18.11.2012 Views

Hospitality - ASSA ABLOY

Hospitality - ASSA ABLOY

Hospitality - ASSA ABLOY

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Hospitality</strong><br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong><br />

NORMES EN<br />

Quincaillerie de bâtiment<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong>, the global leader<br />

in door opening solutions


2<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

INHOudSOpgAvE <strong>Hospitality</strong> vINgCARd ELSAFE & <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong><br />

VingCard Elsafe & <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Signature RFID by VingCard – RFID kamerdeurslot<br />

Signature RFID by VingCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Signature met RFID lezer by VingCard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

RFID – De contactloze technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Voordelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

RFID Carriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Toepassing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Snelle aanpassing van Signature naar Signature RFID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Signature by VingCard – Kamerdeurslot met magnetische kaart<br />

Signature Trend by VingCard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Signature Décor by VingCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Designers’ Collection<br />

Designer krukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

Classic by VingCard - Een stevig slot<br />

Classic by VingCard: kwaliteit en betrouwbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Snelle aanpassing van Classic naar Classic RFID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Afwerkingen, afmetingen & opties<br />

Het gamma Signature en Classic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Het gamma Signature RFID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

Rozetten en krukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

Vergelijkende tabel van de VingCard sloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

Online systeem en software – VISIONLINE by VingCard<br />

Visionline by VingCard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Visionline by VingCard is veel meer dan een eenvoudig elektrisch slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Netwerkarchitectuur Visionline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Voordelen en kwaliteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Software aanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Offline systeem en software – VISION by VingCard<br />

Vision by VingCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Vergelijkende table van de VingCard Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

VingCard Elsafe - De kamerkluizen<br />

Sentinel II digital by Elsafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

Xtra II by Elsafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

Accessoires<br />

Safelink – Mini draagbare PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

Kleuren en afmetingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

Vergelijkende tabel van de Elsafe kluizen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />

PolarBar by VingCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

Sinds de evolutie van de horeca in 1979 naar beveiligingsoplossingen, is<br />

VingCard Elsafe de markt blijven leiden door het voortdurend introduceren<br />

van innovatieve oplossingen. VingCard Elsafe is de wereldleider in elektronische<br />

oplossingen afgestemd op de veiligheidsbehoeften en het gebruiksgemak<br />

van het hotel en de gasten.<br />

Samen bieden <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> en VingCard Elsafe alle oplossingen voor alle types<br />

van deuren met mechanische of elektromechanische vergrendeling om de<br />

veiligheid van goederen en personen te waarborgen.<br />

3


<strong>Hospitality</strong> Signature RFId by vingCard<br />

Kamerdeursloten RFId<br />

Signature RFID by VingCard<br />

Signature RFID by Vingcard integreert de nieuwste<br />

technologie voor identificatie via radiofrequenties<br />

(RFID).<br />

De elektronische sloten zijn ontworpen om uw<br />

klanten meer veiligheid, meer flexibiliteit en meer<br />

tevredenheid te bieden.<br />

Signature met RFID lezer by Vingcard<br />

Nog minder op de deur<br />

Dankzij de lezer van Signature RFID verbreden wij<br />

de mogelijkheid om nog meer aanpassingsvermogen<br />

te bieden. Deze oplossing is voor degene die<br />

op zoek zijn naar het buitengewone en die een<br />

oplossing willen om de lezer apart te zetten van de<br />

deur.<br />

Signature RFID van VingCard biedt de nieuwste<br />

RFID technologie aan met het meest flexibele platform<br />

voor toekomstige applicaties compatibel met<br />

alle ISO standaard normen, alsook de NFC ( Near<br />

Fiels Communication) technologie voor de nieuwe<br />

generatie gsm, deze vereenvoudigt het werk van de<br />

hotelbediende en verbetert de klanttevredenheid.<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

