ouderenmis(be)handeling - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be
  • No tags were found...

ouderenmis(be)handeling - Stad Oudenaarde

6 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE - 2008OPEN BEDRIJVENDAGHet stadsbestuur wil de lokale economische bedrijvigheid aanmoedigen, stimuleren enondersteunen. Door deel te nemen aan de gemeenteactie van Open Bedrijvendag komenOudenaardse bedrijven in de kijker. Op zondag 5 oktober openen verschillende bedrijven inonze stad hun deuren voor het grote publiek tussen 10 uur en 18 uur.HET STEDELIJK ZWEMBAD DE.ZWEM.COMHet stadsbestuur zelf kon niet achterwege blijven en besloot de bezoekers de kans te geveneen blik te werpen achter de schermen van de.zwem.com.Het stedelijk zwembad de.zwem.com werd in 2000grondig gerenoveerd en uitgebreid met een instructie-en peuterbad, 3 whirlpools en 2 Turkse stoombaden.Elke dag komen leerlingen van diverse scholener zwemmen; overdag is het een drukte van jewelste.In de.zwem.com zijn ook een zwemclub en eenduikersclub actief.Tijdens Open Bedrijvendag kan je uitzonderlijk detechnische ruimte onder het zwembad zien en kom jete weten wat er allemaal komt bij kijken om bezoekersveilig te laten zwemmen. Iedere dag wordencontroles uitgevoerd. Wie dat wil, krijgt van de firmaAxima een boeiende technische uitleg. Wie liever opeigen houtje een bezoek wil brengen, verneemt viapanelen ook de nodige informatie. De medewerkersvan de.zwem.com staan klaar om je hartelijk te ontvangen.Na je bezoek krijg je een gratis zwemticketen de cafeteria is open voor wie wil genieten van eendrankje.ALGEMEEN ZIEKENHUIS OUDENAARDE &HET WOON-, LEEF- EN ZORGCENTRUMALGEMEEN ZIEKENHUIS OUDENAARDEHet Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde maakt vanOpen Bedrijvendag gebruik om de belangrijkste vernieuwingenin de kijker te plaatsen. In de loop van devoorbije jaren werden verschillende medischedisciplines versterkt met jonge, dynamische artsen.Je kan in het AZ terecht in de rugschool, de diabetischevoetkliniek, een slaaplabo, de borstkliniek, deobesitaskliniek en de heupkliniek.Overal wordt gewerkt met multidisciplinaire teams.Deze en nog heel wat andere diensten (de poliklinieken,het medisch laboratorium, het operatiekwartier,de vernieuwde sterilisatieafdeling, …) zijn op 5 oktobertoegankelijk voor het grote publiek.Daarnaast worden ook de resultaten van de bouwenrenovatiewerkzaamheden van de voorbije tweejaren aan de bezoekers getoond. Pediatrie vormtsamen met de vernieuwde materniteit en neonataleunit een volwaardige geïntegreerde Moeder- enKindfunctie in een aangename en aantrekkelijkeomgeving.MEER INLICHTINGENOVER HET ZIEKENHUISVIND JE OP WWW.AZOUDENAARDE.BE.

More magazines by this user
Similar magazines