Productgids Bladen V7.indd - Lobeco

lobeco.nl
  • No tags were found...

Productgids Bladen V7.indd - Lobeco

InbraakbeveiligingscentralesNetworX centralesDe NetworX familie heeft diverse centrales : NX-4SE, NX-6SE, NX-8SE, NX-8plusen NX-10. De centrales verschillen in het aantal zones 4 t/m 192 (hardwarematigen/of draadloos) en het aantal aan te sluiten modules.01302.SE NX-4SE€ 191,00 Inbraakbeveiligingscentrale in standaard behuizing, incl. 2,3 Ah accu.De NX-4SE is de kleinste NetworX-centrale met 4 zones en uitbreidbaar met draadloze detectorstot max. 8 zones en 9 codes. De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer met3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden metde volgende protocollen : SIA level 1 /level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoondoormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwdesirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in decentrale is identiek aan centrales van de NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 isde centrale op afstand via PSTN,ISDN en/of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en destatus te bekijken, waardoor service en beheer mogelijk is.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMB00803-CCS- Standaard bedraad op centrale : 4 zones- Draadloos : max. 8 zones- Maximaal totaal: 8 zones (bedraad met draadloos)- Aantal zonetypes : 30- Partities : 1- Gebruikerscodes : 8, 1 installateurscode- Logboek voor 512 recente gebeurtenissen- Twee open collector uitgangen- Aantal aan te sluiten modules : max. 2- Aantal bediendelen : 8- Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 1 A- Plaats voor 1 module in kast- Flash microprocessor- Automatisch in/uitschakelrooster- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 66 mA- Kleur kast : Grijs- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen metalen kast : 212 x 235 x 92 mm (hxbxd)- Gewicht : 2,32 kg01480.SE NX-6SE€ 263,93 Inbraakbeveiligingscentrale in standaard behuizing, incl. 7Ah accu.De NX-6SE is een NetworX-centrale voor kleine kantoren en woningen met 6 zones en uitbreidbaarmet draadloze detectors tot max. 16 zones en 41 codes. De centrale heeft een geentegreerdemodemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kangeprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level 1 /level 2, XSIA, Ademco-Contact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokalealarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. Deprogrammatuur in de centrale is identiek aan centrales van de NetworX-familie. Met het softwarepakketDL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/of TCP/IP of rechtstreeks teup/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en beheer mogelijk is.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : ILJ00804-CCS- Standaard bedraad op centrale : 6 zones- Draadloos : max. 16 zones- Maximaal totaal: 16 zones (bedraad met draadloos)- Aantal zonetypes : 30- Aantal partities : 2 (incl. gezamenlijke zones)- Gebruikerscodes : 40, 1 installateurscode- Logboek voor 512 recente gebeurtenissen- Vier open collector uitgangen- Aantal aan te sluiten modules : max. 3- Aantal bediendelen : 16 (8 per partitie)- Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 1 A- Plaats voor 3 modules in kast- Flash microprocessor- Automatisch in/uitschakelrooster- 2-draads rookmelders aansluitbaar- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 70 mA- Kleur kast : Grijs- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen metalen kast : 290 x 290 x 95 mm (hxbxd)- Gewicht : 3,02 kgmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-32414147


Inbraakbeveiligingscentrales01022 NX-6SE€ 248,00 Inbraakbeveiligingscentrale in NX-004 behuizing, incl. 7Ah accu.De NX-6SE is een NetworX-centrale voor kleine kantoren en woningen met 6 zones en uitbreidbaarmet draadloze detectors tot max. 16 zones en 41 codes. De centrale heeft een geentegreerdemodemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kangeprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level 1 /level 2, XSIA, Ademco-Contact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokalealarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. Deprogrammatuur in de centrale is identiek aan centrales van de NetworX-familie. Met het softwarepakketDL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/of TCP/IP of rechtstreeks teup/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en beheer mogelijk is.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : ILJ00804-CCS- Standaard bedraad op centrale : 6 zones- Draadloos : max. 16 zones- Maximaal totaal: 16 zones (bedraad met draadloos)- Aantal zonetypes : 30- Aantal partities : 2 (incl. gezamenlijke zones)- Gebruikerscodes : 40, 1 installateurscode- Logboek voor 512 recente gebeurtenissen- Vier open collector uitgangen- Aantal aan te sluiten modules : max. 3- Aantal bediendelen : 16 (8 per partitie)- Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 1 A- Plaats voor 3 modules in kast- Flash microprocessor- Automatisch in/uitschakelrooster- 2-draads rookmelders aansluitbaar- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 70 mA- Kleur kast : wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen metalen kast : 305 x 325 x 98 mm (hxbxd)- Gewicht : 3,3 kg01460.SE NX-8SE€ 373,64 Inbraakbeveiligingscentrale in standaard behuizing, incl. 7Ah accu.De NX-8SE is de NetworX-centrale die zowel voor woningen als bedrijven toegepast kanworden met max. 48 zones en 100 codes. De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezermet 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd wordenmet de volgende protocollen : SIA level 1 /level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol(sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwdesirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de centraleis identiek aan centrales van de NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is decentrale op afstand via PSTN,ISDN en/of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en destatus te bekijken, waardoor service en beheer mogelijk is.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IJL00801-CCS- Standaard bedraad op centrale : 8 zones- Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)- Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)- Aantal zonetypes : 30- Aantal partities : 8- Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden- Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode- Logboek : 512 recente gebeurtenissen- Twee relaisuitgangen- Vier open collector uitgangen- Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen- Maximaal 8 bediendelen per partitie- Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 1,5 A- Plaats voor 3 modules in kast- Flash microprocessor- Automatisch in/uitschakelrooster- 2-draads rookmelders aansluitbaar- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 60 mA- Kleur kast : Grijs- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen metalen kast : 290 x 290 x 95 mm (hxbxd)- Gewicht : 3,1kg8


Inbraakbeveiligingscentrales01022.1 NX-8SE€ 373,00 Inbraakbeveiligingscentrale in NX-004 behuizing, incl. 7Ah accu.Deze NX-8SE is gemonteerd in een montagevriendelijke tweedelige kast met platte deksel.Doordat de deksel eenvoudig van de kast is af te halen is deze kast eenvoudiger toe te passenin de meterkast. Voorzien van 2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling. De NX-8SE is deNetworX-centrale die zowel voor woningen als bedrijven toegepast kan worden met max. 48zones en 100 codes. De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummersen telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgendeprotocollen : SIA level 1 /level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormeldennaar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriverof spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiekaan centrales van de NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is de centrale op afstandvia PSTN,ISDN en/of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en de status te bekijken,waardoor service en beheer mogelijk is.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IJL00801-CCS- Standaard bedraad op centrale : 8 zones- Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)- Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)- Aantal zonetypes : 30- Aantal partities : 8- Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden- Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode- Logboek : 512 recente gebeurtenissen- Twee relaisuitgangen- Vier open collector uitgangen- Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen- Maximaal 8 bediendelen per partitie- Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 1,5 A- Plaats voor 3 modules in kast- Flash microprocessor- Automatisch in/uitschakelrooster- 2-draads rookmelders aansluitbaar- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 60 mA- Kleur kast : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen metalen kast : 305 x 325 x 98 mm (hxbxd)- Gewicht : 3,3kg01491.SE NX-8SE€ 391,23 Inbraakbeveiligingscentrale in MikroS behuizing, incl. 7Ah accu.Deze NX-8SE is gemonteerd in een montagevriendelijke tweedelige kast (1,25 mm plaatstaal).Voorzien van 2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling. De centrale kan zowel voor woningenals bedrijven toegepast kan worden met max. 48 zones en 100 codes. De centraleheeft een geïntegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking.Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level 1 / level2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon).Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurdesirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiek aan centrales van de NetworXfamilie.Met het softwarepakket DL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/of TCP/IP te up/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en beheer mogelijk is.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IJL00801-CCS- BZ-MI keuring : 10-01-0756- Standaard bedraad op centrale : 8 zones- Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)- Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)- Aantal zonetypes : 30- Aantal partities : 8- Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden- Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode- Logboek : 512 recente gebeurtenissen- Twee relaisuitgangen- Vier open collector uitgangen- Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen- Maximaal 8 bediendelen per partitie- Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 1,5 A- Plaats voor 4 modules in kast- Flash microprocessor- Automatisch in/uitschakelrooster- 2-draads rookmelders aansluitbaar- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 60 mA- Kleur kast : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen kast : 351 x 283 x 148 mm (hxbxd)- Gewicht : 6 kgmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-32414149


Inbraakbeveiligingscentrales- Flash microprocessor- Automatisch in/uitschakelrooster- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 70 mA- Materiaal kast : Polycarbonaat- Kleur kast : Wit- Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen kast : 225 x 256 x 113 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,7 kg01411.2 NX-10-LB-V3-EUR€ 629,30 Inbraakbeveiligingscentrale in polycarbonaat behuizing, incl. 7Ah accu.De NX-10-LB-EUR V3 is een compleet beveiligingssysteem in grote behuizing dat gebruikmaakt van geavanceerde technologie voor inbraak-, brand- en omgevingsdetectie. Dit flexibelebeveiligingssysteem is eenvoudig te installeren enmakkelijk in gebruik. Met vier partitiesen standaard 48 bedraade en/of draadloze zones is de NX-10 geschikt voor de beveiligingvan grote en kleine woningen en licht commerciële omgevingen. De NX-10-V3 is standaardvoorzien van een modulaire draadloze ontvanger. Indien het bereik van de zenders niet voldoendeis kan het signaal versterkt worden of de ontvangstmodule kan via een basisprint buitende kast op de NetworX-bus geplaatst worden. De NX-10 kan bediend worden door middelvan maximaal vier volledig bi-directionele draadloze bediendelen. De centrale heeft standaardeen PSTN modemkiezer opsteekprint met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking.Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level 1 /level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobieletelefoon). Om via GSM/SMS/GPRS te kunnen doormelden kan de NX-7002N op het moederbordvan de centrale geplaatst worden. Voor de lokale alarmering is er een ingebouwdesirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiekaan centrales van de NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is de centrale opafstand via PSTN,ISDN en/of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en de status te bekijken,waardoor service en beheer mogelijk is.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0253- NEN-EN 50131-1, security grade 2- Standaard bedraad op centrale : 2 zones- Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)- Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)- Aantal zonetypes : 30- Aantal partities : 4- Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden- Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode- Logboek : 512 recente gebeurtenissen- Twee relaisuitgangen- Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen- Maximaal 8 bediendelen per partitie- Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Max. voedingsuitgang : 1,2 A- Plaats voor 3 modules in kast- Plaats voor NX-7002N op moederboard- Flash microprocessor- Automatisch in/uitschakelrooster- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 70 mA- Materiaal kast : Polycarbonaat- Kleur kast : Wit- Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen kast : 395 x 255 x 120 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,7 kg01401.V3 NX-10 Green KIT€ 999,00 Ideale basiskit voor het beveiligen van elke woning en makkelijk uit te breiden op klantspecificatie.De NX-10 Green KIT bestaat uit :1x NX-10-V3-EUR + NX-537 PSTN-kiezer1x NX-1048 draadloos LCD bediendeel2x Draadloze PIR (TX-2211-03-11)1x Draadloos magneetcontact (TX-1011-03-1)1x Keyfob (TX-4131-0302)1x Draadloze binnensirene (TX-7001-05-1)Voor speciale staffelprijzen, bel de binnendienst: 070-3143 150mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141411


Inbraakbeveiligingscentrales02982.V3 NX-7002N-V3€ 423,32 NX-10 opsteek SMS/GSM/GPRS alarmoverdragerDe NX-7002N-V3 module is de SMS/GSM/GPRS kiezer die op de NX-10 opgestoken kanworden. Met deze module zijn de SIA/Contact-ID rapporteringen door te sturen via 6 doormeldmanieren.De module is in te stellen als enige kiezer op de centrale maar ook als backupvan de analoge PSTN-lijn of ISDN-lijn of IP-lijn. De NetworX centrales kunnen ook methogere snelheid geup-/download worden via de GSM-data verbinding (DL900 versie 2.16 ofhoger).De GPRS rapporten kunnen ontvangen worden door de Osborn-Hoffman IP ontvanger.Derapporten kunnen ook als SMS-tekst bericht verstuurd worden naar uw mobiel. Het isook mogelijk om SMS-commando's (inschakelen/uitschakelen, enz.) te versturen naar decentrale. In de module dient een SIM-kaart geplaatst te worden. Voor het doormelden viaGPRS dient de SIM-kaart wel de GPRS faciliteit te krijgen. Voor Up/downloaden dient hetGSM-data nummer aangevraagd te worden.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0174- Voor op print NX-10- 6 programmeerbare rapporteringsbestemmingen- Back-up voor PSTN, ISDN en TCP/IP kiezers- Tekst berichten naar SMS- SMS-commando's ontvangen- Up/Download mogelijk- Incl. externe antenne met 1,5 m kabel- Aansluitspanning : 9 - 14,5 Vdc- Stroomverbruik nom.: 30mA- Stroomverbruik max.: 2 A piek- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 102 x 50 x 24 mm (hxbxd)- Gewicht : 50 gramNetworX bediendelen en kaartlezersHet bediendeel vormt het belangrijkste onderdeel van de installatie voor de gebruiker,want deze moet hij elke dag bedienen. Daarom is voor de NetworX-familie hierextra zorg aan besteed. Dit uit zich in de fraaie vormgeving, de 5 extra functionaliteitstoetsenen grote LCD scherm (bij NX-1048 en NX-148). Deze extra toetsenzorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleende omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. Vanaf de NX-1048 kan de NX-serieook worden bediend met een menustructuur.01462 NX-148€ 207,00 LCD-bediendeelEen luxe bediendeel met een groot 2x16 karakter LCD. Te gebruiken als één of meerderepartitie bediendeel. De 5 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudigingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. Dezoneteksten en installateurstekst zijn individueel te wijzigen.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IJL00809-B- BZ-MI keuring : 07-98-0497- 5 functietoetsen- 3 paniektoetsen- 4 status led's- Menu gestuurd- Twee talen : Nederlands/Engels- Weergave alle partities of 1 partitie- Verlichte toetsen- Zoemertoon instelbaar- Display hoek instelbaar- Display verlichting instelbaar- Afneembare klep- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : max. 110 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 135 x 158 x 30 mm (hxbxd)- Gewicht : 290 gram12


Inbraakbeveiligingscentrales01415.V3 NX-1048€ 204,93 LCD-bediendeel met menuDit design bediendeel met groot 2 x16 karakter LCD en pictogrammen. Door de menustructuurin de NX-1048 is het bedienen en programmeren van de NetworX-centrale nog gemakkelijkerin gebruik en onderhoud. Het bediendeel is te gebruiken als één of meerdere partitiebediendeel. De 8 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudigingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. De zonetekstenen installateurstekst zijn individueel te wijzigen.De code van de gebruiker kan gekoppeld worden aan een taal (keuze uit 10 talen). Bij hetbedienen ziet men dus de tekst altijd in de eigen taal.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0235- 8 functietoetsen- 3 paniektoetsen- Status pictogrammen- Menugestuurd voor gebruiker- Programmeren : menugestuurd en/of adresgestuurd- Meerdere talen : Nederlands/Engels enz.- Weergave alle partities of 1 partitie- Verlichte toetsen- Zoemertoon instelbaar- Display hoek instelbaar- Display verlichting instelbaar- Aansluitspanning : 9 - 14,4 Vdc- Stroomverbruik : min. 13,8 mA en max. 29 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 101 x 179 x 20 mm (hxbxd)- Gewicht : 227 gram01463.1 NX-1308€ 129,38 LED-bediendeelDit bediendeel geeft 8 zones weer via een LED. De fraaie vormgeving is hetzelfde als hetLCD-bediendeel NX-148. De 5 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dater eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeldwordt.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMD00801-B- BZ-MI keuring : 07-98-0497- 5 functietoetsen- 3 paniektoetsen- 6 status led's- Verlichte toetsen- Afneembare klep- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : max. 130 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 158 x 135 x 30 mm (hxbxd)- Gewicht : 264 gram01447 NX-1208€ 93,15 LED-bediendeel.Dit bediendeel geeft 8 zones weer via een LED-display. De 4 extra functionaliteitstoetsenzorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiligingingeschakeld wordt.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IOJ00801-B- 4 functietoetsen- 3 paniektoetsen- 6 status led's- Verlichte toetsen- Afneembare klep- Ruimte voor logo- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : max. 50 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 126 x 113 x 22 mm (hxbxd)- Gewicht : 173 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141413


Inbraakbeveiligingscentrales6000021 NX-006€ 35,00 NetworX NX-148/NX-1048 opbouw bediendeelbehuizingMetalen behuizing met deksel waarin een NX-148 of NX-1048 bediendeel geplaatst kan worden.Hiermee kan ongewenst bedienen voorkomen worden. Inclusief verwijderbare montageplaaten sabotageschakelaar.Specificaties :- Ideaal voor scholen/openbare ruimtes- Kleur : wit- Afmetingen : 154 x 240 x 50 mm (hxbxd)- Gewicht : 1 kg6000022 NX-007€ 50,00 NetworX NX-148 inbouw bediendeelbehuizingMetalen inbouw behuizing met deksel voor NX-148 bediendeel. Inclusief verwijderbare montageplaaten sabotageschakelaar.Specificaties :- Ideaal voor scholen/openbare ruimtes- Kleur : wit- Inbouw-afmetingen : 160 x 250 x 58 mm (hxbxd)- Totale afmetingen : 190 x 275 x 60- Gewicht : 1,3 kg01545 NX-1750€ 142,83 LED bediendeel met kaartlezerDe NX-1750 is in-/opbouw LED bediendeel met een proximity kaartlezer welke aangeslotenkan worden op de 3 draads-bus van de NetworX centrales. De functies die ermee uitgevoerdkunnen worden zijn: het opensturen van een deur via de relaisuitgang op de NX-1750, hetschakelen van de centrale en/of het schakelen van een uitgang op de centrale of uitgangmodule.Een kaart kan op 3 manieren aangeboden worden en bij iedere manier kan bepaaldworden wat de actie kan zijn. Door een rooster is te bepalen op welke tijdstippen een tag dedeuruitgang aan te sturen is. Op de NX-1750 worden alle statussen weergegeven van detoegewezen partitie en van 8 zones van die partitie. Een deuropenener is tevens vrij te schakelenvia de vrijgave-uitgang op de module en via een zone in de centrale. Blijft de deur telang open staan dan kan er ook een waarschuwing gegeven worden.Tags/kaarten kunneneenvoudig manier ingelezen, geactiveerd en gedeactiveerd worden m.b.v. een bediendeel.Als een deuropener gebruikt wordt dan dient daar een externe voeding voor gebruikt te worden.Specificaties :- Aantal NX-1750 op centrale : max. 8 per partitie (afhankelijk van centrale)- Aantal kaarten : max. 240 (afhankelijk van centrale)- Relaisdeuruitgang : NC/C/NO, 1A/24Vdc- Uitgangvrijschakelingang : 1- Aantal led’s : 4 statusled's en 8 zone led's- Ingebouwde zoemer- Sabotageschakelaar- Uitneembaar aansluitblok- In-/opbouw montage- Aansluitspanning : 12 Vdc (vanuit centrale)- Stroomverbruik in rust : 30 mA- Stroomverbruik max. : 120 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 49 °C- Afmetingen inbouw: 86 x 86 x 15 mm (hxbxd)- Afmetingen opbouw: 86 x 86 x 28 mm (hxbxd)- Gewicht : 55 gram01546 TAG1750€ 10,87 Proximity keytag EM 125 KHz (minimale afname 10 stuks)Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750 en de Roger PRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulatie- MANCHESTER gecodeerd- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102.- Afmetingen : 40 x 25 x 4 mm (hxbxd)- Gewicht : 4 gram14


Inbraakbeveiligingscentrales4001008 EMKF-1€ 5,00 Proximity keytag EM 125 KHz(minimale afname 10 stuks)Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750 en de Roger PRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulatie- MANCHESTER gecodeerd- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102.- Afmetingen : 4 x 25 mm (d x diameter)01787 ISO-Kaart clamshell 125kHz€ 3,50 ISO-kaart (minimale afname 10 stuks)Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers zoals Networx NX1750 en de RogerPRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM. Voorzien van kaartnummer op de achterkant. Dit iseen 1,8 mm dikke kaart.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulation- MANCHESTER coding- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102- Afmetingen : 86 x 54 x 1,8 mm (hxbxd)01534 NX-1701E€ 285,66 KaartlezerDe NX-1701E is een proximity kaartlezer welke direct aangesloten kan worden op de3 draads-bus van de NetworX centrales. De lezer kan zowel binnen als buiten gemonteerdworden.De functies die ermee uitgevoerd kunnen worden zijn: het opensturen van een deurvia de uitgang op de NX-1701E, het schakelen van de centrale, het schakelen van een uitgangop de centrale of uitgangmodule. Een kaart kan op 3 manieren aangeboden worden enbij iedere manier kan bepaald worden wat de actie kan zijn. Door een rooster is te bepalenop welke tijdstippen de kaartlezer de uitgang kan sturen. Via de 2 led's op de NX-1701E isde status van de installatie of uitgang weer te geven. Door de deurstandsignaleringzone dieaanwezig op de print kan er een signaal afgegeven worden als de deur geopend blijftstaan.Een kaart/tag is op eenvoudige manier aan te maken, te verwijderen, te activeren endeactiveren via het bediendeel. Als een deuropener gebruikt wordt dan dient daar een externevoeding voor gebruikt te worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- Aantal kaartlezers op centrale : max. 15 (afhankelijk van centrale)- Aantal kaarten : max. 240 (afhankelijk van centrale)- Open collector uitgang : 1 (voor aansturing relais)- Uitgangvrijschakelingang : 1- Aantal led’s : 2 led (vrij programmeerbaar)- Ingebouwde zoemer- Optische sabotageschakelaar- Aansluitspanning : 12 Vdc (vanuit centrale)- Stroomverbruik in rust : 40 mA (met led’s aan), max. : 110 mA- Beschermingsklasse : IP54- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 66 °C- Afmetingen : 115 x 38 x 25 mm (hxbxd)- Gewicht : 180 gram01535 NX-1705E€ 12,94 Proximity kaart voor NX-1701ESpecificaties :- Afmetingen : 86 x 54 x 1 mm (hxbxd)- Gewicht : 6 gram01536 NX-1706E€ 12,00 Proximity keytag voor NX-1701ESpecificaties :- Afmetingen : 40 x 30 x 4 mm (hxbxd)- Gewicht : 4 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141415


InbraakbeveiligingscentralesNetworX draadloze ontvangers GEN II 868 MHz01521 NX-848E€ 331,00 Basisprint met ontvangstmodule voor 48 draadloze zendersDeze ontvanger is voor het ontvangen van GEN II draadloze detectoren en bediendelen/sirens.De module bestaat uit drie delen : de behuizing, de ontvanger en de basisprint. Doorde basisprint kan de ontvanger op de NetworX-bus aangesloten worden. Met deze modulekan er voor gezorgd worden dat voor de zenders altijd ontvangst is. In totaal kunnen 4 ontvangstmodulesop de NX-10 of NetworX geplaatst worden.De module werkt voor de NX-10 als bi-directionele ontvanger, waardoor het draadloze bediendeelen sirenes ontvangen kunnen worden.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0242- Frequentie : 868 MHz- Module is bewaakt- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 52 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Relatieve vochtigheid : max. 95% niet condenserend- Afmetingen : 165 x 117 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 350 gram01518 NX-848E-RP€ 331,00 Repeatermodule voor draadloze zendersDeze repeatermodule is voor het versterken van het te ontvangen signaal van GEN II 868MHz draadloze detectoren. In totaal kunnen max. 15 repeaters op de NetworX-netwerk geplaatstworden. De aangesloten zenders kunnen bekeken worden in een diagnose softwaretool,welke the uploaden is vanaf de Lobeco website onder downloads.Incl. externe 12V adapter.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0242- Werkt voor 868 MHz GEN-II detectoren- Niet voor bi-directionele draadloze bediendelen/sirenes- Module is bewaakt- Diagnose via softwaretool- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 52 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Relatieve vochtigheid : max. 80% niet condenserend- Afmetingen : 165 x 117 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 350 gram01504 NX-848E-BB€ 98,00 BasisprintOp de basisprint is de ontvanger te plaatsen die standaard in de NX-10 centrale geplaatst is.Als het bereik van de ontvanger op het NX-10 print onvoldoende is dan kan de ontvangerbuiten de meterkast geplaatst worden via deze basisprint. Deze basisprint is bedraad aan tesluiten op de NetworX-bus.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0242- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 52 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Relatieve vochtigheid : max. 95% niet condenserend- Afmetingen : 165 x 117 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 300 gram16


InbraakbeveiligingscentralesNetworX draadloze detectors GEN II 868 MHzDeze draadloze detectors zijn speciaal voor de ontvanger van de NX-10 en de NX-848E ontvangstmodule. Het betreft de nieuwe generatie (GEN-II) draadloze detectors.Dit houd in dat het bediendeel en sirenes be-directioneel zijn.01414.V3 NX-1048-R-W€ 332,24 Draadloos LCD-bediendeel met menuDit bi-directioneel draadloos design bediendeel met groot 2 x16 karakter LCD en pictogrammen.Door de menustructuur in de NX-1048-R-W is het bedienen en programmeren van deNetworX-centrale nog gemakkelijker voor gebruik en onderhoud. Het bediendeel is te gebruikenals één of meerdere partitie bediendeel. De 5 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeldvoor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiligingingeschakeld wordt. De zoneteksten en installateurstekst zijn individueel te wijzigen. Ideaalvoor moeilijk bereikbare locaties of als u de installatietijd to een minimum wil beperken.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0236- Frequentie : 868 MHz GEN-II- Alleen geschikt voor NX-10-V3-EUR- 5 functietoetsen- 3 paniektoetsen- Status pictogrammen- Menugestuurd voor gebruiker- Programmeren : menugestuurd en/of adresgestuurd- Meerdere talen : Nederlands/Engels enz.- Weergave alle partities of 1 partitie- Verlichte toetsen- Zoemertoon instelbaar- Display hoek instelbaar- Display verlichting instelbaar- Spanning bedrijfelektronica : 4 x AA 1,5 V primaire cel- Spanning displayverlichting : 2 x AA 1,5 V primaire ce;- Stroomverbruik : min. 70 microA en max. 21,7 mA- Levensduur batterij : gemiddeld 3 jaar- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 101 x 179 x 28 mm (hxbxd)- Gewicht : 441 gram01423 Slimline TX-1011-1 wit€ 79,70 Magneetcontact zenderDit is een GEN-II opbouw magneetcontact. De magneet kan aan 2 kanten van het contactgeplaatst worden. Er zit ook een bewaakte (met eindweerstanden) aansluiting op voor hetaansluiten van een extern contact van een ander apparaat.Specificaties :- REQ geregistreerd- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Advies : binnen 30 m monteren in pand- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal- Bewaakte ingang voor extern contact (2x4k7)- Aansluitspanning : 3 Vdc, 1300 mAh lithium batterij- Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A- Stroomverbruik : in rust 3 µA- RF vermogen : 25 mW- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 49 °C- Afmetingen : contact : 102 x 32 x 32 mm (hxbxd), magneet : 40 x 11 x 13 mm01424 Slimline TX-1011-3 bruin€ 79,70 Magneetcontact zenderDit is een GEN-II opbouw magneetcontact. De magneet kan aan 2 kanten van het contactgeplaatst worden. Er zit ook een bewaakte (met eindweerstanden) aansluiting op voor hetaansluiten van een extern contact van een ander apparaat.Specificaties :- REQ geregistreerd- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Advies : binnen 30 m monteren in pand- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal- Bewaakte ingang voor extern contact (2x4k7)- Aansluitspanning : 3 Vdc, 1300 mAh lithium batterij- Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A- Stroomverbruik : in rust 3 µA- RF vermogen : 25 mW- Kleur : Bruin- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 49 °C- Afmetingen : contact : 102 x 32 x 32 mm (hxbxd), magneet : 40 x 11 x 13 mmmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141417


Inbraakbeveiligingscentrales01425 Longlife TX-1211-1 wit€ 119,03 Magneetcontact zenderDit is het grote GEN-II opbouw magneetcontact. De magneet kan aan 2 kanten van het contactgeplaatst worden. Doordat er 2 batterijen in het magneetcontact geplaatst kan worden iskan de werking wel 10 jaar zijn. Er zit ook een bewaakte (met eindweerstanden) aansluitingop voor het aansluiten van een extern contact van een ander apparaat.Specificaties :- REQ in aanvraag- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Advies : binnen 30 m monteren in pand- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Levensduur battery : 3 to 5 jaar (1 batt.), 6 tot 10 jaar (2 batt.)- Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal- Bewaakte ingang voor extern contact (2x4k7)- Aansluitspanning : 3 Vdc, 1300 mAh lithium batterij (1 of 2)- Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A- Stroomverbruik : in rust 3 µA- RF vermogen : 25 mW- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 49 °C- Afmetingen : contact : 115 x 45 x 31 mm (hxbxd)- Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm- Gewicht : 88 gram01426 Longlife TX-1211-3 bruin€ 119,03 Magneetcontact zenderDit is het grote GEN-IIopbouw magneetcontact. De magneet kan aan 2 kanten van het contactgeplaatst worden. Doordat er 2 batterijen in het magneetcontact geplaatst kan worden iskan de werking wel 10 jaar zijn. Er zit ook een bewaakte (met eindweerstanden) aansluitingop voor het aansluiten van een extern contact van een ander apparaat.Specificaties :- REQ in aanvraag- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Advies : binnen 30 m monteren in pand- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Levensduur battery : 3 to 5 jaar (1 batt.), 6 tot 10 jaar (2 batt.)- Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal- Bewaakte ingang voor extern contact (2x4k7)- Aansluitspanning : 3 Vdc, 1300 mAh lithium batterij (1 of 2)- Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A- Stroomverbruik : in rust 3 µA- RF vermogen : 25 mW- Kleur : Bruin- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 49 °C- Afmetingen : contact : 115 x 45 x 31 mm (hxbxd)- Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm- Gewicht : 88 gram01429 TX-5011€ 139,73 Trilcontact zenderHet trilcontact detecteert vibraties uit het kozijn van het raam of deur. Door het ingebouwdereedcontact is tevens, d.m.v. een magneet, de raam/deurstand te detecteren. Het trilcontactkan zowel horizontal en verticaal worden gemonteerd.Specificaties :- REQ geregistreerd- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Advies : binnen 30 m monteren in pand- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Levensduur battery : 3 to 5 jaar (1 batt.), 6 tot 10 jaar (2 batt.)- Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal- Incl.magneet voor bewaken openen raam- Gevoeligheid instelbaar in 4 standen- Pulsteller instelbaar- Aansluitspanning : 3 Vdc, 1300 mAh lithium batterij (1 of 2)- Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A- Stroomverbruik : in rust 10 µA- RF vermogen : 1 mW- Kleur : wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 49 °C- Afmetingen : 115 x 32 x 32 mm (hxbxd)- Gewicht : 74 gram18


30963 6 9mInbraakbeveiligingscentrales01427 TX-4131€ 72,45 Keyfob zenderMet deze afstandsbediening zijn de NX-centrales te bedienen. Hiervoor wordt de code, dieovergestuurd wordt, contant wisselend versleuteld. De keyfob heeft van een sleutelbosring.Specificaties :- REQ geregistreerd- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- 4 Toetsen voor 6 functies: IN, UIT, IN/AANWEZIG, Paniek, Medisch alarm en activeren van uitgang- Inschakelenbevestiging door een toon van de sirene mogelijk.- Rolling code- Aansluitspanning : 12 Vdc, 33 mAh Alkaline batterij (5 - 8 jaar levensduur)- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 58 x 36 x 11 mm (hxbxd)01430 TX-3011€ 102,47 PaniekknopzenderDe nieuwe platte paniekknop heeft een drukknop aan iedere zijde. Beide drukknoppen moetentegelijk ingedrukt worden voor een alarm. Hiermee kunnen ongewenste alarmen voorkomenworden.Specificaties :- REQ geregistreerd- Zenderbereik : 100 m (vrije veld)- Probeer bereik binnen 30 meter van ontvanger te houden- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Supervisietijd : 18 minuten- Aansluitspanning : 3V lithium batterij- Stroomverbruik : 3µA- Beschermingsklasse : IP 67 tot 3m diepte in water- Bedrijfstemperatuur : 12 tot 50 °C- Afmetingen : 64 x 46 x 13 mm (hxbxd)01420 TX-2211€ 136,62 Spiegel Passief Infrarood detector zenderDe 9 gordijnvelden van de draadloze TX-2211 spiegel PIR bieden een maximale detectiecapaciteitin het hele beveiligde gebied, inclusief detectie direct onder de detector. De specialeeigenschappen van het gordijnveld zorgen ook voor een hogere stabiliteit en ongevoeligheidvoor ongewenste alarmen die ontstaan door temperatuurschommelingen in de ruimte zelf.De "4D" -signaalverwerking vormt de basis van de ASIC van deze PIR. De 4D-signaalverwerkingmaakt gebruik van "Moving Pole Filters", die continu de omgeving bewaken op achtergrondruisen indien nodig extra filterfuncties inschakelen.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0171- Zenderbereik : 400 m (vrije veld), 30 m (normaal)- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Bereik : 10 of 16 m (instelbaar)- Detectiezones : 9 , openingshoek 86°- Gevoeligheidsinstellingen : 2 (standaard/hoog)- Functies voor verhogen levensduur batterijen : zender uit, 3 (of 10) minuten na alarm, speciale looptest functie- Sabotage schakelaar- Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal- Aansluitspanning : 3 Vdc 1300mAh lithium batterij (2 - 4 jaar levensduur)- Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A- Gemiddeld stroomverbruik : 10 µA- Bedrijfstemperatuur : -12 tot 43 °C- Afmetingen : 120 x 70 x 50 mm (hxbxd)- Gewicht : 175 gramBoven-aanzicht2,40 4 8 10 12 m0 8 16 mZij-aanzicht0 2,5 5 7,5 10 m0 4 8 12 16 mmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141419


30963 6 9mInbraakbeveiligingscentrales01431 TX-2212€ 136,62 Diervriendelijke Spiegel Passief Infrarood detector zenderDeze diervriendelijke detector zal op dieren tot 20 kg niet reageren zolang deze 0,8 m vanafde grond blijven. De 9 gordijnvelden van de draadloze TX-2212 spiegel PIR bieden een maximaledetectiecapaciteit in het hele beveiligde gebied, inclusief detectie direct onder de detector.De speciale eigenschappen van het gordijnveld zorgen ook voor een hogere stabiliteit enongevoeligheid voor ongewenste alarmen die ontstaan door temperatuurschommelingen inde ruimte zelf. Dankzij de mogelijkheid om het bereik in te stellen, kan de TX-2212 wordenaangepast aan de specifieke risico´s voor nodeloos alarm dat kan optreden in kleine ruimten.De "4D" -signaalverwerking vormt de basis van de ASIC van deze PIR. De 4D-signaalverwerkingmaakt gebruik van "Moving Pole Filters", die continu de omgeving bewaken op achtergrondruisen indien nodig extra filterfuncties inschakelen. Dankzij de "4D" technologie kandeze PIR een intelligente analyse uitvoeren van een signaalpatroon om zo een onderscheidte maken tussen werkelijke menselijke bewegingen en huisdieren van < 20 kg.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0322- Zenderbereik : 400 m (vrije veld), 30 m (normaal)- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Bereik : 12 m- Detectiezones : 9 , openingshoek 86°- Gevoeligheidsinstellingen : 2 (standaard/laag)- Functies voor verhogen levensduur batterijen : zender uit, 3 (of 10) minuten na alarm, speciale looptest functie- Witlichtfilter- Sabotage schakelaar- Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal- Aansluitspanning : 3 Vdc 1300mAh lithium batterij (2 - 4 jaar levensduur)- Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A- Gemiddeld stroomverbruik : 10 µA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 120 x 70 x 50 mm (hxbxd)- Gewicht : 175 gramBoven-aanzicht2,40 4 8 10 12 m0 8 16 mZij-aanzicht0 2,5 5 7,5 10 m0 4 8 12 16 m01421 TX-2411€ 235,98 Spiegel PIR/Radar detector zenderDe TX-2411 is een draadloze spiegel PIR/ radar combinatie, welke werkt op de unieke 868MHz GEN 2 frequentie. Het optische deel van de TX-2411 is een 89° 12m meervoudige gordijnspiegel "step & glide" focus. Ook wordt er gebruikt gemaakt van 4D-signaalverwerking.Deze maakt gebruik van "Moving Pole Filters", die continu de omgeving bewaken op achtergrondruisen indien nodig extra filterfuncties inschakelen. Dankzij de "4D" technologie kandeze PIR een intelligente analyse uitvoeren van een signaalpatroon om zo een onderscheidte maken tussen werkelijke menselijke bewegingen en bronnen van nodeloos alarm. De radarwerkt op C-band (5.8 GHz) met bereik beheersing technologie. De combinatie van dezeradar en PIR geeft een perfecte detectie en de verkleint de kans op ongewenste meldingen.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0170- Zenderbereik : 400 m (vrije veld), 30 m (binnen)- Frequentie : 868 Mhz GEN-II- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Bereik PIR en Radar: 7,5 of 12 m (instelbaar)- Detectiezones : 7 , openingshoek 86°- Montagehoogte : 1,8-3m- Radarfrequentie : 5,8 GHz- Gevoeligheidsinstellingen : 2 (standaard/hoog)- Functies voor verhogen levensduur batterijen : zender uit, 3 (of 10) minuten na alarm, speciale looptest functie- Witlichtfilter- Sabotage schakelaar- Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal- Aansluitspanning : 3 Vdc 1300mAh lithium batterij20


12606 12 mInbraakbeveiligingscentrales- Levensduur : bij 1 batt. 1,5 jaar, bij 2 batt. 3 jaar, bij 3 batt. 4,5 jaar- Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A- Stroomverbruik : normaal 91 µA, max. 24 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 150 x 70 x 50 mm (hxbxd)- Gewicht : 175 gramBoven-aanzicht2,40 4 8Zij-aanzicht12 m0 4 8 12 16 m01063 TX-110€ 187,00 Passief infrarood raamdetectorDeze raamdetector is ontworpen om in de bovenkant van het raamkozijn of deur gemonteerdte worden. Middels 2 programmeerbare PIR sensoren via gordijnlenzen wordt de detectie bepaaldzodat het gehele raam beveiligd is.Specificaties :- Zenderbereik : 150 m (vrije veld), 30 m (binnen)- Frequentie : 868 Mhz GEN2- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Bereik: 2 m, hoek 34 graden- Detectiezones : 4- Automatische temperatuur compensatie- Puls instelling (1 of 2)- Automatische temperatuur compensatie- AND/OR functie- Aansluitspanning : 3,6 - 6 Vdc- Stroomverbruik in rust : 75 uA- Stroomverbruik in alarm : 900 uA- Beschermingsfactor : IP54- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 280 x 40 x 30 mm (hxbxd)- Gewicht : 157 gramZij-aanzichtVoor-aanzicht2m34 00,5 m1,2 m01422 TX-6212€ 220,46 Optische rookmeldzenderDeze melder heeft een ingebouwde gevoeligheidsmeter, die continu zijn eigen werking controleert.Als de melder een storing waarneemt van zijn eigen werking, dan wordt dat door deled weergegeven. Bij alarm (optisch) gaat de ingebouwde piëzo zoemer af en zal de meldingworden doorgegeven naar de centrale. De melder is voorzien van een testknop.Specificaties :- Zenderbereik : 150 m (vrije veld), 30 m (binnen)- Frequentie : 868 Mhz GEN2- Werkt met NX-848E/NX848E-RP en NX-10- Rooksensorgevoeligheid : 0,14 +/- 0,04 bB/m- Ingebouwde verloop(drift) compensatie- Dagelijkse volledige diagnose test- Piëzo zoemer : 85 dB op 3 m- Aansluitspanning : 2 stuks 3 Vdc 1300mAh lithium batterij (3 jaar levensduur)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141421


Inbraakbeveiligingscentrales- Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A- Gemiddeld stroomverbruik : 35 µA- Kleur : Crème wit- Luchtvochtigheid :


InbraakbeveiligingscentralesNetworX draadloze ontvangers 433 MHz01471 NX-408-I€ 162,50 Ontvangstmodule voor 8 draadloze zendersDeze ontvanger maakt het mogelijk om de NetworX familie draadloos uit te breiden met 8zenders op de frequentie 433,92 MHz. De mogelijkheid om detectiemiddelen draadloos toete passen, maakt de NetworX extra flexibel. Dit betekent dat het systeem desgewenst metde gebruiker "mee kan groeien" of verhuizen. Draadloos heeft daarnaast als extra voordeeldat de woning of bedrijfspand niet wordt ontsierd met in het zicht lopende bekabeling en hetheeft een zeer snelle installatietijd. De componenten van NetworX zijn volledig supervised.Dat wil zeggen dat de werking van de detectors 24 uur per dag wordt bewaakt. Ook zijn alleontvangers voorzien van RF stoorzenderdetectie, waardoor elke poging tot storen van deontvangst wordt gezien als een vorm van sabotage. De ontvangers zijn als insteekkaart teplaatsen in de kast of op afstand van de centrale. Het zendvermogen van de modules kanbeperkt worden door andere zendapparatuur in de directe omgeving.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00801-UB- Frequentie : 433,92 Mhz- Werkt met alle NetworX centrales- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 20 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)- Gewicht : 68 gram01472 NX-416-I€ 190,44 Ontvangstmodule voor 16 draadloze zendersDeze ontvanger maakt het mogelijk om de NetworX familie draadloos uit te breiden met 16zenders op de frequentie 433,92 MHz. De mogelijkheid om detectiemiddelen draadloos toete passen, maakt de NetworX extra flexibel. Dit betekent dat het systeem desgewenst metde gebruiker "mee kan groeien" of verhuizen. Draadloos heeft daarnaast als extra voordeeldat de woning of bedrijfspand niet wordt ontsierd met in het zicht lopende bekabeling en hetheeft een zeer snelle installatietijd. De componenten van NetworX zijn volledig supervised.Dat wil zeggen dat de werking van de detectors 24 uur per dag wordt bewaakt. Ook zijn alleontvangers voorzien van RF stoorzenderdetectie, waardoor elke poging tot storen van deontvangst wordt gezien als een vorm van sabotage. De ontvangers zijn als insteekkaart teplaatsen in de kast of op afstand van de centrale. Het zendvermogen van de modules kanbeperkt worden door andere zendapparatuur in de directe omgeving.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00802-UB- Frequentie : 433,92 Mhz- Werkt met alle NetworX centrales- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 20 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)- Gewicht : 68 gram01473 NX-448-I€ 231,84 Ontvangstmodule voor 48 draadloze zendersDeze ontvanger maakt het mogelijk om de NetworX familie draadloos uit te breiden met 48zenders op de frequentie 433,92 MHz. De mogelijkheid om detectiemiddelen draadloos toete passen, maakt de NetworX extra flexibel. Dit betekent dat het systeem desgewenst metde gebruiker "mee kan groeien" of verhuizen. Draadloos heeft daarnaast als extra voordeeldat de woning of bedrijfspand niet wordt ontsierd met in het zicht lopende bekabeling en hetheeft een zeer snelle installatietijd. De componenten van NetworX zijn volledig supervised.Dat wil zeggen dat de werking van de detectors 24 uur per dag wordt bewaakt. Ook zijn alleontvangers voorzien van RF stoorzenderdetectie, waardoor elke poging tot storen van deontvangst wordt gezien als een vorm van sabotage. De ontvangers zijn als insteekkaart teplaatsen in de kast of op afstand van de centrale. De draadloze componenten zijn Europeesgekeurd. Het zendvermogen van de modules kan beperkt worden door andere zendapparatuurin de directe omgeving.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00803-UB- Frequentie : 433,92 Mhz- Werkt met alle NetworX centrales- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 20 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)- Gewicht : 68 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141423