Signature RFId by vingCard<br />

Kamerdeursloten RFId<br />

RFID – De contactloze technologie<br />

Signature RFID by VingCard integreert de nieuwste<br />

technologie voor identificatie via radiofrequentie<br />

(RFID) met het meest flexibele platform voor<br />

toekomstige toepassingen:<br />

• 13.56 MHz technologie<br />

• Compatibel met de volgende standaard<br />

: ISO 14.443 A (MIFARE)<br />

: ISO 14.443 B<br />

: ISO 15.693<br />

4 5<br />

Voordelen<br />

• Een meer tevreden klant: gemakkelijker in<br />

gebruik, de kaart moet niet meer in de kaartlezer<br />

gestoken worden<br />

• Meer veiligheid: de kaarten zijn voorzien van een<br />

technologie anti-klonen. In vergelijking met de<br />

kaarten met magnetische band die gemakkelijk<br />

te kopiëren zijn, zijn de RFID kaarten niet te<br />

kopiëren.<br />

• Meer flexibiliteit: RFID kaarten, RFID armbandjes,<br />

RFID bediening, NFC telefoon, een bediening<br />

voor elke stijl van hotel.<br />

• Compatibel met NFC technologie die RFID communicatie<br />

toelaat tussen het RFID electronische<br />

slot by VingCard en de nieuwste generatie draagbare<br />

telefoons NFC.<br />

=> De gasten ontvangen een bevestiging en<br />

een toegangscode per SMS op hun draagbare<br />

telefoon, check-in bij aankomst is niet meer<br />

nodig.<br />

• Meer informatie en controle: alle informatie<br />

van het slot kan op de personeelskaarten<br />

geregistreerd worden voor een beter beheer<br />

• Meer integratie: de RFID kaarten kunnen<br />

gecombineerd worden met alle andere hoteltoepassingen<br />

(facturatie programma, betaling<br />

van leveranciers, …)<br />

• Meer visie: biedt toegangscontrole vandaag en in<br />

de toekomst met de NFC telefoon technologie


<strong>Hospitality</strong> Signature RFId by vingCard<br />

Kamerdeursloten RFId<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

RFID Carriers<br />

VingCard biedt een uitgebreid gamma RFID Carriers<br />

De gast heeft de mogelijkheid om voor het openen<br />

van zijn kamerdeur en de andere deuren waar<br />

hij toegang toe heeft zoals zwembad en sauna te<br />

kiezen uit een kaart, een bediening, een armbandje<br />

of zijn draagbare telefoon met NFC.<br />

Toepassing in hotel:<br />

Gast: kaart korte duur<br />

Gast VIP: Bediening en NFC telefoon<br />

Snelle aanpassing van Signature naar<br />

Singature RFID<br />

De aanpassing vereist slechts de vervanging van de<br />

kaartlezer door de RFID lezer<br />

• voltooid in 3-5 minuten<br />

• Geen storing van de klant.<br />

• Geen vervanging van het slotkast of<br />

de deurkrukken.<br />

• Geen breekwerken.<br />

Toepassing in SPA&RESORT<br />

Gast: armbandje<br />

Gast VIP: armbandje, bediening of telefoon NFC<br />

kaart lange duur kaart korte duur<br />

RFID armbandje commande telefoon NFC<br />

Hotel ALOFT BRUSSELS SCHUMAN<br />

6 7


<strong>Hospitality</strong><br />

Signature by vingCard<br />

Kamerdeurslot met magnetische kaart<br />

Signature by VingCard<br />

Design & veiligheid<br />

Wanneer design voorrang krijgt, moeten de<br />

gekozen toebehoren zich mengen in het decor en<br />

verdwijnen uit het zicht van de gebruiker.<br />

Signature by Vingcard is een product die een<br />

design en een toereikendheid heeft met de meest<br />

gezochte stijlen voor hotels over de wereld.<br />

Signature Trend by VingCard<br />

Signature Trend by VingCard is vooral geschikt voor<br />

moderne hotels. Dankzij een minimale plaatsinname<br />

van uw lezer op de deur maakt deze zich bijna<br />

onzichtbaar in het decor van uw gangen en geeft<br />

meer waarde aan uw decoratie.<br />

Signature Décor by VingCard<br />

Signature Decor by VingCard werd ontworpen in<br />

de geest van klassieke en decoratieve stijl van de<br />

hotels. Met zijn gebogen uitzicht, brengt Decor een<br />

exclusief decoratief tintje met het accent op het<br />

beeld en de sfeer van de klassieke stijl.<br />

<strong>Hospitality</strong> dESIgNERS COLLECTION<br />

designer Krukken<br />

VingCard is een samen werking aangegaan met de<br />

volgende designers door de beroemde italiaanse<br />

fabrikant van krukken Valli&Valli: Norman Foster<br />

and Partners, Yoshimi Kono, Gustav Peichl, Antonio<br />

Citterio, Gregotti Associati, Richard Meier, Sottsass<br />

Associati, Taller Design, Ricardo Bofill en Piano<br />

Design Workshop. Deze designers krukken zijn<br />

compatibel met de sloten Signature en Signature<br />

RFID.<br />

Uw hotel eist het meest exclusieve en luxueuze, en<br />

u wil uw gasten een unieke en persoonlijke ervaring<br />

bieden, Signature by VingCard heeft een designers<br />

collectie gecreëerd om u de meest extensieve en<br />

exclusieve designers krukken te bieden voor elektronische<br />

sloten.<br />

In partnership with<br />

8 9


<strong>Hospitality</strong> dESIgNERS COLLECTION<br />

designer Krukken<br />

Grootste designer: Ricarod Bofill<br />

Het ontwerp van deze deurkruk ligt met name in de<br />

beweging tussen het grijpelement en het handvat<br />

zelf, een beweging die geïnspireerd is door de structurele<br />

verbinding van metallic profielen, met het doel<br />

zich te harmoniseren met het geheel van elementen<br />

die hen instellen. Het is een eenvoudige en strenge<br />

beweging die het karakter van de robuustheid nodig<br />

heeft om deze te behandelen, want het is een voorwerp<br />

dat onderworpen is aan een frequent gebruik.<br />

Massimilano en Doriana Fuksas<br />

Ik realiseer altijd mijn projecten. Zonder mijn tekeningen,<br />

mijn schetsen, mijn schilderijen werken<br />

wij niet. Ik stap door mijn gebouwen alvorens ze<br />

te bouwen. Ik droom van mijn trap, ik ga binnen<br />

tijdens de dag en in de nacht. Het is een visie.<br />

Foster and Partners<br />

De kruk van een deur zou kunnen worden gekoppeld<br />

aan de architectuur in het klein: niet enkel het<br />

goed functioneren van de kruk is belangrijk, maar<br />

ook het design. In een ander opzicht is de deurkruk<br />

een onmisbaar onderdeel van het meubilair in een<br />

gebouw - letterlijk één van de weinige punten van<br />

het fysieke contact. Een andere bron van inspiratie<br />

was de wereld van de zakmessen. De messen met<br />

hun mechanisme, ingepakt door handvaten en uit<br />

verschillende materialen gemaakt, zijn zoals het<br />

binnenste van een broodje. De grote keuze bepaald<br />

het uitzicht en de kwaliteit van het afgewerkt<br />

product.<br />

Yoshimi Kono<br />

Yoshimi Kono is voorzitter van Kono design, een design<br />

onderneming die zich in New York City bevindt.<br />

Hij was eerder partner bij Vignelli Associates en hij<br />

werkte als designer van producten, graficus en interieur<br />

ontwerper. Hij heeft gewerkt aan een breed scala<br />

van projecten, waaronder showrooms voor Artemide<br />

en Poltrona Frau, het design van de producten, verpakking<br />

en interieur design voor winkels.<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

