaakt?

Wat mis je in Beesd?

Is er nog iets dat je kwijt

wilt aan de bewoners van

Beesd?

NIEUW

Bram Koudijs

10 jaar

Buren

ja

Op de Lingelaar

Wraps

Kane

Opa

Muziek maken en Voetbal

Middenstraat

Voetbalvereniging Beesd en

Concordia

Het Laarzenpad

De kermis van nu

Een skatebaan

Hou de criminaliteit laag!

Wilt u meedoen aan Oud en Nieuw? Meld u dan als koppel aan via info@jeugdpleinbeesd.nl

8


Hedde’m?

Hukke mutte?

Ik zei duk zat naar de grote stad gewiest. Vrûger was da Tiel of Leerdam. Utrech, da

was ’t andere end van de wereld en Den Bosch, daar kwam-de ook nie, behalve dan veur

‘t karnaval. Maar wak ’sanderdaags nou meemakte, dâ hek nog nooit meegemakt.

Ik gong met me kleinzoon naar zo’n bouwmarkt. Hij is z’n huis aan het verbouwe en

vroeg: ‘Opa, ga-de ‘n keertje mee?’ ‘Ak maar nie hoef te betale’, zee ik nog en voor

dakket wies, zat ik al in den auto. Varf, kwaste en schroeve hattie noodig. Wakkun

gekkehuis was ta doar! Het was t’r drukker als in de Kalverstraat op zaterdag!

Ooit gong ik veur schroeve naar Henk van Bommel an de Voorstraat. ‘Hukke mutte?’

vroeg t’ie dan. ‘Zukke’ en dan liettem zien welke maat da ge nodig had. ‘Hoeveul motte

d’r?’ Agge zee ‘Twintig’, dan was da net zo goed als dagge d’r honderd nam.

Tegenwoordig kendet alleenig krijge in grote oplages. En dan de varf. Vrûger in de winkel

van Havekes was wit wit. Maar nou sta-de voor zo’n kast te kijke: Ivoorwit, ‘Keniawit’,

‘Nepal-wit’ en ‘Monaco-wit’... Kwaste hetzelfde laken een pak. Ik heb na den oorlog

me hele huis geschilderd met één kwast.

De rij aan de utgang was van hier tot gunder. Me kleinzoon zee nog drie keer; ‘Opa, ik

hè nog wa vergete’, en gong dan maar weer efkes zuuke. Toen het op betoale aankwam,

stopte de pin d’rmee. ‘Hedde geld bij oe, Opa?’ Opa het altijd geld op zak. Ge wit mar

nooit wagge oplopt. ‘Ja jonge, hoeveul hedde noodig?’ Opa betaalde contant.

Prijswinnaar!

advertentie

Dhr. Anton van Akooy, Weth. Klerkstraat 70, had

alle antwoorden goed in de vorige Dorpskrant. Bij

‘Her kent u deze plekjes’ waren dat:

1. Handelshuis hoek Middenstraat-Kerkstraat (Diks)

2. Hoefstal Voorstraat

3. Sportveldencomplex ‘Molenzicht’

4. Boerderij hoek Molendijk

En ‘Het stoeltje van oma’ stond in de Hoenderblokstraat,

hoek Jeugdlaan. Dhr. Van Akooy ontving een

aardigheidje voor zijn speurwerk.

Hiernaast weer een nieuw stoeltje. Uw oplossing

naar info@jeugdpleinbeesd.nl of in de bus bij Hoenderblokstraat

21.

‘Het Stoeltje van Oma’


Stichting Speeltuin Beesd

Graag willen wij u informeren omtrent activiteiten

en stand van zaken rondom de speeltuinen

in Beesd. Stichting Speeltuin Beesd is

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud

van vier speeltuinen én een trapveldje in Beesd.

Activiteiten

De jaarlijks terugkerende activiteiten welke we

voor de kinderen organiseren zijn; het paaseieren

zoeken op eerste paasdag (4 april 2010)

en de, altijd goed bezochte, spelletjesmiddag

(19 juni 2010).

Voor 2010 staan er overigens nog wat plannetjes

in de steigers en het zou leuk zijn als er door

meer mensen over meegedacht gaat worden.

Financiën / Donateurs, van groot belang!

Donateurs zorgen naast sponsoring voor een

belangrijk deel van de broodnodige inkomsten

voor de speeltuin. De inkomsten zijn noodzakelijk

om onderhoud te kunnen plegen en om

op termijn toestellen te kunnen vervangen. Beheer

en onderhoud zijn ieder jaar weer onderhevig

aan nieuwe regels en normen. Hierdoor m oet

er ieder jaar wel iets worden aangepast. Denk

hierbij aan het vergroten van valoppervlakken

met kostbare rubberen tegels. Mocht u, ondanks

het feit dat uw kind(eren) gebruik maakt / maken

van de speeltuin, nog geen donateur zijn, dan

verzoeken wij u contact op te nemen met één

van de bestuursleden. Uw kinderen kunnen dan

ook deelnemen aan het paaseieren zoeken en

de spelletjesdag. Donateurs zijn voor de speeltuinvereniging

van groot belang. Wij zouden het

leuk vinden als meer mensen donateur worden

voor een bedrag van maar € 9,50 per jaar.

Naast de donateurs

en sponsoren

zijn er nog

meer bronnen

van inkomsten.

De collecte van

Jantje Beton

(1 t/m 6 maart

2010) waarvan

50% naar onze eigen speeltuin gaat en de huisaan-huis

verkoop van de stroopwafels (16 april

2010). Voor deze beide acties zijn wij nog op

zoek naar vrijwilligers, meld u gerust bij één van

de bestuursleden aan.

Kunstgras Pietje Baltusstraat

Momenteel worden er grote inspanningen geleverd

om het modderige trapveldje aan de Pietje

Baltusstraat om te toveren tot een mooi kunstgrasveld

zodat er te allen tijde, zonder smerig te

worden, gevoetbald kan worden.

Vacatures bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen.

In verband met het voorgenomen vertrek van

1 bestuurslid en een nog op te vullen plaats,

zijn we naarstig op zoek naar een algemeen

bestuurs lid én een secretaris. Óók zouden wij

graag in contact komen met een commercieel

persoon die contacten kan en wil leggen met de

middenstanders t.b.v. sponsoring en dergelijke.

Vrijwilligers

Het onderhoud, waarvoor jaarlijks een beroep

gedaan wordt op vrijwilligers, vind meestal op

doordeweekse avonden in het voorjaar en najaar

plaats. Voor dit onderhoud hebben zich veel

vrijwilligers aangemeld, maar de ervaring leert

dat we toch iedere keer net te weinig klussers

hebben. Dus ook voor deze avonden zoeken

wij nog vrijwilligers. Contactpersoon hiervoor is

Marjo van Dijk.

Is uw interesse gewekt? Wilt u donateur worden?

Of wilt u meer informatie?

Dan zouden wij het fijn vinden als u contact opneemt

met de secretaris, Anita Wesselink:

anita.wesselink@telfort.nl.

10


advertenties

het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.

11

More magazines by this user