27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 5 - NR.6

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 5 – Nr. 6 – juli 2014

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle

inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@dorpskrantbeesd.nl

David de Lang Rick van Dijk Stefan Uyen Tim Hommelberg

HOERA GESLAAGD!

Wesley Vroege

Op deze en volgende pagina’s staan de

geslaagden uit Beesd. Deze lijst is

niet compleet, omdat wij afhankelijk zijn

van de aanlevering.

Allen van

harte gefeliciteerd!

Niels Koudijs

Esmee van de Water

Jordan Meegdes

Kim Bullee en Suzan Kroeze


Lisanne Versteegh

Luuk Thijssen en Jette van Donselaar

Kasper de Kruijff

Ivar Diks

Eline Geervliet

Melissa van de Water

Roy Geerlings

Tosca Smit

Mike van der Zalm

Ramon en Jo-Anne Schreuders

De redactie van Dorpskrant Beesd wenst iedereen een hele fijne vakantie toe!

Kevin Bronk

Verder zijn geslaagd:

Bert van Voorden

Femke van de Water

Yoram van de Wetering

Kelly de Vaan

Larissa Peterse

Jordi Kriesels

Nicolas Mourik

Bas van Zanten

Rodney van Weenen

Isabella Cornelissen

Iris van der Werff

Donna van West

Sebastiaan van

Wees

Jonne van Bremen

Maup van Steenis

Jonna Kroeze

Voor al diegene

die hun best hebben

gedaan en het

dyploma niet gehaald

hebben:

Kop op

Het leven lacht je

toe

Zet hem op

Je leert ervan!

Demi van Steijn

Pascalle van Hemert en Léon Kroeze

Rick de Gram

Nick van Gameren

MBO niv 4

Sport en Beweging

Laura Geerlings

Laura Geerlings heeft

haar havodiploma gehaald

aan de Canadese

High School (havo/

vwo) van de A(llied)

F(orces)North International

School in Brunssum,

Limburg. Dit is

een school die door

en voor de Navo wordt

georganiseerd.

Speciale uitreiking voor Remco Kroeze

Youri Pippel Dave Koekoek Mike van Wees Thomas Brouwer Jeffrey Verwolf

Foto’s: Arnold van West

Uitreiking van het

certificaat Sterklas van het

Gilde van Nederlandse

Meesterkoks door Minister

Jet Bussemaker aan

Remco Kroeze (rechts)

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Ruud de Vaal - Kaapstad

Uit den vreemde,

Al bijna twintig jaar geleden vertrok

ik uit Beesd.

Een stage was deel van mijn opleiding

en ik wilde dit graag buiten

Nederland doen.

Er waren weinig mogelijkheden,

want alternatieve energie was mijn

afstudeerrichting.

In Kaapstad was nog plaats en

daar is zon voor zonnepanelen en

wind voor windmolens. Dus daar

is werk genoeg.

Ruud voor zijn huis

Je laat je dan inenten tegen allerlei

verschrikkelijke ziektes en je stapt op het vliegtuig. Eenmaal aangekomen had ik het gevoel

dat ik in een andere wereld terecht was gekomen. Ik deed veel installaties in Namibië, Botswana

en Zuid-Afrika. Op zulke lange trips sliepen we gewoon langs de weg.

Ik heb veel geleerd in een korte tijd. Zo leerde ik al snel dat het in een woestijn alleen bloedheet

is overdag. ‘s Nachts moet je er oppassen dat je niet bevriest.

Foto’s en tekst: Ingezonden

* Totaal installateur

* Waarborg installateur

* Zonnepanelen installateur

* Erkend telematica-installateur

* Complete servicedienst 24 uur

* E-mail: info@eck.nl

* Internet: www.eck.nl

Zuid-Afrika heeft net als elk ander land zijn positieve en negatieve kanten. Afrika heeft nog

altijd veel ongerepte natuur en het klimaat in Kaapstad, waar ik me gevestigd heb, is fantastisch.

