Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid - Fedweb

fedweb.belgium.be

Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid - Fedweb

Andere onderzoekers concentreerden zich eerder op de veerkracht(stressbestendigheid) van medewerkers en stelden bijvoorbeeld vast dat kaderledenmet de volgende eigenschappen tienmaal minder kans hadden ziek te worden dananderen:• geloven in zichzelf, in wie men is en wat men doet, en zich volledig inzetten• invloed uitoefenen: men is ervan overtuigd door eigen actie de gebeurtenissen tekunnen beïnvloeden• uitdagingen aannemen: onverwachte gebeurtenissen worden spontaan als een kansgezien in plaats van als een bedreiging.Bij deze mensen bleek het immuunsysteem beter te werken onder stress.2.3.2. WerkdrukIn tegenstelling tot de objectieve werklast is werkdruk de subjectieve inschatting vande medewerker over de hoeveelheid werk die hij meent aan te kunnen, en vooralover de negatieve gevolgen als hij er niet in slaagt het werk in de beschikbare tijd afte krijgen. Deze vorm van faalangst kan leiden tot een opgejaagd gevoel enspanning. Dit gevoel wordt nog versterkt door andere negatieve factoren, zoals eenbeperkte regelruimte, conflicten met collega’s, …2.3.3. Motivatie en betrokkenheidOf gestresseerde of zieke medewerkers effectief afwezig blijven, hangt af van hunmotivatie en betrokkenheid, van de ‘balans’ die ze opmaken.Ze zullen bijvoorbeeld minder snel afwezig blijven, als ze het gevoel hebben dat zebelangrijk of zelfs onmisbaar zijn voor de dienst.Getuigenis(…) kort daarna liet mijn gezondheid mij in de steek, maar mij ziek melden wasuitgesloten: selectiegesprekken voor een nieuwe aanwerving, een vergaderingover de toekomst van de dienst, de voorbereiding van de begroting en deverdediging van de budgetten, niets daarvan kon worden uitgesteld. Doorbijtendus, en wachten tot het weekend om uit te zieken ....M.D., diensthoofd19

More magazines by this user
Similar magazines