VAN DE TOEKOMST - Minoc

download.minoc.com
  • No tags were found...

VAN DE TOEKOMST - Minoc

RADARCARTOON & QUOTES"... En als teken van mijn waardering voor je inzet,Smeesters, heb ik besloten om je te re-tweeten!"“Je kan een Dell wit vervenmaar daarmee wordt het noggeen Apple", Vincent Peters,managing director bij QlikviewBenelux, op pagina 45.“Een vliegtuig is een echtevliegende bacteriebom", DeniseVan Den Broeck, journaliste enauteur, op pagina 11.“Dom DeLuise, de beroemde dikzak(en klavervijf), heeft een grote fluim(klavernegen) gespuugd op albert Einsteinswitte manen (ruitendrie)", Joshua Foer,auteur en geheugenkampioen, op pagina49.“Wij hebben ingecalculeerd dat we eenhalf miljoen euro besparen door cloudcomputing. Een bedrag dat zelfs nogkan verdubbelen", Paul Danneels, CIObij de VDAB, op pagina 38.6SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012


RADARITHP blijft maar reorganiseren.Ditmaal worden27.000 mensen de laanuitgestuurd, wat neerkomtop acht procent van hettotale personeelsbestand.Alle bedrijfsonderdelenvan HP zouden mensenmoeten ontslaan– de afslanking blijft nietbeperkt tot één of tweedivisies.Softwareconcern SAP lijftAriba in, de Amerikaanseleverancier van softwarevoor inkoop- en aankoopbeheeren online marktplaatsen.De transactiekost SAP 4,3 miljard dollar.BedrijfssoftwareleverancierOracle koopt dan weersocial media-platformVirtue. De software vanVirtue maakt het mogelijkom een reclamecampagnevia social media te ontwikkelenen uit te voeren.Overnames, deel 3:Seagate neemt voor eenbedrag van 186 miljoendollar de Franse producentvan opslagmediaLaCie over. Deze is vooralbekend om zijn harddisksvoor Mac-computersmaar ze maken ook racksystemenen USB-drives.Android, het besturingssysteemvoor mobieletelefoons en tablets vanGoogle, schendt geenpatenten die in het bezitzijn van softwarebedrijfOracle. Dat heeft de jurybepaald voor een rechtbankin de Amerikaansestaat Californië.In het segment netbooks,notebooks en tabletsheeft Apple nu al 22,6%marktaandeel, bijna dubbelzo veel als de 11,6% vanKMO-IT project afgebouwdWilliam VisterinHet KMO-IT-project van de Vlaamse Overheid ombedrijven in contact te brengen met IT wordt stopgezet inzijn huidige vorm. De betrokken medewerkers moeten opzoek naar een andere job. De KMO met vragen rond IT blijftverweesd achter.Onder het label KMO-IT bundelde het AgentschapOndernemen ooit alle initiatieven van de Vlaamse overheidom KMO’s te versterken dankzij IT. KMO-IT fungeerde alstoegangspoort van al die initiatieven. Het label KMO-ITop zich blijft bestaan en zal fungeren onder de koepel vanhet Agentschap Ondernemen, maar of het in de praktijknog dezelfde toegangspoort zal zijn, valt ten zeerste tebetwijfelen. “KMO-IT was een tijdelijke omkadering. Datwist iedereen op voorhand. Dus was het al van in het beginduidelijk dat het rond deze tijd zou stopgezet worden”, steltPiet Desiere van het Agentschap Ondernemen. Het heleproject valt nu onder de koepel ‘Nieuw Industrieel Beleid’,een ander initiatief van de Vlaamse Regering.DoolhofDe populaire seminaries die KMO IT organiseerdeworden afgebouwd. Een vijftal bij het project betrokkenpersoneelsleden moesten vertrekken. Ook al werd er in demeer dan tien jaar lange geschiedenis wat aan het conceptApple in vier op tien Hollywood-filmsWilliam VisterinVan alle topmerkenis Apple en zijnproducten het bestvertegenwoordigd inHollywoodfilms. Terwijlhet technologiebedrijfer zeker geen forsebedragen, en volgenssommige zelfs helemaalniets, voor betaalt.iPhones, iPads en Applecomputers verschijnensteeds vaker op hetwitte doek. VolgensmarketingspecialistBrandchannel, datdit soort van productplacement opvolgt, warenApple-toestellen vorigjaar zichtbaar in 40 procent van de topfilms in Hollywood,bijna dubbel zoveel als andere topmerken als Dell, Chevroleten Ford.De oorsprong van de Apple-aanwezigheid vindt zijnoorsprong in de jaren negentig, toen de toenmalige marketingmanager Jon Holtzman het voor elkaar kreeg om de nieuwsteproducten beschikbaar te maken voor Hollywoodproducties.Daarvoor ging het om oudere types. Het was dezelfdevan KMO IT gesleuteld, nooit was de ingreep in die tijd zoingrijpend als nu. Voor een gelijkaardig initiatief blijkt geenbudget meer ter beschikking.Voor een min of meer alleenstaand KMO-IT-project en -teamblijkt dus geen plaats meer. “Dat is erg jammer”, zegt eenbetrokkene. “IT valt nu dan wel onder een bredere paraplu,maar de focus en het gezicht is weg. Zal een KMO nog welzijn weg vinden in die doolhof als hij bepaalde wensen ofvragen heeft rond IT?”In het zuiden van het land blijven blijft die onafhankelijkebenadering voorlopig wel nog bestaan.In Wallonië is het AWT (Agence Wallonne desTélécommunications) al jarenlang het aanspreekpunt voorWaalse bedrijven en hun IT- en internetplannen.marketing managerdie aanspoordeom het Apple-logoondersteboven tedrukken op de laptops,zodat ze op de juistemanier in beeldverschenen op televisie ofin films.Apple heeft altijdgeweigerd om te betalenvoor product placement,maar was wel vaakinschikkelijk. Toenhet 15 jaar geleden dePowerMac laptop mochtvertonen in de eersteMission Impossible film,stond daar promotie voor de film tegenover. Toch krijgtApple de kostbare schermtijd meestal gratis ter beschikking.De laatste Mission Impossible film gaf iPhones, iPads eniMacs acht minuten schermtijd. Goed voor een equivalentvan 18 miljoen euro aan reclamegeld. Al moeten we welstellen dat ook andere technologiebedrijven, zoals HP, gratisproduct placement aangeboden krijgen. Al gaat het bij henvaak wel om minder of minder spraakmakende producties.In Independence Day (1996) werd een Mac zelfs gebruikt om de wereld te redden8SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012


RADARBLACKBERRYVier redenen waaromBlackBerry zal overleven10SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Dalende verkoopcijfers, technische panne, wissels aande top en een nieuw besturingssysteem dat lang op zichlaat wachten. Veel mensen schrijven BlackBerry-makerResearch In Motion (RIM) definitief af. Toch houdt hetbedrijf enkele troeven achter de hand. WILLIAM VISTERINMet een hoerasfeer begon BlackBerry World, de jaarlijksehoogmis voor klanten, partners en ontwikkelaars vanBlackBerry-technologie, alvast niet. RIM boekte in hetafgelopen kwartaal fors verlies, voornamelijk wegens eendalende verkoop van de BlackBerry-smartphone. HetCanadese bedrijf leed een verlies van 125 miljoen dollar,tegenover een winst van bijna 1 miljard een jaar eerder.Een echt tegenoffensief had RIM ook niet op BlackBerryWorld, want BlackBerry 10, het nieuwe besturingssysteem,was niet klaar. Bezoekers moesten het stellen met depresentaties van wat er met BlackBerry 10 mogelijk zou zijn.Dat waren knappe dingen, zoals een intuïtiever toetsenborden een camera ‘die in de tijd gaat’. Maar het bleef bijaankondigingen, zonder timing wanneer deze nieuwetoestellen op de markt zouden komen.Zoveel slecht nieuws, daar blijft ook het BlackBerrypersoneelniet ongevoelig voor. “Als er iets is wat me ’snachts wakker houdt, zijn het die negatieve verhalen die inde pers verschijnen. Dan vraag ik me af wat het doet metmensen die zich dag en nacht inzetten voor dit bedrijf”,beaamde Thorsten Heins, de nieuwe CEO van RIM,onlangs zelf. Maar naast zoveel rampspoed zijn er ookredenen waarom RIM niet alleen zal overleven, maar ookkeihard kan terugslaan.It’s not that bad at allPerception is reality. Maar de realiteit heeft ook zijnwaarheid. Het bedrijf heeft flink wat cash in reserve enalleen in de VS gaat BlackBerry fors achteruit. In anderelanden groeien ze zelfs vaak. In Zuid-Amerika is het nogsteeds de meest vooraanstaande smartphone-fabrikant.Ook in ons land is de BlackBerry een van de meestverkochte toestellen. Logisch dat CEO Thorsten Heinstijdens zijn persbabbel het verschil tussen de VS en de restvan de wereld benadrukt. “We staan onder druk. Maarde situatie is veel minder belabberd dan sommigen onswillen doen geloven.”Een iconisch merkHoe je het ook draait of keert,BlackBerry blijft een iconisch engerespecteerd merk. Een merk metveel fans, zowel eindgebruikersals partners. Het bedrijf heeft danmisschien wat van zijn cultstatusverloren, het blijft een begrip. Bijconsumenten, bij ontwikkelaars,in Hollywood-films en – niet in hetminst – in de bedrijfswereld. Zowat 95procent van de Fortune 500-bedrijvengebruiken momenteel BlackBerry.De knopjesBlackBerry specialiseert zich inzogenaamde ‘messaging smartphones’met een eigen toetsenbord. En dieblijven nodig. Heel wat gebruikerswillen de knoppen van het fysieketoetsenbord blijven gebruiken. Wantgeef toe: typen op een aanraakschermis niet altijd aangenaam. Dat geldtvoor zakenlui, maar ook voor ferventesms’ers en IM’ers zoals tieners.Als het aan deIT-manager lag …… koos hij voor BlackBerry. RIMbeheerst de hele keten van hardware,software en netwerktechnologie,waardoor het zonder enige twijfelde veiligste en meest beheersbareoplossing is. Een opmerkelijke zet vanhet bedrijf dat het zijn technologieook gaat openstellen voor iPhones enAndroid-toestellen. Waarbij het perfectmogelijk is om privécommunicatieen zakelijke gegevens gescheidente houden. Daarnaast is het ook demobiele technologie die het efficiëntstomgaat met dataverkeer. In de VS is datniet zo’n argument, maar in ons landen in Europa, met minder interessanteroaming- en datatariefplannen, speeltdat een belangrijke rol.


BOEKVijf zaken die u nog niet wistover vliegtuig securityDe veiligheidsmaatregelen op (Amerikaanse) luchthavens worden met de dag ingrijpender.En dan zijn er vermoedelijk een aantal zaken die u nog niet wist. WILLIAM VISTERINIedereen Terrorist!, Isvliegen echt veiligergeworden?, DeniseVan Den Broeck, 2012,Manteau,ISBN: 9789022324462,192 pagina’s,Het tonen van uw laptop, het verwijderen vanvloeistoffen, het uittrekken van schoenen of riemen de grondige fouillering. Allemaal zaken diewe al kenden. Maar daar blijft het niet bij. Vooruw volgende trans-Atlantische zakenreis staat uongetwijfeld een bodyscan te wachten.In haar boek ‘Iedereen Terrorist’ vraagt DeniseVan Den Broeck zich af of vliegen met al dezemaatregelen écht veiliger geworden. Ze werkteundercover als security agent in de beveiligde zonevan Brussels Airport. Door haar werkervaringvan drie maanden was ze goedgeplaatst om deonfeilbaarheid van de bestaande beveiliging tedoorprikken. Het boek blijft soms toch wat op devlakte, al is dat volgens de auteur ook om “terroristenniet op ideeën te brengen.” Toch vielen ons enkelezaken op die minder bekend waren:1. US Marshals aan boordBij vluchten van Amerikaanse maatschappijenvliegen vaak US Marshals undercover mee. Hunnamen staan niet op de officiële passagierslijst. Zegrijpen in als zich een incident voordoet tijdens eenovertocht. Ze verstoppen wapens op diverse plaatsenin het vliegtuig en halen ze tevoorschijn indiennodig.2. Honden en machinegewerenVliegt u met El Al, de nationaleluchtvaartmaatschappij van Israël, dan is debeveiliging strenger. De cockpit en cabine in devliegtuigen wordt gescheiden door twee kogelvrijeduren die enkel vanbinnen kunnen worden geopend.De uitrusting van hun beveiligingsagenten, dieeveneens vaak meereizen, is minder discreet: eenmachinegeweer en een hond.3. U heet best niet David NelsonWie zich op Zaventem aan de incheckbalie vande Amerikaanse maatschappijen meldt, wordtondervraagd door een host of hostess. “Laat u nietmisleiden door hun vriendelijke vragen. Het zijnveiligheidsagenten op zoek naarmogelijke terroristen in uw familieof kennissenkring”, schrijft Van DenBroeck. Wie verdacht overkomt,verschijnt zonder dat hij daarvanop de hoogte wordt gesteld, op eenzwarte lijst. Waardoor het in detoekomst moeilijker wordt om nog opeen vliegtuig te stappen. Op de no-flylijst van de Amerikaanse regeringstonden op een bepaald moment1 miljoen namen, waaronder veelonschuldigen. En dan zijn er nognaamgenoten. U zal maar een vrijvaak voorkomende naam als DavidNelson dragen, want zijn naam staater ook op.4. Beveiligde zone nietsuper beveiligdSecurity wordt onderbetaald en datheeft zijn impact. Beveiligingsjobsworden ingevuld door buitenlandsestudenten en werknemers inonderaannemingsbedrijfjes enuit dubieuze landen als Irak.Allemaal krijgen zij zonder grondigvooronderzoek toegang tot debeveiligde zone op de luchthaven.5. Vliegtuig poetsenslechts 40 minutenNog eentje uit de sanitaire sfeer. Deschoonmaakploeg van Flight Carekrijgt welgeteld 40 minuten om eenvliegtuig klaar te maken voor devolgende vlucht. Die tijd is eigenlijk tekort en dus poetst men vooral om eenschijn van netheid te creëren. Vooralfirst class en businessclass zijn vaakechte afvalbergen. “Een vliegtuig iseen echte vliegende bacteriebom”, steltde auteur.SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201211


RADARSociale media in de KMO:alles voor de show?Belgische KMO’s zien het potentieel van sociale media zeker in, al is er nog welwat ruimte voor verbetering. “Soms ontbreekt het de KMO’s nog aan afspraken enstructuur om doordacht met sociale media om te gaan.” WILLIAM VISTERIN12SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Het was Microsoft, in samenwerking met de universiteitvan Luik, die dit jaar samen zowat 220 KMO’s in Belgiëondervroegen over hun sociale media politiek. Er werdgepeild naar het gebruik, de restricties en de nood aantraining. We geven de resultaten in een notendop.Gebruik sociale media bij KMO’sVlaanderen: 96%Brussel: 94%Wallonië: 87%Sociale media, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter enYouTube worden vandaag door veel KMO’s ingeschakeld.Bovendien ligt er nog een enorm potentieel, oordeeltAndré Huynen, SMB Segment & Distribution ChannelLead bij Microsoft Belux. “Als je vergelijkt met anderezakelijke toepassingen als e-mail en de telefoon, dan isde achterstand nog groot”, meent Huynen. “Bovendienzijn sociale media opmerkelijk beter ingeburgerd in hetnoorden van het land, dan in Wallonië.” Vooral een gebrekaan kennis en tijd worden door de bedrijven zelf het meestaanzien als drempels.Welke sociale media?(privé en professioneel)Gebruik voor privé ofprofessioneel?Enkel professioneel: 5%Vooral professioneel: 14%Zowel professioneel als privé: 39%Vooral privé: 30%Enkel privé: 12%Top 3 Privé1. Facebook (78%)2. LinkedIn (38%)3. Twitter (31%)


