Congres - Aclvb

aclvb.be
  • No tags were found...

Congres - Aclvb

I ONZE WAARDEN:VRIJHEID, SOLIDARITEIT,VERANTWOORDELIJKHEIDEN VERDRAAGZAAMHEID1Vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zijn de basiswaardenvan ons sociaal liberalisme. Ze vormen de kern van onze syndicaleactie. Samen hebben zij tot doel welvaart én welzijn te verbeteren. Daaromstreven wij voortdurend, daadkrachtig en openhartig naar solidariteit van degroep. Ons syndicalisme staat ten dienste van het individu en niet omgekeerd.A. Vrijheid2Syndicaal engagement moet op vrijwillige basis gebeuren, met respect voorde eigen overtuigingen en persoonlijke keuzes. Het syndicaal pluralisme in onsland moet iedereen de kans laten om te kiezen voor een maatschappijvorm,collectieve actievorm of dienstverlening die zo dicht mogelijk aanleunen bij deeigen opvattingen.3Individuele vrijheid moet altijd en overal gelden, maar mag nooit ten kostegaan van de medemens. Daarom dient men ook steeds op een verantwoordelijkemanier rekening te houden met het algemeen belang en de regels van derechtstaat.De uitoefening van de individuele vrijheden dient te gebeuren met respectvoor de vreedzame maatschappelijke evenwichten en zijn een middel totemancipatie en vooruitgang voor iedereen.ACLVB Congres 315 februari 2008

More magazines by this user
Similar magazines