10.07.2015 Views

koopcontract - Quote

koopcontract - Quote

koopcontract - Quote

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Blad 1 van 376- 1 -LEVERING REGISTERGOEDERENOp dertig maart tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Hermanus LaurentiusAnthonius Maria Lohman, notaris te Rotterdam: ----------------------------------------------de heer mr. Tonny Antonius Josephina Berben, werkzaam bij het kantoor HouthoffBuruma N.V. in de vestiging te 1082 MA Amsterdam, Gustav Mahlerplein 50, geborente Weert op achttien januari negentienhonderd achtenzeventig, houder van eenrijbewijs met nummer 3182313240, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigdevan: -------------------------------------------------------------------------------------------------I. de te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), Brandstwiete 4 gevestigdeen naar Duits recht opgerichte vennootschappen: ----------------------------------1. Verwaltung Vierte IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland -GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de rechtbankte Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder nummer54682, ----------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 1"; -------------------------------------------------2. Verwaltung Fünfte IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland -GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de rechtbankte Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder nummer54683, ----------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 2"; -------------------------------------------------3. Verwaltung Sechste IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de rechtbankte Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder nummer57332, ----------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 3"; -------------------------------------------------4. Verwaltung Siebte IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland -GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de rechtbankte Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder nummer57316, ----------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 4"; -------------------------------------------------5. Verwaltung Zehnte IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de rechtbankte Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder nummer60910, ----------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 6"; -------------------------------------------------6. Verwaltung Zwölfte IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de rechtbankte Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder nummer60859, ----------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 7"; -------------------------------------------------60107233/478071.9Onroerende Zaken Hyp4 : 51957/6 30-03-2007 09:00


- 2 -7. Verwaltung Dreizehnte IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, ondernummer 60887, -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 8"; -------------------------------------------------8. Verwaltung Vierzehnte IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, ondernummer 61417, -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 9"; -------------------------------------------------9. Verwaltung Fünfzehnte IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, ondernummer 61418, -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 10"; ------------------------------------------------10. Verwaltung Sechzehnte IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de ----rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 61419, -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 11"; ------------------------------------------------11. Verwaltung Siebzehnte IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, ondernummer 61420, -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 12"; ------------------------------------------------12. Verwaltung Achtzehnte IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, ondernummer 61421, -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 13"; ------------------------------------------------13. Verwaltung Neunzehnte IFH geschlossener Immobilienfonds für -----Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 61422, -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 14"; ------------------------------------------------14. Verwaltung Zwanzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de ----rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 61423, -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 15"; ------------------------------------------------15. Verwaltung Einundzwanzigste IFH geschlossener Immobilienfonds -60107233/478071.9


- 3 -für Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, on --der nummer 64599, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 16"; ------------------------------------------------16. Verwaltung Zweiundzwanzigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, on --der nummer 64550, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 17"; ------------------------------------------------17. Verwaltung Dreiundzwanzigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, on --der nummer 64567, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 18"; ------------------------------------------------18. Verwaltung Vierundzwanzigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, on --der nummer 64601, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 19"; ------------------------------------------------19. Verwaltung Fünfundzwanzigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, on --der nummer 64566, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 20"; ------------------------------------------------20. Verwaltung Sechsundzwanzigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdelingB, onder nummer 69310, ------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 21"; ------------------------------------------------21. Verwaltung Siebenundzwanzigste IFH geschlossener Immobilien ----fonds für Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehou---den door de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afde --ling B, onder nummer 69276, ------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 22"; ------------------------------------------------22. Verwaltung Achtundzwanzigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, ondernummer 69297, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 23"; ------------------------------------------------23. Verwaltung Neunundzwanzigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehou-60107233/478071.9


- 4 -den door de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdelingB, onder nummer 69305, ------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 24"; ------------------------------------------------24. Verwaltung Dreissigste IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, ondernummer 69321, -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 25"; ------------------------------------------------25. Verwaltung Einunddreissigste IFH geschlossener Immobilienfonds -für Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, on --der nummer 70976, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 26"; ------------------------------------------------26. Verwaltung Zweiunddreissigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, on --der nummer 70977, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 27"; ------------------------------------------------27. Verwaltung Dreiunddreissigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, on --der nummer 70978, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 28"; ------------------------------------------------28. Verwaltung Vierunddreissigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, ondernummer 70979, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 29"; ------------------------------------------------29. Verwaltung Fünfunddreissigste IFH geschlossener Immobilienfondsfür Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehouden doorde rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, on --der nummer 70980, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 30"; ------------------------------------------------30. Verwaltung Sechsunddreissigste IFH geschlossener Immobilien -----fonds für Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehou---den door de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afde --ling B, onder nummer 71783, ------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 31"; ------------------------------------------------31. Verwaltung Siebenunddreissigste IFH geschlossener Immobilien ----fonds für Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehou---den door de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afde --60107233/478071.9


- 5 -ling B, onder nummer 71781, ------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 32"; ------------------------------------------------32. Verwaltung Neununddreissigste IFH geschlossener Immobilien ------fonds für Holland GmbH, ingeschreven in het handelsregister, gehou---den door de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afde --ling B, onder nummer 71784, ------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 33"; ------------------------------------------------33. Verwaltung Vierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland ---GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door de recht ----bank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder num --mer 71785, ----------------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Vierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland Gmbh &Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), -------Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehouden door -de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A, on --der nummer 96612, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 34"; ------------------------------------------------34. Verwaltung Einundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door de ----rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 75203, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Einundvierzigste IFH Rainbow Offices Gmbh & Co. KG, gevestigd te20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), Brandstwiete 4 en inge------schreven in het handelsregister, gehouden door de rechtbank te Ham ----burg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A, onder nummer 94431, ---hierna te noemen: "Verkoper 35"; ------------------------------------------------35. Verwaltung Zweiundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für ---Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 75204, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---60107233/478071.9


- 6 -gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Zweiundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland -Gmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duits ---land), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A,onder nummer 94432, ---------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 36"; ------------------------------------------------36. Verwaltung Dreiundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für ----Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 75204, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Dreiundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland --Gmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duits ---land), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A,onder nummer 75205, ---------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 37"; ------------------------------------------------37. Verwaltung Vierundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für ----Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 75206, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Vierundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland --Gmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duits ---land), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A,onder nummer 97157, ---------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 38"; ------------------------------------------------38. Verwaltung Fünfundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für ---Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 75712, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----60107233/478071.9


- 7 -naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Fünfundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland -Gmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duits ---land), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A,onder nummer 97300, ---------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 39"; ------------------------------------------------39. Verwaltung Sechsundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für -Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 82835, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Sechsundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duits ---land), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A,onder nummer 97535, ---------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 40"; ------------------------------------------------40. Verwaltung Siebenundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds fürHolland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 82836, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Siebenundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Hol ----land Gmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek ---Duitsland), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, ge----houden door de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in ---afdeling A, onder nummer 97454, ------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 41"; ------------------------------------------------41. Verwaltung Achtundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für ---Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 82837, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --60107233/478071.9


- 8 -noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Achtundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland -Gmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duits ---land), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A,onder nummer 97532, ---------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 42"; ------------------------------------------------42. Verwaltung Neunundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für --Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 82838, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Neunundvierzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für HollandGmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duits ---land), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A,onder nummer 98311, ---------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 43"; ------------------------------------------------43. Verwaltung Fünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland --GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door de recht ----bank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder num --mer 86259, ----------------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Fünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland Gmbh &Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), -------Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehouden door -de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A, on --der nummer 98666, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 44"; ------------------------------------------------44. Verwaltung Einundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door de ----rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 85623, -----------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 9 -II.welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Einundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland --Gmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duits ---land), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A,onder nummer 99020, ---------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 45"; en --------------------------------------------45. Verwaltung Dreiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für ---Holland GmbH, ingeschreven in het handels register, gehouden door derechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling B, onder -nummer 85623, -----------------------------------------------------------------------welke vennootschap de volmacht heeft verleend als enig beherend ven --noot (Komplementärin) van, en als zodanig vertegenwoordigende, de ----naar Duits recht opgerichte commanditaire vennootschap (Kommandit ---gesellschaft): --------------------------------------------------------------------------Dreiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland -Gmbh & Co. KG, gevestigd te 20457 Hamburg (Bondsrepubliek Duits ---land), Brandstwiete 4 en ingeschreven in het handelsregister, gehoudendoor de rechtbank te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), in afdeling A,onder nummer 99021, ---------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Verkoper 46", ------------------------------------------------Verkoper 1 tot en met Verkoper 4 en Verkoper 6 tot en met Verkoper 46 hiernatezamen ook te noemen: "Verkopers", iedere afzonderlijke verkoper wordthierna ook genoemd: “Verkoper”; en --------------------------------------------------van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, gevestigdte Amsterdam, kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 45:1. Dutch Property Company Vermeer 1 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268047, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 1”; ------------------------------------------------------2. Dutch Property Company Vermeer 2 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268312, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 2”; ------------------------------------------------------3. Dutch Property Company Vermeer 3 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268315, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 3”; ------------------------------------------------------4. Dutch Property Company Vermeer 4 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268318, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 4”; ------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 10 -5. Dutch Property Company Vermeer 5 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268113, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 5”; ------------------------------------------------------6. Dutch Property Company Vermeer 6 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268100, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 6”; ------------------------------------------------------7. Dutch Property Company Vermeer 7 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268094, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 7”; ------------------------------------------------------8. Dutch Property Company Vermeer 8 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268110, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 8”; ------------------------------------------------------9. Dutch Property Company Rembrandt 1 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268045, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 9”; ------------------------------------------------------10. Dutch Property Company Rembrandt 2 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268284, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 10”; ----------------------------------------------------11. Dutch Property Company Rembrandt 3 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268287, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 11”; ----------------------------------------------------12. Dutch Property Company Rembrandt 4 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268289, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 12”; ----------------------------------------------------13. Dutch Property Company Rembrandt 5 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268293, ---------------------------------hierna te noemen: “Koper 13”; ----------------------------------------------------14. Dutch Property Company Rembrandt 6 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268305, --------------------------------hierna te noemen: “Koper 14”; ----------------------------------------------------15. Dutch Property Company Rembrandt 7 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268116, --------------------------------hierna te noemen: “Koper 15”; ----------------------------------------------------16. Dutch Property Company Rembrandt 8 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268104, --------------------------------hierna te noemen: “Koper 16”; ----------------------------------------------------17. Dutch Property Company Rembrandt 9 B.V., ingeschreven in het handelsregisteronder dossiernummer: 34268062, --------------------------------hierna te noemen: “Koper 17”, ----------------------------------------------------Koper 1 tot en met Koper 17, hierna tezamen ook te noemen: "Kopers", iedereafzonderlijke verkoper wordt hierna ook genoemd: “Koper”. ------------------60107233/478071.9


- 11 -De comparant verklaart dat partijen in aanmerking nemen: ----------------------------A. Verkopers zijn ten aanzien van het Verkochte (zoals hierna nader is omschreven)met de vennootschap naar het recht van Gibraltar: Henley Limited(hierna te noemen: “Henley Limited”) op acht februari tweeduizend zeveneen schriftelijke koopovereenkomst aangegaan, van welke koopovereenkomsteen kopie aan deze akte zal worden gehecht als Bijlage 1, hierna tenoemen: de “Koopovereenkomst”; ------------------------------------------------------B. Henley Limited is de Koopovereenkomst aangegaan voor zichzelf of voor eennader te noemen meester; ---------------------------------------------------------------C. Henley Limited heeft met instemming van de Verkopers de Kopers aangewezenals principalen (nader genoemde meesters) met als gevolg dat de Koopovereenkomsttot stand is gekomen tussen Verkopers en Kopers; --------------D. blijkens de Koopovereenkomst hebben Verkopers aan Kopers verkocht enhebben Kopers van Verkopers gekocht: -----------------------------------------------1. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Almelo,plaatselijk bekend op het adres Stationsplein 2 met postcode 7607 GD,kadastraal bekend gemeente Stad-Almelo, sectie D, nummer 921, grooteenenveertig aren en negentig centiaren, ---------------------------------------- ten laste van welk perceel een opstalrecht is gevestigd ten behoevevan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:Thomasson Dura B.V., inhoudende de bevoegdheid om in het Verkochteinstallaties (onder andere: warmtepompen, CV-ketels, luchtbehandelingskast,armaturen inzake de verlichting en een overkoepelendmanagementsysteem) in eigendom te hebben en te houden;en ----------------------------------------------------------------------------------- ten laste van welk perceel door het bevoegd gezag een beschikkingis gegeven als bedoeld in de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembeschermingop vier juni tweeduizend twee, welke beschikkingop elf juni tweeduizend twee is ingeschreven in register Hypotheken4 van de Openbare Registers met kenmerk MIL 878, -------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.1"; --------------------------------------2. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Alphen aan denRijn, sectie B, complexaanduiding 8968-A, appartementsindex 2, omvattende:------------------------------------------------------------------------------------ het achthonderd eenentwintig duizendste (821/1000 e ) onverdeeldeaandeel in het perceel grond met het complex, bestaande uit vier(4) kantoorgebouwen en drie (3) buitenparkeerplaatsen en tweehonderdzeven (207) parkeerplaatsen en fietsenstallingen in deparkeerkelder, met toebehoren, te Alphen aan den Rijn, aan deZuidpoolsingel, ongenummerd, en ten tijde van de splitsing in appartementsrechtenkadastraal bekend gemeente Alphen aan den60107233/478071.9


- 13 -mers) met postcode 1101 CS, -----------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.5"; --------------------------------------6. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Apeldoorn,plaatselijk bekend op het adres Wapenrustlaan 11 met postcode7321 GP, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie M, nummer8499, groot vierendertig aren en zeventig centiaren, -------------------------welk perceel is belast met zes zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5,lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve vande naamloze vennootschap: N.V. NUON Infra Oost, --------------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.6"; --------------------------------------7. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Breda,plaatselijk bekend op het adres Nieuwe Kadijk 140 met postcode 4816AP, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, nummer 5028, grooteen hectare, zevenenveertig aren en vijfenzeventig centiaren, -------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.7"; --------------------------------------8. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergarage te Bunnik,plaatselijk bekend op het adres Kosterijland 20 met postcode 3981 AJ,kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A, nummers: -------------------- 5816, groot tweeëntwintig centiare; ------------------------------------------ 6043, groot twee are tien centiare; ------------------------------------------ 6044, groot zesenzeventig centiare; ----------------------------------------- 6045, groot zesenzeventig centiare; ----------------------------------------- 6046, groot tweeënzeventig centiare; --------------------------------------- 6047, groot éénendertig centiare; -------------------------------------------- 6048, groot éénenzestig centiare; ------------------------------------------- 6049, groot één are zevenenzeventig centiare; --------------------------- 6050, groot één are; ------------------------------------------------------------ 6051, groot veertien are één centiare; -------------------------------------- 6052, groot negenenvijftig centiare; ----------------------------------------- 6053, groot éénenveertig centiare; ------------------------------------------ 6057, groot negen are vierenvijftig centiare; ------------------------------- 6058 groot een are tweeënzeventig centiare; ----------------------------- 6059, groot één are vier centiare, -------------------------------------------welke percelen zijn belast met twee zakelijke rechten als bedoeld in artikel5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoevevan de naamloze vennootschap: Eneco Energie Infra Utrecht N.V., -------hierna te noemen: "Registergoed A.5.8"; --------------------------------------9. Het perceel grond met kantoorgebouw en toebehoren te ‘s-Gravenhage,plaatselijk bekend op het adres Kortenaerkade 1 met postcode 2518 AXen Anna Palownastraat 1, 3 en 5 met postcode 2518 BA, kadastraal bekendgemeente ‘s-Gravenhage, sectie O, nummers 8042, 8043, 1716 en60107233/478071.9


- 14 -7995 respectievelijk groot acht aren en zestig centiaren, twee centiaren,één are tweeënzestig centiare en achtentwintig are negentig centiare, ---- ten laste van welke percelen door het bevoegd gezag een beschikkingis gegeven als bedoeld in de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1,Wet bodembescherming op negenentwintig juni tweeduizend vijf,welke beschikking op tweeëntwintig augustus tweeduizend vijf is ingeschrevenin register Hypotheken 4 van de Openbare Registersmet kenmerk MIL 2955, -------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.9"; --------------------------------------10. Het perceel grond met kantoorgebouw, trafo en parkeergelegenheid teEindhoven, plaatselijk bekend op het adres Boschdijk 20 met postcode5612 AL, kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie G, nummer6091, groot drieënzeventig aren en zes centiaren, welk perceel is belastmet een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de BelemmeringenwetPrivaatrecht ten behoeve van de besloten vennootschapmet beperkte aansprakelijkheid: NRE Netwerk B.V., -----------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.10"; -------------------------------------11. a. Het perceel grond met twee kantoorgebouwen te Haarlem, plaatselijkbekend op het adres Diakenhuisweg 29 tot en met 45 (onevennummers) met postcode 2033 AP, kadastraal bekend gemeenteHaarlem II, sectie V, nummers 1696, 1697 en 1698, respectievelijkgroot vierendertig aren en negentig centiaren, elf aren en vijfenzeventigcentiaren en één are en vijfenzestig centiaren, ------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.11.1"; ----------------------------------b. Het perceel grond met parkeergelegenheid te Haarlem, gelegen nabijDiakenhuisweg 29 tot en met 45 (oneven nummers) met postcode2033 AP, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie V,nummer 1602, groot vijf aren en zesendertig centiaren, ---------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.11.2", ----------------------------------Registergoed A.5.11.1 en Registergoed A.5.11.2 hierna tezamen tenoemen: "Registergoed A.5.11"; -------------------------------------------------12. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Heerlen,plaatselijk bekend op het adres Geerstraat 121 met postcode 6411NP, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie D, nummer 9387, grootdrieëndertig aren en dertig centiaren, --------------------------------------------ten laste van welk perceel door het bevoegd gezag een beschikking isgegeven als bedoeld in de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembeschermingop vijfentwintig januari tweeduizend, welke beschikking opzesentwintig januari tweeduizend is ingeschreven in register Hypotheken4 van de Openbare Registers met kenmerk MIL 886, ------------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.12"; -------------------------------------60107233/478071.9


- 15 -13. a. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam 4 eafdeling, sectie AG, complexaanduiding 1875-A, appartementsindex1, omvattende: ------------------------------------------------------------------1. het dertig/tweeënzeventigste (30/72 e ) onverdeeld aandeel inhet perceel grond met kantoorgebouw te Rotterdam, gelegenaan de Westerstraat hoek Willemsplein, ten tijde van de splitsingin appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam,sectie AG, nummers 1221 groot vijftien aren en vijfenzeventigcentiaren, 1869, groot vijfentachtig centiaren, 1870,groot achtenvijftig centiaren en 1873, groot een are en elf centiaren;en -------------------------------------------------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van een gedeelte van hetkantoorgebouw, gelegen op de begane grond, eerste-, tweede-,derde- en vierde verdieping, dat blijkens zijn inrichting bestemdis om als kantoor- en commerciële ruimten te worden gebruikt,plaatselijk bekend te Rotterdam op het adres Willemsplein 489-572 met postcode 3016 DN, -------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.13.A1a"; -------------------------------b. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam 4 eafdeling, sectie AG, complexaanduiding 1882-A, appartementsindex1, omvattende: ------------------------------------------------------------------1. het negenennegentig/tweehonderdste (99/200 e ) onverdeeldaandeel in het perceel grond met kantoorgebouw te Rotterdam,gelegen aan de Westerstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechtenkadastraal bekend gemeente Rotterdam,sectie AG, nummers 1656, groot twaalf aren en vierennegentigcentiaren en 1881, groot acht aren en acht centiaren; en --------2. het recht op het uitsluitend gebruik van een gedeelte van hetkantoorgebouw, gelegen in de kelder, op de begane grond enop de eerste- tot en met zesde verdieping, dat blijkens zijn inrichtingbestemd is om als kantoorruimten en fietsenstalling teworden gebruikt, plaatselijk bekend te Rotterdam op het adresWillemsplein 489-572 met postcode 3016 DN, ---------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.13.A1b”; -------------------------------c. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam 4 eafdeling, sectie AG, complexaanduiding 1882-A, appartementsindex179, omvattende: ---------------------------------------------------------------1. het tweehonderd tweeënzeventig/zeshonderd tachtigste(272/680 e ) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraalbekend gemeente Rotterdam, sectie AG, complexaanduiding1882-A, appartementsindex 2, omvattende: --------------60107233/478071.9


- 16 -(i) het zesennegentig/tweehonderdste (96/200 e ) onverdeeld(ii)aandeel in het perceel grond met kantoorgebouw te Rotterdam,gelegen aan de Westerstraat, ten tijde van desplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeenteRotterdam, sectie AG, nummers 1656, groot twaalfaren en vierennegentig centiaren en 1881, groot acht arenen acht centiaren; en ----------------------------------------------het recht op het uitsluitend gebruik van een gedeelte vanhet kantoorgebouw, gelegen op de begane grond en op deeerste-, tweede-, derde- en vierde verdieping, dat blijkenszijn inrichting bestemd is om als parkeergarage met hellingbanente worden gebruikt, plaatselijk bekend te Rotterdamop het adres Willemsplein 489-572 met postcode3016 DN; -------------------------------------------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van honderd drieëntwintig(123) parkeerplaatsen in de parkeergarage op de derde envierde verdieping in het kantoorgebouw, plaatselijk bekend teRotterdam op het adres Willemsplein 489-572 met postcode3016 DN, -------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.13.A179", -----------------------------Registergoed A.5.13.A1a, Registergoed A.5.13.A1b en RegistergoedA.5.13.A179 hierna tezamen te noemen: "Registergoed A.5.13"; ---------14. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Weesp,plaatselijk bekend op het adres Van Houten Industriepark 25 met postcode1381 MZ, kadastraal bekend gemeente Weesp, sectie B, nummers3794 en 3795, respectievelijk groot twintig aren en vijf centiaren en dertigcentiaren, --------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.14"; -------------------------------------15. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Zwolle,plaatselijk bekend op het adres Dokter van Deenweg 1 tot en met 11(oneven nummers) met postcode 8025 BP, kadastraal bekend gemeenteZwolle, sectie B, nummer 6738, groot vijfenzeventig aren en achtentachtigcentiaren, welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld inartikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoevevan de naamloze vennootschap: N.V. Edon Groep, ------------------hierna te noemen: "Registergoed A.5.15"; -------------------------------------16. Het perceel grond met kantoorgebouw, parkeergelegenheid en overigetoebehoren te Alkmaar, plaatselijk bekend op het adres Wognumsebuurt2 met postcode 1817 BH, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectieC, nummers 6375 en 6376, respectievelijk groot één hectare twintig arentwintig centiaren en tien aren twintig centiaren, --------------------------------60107233/478071.9


- 17 -hierna te noemen: "Registergoed B.5.1"; --------------------------------------17. De percelen grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Arnhem,plaatselijk bekend op het adres Mr. E.N. van Kleffenstraat 16 metpostcode 6842 CV, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AC,nummer 7760, groot drieëntwintig aren vierenveertig centiaren, en nummer7762, groot zestien centiaren, -----------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.2"; --------------------------------------18. Het perceel grond met kantoorgebouw te Capelle aan den IJssel, plaatselijkbekend op het adres Roer 288 met postcode 2908 MC, kadastraalbekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, nummer 3536, groottweeëntwintig aren negentig centiaren, ------------------------------------------- ten laste van welk perceel een opstalrecht is gevestigd ten behoevevan de naamloze vennootschap: Eneco N.V., inhoudende de bevoegdheidhoog-/laagspanningskabels door drie gestuurde boringente hebben en te houden in, op of boven het Verkochte, ----------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.3"; --------------------------------------19. a. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aan --den IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsin ---dex 1, omvattende: ------------------------------------------------------------1. het éénduizend vierhonderd veertien/tienduizendste -------------(1.414/10.000e) onverdeeld aandeel in het perceel grond met -het gebouw, bestaande uit vier (4) kantoorgebouwen, twee (2)paviljoens vierhonderd negenenvijftig (459) parkeerplaatsen inde parkeergarage gelegen onder de vier (4) kantoorgebouwenen tweehonderd zeventien (217) parkeerplaatsen buiten op ----maaiveld niveau parkeergelegenheid te Capelle aan den IJssel,plaatselijk bekend Rivium Promenade en Schaardijk, ten tijde --van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend ----gemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, de nummers 2648,2649 en 2650 groot vijftig aren en zestig centiaren, respectievelijk zes aren en zestig centiaren, respectievelijk een hectare, ---vijfennegentig aren en tien centiaren, --------------------------------ten laste van welke in de splitsing in appartementsrechten be --trokken percelen genummerd 2648, 2649 en 2650: ---------------- een opstalrecht is gevestigd ten behoeve van de naamlozevennootschap: Eneco Holding N.V., inhoudende de bevoegdheidtransformatoren met eventueel bijbehoren (zoalsbijvoorbeeld kabeltracés) te hebben en houden in hetgebouw en deze te onderhouden, vervangen en zonodig teverwijderen; en ------------------------------------------------------- een tweetal beschikkingen is gegeven als bedoeld in de ar-60107233/478071.9


- 18 -tikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembescherming opachtentwintig januari negentienhonderd negenennegentig,welke beschikkingen op vierentwintig februari negentienhonderdnegenennegentig zijn ingeschreven in registerHypotheken 4 van de Openbare Registers met kenmerkMIL 2487, welke inschrijving betrekking heeft op het vankracht zijn van een nazorgplan in het kader van een in hetverleden uitgevoerde sanering; en ------------------------------ten laste van welke in de splitsing in appartementsrechten betrokkenpercelen genummerd 2648 en 2649: ------------------------ een tweetal opstalrechten is gevestigd ten behoeve vanhet Hoogheemraadschap van Schieland, inhoudende debevoegdheid een dijklichaam en een primaire waterkeringin eigendom te hebben en te houden; en ----------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het kantoorgebouw 1,plaatselijk bekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, -----------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A1"; ----------------------------b. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsindex2, omvattende: ------------------------------------------------------------1. het éénduizend zevenhonderd tweeënvijftig/tienduizendste(1.752/10.000e) onverdeeld aandeel in de hiervoor in de omschrijvingvan Registergoed B.5.4.A1 onder a. omschreven gemeenschap;en -----------------------------------------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het kantoorgebouw 2,plaatselijk bekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, -----------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A2"; ----------------------------c. De appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, de appartementsindices12 tot en met 161, 174 tot en met 182, 192 tot en met 201,210 tot en met 219, 227 en 260 tot en met 269, elk omvattende: ----1. het een/vierhonderd negenenvijftigste (1/459e) onverdeeld aandeelin het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeenteCapelle aan den IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A,appartementsindex 8, omvattende: -----------------------------------(i) het zevenhonderd vijfenzeventig/tienduizendste -------------(775/10.000e) onverdeeld aandeel in de hiervoor in de ----omschrijving van Registergoed B.5.4.A1 onder a. om ------schreven gemeenschap; en --------------------------------------60107233/478071.9


- 19 -(ii)het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeergaragemet vierhonderd negenenvijftig (459) parkeerplaatsen,plaatselijk bekend Rivium Promenade en de Schaardijk teCapelle aan den IJssel; en ---------------------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats,plaatselijk bekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, -----------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A8a"; ---------------------------d. Het tweeënzestig/eenhonderd negentigste (62/190e) onverdeeldaandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelleaan den IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsindex9, omvattende: ------------------------------------------------1. het tweehonderd vierendertig/tienduizendste (234/10.000e) onverdeeldeaandeel in de hiervoor in de omschrijving van RegistergoedB.5.4.A1 onder a. omschreven gemeenschap; en -------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het parkeerterrein metten minste éénhonderd negentig (190) parkeerplaatsen, plaatselijkbekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, ------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A9a"; ---------------------------e. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsindex3, omvattende: ------------------------------------------------------------------1. het tweeduizend eenhonderd veertig/tienduizendste(2.140/10.000e) onverdeeld aandeel in de hiervoor in de omschrijvingvan Registergoed B.5.4.A1 onder a. omschreven gemeenschap;en -----------------------------------------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het kantoorgebouw 3,plaatselijk bekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, -----------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A3"; ----------------------------f. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsindex4, omvattende: ------------------------------------------------------------------1. het tweeduizend vijfhonderd drieënnegentig/tienduizendste(2.593/10.000e) onverdeeld aandeel in de hiervoor in de omschrijvingvan Registergoed B.5.4.A1 onder a. omschreven gemeenschap;en -----------------------------------------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het kantoorgebouw 4,plaatselijk bekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, -----------------------------------------------------60107233/478071.9


- 20 -hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A4"; ----------------------------g. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsindex5, omvattende: ------------------------------------------------------------------1. het vierhonderd achtenvijftig/tienduizendste (458/10.000e) onverdeeldaandeel in de hiervoor in de omschrijving van RegistergoedB.5.4.A1 onder a. omschreven gemeenschap; en -------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het paviljoen 1, plaatselijkbekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelle aanden IJssel, -----------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A5"; ----------------------------h. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsindex6, omvattende: ------------------------------------------------------------------1. het vierhonderd twintig/tienduizendste (420/10.000e) onverdeeldaandeel in de hiervoor in de omschrijving van RegistergoedB 5.4.A1 onder a. omschreven gemeenschap; en ----------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het paviljoen 2, plaatselijkbekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelle aanden IJssel, -----------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A6"; ----------------------------i. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsindex7, omvattende: ------------------------------------------------------------------1. het eenhonderd tachtig/tienduizendste (180/10.000e) onverdeeldaandeel in de hiervoor in de omschrijving van RegistergoedB.5.4.A1 onder a. omschreven gemeenschap; en ----------2. het recht op het uitsluitend gebruik van de corridor gelegen tussenkantoorgebouw 1 en 2, plaatselijk bekend Rivium Promenadeen de Schaardijk te Capelle aan den IJssel, -----------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A7"; ----------------------------j. De appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, de appartementsindices162 tot en met 173, 183 tot en met 191, 202 tot en met 209,220 tot en met 226, 228 tot en met 259 en 270 tot en met 470, elkomvattende: ---------------------------------------------------------------------1. het een/vierhonderd negenenvijftigste (1/459e) onverdeeld aandeelin het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeenteCapelle aan den IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A,appartementsindex 8, omvattende: -----------------------------------(i) het zevenhonderd vijfenzeventig tienduizendste60107233/478071.9


- 21 -(ii)(775/10.000e) onverdeeld aandeel in de hiervoor in deomschrijving van Registergoed B 5.4.A1 onder a. omschrevengemeenschap; en ------------------------------------het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeergaragemet vierhonderd negenenvijftig (459) parkeerplaatsen,plaatselijk bekend Rivium Promenade en de Schaardijkte Capelle aan den IJssel; en; en -----------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats,plaatselijk bekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, -----------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A8b"; --------------------------k. Het eenhonderd achtentwintig/eenhonderd negentigste (128/190e)onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekendgemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, complexaanduiding2659-A, appartementsindex 9, omvattende: ------------------------------1. het tweehonderd vierendertig/tienduizendste (234/10.000e) onverdeeldaandeel in de hiervoor in de omschrijving van RegistergoedB.5.4.A1 onder a omschreven gemeenschap; en -------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het parkeerterrein metten minste éénhonderd negentig (190) parkeerplaatsen, plaatselijkbekend Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, ------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A9b"; --------------------------l. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsindex10, omvattende: ----------------------------------------------------------------1. het veertien/tienduizendste (14/10.000e) onverdeeld aandeel inde hiervoor in de omschrijving van Registergoed B 5.4.A1 ondera. omschreven gemeenschap; en --------------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het parkeerterrein metelf (11) parkeerplaatsen, plaatselijk bekend Rivium Promenadeen de Schaardijk te Capelle aan den IJssel, ------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.4.A10"; ---------------------------m. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, complexaanduiding 2659-A, appartementsindex11, omvattende: ----------------------------------------------------------------1. het twintig/tienduizendste (20/10.000e) onverdeeld aandeel inde hiervoor in de omschrijving van Registergoed B 5.4.A1 ondera. omschreven gemeenschap; en --------------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van het parkeerterrein metzestien (16) parkeerplaatsen, plaatselijk bekend Rivium Pro-60107233/478071.9


- 22 -menade en de Schaardijk te Capelle aan den IJssel, -------------hierna te noemen: “Registergoed B.5.4.A11”, ---------------------------Registergoed B.5.4.A1, Registergoed B.5.4.A2, Registergoed B.5.4.A8a,Registergoed B.5.4.A9a, Registergoed B.5.4.A3, Registergoed B.5.4.A4,Registergoed B.5.4.A5, Registergoed B.5.4.A6, Registergoed B.5.4.A7, -Registergoed B.5.4.A8b, Registergoed B.5.4.A9b, Registergoed ----------B.5.4.A10 en Registergoed B.5.4.A11 hierna tezamen te noemen: "Re --gistergoed B.5.4"; -------------------------------------------------------------------20. De percelen grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Deventer,plaatselijk bekend op het adres Keulenstraat 11A, 11B, 11C, 11D,11E en 11F met postcode 7418 ET, kadastraal bekend gemeente Deventer,sectie H, nummer 4901 en gemeente Deventer, sectie N, nummer167 respectievelijk groot achtentwintig aren en drieëntwintig centiaren entweeëntwintig are en negenenvijftig centiare, ----------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.5"; --------------------------------------21. a. Het perceel grond met kantoorgebouw te Enschede, plaatselijk bekendop het adres Nijverheidsstraat 28 en 30 met postcode7511 JM, kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie B, nummers7638, 7641, 7642 en 7643, respectievelijk groot een are entwee centiaren, twee aren en eenennegentig centiaren, twee arenen vierennegentig centiaren en zestien aren en vier centiaren, ------het perceel genummerd 7642 is belast met een zakelijk recht alsbedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrechtten behoeve van de gemeente Enschede, --------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.6.1"; ------------------------------b. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Enschede,sectie B, complexaanduiding 7616-A, appartementsindex 1, omvattende:-----------------------------------------------------------------------------1. het tweehonderd zesentwintig/tweehonderd drieënnegentigste(226/293 e ) onverdeeld aandeel in het perceel grond met hetgebouw, bestaande uit een parkeergarage, plaatselijk bekendHaaksbergerstraat te Enschede en ten tijde van de splitsing inappartementsrechten kadastraal bekend gemeente Enschede,sectie B, nummer 7614, groot zestien aren en twaalf centiaren;en ----------------------------------------------------------------------------2. het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerdekken (exclusiefhellingbanen, exclusief trappenhuis en exclusief brandtrap)op de niveaus 1 tot en met 7, met fietsenstalling, kruipruimteen containerruimte op niveau 1, plaatselijk bekendHaaksbergerstraat ongenummerd, ------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.6.A1”, ----------------------------60107233/478071.9


- 24 -(iii) door het bevoegd gezag een beschikking is gegeven als bedoeldin de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembeschermingop negenentwintig april tweeduizend vier, welke beschikkingop drieëntwintig juni tweeduizend vier is ingeschreven inregister Hypotheken 4 van de Openbare Registers met kenmerkMIL 1655, -------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.8.1"; ------------------------------b. Het vierhonderd veertig / vierduizend vierhonderdste (440/4.400 e )onverdeeld aandeel in het perceel grond gelegen in het Telepark teHeerlen, gelegen nabij de hoek Parallelweg, Geerstraat en Schakelweg,bestemd tot (mandelige) weg, kadastraal bekend gemeenteHeerlen, sectie D, nummer 9508, groot twaalf are negenenzestigcentiare, --------------------------------------------------------------------------ten laste van welk perceel: ---------------------------------------------------(i) door het bevoegd gezag een beschikking is gegeven als bedoeldin de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembeschermingop zeven december negentienhonderd negenennegentig,welke beschikking op zesentwintig januari tweeduizend is ingeschrevenin register Hypotheken 4 van de Openbare Registersmet kenmerk MIL 886; ---------------------------------------------------(ii) door het bevoegd gezag een beschikking is gegeven als bedoeldin de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembeschermingop negenentwintig april tweeduizend vier, welke beschikkingop drieëntwintig juni tweeduizend vier is ingeschreven inregister Hypotheken 4 van de Openbare Registers met kenmerkMIL 1655; en ---------------------------------------------------------------(iii) door het bevoegd gezag een beschikking is gegeven als bedoeldin de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembeschermingop veertien september negentienhonderd negenennegentig,welke beschikking op zeventien septembernegentienhonderd negenennegentig is ingeschreven in registerHypotheken 4 van de Openbare Registers met kenmerk MIL831, --------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.8.2", ------------------------------Registergoed B.5.8.1 en B.5.8.2 hierna tezamen te noemen: "RegistergoedB.5.8"; --------------------------------------------------------------------------24. a. het perceel grond met kantoorgebouw te Rotterdam, plaatselijk bekendop het adres Schiedamse Vest 154-156 met postcode 3011BH, kadastraal bekend gemeente Rotterdam 4 e afdeling, sectie AG,nummer 1032, groot vier aren en vijfennegentig centiaren, -----------hierna te noemen: "Registergoed B.5.9.1"; ------------------------------60107233/478071.9


- 26 -en onderhouden; en -----------------------------------------------------------2) de bevoegdheid om in het Verkochte een of meer elektriciteitskabels, telecommunicatie en signaalkabels en/of andere leidingen, eenen ander met toebehoren (zoals verdeelkasten, meet en regelinstallaties, afsluiters en dergelijke) te leggen, hebben, houden en onderhouden, verwijderen of vervangen, voor het overbrengen van elek --trische energie, transport en distributie van gas, voor telecommuni -catie en/of andere doeleinden, ----------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.12"; -------------------------------------28. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Vianen,plaatselijk bekend op het adres Lage Biezenweg 3-5 met postcode 4131LV, kadastraal bekend gemeente Vianen, sectie D, nummer 1419, grootnegenenvijftig aren en tweeënvijftig centiaren, ---------------------------------- ten laste van welk perceel een opstalrecht is gevestigd ten behoevevan de naamloze vennootschap: Eneco N.V., inhoudende de bevoegdheideen hoge- en lagedruk gasleiding te hebben en te houdenin het Verkochte; ----------------------------------------------------------- ten laste van welk perceel: een opstalrecht is gevestigd ten behoevevan de naamloze vennootschap: Oasen N.V., inhoudende de bevoegdheidkabels en leidingen te hebben en te houden in, op of bovenhet Verkochte; en ---------------------------------------------------------- welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5,lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoevevan het gemeentelijk energiebedrijf van de gemeente Dordrecht, ----hierna te noemen: "Registergoed B.5.13"; -------------------------------------29. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Vlaardingen,plaatselijk bekend op het adres Westlandseweg 190 met postcode3131 HX, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie F, nummer606, groot vijfentwintig aren en vierendertig centiaren, -----------------hierna te noemen: "Registergoed B.5.14"; -------------------------------------30. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeerterrein voor zevenenveertigparkeerplaatsen te Zwolle, plaatselijk bekend op het adres Doktervan Deenweg 120-124 met postcode 8025 BN, kadastraal bekend gemeenteZwolle, sectie B, nummers 6464 en 6465, respectievelijk grootzesentwintig aren en achtenveertig centiaren en vijf aren en zeven centiaren,waarbij ten laste van perceel met nummer 6465 een zakelijk rechtals bedoeld in artikel 5, lid3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrechtis gevestigd ten behoeve van N.V. Nederlandse Gasunie, -----------hierna te noemen: "Registergoed B.5.15"; -------------------------------------31. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Amersfoort,plaatselijk bekend op het adres Ruimtevaart 24 tot en met 28 (even60107233/478071.9


- 27 -nummers) met postcode 3824 MX, kadastraal bekend gemeente Amersfoort,sectie P, nummer 2236, groot zestig aren en eenentwintig centiaren,welk perceel is belast met: ---------------------------------------------------- twee zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van deBelemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap:Eneco Energie Infra Utrecht N.V.; en ------------------------- een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de BelemmeringenwetPrivaatrecht ten behoeve van de gemeente Amersfoort,------------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.1"; --------------------------------------32. De voortdurende erfpacht, waarvan de verplichting tot het jaarlijks betalenvan de canon gedeeltelijk is afgekocht tot één juni tweeduizend negenendertig,van het perceel grond en waarvoor deels een canon wordtvoldaan van elfduizend driehonderd veertien euro en tweeënzestig cent(EUR 11.314,62) – in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam- kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie M, nummer447, groot veertig aren en dertien centiaren, met het daarop voor rekeningvan de erfpachter gestichte kantoorgebouw met parkeergelegenheiden toebehoren, plaatselijk bekend te Amsterdam op het adres Karspeldreef4 met postcode 1101 CJ, -----------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.2"; --------------------------------------33. De voortdurende erfpacht, ingegaan op zestien juni negentienhonderdachtennegentig, waarvan de verplichting tot het jaarlijks betalen van decanon is afgekocht tot zestien juni tweeduizend achtenveertig, van hetperceel grond – in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam- kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie M, nummer 601,groot een hectare, negenentwintig aren en zevenennegentig centiaren,met de daarop voor rekening van de erfpachter gestichte drie (3) kantoorgebouwenmet parkeergarage en toebehoren, plaatselijk bekend teAmsterdam op het adres Hullenbergweg 81 tot en met 135 (onevennummers) met postcode 1101 CL, ------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.3"; --------------------------------------34. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Arnhem,plaatselijk bekend op het adres Mr. B.M. Telderstraat 7 met postcode6842 CT, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekendgemeente Arnhem, sectie AC, nummer 7803, groot zevenenveertigaren en vijfenveertig centiaren, ----------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.4"; --------------------------------------35. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectieA, complexaanduiding 5871-A, appartementsindex 2, omvattende: -------A. het zesennegentig/honderd zesentwintigste (96/126 e ) onverdeeld60107233/478071.9


- 28 -aandeel in het perceel grond met drie kantoorgebouwen, ondergelegenparkeergarage en een voorterrein met parkeergelegenheid teBreda, gelegen te Breda op de hoek van de Claudius Prinsenlaanen de Verlengde Poolseweg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechtenkadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie A,nummer 5869, groot een hectare, vijf aren en tachtig centiaren; en -B. het recht op het uitsluitend gebruik van twee kantoorgebouwen metfietsenberging en technische ruimten in de parkeergarage en éénhonderdveertien (114) parkeerplaatsen in de parkeergarage eneenendertig (31) parkeerplaatsen op het parkeerdek, plaatselijk bekend(4818 CL) Breda, Verlengde Poolseweg 6 tot en met 32 (evennummers), -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.5"; --------------------------------------36. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectieA, complexaanduiding 5871-A, appartementsindex 1, omvattende: -------A. het dertig/honderd zesentwintigste (30/126 e ) onverdeeld aandeel inhet perceel grond met drie kantoorgebouwen, ondergelegen parkeergarageen een voorterrein met parkeergelegenheid te Breda,gelegen te Breda op de hoek van de Claudius Prinsenlaan en deVerlengde Poolseweg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechtenkadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie A, nummer5869, groot een hectare, vijf aren en tachtig centiaren; en ------------B. het recht op het uitsluitend gebruik van een kantoorgebouw metfietsberging en technische ruimten in de parkeergarage en drieënvijftig(53) parkeerplaatsen in de parkeergarage, plaatselijk bekendte (4818 CL) Breda, Verlengde Poolseweg 34 tot en met 46 (evennummers), -----------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.6"; --------------------------------------37. Het perceel grond met kantoorgebouw en toebehoren te Eindhoven,plaatselijk bekend op het adres Limburglaan 36 en 36A met postcode5652 AA, kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie D, nummers 905 en1304, respectievelijk groot tweeëndertig aren en tien centiaren en drieëntwintigaren en negentien centiaren, ---------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.8"; --------------------------------------38. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Hilversum,plaatselijk bekend op het adres Marathon 1 en 1A tot en met 1Mmet postcode 1213 PA, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectieD, nummer 3769, groot tweeëntwintig aren en negenendertig centiaren, -- welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5,lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoevevan de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Hilversum, --60107233/478071.9


- 29 -hierna te noemen: "Registergoed C.5.9.1"; ------------------------------------Het negen/eenhonderdste (9/100 e ) onverdeeld aandeel in het perceelgrond gelegen in het kantorenpark ‘Arena’ te Hilversum, bestemd totgemeenschappelijk nut van het in de omschrijving van het RegistergoedC.5.9.1) bedoelde kantoorgebouw en de vijf (5) daarnaast gelegen kantoorgebouwen,kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie D nummers3770 en 3775, respectievelijk groot een hectare vijfentwintig arenen vijfentachtig centiaren en zeven centiaren, ---------------------------------- welke percelen zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoevevan de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Hilversum,-------------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.9.2", ------------------------------------Registergoed C.5.9.1 en Registergoed C.5.9.2 hierna tezamen te noemen:"Registergoed C.5.9"; -------------------------------------------------------39. De erfpacht, ingegaan op twaalf februari negentienhonderd zevenennegentigen eindigend op drie september eenentwintighonderd negentig,waarvan de verplichting tot het jaarlijks betalen van de canon is afgekochtvoor de volledige duur van de erfpacht, van het perceel grond – ineigendom toebehorend aan de besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid: N.S. Vastgoed B.V., gevestigd te Utrecht - kadastraalbekend gemeente Hilversum, sectie N, nummer 8658, groot drieëntwintigaren en eenennegentig centiaren, met het daarop voor rekening van deerfpachter gestichte kantoorgebouw met ondergelegen parkeergarage entoebehoren, plaatselijk bekend te Hilversum op het adres Wilhelminastraat21 met postcode 1211 RH, ----------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.10"; -------------------------------------40. De eeuwigdurende erfpacht, ingegaan op veertien april negentienhonderdnegenennegentig, waarvan de verplichting tot het jaarlijks betalenvan de canon is afgekocht tot vijftien april tweeduizend vierenzeventig,van het perceel grond – in eigendom toebehorend aan de gemeente Leiden- kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie X, nummer 4126, grootzevenenzestig aren en zestig centiaren, met het daarop voor rekeningvan de erfpachter gestichte gebouw met parkeergelegenheid en toebehoren,plaatselijk bekend te Leiden op het adres Archimedesweg 4 metpostcode 2333 CN, ------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.11"; -------------------------------------41. Het perceel grond met kantoorgebouw te Leeuwarden, plaatselijk bekendop het adres Lange Marktstraat 11 met postcode 8911 AD en Zuidersingel2, 4, 6, 8 en 16 met postcode 8911 AV, uitmakende een gedeelte tergrootte van ongeveer een hectare, vijfendertig aren en achtentwintig60107233/478071.9


- 30 -centiaren van het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwarden,sectie G, nummer 16684, en wel het resterend gedeelte van het kadastraleperceel zoals geheel door Verkoper verkregen als vermeld in artikel6, ----------------------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.12.1"; ----------------------------------Het perceel grond met parkeergarage te Leeuwarden, gelegen aan deLange Marktstraat, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveereenenzeventig aren en zesenveertig centiaren van het perceel kadastraalbekend gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 16683, en welhet resterend gedeelte van het kadastrale perceel zoals geheel doorVerkoper verkregen als vermeld bij de hierna te vermelden titel van aankomst(deel 9168 / nummer 23), --------------------------------------------------Hierna te noemen: "Registergoed C.5.12.2", ----------------------------------Registergoed C.5.12.1 en C.5.12.2 hierna tezamen te noemen: "RegistergoedC.5.12"; ---------------------------------------------------------------------42. De erfpacht, ingegaan op vijftien augustus tweeduizend een en eindigendop veertien augustus eenentwintig honderd, waarvan de verplichtingtot het jaarlijks betalen van de canon is afgekocht tot veertien augustustweeduizend eenenvijftig, van het perceel grond – in eigendomtoebehorend aan de gemeente Schiedam - kadastraal bekend gemeenteSchiedam, sectie N, nummer 855, groot elf aren en vijfentachtig centiaren,met het daarop voor rekening van de erfpachter gestichte kantoorgebouwen overige werken en beplantingen te Schiedam, plaatselijk bekendop het adres Karel Doormanweg 60 tot en met 92 (even nummers)met postcode 3115 JD, -------------------------------------------------------------- ten laste van welk perceel door het bevoegd gezag een beschikkingis gegeven als bedoeld in de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembeschermingop eenentwintig juni negentienhonderd negenennegentig,welke beschikking op tien augustus negentienhonderd negenennegentigis ingeschreven in register Hypotheken 4 van deOpenbare Registers met kenmerk MIL 2806, -----------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.13.1"; ----------------------------------Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectieN, complexaanduiding 833-A, appartementsindex 1, omvattende: ---------a. het tienduizend veertien/vierentwintigduizend honderd vierentwintigste(10.014/24.124e) onverdeeld aandeel in de erfpacht, ingegaanop vijftien augustus tweeduizend een en eindigend op veertien augustuseenentwintig honderd, waarvan de verplichting tot het jaarlijksbetalen van de canon is afgekocht tot veertien augustus tweeduizendeenenvijftig, van het perceel grond – in eigendomtoebehorend aan de gemeente Schiedam - kadastraal bekend ge-60107233/478071.9