dESIgNERS COLLECTION<br />

designer Krukken<br />

10 11<br />

Richard Meier<br />

RB Novantacinque<br />

Conform met de visie van de gedefinieerde vormen<br />

volgens de architectuur van Richard Meier, de<br />

RM-serie Novantotto deurkrukken, bijpassende en<br />

accessoires – gemaakt voor Fusital, ingevoerd in<br />

zijn artikels of decoratie van elementaire vormen,<br />

curven, rechthoeken en vierkanten. Het werd ontworpen<br />

om verschillende stemmingen te vullen en<br />

hun karakter te verbeteren.<br />

RM Novantotto<br />

MDF Duemiladue<br />

NF Novantotto<br />

YK Duemila<br />

11/0,43<br />

50/1,96<br />

39/1,53<br />

135/5,31<br />

Piano design workshops<br />

Er is geen gebaar dat wordt herhaald met een<br />

grotere intentie en er is geen object van ons<br />

dagelijks leven waarin de deelneming even groot is,<br />

welke het meeste invloed heeft op onze stemmingen.<br />

Een deurkruk opent op wat er gaat gebeuren<br />

en sluit hetgeen die reeds gebeurd is.<br />

Gustav Peichl<br />

Iedereen die binnen gaat in een gebouw, hetzij om te<br />

wonen of te bezoeken, wordt beïnvloed door de vormen,<br />

de materialen en de kleuren. Dit geldt voor de<br />

deurkrukken en zowel voor de deuren en de ramen.<br />

Een deurkruk moet goed kunnen functioneren, moet<br />

een mooi design hebben en moet vooral een tactiele<br />

kwaliteit hebben wanneer het wordt aangeraakt.<br />

Iedere deurkruk moet sensualiteit uitstralen voor het<br />

gezicht en bij de aanraking.<br />

Antonio Citterio<br />

Mijn werk op de deurkrukken betreft de herin-<br />

richting van de klassieke modellen door het<br />

bestuderen van de kleine details en de nieuwe<br />

verhoudingen die vervolgens de karakteristieke<br />

elementen worden.<br />

P Novantotto<br />

GP Novantotto<br />

AC Novantuno


<strong>Hospitality</strong><br />

dESIgNERS COLLECTION<br />

designer Krukken<br />

Gregotti Associati<br />

Hun werk wordt uitgedrukt door middel van<br />

architectonische projecten op grote schaal en in<br />

het algemeen en gedetailleerde stedenbouwkundige<br />

plannen vooral in opdracht van overheden,<br />

alsmede door middel van de wederopbouw,<br />

interieur projecten, fittingen en grafische planning,<br />

in de gecoördineerde afbeeldingen en ontwerpen<br />

in opdracht van particulieren en door industriële<br />

bedrijven .<br />

Sottsass Associati<br />

Onze deurkrukken zijn degene die we willen voor het<br />

ontwerpen van onze interieurs, deurkrukken die in<br />

hun eenvoudigheid naar het essentieel gaan en<br />

hierdoor het duidelijk symbool worden van de<br />

tekening van de deur. Door het respecteren van de<br />

ergonomie, maar tegelijkertijd door aan het ingerichte<br />

interieur een element van design te brengen<br />

die onmiddellijk herkenbaar is. Ons aanbod gaat in<br />

het maximum naar het essentieel van het design<br />

zodat we aan de architecten en aan de inrichters een<br />

product kunnen schenken die sterk beïnvloed is en<br />

uniek is in zijn soort.<br />

Design Valli Workshop<br />

H123<br />

Otto G<br />

Quattro S<br />

S Novanta<br />

K1160<br />

H120<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

Classic by vingCard<br />

Een stevig slot<br />

Classic by VingCard: kwaliteit en betrouwbaarheid.<br />

Classic by VingCard is het eerste elektronische slot<br />

van VingCard en werd wereldwijd het favoriete slot<br />

in de hotelsector qua kwaliteit. Zijn design met<br />

een discreet en elegant profiel, beschikbaar in vele<br />

stijlen en afwerkingen, laat u toe de sloten te<br />

combineren naargelang de decoratie van uw hotel.<br />

Snelle aanpassing van Classic naar Classic RFID<br />

De aanpassing vereist slechts de vervanging van de<br />

kaartlezer door de RFID lezer<br />

• voltooid in 3-5 minuten<br />

• Geen storing van de klant.<br />

• Geen vervanging van het slotkast of<br />

de deurkrukken.<br />

• Geen breekwerken.<br />

Real-time technologie zorgt ervoor dat de gasten<br />

bij het eerste gebruik van hun kaart de geldigheid<br />

van de vorige kaart verwijderd. Alle gebeurtenissen<br />

uitgevoerd op het slot worden toch bijgehouden<br />

door het geheugen van het slot.<br />

12 13


<strong>Hospitality</strong> AFwERKINgEN, AFMETINgEN EN OpTIES<br />

Geborsteld<br />

chroom*<br />

Chroom<br />

gepolijst*<br />

Het gamma Signature en Classic<br />

Afwerkingen<br />

Met de grootste marktkeuze in stijl, afwerkingen<br />

en combinaties van deurkrukken, kunnen de sloten<br />

Signature by VingCard ontworpen worden om zich<br />

te mengen met het design van alle stijlen. Alle verschillende<br />

soorten deurkrukken van de designers<br />

collectie zijn eveneens verkrijgbaar in de onderstaande<br />

uitvoeringen.<br />

Dimensions<br />

geborsteld<br />

messing*<br />

Het gamma Signature RFID<br />

gepolijst<br />

messing*<br />

nikkel fluweel,<br />

polyester<br />

Trend Décor<br />

Kleur opties<br />

De RFID-lezer is verkrijgbaar in het zwart, als standaard<br />

afwerking. De andere beschikbare kleuren<br />

zijn: rood, oranje, groen en blauw. De kruk en de<br />

rozet worden geleverd in één van de vier standaard<br />

afwerkingen.<br />

Geborsteld chroom / Chroom gepolijst / geborsteld<br />

messing / gepolijst messing / nikkel fluweel, polyester<br />

/ Brons / Patina Antiek / Patina Antiek donker<br />

VingCard biedt een unieke PVD (Physical Vapour<br />

Deposition) afwerking die het slot beschermt<br />

tegen corrosie, UV-stralen, zout, extreme weersomstandigheden,<br />

agressieve schoonmaakmiddelen en<br />

meer<br />

Afmetingen<br />

Brons Patina Antiek Patina Antiek<br />

donker<br />

90 / 3,543"<br />

60/ 2,362"<br />

32 / 1,260"<br />

18 / 0,708"<br />

90 / 3,543"<br />

59 / 2,323"<br />

130 / 5,118"<br />

123/4, 842"<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

AFwERKINgEN, AFMETINgEN EN OpTIES<br />

14 15<br />

Design<br />

Met de grootste marktkeuze in termen van combinaties<br />

van krukken en stijlen, de elektronische<br />

Signature en Classic sloten kunnen ontworpen<br />

worden om zich te mengen in alle soorten design.<br />

Rozetten en deurkrukken<br />

De rozetten en deurkrukken hieronder verwijzen<br />

naar twee sloten, deze met magnetische band en<br />

deze met RFID. Het model Classic RFID is alleen<br />

beschikbaar met de standaard rozet.<br />

Classic Series<br />

Standard<br />

Presto<br />

Gothic<br />

RFID<br />

Alleen de standaard deurkrukken worden<br />

gepresenteerd voor de Signature sloten, voor alle<br />

informatie over het volledige gamma van krukken,<br />

zie onze website: www.vingcard.com of via uw<br />

lokale contactpersoon: info@assaabloy.be.<br />

