10.07.2015 Views

Beleef een zomers avontuur! - De Biesbosch

Beleef een zomers avontuur! - De Biesbosch

Beleef een zomers avontuur! - De Biesbosch

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

.<strong>Beleef</strong> het mee tijdens de open dagen op 25 en 26 juni!Vaar vanaf Hank of Drimmelen naar het hart van de Brabantse <strong>Biesbosch</strong>. Vergeet niet<strong>een</strong> verrekijker mee te nemen. Misschien ziet u onderweg wel <strong>een</strong> visarend, vos ofbever! Tijdens <strong>een</strong> <strong>avontuur</strong>lijke wandeltocht krijgt u de kans de Zuiderklip in al haarschoonheid verder te ontdekken.Hank A: Duur van de tocht is 3,5 uur, inclusief wandeltocht van 4 kilometer.Vertrektijden om 09.00 – 10.00 – 11.00 en 14.00 uur.B: Duur van de tocht is 3,5 uur, inclusief wandeltocht van 1 kilometer.Vertrektijden om 09.30 en 13.00 uur.Vertrek en aankomst: Jachthaven Hank, Visserhang 2, 4273 PE Hank.Drimmelen Duur van de tocht is 3,5 uur, inclusief wandeltocht van 1 kilometer.Vertrektijden om 09.00 – 10.00 – 13.00 en 14.00 uur.Vertrek en aankomst: Bezoekerscentrum, <strong>Biesbosch</strong>weg 4, 4924 BB Drimmelen.AanmeldenEr is <strong>een</strong> beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich tot 15 juni 2011 aanmelden.Dit kan bij het <strong>Biesbosch</strong> bezoekerscentrum in Drimmelen: telefoon (0162) 68 22 33 ofstuur <strong>een</strong> e-mail naar: biesbosch@staatsbosbeheer.nl<strong>De</strong>elname is gratis. Koffie, thee, limonade en broodjes zijn te koop bij de Amaliahoevein het gebied. U kunt ook zelf <strong>een</strong> lunchpakket m<strong>een</strong>emen.Tip: Trek goede wandelschoenen aan, bij nat weer laarzen en neem gerust <strong>een</strong> verrekijker mee.<strong>De</strong> open dagen worden georganiseerd door de projectgroep Zuiderklip:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!