11.08.2012 Views

Verder kijken dan vandaag

Verder kijken dan vandaag

Verder kijken dan vandaag

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Spreekbuis

3

4

5

7

8

Downstreamlining

Keystone: bouw vordert

Blaakse Bos

2 | 2012

Nog 38 nachten slapen

Altijd met water bezig

Verder kijken dan vandaag

Begin dit jaar werd de splitsing van de Maintenance &

Project Group aangekondigd. Deze twee specialismen

waren jaren een twee-eenheid, maar met het oog op de

toekomst en de niet geringe klus die het Maintenanceteam

te wachten staat met de nieuwe shutdowncyclus is

ervoor gekozen om de Project Engineering afdeling

onder te brengen bij de Rotterdam Technology Group

(RTG) van Nanneke de Wolff, Process Excellence

Manager. Ons gesprek met Nanneke over deze samenvoeging

en over de RTG, is de eerste van een reeks van

interviews over dit onderwerp.

Het is nog even wennen; er staan nog flink wat volle kasten op

de begane grond van het hoofdkantoor en dan is er voor de

verhuizing van de Project-afdeling naar het hoofdgebouw nog

fors geruimd. Maar er hangt een gezellige sfeer.

“Het is een flinke verandering voor de organisatie, want

Maintenance en Project waren -en zijn nog steeds- erg met

elkaar verbonden. Wij zijn nu de afdelingen aan het ontvlechten

en dat zal nog wel even tijd kosten. Maar per saldo is het een

logische stap”, verklaart Nanneke. “Projecten hebben vaak een

lange doorlooptijd, zijn gericht op het verbeteren van processen

(naar aanleiding van een procesanalyse) en worden veelal geïnitieerd

door een toekomstvisie. Dat vraagt om een langetermijnbeleid,

dat we ook bij de RTG uitdragen. Het samenbrengen

van deze twee afdelingen is dan ook een logisch gevolg.

De verhuizing naar het hoofdgebouw is eigenlijk de fysieke

‘knip’ tussen de twee afdelingen. We worden nu gedwongen

om beiden onze eigen weg te gaan.”

Verder kijken dan vandaag

De ‘lange termijn’ is wat beide afdelingen bindt en waar met

name de RTG zich nadrukkelijk mee bezig houdt. Nanneke:

“Als RTG zijn we veelal bezig met de langetermijnverbetering

van de fabrieksprocessen. In samenwerking met Global

Technology past de Process Engineering Group, onder leiding

van Mark Bent, nieuwe technologische ontwikkelingen toe.

Samen met onze voormalig directeur Erik Barents en Jaap Ridder (lid van dezelfde

Rotaryafdeling als Erik) werken de leerlingen van groep 8 van onze adoptieschool

De Rank met enthousiasme aan hun eigen bedrijf. Het is een onderdeel van het

BizWorld project dat door Huntsman gesponsord wordt. In drie dagdelen leren de leerlingen

van groep 8 middels een spel een eigen bedrijf in vriendschapsbandjes opstarten.

Spreekbuis | april 2012 | 1

Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling en implementatie

van IPh (red. Proeffabriek MDI 2). En natuurlijk Keystone!

We maken process safety studies en stellen eisen en procedures

op. Het team van Ruud van der Helm maakt inline analyses

van stabiliteit en optimalisatie van onze fabrieksprocessen.

In samenwerking met de fabrieken voeren we, onder leiding van

Sander Borsboom, 6-Sigma-projecten uit samen met de fabrieken,

waarmee we de variabelen uit het proces reduceren.

BizWorld, jong geleerd is oud gedaan

De bedrijven hebben al klinkende

namen gekregen:

Rossokids, Friendship BV,

BFF (wat staat voor Best

Friends Forever) en Fantastic

Cosmetics. De algemeen

directeuren zijn ook al

benoemd en zij hebben

Staand vlnr: Sander Borsboom, Ruud van der Helm en Mark Bent

Zittend vlnr: Laurence Thring, Nanneke de Wolff en Martin Ruinaard

samen met de financieel

directeur hun mede klasgenoten

van functies voorzien.

Van productie en design tot

Fantastic Cosmetics brengen hun waren aan de vrouw

Vervolg op pagina 2

marketing en verkoop, iedereen

heeft een rol. Maar ja, een

bedrijf start je niet zomaar en

dus wordt er bij de juf officieel

een bedrijf opgericht en ontvangen

de financieel directeuren

tien aandelen in hun eigen

bedrijf. Ze zullen dus investeerders

moeten vinden die

toekomst zien in hun product.

Met een prototype in de hand,

zal de juf (de investeerder)

overtuigd moeten worden van

het businessplan van het

bedrijf. Een uitdagende klus

die door de twee tijdelijke

nieuwe meesters met verve

wordt begeleid. Erik: “Het is

zo leuk om dit mee te maken

en om kinderen spelenderwijs

in contact te brengen met het

runnen van een eigen bedrijf.

Ondernemerschap kan niet

vroeg genoeg worden gestimuleerd,

de economie heeft

ondernemers nodig om te

groeien. Jaap en ik begeleiden

dit project vanuit de Rotary,

die als doel heeft ethisch verantwoord

ondernemerschap

te stimuleren. Dit project is

een mooie manier om kennis

over te dragen die past bij dit

uitgangspunt van de Rotary.”

Vervolg op pagina 2


Spreekbeurt

Hallo,

Ik ben Anne-Sophie Hooft. Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7 van de

Sint-Leonardusschool in Brielle. Ik wou mijn spreekbeurt over iets

bijzonders houden en toen zei mijn vader: je kan het over chemie

houden. Dat was wel een goed idee want ik heb wel vaker op papa's

werk tandpasta of schuim gemaakt.

Mijn spreekbeurt heb ik dus over chemie gehouden. Op het internet heb

ik via C3 informatie aangevraagt. Mijn vader kwam met een krat

spullen van zijn werk aanzetten. Dingen van hard en zacht schuim.

Die kon ik laten zien in de klas.

Mijn spreekbeurt ging erg goed. Ik kon het bijna helemaal uit mijn

hoofd. De kinderen vonden het erg interessant en de meester ook.

Ik deed ook een proefje. De kinderen kwamen om mij heen staan.

Ze wilden het zelf ook doen maar dat kon niet.

Na het proefje konden de kinderen vragen stellen. Er waren veel

vragen waar ik op sommige niet het antwoord had, maar gelukkig wist

mijn vader het wel.

De meester vond het erg goed en bijzonder onderwerp en gaf me een 10!

Bedankt voor het lenen van de krat met spullen.

Anne-Sophie Hooft

Ben jij of ken jij iemand die ook een Spreekbeurt over chemie wilt houden?

Bij stichting C3 hebben ze mooie materialen beschikbaar. Kijk op www.C3.nl.

Vervolg van pagina 1

BizWorld, jong geleerd is oud gedaan

Door vernieuwing de

wereld mooier maken

Op de laatste dag van het

BizWorld project moet het

marketingplan gepresenteerd

worden en zal er geld verdiend

moeten worden. De vier

bedrijven gaan hun armbandjes

verkopen aan groep 7.