- 31 -meente Schiedam, sectie N, nummer 831, groot tweeënzeventigaren en zevenenvijftig centiaren, met het daarop voor rekening vande erfpachter gerealiseerde casu quo nog te realiseren parkeervoorzieningmet in totaal driehonderd zevenenvijftig (357) parkeerplaatsenen overige werken en beplantingen te Schiedam, gelegennabij de Karel Doormanweg, -------------------------------------------------ten laste van welk perceel door het bevoegd gezag een beschikkingis gegeven als bedoeld in de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembeschermingop eenentwintig juni negentienhonderd negenennegentig,welke beschikking op tien augustus negentienhonderd negenennegentigis ingeschreven in register Hypotheken 4 van deOpenbare Registers met kenmerk MIL 2806; en -------------------------b. het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaatsen op deniveaus 1, 2 en 3 met rijbanen, gelegen nabij de Karel Doormanweg,te Schiedam, -------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.13.A1”, --------------------------------Registergoed C.5.13.1 en Registergoed C.5.13.A1 tezamen te noemen:"Registergoed C.5.13"; -------------------------------------------------------------43. De erfpacht, ingegaan op een oktober negentienhonderd eenentachtigen eindigend op dertig september tweeduizend tachtig, waarvan de verplichtingtot het jaarlijks betalen van de canon is afgekocht tot en metdertig september tweeduizend tachtig, van het perceel grond – in eigendomtoebehorend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:N.S. Vastgoed B.V., gevestigd te Utrecht - kadastraal bekendgemeente Catharijne, sectie D, nummer 9135, groot tweeënzestig arenen vijfendertig centiaren, met het daarop voor rekening van de erfpachtergestichte kantoorgebouw met fietsenstalling (met uitzondering van dedaarin staande muur), parkeergelegenheid en overig toebehoren, plaatselijkbekend te Utrecht op het adres Mineurslaan 20 met postcode 3521AG, --------------------------------------------------------------------------------------- ten laste van welk perceel door het bevoegd gezag een beschikkingis gegeven als bedoeld in de artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembeschermingop zeven juli tweeduizend vier, welke beschikkingop dertien januari tweeduizend vijf is ingeschreven in register Hypotheken4 van de Openbare Registers met kenmerk MIL 1681; en ----- ten laste van welk perceel door het bevoegd gezag een beschikkingis gegeven als bedoeld in de artikel 55 Wet bodembescherming,welke beschikking op zestien november tweeduizend zes is ingeschrevenin register Hypotheken 4 van de Openbare Registers metkenmerk MIL 2143, ------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed C.5.14"; -------------------------------------60107233/478071.9


- 32 -44. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Amersfoort,plaatselijk bekend op het adres Lichtpenweg 6 met postcode3821 BA, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie M, nummers35 en 166, respectievelijk groot drieënzeventig centiaren en vijftien arenen vijftien centiaren, -----------------------------------------------------------------welk perceel genummerd 35 is belast met twee zakelijke rechten als bedoeldin artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrechtten behoeve van de naamloze vennootschap: Eneco Energie InfraUtrecht N.V., --------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed D.5.1"; --------------------------------------45. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Arnhem,plaatselijk bekend op het adres Vlaardingenweg 7, 9 en 11 metpostcode 6843 GN, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AC,nummer 5569, groot drieëndertig aren en tien centiaren, --------------------hierna te noemen: "Registergoed D.5.2"; --------------------------------------46. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Arnhem,plaatselijk bekend op het adres Mr. E.N. van Kleffenstraat 6 metpostcode 6842 CV, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AC,nummer 7033, groot zesentwintig aren en vijf centiaren, --------------------hierna te noemen: "Registergoed D.5.3"; --------------------------------------47. Het perceel grond met kantoorgebouw en verdere aanhorigheden teArnhem, plaatselijk bekend op het adres Broerenstraat 37-39 met postcode6811 EB, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie O nummer8077, groot tien aren en vijfentachtig centiaren, -------------------------------hierna te noemen: "Registergoed D.5.4"; --------------------------------------48. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Heerlen,plaatselijk bekend op het adres Geerstraat 115 met postcode 6411NP, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie D, nummer 9221, grootvierentwintig aren, -------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed D.5.5"; --------------------------------------49. Het perceel grond met twee kantoorgebouwen en parkeergelegenheid teNieuwegein, plaatselijk bekend op het adres Merwedeplein 5 tot en met27 (oneven nummers) met postcode 3432 GN, kadastraal bekend gemeenteJutphaas, sectie D, nummer 2841, groot eenenzestig aren envijfentachtig centiaren, --------------------------------------------------------------- welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5,lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoevevan de naamloze vennootschap: Eneco Energie Infra Utrecht N.V., -hierna te noemen: "Registergoed D.5.6"; --------------------------------------50. Het voortdurend recht van erfpacht, alsmede het daaraan gekoppelderecht van opstal, ingegaan op een juni negentienhonderd vierennegentig60107233/478071.9


- 33 -waarvan de verplichting tot het jaarlijks betalen van de volledige canonvoor de gehele looptijd van de erfpacht is afgekocht, van het perceelgrond – in eigendom toebehorend aan de naamloze vennootschap: N.V.Nederlandse Spoorwegen, gevestigd te Utrecht – kadastraal bekendgemeente Sittard, sectie K nummer 3062, groot twintig aren en achtentachtigcentiaren, met het daarop door of voor rekening van de erfpachteraangebrachte gebouw en overige werken en beplantingen – hierna tezamenaan te duiden als het Gebouw – plaatselijk bekend te Sittard opde adressen Stationsplein 5, 5A, 5B en 5C met postcode 6131 AT, -------hierna te noemen: "Registergoed D.5.7"; --------------------------------------51. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Amersfoort,plaatselijk bekend op het adres Disketteweg 2 en 4 met postcode3821 AR, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie K, nummers4548, 4549 en 4627, respectievelijk groot achtenvijftig aren en vijf centiaren,drie aren en tachtig centiaren en vier aren en drieëntwintig centiaren,--------------------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed E.5.8"; ---------------------------------------52. Het perceel grond met kantoorgebouw en toebehoren te Amsterdam,plaatselijk bekend op het adres Stadhouderskade 85 met postcode 1073AT, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie R, nummer 1843,groot negen aren en eenenzestig centiaren, ------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed E.5.9"; ---------------------------------------53. De voortdurende erfpacht, ingegaan op zestien juni negentienhonderdnegenennegentig, waarvan de verplichting tot het jaarlijks betalen van decanon is afgekocht tot zestien juni tweeduizend negenenveertig, van hetperceel grond – in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam- kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie K, nummer3036, groot tweeëntwintig aren en veertig centiaren, met het daarop voorrekening van de erfpachter gestichte kantoorgebouw met parkeergelegenheiden toebehoren, plaatselijk bekend te Amsterdam op het adresNaritaweg 199 met postcode 1043 CB, ------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed E.5.10"; -------------------------------------54. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Arnhem,plaatselijk bekend op het adres Kramersgildeplein 82 / IJssellaan82 respectievelijk met postcode 6826 KP en 6826 DW, kadastraal bekendgemeente Arnhem, sectie T, nummer 2934, groot zestig aren enzesenveertig centiaren, -------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed E.5.11"; -------------------------------------55. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Arnhem,plaatselijk bekend op het adres Utrechtsestraat 38, 38 I, 38A, 38B,38C, 38D, 38E, 38G, 38H, 38J, 38K, 38L en 38M met postcode 6811 LZ,60107233/478071.9


- 34 -kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie P, nummer 6003, groot vijftienaren en vijfenzeventig centiaren, --------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed E.5.12"; -------------------------------------56. Het perceel grond met kantoorgebouw en toebehoren te Ede (Gelderland),plaatselijk bekend op het adres Rubensstraat 185 tot en met 189(oneven nummers) met postcode 6717 VE, kadastraal bekend gemeenteEde, sectie D, nummer 8633, groot zevenentwintig aren en vijfenvijftigcentiaren, welk perceel is belast met twee zakelijke rechten als bedoeldin artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht tenbehoeve van de gemeente Ede, --------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed E.5.13"; -------------------------------------57. Het perceel grond met het kantoorgebouw en parkeerterrein te Groningenvoor honderd twintig (120) parkeerplaatsen, gelegen nabij de LeonardSpringerlaan, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie R,nummer 3077, groot eenenveertig aren en zes centiaren, -------------------hierna te noemen: "Registergoed E.5.14"; -------------------------------------58. Het perceel grond met kantoorgebouw te ‘s-Gravenhage, plaatselijk bekendop het adres Verhulstplein 13 met postcode 2517 SC, kadastraalbekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie N, nummer 7652, groot achtaren en tweeënzestig centiaren, terzake van welke perceel: ----------------a. met betrekking tot het op de grond aanwezige kantoorgebouw eenrangschikking bekend is als beschermd stadsgezicht in de zin vande Monumentenwet 1988, waarvan blijkt uit een inschrijving in deOpenbare Registers de dato eenentwintig september negentienhonderdachtentachtig; en --------------------------------------------------------b. door het bevoegd gezag een beschikking is gegeven als bedoeld inde artikelen 29, lid 1, en 37, lid 1, Wet bodembescherming op negenentwintigjuni tweeduizend vijf, welke beschikking op zevenentwintignovember tweeduizend is ingeschreven in register Hypotheken4 van de Openbare Registers met kenmerk MIL 1484, ------------hierna te noemen: "Registergoed F.5.16"; -------------------------------------59. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Deventer,plaatselijk bekend op het adres Verlengde Kazernestraat 1 tot enmet 9 (oneven nummers) met postcode 7417 ZA, kadastraal bekend gemeenteDeventer, sectie C, nummer 2193, groot vijfentwintig aren en zeventiencentiaren, --------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed F.5.17"; -------------------------------------60. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Son(gemeente Son en Breugel), plaatselijk bekend op het adres SciencePark Eindhoven 5057 met postcode 5692 EB, kadastraal bekend gemeenteSon en Breugel, sectie B, nummer 2382, groot een hectare, acht60107233/478071.9


- 35 -aren en achtentachtig centiaren, --------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed F.5.18"; -------------------------------------61. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Woerden,plaatselijk bekend op het adres Vijzelmolenlaan 9 met postcode3447 GX, kadastraal bekend gemeente Woerden, sectie A, nummer6740, groot zesenveertig aren en vijfenveertig centiaren, -------------------hierna te noemen: "Registergoed F.5.19"; -------------------------------------62. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeerterrein voor tweeënvijftigparkeerplaatsen te Zwolle, plaatselijk bekend op het adres Emmastraat6 tot en met 20 (even nummers) met postcode 8011 AG, kadastraalbekend gemeente Zwolle, sectie E, nummer 2609, grootzesentwintig aren en tweeëndertig centiaren, ----------------------------------hierna te noemen: "Registergoed F.5.20"; -------------------------------------63. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Zwolle,plaatselijk bekend op het adres Hanzelaan 334 tot en met 344 (evennummers) met postcode 8017 JL, kadastraal bekend gemeente Zwolle,sectie P, nummer 2598, groot negenentwintig aren en drieënzestig centiaren,------------------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed F.5.21"; -------------------------------------64. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel,sectie M, complexaanduiding 664-A, appartementsindex 4, omvattende:a. het negenhonderd veertig/een duizendste (940/1.000 e ) onverdeeldaandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeenteWeesperkarspel, sectie M, complexaanduiding 664-A, appartementsindex2, omvattende: ---------------------------------------------------(i) het vijfenvijftig/honderdste (55/100e) onverdeeld aandeel in devoortdurende erfpacht, ingegaan op een april negentienhonderdnegenennegentig, waarvan de verplichting tot betaling van decanon is afgekocht tot en met eenendertig maart tweeduizendnegenenveertig, van het perceel grond – in eigendom toebehorendaan de gemeente Amsterdam - met het daarop door ofvoor rekening van erfpachter te realiseren kantoorgebouw West,gelegen aan de Arena boulevard te Amsterdam, ten tijde van desplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeenteWeesperkarspel, sectie M, nummer 586 groot drieëndertigaren en negenenveertig centiaren; en ------------------------(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van de kantoren met toebehoren,gelegen op de begane grond en de eerste tot en met devijfde verdieping, plaatselijk bekend Arenaboulevard te Amsterdam61 tot en met 75 en 79; --------------------------------------------b. het recht op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimte gelegen op60107233/478071.9


- 36 -de begane grond, plaatselijk bekend te Amsterdam op het adresArena boulevard 61 tot en met 75 (oneven nummers) met postcode1101 DL, -------------------------------------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed G.5.22.A4"; --------------------------------Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel,sectie M, complexaanduiding 629-A, appartementsindex 5, omvattende:a. het negenhonderd vijfenveertig/een duizendste (945/1.000 e ) onverdeeldaandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeenteWeesperkarspel, sectie M, complexaanduiding 629-A, appartementsindex1, omvattende: --------------------------------------------(I) het vierentwintig /honderdste (24/100e) onverdeeld aandeel in: -(i) de voortdurende erfpacht, ingegaan op een april negentienhonderdnegenennegentig, waarvan de verplichting tot betalingvan de canon is afgekocht tot en met eenendertig maarttweeduizend negenenveertig, van het perceel grond – in eigendomtoebehorend aan de gemeente Amsterdam - met hetdaarop door of voor rekening van erfpachter te realiserenkantoorgebouw Oost, gelegen aan de Arena boulevard teAmsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechtenkadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie M,nummer 622 groot achtennegentig aren en zeven centiaren;en -------------------------------------------------------------------------(ii) de voortdurende erfpacht, ingegaan op een april negentienhonderdnegenennegentig, waarvan de verplichting tot betalingvan de canon is afgekocht tot en met eenendertig maarttweeduizend negenenveertig, van het perceel grond – in eigendomtoebehorend aan de gemeente Amsterdam – opwelk perceel de erfpacht slechts recht geeft op het gebruikvan de fly-over welke door of voor rekening van erfpachterwordt of is gerealiseerd boven het in dit sub (ii) bedoelde kadastraleperceel, en van de grond, voor zover benodigd voorde constructieve delen van de hiervoor bedoelde fly-over, gelegenaan de Arena boulevard te Amsterdam, ten tijde van desplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeenteWeesperkarspel, sectie M, nummer 621 groot negenaren en achtenzestig centiaren; en --------------------------------(II) het recht op het uitsluitend gebruik van de kantoren met toebehoren,gelegen op de begane grond en de eerste tot en met devijfde verdieping, plaatselijk bekend Arena boulevard te Amsterdam81 tot en met 95, 117 tot en met 121 en 129 tot en met133; --------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 37 -b. recht op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimte gelegen op debegane grond en de eerste tot en met vijfde verdieping, plaatselijkbekend te Amsterdam op het adres Arena boulevard 83 tot en met95 (oneven nummers), 117 tot en met 121 (oneven nummers) en129 tot en met 133 (oneven nummers) met postcode 1101 DM, -----hierna te noemen: "Registergoed G.5.22.A5", --------------------------------Registergoed G.5.22.A4 en G.5.22.A5 tezamen te noemen: "RegistergoedG.5.22"; -------------------------------------------------------------------------65. De voortdurende erfpacht, ingegaan op een februari negentienhonderdzevenennegentig, waarvan de verplichting tot het jaarlijks betalen van decanon is afgekocht tot een februari tweeduizend zevenenveertig, van hetperceel grond – in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam- kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie K, nummer2942, groot eenentwintig aren en zevenendertig centiaren, met het daaropvoor rekening van de erfpachter gestichte kantoorgebouw met parkeergelegenheiden toebehoren, plaatselijk bekend te Amsterdam op hetadres Barajasweg 60 met postcode 1043 CP, ----------------------------------hierna te noemen: "Registergoed G.5.23"); ------------------------------------66. De voortdurende erfpacht, ingegaan op een juni negentienhonderd negentig,waarvan de verplichting tot het jaarlijks betalen van de canon isafgekocht tot een juni tweeduizend veertig, van het perceel grond – ineigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam - kadastraal bekendgemeente Weesperkarspel, sectie M, nummer 359, groot vierentwintigaren en tachtig centiaren, met het daarop voor rekening van deerfpachter gestichte kantoorgebouw met parkeergelegenheid en toebehoren,plaatselijk bekend te Amsterdam Zuidoost op het adres Paalbergweg26 tot en met 36 (even nummers) met postcode 1105 BV, -------hierna te noemen: "Registergoed G.5.24"; -------------------------------------67. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Barneveld,plaatselijk bekend op het adres Nijverheidsplein 21 met postcode3771 MR, kadastraal bekend gemeente Voorthuizen, sectie H, nummer2283, groot vierenveertig aren en negentien centiaren, ----------------------hierna te noemen: "Registergoed G.5.25"; -------------------------------------68. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Barneveld,plaatselijk bekend op het adres Baron van Nagelstraat 136 metpostcode 3771 LL, kadastraal bekend gemeente Voorthuizen, sectie H,nummer 2284, groot vijfentwintig aren en zesennegentig centiaren, ------hierna te noemen: "Registergoed G.5.26"; -------------------------------------69. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Diemen,plaatselijk bekend op het adres Diemermere 1 tot en met 9 (onevennummers) met postcode 1112 TA, kadastraal bekend gemeente Diemen,60107233/478071.9


- 38 -sectie D, nummer 1816, groot zeventig aren en vijfentwintig centiaren, --hierna te noemen: "Registergoed G.5.27"; en ---------------------------------70. Het perceel grond met kantoorgebouw en parkeergelegenheid te Gouda,plaatselijk bekend op het adres Harderwijkweg 1 met postcode 2803 PW,kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer 3220, groot achtenveertigaren en zestig centiaren, ----------------------------------------------hierna te noemen: "Registergoed G.5.28". -------------------------------------De hiervoor omschreven registergoederen hierna tezamen ook te noemen:"Verkochte". Ieder registergoed dat deel uitmaakt van het Verkochte wordthierna ook “Registergoed” genoemd. -------------------------------------------------De comparanten verklaren dat partijen overeenkomen: ---------------------------------Artikel 1. Levering van het Verkochte --------------------------------------------------------1.1. Levering Registergoed D.5.1, Registergoed D.5.2, Registergoed G.5.22en Registergoed G.5.24 aan Koper 1 ------------------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 12 hierbij aan Koper 1, die bij deze aanvaardt: RegistergoedD.5.1 en Registergoed G.5.24; ----------------------------------------------------- Verkoper 7 hierbij aan Koper 1, die bij deze aanvaardt: RegistergoedD.5.2; en -------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 35 hierbij aan Koper 1, die bij deze aanvaardt: RegistergoedG.5.22. ---------------------------------------------------------------------------------1.2. Levering Registergoed B.5.11 aan Koper 2 ----------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert Verkoper 32 hierbij aan Koper2, die bij deze aanvaardt: Registergoed B.5.11. --------------------------------1.3. Levering Registergoed A.5.6, Registergoed A.5.9, Registergoed B.5.3,Registergoed B.5.14, Registergoed C.5.4 en Registergoed F.5.20 aanKoper 3 --------------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 37 hierbij aan Koper 3, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.6; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 22 hierbij aan Koper 3, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.9; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 20 hierbij aan Koper 3, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.3; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 18 hierbij aan Koper 3, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.14; ----------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 36 hierbij aan Koper 3, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.4; en -------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 9 hierbij aan Koper 3, die bij deze aanvaardt: RegistergoedF.5.20. ----------------------------------------------------------------------------------1.4. Levering Registergoed C.5.10, Registergoed C.5.11, Registergoed D.5.3,60107233/478071.9


- 39 -Registergoed D.5.5, Registergoed D.5.7, Registergoed E.5.12, RegistergoedE.5.13 en Registergoed F.5.19 aan Koper 4 --------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 10 hierbij aan Koper 4, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.10; ---------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 39 hierbij aan Koper 4, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.11; ---------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 14 hierbij aan Koper 4, die bij deze aanvaardt: RegistergoedD.5.3; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 2 hierbij aan Koper 4, die bij deze aanvaardt: RegistergoedD.5.5; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 9 hierbij aan Koper 4, die bij deze aanvaardt: RegistergoedD.5.7; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 15 hierbij aan Koper 4, die bij deze aanvaardt: RegistergoedE.5.12; ----------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 28 hierbij aan Koper 4, die bij deze aanvaardt: RegistergoedE.5.13; en ------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 13 hierbij aan Koper 4, die bij deze aanvaardt: RegistergoedF.5.19. ----------------------------------------------------------------------------------1.5. Levering Registergoed A.5.4, Registergoed A.5.14, Registergoed B.5.6,Registergoed C.5.1 en Registergoed C.5.9 Koper 5 -----------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 22 hierbij aan Koper 5, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.4; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 1 hierbij aan Koper 5, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.14; ----------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 44 hierbij aan Koper 5, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.6; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 38 hierbij aan Koper 5, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.1; en -------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 4 hierbij aan Koper 5, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.9. -----------------------------------------------------------------------------------1.6. Levering Registergoed A.5.2, Registergoed A.5.11 en RegistergoedE.5.11 aan Koper 6 -----------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 41 hierbij aan Koper 6, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.2; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 42 hierbij aan Koper 6, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.11; en ------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 15 hierbij aan Koper 6, die bij deze aanvaardt: RegistergoedE.5.11. ----------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 40 -1.7. Levering Registergoed B.5.2, Registergoed F.5.18, Registergoed G.5.27,Registergoed E.5.14 en Registergoed C.5.8 aan Koper 7 ----------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 24 hierbij aan Koper 7, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.2; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 13 hierbij aan Koper 7, die bij deze aanvaardt: RegistergoedF.5.18, Registergoed G.5.27 en Registergoed E.5.14; en -------------------- Verkoper 20 hierbij aan Koper 7, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.8. -----------------------------------------------------------------------------------1.8. Levering Registergoed A.5.13 en Registergoed B.5.1 aan Koper 8 ---------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 29 hierbij aan Koper 8, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.13; en ------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 46 hierbij aan Koper 8, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.1. -----------------------------------------------------------------------------------1.9. Levering Registergoed C.5.2, Registergoed C.5.14, Registergoed G.5.28en Registergoed B.5.7 aan Koper 9 --------------------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 23 hierbij aan Koper 9, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.2 en Registergoed C.5.14; ----------------------------------------------------- Verkoper 26 hierbij aan Koper 9, die bij deze aanvaardt: RegistergoedG.5.28; en ------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 27 hierbij aan Koper 9, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.7. -----------------------------------------------------------------------------------1.10. Levering Registergoed A.5.5, Registergoed C.5.5, Registergoed D.5.4,Registergoed E.5.9 en Registergoed B.5.10 aan Koper 10 --------------------- Verkoper 22 hierbij aan Koper 10, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.5; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 18 hierbij aan Koper 10, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.5; en -------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 19 hierbij aan Koper 10, die bij deze aanvaardt: RegistergoedD.5.4, Registergoed E.5.9 en Registergoed B.5.10; --------------------------1.11. Levering Registergoed A.5.10, Registergoed D.5.6, Registergoed G.5.26en Registergoed A.5.7 aan Koper 11 ------------------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 44 hierbij aan Koper 11, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.10; ----------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 27 hierbij aan Koper 11, die bij deze aanvaardt: RegistergoedD.5.6; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 18 hierbij aan Koper 11, die bij deze aanvaardt: RegistergoedG.5.26; en -----------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 41 -- Verkoper 25 hierbij aan Koper 11, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.7. -----------------------------------------------------------------------------------1.12. Levering Registergoed F.5.16, Registergoed B.5.9, Registergoed E.5.8 enRegistergoed C.5.12 aan Koper 12 ---------------------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 3 hierbij aan Koper 12, die bij deze aanvaardt: RegistergoedF.5.16; ----------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 8 hierbij aan Koper 12, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.9; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 10 hierbij aan Koper 12, die bij deze aanvaardt: RegistergoedE.5.8; en -------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 17 hierbij aan Koper 12, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.12. ---------------------------------------------------------------------------------1.13. Levering Registergoed B.5.13, Registergoed C.5.13, RegistergoedE.5.10, Registergoed F.5.17, Registergoed F.5.21, Registergoed G.5.23en Registergoed G.5.25 aan Koper 13 ----------------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 21 hierbij aan Koper 13, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.13; ----------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 43 hierbij aan Koper 13, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.13; ---------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 29 hierbij aan Koper 13, die bij deze aanvaardt: RegistergoedE.5.10 en Registergoed G.5.25; ---------------------------------------------------- Verkoper 27 hierbij aan Koper 13, die bij deze aanvaardt: RegistergoedF.5.17; ----------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 6 hierbij aan Koper 13, die bij deze aanvaardt: RegistergoedF.5.21; en ------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 15 hierbij aan Koper 13, die bij deze aanvaardt: RegistergoedG.5.23. ---------------------------------------------------------------------------------1.14. Levering Registergoed C.5.3 en Registergoed B.5.8 aan Koper 14 ---------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 30 hierbij aan Koper 14, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.3; en -------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 31 hierbij aan Koper 14, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.8. -----------------------------------------------------------------------------------1.15. Levering Registergoed A.5.12, Registergoed A.5.15, Registergoed B.5.5,Registergoed B.5.12 en Registergoed C.5.6 een Koper 15 --------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 16 hierbij aan Koper 15, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.12; ----------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 11 hierbij aan Koper 15, die bij deze aanvaardt: Registergoed60107233/478071.9


- 42 -A.5.15 en Registergoed B.5.5; ------------------------------------------------------ Verkoper 45 hierbij aan Koper 15, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.12; en ------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 27 hierbij aan Koper 15, die bij deze aanvaardt: RegistergoedC.5.6. -----------------------------------------------------------------------------------1.16. Levering Registergoed A.5.1, Registergoed A.5.3, Registergoed A.5.8 enRegistergoed B.5.15 aan Koper 16 ---------------------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert: ------------------------------------- Verkoper 40 hierbij aan Koper 16, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.1; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 34 hierbij aan Koper 16, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.3; ------------------------------------------------------------------------------------ Verkoper 20 hierbij aan Koper 16, die bij deze aanvaardt: RegistergoedA.5.8; en -------------------------------------------------------------------------------- Verkoper 7 hierbij aan Koper 16, die bij deze aanvaardt: RegistergoedB.5.15. ----------------------------------------------------------------------------------1.17. Levering Registergoed B.5.4 aan Koper 17 ----------------------------------------Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert Verkoper 33 hierbij aan Koper17, die bij deze aanvaardt: Registergoed B.5.4. --------------------------------1.18. Overeenkomstig de Koopovereenkomst leveren Verkopers aan Kopers, onvoorwaardelijken niet onderhevig aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietigingdan ook, het Verkochte hetwelk niet is bezwaard met beslagen ofhypotheken of inschrijvingen daarvan, dan wel met andere beperkte rechtendan erfdienstbaarheden, en vrij is van kwalitatieve verplichtingen, bijzonderelasten en/of kettingbedingen, een en ander voorzover uit deze akte daarvanniet anders blijkt. De Verkopers dragen hierbij over aan Kopers, gelijk Kopershierbij aanvaarden, alle rechten en bevoegdheden ten behoeve van het Verkochte.---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2. Koopprijs en betaling; verrekening ----------------------------------------------2.1. De koopprijs voor het Verkochte bedraagt één miljard éénhonderd zeventigmiljoennegenhonderdachtenvijftigduizend driehonderd negenenvijftig euro(EUR 1.170.958.359,00), onverminderd aanpassing op grond van het bepaaldein de Koopovereenkomst. ------------------------------------------------------------2.2. Kopers hebben voornoemde koopprijs en alle overige bedragen welke Kopersaan Verkopers verschuldigd zijn, als opgenomen in een nota van afrekeningdoor mij, notaris, opgesteld, voldaan door storting op de rekening ten namevan Derdengelden Notariaat Houthoff Buruma Rotterdam. Verkopers verlenenKopers kwijting voor de betaling van voornoemde koopprijs en alle overigebedragen welke Kopers aan Verkopers verschuldigd zijn blijkens voornoemdenota van afrekening. -----------------------------------------------------------------------Artikel 3. Aflevering, risico ----------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 43 -3.1. De feitelijke levering (aflevering) van het Verkochte vindt plaats terstond nade ondertekening van deze akte. Kopers dragen het risico van het Verkochteper het moment van ondertekening van deze akte. ---------------------------------Artikel 4. Overgang, overdracht van rechten, contractsovername -------------------4.1. Verkopers dragen aan Kopers over, gelijk Kopers aanvaarden, alle aanspraken,voor zover overdraagbaar, die nu of te eniger tijd kan doen gelden tenaanzien van (een gedeelte van het) Verkochte, met inbegrip van (gedeeltenvan ) meeverkochte roerende zaken uit hoofde van welke garantieovereenkomstof garantiecertificaten, en alle aanspraken jegens een bouwer, (onder)aannemer,installateur of leverancier. Kopers zijn bevoegd om de overdrachtvan de betreffende rechten te bewerkstelligen, door mededeling tedoen aan de personen jegens wie de rechten kunnen worden uitgeoefend. ---4.2. Voor zover overdraagbaar, dragen Verkopers hierbij aan Kopers over, welkehierbij aanvaarden, alle rechten en aanspraken met betrekking tot het Verkochtejegens voorgaande eigenaren en overige derden ten aanzien van milieukundigeaspecten. ----------------------------------------------------------------------4.3. Voorts dragen relevante Verkopers hierbij over aan relevante Kopers, gelijkde relevante Kopers hierbij aanvaarden, alle rechten, onder last van de daarmeegepaard gaande verplichtingen, voortvloeiende uit de bestaande serviceenonderhoudstcontracten. Zowel de relevante Verkopers als de relevanteKopers zijn bevoegd om, nadat overdracht van het Verkochte heeft plaatsgevonden,onderhavige overdracht van rechten, onder de last van de daarmeeverband houdende verplichtingen, welke voortvloeien uit voornoemde contractenmede te delen aan de betreffende wederpartijen waarmee de relevanteVerkopers (en/of rechtsvoorgangers van de relevante Verkopers) voornoemdecontracten zijn aangegaan. ---------------------------------------------------Kopers vrijwaren Verkopers ten aanzien van verplichtingen voortvloeiend uitvoornoemde contracten welke opeisbaar zullen worden na onderhavige overdrachtvan het Verkochte. ----------------------------------------------------------------Verkopers vrijwaren Kopers ten aanzien van verplichtingen voortvloeiend uitvoornoemde overeenkomsten welke opeisbaar zijn geworden vóór onderhavigeoverdracht van het Verkochte. -----------------------------------------------------Artikel 5. Voorgaande overeenkomsten ------------------------------------------------------5.1. Voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen geldenhetgeen tussen hen is overeengekomen in de Koopovereenkomst. Eventueleovereengekomen opschortende voorwaarden ter zake van het Verkochtezijn vervuld. ------------------------------------------------------------------------------Artikel 6. Omzetbelasting ------------------------------------------------------------------------6.1. Een verwijzing naar “levering” in dit artikel 6 is een verwijzing naar een leveringvan goederen in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. De Belastingdienstheeft bevestigd dat de levering van de Registergoederen ver-60107233/478071.9


- 44 -meld in Bijlage 11 van de Koopovereenkomst (welke Registergoederen rechtenvan erfpacht betreffen) in de zin van de wet op de omzetbelasting 1968wordt beschouwd als de levering van goederen, hetgeen blijkt uit een briefvan de Belastingdienst gehecht aan de Koopovereenkomst als Bijlage 6 eneen brief van de Belastingdienst de dato zesentwintig februari tweeduizendzeven, van welke brief een kopie aan deze akte zal worden gehecht als Bijlage2. ----------------------------------------------------------------------------------------6.2. Iedere Verkoper van een Registergoed garandeert dat hij ondernemer is in dezin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en dat de levering plaatsvindttenminste na twee jaar na de datum van eerste ingebruikname van ieder Registergoed.----------------------------------------------------------------------------------6.3. Partijen zijn van mening dat artikel 31 van de Wet op de Omzetbelasting 1968van toepassing is op de levering van de Registergoederen. ----------------------6.4. Indien artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassingis op de levering van de Registergoederen, geldt het volgende: -----------------6.4.1. De levering van Registergoed A.5.14, Registergoed D.5.5, RegistergoedF.5.16, Registergoed C.5.9, Registergoed F.5.21, Registergoed D.5.2, RegistergoedB.5.15, Registergoed B.5.9, Registergoed D.5.7, RegistergoedF.5.20, Registergoed C.5.10, Registergoed E.5.8, Registergoed B.5.5, RegistergoedD.5.1, Registergoed G.5.24, Registergoed G.5.27, RegistergoedF.5.18, Registergoed E.5.14, Registergoed E.5.11, Registergoed C.5.12, RegistergoedE.5.9, Registergoed D.5.4, Registergoed B.5.10, RegistergoedA.5.9, Registergoed C.5.14, Registergoed G.5.28, Registergoed B.5.7, RegistergoedB.5.8, Registergoed B.5.11, Registergoed A.5.6, Registergoed A.5.1,Registergoed B.5.6, Registergoed A.5.10, Registergoed B.5.12 en RegistergoedB.5.1. is vrijgesteld van omzetbelasting, en noch de desbetreffendeVerkoper van voornoemde Registergoederen noch de desbetreffende Koperheeft een optieverzoek tot belaste levering van deze Registergoederen bij debelastingdienst ingediend. ----------------------------------------------------------------6.4.2. De desbetreffende Verkopers en Kopers opteren voor de belaste levering vanRegistergoed A.5.15, Registergoed F.5.19, Registergoed D.5.3, RegistergoedE.5.12, Registergoed G.5.23, Registergoed A.5.12, Registergoed G.5.26, RegistergoedB.5.14, Registergoed B.5.3, Registergoed C.5.8, RegistergoedA.5.8, Registergoed B.5.13, Registergoed A.5.5, Registergoed C.5.2, RegistergoedB.5.2, Registergoed A.5.7, Registergoed C.5.6, Registergoed D.5.6,Registergoed E.5.13, Registergoed G.5.25, Registergoed E.5.10, RegistergoedC.5.3, Registergoed B.5.4, Registergoed A.5.3, Registergoed C.5.4,Registergoed C.5.11, Registergoed A.5.2 en Registergoed C.5.13. De desbetreffendeKoper en Verkoper van ieder voornoemd Registergoed hebben eenoptieverzoek tot belaste levering van ieder voornoemd Registergoed ingediend,zoals blijkt uit de aan deze akte als Bijlage 3 gehechte kopieën van60107233/478071.9


- 45 -voornoemde optieverzoeken. ------------------------------------------------------------6.4.3. De desbetreffende Verkopers en de Kopers opteren voor de belaste leveringvan delen van Registergoed C.5.5, Registergoed A.5.4, Registergoed F.5.17,Registergoed A.5.13, Registergoed C.5.1, Registergoed A.5.11 en RegistergoedG.5.22. Vorenbedoelde gedeelten van Registergoed C.5.5, RegistergoedA.5.4, Registergoed F.5.17, Registergoed A.5.13, Registergoed C.5.1en Registergoed A.5.11 blijken uit het aan deze akte als Bijlage 4 gehechteoverzicht. Het gedeelte van Registergoed G.5.22 betreft het gedeelte dat nietaan Eurosport wordt verhuurd. ----------------------------------------------------------De Koper en de Verkoper van voornoemde Registergoederen hebben een optieverzoektot belaste levering van ieder voormeld deel van de Registergoedereningediend, zoals blijkt uit de aan deze akte als Bijlage 5 gehechte kopieënvan voornoemde optieverzoeken. -----------------------------------------------Artikel 7. Overdrachtsbelasting ----------------------------------------------------------------7.1. Ter zake van de verkrijging van het Verkochte is overdrachtsbelasting verschuldigd.De verschuldigde overdrachtsbelasting komt voor rekening vanKopers. ---------------------------------------------------------------------------------------7.2. Indien de grondslagwaarde van een Registergoed wordt verminderd op grondvan artikel 13 van de Wet belastingen van rechtsverkeer omdat de desbetreffendeVerkoper (of haar rechtsvoorganger(s)) dit/deze registergoed(eren)heeft verkregen binnen zes maanden voor heden, zal de desbetreffende Koperaan de desbetreffende Verkoper betalen het verschil tussen het bedragdat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd (zonder voornoemde verminderingvan de heffingsgrondslag) en het werkelijk aan overdrachtsbelastingverschuldigde bedrag. Het vooromschreven is in elk geval van toepassingten aanzien van de overdracht van Registergoed A.5.4, RegistergoedA.5.5, Registergoed A.5.7, Registergoed A.5.8, Registergoed A.5.9, RegistergoedA.5.12, Registergoed A.5.13, Registergoed A.5.14, RegistergoedA.5.15, Registergoed B.5.2, Registergoed B.5.3, Registergoed B.5.4, RegistergoedB.5.5, Registergoed B.5.7, Registergoed B.5.8, Registergoed B.5.9,Registergoed B.5.10, Registergoed B.5.11, Registergoed B.5.13, RegistergoedB.5.14, Registergoed B.5.15, Registergoed C.5.2, Registergoed C.5.3,Registergoed C.5.5, Registergoed C.5.6, Registergoed C.5.8, RegistergoedC.5.9, Registergoed C.5.10, Registergoed C.5.12, Registergoed C.5.14, RegistergoedD.5.1, Registergoed D.5.2, Registergoed D.5.3, RegistergoedD.5.4, Registergoed D.5.5, Registergoed D.5.6, Registergoed D.5.7, RegistergoedE.5.8, Registergoed E.5.9, Registergoed E.5.10, RegistergoedE.5.11, Registergoed E.5.12, Registergoed E.5.13, Registergoed E.5.14, RegistergoedF.5.16, Registergoed F.5.17, Registergoed F.5.18, RegistergoedF. 5.19, Registergoed F.5.20, Registergoed F.5.21, Registergoed G.5.23,Registergoed G.5.24, Registergoed G.5.25, Registergoed G.5.26, Register-60107233/478071.9


- 46 -goed G.5.27 en Registergoed G.5.28. -------------------------------------------------Artikel 8. Wijze van verkrijging en omschrijving bijzondere lasten en beperkingen.----------------------------------------------------------------------------------------------8.1. Registergoed A.5.1 (Stationsplein 2, Almelo) -------------------------------------Verkoper 40 verklaart dat het Registergoed A.5.1 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Zwolle op twee juli tweeduizend drie in registerHypotheken 4, deel 12359, nummer 150, van een afschrift van een akte vanlevering, op één juli tweeduizend drie verleden voor mr. J. ten Have, notariste Amsterdam. ------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.1 betrek -king hebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijk --luidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de akte van levering envestiging opstalrecht, op twintig december tweeduizend twee verleden voormr. J. ten Have, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschrevenop drieëntwintig december tweeduizend twee in register Hypotheken4, deel 12291, nummer 101, van de Openbare Registers te Zwolle, woordelijkluidende: ------------------------------------------------------------------------------“7.2. In ieder geval is bekend en wordt verwezen naar het bepaalde voorko ---mende in: ------------------------------------------------------------------------------------1. de op zes maart negentienhonderdachtennegentig voor een waarnemervan Mr. J.J. Gambon, destijds notaris te Enschede, verleden akte van levering,waarvan een afschrift is ingeschreven op negen maart negentienhonderdachtennegentigin register Hypotheken 4, deel 9871, nummer 52, van deopenbare registers voor onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpenzijn, gehouden door de Dienst voor het kadaster en de openbareregisters te Zwolle, alsmede de op vierentwintig september tweeduizendeenvoor Mr. F.H.J. Glandrup, notaris te Enschede, verleden akte van levering,waarvan een afschrift is ingeschreven op vijfentwintig september tweeduizendeen in register Hypotheken 4, deel 11726, nummer 64 van de openbare registersvoor onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn,gehouden door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zwolle,woordelijk luidende: --------------------------------------------------------------------“14. 1. Voor het bestaan van erfdienstbaarheden als dienend erf en/of kwali --tatieve verplichtingen wordt verwezen naar: ------------------------------------------de akte op negentien april negentienhonderddrieënnegentig verleden voor ---mr. M.J. Brugma, notaris te Enschede, waarvan een afschrift is ingeschrevenin de openbare registers van de bewaring te Zwolle op twintig april negen -----tienhonderddrieënnegentig in deel 7559 nummer 36, in welke akte het oude -kadastrale perceel 827 is aangeduid als perceel 1, en waarin woordelijk staat60107233/478071.9


- 47 -vermeld: --------------------------------------------------------------------------------------"10.1. Ter uitvoering van hetgeen partijen in de overeenkomst van ruiling zijnovereengekomen worden de volgende erfdienstbaarheden gevestigd:"(enzovoort) ----------------------------------------------------------------------------------b. ten laste van perceel 1 en ten behoeve van de gemeente als eigenaar vande naburige erven, wordt een erfdienstbaarheid gevestigd inhoudende de ----verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat in perceel1 ten behoeve van nutsvoorzieningen leidingen, kabels en rioleringsbuizen --worden gelegd en onderhouden door de Gemeente; voorzover deze verplich -ting niet als erfdienstbaarheid kan worden gevestigd deze verplichting bij wij--ze van kwalitatieve verplichting aan KNTC (eigenaar van perceel 1) opge -----legd." -----------------------------------------------------------------------------------------b. de akte op negentien april negentienhonderddrieënnegentig verleden voormr. M. J. Brugma, notaris te Enschede, waarvan een afschrift is ingeschrevenin de openbare registers van de bewaring te Zwolle op twintig april negentienhonderddrieënnegentigin deel 7559 nummer 37 en waarin woordelijkstaat vermeld: -------------------------------------------------------------------------------"Vestiging erfdienstbaarheden. ----------------------------------------------------------10.1. Ter uitvoering van hetgeen partijen in de koopovereenkomst zijn overeengekomenworden gevestigd ten bate en ten laste van het verkochteen het overigens aan verkoper blijvende gedeelte van de percelen kadastraalbekend gemeente Stad Almelo, sectie D nummers 843 en 827,strekkende tot: ----------------------------------------------------------------------- een recht van overpad en weg ten behoeve van de aan verkoper blijvendepercelen om vanaf de Egbert Gorterstraat te komen van en te gaan naargeprojecteerde binnenplein met parkeerplaatsen; --------------------------------- een recht van overpad en weg ten behoeve van het verkochte om vanaf deop het verkochte aangelegde parkeerplaatsen te komen van en te gaannaar de openbare weg welke aansluit op de geprojecteerde brug over hetkanaal gelegen noord-westelijk van het verkochte; -------------------------------- het aanleggen en in stand houden van parkeerplaatsen, tevens inhoudendede last van gebruik te dulden van parkeerplaatsen, zoals voorlopig geprojecteerdop de aan deze akte gehechte tekening met kenmerk V. -------------10.2. De kosten van onderhoud van de parkeerplaatsen en van de wegenwelke met bedoelde erfdienstbaarheden zijn belast, alsmede de kostenvan het gebruik en onderhoud van de in artikel 7.2 bedoelde afsluitingkomen voor rekening van de eigenaren van de heersende en lijdendeerven naar verhouding van hun gebruik." -------------------------------------Met betrekking tot bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar: --------------1. een onderhandse akte van verkoop en koop, getekend op twintig augustusnegentienhonderdeenenvijftig, in duplo geregistreerd te Almelo op veertien60107233/478071.9


- 48 -september negentienhonderdeenenvijftig, deel 24 folio 63 nummer 1038,overgeschreven in de openbare registers van de bewaring te Almelo op negenentwintigseptember negentienhonderdeenenvijftig in deel 1162 nummer110, waarin een verplichting ten laste van een gedeelte van perceel 1 werdbedongen ten behoeve van de toenmalige naamloze vennootschap: N.V.Maatschappij Overijsselsche Kanalen, welke verplichting volgens verklaringgedaan naar beste weten van de Gemeente geen effect meer kan sorteren; --2. een akte op vijf oktober negentienhonderdnegenendertig verleden voor J.Gideonse, destijds notaris te Almelo, overgeschreven in de openbare registersvan de bewaring te Almelo op elf oktober negentienhonderdnegenendertigin deel 983 nummer 103, en een akte op vier juni negentienhonderdzestigverleden voor H.P. Hazewinkel, destijds notaris te Almelo, overgeschreven inde openbare registers van de bewaring te Almelo op vier juni negentienhonderdzestigin deel 1351 nummer 38, waarin verplichtingen werden bedongenten behoeve van de naamloze vennootschap: N.V. Nederlandse Spoorwegen,welke verplichtingen naar de mening van verkoper evenmin nog effect kunnensorteren of - gezien de voorgenomen herinrichting in overleg met N.V.Nederlandse Spoorwegen - niet of nauwelijks bezwaarlijk zullen zijn;”; en -----2. de op achttien juli tweeduizendtwee voor een waarnemer van Mr. F.H.J.Glandrup, notaris te Enschede, verleden akte van levering waarvan een afschriftis ingeschreven op negentien juli tweeduizendtwee in register Hypotheken4, deel 12156, nummer 7, van de openbare registers voor onroerendezaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden door deDienst voor het kadaster en de openbare registers te Zwolle, woordelijk luidende:----------------------------------------------------------------------------------------“Kapverbod (Artikel 1.11) -----------------------------------------------------------------a. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat in de gemeente een kapverordeningvan toepassing is op grond waarvan het niet is toegestaan houtopstandte kappen zonder een schriftelijke kapvergunning van burgemeester en wethouders.Koper verklaart eveneens te weten dat het feit dat de gemeentegrond verkoopt niet betekent dat desgevraagd ook een kapvergunning zalworden verleend. Koper verklaart van de gemeente informatie te hebben ontvangenomtrent eventueel of nabij de onroerende zaak aanwezige en tehandhaven waardevolle bomen. --------------------------------------------------------b. Bij overtreding van het onder a bedoelde verbod zal de wederpartij een direktopeisbare boete verschuldigd zijn van maximaal eenhonderdduizend gulden(f 100.000,=) ofwel vijfenveertigduizend drie honderdachtenzeventig euroen twee eurocent (€ 45.378,02). --------------------------------------------------------Radio-en televisie-antennes (Artikel 1.12) --------------------------------------------Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat volgens wettelijke voorschriften deplaatsing van antenneconstructies slechts onder bepaalde voorwaarden is60107233/478071.9


- 49 -toegestaan. ----------------------------------------------------------------------------------Geschillenregeling (1.15) -----------------------------------------------------------------Alle geschillen, die naar aanleiding van de verkoopovereenkomst mochtenontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die,welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullenworden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Almelo, tenzij partijenterzake van die geschillen arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituutovereenkomen. -----------------------------------------------------------------------------Boetebepaling (Artikel 1.16) -------------------------------------------------------------a. Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de verkoopovereenkomsten het daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemeneverkoopvoorwaarden, verbeurt de wederpartij, na ingebrekstelling enna verloop van de ingebrekstelling bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeenteeen onmiddellijk opeisbare boete van tien procent van de koopprijsop welk bedrag de door de gemeente terzake van de tekortkoming in de nakomingte lijden schade wederzijds onveranderlijk wordt bepaald, tenzij inenig artikel waarvan het verbod wordt overtreden, een ander boete is bepaald.-----------------------------------------------------------------------------------------b. Naast het in lid a gestelde behouden de gemeente en koper het recht ombij niet-nakoming van enige verplichting nakoming te vorderen. -----------------4. 2. Koper en haar rechtverkrijgenden dienen te gedogen dat door de gemeenteof een door haar aan te wijzen derde, de benodigde of wenselijkeherstel- of onderhoudswerkzaamheden aan eventueel in de grond aanwezigekabels en leidingen worden uitgevoerd. -----------------------------------------------Kettingbeding (Artikel 2.16) --------------------------------------------------------------5.1. a. Koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor ---zich aanvaardt, het bepaalde in artikelen 1.11 en 1.12 van de “Algemene -----Voorwaarden” en artikel 4.2 van deze akte bij overdracht van het geheel of --een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van -een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leg --gen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële -akte woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte van direct opeisbare ---boete van maximaal tweehonderdvijftigduizend gulden (f 250.000,=) ofwel ----eenhonderddertienduizend vierhonderdvijfenveertig euro en vijf eurocent (€ --113.445,05) ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laat -ste om daarnaast nakoming en de eventueel meer geleden schade te vorde --ren. --------------------------------------------------------------------------------------------b. Op gelijke wijze als hiervoor onder lid a is bepaald, verbindt koper zich je --gens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieu---we eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de inlid a bedoelde artikelen, als de in lid a en in het onderhavige lid b opgenomen60107233/478071.9


- 50 -verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvol----------gers/zakelijk gerechtigden. Elke op volgende vervreemder neemt daarbij na --mens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.”. ------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------12 Bepalingen ter zake van het Opstalrecht --------------------------------------12.1. De gerechtigde tot het Opstalrecht is aan de eigenaar geen periodiekevergoeding verschuldigd. ---------------------------------------------------------12.2. De tegenprestatie voor het vestigen van het Opstalrecht wordt geachtte zijn begrepen in de vergoeding van de koop en levering van het Verkochte.-------------------------------------------------------------------------------12.3. Het Opstalrecht heeft een looptijd van tien (10) jaar. -----------------------12.4. Verkoper zal de Installaties aan Koper verhuren voor een periode van -vijf (5) jaar. De betreffende huurovereenkomst gaat in op de datum vande oplevering van het Verkochte. De huurprijs bedraagt vier miljoen ---vierennegentigduizend zeshonderdvijfenzestig euro (EUR ----------------4.094.665,00) voor de volledige duur van de huurovereenkomst. Partij -en gaan uit van een omzetbelasting vrijgestelde verhuur van de in arti -kel 16 bedoelde installaties. Indien de verhuur van die installaties tochmet omzetbelasting belast is, komt deze omzetbelasting voor rekeningen risico van Verkoper. -----------------------------------------------------------12.5. Het bepaalde in artikel 5:105, lid2 Burgerlijk Wetboek is op het Opstalrechtniet van toepassing. --------------------------------------------------------12.6. Bij het einde van de hiervoor in lid 4 van dit artikel omschreven huurovereenkomstheeft Koper het recht de Installaties te kopen voor eenprijs van vijfhonderdvier duizend negenhonderd euro (EUR 504.900,00)vrij op naam. De koop en levering van de Installaties zal worden vastgelegdin een notariële akte, in welke akte tevens zal worden geconstateerddat het Opstalrecht, ten gevolge van de levering, is geëindigd.-----------------------------------------------------------------------------------------12.7. Indien Koper geen gebruik wenst te maken van het in het vorige lid vandit artikel bedoelde recht tot koop dan dient Koper dit uiterlijk zes (6)maanden voor afloop van de in dit artikel bedoelde huurovereenkomstaan Verkoper mede te delen. Verkoper is alsdan bevoegd de Installaties,na afloop van de huurovereenkomst, in overleg met Koper te verwijderen.Zodra de installaties door Verkoper zijn verwijderd zullen partijenin een notariële akte constateren dat verwijdering heeftplaatsgevonden en Verkoper voor zoveel nodig afstand doen van hetopstalrecht, welke afstand door Koper zal worden aanvaard. De kostenvan bedoelde akte alsmede de eventueel verschuldigde overdrachtsbelastingzijn voor rekening van Verkoper. --------------------------------------Registergoed A.5.2 (Zuidpoolsingel 2, Alphen aan den Rijn) -----------------60107233/478071.9