InbraakbeveiligingscentralesA1012 NX-469€ 24,84 Behuizing voor ontvangstmodules NX-408/416/448Met deze behuizing is de module op locatie te plaatsen.Specificaties :- Plastic behuizing- Kleur : Wit- Afmetingen : 140 x 100 x 20 mm (hxbxd)- Gewicht : 70 gram01522 Quickbridge€ 262,89 Universele ontvangstmodule voor 16 draadloze zendersMet deze 8-kanaals ontvanger kan ieder beveiligingssysteem draadloos uitgebreid worden.Op ieder kanaal kunnen 2 bestaande 433.92Mhz NetworX zenders, zoals bijv. de NX-480PIR, worden ingeleerd. Het inleren van de zenders gaat eenvoudig met dipswitches op deprint. De 8 kanalen zijn open collector uitgangen.De module werkt volledig supervised met de zenders.Specificaties :- Frequentie : 433,92 Mhz- Open collector uitgangen : max. 50 mA- 8 uitgangenled's- 3 statusled's- Voor SmartSecurity n.v.t.- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 60 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 40 °C- Afmetingen : 131 x 103 x 25 mm (hxbxd) (excl.antennes)NetworX draadloze detectors 433 MHz01474.1 NX-450N-I€ 82,80 Magneetcontact zenderDit is een opbouw magneetcontact. De magneet kan aan de korte of lange kant van het contactgeplaatst worden. Er zit ook een bewaakt (met eindweerstanden) extern contact op deNX-450 om een ander apparaat aan te sluiten.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00806-C- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 433,92 Mhz- Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal- Extra ingang voor extern contact (NO of NC)- Aansluitspanning : 3 Vdc 1300 mAh lithium batterij (3-5 jaar levensduur)- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : contact : 82 x 39 x 24 mm (hxbxd)- Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm- Gewicht : 52 gram01474.2 NX-451N-I€ 82,80 Magneetcontact zender bruinDit is een bruin opbouw magneetcontact. De magneet kan aan de korte of lange kant van hetcontact geplaatst worden. Er zit ook een bewaakt (met eindweerstanden) extern contact opde NX-450 om een ander apparaat aan te sluiten.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00806-C- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 433,92 Mhz- Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal- Extra ingang voor extern contact (NO of NC)- Aansluitspanning : 3 Vdc 1300 mAh lithium batterij (3-5 jaar levensduur)- Kleur : Bruin- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : contact : 82 x 39 x 24 mm (hxbxd)- Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm- Gewicht : 52 gram24


Inbraakbeveiligingscentrales01500 NX-454-I€ 139,73 Trilcontact en magneetcontact zenderHet trilcontact detecteert vibraties uit het kozijn van het raam of deur. Door het ingebouwdereedcontact is tevens, d.m.v. een magneet, de raam/deurstand te detecteren. De trilcontactkan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.Specificaties :- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 433,92 Mhz- Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal- Pulstellerinstelling- Sabotagebeveiliging- Aansluitspanning : 3 Vdc lithium batterij (5-8 jaar levensduur)- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : contact : 152 x 35 x 32 mm (hxbxd)- Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm01502 NX-455-I€ 78,66 Inbouw magneetcontact zenderDit draadloze inbouwmagneetcontact is een kleine draadloze zender met een magneetcontact,welke eenvoudig in een deur/raamkozijn geplaatst kan worden.Specificaties :- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 433,92 Mhz- Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal- Aansluitspanning : 3 Vdc lithium batterij (3 tot 5 jaar levensduur)- Batterij niet op locatie te vervangen- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : contact : 95,61 x 19,11 mm (hxdiameter)- Afmetingen magneet : 15 x 19,11 mm (hxdiameter)- Gewicht : 35 gram01475 NX-470-I€ 73,49 Keyfob zenderMet deze afstandsbediening is de NetworX centrale te bedienen.De keyfob is voorzien vansleutelbosring.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00805-HZ- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 433,92 Mhz- 4 Toetsen voor 6 functies: IN, UIT, IN/AANWEZIG, Paniek, Medisch alarm en activeren van uitgang- Inschakelenbevestiging door een toon van de sirene mogelijk.- Aansluitspanning : 12 Vdc, 33 mAh Alkaline batterij (5 - 8 jaar levensduur)- Kleur : Zwart- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 58 x 36 x 11 mm (hxbxd)- Gewicht : 20 gram01476 NX-475-I€ 105,57 PaniekknopzenderDe paniekknop is voorzien van halssnoer.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00807-PK- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 433,92 Mhz- Bestand tegen water en schokken- Voorzien van clip om aan een riem te bevestigen- Aansluitspanning : 3,5 Vdc lithium batterij (5 - 8 jaar levensduur)- Beschermingsklasse : IP56- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 72 x 44 x 28 mm (hxbxd)- Gewicht : 50 gramA1001€ 9,32Muurbevestiging voor paniekzender NX-475-I (per 5 stuks)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141425


30963 6 9mInbraakbeveiligingscentrales01503 NX-476-I€ 109,71 PaniekknophorlogeDe waterdichte paniekknop kan geplaatst worden in horlogeband, riemclip, muurbevestigingadaptorof halssnoer.Afhankelijk van wat er in de NetworX centrale geprogrammeerd wordt,zal er paniek, help of brandalarm gegenereerd worden bij het indrukken van de knop. Hetlampje van de knop licht op bij het indrukken om aan te geven dat de boodschap overgestuurdwordt.Specificaties :- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 433,92 Mhz- Bestand tegen water en schokken- Incl. Muurmontage adaptor- Incl. Clip voor riembevestiging- Incl. Kettingadapter- Aansluitspanning : 3 Vdc lithium batterij (4 jaar levensduur)- Beschermingsklasse : IP56- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 38 x 33 x 13 mm (hxbxd)- Gewicht : 12 gram01477 NX-480-I€ 132,48 Fresnel Passief Infrarood detector zenderSpecificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00804-P- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 433,92 Mhz- Bereik : 11x12 m- Gevoeligheidsinstellingen : 2 (standaard/hoog)- Functies om de levensduur van de batterijen te verhogen : zender uit 3 minuten na alarm, speciale looptest functie- Witlichtfilter- Sabotage schakelaar tegen afnemen van muur en kap- Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal- Aansluitspanning : 2x 1,5 Vdc AA alkaline batterijen (3 - 4 jaar levensduur)- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 73 x 62 x 59 mm (hxbxd)- Gewicht : 128 gramBoven-aanzicht2,40 0,8 4 8 11 12 mZij-aanzicht0 2,5 5 7,5 10 m01511 Montagebeugel (muur/plafond) voor NX-480-I€ 14,4901484 NX-485-I€ 30,02 Huisdierlenzen (3 stuks)Lens voor in het geval dat huisdieren aanwezig zijn.Worden per 3 stuks geleverd, inclusiefafplakfolie.26


30963 6 9mInbraakbeveiligingscentralesBoven-aanzicht2,40 0,8 4 8 11 12 mZij-aanzicht0 2,5 5 7,5 10 m01061 NX-110€ 187,00 Passief infrarood raamdetectorDe raamdetector is ontworpen om in de bovenkant van het raamkozijn of deur gemonteerdte worden. D.m.v. 2 PIR sensoren via gordijnlenzen wordt de detectie bepaald zodat het geheleraam beveiligd is.Specificaties :- Bereik: 2 m, hoek 34 graden- Detectiezones : 4- Automatische temperatuur compensatie- Puls instelling (1 of 2)- Automatische temperatuur compensatie- AND/OR functie- Aansluitspanning : 3,6 - 6 Vdc- Stroomverbruik in rust : 75 uA- Stroomverbruik in alarm : 900 uA- Beschermingsfactor : IP54- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 280 x 40 x 30 mm (hxbxd)- Gewicht : 157 gramZij-aanzichtVoor-aanzicht2m34 00,5 m1,2 m01513 NX-487€ 203,90 Akoestische glasbreukdetectorDe detector is de geintegreerde draadloze Shatterpro II glasbreukmelder.Met de gepatenteerde 'Patroon herkenningstechnologie' luistert de detector naar het patroonvan brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v. handgeklap gecontroleerdworden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt te worden in ruimtenwaar zo min mogelijk achtergrond ruis aanwezig is ( bijv. niet in een keuken gebruiken). Voorplafond of muur montage. De detector kan getest worden met glasbreuktester artikelnummer04175 (zie hoofdstuk detectors).Specificaties :- Bereik vensterglas, dubbel glas en andere soorten : max. 6 m- Te gebruiken voor glastypes met dikte van :- vensterglas van 2,4 tot 6,4 mm- gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm- draadglas van 6,4 mm- Minimale afmeting glas : 30 x 60 cm- Ruimten minimaal 3 x 3 meter groot- Montageafstand moet minimaal 1 meter van glas zijn- Aansluitspanning : 2 x 3 Vdc lithium batterij- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 80 x 108 x 43 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141427


Inbraakbeveiligingscentrales01478.3 NX-492-I€ 214,94 Optische rookmeldzenderDeze optische melder heeft een ingebouwde gevoeligheidsmeter, die continu zijn eigen werkingcontroleert. Als de melder een storing waarneemt van zijn eigen werking, dan wordt datdoor de led weergegeven. Bij alarm gaat de ingebouwde piëzo zoemer af en zal de meldingworden doorgegeven naar de centrale. De melder is voorzien van een testknop.Specificaties :- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 433,92 Mhz- Optische detector- Ingebouwde verloop(drift) compensatie- Dagelijkse volledige diagnose test- Piëzo zoemer : 85 dB op 3 m- Aansluitspanning : 2 stuks 3 Vdc lithium batterijen- Kleur : Crème wit- Luchtvochtigheid :


InbraakbeveiligingscentralesNetworX kaartlezermodule01541 NX-1710E€ 120,06 KaartlezermoduleDe NX-1710E is een kaartlezermodule waarop 2 Wiegand kaartlezers (zie in dit hoofdstukde kaartlezers) op aangesloten kunnen worden. De module werkt op de 3 draads-bus van deNetworX centrales.Voor de kaartlezers zijn al 6 standaard Wiegand protocollen aanwezig.Een eigen Wiegandprotocol is aan te maken. De functies voor beide kaartlezers die geldenzijn: het opensturen van een deur via de relaisuitgang op de print, het schakelen van de centrale,het schakelen van een uitgang op de centrale of uitgangmodule. Een kaart kan op 2manieren aangeboden worden en bij iedere manier kan bepaald worden wat de actie kanzijn. Door een rooster is te bepalen op welke tijdstippen de kaartlezer de uitgang kan sturen.Voor iedere kaartlezer is er een led- en zoemeringang.Door de deurstandsignaleringszonedie aanwezig op de print is kan er een signaal afgegeven worden als de deur geopend blijftstaan. Een kaart/tag is op eenvoudige manier aan te maken, te verwijderen, te activeren endeactiveren via het bediendeel. Voor het schakelen van een deuropener dient een externevoeding gebruikt te worden.Specificaties :- Aantal kaartlezermodules op centrale : max. 16 (afhankelijk van centrale)- Aantal kaarlezers op module : 2- Aantal kaarten : max. 240 (afhankelijk van centrale)- Relaisdeuruitgang : 1 (5 A 125/277 Vac, 5 A 30Vdc)- Uitgangvrijschakelingang : 2- Deurstandzone- Sabotage-ingang voor kaarlezers- Zoemeruitgang voor kaarlezers- 2 led aansturingen voor kaartlezers- Aansluitspanning module: 10,5 - 14 Vdc- Aansluitspanning voor kaartlezers : 12 Vdc en 5 Vdc- Stroomverbruik module in rust : 40 mA (met led’s aan)- Stroomverbruik module max. : 110 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 55 °C- Afmetingen : 150 x 82 x 25 mm (hxbxd)4001020 PRT62LT-G€ 95,00 Systeem (wiegand) kaartlezer EM 125 KHzDe PTR-62LT kan gekoppeld worden aan een toegangscontrolesysteem. De koppeling meteen toegangscontrolesysteem is met Wiegand en RACS protocollen te maken. Er zijn 2 ingangenvoor de zoemer en led-aansturing. De kaartlezer heeft een sabotageschakelaar.Specificaties :- Protocol : Unique EM 125 kHz- Leesafstand : ca. 12 cm- Sabotagecontact : 50 mA/24V- Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS- Standaard : Wiegang 26 bit- Prog. ingangen : 2- Programmeerbaar via kaarten- Kabellengte : 2,5 m- Max. kabellengte : 150 m- Aansluitspanning : 10 - 15 Vdc- Stroomgebruik : 45 mA- Beschermingsklasse : IP 65- ABS behuizing- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)- Afmetingen : 100 x 40 x 25 mm (hxbxd)4001025 PRT66LT-G€ 100,00 Systeem (wiegand) kaartlezer EM 125 KHzDe PTR-66LT kan gekoppeld worden aan een toegangscontrolesysteem. De koppeling meteen toegangscontrolesysteem is met Wiegand en RACS protocollen te maken. Er zitten 2 ingangenextra op voor de zoemer en led-aansturing. De kaartlezer is voorzien van een sabotageschakelaaren is m.b.v. RUD-1 vanaf de PC met RARC software te programmeren.Specificaties :- Protocol : Unique EM 125 kHz- Leesafstand : ca. 15 cm- Sabotagecontact : 50 mA/24V- Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS, RS232- Standaard : Wiegang 26 bit- Prog. ingangen : 2- Schroefaansluiting- Programmeerbaar via kaarten- Max. kabellengte : 150 m- Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc- Stroomgebruik : 70 mA- Beschermingsklasse : IP 65- ABS behuizing- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)- Afmetingen : 85 x 85 x 27 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141429


Inbraakbeveiligingscentrales4001013 PRT64EM-VP€ 227,00 Stand-alone/systeem kaartlezer (EM 125 KHz) vandaalbestendigDe PTR-64EM-VP is een metalen vandaalbestendige kaart/PIN-lezer, welke zowel standaloneals gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken is. De koppeling meteen toegangscontrolesysteem is met standaard (Wiegand) protocollen te maken.In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In de professionele standkan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden. Tevens is hetmogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten. Voor de stand-alonestand zijn er 2 in/uitgangen, 2 ingangen en een relaisuitgang. Deze kunnen o.a. gebruikt wordenvoor deurbewaking, exitknop, deuralarm en koppeling met inbraakbeveiligingssysteem.De deurbewakingstijd is zowel in seconden als minuten in te stellen. Door de AAN en UITfunctie (derde LED op kaartlezer) in de kaartlezer kan de toegang beperkt worden en kan dekaarlezer als beveiligingsmodule gebruikt worden. Tevens is de IN/UITstatus na een programmeerbaretijd uit te laten gaan. De kaartlezer is m.b.v. de PC via de RACS software teprogrammeren. Inclusief 3 programmeerpassen.Specificaties :- Protocol : Unique EM 125 kHz- Leesafstand : ca. 15 cm- Sabotagecontact : 50 mA/24V- Stand-alone of systeem kaartlezer- Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS, RS232- LED/zoemer aanstuuring mogelijk- Aantal kaarten en/of codes : 120- Facility code functie- Prog. in/uitgangen : 2- Prog. ingangen : 2- Prog relais : 1,5A 24 Vdc/ac- Aantal in/uitgangopties: 25- Deurvrijgave- en deurbewakingtijd : 1-99 seconden of minuten- Real-time klok- Zomer/wintertijd- Logboek : 3840 gebeurtenissen- Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar- Programmeerbaar via kaarten of PC (RACS software)- Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via Kaart- Kabellengte : 2,5 m- Max. kabellengte : 150 m- Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc- Stroomgebruik : 85 mA- Beschermingsklasse : IP 65- ABS behuizing- Kleur : donker grijs- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)- Afmetingen : 115 x 80 x 35 mm (hxbxd)- Gewicht : 470 gram4001019 PRT12EM-G€ 130,00 Stand-alone/systeem kaart- en/of codelezer (EM 125KHz)De PTR-12 is zowel stand-alone als gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken.De koppeling met een toegangscontrolesysteem is met standaard (Wiegand) protocollente maken. De PRT-12 is zowel met code en/of kaart te bedienen.In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In de professionele standkan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden. Tevens is hetmogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten. Voor de stand-alonestand zijn er 2 uitgangen en 1 ingang. Deze kunnen o.a. gebruikt worden voor deurbewaking,exitknop en deuralarm. Door de AAN en UIT functie in de kaartlezer kan de toegang beperktworden. Inclusief 3 programmeerpassen.Specificaties :- Protocol : Unique EM 125 kHz- Leesafstand : ca. 15 cm- Sabotagecontact : 50 mA/24V- Stand-alone of systeem kaartlezer- Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS- Aantal gebruikers : 120 (met kaart en/of code)- Prog. uitgangen : 2- Prog. ingangen : 1- Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar- Programmeerbaar via codes- Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via kaart/code- Functietoetsen : 2 (deurbel en licht)- Kabellengte : 2,5 m- Max. kabellengte : 150 m- Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc- Stroomgebruik : 60 mA- Beschermingsklasse : IP 65- ABS behuizing- Kleur : donker grijs- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)- Afmetingen : 151 x 46 x 25 mm (hxbxd)- Gewicht : 150 gram30


Inbraakbeveiligingscentrales4001017 RUD-1€ 99,00 RUD-1 USB-programmeerinterface en RS485/USB converterDe RUD-1 is een universele draagbare communicatie interface voor Roger toegangscontrolemodules. Het product is ontworpen voor de installateur, welke een laptop gebruikt voor hetinstellen en programmeren van Roger controllers en kaartlezers. De RUD-1 krijgt de spanningvan de USB poort en heeft een ingebouwde 12 Vdc voeding voor de te programmerenkaartlezer. De RUD-1 kan gebruikt worden voor:- Communicatie met RACS toegangscontrole systeem- Configuratie en managen van PR serie controllers met PR Master software- Configuratie en managen van PRTxxEM en PRTxxMF kaartlezers met RARC software- Firmware upgrade in PR serie controllers- Firmware upgrade in PRTxxEM en PRTxxMF kaartlezers- In andere applicaties als USB naar RS485 converter4001052 AX-2€ 19,00 N Kaartlezerbeugel voor montage op het raamOp de kaartlezerbeugel kan de PRT66 gemonteerd worden en daarna aan het raam geplaktworden. Hierdoor is de PRT66 te activeren aan de buitenkant het pand. Van buitenaf is eeninbraaksysteem hiermee op een veilige manier, conform de voorschriften, in en uit te schakelen.Specificaties :- Voorzien van montagemateriaal- Afmetingen : 160 x 96 x 46 (hxbxd)- Gewicht : 120 gram01546 TAG1750€ 10,87 Proximity keytag EM 125 KHz (minimale afname 10 stuks)Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750 en de Roger PRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulatie- MANCHESTER gecodeerd- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102.- Afmetingen : 40 x 25 x 4 mm (hxbxd)- Gewicht : 4 gram4001008 EMKF-1€ 5,00 Proximity keytag EM 125 KHz(minimale afname 10 stuks)Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750 en de Roger PRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulatie- MANCHESTER gecodeerd- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102.- Afmetingen : 4 x 25 mm (d x diameter)- Gewicht : 4 gram23100 Proximity sleutelhanger€ 25,00 Keytag (minimale afname 10 stuks)Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers zoals de Roger PRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM.Specificaties :- Kleur : zwart- Afmetingen : 59 x 26 x 9 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141431


Inbraakbeveiligingscentrales01787 ISO-Kaart clamshell 125kHz€ 3,50 ISO-kaart (minimale afname 10 stuks)Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers zoals Networx NX1750 en de RogerPRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM. Voorzien van kaartnummer op de achterkant. Dit iseen 1,8 mm dikke kaart.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulation- MANCHESTER coding- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102- Kleur : wit- Afmetingen : 86 x 54 x 1,8 mm (hxbxd)4001015 ISO-Kaart PVC125kHz€ 4,50 ISO-kaart (minimale afname 10 stuks)Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers zoals Networx NX1750 en de RogerPRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM. Voorzien van kaartnummer op de achterkant. Dezekaarten zijn bedrukbaar.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulation- MANCHESTER coding- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102- Kleur : wit- Afmetingen : 86 x 54 x 0,8 mm (hxbxd)NetworX zone-uitbreiding01466 NX-216€ 127,31 Zone uitbreidingsmodule NX-8SEInstelbaar als een 8 of een 16 zone-uitbreiding.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0240- NCP-nummer : IJL00808-UB- BZ-MI keuring : 10-01-0758- Max. 5 stuks (bij 8 zones selectie) op NetworX-bus- Montage als insteekkaart m.b.v. meegeleverde steunen- Sabotage aansluiting t.b.v. losse behuizing- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 34 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)- Gewicht : 66 gram01488 NX-216E (plus)€ 137,66 Zone uitbreidingsmodule NX-8plusInstelbaar als een 8 of een 16 zone-uitbreiding.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0240- NCP-nummer : IMK00802-UB- BZ-MI keuring : 10-01-0758- Max. 23 stuks (bij 8 zones selectie) op NetworX-bus- Montage als insteekkaart m.b.v. meegeleverde steunen- Sabotage aansluiting- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 34 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)- Gewicht : 66 gram32


InbraakbeveiligingscentralesNetworX alarmoverdragers01445.1 NX-535N€ 130,41 SpraakmoduleDe NX-535E is een professionele spraakmodule. Er kunnen 15 verschillende vocale meldingenverstuurd worden naar een telefoon of GSM met voorafgaand een inleidende tekst.Werkt op NX-8SE/6SE/4SE en NX-8plus.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IQB00801-UB- 1 hoofdboodschap- 15 gebeurtenisboodschappen- Programmering boodschappen via DTMF-toestel- Aansluitspanning : 10-14 Vdc- Stroomverbruik : max. 53 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 102 x 58 mm (hxb)- Gewicht : 56 gram01444 NX-535N-V3€ 130,41 SpraakmoduleDe NX-535N-V3 is een professionele spraakmodule welke op de NX-10 print geplaatst kanworden. Er kunnen 15 verschillende vocale meldingen verstuurd worden naar een telefoonof GSM met voorafgaand een inleidende tekst.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IQB00801-UB- 1 hoofdboodschap- 15 gebeurtenisboodschappen- Programmering boodschappen via DTMF-toestel- Aansluitspanning : 10-14 Vdc- Stroomverbruik : max. 53 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 102 x 50 mm (hxb)- Gewicht : 56 gram01524 NX-590E€ 309,47 TCP/IP alarmoverdragerMet de NX-590E is het mogelijk om de doormelding van de NetworX centrale te laten verlopenvia TCP/IP. Naast de constante bewaking biedt de module ook de mogelijkheid meldingendoor te sturen naar 2 e-mail adressen. Een up/download kan ook via de module verlopenmet een snelheid van 9600 baud. De doormeldingen kunnen alleen ontvangen worden opeen Osborn Hoffman ontvanger.Specificaties :- REQ geregistreerd- Aansluitklemmen : RJ45 (LAN/WAN)- IP/adres : DHCP/FIXIP- Protocol : SIA, Contact ID- Ip-koppeling via Home automation (KNX, etc)- Aansluitspanning : 10-14 Vdc- Stroomverbruik : max. 120 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 153 x 82 mm (hxb)- Gewicht : 156 gram02982 NX-7002N€ 423,32 SMS/GSM/GPRS alarmoverdragerDe NX-7002N module is de SMS/GSM/GPRS kiezer die op de NetworX-bus aangeslotenkan worden. Met deze module zijn de SIA/Contact-ID rapporteringen door te sturen via 6doormeldmanieren. De module is in te stellen als enige kiezer op de centrale maar ook alsback-up van de analoge PSTN-lijn of ISDN-lijn of IP-lijn.De NetworX centrales kunnen ookmet hogere snelheid geup-/download worden via de GSM-data verbinding (DL900 versie2.16 of hoger).De GPRS rapporten kunnen ontvangen worden door de Osborn-Hoffman IPontvanger.De rapporten kunnen ook als SMS-tekst bericht verstuurd worden naar uw mobiel.Tevens is het mogelijk om SMS-commando's (inschakelen/uitschakelen, enz.) te versturennaar de centrale. In de module dient een SIM-kaart geplaatst te worden. Voor het doormeldenvia GPRS dient de SIM-kaart wel de GPRS faciliteit te krijgen. Voor Up/downloaden dienthet GSM-data nummer aangevraagd te worden.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0174- 6 programmeerbare rapporteringsbestemmingen- Back-up voor PSTN, ISDN en TCP/IP kiezers- Tekst berichten naar SMS- SMS-commando's ontvangen- Up/Download mogelijkmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141433


Inbraakbeveiligingscentrales- Incl. externe antenne met 1,5 m kabel- Aansluitspanning : 9 - 14,5 Vdc- Stroomverbruik nom.: 30mA- Stroomverbruik max.: 2 A piek- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 102 x 5 0x 24 mm (hxbxd)- Gewicht : 50 gram02982.V3 NX-7002N-V3€ 423,32 NX-10 opsteek SMS/GSM/GPRS alarmoverdragerDe NX-7002N-V3 module is de SMS/GSM/GPRS kiezer die op de NX-10 opgestoken kanworden. Met deze module zijn de SIA/Contact-ID rapporteringen door te sturen via 6 doormeldmanieren.De module is in te stellen als enige kiezer op de centrale maar ook als backupvan de analoge PSTN-lijn of ISDN-lijn of IP-lijn. De NetworX centrales kunnen ook methogere snelheid geup-/download worden via de GSM-data verbinding (DL900 versie 2.16 ofhoger).De GPRS rapporten kunnen ontvangen worden door de Osborn-Hoffman IP ontvanger.Derapporten kunnen ook als SMS-tekst bericht verstuurd worden naar uw mobiel. Het isook mogelijk om SMS-commando's (inschakelen/uitschakelen, enz.) te versturen naar decentrale. In de module dient een SIM-kaart geplaatst te worden. Voor het doormelden viaGPRS dient de SIM-kaart wel de GPRS faciliteit te krijgen. Voor Up/downloaden dient hetGSM-data nummer aangevraagd te worden.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0174- Voor op print NX-10- 6 programmeerbare rapporteringsbestemmingen- Back-up voor PSTN, ISDN en TCP/IP kiezers- Tekst berichten naar SMS- SMS-commando's ontvangen- Up/Download mogelijk- Incl. externe antenne met 1,5 m kabel- Aansluitspanning : 9 - 14,5 Vdc- Stroomverbruik nom.: 30mA- Stroomverbruik max.: 2 A piek- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 102 x 50 x 24 mm (hxbxd)- Gewicht : 50 gram01538 NX-AOIP kit NX-4/6/8/8plus€ 550,00 TCP/IP alarmoverdrager + SMS/GSM/GPRS alarmoverdragerMet deze Kit zijn alle alarmoverdracht voor AOIP te realiseren.De Kit bestaat uit :NX-590NX-7002N01539 NX-AOIP kit NX-10€ 550,00 TCP/IP alarmoverdrager + SMS/GSM/GPRS alarmoverdragerMet deze Kit zijn alle alarmoverdracht voor AOIP te realiseren.De Kit voor NX-10 bestaat uit :NX-590NX-7002N-V301266 NX-7400Prijs op aanvr. GPRS-alarmoverdragerMet de NX-7400 is het mogelijk om de doormelding van de NetworX of Guardall centrale telaten verlopen via GPRS. Een up/download kan ook via de module verlopen. De doormeldingenkunnen ontvangen worden op een Osborn Hoffman ontvanger en IRIS ontvanger. Programmerenkan ook geschied via een NX-Webapplicatie.Specificaties :- EN50131 keuring- Alarmrapportering mogelijk naar OH-ontvanger- Alarmrapportering mogelijk naar IRIS SECURE Apps ontvanger- Protocol : SIA, Contact ID- Directe koppeling met NetworX en Guardall inbraakcentrales34


Inbraakbeveiligingscentrales01267 NX-7420Prijs op aanvr. TCP/IP alarmoverdragerMet de NX-7420 is het mogelijk om de doormelding van de NetworX of Guardall centrale telaten verlopen via TCP/IP. Een up/download kan ook via de module verlopen. De doormeldingenkunnen ontvangen worden op een Osborn Hoffman ontvanger en IRIS ontvanger.Programmeren kan ook geschied via een NX-Webapplicatie.Specificaties :- EN50131 keuring- Alarmrapportering mogelijk naar OH-ontvanger- Alarmrapportering mogelijk naar IRIS SECURE Apps ontvanger- Protocol : SIA, Contact ID- Directe koppeling met NetworX en Guardall inbraakcentrales01268 NX-7440Prijs op aanvr. TCP/IP alarmoverdrager met GPRS backupMet de NX-7440 is het mogelijk om de doormelding van de NetworX of Guardall centrale telaten verlopen via TCP/IP met GPRS als backup. Een up/download kan ook via de moduleverlopen. De doormeldingen kunnen ontvangen worden op een Osborn Hoffman ontvangeren IRIS ontvanger. Programmeren kan ook geschied via een NX-Webapplicatie.Specificaties :- EN50131 keuring- Alarmrapportering mogelijk naar OH-ontvanger- Alarmrapportering mogelijk naar IRIS SECURE Apps ontvanger- Protocol : SIA, Contact ID- Directe koppeling met NetworX en Guardall inbraakcentralesA2965 NX-570€ 303,42 AL-1 & AL-2 ISDN alarmoverdragerDe NX-570 is een ISDN alarmoverdrager die op de NetworX-bus aangesloten kan worden.Alle data wordt vanuit de NetworX bus gestuurd en bij uitval van de bus zal de NX-570 ookeen melding naar de PAC versturen. De NX-570 is zowel geschikt voor B- als D-kanaal verbindingen(AL-1 en AL-2) en voor inluisteren via de NX-534 module. De beveiligingssoftwareen de S0-BUS bewaking zorgen voor een zekere en snelle overdracht van de alarmmelding.Via de NX-570 kan tevens de Up- en Downloading plaatsvinden, conform de richtlijnen. DeNX-570 neemt de lijn op door het herkennen van 5 vooraf ingevoerde telefoonnummers. Ditgeeft een optimale beveiliging voor up/downloaden.Op zowel Point to Point als Point to Multipoint ISDN verbindingen kan de NX-570 aangeslotenworden. Zijn beide B-kanalen bezet ten tijde van een alarmmelding dan schakelt de NX-570 een B-kanaal softwarematig vrij. Bij een Point to Point verbinding worden beide B-kanalenafgeschakeld. Bij sabotage zal de S0-BUS hardwarematig worden afgeschakeld.Specificaties :- NCP-nummer : IQB00802-K- ISDN aansluiting- RJ-45 in- RJ-45 uit- ISDN verbinding: EURO-ISDN DSSI ICTR-3- Download aansluiting via audiotap- Listening-in aansluiting naar NX-534- Protocollen AL-1 (B-kanaal): SIA level 1, SIA level 2, XSIA, Contact-ID en priveprotocol- Protocollen AL-2 (D-kanaal) : SIA codes met tekst naar OABX ontvanger of RC-4000 ontvanger- Aansluitspanning : 8 - 14 Vdc- Stroomverbruik in rust 18 mA, max. 95 mA- Luchtvochtigheid :


Inbraakbeveiligingscentrales- RS232-communicatie voor geavanceerde communicatie tussen UPS en PC- Superieur batterijbeheer- Plug & play voor eenvoudige installatie en bediening- Aantal 230Vac aansluitingen : 2- Accu herlaadtijd tot 80% capaciteit : ca. 3 uur- Aanbevolen accu: max.17Ah/12Vdc- Aansluitspanning : 142-300 Vac 50 Hz- Uitgangsspanning : 230 Vac 50 Hz- Vermogen : 350VA/210W- Max. stroom : 2,75 A bij 13,8 Vdc- Beschermingsklasse : IP 20- Kleur : zwart- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 40 °C- Afmetingen : 150 x 110 x 300mm (hxbxd)- Gewicht : 6,5 kg (incl.accu)01291 Osborn Hoffman ontvangersoftware PC-uitvoeringPrijs op aanvr.De software waarmee berichten zijn te ontvangen die doorgemeld worden via IP-modulesNX-590, NX-7002, NX-7400, NX-7420 en NX-7440 van NetworX kan geleverd worden in 3versies : 100, 500 of met 1000 klantenDe software kan het ontvangen bericht versturen, in Osborn-Hoffman of Surgard protocol viade RS232 poort, naar meldkamersoftware. De PC dient een fixed IP adres te hebben. Dezezijn dan eenvoudig door de meldkamersoftware binnen te halen. Vanuit de software op dePC zijn de alarmberichten direct uit te printen.De software heeft REQ-nummer : REQ 0025NetworX inluisteren01469 NX-534€ 141,80 Listen-In moduleMet deze module is er 2-weg audiocommunicatie mogelijk tussen de PAC of (mobiele) telefoonen het pand waar de NetworX installatie zich bevindt. Dit kan op twee manieren :- na een alarmmelding of- men kiest voor de optie om altijd de installatie aan te kunnen bellen.Tevens is het mogelijk om partitie 1 in/uit te schakelen en X-10 uitgangen te sturen met dezemodule. Dit artikel is inclusief speaker met in de behuizing een microfoon (03409).Specificaties :- 2 microfoon ingangen- 1 luidspreker uitgang (5W, 8 Ohm)- Directe activering of d.m.v. terugbelfunctie- Blokkeermogelijkheid van sirenes- X-10 interface voor max. 9 X-10 modules- Montage als insteekkaart d.m.v. meegeleverde steun- Aansluitspanning : 12 Vdc- Stroomverbruik in rust 50 mA, max. 100 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)- Gewicht : 58 gram03409 Speaker + ingebouwde microfoon€ 36,23Specificaties :- 5 W/ 8 Ohm- Afmetingen : 110 x 110 x 55 mm (hxbxd)- Gewicht : 436 gram03407 Microfoon€ 11,39Deze extra losse microfoon is te monteren op de NX-534 zodat op verschillende locatiesapart ingeluisterd kan worden.Specificaties :- Afmetingen : 9 x 7 mm (bxd)- Gewicht : 2 gram36


InbraakbeveiligingscentralesNetworX uitgangsmodules01486 NX-507€ 154,22 Relais uitgangsmoduleDit is een uitgangsmodule met 7 wisselrelais, 1 opencollector uitgang en X-10 interface.M.b.v. de X-10 uitgang zijn modules via het lichtnet te schakelen.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0231- NCP-nummer : IMB00804-UB- BZ-MI keuring : 10-01-0758- 8 programmeerbare roosters (bijv. voor in/uitschakelen centrale)- Maximaal 8 modules in een systeem- Montage als insteekkaart d.m.v. meegeleverde steun- Aansluitspanning : 12 Vdc- Stroomverbruik in rust 10 mA, max. 25 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)- Gewicht : 110 gram01468 NX-508€ 160,43 Open collector uitgangsmoduleDit is een uitgangsmodule met 8 open collector uitgangen, een X-10 interface en een parallelleprinterpoort. Gebeurtenissen worden direct uitgeprint. M.b.v. de X-10 uitgang zijn modulesvia het lichtnet te schakelen.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0233- NCP-nummer : IJL00810-UB- BZ-MI keuring : 10-01-0758- 8 programmeerbare roosters (bijv. voor in/uitschakelen centrale)- Maximaal 8 modules in een systeem- Montage als insteekkaart d.m.v. meegeleverde steun- Aansluitspanning : 12 Vdc- Stroomverbruik in rust 10 mA, max. 25 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)- Gewicht : 86 gramNetworX voeding01467 NX-320€ 209,07 Voedingmodule (exclusief behuizing en trafo, artikel A1018)Dit is een intelligente 12 V 2A voeding. Met deze voeding is het ook mogelijk om het bereikvan de NetworX bus te vergroten. Dit is 1 maal mogelijk op de NetworX bus.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : ILJ00801-V- BZ-MI keuring : 04-99-0531- 3 Programmeerbare kortsluitvaste voedinguitgangen- Maximale belasting van 3 uitgangen : 2A (max 1,5A/per uitgang)- Spanninggestuurde sirene-uitgang, 2A max.- Verlenging bereik bus met 800m bij kabeldiameter 1 mm²- Aansluitspanning : 16Vac 40VA- Stroomverbruik : 10 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)NetworX magneetcontacten klasse 201589 MC-740-2-3K3€ 11,00 Opbouw magneetcontact met 2 x 3K3 weerstandenDit contact met kunststof behuizing is een opbouwmagneetcontact voor binnen en buitenmontage. De dikte van de magneet en contact is maar 5 mm. Hierdoor geschikt voor kiep/kantel ramen, schuifelementen, vitrines enz. Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is hetmagneetcontact direct aan de sluiten op de NetworX centrale.Specificaties :- REQ-nummer: REQ- Conform EN50131-2-6 grade 2- Extra dun contact en magneet- Contactbelasting: max. 200 Vdc/max. 500 mA- Contact : NC met 2 x 3k3 weerstand- 2 m witte kabel- Aantal aders : 2- Magneettype : Alnico 5- ABS kunststof behuizing- Beschermingsfactor: IP 67- Bedrijfstemperatuur: -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 57,5 x 13,5 x 5 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141437


Inbraakbeveiligingscentrales01551 MC-240-3K3 (5 stuks)€ 69,50 In/opbouw magneetcontact met 2 x 3K3 weerstandenDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage. Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de NetworX centrale. Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunstof adapter (art.nr.01553)Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IKA02406-C Klasse 2- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)- Schakelafstand : 10 mm (magnetische basis)- Contact : NC met 2 x 3k3 weerstand- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2,2 m witte kabel- 2 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)01573 MC-250-3K3€ 11,03 Klein in/opbouw magneetcontact met 2 x 3K3 weerstandenDit kleine inbouwmagneetcontact met aluminium behuizing en schroefdraad kan gebruiktworden in situaties waar weinig ruimte is. Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is hetmagneetcontact direct aan de sluiten op de NetworX centrale. Het magneetcontact kan dooreen losse behuizingen: opbouw gemaakt worden, geplaatst worden in metalen deuren enkozijnen en zware magneetcontacten worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- Aluminium schroefbehuizing- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 11 x 15 mm (diameter x lengte), contact : 11 x 23 mm (diameter x lengte)01552 MC-200-S3 (5 stuks)€ 15,00 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270Specificaties :- 3-delig- Kleur : Wit- Afmetingen : 65 x 13,5 x 10 mm (hxbxd)01553 MC-200-S11 (5 stuks)€ 27,00 Kunststof adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetcontactenMC240 en MC270 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Te boren gat : 19 mm- Kleur : Wit- Afmetingen : 46 x 30 x 15 mm (hxbxd). diameter 22 mm02291 1075-N-3K3€ 12,94 Inbouw contact met 2 x 3k3 weerstandenInbouwmagneetcontact met twee ingebouwde 3K3 weerstanden, welke zichzelf vastzet bijhet plaatsen.Specificaties :- REQ geregistreerd- Schakelafstand : 13 mm- 200 cm kabel- 2 aders- 2 weerstanden 3K3 configuratie- Kleur : Crème wit- Afmetingen contact : 9 x 33 mm (diameter x lengte), magneet : 9 x 33 mm (diameter x lengte)02291.10 1075-N-3K3 (10 stuks)€ 94,5038


Inbraakbeveiligingscentrales02288 1085T-N-3K3€ 12,10 Opbouw contact met schroeven en 3k3 weerstandenDe magneet en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven vastgezet worden. Hetcontact is voorzien van twee 3K3 weerstanden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01314-C Klasse 2- Schakelafstand : 16 mm- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A- Schroefaansluiting- Schakelvermogen : 7,5 W- 2 weerstanden 3K3 configuratie- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet/contact : 63 x 13 x19 mm (hxbxd)02288.10 1085T-N-3K3 (10 stuks)€ 94,50NetworX magneetcontacten klasse 301644 MC-270-3K3 (5 stuks)€ 125,00 Klasse 3 in/opbouw magneetcontact met 3K3 weerstandenDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage.Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de NetworX centrale. Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunststof adapter (art.nr.01553).Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS nummer : G 197063 klasse C- Schakelafstand : 20/2 mm- Contact : NC met 2 x 3k3 weerstand- Sabotagelus- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram02313 1088H-N-3K3€ 41,00 Klasse 3 opbouw magneetcontact met 3K3 weerstandenHigh security middels specifieke montage, polarisatie en sterkte van de bijgeleverde magneet.Het contact is : Sabotage beveiligd, EN50131-2-6 grade 3 en VDS gecertificeerdHet magneetcontact wordt geleverd met opbouwbehuizing en opvulstukken en schroeven.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 303- EN50131-2-6 grade 3- VDS : G 109046 klasse C- Schakelafstand : 6 < > 17 mm bij 6x30mm magneet- Schakelafstand : 13 < > 26 mm bij 8x40 mm magneet- Schakelafstand kleiner bij montage op metaal- Standaard met 2 m kabel- NC contact- Contactbelasting : max.100 Vdc/max.0,5 A- Schakelvermogen : 6 W- 2 weerstanden 3K3 configuratie- Beschermingsfactor : IP67- Materiaal : ABS- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen contact : 8 x 8 x 40 mm (hxbxd), magneet : 30 x 6 (h x diameter), behuizing : 54 x 13 x 12,5 mm (hxbxd)02318 1095H-N-3K3€ 34,00 Klasse 3 inbouw magneetcontact met 3K3 weerstanden klasse 3High security magneetcontact voor inbouwmontage in deuren en ramen. Bij het benaderenmet een externe magneet zal het sabotage geven.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 305- EN 50131-2-6 Grade 3- VDS: G 110006 klasse C- Schakelafstand : 15 mm (inschakel), 20 mm (uitschakel)- 2m kabel- 2 adersmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141439


Inbraakbeveiligingscentrales- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : 6 W- Beschermingsfactor : IP67- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 8 x 25 mm (diameter x lengte), contact : 8 x 32 mm (diameter x lengte)02316 1096H-N-3K3€ 37,00 Klasse 3 inbouw magneetcontact voor stalen deuren/ramen/kozijnen met 3K3 weerstandenHigh security magneetcontact voor in metalen deuren en kozijnen. Bij het benaderen met eenexterne magneet zal het sabotage geven. Het contact is : Sabotage beveiligd, EN50131-2-6grade 3 en VDS gecertificeerd. Het magneetcontact zet zichzelf vast bij het plaatsen in hetmontagegat. De zware behuizing is gemaakt van vuurvertragend ABS plastic.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 305- EN 50131-2-6 Grade 3- VDS: G 109 046 klasse C- Schakelafstand : 12 mm (inschakel), 13 mm (uitschakel)- 2m kabel- 2 aders- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : 6 W- Beschermingsfactor : IP67- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 24 x 31 mm (diameter x lengte), contact : 24 x 25 mm (diameter x lengte),- Afmetingen boorgat magneet : 20 x 26 mm (diameter x lengte), boorgat contact : 20 x 32 mm (diameter x lengte)02314 2208H-N-3K3€ 90,00 Klasse 3, Deurmagneetcontact voor vloermontage met 3K3 weeerstandenIn dit high security opbouw magneetcontact zit een gebalanseerde reedrelais met een specifiekepolarisatie. Wordt het contact benaderd door een externe magneet dan zal het magneetcontacteen alarm afgeven. Het geheel zit in een Polyamide behuizing.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 307- EN50131-2-6 grade 3- VDS : G 109045 klasse C- Schakelafstand : 10 < > 34 (+/- 5 mm)- 2 Aders- Contactbelasting : max. 6 W of 6VA- Schakelvermogen : max. 10 Vdc/ 500 mA- Gepantserde roestvrije kabel 91 cm- 2 weerstanden 3K3 configuratie- Kleur : Grijs- Beschermklasse : IP67- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 35 x 66 x 40 mm (hxbxd), contact : 16,5 x 144 x 50 mm (hxbxd)NetworX detectors01271 DesignLine 6540€ 21,00 Passief Infrarood DetectorDe Designline 6540 is een intelligente detector met de keuze voor geintegreerde 3k3 eindweerstandenin een stijlvolle behuizing. Hierdoor is de detector snel en gemakkelijk te installeren.De detector is er één uit een complete familielijn detectoren. Voor de detectoren zijneen gordijnlens, longbeamlens en voor montage een aparte beugel leverbaar.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0232- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 12 m 90°- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 1,5 tot 3,1 m- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/80 mA- Pulsteller instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Eindweerstandinstelling : 3k3/3k3 of niet- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8,5 mA- Stroomverbruik max. : 10,4 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 123 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 94 gram40


10010010 m10 mInbraakbeveiligingscentralesBoven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m01275 6545-CL€ 41,40 Gordijnlens (per 10 stuks) voor DesignLine 6540Specificaties :- Bereik : 12 m- Hoek : 6 graden01278 6545-LR€ 41,40 Longbeamlens (per 10 stuks) voor DesignLine 6540Specificaties :- Bereik : 26 m- Hoek: 6 graden01272 DesignLine 6540PI€ 27,00 Huisdiervriendelijke Passief Infrarood DetectorDe Designline 6540PI is een huisdiervriendelijke detector met de keuze voor geintegreerde3k3 eindweerstanden in een stijlvolle behuizing. Hierdoor is de detector snel en gemakkelijkte installeren. De detector is er één uit een complete familielijn detectoren. Voor de detectorenzijn een gordijnlens, longbeamlens en voor montage een aparte beugel leverbaar.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0232- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 12 m 90°- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 1,5 tot 3,1 m- Huisdiervriendelijk : < 35 kg- Hologram Fresnel lens- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/80 mA- Pulsteller instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Eindweerstandinstelling : 3k3/3k3 of niet- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8,5 mA, max. : 10,4 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 123 x 66 x 42 mm (hxbxd)Boven-aanzicht20 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 mmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141441