Het team dat uiteindelijk het

financieel gezondst blijkt heeft

gewonnen. Er wordt druk

gewerkt aan logo’s, reclamespots,

en slogans. Wat is nu

eigenlijk een goede slogan?

Hij moet pakkend zijn, maar

ook samenvatten wat jouw

bedrijf en jouw product onderscheid

van je concurrenten.

Emma en Laura showen hun vriendschapsarmbandjes

Na uitleg aan de hand van

Huntsmans slogan ‘Enriching

life through innovation’ besluit

Friendship BV dat dit ook van

toepassing is op hun product.

Dat maakt het leven immers

ook wat mooier. En dus kiezen

zij voor de slogan ’Door

vernieuwing het leven mooier

maken’. Maar zal dat hen ook

de winst brengen?

Om half 11 was het zover, de

winkels zijn ingericht en groep

7 mag hun BizEuro’s gaan

besteden bij de vier winkels.

Het is een kabaal van jewelste,

de vriendschapbandjes

worden luid aangeprezen door

volleerde marktkooplui in spé

en groep 7 onderhandelt stevig.

Want wie niet waagt, die

niet wint. Twee groepen zijn

volledig uitverkocht, anderen

doen hun waren in de uitverkoop

om nog zoveel mogelijk

BizEuro’s binnen te slepen.

En dan is het tijd om de

balans op te maken. Wie heeft

er genoeg verdiend om zijn

kosten te dekken? Rossokids

blijkt de winnaar van het

BizWorld spel en gaat met de

overwinning naar huis.

Al met al een zeer geslaagd

project dat zowel door de klas

als de twee tijdelijke meesters

als erg leuk is ervaren.

Spreekbuis | april 2012 | 2

Vervolg van pagina 1

Verder kijken dan vandaag

Zo kwam het Tango-project, dat in 2011 is gestart om de chloorketen

te optimaliseren, voort uit een Lean6-Sigma-initiatief, dat

werd gedragen door Huntsman, Shin-Etsu en Akzo-Nobel.”

RTG richt zich niet alleen op onze eigen processen, maar volgt

ook maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn

op onze processen en systemen, zoals de ontwikkelingen rondom

energie, duurzaamheid en milieu. Zo draagt Huntsman haar

steentje bij aan het Rotterdam Climate Initiative en is Laurence

Thring onze energiespecialist een autoriteit op dit gebied.

Een belangrijk project voor 2012 is het bepalen en realiseren

van het juiste project proces. Hierbij nemen we het gehele project

proces onder de loep (van idee tot implementatie), waarbij

de werkprocessen van de RTG geheel gestroomlijnd worden

met het werkproces van Projects. Een leuk en uitdagend project

waar we onze handen aan vol zullen hebben. In de volgende

Spreekbuis spreken we met Martin Ruinaard over dit project.

Snel schakelen

De indeling van de afdeling is gericht op efficiency. Nanneke

deelt haar kantoor met Mark Bent, en dat is eigenlijk wel zo

praktisch. Korte lijnen, snelle beslissingen. Er wordt even kort

overlegd wanneer dat nodig is en dat levert snelle beslissingen

op. Ook zijn er flexplekken op de afdeling en er is altijd ruimte

voor een RTG-collega die in het kader van een project even op

de afdeling plaats kan nemen. “Nu moet ik toegeven dat we

naast het ontrafelen van de Project-afdeling van de Maintenanceafdeling

al weer bezig zijn om RTG en de Project-afdeling in

elkaar te verweven”, geeft Nanneke toe. “Dat lijkt misschien wat

krom, maar het levert ook korte lijnen en een bundeling van

kennis op.”

Wat is BizWorld?

Kopers uit groep 7 hebben hun slag geslagen tijdens de big sale

Het project BizWorld brengt op een speelse wijze het bedrijfsleven

in het klaslokaal. In een acht uur durende simulatie die

wordt geleid door ondernemers, zetten leerlingen in groep 8

van de basisschool hun eigen bedrijf op.

De leerlingen leren onder andere wat een bedrijf is, wat aandelen

zijn en wat er nodig is om aan geld te komen als je een

bedrijf wilt starten. Hun betaalmiddel bestaat uit BizEuro's;

er gaat dus geen echt geld in de simulatie om. Op deze wijze

leren leerlingen spelenderwijs ondernemen.

Ze ontwerpen (in groepjes van zes) hun eigen vriendschapsbandjes

en kopen grondstoffen in om het product te maken.

Daarna start de productie en rekenen ze uit wat de kostprijs is

van de vriendschapsbandjes.

Ze werken aan een reclamecampagne en verkopen vervolgens

de bandjes (de kopers zijn bijvoorbeeld leerlingen uit groep 7).

Iedere dag houden ze de financiën in de gaten en hebben ze

als doelstelling in de simulatie om winst te maken.

BizWorld wordt gespeeld in drie tot vier dagdelen, waarin ze

telkens tenminste twee uur werken in hun bedrijf.


Column

Dertig jaar Huntsman/ICI; dertig jaar groei en ontwikkeling.

Op maandag 5 april 1982 verklaarde het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan

Argentinië. Dit was het begin van de Falklandoorlog. De Britten wisten de eilandengroep

weer snel te heroveren waardoor deze oorlog van vrij korte duur was.

Op diezelfde dag trad ik in dienst bij dit mooie bedrijf, toen nog ICI. Mijn betrokkenheid

bij deze firma duurt inmiddels al vele malen langer dan de Falklandoorlog.

Terugkijkend op deze dertig jaar zie je dat de wereld is veranderd, maar we zien

ook dat een aantal problemen zich herhaalt. Want ook in de jaren tachtig hadden

we te maken met een economische crisis. De directe aanleiding toen was de oliecrisis

van eind jaren zeventig. Door die crisis werd door de overheid het grootste

deel van het decennium een strikte bezuinigingspolitiek gevoerd. Hoge hypotheekrentes,

verlaging van de uitkeringen en minimale loonsverhogingen. Kortom, ook

toen onzekere tijden.

Gelukkig was het in die tijd niet allemaal kommer en kwel. Want de jaren tachtig

waren ook de jaren van de grote omwenteling. Oost-Europa ging open en China

zette de eerste stappen naar een open economie. De eerste computers voor de

consument kwamen op de markt en de autotelefoon werd geïntroduceerd.

Spreekbuis | april 2012 | 3

Begin jaren negentig stond bij ICI in het teken van een algehele reorganisatie.

Fabrieken werden verkocht en een aantal fabrieken werd ook gesloten. We moesten

met een slankere organisatie efficiënter gaan werken. Ons sterk maken voor de

toekomst. We hebben toen bijzonder grote offers gebracht. Afdelingen werden

opgeheven, we namen afscheid van veel collega's en we leverden collectief vijf

adv-dagen in. Onze positieve instelling en teamgeest werd opgemerkt door de

Polyurethanes business en deze besloot halverwege de jaren negentig om op ons

terrein in een nieuwe fabriek te investeren: MDI 2.