Signature Series<br />

Trend<br />

Decor<br />

Gothic Handle Ship Handle Gothic Handle<br />

Ship Handle<br />

Straight Handle Wing Handle Straight Handle<br />

Wing Handle<br />

RFID


THE DOMINICAN<br />

Bart Lens - Lens°Ass architecten<br />

Fotograaf: Marc Detiffe<br />

<strong>Hospitality</strong> vergelijkende tabel van de vingCard sloten<br />

Eigenschappen<br />

16 17<br />

Slotkast<br />

Signature<br />

RFID<br />

ANSI, EURO,<br />

USANSI, JPN en AUS<br />

Signature Classic RFID Classic<br />

ANSI, EURO,<br />

USANSI, JPN en AUS<br />

ANSI, EURO,<br />

USANSI, JPN en AUS<br />

ANSI, EURO,<br />

USANSI, JPN en AUS<br />

Antipaniek-functie Ja Ja Ja Ja<br />

Automatische vergrendeling In optie In optie In optie In optie<br />

Mechanische nood opening<br />

Rozetten in massief messing<br />

In optie ( opslaan<br />

in geheugen)<br />

Voorkant van de<br />

Proximity lezer<br />

In optie ( opslaan<br />

in geheugen)<br />

In optie ( opslaan<br />

in geheugen)<br />

In optie ( opslaan<br />

in geheugen)<br />

Ja Ja Ja<br />

Deurkrukken in massief messing Ja Ja Ja Ja<br />

Indicatie bij manipulatie van de cilinder Ja<br />

Technologie van de lezer RFID<br />

Ja ( Alleen voor<br />

combo)<br />

Magnetisch en<br />

Combo<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja ( Alleen voor<br />

combo)<br />

Magnetisch en<br />

Combo<br />

Technologie Flash Ram Ja Ja Ja Ja<br />

Technologie van de evolutie van de lezer -<br />

Ja, van magnetisch<br />

naar combo of RFID<br />

-<br />

Ja, van magnetisch<br />

naar combo of RFID<br />

Groeiend naar RFID - Ja - Ja<br />

Groeiend naar RF on-line Ja Ja Ja Ja<br />

Technologie anti-klonen Ja Nee Ja Nee<br />

Technologie van de software on-line<br />

Technologie van de software off-line<br />

Verenigbaar met<br />

Visionline by<br />

Vingcard<br />

Verenigbaar met<br />

Vision by Vingcard<br />

Verenigbaar met<br />

Visionline by<br />

Vingcard<br />

Verenigbaar met<br />

Vision by Vingcard<br />

Verenigbaar met<br />

Visionline by<br />

Vingcard<br />

Verenigbaar met<br />

Vision by Vingcard<br />

Verenigbaar met<br />

Visionline by<br />

Vingcard<br />

Verenigbaar met<br />

Vision by Vingcard<br />

LED afgebeeld Ja, 3 kleuren Ja, 3 kleuren Ja, 3 kleuren Ja, 3 kleuren<br />

Voeding 3 AA batterijen 4 AA batterijen 5 AA batterijen 6 AA batterijen<br />

Automatische opening en vergrendeling Ja Ja Ja Ja<br />

Doorloop functie Ja Ja Ja Ja<br />

Audit ( geheugen van het slot)<br />

Ja, de laatste 600<br />

gebeurtenissen<br />

Ja, de laatste 600<br />

gebeurtenissen<br />

Ja, de laatste 600<br />

gebeurtenissen<br />

Ja, de laatste 600<br />

gebeurtenissen<br />

Indicatie van bezetting gast Ja Ja Ja Ja<br />

Afwerking<br />

8 ( krukken +<br />

ringrozetten)<br />

8 11 11<br />

Kleur 5 ( lezers) Nee Nee Nee<br />

Standaard deurkruk<br />

4 + in optie, de<br />

krukken van de<br />

Designers<br />

5 + in optie, de<br />

krukken van de<br />

Designers<br />

6 + in optie, de<br />

krukken van de<br />

Designers<br />

7 + in optie, de<br />

krukken van de<br />

Designers<br />

Designers deurkrukken 14 14 Nee Nee<br />

Brandweerstand ( 3 uren) Ja Ja Ja Ja


<strong>Hospitality</strong><br />

ONLINE SYSTEEM EN SOFTwARE<br />

visionline by vingCard<br />

Visionline by Vingcard<br />

Verder gaan met Wifi<br />

Visionline by VingCard biedt de ideale oplossing<br />

voor de meest veeleisende eigenschappen.<br />

Gebaseerd op ZigBee, open platform voor hoge<br />

veiligheid, zal je stand alone elektronische sloten<br />

bekomen werkend in on line mode via radiofrequenties<br />

(RF Online).<br />

Visionline by VingCard is meer dan alleen een<br />

elektronische slot.<br />

• Meer veiligheid en controle<br />

• Meer service voor uw gasten<br />

• hotel operaties efficiënter en winstgevender<br />

• De handelingen aan de receptie zijn efficiënter.<br />

Netwerkarchitectuur Visionline<br />

Het systeem VISIONLINE by VingCard is de<br />

communicatie tussen de autonome systeem van<br />

elektronische sloten en de server VISIONLINE via<br />

routers Gateway Hotel server.<br />

VISIONLINE is compatibel met elektronische sloten<br />

Signature en Classic RFID, evenals de Classic en de<br />

Signature by VingCard met een versie van combo<br />

lezer.<br />

• De engineering en het onderhoud zijn efficiënter<br />

• Minder gedoe van installatie en onderhoud<br />

• En meer…<br />

Vandaag, kan elk slot van op afstand bediend<br />

worden vanuit de receptie. Het systeem blijft offline<br />

geactiveerd ook als de stroomuitvalt<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

ONLINE SYSTEEM EN SOFTwARE<br />

vISIONLINE by vingCard<br />

Voordelen en kwaliteiten<br />

• Meer veiligheid en controle over uw<br />

hoofdserver VISIONLINE<br />

Op afstand annuleren van de gasten toegangskaart.<br />

Op afstand annuleren van een algemene<br />

toegangskaart. Rapport/Alarm ronddwalende gebruiker:<br />

een kaart kan onmiddellijk geannuleerd<br />

worden bij gebruik in meerdere sloten.<br />

• Meer service aan uw gasten<br />

Zonder langs de receptie te gaan, kan uw gast:<br />

zijn verblijf verlengen, gebruik maken van de<br />

functie ‘verandering van kamer’<br />

Aanbod software:<br />

• Standaard Module<br />

Centrale annulatie van de kaart<br />

Audit trail<br />

Melding lage batterij<br />

Verlenging van het verblijf<br />

Verandering van kamer<br />

Automatisch check-out<br />

• Geavanceerde module<br />

Rapport/alarm ronddwalende gebruiker<br />

Online traceerbaarheid van kaarten en gebruikers<br />

Blokkering van kaarten per gebruikersgroep of<br />

per afdeling<br />

Rapport van de onderhoudsdienstkaart<br />

Online activering van de functie ‘passage mode’<br />

• Meer efficiëntie en rendabiliteit<br />

Online activering van de functie ‘passage mode’<br />

Online traceerbaarheid van de gebruikers<br />

Meer efficiëntie aan de receptie<br />

Automatische check-out<br />

Automatische blokkering van de kaart en de<br />

toegang<br />

• Professioneler onderhoud en engineering<br />

Op afstand nakijken van de geregistreerde<br />

informatie<br />

Het niveau van de batterijen vanop afstand<br />

controleren<br />

Rapport van de onderhoudsdienstkaart: wanneer<br />

de kamermeisjes de onderhoudsdienstkaart in de<br />

sloten inbrengen wordt dit discreet doorgegeven<br />

aan de server<br />

• En nog meer<br />

In aanvulling op de basis offline software voor VISIONLINE, zijn extra modulaire online pakketten beschikbaar<br />

om aan te passen aan de specifieke behoeften van uw eigendom. Deze modules kunnen worden<br />

toegevoegd in een later stadium, indien nodig. De online software modules zijn:<br />