10010 mInbraakbeveiligingscentrales01273 DesignLine 6550€ 29,00 Passief Infrarood DetectorDe Designline 6540 is een intelligente detector met de keuze voor geintegreerde 3k3 eindweerstandenin een stijlvolle behuizing met een bereik van 15m. Hierdoor is de detector snelen gemakkelijk te installeren. De detector is er één uit een complete familielijn detectoren.Voor de detector is er een gordijnlens, longbeamlens en voor montage een aparte beugel.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0232- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 15 m 90°- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 1,5 tot 3,1 m- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/80 mA- Pulsteller instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Eindweerstandinstelling : 3k3/3k3 of niet- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8,5 mA, max. : 10,4 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 123 x 66 x 42 mm (hxbxd)Boven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m01274 6545-BP (10 stuks)€ 50,00 Montagebeugels (wand/plafond) voor DesignLine 6540, 6540PI en 6550NetworX rookmelders03671 DP721€ 64,17 Optische rookmelder met 2 draadsaansluitingDeze rookmelder is slechts via 2 aders aan te sluiten op de 2 draadsaansluiting (zone 8 bijNX-8) van de NetworX-centrales m.b.v. de DP702 meldersokkel. De optische rookmelderheeft een zelfdiagnosefunctie en een LED-uitgang. Melder excl.sokkel.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0149- VdS nummer: G 203074- Max. 20 stuks op NetworX-aansluiting- Aansluitspanning : 8,5 - 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 70 µA; in alarm : 60 mA- Kleur : Wit- Beschermingsklasse : IP43- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 100 x 50 mm (diameter x diepte)03669 DP721R€ 74,52 Optische rookmelder met relaisDeze optische rookmelder heeft een zelfdiagnosefunctie en een LED-uitgang. Via de relaisuitgangkan deze aangesloten worden op een zone. Melder excl.sokkel DP702Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0149- VdS nummer: G 203074- Max. 20 stuks op NetworX-aansluiting- Aansluitspanning : 8,5 - 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 70 µA; in alarm : 60 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 100 x 50 mm (diameter x diepte)42


Inbraakbeveiligingscentrales03670 DP702€ 13,46 Sokkel voor DP721 en DP721RSpecificaties :- Kleur : Wit- Beschermingsklasse : IP43- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 100 x 15 mm (diameter x diepte)3000035 KL731€ 36,23 Optische rookmelderDe optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij'normale' omgevingscondities. De melder heeft aan beide zijden een led-indicatie die aanblijft totdat de melder hersteld wordt. Melder excl.sokkel KZ705R.Specificaties :- Bosec-nummer : TCC2-778 en TCC2-775- Conform Europese norm(en) : EN54-7:200/A1:2002- Spanning : 9 tot 28Vdc- Stroomverbruik : 85 uA (in rust),


InbraakbeveiligingscentralesNetworX home automation/domotica01492 NX-584€ 115,92 Home automation moduleDeze module heeft een RS-232 bi-directionele DB-9 connector. Hieraan kan een systeemgekoppeld worden, die dan alle statusgegevens uit de centrale kan halen en ook commando'skan sturen. In de module zelf is te bepalen welke gegevens wel en niet uit het systeemte halen zijn en welke commando's er gestuurd worden. Deze print kan niet gebruikt wordenvoor de NX-8plus. De NX-8plus heeft zelf deze RS232 uitgang standaard geintegreerd op deprint.Specificaties :- ASCII of Binair protocol- Baudsnelheid instelbaar van 600 tot 76.8k baud met RTS en CTS handshaking- Aansluitspanning : 12 Vdc- Stroomverbruik : 30 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 112 x 81 mm (hxb)- Gewicht : 60 gram01062 NX-KNX€ 800,00 KNX Gateway voor domoticaDeze module is een KNX-interface voor de NetworX centrales. De interface is via de RS-232of via IP (NX-590) te koppelen aan de NetworX. De NX-KNX is voorzien van een Web-servervoor het instellen van de parameters van de KNX verbinding. Tevens is via deze Webserverde NetworX geheel te bedienen.Specificaties :- Lan-interface : 2 (10/100 Mbps)- USB-interface : 2 x USB 2.0- Seriele port : RS-232- KNX interface : KNX 4 aders- Geintegreerde WEB-server (compatible met Mozilla, Safari, Chromeen Internet Explorer)- Aansluitspanning : 7-18 Vdc- Stroomverbruik : 500 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 155 x 155 x 28 mm (hxbxd)01526 NX-587E€ 99,36 Virtual KeypadMet deze module is via eenvoudige commando's de NetworX te bedienen op een computer.De module verbindt de bus van de NetworX via RS-232 aan de computer. De commando'sdie ingegeven kunnen worden hebben geen speciale boodschapformaat en checksum, zodater snel een eenvoudige interface geschreven kan worden. Alle statussen zijn ook opvraagbaar.Specificaties :- Baudsnelheid 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit en geen parity.- Aansluitspanning : 12 Vdc- Stroomverbruik : 30 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 96 x 42 x 22 mm (hxbxd)01498 RS232 kabel voor NX-8plus€ 24,84Dit is een kabel om de blauwe vierkante connector op de NX-8plus naar een standaard 9-pins mail Sub-D aansluiting te krijgen voor seriele data-overdracht.44


Inbraakbeveiligingscentrales01510 DL-900 + modem€ 225,00 Programmeer software met modemDL-900 is het Nederlandstalig programmeer-softwarepakket wat onder Windows 98 ,XP, NT4.0 werkt. M.b.v. dit softwarepakket is het mogelijk om alle NetworX centrales en modules teprogrammeren. Ook is het logboek van de centrale op te halen. Als er verbinding is met decentrale, is tevens de status op te vragen en zijn commando's uit te voeren. Het pakket wordtgeleverd incl. 56K modem. Via een COM-poort (RS232) op de computer kan er gecommuniceerdworden via NX-586E directe verbindingsmodule met de NetworX centrales met 38400baud. D.m.v. in de PC aanwezige netwerkkaart kan de NetworX centrale direct of via hetLAN/WAN-netwerk geprogrammeerd worden via de IP-modules, NX-590. Ook is dit mogelijkm.b.v. de NX-7002 via GMS-data.01509 DL-900€ 30,00 Programmeer software op CDDL-900 is het Nederlandstalig programmeer-softwarepakket wat onder Windows 98 ,XP, NT4.0 werkt. M.b.v. dit softwarepakket is het mogelijk om alle NetworX centrales en modules teprogrammeren. Ook is het logboek van de centrale op te halen. Als er verbinding is met decentrale, is tevens de status op te vragen en zijn commando's uit te voeren. Via een COMpoort(RS232) op de computer kan er gecommuniceerd worden via NX-586E directe verbindingsmodulemet de NetworX centrales met 38400 baud. D.m.v. in de PC aanwezige netwerkkaartkan de NetworX centrale direct of via het LAN/WAN-netwerk geprogrammeerdworden via de IP-modules, NX-590. Ook is dit mogelijk m.b.v. de NX-7002 via GMS-data. Desoftware is ook gratis te downloaden vanaf de website.01470.1 NX-586E€ 174,92 Directe verbindingmodule met 4 geheugensMet deze module is er rechtstreeks met DL900 software, vanuit de computer, op de NetworXbus de programmatuur aan te passen van alle type NetworX centrales. Hierdoor is er geentelefoonlijn noodzakelijk om wijzigingen te maken in de centrale.De NX-586E beschikt ookover een geheugen waarin 4 standaarden met gegevens van de programmatuur van eencentrale opgeslagen kunnen worden. Een standaard kan via DL900 versie 1.14 en hoger opgehaaldof opgeslagen worden in de NX-586E. Bij een NetworX centrale kunnen ook de gegevensgeladen of opgeslagen worden in de NX-586E zonder computer.Werkt met Windows Xp, Vista en Windows 7.Specificaties :- Aansluiting via RS232 poort van de computer- Aansluiting aan bus d.m.v. 3 krokodillenstekkers- Afmetingen : 96 x 42 x 22 mm (hxbxd)- Gewicht : 120 gram01103 RS232/USB convertor€ 26,50Met deze USB 2.0-serieel adapter kunt u de NX-586E via de seriële aansluiting op de moderneUSB-poort aansluiten.Specificaties :- Adapter + USB-verlengkabel (± 80 cm).- Systeemvereisten: Windows 98SE, 2000, XP, Windows Vista, Linux, MAC OS V8.6- Voldoet aan de USB 2.0 (USB 1.1) normen- Geschikt voor RS 232 seriële aansluiting- Maximale gegevensoverdrachtsnelheid van meer dan 1Mbps- Geschikt voor PDA en modems- Chipset: FTDI / FT232BM.-01537 GeniXNetworX grafische softwareGenix is een grafisch softwarepakket dat aan de NetworX centrales direct gekoppeld kanworden via RS232 of op afstand via TCP/IP. Met deze software is het te beveiligen pand tevisualiseren en te bedienen (in/uitschakelen, zoemer activeren, enz.) d.m.v. een PC.Het binnenhalenvan een plattegrond en het plaatsen van de standaard pictogrammen van detectorenis op een eenvoudige manier geimplementeerd.Prijs op aanvr.NetworX softwaremail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141445


InbraakbeveiligingscentralesNetworX behuizingenA1015 NX-008€ 42,44 NetworX module behuizingPlastic behuizing voor 1 module. Geschikt voor alle NetworX modules (Niet NX-320).Specificaties :- Plastic behuizing- Deksel en afruk sabotage beveiliging.- Installatie support sleuf- Uitbreekpoorten voor bekabeling- Kleur : wit- Afmetingen : 165 x 173 x 51 mm (hxbxd)- Gewicht : 450 gramA1010 MikroS behuizing€ 60,00 Behuizing voor NetworX met losse dekselPlaatstaal (1,25 mm)Voorzien van 2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling.Exclusief sabotageschakelaar (artikelnummer31030).Geschikt voor :- NetworX print NX-8plus/NX-8SE/NX-6SE- Alle NetworX modules- Voeding 1,2 A (artikelnr. 01670)- Voeding 1 A (artikelnr. 01671)- Voeding 2,5 A (artikelnr. 01672)- Voeding 4 A (artikelnr. 01673)Specificaties :- ANPI gekeurd- Kleur : Crème wit- Afmetingen : 351 x 283 x 148 mm (hxbxd)A1014 MikroS behuizing + trafo€ 120,00 Behuizing voor NetworX met losse dekselInclusief 35 VA trafo en sabotageschakelaarGeschikt voor :- NetworX print NX-8plus/NX-8SE/NX-6SE- Alle NetworX modulesSpecificaties :- 2 delige metalen behuizing- 2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling- Ruimte voor 4 modules- Kleur : Crème wit- Afmetingen : 351 x 283 x 148 mm (hxbxd)- Gewicht : 5,7 kg6000019 NX-004€ 40,00 NetworX behuizing met losse dekselMetalen behuizing met losse deksel voor 6 modules (1 voor centrale/nx-320). Doordat dedeksel eenvoudig van de kast is af te halen is deze kast eenvoudiger toe te passen in de meterkast.Voorzien van 2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling. Inclusief sabotageschakelaar.Geschikt voor :- NetworX print NX-8plus/NX-8SE/NX-6SE- Alle NetworX modulesSpecificaties :- Ruimte voor 7 Ah accu- Kleur : wit- Afmetingen : 305 x 325 x 98 mm (hxbxd)- Gewicht : 2,6 kg6000020 NX-004 + trafo€ 65,00 NetworX behuizing met losse deksel + trafoMetalen behuizing met losse deksel voor 6 modules (1 voor centrale/nx-320). Doordat dedeksel eenvoudig van de kast is af te halen is deze kast eenvoudiger toe te passen in de meterkast.Voorzien van 2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling. Inclusief 40VA transformatoren sabotageschakelaar.Geschikt voor : NetworX print NX-8plus/NX-8SE/NX-6SE en alle NetworX modulesSpecificaties :- Ruimte voor 7 Ah accu- Kleur : wit- Afmetingen : 305 x 325 x 98 mm (hxbxd)- Gewicht : 3,3 kg46


Inbraakbeveiligingscentrales6000018 NX-005 + trafo€ 85,00 NetworX behuizing (8 modules) met trafoGrote witte behuizing met ruimte voor 8 modules (1 voor centrale/NX-320). Inclusief 50 VAtransformator en sabotageschakelaar.Geschikt voor :- NetworX centrale NX-8plus/NX-8SE/NX-6SE- Alle NetworX modulesSpecificaties :- Metalen behuizing- Ruimte voor 7Ah of 17 Ah accu- Kan voorzien worden van slot (art.nr. 6000024)- Kleur : wit- Afmetingen : 395 x 385 x 98 mm (hxbxd)- Gewicht : 4,5 kgA1016 NX-002€ 38,30 NetworX behuizingMetalen behuizing voor 2 NetworX modules (geen NX-320).Specificaties :- Kleur : Grijs- Afmetingen : 230 x 230 x 95 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,7 kgA1017 NX-003€ 59,00 NetworX standaard behuizingMetalen behuizing met slot voor 3 modules.Geschikt voor :- NetworX print NX-8plus/NX-8SE/NX-6SE- Alle NetworX modulesSpecificaties :- Ruimte voor 7 Ah accu- Kleur : Grijs- Afmetingen : 290 x 290 x 95 mm (hxbxd)- Gewicht : 2,02 kg6000021 NX-006€ 35,00 NetworX NX-148/NX-1048 opbouw bediendeelbehuizingMetalen behuizing met deksel waarin een NX-148 of NX-1048 bediendeel geplaatst kan worden.Hiermee kan ongewenst bedienen voorkomen worden. Inclusief verwijderbare montageplaaten sabotageschakelaar.Specificaties :- Ideaal voor scholen/openbare ruimtes- Kleur : wit- Afmetingen : 154 x 240 x 50 mm (hxbxd)- Gewicht : 1 kg6000022 NX-007€ 50,00 NetworX NX-148 inbouw bediendeelbehuizingMetalen inbouw behuizing met deksel voor NX-148 bediendeel. Inclusief verwijderbare montageplaaten sabotageschakelaar.Specificaties :- Ideaal voor scholen/openbare ruimtes- Kleur : wit- Inbouw-afmetingen : 160 x 250 x 58 mm (hxbxd)- Totale afmetingen : 190 x 275 x 60- Gewicht : 1,3 kgmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141447


InbraakbeveiligingscentralesNetworX accessoires01529 N Bus-connectorkabel (10 stuks)€ 24,84 Door dit kabeltje is op eenvoudige manier een bus-verbinding te maken tussen de NetworXSE printen en de NX1710E, NX-7002 en nieuwe modules in de toekomst.Levering per 10stuks.A1440 600-CL€ 11,39 Slot + 2 sleutels voor standaard NetworX behuizing6000023 Slot NX-005€ 8,00 Slot + 2 sleutels voor NX-005 behuizing en NX voedingenA1441 NX-CA-SL€ 8,00 Geleiders (2 stuks) met schroeven voor montage NetworX printenA1009 NX-005€ 12,42 Sabotagecontact voor standaard NetworX behuizingIncl. metalen beugel.Specificaties :- NC contact- Kleur : Wit6000027 40 VA 230Vac / 16/18 Vac€ 27,00 Transformator 230/16VacDe transformator heeft schroefaansluitingen en zekeringhouder. D.m.v. extra montageplaatjeis de transformator op een DIN-rail aan te sluiten.Specificaties :- Spanning primair: 230Vac 50 Hz- Spanning secundair : 16 Vac en/of 18Vac- Stroom primair: 0,2 A- Stroom secundair : 2 A / 2,2A- Zekering : T 315mA/250V- Behuizing : ABS- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 40 °C- Afmetingen : 72 x 124 x 70 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,12 kg6000041 Stand-off€ 4,00 Afstandbus voor achterkant kast (4 stuks)Deze afstandbus is eenvoudig in een 8 mm gat vast te zetten en daardoor wordt de kabeldoorvoeraan de achterkant van de kast 18 mm hoog.Specificaties :- Doorsnede montagegat : 8 mm- Afmetingen : 18 x 18 mm (hxdiameter)48


InbraakbeveiligingscentralesGuardallGuardall centrales01209 RX-16I-K€ 201,40 InbraakbeveiligingscentraleDe RX16i inbraakbeveiligingscentrale is uitermate geschikt voor het beveiligen van woningenen de klein zakelijke markt die moeten voldoen aan EN50131-1 grade 2. De elektronicais in een fraaie kunststof behuizing ondergebracht die ruimte biedt aan een 7 Ah noodvoedingen indien nodig aan een 4 groepen uitbreidingsprint. Met standaard 8 zones, 6 open collectoruitgangen, geïntegreerde modem/kiezer en uitgebreide mogelijkheden en functies isde RX16i een zeer complete inbraakbeveiligingscentrale. De integratie met draadloze ontvangersgeeft de mogelijkheid om de RX16i als hybride inbraakbeveiligingscentrale te gebruiken.Bedrade en draadloze detectoren kunnen flexibel gecombineerd worden tijdens hetsysteem ontwerp- en installatieproces. Door de RX16i te combineren met een Guardall videoserveren de GSR software kunnen gebeurtenissen eenvoudig worden geverifieerd. Netzoals bij de QX en PX Guardall beveiligingscentrales maakt ook de RX-serie gebruik van diverseuitbreidingscomponenten die op de databus van de beveiligingscentrale worden aangesloten.Zo is het mogelijk om het nieuwe mini bedienpaneel met geïntegreerdeproximitylezer op de RX16i aan te sluiten. Hiermee kunnen vals alarmmeldingen wordenvoorkomen door het systeem in en uit te schakelen d.m.v. een tag/kaart in plaats van pincode.Specificaties :- REQ geregistreerd- Standaard bedraad op centrale : 8 zones- Maximaal : 16 zones- Aantal partities : 4- Gebruikerscode : 15, 1 installateurscode- Logboek inbraak: 500 recente gebeurtenissen- Relaisuitgangen : 2- Open collector uitgangen : 8- Aantal uitgangmodules : 1- Aantal bediendelen : 4- Aantal zone-uitbreidingmodules : 2- Bus-detectoren : max. 8- Video Servers/cameras : 1/4- Afstand bus : 1700 m max.- Aantal roosters: 4- Max. voedingsuitgang : 0,5 A- Geintegreerde kiezer- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 66 mA- Materiaal kast : Kunststof- Kleur kast : Wit- Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen kast : 300 x 220 x 85 mm (hxbxd)- Gewicht : 2 kg01200 RX-16I-K KIT€ 869,00 Kit met Inbraakbeveiligingscentrale + draadloze modules/detetorsIdeale basiskit voor het beveiligen van elke woning en makkelijk uit te breiden op klantspecificatie.De KIT RX-16IK bestaat uit :1x RX-16I-K Inbraakcentrale 8-16 zones in kunstof behuizing1x BX-01 LCD bediendeel1x WX-01 draadloze module 868 Mhz.2x Draadloos magneetcontact2x Draadloze PIR detector1x SR105 binnensirene met flitslicht1x Accu 7,0 Ah/12Vdcmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141449


Inbraakbeveiligingscentrales01210 QX-32I-K€ 228,00 InbraakbeveiligingscentraleDe QX32i-K inbraakbeveiligingscentrale is uitermate geschikt voor het beveiligen van woningenen de klein zakelijke markt die moeten voldoen aan EN 50131-1 grade 2. De elektronicais afhankelijk van de uitvoeringsvorm in een kunstof behuizing ondergebracht die ruimte biedtaan een 7 Ah noodvoeding en indien nodig aan een 4 groepen uitbreidingsprint. Met standaard8 zones, 6 open collector uitgangen, geïntegreerde modem/kiezer en de uitgebreidemogelijkheden en functies is de QX32i een zeer complete inbraakbeveiligings- centrale.Door de QX32i te combineren met een Guardall videoserver en de GSR software kunnen gebeurtenisseneenvoudig worden geverifieerd. De mogelijkheid om de QX32i in 8 set groepenen 8 partities in te delen geeft de centrale de flexibiliteit om deze in multi-functionele gebouwente plaatsen. Iedere installatie is afzonderlijk te overzien en in en uit te schakelen. Netzoals bij de RX en PX Guardall beveiligingscentrales maakt ook de RX-serie gebruik van diverseuitbreidingscomponenten die op de databus van de beveiligingscentrale worden aangesloten.Zo is het mogelijk om het nieuwe mini bedienpaneel met geïntegreerde proximitylezer op de RX16i aan te sluiten. Hiermee kunnen vals alarmmeldingen worden voorkomendoor het systeem in en uit te schakelen d.m.v. een tag/kaart in plaats van pin-code.Specificaties :- REQ geregistreerd- Standaard bedraad op centrale : 8 zones- Maximaal : 32 zones- Aantal partities : 8- Gebruikerscode : 31, 1 installateurscode- Logboek inbraak: 500 recente gebeurtenissen- Relaisuitgangen : 2- Open collector uitgangen : 8- Aantal uitgangmodules : 2- Aantal bediendelen : 8- Aantal zone-uitbreidingmodules : 6- Bus-detectoren : max.16- Video Servers/cameras : 2/4- Afstand bus : 1700 m max.- Aantal roosters: 4- Max. voedingsuitgang : 0,5 A- Geintegreerde kiezer- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 70 mA- Materiaal kast : Kunststof- Kleur kast : Wit- Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen kast : 300 x 220 x 85 mm (hxbxd)- Gewicht : 2 kg01211 QX-32I-M€ 228,00 InbraakbeveiligingscentraleDe QX32i-K inbraakbeveiligingscentrale is uitermate geschikt voor het beveiligen van woningenen de klein zakelijke markt die moeten voldoen aan EN 50131-1 grade 2. De elektronicais afhankelijk van de uitvoeringsvorm in een kunstof behuizing ondergebracht die ruimte biedtaan een 7 Ah noodvoeding en indien nodig aan een 4 groepen uitbreidingsprint. Met standaard8 zones, 6 open collector uitgangen, geïntegreerde modem/kiezer en de uitgebreidemogelijkheden en functies is de QX32i een zeer complete inbraakbeveiligings- centrale.Door de QX32i te combineren met een Guardall videoserver en de GSR software kunnen gebeurtenisseneenvoudig worden geverifieerd. De mogelijkheid om de QX32i in 8 set groepenen 8 partities in te delen geeft de centrale de flexibiliteit om deze in multi-functionele gebouwente plaatsen. Iedere installatie is afzonderlijk te overzien en in en uit te schakelen. Netzoals bij de RX en PX Guardall beveiligingscentrales maakt ook de RX-serie gebruik van diverseuitbreidingscomponenten die op de databus van de beveiligingscentrale worden aangesloten.Zo is het mogelijk om het nieuwe mini bedienpaneel met geïntegreerde proximitylezer op de RX16i aan te sluiten. Hiermee kunnen vals alarmmeldingen worden voorkomendoor het systeem in en uit te schakelen d.m.v. een tag/kaart in plaats van pin-code.Specificaties :- REQ geregistreerd- Standaard bedraad op centrale : 8 zones- Maximaal : 32 zones- Aantal partities : 8- Gebruikerscode : 31, 1 installateurscode- Logboek inbraak: 500 recente gebeurtenissen- Relaisuitgangen : 2- Open collector uitgangen : 8- Aantal uitgangmodules : 2- Aantal bediendelen : 8- Aantal zone-uitbreidingmodules : 6- Bus-detectoren : max.16- Video Servers/cameras : 2/4- Afstand bus : 1700 m max.- Aantal roosters: 4- Max. voedingsuitgang : 0,5 A- Geintegreerde kiezer- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz50


Inbraakbeveiligingscentrales- Stroomverbruik : 70 mA- Materiaal kast : metaal- Kleur kast : Wit- Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen kast : 315 x 300 x 76 mm (hxbxd)- Gewicht : 4 kg01212 PX-48I-M€ 387,60 InbraakbeveiligingscentraleDe PX48i inbraakbeveiligingscentrales zijn uitermate geschikt voor het realiseren van groteparticuliere en zakelijke beveiligingsinstallaties die moeten voldoen aan EN50131-1 grade 3.De elektronica is in een robuuste metalen behuizing ondergebracht die ruimte biedt aan 2 x18 Ah noodvoeding en een extra 8 groepen uitbreidingsprint of doormeldeenheid.De PX serie beveiligingscentrale is standaard voorzien van 8 supervised groepen, 8 uitgangenen een standaard geïntegreerde PSTN-kiezer met zeer geavanceerde mogelijkheden.Optioneel kan de PX-serie worden uitgebreid met toegangscontrole incl. volledige anti-passback, draadloze componenten en met videointegratie m.b.v. 8 videoservers met 128 camera’saansluitingen. Net zoals bij de RX en QX Guardall beveiligingscentrales maakt ook dePX-serie gebruik van diverse uitbreidingscomponenten die op de databus van de beveiligingscentraleworden aangesloten. Zo is het mogelijk om de PX-serie over PSTN, GSM en/of LAN te laten communiceren. De PX-serie wordt volledig ondersteun door het GSR softwarepakketwaarmee op afstand de centrales geprogrammeerd, bediend en gemonitordkunnen worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- Standaard bedraad op centrale : 8 zones- Maximaal : 48 zones- Aantal partities : 8- Gebruikerscode : 48, 1 installateurscode- Logboek inbraak: 1000 recente gebeurtenissen- Relaisuitgangen : 1- Open collector uitgangen : 8- Aantal uitgangmodules : 8- Aantal bediendelen : 8- Aantal zone-uitbreidingmodules : 10- Bus-detectoren : max.24- Toegangsmodules : 32- Gebruikers toegang : 1000- Logboek toegangscontrole : 1000 recente gebeurtenissen- Video Servers/cameras : 8/32- Afstand bus : 1700 m max.- Aantal roosters : 8- Max. voedingsuitgang : 1,5 A- Geintegreerde kiezer- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 110 mA- Materiaal kast : Metaal- Kleur kast : Wit- Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen kast : 315 x 300 x 76 mm (hxbxd)- Gewicht : 4 kg01213 PX-80I-M€ 437,00 InbraakbeveiligingscentraleDe PX80i inbraakbeveiligingscentrales is uitermate geschikt voor het realiseren van groteparticuliere en zakelijke beveiligingsinstallaties die moeten voldoen aan EN50131-1 grade 3.De elektronica is in een robuuste metalen behuizing ondergebracht die ruimte biedt aan 2 x18 Ah noodvoeding en een extra 8 groepen uitbreidingsprint of doormeldeenheid.De PX serie beveiligingscentrale is standaard voorzien van 8 supervised groepen, 8 uitgangenen een standaard geïntegreerde PSTN-kiezer met zeer geavanceerde mogelijkheden.Optioneel kan de PX-serie worden uitgebreid met toegangscontrole incl. volledige anti-passback, draadloze componenten en met videointegratie m.b.v. 8 videoservers met 128 camera’saansluitingen. Net zoals bij de RX en QX Guardall beveiligingscentrales maakt ook dePX-serie gebruik van diverse uitbreidingscomponenten die op de databus van de beveiligingscentraleworden aangesloten. Zo is het mogelijk om de PX-serie over PSTN, GSM en/of LAN te laten communiceren. De PX-serie wordt volledig ondersteun door het GSR softwarepakketwaarmee op afstand de centrales geprogrammeerd, bediend en gemonitordkunnen worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer: INK02801-CCS- Standaard bedraad op centrale : 8 zones- Maximaal : 80 zones- Aantal partities : 16- Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode- Logboek inbraak: 1000 recente gebeurtenissen- Relaisuitgangen : 2- Open collector uitgangen : 8- Aantal uitgangmodules : 16mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141451


Inbraakbeveiligingscentrales- Aantal bediendelen: 16- Aantal zone-uitbreidingmodules : 18- Bus-detectoren: max.40- Toegangsmodules : 32- Gebruikers toegang : 1000- Logboek toegangscontrole : 1000 recente gebeurtenissen- Video Servers/cameras : 8/32- Afstand bus : 1700 m max.- Aantal roosters: 16- Max. voedingsuitgang : 0,75 A- Geintegreerde kiezer- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 110 mA- Materiaal kast : Metaal- Kleur kast : Wit- Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen kast : 420 x 395 x 93 mm (hxbxd)- Gewicht : 6,6 kg01214 PX-500-M€ 919,60 InbraakbeveiligingscentraleDe PX500 inbraakbeveiligingscentrales is uitermate geschikt voor het realiseren van beveiligingsinstallatiesin de midden en groot zakelijke markt die moeten voldoen aan EN50131-1grade 3. De elektronica is in een robuuste metalen behuizing ondergebracht die voldoenderuimte biedt aan 2 x 18 Ah noodvoeding en een 8 groepen uitbreidingsprintof doormeldeenheid.Het aantal zones van 512 wordt bereikt door gebruik te maken van externe 8 en/of 4 zonesuitbreidingsprinten. De zones kunnen verdeeld worden over 16 volledig onafhankelijke deelinstallatiesdie veel toegepast worden in winkelcentra, multi-functionele gebouwen en bijgrote industriële objecten.Optioneel kan de PX500 worden uitgebreid met: volledige toegangscontrole met anti-passback faciliteit op 32 deuren, 128 draadloze detectie componenten, 32 audiomodules voorluisterverbindingen voor 128 microfoons en directe video integratie met behulp van 8video servers waarmee 128 camera's zijn aan te sluiten.Net zoals bij de RX en QX Guardall beveiligingscentrales maakt ook de PX-serie gebruik vandiverse uitbreidingscomponenten die op de databus van de beveiligingscentrale worden aangesloten.Zo is het mogelijk om de PX-serie over PSTN, GSM en LAN te laten communiceren.De PX-serie wordt volledig ondersteund door het GSR softwarepakket waarmee opafstand de centrales geprogrammeerd, bediend, geserviced en gemonitord kunnen worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer: IMH02817-CCS- Standaard bedraad op centrale : 0 zones- Maximaal : 512 zones- Aantal partities : 32- Gebruikerscode : 199, 1 installateurscode- Logboek inbraak: 1000 recente gebeurtenissen- Relaisuitgangen : 2- Open collector uitgangen : 8- Aantal uitgangmodules : 32- Aantal bediendelen: 32- Aantal zone-uitbreidingmodules : 64- Bus-detectoren: max.64- Toegangsmodules : 32- Gebruikers toegang : 1000- Logboek toegangscontrole : 1000 recente gebeurtenissen- Video Servers/cameras : 8/32- Afstand bus : 1700 m max.- Aantal roosters: 32- Max. voedingsuitgang : 1,5 A- Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz- Stroomverbruik : 110 mA- Materiaal kast : Metaal- Kleur kast : Wit- Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen kast : 420 x 395 x 93 mm (hxbxd)- Gewicht : 7,2 kg52


InbraakbeveiligingscentralesGuardall bediendelen01230 BX-01€ 178,60 LCD-bediendeelEen luxe bediendeel met een 2x16 karakter LCD met een menustructuur en uitgebreide helpfunctie.In het bedieneel zitten 2 zones, 1 uitgang en een externe kaartlezeringang.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMBH02820-B- BZ-MI keuring : 07-98-0497- 5 functietoetsen- 3 paniektoetsen- 4 status led's- Menu gestuurd- Twee talen : Nederlands/Engels- Weergave alle partities of 1 partitie- Verlichte toetsen- Zoemertoon instelbaar- Display hoek instelbaar- Display verlichting instelbaar- Afneembare klep- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : max. 28 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 157 x 92 x 28 mm (hxbxd)01231 BX-01P€ 262,20 LCD-bediendeel met proximity kaartlezerDit luxe bediendeel met een 2x16 karakter LCD met een menustructuur en uitgebreide helpfunctieheeft ook een ingebouwde kaartlezer. Met behulp van deze kaartlezer kan er in- enuitgeschakeld en toegang verleend worden. In het bedieneel zitten 2 zones, 1 uitgang en eenkaartlezeringang voor een externe kaartlezer.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer: IMH02821-B- 32 Karakter LCD display- Blauw backlit display- Programmeerbare LED- 2 programmeerbare zones- 1 programmerbare uitgangen- Numeriek bediendeel met functie toetsen- Geintegreerde proximity kaartlezer- Aansluitspanning : 9 - 14,4 Vdc- Stroomverbruik : 85 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 157 x 92 x 28 mm (hxbxd)01232 BX-02P€ 129,20 Mini LCD-bediendeel met proximity kaartlezerhet mini-LCD bediendeel is voorzien van een prox. kaartlezer waarmee snel in- en uitgeschakeldkan worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer: IMH02822-B- 32 Karakter LCD display- Blauw backlit display- Programmeerbare LED- 2 programmeerbare zones- 1 programmerbare uitgangen- Numeriek bediendeel met functie toetsen- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : max. 80 mA- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 158 x 135 x 30 mm (hxbxd)- Gewicht : 264 gram01235 TX-02€ 20,40 Proximity keytag (per 2 stuks)Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Guardall kaartlezers LX-01, LX-02 enbediendelen BX-01P, BX-02P.Specificaties :- Guardall protocol- Afmetingen : 4 x 25 mm (d x diameter)- Gewicht : 4 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141453


Inbraakbeveiligingscentrales01236 TX-10€ 102,00 ISO-kaart (per 10 stuks)Deze ISO-kaart kan gebruikt worden in combinatie met Guardall kaartlezers LX-01, LX-02 enbediendelen BX-01P, BX-02P. Voorzien van kaartnummer op de achterkant. Deze kaartenzijn bedrukbaar.Specificaties :- Guardall protocol- Kleur : wit- Afmetingen : 86 x 54 x 0,8 mm (hxbxd)Guardall draadloze ontvanger 868 MHz01270 WX-01€ 139,00 Ontvanger 868 MhzDeze ontvanger maakt het mogelijk om de beveiligingscentrale RX-16I-K draadloos uit tebreiden. De componenten van Guardall zijn volledig supervised. Dat wil zeggen dat de werkingvan de detectors 24 uur per dag wordt bewaakt. Ook is de ontvanger voorzien van RFstoorzenderdetectie, waardoor elke poging tot storen van de ontvangst wordt gezien als eenvorm van sabotage. De draadloze componenten zijn Europees gekeurd. Het zendvermogenvan de modules kan beperkt worden door andere zendapparatuur in de directe omgeving.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP nummer : IMK00801-UB- BZ-MI keuring : 07-01-0687- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 30 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)- Gewicht : 150 gram01265 WX-01 + draadloze bus-module€ 333,00 Ontvanger 868 Mhz in behuizingDeze ontvanger maakt het mogelijk om de Guardall beveiligingscentrale op de bus draadloosuit te breiden. De componenten van Guardall zijn volledig supervised. Dat wil zeggen dat dewerking van de detectors 24 uur per dag wordt bewaakt. Ook is de ontvanger voorzien vanRF stoorzenderdetectie, waardoor elke poging tot storen van de ontvangst wordt gezien alseen vorm van sabotage. De draadloze componenten zijn Europees gekeurd. Het zendvermogenvan de modules kan beperkt worden door andere zendapparatuur in de directe omgeving.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP nummer : IMK00801-UB- BZ-MI keuring : 07-01-0687- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 30 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)- Gewicht : 150 gramGuardall draadloze detectors 868 MHz02952 GD-MCT-302€ 60,00 Magneetcontact zenderDit is een compacte opbouw magneetcontact.Het magneetcontact is voorzien van een extraingang voor het aansluiten van een extern contact, welke een apart kanaal krijgt met een eigenID code.Specificaties :- NCP-nummer : IQA01501-C- Frequentie : 868,95 Mhz- Stuurt iedere 15 minuten supervisie signaal- Extra ingang voor extern contact- Aansluitspanning : 3 Vdc 1300 mAh lithium batterij (3-5 jaar levensduur)- Stroomverbruik : 6uA stand-by, 17mA in alarm- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : contact : 87 x 25,5 x 15 mm (hxbxd)- Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm- Gewicht : 52 gram54


Inbraakbeveiligingscentrales02955 GD-MCT-234€ 55,00 Keyfob zenderMet deze afstandsbediening is de Guardall centrale te bedienen.Specificaties :- NCP-nummer : IMD00304-P- Frequentie : 868,95 Mhz- Aansluitspanning : 12 Vdc, 33 mAh Alkaline batterij (5 - 8 jaar levensduur)- Kleur : Zwart- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 58 x 36 x 11 mm (hxbxd)- Gewicht : 20 gram02953 GD-Next PIR MCW€ 96,00 Fresnel Passief Infrarood detector zenderSpecificaties :- NCP-nummer : IOL01503-P- Frequentie : 868,95 Mhz- Bereik : 15x15 m- Montagehoogte : 1,8 tot 2,4 m- Gevoeligheidsinstellingen : 2 (standaard/hoog)- Functies om de levensduur van de batterijen te verhogen : zender uit 2 minuten na alarm- Sabotage schakelaar tegen afnemen van muur en kap- Witlichtfilter- Stuurt iedere 15 minuten supervisie signaal- Aansluitspanning : 3Vdc lithium (CR123) batterij (3 - 4 jaar levensduur)- Stroomverbruik : 0.025 mA standby, 20 mA in Alarm- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 94,5 x 63,5 x 49 mm (hxbxd)- Gewicht : 70 gram02954 GD-Next PIR K9 MCW€ 96,00 Huisdiervriendelijke Fresnel Passief Infrarood detector zenderSpecificaties :- NCP-nummer : IOL01502-P- Huisdier immuniteit : Geschikt voor huisdieren to 38 kg- Frequentie : 868,95 Mhz- Bereik : 15x15 m- Montagehoogte : 1,8 tot 2,4 m- Gevoeligheidsinstellingen : 2 (standaard/hoog)- Functies om de levensduur van de batterijen te verhogen : zender uit 2 minuten na alarm- Sabotage schakelaar tegen afnemen van muur en kap- Witlichtfilter- Stuurt iedere 15 minuten supervisie signaal- Aansluitspanning : 3Vdc lithium (CR123) batterij (3 - 4 jaar levensduur)- Stroomverbruik : 0.025 mA standby, 20 mA in Alarm- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 94,5 x 63,5 x 49 mm (hxbxd)- Gewicht : 70 gram02951 GD-MCT-501€ 177,00 Akoestische glasbreukdetectorDe detector is de geintegreerde draadloze Shatterpro II glasbreukmelder.Met de gepatenteerde 'Patroon herkenningstechnologie' luistert de detector naar het patroonvan brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v. handgeklap gecontroleerdworden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt te worden in ruimtenwaar zo min mogelijk achtergrond ruis aanwezig is ( bijv. niet in een keuken gebruiken). Voorplafond of muur montage. De detector kan getest worden met glasbreuktester artikelnummer04175 (zie hoofdstuk detectors).Specificaties :- NCP-nummer : IMD00318-G- Frequentie : 868,95 Mhz- Bereik vensterglas, dubbel glas en andere soorten : max. 6 m- Te gebruiken voor glastypes met dikte van :- vensterglas van 2,4 tot 6,4 mm- gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm- draadglas van 6,4 mm- Minimale afmeting glas : 30 x 60 cm- Ruimten minimaal 3 x 3 meter groot- Montageafstand moet minimaal 1 meter van glas zijn- Aansluitspanning : 3 Vdc lithium batterij- Stroomverbuik : 24uA standby, 13 mA in alarm- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 80 x 108 x 43 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141455


Inbraakbeveiligingscentrales02950 GD-MCT-426€ 109,00 Optische rookmeldzenderBij detectie van rook gaat de ingebouwde piëzo zoemer af en zal de melding worden doorgegevennaar de centrale. De melder is voorzien van een testknop.Specificaties :- Zenderbereik : 150 m (vrije veld)- Frequentie : 868,95 Mhz- Dagelijkse volledige diagnose test- Piëzo zoemer : 85 dB op 3 m- Aansluitspanning : 3 Vdc lithium batterijen- Stroomverbruik : 18uA standby, 70 mA in alarm- Kleur : Crème wit- Luchtvochtigheid :


10010 mInbraakbeveiligingscentralesGuardall bus-detectoren01215 PQ-15/XIB€ 68,40 Quad Passief Infrarood Guardall-bus DetectorDe PQ-15/XIB is een intelligente bus-detector met de geavanceerde Quad Pir techniek. Dedetector is rechtstreeks op de bus aan te sluiten. Hierdoor is het niet noodzakelijk om weerstandenaan te sluiten. Via de software zijn de instellingen van de detector te wijzigen. Dit incombinatie met de design behuizing, harde 3D fresnel lens en lookdown varifocal spiegellenszorgt voor een uitmuntende detectiezekerheid. Door autolearntechnolgie en een installatievriendelijkebehuizing is veel tijd te besparen bij installeren. De detector is er één uit een completefamilielijn detectoren met dezelfde en onderling uitwisselbare behuizing. Er zijn voormontage aan wand of plafond aparte beugels leverbaar.Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS klasse B- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 15 m x15 m- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 2,1 tot 2,5 m- Pulscount instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Lage voedingspanning indicatie- 3D hard cover witlicht lens- Lookdown spiegel optiek voor detectie loodrecht onder de melder- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8 mA- Stroomverbruik max. : 11 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 110 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 110 gramBoven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m01217 DT-15/XIB€ 133,00 BUS-Quad Passief Infrarood/Radar DetectorDe DT-15/XIB is een intelligente bus- detector met een X-band Radar en een geavanceerdeQuad Pir. De detector is rechtstreeks op de bus aan te sluiten. Hierdoor is het niet noodzakelijkom weerstanden aan te sluiten. Via de software zijn de instellingen van de detector tewijzigen. Dit in combinatie met de design behuizing, harde 3D fresnel lens en lookdown varifocalspiegellens zorgt voor een uitmuntende detectiezekerheid. Door autolearntechnolgieen een installatievriendelijke behuizing is veel tijd te besparen bij installeren. De detector iser één uit een complete familielijn detectoren met dezelfde en onderling uitwisselbare behuizing.Er zijn voor montage aan wand of plafond aparte beugels leverbaar.Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS klasse B- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 15 m x15 m- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 2,1 tot 2,5 m- Pulscount instelling- Aantal led's : 3 (radar,pir,alarm/AM)- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Lage voedingspanning indicatie- 3D hard cover witlicht lens- Lookdown spiegel optiek voor detectie loodrecht onder de melder- Radarbereik instelbaar- Radar in dagsituatie uitschakelbaar- Anti-Stealth instelbaarmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141457


10010m10010 mInbraakbeveiligingscentrales- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 12 mA- Stroomverbruik max. : 20 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 110 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 135 gramBoven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15m0 7,5 15m01216 PQ-15AM/XIB€ 110,20 BUS-Quad Passief Infrarood Guardall Detector met afdekbeveiligingDe PQ-15AM is een intelligente detector met een geavanceerde Quad Pir voorzien van eenanti-mask systeem. De detector is rechtstreeks op de bus aan te sluiten. Hierdoor is het nietnoodzakelijk om weerstanden aan te sluiten. Via de software zijn de instellingen van de detectorte wijzigen. Dit in combinatie met de design behuizing, harde 3D fresnel lens en lookdownvarifocal spiegellens zorgt voor een uitmuntende detectiezekerheid in de hoogstebeveiliginsklasse. Door autolearntechnolgie en een installatievriendelijke behuizing is veeltijd te besparen bij installeren. De detector is er één uit een complete familielijn detectorenmet dezelfde en onderling uitwisselbare behuizing. Er zijn voor montage aan wand of plafondaparte beugels leverbaar.Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS klasse C- EN 50131-2-2 Grade 3- Bereik: 15 m x15 m- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 2,1 tot 2,5 m- Anti-mask gevoeligheid instelbaar- Pulscount instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Lage voedingspanning indicatie- Alarmgeheugenfunctie (ingang in/uitgeschakeld)- 3D hard cover witlicht lens- Lookdown spiegel optiek voor detectie loodrecht onder de melder- AM gevoeligheid instelbaar- AM uitschakelbaar- Anti-Stealth instelbaar- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 12 mA- Stroomverbruik max. : 17 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 110 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 115 gramBoven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m58