- 51 -Verkoper 41 verklaart dat het Registergoed A.5.2. door haar in eigendom is --verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster --en de Openbare Registers te Zoetermeer op één augustus tweeduizend driein register Hypotheken 4, deel 40172, nummer 105, van een afschrift van eenakte van levering, op eenendertig juli tweeduizend drie verleden voor mr. J. --ten Have, notaris te Amsterdam. --------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.2. be -----trekking hebben wordt verwezen naar: ------------------------------------------------1. voormelde titel van aankomst, woordelijk luidende als volgt: ------------------In ieder geval is bekend en wordt verwezen naar het bepaalde voorkomendein: ---------------------------------------------------------------------------------------------de op zestien augustus tweeduizend twee voor Mr. K.E.J. Dijk, notaris te Amsterdam,verleden akte van levering, waarvan een afschrift is ingeschreven --op negentien augustus tweeduizend twee in register Hypotheken 4, deel ------18438, nummer 29, van de openbare registers voor onroerende zaken en derechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden door de Dienst voor het -kadaster en de openbare registers te Zoetermeer, woordelijk luidende: --------"Bepalingen ---------------------------------------------------------------------------------Koper en verkoper verklaarden dat zij de koopovereenkomst en de leveringzijn aangegaan onder de bepalingen en bedingen vermeld in het <strong>koopcontract</strong>,waaronder: ---------------------------------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------9. a. Aan de grond, gelegen tussen de stichten opstallen en de overeenge ----komen uitgiftegrens tot het gemeentelijk openbaar gebied, mag geen anderebestemming, zelfs niet tijdelijk, worden gegeven dan die van groen, water, ---verhard terrein en/of verharde paden; genoemde grond mag slechts worden -gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met bovenbedoelde ----bestemmingen; daarop mag niets, van welke aard ook, worden gebouwd of --gesteld, uitgezonderd die zaken die in het civieltechnisch inrichtingsplan zijn -opgenomen; ---------------------------------------------------------------------------------b. Het groen, het verharde terrein en de verharde paden moeten behoorlijkworden aangelegd conform het van de bouwvergunning deel uitmakende civieltechnischinrichtingsplan en tevens te worden onderhouden; ----------------c. van het gedeelte van het verkochte, dat op aangebrachte tekening 31-01-VI de dato negentien juni tweeduizend één schematisch mede is aangegevenmet een grof puntraster, zal door koper het straatniveau bestemd worden totopenbaar gebied in de zin van de Wegenwet; ---------------------------------------d. Partijen treden in overleg, indien als gevolg van toekomstige ontwikkelingenhet bepaalde in het vorige lid dient te worden heroverwogen; ---------------e. De van het verkochte deel uitmakende hoog gelegen sloot op twee meteronder Nieuw Amsterdams Peil, dat op bijgevoegde tekening 31-01-VI de dato60107233/478071.9


- 52 -negentien juni tweeduizend één schematisch mede is aangegeven met eenhorizontale lijnarcering, zal het openbaar water, na aanleg ervan door koperin opdracht van de gemeente in beheer en onderhoud komen bij koper; -------f. Het onderhoud (zowel technisch/bouwkundig als financieel) van de onderartikel 3 sub b genoemde duikerconstructie ten behoeve van het laag gelegenwater op twee meter vijftig onder Nieuw Amsterdams Peil, voor zovergelegen op het verkochte komen voor rekening van koper; ---------------------g. Het beheer van de in het vorig lid genoemde duikerconstructie zal door degemeente met het waterschap Wilck en Wiericke nader worden geregeld; ----h. De door koper aan te brengen stootplaten in de strook gelegen op de grensvan het verkochte en het openbaar gebied ter plekke van de aan te leggenparkeergarage, welke op bijgevoegde tekening 31-01-VI de dato negentienjuni tweeduizend één is aangeduid met een onderbroken streep punt lijn, zullenin eigendom en beheer en onderhoud, inclusief de daarboven aan tebrengen verhardingen, berusten bij koper; --------------------------------------------i. De door koper onder sub h aan te brengen stootplaten mogen niet wordenaangebracht boven de onder 3 sub b genoemde duikerconstructie ten behoevevan het laag gelegen water. ---------------------------------------------------j. De gemeente zal geen aansprakelijkheid accepteren aan eigendommen vanderden als gevolg van nalatig onderhoud aan deze onder artikel sub h genoemdestootplaten inclusief de daarboven gelegen bestrating; ---------------k. Het beheer van de onder sub b. van dit artikel genoemde inrichting van hetgroen, verharde paden en verharde terreinen, alsmede het onderhoud van deonder sub e. van dit artikel genoemde hoog gelegen sloot voor zover gelegenbinnen het verkochte, kan indien de gemeente een vorm van parkmanagementovereenkomt met toekomstige eigenaren en/of gebruikers binnen hetplangebied van de stationsomgeving, alsnog nader worden geregeld. ----------10. Indien het voor de uitvoering van herbestratings-, ophogings- en/of reconstructiewerkzaamhedenop gemeentegrond nodig is, dat daarbij een aangrenzendestrook van het verkochte ter breedte van maximaal één metertwintig dient te worden betrokken, dient de koper dit te gedogen. Ophogingen/of herbestrating van het resterende gedeelte van het verkochte dient (indiengewenst) door en voor rekening van de koper te geschieden. Eventueleverwijdering en herplaatsing van erfafscheidingen in het kader van hiervoorgenoemde werkzaamheden dient eveneens door en voor rekening van de koperte geschieden. -------------------------------------------------------------------------11. Bij niet-nakoming of overtreding van enige bepaling van de artikelen 9 en10 is de koper, na ingebrekestelling aan de gemeente voor elke maand datde overtreding/niet-nakoming duurt een onmiddellijke opeisbare boete en invorderbareboete verschuldigd van vier duizend vijfhonderd zevenendertigeuro en tachtig eurocent (€ 4.537,80). Alles onverminderd het recht van de60107233/478071.9


- 53 -gemeente tot het vorderen van nakoming met vergoeding van kosten, schadenen intresten. Dit laatste met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 6:92 BW.12. a. De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen benodigd is ten behoevevan noodzakelijke nutsleidingen met bijbehorende nutsvoorzieningen ophaar perceel en aangrenzende percelen op, in of boven de grond wordt aangebrachten onderhouden. ---------------------------------------------------------------De koper is verplicht al hetgeen ingevolge sub a van dit artikel is aangebrachtniet te doen verwijderen. -----------------------------------------------------------------Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan,herstellen of vernieuwen van de in sub a bedoelde zaken, zal door de eigenaarvan de kabels, leidingen en/of riolering voor diens rekening worden hersteldof, indien koper dit wenst, aan de koper worden vergoed. ------------------b. De koper dient mee te werken aan de vestiging van een beperkt recht tenbehoeve van de eigenaar van de kabels, leidingen en/of rioleringen, mits dezevroegtijdig zorgvuldig in de gevels van de gebouden kunnen worden ingepast.------------------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------13. a. Ten laste van het gedeelte van het verkochte, dat op bijgevoegde tekening31-01-VI de dato negentien juni met de hoofdletter A is aangeduiddient in de directe omgeving een meterkast met een afmeting van één meterzestig centimeter bij één meter dertig centimeter bij dertig centimeter (breedtemaal hoogte maal diepte) te worden geplaatst ten behoeve van het gemeentelijkerioolgemaal. Voor de meterkast alsmede de in het verkochte te leggenvoedingskabels dient een recht van opstal te worden gevestigd. ----------------b. De situering van de meterkast dient te voldoen aan de vastgestelde veiligheidseisenen dient niet ver van het in gemeentegrond te plaatsen rioolgemaalte liggen. ------------------------------------------------------------------------------c. Het recht van opstal zal voor onbepaalde tijd worden gevestigd. -------------De koper casu quo zijn rechtsopvolgers van de met dit recht van opstal belastegrond kan (kunnen) dit recht niet opzeggen. --------------------------------------14. Voor het aanbrengen en plaatsen van reclame (naamborden daaronderbegrepen) op de grond en hetgeen zich daarop bevindt is schriftelijke vergunningvan burgemeester en wethouders of van de directeur grondgebiedvereist. Indien in strijd wordt gehandeld met de in de eerste alinea van dit artikelgenoemde bepaling, hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheidom op kosten van koper te doen verrichten of weg te nemen al datgene,wat in strijd met het bovenstaande is weggelaten of aangebracht en tot dateinde het betrokken erf te doen betreden door de daartoe door hen aangewezenpersonen, met de bepaling dat de koper voor elke dag dat hij weigerttoegang tot zijn erf te verlenen, een boete van vijfenveertig euro en achtendertigeurocent (EUR 45,38) zal verbeuren aan de gemeente, onverminderd60107233/478071.9


- 54 -het recht van deze om schadevergoeding te eisen, indien daartoe grondenzijn. Bij niet-nakoming van de eerste alinea van dit artikel verbeurt de koperdoor de enkele overtreding aan de gemeente een boete van zes duizend achthonder zes euro en zeventig eurocent (EUR 6.806,70), welke boete directopeisbaar en invorderbaar is, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. --Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------16. a. De koper dient voorafgaande aan de realisering van de vergroting casuquo uitbreiding van het bouwwerk naast een publiekrechtelijke toestemmingeen privaatrechtelijke schriftelijke toestemming te verkrijgenvan het college van burgemeester en wethouders. -------------------------b. Indien de koper besluit het kantoorvloeroppervlakte van het op de hierbijverkochte grond te realiseren bouwplan, waarvoor op twintig april tweeduizendéén met kenmerk B99/376 bouwvergunning is verleend, wenst te vergroten,dient de koper aan de gemeente een bijbetaling op de in het <strong>koopcontract</strong>vastgestelde grondprijs te voldoen. De relevante tekeningen op basiswaarvan de bouwvergunning met kenmerk B99/376 is afgegeven zijn gedateerdop twintig maart tweeduizend één. ----------------------------------------------c. Het bedrag van bijbetaling wordt bepaald aan de hand van het door de koperbij de gemeente ingediende bouwplan. De daaruit vast te stellen vergrotingvan het kantoor- vloeroppervlakte wordt vermenigvuldigd met een prijsvan twee honderd dertien euro en achtentwintig eurocent (EUR 213,28) pervierkante meter bruto vloer oppervlakte (prijspeil één januari tweeduizendéén) exclusief omzetbelasting. ----------------------------------------------------------d. Binnen veertien dagen nadat burgemeester en wethouders de koper mededelinghebben gedaan van het bedrag van bijbetaling dient de koper ditbedrag aan de gemeente te voldoen. Indien koper niet binnen laatstgenoemdetermijn betaalt, is hij verplicht over het nog niet voldane bedrag rente tebetalen tegen het wettelijk rentepercentage, zoals vermeld in artikel 6:119van het Burgerlijk Wetboek over het tijdvak, gelegen tussen de datum waaropbetaald had moeten worden en de datum van betaling. ----------------------------e. De in sub c. van dit artikel genoemde verkoopprijs wordt jaarlijks, zulks ----voor het eerst met ingang van één januari tweeduizend drie aangepast aan --het verloop van het algemeen prijsniveau, de aangepaste verkoopprijs wordtgevonden door de tot de datum van aanpassing geldende verkoopprijs te vermenigvuldigenmet een aanpassingscoëfficiënt; de aangepaste verkoopprijs -wordt naar boven afgerond op een gulden; deze verkoopprijs wordt toegepastbij de bepaling van de in lid c. van dit artikel gestelde bijbetaling. ---------------f. De aanpassingscoëfficiënt, als bedoeld in lid e., wordt berekend met toe ----passing van de formule a/b waarin voorstelt: de letter a: het gemiddelde prijsindexcijfervan de gezinsconsumptie in het jaar twee jaar voorafgaande aan -de in lid e. bedoelde mogelijkheid van aanpassing; de letter b: het overeen ---60107233/478071.9


- 55 -komstige gemiddelde over het jaar drie jaren voorafgaande aan het jaar van -aanpassing. ---------------------------------------------------------------------------------g. Onder het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie wordt verstaan het -----door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren prijsindexcijfer vande gezinsconsumptie; reeks voor werknemersgezinnen met in negentienhon -derd tachtig een gezinsinkomen beneden de loongrens van de ziekenfonds ---verzekering (negentienhonderd tachtig = één honderd). ---------------------------h. Indien het Centraal Bureau voor de Statistiek te eniger tijd mocht overgaantot publicatie van prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie op een meer re---cente tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking -----worden genomen, zo nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande ----reeksten; de wijze van koppeling zal geschieden op advies van het Centraal -Bureau voor de Statistiek, welk advies voor beide partijen bindend zal zijn; ---i. Bij niet nakoming van het bepaalde in dit artikel verbeurt de koper of zijnrechtsopvolger door de enkele daad der overtreding aan de gemeente eenboete van vijfenveertig duizend drie honderd achtenzeventig euro en tweeeurocent (EUR 45.378,902) welke boete opeisbaar is, zonder dat enige ingebrekestellingdoor een bevel of soortgelijke actie noodzakelijk is. Allesonverminderd het recht van de gemeente tot het vorderen van nakomingmet vergoeding van kosten, schaden en interesten. Dit laatste met uitdrukkelijkeuitsluiting van artikel 6:92 van het Burgelijk Wetboek. -------------------Enzovoorts -------------------------------------------------------------------------------Vestiging kwalitatieve verplichting ------------------------------------------------------In het <strong>koopcontract</strong> zijn partijen overeengekomen en wordt hierbij bedongenen aangenomen dat de verplichtingen ex artikel 10 en 12 sub a gelden alskwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 252 van Boek 6 van het BurgerlijkWetboek en van rechtswege zullen overgaan op degene(n) die de zaakonder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald datdiegenen mede gebonden zullen zijn, die van de rechthebbende een recht totgebruik van het goed zullen verkrijgen. ------------------------------------------------Kettingbeding -------------------------------------------------------------------------------Koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit aanvaart, hetbepaalde in de artikelen 3, 7, 8, 9, 11, 12 sub b, 13 sub c, 14, 15 en 16 bijoverdracht van (een gedeelte van) het verkochte, alsmede bij de vestigingdaarop van een beperkt gebruiksrecht of verlening daarop van een persoonlijkgebruiksrecht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt/persoonlijk gebruiksgerechtigdenvoormeld bepalingen op te leggen en in verband daarmee, om hetin de artikelen 3, 7, 8, 9, 11, 12 sub b, 13 sub c, 14, 15 en 16 bepaalde in deakte van levering, vestiging van een beperkt gebruiksrecht of verlening vaneen persoonlijk gebruiksrecht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte vaneen direct opeisbare boete van één miljoen tweeënzestig duizend zeven hon-60107233/478071.9


- 56 -derd drieënvijftig euro en zevenentwintig eurocent (EUR 1.062.753,27) tenbehoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor de gemeente om daarnaastnakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen, metuitdrukkelijke uitsluiting van artikel 92 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. ----Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van degemeente het beding aan. ----------------------------------------------------------------Het bepaalde in de artikelen 3 sub a en b, 7, 8 en 15 behoeft niet meer aande nieuwe eigenaar of beperkt/persoonlijk gebruikersgerechtigden te wordenopgelegd nadat de op het verkochte te stichten bebouwing gereed is. ---------Het bepaalde in artikel 12 behoeft niet meer aan de nieuwe eigenaar of beperkt/persoonlijkgebruikersgerechtigden te worden opgelegd na de vestigingvan bedoeld beperkt recht. ---------------------------------------------------------------Het bepaalde in artikel 13 behoeft niet meer aan de nieuwe eigenaar of beperkt/persoonlijkgebruikersgerechtigden te worden opgelegd na de vestigingvan bedoeld opstalrecht." ----------------------------------------------------------------2. de akte van levering en vestiging opstalrecht en voorbehoud economischeeigendom op eenendertig juli tweeduizend drie, voor Mr. J. ten Have, notariste Amsterdam, verleden, van welke akte een afschrift wordt ingeschreven inregister Hypotheken 4 van de openbare registers, gehouden door de Dienstvoor het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer, woordelijk luidende:---------------------------------------------------------------------------------------------"11 Bepalingen ter zake van het Opstalrecht -----------------------------------------11.1. De gerechtigde tot het Opstalrecht is aan de eigenaar geen periodiekevergoeding verschuldigd. -----------------------------------------------------------------11.2. De tegenprestatie voor het vestigen van het Opstalrecht wordt geacht tezijn begrepen in de vergoeding van de koop en levering van het Verkochte. --11.3. Het Opstalrecht heeft een looptijd van vijftien (15) jaar. --------------------11.4. De gerechtigde tot het Opstalrecht zal een gedeelte van de Installatiesaan Koper of zijn rechtsopvolger verhuren voor een periode van vijf (5) jaar.De betreffende huurovereenkomst gaat in op de datum van de oplevering vanhet Verkochte. De huurprijs bedraagt twee miljoen tweehonderdzesenzestigduizendtweehonderdeenennegentig euro (EUR 2.266.291,00), te vermeerderenmet omzetbelasting, voor de volledige duur van de huurovereenkomst.Partijen gaan uit van een met omzetbelasting belaste verhuur van de Installaties.De te berekenen omzetbelasting is voor rekening van Koper of zijnrechtsopvolger. -----------------------------------------------------------------------------11.5 Het bepaalde in artikel 5:105, lid 2 Burgerlijk Wetboek is op het Opstalrechtniet van toepassing. ----------------------------------------------------------------11.6 De gerechtigde tot het Opstalrecht behoudt zich het recht voor het Opstalrechtop te zeggen en verleent de Koper of zijn rechtsopvolger onherroepelijkvolmacht -met het recht de volmacht aan een ander te verlenen- om60107233/478071.9


- 57 -namens hem het Opstalrecht op tt zeggen indien en voorzover Koper of zijnrechtsopvolger gebruik maakt van zijn hierna in lid 7 van dit artikel te vermeldenrecht tot koop. Koper of zijn rechtsopvolger kan alleen gebruik makenvan de in de vorige zin bedoelde onherroepelijke volmacht zodra en op hetmoment dat de hierna in lid 7 van dit artikel te vermelden koopprijs aan degerechtigde tot het Opstalrecht wordt voldaan. --------------------------------------11.7 Bij het einde van de hiervoor in lid 4 van dit artikel omschreven huurovereenkomstheeft Koper of zijn rechtsopvolger het recht de Installaties tekopen voor een prijs van tweehonderdachtenzestigduizend tweehonderddrieentachtigeuro (EUR 268.283,00) vrij op naam. De koop en levering van deInstallaties zal plaatsvinden doordat de gerechtigde tot het Opstalrecht hetOpstalrecht opzegt overeenkomstig hetgeen ter zake in het vorige lid van ditartikel is bepaald. --------------------------------------------------------------------------11.8. Indien Koper of zijn rechtsopvolger geen gebruik wenst te maken vanhet in het vorige lid van dit artikel bedoelde recht tot koop dan dient Koper ofzijn rechtsopvolger dit uiterlijk zes (6) maanden voor afloop van de in dit artikelbedoelde huurovereenkomst aan de gerechtigde tot het Opstalrecht medete delen. Verkoper is alsdan bevoegd de Installaties, na afloop van de huurovereenkomst,in overleg met Koper of zijn rechtsopvolger te verwijderen.Zodra de Installaties door de gerechtigde tot het Opstalrecht zijn verwijderdzullen partijen in een notariële akte constateren dat verwijdering heeft plaatsgevondenen de gerechtigde tot het Opstalrecht voor zoveel nodig afstanddoen van het Opstalrecht, welke afstand door Koper of zijn rechtsopvolger zalworden aanvaard. De kosten van bedoelde akte alsmede de eventueel verschuldigdeoverdrachtsbelasting zijn voor rekening van de gerechtigde tot hetOpstalrecht."; -------------------------------------------------------------------------------2. de akte van splitsing in appartementsrechten op eenendertig juli tweeduizenddrie voor Mr. J. ten Have, notaris te Amsterdam, verleden, van welkeakte een afschrift wordt ingeschreven in register Hypotheken 4 van de openbareregisters, gehouden door de Dienst voor het kadaster en de openbareregisters te Zoetermeer, daaronder begrepen het in die akte van splitsing opgenomenreglement; -----------------------------------------------------------------------3. het in de akte van splitsing in appartementsrechten van toepassing verklaardemodelreglement van splitsing. -------------------------------------------------4. een akte van overeenkomst tot levering warmte en koude, op drie julitweeduizend drie, verleden voor mr. J. ten Have, notaris te Amsterdam, bijafschrift ingeschreven ten Kantore van de Dienst van het Kadaster en deOpenbare Registers te Zoetermeer op een augustus tweeduizend drie in registerHypotheken 4, deel 40172, nummer 107, woordelijk luidende als volgt:I. De KG verplicht zich hierbij tot levering van de benodigde warmte en koudeaan de VOF. Deze verplichting tot levering van warmte en koude van de KG60107233/478071.9


- 58 -gaat niet verder dan het maximum van warmte en koude dat door de Installatiesvoor Registergoed A en Registergoed B tezamen kan worden geproduceerd,en onder aftrek van de met gelijke voorrang aan Registergoed A te leverenwarmte en koude. ------------------------------------------------------------------II. Deze overeenkomst gaat in op één augustus tweeduizend drie en heefteen looptijd van vijftien (15) jaar en eindigt derhalve op eenendertig juli tweeduizendachttien, met inachtneming van het hierna in sub III bepaalde. --------III. Indien het opstalrecht, als bedoeld in sub 2, inzake de Installaties eerdereindigt dan de hiervoor sub II vermelde datum van eenendertig juli tweeduizendachttien, dan eindigt deze overeenkomst eveneens op die eerdere datum.Voorts kan deze overeenkomst uitsluitend met schriftelijk goedvindenvan beide partijen worden beëindigd. --------------------------------------------------IV. De KG ontvangt als vergoeding voor de hiervoor sub I bedoelde verplichtingtot levering van warmte en koude: ------------------------------------------------- aandeel van de VOF, als eigenaar van het Registergoed B, in de totale productiekostenvan de warmte en de koude, berekend op basis van de daadwerkelijkaan het Registergoed B geleverde hoeveelheden van warmte enkoude; de wijze van vaststelling van de hiervoor bedoelde daadwerkelijk aanhet Registergoed B geleverde hoeveelheden van warmte en koude wordtdoor partijen onderling vastgesteld; alsmede ------------------------------------------ zeventien negen/tiende procent (17,9) van de totale kosten van het onderhouden eventuele reparaties van alle centrale niet bouwdeel-specifieke installaties.-------------------------------------------------------------------------------------De hier bedoelde vergoeding dient te worden vermeerderd met omzetbelastingen is verschuldigd op basis van periodieke verschotten met afrekeningachteraf. -------------------------------------------------------------------------------------V. De KG is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haarsub I bedoelde verplichting tot levering van warmte en koude die het gevolgzijn van een tekortkoming die haar niet toe te rekenen is. -------------------------VI. Het hiervoor sub I bedoelde recht levering van warmte en koude, alsmedede tegenprestatie voor de leverantie van warmte en koude als hiervoor sub IVbedoeld, geldt als een kwalitatieve rechten in de zin van artikel 6:251 van hetBurgerlijk Wetboek ten behoeve van de VOF in geval van een goederenrechtelijkeoverdracht van (een gedeelte van) het Registergoed B. -------------------VII. Bij iedere overdracht, overgang en ingebruikgeving uit welken hoofde ook- geheel of gedeeltelijk - van (een gedeelte van) het Registergoed A zal hetheirvoor sub I en met sub V bepaalde, alsmede het in dit sub VII bepaaldeniettemin uitdrukkelijk ten behoeve van VOF of haar rechtsopvolgers aan deverkrijger/gebruiker/gerechtigde van Registergoed A als kettingbeding wordenopgelegd en namens de VOF of haar rechtsopvolgers worden aanvaard opstraffe van een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete jegens de60107233/478071.9


- 59 -VOF of haar rechtsopvolgens van een miljoen euro (EUR 1.000.000,--). Hetbepaalde in de vorige zin laat onverlet de bevoegdheid van VOF of haarrechtsopvolgers om verdere schadevergoeding en/of nakoming te vorderen. -Registergoed A.5.3 (Saturnus 1, Amersfoort) -------------------------------------Verkoper 34 verklaart dat het Registergoed A.5.3 door haar in eigendom is --verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster --en de Openbare Registers te Utrecht op twee juli tweeduizend twee in regis --ter Hypotheken 4, deel 12711, nummer 19, van een afschrift van een akte ----van levering, op één juli tweeduizend twee verleden voor mr. J. ten Have, notariste Amsterdam. ------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.3 betrek -king hebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijk --luidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“7.2 In ieder geval is bekend en wordt verwezen naar het bepaalde voorko----mende in de op achtentwintig december tweeduizend, voor een waarnemer --van Mr. A.Veldhuizen, notaris te Amersfoort, verleden akte van levering, ------waarvan een afschrift op negenentwintig december tweeduizend, in de daar --toe bestemde openbare registers voor registergoederen te Utrecht, in registerHypotheken 4, deel 11820, nummer 37, is ingeschreven, luidende: -------------"D. Bijzondere bepalingen ----------------------------------------------------------------Partijen zijn bij voormelde koopovereenkomst onder meer het volgende over -eengekomen: -------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------4. Het is koper verboden op onderhavige locatie zonder toestemming van degemeente een reclamemast te realiseren. Een bouwvergunning geldt niet alsgoedkeuring zoals in dit artikel is bedoeld. Aan de toestemming van de gemeentekunnen (financiële) voorwaarden worden verbonden. --------------------5. Partijen zijn overeengekomen dat de verplichting als bedoeld in artikel 4 ---van deze overeenkomst als een kwalitatieve verplichting zal rusten op de bij -deze verkochte grond en van rechtswege zal overgaan op degene(n) die de -grond of gedeelte daarvan onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, alsookdat degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de grond ---zullen verkrijgen van rechtswege mede gebonden zullen zijn. Voormeld kwalitatiefbeding zal worden gevestigd in de notariële akte van levering en wor----den ingeschreven in de openbare registers. ------------------------------------------6. Indien koper na door de gemeente behoorlijk in gebreke te zijn gesteld,langer dan gedurende de in de ingebrekestelling aan te geven redelijke termijnin overtreding handelt met het bepaalde in artikel 4 kunnen burgemeesteren wethouder aan koper een boete opleggen ad. f 1.000,00 per dag, eenen ander onverminderd de verplichting alsnog overeenkomstig bedoelde verplichtingte handelen. Dit boetebeding zal bij elke levering van het bij deze60107233/478071.9


- 60 -verkochte of een gedeelte daarvan, alsook bij de verlening van beperkte genotsrechtendaarop, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde wordenopgelegd, ten behoeve van de gemeente worden bedongen bij wijze van derdenbedingdat namens de gemeente moet worden aangenomen in de betreffendeakte, waarin die bepalingen woordelijke dienen te worden opgenomen.Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------10.a. In het verkochte is tevens begrepen een strook grond waarop in opdrachten voor rekening van de gemeente een aarden walletje is gerealiseerd(hoogte ca. + 1.00 meter t.o.v. berm). -------------------------------------------------b. Het is koper niet toegestaan wijzigingen in het hellingspercentage (1:2)respectievelijk de vorm van de geluidwal aan te brengen, zonder daarvoorschriftelijke toestemming van de gemeente te hebben ontvangen. Koper verplichtzich tot het nalaten van al die handelingen welke het intact houden vandeze wal zouden bedreigen. -------------------------------------------------------------c. Koper zal ten behoeve van de gemeente, zonder rechtelijke tussenkomst,een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van f 100.000,00 bij overtreding/nietnakoming van het gestelde in het bovenstaande artikel 10 b. ---------d. Op het bepaalde in de artikelen 10 a, 10 b en 10c is analoog van toepassinghet kettingbeding zoals opgenomen in artikel 7.4 van de "Verkoopbepalingengrond". -------------------------------------------------------------------------------11.a. Koper of zijn rechtsopvolgers zijn verplicht op de verkochte grond aanwezigerij eikenbomen (zoals op de tekening met sterren aangegeven) te onderhoudenen in stand te houden en -zonodig - met een gelijkwaardige stamdiameterte vervangen en al datgene te doen en na te laten waardoor schadeaan de bomen kan worden voorkomen en ten deze de eventuele redelijkeaanwijzingen van de gemeente op te volgen. ----------------------------------------b. Indien koper na door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, langer dan gedurendede in de ingebrekestelling aan te geven redelijke termijn in gebrekeblijft in de nakoming van het in dit artikel bepaalde kan de verkoper de kopereen boete opleggen van f. 25.000,-- voor elke waarop de niet nakoming betrekkingheeft. -------------------------------------------------------------------------------12. Op het bepaalde in artikel 11 alsmede deze bepaling is analoog van toepassinghet kettingbeding zoals bedoeld in artikel 7.4 van de "Verkoopbepalingengrond"." ------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Daarnaast zijn in voormelde koopovereenkomst van toepassing verklaard dehoofdstukken 1, 2, 4, 5, 6 en 7 van de "Verkoopbepalingen grond" vastgesteldbij raadsbesluit de dato vijftien december negentienhonderd tweeënnegentig,nummer 199/278, voorzover niet in tegenspraak met het gestelde inde koopovereenkomst, woordelijk luidend als volgt: --------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 61 -Artikel 2.7. -----------------------------------------------------------------------------------Terreinafscheiding en inrichting. --------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Voormelde terreinafscheidingen dienen op kosten van de koper casu quo ----diens rechtsopvolgers te worden onderhouden. -------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 2.9. -----------------------------------------------------------------------------------Betaling vergoeding bij toekomstige uitbreiding bebouwing -----------------------2.9. Indien blijkens de koopovereenkomst een maximum bouwvolume is overeengekomen is de koper verplicht om bij en voor de aanvang van iedere toe--komstige uitbreiding van dit volume, aan de gemeente te betalen de alsdan inonderling overleg tussen partijen te bepalen meerwaarde van de grond als ---gevolg van de uitbreiding." ---------------------------------------------------------------En ---------------------------------------------------------------------------------------------HOOFDSTUK 4 -----------------------------------------------------------------------------AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR BOUWTERREIN, BESTEMD VOORBEDRIJVEN ---------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 4.2. -----------------------------------------------------------------------------------Staat onbebouwde grond -----------------------------------------------------------------Het niet te bebouwen of te verharden gedeelte van de grond zal door de ko---per, te allen tijde in ordelijke staat moeten worden gehouden. -------------------Artikel 4.3. -----------------------------------------------------------------------------------Opslag zaken - Plaatsen pompen en mantels ----------------------------------------4.3. Het is de koper verboden om op de grond: --------------------------------------a. zaken, van welke aard dan ook, zichtbaar vanaf de openbare weg op te ---slaan en te houden, tenzij deze zijn voorzien van een deugdelijke afscher -----ming; ------------------------------------------------------------------------------------------b. benzine-, stookolie-, petroleum- en/of mengsmeringspompen, alsmede water-.lucht- en/of propaangasmantels en/of soortgelijke toestellen op te rich----ten, in stand te houden, te wijzigen en/of uit te breiden anders dan met schriftelijketoestemming van burgemeester en wethouders. Aan de toestemming -kunnen voorwaarden worden verbonden. Een vergunning ingevolge de Hin ---derwet geldt niet als toestemming, in dit artikel bedoeld. --------------------------HOOFDSTUK 5 -----------------------------------------------------------------------------DIVERSEN ----------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 5.1. -----------------------------------------------------------------------------------Bouwverbod ---------------------------------------------------------------------------------Het is de koper verboden de grond zonder schriftelijke, privaatrechtelijke toe -stemming van burgemeester en wethouders te bebouwen, aan welke toe------60107233/478071.9


- 62 -stemming (financiële) voorwaarden kunnen worden verbonden, behoudens --voorzover deze toestemming reeds in het voorafgaande besloten ligt. Een ---bouwvergunning geldt niet als toestemming in dit artikel bedoeld. ---------------Artikel 5.2. -----------------------------------------------------------------------------------Watergangen --------------------------------------------------------------------------------5.2. Indien en voorzover de grond grenst aan een watergang, in eigendomtoebehorende aan de gemeente of het waterschap is de koper, onverminderdhet daaromtrent bepaalde in de keur van het waterschap: ------------------------a. gehouden de watergang tot de lengte van zijn casu quo hun recht over dehalve breedte in goede staat te onderhouden, te zuiveren van planten, de ----kanten behoorlijk af te hakken, af te maaien en op te zetten, alsmede het vuilop de kant te halen zodanig dat een schone strook van vijftig centimeter ------langs de kant aanwezig blijft; ------------------------------------------------------------b. niet gerechtigd de watergangen te verbreden, te versmallen of te dempen,in de watergang tuinafval en dergelijke te werpen, alsmede op een strookgrond ter breedte van één meter langs de watergang bomen, hakhout ofstruikgewas aan te brengen en te houden. -------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 5.4. -----------------------------------------------------------------------------------Geschillen -----------------------------------------------------------------------------------Aan geschillen, die naar aanleiding van de koopovereenkomst mochten ontstaan,van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welkeslechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen wordenvoorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter, tenzij partijen terzakevan die geschillen arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomen.------------------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------HOOFDSTUK 6 BOETEBEDING -------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Geldigheid -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 6.1. -----------------------------------------------------------------------------------Boetebeding ---------------------------------------------------------------------------------6.1. De koper zal ten behoeve van de gemeente, zonder rechterlijke tussenkomsteen onmiddellijke opeisbare boete verbeuren van: -------------------------a. een bedrag, gelijk aan de koopprijs met een minimum van NLG 10.000,00bij overtreding van een van de artikelen 1.1, 2.6, 5.5.1, 5.5.3 en 7.4: -----------b. een bedrag van NLG 1.000,00 bij iedere overtreding van het bepaalde ineen van de artikelen 2.7.1, 2.7.2, 3.3, 3.8.1 en 3.8.2, 4.2, 4.3 en 5.2 onverminderdde verplichting alsnog overeenkomstig het bepaalde in genoemde artikelente handelen; ------------------------------------------------------------------------c. een bedrag van NLG 75.000,00 per woningkavel bij overtreding van een60107233/478071.9


- 63 -van de artikelen 3.1 onder a en b en 3.9.1 en 3.9.2; --------------------------------d. een bedrag van NLG 1.000,00 per bij de tekortkoming betrokken woningcasu quo per are verkochte grond per iedere ingegane week, waarin de overtredingvoortduurt, bij overtreding van de artikelen 2.4, 2.9, 3.4 en voorzovervan toepassing onverminderd de in artikel 2.5.2. omschreven bevoegdheid totterugkoop van de bij de tekortkoming betrokken woningkavel(s). De boete isverschuldigd zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, behoudensbij overtreding van de artikelen 1..1, 2.7, 2.9, 4.2, 4.3 en 5.2, in welkegevallen de gemeente een redelijke termijn moet gunnen om alsnog de overtredenplichten na te komen met de mededeling dat bij niet nakomen de boeteverschuldigd wordt. ---------------------------------------------------------------------HOOFDSTUK 7 DERDENWERKING --------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 7.1. -----------------------------------------------------------------------------------Nutsleidingen, rioleringen, voorzieningen voor centrale antenne inrichtingen,straatnaamborden e.d. --------------------------------------------------------------------7.1. a. De koper is verplicht te gedogen, zonder daarvoor een vergoeding tekunnen eisen, dat palen, kabels, draden, leidingen, isolatoren, rozetten, aanduidingsbordjes,straatnaambordjes, riolering en pijpleidingen, bestemd voorde openbare doeleinden, alsook alle tot een centrale antenne inrichting behorendevoorzieningen, op, in, aan of boden de grond en/of de daarop te stichtenopstallen worden aangebracht, onderhouden, gecontroleerd uitgebreid,vervangen, verwijderd en vernieuwd. Alvorens over te gaan tot uitvoering vandie werken wordt eerst overlegd met de koper omtrent de plaats en de wijzewaarop die werken worden uitgevoerd. De koper is verplicht al hetgeen aldusis aangebracht niet te verwijderen of te beschadigen. ------------------------------b. Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, onderhouden,controleren, uitbreiden, vervangen, verwijderen en vernieuwen zal opkosten van en door of vanwege de gemeente, of haar opvolger in het recht opde gedoogplicht of het desbetreffende gedeelte daarvan worden hersteld ofvergoed. -------------------------------------------------------------------------------------c. De koper is verplicht de grond welke is gelegen boven en vijftig centimeterter linker en ter rechter zijde van krachtens dit artikel aangebrachte kabels,draden, riolering en (pijp)leidingen onbebouwd te laten, daarin niet te gravenof bomen of struiken te planten. ---------------------------------------------------------d. Indien burgemeester en wethouders zulks verlangen, is de koper verplichtmee te werken aan de vestiging van de door de burgemeester en wethoudersnodig geachte opstalrechten, welke ertoe strekken de eigendom van voormeldeobjecten te doen toekomen aan de opstaller. Voor de vestiging vandeze rechten zal de koper geen recht hebben op een vergoeding, met dieverstande dat de kosten van vestiging niet voor zijn rekening zullen komen. --60107233/478071.9


- 64 -Artikel 7.2. -----------------------------------------------------------------------------------Erfdienstbaarheid beschoeiing ----------------------------------------------------------Daar waar de grond grenst aan water, dat in eigendom en beheer bij de ge ---meente blijft, is de beschoeiing gelegen binnen het eigendom van de ge -------meente. Daartoe zal in de akte(n) van levering ten laste van de grond en tenbehoeve van de beschoeiing en het daarachter gelegen water worden geves -tigd de erfdienstbaarheid om te gedogen dat verankering en bedrading van --de beschoeiing in en boven het lijdend erf worden aangebracht, in stand ge --houden, onderhouden en vernieuwd, onverminderd de verplichting van de ----gemeente de als gevolg van het onderhoud en de vernieuwing ontstane schade aan het lijdend erf te herstellen. -----------------------------------------------------Artikel 7.3. -----------------------------------------------------------------------------------Kwalitatieve verplichting ------------------------------------------------------------------7.3 a. De gemeente en de koper zijn overeengekomen dat de verplichtingenbedoeld in artikel 4.3., 5.1 en 7.1 sub a en c als kwalitatieve verplichtingenzullen rusten op de bij deze verkochte grond en van rechtswegezullen overgaan op degene(n) die de grond of gedeelte daarvan onderbijzondere titel zal/zullen verkrijgen, alsook dat datgenen die van derechthebbende een recht tot gebruik van de grond zullen verkrijgen vanrechtswege mede gebonden zullen zijn. --------------------------------------b. Voormeld kwalitatief beding zal worden gevestigd in de notariële akte vanlevering en worden ingeschreven in de openbare registers. ----------------------Artikel 7.4. -----------------------------------------------------------------------------------Kettingbeding -------------------------------------------------------------------------------7.4. Het bepaalde in de artikelen 2.7.2, 2.9, 3.1, 3.2 en 3.3, 3.9.2 in verbindingmet 3.9.1, 4.2, 5.2, 5.4, 6.1, 7.1 sub d, alsmede deze bepaling moetenbij elke levering van de bij deze verkochte grond of een gedeelte daarvan,alsook bij de verlening van beperkte genotsrechten daarop aan de nieuwe eigenaarof beperkt gerechtigde worden opgelegd, ten behoeve van de gemeenteworden bedongen bij wijze van derdenbeding dat namens de gemeentemoet worden aangenomen in de desbetreffende akte, waarin diebepalingen woordelijk dienen te worden opgenomen. ------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------E. KETTINGBEDINGEN ------------------------------------------------------------------De gemeente legt aan de koper de hiervoor aangehaalde artikelen 10, 11 en12 onder "bijzondere bepalingen" en voormelde bepalingen in de artikelen2.7.2, 2.9 in verbinding met 4.2, 5.2, 5.4, 6.1, 7.1 sub d en 7.4 op bij wijze vanpersoonlijke verplichting. Deze bepalingen dienen door de koper bij elke vervreemdingvan (een gedeelte van) het verkochte (of de vestiging van een genotsrechtdaarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderenwordt verkregen), aan de nieuwe eigenaar of genotsgerechtigde te worden60107233/478071.9


- 65 -opgelegd en ten behoeve van de gemeente te worden bedongen en te wordenaangenomen. --------------------------------------------------------------------------Koper verbindt zich deze verplichtingen als eigen verplichtingen te zullen nakomen.---------------------------------------------------------------------------------------KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------------Het in de onder A vermelde koopovereenkomsten onder 4, 5 en 6 bepaaldezoals hiervoor aangehaald en de in artikel 7.3 sub a. van de "Verkoopbepalingengrond" vermelde artikelen worden - ter uitvoering van het bepaalde ingemeld artikel 7.3 sub b. ten behoeve van de gemeente en/of de nutsbedrijvenovereengekomen als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252van het Burgerlijk Wetboek, welke verplichting door koper wordt aanvaard. ---Terzake van de inschrijving van deze akte wordt woonplaats gekozen tenkantore van de gemeente: 3811 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1." --------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------16. Volmacht aanvaarding erfdienstbaarheid -----------------------------------------Koper verleent Verkoper volmacht om namens Koper een erfdienstbaarheidvan weg, ten behoeve van het Verkochte als heersend erf en ten laste vannaastgelegeng perceel als dienend erf, eigendom van QARE B.V., te aanvaarden,waarbij de kosten van onderhoud en vervanging door de eigenarenvan de beide erven gelijkelijk zullen worden gedragen.” ---------------------------Registergoed A.5.4 (Naritaweg 151 tot en met 161, Amsterdam) ------------Verkoper 22 verklaart dat het Registergoed A.5.4 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op zes april negentienhonderd negenennegentigin register Hypotheken 4, deel 15746, nummer 36, van eenafschrift van een akte van levering, op één april negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. --------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.4 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“ERFPACHT --------------------------------------------------------------------------------Op het verkochte is van toepassing hetgeen is vermeld in voormelde titel vanaankomst, in welke akte onder meer woordelijk staat vermeld: -------------------Deze uitgifte in erfpacht is geschied: ---------------------------------------------------A. onder de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgestelddoor de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van zes april negentienhonderdvierennegentig,nummer 275, gehecht aan een notarieel verledenakte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore van de Dienst voorhet Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negentien april negentienhonderdvierennegentig, in register 4, deel 12082, nummer 47; metuitzondering van artikel 8 lid 5 van deze bepalingen, verklarende de compa-60107233/478071.9


- 66 -ranten met die Algemene bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadereomschrijving te verlangen; ---------------------------------------------------------------b. Onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met "het terrein" wordtbedoeld: de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaardegrond en met "Burgemeester en Wethouders": Burgemeester en Wethoudersvan Amsterdam; ----------------------------------------------------------------------------1. het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt,zulks echter met inachtneming van het hierna onder 2 bepaalde; ----------------2. de erfpachtster verklaart, dat het terrein zich op de ingangsdatum van deerfpacht in goede en schone staat bevond, behoudens en voor zover andersis vermeld in een bij de akte gevoegd, door partijen gewaarmerkt rapport vanhet op het terrein uitgevoerde verkennend bodemonderzoek; --------------------3. a. het terrein is bestemd om te worden bebouwd met een kantoorgebouwvoor Call-Centers van ten hoogste drie duizend een en dertig vierkante meter(3.031 m2) bruto vloeroppervlak; -------------------------------------------------------b. de onbebouwde terreindelen dienen voor dertig procent (30%) van eengroenstructuur te worden voorzien en als zodanig te worden gebruikt en onderhouden,ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; -------------------4. De bebouwing van het terrein dient te zijn voltooid binnen vijftien maandenna de datum van ingang van het erfpachtrecht. --------------------------------------5.a. de in artikel 18, eerste lid van de Algemene Bepalingen voor voortdurendeerfpacht van negentienhonderdvierennegentig beschreven gedoogplicht ismede van toepassing ten aanzien van op, in, aan of boven het perceel en opstallenaanwezige leidingen, kabels, vezels of andere inrichtingen voor communicatieveen/of andere nutsdoeleinden, welke door een van gemeentewegeaangewezen derde zijn aangebracht. De erfpachter is verplicht, wanneerdit door Burgemeester en Wethouders zal worden gelast, toe te laten, dat deeerdergenoemde voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en vernieuwddoor of vanwege de van gemeentewege aangewezen derde; -----------b. de in artikel 18 tweede lid van de Algemene Bepalingen voor voortdurendeerfpacht van negentienhonderdvierennegentig beschreven plicht tot schadevergoedingis mede van toepassing op de krachtens het voorgaande lid aangewezenderde. ----------------------------------------------------------------------------6. de erfpachtster dient de onbebouwde terreingedeelten binnen de onder 4.bepaalde termijn overeenkomstig de onder 3. b. bepaalde bestemming in terichten en vervolgens als zodanig te onderhouden; ---------------------------------7. geen artikelen mogen direct, met uitschakeling van detailhandel, vanuit hetgebouwde en/of vanaf het terrein aan de consument worden verkocht en/ofgeleverd. -------------------------------------------------------------------------------------8. het parkeren, laden en lossen dient geheel op eigen bebouwd terrein tegeschiede, een en ander ten genoege van Burgemeester en Wethouders; ----60107233/478071.9


- 67 -9. op het terrein mag geen buitenopslag plaatsvinden; -----------------------------10. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor ofop de zestiende december en de zestiende juni van elk jaar. ---------------------De comparant ter ene zijde verklaarde in zijn gemelde hoedanigheid, dat inhet voormelde besluit van Amsterdam de dato zes januari negentienhonderdachtennegentig, nummer 9708433, is vastgesteld, dat het bij deze akte invoortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde terrein een bouwblok vormt,waarvan de grenzen zullen worden gevormd door de kadastrale grenzen vanhet terrein en dat in dat besluit als datum, met ingang waarvan voor het eersten in dat bouwblok gelegen gemeenteterrein in voortdurende erfpacht is uitgegevenis bepaald, dat als zodanig zal worden aangenomen de dag, waarophet erfpachtsrecht op het bij deze akte uitgegeven en aanvaarde terrein isaangegaan, zijnde zestien september negentienhonderd zevenennegentig, opwelke datum derhalve is begonnen te lopen de termijn van vijftig jaar, vermeldin artikel 12, eerste lid van de hiervoor onder A bedoelde Algemene bepalingen..De comparant ter andere zijde verklaarde daarvan kennis te dragenen een en ander goed te keuren. --------------------------------------------------Voorts verklaarden comparanten, lettende op artikel 10 van de voormelde Algemenebepalingen, in hun genoemde hoedanigheid overeen te komen, datdoor betaling door de erfpachtster van een bedrag van twee miljoen eenhonderdtachtigduizend vierenvijftig gulden (FL. 2.180.054,00) de jaarlijkse canonvoor het bij deze akte in erfpacht uitgegeven en aanvaarde terrein bij vooruitbetalingis voldaan voor de periode van zestien december negentienhonderdzevenennegentigtot en met vijftien december twee duizend zevenenveertig. -KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------------Voor kwalitatieve verplichtingen verwijzen partijen naar hetgeen is vermeld ineen akte op drieentwintig april negentienhonderdachtennegentig, verledenvoor J.G. Brummelhuis, notaris ter standplaats Amsterdam, bij afschrift ingeschreventen kantore van voormelde Dienst in Register hypotheken 4 op zevenmei negentienhonderdachtennegentig in deel 15032 nummer 34 ----------Ontwikkeling en Teleport verklaarden in aanmerking te nemen: ------------------ Ontwikkeling is gerechtigd tot: --------------------------------------------------------het voordurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen aan deBarajasweg te Amsterdam, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraalbekend gemeente Sloten, sectie K nummer 2864, groot vijfentwintig areen vierennegentig centiare, met de rechten van de erfpachter op de opstal,zijnde een callcenter, plaatselijk bekend als Barajasweg 60 te Amsterdam, ---hierna te noemen: Fase 1; ---------------------------------------------------------------- Ontwikkeling heeft Fase 1 verkregen door de inschrijving ten kantore vande Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam opeenendertig oktober negentienhonderd zevenennegentig in register 4 deel60107233/478071.9