• Communicatie module<br />

Boodschap per SMS of mail<br />

Communicatie met de alarmschermen<br />

• Beveiliging module<br />

Openen van de deuren vanaf de centrale server<br />

• Online kamerkluis module<br />

Signaleert indien de kluis nog gesloten bij<br />

check-out<br />

Laag batterij signaal<br />

Signaleert een mechanische opening<br />

Automatische synchronisatie van datum en uur<br />

Audit trail<br />

Rapportering van service<br />

18 19


<strong>Hospitality</strong> OFFLINE SYSTEEM EN SOFTwARE<br />

vISION by vingCard<br />

VISION by VingCard<br />

De ideale combinatie van kracht en flexibiliteit<br />

VISION by VingCard is een toegangscontrole<br />

systeem met een kracht en flexibiliteit die aan de<br />

operationele behoeften kan voldoen van eender<br />

welk hotel, zowel nu als in de toekomst.<br />

Functies<br />

• Krachtige technologie voor de database van de<br />

klanten / server-SQL voor betrouwbare en veilige<br />

bewerkingen alsook mogelijkheden voor backup<br />

/ efficiënte restauratie.<br />

• Real- netwerk capaciteiten TCP/IP. De encoders<br />

kunnen direct aangesloten worden op het netwerk<br />

van het hotel en verdeeld over meerdere<br />

werkstations.<br />

• Grote flexibiliteit om te communiceren met het<br />

systeem PMS & POS. U kunt kiezen tussen een<br />

systeem integratie via een seriële poort, TCP / IP<br />

of directe integratie DLL.<br />

• Software onder Windows.<br />

Vision is het resultaat van een ervaring van meer<br />

dan 25 jaar in de beveiliging van hotelsector.<br />

• Ondersteunt zowel kaarten met magneetstrip<br />

en die met combo-en RFID-opties (magnetische<br />

kaarten en chipkaart) en RFID.<br />

• Compatibel met automatische check-in kiosken<br />

• Beheert tot 8 verschillende tijdzones ( wekelijks)<br />

/ shift tabellen. Elk aanpasbaar in stappen van 30<br />

minuten.<br />

• Beheert tot 53 verschillende soorten gemeenschappelijke<br />

toegangen.<br />

• En nog meer…<br />

<strong>Hospitality</strong> OFFLINE SYSTEEM EN SOFTwARE<br />

vISION by vingCard<br />

Off-Line Software: VISION by VingCard<br />

20 21<br />

KLANTEN-<br />

KAARTEN<br />

Betaling:<br />

Het gebruik van de kaart<br />

als betaalmiddel voor<br />

diensten in het hotel<br />

(restaurant, winkels, ...)<br />

UITGEVOERDE ACTIES<br />

DOOR HET PERSONEEL<br />

Check-in:<br />

Het creëren van een<br />

klantenkaart met de nodige<br />

gegevens.<br />

Andere zones:<br />

De kaart biedt toegang tot<br />

de vergaderzalen, fitness, ...<br />

Parking:<br />

Toegang tot de parking.<br />

Verloren kaart:<br />

Het hotel maakt een<br />

nieuwe kaart aan<br />

Aanmaak van een kaart<br />

voor een werknemer:<br />

De werknemer heeft een<br />

individuele kaart.<br />

Room-service:<br />

Geen toegang indien het slot<br />

dubbel vergrendeld is door<br />

de klant.<br />

Toegang (lift):<br />

Enige toegang tot de<br />

aangeduide zones,<br />

zoals bijv. de lift.<br />

Toegang krijgen tot de<br />

kamer met een nieuwe<br />

kaart:<br />

De nieuwe kaart vervangt de<br />

kaart van de vorige gebruiker.<br />

Toegang:<br />

Enkel toegang tot de<br />

aangeduide zones<br />

Zwakke batterijen:<br />

In geval van verzwakking<br />

van de batterijen, zal de<br />

kaart van de werknemer<br />

3 gele flitsen aantonen op<br />

het slot.<br />

Toegang in de kamer:<br />

Het slot controleert of<br />

de kaart de geldige informatie<br />

bevat (nummer van de kamer,<br />

unieke code van het hotel, ...)<br />

Check-out:<br />

De software van het hotel<br />

toont aan hoeveel er<br />

gefactureerd moet worden<br />

(restaurant, winkels, ...).<br />

Locklink/programmatie<br />

van het slot:<br />

Download van de software en<br />

van de gegevens in het slot (nr<br />

van de kamer, unieke code van het<br />

hotel, tijdinstelling).<br />

Locklink/lezen van de<br />

gebeurtenissen:<br />

Download van de gebeurtenissen.