10010 mInbraakbeveiligingscentrales01218 DT-15AM/XIB€ 152,00 BUS-Quad Passief Infrarood/Radar Gurdall Detector met afdekbeveiligingDe DT-15AM is een intelligente detector met een X-band Radar en een geavanceerde QuadPir. De detector is rechtstreeks op de bus aan te sluiten. Hierdoor is het niet noodzakelijk omweerstanden aan te sluiten. Via de software zijn de instellingen van de detector te wijzigen.Beide technologieen zijn voorzien van een anti-mask systeem . Dit in combinatie met de designbehuizing, harde 3D fresnel lens en lookdown varifocal spiegellens zorgt voor een uitmuntendedetectiezekerheid in de hoogste beveiliginsklasse. Door autolearntechnolgie eneen installatievriendelijke behuizing is veel tijd te besparen bij installeren. De detector is eréén uit een complete familielijn detectoren met dezelfde en onderling uitwisselbare behuizing.Er zijn voor montage aan wand of plafond aparte beugels leverbaar.Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS klasse C- EN 50131-2-2 Grade 3- Bereik: 15 m x15 m- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 2,1 tot 2,5 m- Anti-mask gevoeligheid instelbaar- Pulscount instelling- Aantal led's : 3 (radar,pir,alarm/AM)- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Lage voedingspanning indicatie- Alarmgeheugenfunctie (ingang in/uitgeschakeld)- 3D hard cover witlicht lens- Lookdown spiegel optiek voor detectie loodrecht onder de melder- Radarbereik en AM gevoeligheid instelbaar- Radar in dagsituatie uitschakelbaar- AM uitschakelbaar- Anti-Stealth instelbaar- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 15 mA- Stroomverbruik max. : 23 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 110 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 135 gramBoven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m01205 CMB-1€ 12,00 Plafondmontagebeugel voor PQ-15(AM) en DT-15(AM)01206 LPB-2€ 9,00 Platte muurmontagebeugel voor PQ-15(AM) en DT-15(AM)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141459


InbraakbeveiligingscentralesGuardall kaartlezermodules01255 TX-82€ 221,00 KaartlezermoduleDe TX-82 is een kaartlezermodule waarop 2 kaartlezers aangesloten kunnen worden. Demodule werkt op de Xibus van de Guardall centrales. Er kunnen kaartlezers met 5 verschillendeprotocollen, waaronder wiegand 26 bit, aangesloten worden. De functies voor beidekaartlezers die gelden zijn: het opensturen van een deur via de relaisuitgang op de print, hetschakelen van de centrale, het schakelen van een uitgang op de centrale of uitgangmodule.Door een rooster is te bepalen op welke tijdstippen de kaartlezer de uitgang kan sturen. Inde centrale is ook een Anti-pass back functie te programmeren. Voor iedere kaartlezer zijner 2 leduitgangen. Door de deurstandsignaleringszone die aanwezig op de print is kan er eensignaal afgegeven worden als de deur geopend blijft staan. Voor het schakelen van eendeuropener dient een externe voeding gebruikt te worden.Specificaties :- Aantal kaartlezermodules op centrale : max. 32 op PX centrales- Aantal kaarlezers op module : 2- Aantal kaarten : max. 1000- Relaisdeuruitgang : 1 (8 A 125/277 Vac, 5 A 30Vdc)- Ingang : 2 (Deurstandzone en Deurvrijgavezone)- Programmeerbare uitgang- 2 led aansturingen voor kaartlezers- Aansluitspanning module: 10,5 - 14 Vdc- Aansluitspanning voor kaartlezers : 12 Vdc of 5 Vdc- Stroomverbruik module in rust : 33 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 55 °C- Afmetingen : 200 x 120 x 43 mm (hxbxd)01256 VTX-82€ 397,80 Kaartlezermodule + voedingDe VTX-82 is intelligente 1,5 A voeding met een kaartlezermodule, waarop 2 kaartlezersaangesloten kunnen worden, in 1 behuizing. De module werkt op de Xibus van de Guardallcentrales. Er kunnen kaartlezers met 5 verschillende protocollen, waaronder wiegand 26 bit,aangesloten worden. De functies voor beide kaartlezers die gelden zijn: het opensturen vaneen deur via de relaisuitgang op de print, het schakelen van de centrale, het schakelen vaneen uitgang op de centrale of uitgangmodule. Door een rooster is te bepalen op welke tijdstippende kaartlezer de uitgang kan sturen. In de centrale is ook een Anti-pass back functiete programmeeren Voor iedere kaartlezer zijn er 2 leduitgangen. Door de deurstandsignaleringszonedie aanwezig op de print is kan er een signaal afgegeven worden als de deur geopendblijft staan.Specificaties :- Intelligente voeding : 12V/1,5 A- Aantal kaartlezermodules op centrale : max. 32 op PX centrales- Aantal kaarlezers op module : 2- Aantal kaarten : max. 1000- Relaisdeuruitgang : 1 (8 A 125/277 Vac, 5 A 30Vdc)- Ingang : 2 (Deurstandzone en Deurvrijgavezone)- Programmeerbare uitgang- 2 led aansturingen voor kaartlezers- Aansluitspanning module: 10,5 - 14 Vdc- Aansluitspanning voor kaartlezers : 12 Vdc of 5 Vdc- Stroomverbruik module in rust : 33 mA- Materiaal kast : Metaal- Kleur kast : Wit- Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen kast : 420 x 395 x 93 mm (hxbxd)01233 LX-01€ 265,20 Zwarte kaartlezerDe LX-01 kan gekoppeld worden aan een toegangscontrolemodule en/of LCD-bediendeel.Specificaties :- Guardall protocol kaartlezer- Data type uitgang: Temic 56bit- Frequentie: 125Khz- 2 m kabel- Aansluitspanning : 10,5 -15Vdc- Stroomverbruik : 14 mA- Beschermingsklasse : IP54- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 150 x 55 x 18 mm (hxbxd)- Gewicht : 150 gram60


Inbraakbeveiligingscentrales01234 LX-02€ 265,20 Witte kaartlezerDe LX-02 kan gekoppeld worden aan een toegangscontrolemodule en/of LCD-bediendeel.Specificaties :- Guardall protocol kaartlezer- Data type uitgang: Temic 56bit- Frequentie: 125Khz- 2 m kabel- Aansluitspanning : 10,5 -15Vdc- Stroomverbruik : 14 mA- Beschermingsklasse : IP54- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 150 x 55 x 18 mm (hxbxd)- Gewicht : 150 gram01235 TX-02€ 20,40 Proximity keytag (per 2 stuks)Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Guardall kaartlezers LX-01, LX-02 enbediendelen BX-01P, BX-02P.Specificaties :- Guardall protocol- Afmetingen : 4 x 25 mm (d x diameter)- Gewicht : 4 gram01236 TX-10€ 102,00 ISO-kaart (per 10 stuks)Deze ISO-kaart kan gebruikt worden in combinatie met Guardall kaartlezers LX-01, LX-02 enbediendelen BX-01P, BX-02P. Voorzien van kaartnummer op de achterkant. Deze kaartenzijn bedrukbaar.Specificaties :- Guardall protocol- Kleur : wit- Afmetingen : 86 x 54 x 0,8 mm (hxbxd)4001020 PRT62LT-G€ 95,00 Systeem (wiegand) kaartlezer EM 125 KHzDe PTR-62LT kan gekoppeld worden aan een toegangscontrolesysteem. De koppeling meteen toegangscontrolesysteem is met Wiegand en RACS protocollen te maken.Er zitten 2 ingangen extra op voor de zoemer en led-aansturing. Ook is de kaartlezer voorzienvan een sabotageschakelaar.Specificaties :- Protocol : Unique EM 125 kHz- Leesafstand : ca. 12 cm- Sabotagecontact : 50 mA/24V- Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS- Standaard : Wiegang 26 bit- Prog. ingangen : 2- Programmeerbaar via kaarten- Kabellengte : 2,5 m- Max. kabellengte : 150 m- Aansluitspanning : 10 - 15 Vdc- Stroomgebruik : 45 mA- Beschermingsklasse : IP 65- ABS behuizing- Kleur : donker grijs- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)- Afmetingen : 100 x 40 x 25 mm (hxbxd)- Gewicht : 100 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141461


Inbraakbeveiligingscentrales4001014 PRT66EM€ 125,00 Stand-alone/systeem kaartlezer EM 125 KHzDe PTR-66EM is zowel stand-alone als gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken.De koppeling met een toegangscontrolesysteem is met (Wiegand en RACS) protocollente maken. In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In deprofessionele stand kan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden.Tevensis het mogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten.Voor de stand-alone stand zijn er 2 in/uitgangen, 2 ingangen en een relaisuitgang. Deze kunneno.a. gebruikt worden voor deurbewaking, exitknop, deuralarm en koppeling met inbraakbeveiligingssysteem.De deurbewakingstijd is zowel in seconden als minuten in te stellen.Door de AAN en UIT functie (derde LED op kaartlezer) in de kaartlezer kan de toegang beperktworden en kan de kaarlezer als beveiligingsmodule gebruikt worden. Tevens is de IN/UITstatus na een programmeerbare tijd uit te laten gaan. De kaartlezer is m.b.v. RUD-1 vanafde PC met RARC software te programmeren. Inclusief 3 programmeerpassen.Specificaties :- Protocol : Unique EM 125 kHz- Leesafstand : ca. 15 cm- Sabotagecontact : 50 mA/24V- Stand-alone of systeem kaartlezer- Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS, RS232- Standaard : RACS- LED/zoemer aanstuuring mogelijk- Aantal kaarten : 120- Prog. in/uitgangen : 2- Prog. ingangen : 2- Prog relais : 1,5A 24 Vdc/ac- Aantal in/uitgangopties: 25- Deurvrijgave- en deurbewakingtijd : 1-99 seconden of minuten- Logboek : 3840 gebeurtenissen- Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar- Programmeerbaar via kaarten of PC (RACS software)- Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via Kaart- Schroefaansluiting- Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc- Stroomgebruik : 70 mA- Beschermingsklasse : IP 65- ABS behuizing- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)- Afmetingen : 85 x 85 x 27 mm (hxbxd)4001052 AX-2€ 19,00 N Kaartlezerbeugel voor montage op het raamOp de kaartlezerbeugel kan de PRT66 gemonteerd worden en daarna aan het raam geplaktworden. Hierdoor is de PRT66 te activeren aan de buitenkant het pand. Van buitenaf is eeninbraaksysteem hiermee op een veilige manier, conform de voorschriften, in en uit te schakelen.Specificaties :- Voorzien van montagemateriaal- Afmetingen : 160 x 96 x 46 (hxbxd)- Gewicht : 120 gram01546 TAG1750€ 10,87 Proximity keytag EM 125 KHz (minimale afname 10 stuks)Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750 en de Roger PRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulatie- MANCHESTER gecodeerd- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102.- Afmetingen : 40 x 25 x 4 mm (hxbxd)4001008 EMKF-1€ 5,00 Proximity keytag EM 125 KHz(minimale afname 10 stuks)Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750 en de Roger PRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulatie- MANCHESTER gecodeerd- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102.- Afmetingen : 4 x 25 mm (d x diameter)62


Inbraakbeveiligingscentrales23100 Proximity sleutelhanger€ 25,00 Keytag (minimale afname 10 stuks)Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers zoals de Roger PRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM.Specificaties :- Kleur : zwart- Afmetingen : 59 x 26 x 9 mm (hxbxd)01787 ISO-Kaart clamshell 125kHz€ 3,50 ISO-kaart (minimale afname 10 stuks)Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers zoals Networx NX1750 en de RogerPRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM. Voorzien van kaartnummer op de achterkant. Dit iseen 1,8 mm dikke kaart.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulation- MANCHESTER coding- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102- Kleur : wit- Afmetingen : 86 x 54 x 1,8 mm (hxbxd)4001015 ISO-Kaart PVC125kHz€ 4,50 ISO-kaart (minimale afname 10 stuks)Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers zoals Networx NX1750 en de RogerPRT-12EM/62LT/66LT/62EM/64EM. Voorzien van kaartnummer op de achterkant. Dezekaarten zijn bedrukbaar.Specificaties :- 64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant- ASK modulation- MANCHESTER coding- Frequentie : 125 kHz,- Transmissie snelheid : 2kBaud,- Compatibel met EM4100/4102- Kleur : wit- Afmetingen : 86 x 54 x 0,8 mm (hxbxd)Guardall magneetcontacten klasse 2 en 301585 MC-240 met Guardall weerstanden (5 stuks)€ 69,50 In/opbouw magneetcontact met 2 ingebouwde 8K2 weerstandenDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage. Door de twee ingegoten 8K2 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de Guardall centrale.Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunstof adapter (art.nr.01553)Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IKA02406-C Klasse 2- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)- Schakelafstand : 10 mm (magnetische basis)- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2,2 m witte kabel- 2 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141463


Inbraakbeveiligingscentrales01586 MC-270 met Guardall weerstanden (5 stuks)€ 125,00 In/opbouw magneetcontact klasse 3 met 2 ingbouwde 8K2 weerstandenDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage.Door de twee ingegoten 8K2 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de Guardall centrale. Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunststof adapter (art.nr.01553).Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS nummer : G 197063 klasse C- Schakelafstand : 20/2 mm- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram01552 MC-200-S3 (5 stuks)€ 15,00 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270Specificaties :- 3-delig- Kleur : Wit- Afmetingen : 65 x 13,5 x 10 mm (hxbxd)01553 MC-200-S11 (5 stuks)€ 27,00 Kunststof adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetcontactenMC240 en MC270 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Te boren gat : 19 mm- Kleur : Wit- Afmetingen : 46 x 30 x 15 mm (hxbxd). diameter 22 mm01587 MC-340 met Guardall weerstanden (5 stuks)€ 50,00 In/opbouw magneetcontact met 2 ingebouwde 8K2 weerstandenDit contact met witte ABS behuizing is een inbouwmagneetcontact voor binnen en buitenmontage. Het magneetcontact kan door een losse behuizing opbouw gemaakt worden. Voorhet plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststof adapter.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : ITH02804-MC Klasse 2- Schakelafstand : 20 mm (niet magnetische basis)- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 8 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 9 x 25,5 mm (diameter x lengte)01561 MC-300-S3 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-340 en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 54,5 x 13,5 x 18,5 mm (hxbxd)64


Inbraakbeveiligingscentrales01565 MC-300-S35 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof inbouwbehuizing.Deze kunstof inbouwbehuizing is voor parallele montage van de magneetcontacten MC-340en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 76 x 13,5 x 14 mm (hxbxd)01566 MC-300-S31 (5 stuks)€ 28,75 Kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetconteactenMC-340 en MC370 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 20 x 19 mm (h x diameter)Guardall rookmelders03669 DP721R€ 74,52 Optische rookmelder met relaisDeze optische rookmelder heeft een zelfdiagnosefunctie en een LED-uitgang. Via de relaisuitgangkan deze aangesloten worden op een zonelus van een centrale. Melder excl.sokkelDP702Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0149- VdS nummer: G 203074- Max. 20 stuks op NetworX-aansluiting- Aansluitspanning : 8,5 - 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 70 µA; in alarm : 60 mA- Kleur : Wit- Beschermingsklasse : IP43- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 100 x 50 mm (diameter x diepte)03670 DP702€ 13,46 Sokkel voor DP721 en DP721RSpecificaties :- Kleur : Wit- Beschermingsklasse : IP43- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 100 x 15 mm (diameter x diepte)3000035 KL731€ 36,23 Optische rookmelderDe optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij'normale' omgevingscondities. De melder heeft aan beide zijden een led-indicatie die aanblijft totdat de melder hersteld wordt. Melder excl.sokkel KZ705R.Specificaties :- Bosec-nummer : TCC2-778 en TCC2-775- Conform Europese norm(en) : EN54-7:200/A1:2002- Spanning : 9 tot 28Vdc- Stroomverbruik : 85 uA (in rust),


Inbraakbeveiligingscentrales60420 Smokesabre€ 24,00 Optische rookmeldertesterSmokesabre is de oplossing voor de problemen, welke vroeger geassocieerd werden metspuitbus rookmeldertesters. Alle andere rookalarmtesters hebben als nadeel dat bij verkeerdgebruik er een hoop residu achterblijft op de melder en ook in de detectiekamer van de melder.Smokesabre zorgt ervoor dat de spuitbus niet te dicht bij de melder gebruikt kan wordenen dat er geen schadelijk residu achterblijft als het gas goed gericht gespoten wordt naar demelder.Guardall alarmoverdragers01260 VX-01€ 76,00 SpraakmoduleDe VX-01 is een professionele spraakmodule. Er kunnen 8 verschillende vocale meldingenverstuurd worden naar een telefoon of GSM met voorafgaand een inleidende tekst.De module kan op De RX-16I, QX32i, PX48i en PX80i op het moederboard geplaast wordenof op de PSTN- en GSM module.Specificaties :- 1 hoofdboodschap- 8 gebeurtenisboodschappen- Aansluitspanning : 10-15,5 Vdc- Stroomverbuik : max.32 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C01263 CX-02€ 197,60 PSTN alarmoverdragerDe CX-02 module is PSTN-kiezer die op de Xibus aangesloten kan worden. Met deze modulezijn de SIA/Contact-ID/Homebeeps rapporteringen door te sturen. Kan gebruikt wordenvoor de PX-500. De spraakmodule kan op de module geplaatst wroden.Specificaties :- REQ geregistreerd- SIA/Conntact ID- Up/Download mogelijk- Aansluitspanning : 10 - 15,5 Vdc- Stroomverbruik max.: 50 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C01262 CX-01€ 615,60 PSTN/GSM alarmoverdragerDe CX-01 is een PSTN/GSM alarmoverdrager die op elke centrale, via de bus, aangeslotenkan worden. Via PSTN en GSM kunnen de meldingen via Contact ID of SIA doorgemeld worden.Tevens is via de GSM mogelijk om SMS te versturen.Specificaties :- REQ geregistreerd- Contact ID of SIA- Tekstberichten naar SMS- Up/Download mogelijk- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik nom.: 60mA- Stroomverbruik max.: 180 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C01258 CX-04€ 494,00 TCP/IP communicatie moduleMet de CX-04 is het mogelijk om de doormelding van de centrales te laten verlopen via TCP/IP met het Guardall protocol naar Guardall software. Tevens kan er met de module een Up/Download gemaakt worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- Aansluitklemmen : RJ45 (LAN/WAN)- IP/adres : DHCP/FIXIP- Protocol : Guardall- Aansluitspanning : 10-15 Vdc- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C66


Inbraakbeveiligingscentrales01266 NX-7400Prijs op aanvr. GPRS-alarmoverdragerMet de NX-7400 is het mogelijk om de doormelding van de NetworX of Guardall centrale telaten verlopen via GPRS. Een up/download kan ook via de module verlopen. De doormeldingenkunnen ontvangen worden op een Osborn Hoffman ontvanger en IRIS ontvanger. Programmerenkan ook geschied via een NX-Webapplicatie.Specificaties :- EN50131 keuring- Alarmrapportering mogelijk naar OH-ontvanger- Alarmrapportering mogelijk naar IRIS SECURE Apps ontvanger- Protocol : SIA, Contact ID- Directe koppeling met NetworX en Guardall inbraakcentrales01267 NX-7420Prijs op aanvr. TCP/IP alarmoverdragerMet de NX-7420 is het mogelijk om de doormelding van de NetworX of Guardall centrale telaten verlopen via TCP/IP. Een up/download kan ook via de module verlopen. De doormeldingenkunnen ontvangen worden op een Osborn Hoffman ontvanger en IRIS ontvanger.Programmeren kan ook geschied via een NX-Webapplicatie.Specificaties :- EN50131 keuring- Alarmrapportering mogelijk naar OH-ontvanger- Alarmrapportering mogelijk naar IRIS SECURE Apps ontvanger- Protocol : SIA, Contact ID- Directe koppeling met NetworX en Guardall inbraakcentrales01268 NX-7440Prijs op aanvr. TCP/IP alarmoverdrager met GPRS backupMet de NX-7440 is het mogelijk om de doormelding van de NetworX of Guardall centrale telaten verlopen via TCP/IP met GPRS als backup. Een up/download kan ook via de moduleverlopen. De doormeldingen kunnen ontvangen worden op een Osborn Hoffman ontvangeren IRIS ontvanger. Programmeren kan ook geschied via een NX-Webapplicatie.Specificaties :- EN50131 keuring- Alarmrapportering mogelijk naar OH-ontvanger- Alarmrapportering mogelijk naar IRIS SECURE Apps ontvanger- Protocol : SIA, Contact ID- Directe koppeling met NetworX en Guardall inbraakcentralesGuardall uitgangsmodules01253 UX-88€ 140,60 Open collector uitgangsmoduleDit is een bus- uitgangsmodule met 8 relais en 8 open collector uitgangen. De open-collectoruitgangen zijn gekoppeld aan de relaisuitgangen. Er kunnen dus 8 uitgangen vrijgeprogrammeerdworden.Specificaties :- REQ geregistreerd- Aansluitspanning : 10,5-15 Vdc- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 209 x 126 x 54 mm (hxbxd)- Gewicht : 200 gramGuardall accessoires01252 UX-04€ 60,80 Universele RelaismoduleDit is een omzetmodule met 4 transistoringangen voor het activeren van 4 relais.- Aansluitspanning : 10-15 Vdc01207 Afstandbus Guardall modules (per 20 stuks)€ 3,00 Met behulp van de afstandbusjes kunnen de modules in de behuizingen van de centrales geplaatstworden.mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141467


InbraakbeveiligingscentralesGuardall domotica module01261 SX-01€ 194,00 Seriele moduleDeze RS232 interface kan gebruikt worden voor het aansluiten van een printer, voor een verbindingmet een PC of het aansluiten van een draadloze ontvanger op de bus. De modulekan overal op de RS485 bus aangesloten worden.Specificaties :- Seriele Poort- DIL schakelaar voor bus-adres en voor instellen verbinding met draadloze ontvanger- Aansluitspanning : 10,5- 15 Vdc- Stroomverbruik : 24 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 209 x 125.5 x 54mm (hxb)- Gewicht : 200 gram01259 DX-02€ 83,60 Seriële verbindingskabel voor directe verbindingGuardall software01220 SW-01€ 39,00 N GSR Programmeer softwareMet deze versie is het mogelijk zonder dongle via de seriële module de centrales te programmeren.01222 SW-03€ 299,00 N GSR Programmeer software voor inbraak incl. dongelMet deze versie is het mogelijk via de seriele module of IP de het inbraakbeveiligingsdeel vande centrales te programmeren.01224 SW-05€ 599,00 N GSR Programmeer software voor inbraak en toegang, incl.dongelMet deze versie is het mogelijk via de seriële module of IP de het inbraakbeveiligingsdeel enhet toegangscontroledeel van de centrales te programmeren.68


InbraakbeveiligingscentralesKseniaKsenia centrale kit01745 LARES 16€ 440,00 Inbraakbeveiligingscentrale (16 zones), incl. ERGO LCD en 7 Ah accu.De LARES 16 is een complete inbraakbeveiligingscentrale in behuizing met een ERGO bediendeelwelke zowel voor woningen als bedrijven toegepast kan worden met max. 16 zones.Standaard is de centrale voorzien van 6 zones, 4 zones/uitgangen en een relaisuitgang. Voorelke aangesloten zone kan bepaald worden met welke weerstandconfiguratie(NC,NO,EOL,2EOL en 3EOL) en met welke weerstanden deze aangesloten wordt. De uitgangenzijn aan meerdere gebeurtenissen en roosters te linken. Door de 4-draads KS-busmet een snelheid van 142 kbaud is er supersnel communicatie met alle modules die aangeslotenkunnen worden. M.b.v het Snel Adresseer Systeem herkent de centrale alle aangeslotenmodules aan de hand van de barcode op de modules. De centrale kan 8 partitieshebben welke door 16 PIN-codes of 64 tags bediend kunnen worden. Er kunnen ook 200spraakteksten opgenomen worden met spraak of met tekst naar spraak engine of wave-files.Specificaties :- EN 50131 grade 2/3 gekeurd- Standaard op centrale : 6 zones + 4 zones/uitgangen- Max zones : 16- Weerstandconfiguratie vrij programmeerbaar (ook analoge ingang 0-10Vdc)- Partities : 8- PIN-codes : 16, 1 installateurscode- Tags : 64- Logboek : 1500- Relaisuitgang : 1- Open collector uitgangen : max. 16- Aantal aan te sluiten AUXI modules : max. 4- Aantal bediendelen : 8- Aantal IMAGO/RADIUS sirenes : 8- Spraakteksten : 200- Modules automatisch herkend via code van bar-codes- Afstand bus : 500 m max.- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 1,7 A- Plaats voor 1 module in kast- Flash microprocessor- USB-poort- Roosters : 16- Aansluitspanning : 230Vac 50Hz- Stroomverbruik : 60 mA- Kleur kast : wit- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 55 °C- Afmetingen metalen kast : 295 x 255 x 80 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,7 kg01746 LARES 16IP€ 587,00 Inbraakbeveiligingscentrale (16 zones en Lan-interface), incl. ERGO LCD en 7Ah accuDe LARES 16IP is een complete inbraakbeveiligingscentrale in behuizing met een ERGO bediendeelwelke zowel voor woningen als bedrijven toegepast kan worden met max. 16 zones.Door de geïntegreerde LAN-interface is de centrale via internet te programmeren en bedienen(ingebouwde webserver). De doormelding kan ook via IP plaatsvinden met het SIA-IPDC-9 protocol. Standaard is de centrale voorzien van 6 zones, 4 zones/uitgangen en een relaisuitgang.Voor elke aangesloten zone kan bepaald worden met welke weerstandconfiguratie(NC,NO,EOL,2EOL en 3EOL) en met welke weerstanden deze aangesloten wordt. Deuitgangen zijn aan meerdere gebeurtenissen en roosters te linken. Door de 4-draads KS-busmet een snelheid van 142 kbaud is er supersnel communicatie met alle modules die aangeslotenkunnen worden. M.b.v het Snel Adresseer Systeem herkent de centrale alle aangeslotenmodules aan de hand van de barcode op de modules. De centrale kan 8 partitieshebben welke door 16 PIN-codes of 64 tags bediend kunnen worden. Er kunnen ook 200spraakteksten opgenomen worden met spraak of met tekst naar spraak engine of wave-files.Specificaties :- EN 50131 grade 2/3 gekeurd- Standaard op centrale : 6 zones + 4 zones/uitgangen- Max zones : 16- Weerstandconfiguratie vrij programmeerbaar (ook analoge ingang 0-10Vdc)- Partities : 8- PIN-codes : 16, 1 installateurscode- Tags : 64- Logboek : 1500- Relaisuitgang : 1- Open collector uitgangen : max. 16- LAN-interface- Ethernet management- Aantal aan te sluiten AUXI modules : max. 4- Aantal bediendelen : 8- Aantal IMAGO/RADIUS sirenes : 8- Spraakteksten : 200- Modules automatisch herkend via code van bar-codesmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141469


Inbraakbeveiligingscentrales- Afstand bus : 500 m max.- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 1,7 A- Plaats voor 1 module in kast- Flash microprocessor- USB-poort- Roosters : 16- Aansluitspanning : 230Vac 50Hz- Stroomverbruik : 100 mA- Kleur kast : wit- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 55 °C- Afmetingen metalen kast : 295 x 255 x 80 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,7 kg01747 LARES 48IP€ 658,00 Inbraakbeveiligingscentrale (48 zones en Lan-interface), incl. ERGO LCD en 7Ah accuDe LARES 48IP is een complete inbraakbeveiligingscentrale in behuizing met een ERGO bediendeelwelke zowel voor woningen als bedrijven toegepast kan worden met max. 48 zones.Door de geintegreerde LAN-interface is de centrale via internet te programmeren en bedienen(ingebouwde web-server). De doormelding kan ook via IP plaatsvinden met het SIA-IPDC-9 protocol.Standaard is de centrale voorzien van 6 zones, 4 zones/uitgangen en een relaisuitgang.Voor elke aangesloten zone kan bepaald worden met welke weerstandconfiguratie(NC,NO,EOL,2EOL en 3EOL) en met welke weerstanden deze aangesloten wordt. Deuitgangen zijn aan meerdere gebeurtenissen en roosters te linken. Door de 4-draads KS-busmet een snelheid van 142 kbaud is er supersnel communicatie met alle modules die aangeslotenkunnen worden. M.b.v het Snel Adresseer Systeem herkent de centrale alle aangeslotenmodules aan de hand van de bar-code op de modules. De centrale kan 12 partitieshebben welke door 48 PIN-codes of 128 tags bediend kunnen worden. Er kunnen ook 200spraakteksten opgenomen worden met spraak of met tekst naar spraak engine of wave-files.Specificaties :- EN 50131 grade 2/3 gekeurd- Standaard op centrale : 6 zones + 4 zones/uitgangen- Max zones : 48- Partities : 12- PIN-codes : 48 + 1 installateurscode- Tags : 128- Logboek : 1500- Relaisuitgang : 1- Open collector uitgangen : max. 48- LAN-interface- Ethernet management- Aantal aan te sluiten AUXI modules : max. 24- Aantal bediendelen : 12- Aantal IMAGO/RADIUS sirenes : 12- Spraakteksten : 200- Afstand bus : 500 m max.- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 3 A- Plaats voor 3 modules in kast- Flash microprocessor- USB-poort- Roosters : 32- Aansluitspanning : 230Vac 50Hz- Stroomverbruik : 100 mA- Kleur kast : wit- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 55 °C- Afmetingen metalen kast : 295 x 255 x 80 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,7 kg01748 LARES 128IP€ 783,00 Inbraakbeveiligingscentrale (128 zones en Lan-interface),incl. ERGO LCD en 7Ah accuDe LARES 128IP is een complete inbraakbeveiligingscentrale in behuizing met een ERGObediendeel welke zowel voor woningen als bedrijven toegepast kan worden met max. 128zones. Door de geïntegreerde LAN-interface is de centrale via internet te programmeren enbedienen (ingebouwde webserver). De doormelding kan ook via IP plaatsvinden met het SIA-IP DC-9 protocol. Standaard is de centrale voorzien van 6 zones, 4 zones/uitgangen en eenrelaisuitgang. Voor elke aangesloten zone kan bepaald worden met welke weerstandconfiguratie(NC,NO,EOL,2EOL en 3EOL) en met welke weerstanden deze aangesloten wordt.De uitgangen zijn aan meerdere gebeurtenissen en roosters te linken. Door de 4-draads KSbusmet een snelheid van 142 kbaud is er supersnel communicatie met alle modules die aangeslotenkunnen worden. M.b.v het Snel Adresseer Systeem herkent de centrale alle aangeslotenmodules aan de hand van de bar-code op de modules. De centrale kan 20 partitieshebben welke door 128 PIN-codes of 128 tags bediend kunnen worden. Er kunnen ook 200spraakteksten opgenomen worden met spraak of met tekst naar spraak engine of wave-files.Specificaties :- EN 50131 grade 2/3 gekeurd- Standaard op centrale : 6 zones + 4 zones/uitgangen- Max zones : 128- Partities : 20- PIN-codes : 128, 1 installateurscode- Tags : 128- Logboek : 150070


Inbraakbeveiligingscentrales- Relaisuitgang : 1- Open collector uitgangen : max. 128- Aantal aan te sluiten AUXI modules : max. 40- Aantal bediendelen : 20- Aantal IMAGO/RADIUS sirenes : 20- Spraakteksten : 200- Afstand bus : 500 m max.- Aparte kast sabotage aansluiting op de print- Totale voeding centrale : 3 A- Plaats voor 3 modules in kast- Flash microprocessor- USB-poort- Roosters : 32- Aansluitspanning : 230Vac 50Hz- Stroomverbruik : 100 mA- Kleur kast : wit- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 55 °C- Afmetingen metalen kast : 400 x 325 x 90 mm (hxbxd)- Gewicht : 2 kgKsenia bediendelen en kaartlezers01701 ERGO€ 205,00 LCD-bediendeelErgo is een geavanceerd design LCD bediendeel ontwikkkeld in de gedachtegang om eenmodern, klein, dun en een discrete model te maken, welke past in ieder interieur. Door de"CapSense" Technology zie je geen mechanische toetsen meer en is het eenvoudig schoonte houden. Op de gladde voorzijde zijn alle commando's in te geven door aanraking. Met hetscrollwheel is het bediendeel eenvoudig te bedienen. Het bediendeel kan met de meegeleverdekleurensjabloon’s in de 4 Ksenia kleuren (wit, zwart, rood en grijs) worden aangepast.Door de ingebouwde Mifare/NFC kaartlezer is de centrale eenvoudig te bedienen met eentag of met de mobiel. Voor zones in de beurt van het bediendeel zijn er 2 zone of uitgangenin het bediendeel.Specificaties :- EN-50131 gekeurd- LCD Display 16x2 karakters- CapSense" Technology (geen mechanische druktoetsen)- Scrollwiel voor doorlopen menu- Mifare/NFC kaartlezer- Programmeerbare zone of open collector uitgangen : 2- Geintegreerde microfoon en speaker voor tweeweg communicatie- Menu gestuurd- Meertalig : Nederlands/Engels/Frans/Italiaans- Standaard 4 kleurenfronten meergeleverd- Verlichte toetsen- Zoemertoon instelbaar- Snel Adresseer Systeem- Aansluitspanning : 9,6 - 14 Vdc- Stroomverbruik : in rust 15 mA max, 400 mA max.- Kleur : Wit/zwart/rood/gemetaliseerd grijs- Bedrijfstemperatuur : 5 tot 40 °C- Afmetingen : 145 x 105 x 25 mm (hxbxd)- Gewicht : 180 gram01704 VOLO€ 130,00 KaartlezerDe VOLO is een proximity kaartlezer, welke direct aangesloten kan worden op KS-bus. Delezer kan zowel binnen als buiten gemonteerd worden.De functies die ermee uitgevoerd kunnenworden zijn vrij programmeerbaar. Als een tag/mobiel wordt aangeboden dan gaat eenled aan om aan te geven welke functie dan wordt uitgevoerd. Wordt de tag langer voor dekaartlezer gehouden dan wordt de kleur anders en dan is een ander functie te activeren. Intotaal kunnen 5 functies zo geactiveerd worden. De kaartlezer is ook voorzien van een NFClezer zodat ook een mobiel met NFC gebruikt kan worden voor het bedienen.Specificaties :- Proximity RFID/NFC @ 13.56MHz- Mifare ISO14443/B- Multikleuren LED- Accelerometer sabotageschakelaar- Aansluitspanning : 10 tot 14 Vdc- Stroomverbruik: 40 mA- Beschermingsklasse : IP65- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 66 °C- Afmetingen : 127 x 43 x 17 mm (hxbxd)- Gewicht : 180 gram01705 VOLO FRAME€ 11,00 Frame voor VOLO DIN503mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141471


Inbraakbeveiligingscentrales01703 TAG€ 10,00 Mifare Tag voor VOLO en ERGOSpecificaties :- Kleur : zwart- Afmetingen : 43 x 23 x 5 mm (hxbxd)Ksenia alarmoverdragers01726 PONTIS€ 88,00 PSTN-kiezerPONTIS is de PSTN kiezer voor het LARES paneel. De module is direct in de behuizing teplaatsen en aangesloten worden op de 4 draads KS-BUS. De PONTIS heeft een krachtigemodem chip voorzien van een high speed DSP-IC (digital signal processor). Hierdoor is dePONTIS op afstand met een snelheid van 14400 bps te benaderen voor up/downloaden. Metde PONTIS kunnen de kiezerfuncties uit het LARES paneel geactiveerd worden : Contact-ID boodschappen of vooraf ingesproken/ingegeven spraakboodschappen. Het is ook mogelijkhet paneel te bellen. Met behulp van een spraakmenu kunnen dan alle functies in het paneeluitgevoerd worden. Naar keuze is per land/taal te kiezen voor een stem van een man ofvrouw d.m.v. de Licentie USB taal stick.Specificaties :- EN-50131 gekeurd- 4 draads KS-bus aansluiting- Aansluitspanning : 9,6-15 Vdc- Stroomverbruik : max. 50 mA- Bedrijfstemperatuur : 5 tot 40 °C- Afmetingen : 75 x 60 x 16 mm (hxbxd)- Gewicht : 50 gram01717 GEMINO BUS€ 341,00 SMS/GSM/GPRS moduleGEMINO BUS is een bi-directionele SMS/GSM/GPRS kiezer speciaal ontwikkeld voor deprofessionele beveiligingsapplicaties. De GEMINO BUS is standaard voorzien van 2 slotsvoor SIM kaarten, een geïntegreerde antenne en eventueel een externe antenne. Hierdoorkan de GEMINO BUS altijd naar de weg zoeken die de betrouwbaarste verbinding geeft.Naast te functioneren als back-up voor de PSTN-kiezer en IP-kiezer kan de kiezer ook dienenals spraakkiezer voor het versturen van spraakboodschappen, SMS en E-mail. De GE-MINO BUS kan geprogrammeerd worden via de PC, via USB stick of via het ERGObediendeel. Naar keuze is per land/taal te kiezen voor een stem van een man of vrouw d.m.v.de Licentie USB taal stick.Specificaties :- REQ geregistreerd- Simuleerd PSTN lijn- SMS en email kunnen tot 128 karakters hebben- Spraakkiezer (200 berichten met in totaal 700 s opnametijd)- Spraakboodschappen op te nemen:• via ERGO bediendeel• via vooraf ingesproken tekstbibliotheek op PC• via geimporteerde wave file• via de Tekst naar Spraak functie- Plek voor 2 SIM kaarten- Ingebouwde antenne + connector voor externe antenne met automatische signaalselectie- Micro USB poort voor programmeren en sturing- Hoge kwaliteit digitale audio- KSbus aansluiting- Telefoonboek : 100 nummers voor uitgang activering (gebruikerherkenning)- GSM Jamming Detectie- Beltegoed controle- Aansluitspanning : 10-14 Vdc- Stroomverbruik : in rust 80mA, max.250 mA- Bedrijfstemperatuur : 5 tot 40 °C- Afmetingen in behuizing: 140 x 102 x 30 mm (hxbxd)- Gewicht : 170 gram01719 GEMINO Antenne€ 20,00 Externe antenne met 3 m kabelDeze antenne kan gebruikt worden als de interne antenne van de GEMINO niet genoeg bereikheeft.72


Inbraakbeveiligingscentrales01750 Loquendo taal USB stick€ 149,00 Op de stick is het mogelijk om een stem van een vrouw of man te krijgen. Deze professionelestem kan gebruikt worden voor de spraakkiezer in PONTIS en GEMINO als men de functie"tekst naar spraak" gebruikt. Het betreft een onbeperkte licentie voor een taal naar keuze meteen mannen- of vrouwenstem.Ksenia zone-/uitganguitbreiding01725 AUXI€ 115,00 5 Zones/uitgangen moduleDe AUXI is een module met 5 aansluitingen. Deze aansluitingen kunnen een zone-ingangzijn of een open collector uitgang (500 mA). Ook kan één aansluiting een analoge waardeingang zijn en één aansluiting een analoge waarde uitgang zijn.Specificaties :- Ingang of uitgang : 5- Weerstandconfiguratie ingang : programmeerbaar- Analoge ingang of uitgang : 0-10V (20 mA)- Uitgang : opencollector 500 mA- Zelf-herstelbare zekering van 1,5 A- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 20 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 75 x 45 x 20 mm (hxbxd)01727 DIVIDE€ 89,00 KS-bus isolator/versterkerDe DIVIDE is een module waarmee een gedeelte van de KS-bus afgeschermd (isoleerd) kanworden bij storingen of sabotage van een andere bus-module. Tevens kan de DIVIDE alsversterker werken voor de KS-bus. Hierdoor is de bus met 500m te verlengen.Meerdere DIVIDE modules kunnen gebruikt worden op de bus.Specificaties :- Bus-isolator- Bus-versterker voor nogmaals 500m- Aansluitspanning : 9 - 13,8 Vdc- Stroomverbruik : 20 mA- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 75 x 45 mm (hxb)Ksenia alarmgevers01729 RADIUS€ 115,00 Binnensirene met flitslicht voor op de KS-busDe Radius binnensirene met flitslicht heeft een uniek ontwerp. De sirene is namelijk te voorzienvan verschillende kleuren door 1 van de 4 meegeleverde sheets in de sirene te plaatsen.Doordat de Radius op de bus is aangesloten kan deze ook nog ander functies hebben. DeLed van het flitslicht is ook continu aan te sturen waardoor deze ook als bijv. noodverlichtingkan dienen. Er is ook een ingebouwde temperatuurmeter in de sirene. Deze temperatuur kanweergegeven worden op het bediendeel en kan gebruikt worden om uitgangen aan te sturen.Doordat de Radius voorzien is van een backup batterij voldoet deze voor toepassing in grade3 high security installaties.Specificaties :- Ultra-modern ontwerp met evacuatielicht functie- Solide PC UV-bestendige behuizing (min. 2 mm. dikte)- Standaard voorzien van 4 verschillende kleurenfolie voor in behuizing- 3 W power LED- Piezoelectric zoemer (>100dBA op 1m)- Geintegreerde temperatuur sensor, precisie ±0,5°C- Back-up Batterij- Spanning : 9V - 13.8V- Stroomverbruik : in rust 15mA, max. 200mA- Backup accu : Lithium batterij 7,4Vdc/850 mAh- Bedrijfstemperatuur : 5° tot 40 °C- Afmetingen : 140 x 100 x 37 mm (hxbxd)01742 Lithium batterij 7,4Vdc/850 mAh€ 40,00 Batterij voor Radiusmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141473


Inbraakbeveiligingscentrales01731 IMAGO€ 199,00 Buitensirene met flitslicht voor op de KS-busDe IMAGO is een buitensirene met flitslicht met een uniek ontwerp. De behuizing is gemaaktvan een hoge kwaliteit UV bestendig polycarbonaat. In de sirene zit ook een ingebouwdetemperatuurmeter. Deze temperatuur kan weergegeven worden op het bediendeel en kanook gebruikt worden om uitgangen aan te sturen. Behuizing op aanvraag ook in andere kleurleverbaar.18077 1,2 Ah 6Vdc€ 12,00 CP 1.2-6 accuSpecificaties :- Solide PC UV-bestendige behuizing (min. 3 mm. dikte)- 3 W power LED- Piezoelectric zoemer (120dBA op 1m)- Geintegreerde temperatuur sensor, precisie ±0,5°C- Spanning : 9V - 13.8V- Stroomverbruik : in rust 10mA, max. 120mA- Backup accu : 6Vdc/1,2Ah- Beschermingsfactor : IP43- Bedrijfstemperatuur : -30° tot +60 °C- Afmetingen : 330 x 195 x 60 mm (hxbxd)- Gewicht (met accu) :1,5 kgSpecificaties :- Connector : FASTON (4,8 mm)- Garantie : 2 jaar volledig op materiaal- en constructiefouten- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 97 x 24 x 58 mm (hxbxd)Ksenia behuizing01723 Module behuizing€ 35,00 Behuizing voor AUXI, PONTIS en GEMINOPlastic behuizing voor 2 x AUXI modules of PONTIS.Specificaties :- Plastic behuizing- Deksel en afruksabotage beveiliging- Kleur : wit- Afmetingen : 140 x 102 x 30 mm (hxbxd)Ksenia diverse01721 USB adapter€ 10,00 Adapter van micro A naar type A01722 USB kabel€ 7,50 USB kabel naar micro AUSB kabel voor het programmeren van de LARES en GEMINO via de USB poort van de PC.01720 Programmeerkabel€ 18,00 Programmeerkabel voor ERGO bediendeel naar GEMINOUSB kabel voor het programmeren van de LARES en GEMINO via de USB poort van de PC.74