De kustlijn is geweldig en als je van de zee houdt, is het goed toeven. Er zijn nogal wat

Nederlanders die hier komen surfen en kitesurfen, wat hier erg populair is. Af en toe probeer

ik mijn surfboard nog wel eens, met de nadruk op probeer. Muizenberg is mijn surfspot. Er

zitten wel haaien, maar sinds een paar jaar hebben ze hier permanent haaienspotters. Ja,

dat is een beroep hier. Verder is Afrikaans makkelijk te leren en eigenlijk meer een dialect. Ze

zijn hier erg creatief met hun taal, en nemen niet klakkeloos

woorden uit het Engels over. Hier een voorbeeld:

Tel: (0418) - 651341 Fax: (0418) - 652331

Industrieweg 25 4181 CA Waardenburg

“Kom ons kry een melkskommel en ga een bietje branderplank

ry”.

Vertaling: “Kom we halen een milkshake en we gaan surfen.”

De negatieve kant van Zuid-Afrika is de hoge criminaliteit en

het grote contrast tussen arm en rijk. Hier word je dagelijks

aan herinnerd. Waar wij als Nederlander ons druk maken of

zwarte piet wel of niet kan, maakt een groot deel van de Zuid-

Afrikaanse bevolking zich zorgen waar de volgende maaltijd

vandaan komt. Dit is erg jammer, want Zuid-Afrika is één van

de meest grondstofrijke landen ter wereld.

Verder biedt het land veel mogelijkheden. Vooral in de elektronica,

waar ik me mee bezighoud. Door minder regelgeving

is het traject van ontwerp naar eindproduct korter dan in Nederland.

Ook is er aan ruimte geen gebrek.

Ruud in zijn tuin

Groeten uit Kaapstad!

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Vind zoveel mogelijk spreekwoorden.

VERBORGEN SPREEKWOORDEN

Praktijk voor Osteopathie Beesd

C.W.M. MAGAUER-HILKENS

OSTEOPAAT D.O.

Dr. A. Kuyperweg 21

4153 XA Beesd

Tel. 0345 683039

Air

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE

ONDERHOUD & REPARATIES

BEGELEIDING AUTO AANKOOP

SCHADEHERSTEL GARAGE

AUTO POETSEN EN REINIGEN

Na een overlijden wilt u gesteund

en uitgebreid geadviseerd worden

voor een goed georganiseerde

uitvaart, die past bij uw wensen.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken:

0345 - 820280

www.dokman-uitvaarten.nl

www.

is onderdeel van: Van der Perk Beesd

MEINTE 32A, 4153 XE BEESD

Tel. 0345-680111

U kunt ons vinden naast de A2.

Kortingsbon

25%

Korting

op lego en playmobil

foto’s kunnen afwijken, acties niet in combinatie met andere acties

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd 0345-681493 info@1001farmtoys.nl

Stuur je antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl, of doe een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5.

De sluitingsdatum is 9 september 2014. De winnaar van de vorige puzzel is mw. M. van Mourik.

De oplossing van de vorige puzzel:

Fietsroute, Uilenpark, Jaarmarkt, Laarzenpad, Klokhuis, Brandweer, Appelboom, Veerweg, Zomertijd, Molenzicht

en Torenhoek.

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Echtpaar Sneepels-Baegen

in de woonwagen - Deel 3

Tekst: Marjo van Dun en Anneke Bijl-Sneepels

De kinderen groeiden op aan

de Burgemeester Hondelinkstraat.

Jan heeft altijd hard

Jan schilt aardappels

gewerkt. Hij is ook sjouwer

geweest in de Rotterdamse

haven. Elke dag ging hij op

en neer naar Rotterdam,

maar Jan klaagde nooit.

Later is hij in de bouw terecht

gekomen en werkte als

chauffeur en alleskunner bij

Van Beek en Van Baaijen in

Culemborg.

Joop en Cor op hun Royal Nord

groene en Cor een rode.

In 1963, toen de Linge dichtgevroren

was, ging de familie

schaatsen op de rivier.

