ouderenmis(be)handeling - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be
  • No tags were found...

ouderenmis(be)handeling - Stad Oudenaarde

EDITORIAALINFO-MAGAZINE 2008 - SEPTEMBER - 1INFO-MAGAZINE NR. 57VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :Stadsbestuur OudenaardeAdministratief CentrumMaagdendaleTussenmuren 179700 OudenaardeTel. 055 31 46 01Fax 055 30 13 45E-mail stad@oudenaarde.behttp://www.oudenaarde.beREDACTIE :Erna Van der StraetenMarc LamonHilde LefèvreChris BralRonny VerhaegheRik VanwalleghemLieven De KempeneerJessy WandelsPetra De SmetVlaams Meldpuntouderenmis(be)handelingFOTO’S :Sylvianna De GrootePatricia VandevyvereDavid ArdaenAZ OudenaardeOCMW OudenaardeBrandweerRita DevrieseCRVVGuy MinnaertKinderopvang BegijhofRLVATom NevejanUITVOERING- LAY- OUT :Rosita AllinckxPUBLICITEIT EN DRUK :Drukkerij SchaubroeckSteenweg Deinze 1549810 NazarethTel. 09/389 02 11Je kon er de voorbije maanden niet naast kijken. ‘Oudenaarde 1708’, het evenementdat de Slag bij Oudenaarde van 11 juli 1708 herdenkt, domineert hetstraatbeeld. Misschien was jij één van de 12.000 toeschouwers die half juli dehistorische reconstructie van de slag bijwoonden? Misschien bezocht je intussenal de tentoonstellingen in het stadhuis en het Huis de Lalaing? Of misschienvond je daar nog de tijd niet voor? Geen nood: nog tot eind oktober krijgje daar de kans toe. Lees in dit magazine wat ‘Oudenaarde 1708’nog te biedenheeft.Vorig jaar lokte het 1ste Oudenaardse Schlagerfestival een massa volk naar deQubus. Het spreekt dus vanzelf dat in 2008 een 2de editie van het festival wordtgeprogrammeerd. Het podium wordt op 17 oktober opnieuw bevolkt door hetkruim van het Vlaamse Levenslied: Paul Severs, Nicole en Hugo, Willy Somersen The Schlagershowband staan garant voor een lange avond amusement.Op 5 oktober is het weer Open Bedrijvendag. Naast een resem privé-bedrijvengooien dit jaar ook de.zwem.com, het Algemeen Ziekenhuis en het Woon-, LeefenZorgcentrum De Meerspoort de deuren open voor het publiek. Wat daar zoalte bekijken valt op 5 oktober lees je in dit magazine.De brandweerzone Vlaamse Ardennen nam onlangs een IGS-container indienst, die zal worden ingezet bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen. Tekst enuitleg op pagina 8.In de middenkatern besteden we deze keer aandacht aan de veranderde verkeerssituatierond de ophaalbrug over de Schelde. Daar wordt tussen 20 augustusen 20 november een nieuw verkeerscirculatieplan uitgetest.De milieudienst schudde twee bijdragen uit de pen: een item over duurzaambouwen en een bijdrage over de klimaatwijken. Je leest er alles over van depagina’s 18 tot 21.Op sociaal vlak besteden we aandacht aan ouderenmis(be)handeling, kortstondigekinderopvang in de mini-crèche in het Begijnhof en andere sociale weetjes.Op de pagina’s 24 en 25 schetsen we de stand van zaken van de openbare werkenin de stad: de weg- en rioleringswerken in de Mullemstraat en deLindestraat, de inrichting van openbare toiletten in de Sint-Walburgastraat ende renovatiewerken aan de gevels van de Abdij Maagdendale.En verder bijdragen over ‘Oudenaarde 2007’, het jaarverslag van het stadsbestuur,enkele raadgevingen voor de kinderen die per fiets naar school gaan eneen nieuwe actie van he Centrum Ronde van VlaanderenEn tot slot nog een warme oproep aan alle geïnteresseerde inwoners die graagveertiendaags via een e-brief op de hoogte gehouden worden van wat reilt enzeilt in de stad. De e-brief heeft afwisselend een culturele inhoud en een overzichtvan de belangrijkste gemeenteraadsbeslissingen. Een mailtje naarstad@oudenaarde.be is voldoende om in de lijst van bestemmelingen van dee-brief opgenomen te worden. Doen!Veel leesgenot!De Secretaris,De Burgemeester,Luc VanquickenborneMarnic De Meulemeester

More magazines by this user
Similar magazines