Universele alarmoverdragersU n i v e r s e l e a l a r m o v e r d r a g e r sSpraakkiezersSecurepoint01075 Vocalphone 5151-BE-NL€ 190,00 4 kanalen PSTN spraakkiezer + Contact ID protocol, excl.accuTwee-weg automatische telefoonkiezer. Deze doormelder is compatible met elk type alarmsysteem.Deze kiezer kan alleen meldingen versturen via een analoge PSTN lijn. De 5151geeft u ook de mogelijkheid om in te luisteren bij alarm. Er kunnen tot 63 telefoonnummersgeprogrammeerd worden en één telefoonnummer voor het opvragen van het resterende belkredietvan de SIM kaart. De 4 vocale boodschappen zijn rechtstreeks op te nemen op hettoestel zelf via de ingebouwde luidspreker en microfoon. Bijkomend kan nog een 5de boodschapvoor batterij laag opgenomen worden en een 6de boodschap die gebruikt wordt alsantwoord boodschap bij het opbellen van het toestel. In totaal kan 120s aan boodschappenopgenomen worden. Het toestel kan ook meldingen versturen in Contact Id en/of Cesa 200Baud naar bijvoorbeeld een meldkamer.Specificaties :- Ingangen: 4 NC ingangen, 1 per alarmboodschap.- Gebeurtenisgeheugen: 200 gebeurtenissen- Menugestuurd- Codes: een gebruiker- en installateurcode.- Programmering via bediendeel en ingebouwde LCD display en vocaal begeleid menustructuur- Accu backup : 6V 3,2Ah- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik in rust max.: 10mA, in bedrijf max.: 150mA- Materiaal behuizing : ABS- Kleur : Creme wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 200 x 307 x 53 mm (hxbxd)- Gewicht : 1 kg01074 Vocalphone 5143-BE€ 245,00 4 kanalen GSM spraakkiezer + SMSDe VocalPhone Junior is een GSM doormelder die in staat is tot 4 vocale boodschappen enSMS-en te versturen naar 9 voorgeprogrammeerde nummers. Deze doormelding wordt geactiveerddoor één van de 4 ingangen en geschiedt via de GSM module. De vocale boodschappenkunnen rechtstreeks op het toestel opgenomen worden. De SMS-en entelefoonnummers kunnen op afstand via een GSM-toestel geprogrammeerd worden via SMScommando's. Het ingebouwde relais, welke aanstuurbaar is via SMS zorgt voor een extracomfortfunctie zoals het openen van een poort of deur of andere sturingen. Automatisch inenuitschakeling van de GSM module elke 12 uur om GSM maskering tegen te gaan. Automatischeupdate van de SIM vervaldatum(1/23 maanden) en resterend belkrediet.Specificaties :- Ingangen : 4 ( + of GND )- 2 normaal open blokkeer ingangen. Indien verbonden met GND of + zullen ze de werking van resp. ingang 1 en 2 verhinderen.- Uitgangen : 1 relaisuitgang 1A/110Vac/30Vdc (aansturing via SMS)- Storingsuitgang: 1 open collector 12Vdc/100 mA (GSM signaal uitval)- Vocale berichten : 4 (lokaal op te nemen en te beluisteren)- SMS-berichten : 4 (1 per ingang).- Telefoonnummers : 9- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik in rust max.: 70mA, in bedrijf max.: 300mA- Materiaal kast : ABS- Kleur kast : grijs- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 125 x 64 x 45 mm (hxbxd)- Gewicht : 180 gram01076 Vocalphone 5150-BE-NL€ 360,00 4 kanalen PSTN + GSM spraakkiezer + Contact ID protocol, excl. accuTwee-weg automatische telefoonkiezer. Deze doormelder is compatible met elk type alarmsysteem.Deze kiezer kan zowel meldingen versturen via een klassieke analoge telefoonlijnals over het GSM netwerk. De 5150 geeft u ook de mogelijkheid om in te luisteren bij alarmof een uitgang aan te sturen. Er kunnen tot 63 telefoonnummers geprogrammeerd wordenen één telefoonnummer voor het opvragen van het resterende belkrediet van de SIM kaart.De 4 vocale boodschappen zijn rechtstreeks op te nemen op het toestel zelf via de ingebouwdeluidspreker en microfoon. Bijkomend kan nog een 5de boodschap voor batterij laag opgenomenworden en een 6de boodschap die gebruikt wordt als antwoord boodschap bij hetopbellen van het toestel. In totaal kan 120s aan boodschappen opgenomen worden. Er kunnen4 alarm SMS boodschappen rechtstreeks op het toestel geprogrammeerd worden. Bijkomendkunnen 7 automatisch SMS boodschappen verstuurd worden. Het toestel kan ookmeldingen versturen in Contact Id en/of Cesa 200 Baud naar bijvoorbeeld een meldkamer.mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141475


Universele alarmoverdragersSpecificaties :- Ingangen: 4 NC ingangen, 1 per alarmboodschap.- Uitgangen: 2 wisselrelais (aanstuurbaar met GSM)- Gebeurtenisgeheugen: 200 gebeurtenissen- Menugestuurd- Codes: een gebruiker- en installateurcode.- Programmering via bediendeel en ingebouwde LCD display en vocaal begeleid menustructuur- Accu backup : 6V 3,2Ah- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik in rust max.: 50mA, in bedrijf max.: 300mA- Materiaal behuizing : ABS- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 200 x 307 x 53 mm (hxbxd)- Gewicht : 1 kg18072 CP 3.2-6 accu€ 14,00 Accu voor vocalphone 5151 en 5150Specificaties :- Connector : FASTON (4,8 mm)- Garantie : 1 jaar volledig op materiaal- en constructiefouten- Spanning : 6Vdc- Afmetingen : 66 x 134 x 66 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,17 kgUniversele PSTN/GSM alarmoverdragersKsenia01716 GEMINO€ 397,00 SMS/GSM/GPRS moduleGEMINO is een bi-directionele SMS/GSM/GPRS kiezer speciaal ontwikkeld voor de professionelebeveiligingsapplicaties. De GEMINO is standaard voorzien van 2 slots “dual path”voor SIM kaarten, een geintegreerde antenne en eventueel een externe antenne. Hierdoorkan de GEMINO altijd naar de weg zoeken die de betrouwbaarste verbinding geeft. De GE-MINO kan gebruikt worden als interface voor een PSTN-kiezer om via GSM door te melden.Het is tevens mogelijk om CONTACT-ID boodschappen om te zetten in een spraakboodschap,SMS of E-mail. Tevens zijn er 4 ingangen om een boodschappen te versturen. Vanbuiten af kunnen 2 uitgangen geactiveerd worden. De GEMINO kan geprogrammeerd wordenvia de PC, via USB stick of via het ERGO bediendeel.Specificaties :- REQ geregistreerd- Simuleerd PSTN lijn- Decodeert Contact ID protocol en verstuurd dan een spraakboodschap, SMS en/of Email- SMS en email kunnen tot 128 karakters hebben- Spraakkiezer (200 berichten met in totaal 700 s opnametijd)- Spraakboodschappen op te nemen :• via ERGO bediendeel• via vooraf ingesproken tekstbibliotheek op PC• via geimporteerde wave file• via de Tekst naar Spraak functie- Plek voor 2 SIM kaarten- Ingebouwde antenne + connector voor externe antenne met automatische signaalselectie- Micro USB poort voor programmeren en sturing- Hoge kwaliteit digitale audio- KS-bus aansluiting- Telefoonboek : 100 nummers voor uitgang activering (gebruikerherkenning)- GSM Jamming Detectie- Beltegoed controle- Aansluitspanning : 10-14 Vdc- Stroomverbruik : in rust 80mA, max.250 mA- Bedrijfstemperatuur : 5 tot 40 °C- Afmetingen in behuizing: 140 x 102 x 30 mm (hxbxd)- Gewicht : 170 gram76


Universele alarmoverdragersUniversele IP terminal adapterSecurePoint02963 DS8000€ 245,00 PSTN-IP transmitterDe DS8000 is een universeel toepasbare IP-transmitter voor het doormelden van alarmmeldingenover IP naar een ontvanger van de PAC.Protocollen (bijv. SIA, Scancom, Contact ID)worden transparant doorgestuurd als IP-signalen over het LAN/WAN-netwerk.Door gebruikte maken van een uniek polling mechanisme wordt de verbinding met de meldkamer continubewaakt. De transmitter is tevens voorzien van een uitbreidingsconnector waarmee 4 opencollector (o.c.) uitgangen op afstand bestuurd kunnen worden en 4 ingangen, waarvan destatus bekeken kan worden. Voor het gebruik van deze uitgangen en ingangen is een optioneleuitbreidingsprint noodzakelijk. De transmitter wordt geprogrammeerd en bediend middelseen standaard internet browser.Specificaties :- Protocollen (via PSTN in) : SIA, SIA-HS, Scancom, Contact ID- Protocol uit : SIA-HS via IP en gebruikmakend van dynamische dataencryptie, vereist een- minimale bandbreedte.- IP-adres : Statisch of dynamisch- Poort adres : instelbaar- Ingangen : PSTN aansluiting, RS-485 busaansluiting, LAN-aansluiting- Uitgangen (optie): print voot domotica-toepassingen- Beveiligingsniveau : dipswitch- Print in kunstof behuizing incl. voeding- Aansluitspanning : 11 - 15 Vdc- Stroomverbruik : 70 mA in rust, 110 mA actief- Afmetingen behuizing: 177 x 155 x 35 mm (hxbxd)09194 NX-350€ 169,00 UPS voor beveiligingsapparatuurHet succes van een onderneming op de lange termijn is in hoge mate afhankelijk van devoortdurende beschikbaarheid van PC’s, routers en servers. Door het toenemende gebruikvan informatietechnologie in de afgelopen jaren en het dalende stroomverbruik van computer-en netwerkapparatuur worden steeds meer essentiële werkstations direct op het lichtnetaangesloten. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de netspanning gedaald en is er amper nog reservecapaciteitbeschikbaar. Aangezien netspanningstoringen verantwoordelijk zijn voor hetmerendeel van alle ‘onverklaarbare’ computerproblemen, wordt het steeds noodzakelijkerom zelfs uw standaloneapparatuur – en dus uw bedrijf – te beschermen tegen de fluctuatiesin de netspanning. De Digital Energy NX-350 bestaat uit een pluggable, line-interactive UPSsysteemdie kosteneffectieve bescherming biedt tegen storingen in de netspanning. De NX-350 heeft een capaciteit van 350VA.Specificaties :- Automatic Voltage Regulation (AVR)- Superboost voor zeer breed ingangsspanningsbereik- RS232-communicatie voor geavanceerde communicatie tussen UPS en PC- Superieur batterijbeheer- Plug & play voor eenvoudige installatie en bediening- Aantal 230Vac aansluitingen : 2- Accu herlaadtijd tot 80% capaciteit : ca. 3 uur- Aanbevolen accu: max.17Ah/12Vdc- Aansluitspanning : 142-300 Vac 50 Hz- Uitgangsspanning : 230 Vac 50 Hz- Vermogen : 350VA/210W- Max. stroom : 2,75 A bij 13,8 Vdc- Beschermingsklasse : IP 20- Kleur : zwart- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 40 °C- Afmetingen : 150 x 110 x 300mm (hxbxd)- Gewicht : 6,5 kg (incl.accu)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141477


10010 mDetectorsDe t e c t o r sFresnel detectorsGuardall DesignLine01271 DesignLine 6540€ 21,00 Passief Infrarood DetectorDe Designline 6540 is een intelligente detector met de keuze voor geintegreerde 3k3 eindweerstandenin een stijlvolle behuizing. Hierdoor is de detector snel en gemakkelijk te installeren.De detector is er één uit een complete familielijn detectoren. Voor de detectoren zijneen gordijnlens, longbeamlens en voor montage een aparte beugel leverbaar.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0232- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 12 m 90°- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 1,5 tot 3,1 m- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/80 mA- Pulsteller instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Eindweerstandinstelling : 3k3/3k3 of niet- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8,5 mA- Stroomverbruik max. : 10,4 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 123 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 94 gramBoven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m01275 6545-CL€ 41,40 Gordijnlens (per 10 stuks) voor DesignLine 6540Specificaties :- Bereik : 12 m- Hoek : 6 graden01278 6545-LR€ 41,40 Longbeamlens (per 10 stuks) voor DesignLine 6540Specificaties :- Bereik : 26 m- Hoek: 6 graden78


10010 mDetectors01272 DesignLine 6540PI€ 27,00 Huisdiervriendelijke Passief Infrarood DetectorDe Designline 6540PI is een huisdiervriendelijke detector, welke voorzien is van de nieuwstePET technologie, is zeer betrouwbaar in te zetten als er huisdieren in de woning lopen. Dedetectoris voorzien van geintegreerde 3k3 eindweerstanden. Hierdoor is de detector snel engemakkelijk te installeren. De detector is er één uit een complete familielijn detectoren. Voorde detectoren zijn een gordijnlens, longbeamlens en voor montage een aparte beugel leverbaar.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0232- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 12 m 90°- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 1,5 tot 3,1 m- Huisdiervriendelijk : < 35 kg- Hologram Fresnel lens- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/80 mA- Pulsteller instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Eindweerstandinstelling : 3k3/3k3 of niet- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8,5 mA- Stroomverbruik max. : 10,4 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 123 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 94 gramBoven-aanzicht20 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m01273 DesignLine 6550€ 29,00 Passief Infrarood DetectorDe Designline 6540 is een intelligente detector met de keuze voor geintegreerde 3k3 eindweerstandenin een stijlvolle behuizing met een bereik van 15m. Hierdoor is de detector snelen gemakkelijk te installeren. De detector is er één uit een complete familielijn detectoren.Voor de detectoren zijn een gordijnlens, longbeamlens en voor montage een aparte beugelleverbaar.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0232- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 15 m 90°- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 1,5 tot 3,1 m- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/80 mA- Pulsteller instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Eindweerstandinstelling : 3k3/3k3 of niet- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8,5 mA- Stroomverbruik max. : 10,4 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 123 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 94 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141479


10010 m10010 mDetectorsBoven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m01274 6545-BP (10 stuks)€ 50,00 Montagebeugels (wand/plafond) voor DesignLine 6540, 6540PI en 6550Guardall PerformanceLine01201 PQ-15€ 42,90 Quad Passief Infrarood DetectorDe PQ-15 is een intelligente detector met de geavanceerde Quad Pir techniek. Dit in combinatiemet de design behuizing, harde 3D fresnel lens en lookdown varifocal spiegellens zorgtvoor een uitmuntende detectiezekerheid. Door autolearntechnolgie en een installatievriendelijkebehuizing is veel tijd te besparen bij installeren. De detector is er één uit een completefamilielijn detectoren met dezelfde en onderling uitwisselbare behuizing. Er zijn voor montageaan wand of plafond aparte beugels leverbaar.Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS klasse B- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 15 m x15 m- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 2,1 tot 2,5 m- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/50 mA- Pulscount instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Lage voedingspanning indicatie- 3D hard cover witlicht lens- Lookdown spiegel optiek voor detectie loodrecht onder de melder- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8 mA- Stroomverbruik max. : 11 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 110 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 110 gramBoven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m80


10010mDetectors01203 DT-15€ 86,90 Quad Passief Infrarood/Radar DetectorDe DT-15 is een intelligente detector met een X-band Radar en een geavanceerde Quad Pir.Dit in combinatie met de design behuizing, harde 3D fresnel lens en lookdown varifocal spiegellenszorgt voor een uitmuntende detectiezekerheid. Door autolearntechnolgie, geintegreerdeeindweerstanden en een installatievriendelijke behuizing is veel tijd te besparen bijinstalleren. De detector is er één uit een complete familielijn detectoren met dezelfde en onderlinguitwisselbare behuizing. Er zijn voor montage aan wand of plafond aparte beugels leverbaar.Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS klasse B- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 15 m x15 m- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: 2,1 tot 2,5 m- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/50 mA- Pulscount instelling- Aantal led's : 3 (radar,pir,alarm/AM)- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Lage voedingspanning indicatie- 3D hard cover witlicht lens- Lookdown spiegel optiek voor detectie loodrecht onder de melder- Radarbereik instelbaar- Radar in dagsituatie uitschakelbaar- Anti-Stealth instelbaar- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 12 mA- Stroomverbruik max. : 20 mA- Beschermingsfactor : IP31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 110 x 66 x 42 mm (hxbxd)- Gewicht : 135 gramBoven-aanzicht2,40 1 5 10Zij-aanzicht15m0 7,5 15m01205 CMB-1€ 12,00 Plafondmontagebeugel voor PQ-15(AM) en DT-15(AM)01206 LPB-2€ 9,00 Platte muurmontagebeugel voor PQ-15(AM) en DT-15(AM)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141481


10010 m10010DetectorsSwan02659 Swan QUAD€ 39,00 Fresnel Passief Infrarood DetectorDit is een quad passief infrarood detector in een dunne behuizing met een unieke harde fresnellensen kruipzone. Door de unieke quad (2 x 2 elementen) en de digitale ASIC elektronicazijn de kansen op ongewenste alarmen, veroorzaakt door kleine dieren, minimaal.Voormontage aan plafond of muur is er de montagebeugelset.Specificaties :- REQ geregistreerd- Bereik standaard lens : 18 m hoek 90°- Montage hoogte : 1,8 tot 2,4 m- NC contact 28 Vdc 100 mA- Variabele pulsbreedteinstelling- Automatische temperatuurcompensatie- Dierinstellling 15kg of 25 kg- Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 5 mA, in alarm : 8 mA- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C- Afmetingen : 123 x 62 x 38 mm (hxbxd)Boven-aanzicht2,40,50 1 6 12Zij-aanzicht18 m0 4,5 9 18 m02657 Swan DUAL€ 79,00 Radar/Passief Infrarood DetectorDe Swan DUAL detector is een combinatie van een PIR & Radar, die een optimale bescherminglevert tegen inbraak door gebruikmaking van PYRO sensor element en Radar volgenshet Doppler principe. Deze combinatie garandeert een vals alarmvrije werking. De frequentiespectrum analyse is geïntegreerd in de VLSI gebaseerde elektronica van de detector voorhoge betrouwbaarheid en storingsvrije werking. De unieke dual detector beschikt over eenharde lens met witlichtfilter en een kruipzone. De gevoeligheid van de Radar en de PIR zijnop 2 manieren in te stellen.Voor montage aan plafond of muur is er de montagebeugelset.Specificaties :- REQ geregistreerd- Bereik standaard lens : 15m hoek 90°- Montagehoogte : 1,5 tot 3 m- Radarfrequentie : 10.525 MHz- FET basis DRO met stripline antenne- Quad Pir element- Harde fresnel-lens- 3 indicatie LED's- Pulsteller dipswitch- Radardipswitch voor gevoeligheid- Dierinstelling op 15 kg of 25 kg- PIR en Radar potmeter voor gevoeligheid- Automatische temperatuurcompensatie- Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 16,5 mA, in alarm : 25,5 mA- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 123 x 62 x 38 mm (hxbxd)Boven-aanzicht2,40 10 200 15Zij-aanzicht82


00Detectors02662 Montagebeugel€ 10,00 Dit is een pakket met een muur, plafond en hoekmontagebeugel voor de Swan detectors enSRX-2000A.Ksenia01733 UNUM€ 25,00 Fresnel Passief Infrarood PET DetectorDe PIR detector UNUM is een fresnel detector met een uniek design waarin de lens in dekap verwerkt is. Door de digitaleverwerking en evaluatie door ASIC's HighBar processorheeft de detector een unieke ongewenste alarm onderdrukking en daardoor een goede inbraakdetectie.De detector is diervriendelijk voor dieren lichter dan 10 kg en lager dan 1 m.Specificaties :- REQ geregistreerd- Bereik standaard lens : 12m hoek 90°- Montage hoogte : 2,3 tot 3 m- NC contact : 30 Vdc 100 mA- Dierinstellling tot 10kg- Pulsinstelling : standaard of hoog- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik : 18 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 113 x 60 x 45 mm (hxbxd)10Boven-aanzicht2,30 1 5 10 12 mZij-aanz ich t10 m0 7,5 12 15 m01735 UNUM DUAL€ 80,00 Radar/Passief Infrarood PET DetectorDe Radar/PIR detector UNUM is een fresnel en radar detector met een uniek design waarinde lens in de kap verwerkt is. Door de digitaleverwerking en evaluatie door ASIC's HighBarprocessor heeft de detector een unieke ongewenste alrm onderdrukking en daardoor eengoede inbraakdetectie. De detector is diervriendelijk voor dieren lichter dan 10 kg en lagerdan 1 m.Specificaties :- REQ geregistreerd- Bereik standaard lens : 12m hoek 90°- Montage hoogte : 2,3 tot 3 m- Radarfrequentie : 10.525 MHz- NC contact : 30 Vdc 100 mA- Dierinstellling tot 10kg- Pulsinstelling : standaard of hoog- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik : 12 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 113 x 60 x 45 mm (hxbxd)10Boven-aanzicht2,30 1 5 10 12 mZij-aanz ich t10 m0 7,5 12 15 mmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141483


501510Detectors01738 UNUM BRACKET€ 10,00 MontagebeugelDit is een montagebeugel voor de UNUM detectors.Dolphin02632 D&D€ 160,00 Dubbel Fresnel Passief Infrarood Detector (waterbestendig)Dit is een waterbestendige dubbel PIR, welke uitstekend te plaatsen is in ruimten waar metwater gewerkt wordt, zoals slagerijen enz. Door de dubbel PIR en de gevoeligheidsinstellingis de kans op ongewenste meldingen minimaal.Specificaties :- Bereik standaard lens : 15 m hoek 90°- NC contact 24 Vdc 100 mA- Dubbele PIR- Montage hoogte : 2,1 tot 3 m- Gevoeligheid : 1,1°C bij 0,9 m/s- Alarmgeheugen- Gevoeligheidsinstelling : stabiel/moeilijk- Automatische temperatuurcompensatie- Aansluitspanning : 7,8 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 9 mA- Stroomverbruik in alarm : 8,5 mA- Beschermingsklasse : IP 54- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 135 x 85 x 43,4 mm (hxbxd)- Gewicht: 150 gramBoven-aanzicht2,45 10 15 m0 3,75 7,5 15 m0 1 5 10Zij-aanzicht15 mSecurePoint02622 Paradoor€ 87,00 Passief infrarood toegang detectorDe Paradoor is een detector die zowel voor een toegangscontrole systeem als voor een beveiligingssysteemgebruikt kan worden. Het is een detector die verticaal naar beneden kijkten daardoor boven een deur geplaatst kan worden. De detector kan dus gebruikt worden omeen deur te openen. Ook is de melder bijvoorbeeld te gebruiken in vitrines.Specificaties :- Bereik voor handdetectie: 1,5 m op 2,1 m hoogte- Bereik voor lichaamdetectie: 4,5 m op 6,6 m hoogte- NC of NO contact 28 Vdc / 150 mA- Automatische temperatuur compensatie- Auto puls instelling- Openingshoek in te stellen op 0 of 10 graden hoek- Relais-activeringstijd in te stellen 0,5 tot 25 s- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc of 20 - 27 Vdc- Stroomverbruik : 18 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 90 x 115 x 35 mm (hxbxd)84


DetectorsZij-aanzichtBoven-aanzicht0m2m401,5mHANDDETECTIE3.3m3.3m2,5mLICHAAMSDETECTIE6.6m6.6mPOSITIEA:0POSITIEB:104,5m0.9m01060 HE-100€ 100,00 Passief infrarood raamdetectorDe raamdetector is ontworpen om in de bovenkant van het raamkozijn of deur gemonteerdte worden. D.m.v. 2 PIR sensoren via gordijnlenzen wordt de detectie bepaald zodat het geheleraam beveiligd is.Specificaties :- Bereik: 2 m, hoek 34 graden- Detectiezones : 4- NC contact : 1A/30Vdc- Automatische temperatuur compensatie- Puls instelling (1 of 2)- Automatische temperatuur compensatie- AND/OR functie- Aansluitspanning : 11,5 - 16 Vdc- Stroomverbruik : 10 mA- Beschermingsfactor : IP54- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 280 x 40 x 30 mm (hxbxd)- Gewicht : 157 gramZij-aanzichtVoor-aanzicht2m34 00,5 m1,2 mNapco01864 C200 AP€ 95,00 Huisdiervriendelijke Radar/Passief Infrarood DetectorDeze unieke Radar/PIR detector heeft geavanceerde software waardoor deze niet zal reagerenop huisdieren die kleiner zijn dan 75 cm en een maximaal gewicht hebben van 20 kg.Zijn de huisdieren groter of zwaarder dan kan de extra huisdierlens gebruikt worden.Tevensis de detector voorzien van de adaptive software.Inclusief extra huisdier lens (lens 817) indienhet huisdiergewicht hoger is dan 20 kg.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMK00801-D Klasse 2- BZ-MI keuring : 11-96-0395- Bereik standaard lens : 9 x 10,5 m- Montage hoogte : 2,1 tot 2,8 m- FET basis DRO met stripline antenne- Radarfrequentie : 10,525 GHz- Dual Pir element met Fresnel-lens- NC contact 24 Vdc / 100 mA- Storingsuitgang- Snelle reactie-mode ingang- Geschikt voor hoek en muurmontage- Radar en PIR zijn apart uit te testenmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141485


0630633 6m3 6mDetectors- Radar bereik in te stellen- 4-pulsstand voor moeilijke lokaties- Iedere 11-16 uur zelftest- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik in rust : 33 mA- Stroomverbruik in alarm : 35 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 114 x 64 x 40 mm (hxbxd)- Gewicht : 198 gramBoven-aanzicht2,40 3 6Zij-aanzicht9m0 3 6 9 12 m01876.3 Lens 817€ 10,00 Huisdierenlens (Pet alley)Bereik : 9 x 10,5 mBoven-aanzicht10 3 6Zij-aanzicht9m0 3 6 9 12 m86


40128DetectorsSpiegel detectorsAlarmcom02801 IR 120C€ 56,00 Spiegel Passief Infrarood DetectorDeze detector is uitgerust met een zwarte spiegel waardoor de detector een ongelooflijke immuniteitvoor witlicht heeft. Door toepassing van een triplex optiek is het aantal detectiezonesverdrievoudigd (52) en verbreed. Hierdoor is de gevoeligheid veel beter en kunnen kleinedieren geen alarm veroorzaken. De detector heeft 4 instellingen voor de omgevingsomstandigheden,waardoor deze bijna overal is toe te passen. De detector is snel en eenvoudig temonteren door de tweeledige behuizing (elektronica met spiegel en de achterkant met aansluitklemmen).Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0323- NCP-nummer : IMI02502-P Klasse 2- VdS nummer : G 101521 Klasse B- BZ-MI keuring : 07-01-0716- Bereik : 12 m x 14 m hoek 85°- Montagehoogte standaard lens : 1,8 tot 2,6 m- Montagehoogte gordijn lens : 1,8 tot 4 m- NC contact 30Vdc 100 mA- Triplex optiek- Looptest ingang- Afhankelijk van omstandigheden zijn dieren tot 40 kg te onderdrukken- Anti-kruipzone- Aansluitspanning: 10 - 16 Vdc- Stroomverbruik : max. 6 mA- Beschermingsklasse : IP 41- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C- Afmetingen : 115 x 48 x 40 mm (hxbxd)- Gewicht : 90 gramBoven-aanzicht2,44 8 12 m0 3 6 9 12 m0 54 10Zij-aanzicht15 m02771 IRM 120C€ 107,00 Spiegel Passief Infrarood en Radar DetectorDeze detector kan, door de dubbele technologie, overal toegepast worden. Voor het infraroodgedeelte wordt een een zwarte spiegel gebruikt waardoor de detector immuniteit voorwitlicht heeft. Door toepassing van een triplex optiek is het aantal detectie zones verdrievoudigd(52) en verbreed. Hierdoor is de gevoeligheid veel beter en kunnen kleine dieren geenalarm veroorzaken. De detector heeft 4 instellingen voor de omgevingsomstandigheden. Dedetector is snel en eenvoudig te monteren door de tweeledige behuizing (elektronica metspiegel en de achterkant met aansluitklemmen).Montagebeugels voor de IRM120C zijn deIRUM-20 en IRUM-30.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0191- VdS nummer : G104517 Klasse B- Incert: C0070186- Bereik : 14 m x 14 m hoek 90°- Bereik gordijspiegel IRS122 : 12 m- Montagehoogte : 2 tot 2,6 m- NC contact 30Vdc 100 mA- Triplex optiek- Radarfrequentie : 2,45 GHz / max 10mW EIRP- Looptest ingang- Afhankelijk van omstandigheden zijn dieren tot 12 kg te onderdrukken- Anti-kruipzone- Met IRMC104 zijn dieren tot 25 kg te onderdrukken- Beugels : IRUM20 muur & IRM30 plafond- Aansluitspanning: 8 - 16 Vdc- Stroomverbruik : min 7,5 mAmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141487


401280Detectors- Stroomverbruik : max. 20 mA (led aan)- Beschermingsklasse : IP 41- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C- Afmetingen : 115 x 50 x 41 mm (hxbxd)- Gewicht : 90 gramBoven-aanzichtRadarPIR2,44 8 12 m0 3 6 9 12 m0 5 10Zij-aanzicht15 m02806 IRS 122€ 36,00 Gordijnspiegel (per 4 stuks) voor IR 120C /IRM 120C2,42m0 2 0 mBoven-aanzicht0 2 0 mZij-aanzicht02807 IRMC 104€ 10,80 Pet alley clip voor IR 120C / IRM120C (per 4 stuks)Bij aanwezigheid van kleine huisdieren (van 15 tot 40 Kg) dient deze clip toegepast te worden.02808 IRUM-20€ 11,80 Wandmontagebeugel voor IR 120C / IR 270CT / IRM 120C02809 IRUM-30€ 18,40 Plafondmontagebeugel voor IR 120C / IR 270CT / IRM 120C88


01050845 10 m4 80Detectors02772 IR 200C€ 99,00 Spiegel Passief Infrarood detectorDeze detector is uitgerust met een afgesloten zwarte spiegel waardoor de detector een ongelooflijkeimmuniteit voor witlicht heeft. De detector heeft 4 instellingen voor de omgevingsomstandigheden,waardoor deze bijna overal is toe te passen. De detector is snel eneenvoudig te monteren door de tweeledige behuizing (elektronica met spiegel en de achterkantmet aansluitklemmen).Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IKG02501-P Klasse 2- VdS nummer : G 199501 klasse B- BZ-MI keuring : 04-99-0538- Bereik standaard lens : 15 m x 16 m hoek 85°- Montagehoogte standaard lens : 1,8 tot 2,6 m- Montagehoogte gordijn lens : 1,8 tot 4 m- NC contact 30 Vdc / 100 ma- Anti-kruipzone- Looptest ingang- Aantal gevoeligheidsinstellingen : 4- Temperatuurscompensatie- Aansluitspanning : 8 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 7 mA- Stroomverbruik in alarm met led : 16 mA- Beschermingsklasse : IP 41- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C- Afmetingen : 136 x 55 x 45 mm (hxbxd)- Gewicht : 144 gramBoven-aanzicht2,40 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m02798 IRS 162€ 36,75 Gordijnspiegel (per 4 stuks) voor IR 200CSpecificaties :- Bereik : 25 m- Hoek : 6°2,40 12,5 25 mBoven-aanzicht0 8 16Zij-aanzicht24 m02721 IRS 164€ 39,40 Huisdieren (Pet alley) spiegel (per 4 stuks) voor IR 200C.Specificaties :- Bereik : 10 m hoek 90°Boven-aanzicht10 4 8Zij-aanzicht10 12 m0 2,5 5 7,5 10 mmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141489


1510515010505 10 15 m5 10 15 mDetectorsDolphin02633 SRX-2000A€ 119,00 Radar/Passief Infrarood Detector met afdekbeveiligingDe SRX-2000A is een combinatie van radar en fresnel infrarood detector. Door de ingebouwdeafdekbeveiliging en de extra spiegel voor de kruipzone geeft de detector een optimalebeveiliging voor een hoger risico klasse installatie.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : ING00801-D Klasse 3- Bereik standaard lens : 18 x 28 m hoek 105°- Montage hoogte : 2,1 tot 3,6 m- FET basis DRO met stripline antenne- Radarfrequentie : 10,525 GHz- NC contact 28 Vdc / 100 mA- Dual Pir element- Extra spiegel voor detectie in kruipzone- Harde fresnellens- Radar en afdekbeveiliging bereik instelbaar- NC afdekrelaisuitgang (continu actief bij afdekken van detector)- Geschikt voor hoek en muurmontage- Aansluitspanning : 7,8 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 22 mA- Stroomverbruik in alarm : 28 mA- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C- Afmetingen : 137 x 70 x 53 mm (hxbxd)Boven-aanzicht2,40 2 10 20 30 mZij-aanzicht0 5 10 15 20 25 30 m02662 Montagebeugel€ 10,00 Dit is een pakket met een muur, plafond en hoekmontagebeugel voor de Swan detectors enSRX-2000A.02637 Longbeamlens SRX-2000A€ 10,00Boven-aanzicht2,40 5 10 15 20 25 30 m0 2 10 20 30 mZij-aanzicht94


0DetectorsKsenia01737 UNUM DUAL PET-AM€ 120,00 Radar/Passief Infrarood PET Detector met afdekbeveiligingDe UNUM DUAL PET-AM is een combinatie van radar en fresnel infrarood detector. Door deingebouwde afdekbeveiliging geeft de detector een optimale beveiliging voor een hoger risicoklasse installaties. De detector is diervriendelijk voor dieren lichter dan 10 kg en lager dan1 m.Specificaties :- REQ geregistreerd- Bereik standaard lens : 12m hoek 90°- Montage hoogte : 2,3 tot 3 m- Radarfrequentie : 10.525 MHz- Alarm, AM en sabotage NC contact : 30 Vdc 100 mA- Dierinstellling tot 10kg- Pulsinstelling : standaard of hoog- Ingebouwde weerstanden instelbaar : 2k2,3k3,4k7 of geen (2EOL of 3EOL)- Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 21 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 113 x 60 x 45 mm (hxbxd)10Boven-aanzicht2,30 1 5 10 12 mZij-aanz ich t10 m0 7,5 12 15 m01738 UNUM BRACKET€ 10,00 MontagebeugelDit is een montagebeugel voor de UNUM detectors.SecurePoint25299 IR 360 AM€ 165,00 Radar/Passief Infrarood plafonddetector met afdekbeveiligingDe IR360 AM met Antimask is een 360° plafondmelder met Dual techniek (infrarood en radar).Beide technieken dienen te worden geactiveerd voordat een alarmsignaal afgegevenwordt. Radar is uit te schakelen in dag-stand.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0131- Bereik : 13 m 360° bij 4 m hoogte- Montage hoogte : 2,8 tot 4 m- Uitgangen : alarm, sabotage en AM (NC contact 24 Vdc/100 mA)- Radar en afdekbeveiliging bereik instelbaar- Plafondmontage- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 16 mA- Stroomverbruik in alarm : 41 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C- Afmetingen : 135 x 27 mm (diameterxd)- Gewicht : 200 gram002,84 mm63 m0 3 6Zij-aanzicht6m0Boven-aanzicht6mmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141495


001055 10 mDetectorsAlarmcom02760 IR 270CT€ 145,00 Spiegel Passief Infrarood Detector met afdekbeveiligingDe IR270CT met een volledig afgesloten zwarte spiegel geeft een optimale beveiliging vooreen hoger risico klasse installatie. De zwarte spiegel zorgt ervoor dat alleen die infraroodstralinghet infrarood element bereikt die van mensen afkomstig zijn. De gepatenteerde spiegeloptiekgarandeerd een hoge detectiezekerheid dankzij een anti-kruip zone en eengelijkmatige gevoeligheid in het schaakbordachtige zonepatroon. Er is een continue bewakingop dichtgespoten of afgedekt zijn van de detector. De detector is snel en eenvoudig temonteren door de tweeledige behuizing (elektronica met spiegel en de achterkant met aansluitklemmen).Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IPA02401-P Klasse 3- Bereik standaard lens : 18 x 20 m- Montage hoogte : 1,8 tot 2,8 m- Alarmcontact (NC) : 30 Vdc / 100 mA- Afdekbeveiligingcontact (NC) : 30Vdc / 100mA- Looptestingang- Alarmgeheugen- Gevoeligheidinstellingen : 4- Geschikt voor hoek en muurmontage- Aansluitspanning : 8 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 3,2 mA- Stroomverbruik in alarm : 10 mA- Beschermingsklasse : IP 41- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C- Afmetingen : 135,5 x 55 x 50 mm (hxbxd)- Gewicht : 150 gramBoven-aanzicht2,40 5 10Zij-aanzicht15 m0 7,5 15 m02759 IRS 272€ 61,00 GordijnspiegelToepasbaar voor de IR270T.Verpakt per 4 stuks.Bereik : 30 m bij 2,5 m montagehoogte2,42,6m0 3 0 mBoven-aanzicht0 3 0 mZij-aanzicht02808 IRUM-20€ 11,80 Wandmontagebeugel voor IR 120C / IR 270CT / IRM 120C96


0606012126 12 m6 12 mDetectors02809 IRUM-30€ 18,40 Plafondmontagebeugel voor IR 120C / IR 270CT / IRM 120CNapco01879 M9000STE€ 269,00 Industriële Radar/Passief Infrarood Detector met afdekbeveiligingDeze high-security detector is voorzien van een vandaalbestendige behuizing en een afdekbeveiliging,die instelbaar is tot 1 meter van de detector. De detector zal een alarm doorgevenals zowel de radar als de PIR beweging detecteert. Standaard wordt de detectorgeleverd met 3 type fresnel-lenzen en een montagebeugel.Specificaties :- NCP-nummer : ILJ00802-P Klasse 3- Bereik longbeam lens : 36,3 x 3,6 m (standaard in detector geplaatst)- Bereik standaard-lens 1: 16,8 x 13,7 m- Bereik standaard-lens 2 : 24,4 x 15,2 m- Montage hoogte : 1,2 tot 3,6 m- FET basis DRO met stripline antenne- Radarfrequentie : 10,525 GHz- NC contact 24 Vdc / 100 mA- Dual Pir element- Fresnel-lens- Radar en afdekbeveiliging instelbaar- Iedere 11-16 uur zelftest- Storingsuitgang (actief bij afdekken van detector)- Alarmgeheugen met vertrekvertraging- Aansluitspanning : 10,5 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 38 mA , in alarm : 40 mA- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 130 x 178 x 122 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,25 kgBoven-aanzicht2,40 5 10Zij-aanzicht15 m0 5 10 15 20 mBoven-aanzicht2,40 8 16Zij-aanzicht24 m0 6 12 18 24 m2,40 18 3 6 mBoven-aanzicht0 12 24Zij-aanzicht36 mmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141497


DetectorsPlafond detectorsGuardall DesignLine01276 DesignLine 6530CM€ 65,00 PIR Plafond detector 360 gradenDe Designline 6530CM is een 360 graden fresnel plafonddetector met geintegreerde 3k3eindweerstanden. Hierdoor is de detector snel en gemakkelijk te installeren. De detector isgemakkelijk voor moeilijke ruimten waar het niet mogelijk is om een detector tegen de muurte plaatsen is of waar anders 2 detectors gebruikt moeten worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 7 m bij 2,4 hoogte, 9,3 m bij 3,6 m hoogte- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: tot 3,6 m- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/80 mA- Pulsteller instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Eindweerstandinstelling : 3k3/3k3 of niet- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8,5 mA, max. : 10,4 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 116 x 33 mm (diameter x h)0024 m42Zij-aanzicht0 2 4m5m0Boven-aanzicht5m01277 DesignLine 6630CM€ 135,00 Radar/PIR Plafond detector 360 gradenDe Designline 6530-CM is een 360 graden fresnel Radar/PIR plafonddetector. Hierdoor is dedetector snel en gemakkelijk te installeren. Door de Radar/PIR technologie is de detector iniedere ruimte eenvoudig toepasbaar.Specificaties :- REQ geregistreerd- EN 50131-2-2 Grade 2- Bereik: 7 m bij 2,4 hoogte, 9,3 m bij 3,6 m hoogte- Aantal detectiezones : 32- Montagehoogte: tot 3,6 m- Radar instelbaar- Radarfrequentie : 24 GHz (K-band)- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/80 mA- Pulsteller instelling- Aantal led's : 1- Looptest ingang- Automatische zelftest- Temperatuurcompensatie- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 13 mA, max. : 28 mA- Beschermingsfactor : IP31- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 116 x 33 mm (diameter x h)- Gewicht : 125 gram0024 m42Zij-aanzicht0 2 4m5m0Boven-aanzicht5m98


30963 6 9mDetectorsSecurePoint02675 Paradome€ 68,00 Plafond detector 360 gradenDit is een modern vormgegeven fresnel detector met een 360 graden afdekking. De detectoris vooral gemakkelijk en efficiënt in ruimten waar het niet mogelijk is om een detector tegende muur te plaatsen of dat er anders 2 detectors gebruikt moeten worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : ILJ00803-P Klasse 2- BZ-MI keuring : 08-96-0366- Bereik : max. 12 m (hoogte 4,3 m)- Aantal detectiesegmenten : 55- NC contact 28 Vdc / 150 mA- Montagehoogte : 2,1 tot 4,3 m- Automatische temperatuur compensatie- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik : 18 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 108 x 35 mm (h x diameter)- Gewicht : 75 gram3.0m002.4m4.0m 3 1.5 0 1.5 3 4 mZij-aanzicht3.0m4.0m 04.0mBoven-aanzicht02670.1 IR 1212€ 99,00 Plafond detector met 90 graden standaard spiegelSpecificaties :- REQ in aanvraag- NCP-nummer : IIC00801-P Klasse 2- BZ-MI keuring : 10-95-0353- Bereik : 12 m- Aantal detectiesegmenten : 36 waarvan 14 hoog, 14 midden, 6 laag, 2 onder- Wisselcontact 30 Vdc / 300 mA- Spiegel instelbaar : 24 graden verticaal en 30 graden horizontaal- Alarmgeheugen en/of looptest op afstand aan te sturen- Aansluitspanning : 10,5 - 24 Vdc- Stroomverbruik : 20 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C- Afmetingen : 57 x 145 mm (h x diameter)- Gewicht : 200 gramBoven-aanzicht2,40 0,8 4 8Zij-aanzicht12 m0 3 6 9 12 mmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-324141499


0DetectorsBuiten PIR detectorKsenia01740 IANITOR DUAL PET-AM€ 400,00 Buiten PIR/RADAR AM detectorDe IANITOR DUAL PET-AM is een combinatie van radar en fresnel infrarood detector voorbuitendetectie. Door de anti-mask functie is de detector extra bewaakt. Voor het voorkomenvan ongewenste alarmen zit in de detector meerdere puls-instellingen. De detector is diervriendelijkvoor dieren lichter dan 10 kg en lager dan 1 m.Specificaties :- REQ geregistreerd- Bereik standaard lens : 15m hoek 90°- Montage hoogte : 2,3 tot 3 m- Radarfrequentie : 10.525 MHz- Alarm, AM en sabotage NC contact : 30 Vdc 100 mA- Dierinstellling tot 10kg- Pulsinstelling : standaard of hoog- Aansluitspanning: 8 tot 16 Vdc- Stroomverbruik : 50 mA- Beschermingsklasse : IP 65- Kleur : wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C- Afmetingen : 171 x 76 x 61 mm (hxbxd)10Boven-aanzicht2,30 5 10 15mZij-aanz ich t10 m0 7,5 12 15 m01741 IANITOR BRACKET€ 22,00 Montagebeugel voor IANITOR100


DetectorsPIR detector met cameraSwan07614.1 Swan PIR Cam z/w - 8,2-16 Vdc€ 127,00 Passief infrarood detector met ingebouwde z/w camera en audioUniek vormgegeven quad passief infrarood detector met een ingebouwde onzichtbare camera.De z/w camera heeft een hoge resolutie en gevoeligheid en is voorzien van een elektronischeiris. In de detector zit ook een audio-uitgang (gevoeligheid instelbaar) voor het kunneninluisteren van de ruimte. Door het quad element heeft de PIR een perfecte detectie zodatkans op ongewenste alarmen minimaal is.Specificaties :- REQ geregistreerd- Bereik standaard lens : 18 m hoek 90°- Wissel alarmrelais : max 28 Vdc, 0,1 A- Tijdvertraging NO contact instelbaar- Opwarmperiode : 1 minuut- Pulsteller instelbaar- Dierinstelling van 15 kg tot 25 kg- Horizontaal oplossend vermogen : 380 lijnen- Signaal ruisverhouding : 48 dB- Opname element : 1/3" CCD- Verlichting minimaal : 0,5 lux met f1,2- Objectief : 4,3 mm f/2,0- Electronische iris : 1/60 - 1/100000 s- Audio uitgang- AGC- Audiogevoeligheid instelbaar- Coax 75 Ohm schroefaansluiting- Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc- Stroomgebruik : 115 mA- Exclusief netadapter artikelnummer 07349.A- Beschermingsklasse : IP20- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 123 x 61 x 38 mm (hxbxd)- Gewicht : 135 gram07616.1 Swan PIR Cam kleur / 8,2-16 Vdc€ 210,00 Passief infrarood detector met ingebouwde kleurencamera en audioUniek vormgegeven quad passief infrarood detector met een ingebouwde onzichtbare camera.De kleurencamera heeft een hoge resolutie en gevoeligheid en is voorzien van een elektronischeiris. In de detector zit ook een audio-uitgang (gevoeligheid instelbaar) voor hetkunnen inluisteren van de ruimte. Door het quad element heeft de PIR een perfecte detectiezodat kans op ongewenste alarmen minimaal is.Specificaties :- REQ geregistreerd- Bereik standaard lens : 18 m hoek 90°- Wissel alarmrelais : max 28 Vdc, 0,1 A- Tijdvertraging NO contanct instelbaar- Opwarmperiode : 1 minuut- Pulsteller instelbaar- Dierinstelling van 15 kg tot 25 kg- Horizontaal oplossend vermogen : 420 lijnen- Signaal ruisverhouding : 48 dB- Opname element : 1/3" CCD- Verlichting minimaal : 0,5 lux met f2,0- Objectief : 4,3 mm f/2,0- Electronische iris : 1/60 - 1/100000 s- Audio uitgang- AGC- Audiogevoeligheid instelbaar- Coax 75 Ohm schroefaansluiting- Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc- Stroomgebruik : 150 mA- Exclusief netadapter artikelnummer 07349.A- Beschermingsklasse : IP20- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 123 x 61 x 38 mm (hxbxd)- Gewicht : 135 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414101