Voetballen deed hij nog

steeds. Op deze foto onder

zien we van links naar rechts

Jan Kroeze, Jan Sneepels en

Pluut In den Eng.

zijn leeftijd. Uiteindelijk kocht

hij het wel. Vele gezellige jaren

hebben ze er gewoond.

Elke zaterdag was het een

drukte bij Sneepels. De jongens

kwamen de auto’s thuis

wassen, Nel kwam boodschappen

doen en het eten

werd gemaakt. Daar was Jan

de beste in. Macaroni, nasi,

balkenbrij of pannenkoeken.

Hoe meer je at, des te

liever hij het had. De kwaaltjes

kwamen met de jaren en

het traplopen werd te zwaar.

Het huis werd verkocht aan

de oudste kleinzoon Ruud.

Jan en Corry gingen zelf wonen

in de Hoenderblokstraat

in Beesd. Jan Sneepels hield

nog altijd contact met familie

Eckelboom uit Rumpt onder

andere tijdens de jaarmarkt

en kermis in Beesd. Zo

stond hij nog regelmatig op

de Beesdse kermis met de

lotenkraam voor het huis van

de familie Schenkhof.

Foto’s’s in het bezit van Anneke Bijl

In april 1998 is Jan na een ziekte overleden.

Corry woonde nu alleen. Toen Joop na een

ziekbed in 2004 overleed heeft zij de beslissing

genomen om naar de Lingehof te gaan.

Ze deed dat voor dochter Anneke, die altijd

erg druk met haar bezig was. Ze heeft een

fijne tijd gehad in de Lingehof en is daar uiteindelijk

in augustus 2013 overleden.

Dit was het laatste deel van het verhaal over

het gezin Sneepels-Baegen.

Iedereen die ook een mooi verhaal heeft

(ook bijvoorbeeld over vroeger), neem contact

met ons op!

Rugklachten?

Heeft u ook al jaren last van rugklachten?

Kom dan naar Fysiotherapie Beesd voor de juiste training.

Voor meer informatie kunt u het beste binnen lopen of bellen.

0345 681645 - Voorstraat 34 - 4153 AL Beesd

Corry Sneepels in de Lingehof

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

Jan op de bouw

Ook verdiende hij graag een

centje bij, zodat hij leuke

dingen voor de kinderen kon

kopen. Wat waren Joop en

Cor trots toen pa een echte

Royal Nord brommer voor

hen kocht. Joop kreeg een

In 1968-1969 verhuisden ze

naar de nieuwbouw, de Prins

Willem Alexandersingel 28.

In de jaren zeventig werkte

Anneke bij notaris Mulder te

Rumpt. Die gaf aan dat de

huurhuizen gekocht konden

worden. Pa Sneepels (toen

ca. 60) durfde dat niet aan op

Jan op de kermis in 1986,

Wilma Gordijn loopt langs.

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Foto’s: Nel Spronk

Ambtsketen burgemeester

Tekst: Evi-Mara van Beekhuizen

Burgemeester Miranda de Vries vertelde

ons hier over. Burgemeesters zijn begonnen

met het dragen van een ambtsketen in

de tijd dat koning Willem III aan de macht

was. Voor deze tijd was het namelijk niet

altijd duidelijk wie de burgemeester was.

Vooral ten tijde van oproer was het herkennen

van de burgervader nuttig. Sinds

1852 is op voordracht van Thorbecke deze

ambtsketen in de wet opgenomen als een

teken van herkenning. Maar het heeft nog

meer betekenis.

Een burgemeester moest sinds die tijd

deze keten dragen bij openbare optredens.

“Nu is dit wel wat veranderd”, zegt

mevrouw de Vries. “De ambtsketen moet

nog steeds worden gedragen tijdens gemeentevergaderingen

en ook bij oproer

M.W.M. de Vries met ambtsketting

enzovoorts. Tegenwoordig draag ik echter

de keten niet bij alle openbare optredens.