- 68 -14591 nummer 37 van het afschrift van een akte van levering houdendekwijting en afstanddoening van de rechten om ontbinding te vorderen opdertig oktober negentienhonderd zevenennegentig verleden voor MrH.J.Th.G. Tomlow, notaris ter standplaats Montfoort; ----------------------------- Teleport is gerechtigd tot: --------------------------------------------------------------het voordurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen aan deSanta Cruzstraat te Amsterdam, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraalbekend gemeente Sloten, sectie K nummer 2929, groot negentienare tweeennegentig centiare, met de rechten van de erfpachter op de opstal,zijnde een callcenter in aanbouw, plaatselijk nog niet nader aangeduid; -------hierna te noemen: Fase 2; ---------------------------------------------------------------- Teleport heeft Fase 2 verkregen door de inschrijving ten kantore van deDienst van het kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op eenentwintigapril negentienhonderd achtennegentig in register 4 deel 14993nummer 26 van het afschrift van een akte houdende uitgifte in erfpacht optwintig april negentienhonderd achtennegentig verleden voor notaris J.G.Brummelhuis, voornoemd; -------------------------------------------------------------- de parkeergarage, welke zich gedeeltelijk onder de opstallen van Fase 1 enFase 2 bevindt, is uitsluitend bereikbaar over de gemeenschappelijke rijbaan,waarvan het hart de erfgrens tussen Fase 1 en Fase 2 vormt, zoalsaangegeven op de aan deze akte gehechte tekening, welke tekening nietbestemd is om te worden ingeschreven in de openbare registers; ------------Ontwikkeling en Teleport komen hierbij overeen iedere rechten en verplichtingenmet betrekking tot de parkeergarage, de entree tot de parkeergarageen het omliggende terrein vast te leggen als volgt: ----------------------------------1. Ontwikkeling en Teleport vestigen hierbij op de voet van de artikelen 6:251en 6:252 van het Burgerlijk wetboek het kwalitatieve recht casu quo de kwali -tatieve verplichtingen over en weer ten dienste en ten laste van Fase 1 en ---Fase 2 tot het gebruik van de gemeenschappelijke rijbaan naar en van de ----parkeergarage. De kosten voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het -schoonmaken, waaronder begrepen gladheidsbestrijding en/of het onderhoudvan de gemeenschappelijke rijbaan komen voor rekening van de eigenaren --van Fase 1 en Fase 2, ieder voor de helft; --------------------------------------------2. Ontwikkeling en Teleport vestigen hierbij de erfdienstbaarheid over en -----weer ten dienste en te laste van Fase 1 en Fase 2 tot het dulden van aanwe--zigheid van kabels en leidingen in de grond, alsmede voor alle werkzaamhe --den noodzakelijk voor het onderhoud en vervanging van deze kabels en lei ---dingen. ---------------------------------------------------------------------------------------3. Ontwikkeling en Teleport zijn beide bevoegd hun respectievelijke garage---gedeelten op de plaats als aangegeven op de aan deze akte gehechte teke --ning af te sluiten. Partijen zullen elkaars afsluiting dulden. ------------------------60107233/478071.9


- 69 -4. Indien Ontwikkeling en Teleport gezamenlijk besluiten tot een gemeen------schappelijk verlichting van het buitenterrein ter plaatse van de parkeergaragetussen Fase 1 en Fase 2 en/of een gemeenschappelijke toegangscontrole ---zullen de rechtsopvolgers onder de bijzondere titel en de gebruikers van res--pectievelijk Fase 1 en Fase 2 hieraan gebonden zijn bij wege van kwalitatieveverplichting. De hieraan verbonden kosten zullen worden gedragen en be -----taald door de eigenaars van Fase 1 en Fase 2, ieder voor de helft. -------------5. Ontwikkeling en Teleport verklaren te dezen de Wegenverkeerswet in deparkeergarage uitdrukkelijk van toepassing.” -----------------------------------------2. de in de akte van uitgifte in erfpacht van toepassing verklaarde algemeneerfpachtbepalingen; en --------------------------------------------------------------------Voorts wordt verwezen naar het bepaalde voorkomende in de akte houdendewijziging erfpacht, op negentien juni tweeduizend één verleden voor mr. M.van Groningen, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschrevenop twintig juni tweeduizend één in register Hypotheken 4, deel17457, nummer 41, van de Openbare Registers te Amsterdam, woordelijk luidende:----------------------------------------------------------------------------------------“6. Overeenkomst tot wijzigen Erfpacht --------------------------------------------De gemeente is met de Erfpachter en de Economisch gerechtigde een overeenkomststrekkende tot wijziging van de Erfpacht aangegaan zulks ter uitvoeringvan het besluit van het Hoofd Bureau Erfpacht van het GemeentelijkGrondbedrijf van de Gemeente de dato zestien augustus tweeduizend, nummer:2000009790. --------------------------------------------------------------------------7. Wijziging van de Erfpacht --------------------------------------------------------Ter uitvoering van de sub 6 vermelde overeenkomst wijzigen de Gemeente,de Erfpachter en de Economisch gerechtigde de Erfpacht in die zin dat dehiervoor sub 4 (ii) bedoelde bijzondere bepaling, vanaf de datum van ingangvan de Erfpacht, komt te luiden als volgt: ---------------------------------------------I. 3. a. het terrein is bestemd om te worden bebouwd met een kantoorgebouwbestaande uit twee etages voor Call-Centers van ten hoogste twee duizenden twintig vierkante meter (2.020 m2) bruto vloeroppervlak en tevens een --etage kantoorruimte als zodanig te gebruiken van ten hoogste een duizenden tien vierkante meter (1.010 m2) bruto vloeroppervlak. --------------------------De bepalingen die, blijkens de sub 3 bedoelde akte van vestigen van de Erfpacht,op het Registergoed van toepassing zijn, blijven overigens onverminderdvan kracht: ----------------------------------------------------------------------------II. De canon wordt verhoogd met een bedrag van vijftien duizend honderd vijftiggulden (NLG 15.150,--), zodat de jaarlijkse canon met ingang van zestiendecember negentien honderd zevenennegentig honderd vierenzeventig duizendtweehonderd achtenzeventig gulden (NLG 174.278,--) zal bedragen. ----III. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Be --60107233/478071.9


- 70 -palingen wordt met de Erfpachter een overeenkomst aangegaan, waarbij doorbetaling op of voor zestien december negentienhonderd zevenennegentig vaneen bedrag van tweehonderdzeven duizend vijfhonderd vijfenvijftig gulden ---(NLG 207.555,--), de jaarlijkse canonverhoging, een bedrag groot van vijftienduizend honderd vijftig gulden (NLG 15.150,--), voor het Registergoed bij -----vooruitbetaling zal worden voldaan voor de periode van zestien december ---negentien honderd zevenennegentig tot zestien december tweeduizend ze ---venenveertig, zijnde het lopende tijdvak. ----------------------------------------------IV. Als tijdstip waarop het eerste erfpachttijdvak van vijftig (50) jaar, bedoeldin artikel 12, lid 5 van de Algemene Bepalingen, zal zijn verlopen, wordt aangenomenzestien december tweeduizend zevenenveertig, zodat op zestiendecember tweeduizend zevenenveertig het volgende tijdvak van vijftig (50)jaar een aanvang zal nemen. ------------------------------------------------------------V. Alle kosten en rechten, vallende op deze akte en op de inschrijving daarvanzullen voor de helft door de Gemeente en de voor de helft door de Erfpachtergedragen moeten worden. Eventuele belastingen worden geheel doorde Erfpachter gedragen. ------------------------------------------------------------------8. Wijziging Canon en aanvullende afkoopsom -------------------------------------In verband met de sub 7 bedoelde wijziging van de Erfpacht is de Erfpachteraan de Gemeente een aanvullende afkoopsom verschuldigd, ter zake van desub 5 bedoelde vooruitbetaling van de canon, groot tweehonderdzeven duizendvijfhonderd vijfenvijftig gulden (NLG 207.555,--), exclusief omzetbelasting.-------------------------------------------------------------------------------------------9. Kwijting ----------------------------------------------------------------------------------De Gemeente verleent de Erfpachter kwijting voor de betaling van de sub 8bedoelde aanvullende afkoopsom en de daarover verschuldigde omzetbelasting,welke betaling heeft plaatsgevonden door storting op de bankrekeningvan de Gemeente op dertien maart tweeduizend één.” ----------------------------Registergoed A.5.5 (Hullenbergweg 385 tot en met 439, Amsterdam Zuidoost) ------------------------------------------------------------------------------------------Verkoper 22 verklaart dat het Registergoed A.5.5 door haar in eigendom is --verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster --en de Openbare Registers te Amsterdam op twee november negentienhon ---derd negenennegentig in register Hypotheken 4, deel 16167, nummer 11 vaneen afschrift van een akte van levering, op één november negentienhonderdnegenennegentig verleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. ---Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.5 betrek -king hebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijk --luidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“ERFPACHTSVOORWAARDEN --------------------------------------------------------In voormelde titel van verkrijging (deel 15268, nummer 54) staat onder meer60107233/478071.9


- 71 -vermeld: --------------------------------------------------------------------------------------Deze uitgifte in erfpacht is geschied: ---------------------------------------------------A. Onder de algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgestelddoor de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van zes april negentienhonderdvierennegentig, nummer 275, gehecht aan een notarieel verledenakte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore van de Dienstvoor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negentienapril negentienhonderd vierennegentig, in register 4, deel 12082, nummer 47;met uitzondering van artikel 8 lid 5 van deze bepalingen, verklarende decomparanten met die algemene bepalingen bekend te zijn daarvan geen nadereomschrijving te verlangen; ---------------------------------------------------------B. Onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met "het terrein" ------wordt bedoeld: de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aan --vaarde grond en met "Burgemeester en Wethouders": Burgemeester en Wet -houders van Amsterdam; -----------------------------------------------------------------1. Het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt. --De bodemgesteldheid is vastgelegd in een aan partijen bekend rapport. De --bodemgesteldheid is zodanig dat deze milieuhygiënisch geschikt is voor de --omschreven bestemming, een en ander als gemeld in de aan deze akte ge ---hecht kopie van een brief aan het Gemeentelijke Grondbedrijf van de Milieu --dienst, gedateerd vijftien juni negentienhonderd achtennegentig. ----------------2. Het terrein, op tekening aangegeven met enkele lijnarcering, met een op ---pervlak van circa drie duizend zevenhonderdelf vierkante meter (3.711m2), isbestemd om te worden bebouwd met maximaal achtduizend eenhonderddrie -entachtig vierkante meter (8.183m2) bruto vloeroppervlakte kantoor en maxi--maal een duizend achthonderdzesenvijftig vierkante meter (1.856m2) voor ---parkeren, welke als zodanig dient te worden gebruikt; de gestelde aanvangs -canon kan worden gerealiseerd en/of gebruikt. --------------------------------------3. De bebouwing van het terrein dient te zijn voltooid binnen achttien maan ---den na de datum van ingang van het erfpachtrecht. --------------------------------4 .De onbebouwde terreindelen zijn bestemd tot erf en dienen met inachtne --ming van het onder 2. en 3. gestelde dienovereenkomstig te worden gebruikt.5. Het parkeren, laden en lossen dient geheel op eigen terrein te geschieden,een en ander ten genoegen van Burgemeester en Wethouders. -----------------6. Behoudens het onder 5. gestelde mag op het terrein geen buitenopslagplaatsvinden. --------------------------------------------------------------------------------7.a. de in artikel 18, eerste lid van de Algemene Bepalingen voor voortdurendeerfpacht van 1994 beschreven gedoogplicht is mede van toepassing tenaanzien van op, in, aan of boven het perceel en opstallen aanwezige leidingen,kabels, vezels of andere inrichtingen voor communicatieve en/of anderenutsdoeleinden, welke door een van gemeentewege aangewezen derde zijn60107233/478071.9


- 72 -aangebracht. De erfpachter is verplicht, wanneer dit door Burgemeester enWethouders zal worden gelast, toe te laten, dat de eerdergenoemde voorzieningenworden aangebracht, onderhouden en vernieuwd door of vanwege devan gemeentewege aangewezen derde; ----------------------------------------------b. de in artikel 18 tweede lid van de Algemene Bepalingen voor voortdurendeerfpacht van 1994 beschreven plicht tot schadevergoeding is mede van toepassingop de krachtens het voorgaande lid aangewezen derde. ----------------8.Geen artikelen mogen direct met uitschakeling van detailhandel, vanuit hetgebouwde en/of vanaf het terrein aan de consument worden verkocht en/ofgeleverd. -------------------------------------------------------------------------------------9. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, indien niet binnen zes maandenna het tijdstip waarop naar hun oordeel met de realisering van de bouween begin kan worden gemaakt, met de bouw is begonnen: ----------------------a. geen uitvoering meer te geven aan dit uitgiftebesluit; ---------------------------b. zolang van de onder a. bedoelde bevoegdheid geen gebruik is gemaakt,de canon jaarlijks aan te passen aan het alsdan geldende grondprijspeil. -----10. Gelet op artikel 10 van vorengemelde Algemene Bepalingen van 1994, ismet de erfpachter overeengekomen, dat de jaarlijkse canon bij vooruitbetalingzal worden voldaan op één september negentienhonderd achtennegentig. Detotale afkoopsom voor het vijftigjarige erfpachttijdvak, derhalve tot eenendertigaugustus tweeduizend achtenveertig, bedraagt, negen miljoen zevenennegentigduizend eenhonderdvierentachtig gulden (f. 9.097.184,00). -----------De comparant ter ene zijde verklaarde in zijn gemelde hoedanigheid, ----------dat in het voormelde besluit van Amsterdam de dato drie juni negentienhonderdachtennegentig, Mbnummer 9803952, is vastgesteld, dat het bij dezeakte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde terrein een bouwblokvormt, waarvan de grenzen zullen worden gevormd door de kadastrale grenzenvan het terrein en de datum, met ingang waarvan voor het eerst en in datbouwblok vormt, waarvan de grenzen zullen worden gevormd door de kadastralegrenzen van het terrein en de datum, met ingang waarvan voor het eersteen in dat bouwblok gelegen gemeenteterrein in voortdurende erfpacht is uitgegevenis vastgesteld op een september negentienhonderd achtennegentig.De comparant ter andere zijde verklaarde daarvan kennis te dragen en eenen ander goed te keuren.”; en -----------------------------------------------------------2. de in de akte van uitgifte in erfpacht van toepassing verklaarde algemeneerfpachtbepalingen. ------------------------------------------------------------------------Registergoed A.5.6 (Wapenrustlaan 11, Apeldoorn) ----------------------------Verkoper 37 verklaart dat het Registergoed A.5.6 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Arnhem op negen december tweeduizend tweein register Hypotheken 4, deel 30163, nummer 69, van een afschrift van een60107233/478071.9


- 73 -akte van levering, op zes december tweeduizend twee verleden voor mr. J.ten Have, notaris te Amsterdam. --------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.6 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“7.2. In ieder geval is bekend en wordt verwezen naar het bepaalde voorkomendein: ------------------------------------------------------------------------------------1. de op drieëntwintig oktober tweeduizend, voor Mr. A. Tichem, notaris teApeldoorn, verleden akte van levering, waarvan een afschrift op vierentwintigoktober tweeduizend, in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederente Arnhem, in register Hypotheken 4, deel 19054, nummer 10, isingeschreven, woordelijk luidende: -----------------------------------------------------C. BEPALINGEN EN BEDINGEN. ------------------------------------------------------Voormelde overeenkomst is aangegaan onder de volgende bepalingen enbedingen: ------------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------6. b. Bij het opstellen van het ontwerp voor de te stichting bebouwing en het -plan van inrichting met de parkeer-oplossing zal koper rekening houden met -het beeldkwaliteitsplan en het gestelde in (de toelichting op) het thans ter vi --sie gelegde ontwerp bestemmingsplan danwel het alsdan vigerende bestem--mingsplan. Het is de koper verboden een bouwvergunningaanvraag in te die -nen terzake een bouwwerk dat afwijkt van de in deze stukken vervatte (kwali -teits) eisen, op straffe van een terstond aan de gemeente te verbeuren boetevan vijftigduizend gulden (ƒ 50.000,00). Overigens zal het door de koper in tedienen bouwplan op de gebruikelijke wijze aan de stedenbouwkundige en ----verder van toepassing zijnde publiekrechtelijke voorschriften, alsmede de ei --sen van welstand, getoetst worden. ----------------------------------------------------Enzovoorts -------------------------------------------------------------------------------10.Op het verkochte mag geen bedrijf voor detailverkoop worden uitgeoe -----fend. ------------------------------------------------------------------------------------------11. Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 9.a, 10 en 15 is de koper,door het enkele feit der overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestellingzal zijn vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan het -bedrag van de koopsom ten bate van de gemeente, te betalen binnen veer ---tien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethou---ders voornoemd. De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaarten minste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op de niet nakomingvan bedoelde bepalingen opmerkzaam ik gemaakt en zal achterwege blijvenindien binnen die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders alsnogis voldaan aan voormelde bepalingen. -------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 74 -13. De koper moet gedogen, dat palen, kabels, aanduidingsbordjes en leidingen,voor openbare doeleinden, op, in aan of boven het verkochte en dedaarop gestichte opstallen worden aangebracht en onderhouden, op deplaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders dit zullen nodigachten. Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaaroverlegd. De koper is verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebrachtte laten bestaan. ---------------------------------------------------------------------------14. De koper dient voor eigen rekening het onbebouwd blijvende gedeeltevan het verkochte vóór de ingebruikneming van de daarop te stichten bebouwingte voorzien van het op het gebruik afgestemde groenvoorzieningen, voldoendeparkeer- en stallingsmogelijkheden voor eigen gebruik en bezoekersovereenkomstig de geldende parkeernorm, rijwielsteunen, voetpaden, verhardingen-indien de gemeente dit nodig oordeelt ingeval dat bouwkundig ofvanwege de terreingesteldheid, noodzakelijk is – keermuurtjes en dergelijkevoorzieningen, een en ander overeenkomstig een in te dienen en door burgemeesteren wethouders goed te keuren ontwerp. De parkeer- en stallingsmogelijkhedendienen een relatie te hebben met het stedenbouwkundig ontwerp;de parkeer-oplossing zal in gezamenlijk overleg worden vastgelegd. Inhet ontwerp dient ook de ontsluiting te worden opgenomen. De koper is verplichthet verkochte voor zijn rekening af te rasteren en afgerasterd te houden,ten genoegen van burgemeester en wethouders. Het bepaalde in artikel6 is van overeenkomstige toepassing. Het onderhoud en de instandhoudingvan voormelde voorzieningen dienen door de koper deugdelijk en regelmatigte geschieden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeesteren wethouders zullen geen wijzigingen in de voorzieningen mogenworden aangebracht. Bij nalatigheid van de koper met betrekking tot de aanlegen/of het onderhoud, en/of bij het constateren van een niet goedgekeurdewijziging in de aanleg, is de gemeente onherroepelijk gerechtigd de aanleg,het onderhoud en/of de wijziging cum annexis, op kosten van de nalatige tedoen uitvoeren en/of ongedaan te maken na verloop van dertig dagen nadatdeze bij aangetekend schrijven op zijn nalatigheid is gewezen. De koper verbeurteen onmiddellijk opeisbare boete van tienduizend gulden (ƒ10.000,00)ten bate van de gemeente voor elke maal dat hij nalatig is in de goede uitvoeringvan zijn verplichtingen, na verloop van voormelde periode van dertig nabedoeld aangetekend schrijven. --------------------------------------------------------15. Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte is de eigenaarverplicht de in de artikelen 2.b, 3.1.c en 3.2 van de koopovereenkomst zoalshiervoor sub B aangehaald, en de in artikelen 6.b, 11, 13, 14 en 17 genoem --de bepalingen, alsmede de onderhavige bepalingen, aan zijn wederpartij in --de (notariële) akte van levering op te leggen en de overneming van die ver ---plichtingen door de wederpartij te aanvaarden ten behoeve van de gemeente60107233/478071.9


- 75 -Apeldoorn, op straffe van verbeurte van een boete gelijk aan het bedrag vande (thans) door de gemeente bedongen koopsom, door de overdragende partijdie dit verzuimt en indien meer personen als overdragende partijoptreden,door hen als hoofdelijk debiteuren verschuldigd, ten bate van de gemeente ente betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van bur--gemeester en wethouders, met dien verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijkeingebrekestelling zal zijn vereist. De aanmaning wordt niet verzonden dannadat de eigenaar ten minste dertig dagen tevoren per aangetekende brief opde niet-nakoming van het in dit artikel bepaalde opmerkzaam is gemaakt en -zal achterwege blijven indien binnen die tijd ten genoegen van burgemeesteren wethouders is voldaan aan voormelde bepaling. --------------------------------Ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 2.b, 3.1.c en 3.2 van de koop ---overeenkomst geldt deze verplichting niet meer als de gemeente schriftelijk --heeft bevestigd dat de betreffende verrekening heeft plaats gehad. De ge -----meente Apeldoorn ontslaat – mits de overdragende partij het in dit artikel be--paalde is nagekomen – de overdragen partij van zijn verplichtingen voort------vloeiende uit de hiervoor bedoelde bepalingen met ingang van de datum vanoverdracht. ----------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------17. a. de gemeente bedingt bij dezen ten behoeve van de te 7300 AD Apel ---doorn, Postbus 173, kantoorhoudende naamloze vennootschap: N.V. NUONVNB, van de koper, welk beding de koper bij deze aanvaardt, het recht om, --indien het in de toekomst in verband met de elektriciteitsvoorziening van het -onderhavige gebied noodzakelijk is dat in de omgeving van het hierbij ver-----kochte een transformatorhuisje wordt gesticht danwel gehandhaafd, onder ---nader overeen te komen redelijke voorwaarden onder meer met betrekking totde plaatsbepaling, te vestigen het zakelijk recht van opstal tot het leggen, ----hebben, houden, onderhouden, repareren en vervangen van kabels in en hetverwijderen van kabels uit het onbebouwd blijvende gedeelte van het ver------kochte en/of tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten laste vandit gedeelte. ---------------------------------------------------------------------------------b. De directeur van de dienst grond, economie en projecten voornoemd, ------thans handelende als mondeling lasthebber van de naamloze vennootschap -N.V. NUON VNB voornoemd, noemt bij dezen vorenstaand beding ten be -----hoeve van en namens deze naamloze vennootschap aan.”; en ------------------2. de akte van verbetering levering en vestiging erfdienstbaarheid op achtentwintigmaart tweeduizend één, voor Mr. A. Tichem, notaris te Apeldoorn, verleden,van welke akte een afschrift is ingeschreven op negenentwintig maarttweeduizend één in register Hypotheken 4, deel 19438, nummer 11, van deOpenbare Registers te Arnhem, woordelijk luidende: -------------------------------VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID --------------------------------------------------60107233/478071.9


- 76 -Ter uitvoering van hetgeen de gemeente en koper zijn overeengekomen, verleentde gemeente aan koper, die aanvaardt, de erfdienstbaarheid van overbouwten behoeve van het verkochte als heersend erf en ten laste van eengedeelte van de aan de gemeente in eigendom verblijvende percelen kadastraalbekend gemeente Apeldoorn sectie M nummers 5422 en 2792 als dienenderf, welk dienend erf met kruisarcering aan deze akte gehechte tekeningis aangegeven, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienenderf om te dulden dat de op het heersend erf te realiseren bebouwing volgenshet bestaande bouwplan gedeeltelijk op het dienend erf is / wordt gebouwddanwel hier boven uitsteekt. De hiervoor genoemde tekening is bestemd omte worden ingeschreven in de openbare registers. ----------------------------------Voor het vestigen van de erfdienstbaarheid is koper geen vergoeding verschuldigden de waarde van de erfdienstbaarheid wordt door partijen gesteldop nihil, danwel begrepen in de koopsom van het verkochte.” --------------------Registergoed A.5.7 (Nieuwe Kadijk 140, Breda) ----------------------------------Verkoper 25 verklaart dat het Registergoed A.5.7 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Breda op acht juli negentienhonderd negenennegentigin register Hypotheken 4, deel 12124, nummer 50, van een afschriftvan een akte van levering, op zes juli negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. --------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.7 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“Erfdienstbaarheden -----------------------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------Ten laste van het bij deze akte verkochte gedeelte van het perceel kadastraalbekend gemeente Breda, sectie G nummer 4886, (als dienend erf) en ten behoevevan het bij verkoper in eigendom blijvende gedeelte van dat perceel(als heersend erf) wordt gevestigd: -----------------------------------------------------a. de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de openbareweg, de Oosterhoutseweg, via het parkeerterrein en de uitrit met allevoertuigen benodigd voor de bouwwerkzaamheden op het heersend erf,waarbij het parkeerterrein mede zal mogen dienen voor het plaatsen vanvoertuigen, bouwketen en materialen voorzover zulks voor een vlot verloopvan de bouw dienstig kan zijn. ----------------------------------------------------------De kosten van onderhoud komen ten laste van het dienend erf, doch eventueleschade aan het dienend erf door zwaar vervoer of bouwwerkzaamhedenvoor het heersend erf zullen op kosten van het heersend erf worden hersteld;b. de erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van een deur in de weste --lijke gevel van het thans bestaande gebouw, en het te voet in- en uitgaan ----60107233/478071.9


- 77 -(recht van voetpad) van het bestaande gebouw via het lijdend erf naar het ---parkeerterrein en de openbare weg, alsmede tot het hebben van ramen voorlicht en uitzicht zoals deze thans in het bestaande gebouw aanwezig zijn. Dezeerfdienstbaarheid vervalt voor wat betreft het voetpad zodra de werk--------zaamheden voor de Uitbreiding bedoeld in artikel 7 aanvangen. -----------------Kwalitatieve verbintenissen --------------------------------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------Verkoper en koper zijn in verband met de realisatie van voormelde Uitbreidingovereengekomen als volgt: ---------------------------------------------------------------a. koper zal gedogen dat de fietsenstalling (op kopers eigendom gelegen) ----wordt gesloopt en dat aldaar de bouw van een tweelaags parkeerdek wordt --gerealiseerd; --------------------------------------------------------------------------------b. koper zal gedogen dat de in de Uitbreiding geplande bouw van een gedeeltelijke tweede verdieping op het bestaande gebouw wordt gerealiseerd; -------c. koper zal gedogen dat op het aan verkoper blijvende perceelsgedeelte -----wordt gebouwd en dat materialen, steigers, keten en dergelijke (mede) op hetverkochte kunnen worden geplaatst, alles voor zover nodig voor de realisatievan de bouw van de Uitbreiding; --------------------------------------------------------d. koper zal gedogen dat voor de Uitbreiding alle nutsvoorzieningen, voor zo -ver mogelijk, worden aangesloten op de installaties van het verkochte, thansbestaande gebouw (zoals centrale verwarming, air conditioning, water, gas --en bekabeling). -----------------------------------------------------------------------------Partijen komen overeen, dat gemelde verplichtingen van koper zullen over----gaan op degenen die het verkochte onder bijzondere titel zullen verkrijgen endat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een rechttot gebruik van het goed zullen verkrijgen. Deze kwalitatieve verbintenissen --eindigen van rechtswege zodra de Uitbreiding voltooid en opgeleverd is.”; envoorts wordt verwezen naar de akte houdende kwijting en vervallen ontbin ----dende voorwaarde, op achtentwintig september negentienhonderd negenen --negentig verleden voor mr. J.H.S.M. van Thoor, notaris te Kerkrade, van wel -ke akte een afschrift is ingeschreven op negenentwintig september negen ----tienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4, deel 12258, nummer23, van de Openbare Registers te Breda, woordelijk luidende: -------------------“Considerans. -------------------------------------------------------------------------------a. Verkoper heeft verkocht en geleverd aan koper, die heeft aanvaard: --------het perceel grond met het daarop staande kantoor/bedrijfsgebouw met par----keerterrein voor ongeveer honderdzeventig (170) parkeerplaatsen, fietsen ---berging en overige werken, te Breda Nieuwe Kadijk 140 (hoek Oosterhoutse -weg), uitmakende dat gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeenteBreda, sectie G nummer 4886, ter grootte van ongeveer een hectare vier en -veertig aren en vijftien centiaren, zoals is verkregen bij de na te melden akte60107233/478071.9


- 78 -van levering. --------------------------------------------------------------------------------b. De levering van het registergoed is geschied door de op zes juli negen -----tienhonderd negen en negentig voor Mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te --------Utrecht verleden akte, gevolgd door de inschrijving in de daartoe bestemde --openbare registers te Breda op acht juli negentienhonderd negen en negentigin register hypotheken 4, deel 12124 nummer 50. -----------------------------------c. In de sub b bedoelde akte is ten aanzien van de levering van het registergoedbepaald, dat deze geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat nietuiterlijk op achtentwintig september negentienhonderd negen en negentig: ---1. de koopprijs en de aanneemsom is voldaan; --------------------------------------2. het registergoed vrij is van hypotheken. --------------------------------------------d. Partijen zijn voorts overeengekomen dat de betaling van de koopprijs en deaanneemsom en het niet in vervulling gaan en daarmee het vervallen van devoormelde ontbindende voorwaarden bij afzonderlijke notariële akte zal wordengeconstateerd. ------------------------------------------------------------------------De comparanten stellen vast en verklaren ter uitvoering van het vorenstaandehet navolgende: ----------------------------------------------------------------------------1. De koopprijs van het registergoed bdraagt TWAALF MILJOEN ---------------ZESHONDERD DUIZEND GULDEN (fl.12.600.000,-) en is door koper, teza---men met de aanneemsom voldaan door betaling aan de te Kerkrade geves ---tigde stichting: Stichting Derden gelden Notaris van Thoor, hierna te noemen:de Stichting. ---------------------------------------------------------------------------------1. Verkoper verleent koper kwijting voor de betaling van de koopprijs en de --aanneemsom. -------------------------------------------------------------------------------2. Het registergoed is vrij van hypotheken. -------------------------------------------3. De vorenbedoelde ontbindende voorwaarden zijn niet in vervulling gegaanen thans vervallen. -------------------------------------------------------------------------4. Koper is op grond van het vorenstaand per heden onvoorwaardelijk eige ---naar geworden van het registergoed.” -------------------------------------------------Registergoed A.5.8 (Kosterijland 20, Bunnik) -------------------------------------Verkoper 20 verklaart dat het Registergoed A.5.8 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Utrecht op drie april tweeduizend in register Hypotheken4, deel 11377, nummer 26, van een afschrift van een akte van levering,op eenendertig maart tweeduizend verleden voor mr. C.J. Bosch, notariste Amsterdam. ------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.8 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“7.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in bijlage 3 van de ---turnkey-koopovereenkomst, woordelijk luidende: ----------------------------60107233/478071.9


- 79 -"BIJZONDERE BEPALINGEN/ERFDIENSTBAARHEDEN -------------------------Voor bekende bijzondere bepalingen dan wel erfdienstbaarheden verwijzen --partijen naar – voor wat betreft het perceel nummer 5366 – hetgeen is ver ----meld in een akte die op negenentwintig juli negentienhonderdachtentachtig --verleden is voor H.M.J. Frijns, notaris te Hilversum overgeschreven ten voor -melde hypotheekkantore op diezelfde dag in deel 5925 nummer 35, in welkeakte onder meer het navolgende woordelijk staat vermeld (betreft onder meerBepalingen Gemeente Bunnik en zakelijk recht Belemmeringenwet Privaat----recht): ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7. -------------------------------------------------------------------------------------De verkoper verbindt zich, in opdracht van koper, op het verkochte overeen --komstig de aangehechte tekening nummer BA 438 een ontsluitingsweg met -infra-struktuur aan te leggen, dusdanig dat het door Bovag te bebouwen ter --rein uiterlijk een juli negentienhonderd achtentachtig voor bouwverkeer toe ---gankelijk zal zijn. ---------------------------------------------------------------------------Door de koper wordt hiervoor aan de verkoper vergoed een bedrag ad zes----honderd duizend gulden (f 600.000,--) exklusief omzetbelasting, te voldoen intwee termijnen van elk driehonderd duizend gulden (f 300.000,--) te verhogenmet omzetbelasting en vervallende: ----------------------------------------------------- de eerste termijn terstond na de start van de werkzaamheden; ----------------- te tweede termijn terstond na voltooiing van de definitieve bestrating. -------De weg zal met ondergrond om niet aan de verkoper worden terugovergedragenzodra deze de wens daartoe te kennen geeft, doch uiterlijk na voltooiing;aan deze overdracht zullen door verkoper en koper geen nadere eisen ten ---aanzien van afkoop onderhoud en dergelijke kunnen worden opgelegd. -------De verkoper verbindt zich de weg onder bovenstaande konditities in eigen ----dom aan te nemen. ------------------------------------------------------------------------De koper zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de wijze vanuitvoering van de werkzaamheden. ----------------------------------------------------Artikel 8. -------------------------------------------------------------------------------------Door koper wordt heden aan verkoper voldaan een bedrag ad tweehonderdzevenentachtig duizend vijfhonderd gulden (f 287.500,--), te verhogen metomzetbelasting, als eenmalige en definitieve (behoudens het na te meldene)bijdrage in de verkeersontsluitingskosten van het plan Kosterijland. ------------Mochten de uiteindelijke kosten van deze verkeersontsluiting lagen blijkendan vijfhonderd duizend gulden (f 500.000,--) exklusief omzetbelasting, danzal door verkoper aan koper een naar evenredigheid te bepalen restitutie vande bijdrage plaatsvinden. -----------------------------------------------------------------Verkoper verbindt zich in dat geval na volledige voltooiing van de werkzaamhedenaan koper inzicht te verschaffen omtrent de werkelijke kosten. ----------Artikel 9. -------------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 80 -De koper verbindt zich de strook van het verkochte, gelegen tussen de aan teleggen weg en de achtertuinen van de woningen Schoudermantel, overeenkomstighet ontwerp-bestemmingsplan te bestemmen ten behoeve van plaatselijkegevestigde en/of verzorgende bedrijven, alsmede groenvoorzieningen.Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------Voor zover in het vorenstaande daarvan niet is afgeweken, blijft van kracht detussen partijen gesloten raamovereenkomst, getekend op zesentwintig augustusnegentienhonderd zevenentachtig. --------------------------------------------Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------Indien koper mocht overgaan tot vervreemding van of verlening van een zakelijkgenotsrecht op het gekochte, is hij gehouden al de hiervoor in de artikelen7, 8, 9 en 10, alsmede deze bepaling woordelijk in de overdrachtsakte ofde akte van vestiging zakelijk recht op te nemen en aan de rechtsopvolger opte leggen, zulks op verbeurte ten behoeve van de gemeente Bunnik van eenonmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van een miljoengulden (f 1.000.000,--), onverminderd de rechten van de gemeente Bunniktot het vorderen van nakoming en aanvullende schadevergoeding. ---------Het vorenstaande geldt niet bij de overdracht van het zuid-oostelijk gelegengedeelte van het gekochte aan de vereniging Bovag, aangezien deze overdrachtzal plaats vinden krachtens de in artikel 10 omschreven raamovereenkomst,bij welke overeenkomst Bovag mede partij is. ------------------------------Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------------De gemeente Bunnik behoudt zich voor ten laste van het bij deze overgedragenzuid-oostelijk gelegen gedeelte van het kadastrale perceel gemeenteBunnik, sektie A, nummer 5123 voor het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5derde lid sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht voor het op of in debelaste strook leggen, hebben, houden, onderhouden, onderzoeken, vernieuwenen wegnemen van een transportleiding met toebehoren en/of kunstwerken,dienende voor het transport van ongezuiverde afvalwater, zulks tenlaste van de strook, lang ongeveer tweeëntwintig meter breed en twee meter,hierna te noemen: "de belaste strook", zoals aangegeven op de aan deze aktegehechte tekening B-A 442. ----------------------------------------------------------Voor dit zakelijk recht gelden de volgende bepalingen: ----------------------------Artikel A. -------------------------------------------------------------------------------------1. Het in de overeenkomst bedoelde zakelijk recht houdt mede in dat de gemeenteen door haar aan te wijzen derden voor de uitvoering van werkzaamhedenin verband met het leggen, onderhouden, onderzoeken, vernieuwen ofwegnemen van de leiding toegang hebben tot de grond met de nodig vervoermiddelen,materialen en werktuigen, alsmede grond aan weerszijden vande belaste strook, zulks op een in redelijk overleg met de eigenaar en de gebruikervan de grond te bepalen wijze. ------------------------------------------------60107233/478071.9


- 81 -2. De eigenaar zal zich onthouden van handelingen, waardoor de goede wer -king van de leiding kan worden belet of belemmerd, dan wel waardoor gevaarkan ontstaan voor personen of goederen of waardoor anderszins inbreuk op -het zakelijk recht zou worden gemaakt of een ongestoorde uitoefening daar --van zou kunnen worden belemmerd. ---------------------------------------------------In het bijzonder zal de eigenaar op respektievelijk in of boven de belastestrook grond geen bouwwerken oprichten, goederen opslaan, gesloten wegdekaanbrengen, ontgrondingen verrichten, rioleringen dan wel leidingen ofkabels aanleggen, diepwortelende bomen of struiken planten, noch aan eenderde toestemming verlenen tot zulk een handeling, zonder voorafgaandoverleg en verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente. --------------Artikel B: -------------------------------------------------------------------------------------1. Bij de uitoefening van het zakelijk recht houdt de gemeente zoveel mogelijkrekening met de belangen en wensen van de eigenaar en de gebruiker vande grond en belemmert het gebruik van het (de) bezwaarde perce(e)l(en) nietmeer dan redelijkerwijs noodzakelijk is. -----------------------------------------------2. Na afloop van werkzaamheden in verband met het leggen, onderhouden,onderzoeken, vernieuwen of wegnemen van de leiding zal de grond door of inopdracht van de gemeente weer in een zo goed mogelijke staat worden gebracht;bij cultuurgrond zal dit op cultuurtechnisch verantwoorde wijze gescheiden.------------------------------------------------------------------------------------3. De eigenaar is verplicht iedere gebruiker en toekomstige gebruiker van het(de) perce(e)l(en) kennis te geven van het zakelijk recht en van de plichten --die daaruit voortvloeien. ------------------------------------------------------------------Bij gebreke daarvan komt eventuele schade, welke niet op de gebruiker kanworden verhaald, ten laste van de eigenaar. -----------------------------------------4. Indien ten gevolge van door of in opdracht van de eigenaar uitgevoerdewerkzaamheden schade aan de leiding ontstaat, zal de gemeente de eigenaarslechts aansprakelijk stellen indien sprake is van opzet of schuld. --------Artikel C. -------------------------------------------------------------------------------------Met betrekking tot het toebehoren zal de gemeente: -------------------------------a. zich beperken tot dat toebehoren, dat voor de veiligheid en de instandhou -ding van het afvalwatertransport noodzakelijk is; ------------------------------------b. het toebehoren zodanig situeren, dat rekening wordt gehouden met wederzijdsebelangen; ----------------------------------------------------------------------------c. de in redelijk overleg met de eigenaar vast te stellen schade aan de eige ---naar vergoeden. ----------------------------------------------------------------------------Artikel D. -------------------------------------------------------------------------------------1. Het zakelijk recht is altijddurend en door de eigenaar niet opzegbaar. ------Het vervalt zodra de gemeente aan de eigenaar bij aangetekende brief mededelingdoet van het recht geen gebruik meer te maken. ------------------------60107233/478071.9


- 82 -2. Noch de eigenaar, noch de gemeente heeft het recht ontbinding, nietigverklaringof vernietiging van de overeenkomst of de daaruit voortvloeienderechten te vorderen, op welke grond ook. ---------------------------------------------Artikel E. -------------------------------------------------------------------------------------1. De artikelen 762 en 766 van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 zijn op vorenbedoeldzakelijk recht niet van toepassing. -------------------------------------------De in het (de) perc(e)l(en) te leggen leiding (en) blijft (blijven) derhalve eigendomvan de gemeente. --------------------------------------------------------------------2. Bij gehele of gedeeltelijke beëindiging van de bij de overeenkomst aangeganerechten en verplichtingen zullen partijen overleggen of de leiding danwel het gedeelte ervan, ten aanzien waarvan de rechten en verplichtingenworden beëindigd, volledig verwijderd dan wel ter plaatse gelaten zal worden.In het eerste geval zal de gemeente verplicht zijn de leiding of een gedeelteervan binnen zes maanden op te ruimen en het (de) perce(e)l(en) weer ingoede staat op te leveren. ----------------------------------------------------------------In het laatste geval zal de leiding of een gedeelte ervan om niet eigendomvan de eigenaar worden. -----------------------------------------------------------------Artikel F. -------------------------------------------------------------------------------------De gemeente vrijwaart de eigenaar tegen vorderingen van de rechtmatigegebruiker van de grond wegens storing in diens genot, terwijl de eigenaar degemeente vrijwaart tegen aanspraken van derden, welke afbreuk kunnendoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, voor zover de eigenaarredelijkerwijs van deze aanspraken kennis kon nemen. ------------------Artikel G. -------------------------------------------------------------------------------------1. De gemeente stelt zich aansprakelijk voor alle door de in artikel B tweedelid bedoelde werkzaamheden of door het eigenlijke gebruik van de leidingveroorzaakte: -------------------------------------------------------------------------------a. beschadiging of vernietiging van de aan de eigenaar toebehorende opstallenen andere zaken, met inbegrip van gewassen; ----------------------------------b. belemmering van de exploitatie van het op de grond gevestigde bedrijf. ----De eigenaar zal eventuele schade tijdig – bijvoorbeeld te verwachten schadeaan gewassen vóór de oogst – ter kennis van de gemeente brengen. ----------2. Indien in de toekomst als gevolg van de aan de gemeente verleende rech--ten schade voor de eigenaar zou ontstaan, welke niet volgens deze overeen -komst is vergoed en ook niet kon worden vergoed omdat de schade nog niette voorzien of te bepalen was, zal de gemeente deze schade alsnog aan de -eigenaar vergoeden, indien en voor zover: -------------------------------------------a. de eigenaar aanspraak op schadevergoeding zou kunnen maken ingeval --hem ten aanzien van het gedoogplicht ingevolge de Belemmeringenwet Pri ---vaatrecht zou zijn opgelegd, en ---------------------------------------------------------b. de schade door de eigenaar zoveel mogelijk is beperkt, in het bijzonder ---60107233/478071.9


- 83 -door aanwezige of redelijkerwijs te verwachten schade-oorzaken tijdig aan degemeente mede te delen, zodat de gemeente in staat zal zijn de leiding eventueel te (doen) verplaatsen of de nodige ontheffingen te verlenen. --------------Een vergoeding als bedoeld in dit lid zal in beginsel slechts éénmaal ver ------schuldigd zijn met betrekking tot hetzelfde perceel grond, tenzij bijzondere ---omstandigheden een andere beslissing rechtvaardigen. ---------------------------3. Schade als bedoeld in het eerste en tweede lid, welke niet is of wordt ge ---legen door de eigenaar doch door degene(n) die van hem een recht van ge---bruik van de grond heeft (hebben) verkregen, zal de gemeente rechtstreeks -aan die gebruiker(s) vergoeden. --------------------------------------------------------4. a. In het tweede lid dient onder "de eigenaar" te worden verstaand: degene(n)die bij het sluiten van de overeenkomst als wederpartij van de gemeenteoptreedt (optreden), dan wel de huidige gebruiker-niet-eigenaar, alsmedebeider rechtsopvolgers onder algemene titel. ----------------------------------------b. Onder rechtsopvolgers onder algemene titel in dit lid genoemd worden tevensbegrepen degenen, die weliswaar onder bijzondere titel verkrijgen doch,met inachtneming van de in de landbouw geldende gebruiken met betrekkingtot eigendomsoverdracht aan kinderen, in feite gelijkgesteld dienen te wordenmet rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede degenen, die verkrijgenop basis van een akte van toedeling in een ruilverkaveling. -----------------------5. Tot schadevergoeding uit hoofde van het eerste tweede en derde lid vandit artikel zal worden overgegaan, indien en voor zover de schade voldoendeaannemelijk is gemaakt. ------------------------------------------------------------------6. Schade als bedoeld in dit artikel, alsmede in artikel B, welke naar het oordeelvan de gemeente ten laste van derden behoort te komen, wordt door degemeente aan benadeelde slechts vergoed, indien de benadeelde zijn eventuelerechten op vergoeding van schade door die derden gelijktijdig overdraagtaan de gemeente. -----------------------------------------------------------------Artikel H. -------------------------------------------------------------------------------------Zowel wat de in de overeenkomst vermelde vergoedingen als wat de krachtensartikel G verschuldigde betalingen betreft, zal de gemeente in geval vanmede-eigendom onder alle omstandigheden gekweten zijn door betaling aanéén van de mede-eigenaren. ------------------------------------------------------------Artikel I. --------------------------------------------------------------------------------------De gemeente zal haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst kunnenoverdragen aan derden. ------------------------------------------------------------------Artikel J. --------------------------------------------------------------------------------------Na ondertekening door de grondeigenaar kan de gemeente van haar rechtengebruik maken. -----------------------------------------------------------------------------Artikel K. -------------------------------------------------------------------------------------1. Alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met deze overeen-60107233/478071.9


- 84 -komst of van nadere overeenkomsten ter uitvoering van deze overeenkomsttussen partijen of hun rechtverkrijgende mocht ontstaan, zowel juridische alsfeitelijke, van welke aard zij ook mogen zijn, ook al worden zij door één vanpartijen als zodanig aangemerkt, zullen worden onderworpen aan het oordeelvan een kommissie van drie personen. Een geschil in de zin van dit artikel zalgeacht worden mede aanwezig te zijn in alle gevallen waarin deze overeenkomst(of overeenkomst ter uitvoering van deze overeenkomst) aanleidinggeeft (geven) tot handelingen, besluiten of nalaten, waarvoor nadere wilsovereenstemmingtussen partijen vereist is en deze wilsovereenstemmingnog niet bereikt kan worden. -------------------------------------------------------------2. De kommissie zal in onderling overleg worden benoemd, waarbij beide partijenelk één deskundige aanwijzen; de aldus aangewezen deskundigen benoementezamen een derde deskundige. De kommissie beslist als goedemannen naar billijkheid. -------------------------------------------------------------------3. Indien over de samenstelling van de kommissie geen overeenstemmingwordt bereikt, zal zij op verzoek van de meest gerede partij worden benoemddoor de President van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. ----------------4. De kommissie zal aan beide partijen voldoende gelegenheid geven hunstandpunten terzake van het geschil uiteen te zetten en zal haar beslissingnemen binnen drie maanden na haar benoeming, behoudens verlenging vandeze termijn met wederzijds goedvinden van partijen. De beslissing van dekommissie zal de kracht hebben van een bindend advies. ------------------------5. Op de beëindiging van de last van de kommissie zijn de bepalingen van deartikelen 655, 656 ten derde en 657 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingvan overeenkomstige toepassing. ------------------------------------------6. De kommissie bepaalt welk bedrag van de kosten van de procedure, waaronderbegrepen de kosten van eventuele juridische bijstand aan de kommissieen het honorarium voor de kommissie, door ieder der partijen gedragenzal worden. ----------------------------------------------------------------------------------Zij kan ook de kosten volledig ten laste van één der partijen brengen. ---------Voor het bestaan van bijzondere verplichtingen wordt voorts verwezen naarhetgeen is vermeld in de statuten van de Exploitatievereniging Entrada Bunnik,voornoemd, woordelijk luidend als volgt: -----------------------------------------Aan het bij deze akte overgedragen kantoorgebouw met parkeervoorzieningen verder toebehoren is gekoppeld het lidmaatschap van de ExploitatieverenigingEntrada – Bunnik, gevestigd te Bunnik, welke vereniging eigenaar isvan het wegenareaal en de groenvoorzieningen, alsmede het onderhoud enbeheer van de parkeervoorzieningen, de groenvoorzieningen en het wegenareaalverzorgt en bevoegd is tot een regeling van het gebruik van een enander. ----------------------------------------------------------------------------------------Bij het eindigen van het lidmaatschap van de koper, terwijl hij nog de eige-60107233/478071.9


- 85 -naar is van een kantoorgebouw, waaronder hierbij mede worden begrepen deparkeervoorzieningen, dan wel ingeval het kantoorgebouw te eniger tijd onderalgemene of bijzondere titel overgaat op een rechtsopvolger van koper, zonderdat deze rechtsopvolger tegelijkertijd met de overdracht/overgang van hetkantoorgebouw lid wordt of indien – gedurende het zijn van zakelijk genotsgerechtigdemet betrekking tot het kantoorgebouw van een rechtsopvolger vande koper – diens lidmaatschap van bedoelde vereniging eindigt, verbeurt dekoper casu quo zijn rechtsopvolger een zonder ingebrekestelling terstond opeerste vordering van de hiervoor genoemde vereniging opeisbare en niet voormatiging vatbare boete voor elke overtreding, van welke aard of omvang danook, ten bedrage van tweehonderdduizend gulden (f 200.000,--) te indexerenop basis van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. -----------------------Onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie wordt ten deze verstaan hetdoor het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna aan te duiden met CBS)te publiceren totaalprijsindexcijfer van de gezinconsumptie, reeks voor werknemersgezinnen,op basis van negentienhonderd vijfentachtig = eenhonderd(1985 = 100). --------------------------------------------------------------------------------Mocht het CBS te eniger tijd overgaan vaststelling van prijsindexcijfers van degezinsconsumptie op meer recente tijdsbasis, dan zullen de cijfers van denieuwe in aanmerking worden genomen na koppeling aan de cijfers vanvoorafgaande reeksen. -------------------------------------------------------------------De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het CBS. -----------------Indien te eniger tijd het CBS mocht worden opgeheven of de bovenvermeldestatistische gegevens niet meer zou publiceren, zullen partijen in onderlingoverleg - en bij gebreke van overeenstemming door middel van een rechterlijkeuitspraak daaromtrent – andere statistische gegevens aanvaarden die inredelijkheid eenzelfde inzicht verschaffen als partijen thans voor ogen staan.Koper en zijn rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel zijn verplichthet onderhavige artikel en elke akte waarbij het kantoorgebouw of enigdeel daarvan wordt vervreemd woordelijk te doen opnemen en de daaruitvoortvloeiende verplichtingen ten behoeve vereniging te bedingen en op teleggen, te constateren dat de verkrijger of gebruiks- of genotsgerechtigde dezeop zich neemt en dat ten behoeve van de vereniging te aanvaarden, zullendedegeen die zulke verzuimt te doen opnemen, op te leggen, te constaterenof te aanvaarden uit enkele hoofde van dat verzuim ten behoeve vangenoemde vereniging en zonder ingebrekestelling terstond opeisbare en nietvoor matiging vatbare boete verbeuren van tweehonderdduizend gulden (f200.000,--) (te indexeren als voormeld), alles zodanig dat een ieder die metbetrekking tot het vorenstaande in verzuim of nalatig is tezamen met zijnrechtsopvolgers en andere gebruiks- of genotsgerechtigde met betrekking tothet verkochte als hoofdelijk gebonden debiteuren ten opzichte van de vereni-60107233/478071.9