Tussen de opening van MDI 2 en vandaag zit bijna vijftien jaar. Zeer mooie jaren vol

economische en technologische groei. Die groei is gestagneerd en wederom moeten

wij als team gaan kijken hoe we de dingen anders, vooral zuiniger, kunnen aanpakken

om onze toekomst zeker te stellen. Ben ik bang voor de toekomst? Nee,

absoluut niet. Ik heb vertrouwen in de creativiteit en het ondernemerschap van het

Rotterdam Team. Het Keystone project is een mooie start van een ander tijdperk

en met elkaar zullen wij werken aan de overige veranderingen die noodzakelijk zijn.

Er is veel te doen en het zal niet gemakkelijk worden, maar ik ben ervan overtuigd

dat wij ook hier weer sterker uit zullen komen.

Op weg naar een nieuwe Downstreamorganisatie

In januari is er een fysieke

start gemaakt met het project

’relocatie Polyols CCR’. Vorig

jaar is de beslissing genomen

om de Polyolscontrolekamer

te verplaatsen naar een veiligere

locatie. Deels ook met

het oog op een Downstreamorganisatiewijziging(‘Downstreamlining’)

is gekozen om

de controlekamer Polyols

onder te brengen en samen te

voegen met de Variantscontrolekamer

in het RV-Downstreamgebouw.

Vanuit die

locatie zal dan in de nabije

toekomst ook de Formulaties

worden bestuurd en geregeld.

Om de controlekamers, maar

ook het productiepersoneel,

te kunnen samenvoegen in

één gebouw, moet het huidige

RV-gebouw een gedaantewisseling

ondergaan.

Een nieuw extra Downstreamgebouw

met was- en kleed-

En zo moet 't worden

ruimte voor het gehele Downstreampersoneel,

een archief

en een vergaderzaal.

De was- en kleedruimte in het

PU-dienstgebouw zal door

Polyols- en Formulatiesoperators

dan niet meer worden

gebruikt. Bijzonder is, dat

het nieuwe gebouw zal worden

voorzien van een

Huntsman Vydro ® substraat

‘groen’ dak. Voor het zover is,

is in februari een tijdelijke

Variants was- en kleedruimte

en vergaderzaal in portocabins

gemaakt. De bestaande

Variants was- en kleedruimte

op de eerste verdieping van

het RV-gebouw wordt omgebouwd

tot archiefruimte en

BCR (Blind Controle Room)

(met instrumentatiekasten).

Eind maart zijn de Variantscontrolekamer

en kantine naar

tijdelijke locaties (grote/kleine

vergaderzaal RV) verhuisd en

zal het Variantscontrolegebouw

RV tot Downstreamcontrolegebouw

worden

omgebouwd. Begin juni zullen

de tijdelijke Variants- en

Polyolscontrole-kamers verdwijnen

en verhuizen we deze

controlekamers naar de

definitieve locatie. Kortom een

logistieke opdracht van enige

omvang. Het omzetten van de

besturing van fabrieken is

complex. In dit proces moet

alles goed op elkaar afgestemd

worden om de overgang

vlekkeloos en veilig te

laten verlopen, met absoluut

een minimale impact op productie

van Polyols, Variants

en Formulaties.

Max van der Meer

Algemeen directeur

De bouw en verbouw zijn in

volle gang en op schema.

In het eerste kwartaal van

2012 is een groot aantal

zaken onderzocht, waaronder

de invloed op verschillende

afdelingen en medewerkers.

Ook zijn er beschrijvingen

gemaakt voor nieuwe

Downstreamfuncties en de

OR-adviesaanvraag, die in

april ingediend zal worden.

De integratie van de shifts,

en het samenvoegen met de

Formulaties zullen gefaseerd

plaatsvinden. Over dit traject

zal op een later moment worden

gecommuniceerd.

Onno van Laarhoven

Downstream Project Engineer


Nationale Korfbaldag

Op zaterdag 16 juni wordt

bij Korfbalvereniging

Avanti in Pijnacker voor het

tweede achtereenvolgende

jaar de Nationale Korfbaldag

(kortweg NKD) georganiseerd.

Huntsman Holland BV

is één van de hoofdsponsors

van deze korfbaldag.

Avanti is een korfbalvereniging

die in de afgelopen jaren een

grote groei heeft doorgemaakt.

Zowel in ledenaantal als op

sportief niveau. Op de lijst van

grootste korfbalverenigingen

staat Avanti momenteel op de

achtste plaats van Nederland

met meer dan 500 leden.

Dankzij die ledengroei kan

Avanti ook op sportief gebied

groeien. Een aantal selectieteams

van Avanti draait op

dit moment op het hoogste

wedstrijdniveau in Nederland

mee. Daarnaast is er de afgelopen

jaren hard gewerkt aan

een nieuwe accommodatie

waar topsport en sporten voor

de gezelligheid op een prettige

manier met elkaar samengaan.

Dit jaar viert Avanti haar

vijftigjarig bestaan als korfbalvereniging.

Net als vorig jaar

is het thema ‘iedereen doet

mee’, aan het programma verbonden.

De dag draait om de

finalewedstrijden om het

Nederlands kampioenschap

veldkorfbal van de D-, B-, en

A-jeugd en de senioren. Er zijn

naast deze kampioenschappen

ook diverse andere activiteiten

op de NKD.

De eerdergenoemde finales

worden op het kunstgrasveld

van Avanti gespeeld. Op de

Alpe d'HuZes-team geeft niet op

De spinningles op dinsdag is echt een specifieke Alpe

d'HuZes training geworden. Kracht- en intervalsessies

wisselen elkaar in een rap tempo af en dan nog het liefst

interval met kracht tussendoor. Eens per maand wordt

er twee uur lang getraind en dat is echt afzien! Het

wordt nu een strijd om het niet op te geven maar om

door te gaan, want die berg is echt steil. Naast de spinningtraining

wordt er natuurlijk ook door eenieder afzonderlijk

minimaal zes uur per week zelfstandig getraind.

Alpe d'HuZes en haar missie

Alpe d'HuZes is een actie waarbij fietsers (en/of lopers),

alleen of in een team, geld bijeen fietsen waarmee zij

een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Op één

dag wordt de legendarische Alpe d'Huez tot zes keer

toe beklommen.

Alpe d'HuZes zet zich ervoor in dat de strijd tegen

kanker uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker niet

meer als een dodelijke ziekte, maar als een chronische

ziekte kan worden gezien. Patiënten worden optimaal

ondersteund en krijgen de mogelijkheid om goed,

gelukkig en gezond te leven met kanker.

Alpe d'HuZes hanteert een strikt antistrijkstokbeleid

Van het ingezamelde geld komt 100% daadwerkelijk

ten goede aan het onderzoek naar de bestrijding en

preventie van kanker. Voor dat onderzoek is veel geld

nodig, heel veel geld. Wij zijn als team al heel goed op

weg met onze donaties, maar willen graag nog meer

richting de 30.000 euro. Dus als u nog niet heeft gesponsord,

elke donatie is nog steeds meer dan welkom!

Lees de actiepagina's van de teamleden en sponsor

het team of je favoriet:

http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/huntsman.