KMO & SOCIALE MEDIATop 3 Professioneel1. LinkedIn (69%)2. Facebook (42%)3. Twitter (37%)Ondanks dat sociale media gelieerd worden met deconsumentenmarkt, is er over het hele bedrijfsleven in onsland een mooi evenwicht tussen het gebruik voor werken privé. Al is vooral Twitter in Vlaanderen, met bijna dehelft van de bedrijven die het daar gebruiken, een stukpopulairder dan in de rest van het land.Waarvoor gebruiken?Bekendheid & imago van ons bedrijf (78%)Promotie van producten & diensten (59%)Informatie over bedrijf (54%)Marketing (53%)Rekrutering (45%)Opvallend is dat imago en bekendheid het meest meespelenbij sociale media. Toch is het niet allemaal voor de showen worden sociale media ingezet voor een combinatievan activiteiten: communicatie, verkoop, marketing enrekrutering. Diverse functies, en daar worstelen bedrijvennog wel eens mee. “KMO’s hebben vandaag nog een gebrekaan structuur om sociale media te gebruiken”, stelt AndréHuynen vast.Is de KMO er klaar voor?Richtlijnen in gebruik sociale media?Ja: 31%Neen: 69%Vindt u uw bedrijf klaar om sociale media tegebruiken?Ja: 76%Neen: 24%Een ruime meerderheid, die vooral groot is in Vlaanderen,voelt zich klaar om sociale media voor hun bedrijf in teschakelen. Al is er nog ruimte voorverbetering, vermits een policy eerderschaars is en ongeveer de helft eenaangepaste training nog wel zietzitten. Het bedrag dat men veil heeftvoor een halve dag training in socialemedia op kantoor is met 260 eurooverigens het grootst in Vlaanderen.In de rest van het land ligt dat bedrageen stuk lager.Twitter for dummies (en KMO’s)Een opmerkelijke conclusie is het frequent gebruik van Twitter voorprofessionele doeleinden. Een medium met specifieke wetmatigheden.Want Twitter gooit traditionele schrijfregels compleet overhoop. Let oponderstaande dingen als u uw bedrijfsboodschap in 140 tekens wilt persen.Sla de spijker op de kopAls u wilt dat uw tweets opvallen, zijn de juiste woorden cruciaal. Zorgdus dat u geen tekens verspilt met overbodige bijwoorden of ingewikkeldeformuleringen. Vergeet vooral ook niet dat tweets net krantenkoppen zijn.Schrijf dus actief en houd de magische 5 W’s (en de H) in uw achterhoofd,dus: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.Vermijd slordigheidSpelfouten in de krant leiden tot lezersbrieven, maar ook op het webworden slordige spelling en grammatica niet gewaardeerd. Zeker als u datdoet uit naam van uw bedrijf. Fouten vallen des te meer op als u maar140 tekens hebt. Een goede verzorging van uw tweets gaat trouwensverder dan alleen tekst. Niets is zo erg als een niet functionerende link ineen tweet. Maar ook het aanmaken van een bedrijfsprofiel moet met denodige zorg worden bekeken.Een tweet gaat nooit meer wegIn deze virtuele omgeving kunnen uw woorden al snel een eigen levengaan leiden, vooral wanneer u een tweet plaatst zonder eerst even na tedenken of alles even te checken. Vraag dat maar aan (ex-)politici als YvesLeterme, die onlangs een econoom uitkafferde via Twitter. Of VLD-politicaGwendolyn Rutten die een nummerplaat van een ondoordachte chauffeurop Twitter zette. Beide tweets werden later verwijderd, maar warenintussen doorgestuurd (geretweet) of ze doken elders op. Plaats alleen dietweets waar u (of uw bedrijf) helemaal achter staat.Retweet en reageerRetweeten, ofwel het doorsturen van iemands tweet naar al uw volgers, iseen krachtig promotiemiddel. U kunt bijvoorbeeld tweets van tevredenklanten doorsturen naar uw volgers. Iets wat sommige bedrijven actiefdoen. Maar bovenal is Twitter een vorm van modern marktonderzoek enklantenondersteuning tegelijk. Via de zoekfunctie kunt u opmerkingen ofklachten horen van uw bedrijf en er desgevallend op inspelen. U kunt danbijvoorbeeld zoeken op de zogenaamde Twitter-hashtags, de trefwoordendie mensen toevoegen aan hun tweets met #, het hashtagsymbool.SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201213


RADARWie verdientaan streaming?Over de strijd tussen fysieke cd’s en het internet wordt al bijna niet meer gerept. Hetslagveld lijkt verplaatst naar de strijd tussen iTunes en legale streamingdiensten alsSpotify en Deezer. Maar streaming drijft voorlopig meer op enthousiasme dan opinkomsten. PIETERJAN VAN LEEMPUTTEN & STEF GYSSELS14SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012“Streaming is eigenlijk iTunes aan hetkannibaliseren”, zegde ChristophElskens, eigenaar van NoisesomeRecordings en manager van ondermeer de band Customs, tijdens eenlevendig debat over streaming inLeuven. Dat heeft Apple trouwens ookbegrepen, voegde Elskens er nog aantoe, want hij krijgt van Apple somsde vraag om extra promotiemateriaalwel aan hen, maar niet aan Spotify ofDeezer te geven.Omgekeerd proberen ookstreamingdiensten hun platforminteressanter te maken, aldusJohan Van Roy, de Belgischemarketingverantwoordelijke bijDeezer, Zo wordt een album vaaktot drie weken vroeger beschikbaargesteld, wat fans moet overtuigen omvoor hun dienst te betalen.In tegenstelling tot concurrent Spotifywerkt Deezer niet met een gratis periode van zes maanden.Wel probeert het bedrijf in elk land een overeenkomstte sluiten met een lokaal telecombedrijf, zoals hier metBelgacom. Dat geeft Deezer meteen een verzekerd inkomenzo lang die deal loopt.Weinig inkomstenMaar een succesvol zakenmodel voor artiesten isstreaming niet, of tenminste nog niet. Wat opvalt is datde muzieksector minder problemen lijkt te hebben metstreaming dan met legale downloadplatforms tien jaargeleden. Al wil dat niet zeggen dat er vandaag geld mee teverdienen valt.Elskens verwijst in het debat naar de YouTube-video’s vanCustoms die samen anderhalf miljoen keer bekeken zijn.“Maar ik kan daar hier niets mee trakteren", klinkt het.In de eerste weken nadat streamingdiensten in België vanstart gingen heeft Elskens nog geen twee euro verdiend,zegt hij. Een paar keer op een nationale radiozender komenis vandaag dus een pak winstgevender. Al benadruktElskens wel dat het hier echt om de beginweken van destreamingdiensten ging.


STREAMINGWel merkt hij op datstreamingdiensten de markt opnieuwhebben opengetrokken, waarApple’s platform eerder gesloten is,is er via streamingdiensten vlot eenwereldwijde distributie. “Ik ben zekerpro, maar wel los van het financiële,want je verdient er nog niets aan”,aldus Elskens.Streaming vsRadioHoewel muziekstreaming aan legaledownloaddiensten vreet, lopen radio’svolgens Johan Van Roy, de Belgischemarketingverantwoordelijke bijDeezer, geen risico: “Die zendershebben een grote begeleidingsfunctiein het ontdekken van nieuwe muziek.”Koen Galle van 22Tracks.comvoorspelt wel een trend door dekomst van streaming. Volgens hemzullen klassieke media meer naarmainstream muziek neigen, terwijlstreaming de niche kan bedienen.Wie betaalt?Er lijkt een consensus te bestaan overhet feit dat streaming niet tijdelijkis maar een nieuwe manier vanmuziekbeleving.De vraag is of er op termijn veelmensen zullen betalen voor diestreamingdiensten. Of zal de doorsneeSpotify-gebruiker zich tevreden stellenmet de tien uur gratis per maand?Spotify zelf nam niet deel aan hetdebat maar volgens Van Roy luisterteen gebruiker bij concurrent Deezerdoorgaans zestig tot zeventig uur permaand. De gratis luistertijd bij Spotifyis op dat vlak verwaarloosbaar.Hoewel Spotify vandaag bekender is dan Deezer, mag menzich toch ook de bedenking maken of Spotify zichzelf nietin de problemen werkt met zijn gratis dienst.De zes maanden gratis zijn een prima lokvogel, maartegelijk betaalt het bedrijf wel de vergoedingen voor alleafgespeelde nummers. Als er binnen enkele maanden teweinig mensen een betalende account nemen, kan het zijninvestering niet terugverdienen.KanteljaarDaar komt nog de vraag bij wat er zou gebeuren als morgeneen grote speler zou concurreren. Er wordt gefluisterd datApple aan een eigen streamingmodel werkt. Als het datsuccesvol koppelt aan de iPhone of iPod, dan kan dat dateen succesverhaal worden, maar tegelijk ook een bedreigingvoor jonge bedrijven als Deezer en Spotify.Volgens Galle is 2012 een kanteljaar: er is nog geenoplossing voor het financieren van artiesten en volgenshem zullen er sowieso enkele streamingdiensten het nietoverleven. Maar omdat de internetconsumptie sowiesostijgt, zal streaming op termijn een grotere plaats innemen.En piraterij?Piraterij kwam tijdens het hele debat maar af en toe aanbod. Niemand zegt dat streaming piraterij zal verbannen,maar een indijking kan wel worden verwacht. “Als je dedrempel laag genoeg zet, waarom zou je dan nog illegaaldownloaden?”, vat Van Roy samen.13 miljoenEind 2011 waren er 13 miljoen mensen die een betalend abonnement hadden op eenonline (streaming) muziekdienst. Dat is 65% meer dan eind 2010.Hoewel die samen nog maar een klein percentage van de totale omzet uit online muziekuitmaken – die bedroeg in 2011 5,2 miljard - zijn er enkele opvallende uitschieters. InZweden bijvoorbeeld, het thuisland van Spotify, vormt de omzet uit streaming maar liefst85% van de totale omzet uit digitale muziek.Tot slot nog even dit: de omzet uit online verkoop en streaming van muziek bedraagt totdusver slechts 32%. Maar in de VS, haast altijd een pionier in technologisch gestuwde trends,is intussen de balans al omgeslagen: daar maakt online al 52% uit van de totale omzet.Bron: IFPI 2012SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201215


BUSINESSWat bedrijven kunnen lerenvan muizen en mierenVan de bedrijven die eind vorige eeuw tot de wereldwijde top 100 behoorden, bestaathet merendeel vandaag niet meer. Strategieën die op lange termijn duurzaamheidnastreven, dienen dus over besturings- en business-modellen te beschikken die er voorzorgen dat ze kunnen blijven groeien. Ook al is het trager, evenwichtig en duurzaam.Tijd voor systemisch performance management. DRIES VAN NIEUWENHUYSE16SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012In de natuur draait alles omdynamische evenwichten. Zodra erte veel prooien voorhanden zijn vooruilen, gaan deze zich aanpassen enin aantal toenemen. Bij uilen gaathet mannetje in de winter en in devroege lente het vrouwtje eiwitrijkeprooien aanbieden. Als er veel voedselvoorhanden is, en het mannetje is eengoede jager, dan zal hij zijn vrouwtjeveel eiwit kunnen bezorgen, waardoorze meer eieren aanmaakt en meerjongen zal krijgen. Maar veel geboortesbetekent veel monden om te voeden,waardoor de prooien op hun beurt inaantal beginnen dalen. Uiteindelijk isde uil op de duur het slachtoffer vanzijn eigen succes. De muizenpopulatieis eveneens geregeld. Als er veelplantaardig voedsel beschikbaaris, zullen muizen meer worpengrootbrengen. Bij voedselschaarsteinvesteren muizen echter minder invoortplanting en meer in overleven. Inhet hoge noorden vertonen woelmuizenzelfs een uitgesproken cyclisch patroonin hun aantallen. Om de vier jaar zijner enorme hoeveelheden van dezeknaagdieren, zodat ze zelfs massaletrekbewegingen gaan ondernemen.Deze volksverhuizingen gaan zelfsgepaard met migraties over rivieren,wat wellicht de oorsprong is van hetsprookje van de rattenvanger vanHamelen.En bedrijven?Zulke biologische modellen hebben reeds millennia hunduurzaamheid bewezen, want anders waren deze dierenal lang uitgestorven. Strategieën van organisaties zoudenook zulke duurzaamheid in zich moeten dragen. Eeneeuwigdurende expansie van markten, dat gelooft immersniemand. Vroeg of laat zal de groei van organisatiesstagneren en zullen ze zich noodgedwongen moetenaanpassen om te overleven.Bedrijven zijn daar minder goed in dan dieren en planten.Van de bedrijven die eind vorige eeuw tot de top 100behoorden, bestaat het grootste gedeelte tien jaar later alniet meer. Bedrijven die op lange termijn duurzaamheidnastreven, dienen dus over besturings- en businessmodellente beschikken die niet uitgaan van de naïeveveronderstelling dat ze exponentieel of zelfs lineair zullenblijven groeien. Alsof een cyclische economie zich in eenlineair keurslijf zou laten duwen. Niet dus.Keep it simple,but not too simple …Er is nood aan complexere modellen. Momenteel zien wevooral zich onderling versterkende processen en negatievebeïnvloeding. Vroeg of laat zal er immers een einde komenaan de groei als we ons niet aanpassen. Systeemdenkenbiedt intelligentere modellen en speelt die ten volle tegenelkaar uit, met behoorlijk wat onderlinge interacties.De dynamische evenwichten tussen de markten (macroeconomischniveau) vinden we ook binnen bedrijven enorganisaties terug (bedrijfseconomisch niveau) en zelfsop persoonlijk vlak (microniveau). Daarom moeten wedeze dynamiek kaderen binnen het algehele domein van


SYSTEMISCH PERFORMANCE MANAGEMENTchange management. Want organisaties zijn nog altijd maarflauwe afkooksels van biologische systemen. Bijsturing enaanpassing door de individuen, zoals binnen een koloniemieren, dient bijzonder eensgezind te verlopen, wil dekolonie en ook de soort overleven.In tijden van maatschappelijk verantwoordondernemen dienen we te beschikken over metingsensturingsmechanismen die de veelal niet-lineaireinteracties met de markt, de verschillende afdelingen en deverschillende medewerkers vorm kunnen geven, zowel perafzonderlijk niveau als over de verschillende lagen heen. Alswe daar ook nog een voldoende gestructureerde aanpak vande verandering aan toevoegen, kunnen we duurzaam detoekomst tegemoet zien.Leading en laggingHet wordt dus hoog tijd voor een minder dwangmatigecontrole van KPI’s en voor een meer holistisch inzicht in desamenhang ervan. Dit vergt een verstandshuwelijk tussenfinanciële en niet-financiële indicatoren. Geen evidenteopdracht, gezien de verschillende oorsprong en doelstellingvan beide soorten indicatoren. Het identificeren vanzinvolle relaties tussen leading en lagging indicators iszo moeilijk omdat nogal eens vergeten wordt om ooktijdsvertragingen en randaspecten mee in beschouwing tenemen. Zo verwachten we, als onze medewerkers beginnente prospecteren, dat dit onmiddellijk meer bestellingen zalopleveren. We vergeten geduld te oefenen en het resultaataf te wachten. Hoe lang moeten we trouwens wachtenalvorens we een vervanger zoeken voor een nieuweverkoper? Wanneer kunnen we met een gerust gemoedzeggen dat de verkoper aan vervanging toe is?Beter modelleren, rekening houdend met de specificiteitenvan causale inferentie, moet ons toelaten dit kluwenstelselmatig verder te ontrafelen. Zo veronderstellen wenogal eens dat investeren in opleiding een positieve invloedzal hebben op de inkomsten. Maar meestal is het netomgekeerd: mensen mogen op opleiding als er voldoendeinkomsten zijn. We verwachten dan ook op korte termijncomplexere predictieve modellen – met ingebouwdetijdsvertragingen – die de logische gevolgen van hetingrijpen van leading op lagging indicators ook statistischkwantificeren, waardoor de toekomstige financiëleperformantie accurater kan worden voorspeld.De methodes zijn voorhanden. Als we nu nog alles beterop elkaar afstemmen en de samenhang der dingen opeen meer duurzame manier in beschouwing nemen, danmoet het wel lukken. Het besef dat het heel wat moeilijkeris dan verondersteld en dat de gegevens die doorgaansbeschikbaar zijn in besturingssystemen, niet altijd zullenvolstaan om gedegen verklaringen te vinden, is een eerstestap in de goede richting. Er uiteindelijk naar handelen, iseen volgende noodzakelijke stap.DRIES VAN NIEUWENHUYSE is zelfstandig consultant in het domein vanPerformance Management, BI-strategie en implementatie. Daarnaast ishij verantwoordelijk voor de programmacyclus Corporate PerformanceManagement aan de EHSAL Management School (Hogeschool - UniversiteitBrussel) en is er ook gastdocent. Hij is Fellow van het Hogenheuvelcollege(Katholieke Universiteit Leuven) en onderzoeker aan het BICC vanLessius Mechelen.Het belang van Systemisch Performance Management wordt aan de handvan tal van voorbeelden aangetoond in het gelijknamige boek van DriesVan Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen & Philippe Devos, uitgegevendoor LannooCampus. Het boek wordt op 5 juni voorgesteld tijdens eenacademische zitting te Herzele in samenwerking met de gemeente.www.hetperformancemanagementboek.beSMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201217Don’t miss our Seminars and WorkshopsBUSINESS ANALYSE TECHNIEKEN20-21 June 2012Presented by Christian Gijsels and Mark WillemsTHE FUTURE OF IT, THE NEXT 20 YEARS12 September 2012Presented by 5 Top SpeakersMASTERING THE REQUIREMENTSPROCESS II13-14 September 2012FUNDAMENTALS OF ENTERPRISEARCHITECTURE19-21 September 2012ARCHIMATE 2.0 CERTIFICATION COURSEEnd of September 2012In cooperation with BiZZdesignBIG DATA, NOSQL EN ANALYTICS2 October 2012APPLIED ENTERPRISE ARCHITECTURECONCEPTS15-18 October 2012)MASTERING THE REQUIREMENTSPROCESS PART 116-18 October 2012NIEUWE TECHNOLOGIE & ARCHITECTURENVOOR BUSINESS INTELLIGENCE14-15 November 2012ADVANCED ENTERPRISE ARCHITECTURECONCEPTS19-21 November 2012INTEGRATIEOPLOSSINGEN VOOR ENTER-PRISE APPLICATIES, DATA EN PROCESSEN27 November 2012EARLY REGISTRATIONDISCOUNTS AVAILABLE !@itworksSMART BUSINESS STRATEGIESWWW.ITWORKS.BE 17JUNI 2012


BUSINESSVoorspelbaarmisleidbaarOns leven is één lange opeenvolging van beslissingen. En we zijn ervan overtuigddat we dit ook behoorlijk goed doen. Maar wat als veel van onze beslissingenniet alleen irrationeel, maar vaak ook fout blijken? En wat als dit gedrag ooknog eens voorspelbaar blijkt? Dan kunt u er maar beter uw voordeel uit halen,antwoordt Dan Ariely. STEF GYSSELS18SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Dan Ariely, de schrijver van het boek ‘PredictablyIrrational’, vertelde op de Premier Business LeadershipSeries van analysesoftwarebouwer SAS Institute hoe hijertoe gekomen is om het irrationele gedrag van de menste onderzoeken. “In mijn jonge jaren ben ik eens zwaarverbrand geweest, waarna ik maandenlang behandeldmoest worden, onder meer met een dagelijks nieuwverband. Het was telkens een pijnlijke ervaring wanneer deverpleegsters met een korte maar krachtige ruk het verbandverwijderden voor ze me konden behandelen en een nieuwverband konden aanleggen. Wanneer ik hen vroeg om hetook eens langzaam en zacht te verwijderen, antwoorddenze dat een korte en krachtige pijn veruit te verkiezen wasboven een langere en minder intense pijn.”“Maar toen ik daarna zelf enkeleexperimenten uitvoerde rondpijnervaring, bleek deze overtuigingvan de verpleegsters totaal niet tekloppen. Later confronteerde ik henmet deze bevindingen, en een vande antwoorden die ik kreeg, was:‘Je moet ook aan ons denken: het isvoor ons efficiënter en draaglijker alswe maar kort met jullie pijn wordengeconfronteerd.’”Toch moeten we deze verpleegstersdankbaar zijn, want het ontmaskerenvan hun in wezen irrationeel handeleninspireerde Ariely om nog tal van