Als ik bijvoorbeeld mensen feliciteer met hun vijftigjarig huwelijk draag

ik hem wel. Ook draag ik de keten bij schoolbezoekjes. Ik vind het daarentegen

niet passend om ‘m te dragen als ik kom bij iemand waarbij het

huis is afgebrand.”

Alle ambtsketens zijn anders. De ketting van Geldermalsen is onlangs

vernieuwd. Op 4 januari 2007 is deze officieel in gebruik genomen door

voormalig burgemeester van Schaijk. De ambtsketen is nu dus alweer

zeven jaar oud. De keten werd gemaakt bij Steltman in Den Haag, waar

vaker ambtsketens worden vervaardigd. Een keten hoort over het algemeen

zilver te zijn, maar die van Geldermalsen is extra bijzonder. De

wapens op de ketting zijn namelijk gekleurd.

Er zijn twaalf wapens: van elk dorp eentje plus het wapen van de gemeente

Geldermalsen. De wapens staan afgebeeld zoals zij stroomopwaarts

aan de Linge liggen.

Tussen de wapens zie je

de Linge nauwkeurig weergegeven.

Elke bocht klopt.

Aan de onderkant van de

keten, boven de ambtspenning,

zie je het wapen

van gemeente Geldermalsen.

De penning kan je losmaken,

afhankelijk van de

gelegenheid. Aan de ene

kant zit namelijk het wapen

Geldermalsen

van de gemeente Geldermalsen. Deze kant

wordt dan ook gebruikt tijdens plaatselijke

gelegenheden, zoals dus een vijftigjarig huwelijk.

Het wapen bestaat uit verschillende

onderdelen waarvan onder andere het oude

wapen van de gemeente Geldermalsen.

Bovenin zie je elementen afkomstig van de

voormalige gemeenten die samenvoegden

tot de gemeente van nu. Zo zie je daar nog

het element van de voormalige gemeente

Beesd: de fleur delys oftewel de Franse lelie.

Ook zie je het paard van Deil en een zuil

van de oude gemeente Buurmalsen.

“De kant met het wapen van het Nederlands

Koninkrijk gebruik ik bijvoorbeeld bij

Koninklijke Onderscheidingen. Dus bij gelegenheden

waar je als burgemeester namens

de Koning optreedt. De ambtsketen

wordt altijd gedragen met penning”, aldus

mevrouw de Vries.

“Niemand anders dan de burgemeester mag de keten dragen. Toen ik in

het begin van mijn burgemeesterschap op schoolbezoek ging, vond ik

dat wel moeilijk. Ik vond het leuk als de kinderen ook de keten om hadden,

maar dat mocht niet. Als ik tegenwoordig naar scholen ga, vertel ik

dat ook aan de kinderen. Ze mogen de keten wel aanraken en voelen. Dat

begrijpen ze, want ze weten dat dit een bijzondere ketting is.”

De middelste ketting wordt om de nek gedragen, zodat een deel van de

keten ook op de rug zichtbaar is. Voor mevrouw de Vries is deze keten

na de inhuldiging in Geldermalsen ingekort.

De cirkel van de keten volgend, beginnend links van het wapen

van de gemeente Geldermalsen bevinden zich de wapens van

de 11 kernen zoals zij stroomopwaarts aan de Linge liggen: 1.

Acqouy, 2. Gellicum, 3. Rhenoy, 4. Rumpt, 5. Beesd, 6. Enspijk,

7, Deil, 8. Tricht, 9, Geldermalsen, 10. Meteren en 11. Buurmalsen.

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 11


De Roparun 2014

2e Pinksterdag in Beesd

De Roparun is een estafetteloop van meer dan vijfhonderd

kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Mensen

leveren in teamverband een sportieve prestatie om op die

manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel

een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens

ook uit het motto wat al jaren hetzelfde is: “Leven toevoegen

aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden

toegevoegd aan het leven”.

Een Roparunteam bestaat uit acht lopers die dus ieder gemiddeld

zo’n 65 kilometer lopen, verdeeld over meerdere

etappes. Daarnaast bestaat een team uit vier fietsers en nog

een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs,

verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf

verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en gemiddeld

bestaat een team uit 25 personen.