Het Alpe D’HuZes-team Huntsman

grasvelden wordt om de

nationale titels schoolkorfbal

gestreden. De winnaars van

de provinciale kampioenschappen

zullen in de categorieën

groepen 5/6 en 7/8 gaan

korfballen om de landelijke

trofee.

Spreekbuis | april 2012 | 4

Kangoeroes zijn de kinderen

die nog niet oud genoeg zijn

om wedstrijden te spelen,

maar al wel graag met een bal

bezig zijn. Voor de oudere

jeugd worden er door korfbal

internationals clinics gegeven.

Op het parkeerterrein bij het

Avanti complex vinden de

zogenaamde ‘side-events’

plaats. Met een spectaculaire

recordpoging wordt geprobeerd

een plaatsje te krijgen

in het Guiness Book of World

Records. In de ochtenduren zal

er voor kinderen een spellenparcours

uitgezet worden die

korfbalgerelateerd zijn.

In de middag zal de parkeerplaats

in het teken staan van

Wipe Out, the korfbal edition.

Iedereen die dit programma

wel eens heeft gezien, weet

dan al wat er komt. Een hindernisbaan

met onderdelen met

water, hoogte, behendigheid

en snelheid.

Meer informatie kunt u vinden

op www.nkd2012.nl. Zodra de

deelnemers bekend zijn zullen

we dit ook via de site bekendmaken.

Het NKD is ook te

volgen via

www.twitter.com/nkd2012,

www.nkd2012.hyves.nl en op

Facebook via evenement

Nationale Korfbaldag 2012.

Huntsman bedankt, mede

dankzij jullie kunnen wij dit

evenement organiseren.

Korfbalvereniging Avanti

Heidi Hogervorst

NKD 2012 bezoeken?

Als je geinteresseerd bent

om het evenement op zaterdag

16 juni te bezoeken, kun

je (een) vipkaart(en) aanvragen

bij Iris Meijer van de

afdeling Communications,

tst 2178.

Alpe d'HuZes-team Huntsman

sponsort Jayden

Linda Lok (secretaresse shutdownteam, red.)

gaat met het Alpe d’HuZes-team mee naar

Frankrijk als vrijwilligster. Haar neefje heeft

een zware vorm van kinderkanker. Om hem

een kans tot genezing te kunnen geven zal hij

moeten afreizen naar Philadelphia, Amerika.

Deze reis en de behandeling kosten veel

geld, Stichting KanjerJayden probeert door

middel van acties, loterijen, sponsoring en

sportevenementen ervoor te zorgen dat de

reis gemaakt kan worden. Veel acties worden

georganiseerd, zoals, bijvoorbeeld een

’spinning event’. Het Alpe d'HuZes-team van

Huntsman was op 14 april op dit event aanwezig.

Voor het team een goede training en

voor Stichting Kanjer-Jayden weer een stapje

dichterbij de overtocht. In totaal zijn er negen

collega's op een spinningfiets gestapt.

Zij brachten een mooi geldbedrag bij elkaar

voor de Stichting Kanjer Jayden.

Lees meer op de website van Jayden:

www.kanjerjayden.nl

TU-studenten winnen Huntsman-ontwerpopdracht

Huntsman Polyurethanes ondersteunt graag aanstormend

talent dat zich voorbereidt op een

carrière in de polyurethaanindustrie. Daarom schreef

Huntsman een opdracht uit voor studenten die in

oktober 2011 het Nederlands Procestechnologie

Symposium (NPS) bezochten. De focus van het

symposium voor ingenieurs en wetenschappers

was ’From plan to plant’ en Huntsman legde de uitdaging

bij de studenten neer om een manier te vinden

om het energieverbruik bij het zuiveringsproces

van DADPM te verminderen. Als prijs werd hen dui-

Het complete team

In Sporthal De Viergang,

direct grenzend aan het complex

van Avanti, wordt een

gecombineerd programma

georganiseerd. Voor de allerjongste

bezoekers van het

evenement zijn er kangoeroeactiviteiten

in de sporthal.

zend euro in het vooruitzicht gesteld. Twee studenten

van de TU Delft, Durgeh Kawala en Vipul Khosla,

dienden het winnende plan in. Na een onderzoek

van Huntsman’s patenten stelden zij een energiezuinige

scheiding voor middels een ’pertractie’ membraan

dat reeds door Huntsman ontwikkeld wordt.

De deelname aan het symposium werd begeleid door

Arend Jan Zeeuw, Isocyanates Global Process

Development Manager bij Huntsman.

“Het NPS was een geweldige plek om een ontwerpopdracht

uit te schrijven, omdat het symposium alle

Het spinning event heeft ruim 3000 euro opgeleverd

aspecten van procestechniek omvat, van kleine, op

laboratorium geschaalde experimenten en preindustriële

toepassingen tot ontwikkelingen in procesintensivering.

We hebben zeer interessante inzendingen ontvangen

en van hoog kaliber. De winnaars dienden voorstellen

in, die potentieel grote kostenbesparingen kunnen

opleveren.”

Het volgende Nederlands Procestechnologie

Symposium vindt plaats in 2013 en Huntsman is al

gevraagd om hieraan deel te nemen.


Volg de bouw van Project Keystone

Als je de site op rijdt zie je overal bordjes die leveranciers naar de bouwplaats van

Keystone sturen. Er wordt druk gebouwd aan project Keystone, dat 20.000 ton

di-isocyanaat aan onze capaciteit zal toevoegen en dat Rotterdam verder zal profileren

als een van Huntsmans belangrijke MDI productie-sites. De verwachting is dat Keystone

in het eerste kwartaal van 2013 operationeel is.

Project Keystone zal, met het

oog op de toekomst, een verandering

brengen in de duurzaamheid

van onze site, maar

zal ook een belangrijke bijdrage

leveren aan het halen van

onze Footprint 15-doelstellingen.

En uiteraard zal het ons

in staat stellen om onze klanten

en Downstreamfabrieken

beter te kunnen bedienen met

producten van nog hogere

kwaliteit. Het project omvat

de toevoeging van een splitter,

precursor-opslagtank,

testtanks voor polymerische

MDI, MCB-opslag en een 10

kV-substation. Op dit moment

wordt er hard gewerkt aan het

voorbereidend grondwerk en

de funderingen.

Van model naar

werkelijkheid

Keystone wordt gebouwd met

behulp van een gedetailleerd

3D-computermodel. In de

Spreekbuis zullen we de

komende uitgaven de vorderingen

van Keystone in beeld

brengen en vergelijken met

een beeld vanuit het computermodel.

De foto en afbeelding

uit het computermodel in

Nu nog under construction, maar hier verrijst de splitter/stripper

Organisatie

Financieel directeur Ben de Jong is twaalf jaar

bestuurslid geweest van de Stichting Pensioenfonds,

Huntsman Rozenburg waarvan de laatste anderhalf

jaar als voorzitter.

In mei 2011 is Ben naast zijn rol als Finance Director

ook verantwoordelijk geworden als Business

Performance Director. Door de uitbreiding van de

verantwoordelijkheden bleek het op termijn niet

meer mogelijk om de benodigde tijd te kunnen blijven

besteden als voorzitter en bestuurslid van het

Pensioenfonds. Om die reden is gezocht naar een

opvolger van Ben. Hierbij is terdege rekening gehouden

met de aanwijzingen van De Nederlandsche

Bank (DNB) op gebied van deskundigheid van individuele

bestuurders en van het bestuur als geheel.