- 86 -ging zullen zijn gebonden en tot nakoming en betaling zijn gehouden. ---------Verkoper handelend als enig bestuurder van voornoemde vereniging aanvaardtkoper als lid van voornoemde vereniging. ------------------------------------Voor zover in voormelde aangehaalde bepalingen verplichtingen, lasten en/ofbeperkingen voorkomen, waarvan verkoper verplicht is deze aan koper op teleggen, worden deze verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij deze koperopgelegd. Koper aanvaardt de voorgaande bepalingen casu quo verplichtingen,lasten en/of beperkingen bij deze uitdrukkelijk. --------------------------------Voorzover voormelde aangehaalde bepalingen rechten behelzen die ten behoevevan (een) derde(n) moeten worden bedongen, worden die rechten bijdeze uitdrukkelijk door verkoper bedongen en door verkoper ten behoeve vandie derde(n) aanvaard. --------------------------------------------------------------------Voorts wordt voor bestaande erfdienstbaarheden (inzake de "Remu") verwezennaar een akte van vijf september negentienhonderdzesennegentig verledenvoor Mr H.P.A. van der Grind, notaris te Utrecht, ingeschreven op zesseptember daarna in deel 9209 nummer 17, waarin woordelijk voorkomt: -----Ten behoeve van het hiervoor onder A.1 aan de Remu overgedragen perceel,kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A, nummer 5564 gedeeltelijk, alsheersend erf en ten laste van het aan het Bouwfonds in eigendom verblijvendegedeelte perceel kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A, nummer5564gedeeltelijk als lijdend erf wordt bij deze gevestigd als beperktrecht/beperkte rechten, zoals schetsmatig is aangegeven op voormelde situatietekening,de erfdienstbaarheid van weg om met de nodige vervoermiddelen,materialen en gereedschappen te komen en te gaan van de openbareweg naar het heersend erf en vice versa en/of de erfdienstbaarheid om degrond van het liggend erf nabij het heersend erf te gebruiken voor in, op, ofaan de op het heersend erf gestichte of te stichten opstal te verrichten werkzaamheden,met inbegrip van het over de grond mogen opendraaien van dedeur van de opstal. De tegenprestatie voor het vestigen van de erfdienstbaarheid/erfdienstbaarhedenwordt geacht in de hiervoor genoemde koopsomte zijn begrepen. ---------------------------------------------------------------------------Tevens wordt verwezen naar de akte waarbij grond werd overgedragen aangenoemde exploitatievereniging bij akte op zeventien oktober negentienhonderdnegentigverleden voor L.Ch. Klein, notaris te Amsterdam, waarin woordelijkvoorkomt: -----------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden bij deze te vestigen ten laste van het verkochteen ten behoeve van de bij de verkoper blijvende gedeelten van het gehelekantorenpark "Entrada Bunnik", zijnde de kadastrale percelen gemeenteBunnik sectie A nummer 5363, 5365, 5366, 5367, 5369, 5370, 5368 (gedeeltelijk),de erfdienstbaarheden strekkende tot: het dulden dat de wegen tussenen naar de parkeervoorzieningen en kantoorgebouwen als zodanig worden60107233/478071.9


- 87 -gebruikt door de personen die een of meer der tot het kantorenpark behorendekantoorgebouwen bezoeken/daarin werkzaam zijn en leveranciers, allesonder de verplichting van elke zakelijk genotsgerechtigde met betrekking tothet heersend erf of een gedeelte daarvan om in de kosten van onderhoud,beheer en bewaking met betrekking tot de tot het complex behorende parkeervoorzieningen,groenvoorzieningen, wegen, verlichtingsornamenten enbewegwijzering en andere kosten van de vereniging mee te dragen in de verhoudingals in de statuten van de voor dat onderhoud en dergelijke opgerichtevereniging is bepaald en onder de verplichting van elke zakelijke genotsgerechtigdemet betrekking tot het heersend erf of een gedeelte daarvan om lidte worden en te blijven van deze vereniging, gedurende het zijn van zakelijkgenotsgerechtigde met betrekking tot het heersend erf of een gedeelte daarvanen de besluiten van de algemene vergadering en/of het bestuur van devereniging na te leven. --------------------------------------------------------------------Koper aanvaardt deze erfdienstbaarheden uitdrukkelijk. ---------------------------BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT -------------------------------------------Ten aanzien van de kadastrale nummers 5366 en 5564 is een beperkt rechtten behoeve van de naamloze vennootschap: N.V. Regionale Energiemaatschappijten kantore van voormelde Dienst van het kadaster op twintig juninegentienhonderdnegenentachtig in deel 6208 nummer 54"." --------------------Registergoed A.5.9 (Kortenaerkade 1, Den Haag) -------------------------------Verkoper 22 verklaart dat het Registergoed A.5.9 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Zoetermeer op zes april negentienhonderd negenennegentigin register Hypotheken 4, deel 15543, nummer 11, van eenafschrift van een akte van levering, op één april negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. --------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.9 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“ERFDIENSTBAARHEDEN --------------------------------------------------------------Voor bekende erfdienstbaarheden verwijzen partijen naar hetgeen is vermeldin voormelde titel van aankomst, in welke akte onder meer woordelijk staatvermeld: --------------------------------------------------------------------------------------“ARTIKEL 9 ---------------------------------------------------------------------------------OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN -----------------------------------------Verklaard wordt het navolgende: --------------------------------------------------------een gedeelte van het verkochte, destijds bekend als sectie O, nummer 7988,met een grootte van tien centiare, is geleverd bij akte van ruiling op vier julinegentienhonderdzevenenzestig verleden voor C.G.M. Formijne, destijds notariste ’s-Gravenhage, overgeschreven bij het hypotheekkantoor te ’s-60107233/478071.9


- 88 -Gravenhage op vijf juli negentienhonderdzevenenzestig in deel 3694 nummer134. -------------------------------------------------------------------------------------------De ruiling houdt tevens in, afstand van het recht ontbinding van de aan hettransport ten grondslag liggende overeenkomst te vorderen. ---------------------Voor erfdienstbaarheden wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in laatstgemeldeakte van ruiling, voor zover te dezen van belang, woordelijk luidendeals volgt: -------------------------------------------------------------------------------------“De Vereniging doet bij deze ten behoeve van OLVEH om niet afstand vanhet recht van uitgang ten behoeve van het vervallen kadastrale perceel gemeente’s-Gravenhage, Sectie O, nummer 4330 (thans deel uitmakende vande percelen nummers 7986, 7987 en 7988 dierzelfde gemeente en sectie) enten laste van de vervallen kadastrale percelen gemeente ’s-Gravenhage,Sectie O, nummers 3005 en 7285 (thans deel uitmakende van het perceelnummer 7990 dierzelfde gemeente en sectie), gevestigd bij akte drie maartachttienhonderdzesenzeventig verleden voor notaris E. Andries ’s-Gravenhage, overgeschreven ten hypotheekkantore te ’s-Gravenhage op zevenmaart achttienhonderd zesenzeventig in deel 525 nummer 24, waartegende OLVEH aan de Vereniging om niet recht van vrije uitgang verleent om tekomen van en te gaan naar De Ruyterstraat door de poort grenzende aan hetperceel gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O, nummers 7987 en 7990, welkrecht wordt gevestigd als erfdienstbaarheid ten laste van deze kadastralepercelen en ten behoeve van het aan de Vereniging in eigendom toebehorendekadastrale perceel gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O, nummer 7986,hetwelk een en ander partijen verklaarden aan te nemen."” -----------------------Registergoed A.5.10 (Boschdijk 20, Woensel) ------------------------------------Verkoper 44 verklaart dat het Registergoed A.5.10 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Eindhoven op zestien december tweeduizenddrie in register Hypotheken 4, deel 40120, nummer 117, van een afschrift vaneen akte van levering, op vijftien december tweeduizend drie verleden voormr. J. ten Have, notaris te Amsterdam. ------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.10 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de akte van levering, opéén juli tweeduizend drie verleden voor mr. J. ten Have, notaris te Amster-----dam, van welke akte een afschrift is ingeschreven op twee juli tweeduizend --drie in register Hypotheken 4, deel 40053, nummer 14, van de Openbare Re -gisters te Eindhoven, woordelijk luidende: --------------------------------------------“6.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de akte van in ------breng op negenentwintig mei negentienhonderdzevenennegentig, voor60107233/478071.9


- 89 -Mr. H.R. Okkens, destijds notaris te Rotterdam, verleden, van welke ---akte een afschrift is ingeschreven op dertig mei negentienhonderdze ---venennegentig in register Hypotheken 4, deel 12901, nummer 1, van --de openbare registers voor onroerende zaken en de rechten waaraan -deze onderworpen zijn, gehouden door de Dienst voor het kadaster ende openbare registers te Eindhoven, woordelijk luidende -----------------:“- wat betreft het Registergoed 18: ----------------------------------------------------(i) voormelde aankomsttitel met deel 8308, nummer 18, luidende: --------------De komparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat deze verkoop, koopen eigendomsoverdracht is geschied onder de Algemene Voorwaarden 1981(opgenomen in het gemeente blad nummer 137 van negentienhonderdeen----entachtig) voorzover daarvan niet is afgeweken in de hierna gemelde bepa ---lingen en voorts onder de volgende bepalingen: -------------------------------------1. Koopster is verplicht de geprojecteerde kantoorbebouwing aan de Boschdijken aan de Pastoor Petersstraat in één onafgebroken bouwstroom te realiseren.---------------------------------------------------------------------------------------2. De te realiseren kantoorbebouwing aan de zijde van het Hemelrijken dientte zijn voltooid vóór een juli negentienhonderddriënnegentig, bij niet nakomingvan deze verplichting is koopster aan verkoopster een boete van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD GULDEN (f 2.500,--) per maand verschuldigd totaan de dag waarop die bebouwing is voltooid, koopster draagt zorg voor eendeugdelijke inrichting en beheer van het onderhavige terrein zolang dit nogniet wordt bebouwd. -----------------------------------------------------------------------3. De in de punten 1 en 2 bedoelde bebouwing, alsmede de daarbij behorendegrond mogen slechts worden gebruikt voor doeleinden die daarmede inovereenstemming zijn. --------------------------------------------------------------------4. Koopster verplicht zich daar waar de kantoorbebouwing aan de Boschdijkwordt onderbroken, een afstand van maximaal vijfentwintig meter (25m) tussende opgaande bebouwing in acht te nemen (deze bepaling dient in nauwoverleg met de gemeente nader te worden uitgewerkt). ---------------------------5. De kantoorbebouwing die is geprojecteerd tussen de Boschdijk en de aanwezigepedagogische academie, nabij de hoek Hemelrijken - Nieuwe Fellenoord,dient uit minimaal drie bovengrondse bouwlagen te bestaan. -------------6. Verkoopster verplicht zich eraan mede te werken dat het bouwterrein kanworden ontsloten via zowel de parallelweg langs de Boschdijk als de PastoorPetersstraat en het Hemelrijken. --------------------------------------------------------7. Koopster verplicht zich de bij de bouwwerkzaamheden vrijkomende aardeaan verkoopster aan te bieden. ---------------------------------------------------------8. Koopster dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid op eigenterrein voor het personeel, werkzaam in de te stichten bebouwing, alsmedevoor bezoekers. --------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 90 -9. Enzovoorts. ------------------------------------------------------------------------------10. Zodra de bebouwing van het terrein is voltooid zal verkoopster haar medewerkingverlenen aan het verlijden van een aanvullende notariële akte,waarbij wordt geconstateerd, dat de mogelijkheid tot ontbinding van de koopovereenkomst,zoals opgenomen in artikel 11 van de Algemene Verkoopvoorwaarden1981, niet meer bestaat. -------------------------------------------------11. De laatste alinea van artikel 10 van de Algemene Verkoopvoorwaarden --1981 is alleen van toepassing, indien artikel 10 casu quo artikel 12 van de AlgemeneVerkoopvoorwaarden 1981 wordt overtreden casu quo niet wordt nagekomen.------------------------------------------------------------------------------------12.a. Enzovoorts. --------------------------------------------------------------------------13. De koopster is gerechtigd een gedeelte van het verkochte terrein, te we --ten de aan de Boschdijk gelegen grond, die grenst aan het terrein van de pe -dagogische academie/basisschool onder de hiervoor gemelde algemene -----voorwaarden en bepalingen (voorzover nog niet uitgewerkt), door te verkopenaan Van den Bruele en Hugenholtz v.o.f.. --------------------------------------------14. De koopster is gerechtigd de aan het Hemelrijken gelegen grond die no---dig is voor de kantoorbebouwing, bedoeld in punt 2 van deze akte, onder de -in deze akte genoemde en bedoelde voorwaarden en bepalingen door te ver -kopen aan één van de bij koopster in administratie zijnde pensioenfondsen. -15. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van gemelde algemene voor -----waarden doen partijen bij deze over en weer afstand van het recht om op ----grond van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wet --boek ontbinding van deze verkoop en/of overdracht te vorderen.”; --------------(ii) de in de hiervoor onder sub (i) woordelijke aanhalingen vermelde Algeme -ne Voorwaarden, luidende: ---------------------------------------------------------------10. De koper is verplicht op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete, -gelijk aan het tienvoudige van de koopsom, bij elke vervreemding, eigen ------domsoverdracht dan wel vestiging van een beperkt zakelijk genotsrecht van -het geheel of een gedeelte van het verkochte, te bedingen dat diens opvol ----gende verkrijger de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, ---waaronder begrepen de onderhavige bepaling en de eventueel in het ver------koopbesluit opgenomen bijzondere voorwaarden rechtstreeks ten opzichte ---van de gemeente op zich neemt, voor zover deze niet zijn uitgewerkt of ge----kweten; de koper is verplicht deze bedingen namens de gemeente te accep --teren of te doen accepteren. In het geval van vervreemding, met name eigen -domsoverdracht danwel vestiging van een beperkt zakelijk genotsrecht, blijftde koper hoofdelijk met de hem opvolgende verkrijger verbonden. --------------11. Indien de koper ingebreke blijft: ----------------------------------------------------a. met de betaling van de koopsom en/of de daarover verschuldigde rente, ---als geregeld in artikel 2; en/of -----------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 91 -b. met de nakoming van de bouwplicht als geregeld in artikel 7, hebben bur---gemeester en wethouders het recht om, middels aangetekend schrijven aan -de koper, de koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussen -komst zal zijn vereist. Voor het geval de koper het verkochte alsdan reeds ingebruik heeft genomen is hij verplicht tot onverwijlde teruggave aan de ge ----meente Eindhoven van het verkochte en al het door hem uit hoofde van de --onderhavige overeenkomst genotene. Burgemeester en Wethouders zijn ver -plicht alsdan de koper de eventueel reeds betaalde koopsom terug te betalenna aftrek van de eventueel door hen gemaakt kosten. De gemeente is echtervoor zover het verkochte ten laste van de koper met hypotheek mocht zijn ---bezwaard bevoegd van deze koopsom eerst de hypothecaire crediteur(en) tevoldoen.”; en --------------------------------------------------------------------------------(iii) de op twaalf juli negentienhonderdzesennegentig voor de plaatsvervangervan Mr C.P. Boodt, notaris te Amsterdam, verleden akte van levering, luiden -de: ---------------------------------------------------------------------------------------------TITEL -----------------------------------------------------------------------------------------Op grond van het besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeentevan acht maart negentienhonderdachtentachtig heeft de gemeente verkocht -aan het GAK onder andere na te melden registergoed. De in het besluit ge ---noemde registergoederen zijn door het GAK verkregen zoals nagemeld. Op -grond van artikel 11 lid b van de in deze akte van toepassing verklaarde Al ---gemene Voorwaarden negentienhonderdeenentachtig van de gemeente ------Eindhoven, opgenomen in het gemeenteblad nummer 137 van negentienhon -derdeenentachtig, heeft de gemeente de koopovereenkomst, zoals verwoordin het voormelde verkoopbesluit van acht maart negentienhonderdachtent ----achtig, voor zover het na te melden registergoed aangaat, ontbonden, zulks -ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van de ge ----meente van negenentwintig augustus negentienhonderdvijfennegentig, waar -van een fotokopie aan deze akte is gehecht. Ten gevolge van de (gedeeltelij -ke) ontbinding van voormelde koopovereenkomst ontstaat voor partijen over -en weer de verplichtingen tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties.-----------------------------------------------------------------------------------------REGISTERGOED --------------------------------------------------------------------------Een perceel bouwterrein gelegen te Eindhoven aan de Pastoor Peters ---------straat/Hemelrijken, thans in gebruik als parkeerterrein, uitmakende een ter ---plaatse kennelijk aangeduid en afgebakend gedeelte ter grootte van onge-----veer tweeëntwintig are negenennegentig centiare (22,29 are) van het perceelkadastraal bekend gemeente Woensel, sectie G, nummer 5609, welk gedeel -te met grijs raster ongeveer is aangegeven op de aan deze akte gehechte te -kening, nummer ALG-64292, hierna te noemen “het registergoed”. -------------VERKRIJGING DOOR VERKOPER ----------------------------------------------------60107233/478071.9


- 92 -Het registergoed is door het GAK verkregen door de overschrijving in het registerHypotheken 4 en van het kantoor van de Dienst van het kadaster en deOpenbare Registers te Eindhoven, op elf maart negentienhonderdachtentachtig,in deel 8308 nummer 18, van een afschrift van een akte van levering optien maart negentienhonderdachtentachtig verleden voor notaris Mr C.P.Boodt, voornoemd, waarin is opgenomen kwijting voor de koopsom en afstandvan het recht om, onverminderd het bepaalde in artikel 11 van gemeldealgemene voorwaarden, ontbinding te vorderen op grond van het bepaalde inde artikelen 1302 en 1303 van het oude Burgerlijk Wetboek. ---------------------BIJZONDERE BEPALINGEN ------------------------------------------------------------Voorts verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat de terug ------overdracht nog geschiedt onder de volgende bepalingen: -------------------------1. a. het GAK bouwt op eigen terrein voor haar rekening een parkeerdek ter -vervanging van door deze ontbinding verloren gegane parkeerplaatsen; ------dit parkeerdek zal circa zestig (60) parkeerplaatsen kunnen bevatten; ---------b. het parkeerdek wordt gerealiseerd binnen twaalf (12) maanden nadat de --bouwvergunning onherroepelijk is geworden; ----------------------------------------2. het GAK stemt ermee in dat op de grond een nieuw te bouwen kantoor -----ontwikkeling mogelijk wordt gerealiseerd aangrenzend aan zijn kantoorge -----bouw, één en ander zoals weergegeven in de bebouwingsstudie van Van ----Overhagen Architecten B.V. de dato vijf januari negentienhonderdvierenne ---gentig, dossier 2614, bladnummer 26.04 (tekening bijgevoegd); -----------------3. enzovoorts; -------------------------------------------------------------------------------7. het GAK verplicht zich voor een door de gemeente te bepalen tijdstip de inde grond gelegen kabels en leidingen op haar kosten te verwijderen casu quote verleggen; blijkt zulks niet nodig ( een en ander ter beoordeling aan de ----naamloze vennootschap N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven als de beheerstervan de kabels en leidingen), dan is de gemeente bereid mede te werken aaneventueel te vestigen erfdienstbaarheden ten laste van de grond en ten be ---hoeve van de bij het GAK blijvende eigendom; alle daarop betrekking heb-----bende kosten komen voor rekening van het GAK.”; en -----------------------------(iv) de op eenentwintig november negentienhonderdeenennegentig voor Mr --A.J.A.D.M. Pigmans, destijds notaris te Eindhoven, verleden akte, waarvan --een afschrift op eenentwintig november negentienhonderdeenennegentig in -de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen te Eindhoven,in register Hypotheken 4, deel 9621, nummer 56, is ingeschreven, luidende: -Vestiging zakelijke rechten. --------------------------------------------------------------De komparante sub 2 verklaarde ter uitvoering van eerder gesloten overeen--komsten tussen de leidingbeheerder en ieder van de eigenaren, voor en na---mens de respectievelijke eigenaren bij deze ten behoeve van de leidingbe ----heerder te vestigen: -----------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 93 -het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b. van de Belemmeringen --wet Privaatrecht, inhoudende het recht tot het leggen, hebben en onderhou---den van kabels en leidingen op casu quo in een perceel grond te Eindhoven -nabij de Boschdijk kadastraal bekend als gemeente Woensel sectie G num ---mer 5610 gedeeltelijk, 5609 gedeeltelijk en 5611 gedeeltelijk. Ter oriëntatie --van partijen zijn de belaste stroken grond op aangehechte tekeningen ge -----merkt VD 58432 met een donkergrijs raster met streeparcering schetsmatig --aangegeven en op tekeningnummer VD 58433 met een donkergrijs raster metstreeparcering en op tekeningnummer VD 58431 met een donkergrijs raster -met streeparcering met een lichtgrijs raster schetsmatig aangegeven. De -----komparant sub 1 genoemd verklaarde dit zakelijk recht voor en namens de --leidingbeheerder aan te nemen. --------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Vergoeding. ---------------------------------------------------------------------------------De komparanten verklaarden dat terzake van deze overeenkomsten tot vesti -ging van genoemde zakelijk rechten geen eenmalige vergoeding verschuldigdzal zijn aan ieder van de grondeigenaren. --------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Voorwaarden. -------------------------------------------------------------------------------Deze overeenkomst is voorts geschied onder de volgende voorwaarden: -----1. De N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven voornoemd, stelt zich aansprakelijk -voor alle door aanlegwerkzaamheden door het gebruik of door onderhouds ---werkzaamheden veroorzaakte schade aan de eigendommen van de hiervoorvermelde eigenaren. -----------------------------------------------------------------------2. Enzovoorts. ------------------------------------------------------------------------------Openbaar belang leidingbeheerder. ----------------------------------------------------Bij Koninklijk Besluit van een negen en twintig september negentienhonderd--negenentachtig is het openbaar belang erkend van de werken ten behoeve --van de gas-, electiciteits-, (drink)water- warmtevoorziening van de N.V. Nuts -bedrijf Regio Eindhoven, gevestigd te Eindhoven, zodat ten behoeve van dievennootschap zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3. sub b. van de ---belemmeringenwet Privaatrecht kunnen worden gevestigd.”. ---------------------Registergoed A.5.11 (Diakenhuisweg 29-45, Haarlem) -------------------------Verkoper 42 verklaart dat het Registergoed A.5.11 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op één mei tweeduizend drie in registerHypotheken 4, deel 18717, nummer 120, van een afschrift van een aktevan levering, op negenentwintig april tweeduizend drie verleden voor mr. J.ten Have, notaris te Amsterdam. --------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.11 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woorde-60107233/478071.9


- 94 -lijk luidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------6.2 Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in: ---------------------------1. Ten aanzien van Registergoed 1 de akte van levering, op dertien novem ---ber tweeduizend twee verleden voor mr. J. ten Have, notaris te Amsterdam, -van welke akte een afschrift is ingeschreven op dertien november tweedui ----zend twee in register Hypotheken 4, deel 18622, nummer 9, van de OpenbareRegisters te Amsterdam, woordelijk luidende: ---------------------------------------“7.2. In ieder geval is bekend en wordt verwezen naar het bepaalde voorko ---mende in de op drieëntwintig november tweeduizend een, voor Mr. J.W.Stuijt,notaris te Aerdenhout, verleden akte van levering, waarvan een afschrift op --drieëntwintig november tweeduizend een, in de daartoe bestemde openbare -registers voor registergoederen te Amsterdam, in register Hypotheken 4, deel17776, nummer 41, is ingeschreven, luidende: --------------------------------------“Voorts verklaarden de comparanten, handelen als gemeld, dat met betrekkingtot erfdienstbaarheden en/of bijzondere bepalingen wordt verwezennaar: ------------------------------------------------------------------------------------------voormelde koopovereenkomst de dato zevenentwintig april tweeduizend één,waarvan een kopie aan deze akte is gehecht, waarin onder meer staat gemeld,woordelijk luidende: ----------------------------------------------------------------Algemene verkoopvoorwaarden ---------------------------------------------------------Op deze koopovereenkomst zijn van toepassing de hoofdstukken 1, 2 vanbijgaande Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem zoalsvastgesteld bij raadsbesluit van 8 januari 1997 nummer 4/1997 en vormenmet deze overeenkomst een onverbrekelijk geheel. Behoudens de hiernavolgendeartikelen 2.3 lid 1 en 2.10 die zijn gewijzigd. ---------------------------------2.3. Overdracht en aanvaarding ---------------------------------------------------------1. De notariële akte wordt ondertekend voor de start van de bouw van iederfase. Indien partijen een latere datum overeenkomen, wordt de koopsomvanaf dit tijdstip vermeerder met de wettelijke rente onverminderd het rechtvan verkoper om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan op grondvan de Algemene Verkoopvoorwaarden of bijzondere artikelen in deze overeenkomst.De notariële overdracht zal plaatsvinden bij notariskantoor Jager &Stuijt, Nicolaas Beetslaan 8, 2111 AV Aerdenhout, gemeente Bloemendaal. -2.10 Recht op verklaring bij intensivering van de bebouwing. --------------------1. Indien in een later stadium de bebouwingsoppervlakten (aantal vierkantemeters bruto vloeroppervlakte, hierna BVO) vergroot zullen worden, boven dethans berekende 25.000 m2 BVO, dient de koper voor deze vergroting alsnogeen toebetaling te doen aan verkoper (gemeente) op basis van de huidigevierkante meterprijs van f 575,- m2/BVO/excl. BTW gecorrigeerd met de toekomstigelandelijke huurprijsontwikkeling van de NVM vanaf 1 januari 1999(gemiddelde huurprijs per 1 januari 1999 = f 260, m2 BVO/excl. BTW) ---------60107233/478071.9


- 95 -2. Koper is verplicht van zijn voornemen tot intensivering van de bebouwingmelding te maken aan het Grondbedrijf, onverminderd hetgeen krachtens deBouwverordening is vereist. --------------------------------------------------------------Van hoofdstuk 3 van bijgaande Algemene Verkoopvoorwaarden zijn alleen deartikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17 en 3.18 van toepassing.--------------------------------------------------------------------------------------Bepalend voor toepassing van de in artikel 3.2 lid 2 genoemde termijn van 2jaar waarbinnen de bebouwing moet zijn voltooid is de datum start bouw volgensde fasering zoals opgenomen in artikel 8 lid 7. --------------------------------En ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 Aanvullende bepalingen -------------------------------------------------------In afwijking of in aanvulling van de Algemene Verkoopvoorwaarden van degemeente Haarlem gelden tussen koper en verkoper nog de navolgende bijzonderevoorwaarden: --------------------------------------------------------------------2. a. De grondprijs is gebaseerd op de realisatie van 25000 m2 BVO kantoorruimtebij f 575,- m2 BVO/excl. BTW/prijspeil 1 januari 1999; ---------------------b. Genoemde prijs per m2 BVO zal vanaf 1 januari 1999 worden gecorrigeerdop basis van de NVM marktontwikkelingsindex voor de huurprijsonwikkelingvoor kantoren tot het moment van betaling ( 1 januari 1999 = f260,-/m2 BVO;1 januari 2000 = f 270 (+3,8%) oude reeks of f 225,- nieuwe reeks; 1 januari2001 = f 240,- nieuwe reeks (+6,7%); --------------------------------------------------c. Indien uit nadere planuitwerking blijkt dat op lokatie V een hotel of eencombinatie van hotel met kantoor zal worden gerealiseerd dan mag het totaalaantal vierkante meters kantoor binnen plangebied 2 maximaal ca. 22.300 m2BVO bedragen. Het hotel mag dan maximaal 6.500 m2 BVO bedragen. Degrondprijs voor het hotel is gelijk aan de grondprijs voor kantoorruimte. Hetingediende bouwplan waarvoor bouwvergunning wordt verkregen is voor deverrekening bepalend; --------------------------------------------------------------------3. Leveringsvoorwaarden grond ---------------------------------------------------------a. De percelen zullen worden opgeleverd in de huidige staat. In overleg metverkoper kan de uitkomende grond in principe binnen het bestemmingsplangebiedworden afgezet. Uitgangspunten voor partijen in het bestemmingsplangebiedis een gesloten grondbalans. --------------------------------------b. Indien echter voor het realiseren van het bouwplan een ophoging van het -huidige terrein noodzakelijk is, dan zal dit in overleg tussen koper en verkopertijdig worden vastgesteld. Zonder tijdig bericht van koper, minimaal zes -------maanden voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden tot opho ----ging c.q. afvlakking, zal door verkoper conform lid a worden opgeleverd. Bij --deze termijn dient nog te worden opgeteld de tijd die nodig is voor de nood ---zakelijke zetting. Deze tijd kan worden gesteld op ca. 6 maanden. --------------c. Alle in te verkopen kabels/leidingen t.b.v. openbare voorzieningen worden60107233/478071.9


- 96 -verwijderd door de gemeente. Hinderlijk aanwezige kabeld/leidingen welke --buiten de uit te geven kavel gemeentegrond liggen, worden niet verwijderd; --4. Kosten aanheling -----------------------------------------------------------------------Eventuele kosten van aanheling van de uit te geven percelen op de bestra----ting van het huidige of inmiddels aangelegde openbare gebied, evenals eventuele verzakkingen in het openbare gebied ten gevolge van de bouwwerk -----zaamheden, zijn voor rekening koper; -------------------------------------------------5. Ontwerp/Bouwwijze --------------------------------------------------------------------Ten gevolge van het bouwen in of aan het talud op een aantal plaatsen is hetkoper bekend dat waar noodzakelijk de buitengevel van het gebouw een dus -danige constructie heeft dat het tevens een grondkerende functie heeft. -------6.Fasering -----------------------------------------------------------------------------------a. De vijf lokaties zullen gefaseerd worden gebouwd en afgenomen. De startvan de bouw is, behoudens eventuele procedurele vertraging bij de verkrij ----ging van de bouwvergunningen voor fase 1 en 2, op 1 juni 2001; ----------------b. De fasering van de ontwikkeling en de betaling van de grondprijs is als ----volgt. Voor lokaties zie tekening 00744: -----------------------------------------------Fase 1: lokatie I (C), 3.800 m2 BVO, start bouw: 1 juni 2001, afname grond: -voor start bouw van deze fase; ----------------------------------------------------------Fase 2: lokatie II (D), 6.700m2 BVO, start bouw: binnen acht maanden na ----start bouw fase 1, afname grond: voor start bouw van deze fase; ---------------Fase 3: lokatie IV + III (B+A) start bouw: binnen zestien maanden na start ----bouw fase 1, afname grond: voor start bouw van deze fase; ----------------------Fase 4: lokatie V (E), 2700 m2 of 6.500 m2 BVO hotel, start bouw: binnen ----vierentwintig maanden start bouw fase 1, afname grond: voor start bouw vandeze fase. -----------------------------------------------------------------------------------c. Genoemde tijdstippen van start bouw zijn bindend, tenzij er sprake is van -een situatie die niet een gevolg zijn van het handelen, het nalaten van of niettijdig doen van handelingen door de koper. Eenmalig uitstel van de start bouwin een fase is mogelijk met een maximale termijn van drie maanden, maar ditheeft geen gevolgen voor de tijdstippen van start bouw voor de daaropvol-----gende fasen. --------------------------------------------------------------------------------Indien koper genoemde tijdstippen niet nakomt heeft verkoper de keuze tus --sen: -------------------------------------------------------------------------------------------1. koper nog drie maanden gelegenheid te geven de overeenkomst na te ko --men. De grondprijs zal dan voor die en daaropvolgende fasen worden aangepastaan de dan geldende gemeentelijke grondprijs en niet meer op basis vande grondprijs die op grond van deze overeenkomst kan worden berekend; of2. de overeenkomst wordt ontbonden voor de gedeelten die niet zijn nageko--men en verkoper gaat met een andere partij verder. -------------------------------d. Het genoemde m2’s BVO van de totale ontwikkeling, zie punt b van dit lid,60107233/478071.9


- 97 -geldt voor koper als minimaal bindend. ------------------------------------------------Eventueel is als gevolg van de naastgelegen stadionontwikkeling, in nader ---overleg, verschuiving van het programma op lokatie V mogelijk. -----------------e. Partijen zullen de afspraken in dit artikel naar redelijkheid en billijkheid na -komen. ---------------------------------------------------------------------------------------7. Parkeren ----------------------------------------------------------------------------------a. Parkeren moet zo worden gerealiseerd dat dit op de uit te geven grondplaats kan vinden. Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s wordt als volgt bepaald:------------------------------------------------------------------------------------------ 1 parkeerplaats per 90 m2 BVO;" ----------------------------------------------------Voor fietsparkeerplaatsen geldt de volgende som: ----------------------------------- 2 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO. -------------------------------------------------b. De te realiseren parkeerplaatsen die ten gevolge van de in deze overeenkomstgenoemde kantoren- c.q. hotelontwikkeling worden gerealiseerd zullenbuiten kantoortijden, in het weekeinde en op feestdagen beschikbaar zijn omde parkeervraag die ten gevolge van het naastgelegen stadion zal ontstaanop te vangen. -------------------------------------------------------------------------------Koper is verplicht hiermee bij regelingen ten aanzien van het gebruik van dezeparkeerplaatsen rekening te houden. Een bepaling hieromtrent zal in denotariële akte als kwalitatieve verplichting worden opgenomen, zodat eventuelerechtsopvolgers, toekomstige huurders of andere gebruikers met dezebepaling rekening dienen te houden. --------------------------------------------------8. Organisatie -------------------------------------------------------------------------------Koper zal in de voorbereidingsfase met vertegenwoordiging deelnamen aande projectgroep van de gemeente. Van de zijde van de gemeente nemen alsvaste deelnemers de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Civiel en Haven enGrondbedrijf plaats in deze projectgroep. De projectleiding in deze fase is inhanden van de afdeling Grondbedrijf. Nadat deze voorbereidingsfase is afgeslotenzal koper voor de realisatiefase een bouwteam samenstellen waarin deafdeling Grondbedrijf namens de gemeente het accountantmanagement zaldoen. -----------------------------------------------------------------------------------------9. enzovoort. --------------------------------------------------------------------------------10. Bekendheid koper ---------------------------------------------------------------------Het is koper bekend dat de infrastructuur inclusief bijbehorende grondlichamenen kunstwerken in de directe nabijheid van bouwpercelen aan veranderingonderhevig kunnen zijn tengevolge van gemeentelijke planontwikkeling inhet openbaar gebied. Een verandering in het openbaar gebied ten opzichtevan de huidige situatie mag echter niet toe leiden dat de in deze overeenkomstgenoemde ontwikkeling wordt belemmerd danwel leidt tot kostenverhogingin de bouw- en stichtingskosten. -----------------------------------------------B. de Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem, in het bij-60107233/478071.9


- 98 -zonder naar de hoofdstukken 1 en 2, van hoofdstuk 3 alleen de artikelen 3.1,3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17 en 3.18 van toepassing zijn. --Van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van de Gemeente Haarlem is eenkopie aan deze akte gehecht, welke Algemene Verkoopvoorwaarden (voorzovervan toepassing) geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomenen derhalve onderdeel te zijn van deze akte. Voor zover in bovengenoemdebepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan de koperop te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze doorkoper aanvaard. ----------------------------------------------------------------------------Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen,worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.------------------------------------------------------------------------------------------VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID --------------------------------------------------De comparanten verklaren, handelend als vermeld, ingevolge de tussen hengesloten overeenkomst de erfdienstbaarheid van overbouwing te vestigen tenlaste van het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem II sectie V num --mer 1582 gedeeltelijk, eigendom van de gemeente Haarlem, zoals schetsma -tig aangegeven op een aan deze akte gehechte situatietekening en ten be ----hoeve van het hierbij verkochte. De comparante sub 2, handelend als ge ------meld, verklaarde de vestiging van deze erfdienstbaarheid te aanvaarden. -----De erfdienstbaarheid wordt als volgt omschreven: ----------------------------------Ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem II sectie V --nummer 1582 gedeeltelijk, eigendom van de gemeente Haarlem, zoals -------schetsmatig aangegeven op een aan deze akte gehechte situatietekening ----wordt ten behoeve van de bij deze akte verkochte percelen gevestigd een ----erfdienstbaarheid tot het hebben van overbouwing zonder steunpunten, zulksop de minst bezwarende wijze.”. --------------------------------------------------------17. Bijzondere verplichting Koper / Kettingbeding --------------------------------Verkoper legt aan Koper de verplichting op om de gebruikers/eigenaren vande naast het Verkochte te realiseren gebouwen A en B toegang te verschaffentot de van het Verkochte deel uitmakende zogenaamde “warmte/koudeopslaginstallatie”, welke installatie met bijbehorende leidingen is aangegevenop de tekening die als Bijlage 3 aan deze akte wordt gehecht. Koper is tevensverplicht te dulden dat, voor rekening en risico van de gebruikers/eigenarenvan de naast het Verkochte te realiseren gebouwen A en B, leidingen in hetVerkochte worden aangelegd teneinde die gebouwen aan te sluiten op bedoelde“warmte/koude opslaginstallatie”. De aanleg van de in de vorige zinbedoelde leidingen en het aansluiten daarvan op bedoelde “warmte/koudeopslaginstallatie” dient zodanig te geschieden dat dit geen hinder oplevertvoor de eigenaar/gebruiker van het Verkochte. De in de vorige zin bedoeldeaanleg van leidingen dient in overleg met Koper en/of een door Koper in te60107233/478071.9


- 99 -schakelen deskundige plaatsvinden. De in dit artikel bedoelde verplichting isalleen van toepassing indien en voor zover dit de capaciteit voor de tot hetVerkochte behorende gebouwen C en D niet in gevaar brengt. De kosten vanonderhoud, instandhouding en vervanging van bedoelde “warmte/koude opslaginstallatie”zal door de eigenaren/gebruikers van de op die installatieaangesloten gebouwen gedragen worden naar rato van het aantal vierkantemeters v.v.o. bedrijfsruimte. De kosten van onderhoud, instandhouding envervanging van de aan- en afvoer leidingen naar de betreffende gebouwenzijn voor rekening van die betreffende eigenaar. In overleg met Koper zal deeigenaar van gebouw A en B toegang hebben tot de “warmte/koude opslaginstallatie”teneinde onderhoud te kunnen uitvoeren aan de aan- en afvoer leidingenvan en naar gebouw A en B. ---------------------------------------------------Koper is verplicht ten behoeve van Verkoper of zijn rechtsopvolger(s), bij iedereoverdracht of overgang – geheel of gedeeltelijk – van het Verkochte, hetbepaalde in dit artikel aan zijn rechtsopvolger(s) op te leggen, op straffe vaneen direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete jegens Verkoper ofzijn rechtsopvolger(s) van vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,00). Hetbepaalde in de vorige zin laat onverlet de bevoegdheid van Verkoper of zijnrechtsopvolger(s) om verdere schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.”;en --------------------------------------------------------------------------------------2. Ten aanzien van Registergoed 2 blijkens een op heden voor mr. J. ten Have,notaris te Amsterdam verleden akte van levering, van welke akte een afschriftzal worden ingeschreven in register Hypotheken 4 van de OpenbareRegisters, gehouden door de Dienst van het Kadster en de openbare registerste Amsterdam, waarin woordelijk staat vermeld: -------------------------------“6.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de Algemene Verkoopvoorwaarden,in het bijzonder de hoofdstukken 1 en 2 en vanhoofdstuk 3 de artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16,3.17 en 3.18. Van de Algemene Verkoopvoorwaarden luiden de artikelen2.10, 3.9, 3.11, 3.12, 3.16, en 3.17 als volgt: ----------------------------Artikel 2.10: Recht op verrekening bij intensivering van de bebouwing ---------1. Indien in een later stadium de bebouwingsoppervlakten vergroot zullenworden, dient Koper voor deze begroting alsnog een toebetaling te doen aande gemeente Haarlem op basis van de dan geldende gemeentelijke grondprijzen;---------------------------------------------------------------------------------------2. Koper is verplicht van zijn voornemen tot intensivering van de bebouwingmelding te maken aan het Grondbedrijf, onverminderd hetgeen krachtens deBouwverordening is vereist. --------------------------------------------------------------Artikel 3.9: Verbod tot verkoop aan de consument ----------------------------------1. Het is verboden het terrein of de daarop te stichten bebouwing te gebruikenof te laten gebruiken voor handeldoeleinden, waarbij levering van goede-60107233/478071.9


- 100 -ren of waren direct aan de consument plaatsvindt; ---------------------------------2. Bij overtreding van dit verbod zal Koper een direct opeisbare boete verschuldigdzijn van tweeduizend vijfhonderd euro (EUR 2.500,00) voor elkeweek, waarin bedoelde overdracht aan de consument plaatsvindt of geconstateerdwordt, dit nadat de wederpartij terzake van de overtreding door deVerkoper bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld.------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3.11: Gedoogplicht ----------------------------------------------------------------1. De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbarevoorzieningen op, in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden endat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op,in of boven de grond zal worden aangebracht en onderhouden. -----------------2. De koper is verplicht al hetgeen ingevolge lid 1 van dit artikel is aangebrachtbevestigd te laten. -----------------------------------------------------------------3. Alle schade, welk een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan,herstellen of vernieuwen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken, zaldoor de verkoper op haar kosten worden hersteld of, indien de koper wenst,aan de koper worden vergoed. ----------------------------------------------------------4. De koper is verplicht, voorzover in redelijkheid van hem gevergd kan worden,op zijn kosten die maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aande aanwezige zaken, omschreven in lid 1 van dit artikel, welke verkoper of deeigenaren van die zaken noodzakelijk achten. ---------------------------------------5. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadigingvan de aanwezige zaken, bedoeld in lid 1, door zijn toedoen of nalatenwordt veroorzaakt. ------------------------------------------------------------------Artikel 3.12: Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen. -------------------1. Ten behoeve en ten laste van het (de) in de koopovereenkomst vermeldeuit te geven gebouw(en) en ten behoeve en ten laste van het (de) in de koopovereenkomstvermelde naastgelegen gebouw(en), worden gevestigd enaangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarindie percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft. --------2. Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondseen bovengrondse kabels, leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen,lichtinval, in-ankeringen, inbalkingen en overbouwingen. ----------------Hieronder kan echter nooit een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan.-----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3.16: Kettingbeding. --------------------------------------------------------------1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de verkoper, die dit voor zichaanvaardt, de daartoe in de koopovereenkomst aangewezen artikelen bijoverdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmedebij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of be-60107233/478071.9


- 101 -perkt gerechtigde op te leggen en in de akte van overdracht of verlening vaneen beperkt recht woordelijk op te nemen. -------------------------------------------2. Bij niet nakoming van deze verplichting verbeurt de koper een direct opeisbareboete van vijftigduizend gulden ten behoeve van de verkoper, met debevoegdheid voor de verkoper om daarnaast nakoming en eventueel meergeleden schade te vorderen. ------------------------------------------------------------3. Op gelijke wijze als hiervoor bepaald, verbindt de koper zich jegens deverkoper tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaarof beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de lid 1 bedoeldeartikelen en in het onderhavige lid opgenomen verplichting om dit door te gevenzal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden. Elke opvolgendevervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de verkoperhet beding aan. ------------------------------------------------------------------------Artikel 3.17: Kwalitatieve verplichting. -------------------------------------------------De in de koopovereenkomst aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak onderbijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede -gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot ge -----bruik van het goed zullen verkrijgen. Aangezien van deze overeenkomst tus --sen partijen een notariële akte wordt opgemaakt die daarna zal worden inge--schreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6:252 ---BW.”; (enzovoorts). ------------------------------------------------------------------------“7. Gebruik en eigenschappen ------------------------------------------------------7.1 Het Verkochte is bestemd om door Koper te worden gebruikt voor vier -entwintig (24) parkeerplaatsen, welke op werkdagen van zes uur ’s- ----avonds tot zeven uur ’s-ochtends en in het weekend openbaar toegan -kelijk zijn.” ---------------------------------------------------------------------------(enzovoorts) ---------------------------------------------------------------------------------“15. Kwalitatieve verplichting ----------------------------------------------------------Het bepaalde in artikel 3.17 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is vantoepassing op artikel 2.10, 3.9 en 3.12 van de Algemene Verkoopvoorwaardenen op artikel 7.1. van deze akte, zodanig dat de aangewezen artikelenblijven rusten op het Verkochte en van rechtswege als kwalitatieve verplichtingals bedoeld in artikel 6: 252 BW zullen overgaan op degene(n) die hetVerkochte onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, en dat mede gebondenzullen zijn degene(n) die van de rechthebbende een recht tot gebruik van hetVerkochte zullen verkrijgen.”. ------------------------------------------------------------Het in de hiervoor onder A.5.11 schuin aangehaalde tekst vermelde registergoed1 is in onderhavige akte voormeld als Registgoed A.5.11.1. ---------------Het in hiervoor onder A.5.11 aangehaalde tekst voormelde Registergoed 2 isin onderhavige akte voormeld als Registergoed A.5.11.2. Terzake van dit re-60107233/478071.9


- 102 -gistergoed wordt verwezen naar een akte van levering. Van deze akte van leveringis een afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op een april tweeduizenddrie in register Hypotheken 4, deel 18717, nmmer 119; en ------------------------3. de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem.-------------------------------------------------------------------------------------------Registergoed A.5.12 (Geerstraat 121, Heerlen) -----------------------------------Verkoper 16 verklaart dat het Registergoed A.5.12 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Roermond op zestien juni negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4, deel 11610, nummer 21, van eenafschrift van een akte van levering, op vijftien juni negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. ------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.12 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN/OFBIJZONDERE BEPALINGEN ------------------------------------------------------------1. Ten behoeve van het bij deze verkochte als dienend erf en ten laste van --het bij de gemeente verblijvende gedeelte van de percelen kadastraal bekendgemeente Heerlen sectie D de nummers 9038 en 9300 als lijdend erf, zoals -dat gedeelte met enkel schuine streeparcering is aangegeven op de aan dezeakte gehechte tekening, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid inhou -dende de bevoegdheid om te komen van en te gaan van en naar het dienenderf over het lijdend erf, van en naar de Geerstraat en de Parallelweg. ----------2. Verkoper garandeert de eigenaar en koper dat hij het verkochte alleen zalgebruiken ter realisatie van (een) (deel-)project(en) van het zogenaamde -----“ontwikkelingsplan”, in overeenstemming met bepaalde in de hiervoor sub 1 -bedoelde mantel – en raamovereenkomst. -------------------------------------------3. Koper moet, zonder vergoeding daarvoor te kunnen eisen, gedogen dat opde voor hem minst bezwarende wijze palen, masten, kabels, draden, isolato--ren, rozetten, aanduidingsborden, pijpleidingen, en dergelijke voor openbarecasu quo gemeenschappelijke doeleinden bestemd op, in aan of boven het --verkochte en de daarop te stichten opstallen worden aangebracht, onderhou -den, vernieuwd verwijderd, op de plaatsen en de wijze, waarop de eigenaar -dit nodig zal achten. Omtrent de plaats wordt tevoren met de eigenaar over---leg gepleegd. Deze is verplicht al hetgeen overeenkomstig dit artikel is aan---gebracht te laten bestaan. ----------------------------------------------------------------De eigenaar kan, in daarvoor naar zijn mening in aanmerking komende gevallen, een billijke vergoeding voor eventueel als gevolg van bedoelde werken --geleden schade toekennen. --------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 103 -4. Koper is verplicht en verbindt zich jegens de eigenaar, het in dit artikel sub2, 3 en 4 bepaalde, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het ----verkochte een de daarop gestichte opstallen, alsmede bij de verlening daaropvan een beperkt recht aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te --leggen en in verband daarmee, om het in dit artikel sub 2, 3 en 4 bepaalde inde akte van levering of verlening van een beperkt recht woordelijk op te ne ---men, zulks op straffe van een boete van tien procent (10%) van de hiervoor -sub 2 bedoelde koopprijs, met de bevoegdheid van de eigenaar om daar ------naast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te vorderen. ------------Op gelijke wijze als hiervoor bepaald, verbindt koper zich jegens de eigenaartot het bedingen, bij wijze van derdenbedingen, van de nieuwe eigenaar of ---beperkt gerechtigde, dat ook in deze zowel het in dit artikel 2, 3 en 4 bepaal--de als de verplichting als de verplichting om dit door te geven, zal opleggen -aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden. -----------------------------------Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van deeigenaar het beding aan. -----------------------------------------------------------------Voormelde verplichtingen blijven rusten op het verkochte en de daarop ge ----stichte opstallen en zullen overgaan op degen(n) die het onder bijzondere titelzal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat meegebonden zullen -zijn degenen die van de rechthebbende het recht tot gebruik van het goed ---zullen verkrijgen, daartoe zal een afschrift of uittreksel van deze akte wordeningeschreven in het daartoe bestemde register, zodra de invoering van de ---daartoe strekkende wetgeving dat mogelijk maakt. Partijen geven elkaar overen weer onherroepelijk volmacht tot deze inschrijving en alles wat verder ge--daan moet worden om bovenbedoelde werking te doen ontstaan. ---------------Voorzover nodig wordt het in dit artikel onder 2, 3 en 4 bepaalde door de eigenaaren koper als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 vanhet Burgerlijk Wetboek opgelegd en door koper aanvaardt en zullen de verplichtingenovergaan op degenen die het verkochte geheel of gedeeltelijk,onder bijzondere titel zullen verkrijgen, terwijl tevens hieraan gebonden zijndegene die van de rechthebbende een recht van gebruik van (een gedeeltevan) het verkochte zullen verkrijgen.” --------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Bijzondere voorwaarden ----------------------------------------------------------------Koper verplicht zich tegenover verkoper en de eigenaar, overeenkomstig hetin de sub 1 vermelde koopovereenkomst bepaalde in artikel 19, mee te werkenaan het aangaan/vestigen van de daar bedoelde mandeligheid. ------------Registergoed A.5.13 (Willemsplein 489-572, Westerstraat 5-9f, Rotterdam)------------------------------------------------------------------------------------------Verkoper 29 verklaart dat het Registergoed A.5.13 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster60107233/478071.9