Op Pinkstermaandag kwamen de deelnemers op de route

van Hamburg naar Rotterdam door ons dorp. In de ochtend

liepen meer dan honderd ploegen vanaf Mariënwaerdt via de

Havendijk, Middenstraat, Achterstraat en Veerweg. Ploegen

die de zaterdag ervoor vanaf 11.00 uur vanuit Hamburg gestart

zijn en sindsdien 24/7 aan het hardlopen zijn, om die maandag uiterlijk om 17.00 uur in

Rotterdam te finishen.

Er waren ook deelnemers uit Beesd; onder andere Adrie Bullee, één van de lopers van het

team CEVA Logistics en Berry Meegdes, die als chauffeur van de Betuwse Rabo Runners de

sporters begeleidde tijdens hun etappes. Het gaat dus dag en nacht door. Deelnemers slapen

nauwelijks, eten onregelmatig en kunnen met alle weerverschijnselen te maken krijgen.

Dit jaar ging de tocht gepaard met extreem warm weer, regen en onweer.

“Het is een fantastische happening”, aldus Berry Meegdes, die dit jaar voor de tweede keer

deelnam. Voor Berry was het speciaal omdat zijn zus Henny strijdt tegen de ziekte kanker.

Het team van de Betuwe Rabo Runners heeft dit jaar ruim € 14.000 binnengehaald voor het

goede doel. In meerdere dorpen staan honderden mensen langs de route om voor de deelnemers

te applaudisseren. Voor volgend jaar roept Berry de Beesdenaren op om de Roparun

ook een feestelijk onthaal te bieden. Maar mogelijk zijn er ook mensen, die samen met

Berry een team uit Beesd voor 2015 willen rekruteren. Met de organisatie daarvan moet dan

wel op korte termijn gestart worden.

De voorbereiding van een team vergt

namelijk veel tijd en samenwerking.

Meld u aan bij Berry Meegdes.

65e SPELWEEK

Tekst en foto’s: Ingeozonden

Foto: Elise Kroeze

Foto: Ingezonden

Beesdse

Knipsels

Wat doe je als je geen vogels wilt op

je landje én je oranjefan bent...

Hans en Diana Heijkoop

8 juni 25 jaar getrouwd

CAMPERCAR

NEDERLAND

Nieuwsteeg 54, Tricht

0345-753339

Vrolijke intocht Avondvierdaagse onder

begeleiding van ‘t Harmonieke (Concordia)

Gerlinde en Nico van Tetrode

8 juni 25 jaar getrouwd

Foto: Nel Spronk

Foto: Ingezonden

17 t/m 21 augustus opening door

onze burgemeester Mirande de Vries

In- & verkoop | APK-Garage | Onderhoud

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


TOEN & THANS

MR. MIERASSTRAAT

Witgoedhuis

Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen

Huishoudelijke & Inbouwapparatuur

Voorstraat 48 - 4153 AM Beesd

Telefoon (0345) 68 07 11

www.witgoedhuis.nl

Foto Toen: archief Van Kampen

Foto Thans: Marinus de Keijzer

www.

is onderdeel van: Van der Perk Beesd

Groot assortiment uit voorraad leverbaar

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd 0345-681493 info@1001Parts.nl

Vrienden van Mariënwaerdt

knappen Bierkelder op

Op 22 juni is het toeristisch informatiepunt, gevestigd in de Bierkelder aan de Biersteeg op

landgoed Mariënwaerdt, in gebruik genomen. Dit informatiepunt is speciaal om wandelaars

op het landgoed te informeren over de historie en huidige functie van het landgoed. De kelder

is gerestaureerd en voorzien van een informatiewand. U kunt de Bierkelder vrij bezoeken

tussen zonsopgang en zonsondergang.

De bierkelder is opgeknapt door de Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt. Deze vereniging

wordt sinds april 2013 voorgezeten door Cees Bassa, inwoner van Beesd.