IRRATIONEEL GEDRAGandere vormen van steeds terugkerend irrationeel gedragte onderzoeken. En of hij die gevonden heeft. “Slechtebeslissingen nemen is zoals gezichtsbegoochelingen”,vergelijkt Ariely. “Het overkomt ons, we weten het en er isniets dat we er aan kunnen doen, behalve beseffen dat hetons overkomt en er in de mate van het mogelijke rekeningmee houden.”De weg vande minste inspanningEen eerste bijzonder opvallende vaststelling is dat mensenbij voorkeur vasthouden aan de bestaande situatie.Elke vorm van verandering wordt geschuwd, tenzij dieonmiskenbare voordelen biedt. Dit gaat overigens heelver, blijkt uit het voorbeeld van orgaandonaties. Sommigelanden hebben een uitzonderlijk hoog percentageorgaandonors, en andere landen een uitzonderlijk laagpercentage, met weinig of geen landen waar ongeveer dehelft van de bevolking orgaandonor is. Is er dan zo’n klooftussen genereuze landen en landen waar orgaandonatieals een schrikbeeld wordt gezien? “Uiteraard niet”,antwoordt Dan Ariely. “De landen met een hoog percentageorgaandonors hebben een opt-in formulier: daar wordtaan de burgers gezegd dat hun organen na overlijden terbeschikking komen, tenzij ze expliciet aangeven dat zedit niet willen. Bij landen met een laag percentage gebeurthet omgekeerde: daar zijn mensen enkel orgaandonor alsze hier expliciet hun goedkeuring voor hebben gegeven.Zulke letterlijk levensbelangrijke beslissingen wordendus voor een groot deel overgelaten aan anderen, die doorhun vraagstelling onze beslissing vorm geven. Grappiggenoeg kan iedereen wel een goed verhaal bouwen rondde beslissing die ze zogezegd zelf hebben genomen, terwijlze in werkelijkheid in het andere geval de omgekeerdebeslissing zouden genomen hebben.”What’s in it for me? Dit opent perspectieven voorbedrijven die het gedrag van de consument willenveranderen of net willen behouden, legt Ariely uit: “Als u deconsument op een nieuw product wil laten overschakelen,moet u niet gewoon vragen: ‘kies voor dit nieuwe product’,maar ontwerpt u een scenario waarbij de consument als hetware aan het einde van een traject komt en expliciet moetkiezen voor een richting: het ene product of het andere. Dekans dat dan voor het nieuwe product wordt gekozen, isveel groter.”Complexiteit leidttot passiviteit“Wanneer klanten in een warenhuis mogen proeven vaneen nieuwe jam, en ze kunnen achteraf kiezen uit 24soorten jam, is de kans dat ze er eentje mee naar huisnemen beperkt tot enkele procenten,”zo vat Ariely een van zijn projectensamen, “maar als ze kunnen kiezenuit slechts zes variëteiten, stijgt diekans tot dertig procent. Kiezen uitte veel opties blijkt zo moeilijk encomplex dat de meeste klanten erop afknappen.” Dit gaat overigensnog veel verder, concludeert Arielyuit een ander onderzoek: “Artsen dieeen patiënt hebben doorverwezenvoor een heupprothese maar achterafontdekken dat er één medicijn is datnog niet werd uitgetest, zullen bijnaaltijd de patiënt terugroepen om ditalsnog uit te testen. Maar als hettwee of meer medicijnen zijn die noguitgetest kunnen worden, zullen deartsen bijna altijd besluiten om depatiënt toch naar zijn afspraak voor deheupprothese te laten gaan.” De vreesvoor complexiteit is dus duidelijk heeldiepgeworteld.What’s in it for me? Bedrijvenkunnen ook van deze wet gebruikmaken om hun klanten te latenbeslissen wat voor het bedrijf hetvoordeligst is: indien de huidigetoestand de voorkeur wegdraagt,maakt u het alternatief zo complexmogelijk. Als u de klant totverandering wil aanzetten, maakt uhet alternatief zo eenvoudig mogelijken verhoogt u de complexiteit om in debestaande toestand te blijven.Drie is goed,tien is te veel“Toen we mensen vroegen hoetevreden ze waren met hun partneren relatie, verdeelden we ze in tweegroepen. Groep A moest drie redenenopsommen waarom hun relatie goedwas, groep B moest er tien opsommen”,vertelt Dan Ariely. “Het resultaat?Groep A was beduidend meer tevredenover hun relatie dan groep B. De redenis eenvoudig: als u er niet in slaagt omhet gevraagde aantal positieve puntente behalen, begint u zich af te vragenof het allemaal wel zo positief is. DatSMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201219


BUSINESSIRRATIONEEL GEDRAG20SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012u intussen al meer argumenten pro hebt aangehaald dan degroep die er slechts drie moest bedenken, is een rationeelargument dat totaal verloren gaat.”What’s in it for me? Dit is in veel scenario’s handig.Wellicht de meest gebruikte toepassing is voor events,trainingen en seminars. “Doe zoals ik”, grijnst Ariely.“Vraag tien manieren om de cursus te verbeteren en vraagvervolgens hoe goed ze de cursus inschatten. Aangezientien verbeteringspunten - hopelijk - niet vlot bedacht zullenworden, zal de gemiddelde cursist de cursus als bijzondergoed ervaren.”Alles is relatiefDan Ariely: “Wie op reis wil en de keuze krijgt tussen eenweekendje Parijs en een vergelijkbaar weekend in Rome,vindt dat vaak een hartverscheurende keuze. Hoe kuntu nu uitmaken wat het beste is? Maar als aan deze tweekeuzes een derde wordt toegevoegd, een vergelijkbaarweekend in Rome maar met een gratis ontbijt erbovenop,dan wordt de keuze ineens heel eenvoudig. De meerderheidvan de proefkonijnen koos in deze situatie resoluut voorhet weekend Rome met ontbijt en gunde Parijs zelfs geenblik meer.”Deze trucs zijn al vaker in de praktijk gebracht. Zoheeft The Economist destijds in een advertentie dekeuze geboden tussen drie opties: internet-only voor59 dollar, print-only voor 125 dollar en print + internetvoor eveneens 125 dollar. Het gevolg laat zich raden: eenmeerderheid koos voor het gecombineerde aanbod, omdatdit hetzelfde bood als het tweede, maar u er internetbovenop kreeg. Maar toen Ariely bij een groep studentende print-only optie liet wegvallen, en enkel online versusprint + online overhield, waren er plots meer studentendie voor internet-only kozen. “Doordat je het slechtereferentiepunt weghaalt, is die derde optie lang niet meerzo aantrekkelijk,” stelt Ariely vast, “ook al zijn de tweeoverblijvende keuzes exact dezelfde gebleven.”What’s in it for me? Niets dat u nog niet wist, eigenlijk:als u iets verkocht wil krijgen, doet u er goed aan dit tepositioneren tegen iets vergelijkbaar maar slechter. Als ueen bepaald type Dell-computer verkocht wil krijgen, zet uer ofwel een duurdere en even snelle Dell naast, ofwel eenvolledig vergelijkbare concurrent.En natuurlijk volgt hieruit ook de oudste truc voor wanneeru op vrijersvoeten bent. Als u er op zijn voordeligst wiluitkomen, neemt u best iemand mee die wel een beetje op ulijkt, maar toch net iets minder aantrekkelijk is. Dan wordtu optimaal naar waarde geschat. “Goed om weten, vooralwanneer een vriend u nog eens mee vraagt voor een avondjeuit”, zo besluit Ariely zijn betoog.Wat nu,Facebook?BEN CAUDRONZo, die waanzin hebben we ondertussen achter de rug.Facebook staat op NASDAQ genoteerd en als de bankenniet massaal waren tussengekomen, zou het verwachtefeestje op een koffietafel bij de begrafenis hebben geleken.De verwachte gekken die de koers ongezien hoog zoudenduwen, bleven afwezig en Facebook heeft nu massa’scenten om de wereld verder te veroveren.Die veroveringstocht zou wel eens eerder eennoodzakelijkheid dan een uiting van imperiale neigingenkunnen blijken. Want heeft het bedrijf een anderekeuze? Nu de waarde van het sociale netwerk torenhooggelegd is, kan het niet anders dan verder groeien, en eenantwoord vinden op een paar probleempjes die zichsteeds dieper vastbijten in de kuiten van Zuckerberg enzijn vrienden.Alsof het het plan was om de feeststemming op voorhandwat te drukken, kondigde GM (General Motors) aan dathet andere oorden dan Facebook zou opzoeken om teadverteren. Dat hoeft niet meteen tot paniekaanvallente leiden - zo substantieel is het reclamebudget van deautomaker nu ook weer niet - maar als signaal kan hettellen. Voeg daar het succes van nieuwe koningen inhet sociale media-universum - een succes dat verklaardwordt door de ‘single focus’ (“hier kan je dit doen, nietsanders”) en ‘locus of control’ (“u geeft om privacy?Ok, fijn”) -, de voorlopig onopgeloste paradox van hetmobiele succes van Facebook en de eerste processen vanmisnoegde beleggers aan toe, en u ziet meteen dat DaZuck best wat zorgen aan zijn jonge hoofd heeft.Een voor de hand liggende eerste uitweg uit dittranendal vergt wat elementaire rekenkunde. De cijfersschommelen een beetje, maar laat ons voor het gemakeven aannemen dat we met een miljard zijn, de mensendie op duimpjes klikken. Da’s massaal veel, maar tegelijkis dit nog maar de helft van het totaal aantal mensen dietoegang hebben tot internet. Sommige markten bleventot voor kort in handen van andere spelers, die zich numogen opmaken voor een langzame dood. Recent nogwerd Orkut, Braziliës lieveling, voorbijgestoken, en ermoeten alleen nog wat Aziatische landen en Ruslandverleid worden. Alleen ziet het er niet naar uit datChina de deuren wijd open zal gooien voor onze socialemediabusiness. Die groei wordt dus moeilijk.Ook als Facebook mobiele gebruikers kan omzettenin handelswaar, is de toekomst van Facebook dus nietmeteen verzekerd. Misschien krijgen de speculerendehaaien gelijk dat ze niet wilden bijten, die fameuzevrijdag.BEN CAUDRON is socioloog en internetpionier. Hij adviseert bedrijvenop het vlak van strategie en innovatie.


DOSSIERHET SLIMME KANTOORIN TIEN WOORDENAnytime, anyplace, anywhere. Het was de slogan in een befaamde Martinireclamein de vorige eeuw. Maar tegelijk is het de leuze voor onze huidige maniervan werken. Uw kantooromgeving past zich hieraan aan. We vroegen een tientalspecialisten – in facilities, design, HR tot technologie - wat de trends zijn in hetslimme kantoor van vandaag en morgen. En waar u als bedrijf rekening mee moethouden. WILLIAM VISTERIN22SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Onafhankelijk van plaats en ruimte, dat is het opzet inhet concept van het zogenaamde Nieuwe Werken datvanuit Nederland is komen overwaaien. Het is een vande belangrijkste drijfveren voor de werkomgeving enkantoorinrichting. Het kantoor anno 2012 en beyond is:Helft minder oppervlakte1. FlexibelAls er één kenmerk is waar we het kantoor vandaag meeassociëren, is het wel flexibiliteit. Al is het maar doordatsteeds meer medewerkers hun vast bureau vaarwel hebbengezegd. Uit cijfers van InSites Consulting in opdracht vanGetronics blijkt dat in ons land momenteel 39 procent vande kantoorwerkers het zonder vaste werkplek moet stellen.Vorig jaar was dat slechts één op drie. Vooral in de IT-sector(55%) en de financiële industrie (47%) is de zogenaamde'flex desk' al erg ingeburgerd. In de industrie en overheid isdit veel minder het geval.Zo’n flexibele opstelling creëerteen efficiëntieslag in gewonnenkantoorruimte. In een traditionelekantooromgeving worden, aldus eenonderzoek van BT, op een gemiddeldewerkdag amper 50 à 60 procent vande bureaus gebruikt. Werknemershebben dan vaak een eigen 'locker'waar ze hun persoonlijke spullen inkunnen opbergen en meenemen naarhet beschikbare bureau. Ze gebruikenbijvoorbeeld ook niet langer hun eigenarchief of afvalbak, maar één perafdeling of werkruimte.Een hedendaagse kantooromgevingspring efficiënt met het aantalvierkante meters om. Waar pakweg


SLIM KANTOOReerst honderd mensen gebruik maakten van evenveelwerkplekken, heeft hetzelfde aantal medewerkers nunog maar 60 à 70 flexibele plekken nodig. “Er zijn immersheel veel werkplekken die niet worden benut”, bevestigtAnnemieke Garskamp, workspace consultant bijSteelcase. Bij Vodafone, dat in Nederland met een nieuwflexibel kantoorconcept begon, dat binnenkort ook in Belgiëwordt uitgerold, levert dit bijvoorbeeld een reductie van 47procent van de kantooroppervlakte op, aldus Garskamp.Toch is reductie niet zaligmakend. Ruimte moet er zijn,benadrukt Garskamp: “Waar vroeger sterk de nadruklag op kostenreductie en het terugdringen van het aantalvierkante meters, realiseren bedrijven zich tegenwoordigook dat een prettige en ruime werkomgeving mensenefficiënter en productiever maakt.”39 PROCENTVAN DE BELGISCHEKANTOORWERKERSWERKT ZONDER VASTEWERKPLEKBron: InSites ConsultingNiet werken maar samenwerken2. OntmoetingsplekTien jaar geleden gingen mensen nog steevast naar kantoorom te werken. Dat kan nu overal. Vandaag werkt zowatde helft van de medewerkers af en toe van thuis uit, opbasis van een onderzoek van InSites Consulting. Eencijfer dat de laatste vier jaar - opmerkelijk genoeg - nietfundamenteel is gewijzigd. Eén op vier werkt wekelijk ofdagelijks thuis. Toch is het besef gerijpt dat het kantoormaar één onderdeel meer is van de werkplek, oordeelt JanLecompte, managing director van AOS Studley. “Mensenwerken meer en meer thuis en onderweg. Hierdoor wordthet kantoor steeds meer een plek waar mensen elkaarontmoeten in plaats van een plek waar mensen komen omte werken”, stelt hij.Slim samenwerken is ook iets waarop bijvoorbeeld hethoofdkantoor van Microsoft in België (in Zaventem) enin Nederland (op Schiphol) is ingericht. Daar is de geheleeerste etage ingericht als een open ruimte met flexplekkenwaar iedereen kan werken. “Kantoren worden meer open,maar toch worden tegelijk de grote ‘open spaces’ meer enmeer vermeden”, weet Lecompte.Het kantoor wordt, zo benadrukthij, een geheel van ruimtes metverschillende functies zoals formeleen informele ontmoetingsplekken enprojectruimtes.Het kantoor moet anno 2012 dusvooral ontmoetingen mogelijkmaken. “Open kantoortuinen ininnovatieve kantoorgebouwenspreken natuurlijk tot de verbeeldingen kunnen de communicatie entransparantie bevorderen. Maareen kanttekening hierbij is dat deconcentratie van de medewerkers kanafnemen doordat ze afgeleid wordendoor achtergrondgeluid. Of datvertrouwelijke gesprekken kunnengehoord worden”, waarschuwtElbrich Batstra, HR director vanMonster Benelux. “Zorg daarom alswerkgever altijd dat je genoeg ruimteshebt waar medewerkers gebruik vankunnen maken zodat het gevoel vanprivacy wel gewaarborgd blijft”, raadthij aan.The Facebook Way3. BedrijfscultuurMarc Zuckerberg van Facebookbezit, mede door de recentebeursgang van zijn bedrijf, eenkleine 20 miljard dollar. Maar tochzit de man gewoontjes in een openbureau tussen zijn medewerkers.“Facebook is een goed voorbeeld dat jekantoorinrichting een weerspiegelingmoet zijn van je arbeidscultuur”,antwoordt Elbrich Batstra. “Heb jeeen platte organisatie, dan kan hetzijn dat de leidinggevende zoals bijFacebook gewoon net als anderemedewerkers in de kantoortuinzit. Heeft de organisatie wat meerlagen, dan zal je dit ook terugzienin een hiërarchische inrichting metdirectiekamers”, stelt hij. CompanySMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201223