<strong>Hospitality</strong> vergelijkende tabel van de vIngCard Software<br />

Specificaties VISION VISIONLINE<br />

Unieke gemeenschappelijke deuren 53 Geen limiet<br />

Kamers 10000 Onbeperkt<br />

Uniek gebruiker 16000 Onbeperkt<br />

Gebruiksgroep 256 Onbeperkt<br />

Database SQL klanten server MS JET SQL<br />

Interface gebruiker Interactief hulpmenu Interactief hulpmenu<br />

Interface opties TCP/IP, RS-232,DLL TCP/IP<br />

Acces control Flexibel en gepersonaliseerd Flexibel en gepersonaliseerd<br />

Controle tijdzones Ja, 8 unieke tijdzones Ja<br />

Tijdsverandering ( automatische aanpassing)<br />

Ja Ja<br />

Controleren van de kaarten Ja Ja<br />

Kaart bij verlies ( vervangingskaart) Ja Ja<br />

Pre geincodeerde kaarten<br />

Ja, geprogrammeerd met een starttijd<br />

met een speciale geldigheid<br />

Ja, geprogrammeerd met een starttijd<br />

met een speciale geldigheid<br />

Ondervraging ( uitvoering op systeem) Oneindig Oneindig<br />

compatibiliteit van het slot<br />

Extra compatibiliteit<br />

Compatibel met alle elektronische sloten<br />

by Vingcard<br />

Met de lezers van lift en afstandsbediening<br />

Compatibel met alle elektronische sloten<br />

by Vingcard<br />

Met de lezers van lift en afstandsbediening<br />

Evolutie Ja Ja<br />

Benodigdheden aan de receptie<br />

Op pc met encoder(s) et draagbare<br />

toestel ( Ipaq) voor de programmatie<br />

van de sloten<br />

Op pc met encoder(s) et draagbare<br />

toestel ( Ipaq) voor de programmatie<br />

van de sloten<br />

Aantal zones op netwerk Onbeperkt Onbeperkt<br />

Plaats van encodage vanop afstand Ja Ja<br />

automatische update en bevestiging Nee Ja<br />

Compatibiliteit on-line Nee Ja<br />

22 23


Elektronische sloten Kamernummerplaten<br />

Kierstandhouder Deurspion<br />

Minibars Polarbar<br />

Kamerkluizen Elsafe<br />

Onze oplossingen voor elektronische vergrendelingen<br />

bieden een gamma van<br />

producten naast de sloten. Alle informaties<br />

zijn beschikbaar op: www.vingcard.com<br />

Afstandbediening/bediening van de parking<br />

Onze kamernummerplaat is verkrijgbaar in<br />

dezelfde stijlen en afwerkingen als de sloten<br />

en geeft continuïteit in stijl aan de deuren.<br />

Deursluiter<br />

De kierstandhouder voorkomt inbraak en<br />

vergroot de veiligheid van de klant. De kierstandhouder<br />

is verkrijgbaar in chroom of<br />

messing of geborsteld chroom en messing.<br />

Antipaniek<br />

De deurspion van de kwaliteit VingCard met<br />

een glazen lens biedt een kijkhoek van 200<br />

°. De deurspion is verkrijgbaar in chroom of<br />

geborsteld messing of messing.<br />

VingCard Elsafe biedt een breed gamma van<br />

minibars. Alle informaties betreffend Polar-<br />

Bar zijn beschikbaar op www.polarbar.com<br />

Een volledig gamma van kamerkluizen wordt<br />

voorgesteld:. Eventuele aanvullende informatie<br />

met betrekking tot PolarBar zijn beschikbaar<br />

op www.elsafe.com<br />

Dit toestel laat de controle van de gemeen-<br />

Deursluiting die moet worden toegepast<br />

Een anti paniekbaar werkend met uw systeem<br />

De lift-controller VingCard is ontworpen om De Energiespaarder is ontworpen voor ka- Het slot bezit een vergrendelknop en een<br />

schappelijke deuren zoals parkeergarages,<br />

op alle brandwerende deuren en de deuren<br />

van de sloten by VingCard. Dit maakt het<br />

zich aan het bedieningspaneel van de lift te mers waarvan de gebruikte kaart voor de aanduiding van de bezetting. Het slot voor de<br />

fitness centra, vergaderzalen, toegang voor<br />

die zich automatisch moeten sluiten. Deze<br />

gebruik mogelijk van de gecodeerde kaarten<br />

integreren en gebeurt off-line. Een verbeter- deurslot combineerbaar is met de algemene badkamer is verkrijgbaar in dezelfde afwer-<br />

het personeel of de nachttoegang voor<br />

voldoen aan de norm EN 1154 en indien<br />

om de toegang van de klanten en medewerde<br />

beveiliging voor het hotel waar alleen de elektrische schakelaar van de kamer.<br />

king als de elektronische sloten.<br />

klanten. De afstandsbediening is volledig<br />

klanten in het bezit zijn van een geldige kaart<br />

compatibel met het kaartensysteem van<br />

nodig aan de eisen voor personen met een<br />

kers tot het gebouw te controleren door<br />

zullen toegang krijgen tot de liften / verdie-<br />

Vingcard alsook het combo en RFID systeem.<br />

handicap<br />

te voldoen aan de veiligheidsnormen met<br />

een anti paniekbaar aan de nooduitgangen<br />

pingen.<br />

Het systeem is verkrijgbaar in alle afwerkingen<br />

te plaatsen. De opening aan de binnenkant<br />

als de sloten.<br />

gebeurt door eenvoudig op de bar te duwen.<br />

24 25<br />

Lift-controller<br />

Energiespaarder<br />

Badkamerslot


26<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

vingCard ELSAFE<br />

Kamerkluizen<br />

Sentinel II digital by Elsafe<br />

Elsafe gaat verder dan het gewone met zijn nieuwe<br />

hotelkluis, de SENTINEL II-serie. SENTINEL II Digital<br />

by Elsafe, kluisje op de kamer biedt u de hoogste<br />

standaard van de veiligheid van het hotel in de<br />

kamer met het certificaat UL-1037. SENTINEL II is<br />

niet alleen een kluis ...<br />

Upgrade-optie RF Online<br />

Met Sentinel II, heeft u de mogelijkheid om een<br />

upgrade te doen in online modus en de communicatie<br />

draadloos online te krijgen aan de receptie via<br />

de Zigbee-netwerk, hoge beveiligingsniveau.<br />

• Meer veiligheid en controle<br />

• Meer diensten aan uw klanten<br />

• Efficiënter en voordeliger voor hotelgebruik<br />

• Efficiënter voor het gebruik aan de receptie<br />

• Efficiënter in engineering en onderhoud<br />

• ... En minder complicaties ...<br />

Het is uitgegroeid tot een eigentijdse meubel!<br />

Deze nieuwe serie van veiligheid werkt ofwel met<br />

toetsenbord, de RFID en / of RF-online platform.<br />

Eigenschappen van de Sentinel II Digital: :<br />

• ADA telefonisch conform aan toetsenbord<br />

• Digit guest 4 code<br />

• Op de knop drukken voor vergrendeling van de<br />

deur<br />

• Evoluerend naar RFID<br />

Standaard eigenschappen :<br />

• UL-1037. Gecertificeerd voor fysieke kracht en<br />

veiligheid.<br />

• De tech industrie Audit Trail<br />

• Het veranderen van de batterij aan de buitenkant<br />

• Echte laptop kluis.<br />

• Unieke modulaire constructie voor de capaciteit<br />

van upgrade eenvoudig op niveau te zetten.<br />

Architectuur RF online netwerk<br />

Stand Alone Elektronische sloten ,sloten van de<br />

kluizen in kamers met RF-communicatie knooppunten<br />

op de server VISIONLINE door de ZigBeenetwerk.<br />

De gateways zijn aangesloten op het Ethernetnetwerk<br />

van het hotel voor directe communicatie<br />

met de server VISIONLINE. Routers verbinden de<br />

communicatie tussen de sloten en gateways.<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

