Burgemeester Patrick Lansens, schepenen Eric Huyghe, Dirk ...

koekelare.be

Burgemeester Patrick Lansens, schepenen Eric Huyghe, Dirk ...

EVENEMENTENKALENDER8FEDERATIE VAN PAROCHIES5 januari 2012 om 19u30Zuudhove: nieuwjaarsreceptie.KVLV EN LG KOEKELARE6 januari 2012Zuudhove: nieuwjaarsreceptie.19 januari 2012 om 19u30Meunyckenhof: “Op goeie voet”.18 februari 2012 om 20u19 februari 2012 om 15u25 februari 2012 om 20uDe Balluchon: komedie “Klooster opstelten”. Genummerde kaarten voor € 7in vvk bij Tuincentrum Aveve – KristofDepreitere, Stalpaertstraat 2 tijdens deopeningsuren. Contact na sluitingsuur:Hilde Soenen – 0486 37 90 47.JORKO7 januari 2012 om 20u8 januari 2012 om 15uDe Balluchon: 34ste nieuwjaarsconcert.Slechts 300 plaatsen per concert.Reservatie kaarten via kristienvannieuwkerke@hotmail.be.MILIEUGROEP RUIDENBERG8 januari 2012 om 10uWandeling Swal en Koekelareberg.Start aan de Klyteput. Einde voorzienom 11u30. Meer info: Georges Pollentier– 051 58 94 18.VVKO KOEKELARE10 januari 2012 om 17uZuudhove: nieuwjaarsreceptie VrijeScholen Koekelare -Ichtegem.11 februari 2012 om 19uZuudhove: smulfestijn ‘busje op’ tvvhet leerlingenvervoer van de Vrije ScholenKoekelare.OKRA KOEKELARE12 en 26 januari 2012 om 13u30Kaarting in ’t Meunyckenhof.13 en 20 januari 2012 om 13u30Trabollen in de Klyteput.25 januari 2012 om 13u30Nieuwjaarsbijeenkomst en algemeneledenvergadering. Verwelkoming metkopje koffie, voorstelling jaarprogrammaen afsluiten met koffie en boterkoeken.Iedere deelnemer krijgt eengeschenkje. Deelname in de kosten:€ 5. Inschrijven bij de voorzitter,Ronny: 051 58 94 56.27 januari 2012 om 13u30Wandelen. Vertrek aan De Buidel.15 februari 2012 om 14uMoutvloer CC De Brouwerij: voordracht“Peru...”. Deelname: leden€ 2,50 – niet-leden € 3,50 (koffie inbegrepen).VFG14 januari 2012 om 14uD’Oude Schole: nieuwjaarskoffietafelmet gebak, daarna bingospel. Ledengratis, niet-leden € 2,50.NEOS KOEKELARE16 januari 2012 om 14uCafetaria sporthal: kaart & bowlersontspanningsnamiddag.VOLKSTUIN KOEKELARE20 januari 2012 om 19u30De Paardenmelkerij, Catstraat 15:Voordracht “Tuin- en keukenkruiden”door Peter Dewulf. Aansluitend nieuwjaarsreceptievoor leden en niet-leden,vrije inkom.DE HERTOGTRAPPERS21 januari 2012 om 18u’t Kroegje: koffiekaarting. Inleg € 1,50.DAVIDSFONDS22 januari 2012 om 10uZuudhove: Toast Literair. Junior Journalist-wedstrijd:prijsuitreiking met literaireen muzikale fragmenten die jevirtueel vervoeren! Meer info bij RafFiems – raf.fiems@telenet.be. Meerinfo over alle activiteiten op www.davidsfonds-koekelare.be.JKAV BOVEKERKE24 januari 2012 om 19u30D’Oude Schole: kookavond “kilootjeminder”. Leden € 4, niet-leden € 8.Info: Rita Bryon – 051 58 98 87.GEZINSBOND4 februari 2012 om 13u30CC De Brouwerij: filmnamiddag. Om13u30 stipt starten we met “Gnomeo &Juliet”. Dit is een familiefilm, dus geschiktvoor alle leeftijden. Rond 15u30volgt dan de kaskraker “De Smurfen”.Toegang : € 1 per film. Wie geen lidis van de Gezinsbond betaalt € 1,50.Drankje inbegrepen. Ouders en/ofgrootouders van harte welkom !VZW SCOUTS11 februari 2012 om 18uScoutslokalen: winterbarbecue. Voor deprijs van € 15 (kinderen tot 12 jaar €8) 4 stukken vlees met warme groentjesen sauzen. Aperitief en dessert zijn inde prijs inbegrepen. Kaarten bij RudyMaenhout, Belhuttebaan 88 - 05158 11 35 of bij de leden van de vzwScouts.TVV TIFFANY EN JASONVANCOILLIE17 en 18 februari 2012 om 18uD’Oude Schole : handdoekenkaarting.VGSB3 maart 2012Reis naar het Salon van Wijn, Kaas,Dier in Parijs. Vertrek op de markt inKoekelare om 4u30. Verwachte thuiskomstom 22u30. Prijs: € 26. Inbegrepen:busreis heen en terug, péage, fooibuschauffeur, ingang salon. Maaltijdenop het salon verkrijgbaar, knapzak ooktoegelaten. Inschrijven voor 10 februari2012 op rekeningnummer 472-8024731-97 met vermelding opstapplaats,reis Parijs 2012 en de namen vande deelnemers. Info bij Luc Pollentier– 051 58 06 78 en Michel Mazereel– 0479 52 31 24.COLOFONDE ROEPSTEEN is de nieuwsbrief van de gemeenteKoekelare. Verschijnt 10x per jaar.Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 -8680 Koekelare - 051 58 92 01Coördinatie: Sandra Arcosandra.arco@publilink.beVerantwoordelijke uitgever: GemeentebestuurKoekelare, Kelly Tanghe, schepen van Cultuur,Pers en Communicatie.

More magazines by this user
Similar magazines