DOSSIERSLIM KANTOORBij de inrichting van het nieuwe hoofdkantoor in Mechelen koos Alken Maes bewust voor transparantie, als “afspiegeling van deopen bedrijfscultuur”. (© Steelcase - fotografie: Valerie Clarysse)24SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012branding, oftewel het werken aan een bedrijfsmerkwaarmee medewerkers zich identificeren, is nu eenmaaleveneens een principe dat invloed uitoefent op de inrichtingvan de werkomgeving. De fysieke werkplek is in dezeveronderstelling vooral uitnodigend voor mensen die bij hetbedrijf passen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Alken Maesin België. Bij de inrichting van het nieuwe hoofdkantoorin Mechelen koos deze bierbrouwer bewust voortransparantie, als afspiegeling van de open bedrijfscultuur.Dat zit al in de terminologie. Hier vormen cockpits enlounges de werk- en vergaderplekken, kan bij zogenaamdepitstops een drankje gehaald worden, is er een zitje in decoffee corner en hebben copy corners de talrijke individueleprinters vervangen.Informatie = killer applicatie4. VirtueelHet kantoor is vandaag virtueel. Dat moet ook. Mensenworden mobieler en bedrijven internationaler. Afstandin tijd en ruimte wordt gecompenseerd door allerhandeapplicaties zoals search, gedeelde agenda’s, socialenetwerken en videoconferencing. Medewerkers gebruikentechnologische hulpmiddelen die online samenwerkenmogelijk maken. Toch is de mate van gebruik ergverschillend in professionele context. Vooral een gedeeldeagenda, remote e-mail en een zoekmachine voor internedocumenten blijkt voor kantoorwerkers cruciaal. Over hetgebruik van videoconferencing en sociale netwerken inbedrijfscontext is al heel veel gepraat, maar toch blijkenze vandaag een stuk minder te zijn ingeburgerd. Eén opdrie gebruikt presence management, om te zien of eencollega beschikbaar is of om de eigen status te kunnendoorgeven. De killer applicaties bieden dus vooral toegangKiller applicaties:Gedeelde agenda (68%)Remote toegang tot bedrijfsmail (64%)Search engine voor interne documenten (58%)Niche applicaties:Video conferencing (22%)Web conferencing (20%)Telefoneren via internet (20%)Bron: InSites Consulting, 2012tot informatie.Toch zijn de verwachtingen van videoen web conferencing bij sommigenhoog gespannen, en dan niet het minstbij fabrikanten zelf. Of bij analisten,want als we onderzoeksbureauGartner mogen geloven, zalvideoconferencing dit jaar zowat 2miljoen vliegtuigplaatsen vervangen.Veel videovergaderingen komen in deplaats van verplaatsingen. “Uit eigenonderzoek weten we dat meer dan dehelft van de IT-managers verwachtdat medewerkers over tien jaar vooralvirtueel zullen samenwerken en viasamenwerkingstechnologie met elkaarin contact staan”, oppert RutgerZeldenrijk, Product Manager VisualCommunication bij Talk & Vision.“De hedendaagse kantooromgevingmoet dan ook ingericht worden omdeze nieuwe manier van samenwerken


CHAPEAUBij beursorganisator Artexis had men nood aan een nieuwe uitstraling en opteerde men voor flexibele vergaderzalen die snel totwerkruimte omgevormd kunnen worden. (© Steelcase - fotografie: Valerie Clarysse)mogelijk te maken”, vindt hij. Vooral IT-bedrijven zijnvaak de voorlopers. Zo reduceerde operator BT het aantalface-to-face meetings voor sommige profielen de voorbijejaren met 40 procent door gebruik te maken van audio- envideoconferencing.De tol van de ‘coffice’5. ErgonomischHet welzijn van de medewerker is een ander belangrijkprincipe bij de inrichting van nieuwe kantoren. De druk opmensen wordt immers steeds groter. Het is de uitdaging omervoor te zorgen dat de werkomgeving geen stress toevoegt,maar juist mensen helpt om zich beter te voelen en hungezondheid te bevorderen. Ergonomie is niet nieuw, ookal worden bepaalde elementen als in hoogte verstelbarebureaus of zogenaamde ‘docking stations’ voor laptopssteeds meer in overweging genomen.Ergonomie blijkt vooral een van de aandachtspunten als uonderweg aan de slag gaat. Uit onderzoek van Fellowes, eenleverancier van kantoorbenodigdheden, blijkt bijvoorbeelddat sommige medewerkers bijna overal werken. De meestgebruikte plekken om op een ad hoc basis te werkenzijn onder meer de keukentafel (29 procent) of in bed (21procent). Maar de zogenaamde nomadic workers werkenook vaak in niet-kantoorgerelateerde omgevingen zoalstreinen en hotels ( allebei 12 procent), bussen (4 procent),cafés (2 procent) en zelfs op de grond (3 procent). Veel jongemedewerkers zijn van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laatgeconnecteerd. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze er aleen term voor bedacht: coffice. Of anders gezegd: we werkenop elke plek waar we online kunnen gaan en er koffie is.Dit heeft echt consequenties. Want bij nomadic workersraakt het aannemen van een gezondewerkhouding vaak in de knel. “Doorveelvuldig gebruik van de laptopis er veel vrijheid van werkpleken werkhouding, waar velen deconsequenties niet van realiseren”,vindt Johan Molenbroek, AssociateProfessor Applied Ergonomics bijde Nederlandse TUDelft. “Te langen te vaak in een verkeerde houdingzitten, leidt vaak tot lichamelijkeklachten. Tijd en aandacht, maarvooral goede kennis over de juistewerkhouding, eventueel met de juisteergonomische hulpmiddelen is juist nuerg belangrijk.”Comeback van hetpapierloze kantoor6. DigitaalHet tijd- en plaatsonafhankelijkwerken heeft ook invloed van dewereld van document management.Denk maar aan de aangepasteprinters of de trend van het mobieleprinten. Of aan printerfabrikanten dieorganisatiebrede toepassingen ronddocument management aanbieden.Ook scannen valt in het kantoorvan de toekomst niet meer weg tedenken. “Vroeger werden scannersvooral gebruikt voor archivering, zegmaar aan het einde van een workflow.SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201225


DOSSIERSLIM KANTOOR26SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Ellen, de lounge van het bedrijf Gispen.Vandaag de dag komt scannen aan het begin van eenbedrijfsproces”, merkt Klaus Schulz, manager ProductMarketing EMEA bij PFU Imaging, op. Het digitaliserenvan analoge papieren informatie gaat, zo benadrukt hij,intussen snel en gemakkelijk met één druk op de knop.Niet alleen scannen beleefde de laatste jaren eenrevival, ook het zogenaamde `paperless office` - eenterm die intussen toch al bijna een halve eeuw wordtgebruikt in de zakenwereld – heeft zichzelf opnieuwuitgevonden. Uit een Nederlands onderzoek van tweesoftwarebedrijven, DDinformatica en ANVA, van eindvorig jaar bij driehonderd bank- en verzekeringskantorenverwachtte maar liefst 87 procent van hen dat nagenoegalle documenten binnen vijf jaar digitaal zullen wordenontvangen en verstuurd. Nog eens 10 procent verwachtdat het gros van de documenten tussen vijf en tien jaargedigitaliseerd is. Ook al nemen we dit onderzoek met eenkorrel zout, toch duiken ook meer en meer projecten oprond digitaal documentbeheer en hebben de toepassingendaar al lang op ingespeeld. “Zogenaamde documentmanagement of content management systemen zijngeleidelijk geëvolueerd naar bredere oplossingen enintegreren ook meer en meer diensten”, benadrukt YannisNakos, voorzitter van vakvereniging Document@Work.“Denk maar aan andere domeinen zoals web contentmanagement, business process management, businessintelligence, archivering en andere.”Explosie in IP-verkeer7. VideoNiet alleen digitale documenten staan centraal in hetkantoor van morgen, maar ook bewegende beelden. In2014 zou, volgens netwerkspecialist Cisco die er onderzoeknaar verrichtte, zowat 90 procent van het wereldwijdeinternetverkeer uit video bestaan. “Dit is vier keer meerIP-verkeer dan al het internetverkeer tussen 2009 en2014. Deze explosie is voornamelijk te danken aan deopkomst van mobiele apparaten, zoals smartphones,netbooks en tablets”, weett JanDezutter, sales manager bij vanInteroute. “Daarnaast is er sterkgeïnvesteerd in het verbeteren vanvideoconferencing-kamers, videoalgoritmenen netwerkprestaties.” Aldeze ontwikkelingen zorgen er volgenshem voor dat videoconferencingvoor steeds meer bedrijven, kleinen groot, haalbaar en betaalbaar is.Volgens onderzoeksbureau Forresterwordt vandaag zowat één derde vaneen bedrijfsnetwerk besteed aanvideodata, een percentage dat alleennog maar zal toenemen.Snel schakelen8. CloudWe kunnen er ook in dit artikelniet omheen. Het fenomeen vancloud computing, waarbij computerresources en toepassingen van7 KANTOOROMGEVINGEN OP 10BESCHIKT OVER DRAADLOOSINTERNETBron: InSites Consultingop een afstand via een netwerkworden aangeboden, speelt eenvooraanstaande rol. Universeleconnectiviteit staat hierbij voorop,ook op kantoor zelf. Zowat 7 op 10kantooromgevingen in ons landis vandaag (deels) uitgerust metdraadloos internet.Om in de toekomst werkplekken


GRATIS SEMINARS*SAVE THE DATEBEPERKT AANTALPLAATSENBUSINESS MEETS IT-SEMINARS“GOEDE INHOUD & MOOI TOTAALBEELD““AANPAK: STRATEGISCH & PRAKTISCHE IMPLEMENTATIE“EVALUATIE VOORBIJE SEMINAR (CLOUD COMPUTING)Een organisatie van ITProfessional.be en Smart Business Strategies18 SEPTEMBER 2012SECURITYEen noodzaak om uw bedrijf draaiende te houden?In dit seminarie leggen we de nadruk op diverse domeinen die voorelk bedrijf cruciaal zijn: beveiliging van de cloud, het netwerk, detoepassing én de data. Domeinen die bovendien steeds meer naar elkaartoegroeien. Ze zijn allemaal even cruciaal om uw bedrijf draaiende tehouden. Een noodzakelijke investering dus, maar haalt u er ookconcurrentieel voordeel uit?18 OKTOBER 2012BUSINESS CONTINUITYVoorkomen is beter dan genezenDe risico’s voor uw bedrijf lijken alsmaar groter te worden. En daarstaat dan nog de afhankelijkheid van IT tegenover. Niet alleen hetvlotte herstel bij rampen, maar rampen zoveel mogelijk vermijden.Wij bekijken in dit seminarie de onderdelen van een businesscontinuity-plan,we sommen de trends in de markt op en geven eeninkijk in plannen en realisaties van andere bedrijven20 NOVEMBER 2012HET DIGITALE KANTOOR1 OCHTEND1 MARKTSTUDIE1 KEYNOTE+ 3 CUSTOMER CASES20 DECEMBER 2012MARKETINGTRENDSSpaar kosten uit en werk efficiënterHet digitale kantoor en documentbeheer staan nog steeds hoog opde agenda van vele bedrijven. De hoeveelheid documenten groeitexponentieel; ondertussen beseffen bedrijven dat er met goeddocumentbeheer heel wat kosten kunnen worden uitgespaard. Bovendienkunnen ze er ook efficiënter mee werken. Maar een project rond hetdigitale kantoor en documentmanagement is een vlag die vele ladingendekt. Het gaat over hard- en software, maar ook over beheer, wetgeving,scanning en processen.Mogelijkheden en uitdagingenBedrijven en marketeers hebben vandaag inzake digitale marketingheel wat mogelijkheden, maar ook uitdagingen. Naast detraditionele websites gaat het ook om e-mail, maar steeds meer omsociale media en mobiel. We geven in dit seminarie een stand vanzaken rond de trends en cijfers, en bekijken enkele voorbeelden uitde praktijk.1 OCHTEND9u30 tot 13u00PLAATSALM AntwerpenPRIJSGratis*INSCHRIJVENwww.businessmeetsit.beSeminar Securitymet dank aan:* Voor de voorwaarden zie www.businessmeetsit.be. Onderwerpen en data onder voorbehoud.


DOSSIERSLIM KANTOOR28SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Het kantoor onderweg: in het treinstation in het Nederlandse Amersfoortgoedkoop, efficiënt en op kwalitatief hoogstaande manier inte richten kan het namelijk interessant zijn om oplossingenin de zogenaamde cloud te gebruiken. “Dit geldt ook voorvideoconferencing in de cloud”, vindt Rutger Zeldenrijkvan Talk & Vision. “Door de cloud is het nu gemakkelijk omte schakelen met een tijdelijke connectie, maar kan dezeconnectie net zo snel weer worden afgesloten. Dit zorgtvoor minder kosten en een hogere flexibiliteit”, vindt hij.Staand of zittend vergaderen?9. ModulairDe elasticiteit en schaalbaarheid van cloud computingvinden we zelfs voor een stuk terug in de fysiekekantooromgeving zelf. Een illustratie hiervan zijn demodulaire zitsystemen die voor verschillende doeleindenkunnen worden ingeschakeld via aanpasbare zit- envergaderelementen. Die zorgen ervoor dat bedrijven enhun medewerkers vrij snel de gewenste opstelling kunnenaanpassen. “Zo kunnen wacht- en loungeruimtes in eenmum van getransformeerd worden naar een modulairevergaderruimte of werkplek”, vertelt Patrick Windels,general manager van Gispen België.Het modulaire zit soms op onverwachte plekken zoals bijvergaderingen. “Afhankelijk van de vergaderagenda kandan een hoogteverstelbare tafel hoog of laag ingesteldworden. Niet iedere meeting leent zich immers voor kort ensnel vergaderen. Op basis van het doel van de vergaderingbeslissen managers dan of ze zittend of staand overleggenVooral de keuzevrijheid, zitten of staan, wordt als positiefervaren”, beweert Windels. “Mensen die staand vergaderenzijn scherper, actiever en meer to the point.” En hij voeltzich gesterkt door een onderzoek van de TU Delft datberekende dat staand vergaderen wereldwijd tot 10 miljardeuro aan besparingen zou opleveren.War for talent10. AantrekkelijkDe komende tien jaar zullen ongeveer 40 miljoenEuropeanen met pensioen gaan terwijl slechts 25 miljoenjonge mensen de arbeidsmarkt zullen betreden. De ‘warfor talent’ zal nog intenser wordenen een passende, uitnodigendewerkomgeving helpt om eenaantrekkelijke werkgever te zijn enzo talentvolle medewerkers aan tetrekken en te behouden. Meerderestudies, waaronder die van Skype in2011 onder technologisch personeelin de Verenigde Staten, tonen aan datde kwaliteit van de werkomgeving,na het salaris, de belangrijkstemotivatie is voor werknemers omnaar hun werk te gaan. Alleen eenhoog salaris is voor het schaarse28 PROCENTVINDT ZIJN KANTOOR QUADESIGN EN INRICHTINGEEN STIMULERENDEWERKOMGEVINGBron: InSites Consultingtalent dus niet meer zaligmakend. “Eris een kentering gaande”, signaleertAnnemieke Garskamp van Steelcase.“Voor veel mensen is werk een deelvan hun levensstijl. Het kantoor ishun thuisbasis.” Veel kantoren spelenhier op in met een speelse aanpak. Zegebruiken leisure elementen en spelensoms met felle kleuren en roepensfeer op. Maar dat is voorlopig eenminderheid. Uit Belgisch onderzoekvan InSites Consulting vindt slechts28 procent van de werknemers zijnkantoor qua design en inrichting eenstimulerende werkomgeving.Werk aan de winkel dus.


Lees onze magazinesnu ook op iPadDownload de gratis appTablisto in de App Store.Maak een Tablisto-accountdoor een e-mailadres en wachtwoordin te vullen. Activeer je accountdoor het bevestigingsberichtte beantwoorden.Ga naar de Kiosk in deTablisto-app en zoek naarde beschikbare nummers.Klik op de prijs om hetnummer aan te schaffen.Lees het hele magazinezoals je het gewend bent,met alle foto’s in hoge resolutie.In Tablisto vind je onze magazines Clickx, Shoot, FWD en PC Magazine.


DOSSIERSLIM KANTOORHET SLIMMEKANTOOR OP ZAKHet slimste kantoor zit misschien wel in uw binnenzak. Want u kunt uwsmartphone, telefoon of tablet ook inzetten om uw productiviteit te verhogen.Wij selecteerden voor u 15 apps die de moeite waard zijn voor managers enondernemers. WILLIAM VISTERIN & PC MAGAZINE30SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Google Play, de app store van Apple, BlackBerry App Worldof de nieuwe Marketplace van Windows: het lijken weleindeloze bronnen van mobiele toepassingen. Makkelijkis het niet om daar een app in te vinden die preciesbeantwoordt aan uw noden. Wij gidsen u door de besteapps in verschillende categorieën. Hiermee bouwt u uwsmartphone of tablet uit tot ultieme werkmachine.GeldzakenExpensify (Android, BlackBerry, iPhone, iPad, Windows Phone 7)Wie veel reist voor zijn of haar werk kent het wel: depapierwinkel. Bonnetjes bewaren van het eten, van hethotel, enzovoort. . Soms heb je daar alleen al een dagtaakaan. Deze applicatie wil u wat werk uit handen nemen, doorfoto’s van uw kassabonnetjes te maken en uw kilometers bijte houden. De app berekent dan de rest. Alle gegevens dieu op uw smartphone invoert, kunt u op uw computer weerbekijken via uw eigen Expensify-account.BTW (Android)Wilt u als ondernemer weten hoeveel btw er nog over dieaankopen bij de groothandel heen wordt berekend? Metdeze applicatie is dat gemakkelijker dan ooit. Vul in hoeveelprocent btw u moet betalen en vul vervolgens het bedragzonder btw in. De app berekent vervolgens het bedrag metbtw. Andersom kan ook.OpslagBox (Android, BlackBerry, iPhone, iPad)Of u nu op uw werk bent, op school of thuis: overal moet utoegang hebben tot uw documenten of Excel-bestanden.Dropbox kennen velen al, maar ook Box is een handigeoplossing om bestanden online op te slaan. U kunt het zienals een soort online harde schijf. Overal waar u naartoegaat, kunt u de bestanden op deze harde schijf bereiken meteen gebruikersnaam en een wachtwoord. Bij Box krijgt u1 GB gratis opslagruimte, maar het is mogelijk om uwpakket te vergroten naar 10 GB of 15 GB.LaCie Wuala (Android, iPhone, iPad)Wuala is een clouddienst die opgezet is door dehardwarefabrikant LaCie. Nadat ze zich met hun hardeschijven jarenlang hebben gespecialiseerd in offline opslag,kwamen ze een aantal jaren geleden aanzetten met onlineschijfruimte. Hebt u dus documenten of foto’s die u vanoveral wilt kunnen bekijken, dan kunt u een beroep doen opde 2 GB gratis schijfruimte die ze aanbieden.ProductiviteitCamScanner Free(Android, iPhone, iPad)Tijdens een brainstormsessie met uwcollega’s is er een prachtige mindmapop het whiteboard ontstaan, maar hoezorgt u ervoor dat iedereen die meenaar huis kan nemen? Maak een fotomet CamScanner, bewerk de foto omde kwaliteit te verhogen en creëer eenPDF-bestand. Dat kunt u vervolgensnaar uw collega’s sturen. Op diemanier kunt u van alles een PDFbestandmaken! De enige voorwaardeis dat u het gewenste object kuntfotograferen.Documents to Go (Android,BlackBerry, iPhone, iPad, Windows Phone 7)Met Documents to Go kunt ueenvoudig Office-bestanden bekijkenop uw Android-telefoon of iPhone.Het programma ondersteunt Word-,Excel- en PowerPoint-bestanden, maarook documenten ‘in the cloud’ vandiensten als Google Docs, Dropbox,Box.net, iDisk en SugarSync. U kunt debestanden ook nog bewerken.QuickOffice Pro(Android, iPhone, iPad)QuickOffice Pro is een van dekrachtigste mobiele kantoorsuites.Een volledig Office-pakket isonmisbaar op uw smartphone. MetQuickoffice Pro creëert, bewerkt endeelt u Microsoft Office-bestanden opuw eigen telefoon. De app is in feiteeen bundel van vier verschillendeapplicaties: Quickword (Word),Quicksheet (Excel), Quickpoint(PowerPoint) en QuickPDF(geavanceerde PDF-lezer).Memo’sTinyVox Pro (Android, iPhone, iPad)TinyVox maakt van uw smartphone