Tekst: Ingezonden

Al het moois

begint met een TV

van Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Bloesem

Bloesem is een koor dat inmiddels ruim dertig jaar bestaat. Begonnen als jongerenkoor, zijn

de meeste leden de vijftig inmiddels gepasseerd. Het koor bestaat momenteel uit gitarist

Giel Thijssen, 18 vrouwelijke leden en dirigente Mieke van Laar, die alweer voor het derde

jaar het beste uit de kelen naar voren tracht te halen.

Bloesem luistert verschillende keren per jaar de viering op in de Rooms-Katholieke kerk in

Beesd en Gellicum. Over het algemeen is dit één keer per maand en soms neemt het koor

deel aan een extra activiteit. Zo heeft Bloesem onlangs in Leerdam gezongen.

Koor Bloesem zingt ook graag bij Doopfeesten. Dus heeft u een dopeling of kent u er één

waarvoor men muzikale omlijsting zoekt,

neem dan contact op met het bestuur van

Bloesem op het volgende telefoonnummer:

0345-522194.

U bent van harte uitgenodigd om eens tijdens

de repetitie een kijkje te komen nemen.

Elke dinsdagavond tussen 20.00 - 22.00 uur

wordt er gerepeteerd. Wij hopen u in elk geval

te mogen verwelkomen bij één of meerdere

kerkdiensten.

Tekst: Ingezonden

Foto: Marinus de Keijzer

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Kaart: Grote Bosatlas 51e editie

Joop van Winden

en Goiãnia - Brazilië

Ik ben 11jaar en woon in beesd. Ik heb twee zusjes een

van 3 die heet marianne en een van 10.

Ieder jaaar gaan wij naar brazilie want daar is de

vaderland van mijn moeder en daar woont ook een

groot deel van de familie.

Joop en Fabiënne

Brazilie is een groot land ik ben er al heel vaak geweest, ik vind

het leuk om daar te zijn.

De eerste keer toen ik naar brazilie ging was ik 4 maanden.

Het licht in zuid amerika.

En daar spreken ze portugees. onze familie

woont in Goiania.

En daar hebben wij zelf een huis.

In deze ongeving is het vaak mooi weer en

er valt veel regen. zo dat het erg groen is.

Het kan daar ook erg warm zijn.

In deze omgeving zijn ook veel boerderijen.

NIEUWBOUW

VERBOUW

Foto: Ingezonden

Foto: Ingezonden

Nancy van Dijk -

Schoolvoetbal

Ik ben 12 jaar oud en zit op de

Antonius school.

Ook deden we dit jaar weer mee

met schoolvoetbal. We zijn bij

het eerste toernooi [tegen scholen

uit Tricht/Rumpt en Geldermalsen]

1ste geworden in onze

poule en mochten we op 23

Boven: Merith v Lent, Lotte v.d Broek, Lorena v Kessel, Maud

Frehe, Leenke v.d Haar

Beneden: Nancy vanDijk, Tessie van Lith, Monica Markus, Bonna

de Vries, Cordia v.d. Water, Nikki Valen

april het nog een keer proberen

om weer 1 ste te worden,

want dan zouden we weer een

ronde verder komen. En ja hoor

na 3 wedstrijden niet te hebben

verloren we waren weer eerste

geworden. En mochten we op

21 mei naar de regiofinales in

Leerdam nog een keer.

Maar helaas we gingen niet door

[ze waren te goed] tijdens deze

regiofinales hadden we in onze

poule 1 wedstrijd gewonnen en

twee verloren zo waren daar we

dus 3de in geworden.

Toen moesten we nog voor de

vijfde en zesde plek spelen..

Deze speelde we gelijk dus toen

moesten we penalty’s schoppen

en die hebben we gewonnen dus

de 5de plek geeindigde.

ik vindt dat we het top hebben

gedaan want volgens mij is het

lang gelden dat onze school zo

ver is gekomen met het meisjes

elftal met schoolvoetbal.