vingCard ELSAFE<br />

Kamerkluizen<br />

Xtra II by Elsafe<br />

De betaalbare keuze voor zekerheid in de kamer<br />

Als het gaat om de veiligheid in de kamer is Elsafe<br />

altijd de keuze geweest van de hoteliers in de hele<br />

wereld.<br />

Xtra II is verkrijgbaar in vijf verschillende types van<br />

veiligheid om aan uw behoeften te voorzien.<br />

Xtra II is beschikbaar in vijf verschillende modellen<br />

van beveiliging om te voldoen aan al uw eisen.<br />

Standaard eigenschappen :<br />

• Geproduceerd door de historische leider van de<br />

sector.<br />

• De 4-cijferige code en een cijfer van de klant<br />

afbeeldbaar.<br />

• Vervanging van de batterijen toegankelijk aan de<br />

buitenkant.<br />

• Telefonische toetsenbord compatibel met ADA.<br />

XD 13 Drawer Safe XW 13 On-Wall Safe XA 10 In-wall Safe XA 70 Floor Safe<br />

27


<strong>Hospitality</strong><br />

vingCard ELSAFE<br />

Accessoires<br />

SafeLink – Mini draagbare PC<br />

• Een veilige oplossing voor het beheer<br />

• Compatibel met Infinity II, Sentinel II & Elsafe<br />

Classic<br />

• Software windows<br />

• Draagbare PC compatibel met de kluizen en<br />

sloten<br />

• Eenvoudig, hoog beveiligingsniveau van de toegangscode<br />

• Gedetailleerde lijst van de acties op de kluis<br />

• Registratie van de laatste 1000 acties<br />

• Geheugenkaart voor het onmiddellijk opslaan en<br />

onthouden van gegevens<br />

• De geregistreerde gegevens zijn zichtbaar op het<br />

scherm en via infrarood naar de printer gestuurd<br />

• Draadloze connectie via infrarood of in optie en<br />

connectiekabel tussen de draagbare PC safelink<br />

en de kluis<br />

• Kwaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd door<br />

de grootste wereldwijde fabrikant van hotelkamerkluizen<br />

South City Hotel, Brussels<br />

Architects: Jaspers, Eyers & Partners, A2RC<br />

28 29


30<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

<strong>Hospitality</strong><br />

Externe afmetingen<br />

(HxBxD)<br />

KLEuREN EN AFMETINgEN<br />

Infinity II<br />

Color<br />

Standard<br />

Infinity II<br />

Color<br />

Option 1<br />

Infinity II<br />

Color<br />

Option 2<br />

SENTINEL II Xtra II<br />

Kleur kluis: Zwart Wit Zwart Zwart Zwart<br />

Kader: Blinkend zwart Blinkend wit Goud Zilver<br />

Voorkant:<br />

Blinkend zwart &<br />

chroom gepolijst<br />

Blinkend wit &<br />

chroom gepolijst<br />

Goud &<br />

chroom gepolijst<br />

Zilver<br />

Grijs (enkel de<br />

kader)<br />

Donkerd rood<br />

doorzichtig<br />

Infinity II 25 Infinity II 41 Infinity II 49 Sentinel II 25 Sentinel II 41 Sentinel II 49<br />

mm 206/437/260 206/437/421 206/437/502 206/437/260 206/437/421 206/437/502<br />

Interne afmetingen (HxBxD) mm 196/428/168 196/428/330 196/428/411 196/428/168 196/428/330 196/428/411<br />

Deur afmetingen (HxB) mm 148/320 148/320 148/320 148/320 148/320 148/320<br />

Intern volume liters 14,1 27,7 34,5 14,1 27,7 34,5<br />

Gewicht kg 11,6 15,1 17,4 11,6 15,1 17,4<br />

Externe afmetingen<br />

(HxBxD)<br />

Xtra II 27 Xtra II 43 Xtra II 50<br />

Xtra II 70<br />

Floor Safe<br />

Xtra II 13 -<br />

Xtra II 13 (1)<br />

Drawer safe<br />

On-wall safe (1)<br />

mm 206/437/502 206/437/260 206/437/421 206/437/502 132/400/350<br />

Interne afmetingen (HxBxD) mm 196/428/411 196/428/168 196/428/330 196/428/411 63/397/347<br />

Xtra II 10<br />

In-wall safe<br />

468/416/77 (+94 in<br />

de muur)<br />

400/357/96-142<br />

(min-max)<br />

Deur afmetingen (HxB) mm 148/320 148/320 148/320 148/320 340/225 400/288<br />

Intern volume liters 34,5 14,1 27,7 34,5 9 19<br />

Gewicht kg 17,4 11,6 15,1 17,4 14 21<br />

(1) De interne en externe afmetingen van de kluis Xtra II On-Wall zijn omgekeerd aan de afmetingen<br />