APPSeen veelzijdige memorecorder. De audiobestanden kunnenbovendien via e-mail, Facebook, Twitter en Tumblr gedeeldworden. Voor e-mail wordt dat een bijlage die maximaal22 minuten mag duren, maar bij elk ander doel worden debestanden opgeslagen op de TinyVox.com-website en zijnze onbeperkt in grootte.Evernote (iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Windows Phone 7)Met Evernote hebt u aantekeningen, spraaknotities, foto’sen takenlijstjes altijd bij u. Evernote is speciaal gemaakt omdat ene goed idee op te slaan. Deze app is gratis.TaalNuance Dragon Dictation (iPhone, iPad)Nuance heeft met zijn Dragon Naturally Speaking-softwareeen voortrekkersrol in spraaksoftware, en brengt een deelvan zijn kennis naar iOS, waar het met Dragon Dictationuw tekst snel omzet in tekst of e-mail. U moet dus gewoontegen uw smartphone praten, en de app zal alle woordenbeginnen opschrijven, zodat u uiteindelijk uw handen vrijhebt om bijvoorbeeld auto te rijden. Deze app is gratis.CamDictionary (iPhone, Android)CamDictionary is een mobiel vertaalmachientje, dat meteen werkende internetverbinding woorden in 53 talen kanherkennen en vertalen. De applicatie herkent automatischde gebruikte taal en kan de woorden zelfs uitspreken vooru. Deze app is gratis.Business cardsABBYY Business Card Reader (iPhone, iPad, Android)ABBYY Business Card Reader is een applicatie omvisitekaartjes te scannen en op te slaan. De applicatiemaakt gebruik van de camera op uw telefoon om deinformatie meteen uit het visitekaartje te destilleren.De contactgegevens worden daarna rechtstreeks in hetadresboek opgeslagen.Bump (iPhone, Android)Bump is bedoeld om makkelijk contactgegevens uit te wisselen,door twee smartphones tegen elkaar te 'bumpen' ofbotsen. Inmiddels is de functionaliteit uitgebreid: u kunt erbijvoorbeeld ook foto’s of iPhone-apps mee uitwisselen. Hetprincipe is eenvoudig: u krijgt een lijst te zien van de applicatiesdie u hebt geïnstalleerd op uw toestel. U tapt op deapps die u wilt aanbevelen en ‘bumpt’ met de iPhones tegenelkaar. Uw vriend krijgt meteen een lijst met aanbevelingenen linkjes naar apps te zien die hij of zij kan installeren ophet eigen toestel.Time managementTouring Mobilis (iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7)De Belgische pechverhelpingsdienst Touring Mobilis heeftsinds een aantal maanden ook zijn eigen app, waarmee hetup-to-date verkeersinformatie recht naar uw telefoon stuurt.U krijgt niet alleen informatie over waar de files staan, ookwegenwerken en snelheidscontroles worden meegedeeld.Dankzij deze app zou u sneller op uw bestemming moetenaankomen dan normaal. Deze app is gratis.OnTime (iPhone, iPad)Applicaties voor uw afspraken en to-do’s kennen wenatuurlijk al, maar OnTime vertelt u zelfs wanneer u moetvertrekken om op tijd bij uw volgende afspraak te zijn. Hetmaakt daarvoor gebruik van de Google Maps API. Wanneeru moet vertrekken, verschijnt eenbericht op uw smartphone. OnTimeberekent even makkelijk een routeper voet als per auto. Gaat u met deauto, dan houdt OnTime rekeningmet eventuele files en vertragingenop uw route. De app synchroniseertmet de agenda op uw iPhone, inclusiefuw to-do-lijstje, en vindt op magischewijze al uw belangrijke afspraken.Ook maakt de applicatie gebruik vansocial media. Zo kunt u bij aankomstautomatisch een tweet van uw locatieof Facebook-bericht uitsturen. Dekrachtige koppeling met Google Mapsen Google Search maakt OnTime eenonmisbare applicatie voor iedereenmet een hectisch schema.Mensen met onkosten kunnen die bijhouden inExpensify.LaCie biedt naast zijn harde schijven ook onlineopslagruimte aan.QuickOffice Pro is een van de krachtigstemobiele kantoorsuites.Spraakherkenning op uw iPhone? Nuance krijgthet voor elkaar.ABBYY is vooral bekend van zijn OCR-software,en past een deel van die technologie toe in zijnvisitekaartjesscanner.SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201231


DOSSIERBACK-UP EN STORAGE“IS DAT EEN DAS IN UWDISASTER RECOVERY?”32SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Iedereen kent het belang van back-ups en storage, en demeesten onder ons weten ook hoe belangrijk disasterrecovery en business continuity zijn. Misschien hebt uook al wel de woorden DAS, NAS en SAN gehoord alshet over storage gaat. Maar kent u eigenlijk het verschiltussen deze termen? Smart Business zet alles voor u opeen rijtje. STEF GYSSELSBack-up versus storageBack-up en storage worden vaak als synoniemen van elkaargebruikt, terwijl er toch een duidelijk onderscheid is tussenbeide. Een back-up is een reservekopie van een bestand,een programma, een harde schijf of zelfs van een volledigsysteem, gemaakt om op terug te vallen wanneer deoorspronkelijke bestanden het hebben begeven of verlorenzijn geraakt.Storage is de verzamelnaam voor dat gedeelte van de ICTinfrastructuurwaarin gegevens en andere bestanden zijnopgeslagen. Dat omvat zowel de originele bestanden als deback-ups. Een volledige storage-omgeving wordt meestalopgedeeld in een omgeving voor de originele bestandenen één voor de back-ups. Die laatste mogen dan op eenminder snel reagerend platform, aangezien ze niet binnende seconde binnengehaald moeten worden, zoals metsommige originele bestanden wel het geval is. Het opslaanvan een gegevensbestand op het meest geschikte medium– snel als het nog vaak wordt gebruikt, traag en eventueelop afstand als het zelden of nooit meer wordt geconsulteerd– noemt men information lifecycle management. De termis wat weggedeemsterd, maar de principes blijven overeind:de duurste en snelste opslagmedia zijn enkel verantwoordals u de gegevens razendsnel moet kunnen raadplegen. Voorback-ups en gearchiveerde bestandenvolstaan goedkopere en tragere mediazoals tape.DAS versus NASversus SANEr zijn verschillende methodes om uwgegevens, toepassingen en back-ups opte slaan. Vaak worden ze samengevatals DAS, NAS en SAN, drie acroniemenwaarachter evenveel verschillendeopslagmethodes schuil gaan.DAS staat voor Direct AttachedStorage, een extern opslagsysteem datrechtstreeks met de server of client isverbonden. De meest gebruikte vormvan directe opslag zijn externe hardeschijven en zelfs USB-sticks. Het zijnmeestal betaalbare oplossingen voorad-hoc storagebehoeften.Bij Network Attached Storage (NAS)is het opslagsysteem gekoppeld aande server (want NAS wordt zeldenof nooit bij clients gebruikt) via hetbedrijfsnetwerk. NAS is meestalkrachtiger dan DAS en biedt in deregel ook meer beheermogelijkhedenvia bijgeleverde softwareDe krachtigste, flexibelste,intelligentste, maar ook duurste


INLEIDINGoplossing is een Storage Area Network (SAN). Hier wordenverschillende opslagsystemen in één afzonderlijk netwerkondergebracht. Het bijzondere is dat de systemen binnendit netwerk zich aan de server aandienen als één grootopslagsysteem. Het wegschrijven van gegevens gebeurtdus transparant voor de gebruiker: een bestand kan oververschillende opslagsystemen verspreid zitten of wegensonderhoud van het ene systeem naar het andere wordengeplaatst zonder dat de gebruiker zich hier ooit om hoeftte bekommeren. Deze vorm van virtualisatie wordt al jarengebruikt, maar wordt zelden vermeld wanneer men hettegenwoordig over virtualisatie heeft. Toch is het concepthetzelfde: er wordt een laag gelegd tussen de hardware zelfen wat naar buiten toe getoond wordt. Dankzij deze laagkan een reeks bestanden logisch bij elkaar gegroepeerdblijven terwijl de fysieke bestanden over verschillende disksverspreid kunnen staan. Zo blijven voor de gebruiker en desysteembeheerder de logische relaties tussen bestandenbehouden, terwijl de opslagruimte toch optimaal kanworden ingevuld, aangezien men bij de verdeling van defysieke bestanden over de verschillende schijven geenrekening moet houden met de logische relatie tussen debestanden. Dat u een SAN tegenwoordig steeds vaker ineen (private) cloudomgeving ziet belanden, hoeft niemandte verbazen: ook daar spelen virtualisatie en transparantievoor de gebruiker een grote rol.Back-up versus disasterrecovery (en RPO versus RTO)Back-ups zijn kopieën die eigenlijk pas hun nut bewijzenwanneer er iets fout gaat. Als een bestand werdoverschreven of ongewild werd verwijderd, als een systeemgecrasht is of een harde schijf het heeft begeven. Restoresbrengen uw systeem dan terug naar de toestand vande laatste back-up. Afhankelijk van de bedrijfscrucialeinformatie of toepassingen die op uw systemen zijnopgeslagen, zult u dus vaker of minder vaak een back-upmaken. Back-ups zijn belangrijk, maar enkel in functie vande restore die ze mogelijk maken.De maximale tijdsspanne tussen de laatste back-up en hetincident noemt men het recovery point objective, kortwegRPO. Bij sommige bedrijven wordt elke dag een back-upgemaakt, bij andere slechts elke week, bij nog andereworden er bijna voortdurend back-ups gemaakt Hetspreekt voor zich dat er voor een ‘recovery point’ van eenweek minder in back-up geïnvesteerd moet worden danvoor omgevingen die continu geback-upt of gerepliceerdworden. Maar dat moet afgewogen worden tegen de kostvan het verlies van de gegevens.Voor zeer bedrijfscruciale systemen, e-commerce shopsbijvoorbeeld, zal er ook een ander criterium een rol spelen:de snelheid waarmee men het systeemterug draaiend krijgt. Dit criteriumnoemt men het recovery time objective:de maximum toegelaten tijd tussenhet moment dat het systeem platgaat en het moment dat het terugoperationeel is.Daar gaat disaster recovery dusover: de keuzes die men maaktrond het kopiëren van gegevensen infrastructuur en de snelheidwaarmee men de back-ups kanaanwenden om terug tot eenoperationeel systeem te komen.Disaster recoveryversus businesscontinuityDisaster recovery is slechts eenbeperkt onderdeel van businesscontinuity. Bij disaster recovery gaathet er om de hele ICT-infrastructuurzo snel mogelijk terug draaiende tekrijgen, terwijl business continuityniet alleen rampen probeert tevoorkomen, maar er ook veelalgemener voor zorgt dat uw bedrijfzijn kerntaken kan blijven vervullen,ongeacht de omstandigheden.Waar disaster recovery zich dusconcentreert op het technische enmateriële gedeelte, gaat businesscontinuity ook over zaken zoals debeschikbaarheid van personeel enkantoorruimte.Maar het kan ook het verlies vaneen strategische klant of leverancierzijn, of een industrieel geschilwaardoor essentiële goederen uwbedrijf niet bereiken. Of het kan hetvertrek van een topmanager zijn, eenbesmettelijke ziekte, een grootschaligefraude, onethische financiëleverrichtingen en nog zo veel meer.Alles wat nodig is om uw organisatiedag in dag uit draaiende te houden,ongeacht de omstandigheden, hoorteigenlijk tot het domein van businesscontinuity. En dat zijn gelukkigvaker gewone omstandigheden dancatastrofes.SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201233


DOSSIERBACK-UP EN STORAGESNELLER, GROTER,VIRTUELEROok voor opslag en back-up veranderen de verwachtingen en omstandighedenvoortdurend. Er komen steeds meer gegevens op ons af en die moeten steeds snellerbeschikbaar zijn. Gelukkig verandert ook het aanbod gestaag mee. STEF GYSSELS34SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012SnellerConsumerization eist een zware tol. Mensen zijn gewendgeraakt aan hoge reactiesnelheden in hun thuisomgevingen verwachten die ook van hun bedrijfsinfrastructuur.Maar met gegevens die opgeslagen zijn op schijven met eenrelatief trage lees- en schrijfsnelheid baten zelfs de snelstenetwerkverbindingen niet. Dat is minder belangrijk voorgegevens die gewoon gearchiveerd worden of slechts enkelekeren per week, per maand of per jaar worden opgevraagd.Maar voor gegevens die dagelijks verschillende kerenworden opgeroepen en/of gewijzigd kan dit een probleemopleveren. En dat probleem stijgt nog exponentieel wanneerhet gaat om gegevens die via uw e-commerce omgevingworden opgevraagd.Gelukkig is vanuit de consumentenhoek ook een antwoordkomen aanwaaien op deze steil gestegen verwachtingen.Met name de Flash-technologie, een technologie dietraditioneel voorbehouden was voor consumentenhardwarezoals USB-sticks, digitale camera’s,smartphones en videospelletjes,begint zijn opwachting te maken inprofessionele storage-omgevingen.Uiteraard blijft dit (voorlopig)voorbehouden voor ‘primaire storage’:de opslaginfrastructuur die het vaakstwordt aangesproken. Een schijf metFlash-geheugen kost al gauw tien tottwintig keer meer dan een traditioneleharde schijf, en kan dus niet vooreender welke opslagtoepassingworden ingezet, vooral wanneerhet eerder zeldzaam aangesprokengegevens betreft.Maar de voordelen zijn behoorlijkindrukwekkend: een twee tot vijf maalhogere lees- en schrijfsnelheid, eenruim drie maal lager energieverbruik


TRENDSen – omdat er bij Flash-geheugen geen mechanischebewegingen nodig zijn – absoluut geen storende geluiden.Naarmate de prijs van Flash-geheugen blijft dalen,mogen we zulke schijven steeds vaker in een gemiddeldeopslagomgeving verwachten. Nu al neemt het aantalnotebooks met solid-state (zowat een synoniem van Flash)geheugen voortdurend toe, vooral in het segment van deultradunne notebooks. De kans is dus groot dat Flashgeheugenooit de standaard wordt voor harde schijven in demeeste toestellen voor eindgebruikers, en dus bijna de factoook voor de primaire opslagomgeving.GroterDe problemen met de snelheid hangen natuurlijk ook nauwsamen met dat andere veelbesproken fenomeen: ‘big data’. Bigdata is meer dan een naam voor grote bestanden, waaronderbeeld- en videobestanden van allerlei aard. Het slaat ookop gegevensverzamelingen die zo groot geworden zijn datze nog moeilijk met de gangbare technologie te beherenen te bevragen zijn. Gecombineerd met de vaststelling dateen overgrote meerderheid van deze gegevensberg bestaatuit ongestructureerde data, maakt dit van ‘big data’ op zijnzachtst gezegd een uitdaging.Het gebruik van snelle Flash-schijven of SSD’s (solid statedisks) zoals hierboven beschreven is zeker een waardevolantwoord, vooral als het de opportuniteiten betreft:het doorzoeken van deze grote hoeveelheden data naarnieuwe inzichten (zie ook pagina 44). Maar er zijn ookmiddelen om de gegevensberg zo laag mogelijk te houden.Datadeduplicatie, bijvoorbeeld: een technologie die u instaat stelt om een bepaald bestand slechts eenmaal in destorageomgeving te bewaren in plaats van soms tientallenkeren, bijvoorbeeld wanneer het een bijlage op eenmailserver betreft.Tot slot willen we toch nog even de bedenking makendat het niet volstaat om de juiste tools in huis te hebben,om de gegevensberg enerzijds te beperken en anderzijdste analyseren. Om van ‘big data’ echt een opportuniteitte maken, hebt u ook de juiste profielen nodig die in dehooiberg steeds de spelden terugvinden. Deze mensennoemen we data scientists, of gegevensgeleerden zo u wil.Zij moeten niet alleen statistische en analytische kennishebben, maar ook een soort van zesde zintuig om de juisteanalyses op de gegevensberg af te schieten. Een talent datmen enkel verwerft door voldoende kennis van analysesenerzijds en ervaring in de business anderzijds.VirtuelerStarters en kleine ondernemingen hebben het bovenstaandemogelijk met een mengeling van afschuw en ongeloofgelezen. Is het echt nodig om zich voortdurend te wapenentegen de steeds snellere instroom van gegevens, en dan ooknog het duurste materiaal te kopen om deze gegevens zosnel mogelijk te analyseren en ter beschikking te stellen?Een haast onmogelijke taak voor kleinere bedrijven, ook alomdat zij moeilijk kunnen voorspellenhoe snel hun business en de bijhorendegegevensstroom zal groeien. Waardoorze ook voldoende toekomstgerichtmoeten aanschaffen, zodat hetkostenplaatje voor een betrouwbareen snelle storageomgeving bijna bijvoorbaat onhaalbaar wordt.Gelukkig is er ook voor hen een(voorlopige) oplossing: cloud storage, ofopslag in de wolken. Bij cloud storageworden uw gegevens opgeslagen opeen externe server, al dan niet vanuw eigen onderneming. Voor kleinereondernemingen zal het wellicht steedseen externe leverancier zijn.Het grote voordeel van cloud storageis dat u enkel moet betalen voorwat u effectief vandaag nodig hebt,en niet voor wat u mogelijk binnendrie maanden zult nodig hebben. Enomdat u de hardware niet koopt maarhuurt, wordt de betaling automatischgespreid, wat goed nieuws is voorondernemingen met een beperktecashflow.Het nadeel is wel dat uw gegevensextern staan opgeslagen, waardoor umogelijk zeer afhankelijk wordt vanuw leverancier. Daarom verkiezenveel bedrijven om enkel aan cloudback-up te doen, zodat er wel eenkopie veilig extern is opgeslagen, maarde leverancier niet spoorslags met uwgegevens kan verdwijnen.Vaak is cloud storage trouwenseen onderdeel van een groter cloudcontract, waarbij bijvoorbeeld eensite extern wordt gehost bij partijenals Combell, Telenet of Belgacom,die zowel over de infrastructuurals de expertise beschikken om uwgegevens betrouwbaar op te slaanen aan een aanvaardbare snelheidter beschikking te stellen. Maak welgoede afspraken met uw leverancierover het juiste platform voor elk typegegevens: als u hen ook gebruikt voorde archivering van data, hoeft u daaruiteraard niet het snelst beschikbarecloudplatform voor te voorzien.SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201235