DetectorsActief infrarood detectorsAtsumi01045.1 NR60TM€ 148,00 Actief infrarood detectorDit is een geavanceerde buiten en binnen detector voor een max. afstand van 60 m buitenen 120 m binnen. De infraroodbanen zijn in 4 verschillende kanalen in te stellen. Hierdoorzijn de beams boven , naast en achter elkaar te plaatsen. De detector bezit 2 pulserende infraroodbanen,die een goede stabiliteit vormen in alle omstandigheden. Ongewenste alarmen,veroorzaakt door bladeren of kleine dieren, worden hiermee voorkomen. Degevoeligheid is in te stellen in 6 niveau's. Voor het instellen van de infraroodbanen zijn 2 manieren,namelijk m.b.v. led indicatie of meten op de testingang.Specificaties :- Bereik binnen : 120 m- Bereik buiten : 60 m- Spreiding infraroodbaan : 1,9 graden (bijv. 2m breedte op 60m)- Instelling ontvangstniveau te bepalen m.b.v. led's en spiegeloptiek.- Onderbrekingstijd infraroodbanen instelbaar : 50 tot 500 ms- Infraroodbanen horizontaal en verticaal instelbaar.- Wisselalarmcontact 30 Vdc / 100 mA- Zender en ontvanger voorzien van sabotage contact- Voorzien van beugel t.b.v. paalmontage- Aansluitspanning: 10,5 - 28 Vdc- Stroomverbruik zender : 24 mA- Stroomverbruik ontvanger : 64 mA- Beschermingsklasse : IP 55- Kleur : Zwart- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Afmetingen : 177 x 77 x 83 mm (hxbxd)- Gewicht : 760 gram (zender + ontvanger)01046.1 NR90TM€ 148,00 Actief infrarood detectorDit is een geavanceerde buiten en binnen detector voor een max. afstand van 90 m buitenen 180 m binnen. De infraroodbanen zijn in 4 verschillende kanalen in te stellen. Hierdoorzijn de beams boven , naast en achter elkaar te plaatsen. De detector bezit 2 pulserende infraroodbanen,die een goede stabiliteit vormen in alle omstandigheden. Ongewenste alarmen,veroorzaakt door bladeren of kleine dieren, worden hiermee voorkomen. Degevoeligheid is in te stellen in 6 niveau's. Voor het instellen van de infraroodbanen zijn 2 manieren,namelijk m.b.v. led indicatie of meten op de testingang.Specificaties :- Bereik binnen : 180 m- Bereik buiten : 90 m- Spreiding infraroodbaan : 1,9 graden (bijv. 2m breedte op 60m)- Instelling ontvangstniveau te bepalen m.b.v. led's en spiegeloptiek.- Onderbrekingstijd infraroodbanen instelbaar : 50 tot 500 ms- Infraroodbanen horizontaal en verticaal instelbaar.- Wisselcontact 30 Vdc / 100 mA- Zender en ontvanger voorzien van sabotage contact- Voorzien van beugel t.b.v. paalmontage- Aansluitspanning : 10,5 - 28 Vdc- Stroomverbruik zender : 20 mA- Stroomverbruik ontvanger : 43 mA- Beschermingsklasse : IP 55- Kleur : Zwart- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Afmetingen : 177 x 77 x 83 mm (hxbxd)- Gewicht : 760 gram (zender + ontvanger)01063.1 NR60QS€ 304,00 Actief infrarood detectorDit is een geavanceerde buiten en binnen detector met OWC (omgevingswaarneming circuit)een max. afstand van 60 m. Indien de omgevingomstandigheden plotseling veranderen doorbijv. mist of sneeuw dan zal het OWC een aparte uitgang activeren zodat men een ongewenstalarm voor kan zijn. Tevens beschikt de detector 4 pulserende infrarood banen welkeeen ultieme stabiliteit vormen in alle omstandigheden. Ongewenste alarmen, door bladerenof kleine dieren, zijn hierdoor bijna uitgesloten.Specificaties :- Bereik : 60 m- Spreiding infraroodbaan totaal : 2 x 0,7 graden- Quad Pir element- Zendvermogen instelbaar naar afstand- Instelling ontvangstniveau te bepalen m.b.v. multimeter, led's en/of spiegeloptiek.- Onderbrekingstijd infraroodbanen instelbaar : 50 tot 500 ms- Infraroodbanen horizontaal en verticaal instelbaar.- Wisselalarmcontact 30 Vdc / 200 mA102


Detectors- Zender en ontvanger voorzien van sabotage contact- Aansluitspanning : 10,5 - 28 Vdc- Stroomverbruik : 120 mA (totaal zender en ontvanger)- Beschermingsklasse : IP 54- Kleur : Zwart- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Afmetingen : 398 x 103 x 99 mm (hxbxd)- Gewicht : 2,4 kg (zender + ontvanger)01068.1 NR160QS€ 346,00 Actief infrarood detectorDit is een geavanceerde buiten en binnen detector met OWC (omgevingswaarneming circuit)een max. afstand van 160 m. Indien de omgevingomstandigheden plotseling veranderendoor bijv. mist of sneeuw dan zal het OWC een aparte uitgang activeren zodat men een ongewenstalarm voor kan zijn. Tevens beschikt de detector 4 pulserende infrarood stralen welkeeen ultieme stabiliteit vormen in alle omstandigheden. Ongewenste alarmen, doorbladeren of kleine dieren, zijn hierdoor bijna uitgesloten.Specificaties :- Bereik : 160 m- Spreiding infraroodbaan totaal : 2 x 0,7 graden- Quad Pir element- Zendvermogen instelbaar naar afstand- Instelling ontvangstniveau te bepalen m.b.v. multimeter, led's en/of spiegeloptiek.- Onderbrekingstijd infraroodbanen instelbaar : 50 tot 500 ms- Infraroodbanen horizontaal en verticaal instelbaar.- Wisselalarmcontact 30 Vdc / 200 mA- Zender en ontvanger voorzien van sabotage contact- Aansluitspanning : 10,5 - 28 Vdc- Stroomverbruik : 160 mA (totaal zender en ontvanger)- Beschermingsklasse : IP 54- Kleur : Zwart- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Afmetingen : 398 x 103 x 99 mm (hxbxd)- Gewicht : 2,4 kg (zender + ontvanger)01070 BHZ24D€ 71,48 VerwarmingssetVerpakt per 2 stuks.Toe te passen op artikelnummer : 01068.1/01063.1Specificaties :- Vermogen : 8 W / 24 Vdc01059 BP-3€ 229,00 Wandmontagebeugel voor NR60TM en NR90TMVerpakt per 2 stuks.- Afmetingen : 420 x 43 mm (hxdiameter)01047 HE6100€ 125,00 1 m Zuil voor NR60TM en NR90TMIn deze 1 m hoge zuil kunnen 1 of 2 stuks NR60TM of NR90TM geplaatst worden. Ook kanop de zuil een lampenbol geplaatst wordt zodat deze een dubbelfunctie krijgt.Specificaties :- Voorzien van sabotageschakelaar- Kleur : Zwart- Beschermingsklasse : IP54- Afmetingen : 1015 x 130 mm (hxdiameter)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414103


Detectors01048 HE6150€ 167,00 1,5 m Zuil voor NR60TM en NR90TMIn deze 1,5 m hoge zuil kunnen 1 tot 3 NR60TM of NR90TM geplaatst worden. Ook kan opde zuil een lampenbol geplaatst wordt zodat deze een dubbelfunctie krijgt.Specificaties :- Voorzien van sabotageschakelaar- Kleur : Zwart- Beschermingsklasse : IP54- Afmetingen : 1515 x 130 mm (hxdiameter)01049 HE6200€ 210,00 2m Zuil voor NR60TM en NR90TMIn deze 2 m hoge zuil kunnen meerdere NR60TM of NR90TM geplaatst worden. Ook kan opde zuil een lampenbol geplaatst wordt zodat deze een dubbelfunctie krijgt.Specificaties :- Voorzien van sabotageschakelaar- Kleur : Zwart- Beschermingsklasse : IP54- Afmetingen : 2015 x 130 mm (hxdiameter)01050 HE60BC€ 108,00 Montagevoet voor zuil HE6100,HE6150 of HE620001051 SL-6000€ 10,00 LamphouderMet deze lamphouder kan een lampvoet met bol op de zuil geplaatst worden.104


Detectors01052 HE60BPP€ 30,00 Lampvoet met fittingSpecificaties :- Fitting : E47- Aansluitspanning lamp: 230Vac01053 HE60G40€ 81,00 Lampenbol (transparant) 400 mm voor op lampvoet01054 HE60G50€ 122,00 Lampenbol (transparant) 500 mm voor op lampvoet01055 HE60AOX€ 13,00 Montageplaat voor NR60TM en NR90TM in zuilenVoor het monteren van de NR60TM en NR90TM in de BTW serie zuilen dient deze montageplaatgebruikt te worden.01056 HE6000H€ 46,00 Verwarmingselement en thermostaat voor zuilenDe termostaat activeert de verwarming bij 4 graden of lager.- Aansluitspanning: 10,5 - 14 Vdc- Stroomverbruik verwarming: 250 mA01057 HE60AL€ 105,00 Voeding 230Vac/24Vac-12Vdc voor in zuil01058 HE60STR€ 27,00 Transformator 230Vac/16Vac voor verwarming van zuilmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414105


DetectorsSecurePoint01087 5051TB€ 159,00 Mini actief infraroodzuilen wit, hoogte 0,6 mDeze mini actief infraroodzuil kan ideaal, door de kleine afmetingen, toegepast worden bij:kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken, schuifpuien en in vitrines. Bereikbinnen/buiten is 5 m. Elke beam bestaat uit twee onafhankelijke infraroodstralen waardoorer geen vals alarm door insecten veroorzaakt kan worden. M.b.v. de verlenging kan, voor hetuiterlijk, de gehele deur- of raamhoogte ingevuld worden.Specificaties :- IMQ-nummer : CA 12.00709 level 2- Bereik binnen/buiten : 5 m- Aantal beams : 2- Maximale verduistering : 50 %- Infrarood golflengte : 940 nm- Minimale onderbrekingstijd : 90 ms- N.C. contact 30 Vdc / 2A- Zender/ontvanger voorzien van gebalanceerd sabotage magneetcontact- Werkingstand : AND of OR- Schroefaansluiting- Aansluitspanning: 11,5 - 14,5 Vdc- Stroomverbruik zender : 20 mA- Stroomverbruik ontvanger : max.27 mA- Beschermingsklasse : IP 55- Kleur : wit- Materiaal : aluminium- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C- Afmetingen : 590 x 25 x 23 mm (hxbxd)- Gewicht : 450 gram01089 5110TB€ 229,00 Mini actief infraroodzuilen wit, hoogte 1,1 m01091 5210TB€ 389,00 Mini actief infraroodzuilen wit, hoogte 2,1 m01095 5190TB€ 38,00 Zuilverlenging witMet deze verlenging kan iedere deur- of raamhoogte geheel ingevuld worden. De verlengingis indien noodzakelijk in te korten.Specificaties :- Lengte : 1,5 m- Kleur : wit01088 5051TN€ 159,00 Mini actief infraroodzuilen zwart, hoogte 0,6 mDeze mini actief infraroodzuil kan ideaal, door de kleine afmetingen, toegepast worden bij:kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken, schuifpuien en in vitrines. Bereikbinnen/buiten is 5 m.Elke beam bestaat uit twee onafhankelijke infraroodstralen waardoor ergeen vals alarm door insecten veroorzaakt kan worden. M.b.v. de verlenging kan, voor hetuiterlijk, de gehele deur- of raamhoogte ingevuld worden.Specificaties :- IMQ-nummer : CA 12.00709 level 2- Bereik binnen/buiten : 5 m- Aantal beams : 2- Maximale verduistering : 50 %- Infrarood golflengte : 940 nm- Minimale onderbrekingstijd : 90 ms- N.C. contact 30 Vdc / 2A- Zender/ontvanger voorzien van gebalanceerd sabotage magneetcontact- Werkingstand : AND of OR- Schroefaansluiting- Aansluitspanning: 11,5 - 14,5 Vdc- Stroomverbruik zender : 20 mA- Stroomverbruik ontvanger : max.27 mA- Beschermingsklasse : IP 55- Kleur : zwart- Materiaal : aluminium- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C- Afmetingen : 590 x 24 x 21 mm (hxbxd)- Gewicht : 450 gram01090 5110TN€ 229,00 Mini actief infraroodzuilen zwart, hoogte 1,1 m106


Detectors01092 5210TN€ 389,00 Mini actief infraroodzuilen zwart, hoogte 2,1 m01096 5190TN€ 45,00 Zuilverlenging zwartMet deze verlenging kan iedere deur- of raamhoogte geheel ingevuld worden. De verlengingis, indien noodzakelijk, in te korten.Specificaties :- Lengte : 1,5 m- Kleur : zwartSorhea99940 Sorhea ZuilenPrijs op aanvr.Het Maxiris III actief infrarood detectorsysteem is een hoogwaardige omtrekbeveiligingssystemvoor buitentoepassingen. het systeem kan samengesteld worden uit meerdere zenderenontvangstzuilen van verschillende lengten. De minimale lengte van de zuilen is 1,1 m omax. 3,8 m. Langere zuilen zijn door combinaties zijn eventueel ook mogelijk. In iedere zuilkunnen meerdere ontvangers en/of zenders geplaatst worden. tevens is er de Maxiris Solaris,welke werkt met draadloze zuilen. Hierdoor zijn de actief banen sneller en flexibeler in tezetten zonder graafwerk. Iedere installatie is anders en stelt andere eisen.Voor het juiste advies, hoe u uw installatie met het Maxiris III systeem kunt beveiligen, kuntu contact opnemen met onze verkoopafdeling.Specificaties :- Maximaal bereik : 100 m- Stabiele roestvrije behuizing- Geïntegreerde uitrichtmiddelen (geluidsignaal) zodat één persoon de zuilen kan uitrichten- Mistrelaisuitgang vrij instelbaar- Extra relaisuitgang voor sabotage , 230V uitval, 12V uitval en overklimbeveiliging- Geintegreerde thermostatische verwarming- Synchronisatie tussen zender en ontvanger d.m.v. kabel- Elke zuil heeft eigen noodstroomvoorziening- Alarmgeheugen van de laatste 100 meldingenIedere installatie is anders en stelt- NCP-nummer : IOC05701-A Klasse 2mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414107


DetectorsDraadloze AIR/RADAR detectorSecurePoint01024.1 Laserbeam HT DT€ 340,00 Draadloze actief infrarood/radar zuilenDeze draadloze actief infrarood + radar zuil kan ideaal, door de kleine afmetingen en doorgeen bekabeling, toegepast worden bij: kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken,schuifpuien en in vitrines. Detecteert de actief infrarood iets dan wordt de radar ookactief. Geeft de radar ook alarm dan wordt pas een melding doorgestuurd. Door het gebruikvan 2 zendfrequenties (434 Mhz, 868 Mhz) zijn problemen door andere apparatuur bijna uitgesloten.Standaard worden de beamsset uitgeleverd met 6 batterijen. Bereik binnen is 6 men buiten 5 m. Werkt in combinatie met de ontvanger 5458 R-Evolution 4 (art.nr. 01025).Specificaties :- Bereik : binnen 6 m, buiten 5 m- Zendbereik : 100 m (vrije veld), 40 m (in huis situatie)- Aantal beams : 3 + RADAR- Dual Band : 433 MHz & 868 MHz- Aanspreektijd : 1 s- Zender/ontvanger voorzien van sabotage magneetcontact- Zender kan versturen : alarm, reset,sabotage, batterij laag en supervisie- Batterij spaarstand instelbaar- Aansluitspanning: 3 alkaline batterijen LR14 per zuil- Stroomverbruik : 400 µA- Beschermingsklasse : IP 65- Kleur : zwart- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C- Afmetingen : 950 x 33 x 33 mm (hxbxd)- Gewicht : 1 kg01025 5458 R-Evolution 4€ 170,00 4 kanaals ontvanger voor de laserbeam detectorOp de 4 relaisuitgangen van deze ontvanger kunnen in totaal 32 draadloze laserbeams ingelezenworden. Voor iedere uitgang is er een ledindicatie op de behuizing. Deze LED's gevenalarm weer en batterij laag. De ontvanger ontvangt de informatie van de detector in 2frequenties (434 Mhz, 868 Mhz) .Specificaties :- Relaisuitgangen : 4 (NC 0,1 A max.)- Aantal indicatieled's: 4- Sabotage-uitgang- Supervisie/blokkeringsuitgang zender- In te programmeren leaserbeams : 32- Aansluitspanning: 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 40 mA- Beschermingsklasse : IP 41- Kleur : grijs- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C- Afmetingen : 125 x 64 x 45 mm (hxbxd)- Gewicht : 90 gram108


DetectorsAkoestische glasbreukdetectorsSecurePoint01615 AD700S€ 60,00 GlasbreukdetectorDe AD700 maakt gebruik van de laatste microprocessor technologie en diverse geavanceerderekenmethoden, DRC, welke rekening houden met een groot aantal omgevingsfactoren.Dankzij dit proces kan de detector onderscheid maken tussen het breken van glas en anderegeluiden. De detector is eevoudig op het plafond of tegenover de ramen aan de muur te monteren.Dedetector kan in de teststand geplaatst worden zonder hem te openen. Gedurendede 3 minuten teststand kan de detector met de ADT700 optimaal ingesteld worden. De detectoris toe te passen voor glasopervlakten van minimaal 30x30 cm en maximaal 6x6 m.Specificaties :- REQ geregistreed- NCP-nummer : ITH02801-GD- VdS nummer : G199533 Klasse B- INCERT : B-582-0017- Bereik : max. 9 m radius /165 graden- Montage : min. 50 cm vanuit hoek, min. 1 m boven de vloer, min. 30 cm van het plafond- NC contact 100 Vdc / 500 mA- Te gebruiken voor glastypes : vensterglas, dubbel glas, dubbel glas met folie, 3 laags glas, gelaagd glas- Minimale afmeting glas : 30 x 30 cm- Maximale dikte glas : 6 mm- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 16 mA- Stroomverbruik in alarm : 14 mA- Beschermingsklasse : IP 31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 94 x 57,5 x 22,5 mm (hxbxd)01616 AD700S-AM€ 68,00 Glasbreukdetector met anti-maskDe AD700S-AM maakt gebruik van de laatste microprocessor technologie en diverse geavanceerderekenmethoden, DRC, welke rekening houden met een groot aantal omgevingsfactoren.Dankzij dit proces kan de detector onderscheid maken tussen het breken van glasen andere geluiden. De detector is eevoudig op het plafond of tegenover de ramen aan demuur te monteren. De detector kan in de teststand geplaatst worden zonder hem te openen.Gedurende de 3 minuten teststand kan de detector met de ADT700S-AM optimaal ingesteldworden. De detector is toe te passen voor glasopervlakten van minimaal 30x30 cm en maximaal6x6 m. De AD700S-AM heeft een ingebouwde anti-mask functie.Specificaties :- REQ geregistreed- NCP-nummer : ITH02801-GD- VdS nummer : G199533 Klasse B- INCERT : B-582-0017- Bereik : max. 9 m radius /165 graden- Montage : min. 50 cm vanuit hoek, min. 1 m boven de vloer, min. 30 cm van het plafond- NC contact 100 Vdc / 500 mA- Te gebruiken voor glastypes : vensterglas, dubbel glas, dubbel glas met folie, 3 laags glas, gelaagd glas- Minimale afmeting glas : 30 x 30 cm- Maximale dikte glas : 6 mm- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 16 mA- Stroomverbruik in alarm : 14 mA- Beschermingsklasse : IP 31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 94 x 57,5 x 22,5 mm (hxbxd)01617 N ADT700€ 55,00 Speciale glasbreuktester voor AD700S en AD700S-AMDe ADT700 is een uniek stuk gereedschap voor het testen en afregelen van de detector. DeADt700 zendt een geluidspectrum uit, diverse signalen met een speciale frequentie en amplitude.Deze signalen worden vanuit de akoestische ruimte door de AD700 ontvangen. Metde ADT700 is het mogelijk een correcte instelling te bepalen voor de AD700.mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414109


DetectorsSentrol04182 ShatterPro 5812AES1-W€ 75,56 Akoestische glasbreukmelderMet de gepatenteerde 'Patroon herkenningstechnologie' luistert de detector naar het patroonvan brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v. handgeklap gecontroleerdworden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt te worden in ruimtenwaar zo min mogelijk achtergrond ruis aanwezig is (bijv. niet in een keuken gebruiken).Dedetector kan getest worden met glasbreuktester artikelnummer 04175.Specificaties :- NCP-nummer : IIB01326-G- Bereik vensterglas : max. 7,5 m- Minimale afstand to glas : 1 m- 360 graden dekking- NC contact 16 Vdc / 50 mA- Te gebruiken voor glastypes met dikte van :• vensterglas van 2,4 tot 9 mm• gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm• draadglas van 6,4 mm- Vermijd het gebruik in ruimten kleiner dan 3 x 3 m- Niet in 24-uurs zone plaatsen- Muur- of plafondmontage- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 12 mA- Stroomverbruik in alarm : 25 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -18 tot 50 °C- Afmetingen : 45 x 83 x 23 mm (hxbxd)04183 ShatterPro 5822A-W€ 76,59 Inbouw akoestische glasbreukmelderDe inbouw Shatterpro is speciaal ontworpen voor installatie waar het niet wenselijk is om dedetector te zien. Met de gepatenteerde ' Patroon herkenningstechnologie' luistert de detectornaar het patroon van brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v.handgeklap gecontroleerd worden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt teworden in ruimten waar zo min mogelijk achtergrond ruis aanwezig is ( bijv. niet in een keukengebruiken).De detector kan getest worden met glasbreuktester artikelnummer 04175.Specificaties :- NCP-nummer : IBB01327-G- Bereik vensterglas : max. 7,5 m- Minimale afstand to glas : 1 m- 360 graden dekking- NC contact 16 Vdc / 50 mA- Te gebruiken voor glastypes met dikte van :• vensterglas van 2,4 tot 9 mm• gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm• draadglas van 6,4 mm- Vermijd het gebruik in ruimten kleiner dan 3 x 3 m- Niet in 24-uurs zone plaatsen- Muur- of plafondmontage- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik in rust : 12 mA- Stroomverbruik in alarm : 25 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -18 tot 50 °C- Afmetingen : 65 x 25 mm (h x diameter)04186 ShatterPoint 5602-W€ 59,00 Akoestische raam/glasbreukdetectorDe Shatterpoint is ontworpen voor het detecteren van brekend glas van een raam of deur.Door de montage op het kozijn zal het gebruik van gordijnen geen probleem vormen bij dedetectie. De detector is ideaal te gebruiken in ruimten waar veel achtergrond geluid is, zoalskeukens. M.b.v. de glasbreuktester artikelnummer 04175 kan de detector getest worden.Specificaties :- NCP-nummer : in aanvraag- Bereik vensterglas : max. 3 m- Bereik dubbel glas en andere soorten : max. 2,4 m- NC contact 16Vdc / 50 mA- Te gebruiken voor glastypes met dikte van :• vensterglas van 2,4 tot 9 mm• gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm• draadglas van 6,4 mm- Minimale afmeting glas : 30 x 30 cm- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik : 12 mA, max. 20 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -18 tot 50 °C- Afmetingen : 23 x 100 x 32 mm (hxbxd)110


Detectors04188 ShatterPoint 5622-W€ 68,31 Akoestische raam/glasbreukdetector met magneetcontactDeze Shatterpoint is ontworpen voor het detecteren van brekend glas van een raam of deuren het detecteren van het openen hiervan d.m.v. het magneetcontact. Door de montage ophet kozijn zal het gebruik van gordijnen geen probleem vormen bij de detectie. De detectoris ideaal te gebruiken in ruimten waar veel achtergrond geluid is, zoals keukens. M.b.v. deglasbreuktester (artikelnummer 04175) kan de detector worden getest. De detector wordt gemonteerdop het kozijn, de magneet op het openslaande raam.Specificaties :- NCP-nummer : in aanvraag- Bereik vensterglas : max. 3 m- Bereik dubbel glas en andere soorten : max. 2,4 m- NC contact 16 Vdc / 50 mA- Te gebruiken voor glastypes met dikte van :• vensterglas van 2,4 tot 9 mm• gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm• draadglas van 6,4 mm- Minimale afmeting glas : 30 x 30 cm- Schakelafstand magneetcontact: 19 mm- Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc- Stroomverbruik : 12 mA, max. 20 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -18 tot 50 °C- Afmetingen detector : 23 x 100 x 32 mm (hxbxd)- Afmetingen magneet : 9,5 x 38 x 6,4 mm (hxbxd)04175 5709C-W€ 160,43 Speciale glasbreuktester voor Sentrol glasbreukdetectorsGlasbreukdetectorsSecurePoint01618 GD330€ 35,00 Glasbreukdetector met relaisDe GD 330 glasbreukdetector heeft een relaisuitgang zodat deze rechtstreeks aangeslotenkan worden aan een inbraakcentrale. De detector is ontworpen om vensterglas en gelaagdglas in raam/deurkozijnen of in vitrinekasten te bewaken. De GD330 detecteert vibraties vaneen glasbreuk. Het reageert niet op andere signalen die op het raam gegenereerd worden.Bij montage op 3-6,4 mm dik glas dan beveiligd de detector een straal van 2 tot 4 meter. Montagemoet altijd met de montagekit gebeuren.Specificaties :- REQ geregistreed- VdS nummer : G192531 Klasse B- INCERT : BZ-MI-04-00-0617- Relaisuitgang : 500 mA/35V- Herstel door spanningsloos maken- Aansluitspanning : 8 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 3 mA- Stroomverbruik in alarm : 17 mA- Beschermingsklasse : IP 67- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen : 35 x 15,5 (diameter x hoogte)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414111


Detectors01619 GD335€ 28,00 Glasbreukdetector met transistor uitgangDe GD 335 glasbreukdetector heeft een transistoruitgang , welke aangesloten kan wordenop een analysemodule (IU300, art.nr. 01621). De detector is ontworpen om vensterglas engelaagd glas in raam/deurkozijnen of in vitrinekasten te bewaken. De GD335 detecteert vibratiesvan een glasbreuk. Het reageert niet op andere signalen die op het raam gegenereerdworden. Bij montage op 3-6,4 mm dik glas dan beveiligd de detector een straal van 2tot 4 meter. Montage moet altijd met de montagekit gebeuren.Specificaties :- REQ geregistreed- VdS nummer : G192532 Klasse B- INCERT : BZ-MI-04-00-0617- Transistor uitgang- Herstel door spanningsloos maken- Aansluitspanning : 8 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 5 microA- Stroomverbruik in alarm : 7 mA- Beschermingsklasse : IP 67- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen : 10,5 x 26,5 mm (diameter x hoogte)01620 GD370€ 59,00 Glasbreukdetector met relais voor gelamineerd glasDe GD 370 glasbreukdetector heeft een relaisuitgang zodat deze rechtstreeks aangeslotenkan worden aan een inbraakcentrale. De detector is ontworpen om gelamineerd glas in raam/deurkozijnen of in vitrinekasten te bewaken. De detector gebruikt een piezoelektronisch crystalsensor om mechanische trillingen van het beschermde oppervlakte om te zetten in eenelektrisch signaal. Dit signaal wordt dan weer geanalyseerd. De GD 370 heeft 3 detectie analysekanalen: 1. Explosie, 2. Teller, 3. Integratie. Explosie heeft de eerste prioriteit. Het tellerkanaal telt het aantal trillingen en het het integratie kanaal detecteert kleine trillingen. Bijmontage op standaard klasse P4 gelamineerd glas dan beveiligd de detector een straal van3 meter. Montage moet altijd met de montagekit gebeuren.Specificaties :- Relaisuitgang : 500 mA/35V- Herstel door spanningsloos maken- 3 m witte kabel- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 4 mA- Stroomverbruik in alarm : 12 mA- Beschermingsklasse : IP 67- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 35 x 15,5 (diameter x hoogte)01621 IU300€ 82,00 AnalysemoduleDe analyse module is de interface tussen de inbraakcentrale en de aangesloten contacten/melders. Op dit analyse apparaat kunnen maximaal 20 detectors aangesloten worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- VdS certificaat : G 194021- Incert : BZ-MI 04-00-0618- Afsluitweerstand : 2K2- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 10 mA- Stroomverbruik in alarm : 12 mA- Beschermingsklasse : IP 31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 23 x 91 x 31 mm (hxbxd)- Gewicht : 40 gram01643 GDK 100€ 66,00 Montagekit glasbreukmelder GD330/335/370Met deze montagekit zijn de glasbreukmelders op de enige juiste manier op glas te plaatsen.De lijm is UV bestendig.112


DetectorsKluisdetectorsAlarmcom03237 GM730€ 199,00 Universeel toepasbare seismische kluisdetectorSeismische detector, welke universeel toepasbaar is voor 24-uurs bewaking van kluismurenen-deuren, brandkasten, nachtkluizen en geldautomaten, enz.. De gepatenteerde SENTECsensor en digitale signaalverwerking evalueren een geselecteerde smalle-frequentie-banden garanderen een betrouwbare detectie, onafhankelijk van de montagedruk en van het constructiemateriaal.Voor op- en inbouw materiaal raadpleeg onze verkoopafdeling.Specificaties :- REQ geregistreerd- VdS nummer : G106008 Klasse C- Detektiebereik op staal r = 2m / 13 m²- Detektiebereik op beton r = 4m- Testuitgang om respons te bekijken.- Testingang voor functioneren melder i.c.m. GMXS1- Alarmled- Gevoeligheidreductie ingang- Gevoeligheid : 4 instellingen- Instelbaar met software Senstool GMSW7- Aansluitspanning : 8 - 16 Vdc- Stroomverbruik : max. 5 mA- Beschermingsklasse : IP 43- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen : 89 x 89 x 21 mm (hxbxd)02778 GMSW7€ 98,00 SenstoolSoftware voor het analyseren van de werking van de GM730 kluisdetector. Naast het instellenvia dip-switch is de GM730 ook in te stellen met de software.03115 GMXPO€ 25,00 Bevestigingsplaat voor montage op beton en staal.De GMXPO montageplaat moet altijd gebruikt worden met seismische detector installatiesop beton. Installaties met de GMXPO op staal is enkel aangewezen als het stalen oppervlakniet effen is.03132 GMXS 1€ 50,00 TestzenderDe testzender wordt in de GM730 detector geplaatst. Deze kan dan extern via een ingangop de detector via het alarmsysteem geactiveerd worden. Hiermee kan getest worden of demelder nog functioneert.mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414113


DetectorsSecurePoint01603 VD-400€ 101,60 Universeel toepasbare seismische kluisdetectorDe seismische detector VD400 geeft een betrouwbare en vals alarm bestendige beschermingvoor stalen en betonnen oppervlaktes van kluismuren en-deuren, brandkasten, nachtkluizenen geldautomaten, enz.. De detector heeft 3 onafhankelijke detectiekanalen :intergratie, teller en explosie.Specificaties :- REQ geregistreerd- INCERT nr. B-582-0008/b- Detebereik op staal r = 2m / 13 m²- Detektiebereik op beton r = 4m- Testuitgang om respons te bekijken.- Alarmled- Gevoeligheidreductie ingang- Gevoeligheid : 4 instellingen- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik : max. 11 mA- Beschermingsklasse : IP 31- Kleur : Grijs- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 70 °C- Afmetingen : 91 x 31 x 23 mm (hxbxd)01625 MP400€ 9,00 Metalen montageplaatVoor montage op beton kan het beste deze montageplaat MP 400 gebruikt worden.01626 WH400€ 105,00 Weerbestendige behuizing voor CD400 en VD400Als de CD400 of VD 400 buiten of in koude ruimten geplaatst moet worden dan kan de detectorhet beste in de WH 400 weersbestendige behuizing geplaatst worden. Voorzien vanverwarming.Specificaties :- Verwarming aanwezig- Opgenomen stroom 200 mA bij 12V- Beschermingsklasse : IP 67- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C- Afmetingen : 115 x 65 x 30 mm (hxbxd)TrilcontactenSecurePoint01622 CD400€ 29,50 Elektronisch TrilcontactDe CD 400 trildetector, welke gemonteerd kan worden op verschillende objecten geeft eenbetrouwbare beveiliging. De CD 400 detecteert en geeft elke poging om het object binnenmet kracht of zelfs explosievenn weer. In de detector zit een programmeerbare schokteller.Bij een hele harde schok zal de detector direct reageren. De CD 400 kan gemonteerd wordenop raamkozijnen en deurframes en op stenen muren. De gevoeligheid is instelbaar met eenpotentiemeter. De gevoeligheid kan getest worden met de tester CT 400. Voor montage opbeton kan het beste de montageplaat MP 400 gebruikt worden. Als de unit buiten of in kouderuimten geplaatst moet worden dan kan de unit het beste in de WH 400 behuizing geplaatstworden.Specificaties :- REQ geregistreerd- VdS nummer : G 197537 klasse B- Rechtstreeks op zonelus aan te sluiten- Bereik : Staal/hout/glas: r=3m- Bereik : Baksteen/gips: r=2m- Bereik : Beton: r=3m (met MP400 mouting set)- Alarmgeheugen (aansturingen 0 of 12 Vdc)- Led activeringsingang (aansturingen 0 of 12 Vdc)114


Detectors- Herstel : automatisch of vast- Gevoeligheid instelbaar- Pulstelling instelbaar- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik: 9 mA (max. 11 mA)- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C- Afmetingen : 91 x 31 x 23 mm (hxbxd)01623 CD400-R€ 39,00 Elektronisch Trilcontact met magneetcontactDe CD 400 trildetector met magneetcontact, welke gemonteerd kan worden op verschillendeobjecten geeft een betrouwbare beveiliging. De CD 400 detecteert en geeft elke poging omhet object binnen met kracht of zelfs explosievenn weer. In de detector zit een programmeerbareschokteller. Bij een hele harde schok zal de detector direct reageren. De CD 400 kangemonteerd worden op raamkozijnen en deurframes en op stenen muren. De gevoeligheidis instelbaar met een potentiemeter. De gevoeligheid kan getest worden met de tester CT400. Voor montage op beton kan het beste de montageplaat MP 400 gebruikt worden. Alsde unit buiten of in koude ruimten geplaatst moet worden dan kan de unit het beste in de WH400 behuizing geplaatst worden.Specificaties :- Rechtstreeks op zonelus aan te sluiten- Bereik : Staal/hout/glas: r=3m- Bereik : Baksteen/gips: r=2m- Bereik : Beton: r=3m (met MP400 mouting set)- Alarmgeheugen (aansturingen 0 of 12 Vdc)- Led activeringsingang (aansturingen 0 of 12 Vdc)- Herstel : automatisch of vast- Gevoeligheid instelbaar- Pulstelling instelbaar- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik: 9 mA (max. 11 mA)- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C- Afmetingen : 91 x 31 x 23 mm (hxbxd)01624 CT400€ 95,00 Trilcontacttester voor CD400/CD400-R01625 MP400€ 9,00 Metalen montageplaatVoor montage op beton kan het beste deze montageplaat MP 400 gebruikt worden.01626 WH400€ 105,00 Weerbestendige behuizing voor CD400 en VD400Als de CD400 of VD 400 buiten of in koude ruimten geplaatst moet worden dan kan de detectorhet beste in de WH 400 weersbestendige behuizing geplaatst worden. Voorzien vanverwarming.Specificaties :- Verwarming aanwezig- Opgenomen stroom 200 mA bij 12V- Beschermingsklasse : IP 67- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C- Afmetingen : 115 x 65 x 30 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414115


DetectorsGoederenbewakingssysteemSecurePoint01632 OP100€ 98,00 Goederenbewakingssysteem m.b.v. glasvezelHet goederenbewakingssysteem OP 100 bestaat een analysermodule waaraan een geslotenlus glasvezelkabel (max.40 m) op aangesloten kan worden. De OP100 stuurt een gecodeerdpulserend licht door de glasvezelkabel. Het verzonden signaal wordt vergeleken methet inkomende signaal in een bepaalde tijdsinterval. Is dit signaal veranderd dan geeft deOP100 een alarm. De apparatuur die bewaakt moeten worden kunnen met speciale ankersaan de glasvezelkabel worden vastgezet. Door gebruik te maken van glasvezel heb je geenlast van elektrische interferentie. De OP100 kan gebruikt worden voor het bewaken van hekwerkenof het bewaken van computers en beelschermen in een ruimte.Specificaties :- INCERT: B-582-0015- Alarmled- Relaisuitgang : 500 mA/35 V- Alarmresponstijd in AUTO mode : 2 s- Relais : vaste stand of auto herstel- Herstel : spanning laag of via ingang- Glasvezel : max. 40 m- Glasvezel : min. toegestane buiging hoek: 20 mm- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik : max. 6 mA- Beschermingsklasse : IP 31- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 70 °C- Afmetingen : 100 x 66 x 28 mm (hxbxd)- Gewicht : 50 gram01633 OP101€ 9,00 Aansluit-anker voor OP100De aansluit-anker geeft een beveiligde aansluiting van de glasvezelkabel aan het te beveiligenobject. Zodra de kabel kan hierdoor niet weggenomen worden zonder dat er alarmgegevenwordt.01634 OP102 (rol 20m)€ 112,00 Glasvezelkabel voor op OP10001635 OP104€ 7,25 Glasvezelknipper t.b.v. OP102116


DetectorsWaterdetectorEffEff31561 Waterdetector€ 139,19De waterdetector detecteert water over 2 vergulde elektrodes. Een led op de detector geeftaan dat er water gedetecteerd is. De detector is zowel tegen de muur als op de vloer te plaatsen.Plaats de detector zo dicht mogelijk bij de plaats waar watergevaar wordt verwacht zodater een snelle signalering volgt.Sluit de detector aan op de analysemodule artikelnummer 32205.03.Specificaties :- Detector compleet ingegoten en waterdicht- 2 m kabel- 4 aders- Herstelspanning : < 1,3 Vdc- Dient aangesloten te worden op analysemodule art.nr. 32205.03- Voor het vastplakken van de detector wordt aanbevolen om RTV Siliconenlijm art.nr 32265 te gebruiken- Aansluitspanning: 10 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 20 µA- Stroomverbruik in alarm : 4 mA- Beschermingsfactor : IP 57- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 60 °C- Afmetingen : 28 x 22 x 14 mm (hxbxd)32265 Siliconenlijm€ 26,58 Gebruik deze lijm voor het vastmaken van de waterdetector op de grond of de muur.01621 IU300€ 82,00 AnalysemoduleDe analyse module is de interface tussen de inbraakcentrale en de aangesloten contacten/melders. Op dit analyse apparaat kunnen maximaal 20 detectors aangesloten worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- VdS certificaat : G 194021- Incert : BZ-MI 04-00-0618- Afsluitweerstand : 2K2- Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 10 mA- Stroomverbruik in alarm : 12 mA- Beschermingsklasse : IP 31- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 23 x 91 x 31 mm (hxbxd)- Gewicht : 40 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414117


DetectorsKoolmonoxide-detectorSecurePoint01102 NB930-DR-12€ 79,00 12Vdc Koolmonoxide-melderDe detector controleert de omgeving continu op koolmonoxide welke vrijkomt bij onvolledigeverbranding. Onvolledige verbranding kan plaatsvinden bij slecht onderhouden gaskachels,geisers, enz. Het gevaar van koolmonoxide is dat je het niet ruikt. Het is dus voor ieders veiligheiddat deze detector in huis aanwezig is. Bij detectie geeft de detector een vroegtijdigsignaal af door middel van de ingebouwde piëzozoemer. De 12Vdc detector kan eenvoudig,door middel van de testknop, periodiek op het functioneren getest worden.Specificaties :- EN 50291 standaard- CO alarm niveau: 50 ppm /60-90 minuten, 100 ppm / 10-40 minuten, 300 pmm / binnen 3 minuten- NO contact: 1 A / 30 Vdc- Led: 1 alarmled, 1 serviceled, 1 voedingled- Ingebouwde zoemer: 85 dB op 3 m- Aansluitspanning: 12 Vdc- Stroomverbruik in rust: 15 mA- Stroomverbruik max.: 96 mA- Kleur: wit- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 49 °C- Afmetingen: 80 x 140 x 46 mm (hxbxd)01101 NB930-AR-230€ 84,00 230Vac Koolmonoxide-melderDe detector controleert de omgeving continu op koolmonoxide welke vrijkomt bij onvolledigeverbranding. Onvolledige verbranding kan plaatsvinden bij slecht onderhouden gaskachels,geisers, enz. Het gevaar van koolmonoxide is dat je het niet ruikt. Het is dus voor ieders veiligheiddat deze detector in huis aanwezig is. Bij detectie geeft de detector een vroegtijdigsignaal af door middel van de ingebouwde piëzozoemer. De 230Vac detector kan eenvoudig,door middel van de testknop, periodiek op het functioneren getest worden.Specificaties :- EN 50291 standaard- CO alarm niveau: 50 ppm /60-90 minuten, 100 ppm / 10-40 minuten, 300 pmm / binnen 3 minuten- NO contact: 1 A / 30 Vdc- Led: 1 alarmled, 1 serviceled, 1 voedingled- Ingebouwde zoemer: 85 dB op 3 m- Aansluitspanning: 230 Vdc- Vermogen : 5W- Kleur: wit- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 49 °C- Afmetingen: 80 x 140 x 46 mm (hxbxd)118


DetectorsRookmeldersEffEff03672.1 S-3000 Thermo-maximaal melder klasse 2 + opbouwsokkel met relais€ 118,77De thermo-max melder is een melder die een alarm zal afgeven als een bepaalde temperatuurwordt overschreden. Dit type werkt met een temperatuursgrenswaarde volgens EN-54-5 klasse 2, werkend bij een maximale temperatuur van 65 °C. De melder heeft een LED indicatiewelke aanblijft totdat de melder hersteld wordt.Specificaties :- VdS-nummer melder : G 298011- VdS-nummer sokkel : G 297025- Maximale montagehoogte : 6 m- Temperatuursgrenswaarde : 65 °C- In sokkel een NO of NC contact- Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA- Hersteltijd : 60 seconden- Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust 75 µA- Stroomverbruik in alarm : 15 mA- Beschermingsklasse : IP 42- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C- Afmetingen sokkel: 101,5 x 23,5 mm (diameter x diepte)- Afmetingen melder : 100 x 57 mm (diameter x diepte)- Gewicht sokkel : 105 gram- Gewicht melder : 135 gram03673.1 S-3000 Thermo-differentiaal melder klasse 2 + opbouwsokkel met relais€ 121,77De thermo-differentiaal melder is een automatische melder die dient voor het herkennen vanbrand met een snel stijgend temperatuurverloop. Dit type werkt met een temperatuursstijgwaardevan 8 °C per minuut volgens EN-54-5 klasse 2, met een maximale temperatuur van62 °C. De melder heeft een LED indicatie welke aanblijft totdat de melder hersteld wordt.Specificaties :- VdS-nummer melder : G 298009- VdS-nummer sokkel : G 297025- Maximale montagehoogte : 6 m- Temperatuursstijgwaarde : 8 °C per minuut- In sokkel een NO of NC contact- Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA- Hersteltijd : 60 seconden- Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust 75 µA- Stroomverbruik in alarm : 15 mA- Beschermingsklasse : IP 42- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C- Afmetingen sokkel: 101,5 x 23,5 mm (diameter x diepte)- Afmetingen melder : 100 x 57 mm (diameter x diepte)- Gewicht sokkel : 105 gram- Gewicht melder : 135 gram03674.1 S-3000 Optische rookdetector + opbouw sokkel met relais€ 133,25De optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium herkennen van een brand. Demelder werkt volgens het strooilichtprincipe. In een symmetrische meetkamer wordt een impulsvormigemeetlichtstraal, welke vlak bij het infraroodbereik zit, uitgezonden volgens Tyndall-effect.Hierdoor is er een hoge bedrijfszekerheid. De optische melder dient ingezet teworden bij de volgende risicoplaatsen : brand van kunststof en organische stoffen waarbijrookontwikkeling plaatsvindt. De melder heeft een LED indicatie welke aanblijft totdat de melderhersteld wordt.Specificaties :- VdS-nummer melder G 297018- VdS-nummer sokkel G 297025- Gaas in melder tegen insecten- In sokkel een NO of NC contact- Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA- Hersteltijd : 60 seconden- Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust 60 µA; in alarm : 15 mA- Beschermingsklasse : IP 42- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C- Afmetingen sokkel: 101,5 x 23,5 mm (diameter x diepte)- Afmetingen melder : 100 x 57 mm (diameter x diepte)- Gewicht sokkel : 105 gram- Gewicht melder : 135 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414119


