Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid - Fedweb

fedweb.belgium.be

Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid - Fedweb

2.2.3. Gebrek aan sociale steunUit onderzoek blijkt dat de effecten van de relatie werklast/regelruimte zowel in depositieve als in de negatieve zin versterkt worden door de sociale steun vanwege deleidinggevende en de collega’s:• de minder gunstige combinatie werklast/regelruimte werkt nog negatiever indien erook nog eens een gebrek aan sociale steun is• de sociale steun van collega’s of de chef leidt in het algemeen tot een prettigerewerksituatie met minder spanningen, een snellere acceptatie van opdrachten eneen grotere tevredenheid. Kortom, de sociale steun werkt als een buffer: demedewerker voelt zich minder bedreigd door een slechte verhoudingwerklast/regelruimte, gaat daardoor efficiënter met stress om en wordt mindersnel ziek.2.2.4. De leiderschapsstijlOf een verstoorde balans tussen het individu en zijn omgeving écht een probleemwordt, hangt af van de wijze waarop de chef en de medewerker ermee omgaan. Alsze snel en actief oplossingen zoeken, hoeft een verstoorde balans tussen persoonen werk niet tot psychische problemen en verzuim te leiden.Wanneer een medewerker zich integendeel te gemakkelijk aanpast en een chef hetvermijdt om naar oplossingen te zoeken, dan verhoogt de kans op (langdurig)verzuim.Onderzoek toont dat het verloop, de stress en het ziekteverzuim van medewerkerslager ligt bij ondersteunende en participatieve leidinggevenden.2.2.5. De organisatiestructuur en de processenEr bestaan verbanden tussen het functioneren van een organisatie en het verzuim.Hoog ziekteverzuim kan dan een sterk signaal zijn voor een aantal problemen in deorganisatie.Voorbeelden• Een goed georganiseerde werkomgeving zorgt ervoor dat medewerkers mindergeïrriteerd zijn en minder snel afhaken.• In een organisatie waar men de gewoonte heeft om formeel en informeel te pratenover de manier waarop de chef, de medewerker en de dienst functioneren, en15

More magazines by this user
Similar magazines