Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid - Fedweb

fedweb.belgium.be

Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid - Fedweb

4. Informeer uw medewerkers en verwittig onmiddellijk de dienst die depersoneelsgegevens van uw dienst beheert.Verschaf hen ook:• de duur van de afwezigheid; als de duur nog niet gekend is, deel dan mee wat umet uw medewerker heeft afgesproken om de precieze duur mee te delen• bij verlenging: gaat het over dezelfde ziekte of een andere? Dit heeft gevolgenvoor de berekening van de frequentie van afwezigheden.5. Deze dienst registreert de ziektemelding en eventuele gemaakteafspraken (volgend contact: wie, wanneer, …).TIPS OM HET GESPREK TE VOEREN• Toon aan de zieke medewerker dat u heeft geluisterd, bijvoorbeeld door zijnwoorden samen te vatten.• Laat de medewerker voelen dat zijn afwezigheid vervelend is, maar zonder hemhiervan te beschuldigen.• Zet de medewerker niet onder druk.• Neem de tijd om te luisteren of bel anders later terug.• Parkeer uw vooroordelen, tracht niet te oordelen.41

More magazines by this user
Similar magazines