De Directie van Huntsman Holland BV heeft de heer

Niek Mol voorgedragen als opvolger van de heer

Ben de Jong. Deze voorgenomen benoeming is

gemeld aan DNB.

DNB heeft de deskundigheid en betrouwbaarheid

van de heer Mol getoetst middels onder andere een

gesprek met de heer Mol. DNB heeft vervolgens

laten weten in te stemmen met de benoeming van

de heer Mol als voorzitter van het bestuur van het

Pensioenfonds.

Niek Mol heeft actuariële wetenschappen gestudeerd

en is afgestudeerd als Actuaris AG.

In het verleden is Niek Mol actuaris van ons

Pensioenfonds geweest. Vanaf 2009 is hij werkzaam

als zelfstandig raadgevend actuaris en pensioen-

bijgaande compilatie zijn

beide genomen vanaf dezelfde

plek (de caustic scrubber

van MDI 2).

Het beeld uit het computermodel

geeft al het nieuwe

equipment op onze site weer

in kleur, de grijze onderdelen

behoren tot de bestaande

fabriek. Zo staan de bestaande

MCB-opslagtanks

(monochloorbenzeen; in het

midden van het beeld) in het

grijs weergegeven, terwijl de

nieuwe MCB-tanks in het

groen zijn weergegeven.

In werkelijkheid zijn de MCB-

Nieuwe voorzitter Pensioenfonds

fondsbestuurder bij een aantal pensioenfondsen.

Vanaf februari 2012 is Niek Mol voorzitter van de

stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg.

Herstelplan

Door de desastreuze ontwikkeling in 2008 op de

aandelenmarkten daalde de waarde van de bezittingen

van het Pensioenfonds. Naast de negatieve

ontwikkelingen op de beurzen, daalde ook de rente

fors, waardoor de waarde van de verplichtingen

steeg. Dit alles leidde er toe dat er een dekkingstekort

ontstond. Dit betekende dat er, op aanwijzing

van DNB, een korte en een lange termijn herstelplan

ingediend moest worden. Het herstelplan is begin

2009 ingediend. De bedoeling van het plan was om

de dekkingsgraad binnen drie jaar op 105% (minimum

niveau) te brengen en binnen maximaal 15 jaar

op circa 118% (het vereiste niveau). De belangrijkste

elementen van het herstelplan waren:

De pensioenpremie is verhoogd van 24% naar

28% van de loonsom.

De werkgever stort 15 miljoen euro extra, verspreid

over vier jaar

De ingegane en uitgestelde pensioenen worden

niet geïndexeerd

Het beleggingsbeleid is aangepast: het percentage

aandelen is met 5% teruggebracht ten gunste

van vastrentende waarden.

Eind 2011 liep het korte termijn herstelplan af.

Volgens het herstelplan had de dekkingsgraad op

Spreekbuis | april 2012 | 5

opslagtanks oranje, zoals ook

te zien is op de foto van de

bouwplaats. De nieuwe MCBtanks

zijn onlangs afgeleverd

via het Broekman Distriport

dat aan onze site grenst. Dit

waren de eerste grote onderdelen

van dit project die op

de bouwplaats aankwamen.

De splitter is te zien in de

achtergrond van het computerbeeld.

Alle andere grote

apparatuur staat aan de achterzijde

van de splitter (vanaf

deze kant gezien), omdat de

toegang tot de splitter voor

onderhoud en installatie makkelijker

is vanaf de weg. De

foto van de bouwplaats toont

de fundering van de splitter,

die klaar is om vanaf mei

bebouwd te worden. Er zullen

ook twee opslagtanks voor

polymerische MDI geplaatst

worden op het terrein, met

ruimte voor een eventuele

derde tank aan de linkerkant.

In het model zijn de tanks in

het bruin weergegeven (de

mogelijk derde tank is transparant

gemaakt) en op de foto

Zo moet het worden

is de ontgraving voor de fundering

en buntvoorbereiding in

volle gang. Goed om te weten

is dat, om ruimte te besparen,

ervoor is gekozen om het

bluswater opvangsysteem te

integreren met de tank bund.

Hierdoor bestaat er een

ondergrondse put onder de

opslagtanks.

Foto-logboek op intranet

De bouwplaats verandert zeer

snel. De bijgaande foto is half

maart gemaakt op een prachtige

zonnige dag, maar inmiddels

ziet de site er alweer heel

anders uit. Om de vele veranderingen

zichtbaar te maken

zullen we in iedere Spreekbuis

een foto plaatsen (vanaf

dezelfde plaats genomen),

maar voor geïnteresseerden is

er ook een foto-logboek aangemaakt

op intranet. Je vindt

dit logboek via de link op de

Rotterdamse homepage. Kijk

je ogen uit en zie ons project

groeien!

Sarah Bent

Project Engineer Project Keystone

105% moeten staan; in werkelijkheid was de dekkingsgraad

102%.

Omdat ons Pensioenfonds tijdens het afgelopen

korte termijn herstelplan gedurende drie aaneen

gesloten kwartalen uit herstel is geweest, bood DNB

de mogelijkheid om een nieuwe korte termijn herstelplan

in te dienen. Het bestuur heeft besloten om

gebruik te maken van deze mogelijkheid en heeft

een nieuw herstelplan ingediend. Met de werkgever

is afgesproken dat de premie zo hoog zal zijn dat

deze bijdraagt aan herstel. Daarnaast wordt er in

2012 een extra premie gestort van 1 miljoen euro (dit

bedrag is onderdeel van het oorspronkelijke plan om

15 miljoen euro te storten verspreid over vier jaar).

Dit plan is gebaseerd op de nieuwe richtlijnen van

DNB, met name de lager veronderstelde rendementen

van beleggingen. Het herstelplan is erop gericht

te voldoen aan de minimale eis van 105% dekkingsgraad

binnen drie jaar. Over de gehele periode zal

het grootste deel van het herstel moeten komen uit

de rendementen op de beleggingen. Het bestuur

concludeert dat bij de gehanteerde aannames de

minimale grens van 105% dekkingsgraad wordt

bereikt in de loop van 2013 en dat het gewenste

niveau van circa 118% wordt bereikt in 2018.

Vanaf een dekkingsgraad van 118% kan er weer

volledig geïndexeerd worden.

Per eind februari 2012 was de dekkingsgraad 104%

en loopt daarmee voor op het herstelplan.

Overigens kunt u actuele informatie over bijvoorbeeld

de dekkingsgraad vinden op onze website:

www.pensioenfondshuntsman.nl.

Peter Oostveen

Manager Pensioenfonds


Tour de Franssen 2.0

Huntsman mocht voor de tweede keer tijdens zijn

zittingsperiode als Commissaris van de Koningin van

Zuid-Holland een werkbezoek voor de heer J. Franssen

en zijn gedeputeerden organiseren.