- 104 -en de Openbare Registers te Rotterdam op zes december tweeduizend in registerHypotheken 4, deel 20706, nummer 42, van een afschrift van een aktevan levering, op vijf december tweeduizend verleden voor mr. M. van Groningen,notaris te Amsterdam. --------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.13 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------7.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in: --------------------------1. de akte houdende splitsing in appartementsrechten, op zevenentwintig au -gustus negentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. J. Kemper, no -taris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven op dertig au -gustus negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4, deel ---19310, nummer 43, van de Openbare Registers te Rotterdam, daaronder be -grepen het in die akte van splitsing opgenomen reglement; -----------------------2. de akte houdende (hoofd)splitsing in appartementsrechten, op achttien fe--bruari tweeduizend verleden voor mr. J. Kemper, notaris te Rotterdam, van --welke akte een afschrift is ingeschreven op eenentwintig februari tweedui -----zend in register Hypotheken 4, deel 19868, nummer 18, van de Openbare ----Registers te Rotterdam, daaronder begrepen het in die akte van splitsing op--genomen reglement; -----------------------------------------------------------------------3. de akte houdende houdende (onder)splitsing in appartementsrechten, op -achttien februari tweeduizend verleden voor mr. J. Kemper, notaris te Rotter -dam, van welke akte een afschrift is ingeschreven op eenentwintig februari --tweeduizend in register Hypotheken 4, deel 19868, nummer 19, van de -------Openbare Registers te Rotterdam, daaronder begrepen het in die akte van ---splitsing opgenomen reglement; en ----------------------------------------------------4. voor wat betreft het Verkochte 1: ----------------------------------------------------de akten van levering, op negenentwintig april negentienhonderd negenen ----negentig verleden voor mr. J. Kemper, notaris te Rotterdam, van welke aktenafschriften zijn ingeschreven op negenentwintig april negentienhonderd ne----genennegentig in register Hypotheken 4, deel 18928, de nummers 20 en 21,van de Openbare Registers te Rotterdam,woordelijk luidende: -------------------“Voor wat betreft een bekende erfdienstbaarheid wordt te dezen speciaal -----verwezen naar hetgeen voorkomt in een akte van levering, op tien april ne ----gentienhonderd een en zestig verleden voor J.H. Eisink, destijds notaris te ---Rotterdam, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam --op tien april negentienhonderd een en zestig in deel 3390 nummer 119, ------woordelijk luidende: -----------------------------------------------------------------------Ten behoeve van het bij deze akte verkochte gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente sectie AG nummer 1221 ter grootte van vijf en ----twintig centiaren, hetwelk afkomstig is van het vervallen nummer 1218 dier ---60107233/478071.9


- 105 -zelfde gemeente en sectie en van het overige reeds aan koopster in eigen ----dom toebehorende gedeelte van dit perceel, alsmede van het mede verkoch -te gedeelte van het perceel nummer 1223 der vorengenoemde gemeente ensectie ter grootte van driehonderd tien centiaren, hetwelk afkomstig is van hetvorengenoemde vervalleb nummer 1218 en van het overige, reeds aan koop -ster in eigendom toebehorende gedeelte van dit perceel, als heersende ervenen ten laste van het aan de Gemeente Rotterdam in eigendom toebehorendeperceel kadastraal bekend als gemeente Rotterdam sectie AG nummer 1222,ter grootte van driehonderd zeven en dertig centiaren als lijdende erf wordt bijdeze gevestigd de erfdienstbaarheid van overbouwing en van het hebben vandaarbij behorende standpunten op en in door Burgemeester en Wethouders -vast te stellen plaatsen van het “lijdend erf“, een en ander onder de volgendevoorwaarden: -------------------------------------------------------------------------------a. dat het lijdend erf volledig moet worden overbouwd; ----------------------------b. dat de vrije hoogte van de te overbouwen doorgang tenminste zes meter --veertig centimeter boven Normaal Amsterdams Peil zal bedragen; --------------c. dat de vrije breedte van de te overbouwen doorgang tenminste drie meter -vijf en zeventig centimeter zal bedragen.” ---------------------------------------------Registergoed A.5.14 (Van Houten Industriepark 25, Weesp) -----------------Verkoper 1 verklaart dat het Registergoed A.5.14 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op achtentwintig september negentienhonderdvierennegentig in register Hypotheken 4, deel 12402, nummer 7,van een afschrift van een akte van koop en levering, op zesentwintig septembernegentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. H.M.I.Th. Breedveld,notaris te Rotterdam. ----------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.14 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“4.2.Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de op vierentwintig --mei negentienhonderddrieënnegentig voor N.M.J. Damen, notaris te Amster --dam, ver-leden akte, waarvan een afschrift op vijfentwintig mei negentien -----honderddrieënnegentig in de daartoe bestemde openbare registers voor re ---gistergoederen te Am-sterdam, in register Hypotheken 4, deel 11514, num----mer 18, is ingeschreven, luidende: -----------------------------------------------------Tenslotte verklaarde verkoper terzake van hem bekende erfdienstbaarhedenen andere beperkt zakelijke rechten te verwijzen naar: ----------------------------1. enzovoorts. -------------------------------------------------------------------------------2. en akte van verkoop en koop, op zes november negentienhonderdzesendertigverleden voor Mr A.G. Lubbers, notaris te Amsterdam, bij afschriftovergeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op zeven november ne-60107233/478071.9


- 106 -gentienhonderdzesendertig in deel 3014 nummer 88, in welke akte: ------------a. ten behoeve van de bij bedoelde akte verkochte percelen Gemeente Weesperkarspelsektie D nummer 169 (moet zijn 1069) en gemeente Weesp, sektieB nummer 1404 als heersende erven en ten laste van onder het bij dezeakte verkochte perceel Gemeente Weesp, sektie B nummer 1203 als lijdenderf, werd gevestigd een erfdienstbaarheid van riolering, afwatering en watervoorziening;---------------------------------------------------------------------------------b. ten behoeve van onder andere het perceel Gemeente Weesp, sektie B, ----nummer 1203 als heersend erf en ten laste van de percelen Gemeente Wee -sperkarspel, sektie D, nummer 1069 en Gemeente Weesp, sektie B, nummer1404 als lijdende erven werd gevestigd een erfdienstbaarheid op grond waarvanbij de installatie van enige op het lijdend erf in te richten industrie en de -uitoefening van enig bedrijf aldaar geen of slechts zo weinig mogelijk overlastmag worden toegebracht aan het op het heersend erf uitgeoefende bedrijf, ---waarbij in het bijzonder is gedacht aan het eventueel verspreiden van rook ---en/of stof en het veroorzaken van stank; ----------------------------------------------3. een akte van verkoop en koop, op achttien maart negentienhonderdacht- --endertig verleden voor Mr A.G. Lubbers, notaris te Amsterdam, bij afschrift ---overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, op negentien maart ----negentienhonderdachtendertig in deel 3069, nummer 54, op welke koop en --verkoop dezelfde bepalingen terzake van erfdienstbaarheden van toepassingwerden verklaard, al de hierboven sub 2 genoemde, met uitzondering van deerfdienstbaarheid van watervoorziening; ----------------------------------------------4. een akte van verkoop en koop, op vijfentwintig januari negentienhonder- ---deenenzestig verleden voor F.J.A. Hoowij, notaris te Weesp, bij afschrift ------overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op dezelfde dag in deel4005 nummer 111, in welke akte ten behoeve van onder andere de percelengemeente Weesp, sektie B nummers 2197 en 2202 als heersende erven en -ten laste van de bij de bedoelde akte verkochte percelen als lijdende erven, -als erfdienstbaarheid werd gevestigd: -------------------------------------------------a. de bepaling, dat de verkochte percelen geen andere bestemming mogen --hebben dan die, welke wordt vastgelegd bij de thans (negentienhonderdeen --enzestig) ontworpen partiële wijziging van het uitbreidingsplan; -----------------b. het verbod tot het stichten van opstallen en het planten of rooien van bo----men anders dan met schriftelijke toestemming van verkoopster, alsmede de -verplichting om bomen, die tengevolge van ziekte of ouderdom verwijderd ----moeten worden, te vervangen door nieuwe, soortgelijke bomen; ----------------5. een akte van oprichting van een naamloze vennootschap op zeventien decembernegentienhonderdzevenenveertig verleden voor A.M. Vroom, notariste Amsterdam, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amster --dam op vijf oktober negentienhonderdachtenveertig in deel 3475 nummer 2860107233/478071.9


- 107 -in welke akte met betrekking tot het perceel Gemeente Weesp, sektie B, ------nummer 1531, thans deel uitmakend van het perceel gemeente Weesp, sek --tie B nummer 2509, woordelijk wordt vermeld: ---------------------------------------Betreffende de sub 8 en 9 gemelde onroerende goederen, wordt ten deze ----speciaal verwezen naar een onderhandse akte, in duplo getekend elf sep- ----tember negentienhonderdnegenendertig, in duplo geregistreerd te Haarlem --tweeëntwintig september daaraanvolgende, in deel 30, folio 31, nummer 436en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam de negenentwintig---ste september daaraan volgende in deel 3126 nummer 42, waarbij ten be -----hoeve van de provincie Noordholland en ten laste van het perceel Weesp, ---sektie B nummer 1438 (thans ondermeer bekend als de percelen Weesp, ----sektie B nummers 1551 en 1546) een zakelijk recht werd gevestigd om op ofboven dat perceel te mogen aanleggen en in stand houden werken, strekkendetot geleiding, transformatie, verdeling of levering van electriciteit en de ----daarmee in verband staande beveiliging en ondersteuningswerken. ------------Het recht houdt in de bevoegdheid om in, op en boven de grond de werkzaamhedente verrichten, welke nodig zijn voor de uitvoering en instandhoudingen voor het onderhoud van genoemde werken. Verkoper verklaarde nog,dat hij deze voorzoveel nodig aan de koper overdraagt en cedeert alle rechtendie verkoper aan de voormelde akte van vijfentwintig januari negentienhonderdeenenzestigkan ontlenen jegens de gemeente Weesp. In de hiervoorsub 2 bedoelde akte de dato zes november negentienhonderd zesendertigkomt woordelijk voor: ----------------------------------------------------------------------5. Ten behoeve van de bij deze akte verkochte perceelen (dat waren Ge- -----meente Weesp sektie B nummer 1404 en Weesperkarspel sektie D nummer -1069) en ten laste van de mede aan verkoopster in eigendom toebehoorendepercelen Gemeente Weesp: -------------------------------------------------------------Sectie A nommers 2329, 2330, 2331, 2599, 3207 en 3709, -----------------------Sectie B nommers 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 844, 845, ----861, 862, 867, 868, 869, 870, 879, 1039, 1040, 1101, 1102, 1103, 1104, -----1208, 1203, 1319, 1321, 324, 587, 1405, 1406 en 546 gedeeltelijk, zoomedeGemeente Weesperkarspel Sectie C nommers 274, 275, 276, 277, 371, 444,540, 541, 564, 656 en 566 en Sectie D nommers 730, 976, 1011, 1013, 1968,1070 en 1071 worden bij deze als erfdienstbaarheden gevestigd: ---------------het recht om de rioleering der bij deze akte verkochte perceelen volgens denbestaanden toestand aangesloten te houden op de rioleering van het voor ----meld lijdend erf en te allen tijde haar rioolwater over het lijdend erf af te voe --ren; --------------------------------------------------------------------------------------------de eigenares van de lijdende erven is verplicht deze aansluiting ook in de ----toekomst te handhaven en te gedoogen en alle kosten die aan een en anderverbonden zijn, voor hare rekening te nemen. ---------------------------------------60107233/478071.9


- 108 -Mocht door stilleggen van het op de lijdende erven gevestigde bedrijf de be---staande rioleering niet meer aan het thans door den eigenaar van het heer ---schend erf beoogde doeleinde beantwoorden, dan zal deze het recht hebbenover het lijdend erf een rioleering aan te leggen, naar Smal Weesp of anderegunstige afwatering, waarvan het verloop door de eigenares van de lijdende -erven zal worden vastgesteld. -----------------------------------------------------------Zolang verkoopster eigenaresse blijft van de lijdende erven, staat zij er voor -in, dat haar rioolstelsel ook ten aanzien van den afvoer van de heerschende -erven behoorlijk zal functioneeren; -----------------------------------------------------b. het recht om de bij deze akte verkochte perceelen aan te sluiten en aangeslotente houden op de watervoorzieningsinstallatie van het lijdend erf en welover de het dichtst bij de bij deze akte verkochte fabriek, gelegen put; indiende tegenwoordige watervoorzieningsinstallatie door stilleggen van het op delijdende erven gevestigde bedrijf buiten werking wordt gesteld dan heeft deeigenaar van het heerschend erf in ieder geval het recht het voor haar bedrijfbenoodigde water desgewenscht via de lijdende erven te betrekken. -----------De kosten aan deze aansluiting en het onderhoud daarvan verbonden, komengeheel voor rekening van den eigenaar van het heerschend erf. Zoolang de -verkoopster eigenares en exploitante blijft van de lijdende erven, staat zij er --voor in, dat de capaciteit van haar installatie dusdanig is, dat koopster zon- ---der bezwaar over maximaal vijfhonderd kubieke Meter water per etmaal zal --kunnen beschikken. Als vergoeding voor het verbruikte water zal de koopsteraan verkoopster betalen een bedrag van driehonderd gulden (_ 300,--) per ---jaar; -------------------------------------------------------------------------------------------deze vergoeding zal niet zijn verschuldigd, indien een zoolang het in het ver--kochte uit te oefenen bedrijf nog niet is aangevangen of stil komt te liggen. ---Verkoopster verbindt zich tot het verleenen, ten behoeve van het bij deze ak -te verkochte, van behoorlijke uitwegen ter breedte van omstreeks vijf Meter --naar den openbaren weg (nieuwe Provinciale Weg) en naar Smal Weesp. ----Deze wegen zullen moeten loopen van en tot den ingang van de zich op het -verkochte bevindende fabriek en over zoo kort mogelijken afstand loopen ----over den verkochten grond, zullende koopster steeds recht van doorgang ----hebben door de poort ten Westen of door den gang ten Zuiden van de --------zoogenaamde branderij (gebouw 18) zich bevindende op de kadastrale per---ceelen gemeente Weesperkarspel sektie D nummer 1071 en gemeente -------Weesp sektie B nummer 1406. ----------------------------------------------------------Verkoopster verbindt zich om gedurende den tijd, dat deze uitwegen nog nietgereed zijn, aan koopster redelijken toegang tot het door haar gekochte te ---verleenen. -----------------------------------------------------------------------------------Bedoelde wegen, zullen worden aangelegd en verhard op kosten van ver -----koopster op gelijke wijze als de wegen, zich bevindende op het overige aan -60107233/478071.9


- 109 -verkoopster toebehoorende fabriekscomplex zoodra verkoopster de daarvoorvereischte goedkeuringen van hoogerhand heeft verkregen. ---------------------Voor zoover deze wegen zullen loopen over de sub 5 genoemde, in eigendomaan verkoopster verblijvende perceelen, verbindt verkoopster zich om,zoodra een juiste omschrijving in verband met de ligging dezer wegen mogelijkzal zijn, bij afzonderlijke akte een servituut van rijweg te verleenen vandezen omvang, dat te allen tijde volgens de wenschen en voorschriften vande koopster zoowel aan personen als aan alle soorten voertuigen het vrijegebruik van deze wegen zal openstaan. ----------------------------------------------De koopster zal gerechtigd zijn alle gewenschte maatregelen te treffen watbetreft het afsluiten en het openstellen van deze wegen voor het gedeelte ofde gedeelten, welke op het grondgebied van de koopster zullen komen te liggen.-------------------------------------------------------------------------------------------In verband met laatstbedoelde erfdienstbaarheid is nog overeengekomen, datde eigenaar van het heerschend erf aan den eigenaar van het lijdend erf zalvergoeden een naar billijkheid vast te stellen bijdrage voor onderhoud der betreffendewegen, indien en voorzover de kosten van dat onderhoud ingevolgede wijze van gebruik dezer wegen door de gebruikers van het heerschend erf,die van een normaal onderhoud te boven gaan. -------------------------------------7. Ten behoeve van de mede aan verkoopster in eigendom toebehoorendehiervoor sub 5 gemelde perceelen en ten laste van de bij deze akte verkochteperceelen wordt bij deze voorbehouden een erfdienstbaarheid van volgendeninhoud: ---------------------------------------------------------------------------------------Bij de installatie van eenige op het lijdend erf in te richten industrie en de uitoefeningvan eenig bedrijf aldaar mag geen of slechts zoo min mogelijk overlast(waarbij in het bijzonder is gedacht aan het eventueel verspreiden vanrook en/of stof en het veroorzaken van stank) aan het op het heerschend erfuitgeoefend wordend bedrijf worden toegebracht. -----------------------------------De kosten, aan deze erfdienstbaarheid verbonden komen geheel voor rekeningvan den eigenaar van het lijdend erf. --------------------------------------------Voorts wordt verwezen naar: ------------------------------------------------------------A. twee akten tot levering op zestien december negentienhonderd vijfenzeventigverleden voor notaris Christiaan Jan Lubbers te Amsterdam bij afschriftovergeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in deel 2659 respectievelijkde nummers 32 en 33, waarbij zijn overgedragen aan de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. de thans bestaande kadastrale percelen gemeenteWeesp sectie B nummer 2854 en sectie B nummer 2760 en ter gelegenheidwaarvan onder meer soortgelijke erfdienstbaarheden als hierna sub C omschrevenzijn gevestigd, ten behoeve van de bij genoemde akten overgedragenpercelen en ten laste van de daarbij aan koper in eigendom verblijvendepercelen destijds bekend als gemeente Weesp sectie B nummer 2660 en60107233/478071.9


- 110 -sectie D nummer 1194 casu quo een gedeelte daarvan en waarbij tevenswerd vastgelegd voor welk percentage de eigenaar van het heersend erf inde kosten van onderhoud van de voor de uitoefening van de betreffende erfdienstbaarheidbenodigde wegen en werken zal bijdragen; -----------------------voorts wordt nog verwezen naar een akte tot levering op twintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor de waarnemer van notaris T.G.J.Jansen te Amsterdam bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore teAmsterdam op dezelfde dag in deel 6221 nummer 19, waarbij in eigendomwerd geleverd aan Philips-Duphar B.V. te Amsterdam, het kadastrale perceelgemeente Weesp, sectie B, nummer 2804 en gedeelten van de thans vervallenkadastrale percelen gemeente Weesp, sectie B de nummers 2802 en2803, in welke akte ten behoeve van het verkochte en ten laste van het aanverkoper in eigendom verblijvende gedeelte van nummer 2803 (waaruit afkomstigonder andere het thans bestaande perceel sectie B nummer 2880),soortgelijke erfdienstbaarheden als hierna sub C genoemd werden gevestigden in welke akte voorts nog woordelijk voorkomt: -----------------------------------11. Bij deze wordt ten behoeve van het aan partij ter ene zijde in eigendomverblijvende perceel kadastraal bekend gemeente Weesp, sektie B, nummer2803 (uit welk nummer de hierbij verkochte percelen afkomstig zijn) alsmedeten behoeve van de kadastrale percelen gemeente Weesp, sektie B nummers2800 (eigendom van Malved B.V.) en 2801 (eigendom van Zeiss NederlandB.V.) en ten laste van het bij deze verkochte, een erfdienstbaarheid gevestigdvan de volgende inhoud: ------------------------------------------------------------------Partij ter andere zijde zal zorgdragen voor het instandhouden en in goedestaat houden van het pompgebouw met veiligheidsinstallatie ten behoeve vanbrand op het industriekomplex staande op het hierbij verkochte onroerendgoed sub 1 vermeld, houdende de waterleverantie bij brand of andere kalamiteitenop de heersende erven; -----------------------------------------------------------partij ter andere zijde kan echter nimmer door de eigenaren van de heersendeerven aansprakelijk worden gesteld voor het funktioneren van de betreffendeinstallatie en zal met name nimmer aansprakelijk zijn voor eventueeldaaruit ontstane schaden voor partij ter ene zijde of derden. ---------------------De verplichtingen van partij ter andere zijde als in dit lid bedoeld eindigen zodrapartij ter andere zijde geen gebruik meer maakt van de Vechtwateraanvoer;-------------------------------------------------------------------------------------C. voormelde titel van eigendom waarbij ten behoeve van de bij deze ver------kochte en gekochte terreingedeelten en ten laste van de destijds aan verko---per in eigendom verbleven kadastrale percelen (waaruit onder meer afkom ---stig zijn de thans bestaande kadastrale percelen gemeente Weesp sectie B --de nummers 2852, 2859, 3802, 2863, 2864, 2879 en 2880) erfdienstbaarhe --den zijn gevestigd van de volgende inhoud: ------------------------------------------60107233/478071.9


- 111 -a. het recht van weg om te komen van- en te gaan naar de nabijgelegen PrinsesIrenelaan over de bestaande, mede door verkoper aangelegde en verhardewegen. -------------------------------------------------------------------------------Door de eigenaar van het heersend erf moet worden bijgedragen in het onderhoudvan bedoelde wegen door middel van betaling van een door de hiernate noemen vereniging vast te stellen en aan de eigenaar van het heersenderf jaarlijks op te leggen aanslag. -------------------------------------------------------b. het recht om zowel in- als ter weerszijde van de sub a bedoelde wegen kabels,leidingen en lozingen aan te leggen (of aan te doen leggen), te hebben,te houden, te (doen) onderhouden en te (doen) repareren ten dienste van riool,gas, water, electriciteit, telefoon en dergelijke; ---------------------------------c. het recht om de in het lijdend erf aanwezige leidingen en lozingen voor rioolen water, alsmede kabels en leidingen voor gas, electriciteit, telefoon endergelijke ten dienste van het heersend erf te gebruiken en daarop ten dienstevan het heersend erf aan te sluiten. -----------------------------------------------Indien of voorzover door of ten behoeve van het heersend erf van dit rechtgebruik wordt gemaakt dient de eigenaar van het heersend erf bij te dragen inde kosten van onderhoud en in de kosten van eventueel noodzakelijke nieuweinstallaties, voorzover betrekking hebbende op het onderhoud van de wegenen voorzieningen te algemene nutte. ---------------------------------------------d. De hiervoor bedoelde aanslag volgens een door na te noemen verenigingvast te stellen omslagstelsel zal worden berekend naar rato van het aantalvierkante meters van de op de betreffende wegen aangesloten terreinen, enmet inachtneming van de reeds bestaande overeenkomsten betrekking hebbendeop de reeds eerder door verkoper in eigendom overgedragen percelensektie B de nummers 2760, 2854, 2852 en 2853 van genoemde Gemeentethans eigendom van de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.. -----------------------Voorts is in gemelde titels van aankomst woordelijk opgenomen: ----------------- Koper verplicht zich toe te treden tot een op te richten vereniging welke totdoel zal hebben de exploitatie van het zich op het industrieterrein Weesp --gesitueerde wegenareaal, en de zich in als ter weerszijde van die wegen ---aanwezige of nog te leggen kabels, leidingen en lozingen, ten behoeve vanriool, gas, water, electriciteit en dergelijke. -----------------------------------------Verkoper verplicht zich enzovoorts. ----------------------------------------------------- Koper verplicht zich zijn lidmaatschap niet op te zeggen gedurende de tijddat hij eigenaar is van het verkochte of enig deel daarvan. ---------------------Het hiervoor in dit lid bepaalde is niet alleen van toepassing op koper dochtevens voor zijn opvolger(s) in de eigendom van het verkochte. -----------------Iedere eigenaar van het verkochte zal daartoe bij elke vervreemding in eigendomof zakelijk genotsrecht van het verkochte of een gedeelte daarvandie verplichtingen aan zijn rechtsopvolgers opleggen en door deze moeten la-60107233/478071.9


- 112 -ten aannemen en in verband daarmede deze bepaling in elke desbetreffendeakte moeten opnemen en er bovendien zorg voor moeten dragen dat een kopievan die akte aan bedoelde vereniging (Vereniging Industriepark Weesp)wordt toegezonden, zulks op verbeurte van een terstond opeisbare boete vantienduizend gulden (f 10.000,--) voor elke overtreding ten behoeve van devereniging, zullende de overtreder in verzuim zijn door het enkele feit derovertreding of niet-nakoming, zonder dat enige ingebreke stelling, bevel ofsoortgelijke akte daartoe zal zijn vereist, zullende verkoper (casu quo zijnrechtsopvolgers) te dezer zake zijn gekweten nadat hij die verplichtingen aanzijn opvolger heeft opgelegd en de vereniging in de gelegenheid heeft gesteldde te haren behoeve gemaakte bedingen te aanvaarden. -------------------------Tenslotte wordt nog vermeld de in voormelde akte tot levering de dato twintigdecember negentienhonderd negenenzeventig, overgeschreven ten hypotheekkantorete Amsterdam in deel 6349 nummer 58 gevestigde erfdienstbaarheidten laste van de kadastrale percelen gemeente Weesp sectie Bnummers 3792, 3793, 3794, 3795, 3799 en 3800 (afkomstig uit de vervallennummers 2848 en 2847), en ten behoeve van de destijds bestaande kadastralepercelen sectie B de nummers 2849 en 2851 (waaruit afkomstig is ondermeer het thans bestaande kadastrale perceel sectie B nummer 2880), tot hethebben en houden van een brandwaterleiding welke op genoemde situatietekeningis aangegeven. --------------------------------------------------------------------Daarbij is bepaald dat de eigenaar van het lijdend erf het recht heeft om bedoeldeleiding te verleggen, zulks voor zijn rekening en risico, indien zulksnoodzakelijk mocht zijn in verband met de op het lijdende erf te stichten opstallen;en dat de kosten van onderhoud, reparatie en vervanging zijn voorrekening en ter betaling van de eigenaar van het heersende erf.". --------------Registergoed A.5.15 (Dr. Van Deenweg 1, Zwolle) -------------------------------Verkoper 11 verklaart dat het Registergoed A.5.15 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Zwolle op twintig maart negentienhonderd achtennegentigin register Hypotheken 4, deel 9887, nummer 40, van een afschriftvan een akte van levering, op achttien maart negentienhonderd achtennegentigverleden voor mr. H.R. Okkens, destijds notaris te Rotterdam. ---Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed A.5.15 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“4.2. Bij het sluiten van de Koopovereenkomst was Koper bekend met het bepaaldevoorkomende in: ------------------------------------------------------------------i) de op vijftien september negentienhonderdzevenennegentig voor notaris MrF.G.A. ter Braak, voornoemd, verleden akte van levering, waarvan een afschriftop zestien september negentienhonderdzevenennegentig in de daar-60107233/478071.9


- 113 -toe bestemde openbare registers voor registergoederen te Zwolle in registerHypotheken 4, deel 9612, nummer 40 is ingeschreven, luidende: ---------------“6. Koopster is verplicht het hiervoor genoemde perceel te gebruiken voor debouw en instandhouding van een kantoren complex, aangeduid als kantoor---gebouw “Mondriaan”, met een maximaal brutovloeroppervlak volgens NEN ---2580 van het Nederlandse Normalisatie Instituut van acht duizend tweehon---derd (8.200) vierkante meter. ------------------------------------------------------------7. De gemeente behoudt zich het recht voor om een gecertificeerd onder------zoeksbureau een onderzoek te laten doen naar het daadwerkelijk aantal ge --realiseerde vierkante meter brutovloeroppervlak, ten opzichte van het gestel -de in artikel 6; indien daarbij wordt geconstateerd dat er sprake is van een ---overschrijding van meer dan vijftig (50) vierkante meter brutovloeroppervlak -zal koper het meerdere aantal vierkante meters brutovloeroppervlak boven --achtduizendtweehonderd (8.200) vierkante meter aan de gemeente vergoe ---den tegen de prijs per vierkante meter brutovloeroppervlak ad driehonderd----vijfentwintig gulden (f. 325,00), exclusief omzetbelasting plus indexering van -twee procent (2%) per jaar vanaf de datum start bouw. In het geval van dezeoverschrijding zal koper tevens de kosten van het onderzoek voldoen. --------8. Indien koper de bebouwing op het verkochte wil uitbreiden heeft koper -----naast de benodigde vergunningen ook vooraf een schriftelijke toestemming --van de gemeente nodig. Koper verplicht zich om deze toestemming schrifte --lijk aan te vragen met een verwijzing naar dit artikel. -------------------------------Burgemeester en Wethouders kunnen aan deze toestemming voorwaarden --verbinden, waaronder de voorwaarde dat koper een aanvullende koopsom isverschuldigd voor de extra bebouwingsmogelijkheden, tegen het dan gelden -de prijsniveau. ------------------------------------------------------------------------------9. Op het verkochte zal koper op zijn kosten minimaal éénhonderdzesentwin -tig (126) parkeerplaatsen voor auto’s cum alibus aanleggen, waarbij koper ---verplicht is om het parkeren voor personeel en bezoekers cum alibus geheelop eigen grond te doen plaats vinden. -------------------------------------------------10. Koper dient het onbebouwde terrein ten genoegen van burgemeester en -wethouders in te richten en te onderhouden; koper zal hiervoor een inrich -----tingsplan met groenvoorziening en voldoende parkeeraccommodatie bij de ---gemeente indienen. ------------------------------------------------------------------------11. a. Het plan voor de bebouwing, de aanleg van de parkeeraccommodatieen de inrichting van het onbebouwde terrein dienen te voldoen aan de stedebouwkundigevoorwaarden zoals deze in het bestemmingsplan zijn geformuleerden behoeven daarnaast de voorafgaande goedkeuring van burgemeesteren wethouders onverminderd hun bevoegdheden ter uitvoering van deWoningwet, het Bouwbesluit en/of eventuele andere op dit werk van toepassingzijnde wettelijke voorschriften. -----------------------------------------------------60107233/478071.9


- 114 -b. Koper is reeds met de bouw aangevangen. Hij dient een regelmatige voortgangvan de bouw te bevorderen, zodat het gehele bouwplan is voltooid vooréén juli negentienhonderd achtennegentig. -------------------------------------------12. Het is koopster verboden zonder schiftelijke toestemming van burge -------meester en wethouders tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het ver--kochte over te gaan en/of de aan haar zijde uit dit besluit voortvloeiende ------rechten te cederen alvorens de bouw van de op het terrein te stichten opstal -len is voltooid. Burgemeester en wethouders kunnen aan hun toestemming --voorwaarden verbinden. ------------------------------------------------------------------13. De koopster is verplicht bij geheel of gedeelteijke tenietgaan door brand,verwoesting of anderszins van de op het gekochte te stichten opstallen, dezebinnen een door burgmeester en wethouders te bepalen termijn te doen her --bouwen. --------------------------------------------------------------------------------------14. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien zulks noodzakelijk---mocht zijn, in het onbebouwde terrein kabels en leidingen voor gas, water, ---electriciteit, telefoon, centraal antennesysteem en dergelijke te doen aanleg --gen, te houden en te onderhouden, respectievelijk daartoe aan derden toe ----stemming te verlenen. De kosten van eventuele herbestrating of herbeplan ---ting zijn voor rekening van de gemeente, respectievelijk van de desbetreffen -de derde. -------------------------------------------------------------------------------------Voorts moet koopster gedogen dat ten behoeve van de nutsbedrijven kabelsen leidingen, sectie- verdeel- en manipuleerkasten aan, op, onder of bij hetgebouwde worden aangebracht, een en ander in overleg met koopster. -------15. De koopster is verplicht de ten behoeve van de bebouwing aan te leggenriolen, drainageleidingen, putten en dergelijke voor de afvoer van faecaliën,huishoud- en hemelwater, waarbij van een gescheiden rioleringsstelsel sprakeis, onder de gebruikelijke gemeentelijke voorwaarden voor haar rekeningop de openbare riolering te doen aansluiten en daarop aangesloten te houden.-------------------------------------------------------------------------------------------16. Koopster alsmede haar rechtsopvolger(s) in de eigendom verbeuren jegensde gemeente Zwolle bij overtreding of gehele of gedeeltelijke nietnakomingvan het bepaalde in: ----------------------------------------------------------a. de artikelen 6 tot en met 11, 13, 14 en 15 een niet voor vermindering vatbareboete van honderdduizend gulden (f 100.000,00) prijspeil 1997, voor iederemaand dat de verboden toestand duurt of in strijd met een van de bepalingenwordt gehandeld; ------------------------------------------------------------------b. de artikelen 12 en 17 een boete van één miljoen gulden (f. 1.000.000,00),prijspeil 1997; -------------------------------------------------------------------------------deze boet(n) word(t)(en) invorderbaar nadat burgemeester en wethouders betrokkene(n)per aangetekende brief ten minste één maand tevoren op enigverzuim opmerkzaam hebben gemaakt; een boetevordering blijft achterwege60107233/478071.9


- 115 -wanneer het verzuim in die tijd ten genoegen van burgemeester enwethouers is hersteld. ---------------------------------------------------------------------Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de gemeente om nakomigvan de in bovengenoemde artikelen omschreven verplichtingen te verlangenen/of volledige vergoeding van de schaden van de gemeente te vorderen, indiendeze schaden meer bedragen dan de voormelde boeten. -------------------17. De koopster verplicht zich ten aanzien van de gemeente Zwolle om bijgehele of gedeeltelijke overdracht van het gekochte de in de artikelen 6 tot enmet 11, 13, 14, 15 en 16 genoemde bedingen, alsmede deze bepaling, voorzover deze bepalingen alsdan nog van toepassing zullen kunnen zijn, aan denieuwe eigenaar(s) te zullen opleggen bij wijze van kettingbeding.”(ii) de op dertig december negentienhonderdzevenennegentig voor notaris MrF.G.A. ter Braak, voornoemd, verleden akte, waarvan een afschrift op eenendertigdecember negentienhonderdzevenennegentig in de daartoe bestemdeopenbare registers voor registergoederen te Zwolle in register Hypotheken 4,deel 9781, nummer 64, is ingeschreven, luidende: ----------------------------------VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID --------------------------------------------------Comparante, handelend als vermeld, verklaarde vervolgens: ---------------------Ten deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg ten laste van de percelenaangeduid met de letters A en C als lijdend erf en ten behoeve van hetperceel aangeduid met de letter B als heersend erf, houdende het recht om --met een voertuig, met een niet groter gewicht dan vijfendertighonderd kilo ----gram per as, of te voet te gaan over de weg op het lijdend erf, welke weg op -de genoemde tekening is aangeduid met een dubbele arcering, terzake van -welke erfdienstbaarheid nog gelden de volgende bepalingen: --------------------1. Bebouwing, splitsing van het heersend erf of wijziging van de bestemmingof enige andere wijziging van het heersend erf kan niet beschouwd worden --als verzwaring van de erfdienstbaarheid. ---------------------------------------------2.De eigena(a)r(en) van het lijdende erf is/zijn bevoegd om het tracé van deweg zoals op genoemde tekening aangeduid, in voor afgaand overleg met deeigena(a)r(en) van het heersend erf, te wijzigen mits de toegankelijkheid vanhet heersend erf daardoor niet verminderd. ------------------------------------------3.De kosten tot onderhoud, herstel en vernieuwing van de weg en de hemelwaterafvoerputtenen -leidingen komen voor rekening van de eigena(a)r(en)van het lijdende erf. ------------------------------------------------------------------------4. De maximum snelheid waarmee over de bedoelde weg mag worden geredenbedraagt dertig kilometer per uur. -------------------------------------------------5. De wettelijke verkeersregels zijn op het gebruik van de erfdienstbaarheidvan toepassing. -----------------------------------------------------------------------------6. De erfdienstbaarheid ten laste van het perceel aangeduid met de letter Awordt eerst van kracht op het moment dat de vennootschap niet meer eige-60107233/478071.9


- 116 -naar is van dat perceel en de erfdienstbaarheid ten laste van het perceelaangeduid met de letter C wordt eerst van kracht op het moment dat de vennootschapniet meer eigenaar is van dat perceel. -----------------------------------7. De breedte van de weg bedraagt tenminste acht meter. ------------------------Met het perceel A wordt bedoeld het Verkochte. De hiervoor vermelde tekeningwordt als BIJLAGE 2 aan deze akte gehecht. ----------------------------------Registergoed B.5.1 (Wognumsebuurt 2, Alkmaar) -------------------------------Verkoper 46 verklaart dat het Registergoed B.5.1 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Almaar op zeven januari tweeduizend vier in registerHypotheken 4, deel 11268, nummer 189, van een afschrift van een aktevan levering, op zes januari tweeduizend vier verleden voor mr. J. ten Have,notaris te Amsterdam. ---------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.1 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“6.2 Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de akte van levering,op één september tweeduizend drie verleden voor mr. J. ten Have, notaris teAmsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven op twee septembertweeduizend drie in register Hypotheken 4, deel 11223, nummer 94, van deOpenbare Registers te Alkmaar, woordelijk luidende: ------------------------------"3.2. Gak O.G. V.O.F. is bekend met het bepaalde voorkomende in: -----------wat betreft het Registergoed 1: ----------------------------------------------------------voormelde aankomsttitel met deel 5791, nummer 17, is ingeschreven, luidende:---------------------------------------------------------------------------------------------“Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------4.1 De koper is, behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde, bevoegd opde gekochte zuidkavel een kantoorgebouw ten behoeve van haar zelf te bouwenmet een bruto vloeroppervlakte van maximaal dertienduizend vierkantemeter (13.000 m²). Zij is verplicht het onbebouwde deel van deze kavel,alsook de noordkavel in te richten als parkeerterrein ten behoeve van bedoeldkantoorgebouw, waarbij per vijftig vierkante meter (50 m²) bruto vloeroppervlaktekantooroppervlakte minimaal één parkeerplaats dient te worden aangelegd,een en ander in overeenstemming met het op tien december negentienhonderdzevenentachtigdoor de raad van de gemeente Alkmaar vastgestelde,en door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op vijf juli negentienhonderdachtentachtiggoedgekeurde maar nog niet onherroepelijke bestemmingsplanWognumsebuurt. Zij dient uiterlijk drie maanden na goedkeuringvan het raadsbesluit tot verkoop van het bouwterrein een aanvraag om bouwvergunningvoor de eerste fase van haar bouwplan in te dienen bij burgemeesteren wethouders. ------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 117 -4.2 De koper verklaart bekend te zijn met het feit, dat de realisering van eenbouwplan op het gekochte met toepassing van artikel 19 van de Wet op deRuimtelijke Ordening, juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet zal moetengeschieden en dat hiervoor verklaringen van geen bezwaar van GedeputeerdeStaten van de provincie Noord-Holland zijn vereist. Indien deze verklaringenvan geen bezwaar niet worden verkregen voor de eerste fase van het inlid 1 bedoelde bouwplan, casu quo indien na de verlening daarvan wegensplanologische bezwaren geen onherroepelijke bouwvergunning wordt verkregenzal deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden,zonder dat de koper recht kan doen gelden op enige schadeloosstelling.De koper kan evenwel op het bepaalde in de voorgaande volzin geen beroep(meer) doen indien zij het gekochte met toepassing van artikel 5 van dezeovereenkomst, welke aan deze eigendomsoverdracht ten grondslag ligt,vooruitlopend op de juridische levering in gebruik heeft genomen. --------------4.3 Indien evenwel de in lid 1 bedoelde bouwvergunning wordt ingetrokkenwegens het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 30 van de Bouwverordeningvan de gemeente Alkmaar, kan de overeenkomst niet worden ontbondenwegens het niet verkrijgen van een vervolgens benodigde verklaringvan geen bezwaar, noch kan de koper enig recht doen gelden op schadevergoedingop welke grond ook of hoe ook genaamd. ---------------------------------4.4. De bepaling in het voorgaande lid van dit artikel is van overeenkomstigetoepassing op het niet verkrijgen van verklaringen van geen bezwaar casuquo bouwvergunning voor een tweede fase van het bouwplan. ------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------5.1 De koper is verplicht de in artikel 4, lid 1 bedoelde parkeerplaatsen ingoede staat te handhaven ten behoeve van haar bedrijf. --------------------------5.2 Het onbebouwde gedeelte van het gekochte voor zover niet ingericht alstoegangsweg casu quo opstelplaats voor auto’s, terras of op andere wijzevoorzien van verharding, moet als (sier-)tuin worden aangelegd en als zodanigin goede staat worden onderhouden. ----------------------------------------------5.3 Inritten, terrassen, overige verhardingen, waaronder de in lid 1 bedoeldeparkeerplaatsen en eventuele (sier-)tuinen, dienen overeenkomstig een bij deaanvraag om bouwvergunning en door burgemeester en wethouders goed tekeuren ontwerp te worden aangelegd. De kosten van aanleg en onderhoudvan deze objecten blijven geheel voor rekening van de koper. -------------------5.4 Bomen, opgaande heesters en dergelijke, die naar het oordeel van burgemeesteren wethouders ontsierend zijn of het uitzicht belemmeren, dienenop eerste aanschrijving van dit college binnen één maand te worden verwijderd.------------------------------------------------------------------------------------------5.5 De koper verklaart bekend te zijn met het feit dat de bepalingen van dekeur van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen te Edam van60107233/478071.9


- 118 -toepassing zijn. -----------------------------------------------------------------------------5.6 De koper verklaart ermee bekend te zijn dat de langs de Houtvaart gelegengronden deel uitmaken van een waterkering. Het is hem verboden terplaatse grond af te graven of deze waterkerende functie anderszins in gevaarte brengen. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------6.1 De koper is verplicht het gekochte en het daarop gerealiseerde kantoorgebouwmet bijbehorende parkeerplaatsen uitsluitend te gebruiken casu quote laten gebruiken in overeenstemming met deze bestemming. ------------------6.2 Afwijking van deze bepaling is slechts toegestaan, na voorafgaandeschriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders, een en ander onverminderdde ter zake geldende wettelijke voorschriften. ------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------enzovoorts -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------8.1 Ten laste van de noordelijke kavel van het gekochte en ten nutte van bijde gemeente in eigendom verblijvende gronden kadastraal bekend gemeenteAlkmaar, sektie C nummers 4752 en 5570 aan de Houtvaart, wordt bij dezeeen erfdienstbaarheid gevestigd van voetpad ter breedte van één meter opeen afstand van maximaal drie meter van de waterkant om te komen van deopenbare straatweg, genaamd Bergerweg en langs de zuiderlijke oever vande Houtvaart te gaan naar de Kruseman van Eltenweg en vice versa, als bijbenadering aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening. Voor zoverin deze onderhoudskosten zijn verbonden komen deze voor rekening van koper.De gemeente vrijwaart de koper voor aanspraken van derden tot vergoedingvan schade bij het gebruik van het voetpad opgelopen, tenzij de beweerdeschade aan schuld of nalatigheid van de koper is te wijten. -------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------10.1.De komparante sub 2, verklaart namens de koper bij deze onherroepelijklast en volmacht te verlenen met de macht van substitutie aan de GemeenteAlkmaar om op eerste vordering van de Gemeente Alkmaar ten laste van hetbij deze akte gekochte en ten nutte van nabijgelegen gemeentegronden denavolgende erfdienstbaarheden, casu quo ten behoeve van Nutsbedrijven denavolgende opstalrechten, te vestigen: ------------------------------------------------a. het recht van de gemeente om in de noordelijke kavel een afvoerkanaalcum annexis aan te leggen, te onderhouden casu quo te vernieuwen, zulksom overtollig water te kunnen laten wegvloeien ter beheersing van hetgrondwater peil in nabij gelegen woonwijken, een en ander als bij benaderingaangegeven op de bij de onderliggende overeenkomst behorende tekening60107233/478071.9


- 119 -nummer 53.613; ----------------------------------------------------------------------------b. het recht van de gemeente om de in de zuidelijke kavel aanwezige persleidingten behoeve van het tunnelgemaal, met zinker en bijbehorende put, alsbij benadering aangegeven op meergenoemde tekening nummer 53.613 tehandhaven, te onderhouden casu quo te vernieuwen; -----------------------------c. het recht van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland tot hethebben van twee tien kV-kabels in de op de bij de onderliggende overeenkomstbehorende tekening nummer 53.613 bij benadering aangegeven strookgrond onder de navolgende voorwaarden, welke de koper verklaart ten opzichtevan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf voornoemd te zullen nakomen: -- Koper verklaart de aanwezigheid van twee tien kV-kabels van het ProvinciaalElectriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN) in het verkochte perceel,ter plaatse waar deze zich bevinden en zoals aan hem genoegzaam bekendis casu quo bekend zal worden gemaakt, te zullen eerbiedigen en in verbanddaarmee het personeel van het PEN te allen tijde toegang tot de kabelste verlenen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve vande controle, het onderhoud, de vervanging of de verwijdering ervan. ---------- Koper verklaart voorts zich te zullen onthouden van ver- en ontgravingen inde directe nabijheid van kabels, het slaan van palen en pennen binnen eenafstand van een meter ter weerszijden van de kabels, alsmede van het aanbrengenvan gesloten verhardingen, bomen, diepwortelende beplantingen,ondergrondse buizen, leidingen of andere zaken, zonder schriftelijke toestemmingvan het PEN, alsmede op eerste aanzegging van het PEN bij storingenaan de kabels, auto’s op het parkeerterrein te (laten) verwijderen. ---- Het PEN kan bij elke niet of niet volledige nakoming of overtreding van eenof meer beperkingen of bedingen van deze akte een boete opleggen vanVIJFENTWINTIG DUIZEND GULDEN (f.25.000,--), voor elke niet of niet volledigenakoming of overtreding en van VIJF DUIZEND GULDEN (f.5.000,--)voor elke dag of gedeelte van een dag dat de niet of niet-volledige nakomingof overtreding voortduurt, onverminderd het recht van het PEN omherstel, verandering of verwijdering te eisen van hetgeen in afwijking vandeze bepalingen en bedingen is geschied. Het voorgaande geldt voorzoverde aard van de desbetreffende overtreding of niet-nakoming dit toelaat, nietdan nadat de koper na behoorlijke ingebrekestelling in verzuim is. -----------d. het recht van de Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafieen Telefonie) tot het hebben en houden van telecommunicatiekabels inde op de bij deze overeenkomst behorende tekening nummer 53.613 bij benaderingaangeven strook grond onder de navolgende voorwaarden, welkede koper verklaart ten opzichte van voornoemd Staatsbedrijf te zullen nakomen:------------------------------------------------------------------------------------------- De koper verbindt zich ten behoeve van de Staat der Nederlanden (Staats-60107233/478071.9


