28.06.2015 Views

Problemen oplossen met Bellen Inloggen Mijn KPN Glasvezel In te ...

Problemen oplossen met Bellen Inloggen Mijn KPN Glasvezel In te ...

Problemen oplossen met Bellen Inloggen Mijn KPN Glasvezel In te ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Problemen oplossen met Bellen

Zie kpn.com/glasvezel/helpbellen

Ik kan niet bellen en/of gebeld worden

• Probeer een ander toestel aan te sluiten op de KPN Experia Box. Het kan zijn dat je telefoon of

DECT-basisstation defect is.

De meeste storingen worden opgelost door de KPN Experia Box te herstarten:

• Trek de stroomadapter van je KPN Experia Box uit het stopcontact.

• Wacht 10 seconden en sluit de stroomadapter weer aan op het stopcontact.

• Het kan 10 minuten duren voordat de KPN Experia Box volledig verbinding heeft gemaakt met

het netwerk; laat alle kabeltjes aangesloten zitten.

Wanneer het ‘Voice’ lampje brandt, controleer je of je weer kunt bellen of gebeld kunt worden.

Power

USB

Ethernet

Wireless

Voice

Broadband

Internet

TV

WPS

Upgrade

ECO

Naast de lampjes ‘Power’, ‘Broadband’ en ‘Internet’ moet voor

telefonie ‘Voice’ en Interactieve TV ‘TV’ ook branden!

Problemen oplossen met Interactieve TV

Zie kpn.com/glasvezel/helpitv

Er verschijnt ‘Deze zender is tijdelijk niet beschikbaar’

Probeer naar een andere zender te zappen. Als je hier beeld hebt, zap terug naar de zender die

je aan het kijken was.

De meeste storingen worden opgelost door de KPN Experia Box en de tv-ontvanger

te herstarten:

• Zet je tv-ontvanger 30 seconden in stand-by met de toets (rechts boven)

• Trek de stroomadapter van je tv-ontvanger uit het stopcontact.

• Trek de stroomadapter van je KPN Experia Box uit het stopcontact.

• Wacht 10 seconden en sluit de stroomadapter van de KPN Experia Box weer stevig aan

op het stopcontact.

• Wacht tot de lampjes ‘Power’ en ‘Broadband’ branden van de KPN Experia Box.

• Sluit de stroomadapter van je tv-ontvanger weer aan op het stopcontact en zet de

tv-ontvanger aan met de toets .

Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing is verholpen.

Jouw persoonlijke gegevens (overeenkomstbrief of gegenereerd tijdens installeren)

Inloggen Mijn KPN Glasvezel

Je vindt op jouw persoonlijke omgeving een

overzicht van jouw KPN producten.

Gebruikersnaam:

In te vullen bij Interactieve TV

Deze gegevens heb je nodig voor sommige

instellingen.

Abonnementsnummer van Interactieve TV:

@kpnmail.nl

Wachtwoord:

Pincode Interactieve TV:

847701/06-11


Problemen oplossen met Internetten

Zie kpn.com/glasvezel/helpinternet

Ik heb problemen met mijn draadloze internetverbinding

• Sluit je computer aan met een ethernetkabel op ethernetpoort 1, 2 of 4 van je

KPN Experia Box. Controleer of je nu wel een goede internetverbinding hebt.

• Surf naar kpn.com/glasvezel/helpdraadloos en lees de oplossingen voor je probleem.

De meeste storingen worden opgelost door de KPN Experia Box te herstarten:

• Trek de stroomadapter van je KPN Experia Box uit het stopcontact.

• Wacht 10 seconden en sluit de stroomadapter weer aan op het stopcontact.

• Het kan 10 minuten duren voordat de KPN Experia Box volledig verbinding heeft gemaakt met

het netwerk; laat alle kabeltjes aangesloten zitten.

Power

USB

Ethernet

Wireless

Voice

Broadband

Internet

TV

WPS

Upgrade

ECO

De lampjes ‘Power’, ‘Broadband’ en ‘Internet’ branden altijd!

Voor draadloos internet brandt het lampje ‘Wireless’ ook.

Problemen oplossen met E-mailen

Zie kpn.com/glasvezel/helpemail

Ik kan geen e-mail versturen of ontvangen met mijn e-mailprogramma

• Controleer of je jouw e-mail kunt bekijken via webmail http://mijn.kpnglasvezel.nl

• Volg anders de instructies voor het opnieuw instellen van je emailprogramma op

kpn.com/glasvezel/helpemail.

Ik ben mijn gebruikersnaam en wachtwoord vergeten

• Surf naar kpn.com/glasvezel/helpemail en vraag hier je gebruikersnaam en wachtwoord op.

TIP! Download de KPN Assistent om je internet en e-mailinstellingen te beheren

via kpn.com/kpnassistent of gebruik de cd-rom KPN Installatie Assistent

Jouw persoonlijke gegevens (overeenkomstbrief of gegenereerd tijdens installeren)

In te vullen bij draadloos Internet

Voor het handmatig draadloos aansluiten,

heb je deze codes nodig.

SSID (naam van het draadloze thuisnetwerk):

Jouw e-mailinstellingen

Deze heb je nodig voor het instellen van

je e-mailprogramma en om in te loggen op

Mijn KPN Glasvezel.

Gebruikersnaam:

@kpnmail.nl

WPA (beveiligingssleutel voor de draadloze verbinding):

Wachtwoord:

Meer informatie kan je vinden op kpn.com/glasvezel/help. De telefonische Klantenservice is

7 dagen per week van 8.00 tot 22.00 bereikbaar via telefoonnummer 0900-0747 (€0,10 per minuut plus

eventueel de kosten van het gebruik van je mobiele telefoon. Deze kun je vinden op de website van je mobiele aanbieder).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!