Elf jaar geleden gingen zij met

de fiets het terrein over. Nu

kwamen zij op verzoek van

ondernemersorganisatie

Deltalinqs en gingen met een

busje langs de verschillende

projecten en installaties op het

terrein en stopten bij Plant One.

De onderwerpen tijdens het

bezoek van 10 april waren;

innovatie, samenwerking en

uiteraard de veiligheid binnen

het industrieel en havencomplex.

Uiteraard was Huntsman

zeer vereerd de delegatie van

de provincie bestaande uit de

Commissaris, de Gedeputeerde

Milieu R. Janssen,

gedeputeerde Economie

G. Veldhuijzen, Gedeputeerde

Infrastructuur mevrouw

I. de Bondt, provinciesecretaris

mevrouw J. Hilgersom,

beleidsmedewerker Economische

Zaken mevrouw

M. Groen en afdelingshoofd

van Samenleving en Economie

W. Bandsma te mogen

ontvangen.

Het programma startte in de

Europoortzaal met een presentatie

van algemeen direc-

INVISTA Rozenburg bouwt een nylon zoutfabriek

De bouw van de fabriek is

dit jaar begonnen en

INVISTA is van plan om einde

2012 met de zoutproductie te

beginnen. De nieuwe fabriek

zal de verticaal geïntegreerde

positie van INVISTA in de

markt versterken met een

waardevolle toevoeging op

de reeds geïntegreerde nylon

faciliteiten van INVISTA over

de hele wereld.

teur Max van der Meer over

Huntsman en de ontwikkelingen

van de afgelopen tien

jaar en de plannen voor de

komende tien jaar. Onze toekomstplannen

kregen alle

aandacht en ook was er interesse

voor de unieke en vooral

duurzame werking van onze

(eind)producten. Max leidde

de delegatie langs de nieuwbouw

op ons terrein en maakte

een stop bij Plant One.

Karin Husmann (directeur

Plant One) opende de deuren

van de grote loods. “Over een

jaar staan hier vier proefinstallaties

met ieder een andere

eigenaar, maar met een

gemeenschappelijke deler:

onderzoek naar energieefficiency,

zodat de industrie

sneller kan transformeren

naar duurzamere productieprocessen”.

Na het uitstapje nam het

volledige Deltalinqs bestuur

onder voorzitterschap van

Wim van Sluis weer zitting in

het gastenverblijf. Aan de

andere kant van de tafel de

heren en dames van de

"Deze investering geeft onze

voortdurende betrokkenheid

aan bij de Europese polyamide

6.6 markt, het vezel segment

en de groei van INVISTA in het

engineering polymeren segment",

zegt Kurt Burmeister,

executive vice president van

INVISTA Engineering Polymers.

De fabriek in Rozenburg produceert

op dit moment nylon

Provincie met ieder hun eigen

portefeuille. Een uitgebreide

agenda met gespreksonderwerpen

boden alle aanwezigen

een goede kijk in elkaars

keuken. De haven- en

Wat kan de OR voor jou betekenen?

Om te weten wat de OR voor je kan betekenen,

moet je natuurlijk eerst weten wat de taken van de

OR zijn. Een korte opsomming:

Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de

personeelsbelangen met de bestuurder (de directie

van de onderneming). Daar hoort bijvoorbeeld bij:

zorgen voor goede arbeidsomstandigheden;

zorgen voor de naleving van voorschriften op het

gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden

en rusttijden;

bevorderen van werkoverleg;

interne milieuzorg;

gelijke behandeling van vrouwen en mannen.

In de Wet op de Ondernemingsraden is verder een

aantal zaken vastgelegd. Deze zaken moeten aan de

Ondernemingsraad worden voorgelegd door de

bestuurder in de vorm van instemmingsaanvragen

(veelal wijzigingen op het gebied van personeelsregelingen)

en adviesaanvragen (hebben vooral betrekking

op wijzigingen binnen de organisatie). Bij deze

Delegatie van Provincie Zuid-Holland stopt voor de innovaties van Plant One

voorstellen wordt de OR gevraagd naar zijn goedkeuring.

De OR kan een voorstel ook afkeuren, maar

dit dient wel met redenen onderbouwd te zijn.

Over al deze onderwerpen kunnen de medewerkers

bij de OR terecht. Vuistregel daarbij is dat het een

groep medewerkers betreft en geen individuele gevallen.

Individuele gevallen kunnen het best contact

opnemen met de HR-afdeling.

Er zal van de medewerkers worden verwacht dat zij

eerst zelf proberen de problemen met hun leidinggevende

op te lossen. Als dit niet lukt, kan de hulp van

de OR worden ingeroepen. Doorgaans gebeurt dit

met een brief/mail aan de OR waarin de problemen

worden aangegeven. Deze correspondentie zal door

de OR anoniem in behandeling worden genomen en

in de eigen OR-vergadering worden besproken.

Daarna zijn er diverse werkwijzen die de OR kan

volgen:

een afspraak met de betrokkenen, waarbij verder

doorgevraagd wordt over de problemen en er over

eventuele oplossingen kan worden nagedacht.

polymeer voor gebruik in

vezels en plastic applicaties,

evenals TORZEN engineering

polymeren voor de auto

industrie en voor elektronische,

elektrische, industriële en consumenten

toepassingen.

Nylonzout wordt gemaakt uit

adipinezuur en hexamethyleendiamine,

producten die

INVISTA produceert op zijn

Spreekbuis | april 2012 | 6

beleidsvisie 2030, de ontwikkeling

van de topsectoren

Energie, Chemie en Logistiek,

het Rotterdam Climate

Initiative en natuurlijk de

maatschappelijke betrokken-

andere vestigingen in de

wereld. Door polymerisatie

wordt nylonzout een nylonpolymeer,

dat wordt gebruikt in

toepassingen als airbags en

auto-onderdelen, residentiële

en commerciële tapijten, in

lingerie en kousen en functionele

outdoorkleding.

INVISTA is een van 's werelds

heid en verantwoordelijkheid

van de bedrijven op het

gebied van veiligheid en

milieu vulden de resterende

tijd. Een geslaagde middag

voor alle partijen.

het houden van een enquête onder de medewerkers

van de betreffende groep om het probleem

duidelijker te krijgen en vanuit de groep zelf met

oplossingen te komen.

Hierover zal in een overleg met de bestuurder worden

gesproken, waarbij de OR zijn zorg zal uitspreken

over de problemen die er zijn en wellicht een

oplossing aandragen. De normale gang van zaken is

dan dat de bestuurder deze zaak verder in behandeling

neemt, waarbij de OR een vinger aan de pols

houdt. Zie voor meer informatie over de OR de OR

intranetpagina.

Contactpersoon voor de OR is:

Yvonne van Roon

OR secretaresse

Tel. +31 (0) 181 29 24 92

e-mail: yvonne_van_roon@huntsman.com

Namens de ondernemingsraad

Yvonne van Roon

grootste geïntegreerde producenten

van polymeren en

vezels, primair voor nylon,

spandex en polyester toepassingen.

Met wereldwijd opererende

bedrijven in meer dan 20

landen, levert INVISTA uitzonderlijke

waarde voor hun klanten

door middel van technologische

innovaties, markt inzichten

en een krachtige portfolio

van wereldwijde merken.

