Aanbod - Kempenhaeghe

kempenhaeghe.nl
  • No tags were found...

Aanbod - Kempenhaeghe

ClubsIn clubverband kunnen bewoners samen met anderen een hobbyuitoefenen. Zo bouwen ze ook aan hun sociale contacten. Deelnameaan enkele clubs is gratis, voor andere geldt een contributie. Dezekosten zijn gebaseerd op werkelijke kosten in een jaar. Er is geenwinstoogmerk. Lidmaatschap van een club wordt zonder tegenberichtautomatisch verlengd.

More magazines by this user
Similar magazines