DOSSIERBACK-UP EN STORAGETHE SHOW MUST GO ON!36De beste infrastructuur ter wereld stelt niets voor als die niet gepaardgaat met een verstandig business continuity plan. Anders gezegd: wieeen bescheiden maar gerichte investering doet in business continuityis vaak beter af dan wie ondoordacht tonnen geld aan back-up toolsbesteedt. Hieronder enkele bedenkingen die u hierbij kunnen helpen.STEF GYSSELSSMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012U hebt meer dan u denktDe infrastructuur die u met uw business continuity planwil beveiligen en draaiende houden, is ruimer dan u denkt.“Er zijn altijd dingen die men over het hoofd ziet”, weet JeffSchmidt, business continuity en governance manager bijBT, uit ervaring: “de voice-infrastructuur, de beveiliging,… alles wat niet meteen tot de toepassingen of gegevensbehoort, dreigt wel eens overgeslagen te worden.”U hebt meer redenendan u denktDe meest voor de hand liggende reden om aan businesscontinuity te doen, is uiteraard het financiële aspect. U wilgeen duizenden of meer euro’s verloren zien gaan omdat uwinfrastructuur lange tijd onbeschikbaar was. Maar er zijnnog andere redenen. Governance bijvoorbeeld: in sommigesectoren en/of landen kunt u verplicht worden om eensluitend business continuity plan voor te leggen, en het ookregelmatig te testen.Wil u nog meer argumenten? Wat dacht u van deze?Als u openlijk kunt pronken met een sluitend businesscontinuity plan, zullen klanten sneller geneigd zijn ommet u in zee te gaan. En u hebt meestal in de loop van dittraject uw medewerkers een beterzicht gegeven op de essentie vanhet bedrijf, wat vaak leidt tot eengrotere betrokkenheid. En dan is ernog het kostenbesparende argument:tijdens het opstellen van een businesscontinuity plan botst u vaak opproducten en processen die eigenlijkoverbodig en/of inefficiënt zijn. Doordeze te vervangen, verbeteren ofverwijderen kunt u vaak heel watkostenefficiënter werken achteraf.U hebt niet allesdringend nodigWellicht de belangrijkste bedenkinguit het rijtje. Alles binnen enkeleseconden terug in werking krijgenis ondoenbaar of toch minstensonbetaalbaar. Het gaat hem dusom het maken van de juiste keuzes:welke toepassingen en/of gegevensheb ik het dringendste nodig, enwelke kunnen enkele uren of zelfsdagen wachten? Maar ook: welkepartners zijn het belangrijkste voormijn business, en moet ik dus hetsnelst terug mee in contact treden?Jeff Schmidt: “U moet uitmaken wathet levensbloed is van uw organisatie:de meeste bedrijven kunnen welenkele uren zonder mail maar haast


BUSINESS CONTINUITYnooit zonder hun webportaal. Envoor verzekeringsmaatschappijenis het telefoonsysteem vaak hetbelangrijkste onderdeel van de ICTinfrastructuur.Alles heeftzijn prijsUit de vorige bedenking volgt deze:sommige delen van uw infrastructuurzult u beter beschermen om zesneller terug in werking te krijgendan andere. Daar zult u dan ook eenhogere prijs voor moeten betalen.Dat klinkt als slecht nieuws vooreen gemiddelde KMO: u hebt beteredingen om in te investeren dan in eenoplossing waarvan u hoopt dat u zenooit zult moeten gebruiken. Maarals u voldoende afweegt wat u hetsnelste nodig hebt en hoe lang eeneventuele onbeschikbaarheid uiterlijkmag duren, kan het kostenplaatjenog wel meevallen. “Voor maximaaléén dag uitval rekenen wij 75 europer maand per server”, zo illustreertDidier Van Speybrouck, CEO vanSilicon Group, de prijsvork, “en voor150 euro per gebruiker per maand –bovenop de initiële investering vooruw mirroring infrastructuur van somsvele duizenden euro’s – kunt u bijnainstant recovery krijgen. En natuurlijkzowat alles tussenin.” Veel hangtdus af van het aantal servers en hetaantal medewerkers dat hier gebruikvan maakt. En van de toepassingen,vult Van Speybrouck aan: “Maarals het enkel kantoortoepassingenbetreft, kunt u met Office 365 al eenbetrouwbare back-upinfrastructuurvoorzien voor slechts zes euro pergebruiker per maand.”Denk aan deverborgen kostenBij het opstellen van een businesscontinuity plan worden vaak enkelekosten over het hoofd gezien, dienochtans noodzakelijk zijn om hetplan te laten werken, ondervondDidier Van Speybrouck al vaak:“Bij ontdubbeling bijvoorbeeld denkt men wel altijdaan de servers maar niet aan de connectiviteit. Dat kaneen fatale fout zijn want als bij uw catastrofe ook decommunicatiekabel wordt geraakt die instaat voor uwconnectiviteit, bent u niet veel met uw ontdubbelde server.”Een ander voorbeeld van een verborgen kost zijn de kostendie gepaard gaan met het voorzien in een wettelijk kadervoor thuiswerk, als thuiswerk deel uitmaakt van hetbusiness continuity plan, aldus Van Speybrouck: “Dit moetworden opgenomen in het arbeidsreglement en mogelijkkomen hier ook extra kosten bij om uw medewerkerscorrect te voorzien van alles wat in het arbeidsreglementwordt vastgelegd.”Medewerkers moetenwillen meewerkenWant alles staat of valt met uw medewerkers, weet JeffSchmidt: “U mag nog de beste infrastructuur hebbenopgesteld ter wereld en topklasse processen, als u uwwerknemers niet hebt betrokken bij het hele businesscontinuity traject en zij dus niet klaar zijn voor eventuelecatastrofes, dan staat u nergens.”Alles verandert”De wereld rondom ons verandert zo snel dat u geregeldeen grondige evaluatie moet maken, niet alleen van uwbusiness continuity plan zelf, maar ook van wat het trachtte beschermen”, waarschuwt Jeff Schmidt. “Misschien is uwDNA intussen al grondig veranderd sinds de laatste maaldat u uw business continuity plan opstelde, en is het dehoogste tijd om uw prioriteiten te veranderen.”En als het dan toch gebeurt?Uiteraard hoopt iedereen dat het business continuity plan nooit echt zal moeten in werkingworden gesteld. Maar als het dan toch gebeurt, zijn de eerste uren na een incident meestalde belangrijkste. Hier kunt u het verschil maken in het beperken van de schade, niet alleen opfinancieel vlak maar ook de imagoschade. Daarom is het niet alleen nodig dat u weet wat umoet doen maar ook wat u moet zeggen, tegen de klanten, de media en andere betrokkenen.De ervaring heeft uitgewezen dat u best open kaart speelt en niet probeert het incident of demogelijke impact te minimaliseren.De basisregels kunnen samengevat worden in drie actiepunten.U maakt een grondige inschatting van de aard, omvang en impact van het incident. Ditkan enkel als uw business continuity plan voldoende uitgebreid en efficiënt is opgesteld.Door een snelle en doeltreffende aanpak zorgt u voor een inperking van het incident.Grondig en geregeld testen vooraf is de enige manier om deze fase succesvol te beëindigen.U zorgt voor een goede en transparante communicatie vanaf het eerste moment.Juist communiceren is nochtans het moeilijkste in de beginfase. Daarom is het zo belangrijkdat de inschatting en inperking zo goed mogelijk verlopen: dan is de kans het grootst dat uook correct en volledig communiceert.Bron: BT white paperSMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201237


EVENTREPORTVijf verhalenuit de cloudTwee onderzoeken over cloud computing in België en vijf bedrijven van diverspluimage die hun verhaal deden over hun reis naar de wolken. Een geslaagd receptvoor het Business Meets IT-seminarie over cloud computing dat dit blad meeorganiseerde. WILLIAM VISTERIN12De verhalen uit de praktijk kwamen zowel van privé- alsoverheidsbedrijven. En zowel klein als groot kwam aan bod.We overlopen de vijf organisaties en hun lessen uit de cloud.Wie? VDABType? OverheidsorganisatieWat? Google AppsDe VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddelingen Beroepsopleiding, liet onlangs 7.000 gebruikersoverschakelen op Google Apps, de kantoortoepassingvan Google. “Cloud staat centraal in onze strategie. Hetis een strategische keuze. We moeten zo open mogelijkzijn naar de buitenwereld. Zelfs in een private cloud, denkmaar aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen, moetje authentieke data kunnen delen”, licht Paul Danneels,CIO bij de VDAB toe. Daarnaast speelden ook de trendssociale media en consumerization, waarbij op kantoormeer en gelijkaardige technologieën worden gebruikt alsbij medewerkers thuis, een rol. Verder bleek de cloud eenWie? Atlas CopcoType? MultinationalWat? CRMkostenbesparing, al was dat niet debelangrijkste drijfveer. “Wij hebbeningecalculeerd dat we een half miljoeneuro besparen door dit project. Eenbedrag dat zelfs nog kan verdubbelen”,stelt Danneels. Google Apps was driekeer goedkoper dan het shared servicecenter van de overheid. Ook al geldtdit niet voor alles.” Dat Google, datin ons land amper vertegenwoordigdis, geen voor de hand liggende partijzou zijn, nuanceert hij. “Onze datazitten niet in de publieke sfeer bijGoogle. En bovendien hebben ookveel andere Amerikaanse bedrijvengeen rechtstreeks contact voor jouwproject in België.” De raad die hijbedrijven geeft, is om zelf te bepalenwaar ze naartoe willen. “Je moet zelfje roadmap maken. En die niet latenbepalen door je leveranciers", vindtDanneels.38SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Atlas Copco, een Scandinavische industriële groep met37.000 werknemers in 85 landen, had nood aan een nieuweaanpak van zijn klantenbenadering. Het bestaande pakketvoor CRM of Customer Relationship Management wasdaarvoor ontoereikend. De stap naar de cloud werd dusvooral gezet om functionele redenen. “We hadden geenpro-actief sales management, waardoor we geen overzichthadden van de leads en alles wat gedaan moest wordenom die leads te bekomen”, vertelt Tom Troch, globalintegration manager bij Atlas Copco. “Ook de zogenaamde‘360° view’ op de klant ontbrak. Verkopers hadden geenzicht op het verleden en bijvoorbeeldgeen weet van openstaande vragen ofproblemen.” Uiteindelijk koos AtlasCopco voor CRM in de cloud viaSalesforce.com. Dat vergde toch welwat integratiewerk. Zo moesten er welwat masterdata vanuit verschillendesystemen geïntegreerd worden enlegde men een middlewarelaag aanwaarop het bedrijf nog verder konontwikkelen.


CLOUD COMPUTINGOp het Business Meets IT seminarie rond cloud computing zagen we een bonte verzameling van privé- en overheidsbedrijven.3Wie? EFQMType? Non-profit organisatieWat? Bestaande applicaties overhevelen naar de cloudEFQM is een relatief kleine non-profit organisatie dieinstaat voor kwaliteitsverbetering. Bij EFQM gingmen over tot een aantal ‘on premise applicaties’, dusgeïnstalleerd bij het bedrijf zelf, die herzien werden ennaar de cloud werden overgeheveld. Vooral de aard vanhet werk was een drijfveer. “Wij zitten op kantoor met18 mensen. Onze medewerkers reizen vaak en moetenverbonden zijn”, vertelt Vinciane Beauduin van EFQM.“De bedoeling was dat wij onzebestaande applicaties, zoals SAP enMicrosoft Office, in de cloud kondenplaatsen, zonder opnieuw dingen temoeten installeren”, stelt ze. Iets watna een goed jaar voorbereiding en vier àvijf maanden technische implementatiegoed is gelukt.SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201239


EVENTREPORTSponsors van hetBusiness Meets IT-seminar‘Cloud Computing’CombellYour host on the internetNaast de gebruikelijke standaard hostingdiensten, is Combellgespecialiseerd in geïntegreerde cloud oplossingen op maatvan uw onderneming. U kunt er rekenen op een netwerk vanultramoderne datacenters, transparante prijzen, en elke dag24/24 ondersteuning.Combell Group Holdinginfo@combell.comSkaldenstraat 1219042 Genthttp://www.combell.comEMC Corporation ondersteunt bedrijven en service providersbij de transformatie van hun IT-activiteiten en levert ‘ITas a service’. Door middel van cloud computing helpt EMCIT-afdelingen met het opslaan, beheren, beveiligen en analyserenvan hun meest waardevolle bezit – informatie.EMC Corporationbelgium@emc.comImperiastraat 181930 Zaventemhttp://belgium.emc.comExact Software, is een internationaal leverancier van zakelijke-,boekhoud- en ERP-software die zowel éénmanszaken, starters,KMO’s als internationale bedrijven ondersteunt in het efficiëntorganiseren van haar belangrijkste bedrijfsprocessen.Exact Software Belgiummarketing@exact.beKoningin Astridlaan 1661780 Wemmelhttp://www.exactonline.beIBM is één van de wereldleiders op het gebied van IT Services enConsultancy. Circa 400.000 IBMers wereldwijd zijn betrokkenbij het integreren van hardware, software en diensten omvooruitstrevende bedrijven in staat te stellen succesvol te zijn, viaSmarter Planet oplossingen.IBM Belgiummarc_coudijzer@be.ibm.comAvenue Bourgetlaan 421130 Brusselhttp://www.ibm.com/beMicrosoft Office 365 combineert Microsoft Office met de onlineservices Exchange, SharePoint en Lync. Deze all-in-one cloudservice zorgt ervoor dat u overal en altijd toegang heeft totuw e-mail, documenten, contactpersonen en agenda’s, vanopvrijwel elk apparaat en op een beveiligde manier. Dit bevordertsamenwerking en productiviteit.Microsoftenterpr@microsoft.comDa Vincilaan 31935 Zaventemhttp://microsoft.beTelenet, specialist in hosting, infrastructuur outsourcing en SaaS,biedt flexibele oplossingen aan bedrijven die zaken willen doenvia internet.Domeinnamen, web / server hosting, cloud toepassingen:Exchange, Sharepoint, CRM, Nomadesk, Online Backup.Telenetsales@hostbasket.comLiersesteenweg 42800 Mechelenhttp://www.telenet.be/business40SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012