Dorpskrant Beesd

Inleveren vóór 9 september Dorpsplein 5

Veel kinderen hebben

op de jaarmarkt

een kleurplaat gekregen.

Denk er vooral

aan om hem in de

brievenbus aan het

Dorpsplein 5 te doen,

want dan maak je

kans op een prijs!

Lever in vóór 9 september!

Hoe heet je?

Hoe oud ben je?

Waar woon je?

Welk telefoonnummer heeft een van je ouders?

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Tjonge tjonge `k he me tog un

schik van m`n vakantiecentjes

`k he un neije tv gekocht,

zun grootte platte. As `k nou

tv kek dan hek nie eens m`n

bril meer nodig, zun mooi

beeld hek. `K zei uk gek op

ut voetbal ut is wel jammer

da sommige wedsrijde zo

laat kome. Mar ja `k he tog

niks anders te doen dus `k

blijf ut volge. Was weer hartstikke

druk op de mart, `k he

zo als altijd weer un neije pet

gekocht nou is un grijze me

blokkies. Uk de haringe ware

weer lekker, `k dag `k vat uk

T`S TOG WA

wa paling want die was nie

duur. Dus `k he me eige weer

us goed verwent. Met m`n

landje ga ut nie zo as het zou

motte, m`n erpel groeie nie

en de slaai is opgevrete dur

de slakke. Nou ja de groente

zijn in de winkel uk nie zo

duur, `k ha luts un bloemkool

veur un euro ze zeije da ut

hollandse was, maar da geleuf

`k nie. `K denk dak al un

emmer aardbeie op he, die

smake eg goed van`t jaar.

M`n bankie buite is geverft,

dus `k zit er weer lekker buite

en geniet van ut zonnetje zo

same met de buurvrouw. Un

bietje kletsse en soms vatte

we un neutje gewoon om da

we da lekker vinde.

Ken m`n ouwe tv aan de

straatstene nie kwijt, gin

mens wil um hebbe.

IN BEESD

DAAR STAAT EEN

HUIS

Puzzel

Jaarmarkt 2014 - Vrienden van

Veel huizen in Beesd hebben een naam.

Als wij de namen weglaten, weten jullie de

naam van het huis dan nog? Hoe heet het

huis dat hiernaast is afgebeeld?

Stuur je antwoord naar

info@dorpskrantbeesd.nl of een briefje naar

Dorpsplein 5.

De winnaar van de vorige puzzel is:

Bas van Wees

Het goede antwoord : De twee linden

Sluitinggsdatum: 9-9-2014

Als redactie kijken we terug op een geslaagde en een zonnige jaarmarkt. We hebben

weer vele donateurs ontmoet. Mede dankzij de bijdragen van de ‘Vrienden van’ kunnen

wij de Dorpskrant realiseren. Hierdoor beslaat de krant 70% kopij en 30% advertenties.

We hebben nieuwe ideëen gehoord, waar we zeker iets mee willen gaan doen.

Tevens hebben we kaarten uitgedeeld met het verzoek om uw verhalen van toen,

thans en toekomst met ons te delen. We zien er naar uit om ze te mogen plaatsen!

Graag zien wij u volgend jaar weer op de jaarmarkt.

ACCOUNTANTSKANTOOR

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd - Tel. (0345) 68 21 02

www.vandun.nl

De redactie: Marjo van Dun, Nel Spronk,

Yolande Verhagen, Evi-Mara van Beekhuizen en Elise Kroeze.

Redactieadres: Dorpsplein 5 Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Marjo van Dun

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


www.Dynamicvision.nl

Voorstraat 114

4153 AN Beesd

Tel: 0345 - 683254

DynamicVision Store

There when you need I.T.

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop

of tablet. Verkoop van nieuwe en gebruikte

hardware.

• Service aan huis

• Support op afstand

• Onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)

• Netwerk beheer

Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Beesdse

Knipsels

Foto: Elise Kroeze

Foto: Ingezonden

Paniek: Monique van de Berg 50 jaar

Erica van der Burg 9 juni 50 jaar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!