- 120 -bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) nader te noemen de PTT toete staan telecommunicatiekabels te hebben, te houden, te onderhouden, tevervangen, bij te leggen of te verwijderen. ------------------------------------------ Dit houdt verder in dat PTT-personeel of voor de PTT werkend personeelvan derden ten dienste van de in de vorige zin genoemde activiteiten dezegrond betreedt en daar werkzaamheden verricht waarbij zij er voor zorgtdient te dragen dat de belaste grond na de werkzaamheden, voor zover redelijkmogelijk, weer in de toestand wordt gebracht waarin deze zich voorde werkzaamheden bevond. ------------------------------------------------------------ Het is de koper niet toegestaan in de nabijheid van de kabel(s) diepwortelendegewassen te planten of boven de kabel(s) een gesloten verhardingaan te brengen, danwel anderszins de bereikbaarheid van de kabel(s) tebelemmeren; ------------------------------------------------------------------------------e. het recht van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland tot hethebben, onderhouden en zo nodig vernieuwen van hoofdtransportleidingen inde op tekening nummer 53.613 bij benadering aangegeven strook grond, onderde navolgende voorwaarden, welke de koper verklaart ten opzichte vanhet Provinciaal Waterleidingbedrijf voornoemd te zullen nakomen: --------------- Het zakelijk recht dient de bevoegdheden in te houden om in, op en bovende grond de werkzaamheden te verrichten welke nodig zijn voor de instandhoudingen het onderhoud van genoemde leidingen, zulks onder devolgende voorwaarden. ------------------------------------------------------------------ Bij de uitoefening van haar rechten zal de provincie zoveel mogelijk rekeninghouden met de belangen en wensen van de eigenaar en in het algemeenzo weinig mogelijk hinder en schade veroorzaken. De provincie isvoorts gehouden, nadat de werkzaamheden hebben plaatsgehad, grondzoveel mogelijk weer in de oude toestand op te leveren. De provincie steltzich aansprakelijk voor alle door de onderhouds-, herstel-, vervangings- ofverleggingswerkzaamheden veroorzaakte materiële schade. ------------------- De eigenaar zal zich onthouden van al datgene waardoor het overbrengenvan water door middel van de gemaakte werken zou kunnen worden belet,belemmerd, geschaad ofwel gevaar zou kunnen opleveren voor personen ofgoederen of inbreuk wordt gemaakt op de aan de provincie verleende rechten.Zo zal hij op de in deze akte beschreven grond bijvoorbeeld geenbouwwerken oprichten, goederen opslaan, gesloten wegdek aanbrengen,ontgrondingen verrichten, rioleringen danwel leidingen of kabels aanleggen,bomen of diepwortelende struiken planten danwel voorwerpen de grond indrijvenetcetera, noch aan derden toestemming tot zulk een handeling verlenen,zonder schriftelijke toestemming van de provincie, die nimmer op onredelijkegronden zal weigeren medewerking te verlenen. ----------------------- Het zakelijk recht is altijddurend en niet opzegbaar. Het zal echter vervallen60107233/478071.9


- 121 -zodra de provincie de eigenaar schriftelijk aanzegt, dat voortaan van hetrecht geen gebruik meer zal worden gemaakt voor de uitgevoerde werken.Bij het eindigen van het recht zal de provincie op eerste aanzegging van deeigenaar/gebruiker binnen zes maand de werken opruimen, tenzij anderswordt overeengekomen en dan dient de provincie het terrein in goede staatop te leveren. De artikelen 762 en 766 van het Burgerlijk Wetboek zullen ophet bij deze overeenkomst bedongen zakelijk recht niet van toepassing zijn.Bij de vestiging van de onder a. en b. bedoelde erfdienstbaarheden ten behoevevan de gemeente zal het de koper als eigenaar van het dienende erfworden verboden ter hoogte van de bedoelde afvoerleidingen cum annexisgesloten verharding aan te leggen, danwel andere werken of beplantingen diehet onderhoud casu quo de vernieuwing van deze leidingen bemoeilijken. ----10.2 Tenslotte is de koper verplicht te gedogen dat medewerkers van de gemeentelijkeonderhoudsdienst, danwel een daartoe door de gemeente aangewezenbedrijf, met een voertuig wekelijks van de zuidelijke kavel van hetgekochte gebruik maken om te komen en gaan van de ten noorden van dezekavel aan te leggen openbare weg naar een ten zuiden van het gekochte gelegengemeentelijke pompinstallatie (tunnelgemaal), een en ander ten behoevevan de inspectie en het onderhoud van die installatie. De route die daarbijover het terrein van de koper zal worden gevolgd, zal in overleg met de koperworden gekozen. De koper is verplicht ten behoeve van bedoeld inspectiematerieelop een in overleg met de gemeente nog nader te bepalen, bij benaderingop de bij de onderliggende overeenkomst behorende tekening nummer53.613 aangegeven lokatie een doorgang van drie meter breedte in de erfafscheidingte houden. ----------------------------------------------------------------------Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------------11.1 voor zover in deze overeenkomst aan de gemeente enige bijzondere bevoegdheidis toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht van degemeente alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten dienstestaan of toekomen aan te wenden of in te stellen, voor zover deze bevoegdheidniet uitdrukkelijk beperkt of uitgesloten is. --------------------------------------11.2 De bepalingen onder de artikelen 4, 5, 6, 10 en 11 lid 1 en 12, alsmedede onderhavige bepaling dienen bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemdingen bij elke gehele of gedeeltelijke toekenning van een zakelijk recht op hetgekochte en de daarop gerealiseerde bebouwing aan de opvolgende eigenarenof anderszins zakelijk gerechtigden te worden opgelegd en te worden bedongenten behoeve van de gemeente. -----------------------------------------------Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------------------12.1 De gemeente kan bij niet-nakoming of overtreding van een van de bepalingenof bedingen van deze overeenkomst een direkt opeisbare boete opleggente harer behoeve, te weten bij niet-nakoming of overtreding van: ----------60107233/478071.9


- 122 -a. de bepaling onder artikel 11, lid 2 door het enkele feit der niet-nakoming,zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een boete van vijfhonderdduizend gulden (f 500.000,--); -----------------------------------------------------------b. de overige bepalingen: -----------------------------------------------------------------een boete van tienduizend gulden (f 10.000,--) voor elke overtreding of nietnakomingvan éénduizend gulden (f 1.000,--) voor elke dag of een gedeeltevan de dag, dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt, een en anderzonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. ---------------------------------Het bepaalde in lid 1 geldt onverminderd het recht van de gemeente op vergoedingvan kosten schaden en interessen.”. ----------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------“12. Milieubepaling. ------------------------------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------12.4. Gak O.G. V.O.F. zal jegens Gak O.G. B.V. en/of de te Amsterdam gevestigdepubliekrechtelijke rechtspersoon: het Landelijk instituut sociale verzekeringennimmer rechten - in welke vorm ook, daaronder begrepen schadevergoeding,ontbinding en/of verrekening - geldend doen maken terzakevan de milieukundige toestand van de Registergoederen, daaronder begrepende grond, het grondwater en de opstallen. Gak O.G. aanvaardt namensLISV het in dit nummer bepaalde. Het in dit nummer 12.4 bepaalde zal overgaanop de rechtsopvolgers van Gak O.G. V.O.F. Bij iedere overdracht ofovergang - geheel of gedeeltelijk - van de Registergoederen zal het in ditnummer bepaalde niettemin uitdrukkelijk ten behoeve van Gak O.G. B.V. enhet Landelijk instituut sociale verzekeringen aan de verkrijger worden opgelegden namens Gak O.G. B.V. en het Landelijk instituut sociale verzekeringenworden aanvaard.".; en --------------------------------------------------------------2. de van toepassing zijnde waterschapskeur. ---------------------------------------Registergoed B.5.2 (Mr. E.N. van Kleffenstraat 16, Arnhem) -----------------Verkoper 24 verklaart dat het Registergoed B.5.2 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Arnhem op elf januari tweeduizend in registerHypotheken 4, deel 18340, nummer 39, van een afschrift van een akte vankoop en levering, op tien januari tweeduziend verleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer,notaris te Utrecht. ----------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.2 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“BIJZONDERE BEPALINGEN -----------------------------------------------------------Voor bekende bijzondere bepalingen verwijzen partijen naar hetgeen is vermeldin voormelde titel van verkrijging, in welke akte onder meer het navolgendewoordelijk staat vermeld: --------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 123 -"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGENEN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/ofbijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde titel van aankomst,waarin onder meer woordelijk staat vermeld: -----------------------------------------GRONDUITGIFTEVERORDENING 1982 ---------------------------------------------Terzake van deze overdracht is van toepassing de Gronduitgifteverordening1982, zoals deze op negen en twintig maart negentienhonderd twee en tachtigdoor de Raad der gemeente Arnhem werd vastgesteld, herzien vastgesteldis bij besluit van de Raad de dato veertien april negentienhonderd zesen tachtig nummer 66721 en notarieel werd vastgelegd bij een op twee oktobernegentienhonderd zes en tachtig ten overstaan van notaris Mr D.J. Willemsente Arnhem verleden akte en waarvan koper verklaart de inhoud tekennen als ware de bepalingen daarvan letterlijk in deze akte opgenomen. ---Eventuele artikelen in de verordening welke in strijd zijn met de bepalingen,zoals vervat in artikel 236 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden geachtniet te zijn opgenomen casu quo buiten werking te zijn gesteld, zulksmet dien verstande dat voorzover in de eerder aangehaalde koop- annexontwikkelingsovereenkomst niet uitdrukkelijk andersluidend is bepaald, devolgende uitzonderingen casu quo wijzigingen ten aanzien van voornoemdeverordening in acht worden genomen --------------------------------------------------de in artikel 4 van de verordening omschreven reserveringsregeling en de inartikel 13 bepaalde renteregeling zijn niet van toepassing; ------------------------de in artikel 11 bedoelde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend ten aanzienvan de overdracht door de koper aan een eindbelegger respectievelijkeindgebruiker en bij gelijke overdracht(en) de gemeente eveneens gebruikwenst te maken van haar ingevolge de artikelen 17 en 18 toekomende voorkeursrecht;----------------------------------------------------------------------------------voor de in artikel 14 genoemde termijnen van twee en drie jaar dient acht jaargelezen te worden vanaf zes juli negnentienhonderd twee en negentig." ------enzovoorts -----------------------------------------------------------------------------------VOORKEURSRECHT ---------------------------------------------------------------------Blijkens een brief van de gemeente Arnhem van negenentwintig decembernegentienhonderdnegenennegentig, van welke brief een kopie aan deze aktewordt gehecht, heeft de gemeente Arnhem afgezien van het uitoefenen vanhaar voorkeursrecht tot koop van het verkochte en zal de gemeente Arnhemook bij toekomstige vervreemdingen afzien van bedoeld voorkeursrecht.” -----2. De Gronduitgifteverordening 1982, vastgesteld op negenentwintig maartnegentienhonderd tweeëntachtig door de Raad van de gemeente Arnhem,herzien bij besluit van de Raad de dato veertien april negentienhonderd zesentachtignummer 66721 en notarieel vastgelegd in een akte, op twee okto-60107233/478071.9


- 124 -ber negentienhonderd zesentachtig verleden voor mr. D.J. Willemsen, destijdsnotaris te Arnhem. -------------------------------------------------------------------Registergoed B.5.3 (Roer 288, Capelle aan den IJssel) ------------------------Verkoper 20 verklaart dat het Registergoed B.5.3 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Rotterdam op twee maart negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4, deel 18740, nummer 11, van eenafschrift van een akte van levering, op één maart negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. ------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.3 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“BIJZONDERE BEPALINGEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN --------------------Voor bekende bijzondere bepalingen en erfdienstbaarheden wordt ten dezeverwezen naar: -----------------------------------------------------------------------------(i). de op vijfentwintig maart negentienhonderd eenennegentig voor MrM.A.J.C.M. van Agt, notaris te Rotterdam, verleden akte, waarvan een afschriftop vijfentwintig maart negentienhonderd eenennegentig in de daartoebestemde openbare registers voor registergoederen te Rotterdam, in registerHypotheken 4, deel 11471, nummer 21, is ingeschreven, luidende: -------------"BEPALINGEN ------------------------------------------------------------------------------Op deze verkoop en koop zijn verder van toepassing: -----------------------------a. de "algemene verkoopvoorwaarden voor bedrijfsterrein Hoofdweg", hiernate noemen "Algemene verkoopvoorwaarden", vastgesteld bij besluit van deraad der gemeente, genomen in zijn openbare vergadering van een juni negentienhonderd een en tachtig en opgenomen in een "akte, op twaalf oktobernegentienhonderd een en tachtig verleden ten overstaan van L.J. Hylarides,notaris te Capelle aan den IJssel, bij afschrift ten hypotheekkantore te Rotterdamop veertien oktober negentienhonderd een en tachtig in deel 7257 nummer20, goedgekeurd door het College van gedeputeerde staten van Zuid-Holland bij beschikking G.S. nummer B 47734, de dato drie en twintig septembernegentienhonderd een en tachtig, met inachtneming van de in aanvullingdaarop casu quo in afwijking daarvan gemaakte bijzondere voorwaarden,vastgelegd in de door verkoper en Fraanje getekende onderhandse koopaktede dato twee mei negentienhonderd acht en tachtig. Van genoemde Algemeneverkoopvoorwaarden is een kopie aan deze akte gehecht. Voor zover tendeze van belang, luiden de door de bijzondere voorwaarden aangepaste Algemeneverkoopvoorwaarden als volgt: -----------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel III. -------------------------------------------------------------------------------------1. De koper moet het verkochte terrein zelve (doen) bebouwen zoals in de60107233/478071.9


- 125 -desbetreffende koopovereenkomst en in het desbetreffende raadsbesluit totverkoop van bouwterrein nader is omschreven. -------------------------------------2. Met deze bouw zal -behoudens door burgemeester en wethouders opgronden van billijkheid of overmacht te verlenen uitstel- uiterlijk een juni negentienhonderdeen en negentig moeten worden aangevangen en regelmatigen met bekwame spoed moeten worden doorgegaan, zo dat deze uiterlijk eenjuni negentienhonderd drie en negentig zal zijn voltooid. --------------------------3. Tenzij de sub 1 en 2 bedoelde bebouwing is voltooid en een desbetreffendeverklaring door burgemeester en wethouders zal zijn afgegeven, zal of zullenhet verkochte en/of de op hetzelve gestichte of te stichten opstallen, zonderschriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders niet geheel ofgedeeltelijk mogen worden vervreemd of met zakelijke genotsrechten wordenbezwaard. -----------------------------------------------------------------------------------4. Het is de koper verboden zonder schriftelijke toestemming van burgemeesteren wethouders de door hem gekochte bouwgrond voor een ander doel tegebruiken dan in de desbetreffende koopovereenkomst en het desbetreffenderaadsbesluit tot verkoop van de bouwgrond nader is omschreven. Indien burgemeesteren wethouders toestemming verlenen het geheel voor een anderdoel te gebruiken, kunnen zij aan deze toestemming nadere voorschriftenverbinden. -----------------------------------------------------------------------------------5. De koper verplicht zich bij de realisering van de bouw uit het terrein te gravengrond, voor zover deze niet zal worden gebruikt voor ophoging van heteigendomsgebied tot een peil van vijf meter vijftig centimeter beneden NieuwAmsterdams Peil, op een door de gemeente ter beschikking te stellen middelvan vervoer om niet" aan haar ter beschikking te stellen. --------------------------6. Op het verkochte terrein moet de koper een nader door burgemeester enwethouders te bepalen aantal bovengrondse brandkranen doen aanleggen opplaatsen, die met de commandant van de brandweer van Capelle aan denIJssel overeengekomen dienen te worden, zulks ten genoegen van voornoemdcollege. De koper dient de brandkranen ten genoegen van de commandantvan de brandweer te onderhouden, het vernieuwen hieronder begrepen.---------------------------------------------------------------------------------------7. De aansluiting van de riolering(en) tot op het gemeentelijk casu quo openbaarriool dient ten genoegen van burgemeester en wethouders te wordenaangelegd. ----------------------------------------------------------------------------------De aanleg- en de onderhoudskosten, de kosten van het vernieuwen daaronderbegrepen, zijn voor rekening van de koper. --------------------------------------8. De eventueel aan te brengen erfafscheidingen behoeven de goedkeuringvan burgemeester en wethouders. De kosten van aanleg, de vernieuwing enhet onerhoud komen voor rekening van de koper. ----------------------------------9. Het is de koper verboden om zonder schriftelijke toestemming van burge-60107233/478071.9


- 126 -meester en wethouders aan, op of boven het verkochte of de daar op te stichtenbebouwing reclameteksten aan te brengen. -------------------------------------10. a. De op het verkochte aan te brengen groen voorzieningen zullen dooren voor rekening van de gemeente worden aangelegd. --------------------b. Het onderhoud van deze groenvoorzieningen zal voor rekening van de koperdoor de gemeente worden verzorgd en wel tegen een geïndexeerd bedragper jaar. --------------------------------------------------------------------------------c. de koper verplicht zich het sub b bedoelde bedrag binnen veertien dagenna daartoe strekkende van burgemeester en wethouders afkomstige aanmaningte voldoen. ----------------------------------------------------------------------------11. enzovoorts (niet van toepassing). --------------------------------------------------12. De koper is vrij om de gekochte grond met de daarop gestichte opstallenonverminderd het bepaalde sub 3 van dit artikel, geheel of gedeeltelijk te vervreemdenof op andere wijze geheel of gedeeltelijk in gebruik af te staan,mits de nieuwe eigenaar/gebruiker naar het oordeel van het college van burgemeesteren wethouders en gelet op de alsdan heersende economische situatie,past binnen de door het college van burgemeester en wethouders tehanteren selectiecriteria; -----------------------------------------------------------------13. Voor iedere overtreding of bij niet nakoming van een der bepalingen genoemdsub 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 12 van dit artikel, is de koper zonderdat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is aan de gemeenteCapelle aan den IJssel een boete verschuldigd groot vijf en twintigprocent van de koopsom, welke boete moet worden voldaan binnen veertiendagen na daartoe strekkende van burgemeester en wethouders afkomstigeaanmaning. ----------------------------------------------------------------------------------14. Voor iedere overtreding of bij niet nakoming van het bepaalde genoemdsub 3 van dit artikel, is de koper, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijketussenkomst nodig is, aan de gemeente Capelle aan den IJssel een boeteverschuldigd groot eenhonderd vijf en twintig procent van de koopsom, welkeboete moet worden voldaan binnen veertien dagen na daartoe strekkendevan burgemeester en wethouders afkomstige aanmaning. ------------------------15. De bedingen sub 1 tot en met 14 van dit artikel, als mede dit beding (15)moeten bij iedere gehele of gedeeltelijke vervreemding van de eigendom ofvestiging van een zakelijk genotsrecht op het verkochte aan de nieuwe verkrijgersvan de eigendom of het zakelijk genotsrecht worden opgelegd, tenbehoeve van de gemeente Capelle aan den IJssel worden bedongen en aangenomenen in elke verdere akte van vervreemding tot dat doel woordelijkworden opgenomen, zulks op verbeurte ten behoeve van de gemeente Capelleaan den IJssel van een onmiddellijk opeisbare boete berekend tegen vijf entwintig procent van de waarde van het verkochte ten tijden dat het verzuimwerd gepleegd, te verbeuren door de koper en iedere opvolgende verkrijger60107233/478071.9


- 127 -in de eigendom of het zakelijk genotsrecht en in geval van meerdere verkrijgersdoor hen als hoofdelijke schuldenaren, die verzuimt op te leggen, te bedingen,aan te nemen of te doen opnemen, onverminderd het recht van degemeente Capelle aan den IJssel om herstel van het gemaakte verzuim tevorderen. -------------------------------------------------------------------------------------Deze bepalingen heeft de strekking van het bepaalde in artikel 6.5.3.4. vanhet nieuw Burgerlijk Wetboek. -----------------------------------------------------------16. enzovoorts (niet van toepassing). --------------------------------------------------b. de bijzondere voorwaarden voorkomende in gemelde onderhandse koopakte,voor zover hier van belang, luidende als volgt: -------------------------------1. koper verplicht zich de gekochte bouwgrond zelve te (doen) bebouwen metbedrijfspanden, zulks met inachtneming van het hieromtrent tussen partijenbekende schetsplan en overeenkomstig de daartoe door het college van burgemeesteren wethouders ingevolgde de desbetreffende bepalingen van deWoningwet en de Bouwverordening te verlenen bouwvergunning. --------------Wijzigingen van het in deze voorwaarden bedoelde bouwplan behoeven degoedkeuring van het college van burgemeester en wethouders; -----------------2. koper zal op het door hem gekochte terrein voor zijn rekening ten genoegenvan het college van burgemeester en wethouders tenminste een parkeerplaatsvoor een personenauto per vijftig vierkante meter bruto vloeroppervlak(doen) aanleggen en als zodanig in stand houden; -----------------------3. indien inwendig wordt verbouwd in de zin van de Bouwverordening, zal koperdaartoe niet overgaan vooraleer daaromtrent vooraf overleg is gepleegdmet de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente en de commandantvan de brandweer; -------------------------------------------------------------------4. a. op het gekochte terrein zal door en voor rekening van de gemeentegroen worden aangelegd, zoals in onderling overleg zal worden uitgewerkt inhet groenplan; ------------------------------------------------------------------------------b. de kosten van onderhoud van dat groen bedragen per een september negentienhonderdeen en tachtig vier gulden per jaar per vierkante meter te onderhoudengrond (exclusief de ingevolge de Wet op de omzetbelasting 1968verschuldigde belasting). Genoemd bedrag zal jaarlijks worden aangepastovereenkomstig de wijziging welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie,reeks werknemersgezinnen, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureauvoor de Statistiek, van de maand september van dat jaar zal vertonen ten opzichtevan de maand september negentienhonderd een en tachtig; -------------c. koper verplicht zich deze kosten van onderhoud aan de gemeente te voldoenen wel binnen veertien dagen na daartoe van de gemeente afkomstigeaanzegging; ---------------------------------------------------------------------------------d. het college van burgemeester en wethouders zal telkens na tien jaren, voorhet eerst in negentienhonderd een en negentig, de sub b. genoemde kosten60107233/478071.9


- 128 -bijstellen naar de dan gelden de werkelijke kostprijs; -------------------------------5. koper dient de hemelwaterafvoer van de bebouwing alsmede van het terrein,overeenkomstig het bepaalde in de door het college van burgemeesteren wethouders af te geven bouwvergunning aan te leggen; -----------------------6. a. tussen de bouwgrond en de aangrenzende gedeelten water zal voor zovernodig door of vanwege de gemeente een beschoeiing worden aan gelegd,zulks ter keuze van de gemeente overeenkomstig tekening nummer 78 A127B; -----------------------------------------------------------------------------------------b. waar zulks op de tekening verkoop nummer 1754c als zodanig is aangegevendient de koper op zijn kosten ten genoegen van het college van burgemeesteren wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel oevervoorzieningenaan te brengen en deze te voorzien van zodanige water- engrondkerende constructies, dat de gemeentelijke beschoeiing en/of bestratingen/of groenvoorzieningen op eenvoudige wijze kunnen worden aangesloten; -c. de onder a. en b. bedoelde beschoeiing, respectievelijk oevervoorzieningendient de koper op zijn kosten ten genoegen van het college van burgemeesteren wethouders in stand te houden, het vernieuwen hieronder begrepen;-------------------------------------------------------------------------------------------d. de koper mag in bestaande oeverlijn geen wijzigingen aanbrengen; ---------e. de koper moet langs de waterlijn van de van de percelen deel uitmakendegrond een strook ter breedte van een meter beschikbaar houden voor het tij --delijk opslaan van baggerspecie, maaiafval, etcetera. De gemeente is niet ---aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, welke als gevolg van deze op -slag aan de op bedoelde strook staande beplanting dan wel voorwerpen ------wordt toegebracht; -------------------------------------------------------------------------f. de strook grond moet steeds vanaf het gedeelte water zonder enige be------lemmering bereikbaar zijn. ---------------------------------------------------------------7. Koper zal aan de gemeente, voor elke vierkante meter waarmee het brutovloeroppervlak van het op het bij deze akte overgedragen onroerend goed terealiseren plan de negenduizend negenhonderd vijftig vierkante meter overschrijdt,een bedrag betalen van tweehonderd veertig gulden (f. 240,--) exclusiefde ingevolge de Wet op de omzetbelasting 1968 verschuldigde belasting,te voldoen binnen veertien dagen na verzending van de daartoe strekkendenota van burgemeester en wethouders. -----------------------------------------------8. Daar waar in deze akte of in de Algemene verkoopvoorwaarden wordt gesprokenover bruto vloeroppervlakte zal bij de vaststelling van het aantal vierkantemeters, de dakopbouw, bestemd voor de technische ruimtes, de videsen het atrium niet worden meegerekend. ---------------------------------------------9. Op de artikelen 3, 4, 5, 6c, 7, 8 en 9 is het bepaalde in artikel III de leden13 en 15 van de onder 1 genoemde Algemene verkoopvoorwaarden overeenkomstigvan toepassing. -------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 129 -VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN. ----------------------------------------------Ten behoeve van het aan de gemeente verblijven de gedeelte van gemeldkadastraal perceel gemeente Capelle aan den IJssel sectie D nummer 3137,als heersend erf en ten laste van het verkochte, als lijdend erf, wordt bij dezegevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden en onderhouden, hetvernieuwen hieronder begrepen, van de zich in het verkochte bevinden derioleringen, een en ander zoals is aangegeven op gemelde verkooptekeningnummer 1754c en onder de volgende bepalingen: ----------------------------------1. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, welketen gevolge van werkzaamheden op het lijdend erf aan de daarop aanwezigebeplanting dan wel voorwerpen eventueel wordt toegebracht. --------------------2. De gemeente verplicht zich de desbetreffende grond in een behoorlijketoestand te zullen terugbrengen, dan wel wederom van beplanting te voorzien.";-----------------------------------------------------------------------------------------(ii). de op tweeëntwintig december negentienhonderd tweeënnegentig voor --Mr W. Meijling, notaris te Losser, verleden akte waarvan een afschrift op -----drieëntwintig december negentienhonderd tweeënnegentig in de daartoe be --stemde openbare registers voor registergoederen te Rotterdam in register ---Hypotheken 4, deel 12536, nummer 15, is ingeschreven, luidende: -------------"VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN ----------------------------------------------Voorts worden bij deze ten behoeve en ten laste van het verkochte registergoed(kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, nummer3537) de volgende erfdienstbaarheden gevestigd: ----------------------------------a. ten behoeve en ten laste van het verkochte registergoed en ten laste enten behoeve van het naastgelegen perceel kadastraal bekend als vorennummer 3536 (thans eveneens eigendom van verkoper) een recht van wegom te komen van en te gaan naar de openbare weg (de Roer) naar en van debetreffende percelen, uit te oefenen over een gezamenlijke inrit, die is aangegevenop de aan deze akte gehechte situatieschets; (en als BIJLAGE 1aan deze akte gehecht); en --------------------------------------------------------------(iii). de op zesentwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig tussen verkoperen de gemeente Rotterdam gesloten overeenkomst met betrekking tot hetvestigen van een opstalrecht ten behoeve van de gemeente Rotterdam, vanwelke overeenkomst een kopie als BIJLAGE 2 aan deze akte wordt gehecht."Registergoed B.5.4 (Rivium Promenade 62-212, Capelle aan den IJssel) -Verkoper 33 verklaart dat het Registergoed B.5.4 door haar is verkregen: ----- voor zover het betreft de Registergoederen B.5.4: A1, A2, A9a, A8a doorde inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de OpenbareRegisters te Rotterdam op tien september tweeduizend één in registerHypotheken 4, deel 21484, nummer 16, van een afschrift van eenakte van levering "werken aan de Maas, Capelle aan den IJssel" op ze-60107233/478071.9


- 130 -ven september tweeduizend één verleden voor mr. M. van Groningen,notaris te Amsterdam; ---------------------------------------------------------------- voor zover het betreft de Registergoederen B.5.4: A3, A4, A5, A6, A7,A8b, A9b, A10 en A11 door de inschrijving ten kantore van de Dienstvoor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op zeventiendecember tweeduizend één in register Hypotheken 4, deel 21757, nummer16, van een afschrift van een akte van levering "werken aan deMaas Gebouwen 3 en 4, Capelle aan den IJssel" op veertien decembertweeduizend één verleden voor een waarnemer van mr. M. van Groningen,notaris te Amsterdam. ---------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.4 betrekkinghebben wordt vewezen naar voormelde titels van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“7.2. In ieder geval is bekend en wordt verwezen naar het bepaalde voor ----komende in: -------------------------------------------------------------------------(II). de op achttien februari tweeduizend, voor Mr. M.R. Meijer, notaris te Amsterdam,verleden akte van levering, waarvan een afschrift op tweeëntwintigfebruari tweeduizend, in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederente Rotterdam, in register Hypotheken 4, deel 19871, nummer 44,is ingeschreven, luidende: ----------------------------------------------------------------OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE -------------------BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN ----------------------------Bepaling Erfdienstbaarheid van voetpad ----------------------------------------------Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of -bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde titels van aankomstvoorzover van belang woordelijk luidende: -------------------------------------------“Voormelde koopovereenkomst en onderhavige levering zijn, voor zover tendeze nog van belang, gesloten onder de "algemene verkoopvoorwaardenvoor RIVIUM - Brienenoord Business Center", de koopovereenkomst de datoacht februari tweeduizend, het "Milieuhygiënisch beheersplan voor de zuidelijkeloswallen te Capelle aan den IJssel", alsmede het in de artikelen 1 en 9lid 18 van de algemene verkoopvoorwaarden genoemde stedenbouwkundigeen landschapsplan en de door het college van burgemeester en wethoudersvan de gemeente ter uitwerking van het bestemmingsplan 's-GravenlandZuid-West gestelde nadere eisen, casu quo de bepalingen als daarin opgenomen,en voor zover daarvan in de onderliggende koopovereenkomst niet isafgeweken. Van gemelde koopovereenkomst, alsmede van gemeld milieuhygiënischbeheersplan zal een kopie aan deze akte worden gehecht. Gemeldealgemene voorwaarden zijn vastgelegd door de Raad van de gemeente Capelleaan den IJssel in zijn openbare vergadering van vijf juli negentienhonderddrieënnegentig onder nummer 77/b en vastgelegd in een akte op vijf ok-60107233/478071.9


- 131 -tober negentienhonderd drieënnegentig voor notaris mr. K.F.M. Berger teRotterdam verleden, welke akte op zes oktober negentienhonderd drieënnegentigis ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en deOpenbare Registers te Rotterdam in register hypotheken 4, in deel 13162,nummer 26.” Enzovoorts -----------------------------------------------------------------“Voorzover nodig wordt nog expliciet verwezen naar gemelde algemenevoorwaarden waarin ondermeer het navolgende letterlijk staat vermeld: -------VERENIGING PARKMANAGEMENT RIVIUM-BRIENENOORD BUSINESS ---CENTER -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------------Door het verlijden van de akte van levering wordt de koper lid van de "Vere---niging Parkmanagement RIVIUM-Brienenoord Business Center" gevestigd teCapelle aan den IJssel. Bij vervreemding van het verkochte wordt het lid ------maatschap overgedragen aan de rechtsopvolger(s). -------------------------------BOETE- EN KETTINGBEDING/KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN -----------Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------1 De verplichtingen van de koper voortvloeiende uit deze voorwaarden, dekoopovereenkomst en het lidmaatschap van de Vereniging Park managementRIVIUM-Brienenoord Business Center, gelden mutatis mutandis ookten aanzien van de rechtsopvolger(s) van de koper en de gebruiker(s) vanhet verkochte. Indien en voor zover de koper het verkochte in gebruik afstaatzal hij de gebruiker(s) deze verplichtingen opleggen. ---------------------2a Voor iedere overtreding of bij niet nakoming van een der bepalingen genoemdin de leden 1, 4, 6 tot en met 16 en 18 van artikel 9 is de koper zonderdat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is aan de gemeenteeen boete verschuldigd groot vijf en twintig procent (25%) van de inde akte van levering vermelde koopprijs, welke boete moet worden voldaanbinnen veertien dagen na daartoe strekkende van burgemeester en wethoudersafkomstige aanmaning. -------------------------------------------------------------b Voor iedere overtreding van het verbod genoemd in artikel 9, lid 20 of bij ---niet opneming van de onder sub c. van dit lid bedoelde kwalitatieve verplich --tingen is de koper, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst --nodig is, aan de gemeente een boete verschuldigd groot éénhonderd vijf en -twintig procent (125%) van de in de akte van levering vermelde koopprijs, ----welke boete moet worden voldaan binnen veertien dagen na daartoe strek ----kende van burgemeester en wethouders afkomstige aanmaning. ----------------c In de akte van levering zullen de in artikel 9 leden 6 en 20 omschreven ver -plichtingen van de koper en de op overtreding daarvan gestelde sancties - ---voor zover mogelijk - als kwalitatieve verplichting, zoals bedoeld in artikel 252van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, worden opgenomen ten laste van derechthebbende van het verkochte en diegenen die van de rechthebbende een60107233/478071.9


- 132 -recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen. -------------------------------d De in artikel 1 opgenomen definitie van het begrip "de koper", de bedingenin artikel 9, lid 1 en leden 4 tot en met 20, alsmede dit beding (artikel 11, lid 2,sub d.) moeten bij iedere gehele of gedeeltelijke vervreemding van de eigen--dom of vestiging van een zakelijk genotsrecht op het verkochte aan de nieu --we verkrijgers van de eigendom of het zakelijk genotsrecht worden opgelegd,ten behoeve van de gemeente worden bedongen en aangenomen en in elkeverdere akte van vervreemding - voor zoveel nodig - tot dat doel woordelijk --worden opgenomen, zulks op verbeurte ten behoeve van de gemeente van --een onmiddellijk opeisbare boete berekend tegen vijf en twintig (25%) van dewaarde van het verkochte ten tijde dat het verzuim werd gepleegd, te verbeurendoor de koper en ieder opvolgende verkrijger in de eigendom of het zakelijkgenotsrecht en ingeval van meerdere verkrijgers door hen als hoofdelijkeschuldenaren, die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te ----doen opnemen, onverminderd het recht van de gemeente om herstel van hetgemaakte verzuim te vorderen. ---------------------------------------------------------In gemelde algemene voorwaarden artikel 9 lid 6 staat tevens het navolgendevermeld: --------------------------------------------------------------------------------------6 Het is de koper verboden zonder schriftelijke toestemming van burgemeesteren wethouders het verkochte voor een ander doel te (doen) gebruiken danin de koopakte nader is omschreven. --------------------------------------------------Aan deze toestemming kunnen burgemeester en wethouders nadere voor-----waarden verbinden. ------------------------------------------------------------------------Ingeval de koper het verkochte (met inachtneming van het in lid 20 van dit artikelbepaalde) aan een ander in gebruik zou geven, zal hij dit verbod, voorzienvan de in artikel 11 lid 2, onder a. genoemde sanctie, uitdrukkelijk aande gebruiker opleggen en van de aanvaarding door die ander uit een schriftelijkstuk aan de gemeente doen blijken." ----------------------------------------------Ter uitvoering van gemelde overeenkomst worden deze verplichtingen gevestigdals kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van hetBurgerlijk Wetboek ten behoeve van de gemeente Capelle aan den IJssel alskwalitatieve schuldeiser en ten laste van koper/eigenaar als eigenaar van hetverkochte. Derhalve zullen deze verplichtingen overgaan op de opvolgers onderbijzondere titel van koper (derhalve op iedere eigenaar van het verkochte)alsmede op diegenen die van de eigenaar van het onderhavige registergoedrechten tot gebruik van dit registergoed zullen verkrijgen. -------------------------Te vestigen erfdienstbaarheid -----------------------------------------------------------Koper en verkoper verklaarden hierbij nog te vestigen, ter uitvoering van hetgeenzij zijn overeengekomen, ten behoeve van de aan verkoper verblijvendegedeelten van gemelde kadastrale percelen der gemeente Capelle aan denIJssel, sectie E, nummers 115, 1070 en 1071, alsmede ten behoeve van de60107233/478071.9


- 133 -aan verkoper verblijvende gedeelten van de kadastrale percelen der gemeenteKralingen, sectie L, nummers 435, 603 en 746, als heersende erven en tenlaste van de bij deze akte verkregen gedeelten van gemelde kadastrale percelender gemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, nummers 115, 1070 en1071, alsmede ten laste van de bij deze akte verkregen gedeelten van de kadastralepercelen der gemeente Kralingen, sectie L, nummers 435, 603 en746, als dienende erven, de erfdienstbaarheid inhoudende het recht voor derespectievelijke nutsbedrijven en de gemeente tot het hebben, houden, onderhouden,het vernieuwen hieronder begrepen, van de in, casu quo bij hetverkochte gelegen kabels, leidingen en rioleringen. Deze erfdienstbaarheidzal tevens inhouden het dulden van de verplichting door koper om geen belastingaan te brengen die schade aan de aanwezige kabels, leidingen en rioleringentoe zou kunnen brengen en/of die het onderhouden en het vernieuwenervan zouden kunnen belemmeren of waardoor schade aan dezevoorzieningen kan ontstaan.”; -----------------------------------------------------------(ii) de op eenentwintig maart tweeduizend, voor Mr. M.R Meijer, notaris teAmsterdam, verleden akte van levering, waarvan een afschrift op tweeëntwintigmaart tweeduizend, in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederente Rotterdam, in register Hypotheken 4, deel 19950, nummer 8,is ingeschreven, luidende als hiervoor onder (i) vermeld; --------------------------(iii) de op zevenentwintig juli tweeduizend één, voor een waarnemer van Mr.M.R Meijer, notaris te Amsterdam, verleden akte van ruiling, waarvan een afschriftop dertig juli tweeduizend één, in de daartoe bestemde openbare registersvoor registergoederen te Rotterdam, in register Hypotheken 4, deel21362, nummer 49, is ingeschreven, luidende: --------------------------------------OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE -------------------BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN ----------------------------Bepaling Erfdienstbaarheid van voetpad ----------------------------------------------De erfdienstbaarheid van voetpad om te komen van en te gaan naar hetvoetpad gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Capelle aanden IJssel, sectie E, nummer 1071, ----------------------------------------------------hierna te noemen: het heersend erf, over het bestaande voetpad, hierna tenoemen: het voetpad, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekendgemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, nummer 117, hierna te noemen:het dienstbaar erf. Het voetpad is op aangehechte tekening aangeduid metstippelarcering. -----------------------------------------------------------------------------Bepalingen: ----------------------------------------------------------------------------------1. Het voetpad, dat niet zonder schriftelijke toestemming van zowel de eigenaarvan het heersend erf als de eigenaar van het dienstbaar erf zal mogenworden verlegd, zal uitsluitend mogen worden gebruikt om te voet daarover tegaan, zo nodig met een kinderwagen, met een rijwiel, een snorfiets of een60107233/478071.9


- 134 -bromfiets of een tweewielige motorfiets aan de hand, en met een hond aande lijn. ----------------------------------------------------------------------------------------2. De eigenaar van het heersend erf is verplicht het voetpad voor zijn rekeningte doen bestraten. Het onderhoud en het schoonhouden van het voetpaden de bestrating - die eigendom zal zijn van de eigenaar van het dienstbaarerf - is voor rekening van de eigenaar van het heersend erf. Bij eventuele beeindigingvan de bij deze gevestigde erfdienstbaarheid zal bovenbedoeldebestrating niet door de eigenaar van het heersend erf mogen worden verwijderd,doch aan de eigenaar van het dienstbaar erf blijven toebehoren, zonderdat deze daarvoor tot enige vergoeding verplicht zal zijn. -------------------------3. Het voetpad zal door de eigenaren van de beide erven alleen mogen wordengebruikt op de hierboven sub 1 aangegeven wijze; daarop zullen geenwagens of andere voertuigen of welke andere zaken ook mogen worden geplaatstanders dan voor het directe gebruik van het voetpad als zodanig, zodatdit gebruik door de eigenaren en bevoegde gebruikers van beide ervenongehinderd zal kunnen plaats hebben., ----------------------------------------------en verder als hiervoor sub (i) vermeld; ------------------------------------------------(iv) de op zeven september tweeduizend één, voor Mr. M van Groningen, notariste Amsterdam, verleden akte houdende vaststelling nadere voorwaardenopstalrechten, waarvan een afschrift in de daartoe bestemde openbare registersvoor registergoederen te Rotterdam, in register Hypotheken 4, zal wordeningeschreven, luidende: -------------------------------------------------------------Definities -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------In deze akte wordt verstaan onder: -----------------------------------------------------1. Schieland: --------------------------------------------------------------------------------Hoogheemraadschap van Schieland. --------------------------------------------------2. Bouwfonds: -------------------------------------------------------------------------------Bouwfonds Vastgoedontwikkeling B.V. ------------------------------------------------3. het Perceel I: ----------------------------------------------------------------------------het perceel bouwrijpe grond, gelegen in het gebied Rivium-Brienenoord BusinessC, gelegen tussen de Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, uitmakende dat gedeelte ter zodanige juiste grootte als nauitmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Capelle,sectie E, de nummers 115 en 116, zoals die gedeelten met kruisarcering zijnaangegeven op de aan deze akte als bijlage 1 gehechte tekening. --------------4. het Perceel II: ----------------------------------------------------------------------------het perceel bouwrijpe grond, gelegen in het gebied Rivium-Brienenoord BusinessC, gelegen tussen de Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelleaan den IJssel, uitmakende dat gedeelte ter zodanige juiste grootte als nauitmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Capelle,60107233/478071.9


- 135 -sectie E, nummer 1070, zoals dat gedeelte met kruisarcering is aangegevenop de aan deze akte als bijlage 2 gehechte tekening. ------------------------------5. het Perceel: ------------------------------------------------------------------------------het Perceel I en het Perceel II. ----------------------------------------------------------6. het Opstalrecht I: ------------------------------------------------------------------------het recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek, inhoudendehet recht voor de opstaller om een dijklichaam in eigendom te hebben,te houden en onderhouden op en in onder meer het Perceel I. -------------------7. het Opstalrecht II: -----------------------------------------------------------------------het recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek, inhoudendehet recht voor de opstaller om een primaire waterkering in eigendom tehebben en te houden op en in onder meer het Perceel II. -------------------------8. het Opstalrecht: -------------------------------------------------------------------------het Opstalrecht I en het Opstalrecht II. ------------------------------------------------9. de Overeenkomst: ----------------------------------------------------------------------de tussen Capelse Maasoever B.V., namens Bouwfonds, en Schieland opdrie mei tweeduizend één gesloten overeenkomst tot vestiging van een beperktzakelijk recht. ------------------------------------------------------------------------Overwegingen ------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------2.1. Bouwfonds (destijds nog Bouwfonds Vastgoedontwikkeling C.V., een ondernemingmet ABN AMRO) heeft het Perceel I belast met het Opstalrecht Iverkregen door inschrijving op tweeëntwintig februari tweeduizend in registerHypotheken 4, deel 19871, nummer 44, van de openbare registers, gehoudendoor de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam, vaneen afschrift van de op achttien februari tweeduizend voor Mr. M.R. Meijer,notaris te Amsterdam, verleden akte van levering, houdende: --------------------- kwijting voor betaling van de koopprijs. ---------------------------------------------2.2. Bouwfonds (destijds nog Bouwfonds Vastgoedontwikkeling C.V., een ondernemingmet ABN AMRO) heeft het Perceel II belast met het Opstalrecht IIverkregen door inschrijving op tweeëntwintig maart tweeduizend in registerHypotheken 4, deel 19950, nummer 8, van de openbare registers, gehoudendoor de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam, vaneen afschrift van de op eenentwintig maart tweeduizend voor Mr. M.R. Meijer,notaris te Amsterdam, verleden akte van levering, houdende: --------------------- kwijting voor betaling van de koopprijs. ---------------------------------------------2.3. Schieland heeft het Opstalrecht I verkregen door inschrijving op dertienoktober negentienhonderd zesenzeventig in register Hypotheken 4, deel5282, nummer 44, van de openbare registers, gehouden door de Dienst voorhet kadaster en de openbare registers te Rotterdam, van een afschrift van deop twaalf oktober negentienhonderd zesenzeventig voor Drs. H. Jansen, des-60107233/478071.9


- 136 -tijds notaris te Rotterdam, verleden akte houdende vestiging opstalrecht,houdende: ------------------------------------------------------------------------------------ uitsluiting van het recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen opgrond de artikelen 1302 en 1303 Burgerlijk Wetboek (oud). --------------------Deze akte werd gerectificeerd bij akte op vijftien september negentienhonderdzevenenzeventig verleden zesenzeventig voor Drs. H. Jansen, destijdsnotaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven op zestienseptember negentienhonderd zevenenzeventig in register Hypotheken 4,deel 5671, nummer 39, van de openbare registers, gehouden door de Dienstvoor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam -------------------------2.4. Schieland heeft het Opstalrecht II verkregen door inschrijving op twintigmaart tweeduizend in register Hypotheken 4, deel 19946, nummer 36, van deopenbare registers, gehouden door de Dienst voor het kadaster en de openbareregisters te Rotterdam, van een afschrift van de op twintig maart tweeduizendvoor Mr.F.W.W.M. Govers, notaris te Capelle aan den IJssel, verledenakte houdende ruiling en vestiging opstalrecht, houdende: ------------------- afstand van het recht om op grond van het bepaalde in artikel 6:265 BurgerlijkWetboek ontbinding van de overeenkomst te verlangen. --------------------2.5. Op het Opstalrecht I zijn in aanvulling op de wettelijke bepalingen de navolgendevoorwaarden van toepassing: -----------------------------------------------1. De opstalhouder betaalt aan de gemeente Rotterdam als eenmalige betalingeen retributie van twee gulden per centiare. ------------------------------------2. Alle kosten en rechten op deze akte en op haar overschrijving in de openbareregisters vallende, ook die van de kadastrale uitmeting, komen voor rekeningvan de opstalhouder. -------------------------------------------------------------3. Het opstalrecht wordt verleend voor het hebben, behouden en onderhoudenvan een dijklichaam. -----------------------------------------------------------------4. Het opstalrecht wordt verleend voor de periode, dat het dijklichaam op dein deze akte gemelde grond aanwezig is en dat het opstalrecht geheel of gedeeltelijkzal vervallen als het dijklichaam geheel of gedeeltelijk ophoudt tebestaan of haar functie als hoofdwaterkering heeft verloren; ---------------------ingeval het dijklichaam gedeeltelijk ophoudt te bestaan zal een gewijzigd opstalrechtworden verleend. ---------------------------------------------------------------De kosten voor het verlenen van dit recht, daaronder begrepen die van dekadastrale uitmeting, komen voor rekening van de opstalhouder; ---------------5. De bepalingen van het reglement en van de Algemene Keur van het Hoogheemraadschapvan Schieland zullen op het betreffende dijklichaam van toepassingzijn. ---------------------------------------------------------------------------------6. De opstalhouder verleent aan de gemeente Rotterdam krachtens het bepaaldein artikel 5 vergunning: ----------------------------------------------------------a. voor de aanleg, het beheer en onderhoud van een rijbaan met toebehoren,60107233/478071.9


- 137 -ter breedte van zeven meter, een fietspad van vier meter en een voetpad vantwee meter breedte op het dijklichaam; ------------------------------------------------b. tot het leggen, behouden, onderhouden van leidingen en kabels in eenstrook ter breedte van zeven meter op of langs het dijklichaam; bedoeldestrook loopt evenwijdig met de dijkkruin; ----------------------------------------------c. tot het maken van meerdere leidingkruisingen met het dijklichaam met eenonderlinge afstand van minimaal vijfhonderd meter; --------------------------------d. tot het maken van een toegangsweg vanaf de in lid a genoemde rijbaannaar een door de gemeente buitendijks te maken loswal en het in te richtenrecreatiegebied; ----------------------------------------------------------------------------e. tot de aanleg van groenstroken in de vorm van een grasmat. -----------------7. Het beheer en onderhoud, alsmede de bewaking van het dijklichaam, voorzover liggende op de betreffende grond, met uitzondering van de hiervoor inartikel 6, lid a en d, bedoelde wegen en paden, alsmede de in artikel 6, lid ben c bedoelde leidingstrook en leidingkruisingen berusten bij- en worden uitgevoerddoor de opstalhouder. ----------------------------------------------------------8.a. De gemeente zal ingeval de opstalhouder werken tot verbetering casuquo instandhouding van de waterkering op de onderhavige grond wenst uit tevoeren, ingevolge artikel 7 geen betaling van gelden onder welke naam danook van de opstalhouder eisen. ---------------------------------------------------------b. De uitvoering van de in het voorgaande lid bedoelde werken, voor zover zijvan invloed zijn op de in artikel 6, lid a en d, bedoelde wegen en paden, alsmedede in artikel 6 lid b en c, bedoelde leidingstrook en leidingkruisingen alsook het gebruik daarvan dient te geschieden na voorafgaand overleg met deDienst van Gemeentewerken van Rotterdam. ----------------------------------------9. Het verschil tussen de werkelijke en de hiervoor genoemde oppervlakte levertgeen grond op tot het voeren van enigerlei aktie. ------------------------------10. a. de sub 5, 6 en 8b voor de opstalhouder gestelde voorwaarden zijn opalle volgende rechtsverkrijgenden van toepassing; ---------------------------------b. bij elke verdere overdracht van het verleende opstalrecht moeten in elkeakte van overdracht de sub 5, 6 en 8b gestelde voorwaarden aan de verkrijgerworden opgelegd en voor deze verbindend worden verklaard op straffevan een boete van tienduizend gulden ( f 10.000,--) verschuldigd ten bate vande gemeentekas door de overdragende partij, die dit verzuimt, (ingeval meerpersonen als overdragende partij optreden door hen als hoofdelijke debiteuren)en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaningvan burgemeester en wethouders zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestellingwordt vereist; deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat dieoverdragende partij ten minste een maand van tevoren per aangetekendebrief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven, indienhet verzuim in die tijd naar genoegen van burgemeester en wethouders is60107233/478071.9