CLOUD COMPUTING4Wie? ADx NeurosciencesType? Start-upWat? Online desktop5ADx Neurosciences is een jong biotechnologiebedrijf dat eenzestal medewerkers telt en opteerde voor een ambitieuzevorm van cloud computing. Het bedrijf bestaat nog maarenkele maanden en we hebben ons altijd willen focussen oponze kernactiviteit: onderzoek en ontwikkeling. Er wordtin eerste instantie online gewerkt, onder meer op basis vaneen online desktoptoepassing. Software als Windows 7 enMicrosoft Office-programma’s worden online aangeboden.Wie? Generali Employee BenefitType? KMOWat? Exchange OnlineAl de toepassingen en documenten staanin de cloud, in een extern datacenter. Hetmodel lijkt vooral geschikt voor start-upsen jonge bedrijven. Al komt het volgensLeander Naessens ook in aanmerkingvoor andere bedrijven. “Frustratie iswat dat betreft vaak een belangrijkedrijfveer”, stelt hij.Om te beginnen: Generali Employee Benefit is geenKMO op zich, maar maakt deel uit van een wereldwijdeverzekeringsorganisatie. Maar het bedrijf heeft met eenhonderdtal medewerkers en een relatief kleine IT-afdeling(van een zestal mensen) wel de proportie van een KMO.Bij Generali ging het om een Exchange Online-toepassing.“Onze organisatie is erg gericht op e-mail”, vertelt WimVerbeeck, ICT-manager bij Generali Employee Benefit. Integenstelling tot bij veel andere projecten lag de drijfveer omte migreren naar cloud computing bij de IT-afdeling. “Cloudcomputing geeft ons de mogelijkheid om ons nu te focussenop toegevoegde waarde.” Volgens Verbeeck is de stap naarExchange Online vooral als politieke bedrijfsbeslissinghet ingrijpendst. “Want in technisch opzicht was hetproject eigenlijk relatief eenvoudigen verliep het in fases. Zonder dat deeindgebruiker er iets van merkte”, stelthij. De lagere kostprijs hielp ook. “Zois de cloud, ook op lange termijn, nietduurder dan onze vorige oplossing. Alvoelen we ons eerlijk gezegd wel nogearly adopters met onze cloudaanpak.Exchange Online werkt beter metExchange 2010 dan bijvoorbeeld met2007. Al hebben we wel bewust voorMicrosoft gekozen. Microsoft gaf onsook qua privacy een beter gevoel daneen partij als Google.”Eén op vier zit in de cloudEén op vier bedrijven maakt vandaag gebruik van cloud computing. Dat blijktuit cijfers van Smart Business Strategies en Computer Profile. Hoewel slechts eenminderheid van de bedrijven reeds de stap naar de cloud zette, neemt het aantalgegadigden snel toe.Op één jaar tijd steeg het aantal Belgische bedrijven in de cloud, zo blijkt uitonderzoek bij 400 respondenten van Smart Business Strategies, van 18 procent tot23 procent.Computer Profile nam dan weer de cloudplannen van 3.700 Belgische organisatiesmet meer dan 50 werknemers onder de loep. Hierbij richtten ze zich op Softwareas a Service, een populaire categorie van cloud computing, waarbij software alsdienst wordt afgenomen, rechtstreeks van de maker van de software. ComputerProfile ziet 23 procent SaaS gebruiken, een verdubbeling op twee jaar tijd. In hetonderwijs, in de dienstensector en op industriële locaties was de groei de afgelopentwee jaar het hoogst.Bron: Computer Profile / Mei 2012HR 47%E-BANKING 18%CRM/SFA 9%VERTICAL 8%OFFICE 5%FINANCE 3%GROUPWARE 2%E-LEARNING 2%ERP 2%SECURITY 1%DOCUMENT MNGT 1%E-COMMERCE 1%OTHER 1%All Saas/ASP solutions at siteswith 50 or more employees / BelgiumSegmentatie naar bedrijfsomvang laat zien dat het gebruik van SaaS-oplossingenin België het hoogst is bij middelgrote bedrijfsvestigingen tussen de 100 en 500medewerkers. Vooral grote bedrijven, met meer dan 500 medewerkers, makenmet 15 procent minder gebruik van SaaS-toepassingen.Sites with BI and 50 or more employees / Belgium2010 2011 2012Op niveau van de soort toepassingen springen er twee categorieën uit: HR ene-banking. Naast Google, Microsoft en Salesforce.com zijn partijen als SD Worx,Isabel, Acerta en Attentia de namen die het vaakst worden genoemd als ‘meestgebruikte SaaS-toepassing’.Bron: Computer Profile / Mei 20126%10%13%9%12%16%13%22%38%9%17%15%17%22%29%13%19%26%11%14%20%12%17%21%10%16%23%10%15%22%GovernmentHealthcareEducationFin.&Busin.ServicesIT, Telecom& UtilitiesWholesale& RetailConstructionTransportManufacturingTotalSMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201241


21 JUNI 2012HET NIEUWE WERKENThuis, onderweg of op kantoorSCHRIJF JE NU IN!DATUM:21 juni 2012van 9u30 tot 13u00PLAATS:ALM AntwerpenBerchemPRIJS:Gratis*INSCHRIJVENwww.businessmeetsit.beWe werken vandaag overal: thuis, onderweg en op kantoor, al is hetook daar al lang niet altijd meer op dezelfde plek of bureau. Inons thema over ‘Het Nieuwe Werken’ leggen we aan de hand vanonderzoekscijfers, trends en praktijkverhalen het concept van ‘HetNieuwe Werken’ helemaal uit en bekijken hoe ook uw organisatie op een ‘NieuweManier’ kan werken.Dit seminarie is tegelijk een leidraad voor bedrijven die zelf ook mobieler of ‘nieuwer’willen gaan werken. En hierbij mikken we breed. Dat kan gaan over een ideaal HRtrajectvoor uw organisatie of het belang van communicatie. We geven enkele tipsop het vlak van uw managementaanpak of over de1 OCHTEND1 MARKTSTUDIE1 KEYNOTE+ 3 CUSTOMER CASESjuridische knelpunten die bij Het Nieuwe Werken omde hoek loeren. En daarnaast gaan we uitgebreidin op de technologie voor het nieuwe werken: vancloud computing, VoIP en mobiele technologie, viavideoconferencing tot tablets en smartphones.Naar goede gewoonte openen we het Business Meets IT seminarie, in samenwerkingmet Smart Business Strategies, met een exclusief onderzoek naar ‘Het NieuweWerken’ bij Belgische bedrijven. Hoever is het al ingeburgerd? En onder welke vorm?En wat zijn de verwachtingen? Daarnaast vullen wij ons boeiend programma aan meteen keynote spreker en drie concrete cases van Belgische organisaties.* Leveranciers, consultants, werving- en selectieconsultants of pr/reclamebureaumedewerkers op het gebied van Het Nieuwe Werken en/of verwante terreinen, kunnen aan ditseminar deelnemen tegen betaling van 695 euro (excl. BTW) per persoon. Dit is inclusief documentatie, verfrissingen en lunch.Een organisatie van ITProfessional.be en Smart Business Strategiesmet dank aan:Easynet Global Services is een wereldwijde provider van state-of-the-artbeheerde netwerk-, hosting-en videoconferencing services, met lokaleexpertise. Met Acht miljoen eindgebruikers op het netwerk, klanten inmeer dan 50 landen en een dekking in meer dan 190 landen, is Easynetgegroeid tot een van de prominente spelers op de markt.MicroStrategy levert geïntegreerde rapportage-, analyse- enmonitoringsoftware die organisaties helpt bij het nemen van zakelijkebeslissingen. MicroStrategy’s business intelligence platform is beschikbaarvia het web, iPhone, iPad en BlackBerry. Bedrijven kiezen voorMicroStrategy vanwege het gebruiksgemak, het verfijnde analytischevermogen en de superieure gegevens- en gebruikersschaalbaarheid.


GRATIS SEMINAR*BEPERKT AANTALPLAATSENAGENDA8.45 Ontvangst9.30 Inleiding + exclusief marktonderzoek naar ‘Het Nieuwe Werken’ - William Visterin, Smart Business Strategies10.00 Keynote: Wim Stuyck, International Training HouseLeiding geven op afstand: wat gebeurt er als de kat van huis is?Wim gaat dieper in op de uitdagingen en competenties van de Distance Manager, het belang van engagement versus controle, en de manierwaarop u de eigenschappen van succesvolle virtuele teams kunt herkennen en ontwikkelen.10.45 Pauze11.15 Customer Case – Yves Danneels, Landbouwkrediet en CenteaYves Danneels schetst de praktijk van het nieuwe werken in de context van de fusie tussen Landbouwkrediet en Centea: de invoering van eenflex office, de migratie van de ICT-applicaties naar een thin client-omgeving, het gebruik van videoconferencing en unified communications.11.45 Customer Case - François Garang, SolvayiPad naar de boardroom, mobiel platform voor Business IntelligenceManagers willen on-the-go toegang tot financiële resultaten en andere KPI’s. Solvay nam een mobiel platform voor Business Intelligence ingebruik dat dashboards en rapporteringstools aanbiedt op tablet, smartphone en notebook.12.15 Customer Case - Tjeu Verheijen, VodafoneOm zich voluit als toonaangevende leverancier van mobiele oplossingen te kunnen positioneren, heeft Vodafone daar ook zijn hele werk- enkantooromgeving op afgestemd. Tjeu Verheijen legt uit wat het nieuwe werken voor Vodafone betekent, en wat dat het bedrijf heeft bijgebracht.12.45 Walking LunchONZE ANDERE SEMINARS 2012 **Telenet for Business biedt een ruime groep van kleine, groteen middelgrote ondernemingen en overheidsinstellingen inBelgië en Luxemburg niet alleen telecommunicatiedienstenmaar ook oplossingen voor hosting, cloud computing eninformatiebeveiliging aan. www.telenet.be/businessSteelcase is sinds 1974 wereldwijd marktleider in dekantoorinrichtingbranche en specialist in werkomgevingen. De productenen oplossingen van Steelcase zijn ontworpen om een productieve, gezondeen inspirerende werkomgeving te creëren. Steelcase helpt organisatieseffectiever en efficiënter te werken, hun merk uit te stralen en hun cultuur teondersteunen. www.steelcase.be


TECHNOLOGIEInzicht voorde ongeduldigen44SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012De zogeheten ‘consumerization’ van ICTheeft soms nare gevolgen. Gebruikers vanbedrijfssoftware verwachten voortdurendogenblikkelijke resultaten, zoals ze dat ook inhun persoonlijke omgeving gewend zijn. Maarwat als die software honderdduizenden lijnenvan een database moet inladen op zoek naar eenantwoord? STEF GYSSELSMet de Wet van Moore evolueren ook de verwachtingenrond snelheid en vermogen van digitale toestellen.De anekdote dat de smartphone van vandaag meerrekenkracht bevat dan de toestellen die Neil Armstrongop de maan kregen, zijn al voldoende bekend. Maar degevolgen zijn niet altijd te overzien. Want als de mobieletoestellen al een raket op de maan zouden krijgen, waaromzouden we dan tientallen seconden of zelfs minuten willenwachten op het resultaat van een ‘wat als’-scenario in onzebusiness intelligence-omgeving?Veel heeft te maken met de consumerization van IT,meent ook James Richardson, een in BI gespecialiseerdeanalist van het onderzoeksbureauGartner: “Veel van de vernieuwingdie vandaag plaatsvindt, gebeurteerst bij de consument thuis en pasdaarna bij diezelfde gebruiker binnenzijn bedrijfsomgeving.” Dat heeft ookeen economische verklaring: vaakwordt technologie aan een lagere prijsaangeboden aan consumenten danaan bedrijven. Daardoor hebben deconsumenten een technologie al langen breed getest voor die voor bedrijvenbetaalbaar wordt. “De adoptie doorde consument zorgt er trouwens voordat de prijzen van producten dalen,ook voor de bedrijfswereld”, verklaartRichardson de haast onvermijdelijketrend van consumerization.Toegepast op business intelligence enanalytics heeft deze consumerizationvooral gevolgen voor de verwachtingenrond de snelheid van de hiervoorgebruikte software. Richardson:


HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS“Mensen zijn gewend aan snelle en relevante antwoordenop hun vragen wanneer ze als consument naar iets op zoekgaan. Wat ze vooral niet willen in een BI-omgeving, is eeneindeloze wachttijd wanneer ze een nieuwe zoekopdrachtlanceren, of een totaal zinloos antwoord. Dat verklaartmee waarom slechts 28% van de potentiële BI-gebruikersdaadwerkelijk deze software gebruikt.”Veel leveranciers hebben deze boodschap intussengebrepen. Qlikview, bijvoorbeeld, is al verscheidene jarenbezig aan een opmars in de BI-wereld, voornamelijk dankzijde responssnelheid die ze met hun software meestalrealiseren. Gaandeweg hebben ze deze snelheid ook voorgrotere databases kunnen behalen. Tegenwoordig zijn er algebruikers bekend die in enkele seconden ruim vijfhonderdmiljoen records kunnen doorzoeken.Maar ze zijn niet de enigen. Ook traditionelere namen in deBI- en analytics-arena zoals Oracle, SAS Institute en SAPhebben van snelle analytics – door de leveranciers meestalhigh-perofmance of in-memory analytics genoemd – eenspeerpunt gemaakt.De term ‘in-memory’ verklaart al meteen het verschil metde vroegere manier om grote databases te analyseren.Vroeger werd die analyse verstuurd naar de database,waar ze ter plekke met het beschikbare geheugen werduitgevoerd. Tegenwoordig worden de voor de analysebenodigde gegevens ingeladen in het werkgeheugen van deserver en op die manier veel sneller verwerkt.Een ander verschil is dat de gegevens niet meer per rij maarper kolom worden bevraagd. Dat zorgt voor een zichtbaarsneller resultaat.Maar het verschil zit ook in de aanpak en snelle werkwijze,meent Vincent Peters, managing director voor onder meerQlikview Benelux: “Als je een cube in-memory behandelt,blijf je met de beperkingen van een cube zitten. In-memorymoet ook gewoon in je DNA zitten. Je kan een Dell witverven, maar daarmee wordt het nog geen Apple.” Uiteraardverwijst hij hiermee vooral naar het verschil tussen detraditionele BI- en analytics-leveranciers, maar het gaat ookop voor de manier waarop u met de nieuwe mogelijkhedenomgaat. Naarmate de mogelijkheden groeien om grotehoeveelheden gegevens tegelijk te bevragen, groeien ookde mogelijkheden om in een mum van tijd geïnformeerdebeslissingen te nemen, 'wat als'-scenario’s uit te werken endus ook voorspellende modellen te bouwen.Het lijkt een luxe, maar met deexplosie van gegevens is dit ookstilaan een noodzaak aan het worden,waarschuwt Jim Goodnight, CEOvan SAS Institute: “Enkele jarengeleden deden sommige banken ernog 18 uur over om het risiconiveauvan bepaalde transacties teberekenen, maar dat is vandaaggewoon onaanvaardbaar geworden.”Diepgravende analyse is dus welmainstream aan het worden, maar isdaardoor ook onderhevig aan de drukdie elke mainstreamtechnologie tewachten staat: het moet voor steedsmeer gebruikers en steeds snellerbeschikbaar zijn. En zo blijven deuitdagingen elkaar ook in deze sectoraan een hels tempo opvolgen.De consument toont de wegDe snelheid van zoekopdrachten en analyses is niet het enige dateen BI-gebruiker te danken heeft aan de consument, aldus JamesRichardson van Gartner; ook andere recente trends in BI-softwarezijn te danken aan de verhoogde verwachtingen die de eindgebruikeroplegt aan bedrijfssoftware door zijn of haar ervaring metconsumententechnologie:Meer interactiviteit en een duidelijkere interfaceMobiele BISelf-serviceAndere BI-trends, zoals scenario modeling, zijn minder door hetconsumentengedrag beïnvloed. Al is de opkomst van cloud-gebaseerdediensten wellicht een wisselwerking tussen het bedrijfslevenenerzijds en de wereld van de eindgebruiker anderzijds.Hoe dan ook zal de IT-afdeling van elk bedrijf moeten nadenkenover een manier om beide types BI en analytics een plaatste geven binnen de ICT-infrastructuur en -strategie, meentRichardson: “ICT zoekt naar standaarden en controle, en deeindgebruikers willen gebruiksgemak en flexibiliteit. Bedrijven zullenop zoek moeten naar een complementaire aanpak, waarbijtraditionele rapporten en KPI’s zij aan zij leven met de sterkerevisualisatie en zoekinterfaces. En waar de door de IT-afdelinggemodelleerde datawarehouses toch ruimte laten voor de doorde gebruiker ineen gebokste datamarts.”SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201245


TECHNOLOGIEHet kleine broertjein mobiele technologieBluetooth bestaat al meer dan tien jaar, maar toch blijft de mobiele technologie hetkleine broertje van Wi-Fi of 3G. Ook al denkt uw eigen smartphone of wagen daarwaarschijnlijk anders over. WILLIAM VISTERIN & REDACTIE PC MAGAZINE46SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012Bluetooth heeft als mobieletechnologie al een behoorlijke staatvan dienst. Sinds eind vorig jaarworden heel wat toestellen al uitgerustmet Bluetooth 4.0, de nieuwsteversie van de draadloze standaard.Met deze nieuwe specificatie zouhet energieverbruik van Bluetoothplots een stuk lager moeten liggen.Daardoor zou het mogelijk zijnom kleine toestellen zoals eenBluetooth-hartslagmeter, die meteen knoopbatterij werken, één tottwee jaar langer te laten meegaan.Het verschil met vroegere versies isdat de technologie alleen nog wordtgebruikt wanneer die nodig is. In driemilliseconden kan Bluetooth zichzelfin- of uitschakelen.Het grote probleem is dat er, om datlage energieverbruik voor elkaar tekrijgen, ingrijpende veranderingen zijndoorgevoerd aan de infrastructuurvan Bluetooth. Daardoor kunnenoudere toestellen niet ‘gepaird’ (lees:verbonden via Bluetooth) worden meteen Bluetooth 4.0-apparaat. Gelukkigbestaat daar intussen wel eenoplossing voor. “Met een zogenaamdedualradio heb je zowel de klassieke alsde nieuwe Bluetooth-standaard terbeschikking”, vertelt Suke Jawanda,hoofd marketing van Bluetooth SIG, debelangengroep rond Bluetooth.De vraag is hoe snel men in de marktde nieuwe standaard zal worden.Volgens Jawanda zouden op zijn minstalle nieuwe smartphones tegen eind2012 met zo’n dualradio uitgerustmoeten zijn. De specificaties van de standaard zijn dan ookal bekend sinds de zomer van 2010, zodat bedrijven zich aleen tijdje hebben kunnen voorbereiden.VoordelenVoordelen van Bluetooth zijn het lage stroomverbruik en desnelle werking. “Wi-Fi kun je niet starten en stoppen in driemilliseconden. De nieuwe Bluetooth-standaard valt nog hetbest te vergelijken met een afstandsbediening van een tv.Mensen willen ook dat een zapper onmiddellijk reageert.Bovendien spaart Bluetooth 4.0 je batterij, want zodraje verbonden bent, schakelt Bluetooth zichzelf weer uit”,vertelt Jawanda.Een derde voordeel is het zogenaamde ‘adaptive frequencyhopping’. Dat is een iets technischer verhaal, waarbijde standaard van frequentie verandert in zogenaamdeluidruchtige omgevingen. Denk dan aan plaatsen met veeltoestellen en verbindingen, bijvoorbeeld een ziekenhuis.“We zullen bovendien veel beter medisch materiaal ziendankzij Bluetooth 4.0. Zo zouden hartslagmeters dankzijde nieuwe standaard één tot twee jaar langer meegaan.Bluetooth was sowieso al erg aanwezig in de medischewereld, met vandaag zo’n veertig miljoen medischetoestellen. Zo heb je stethoscopen met Bluetooth, waarmeeeen dokter niet alleen naar je hart kan luisteren, maar degegevens ook rechtstreeks doorstuurt naar zijn computer.”Wi-Fi en 3GIn elk geval is Bluetooth vandaag wijd verspreid. Dit jaarzouden er zo’n twee miljard Bluetooth-toestellen verscheeptworden, een verdubbeling sinds 2008. Dat gaat dan vansmartphones en MacBooks, over honderden miljoenenmuizen en toetsenborden, tot hoofdtelefoons, luidsprekersen headsets.Toch blijft de grote vraag hoe Bluetooth stand kan houdenin een wereld met Wi-Fi of 3G, waarmee u wereldwijdbestanden kunt delen. Jawanda beschouwt al dietechnologieën als complementair en zegt dat Bluetooth in