Voor meer informatie, bezoek

www.INVISTA.com


Rotterdam, een stad van architectonische contrasten

Hotel New York en Montevideo

Kubuswoningen

Tuin van het stadhuis

In Rotterdam staan monumenten gebroederlijk

naast moderne, indrukwekkende

wolkenkrabbers. Geboren uit noodzaak

vormt deze unieke combinatie nu het

gezicht van de stad Rotterdam. Dat betekent

dat je tijdens een stadswandeling je

ogen uitkijkt, want naast de overgebleven

rijksmonumenten (Rotterdam heeft er

nog zo’n 520) staat Rotterdam bekend

om zijn architectonische hoogstandjes

van moderne internationale architecten

zoals Rem Koolhaas (ontwerper van o.a.

De Kunsthal).

De redactie zocht een willekeurige stadswandeling

uit op internet en trok de wandelschoenen

aan. We startten op het

Centraal Station aan het Weena en liepen

via een prachtige route door het centrum

naar Hotel New York. Van bekende tot

wellicht minder bekende pareltjes, je komt

ze allemaal tegen.

Dat Rotterdam een stad van contrasten

is, blijkt al bij het startpunt. Moderne

gebouwen zoals Delftse Poort (1991) van

Nationale Nederlanden en de Millenniumtoren

(2000), de wolkenkrabber die op het

Empire State Building lijkt, omringen het

Groothandels-gebouw uit 1952, gebouwd

door architect Maaskant.

En dan is er nog het hypermoderne

Centraal Station zelf, dat verrijst op de

plek van het oude station uit 1957.

Oud versus nieuw,

modern versus statig

In onze wandeling door het centrum

komen we niet alleen naoorlogse bouw

tegen, zoals winkelcentrum Lijnbaan

(1953), concertgebouw De Doelen (1966)

of het gebouw van De Bijenkorf (Breuer en

Elzas, 1955-57). We lopen ook langs het

Calypso-complex dat in aanbouw is en

dat een hotel, 407 appartementen,

winkels, horeca en een kerk gaat herbergen

(aan de Westersingel), de Koopgoot

(Beurstraverse) uit 1996 maar ook prachtige

statige panden die het bombardement van

1940 hebben overleefd: het Schielands

huis (1665), Hotel New York, ooit het

hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn

(1901) en het eindpunt van onze wandeling,

het stadhuis (1920), het voormalige

postkantoor (1923) en het Erasmusgebouw

van Dudok (1934).

Meer dan Dudok

Als je Rotterdam en architectuur zegt, dan

denken de meeste mensen direct aan

Willem Dudok, die naast het Erasmusgebouw

ook het voormalig kantoor van

‘De Nederlanden van 1845’ ontwierp.

In dit laatste pand is het naar hem genoemde

en in Rotterdam wereldberoemde

Grand-Café gevestigd. Van wellicht nog

veel grotere invloed waren Michiel

Brinkman (ontwerper van diverse fabrieken

en het Justus van Effen-complex) en zijn

zoon Jan Brinkman (ontwerper van onder

andere de Van Nelle fabriek) die beiden

de stroming Nieuwe Bouwen op de kaart

Spreekbuis | april 2012 | 7

zetten. Maar ook Huig Aart Maaskant

(ontwerper van het Groothandelsgebouw

en de Euromast), Wim Quist en Jan

Hoogstad verrijkten Rotterdam met hun

hoogbouw. En natuurlijk mag Piet Blom

niet ontbreken, zijn Blaakse Bos van

38 kubuswoningen is een ijkpunt in

Rotterdam.

Een en al bedrijvigheid

Na een lange wandeling rusten we uit bij

Hotel New York en kijken we uit over

Manhattan aan de Maas. Er wordt nog

altijd volop gebouwd in de stad en de

kranen aan de horizon bewijzen dat.

De stad is altijd in beweging, er wordt

altijd gebouwd. Rotterdam doet er alles

aan om ook in de toekomst architectuurstad

nummer één te blijven. Zeer spectaculaire

nieuwbouwprojecten die Rotterdam

nog meer internationaal aanzien zullen

geven zijn onder andere De Markthal

van MVRDV en de Kubus (ook wel de

Koopkubus genoemd) van Rem Koolhaas,

het nieuwe winkelhart van Rotterdam.

Over een aantal jaar staan die gebouwen

wellicht in de Top 10 van Rotterdamse

moderne architectuur:

1. Erasmusbrug: De Erasmusbrug van

architect Ben van Berkel (UNStudio)

is in korte tijd uitgegroeid tot het logo

van Rotterdam

2. Kunsthal: Rem Koolhaas’ ontwerp is

verkozen in de lijst van 1000 belangrijkste

gebouwen ter wereld

3. Kubuswoningen: 38 kubuswoningen

van Piet Blom vormen samen een

voetgangersbrug over de Blaak en

worden ook wel het Blaakse Bos

genoemd

4. NAi: het Nederlands Architectuurinstituut

van architect Jo Coenen

5. KPN gebouw: De Italiaanse Renzo

Piano ontwierp dit opvallende gebouw

met billboard gevel

6. Scheepvaart- en Transport College:

Het ontwerp van het architectenduo

Neutelings Riedijk op de nieuw ontwikkelde

Lloydpier

7. Nieuwe Luxor: Op de Kop van Zuid

ontwierp Peter Wilson het Nieuwe

Luxor theater

8. Schouwburgplein: In het centrum van

Rotterdam ligt het plein ontworpen

door de landschapsarchitect Andriaan

Geuze van het bureau West 8

9. Kantoorgebouw De Brug: Het nieuwe

hoofdkantoor van Unilever NL is

als een brug boven de bestaande

bebouwing

10. De Peperklip: Zowel het woongebouw

als de architect Carel Weeber zijn

omstreden

Wil je onze wandeling ook

maken? Scan dan de QRcode.

Het is architectuurwandeling

deel 1.

http://couvreur.home.xs4all.nl/ned/rdam/

wandelframe.htm

Gebouw Delftse Poort

Van Nelle fabriek

Het Schielandshuis en Schielandtoren


Personalia Personalia

In dienst

Uit dienst

Franklin Dooms

Geoffrey Dijkhuizen

Dave Hooft

Nilesh Mhase

MDI 1

Edwin Vellekoop

Expert ladder

Paul Termorshuizen

Expert Polyol Manufacturing

Chemistry

Jubilarissen

35 jaar

01-05 Jan Verhoog

40 jaar

22-05 Ben Bouwman

komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Human

Resources. Wilt u, in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren

van personeelsregelingen, wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven

aan de afdeling Human Resources d.m.v. een mail naar: HR_Rozenburg@huntsman.com

Overleden

18-02 G. Bolraap.

De heer Bolraap werd geboren op 3 juni 1934.

20-02 G. Hartog.

De heer Hartog werd geboren op 31 december 1931.

27-02 R. Velders.

De heer Velders werd geboren op 30 november 1941.

05-03 J. de Boer.

De heer De Boer werd geboren op 8 juni 1939.

11-03 J. Heintjes.

De heer Heintjes werd geboren op 12 juni 1937.