Detectors62208.10 Inbouw S-3000 meldersokkel met wisselrelaiscontact€ 35,10Specificaties :- VdS-nummer : G 297025- In sokkel een NO of NC contact- Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA- Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust 60 µA- Stroomverbruik in alarm : 15 mA- Beschermingsklasse : IP 42- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C- Afmetingen sokkel: 135 x 23,5 mm (diameter x diepte)- Afmetingen inbouw : 100 mm (diameter)- Gewicht sokkel : 130 gram62204 Opbouw S-3000 meldersokkel met wisselrelaiscontact€ 49,00Specificaties :- VdS-nummer : G 297025- In sokkel een NO of NC contact- Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA- Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust 60 µA- Stroomverbruik in alarm : 15 mA- Beschermingsklasse : IP 42- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C- Afmetingen sokkel: 101,5 x 23,5 mm (diameter x diepte)- Gewicht sokkel : 105 gramFirePoint03669 DP721R€ 74,52 Optische rookmelder met relaisDeze optische rookmelder heeft een zelfdiagnosefunctie en een LED-uitgang. Via de relaisuitgangkan deze aangesloten worden op een zonelus van een centrale. Melder excl.sokkelDP702Specificaties :- REQ-nummer : REQ 0149- VdS nummer: G 203074- Max. 20 stuks op NetworX-aansluiting- Aansluitspanning : 8,5 - 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 70 µA; in alarm : 60 mA- Kleur : Wit- Beschermingsklasse : IP43- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 100 x 50 mm (diameter x diepte)03670 DP702€ 13,46 Sokkel voor DP721 en DP721RSpecificaties :- Kleur : Wit- Beschermingsklasse : IP43- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 100 x 15 mm (diameter x diepte)3000035 KL731€ 36,23 Optische rookmelderDe optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij'normale' omgevingscondities. De melder heeft aan beide zijden een led-indicatie die aanblijft totdat de melder hersteld wordt. Melder excl.sokkel KZ705R.Specificaties :- Bosec-nummer : TCC2-778 en TCC2-775- Conform Europese norm(en) : EN54-7:200/A1:2002- Spanning : 9 tot 28Vdc- Stroomverbruik : 85 uA (in rust),


Detectors3000073 KZ705R€ 24,84 RelaissokkelRelaissokkel voor de FirePoint melder KL731.Specificaties :- Kleur melder : wit- Beschermingsklasse : IP 42- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +70°C- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)- Afmetingen : 99 x 20 mm (diameter x diepte)01018 ECO-1003€ 41,09 Optische rookmelderDeze optische rookmelder heeft automatische tochtcompensatie en een LED-uitgang. Via derelaisuitgang van de sokkel kan deze aangesloten worden op een zonelus van een centrale.Melder excl.sokkel RCO-1000BREL12NL.Specificaties :- VdS-nummer : G201060- Aansluitspanning : 8 - 30 Vdc- Stroomverbruik in rust : 45 µA; in alarm : 80 mA- Kleur : Wit- Beschermingsklasse : IP43- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 102 x 32,5 mm (diameter x diepte)01019 ECO-1000BREL12NL€ 29,79 Sokkel met auto herstelrelais voor ECO-1003Deze 12 V relaissokkel zal automatisch herstellen als de alarmconditie opgeheven is.Specificaties :- Ideaal voor de NX-10- Aansluitspanning : 12 Vdc- Stroomverbruik in rust : 20 µA- Max.schakelvermogen voor neven indicator: 4,5 mA- Kleur : Wit- Beschermingsklasse : IP43- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C- Afmetingen : 102 x 21 mm (diameter x diepte)60420 Smokesabre€ 24,00 Optische rookmeldertesterSmokesabre is de oplossing voor de problemen, welke vroeger geassocieerd werden metspuitbus rookmeldertesters. Alle andere rookalarmtesters hebben als nadeel dat bij verkeerdgebruik er een hoop residu achterblijft op de melder en ook in de detectiekamer van de melder.Smokesabre zorgt ervoor dat de spuitbus niet te dicht bij de melder gebruikt kan wordenen dat er geen schadelijk residu achterblijft als het gas goed gericht gespoten wordt naar demelder.mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414121


ContactenCo n t a c t e nMagneetcontacten inbouw klasse 2SecurePoint01554 MC-240€ 11,00 In/opbouw magneetcontactDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage. Het magneetcontact kan door een losse behuizingen : opbouwgemaakt worden, geplaatst worden in metalen deuren en kozijnen en zware magneetcontactenworden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IKA02406-C Klasse 2- Aluminium schroefbehuizing- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram01572 MC-250€ 10,25 Klein in/opbouw magneetcontactDit kleine inbouwmagneetcontact met aluminium behuizing en schroefdraad kan gebruiktworden in situaties waar weinig ruimte is. Het magneetcontact kan door een losse behuizingen:opbouw gemaakt worden, geplaatst worden in metalen deuren en kozijnen en zwaremagneetcontacten worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- Aluminium schroefbehuizing- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 11 x 15 mm (diameter x lengte)- Afmetingen contact : 11 x 23 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 50 gram01552 MC-200-S3 (5 stuks)€ 15,00 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270Specificaties :- 3-delig- Kleur : Wit- Afmetingen : 65 x 13,5 x 10 mm (hxbxd)01553 MC-200-S11 (5 stuks)€ 27,00 Kunststof adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetcontactenMC240 en MC270 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Te boren gat : 19 mm- Kleur : Wit- Afmetingen : 46 x 30 x 15 mm (hxbxd). diameter 22 mm122


Contacten01636 MC-200-4€ 11,00 Aluminium opbouwbehuizingIn deze opbouwbehuizing passen de magneetcontacten MC240 en MC270.Specificaties :- Kleur : Metaal- Schakelafstand : 40 mm- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen : 73,5 x 25 x 15 mm (hxbxd)01637 MC-200-5€ 17,00 Aluminium opbouwmagneet (krachtig)Deze opbouwbehuizing met krachtige magneet is te gebruiken combinatie met de MC-200-4, MC200-6 of MC200-7. Met dit magneet wordt de schakelafstand vergroot.Specificaties :- Kleur : Metaal- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen : 73,5 x 25 x 15 mm (hxbxd)01638 MC-200-6€ 15,50 Aluminium vloer opbouwbehuizingIn deze vloer opbouwbehuizing passen de magneetcontacten MC240 en MC270.Specificaties :- Kleur : Metaal- Schakelafstand : hout 42 mm, staal 30 mm- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen : 103,3 x 40 x 15 mm (hxbxd)01639 MC-200-7€ 15,00 Aluminium opbouwbehuizing voor montage op staalDeze opbouwbehuizing kan gemonteerd worden op staal en de magneetcontacten MC240en MC270 passen erin.Specificaties :- Kleur : Metaal- Schakelafstand : hout 47 mm, staal 34 mm- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen : 73,5 x 30 x 30 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414123


Contacten01640 MC-200-8€ 20,47 Aluminium opbouwmagneet (krachtig)Deze opbouwbehuizing met krachtige magneet kan gemonteed worden op staal en is te gebruikencombinatie met de MC-200-4, MC200-6 of MC200-7. Met dit magneet wordt de schakelafstandvergroot.Specificaties :- Kleur : Metaal- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen : 73,5 x 30 x 30 mm (hxbxd)01601 MC-L€ 6,00 HoekbeugelDeze hoekbeugel is voor het bevestigen van MC-200-4,5. Hiermee kunnen de magneten opde ideale positie boven het contact geplaatst worden.01602 MC-Z€ 6,00 Z-beugelDeze Z-beugel is voor het bevestigen van MC-200-4,5. Hiermee kunnen de magneten op deideale positie boven het contact geplaatst worden.01641 MC-200-T4€ 23,00 Inox panserkabel 1 mDe pansekabel kan gebruikt worden voor de aluminium behuizingen MC200-4 t/m MC200-8.D.m.v. een schroef kan deze vastgezet worden.01559 MC-340 (5 stuks)€ 50,00 In/opbouw magneetcontactDit contact met witte ABS behuizing is een inbouwmagneetcontact voor binnen en buitenmontage. Het magneetcontact kan door een losse behuizing opbouw gemaakt worden. Voorhet plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststof adapter.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : ITH02804-MC Klasse 2- Schakelafstand : 20 mm (niet magnetische basis)- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 8 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 9 x 25,5 mm (diameter x lengte)01584 MC-346€ 24,00 In/opbouw wissel magneetcontactDit wissel magneetcontact met witte ABS behuizing is een inbouwmagneetcontact voor binnenen buiten montage. Het magneetcontact kan door een losse behuizing opbouw gemaaktworden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststof adapter. Doorhet wisselcontact is het magneetcontact voor twee toepassingen tegelijk te gebruiken.124


ContactenSpecificaties :- REQ geregistreerd- INCERT: B-582-0014/b- Schakelafstand : 15 mm (niet magnetische basis)- Contact : wissel NC/C/NO- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 8 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 9 x 25,5 mm (diameter x lengte)01561 MC-300-S3 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-340 en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 54,5 x 13,5 x 18,5 mm (hxbxd)01565 MC-300-S35 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof inbouwbehuizing.Deze kunstof inbouwbehuizing is voor parallele montage van de magneetcontacten MC-340en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 76 x 13,5 x 14 mm (hxbxd)01566 MC-300-S31 (5 stuks)€ 28,75 Kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetconteactenMC-340 en MC370 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 20 x 19 mm (h x diameter)EffEff30211.06 Inbouwcontact, inclusief magneet€ 28,09Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IHD00806-C Klasse 2- VdS nummer : 191553 Klasse B- Schakelafstand : 5 mm- NC contact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 100 mA- 6m kabel- 4 aders (2 supervised)- Kleur : Wit- Afmetingen magneet/inbouwcontact : 8,3 x 30 mm (diameter x lengte)82004 Universeel in/opbouw contact, inclusief magneet en opbouwbehuizing€ 12,86 Dit magneetcontact bestaat uit een reedrelais in een waterdichte plastic behuizing en eenmagneet. Beide kunnen ingebouwd worden in houten deuren of kozijnen. M.b.v. opbouwbehuizingenzijn deze ook voor opbouw geschikt. Hierdoor kan het contact tevens op metalenkozijnen geplaatst worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : III00804-C Klasse 2- VdS nummer : G196637 Klasse B- Schakelafstand : 10 mm- NC contact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / max. 100 mA- 4m kabel.- 4 aders (2 supervised)- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet/contact : 8 x 25 mm (diameter x lengte)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414125


ContactenSentrol02296 1055VS-06J€ 14,49 Inbouw contact, inclusief magneetSpecificaties :- Schakelafstand : 13 mm- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A- 183 cm kabel- 4 aders (2 supervised)- Schakelvermogen : 7,5 W- Kleur : Crème wit- Afmetingen contact : 6,4 x 29 mm (diameter x lengte)- Afmetingen magneet : 8 x 25 mm (diameter x lengte)02296.10 1055VS-06J (10 stuks)€ 120,0036007 Losse magneet 10 x 40 mm, per 10 stuks€ 39,7402289 1072-NVB6€ 16,56 Inbouw contact met ronde flens, inclusief magneetDoor de flens is het mogelijk om een groter gat te boren voor het magneetcontact. De flenskan vastgezet worden met de meegeleverde schroeven.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01316-C Klasse 2- Schakelafstand : 13 mm- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A- 183 cm kabel- 4 aders (2 supervised)- Schakelvermogen : 7,5 W- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet/contact : 9,5 x 33 mm (diameter x lengte)- Afmetingen flens : 19 mm (diameter)02289.10 1072-NVB6 (10 stuks)€ 129,0002270 1078CS-N€ 17,08 Inbouw contact voor stalen deuren/ramen/kozijnen, inclusief magneetHet magneetcontact zet zichzelf vast bij het plaatsen in het montagegat. De zware behuizingis gemaakt van vuurvertragend ABS plastic.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01318-C Klasse 2- Schakelafstand : 9,5 mm (staal) en 22 mm (hout)- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A- 180 cm kabel- 4 aders (2 supervised)- Schakelvermogen : 7,5 W- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet : 24 x 40 mm (diameter x lengte)- Afmetingen contact : 24 x 29 mm (diameter x lengte)- Afmeting boorgat magneet : 19 x 40 mm (diameter x lengte)- Afmetingen boorgat contact : 19 x 30 mm (diameter x lengte)126


ContactenMagneetcontacten opbouw klasse 2SecurePoint01588 MC-740-2€ 10,25 Opbouw magneetcontactDit contact in kunststof behuizing is een opbouwmagneetcontact voor binnen en buiten montage.De dikte van de magneet en contact is maar 5 mm. Hierdoor geschikt voor kiep/kantelramen, schuifelementen, vitrines enz.Specificaties :- REQ geregistreerd- Conform EN50131-2-6 grade 2- Extra dun contact- Contactbelasting: max. 200 Vdc/max. 500 mA- 2 m witte kabel- Aantal aders : 4- Sabotagelus- Magneettype : Alnico 5- ABS kunststof behuizing- Beschermingsfactor: IP 67- Kleur: wit- Bedrijfstemperatuur: -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 57,5 x 13,5 x 5 mm (hxbxd)01580 MC-440-T€ 16,28 Opbouw magneetcontactDit contact in kunststof behuizing is een opbouwmagneetcontact voor binnenmontage.De set bestaat uit: contact, magneet, 2x behuizing en 2 x opvulstukSpecificaties :- REQ geregistreerd- INCERT : B-582-0013/b- Contactbelasting: max. 200 Vdc/max. 500 mA- Schroefaansluitingen : NC- Sabotagecontact- ABS kunststof behuizing- Beschermingsfactor: IP 43- Kleur: wit- Bedrijfstemperatuur: -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 62,4 x 17 x 15,2 mm (hxbxd)Sentrol02280.10 1285TS-N2 wit (10 stuks)€ 126,43 Opbouw contact, inclusief magneetHet magneetcontact bestaat uit 4 onderdelen : contact met kap en magneet met kap.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01321-C Klasse 2- Schakelafstand : 19 mm- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : 7,5 W- Schroefcontact- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet : 65 x 15 x 13 mm (hxbxd)- Afmetingen contact : 65 x 18 x 14 mm (hxbxd)02281.10 1285TS-N2 bruin (10 stuks)€ 123,00 Opbouw contact, inclusief magneetHet magneetcontact bestaat uit 4 onderdelen : contact met kap en magneet met kap.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01321-C Klasse 2- Schakelafstand : 19 mm- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : 7,5 W- Schroefcontact- Kleur : Mahonie bruin- Afmetingen magneet : 65 x 15 x 13 mm (hxbxd)- Afmetingen contact : 65 x 18 x 14 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414127


Contacten02285 1085 S-NS1 wit€ 14,49 Opbouw contact met kabel, inclusief magneetDe magneet met vaste kabel en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven eenvoudigworden gemonteerd.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01314-C Klasse 2- Schakelafstand : 16 mm- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A- 183 cm kabel- 4 aders (2 supervised)- Schakelvermogen : 7,5 W- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet/contact : 51 x 10 x10 mm (hxbxd)02285.10 1085 S-NS1 wit (10 stuks)€ 113,0002293 1906 wit (10 stuks)€ 3,11 Opvulstuk voor de artikelnummer 02285Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 51 x 10 x 5 mm (hxbxd)02310 1285TW-N€ 10,35 Opbouw contact met grote schakelafstand, inclusief magneetDe magneet en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven vastgezet worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- Schakelafstand : 38 mm- NC contact- Schroefaansluiting- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : 7,5 W- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet/contact : 65 x 14 x 18 mm (hxbxd)02286.1 1087T-N€ 15,53 Opbouw contact met wisselcontactDe magneet en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven vastgezet worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01306-C Klasse 2- Schakelafstand : 19 mm- Wisselcontact- Schroefaansluiting- Contactbelasting : max. 30 Vac/dc / max. 0,25 A- Schakelvermogen : 3 W- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet/contact : 64 X 14 X 19 mm (hxbxd)A2285 Magneet€ 4,14 Losse magneet voor de artikelnummer 02285EffEff30201.06 30201€ 25,73 Opbouw magneetcontact met tweezijdige bevestigingsgatenDoor de tweezijdige bevestigingsgaten is het magneetcontact altijd zo te monteren dat de kabelmooi weggewerkt kan worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IHD00804-C Klasse 2- VdS nummer : G 191552 Klasse B- Schakelafstand : 10 mm- NC contact- 6 m kabel- Contactbelasting : max. 30 Vdc / max. 100 mA- 4 aders (2 supervised)- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet/contact : 60 x 11 x 9 mm (hxbxd)128


ContactenMagneetcontacten zwaar klasse 2De zware magneetcontacten zijn magneetcontacten die gebruikt kunnen wordenvoor industriële toepassingen, zoals roldeuren. Elk contact zit in een aluminium behuizingen is compleet ingekapseld in een epoxyhars zodat het bestand is tegencorrosie en vocht.Sentrol02268 2202-AS-LS1€ 35,19 Deurmagneetcontact voor vloermontageHet Sentrol 2202 kanteldeur magneetcontact kan gebruikt worden voor zware omgevingenen industriele installaties. Het vloergedeelte is gemaakt van een zware aluminium behuizing.Voorzien van gepantserde kabelSpecificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01303-C Klasse 2- Schakelafstand : 76,2 mm- 4 Aders (2 supervised)- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : max. 7,5 W- Gepantserde roestvrije kabel 45 cm- Kleur : Metaal- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen magneet : 38 x 89 x 38 mm (hxbxd)- Afmetingen contact : 38 x 89 x 11 mm (hxbxd)02269 2204-A-L€ 44,51 Deurmagneetcontact voor vloermontage met wisselcontactHet Sentrol 2204 kanteldeur magneetcontact kan gebruikt worden voor zware omgevingenen industriele installaties. Het vloergedeelte is gemaakt van een zware aluminium behuizing.Voorzien van gepantserde kabelSpecificaties :- Schakelafstand : 76,2 mm- 3 Aders- Wisselcontact : zwart = common, rood = NC, wit = NO- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : max. 7,5 W- Gepantserde roestvrije kabel 45 cm- Kleur : Metaal- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen magneet : 38 x 89 x 38 mm (hxbxd)- Afmetingen contact : 38 x 89 x 11 mm (hxbxd)02266 2505-AS-LS1€ 54,86 Zwaar belastbaar oppervlakte magneetcontactVoorzien van gepantserde kabel. Kan toegepast worden in koude omgevingen.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01301-C Klasse 2- Schakelafstand : 76,2 mm- 4 Aders (2 supervised)- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : max. 7,5 W- Gepantserde roestvrije kabel 91 cm- Kleur : Metaal- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen magneet : 25 x 76 x 13 mm (hxbxd)- Afmetingen contact : 25 x 76 x 13 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414129


ContactenMagneetcontacten hoog risico klasse 3Hoog risico magneten zijn voorzien van speciale geballenceerde contacten zodatbij benaderen van een vreemd magneetcontact direct sabotage-alarm gegeevnwordt. Elk contact zit in een aluminium behuizing en is compleet ingekapseld ineen epoxyhars zodat het bestand is tegen corrosie en vocht.SecurePoint01555 MC-270€ 24,00 Hoog risico klasse 3 in/opbouw magneetcontactDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage. Het magneetcontact kan door een losse behuizing (art.nr.01552)opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststofadapter (art.nr.01553).Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS nummer : G 197063 klasse C- Schakelafstand : 20/2 mm- Contact : NC- Sabotagelus- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram01556 MC-270-S45 set€ 69,00 Deurmagneetcontact klasse 3, incl. magneetDit is een complete set voor deurmontage. De set bestaat uit :- MC-270 klasse 3 magneetcontact- MC-200-4 aluminuim opbouwbehuizing- MC-200-5 een extra sterke magneet- 0,5 m gepanserde kabel.Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS nummer : G 197063 klasse C- Schakelafstand hout : 41/4 mm- Contact : NC- Sabotagelus- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 0,5 m gepanserde kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 73,5 x 25 x 15 mm (hxbxd)01557 MC-270-S48 set€ 69,00 Deurmagneetcontact klasse 3, incl. magneetDit is een complete set voor deurmontage. De set bestaat uit :- MC-270 klasse 3 magneetcontact- MC-200-4 aluminuim opbouwbehuizingl- MC-200-8 een extra sterke magneet- 0,5 m gepanserde kabel.Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS nummer : G 197063 klasse C- Schakelafstand hout : 40/6 mm- Schakelafstand : 20/0 mm- Contact : NC- Sabotagelus- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 0,5 m gepanserde kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 73,5 x 30 x 30 mm (hxbxd)130


Contacten01558 MC-270-S68 set€ 74,00 Vloermagneetcontact klasse 3, incl.magneetDit is een complete set voor vloermontage. De set bestaat uit :- MC-270 klasse 3 magneetcontact- MC-200-6 aluminuim opbouwbehuizing- MC-200-5 een extra sterke magneet- 0,5 m gepanserde kabel.Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS nummer : G 197063 klasse C- Schakelafstand hout : 50/9 mm- Schakelafstand staal : 33/6 mm- Contact : NC- Sabotagelus- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 0,5 m gepanserde kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 103,3 x 40 x 15 mm (hxbxd)01552 MC-200-S3 (5 stuks)€ 15,00 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270Specificaties :- 3-delig- Kleur : Wit- Afmetingen : 65 x 13,5 x 10 mm (hxbxd)01553 MC-200-S11 (5 stuks)€ 27,00 Kunststof adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetcontactenMC240 en MC270 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Te boren gat : 19 mm- Kleur : Wit- Afmetingen : 46 x 30 x 15 mm (hxbxd). diameter 22 mm01637 MC-200-5€ 17,00 Aluminium opbouwmagneet (krachtig)Deze opbouwbehuizing met krachtige magneet is te gebruiken combinatie met de MC-200-4, MC200-6 of MC200-7. Met dit magneet wordt de schakelafstand vergroot.Specificaties :- Kleur : Metaal- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen : 73,5 x 25 x 15 mm (hxbxd)01640 MC-200-8€ 20,47 Aluminium opbouwmagneet (krachtig)Deze opbouwbehuizing met krachtige magneet kan gemonteed worden op staal en is te gebruikencombinatie met de MC-200-4, MC200-6 of MC200-7. Met dit magneet wordt de schakelafstandvergroot.Specificaties :- Kleur : Metaal- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen : 73,5 x 30 x 30 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414131


Contacten01641 MC-200-T4€ 23,00 Inox panserkabel 1 mDe pansekabel kan gebruikt worden voor de aluminium behuizingen MC200-4 t/m MC200-8.D.m.v. een schroef kan deze vastgezet worden.01560 MC-370 (5 stuks)€ 140,00 Hoog risico klasse 3 in/opbouw magneetcontact incl. magneetDit contact met witte ABS behuizing is een inbouwmagneetcontact voor binnen en buitenmontage in een klasse 3 installatie. Het magneetcontact kan door een losse behuizing opbouwgemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststofadapter.Specificaties :- REQ geregistreerd- VdS certificaat : G 197064- Schakelafstand : 22/1 mm- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 8 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 9 x 25,5 mm (diameter x lengte)01561 MC-300-S3 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-340 en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 54,5 x 13,5 x 18,5 mm (hxbxd)01565 MC-300-S35 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof inbouwbehuizing.Deze kunstof inbouwbehuizing is voor parallele montage van de magneetcontacten MC-340en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 76 x 13,5 x 14 mm (hxbxd)01566 MC-300-S31 (5 stuks)€ 28,75 Kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetconteactenMC-340 en MC370 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 20 x 19 mm (h x diameter)01567 MC-470 (5 stuks)€ 110,00 Hoog risico klasse 3 opbouw magneetcontact incl. magneetDit opbouw magneetcontact bestaat uit 6 onderdelen. Het magneetcontact heeft schroefaansluitingenen een witte ABS behuizing voor binnenmontage in een klasse 3 installatie.Specificaties :- REQ geregistreerd- Schakelafstand hout: 25/2 mm- Schakelafstand staal : 13/0 mm- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 6 schroefaansluitingen- Magneettype : Alnico V- Beschermingsfactor : IP 43- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 64,5 x 19 x 15,2 mm (hxbxd)132


ContactenEffEff30260 Hoog risico klasse 3 opbouw contact, inclusief magneet€ 37,42Het magneetcontact bestaat uit een reedcontact aan een kabel en een permanente magneet.Beide delen bevinden zich in een kunststof behuizing van gelijke afmetingen. Het contact kantoegepast worden op niet magnetische materialen zoals, hout, kunstof of aluminium. Bij benaderingvan een vreemde magneet zal het contact geopend worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IPA00801-C Klasse 3- Tweezijdig monteerbaar- Schakelafstand : max.10 mm- 4 Aders (2 supervised)- Contactbelasting : max. 30 Vdc/100 mA, min. 1,5 Vdc/1,5 uA- Kabellengte: 6 m- Kleur : wit- Afmetingen: 60 x 11 x 9 mm (hxbxd)Sentrol02311 1088H-N€ 39,33 Hoog risico klasse 3 opbouw contact, inclusief magneetHigh security middels specifieke montage, polarisatie en sterkte van de bijgeleverde magneet.Het contact is : Sabotage beveiligd, EN50131-2-6 grade 3 en VDS gecertificeerdHet magneetcontact wordt geleverd met een opbouwbehuizing en opvulstukken en schroeven.Specificaties :- REQ geregistreerd (klasse 3) nr.302- EN50131-2-6 grade 3- VDS : G 109046 klasse C- Schakelafstand : 6 < > 17 mm bij 6x30mm magneet- Schakelafstand : 13 < > 26 mm bij 8x40 mm magneet- Schakelafstand kleiner bij montage op metaal- Standaard met 2 m kabel- NC contact- Contactbelasting : max.100 Vdc/max.0,5 A- Schakelvermogen : 6 W- Beschermingsfactor : IP67- Materiaal : ABS- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen contact : 8 x 8 x 40 mm (hxbxd)- Afmetingen magneet : 30 x 6 (h x diameter)- Afmetingen behuizing : 54 x 13 x 12,5 mm (hxbxd)02317 1095H-N€ 31,00 Hoog risico klasse 3 inbouw contact, inclusief magneetHigh security magneetcontact voor inbouwmontage in deuren en ramen. Bij het benaderenmet een externe magneet zal het sabotage geven. Het contact is : Sabotage beveiligd,EN50131-2-6 grade 3 en VDS gecertificeerd.Specificaties :- REQ geregistreerd (klasse 3) nr.304- EN 50131-2-6 Grade 3- VDS: G 110006 klasse C- Schakelafstand : 15 mm (inschakel), 20 mm (uitschakel)- 2m kabel- 4 aders- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : 6 W- Beschermingsfactor : IP67- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 8 x 25 mm (diameter x lengte)- Afmetingen contact : 8 x 32 mm (diameter x lengte)02315 1096H-N€ 34,00 Hoog risico klasse 3 inbouw contact voor stalen deuren/ramen, inclusief magneetHigh security magneetcontact voor in metalen deuren en kozijnen. Bij het benaderen met eenexterne magneet zal het sabotage geven. Het contact is : Sabotage beveiligd, EN50131-2-6grade 3 en VDS gecertificeerd. Het magneetcontact zet zichzelf vast bij het plaatsen in hetmontagegat. De zware behuizing is gemaakt van vuurvertragend ABS plastic.Specificaties :- REQ geregistreerd (klasse 3) nr.304- EN 50131-2-6 Grade 3mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414133


Contacten- VDS: G 109 046 klasse C- Schakelafstand : 12 mm (inschakel), 13 mm (uitschakel)- 2m kabel- 4 aders- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : 6 W- Beschermingsfactor : IP67- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 24 x 31 mm (diameter x lengte)- Afmetingen contact : 24 x 25 mm (diameter x lengte)- Afmeting boorgat magneet : 20 x 26 mm (diameter x lengte)- Afmetingen boorgat contact : 20 x 32 mm (diameter x lengte)02267 2207-AH-L8€ 76,59 Hoog risico klasse 3 deurmagneetcontact voor vloermontageIn dit magneetcontact zit een gebalanseerde reedrelais met een specifieke polarisatie. Wordthet contact benaderd door een externe magneet dan zal het magneetcontact een alarm afgeven.Het geheel zit in een geanodiseerde behuizing.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIBO1311-C- Schakelafstand : 19,5 < > 63,5 mm- 5 Aders (2 supervised)- Wisselcontact : zwart = common, rood = NC, wit = NO- Contactbelasting : max. 30 Vac/dc / max. 0,25 A- Schakelvermogen : max. 3W- Gepantserde roestvrije kabel 91 cm- Kleur : Metaal- Bedrijfstemperatuur : -6 tot 65 °C- Afmetingen magneet : 25 x 76 x 13 mm (hxbxd)- Afmetingen contact : 38 x 89 x 11 mm (hxbxd)02312 2208H-N€ 86,00 Hoog risico klasse 3 deurmagneetcontact voor vloermontageIn dit high security opbouw magneetcontact zit een gebalanseerde reedrelais met een specifiekepolarisatie. Wordt het contact benaderd door een externe magneet dan zal het magneetcontacteen alarm afgeven. Het geheel zit in een Polyamide behuizing. Gecertificeerdvolgens EN50131-2-6 grade 3 en VDS klasse C.Specificaties :- REQ geregistreerd (klasse 3) nr.306- EN50131-2-6 grade 3- VDS : G 109045 klasse C- Schakelafstand : 10 < > 34 (+/- 5 mm)- 4 Aders- Contactbelasting : max. 6 W of 6VA- Schakelvermogen : max. 10 Vdc/ 500 mA- Gepantserde roestvrije kabel 91 cm- Kleur : Grijs- Beschermklasse : IP67- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 35 x 66 x 40 mm (hxbxd)- Afmetingen contact : 16,5 x 144 x 50 mm (hxbxd)02255 2707A-L€ 180,09 Hoog risico klasse 3 oppervlakte deurmagneetcontactIn dit magneetcontact zitten 3 gebalanseerde reedrelais met ieder een specifieke polarisatie.De bijgeleverde magneet past uitsluitend bij het specifieke magneetcontact. Wordt het contactbenaderd door een externe magneet dan zal het magneetcontact een alarm afgeven.Het geheel zit in een geanodiseerde behuizing.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IJL01305-C klasse 3- Schakelafstand : 4,67 < > 15,87 mm- 5 Aders (2 supervised)- Wisselcontact : zwart = common, rood = NC, wit = NO- Contactbelasting : max. 30 Vac/dc / max. 0,25 A- Schakelvermogen : max. 3 W- Gepantserde roestvrije kabel 91 cm- Kleur : Metaal- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C- Afmetingen magneet : 38 x 108 x 19 mm (hxbxd)- Afmetingen contact : 38 x 108 x 19 mm (hxbxd)134


ContactenMagneetcontacten met ingebouwde weerstandenNetworX magneetcontacten klasse 201551 MC-240-3K3 (5 stuks)€ 69,50 In/opbouw magneetcontact met 2 x 3K3 weerstandenDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage. Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de NetworX centrale. Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunstof adapter (art.nr.01553)Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IKA02406-C Klasse 2- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)- Schakelafstand : 10 mm (magnetische basis)- Contact : NC met 2 x 3k3 weerstand- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2,2 m witte kabel- 2 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram01573 MC-250-3K3€ 11,03 Klein in/opbouw magneetcontact met 2 x 3K3 weerstandenDit kleine inbouwmagneetcontact met aluminium behuizing en schroefdraad kan gebruiktworden in situaties waar weinig ruimte is. Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is hetmagneetcontact direct aan de sluiten op de NetworX centrale. Het magneetcontact kan dooreen losse behuizingen: opbouw gemaakt worden, geplaatst worden in metalen deuren enkozijnen en zware magneetcontacten worden.Specificaties :- REQ geregistreerd- Aluminium schroefbehuizing- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 11 x 15 mm (diameter x lengte)- Afmetingen contact : 11 x 23 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 50 gram01552 MC-200-S3 (5 stuks)€ 15,00 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270Specificaties :- 3-delig- Kleur : Wit- Afmetingen : 65 x 13,5 x 10 mm (hxbxd)01553 MC-200-S11 (5 stuks)€ 27,00 Kunststof adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetcontactenMC240 en MC270 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Te boren gat : 19 mm- Kleur : Wit- Afmetingen : 46 x 30 x 15 mm (hxbxd). diameter 22 mmmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414135


Contacten01589 MC-740-2-3K3€ 11,00 Opbouw magneetcontact met 2 x 3K3 weerstandenDit contact met kunststof behuizing is een opbouwmagneetcontact voor binnen en buitenmontage. De dikte van de magneet en contact is maar 5 mm. Hierdoor geschikt voor kiep/kantel ramen, schuifelementen, vitrines enz. Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is hetmagneetcontact direct aan de sluiten op de NetworX centrale.Specificaties :- REQ-nummer: REQ- Conform EN50131-2-6 grade 2- Extra dun contact en magneet- Contactbelasting: max. 200 Vdc/max. 500 mA- Contact : NC met 2 x 3k3 weerstand- 2 m witte kabel- Aantal aders : 2- Magneettype : Alnico 5- ABS kunststof behuizing- Beschermingsfactor: IP 67- Kleur: wit- Bedrijfstemperatuur: -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 57,5 x 13,5 x 5 mm (hxbxd)02291 1075-N-3K3€ 12,94 Inbouw contact met 2 x 3k3 weerstandenInbouwmagneetcontact met twee ingebouwde 3K3 weerstanden, welke zichzelf vastzet bijhet plaatsen.Specificaties :- REQ geregistreerd- Schakelafstand : 13 mm- 200 cm kabel- 2 aders- 2 weerstanden 3K3 configuratie- Kleur : Crème wit- Afmetingen contact : 9 x 33 mm (diameter x lengte)- Afmetingen magneet : 9 x 33 mm (diameter x lengte)02291.10 1075-N-3K3 (10 stuks)€ 94,5002288 1085T-N-3K3€ 12,10 Opbouw contact met schroeven en 3k3 weerstandenDe magneet en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven vastgezet worden. Hetcontact is voorzien van twee 3K3 weerstanden.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IIB01314-C Klasse 2- Schakelafstand : 16 mm- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A- Schroefaansluiting- Schakelvermogen : 7,5 W- 2 weerstanden 3K3 configuratie- Kleur : Crème wit- Afmetingen magneet/contact : 63 x 13 x19 mm (hxbxd)02288.10 1085T-N-3K3 (10 stuks)€ 94,50NetworX magneetcontacten klasse 301644 MC-270-3K3 (5 stuks)€ 125,00 Klasse 3 in/opbouw magneetcontact met 3K3 weerstandenDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage.Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de NetworX centrale. Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunststof adapter (art.nr.01553).Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS nummer : G 197063 klasse C- Schakelafstand : 20/2 mm- Contact : NC met 2 x 3k3 weerstand- Sabotagelus- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V136


Contacten- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram01552 MC-200-S3 (5 stuks)€ 15,00 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270Specificaties :- 3-delig- Kleur : Wit- Afmetingen : 65 x 13,5 x 10 mm (hxbxd)01553 MC-200-S11 (5 stuks)€ 27,00 Kunststof adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetcontactenMC240 en MC270 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Te boren gat : 19 mm- Kleur : Wit- Afmetingen : 46 x 30 x 15 mm (hxbxd). diameter 22 mm02313 1088H-N-3K3€ 41,00 Klasse 3 opbouw magneetcontact met 3K3 weerstandenHigh security middels specifieke montage, polarisatie en sterkte van de bijgeleverde magneet.Het contact is : Sabotage beveiligd, EN50131-2-6 grade 3 en VDS gecertificeerd. Hetmagneetcontact wordt geleverd met een opbouwbehuizing en opvulstukken en schroeven.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 303- EN50131-2-6 grade 3- VDS : G 109046 klasse C- Schakelafstand : 6 < > 17 mm bij 6x30mm magneet- Schakelafstand : 13 < > 26 mm bij 8x40 mm magneet- Schakelafstand kleiner bij montage op metaal- Standaard met 2 m kabel- NC contact- Contactbelasting : max.100 Vdc/max.0,5 A- Schakelvermogen : 6 W- 2 weerstanden 3K3 configuratie- Beschermingsfactor : IP67- Materiaal : ABS- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen contact : 8 x 8 x 40 mm (hxbxd)- Afmetingen magneet : 30 x 6 (h x diameter)- Afmetingen behuizing : 54 x 13 x 12,5 mm (hxbxd)02318 1095H-N-3K3€ 34,00 Klasse 3 inbouw magneetcontact met 3K3 weerstanden klasse 3High security magneetcontact voor inbouwmontage in deuren en ramen. Bij het benaderenmet een externe magneet zal het sabotage geven. Het contact is : Sabotage beveiligd,EN50131-2-6 grade 3 en VDS gecertificeerd.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 305- EN 50131-2-6 Grade 3- VDS: G 110006 klasse C- Schakelafstand : 15 mm (inschakel), 20 mm (uitschakel)- 2m kabel- 2 aders- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : 6 W- Beschermingsfactor : IP67- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 8 x 25 mm (diameter x lengte)- Afmetingen contact : 8 x 32 mm (diameter x lengte)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414137


Contacten02316 1096H-N-3K3€ 37,00 Klasse 3 inbouw magneetcontact voor stalen deuren/ramen/kozijnen met 3K3 weerstandenHigh security magneetcontact voor in metalen deuren en kozijnen. Bij het benaderen met eenexterne magneet zal het sabotage geven. Het contact is : Sabotage beveiligd, EN50131-2-6grade 3 en VDS gecertificeerd. Het magneetcontact zet zichzelf vast bij het plaatsen in hetmontagegat. De zware behuizing is gemaakt van vuurvertragend ABS plastic.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 305- EN 50131-2-6 Grade 3- VDS: G 109 046 klasse C- Schakelafstand : 12 mm (inschakel), 13 mm (uitschakel)- 2m kabel- 2 aders- NC contact- Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A- Schakelvermogen : 6 W- Beschermingsfactor : IP67- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 24 x 31 mm (diameter x lengte)- Afmetingen contact : 24 x 25 mm (diameter x lengte)- Afmeting boorgat magneet : 20 x 26 mm (diameter x lengte)- Afmetingen boorgat contact : 20 x 32 mm (diameter x lengte)02314 2208H-N-3K3€ 90,00 Klasse 3, Deurmagneetcontact voor vloermontage met 3K3 weeerstandenIn dit high security opbouw magneetcontact zit een gebalanseerde reedrelais met een specifiekepolarisatie. Wordt het contact benaderd door een externe magneet dan zal het magneetcontacteen alarm afgeven. Het geheel zit in een Polyamide behuizing. Gecertificeerdvolgens EN50131-2-6 grade 3 en VDS klasse C.Specificaties :- REQ-nummer : REQ 307- EN50131-2-6 grade 3- VDS : G 109045 klasse C- Schakelafstand : 10 < > 34 (+/- 5 mm)- 2 Aders- Contactbelasting : max. 6 W of 6VA- Schakelvermogen : max. 10 Vdc/ 500 mA- Gepantserde roestvrije kabel 91 cm- 2 weerstanden 3K3 configuratie- Kleur : Grijs- Beschermklasse : IP67- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 70 °C- Afmetingen magneet : 35 x 66 x 40 mm (hxbxd)- Afmetingen contact : 16,5 x 144 x 50 mm (hxbxd)Magneetcontacten voor Guardall centrale klasse 2 en 301585 MC-240 met Guardall weerstanden (5 stuks)€ 69,50 In/opbouw magneetcontact met 2 ingebouwde 8K2 weerstandenDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage. Door de twee ingegoten 8K2 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de Guardall centrale.Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunstof adapter (art.nr.01553)Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IKA02406-C Klasse 2- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)- Schakelafstand : 10 mm (magnetische basis)- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2,2 m witte kabel- 2 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram138


Contacten01586 MC-270 met Guardall weerstanden (5 stuks)€ 125,00 In/opbouw magneetcontact klasse 3Dit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage.Door de twee ingegoten 8K2 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de Guardall centrale. Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunststof adapter (art.nr.01553).Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS nummer : G 197063 klasse C- Schakelafstand : 20/2 mm- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram01552 MC-200-S3 (5 stuks)€ 15,00 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270Specificaties :- 3-delig- Kleur : Wit- Afmetingen : 65 x 13,5 x 10 mm (hxbxd)01553 MC-200-S11 (5 stuks)€ 27,00 Kunststof adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetcontactenMC240 en MC270 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Te boren gat : 19 mm- Kleur : Wit- Afmetingen : 46 x 30 x 15 mm (hxbxd). diameter 22 mm01587 MC-340 met Guardall weerstanden (5 stuks)€ 50,00 In/opbouw magneetcontact met 2 ingebouwde 8K2 weerstandenDit contact met witte ABS behuizing is een inbouwmagneetcontact voor binnen en buitenmontage. Het magneetcontact kan door een losse behuizing opbouw gemaakt worden. Voorhet plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststof adapter.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : ITH02804-MC Klasse 2- Schakelafstand : 20 mm (niet magnetische basis)- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 8 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 9 x 25,5 mm (diameter x lengte)01561 MC-300-S3 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-340 en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 54,5 x 13,5 x 18,5 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414139


Contacten01565 MC-300-S35 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof inbouwbehuizing.Deze kunstof inbouwbehuizing is voor parallele montage van de magneetcontacten MC-340en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 76 x 13,5 x 14 mm (hxbxd)01566 MC-300-S31 (5 stuks)€ 28,75 Kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetconteactenMC-340 en MC370 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 20 x 19 mm (h x diameter)Magneetcontacten voor Guardall centrale01585 MC-240 met Guardall weerstanden (5 stuks)€ 69,50 In/opbouw magneetcontact met 2 ingebouwde 8K2 weerstandenDit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage. Door de twee ingegoten 8K2 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de Guardall centrale.Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunstof adapter (art.nr.01553)Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IKA02406-C Klasse 2- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)- Schakelafstand : 10 mm (magnetische basis)- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2,2 m witte kabel- 2 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram01586 MC-270 met Guardall weerstanden (5 stuks)€ 125,00 In/opbouw magneetcontact klasse 3Dit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voorbinnen en buiten montage.Door de twee ingegoten 8K2 weerstanden is het magneetcontactdirect aan de sluiten op de Guardall centrale. Het magneetcontact kan door een losse behuizing(art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnenis er een kunststof adapter (art.nr.01553).Specificaties :- REQ geregistreerd- VDS nummer : G 197063 klasse C- Schakelafstand : 20/2 mm- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 9 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)- Gewicht : 60 gram01552 MC-200-S3 (5 stuks)€ 15,00 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270Specificaties :- 3-delig- Kleur : Wit- Afmetingen : 65 x 13,5 x 10 mm (hxbxd)140