BLUETOOTHeen aantal randapparaten gewoonveel efficiënter is dan pakweg Wi-Fi:“Bluetooth verbindt al die miljardentoestellen, voor fitness, auto’s enconsumentenelektronica, en stuurtdata die vroeger gevangen zaten op het toestel naar eentoestel met een applicatie. Die applicatie zet de data omin iets bruikbaars, zodat ze vlot naar de cloud gestuurdkunnen worden. Voor de verbinding met die cloud blijvenWi-Fi en 3G natuurlijk geweldig.”De klassieker: de headsetWie tijdens het telefoneren zijn handen vrij wil hebben, kan zich beteruitrusten met een Bluetooth-headset. Het is een van de domeinenwaar we bij Bluetooth meteen aan denken. We contacteerdenenkele fabrikanten en definieerden, samen met onze collega’s van PCMagazine, enkele aandachtspunten bij de keuze ervan.1. GesprekskwaliteitGesprekskwaliteit lijkt een logisch aandachtspunt voor een headset,maar hebt u er ook aan gedacht dat dit in beide richtingen geldt? Zokan een headset misschien wel een volle en heldere klank door hetoorstukje laten horen, terwijl uw gesprekspartner een iele, blikkerigeversie van uw stem doorgestuurd krijgt.2. OmgevingsgeluidHet is moeilijk om voor een aankoop ‘noise cancellation’ – ofwel hetwegfilteren van omgevingsgeluid – te beoordelen, omdat dat alleeneen rol speelt bij uw gesprekspartner. Rijdt u op een snelweg met deramen open, of staat u in een drukke congreszaal? Dan kunt u maarbeter een headset hebben die het geluid goed wegfiltert.3. BatterijlevenWilt u vermijden dat u uw batterij te vaak moet herladen, kies danvoor een grotere headset. Die zijn misschien iets minder modieus,maar ze kunnen vaak langer doorgaan.4. ComfortEigenlijk is dit een criterium dat erg afhankelijk is van wat u zelfaangenaam vindt. Zo zijn sommige headsets uitgerust met eenrubberen oorplug die gedeeltelijk in uw oor zit. Sommige mensenvinden dat niet aangenaam, maar het zorgt er wel voor dat deheadset goed blijft zitten. Daarnaast bestaan er ook nog systemenwaarbij uw headset aan de rand van uw oor word gehangen ofachter uw oren gehaakt wordt.5. BereikOp het vlak van bereik zijn de verschillen tussen headsets niet zoerg groot. Bluetooth heeft theoretisch een reikwijdte tot 10 meter,maar in de praktijk kunt u doorgaans zo’n 3 tot 5 meter vanuw telefoon verwijderd zijn voor er ruis optreedt, al zijn er ookeen aantal headsets die zelfs op zes meter niet in de problemenkomen.6. Extra’sSommige van de geteste toestellen hebben enkele leuke extra’sin de aanbieding. Veel van de headsets kunnen bijvoorbeeld mettwee apparaten tegelijkertijd verbonden worden. Dat betekentdat u de hele dag kunt wisselen tussen VoIP-gesprekken via uwcomputer en mobiele gesprekken, zonder steeds opnieuw temoeten pairen.WAT DOET UW BEDRIJFVANDAAG NOG METEEN IN-HOUSE SERVER?Stap nu over naar de Cloud. Die is veilig en betrouwbaar. En ze groeit mee methet succes van uw klanten. U betaalt dus alleen wat u verbruikt. En u geniet altijdvan moderne infrastructuur bij Combell, de Belgische nummer één in hosting.www.combell.com/cloudSMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012470800 26 235 - cloud@combell.com


VIEWSTe weinigen te laatDisclaimer: ja, ik ga hetover HP hebben; en neen,ik vind 28.000 (het cijferdat het meest circuleerdebij het ter perse gaan)afdankingen niet te weinig. Wel integendeel: het is veelte veel, zeker als u bedenkt dat dit enkel dient als signaalnaar de aandeelhouders. De financiële aandeelhouderswelteverstaan, want elke andere partij die het goed meentmet HP, kampt nu vooral met een bloedend hart. Enneen, mevrouw CEO Whitman, er zijn weinig mensen diegeloven dat al die afdankingen vooral gebeuren om meerin R&D te kunnen investeren. Ter overweging: volgenssommige bronnen zou HP hiermee zowat 120.000 mensende laan hebben uitgestuurd het voorbije decennium.Ter vergelijking: momenteel telt HP zo’n 350.000medewerkers.'Te weinig en te laat' slaat vooral op de tragische reeksovernames die HP de voorbije jaren heeft verricht ineen poging om het – toegegeven - helse tempo van deconcurrentie bij te houden.EDS was ooit marktleider in diensten en eengerespecteerd bedrijf, maar op het moment van deovername (2008) was het een bedrijf dat vooral kamptemet de offshore concurrentie en eigenlijk al een beetje opzijn retour was.3Com werd overgenomen in 2009, op het moment datnetwerkapparatuur alleen allang niet meer volstond omeen bloeiende business op te baseren, getuigen de velemarketingdollars die Cisco toen al besteedde aan hetpromoten van producten en diensten met toegevoegdewaarde, zoals hun videoconferencing oplossing.Palm werd overgenomen in 2010 toen het bedrijfnog slechts een schim was van zichzelf rond deeeuwwisseling: toen waren ze de voorloper in de marktvan mobiele producten, nu konden ze nog amper eenmeeloper genoemd worden.En als klap op de vuurpijl kwam vorig jaar Autonomy,een Brits softwarebedrijf dat eigenlijk enkel in eigenland enige weerklank vond. De zoektechnologie voorongestructureerde gegevens is niet onverdienstelijk maarweinigen buiten (en binnen) HP geloofden dat het de tienmiljard dollar waard was die CEO Apotheker eraan heeftbesteed.Vooral bij deze laatste overname werd ‘te weinig en telaat’ pijnlijk duidelijk. HP meende zich hiermee in deBI-markt te kunnen manifesteren maar de grote vissen(waaronder Cognos, SPSS en Business Objects) warenallang door min of meer rechtstreekse concurrentenweggekaapt.Nu is Whitman al bijna negen maanden aan de slagals CEO en het enige krachtdadige signaal dat we indie maanden van haar hebben gezien is deze massaleafdankingsronde. 28.000 werknemers. Zeker te veel, enaltijd te vroeg. Hopelijk komt de eerste écht strategischeingreep niet te laat. 'HP invent' kan niet zonder 'HPinvest', maar dan liefst geen investeringen in fouteovernames of in nog foutere afda nkingsrondes.STEF GYSSELSAdjunct-hoofdredacteurGewoondoen!STIJN VIAENEHet afgelopen jaar zette ik via deze column driebelangrijke toekomstgerichte leiderschapscompetentiesvoor de CIO in de verf: (1) het kunnen bevatten vaneen turbulente buitenwereld, want daar gebeurthet tegenwoordig allemaal; (2) het ontwikkelenvan een strategische visie omtrent nieuwetechnologieplatformen, want met ERP alleen kom jevandaag de dag schromelijk te kort; en (3) het kunnenleiden van conversaties, want met een botte ‘nee’ verkoopje niet veel meer in een ‘verconsumenteerde’ wereld.Openheid voor de/het andere en een positieve attitudeten aanzien van verandering lopen als een rode draaddoorheen het leiderschapsdiscours. Maar uiteraard wordteen man maar gedefinieerd door zijn daden. Vandaardeze onontbeerlijke vierde competentie: je handen vuilwillen maken aan het heruitvinden van de organisatie enresoluut kiezen voor nieuwe manieren van werken.Kent u TopCoder.com? Absoluut een voorbeeld voormanagers op zoek naar wat inspiratie. TopCoder is’s werelds grootste software development community,met op dit moment wereldwijd meer dan 400.000ontwikkelaars. TopCoder verdeelt elk klantenproject inkleinere, op zichzelf staande modules waarvoor de codewordt gegenereerd door middel van een prijsvraag onderde leden van de gemeenschap. Met haar crowdsourcingaanpakzorgt het bedrijf voor een revolutie in deontwikkeling van software. Volgens TopCoders klantenresulteert deze aanpak in lagere ontwikkelkosten, eensnellere applicatieontwikkeling en een betere kwaliteit.Hoewel softwareontwikkeling de core business is, heeftTopCoder geen enkele ontwikkelaar op de loonlijst.Onafhankelijke ontwikkelaars uit de gemeenschapnemen het continu tegen elkaar op in competities enbouwen zo kennis en een reputatie op. Een ontwikkelaarkiest volkomen zelf of en wanneer hij meedingt. Enkeldegene met de beste oplossing wordt uiteindelijk betaald.TopCoder, ondertussen meer dan 10 jaar actief, werktabsoluut op een aparte manier: (1) het bedrijf hanteertgaming principes voor de planning en de budgettering vanwerk, (2) het vervangt traditioneel personeelsmanagementdoor het regisseren van een crowd, en (3) het komt enkeltussenbeide, als scheidsrechter, wanneer de grenzen vande zelforganisatie in de gemeenschap bereikt worden.Registreer zelf. Dan kunt u, als klant of als ontwikkelaar,aan den lijve ondervinden hoe anders dit werkt.STIJN VIAENE is hoogleraar aan de KULeuven, partner van de VlerickManagement School, en houder van de Deloitte Research Chair BringingIT to Board Level.48SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012


TIME OUTWelkom in hetgeheugenpaleisElders in dit blad leest u uitgebreid over werkgeheugens en harde schijven. Maar hoe ishet met uw eigen fysiek geheugen gesteld? Voelt u dit ook achteruitgaan bij gebrek aantraining? Is dit erg? En wat kunnen we doen om ons geheugen te verbeteren? JoshuaFoer ging wel heel ver om dit uit te zoeken. STEF GYSSELSIn zijn boek ‘Het geheugenpaleis – de vergeten kunst vanhet onthouden’ vertrok journalist en schrijver Joshua Foervan de vaststelling dat het geheugen is verworden van eennoodzakelijk onderdeel van de menselijke cultuur tot eenleuke gave waarmee u kunt uitpakken op feestjes en opspeciaal hiervoor ingerichte kampioenschappen voor vaaklichtgestoorde sujetten. Op een van die kampioenschappenis Joshua Foers interesse voor het geheugen trouwensontstaan. Toen hij zich verwonderde over de ontzaglijkehoeveelheid informatie die deze geheugenkampioenenkonden opslaan, liet hij zich overtuigen dat ook hij hiertoein staat was, als hij maar de juiste technieken toepaste.De essentie van deze techniek zit vervat in de titel: alleswat u moet onthouden, kunt u beter terugvinden in uwgeheugen door het een gepaste plaats te geven in uwgeheugenpaleis. Door een naam te koppelen aan een sterkbeeld (Demeulemeester zou bijvoorbeeld uw gehate leraarkunnen worden die hangt te bengelen aan een molenwiek)en dat beeld in een kamer van uw paleis te plaatsen, kuntu die naam achteraf snel terugvinden. De denkbeeldigetrip door het paleis zorgt ervoor dat u de gememoriseerdenamen in de juiste volgorde veel vlotter kunt terugvinden.Hetzelfde truukje past Foer ook toe om reeksen kaartente onthouden: elke kaart krijgt een visueel equivalent,en door die vervangende beelden te combineren, wordthet onthouden van de volgorde van een volledige stapel‘kinderspel’. “Dom DeLuise, de beroemde dikzak (enklavervijf), heeft een grote fluim (klavernegen) gespuugdop Albert Einsteins witte manen (ruitendrie) en eenvernietigende karatetrap (schoppenvijf) gegeven in hetkruis van paus Benedictus XVI (ruitenzes)”, zo begintJoshua Foer zijn vermakelijke boek.En hij begint hierbij meteen methet einde, want hij bevindt zich opdat moment op het Amerikaansegeheugenkampioenschap, waar hijzich na een jaar trainen meet met debeste.Het einde willen we u nog onthouden,al was het maar in de hoop dat u ditboek ooit zelf ter hand neemt.Want ‘Het geheugenpaleis’ is nietalleen een zeer vermakelijk relaas overFoers aanloop tot dit kampioenschapmaar ook een handleiding waar umisschien zelf wat aan hebt (probeereens uw to do’s voor ’s avonds inuw eigen geheugenpaleis weg tehangen in plaats van ze te noterenin uw smartphone, u zal merken dathet werkt!), en bovendien nog eenuiterst interessant studieboek. Hetoverloopt de rol van het geheugendoor de eeuwen heen. Het biedtgesprekken met de allergrootstegeheugenkampioenen, maar ook metmensen wier geheugen helemaal nietwerkt. Zo krijgt u een fascinerendzicht op een van de interessantstedelen van ons menselijk brein, waarhet – zo bewijst dit boek – eigenlijkbest goed toeven is.‘Het geheugenpaleis –de vergeten kunstvan het onthouden’,Joshua Foer,ISBN 9789023442097,340 pagina'sSMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 201249


DE LIJSTTHUISWERKVijf foutendie elke thuiswerker maakt50SMART BUSINESS STRATEGIESJUNI 2012De vraag naar thuiswerk groeit gestaag. De balanswerk-privé is daarvoor de grootste motivatie. Tochgaan zelfs de meest ervaren thuiswerkers soms demist in. WILLIAM VISTERINMeer dan één Belgische werknemer op twee zou minstenséén keer per week van thuis uit willen werken. In de praktijkdoet slechts één op de zes dat. Dat blijkt uit een onderzoekvan het tijdschrift Jobat bij ruim 5.000 werkende Belgen.In het boek ‘The Virtual Executive’ somt auteur DebraBenton enkele aandachtspunten op.1. Veranderen vancommunicatiemiddelen“Je kan ‘ja’ zeggen in elke e-mail die je verstuurt. Maarom een ‘neen’ toe te lichten, moet je vaak de telefoonnemen. Ook als je thuis werkt”, stelt Debra Benton in hetzakenblad Forbes. Dat impliceert dat u ook thuis al diecommunicatiekanalen vlot kan gebruiken. Werken op desofa of op de hoek van de keukentafel is alleen al daaromgeen goed idee. U opteert best voor een thuiskantoor. Gahier ook voor kwaliteit in het bureaumeubilair. Want netals op het werk bent u het best af met een ergonomischeuitrusting.2. Grasmaaier, zwembad ofschreeuwende kinderenUw thuiskantoor is idealiter een afgesloten ruimte.Hierdoor is de kans op verstrooiing minimaal en hebt uminder last van achtergrondgeluiden. “Het is een fouteinstelling om te wennen aan dergelijke geluiden. Wantmensen aan de andere kant van de lijn doen dat niet”,oppert Benton. “Ik ken een dame die tijdens de zomer haarthuiskantoor naast het kinderzwembad plaatste. Waardoorje om de paar minuten iemand in het water hoorde plonsenen kinderen hoorde gillen. Mensen beseffen het niet altijd,maar het ondermijnt je geloofwaardigheid.”3. Speelgoed, ondergoeden bierglazenVideoconferencing of webconferencing wordt meer en meergebruikt, ook als u toevallig thuis werkt. “Hou rekeningdat hierbij alles in beeld komt. Alles, dus ook achtergelatenondergoed of speelgoed”, merkt Benton op. Soms gaat hetom een misverstand. “Ik hoorde onlangs van een bedrijfwaar iemand van thuis uit in een webconferentie zat. Hijdronk frisdrank uit een bierglas, waardoor zijn collega’sdachten dat hij al van ’s ochtends vroeg aan de alcohol zat.”4. E-mail checken in pyjamaEen klassieker. U gaat snel aan de slag en vergeet u aan tekleden, te ontbijten of zelfs te wassen. “Je kleedt je voor jedagje thuiswerk best net alsof je ook echt naar het werkvertrekt. Ik sprak laatst een CEO die er echt een puntvan maakt om op zijn minst eerst zijn tanden te poetsenvooraleer hij boodschappen op voicemails achterlaat”, aldusde auteur.5. Denken dat ualleen werktMisschien wel de meest cruciale denkfout. Thuiswerk lijktideaal om bijvoorbeeld ongestoord een rapport door tenemen. “Maar intussen loopt de winkel verder. Collega’shebben u te gepasten tijde nodig.” Bereikbaarheid is duscruciaal, en dat begint al vóór uw dagje thuiskantoor, doorruim op tijd aan uw collega’s en oversten te laten weten datu die bepaalde dagen thuis werkt.


AANZIENLIJKE BESPARINGENMET MANAGED DOCUMENT SERVICESEN TASKALFA MULTIFUNCTIONALSMet KYOCERA‘s Managed Document Services (MDS) kan u de outputkostenvan uw bedrijf met 30%* verlagen. En u kan nog efficiënter gebruik makenvan KYOCERA MDS in combinatie met de uiterst betrouwbare en flexibeleTASKalfa 3550ci.TASKalfa 3550ciTot 35 pagina’s A4 per minuut in kleurGeavanceerde kleurentechnologie voor uitstekende kwaliteitStandaard 2GB RAM + 160GB HDD geheugen en opslagBrede waaier papiertypes tot 300 g/m 2 , A3+ en banner formaat7 papierbehandelings- en afwerkingsopties, waaronder boekjes vouwen en C-vouwen*Bron: Photizo GroupKYOCERA. REKEN OP ONS.KYOCERA Document Solutions Belgium - Tel. 02 720 92 70 - www.kyoceradocumentsolutions.beKYOCERA Document Solutions Inc. - www.kyoceradocumentsolutions.com

More magazines by this user
Similar magazines