17-03 B. van Gelder.

De heer Van Gelder werd geboren op 3 december 1941.

21-03 K.F. Hoogendoorn.

De heer Hoogendoorn werd geboren op 28 juli 1940.

Feestelijke uitreiking Professional Workforce passen

Op donderdag 16 februari is tijdens

een feestelijke bijeenkomst aan een

aantal BIS medewerkers het PWFisolatie

certificaat uitgereikt. Hiervan

zijn negen BIS collega’s werkzaam op

de Huntsman Rotterdam locatie.

De passen werden uitgereikt door Jan

van Goolen (Maintenance Manager)

en Han de Hoog (Contract Engineer

en tevens lid van de PWF-waarborgcommissie).

Namens BIS waren Niko

van Ruitenburg (directeur), Herman

van den Bergh (regiodirecteur en

manager PWF), Dirk Valkhof (bedrijfsleider)

en Peter Goudriaan (projectleider)

aanwezig. Niko van Ruitenburg

hield een toespraak waarin hij onder

andere de gecertificeerde collega’s

feliciteerde.

Daarnaast bedankte hij alle betrokken

collega’s voor hun inzet, waardoor het

PWF-isolatie programma weer een

belangrijk vervolg heeft gekregen.

Rond de uitreiking werd er genoten

van een speciale taart met opdruk

van de BIS PWF-isolatie en BIS

IsoPerfect logo’s.

Wij feliciteren nogmaals de gecertificeerde

collega’s, werkzaam bij

Huntsman in Rotterdam:

- Leo de Kam

(allround isolatiemonteur)

- Raymond Papilaya (isolatiemonteur)

- William Broere

(meewerkend voorman)

- Uwe Lammers

(allround isolatiemonteur)

- Ron Zwaan

(allround isolatiemonteur)

- Talip Tuncer (isolatiemonteur)

- Paul van Wezel (isolatiemonteur)

- Bertus Schell

(meewerkend voorman)

- Kurtali Lokmani (isolatiemonteur)

Peddelen voor schoon waterproject op Madagaskar

Fer Andeweg: “Kijk, zo hou je de peddel vast”

Op 22 maart, Wereld Water

Dag, heeft Huntsman Holland

BV een bescheiden rol

gespeeld in een niet alledaags

decor: een peddelsponsorloop,

uitgevoerd door zo’n 100

tweedejaars studenten

Watermanagement en Civiele

Techniek van de Hogeschool

Rotterdam. De studenten

werden bijgestaan door maatschappelijke

stagiaires van

CSG Calvijn uit Barendrecht

èn door Huntsman-medewerker

Fer Andeweg, operator

site-contracts & services.

De studenten vroegen met

hun actie aandacht voor

waterproblematiek wereldwijd

èn om de hoek. Zij hebben

hiervoor 6 km van de 13 km

lange Blauwe Verbinding

gepeddeld, dwars door de

toekomstige klimaatbuffer

IJsselmonde, en vervolgens

6 km op het droge afgelegd,

gewandeld dus. De route liep

vanaf de Zuidpolder van

Barendrecht, via de Gaatkensplas

en Koedoodseplas, naar

het Zuiderpark op Rotterdam-

Zuid. De opbrengst van deze

stoere prestatie is ten goede

gekomen aan een schoon

waterproject op Madagaskar.

Huntsman heeft de waterdichte

tonnetjes geleverd die voor

sommige studenten een

onmisbaar item bleek; niet alle

studenten bleken bestand

Vanaf heden is het niet meer mogelijk om de functies te vermelden.

Van harte gefeliciteerd

Spreekbuis | april 2012 | 8

BIS PWF is een toetsing van de vakbekwaamheid, de

houding en het gedrag van de medewerker die in

dienst is bij BIS Industrial Services of bij subcontractors.

Een medewerker moet in de praktijk aantonen te

beschikken over de kennis, vaardigheden en werkinstelling

die vereist zijn.

tegen de instabiliteit van de

kano’s en hebben de peddeltocht

niet droog doorstaan.

Gelukkig was het op 22 maart

prachtig weer, en was het

eigenlijk alleen maar dikke

pret, nat of niet. Fer - die in

zijn vrije tijd een verwoed

kanoër is bij kanovereniging

Natsec in Vlaardingen - heeft

de peddelinstructie aan de

onervaren kanoërs voor zijn

rekening genomen. De waterdichte

tonnetjes krijgen na dit

avontuur een 2 e (of eigenlijk

3 e ) leven: zij worden gedoneerd

aan genoemde kanovereniging.

Een klein gebaar

van Huntsman heeft groot

leed vermeden (‘verdronken’

mobieltjes, gezonken sleutelbossen,

noem het maar).

De organisatie, waaronder

ARK Natuurontwikkeling, is

Huntsman Holland BV bijzonder

erkentelijk voor dit sympathieke

gebaar!

Ineke van Dort

In 2011 startte de aanleg van

‘De Blauwe Verbinding’, een bijzondere

waterverbinding tussen

het Zuiderpark in Rotterdam, het

toekomstige landschapspark het

Buytenland in Albrandswaard en

de Zuidpolder in Barendrecht.

Het gaat om een recreatieve

bevaarbare route die ook zorgt

voor schoon water in het gebied

en het Zuiderpark, functioneert als

waterberging én een ecologische

verbinding legt tussen de verschillende

groengebieden.

Deze vaarroute zal de leefbaarheid

in Charlois aanzienlijk verbeteren.

Het project heeft een looptijd

van tien jaar en wordt in acht

deelprojecten uitgevoerd. De acht

betrokken overheidsorganisaties

hebben zich door een inspanningsverplichting

verbonden aan

het plan.

Colofon

SPREEKBUIS is het personeelsblad

voor (oud)medewerkers en relaties

van Huntsman Holland BV.

Oplage: 1700 exemplaren

(Eind)redactie

Communications

Postbus 1020

3180 AA Rozenburg

tel. 0181 - 29 21 78

fax 0181 - 29 39 08

e-mail: iris_meijer@huntsman.com

www.huntsman.nl

Jopie Donkersloot tst 2200

Hans Houps tst 2469

Arjan Kuipers tst 2965

Iris Meijer tst 2178

Birgit Ros tst 3004

Monique van Rossum tst 2122

Jos Videler tst 2240

Wendy de Vos tst 2152

Ton van der Gaag

Ans Impens

Ofschoon ernaar gestreefd is de

juiste informatie te verschaffen, kan

geen garantie voor correctheid of

volledigheid worden gegeven.

Overname van materiaal door

andere publicaties wordt toegejuicht.

Vermelding van Spreekbuis als bron

wordt daarbij op prijs gesteld.

Kopij voor het volgende nummer

inleveren vóór 30 mei 2012

De Spreekbuis wordt gedrukt op

FSC-gecertificeerd papier.

Grafische realisatie

LNO drukkerij, Zierikzee

Huntsman Holland levert

wereldwijd halffabrikaten

voor de polyurethaan-industrie

Deze uitgave van de

Spreekbuis vindt u

ook op

www.huntsman.nl

Help het Huntsmanteam op

6 juni de berg op.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!