vermeld in de tabel; 350/400/132<br />

31


VERGELIJKENDE TABEL<br />

Karakteristieken Infinity II Series SENTINEL II Series<br />

1 UL Ja Ja<br />

2 Upgrade Ja Ja<br />

3<br />

Herprogrammeerbare configuratie<br />

Ja Ja<br />

4 Infrarood communicatie Ja Ja<br />

5 Voeding 5 LR 14/C Cellen 5 LR6/AA Cellen<br />

6 Voeding opties<br />

7<br />

Vervanging van de batterijen aan<br />

de buitenkant<br />

Mains 110V - 240V voeding en 5 LR6/AA Cellen<br />

backup batterijen of 5 AA batterijen<br />

Ja Ja<br />

8 Audit trail Ja Ja<br />

9 Afdrukbare Audit Trail Ja Ja<br />

5 AA batterijen<br />

10 Geheugen Flash memory Flash memory<br />

11 Vergrendel methode<br />

RFID: sluiten en vergrendelen met unieke<br />

gasten sleutel RFID Digital: sluiten en vergrendelen<br />

met drukknop<br />

RFID: sluiten en vergrendelen met unieke<br />

gasten sleutel RFID Digital: sluiten en vergrendelen<br />

met drukknop<br />

12 Vergrendel mechanisme vergrendel mechanisme met nachtschoot vergrendel mechanisme met nachtschoot<br />

13 Toetsenbord<br />

14 Exploitatie door de gebruiker<br />

RFID: Nee. Digital: ADA conform aan<br />

telefonisch toetsenbord<br />

RFID:gasten hebben unieke RFID kamersleutel.Digital:<br />

code met 4 of 6 cijfers<br />

15 LED display Ja (digital) Ja (digital)<br />

16<br />

Optie voor toetsenbord verlichting<br />

Ja (LED blauw) In optie<br />

17 Biep voor bevestiging Ja Nee<br />

RFID: Nee. Digital: ADA conform aan telefonisch<br />

toetsenbord<br />

RFID:gasten hebben unieke RFID<br />

kamersleutel. Digital: code met 4 cijfers<br />

18 Service unit PinKey PLUS & SafeLink PinKey PLUS & SafeLink<br />

19 Opbouw van de deuren One-piece cold pressed One-piece cold pressed<br />

20 Anti sabotage functie Ja Ja<br />

21<br />

Optionele anti-sabotage schakelaar<br />

Ja In optie<br />

22 Deurveer Ja Ja<br />

23 Compatibel met laptop Ja, tot 17" met Infinity 49 Ja, tot 17" met SENTINEL 49<br />

24<br />

Optie voor interne stroomuitgang<br />

Ja Ja<br />

25 Optie voor interne verlichting Ja In optie<br />

26 Optie voor tapijt Ja Ja<br />

27 Optie voor kleur 3 keuzes Nee<br />

28 Optie voor systeemlocatie Ja Ja<br />

29 Melding van lage batterij Ja Nee<br />

Xtra II<br />

XA 27, 43 et 50<br />

VERGELIJKENDE TABEL<br />

Xtra II<br />

XA 70 Floor Safe<br />

Xtra II XD 13 Drawer Safe<br />

XW 13 On-wall Safe<br />

1 Nee Nee Nee Nee<br />

2 Ja Ja Ja Ja<br />

3 Ja Ja Ja Ja<br />

4 Ja Ja Ja Ja<br />

Xtra II<br />

XA 10 In-wall Safe<br />

5 5 LR6/AA Cellen 5 LR6/AA Cellen 5 LR6/AA Cellen 5 LR6/AA Cellen<br />

6 5 AA batterijen 5 AA batterijen 5 AA batterijen 5 AA batterijen<br />

7 Ja Ja Ja Ja<br />

8 Ja Ja Ja Ja<br />

9 Ja Ja Ja Ja<br />

10 Flash memory Flash memory Flash memory Flash memory<br />

11 Drukknop Drukknop Drukknop Drukknop<br />

32 33<br />

12<br />

Schroef van 18mm in massief<br />

staal<br />

Schroef van 18mm in massief<br />

staal<br />

Schroef van 18mm in massief<br />

staal<br />

13 ADA ADA ADA ADA<br />

Schroef van 18mm in massief<br />

staal<br />

14 Code met 4 cijfers Code met 4 cijfers Code met 4 cijfers Code met 4 cijfers<br />

15 Ja Ja Ja Ja<br />

16 Ja Ja Ja Ja<br />

17 Nee Nee Nee Nee<br />

18 PinKey & SafeLink PinKey & SafeLink PinKey & SafeLink PinKey & SafeLink<br />

19 Volle deur Volle deur Volle deur Volle deur<br />

20 Ja Ja Ja Ja<br />

21 Nee Nee Nee Nee<br />

22 Ja Ja Ja Ja<br />

23 Ja, tot 17" met XA 50 Ja, tot 17" Ja, tot 14" Ja, tot 17"<br />

24 Ja Nee Nee Nee<br />

25 Nee Nee Nee Nee<br />

26 Ja Ja Ja Ja<br />

27 Nee Nee Nee Nee<br />

28 Ja Ja Ja Ja<br />

29 Nee Nee Nee Nee


34<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

polarBar<br />

By vingCard Elsafe<br />

Polarbar<br />

PolarBar minibar, een minibar kwaliteit met een<br />

mooie interieurruimte , een strak en simpel design,<br />

laag energieverbruik en een stille absorptie technologie<br />

is een grote waarde voor uw hotel.<br />

PB 30 en PB 40 zijn standaard voorzien van een<br />

stevige deur met verwisselbare scharnieren,<br />

verstelbare rekken en een interne licht en<br />

vergrendelingoptie.<br />

De optionele aluminium glasdeur biedt aan de<br />

hotels met een roestvrije luxueuze blik voor hun<br />

minibars. Het vaste glazen deur, product in optie<br />

dat de zichtbaarheid en het gebruik van de klant<br />

verhoogt.<br />

De optie van de zwarte glazen deur biedt een<br />

neutrale zicht om het reinigen van de minibar, om<br />

zich perfect aan te passen aan het meubilair. Het<br />

product glazen deur FULL OPTION verhoogt de<br />

zichtbaarheid en het gebruik van de klant.<br />

<strong>Hospitality</strong><br />

polarBar<br />

By vingCard Elsafe<br />

Standaard eigenschappen<br />

• Opslagcapaciteit tot 24 parameters<br />

• Transparante glazen deur verstelbare voor een<br />

hoge zichtbaarheid<br />

• verwijderbare rek voor eenvoudige reiniging<br />

• thermische isolatie gemaakt met cyclopentaan<br />

CFK / HCFK<br />

• Volledig automatische ontdooiing thermostaat<br />

en eenvoudig verstelbaar<br />

• vaste deurscharnieren van links naar rechts<br />

• Alles is magnetische opgevoegd om de deur<br />

perfect op slot te houden.<br />

• deurgrepen geïntegreerd<br />

• De maten zijn beschikbaar in 30 liter en 40 liter<br />

• 3 verschillende deuren verkrijgbaar in optie.<br />

Opties<br />

• Binnenverlichting<br />

• Sluiting ( kan gedeactiveerd worden)<br />

Polarbar 30 Polarbar 40<br />

Bruto volume 30 liters 40 liters<br />

Afmetingen HxBxD mm 520x400x425 520x400x475<br />

Watts (W) 65 W 65 W<br />

Voltage (V) 220/240 220/240<br />

Energieverbruik (kWh/24h) 0,85 0,9<br />

Netto gewicht 15,5 16,5<br />

Certificaat ISO / TUV / CE / ROHS / WEEE ISO / TUV / CE / ROHS / WEEE<br />

ventilatie eisen voor de minibar: indien ingebouwd in meubels, heeft een minibar voldoende ventilatie ruimte nodig<br />

(een oppervlakte van ten minste 200 cm²)<br />

35


<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong>, the<br />

global leader in<br />

door opening<br />

solutions, dedicated<br />

to satisfying enduser<br />

needs for<br />

security safety and<br />

convenience.<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> nv<br />

Heide 9<br />

1780 wemmel<br />

T: +32 2 247 79 11<br />

F: +32 2 216 17 49<br />

info@assaabloy.be<br />

www.assaabloy.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!