Contacten01553 MC-200-S11 (5 stuks)€ 27,00 Kunststof adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetcontactenMC240 en MC270 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Te boren gat : 19 mm- Kleur : Wit- Afmetingen : 46 x 30 x 15 mm (hxbxd). diameter 22 mm01587 MC-340 met Guardall weerstanden (5 stuks)€ 50,00 In/opbouw magneetcontact met 2 ingebouwde 8K2 weerstandenDit contact met witte ABS behuizing is een inbouwmagneetcontact voor binnen en buitenmontage. Het magneetcontact kan door een losse behuizing opbouw gemaakt worden. Voorhet plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststof adapter.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : ITH02804-MC Klasse 2- Schakelafstand : 20 mm (niet magnetische basis)- Contact : NC- Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA- Sabotagelus- 2 m witte kabel- 4 aders- Magneettype : Alnico V- Boordiameter : 8 mm- Beschermingsfactor : IP 67- Kleur : Aluminium- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen magneet/contact : 9 x 25,5 mm (diameter x lengte)01561 MC-300-S3 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof opbouwbehuizing voor MC-340 en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 54,5 x 13,5 x 18,5 mm (hxbxd)01565 MC-300-S35 (5 stuks)€ 15,50 Kunststof inbouwbehuizing.Deze kunstof inbouwbehuizing is voor parallele montage van de magneetcontacten MC-340en MC370.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 76 x 13,5 x 14 mm (hxbxd)01566 MC-300-S31 (5 stuks)€ 28,75 Kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm)Deze kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm) is voor montage van de magneetconteactenMC-340 en MC370 in metalen deuren of kozijnen.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 20 x 19 mm (h x diameter)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414141


ContactenSchootcontactenSchootcontacten zijn elektromechanische contacten met een klikschakelaar, welkegebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de bewaking van de nachtschoot ineen deur. Zij moeten dan achter de opening van de nachtschoot in de sluitplaat ingebrachtworden. Alle schootcontacten zijn VDS gekeurd en hebben klasse 3.Alarmcom03015 TKU-2€ 39,00 Opbouw schootcontactSpecificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IHE02508-S Klasse 3- VdS nummer : G17412 Klasse C- Wisselcontact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 1A- Schakelvermogen : max. 25 W- Activeringsdruk : max. 400 g- Kleur : Grijs- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 49 x 8 x 19 mm (hxbxd), stift : 6 mm03016 TKU-3€ 45,00 Inbouw schootcontactSpecificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IHE02509-S Klasse 3- VdS nummer : G17412 Klasse C- Wisselcontact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 1A- Schakelvermogen : max. 25 W- Activeringsdruk : max. 400 g- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 80 x 12 x 21 mm (hxbxd), stift : 6 mm03017 TKU-4€ 48,00 Inbouw schootcontact met verenSpecificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IHE02510-S Klasse 3- VdS nummer : G17412 Klasse C- Wisselcontact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 1A- Schakelvermogen : max. 25 W- Activeringsdruk : max. 400 g- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 82 x 8 x 21 mm (hxbxd), stift : 5,5 mm03018 TKU-5€ 51,00 Inbouw schootcontact met veer en schakellipSpecificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IHE02511-S Klasse 3- VdS nummer : G17412 Klasse C- Wisselcontact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 1A- Schakelvermogen : max. 25 W- Activeringsdruk : max. 400 g- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 82 x 8 x 21 mm (hxbxd) ,stift : 5,5 mm142


ContactenEffEff31300 Schootcontact met behuizing (zware uitvoering)€ 40,95Specificaties :- Met 4 m aangegoten 3 aderige kabel- Begrenzing schoot : 15 mm- Contactbelasting : max. 42 Vac / 1,5A- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C- Afmetingen : 90 x 19 x 28 mm (hxbxd)31308 Inbouw schootcontact met soldeeraansluiting€ 42,09Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00803-S Klasse 3- VdS nummer : G 100024 Klasse C- Wisselcontact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 100 mA- Beschermingsklasse : IP 67 (aansluitklemmen : IP 00)- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen : 26,5 x 11 x 16 mm (hxbxd), schakelhevel : 25,5 x 8 mm31309 Inbouw schootcontact met kabel€ 54,99Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IMA00804-S Klasse 3- VdS nummer : G 100023- Met 4 m aangegoten 3 aderige kabel- Wisselcontact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 100 mA- Beschermingsklasse : IP 67- Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C- Afmetingen : 26,5 x 11 x 16 mm (hxbxd), schakelhevel : 25,5 x 8 mmMechanische contactenKegel- en stiftcontacten zijn schakelaars met een klikschakelaar.Dit geeft een grote schakelzekerheid.EffEff31000 Kegelcontact€ 40,94Specificaties :- NCP-nummer : IHD00801-C Klasse 3- VdS nummer : G 17207 Klasse C- Wisselcontact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 400 mA- Kleur : Wit- Afmetingen : 42 x 23 x 25 mm (hxbxd) diameter : 12 mm31001 Stiftcontact€ 38,59Specificaties :- NCP-nummer : IHD00802-C Klasse 3- VdS nummer : G 17208 Klasse C- Wisselcontact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 400 mA- Kleur : Wit- Afmetingen : 28 x 15 x 28 mm (hxbxd) diameter : 12 mmmail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414143


ContactenSabotage contactenEffEff31030 Microswitch in kunststof behuizing€ 10,53 Dit sabotagecontact past in MikroS behuizing artikelnummer A1010 en A1014.Specificaties :- Wisselcontact- Contactbelasting : max. 30 Vdc / 400 mA- Kleur houder : Wit- Afmetingen : 38 x 12 x 10 mm (hxbxd)NetworXA1013 46-TSW2T€ 12,42 Sabotagecontact voor grote NetworX behuizingInclusief 3 bouten en moeren voor montagegaten.Specificaties :- NC contact- Kleur : Crème wit- Afmetingen : 52 x 25 x 17 mm (hxbxd)- Afmeting stift : 15 mmSentrol02265 3012-N€ 18,63 Sabotagecontact met montagebeugelDe beugel kan over een metalen rand van de kast geschoven worden zodat de deksel vande kast het contact sluit.Specificaties :- Stift schakelt reedrelais- NC contact- Max. dikte van metaal kast voor beugel : 1 tot 1,5 mm- Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 500 mA- Schakelvermogen : max. 7,5 W- Kleur : Wit , Kleur houder : Metaal- Afmetingen : 34,9 x 5,2 x 39,6 mm (hxbxd)OvervalcontactenAlarmcom03000 FK-32€ 315,74 SchakelrailDe FK32 is m.b.v. de voet onopvallend te activeren waardoor deze toegepast kan wordenvoor het genereren van overval alarm of het activeren van een camera, enz.De schakelrailkan gemonteerd worden onder loketten van winkels of banken, bureaus of ander meubilair.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : IHE02502-O Klasse 3- VdS nummer : G 183049 Klasse C- Schakelrail bestaat uit 2 gietijzeren delen- Voorzien van alarmindicatiepin- Wisselcontact- Kleur : Crème wit- Afmetingen : 42 x 600 x 32 mm (hxbxd)- Gewicht : 630 gram03002 FKL-3€ 87,89 L-vormige montage steun- Afmetingen : 130 x 614 (hxb)- Gewicht : 1,795 kg144


Contacten03010 FKZ-3€ 103,24 Z-vormige montage steun- Afmetingen : 130 x 614 (hxb)- Gewicht : 3,24 kgSecurePoint01627 HB-105€ 31,00 Mechanisch overvalcontact met 2 knoppenFraai vormgegeven overvalmodule met 2 overvalknoppen en voor iedere knop een alarmuitgang.Specificaties :- Veercontact (puls)- Wisselcontact- Kleur : Wit- Afmetingen : 80,2 x 65,2 x 30 mm (hxbxd)01628 HB-205€ 19,00 Mechanisch overvalcontact (puls)De HB 205 is een drukknop overvalcontact met een NC contact, welke geopend wordt als deknop wordt ingedrukt.Specificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 62 x 50 x 35 mm (hxbxd)Sentrol02110 3040€ 46,58 OvervalcontactAlarm d.m.v. het overhalen van hendel.Te monteren onder bureau of toonbank.Specificaties :- Wisselcontact- Voorzien van alarmled- Aansluitspanning : 7 - 15 Vdc- Stroomverbruik : max. 8 mA- Kleur : Wit- Afmetingen : 74 x 45 x 19 mm (hxbxd)USP02100 HUB-2S€ 29,14 Overvalcontact (puls)Alarm op wisselcontact d.m.v. het indrukken van knop.Specificaties :- Veercontact (puls)- Wisselcontact- Kleur : Wit- Afmetingen : 63 x 55 x 25 mm (hxbxd)02105 HUB-2€ 29,14 Overvalcontact (vaste stand)Alarm op wisselcontact d.m.v. het indrukken van knop. De knop blijft in de ingedrukte standstaan.Specificaties :- Vaste stand- Wisselcontact- Voorzien van herstelsleutel- Kleur : Wit- Afmetingen : 63 x 55 x 25 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414145


AlarmgeversA l a r m g e v e r sSirenesBinnensirenes01562 MPI-78€ 22,00 Binnensirene (speaker)8 Ohm speaker vormgegeven in fraaie slagbestendige kunststof behuizing.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : INE00801-SI- Behuizing voorzien van sabotagecontact- Speaker 8 Ohm , 15 Watt- Kleur : Wit- Afmetingen : 162 x 110 x 50 mm (hxbxd)01563 MPI-70 (AIS 12R VDS)€ 30,40 Binnensirene met driverSirene met 12Vdc driver vormgegeven in fraaie slagbestendige kunststof behuizing.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : MJ00801-SI- VdS-nummer : G198043- Piezo speaker- Behuizing voorzien van sabotagecontact- Geluidsniveau : 110 dBa op 1 meter- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik: 140 mA- Kleur : Wit- Afmetingen : 162 x 110 x 50 mm (hxbxd)01564 MPI-80€ 57,60 Binnensirene (speaker) met ingebouwd flitslicht.8 Ohm speaker met 12 Vdc flitslicht vormgegeven in fraaie slagbestendige kunststof behuizing.Specificaties :- REQ geregistreerd- NCP-nummer : INE00802-SI+F- Behuizing voorzien van sabotagecontact- Speaker : 8 Ohm , 15 Watt- Aansluitspanning flitslicht : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik flitslicht : 90 mA- Kleur : Licht doorschijnend wit- Afmetingen : 162 x 110 x 50 mm (hxbxd)02870 SR-105€ 16,00 Binnensirene met driver en flitslichtKleine binnensirene met flitslicht, welke op iedere centrale aangesloten kan worden met een12Vdc alarmuitgang. Het flitslicht en sirene worden tegelijk aangestuurd.Specificaties :- Piezo speaker- Flitslicht- Geluidsniveau : 105 dBa op 1 meter- Frequentie : 2,9-4 KHz- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik: 200 mA- Kleur : Wit- Kleur flitslicht : Blauw- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Afmetingen : 80 x 60 x 40 mm (hxbxd)02871 SR-110€ 15,00 Binnensirene met driverFraai vormgegeven piezo binnensirene, welke op iedere centrale aangesloten kan wordendie een 12Vdc alarmuitgang heeft.Specificaties :- Piezo speaker- Behuizing voorzien van sabotagecontact- Geluidsniveau : 105 dBa op 1 meter- Frequentie : 2,5-3 KHz- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik: 250 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 55 °C- Afmetingen : 92 x 155 x 41 mm (hxbxd)- Gewicht :130 gram146


Alarmgevers01919 Murano Mini€ 32,00 Binnensirene met driverFraai vormgegeven piezo binnensirene, welke op iedere centrale aangesloten kan wordendie een 12Vdc alarmuitgang heeft.Specificaties :- REQ geregistreerd- Conform EN 50131-4 grade 2- Piezo speaker- 2 ingangen voor verschillende tonen- Behuizing voorzien van sabotagecontact- Geluidsniveau : 110 dBa op 3 meter- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik alarm : 110 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 55 °C- Afmetingen : 155 x 119 x 54 mm (hxbxd)- Gewicht : 215 gramBuitensirenes + flitslicht01591.1 EKOSPT€ 149,00 Buitensirene en flitslichtDe buitensirene met flitslicht kan door de inbraakbeveiligingscentrale aangestuurd wordenbij alarm. Exclusief accu 12Vdc 2,3 AhSpecificaties :- NCP-nummer : IMK00802-SI- Max.geluidsniveau : 120 dB- Led-flitslicht- Met aansluiting voor 2,3 Ah batterij backup- Sabotagebeveiliging- Aansluitspanning flitslicht : 13,8 - 14,4 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8,7 mA- Stroomverbruik sirene : max. 1,6 A- Beschermingsklasse : IP 34- Kleur : Crème wit- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 55 °C- Afmetingen : 200 x 200 x 70 mm (hxbxd)- Gewicht : 2050 gram01592.1 EKONOP€ 235,00 Buitensirene en flitslicht (Inox roestvaststalen uitvoering)De roestvrije buitensirene met flitslicht kan door de inbraakbeveiligingscentrale aangestuurdworden bij alarm. Exclusief accu 12Vdc 2,3 AhSpecificaties :- NCP-nummer : IMK00801-SI- Max.geluidsniveau : 120 dB- Led-flitslicht- Met aansluiting voor 2,3 Ah batterij backup- Sabotagebeveiliging- Aansluitspanning flitslicht : 13,8 - 14,4 Vdc- Stroomverbruik in rust : 8,7 mA- Stroomverbruik sirene : max. 1,6 A- Beschermingsklasse : IP 34- Kleur : Inox- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 55 °C- Afmetingen : 200 x 200 x 70 mm (hxbxd)- Gewicht : 2050 gram01918 Murano LS-Silver€ 195,00 Buitensirene en flitslichtBuitensirene in innovatief design in zilvergrijze behuizing. Exclusief accu 12Vdc 2,3 AhSpecificaties :- INCERT : C0290456- Geluidsvermogen: 105dB@3m- Batterijcapaciteit: 12Vdc 2.3 Ah- Sturing: 2 of 3 draden, positief of negatief- Schuim-en trildetectie- Automatisch batterijtest- 4 programmeerbare tonen- Statusuitgangen: 3 (batterij,luidspreker,zelftest)- Aansluitspanning flitslicht : 9 - 15Vdc- Stroomverbruik in rust : 15 mA- Stroomverbruik sirene : max. 1,58 A- Beschermingsklasse : IP 44- Kleur : Inox- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 55 °C- Afmetingen : 312 x 236 x 109 mm (hxbxd)- Gewicht : 2300 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414147


Alarmgevers01916 Helios€ 144,30 Buitensirene en flitslicht (Inox roestvaststalen uitvoering)De buitensirene met flitslicht kan door de inbraakbeveiligingscentrale aangestuurd wordenbij alarm. Exclusief accu 12Vdc 2,3 AhSpecificaties :- INCERT : B-676-0002- Max.geluidsniveau : 120 dB- 1 W Xenox buis flitslicht- Met aansluiting voor 2,3 Ah/ 7 Ah accu backup- Sabotagebeveiliging- Aansluitspanning flitslicht : 9 - 15Vdc- Stroomverbruik in rust : 17 mA- Stroomverbruik sirene : max. 400 mA- Stroomverbruik filtslicht : 100 mA- Beschermingsklasse : IP 45- Kleur : Inox- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 55 °C- Afmetingen : 260 x 185 x 90 mm (hxbxd)- Gewicht : 2300 gram02873 SR200€ 65,00 Buitensirene met flitslichtDe buitensirene met flitslicht kan door de inbraakbeveiligingscentrale aangestuurd wordenbij alarm. De sirene zal dan voor 3 minuten klinken.Exclusief accu 12Vdc 1,2 Ah (art.nr 18010)Specificaties :- ABS plastic met binnenin metaaldeksel- Electromagnetische speaker- Behuizing voorzien van dubbel sabotagecontact- Geluidsniveau : 115 dB op 1 meter- Aansluitspanning : 9 tot 15 Vdc- Stroomverbruik: 10 tot max. 550m A- Accu : 12Vdc 1,2 Ah- Beschermingfactor : IP65- Kleur : Wit- Bedrijfstemparatuur : -30 tot 70 °C- Afmetingen : 270 x 180 x 85 mm (hxbxd)18010 1,2 Ah 12Vdc€ 36,00 NP 1.2-12 accuSpecificaties :- VdS nummer : G 101094- Connector : FASTON (4,8 mm)- Garantie : 1 jaar volledig op materiaal- en constructiefouten- Afmetingen : 54,5 x 97 x 48 mm (hxbxd)- Gewicht : 570 gram18030 2,3 Ah 12Vdc€ 42,00 NP 2.3-12 accuSpecificaties :- NCP nummer : IOC05502-V- VdS nummer : G 100012- Connector : FASTON (4,8 mm)- Garantie : 1 jaar volledig op materiaal- en constructiefouten- Afmetingen : 64 x 178 x 34 mm (hxbxd)- Gewicht : 830 gramDraadloze sirenes02876 CM120R€ 67,00 Zender/Ontvanger voor draadloze binnensirenesOp deze zender/ontvanger kunnen 2 draadloze buitensirene SR200R ingelezen worden. Dezender/ontvanger heeft een uitgang voor sabotage van de sirenes en een uitgang voor batterijlaag. Door de alarmingang op de CM120R te activeren wordt de buiten/binnensirenedraadloos geactiveerd.Specificaties :- Behuizing voorzien van sabotagecontact- Frequentie : 868 MHz (bi-directioneel)- Zenderbereik : tot 350 m vrije veld- Aansluitspanning : 6 - 12 Vdc- Stroomverbruik: 60 mA- Kleur : Zwart- Bedrijfstemparatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 92 x 155 x 56 mm (hxbxd)- Gewicht : 216 gr148


Alarmgevers02875 SR200R€ 133,00 Draadloze buitensirene met flitslichtDeze buitensirene met flitslicht kan bij iedere centrale of applicatie, door activering via deCM120R zender/ontvanger, eenvoudig zonder bekabeling een sirenetoon en flitslicht genereren.Door de alarmingang op de CM120R te activeren wordt de sirene en fittslicht voor 3minuten draadloos geactiveerd. Bij sabotage van de sirene zal een uitgang op de CM120Rgeactiveerd worden.Specificaties :- Piezo speaker- Behuizing voorzien van dubbel sabotagecontact- Geluidsniveau :105 dBa op 1 meter- Frequentie : 868 MHz (bi-directioneel)- Zenderbereik : tot 100 m vrije veld, binnen tot 50 m- Aansluitspanning : 3 x 1,5V size D alkaline 16,5 Ah (elk) batterij- Batterij levensduur : 5 jaar (bij 10 activaties (3 min) per jaar en 10 min testtijd)- Stroomverbruik: in rust 0,025 mA, alarm 80 mA- Beschermingfactor : IP65- Kleur : Wit- Bedrijfstemparatuur : -30 tot 70 °C- Afmetingen : 270 x 180 x 85 mm (hxbxd)Sirenehoorns01570 MPI-37€ 22,77 Sirenehoorn met sirenedriverDe MPI-37 is gemaakt van sterk slagvast ABS kunststof. De interne magneet en membraamzijn van hoge kwaliteit en berekend voor zwaar werk en slechte weersomstandigheden.Specificaties :- Voor binnen en buitenmontage- Verstelbare montagevoet- Geluidsniveau : 106 dB op 3 m afstand- Aansluitspanning : 6 - 13,8 Vdc- Stroomverbruik : 800 mA- Kleur : Crème wit- Afmetingen : 154 x 135 mm (hoogtexdiameter)Elektronische zoemers43130 Elektronische zoemer in behuizing€ 29,23Specificaties :- Geluisniveau : 70 dB (op 20 cm- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 15 mA- Kleur : Wit- Afmetingen : 45 x 38 x 25 mm (hxbxd)- Gewicht : 30 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414149


AlarmgeversFlitslichtenSecurePoint01917 RLFW-11€ 60,00 12 Vdc oranje LED flitslicht of zwaailichtDe RLFW-11 is een flitslicht of zwaailicht met een extreem laag stroomverbruik (40 mA). Zowelvoor binnen als buitengebruik.Specificaties :- Led flitslicht of zwaailicht (te bepalen door draadbrug)- Oranje kap van glashelder makrolon kunststof.- Schroefaansluiting- Bij VdS zijn nog geen keuringsnormen voor LED flitslichten- Aansluitspanning : 10,8 - 13,2 Vdc- Stroomverbruik : 40 mA- Beschermingsklasse : IP 65- Kleur basis : Grijs- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 135 x 108 mm (diameter x hoogte)- Gewicht : 245 gram01906.1 RBL-5€ 60,00 12 Vdc oranje flitslicht + sabotagelusaansluitingDit flitslicht heeft VDS klasse C keur en is zowel binnen als buiten te gebruiken.Specificaties :- NCP nummer : IJG00801-F Klasse 3- VdS nummer : G 184122 Klasse C- Oranje kap van glashelder makrolon kunststof.- Schroefaansluiting- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 350 mA- Flitsvermogen : max. 7 Ws- Flitsfrequentie : 1,1 Hz,100% ED- Beschermingsklasse : IP 54- Kleur basis : Grijs- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 135 x 108 mm (diameter x hoogte)- Gewicht : 245 gram01907 Kunststof wandmontagebeugel€ 8,0001912 Metalen beschermkorf flitslicht€ 46,00150


AlarmgeversElmdene01905 Xenon helder flitslicht€ 32,00 Flitslicht 12 V in heldere kapSpecificaties :- Harde polycarbonate fresnel lens- 2 Moerbevestigingspunten- Flitsfrequentie : 1Hz- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 168 mA- Vermogen : 2 W- Beschermingsklasse : IP 65- Kleur basis : Wit- Bedrijfstemperatuur : -30 tot 70 °C- Afmetingen : 75 x 51 mm (diameter x diepte)- Gewicht : 88 gram01909 Xenon oranje flitslicht€ 32,00 Flitslicht 12 V in oranje kapSpecificaties :- Harde polycarbonate fresnel lens- 2 Moer bevestigingspunten- Flitsfrequentie : 1 Hz- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik : 168 mA- Vermogen : 2 W- Beschermingsklasse : IP 65- Kleur basis : Zwart- Bedrijfstemperatuur : -30 tot 70 °C- Afmetingen : 75 x 51 mm (diameter x diepte)- Gewicht : 88 gram01901 Montagebeugel€ 3,00 Zwarte haakse kunststof beugel voor Xenon flitslicht01900 Montageplaat€ 3,00 Ronde witte kunststof montageplaten voor Xenon flitslichtSpecificaties :- Kleur : Wit- Afmetingen : 75 x 16 mm (diameter x diepte)01910 Montageplaat€ 3,00 Ronde zwarte kunststof montageplaten voor Xenon flitslichtSpecificaties :- Kleur : Zwart- Afmetingen : 75 x 16 mm (diameter x diepte)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414151


MistgeneratorM i s t g e n e r a t o rProtectMistgenerator01800 FOQUSWIT€ 770,00 Mistgenerator Wit, tot 25m²FOQUS is het kleinste model in de reeks PROTECT mistgeneratoren. Krachtig genoeg omeen ruimte tot 25 m² te beveiligen. U kunt hierbij denken aan een klein kantoor, een serverruimte, een hal of andere kleine ruimtes. FOQUS is ook ideaal voor de beveiliging van specifiekedelen van een bepaalde ruimte (objectbeveiliging). Richt de FOCUS op een sleutelkastje,safe of Hi-Fi set - en voorkom inbraak en diefstal! FOQUS is zeer geschikt alspreventiemiddel in privé woningen en zomerhuisjes.Specificaties :- Voldoet aan: EN 50131-8- Mist generatie: ruimtes tot 25 m²- Puls functie voor max. 6 min.- Mist productie instellingen : 3 instelmogelijkheden (8, 16 en 25 m2)- Mist vloeistofcontainer : 1.1 liter (hetzelfde als 600 +1100 model)- Opwarmtijd : 7 min.- Standby verbruik na opwarming : 55W- Aantal 21 sec. onladingen per container : min. 20- Ingangen : 5- Uitgangen : 3- Accu-backup : 2 x 12V, 1.2Ah- Ingebouwde automatische accu lader : Ja- Signalering : optisch, akoestisch, elektrisch- Na activatie : meerdere ladingen, puls optie- Warm-up tijd na mist activering : 1/2 - 3 minuten- 2 Verschillende spuitmonden leverbaar ( rechtdoor en 30°)- Logboek: ja- Aansluitspanning : 230 Vac- Opgenomen vermogen : 700W (5-10W in standby)- Kleur basis : Wit- Materiaal: anti-sabotage slagbestendig staal- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 400 x 240 x 135mm (lxbxh)- Gewicht : 7 kg01801 PRO600WIT€ 1100,00 Mistgenerator klein tot middelgrote ruimtes, 600m³/60 sec.De PROTECT misgeneratoren genereren een droge, compleet witte mist met de langste"hang"tijd in de markt. Kan geïntegreerd worden met alle types alarmsystemen. De mistgeneratorkan snel en makkelijk geïnstalleerd worden, zowel aan plafond als aan de wand. Model600 is een klassieker in mistbeveiliging. De Protect600 is zeer geschikt voor beveiligingvan (delen van) de meeste kantoren, kleine winkels en privé woningen met een gemiddeldoppervlak en stopt de inbreker onmiddellijk. Het 600 model wordt vaak gebruikt om computers,sieraden, horloges, brillen, parfum en Hi-Fi apparatuur te beveiligen.Specificaties :- Voldoet aan: EN 50131-8- Prestaties : 600³/60 sec./ tot 7 min. met pulseffect (1300³ totaal), in 30 sec. 300³ zonder puls- Mist productie instellingen : 3 intervallen vanaf 200 - 600³- Totale capaciteit : ± 4800³- Opwarmtijd : 15 min.- Standby verbruik na opwarming : 60W (gem.)- Vloeistof container : 1,1 ltr- Aantal 60 sec. onladingen per container : 8- Ingangen : 5- Uitgangen : 3- Accu-backup : 2 x 12V, 1.2Ah- Back-up tijd na spannings uitval : tot 3 uur- Ingebouwde automatische acculader : ja- Signalering : optisch, akoestisch, elektrisch- Na activatie : meerdere ladingen, puls optie- Opwarmtijd na 1e ontlading : 0 - 5 min.- 4 verschillende spuitmonden als optie leverbaar- Spuitmond afdekking : ja- Logboek : mogelijk- Aansluitspanning : 230 Vac- Opgenomen vermogen : 1080W (5-10W in standby)- Kleur basis : Wit- Materiaal: anti-sabotage slagbestendig staal- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 475 x 332 x 154mm (lxbxh)- Gewicht : 12.6 kg152


Mistgenerator01802 PRO1100WIT€ 1615,00 Mistgenerator wit voor grote ruimtes: 1100m³/60 sec.De PROTECT misgeneratoren genereren een droge, compleet witte mist met de langste"hang"tijd in de markt. Kan geïntegreerd worden met alle types alarmsystemen. De mistgeneratorkan snel en makkelijk geïnstalleerd worden, zowel aan plafond als aan de wand. Het1100 model is een uiterst krachtige en zeer flexibel mistkanon. De PROTECT 1100 is geschiktter beveiliging van grote ruimtes, zoals opslagruimtes, (grote) kantoren en winkels enkleine magazijnen. De PROTECT 1100 vult de ruimte razendsnel met mist. Dit model wordtvaak toegepast ter beveiliging van duur elektrisch gereedschap.Specificaties :- Voldoet aan: EN 50131-8- Prestaties : 1100³/60 sec./ tot 3 min. met pulseffect (1500³ totaal), in 30 sec. 550³ zonder puls- Mist productie instellingen : 4 intervallen vanaf 200 - 1100³- Totale capaciteit : ± 4800³- Opwarmtijd : 20 min.- Standby verbruik na opwarming : 70W (gem.)- Vloeistof container : 1,1 ltr- Aantal 60 sec. onladingen per container : 4,5- Ingangen : 5- Uitgangen : 3- Accu-backup : 2 x 12V, 1.2Ah- Back-up tijd na spannings uitval : tot 3 uur- Ingebouwde automatische acculader : ja- Signalering : optisch, akoestisch, elektrisch- Na activatie : meerdere ladingen, puls optie- Opwarmtijd na 1e ontlading : 0 - 8 min.- 4 verschillende spuitmonden als optie leverbaar- Spuitmond afdekking : ja- Logboek : mogelijk- Aansluitspanning : 230 Vac- Opgenomen vermogen : 1080W (5-10W in standby)- Kleur basis : Wit- Materiaal: anti-sabotage slagbestendig staal- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 475 x 332 x 174mm (lxbxh)- Gewicht : 16 kg01803 PRO2200WIT€ 2020,00 Krachtigste mistgenerator wit, 2200 m³/60 sec.De PROTECT misgeneratoren genereren een droge, compleet witte mist met de langste"hang"tijd in de markt. Kan geïntegreerd worden met alle types alarmsystemen. De mistgeneratorkan snel en makkelijk geïnstalleerd worden, zowel aan plafond als aan de wand. HetProtect 2200 model heeft een enorme capaciteit en produceert grote hoeveelheden mist, watdit model bijzonder geschikt maakt voor het beveiligen van grote magazijnen, kantoren, winkelsen winkelcentra. PROTECT 2200 vult de ruimte in no time met een droge, dichte en wittemist. Uitstekend geschikt voor ruimtes met tussenvloeren en grote entrees.Specificaties :- Voldoet aan: EN 50131-8- Prestaties : 2200m³/60 sec./ tot 12 min. met pulseffect (4200³ totaal), in 30 sec. 1100³ zonder puls- Mist productie instellingen : 3 intervallen vanaf 1100 - 2200³- Totale capaciteit : ± 13200³- Opwarmtijd : 25 min.- Standby verbruik na opwarming : 80W (gem.)- Vloeistof container : 3 ltr- Aantal 60 sec. onladingen per container : 8- Ingangen : 5- Uitgangen : 3- Accu-backup : 2 x 12V, 1.2Ah- Back-up tijd na spannings uitval : tot 3 uur- Ingebouwde automatische acculader : ja- Signalering : optisch, akoestisch, elektrisch- Na activatie : meerdere ladingen, puls optie- Opwarmtijd na 1e ontlading : 0 - 14 min.- 4 verschillende spuitmonden als optie leverbaar- Spuitmond afdekking : ja- Logboek : mogelijk- Aansluitspanning : 230 Vac- Opgenomen vermogen : 1600W (5-10W in standby)- Kleur basis : Wit- Materiaal: anti-sabotage slagbestendig staal- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 633 x 352 x 172mm (lxbxh)- Gewicht : 24,8 kg01804 DEMO600WIT€ 895,00 Demo mistgenerator Wit, 600m³/60 sec.Dit is een demonstratie apparaat van de PRO600WIT. Voor kleine tot middelgrote ruimtes,bijv. kantoren of kluisruimtes, inclusief koffer.mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414153


MistgeneratorSpuitmonden01805 3W30°46711€ 75,00 3-weg 30° spuitmond tbv Protect 600/1100De combinatie 3-weg 30° spuitmond tbv Protect 600/1100 verdeelt de mist snel en efficiëntin 3 richtingen, onder een hoek van 30° naar beneden of naar een kant. Dit model wordt vaaktoegepast in etalages, zodat de mist als een gordijn in de te beveiligen ruimte wordt geblazen.01806 3W30°2200€ 75,00 3-weg 30° spuitmond tbv Protect 2200De combinatie 3-weg 30° spuitmond tbv Protect 2200 verdeelt de mist snel en efficiënt in 3richtingen, onder een hoek van 30° naar beneden of naar een kant. Deze worden vaak toegepastin etalages, zodat de mist als een gordijn in de te beveiligen ruimte wordt geblazen.01807 NOZZLE-VERL€ 99,00 Spuitmond verlengstuk 15cm tbv alle Protect seriesHet spuitmond verlengstuk van 15 cm zorgt voor een grotere flexibiliteit bij de plaatsing vande mistgenerator en is uitstekend geschikt voor gebruik bij verborgen installaties. De verlengstukkenpassen op alle PROTECT spuitmonden.Mistvloeistof01813 MV600/1100€ 92,00 Mistvloeistof 1,1 ltr t.b.v. Protect 600/1100Mistvloeistof 1,1 ltr t.b.v. Protect 600/110001814 MVR600/1100€ 55,00 Refill mistvloeistof 1,1 ltr t.b.v. Protect 600/1100Refill mistvloeistof 1,1 ltr t.b.v. Protect 600/110001808 MV2200€ 190,00 Mistvloeistof 3 ltr t.b.v. Protect 2200Mistvloeistof 3 ltr t.b.v. Protect 220001809 MVR2200€ 150,00 Refill mistvloeistof 3 ltr t.b.v. Protect 2200Refill mistvloeistof 3 ltr t.b.v. Protect 2200Strobe licht01815 STROBE€ 320,00 Security StrobeSecurity Strobe is een uiterst krachtig flitslicht, welke 4-6 keer knippert per seconde. Dat incombinatie met de mist zorgt voor een complete desoriëntatie bij de inbreker. Dit soort intenseflitslichten vormen, net als de mistgeneratoren, een uiterst effectieve aanvulling op uw beveiligingssysteem.Specificaties :- Muur of plafond montage- 4-6 flitsen per seconde.- Energie zuinig: Standby verbruik minder dan 5 Watt- Afmetingen: 405 x 160 x 80 mm (hxbxd)154


MistgeneratorDiverse01810 PROLIFT€ 199,00 Protect montagetool tbv 600/1100/2200Uiterst effectief montage hulpstuk voor bevestiging van de mistgenerator aan het plafond. Dithulpstuk zorgt voor een halvering van de montagetijd en kan meermalen worden gebruikt.01811 PRO-METFR6/1€ 92,00 Plafondmontageplaat tbv Protect 600/1100Plafondmontageplaat voor verlaagde of verborgen installatie van de mistgenerator. De plaatis voorzien van voorgeboorde gaten voor bevestiging aan staaldraad of 10 mm draadeinden.01812 PRO-METFR220€ 92,00 Plafondmontageplaat tbv Protect 2200Plafondmontageplaat voor verlaagde of verborgen installatie van de mistgenerator. De plaatis voorzien van voorgeboorde gaten voor bevestiging aan staaldraad of 10 mm draadeinden.mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414155


Draadloze modulesD r a a d l o z e m o d u l e sStand-alone draadloze moduleSecurePoint01924 Vela-RX€ 108,00 Vier kanaals ontvangerDe Vela-RX is een ontvanger met een Rolling Code en 4 kanalen. De keyfob zenders voorde Vela zijn in 4 kleuren beschikbaar en onderscheiden zich in design. Elk kanaal is te programmerenals Monostabiel of Bistabiel en de tijden zijn in te stellen van 5 seconde tot 20minuten. De 4 drukknopen op de zenders zijn toe te kennen aan elk kanaal. in totaal kunnen500 keyfobs aangesloten worden.Specificaties :- Uitgangen: 4 (NO of NC)- Frequentie : 433 MHz- Relaisuitgang : 2 (NC of NC)- Open collector uitgang : 2- Geheugen om 500 keyfobs te ontvangen- Rollingcode- Aansluitspanning : 12 - 30 Vdc- Stroomverbruik in rust : 14 mA- Stroomverbruik in alarm : 80 mA- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 54 x 45 x 15 mm (hxbxd)- Gewicht : 25 gram01925 Vela DIN-box€ 5,00 Din-rail behuizing voor Vela-RX01923 Vela zwart€ 52,00 Design keyfobSpecificaties :- 4 druktoetsen- Frequentie: 433.92Mhz- Werkt i.c.m. Vela-RX- Aansluitspanning : 3V Lithium batterij (CR2032)- Stroomverbruik: 8mA (transmissie)- Kleur : zwart- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 72,5 x 38 x 12 mm (hxbxd)- Gewicht : 32 gram01922 Vela wit€ 52,00 Design keyfobSpecificaties :- 4 druktoetsen- Frequentie: 433.92Mhz- Werkt i.c.m. Vela-RX- Aansluitspanning : 3V Lithium batterij (CR2032)- Stroomverbruik: 8mA (transmissie)- Kleur : wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 72,5 x 38 x 12 mm (hxbxd)- Gewicht : 32 gram01921 Vela groen€ 52,00 Design keyfobSpecificaties :- 4 druktoetsen- Frequentie: 433.92Mhz- Werkt i.c.m. Vela-RX- Aansluitspanning : 3V Lithium batterij (CR2032)- Stroomverbruik: 8mA (transmissie)- Kleur : groen- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 72,5 x 38 x 12 mm (hxbxd)- Gewicht : 32 gram156


Draadloze modules01920 Vela rood€ 52,00 Design keyfobSpecificaties :- 4 druktoetsen- Frequentie: 433.92Mhz- Werkt i.c.m. Vela-RX- Aansluitspanning : 3V Lithium batterij (CR2032)- Stroomverbruik: 8mA (transmissie)- Kleur : rood- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C- Afmetingen : 72,5 x 38 x 12 mm (hxbxd)- Gewicht : 32 gram02877 MDU-V€ 77,00 Eén kanaal ontvanger + keyfobDe MDU-V is een 1 kanaals ontvanger met led-indicatie. Het relais kan geactiveerd wordendoor de keyfob op 4 verschillende manieren.De manieren zijn :- knop 1 aan/ knop 2 uit- puls door knop 1- 3 seconden indrukken van knop 1 aan/ knop 2 uit- knop1 en knop2 tegelijk indrukken.Er kunnen maximaal 15 keyfob's op de MDU-V aangesloten worden. Artikel is inclusief keyfob.Specificaties :- Bereik : 80 m in het vrije veld- Geheugen om 15 keyfobs te ontvangen- Wisselcontact : 2A / 120 Vac, 3A / 24 Vdc- 4 standen van activeren relais- Led indicatie voor activering relais- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik in rust : 6 mA- Stroomverbruik in alarm : 15 mA- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 80 °C- Afmetingen : 85 x 85 x 25 mm (hxbxd)02878 Keyfob MDU-V€ 21,00Specificaties :- 2 druktoetsen- Aansluitspanning : 12V 27A Alkaline batterij- Kleur : Bruin- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 80 °C- Afmetingen : 45 x 37 x 12 mm (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414157


Elektrische slotenE l e k t r i s c h e s l o t e nEasyLockSecurePoint01071 EasyLock€ 339,00 Motorbediend blokkeerelementHet motorbediende blokkeerelement vergrendelt na het inschakelen van het alarmsysteemde deur waarlangs de gebruiker het pand verlaat.Pas als het alarmsysteem is uitgeschakeld wordt deze deur vrijgegeven en kan de gebruikerzonder onnodige alarmen te veroorzaken het pand betreden. De EasyLock is universeel toepasbaaren leverbaar in een op- en inbouw uitvoering voor standaard deuren en kan op allealarmsystemen worden aangesloten. Een geïntegreerde deurstand signalering zorgt ervoordat de deur alleen vergrendeld wordt als deze gesloten is. Pas dan zorgt een ingebouwdemini-motor ervoor dat de veiligheidspin wordt uitgedraaid en de deur wordt vergrendeld. Deveiligheidspin is voorzien van een speciaal breukvlak. In geval van een calamiteit en als dedeur met grote kracht wordt geopend zal de pin op deze plaats breken. De pin kan eenvoudigworden vervangen zonder schade aan de EasyLock.De Easylock kenmerkt zich door zijneenvoud en is door iedere installateur probleemloos te monteren en aan te sluiten. In rustverbruikt de EasyLock geen stroom en dus is het niet nodig om de noodstroomvoorzieningaan te passen. EasyLock is een uitstekend preventie middel tegen onnodige alarmen.Specificaties :- VdS klasse: G 107 102- Omgevingsklasse VdS (EC 60 068-2): KL.III- Bescherming Electr. Magnetische Invloed: 89/336 EWG en VdS 2110- Min. Pulsduur op ingangen: > 200 ms- Bout: 12 mm- Maximale afstand behuizing tot tegenstuk: 8 mm- Sluit-/openingstijd: 5 N bij 14 V DC voeding- Toelaatbare sluitkracht: 1,0 kN max. 3 mm afstand vd flens- Toelaatbare sluitkracht: 0,5 kN bij 8 mm afstand vd flens- Kabellengte: 3,5 m- Aansluitspanning : 12Vdc / 8 tot 15Vdc- Standby Stroomverbruik : 50 µA- Verbruik tijdens sluiten: 35 mA- Stroom bij blokkeren : max. 150 mA- Stroom ingangsaktivering:


Elektrische slotenElektrisch insteekslotEffEff21150 Insteekslot met signalering en sabotagebevestiging€ 271,46Het insteekslot bestaat uit een metalen kast, voorzien van boorbeveiliging, met een nachtschooten een aansluitkabel, waarin de statusaansluiting en sabotagebeveiligingaansluitingzit. Door het slot dicht te draaien zal de nachtschoot naar buiten gaan en de statusuitgangveranderd worden. Op het slot zijn verschillende doornmaatverlengstukken te monteren.Specificaties :- VdS nummer : 189702 Klasse A- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Stroomverbruik: max. 100 mA- Beschermingsklasse : IP30- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Afmetingen :162 x 110 x 50 mm (hxbxd)- Gewicht : 700 gramElektrische blokslotenEffEff22099 Blokslot€ 448,55Een blokslot bestaat uit een metalen kast met een nachtschoot en een aansluitkabel. In dekabel zit de status, sabotagebeveiliging, spanning en 'gereed voor in status' aansluiting. Afhankelijkvan de 'gereed voor inschakelen' status zal het slot wel of niet om te sluiten zijn. Alshet slot dicht te draaien is zal de nachtschoot naar buiten gaan en de statusuitgang veranderdworden. Op het slot zijn verschillende doornmaatverlengstukken te monteren.Specificaties :- VdS nummer : 198718 Klasse A- 5 m kabel 12 aders- Aansluitspanning : 10 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 6 mA- Stroomverbruik spoel actief : 120 mA- Beschermingsklasse : IP30- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Afmetingen behuizing : 210 x 16 x 40 mm (hxbxd)- Gewicht : 850 gram22100 Blokslot met mechanische boorbeveiliging€ 507,60Een blokslot bestaat uit een metalen kast met een nachtschoot en een aansluitkabel. In dekabel zit de status, sabotagebeveiliging, spanning en 'gereed voor in status' aansluiting. Afhankelijkvan de 'gereed voor inschakelen' status zal het slot wel of niet om te sluiten zijn. Alshet slot dicht te draaien is zal de nachtschoot naar buiten gaan en de statusuitgang veranderdworden. Op het slot zijn verschillende doornmaatverlengstukken te monteren.Specificaties :- VdS nummer : 189510 Klasse A-B- 5 m kabel 12 aders- Aansluitspanning : 10 - 15 Vdc- Stroomverbruik in rust : 6 mA- Stroomverbruik spoel actief : 120 mA- Beschermingsklasse : IP30- Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C- Afmetingen behuizing : 210 x 16 x 40 mm (hxbxd)- Gewicht : 850 grammail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414159


Elektrische slotenOpties elektrische slotenEffEff22114.01 Doornmaatverlenging van 25 naar 35 mm€ 49,9722114.02 Doornmaatverlenging van 25 naar 55 mm€ 40,8822113 Doornmaatverlenging van 25 naar 65 mm€ 31,7922115 Verchroomde veiligheidsroset voor standaardcilinder€ 157,85160


SleutelbediendelenS l e u t e l b e d i e n d e l e nSleutelbediendelenSecurePoint01530 43100-S1€ 106,00 Opbouw sleutelbediening met 2 LED's (rood en groen)Exclusief halve Europrofiel cilinder.Specificaties :- Hard plastic behuizing- Sabotage beveiligd (aansluiting met of zonder 12k1)- Min sturing voor activeren van led's- Sleutelschakelaar wisselcontacten voor links en rechtsom draaien- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Kleur behuizing : Crème wit- Kleur voorkant : Metaal- Afmetingen kast : 107 x 79 x 80 (hxbxd)01532 43100-S2€ 110,00 Opbouw sleutelbediening met 2 LED's (rood en groen) en zoemerExclusief halve Europrofiel cilinder.Specificaties :- Hard plastic behuizing- Sabotage beveiligd (aansluiting met of zonder 12k1)- Min sturing voor activeren van led's en zoemer- Sleutelschakelaar wisselcontacten voor links en rechtsom draaien- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Kleur behuizing : Crème wit- Kleur voorkant : Metaal- Afmetingen kast : 107 x 79 x 80 (hxbxd)01320 42500€ 115,00 Opbouw sleutelbediening met 3 LED's en zoemerExclusief halve Europrofiel cilinder.De teksten naast de led's zijn :rode led - ALARMgele led - INgroene led - GEREED VOOR INSpecificaties :- Hard plastic behuizing- Sabotage beveiligd (aansluiting met of zonder 12k1)- Min sturing voor activeren van groene- en rode led en zoemer- Plussturing voor activeren van gele led- Sleutelschakelaar NO contact voor rechtsom draaien.- Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc- Kleur behuizing : Crème wit- Kleur voorkant : Metaal- Afmetingen kast : 107 x 79 x 80 (hxbxd)mail: verkoop@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143150 | bestel fax: 070-3241414161


Sleutelbediendelen162

More magazines by this user
Similar magazines