30.06.2015 Views

siliconen acrYlaten PU kittenPU schUimen - DL Chemicals

siliconen acrYlaten PU kittenPU schUimen - DL Chemicals

siliconen acrYlaten PU kittenPU schUimen - DL Chemicals

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SILICONEn<br />

<strong>PU</strong> kitten<br />

ACRYLATEN<br />

<strong>PU</strong> schuimen<br />

Professionele kwaliteit<br />

hoge servicegraad<br />

Sterke merken


Bedrijf<br />

Met de focus steeds duidelijk en exclusief<br />

gericht op de professionele markt, groeide <strong>DL</strong><br />

<strong>Chemicals</strong> uit tot een succesvolle producent<br />

van <strong>siliconen</strong> en voegkitten. <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> produceert<br />

al 75 jaar lang enkel producten van een<br />

hoog en constant kwaliteitsniveau.<br />

Breed productengamma<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> biedt een volledig gamma <strong>siliconen</strong>,<br />

MS-polymers en hybride kitten, acrylaatkitten,<br />

<strong>PU</strong>-kitten, <strong>PU</strong>-schuimen, lijmen… aan.<br />

Daarnaast beschikt <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> over een<br />

uitgebreid gamma van nevenproducten zoals<br />

voegbanden, reinigers, primers, evenals<br />

bitumineuze dakdekproducten, hydrofuges,<br />

kitpistolen…


company<br />

Visie en waarden<br />

Kwaliteit, flexibiliteit en respect voor mensen, deze 3 peilers<br />

vormen de basis voor de dagelijkse werking van<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong>. Op deze manier kunnen de noden en eisen<br />

van de hedendaagse klant beantwoordt worden.<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> biedt meer dan verkopen alleen. Het technical<br />

support team staat steeds ten dienste van de klant met technische<br />

ondersteuning. Zo bouwt <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> elke dag aan<br />

een hecht partnerschap met zijn klanten.<br />

Historiek en groei<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> werd gesticht in 1936 en is al 3 generaties<br />

lang een familiebedrijf. In deze tijd heeft het bedrijf een<br />

uitstekende knowhow opgebouwd. <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> groeide<br />

uit tot een succesvolle onafhankelijke producent van dichtingskitten<br />

en lijmen in Europa. Door de constante groei in<br />

omzet, productiecapaciteit en personeel werd het bedrijf<br />

regelmatig uitgebreid.<br />

In 2012 worden een nieuw kantoorgebouw en extra<br />

opslagruimte in gebruik genomen.<br />

Internationaal<br />

Export is heel belangrijk voor <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong>. <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong><br />

neemt deel aan heel wat internationale beurzen en exporteert<br />

naar verschillende landen verspreid over alle continenten.<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> heeft naast een groot marktaandeel in<br />

België een sterke positie in het buitenland. Ruim 2/3 van de<br />

omzet is voor export bestemd.


Innovatie en R&D<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> beschikt over een uitstekend<br />

ingericht onderzoeks- en ontwikkelingslabo,<br />

waar de producten dagelijks getest, onderzocht<br />

en verder ontwikkeld worden. De research<br />

baseert zich op eigen ontwikkelingen en op de<br />

vragen vanuit de markt, die via het verkoopteam<br />

dagelijks doorgegeven worden.<br />

Aan de hand van de nieuwste technologieën<br />

worden nieuwe producten ontwikkeld.<br />

Daarnaast worden continue verbeteringen aan<br />

bestaande producten aangebracht, om mee<br />

te evolueren met de huidige en toekomstige<br />

noden van de markt.<br />

Zo biedt <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> zijn klanten altijd de<br />

beste producten die voldoen aan de steeds<br />

strenger wordende eisen, wetgevingen en<br />

normen.


solutions<br />

Hoge servicegraad<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> heeft een grote opslagcapaciteit voor standaardproducten<br />

en daarnaast een flexibele productieplanning.<br />

Daardoor kunnen korte leveringstermijnen gegarandeerd<br />

worden, zelfs aan klanten met een private label.<br />

Customized solutions<br />

Het gamma van <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> is erg breed, waardoor er<br />

voor nagenoeg elke toepassing een oplossing geboden<br />

kan worden. Op vraag van de klant kan <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong><br />

bovendien op maat gemaakte producten produceren.<br />

Naast de RAL en NCS kleuren kan de productie nagenoeg<br />

alle kleuren matchen met specifieke vragen van klanten.<br />

De productie kan speciale batches vanaf 75 kokers produceren<br />

wat een erg hoge mate van flexibiliteit biedt.<br />

Geen concessies op kwaliteit<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> garandeert zijn partners producten van een<br />

hoog en constant kwaliteitsniveau, geproduceerd onder het<br />

EN ISO 9001 kwaliteitslabel. Op die manier kan <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong><br />

hoogwaardige systemen en oplossingen aanbieden om elk<br />

project tot een goed einde te brengen.<br />

Milieu<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> verbindt zich ertoe kwaliteitsproducten te<br />

vervaardigen en hierbij steeds de strengste regelgeving met<br />

betrekking tot milieu te respecteren. <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> is dan ook<br />

de trotse eigenaar van het ISO 14001 milieuzorgcertificaat.


Sterke merken<br />

Hoge kwaliteit vertaalt zich in sterke merken.<br />

<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> positioneert een aantal sterke<br />

merken voor specifieke marktsegmenten.<br />

Zo kunnen verschillende marktsegmenten<br />

optimaal tot ontwikkeling gebracht worden.


STRONG BRANDS<br />

Onder de ‘PARA product Line’ heeft <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong><br />

een volledig gamma hoogwaardige voeg- en lijmkitten voor<br />

de vakman. Alle producten worden in verkoopsbevorderende,<br />

communicatief sterke verpakkingen aangeboden en zijn verkrijgbaar<br />

in kokers, worsten, emmers, vaten…<br />

Onder deze productlijn zitten sterke merken als PARASILICO,<br />

PARABOND, PARACRYL, PARAFOAM…<br />

Seal the world...<br />

Met REXON richt <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> zich tot de distributeurs in de<br />

professionele sector: bouwmaterialenhandel, houthandel en<br />

verfgroothandel. Het Rexon gamma heeft tot doel een kwalitatief<br />

hoog product te leveren in een attractieve en communicatieve<br />

verpakking. Het REXON gamma bevat een volledige<br />

lijn hoogwaardige <strong>siliconen</strong>, MS-polymeren en hybridekitten,<br />

acrylaatkitten, lijmen en isolatieschuimen.<br />

Het FORTIX gamma werd specifiek ontwikkeld voor de grootdistributie<br />

(bouwgroothandel) en biedt een gamma van zeer<br />

kwalitatieve producten aan in attractieve verpakkingen.<br />

Het FORSA gamma werd speciaal ontwikkeld voor de professionals<br />

in de industrie en automotive sector. FORSA biedt<br />

zeer kwalitatieve producten aan met een duidelijke communicatie<br />

gericht op de industriële gebruiker.<br />

product<br />

Onder de merknaam DETASIL produceert <strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong><br />

een gamma hoogwaardige voeg- en lijmkitten voor de<br />

vakman.


<strong>DL</strong> <strong>Chemicals</strong> nv<br />

Postal address:<br />

Roterijstraat 201-203 - 8793 Waregem - Belgium<br />

NL<br />

11 0006<br />

NL<br />

11 0006<br />

Head-Offices:<br />

Splenterbeekstraat 4 - 8710 Wielsbeke - Belgium<br />

T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68<br />

info@dl-chem.com<br />

www.dl-chem.com<br />

www.parabond.eu<br />

www.rexon.biz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!