- 138 -opgeheven; ook de sub 10 gestelde voorwaarden zal op straffe van eenzelfdeboete van honderdduizend gulden (f 100.000,--) ten bate van de gemeentekas,bij de toepassing waarvan het zoëven bepaalde eveneens zal gelden, inelke latere akte van overdracht van het verleende recht van opstal aan deverkrijger moeten worden opgelegd en door deze verbindend moeten wordenverklaard; ------------------------------------------------------------------------------------2.6. Op het Opstalrecht I zijn in aanvulling op de wettelijke bepalingen de na -volgende voorwaarden van toepassing: ------------------------------------------------ het recht is altijddurend en niet opzegbaar; ----------------------------------------- het recht is om niet verleend. ----------------------------------------------------------2.7. Schieland en Bouwfonds zijn de Overeenkomst aangegaan teneinde hetmogelijk te maken voor Bouwfonds om op het Perceel de volgen werken aante leggen: ------------------------------------------------------------------------------------1. een parkeervoorziening; en -----------------------------------------------------------2. een tweetal bruggen en een achttal steunpunten voor de te ontwikkelenbebouwing in de omgeving van het Perceel; en -------------------------------------3. een in- en uitrit van en naar de hiervoor onder 1 bedoelde parkeervoorziening.------------------------------------------------------------------------------------------2.8. Schieland en Bouwfonds wensen uitvoering aan de Overeenkomst te geven.-------------------------------------------------------------------------------------------Overeenkomst ------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------3.1. Ter uitvoering van de Overeenkomst komen Schieland en Bouwfondsovereen de hiervoor in artikel 2.5. en 2.6. vermelde voorwaarden van het Opstalrecht,voor zover het Perceel betreft, als volgt aan te vullen/wijzigen: ------1. de hiervoor in artikel 2.5. en 2.6. vermelde voorwaarden blijven ongewijzigdvan kracht op het Opstalrecht I respectievelijk het Opstalrecht II; ----------2. de eigenaar van het Perceel is bevoegd om de hiervoor in artikel2.7.vermelde werken op het Perceel aan te leggen, te houden en te onderhouden.--------------------------------------------------------------------------------------3.2. Bouwfonds is voor het aangaan van de Overeenkomst een eenmaligevergoeding groot zesenzeventig duizend gulden (NLG 76.000,--) aan Schielandverschuldigd, te voldoen voor of uiterlijk bij het passeren van deze akte.3.3. Alle kosten ter zake van de Overeenkomst en deze akte – daaronder begrepeneventueel verschuldigde overdrachtsbelasting – zijn voor rekeningvan Bouwfonds. ----------------------------------------------------------------------------3.4. Schieland verleent Bouwfonds kwijting voor de betaling van het in lid 2van dit artikel bedoelde bedrag. ---------------------------------------------------------3.5. Bouwfonds verklaart nadrukkelijk bekend te zijn met de toepasselijkheidvan de Keur van Schieland op het Perceel en heeft voor de aanleg van dehiervoor in artikel 2.7. vermelde werken een keurvergunning aangevraagd bij60107233/478071.9


- 139 -Schieland. -----------------------------------------------------------------------------------3.6. Ongeacht de Overeenkomst en de in deze akte vervatte bepalingen isBouwfonds gehouden aan de Keur en dient zij derhalve te beschikken overeen vergunning alvorens zij de hiervoor in artikel 2.7. vermelde werken kanaanleggen; ----------------------------------------------------------------------------------(v) de op twaalf december tweeduizend voor Mr. R. van Heukelem, notaris teCapelle aan den IJssel, verleden akte van levering, waarvan een afschrift opdertien december tweeduizend, in de daartoe bestemde openbare registersvoor registergoederen te Rotterdam, in register Hypotheken 4, deel 20724,nummer 39, waarin de volgende erfdienstbaarheid is gevestigd woordelijk luidende:----------------------------------------------------------------------------------------De verschenen personen, handelend in gemelde hoedanigheden,verklaardenter uitvoering van de met de gemeente Capelle aan den IJssel eerder geslotenovereenkomsten bij deze akte de navolgende erfdienstbaarheid te vestigenen te aanvaarden: --------------------------------------------------------------------- ten behoeve van het bij deze akte overgedragen gedeelte van gemeld kadastraalperceel gemeente Capelle aan den IJssel, sectie E nummers 117en 616, alsmede ten behoeve van het perceel gemeente Capelle aan denIJssel, sectie E nummer 24, als heersende erven en ten laste van dat gedeeltevan het kadastrale perceel gemeente Capelle aan den IJssel, sectieE nummer 116 zoals in eigendom overgedragen aan de Capelse MaasoeverB.V., voornoemd, blijkens akte van levering op achttien februari tweeduizend,verleden voor mr J. Kroes, notaris in de gemeente Alphen aan denRijn, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren Openbare Registers te Rotterdam op tweeëntwintig februari daaraanvolgendein register 4, deel 19871 nummer 43 als dienend erf, de erfdienstbaarheidvan weg voor de eigenaar van het heersend erf om per as te komenvan de Rivium Promenade naar het heersend erf en in omgekeerderichting. Deze erfdienstbaarheid zal moeten worden uitgeoefend op de voorhet dienend erf minst bezwarende wijze en zal voor de eigenaar van hetdienend erf tevens de verplichting inhouden om zich te onthouden van hetplaatsen van obstakels die de eigenaar van het heersend kunnen belemmerenin het gebruik van de erfdienstbaarheid als voormeld. ----------------------Partijen bij voormelde akte de dato twaalf december tweeduizend voor mrVan Heukelem verleden waren: ---------------------------------------------------------- Aannemingsbedrijf J. Rolloos B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, alsverkoper; ----------------------------------------------------------------------------------- Select Invest B.V. gevestigd te Rotterdam, als koper, en ------------------------- Capelse Maasoever B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, als vennootschap,ten last van wier registergoederen laatst gemeld erfdienstbaarheidwerd gevestigd; --------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 140 -(vi) de op zeven september tweeduizend één, voor Mr. M.R. Meijer, notaris teAmsterdam, verleden akte van houdende vestiging opstalrecht, waarvan eenafschrift in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen teRotterdam, in register Hypotheken, zal worden ingeschreven, onder meer luidende:----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------Eigenaar verleent aan het bedrijf, gelijk het bedrijf van eigenaar aanvaardthet zakelijk recht van opstal, ten behoeve van het aanleggen, hebben, onderhouden,vervangen en zonodig verwijderen van transformatoren met eventueelbijbehoren, zoals bijvoorbeeld kabeltraces, op en in de navolgende registergoederenop een wijze die is aangegeven op de bij deze overeenkomstbehorende en door partijen ondertekende tekening en welke partijen voldoendebekend is, zodat zij geen nadere omschrijving ervan behoeven. -------Voormelde tekening is aan deze akte gehecht. --------------------------------------Voormeld recht van opstal wordt hierbij door partijen gevestigd. -----------------B. Het betreft de volgende registergoederen: ----------------------------------------Een perceel grond gelegen in het gebied Rivium-Brienenoord Business Center(plaatselijk bekend als deel uitmakende van de 'C-lokatie') gelegen tussende Rivium Promenade en de Schaardijk te Capelle aan den IJssel, kadastraalbekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, nummer 2648 groot vijftigare zestig centiare, nummer 2649 groot zes are zestig centiare, en nummer2650 groot één hectare vijfennegentig are tien centiare, waarvan de percelengenummerd 2648 en 2649 belast zijn met een opstalrecht ten behoeve vanhet Hoogheemraadschap van Schieland. ---------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de Algemene Voorwaarden bijvestiging van een zakelijk recht en/of kwalitatieve verplichting (A.V.Z.), waarvaneen exemplaar aan deze akte is gehecht en voorzover daarvan in dezeakte niet wordt afgeweken. ---------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------De vestiging van voormeld recht van opstal geschiedt om niet. ------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------Schade als gevolg van de aanleg en exploitatie van de in artikel 1 bedoeldewerken zal worden vergoed overeenkomstig de daaromtrent in de A.V.Z. gestelderegels. --------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------In afwijking van het bepaalde in artikel 3.4 van de A.V.Z., bedraagt de breedtevan de in dat artikel bedoelde strook zestien (16) meter. Het midden vandeze strook wordt gevormd door het hart van de aangebrachte kabels, casuquo leidingen. -------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 141 -Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------Voor de tenuitvoerlegging van deze akte kiezen partijen domicilie ten kantorevan notaris, bewaarder van deze akte. ------------------------------------------------vii) de op zeven september tweeduizend één, voor Mr. M.R. Meijer, notaris teAmsterdam, verleden akte van splitsing, waarvan een afschrift in de daartoebestemde openbare registers voor registergoederen te Rotterdam, in registerHypotheken, zal worden ingeschreven, daaronder begrepen het in die aktevastgestelde reglement; ------------------------------------------------------------------(viii) de op zeven september tweeduizend één, voor Mr. M.R. Meijer, notariste Amsterdam, verleden akte van (onder)splitsing, waarvan een afschrift in dedaartoe bestemde openbare registers voor registergoederen te Rotterdam, inregister Hypotheken 4, zal worden ingeschreven, daaronder begrepen het indie akte vastgestelde reglement.” -------------------------------------------------------Registergoed B.5.5 (Keulenstraat 11a, Deventer) --------------------------------Verkoper 11 verklaart dat het Registergoed B.5.5 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Zwolle op vier augustus negentienhonderd zevenennegentigin register Hypotheken 4, deel 9556, nummer 26, van een afschriftvan een akte van levering, op één augustus negentienhonderd zevenennegentigverleden voor mr. H.R. Okkens, destijds notaris te Rotterdam.Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.5 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“4.2. Bij het sluiten van de Koopovereenkomst was Koper bekend met het bepaaldevoorkomende in de op drieëntwintig april negentienhonderdzesennegentigvoor Mr L. Kostering, notaris te Deventer, verleden akte van levering,waarvan een afschrift op vierentwintig april negentienhonderdzesennegentigin de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen te Zwollein register Hypotheken 4, deel 8879, nummer 57 en op vierentwintig april negentienhonderdzesennegentigin de daartoe bestemde openbare registersvoor registergoederen te Arnhem in register Hypotheken 4, deel 14601,nummer 5, is ingeschreven, luidende: -------------------------------------------------Bebouwing/inrichting/gebruik ------------------------------------------------------------Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------------------1. Het verkochte - voorzover zwart op vermelde tekening aangegeven - is bestemden moet bestemd blijven voor industrieterrein en moet worden bebouwdmet kantoorbebouwing, terwijl het gedeelte met spikkels aangegevenop die tekening niet mag worden bebouwd. ------------------------------------------2. a. Uiterlijk één jaar na de datum van eigendomsoverdracht dient feitelijk enwezenlijk een begin te zijn gemaakt met het bebouwen van het verkochte. ---b. Met de bouw mag niet eerder een aanvang worden gemaakt dan nadat60107233/478071.9


- 142 -hiervoor een bouwvergunning is verleend. Nadat de bouw is aangevangendient het project in een onafgebroken bouwproces te worden afgerond. -------3. Zolang nog niet substantieel met de bouw is aangevangen mag het verkochteniet geheel of gedeeltelijk worden vervreemd, met zakelijke gebruiksrechtenworden bezwaard, worden verhuurd, of in erfpacht worden uitgegeven,tenzij hiervoor door het bevoegde orgaan van de Gemeente Deventertoestemming is gegeven; aan deze toestemming kunnen voorwaarden wordenverbonden. -----------------------------------------------------------------------------4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is niet van toepassing in geval van executorialeverkoop door een hypotheekhouder ex artikel 3:268 Burgerlijk Wetboekof door een andere schuldeiser en ingeval van verkoop op grond vanrechterlijke machtiging ingevolge artikel 3:174 Burgerlijk Wetboek. -------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Kwalitatieve verplichtingen ---------------------------------------------------------------Artikel 14 -------------------------------------------------------------------------------------1. Partijen komen overeen dat de hierna in de lid 2 van dit artikel genoemdeverplichtingen hierbij als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden gevestigd en van rechtswege zullenovergaan op degene(n) die het verkochte in eigendom zal/zullen verkrijgen,waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen mede gebonden zullen zijndie van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.-------------------------------------------------------------------------------------------Bij overtreding van de hierna onder lid 2 genoemde bepalingen verbeurt dekoper een boete zoals vermeld in artikel 16. -----------------------------------------Ter uitvoering van hetgeen door partijen is overeengekomen, verklaart de koperzich ten opzichte van de verkoper te verbinden: --------------------------------2. a. Voor het lozen of doen geraken van stoffen op de gemeentelijke rioleringmoet het gestelde in de Lozingsverordening riolering worden nagekomen.------------------------------------------------------------------------------------------Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de koper een boete zoals is vermeldin artikel 16. --------------------------------------------------------------------------b. Dieper dan vijftig meter beneden het maaiveld van het verkochte perceelmag geen water worden gewonnen tenzij hiervoor toestemming is gegevendoor het bevoegde bestuursorgaan van de Gemeente Deventer. ----------------Bij iedere overtreding van deze bepaling op het perceel -door wie ook- zal dekoper onverminderd het recht van het bevoegde bestuursorgaan van de GemeenteDeventer om installaties waarmede de overtreding wordt begaan, tedoen verwijderen op kosten van de koper, ten behoeve van de GemeenteDeventer een boete verbeuren zoals is vermeld in artikel 16. --------------------c. Koper dient te dulden dat ten laste van het verkochte en ten behoeve vande daaraan grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen percelen van de60107233/478071.9


- 143 -verkoper op de minst bezwarende wijze voorzieningen bestemd voor de uitoefeningvan openbare nutsdiensten door de Gemeente Deventer en openbarenutsbedrijven belast met de elektrische- water- en gasvoorzieningen, zoalskabels, (water)leidingen, rioleringen, lichtmasten, aanduidingen, een en andermet bijbehorende kastjes en installaties, worden aangelegd, geplaatst, gehouden,onderhouden en vervangen boven, op of in het verkochte. -------------Alle schade, die in redelijkheid naar het oordeel van het college van Burgemeesteren Wethouders van de Gemeente Deventer een onmiddellijk gevolgis van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen der werken, zalnaar keuze van de Gemeente op haar kosten worden hersteld of aan derechthebbende(n) worden vergoed. ----------------------------------------------------Indien de werken worden aangebracht of hersteld, is de eigenaar verplicht dedaarmede belaste personen, die daartoe door of namens het college vanBurgemeester en Wethouders van de Gemeente Deventer zijn aangewezen,te allen tijde onbelemmerd toe te laten. -----------------------------------------------Kettingbedingen ----------------------------------------------------------------------------Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------------1. a. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente Deventer diedit voor zich aanvaardt, het hierna onder lid 2 bepaalde bij overdracht van hetgeheel of gedeelte van het verkochte, alsmede bij de vestiging daarop vaneen beperkt genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde opte leggen en in verband daarmee, om het hierna in dit artikel bepaalde in deakte van levering of vestiging van een beperkt genotsrecht woordelijk op tenemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijfenzeventigduizendgulden (f.75.000,--) ten behoeve van de Gemeente Deventer, metbevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meergeleden schade te vorderen. ------------------------------------------------------------b. Op gelijke wijze en onder gelijke boete als hierboven in lid 1.a. bepaald,verbindt de koper zich jegens de Gemeente Deventer tot het bedingen bij wijzevan derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkte gerechtigde datook deze zowel het hierna in dit artikel bepaalde als de verplichting om ditdoor te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden.Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van deGemeente Deventer het beding aan. ---------------------------------------------------2. a. De koper is verplicht het ongebouwd blijvende gedeelte van het verkochtein voldoende mate van parkeergelegenheid te voorzien en als zodanigin stand te houden. ------------------------------------------------------------------------b. De koper is verplicht het resterende terreingedeelte te beplanten met eennog nader vast te stellen aantal bomen; voor het bepalen van het aantal zalworden uitgegaan van één boom per tweehonderd vierkante meter van hetverkochte. -----------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 144 -Afwijking hiervan is slechts toegestaan na overleg met en toestemming vanhet bevoegde bestuursorgaan van de Gemeente Deventer. ----------------------Voor het bepalen van de boomsoort en de vaststelling van het beplantingsplan,dient de koper tijdig vóór het uitvoeren van de beplantingswerkzaamhedenoverleg te plegen met het bevoegde bestuursorgaan van de GemeenteDeventer. ------------------------------------------------------------------------------------c. Het is de koper noch zijn rechtsopvolgers toegestaan het op de onder 2.bomschreven wijze vastgestelde en uitgevoerde beplantingsplan, ook die welkehet gevolg is van bouwplannen waardoor kappen en bijplanten van bomennoodzakelijk is te wijzigen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegevendoor het bevoegde bestuursorgaan van de Gemeente Deventer. ----------------d. De koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht rekening te houden met -engebruik te maken van- het in het plan Kloosterlanden toe te passen gescheidenrioolstelsel voor regen- en huishoudelijk (industrieel) afvalwater. ----------e. De verplichtingen zoals omschreven in artikel 12 lid 1. -------------------------Niet nakoming, boetebedingen ---------------------------------------------------------Artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------------1. Naast de in de overeenkomst opgenomen boetebepalingen zijn partijen devolgende boetebedingen overeengekomen. ------------------------------------------Bij overtreding/niet nakoming van de volgende bepalingen zijn, na ingebrekestellingen na verloop van de daarin gestelde termijn, de hierna volgendeboetes verschuldigd: ----------------------------------------------------------------------a. artikel 12 lid 1, artikel 14 lid 2.a, een boete van zestig procent van de koopsom;------------------------------------------------------------------------------------------b. artikel 12 lid 3 een boete van vijftienduizend gulden (f. 15.000,00); ----------c. artikel 14 leden 2.b en c een boete van tienduizend gulden (f.10.000,--) ineensen een boete van eenduizend gulden (f. 1.000,--) voor iedere dag dat deovertreding duurt. --------------------------------------------------------------------------2. Bij niet nakoming van enige overige verplichting voortvloeiende uit dekoopovereenkomst verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop vande daarin gestelde termijn, ten behoeve van de Gemeente Deventer een onmiddellijkopeisbare boete van vijftig procent (50%) van voormelde koopsom,met de bevoegdheid van de Gemeente Deventer om de eventueel meer geledenschade te vorderen. ------------------------------------------------------------------3. Naast het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel behoudt de GemeenteDeventer het recht om bij niet-nakoming van enige uit deze overeenkomstvoortvloeiende verplichting in rechte nakoming te vorderen. ----------------------Met de hiervoor in artikel 12, lid 1, bedoelde tekening wordt bedoeld de tekeningdie als BIJLAGE 1 aan deze akte wordt gehecht.” ----------------------------Registergoed B.5.6 (Nijverheidsstraat 28-30, Enschede) ----------------------Verkoper 44 verklaart dat het Registergoed B.5.6 door haar in eigendom is60107233/478071.9


- 145 -verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Zwolle op zestien december tweeduizend drie inregister Hypotheken 4, deel 12420, nummer 126, van een afschrift van eenakte van levering, op vijftien december tweeduizend drie verleden voor mr. J.ten Have, notaris te Amsterdam. --------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.6 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------6.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende: -----------------------------1) in de akte van levering, op één juli tweeduizend drie verleden voor mr. J.ten Have, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschrevenop twee juli tweeduizend drie in register Hypotheken 4, deel 12359, nummer149, van de Openbare Registers te Zwolle, woordelijk luidende: -----------------“In de titel van aankomst betreffende het hiervoor genoemde onroerend goedzijn ondermeer de volgende bepalingen opgenomen: ------------------------------2. a. koper verplicht zich, nadat tussen hem en de gemeente Enschede eendesbetreffende gebruikovereenkomst (die de instemming van de huurderdient te hebben en waarvan een kopie van het getekende exemplaar zal wordenaangehecht), is gesloten, de op het onroerend goed te stichten parkeergarageop zaterdagen en koopavonden voor het publiek ten behoeve vankortparkeren open te doen stellen. -----------------------------------------------------b. Koper is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor zichaanvaardt, het bepaalde in lid a van dit artikel bij overdracht in welke vormdan ook van de parkeergarage, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijkgenotsrecht aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggenen in verband daarmee om het in lid a van dit artikel bepaalde in de aktevan overdracht of verlening van zakelijk genotsrecht woordelijk op te nemen,zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van tienduizend gulden (f.10.000,--) ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatsteom daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.--------------------------------------------------------------------------------------------c. Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt koper zich jegens de Gemeentetot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaarof zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in lid a van dit artikelals de verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijkgerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namensen ten behoeve van de gemeente het beding aan. --------------------------d. De verplichting ex lid a van dit artikel blijft rusten op het onroerend goed enzal overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen,waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenendie van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrij-60107233/478071.9


- 146 -gen, daartoe zal een afschrift of uittreksel van deze akte worden ingeschrevenin het daartoe bestemde register, zodra de invoering van daartoe strekkendewetgeving dit mogelijk maakt. Partijen geven elkaar over en weer onherroepelijkvolmacht tot deze inschrijving en alles wat verder gedaan moetworden om bovenbedoelde werking te doen ontstaan, welke volmacht nietvervalt door overlijden of onbekwaamheid van de lastgever. ----------------------e. Indien de openstelling ten behoeve van het publiek van gemeentewegewordt beëindigd, blijft het kettingbeding van de openstelling ten behoeve vanhet publiek gehandhaafd, zodat de gemeente Enschede op enig moment dezeopenstelling opnieuw kan eisen. ----------------------------------------------------f. Het kettingbeding met betrekking tot de publiek openstelling vervalt en degemeente Enschede verleent volmacht tot doorhaling van de hiervoor bedoeldeinschrijving in de openbare registers als de bestemming/functie van degarage wijzigt casu quo eindigt. ---------------------------------------------------------3. a. Ten behoeve van het hiervoor omschreven onroerend goed en ten lastevan de op genoemde tekening nummer 8012-B5 met schuine onderbrokenstreeparcering aangegeven percelen grond, uitmakende delen van de kadastralepercelen gemeente Enschede, sectie B nummers 7607, 7343 en 7344,in eigendom toebehorende aan de Gemeente Enschede, wordt gevestigd eenerfdienstbaarheid van overbouw, inhoudende het recht voor de eigenaar vanhet heersend erf tot het op en boven het lijdend erf aanbrengen en houdenvan een overbouwing met de daarbij behorende kolommen en ondersteuningsconstructies,welke op of in de grond zijn bevestigd, alles ten behoevevan het op het heersend erf te bouwen kantoorgebouw. ---------------------------b. Ten behoeve van het hiervoor omschreven onroerend goed en het hiernaonder v te omschrijven onroerend goed en ten laste van de aangrenzendegemeentegrond, uitmakende delen van de kadastrale percelen gemeente Enschede,sectie B nummers 7506, 7507, 7607 (oud nummer 7548), 7343 en7344, wordt gevestigd een erfdienstbaarheid inhoudende het recht voor deeigenaar van het heersend erf tot het hebben van dakoverstekken, dakgoten,daklijsten, afvoeren ten behoeve van regenwater en overige boven het lijdenderf uitstekende delen van de op het heersend erf te stichten bebouwing. ------c. Eventuele erfdienstbaarheden welke vóór deze verkrijging bestonden, zullentengevolge van deze eigendomsoverdracht niet herleven. --------------------d. Koper verleent aan de Gemeente Enschede, die aanvaardt een recht vaneerste koop met betrekking tot het hiervoor omschreven onroerend goed,conform de bepalingen van de aan deze akte gehechte bijlage A. Het rechtvan eerste koop geldt niet voor wat betreft de overdracht van de parkeerdekkenop de nivo’s 8 en 9 van de parkeergarage aan Projektgroep Oost B.V.mits het recht van eerste koop ten behoeve van de Gemeente Enschede tenlaste van de verkrijger conform de bijlage A in stand blijft.”; ----------------------60107233/478071.9


- 147 -2. de akte van splitsing in appartementsrechten op zevenentwintig juni ne-----gentienhonderdeenennegentig, voor Mr. B.K.J. Hoving, destijds notaris te Enschede,verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven op zevenen ---twintig juni negentienhonderdeenennegentig in register Hypotheken 4, deel --6935, nummer 27, van de Openbare Registers te Zwolle, daaronder begrepenhet in die akte van splitsing vastgestelde reglement.” ------------------------------Registergoed B.5.7 (Trompsingel 1-23, Groningen) -----------------------------Verkoper 27 verklaart dat het Registergoed B.5.7 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Groningen op vier oktober negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4, deel 7166, nummer 44, van eenafschrift van een akte van levering, op één oktober negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. ------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.7 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“ERFDIENSTBAARHEDEN / BIJZONDERE BEPALINGEN -----------------------Voor bekende erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen verwijzen partijennaar hetgeen is vermeld in voormelde titel van aankomst, in welke akteonder meer woordelijk staat vermeld: --------------------------------------------------Omschrijving Erfdienstbaarheden Verplichtingen: -----------------------------------Terzake van erfdienstbaarheden en bijzondere verplichtingen wordt verwezennaar - en, voorzover een en ander nog toepassing kan vinden, voor koopsterbindend verklaard, casu quo aan koopster opgelegd - het bepaalde - voorkomendein: ------------------------------------------------------------------------------------(i) een akte van koop en overdracht op een juli negentienhonderd vijfenzeventigverleden voor notaris Bouwman te Bedum, overgeschreven ten hypotheekkantorete Groningen op dezelfde dag in deel 2503 nummer 18, waarinondermeer staat vermeld: ----------------------------------------------------------------6. a. binnen een jaar na de aanvaarding van het verkochte terrein zal hetdoor de koper of zijn rechtverkrijgenden in gebruik moeten worden genomenvoor de bouw van een kantoorgebouw met parkeergarage volgens voorafdoor burgemeester en wethouders goed te keuren plannen. ----------------------In de parkeergarage dienen driehonderdvijftig à driehonderdzeventig parkeerplaatsente worden gecreëerd, waarvan driehonderd plaatsen ter beschikkingdienen te staan van de gebruikers van d’ Oosterpoort. ----------------In deze plannen moet een (eventueel overbouwde) voetgangersdoorloop vande Trompsingel naar de Veemarktstraat worden opgenomen, die te allen tijdevoor het openbaar voetgangersverkeer geopend moet blijven. Voor dat de ingebruiknemingovereenkomstig de aangegeven bestemming heeft plaatsgevonden,zal niet tot doorverkoop van het verkochte mogen worden overge-60107233/478071.9


- 148 -gaan. -----------------------------------------------------------------------------------------b. De onbebouwd blijvende stroken grond, voorzover deze niet als toegangen,stoepen of (overbouwde) gangen worden ingericht, zullen door en opkosten van de gemeente Groningen als groenstroken worden ingericht en onderhouden.De eigenaar van bedoelde stroken grond verleent aan de gemeenteGroningen de altijd durende vergunning tot het (doen) aanleggen enonderhouden van de vorenbedoelde groenstroken. Hij is verplicht het daarmedebelaste personeel toegang te verlenen tot het verrichten van de noodzakelijkewerkzaamheden. ---------------------------------------------------------------c. De overige onbebouwd blijvende stroken grond zullen door de eigenaarworden ingericht als toegang, stoepen of (overbouwde) gangen en als zodanigworden onderhouden, zulks ten genoegen van burgemeester en wethouders.De toegangen, stoepen en gangen mogen niet worden afgescheiden enzullen derhalve te allen tijde voor een ieder toegankelijk zijn ---------------------d. In geval van niet nakoming van een van de verplichtingen hiervoor onder,6a., b en c omschreven, verbeurt de eigenaar van het onderhavige terrein tenbehoeve van de gemeente Groningen en onverminderd alle andere rechtenvan die gemeente een door burgemeester en wethouders te bepalen boete,ten hoogste belopende een bedrag van eenhonderdduizend gulden. Dezeboete zal onmiddellijk opeisbaar zijn door het enkele feit van die overtreding,zonder dat de gemeente Groningen tot enige ingebrekestelling zal zijn gehouden.--------------------------------------------------------------------------------------e. In geval van gehele of gedeeltelijke overdracht of toedeling bij scheidingvan het verkochte perceel, moeten de bepalingen hiervoor vermeld onder 6a.,b., c en d. alsmede onder 6e. in de akte van overdracht of scheiding wordenopgenomen, op straffe van een boete groot eenhonderdduizend gulden, onmiddellijkopeisbaar, te verbeuren ten behoeve van de gemeente Groningen,onverminderd alle andere rechten van die gemeente. ------------------------------7. Burgemeester en wethouders accepteren ten behoeve van de gemeenteGroningen alle tegenwoordige en toekomstige rechten en bevoegdheden,welke die gemeente krachtens enige bepaling als bedoeld onder 6 tegen deeigenaar of gewezen eigenaar van voormeld overgedragen perceel mochtkunnen doen geldend maken. -----------------------------------------------------------8. a. Het verkochte terrein mag ondergronds over de gehele oppervlakte wordenbebouwd, zulks met een bouwdiepte van twee parkeerlagen met een capaciteitvan driehonderdvijftig à driehonderdzeventig auto’ s. ---------------------b. Het terrein zal op de begane grond maximaal voor zevenenzestig procentmogen worden bebouwd. De bebouwingshoogte zal drie kantoorlagen omvattenmet een totale oppervlakte van maximaal vijfduizend tweehonderd vierkantemeter met op de begane grond tweeduizend vijfhonderd vierkante meterwinkels, ateliers enzovoort. ----------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 149 -(ii) een akte van koop en overdracht verleden op dertien september negentienhonderdzevenenzeventig voor notaris E.W. Bouwman te Bedum, overgeschreventen hypotheekkantore te Groningen op dezelfde dag in deel 2790nummer 31, waarin het volgende is bepaald: -----------------------------------------6. a. Binnen twee jaren na de aanvaarding van het verkochte terrein zal het --door koper of zijn rechtverkrijgenden moeten worden gevoegd bij het perceelbouwterrein, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeenteGroningen sectie B nummer 10802, dat door de gemeente Groningen aan dekoper in eigendom is overgedragen bij akte van een juli negentienhonderdvijfenzeventig verleden voor notaris E.W. Bouwman te Bedum, overgeschreventen hypotheekkantore te Groningen op diezelfde datum in deel 2503nummer 18, ter uitbreiding van de in laatstgenoemde akte onder 6a. bedoeldeparkeergarage. Voordat de ingebruikneming overeenkomstig de aangegevenbestemming heeft plaatsgevonden, zal niet tot doorverkoop van het gekochtemogen worden overgegaan. -------------------------------------------------------------Het recht van opstal op de desbetreffende strook grond omvat uitsluitend hetrecht tot onderkeldering tot een bouwdiepte van twee parkeerlagen ten behoevevan de uitbreiding van de vorenbedoelde parkeergarage. Deze strookblijft bovengronds ter beschikking van de gemeente Groningen. -----------------De koper verleent aan de gemeente Groningen het voortdurend recht op dezestrook grond een openbare weg cum annexis, casu quo inclusief beplanting,aan te leggen en te behouden. ----------------------------------------------------------In de voormelde akte van overdracht van een juli negentienhonderd vijfenzeventig,verleden voor notaris E.W. Bouwman te Bedum, is onder 6a. ondermeerbepaald: ------------------------------------------------------------------------------“In de parkeergarage dienen driehonderdvijftig à driehonderdzeventig parkeerplaatsente worden gecreëerd waarvan driehonderd plaatsen ter beschikkingdienen te staan van de gebruikers van d‘ Oosterpoort. Deze volzin wordthierbij gewijzigd en dient te worden gelezen als volgt: -----------------------------"In de parkeergarage dienen driehonderd parkeerplaatsen te worden gecreeerd,waarvan tweehonderdvijftig ter beschikking dienen te staan van de gebruikersvan De‘ Oosterpoort.” ----------------------------------------------------------In de voormelde akte wordt de bepaling sub 8a. luidende: ------------------------“Het verkochte terrein mag ondergronds over de gehele oppervlakte wordenbebouwd, zulks met een bouwdiepte van twee parkeerlagen met een capaciteitvan driehonderdvijftig à driehonderdzeventig auto’s, eveneens gewijzigden gelezen als volgt: -----------------------------------------------------------------------“Het verkochte terrein mag ondergronds over de gehele oppervlakte wordenbebouwd, zulks met een bouwdiepte van twee parkeerlagen met een capaciteitvan driehonderd auto' s.” ------------------------------------------------------------b. De onbebouwd blijvende stroken grond, voorzover deze niet als toegan-60107233/478071.9


- 150 -gen, stoepen of (overbouwde) gangen worden ingericht, zullen door en opkosten van de gemeente Groningen als groenstroken worden ingericht en onderhouden.De eigenaar van bedoelde stroken grond verleent aan de gemeenteGroningen de altijddurende vergunning tot het (doen) aanleggen enonderhouden van vorenbedoelde groenstroken. Hij is verplicht het daarmedebelaste personeel toegang te verlenen voor het verrichten van de noodzakelijkewerkzaamheden. ---------------------------------------------------------------------c. De overige onbebouwd blijvende stroken grond zullen door de eigenaarworden ingericht als toegangen, stoepen of (overbouwde) gangen en als zodanigworden onderhouden, zulks ten genoegen van burgemeester en wethouders.De toegangen en gangen mogen niet worden afgescheiden en zullenderhalve te allen tijde voor een ieder toegankelijk zijn. ------------------------d. In geval van niet nakoming van een van de verplichtingen hiervoor onder6a., b., en c. omschreven, verbeurt de eigenaar van het onderhavige terreinten behoeve van de gemeente Groningen en onverminderd alle andere rechtenvan die gemeente een door burgemeester en wethouders te bepalen boeteten hoogste belopen van een bedrag van eenhonderdduizend gulden. Dezeboete zal onmiddellijk opeisbaar zijn door het enkele feit van dieovertreding, zonder dat de gemeente Groningen tot enige ingebrekestellingzal zijn gehouden. --------------------------------------------------------------------------e. In geval van gehele of gedeeltelijke overdracht of toedeling bij scheidingvan het verkochte perceel, moeten de bepalingen hiervoor vermeld onder 6a.,b., c. en d. alsmede onder 6e. in de akte van overdracht of scheiding wordenopgenomen op straffe van een boete groot eenhonderdduizend gulden onmiddellijkopeisbaar, te verbeuren ten behoeve van de gemeente Groningen,onverminderd alle andere rechten van die gemeente. ------------------------------7. Burgemeester en wethouders accepteren ten behoeve van de gemeenteGroningen alle tegenwoordige en toekomstige rechten en bevoegdheden,welke die gemeente krachtens enige bepaling als bedoeld onder 6 tegen deeigenaar of gewezen eigenaar van voormeld overgedragen perceel mochtkunnen doen geldend maken.” ----------------------------------------------------------Registergoed B.5.8 (Schakelweg 4, Heerlen) --------------------------------------Verkoper 31 (in de openbare registers abusievelijk incorrect ingeschrevenals: “Verwaltung Sechsunddreissigste IFH Immobilienfonds für Holland GmbH”,verklaart dat het Registergoed B.5.8 door hem in eigendom is verkregendoor de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en deOpenbare Registers te Roermond op drie november tweeduizend in registerHypotheken 4, deel 12391, nummer 8, van een afschrift van een akte van levering,op twee november tweeduizend verleden voor een waarnemer vanmr. M. van Groningen, notaris te Amsterdam. ----------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.8 betrek-60107233/478071.9


- 151 -king hebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“7.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in: -----------------------a. de akte van levering op dertig december negentienhonderd tweeënnegentig,voor Mr P. Westbroek notaris te Gorinchem, verleden, van welke akte eenafschrift is ingeschreven op eenendertig december negentienhonderd tweeennegentigin register Hypotheken 4 van de openbare registers, gehoudendoor de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Roermond, indeel 8368, nummer 18, woordelijk luidende: -----------------------------------------"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGENEN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------Ten behoeve van het bij deze akte verkochte en ten laste van het bij de gemeenteHeerlen verblijvende gedeelte van de kadastrale percelen gemeenteHeerlen, sectie D, nummer 9037 en sectie L, nummer 1085, danwel aangrenzendebij de gemeente Heerlen in eigendom zijnde kadastrale percelen,wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg, om te komen van- en te gaannaar de Parallelweg, terwijl tevens wordt gevestigd ten behoeve van de bijdeze akte verkochte en ten laste van de hiervoor genoemde lijdende erven deerfdienstbaarheid van vluchtweg van en naar de respectievelijk Schakelwegen Geerstraat op de wijze zoals met arcering is aangegeven op de aan dezeakte gehechte tekening nummer 28031". ---------------------------------------------b. de akte van levering op vijftien juli negentienhonderd negenennegentig,voor Mr J.P.D. Schuttevaer notaris te Utrecht, verleden, van welke akte eenafschrift is ingeschreven op zestien juli negentienhonderd negenennegentigin register Hypotheken 4 van de openbare registers, gehouden door deDienst van het kadaster en de openbare registers te Roermond, in deel11610, nummer 21, woordelijk luidende: ----------------------------------------------"ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN/OFBIJZONDERE BEPALINGEN ------------------------------------------------------------1. Ten behoeve van het bij deze verkochte als dienend erf en ten laste vanhet bij de gemeente verblijvende gedeelte van de percelen kadastraal bekendgemeente Heerlen sectie D de nummers 9038 en 9300 als lijdend erf, zoalsdat gedeelte met enkele schuine streeparcering is aangegeven op de aan dezeakte gehechte tekening, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid inhoudendede bevoegdheid om te komen en te gaan van en naar het dienenderf over het lijdend erf, van en naar de Geerstraat en de Parallelweg." ---------c. de koopovereenkomst, waarin onder meer is overeengekomen: --------------"6.5. Verkoper is verplicht met Koper een voortdurende huurovereenkomst tesluiten voor een aantal parkeerplaatsen gelegen in de parkeergarage onderhet Verkochte, welk aantal de uitkomst is van de deling van het aantal gerealiseerdem2 B.V.O. per kantoorgebouw op de parkeernorm van minstens 1 :60107233/478071.9


- 152 -75 m2 B.V.O. voor het Registergoed 1, 2 en 3. Ter keuze van Koper kan alsdangekozen worden uit de volgende huurprijzen (prijspeil een novembertweeduizend) per parkeerplaats per jaar, te weten: ---------------------------------(i) eenduizend achthonderd gulden (NLG 1.800,--), exclusief omzetbelastingper parkeerplaats per jaar bij een gebruik van zeven (7.00) uur tot negentien(19.00) uur van maandag tot en met vrijdag; of --------------------------------------(ii) tweeduizend eenhonderdgulden (NLG 2.100,--), exclusief omzetbelastingper parkeerplaats per jaar bij een gebruik van zeven (7.00) uur tot vierentwintig(24.00) uur van maandag tot en met vrijdag; of ----------------------------------(iii) tweeduizend vierhonderdgulden (NLG 2.400,--), exclusief omzetbelastingper parkeerplaats per jaar bij een gebruik gedurende de hele week inclusiefhet weekeinde. -----------------------------------------------------------------------------Voor het Registergoed 1 zullen minimaal negenenvijftig (59) parkeerplaatsenop de in de vorige zin bedoelde wijze door Koper van Verkoper worden gehuurdop de in dit sub 6.5. vermelde voorwaarden. Tevens zal Verkoper voorhet Registergoed 1, drieendertig (33) parkeerplaatsen extra aan Koper terbeschikking stellen onder de voorwaarden zoals in dit sub 6.5. en zoals vermeldin de aan deze overeenkomst als Bijlage 7 gehechte brief van de gemeenteHeerlen van een november tweeduizend. -----------------------------------Indien Koper, voor wat betreft Registergoed 1, ervoor kiest van Verkoper negenenvijftig(59) en drieendertig (33) extra parkeerplaatsen te huren voor eenprijs van eenduizend achthonderd gulden (NLG 1.800,--), exclusief omzetbelastingper parkeerplaats per jaar: ------------------------------------------------------a. zal Verkoper een eenmalige vergoeding van eenhonderdeenduizend vierhonderdgulden (NLG 101.400,--), exclusief omzetbelasting te voldoen bijaanvang van de huur, aan Koper zijn verschuldigd; en ----------------------------b. zal zowel Verkoper als Koper na afloop van de eerste huurperiode van tien(10) jaar en vervolgens na afloop van elke periode van vijf (5) jaar aanpassingvan de huur overeenkomstig de markthuur kunnen vorderen. --------------Bij elke (gedeeltelijke) overdracht casu quo overgang van het Opstalrecht 1en/of 2 en/of 3 is Verkoper verplicht de betreffende verplichting tot verhuur,ook die van vorenbedoelde drieendertig (33) parkeerplaatsen, aan zijnrechtsopvolgers op te leggen. -----------------------------------------------------------De rechten voortvloeiende uit de hiervoor bedoelde verplichting gelden alskwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek. -----------Enzovoorts; ----------------------------------------------------------------------------------11 Bepalingen ter zake van het Opstalrecht ------------------------------------------11.1. De gerechtigde tot het Opstalrecht is aan de eigenaar geen periodiekevergoeding verschuldigd. -----------------------------------------------------------------11.2. De tegenprestatie voor de vestiging van het Opstalrecht wordt geacht tezijn begrepen in de vergoeding ter zake van de koop en levering van het Ver-60107233/478071.9


- 153 -kochte. ---------------------------------------------------------------------------------------11.3. Het Opstalrecht is eeuwigdurend verleend. ------------------------------------11.4.Het Opstalrecht houdt tevens de bevoegdheid in tot het aanbrengen vanafwerklagen op de kolommen, de vloeren en de plafonds voor zover deze kolommen,vloeren en plafonds niet tot het Opstalrecht behoren. ------------------11.5. Het bepaalde in artikel 5:105, lid2 Burgerlijk Wetboek is op het Opstalrechtniet van toepassing. ----------------------------------------------------------------11.6.Bij het einde van het Opstalrecht is de eigenaar geen vergoeding verschuldigdaan de opstaller. ---------------------------------------------------------------11.7. Zowel de eigenaar als de gerechtigde tot het Opstalrecht kan het hemtoebehorende opstalrecht in afwijking van artikel 5:87, lid 1 BurgerlijkWetboek bepaalde niet opzeggen. ---------------------------------------------Enzovoorts; ----------------------------------------------------------------------------------16. Erfdienstbaarheden -------------------------------------------------------------------16.1. Ten laste van het Registergoed 1 als dienend erf en ten behoeve vande aangrenzende aan de Eigenaar in eigendom toebehorende percelenkadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie D de nummers 9036,9038 en 9039 en 9301 en sectie L de nummers 1207 en 1208 alsheersend erf wordt bij deze de erfdienstbaarheid gevestigd en aangenomen,inhoudende de verplichting voor de eigen(a)r(en) van het dienenderf om op en in de gedeelten van het dienend erf, zoals met rozekleur en kruisarcering aangegeven op Tekening I, leidingen en kabelsten behoeve van nutsbedrijven te dulden. ------------------------------------16.2. Ten laste van het Registergoed 2 als dienend erf en ten behoeve vande aangrenzende aan de Eigenaar in eigendom toebehorende percelenkadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie D de nummers 9036,9038 en 9039 en 9301 en sectie L de nummers 1207 en 1208 alsheersend erf wordt bij deze de erfdienstbaarheid gevestigd en aangenomen,inhoudende de verplichting voor de eigen(a)r(en) van het dienenderf om op en in het dienend erf leidingen en kabels ten behoevevan nutsbedrijven te dulden.”; ---------------------------------------------------2. de akte van levering opstalrechten, op tien november tweeduizend verledenvoor mr. H.A.G.G. Knops, notaris te Heerlen, van welke akte een afschriftis ingeschreven op dertien november tweeduizend in register Hypotheken 4,deel 12400, nummer 16, van de Openbare Registers te Roermond, woordelijkluidende: -------------------------------------------------------------------------------------“KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------------Koper moet gedogen al die installaties en voorzieningen ten behoeve vanopenbare nuts- en communicatie doeleinden welke bij de bouw van de parkeergaragezijn aangebracht casu quo bij de aanleg van de mandelige wegzijn geïnstalleerd. Deze verplichting geldt als een kwalitatieve verplichting, als60107233/478071.9


- 154 -bedoeld in artikel 6:252 van Burgerlijk Wetboek en zal dientengvolge overgaanop degenen die het verkochte geheel of gedeeltelijk onder bijzondere titelzullen verkrijgen, terwijl tevens hieraan gebonden zijn degenen die van derechthebbende een- al dan niet zakelijk- recht van gebruik van (een gedeeltevan) het verkochte zullen verkrijgen.” --------------------------------------------------Registergoed B.5.9 (Schiedamse Vest 154, Rotterdam) ------------------------Verkoper 8 verklaart dat het Registergoed B.5.9 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Rotterdam op negentien juli negentienhonderdzesennegentig in register Hypotheken 4, deel 15770, nummer 34, van een afschriftvan een akte van levering, op achttien juli negentienhonderd zesennegentigverleden voor een waarnemer van mr. A.A. Schulting, destijds notariste Rotterdam. -------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.9 betrekkinghebben, wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------4.2. Koper is: --------------------------------------------------------------------------------(i) voor wat betreft het Verkochte sub A.(i), bekend met het bepaalde voorkomendein de op zeventien september negentienhonderddrieënvijftig, voor MrP. Donker, destijds notaris te Rotter-dam, verleden akte, waarvan een afschriftop zeventien september negentienhonderddrieënvijftig, in de daartoebestemde openbare registers voor registergoederen te Rotterdam, in RegisterHypotheken 4, deel 3023, nummer 8, is ingeschreven, luidende: ----------------"Voorts verklaarden de comparanten sub 1 en 2 in hunne gemelde kwaliteitenterzake van de hiervoor toegewezen grond het volgende te zijn overeengekomen:---------------------------------------------------------------------------------------a. dat de bebouwing, welke op de grond zal worden gesticht, overeenkomstigaard en bestemming, nu of later, voor geen ander doel mag worden gebruiktdan uitsluitend voor winkel, toonzaal, koffiehuis, kantoor, vergaderlokaal ofmagazijn; ------------------------------------------------------------------------------------b. dat in de te stichten bebouwing slechts een dienstwoning mag worden gemaakt,waarvan de oppervlakte ten hoogste een/derde deel van de overigeruimte bedraagt en niet groter is dan ne-gentig vierkante meter, deze dienstwoningmag uitsluitend worden verhuurd aan personen, die werkzaam zijn inhet bedrijf, dat in het pand gevestigd is; -----------------------------------------------c. dat gemeten uit de voorgevelrooilijn van de Schiedamsevest en van deSchilderstraat de op-gaande bebouwing zich niet verder mag uitstrekken dandertien meter; -------------------------------------------------------------------------------d. dat de sub c genoemde bebouwing, waarvan de goothoogte niet meer dandrie en twintig meter vijf en tachtig centimeter boven Nieuw Amsterdams Peilen niet minder dan twee en twintig meter vijf en tachtig centimeter boven60107233/478071.9


- 155 -Nieuw Amsterdams Peil mag bedragen, horizontaal moet worden afgedekt; --e. dat het achterterrein tot geen grotere hoogte mag worden bebouwd dan totmaximaal zes meter vijf en tachtig centimeter boven Nieuw Amsterdams Peil,terwijl de gevel van de bebouwing van bedoeld achterterrein grenzende aande expeditiehof tot tenminste twee meter vijftig centimeter boven het peil vangenoemde hof moet worden opgetrokken; --------------------------------------------f. dat voor het gebouw of voor elk tot afzonderlijk gebruik ingericht gedeeltedaarvan een toegang zal worden gemaakt en instand gehouden tot de aangrenzendeexpeditiehof, een en ander op door Burgemeester en Wethoudersgoed te keuren wijze; -------------------------------------------------------------g. dat het gebouw ten behoeve van de gebruikers en bezoekers daarvan zalworden voorzien van een passende ruimte tot berging van rijwielen, ten genoegenvan Burgemeester en Wethouders, in het bijzonder wat betreft inrichting,capaciteit en toegang; --------------------------------------------------------------h. dat de verkrijgster verplicht is eventueel onbebouwd blijvende grond ophaar kosten van de aangrenzende expeditiehof af te scheiden en te allen tijdeafgescheiden te houden door middel van een op eigen terrein op te trekkenmuur ter hoogte van twee meter vijftig centimeter, zul-lende, zo de verkrijgsterin gebreke mocht blijven, de Gemeente - ook zonder rechterlijke tussenkomst- zijn gerechtigd de voor een dergelijke afscheiding noodzakelijkevoorzieningen te treffen en het uit dien hoofde door de verkrijgster aan deGemeente verschuldigde, van haar te vorderen; ------------------------------------j. dat de verkrijgster gehouden is aan de gemeente Rotterdam een bijdrage tebetalen in de van gemeentewege te maken kosten van onderhoud en bedieningvan voormelde expeditiehof, welke bijdrage jaarlijks door Burgemeesteren Wethouders volgens een van gemeentewege vast te stellen tarief wordtbepaald en binnen veertien dagen na schriftelijke opgave van Burgemeesteren Wethouders ten kantore van de Gemeente-ontvanger moet worden voldaan;-----------------------------------------------------------------------------------------i. dat, bij overtreding of niet-nakoming van de sub a tot en met i gestelde bepalingen,de verkrijgster voor iedere maand dat de verboden toestand duurt,een boete verbeurt van twee duizend gulden ten bate van de gemeentekas,te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van Burgemeesteren Westhouders, met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijkeingebrekestelling wordt vereist, deze aanmaning wordt niet verzonden,dan nadat de eigenares ten minste een maand te voren per aangetekendebrief op de verboden toestand is opmerk-zaam gemaakt en zal achterwegeblijven, indien de verboden toestand in die tijd ten genoegen van Burgemeesteren Wethouders, is opgeheven; ------------------------------------------------------k. dat, onverschillig of het sub 1 bepaalde al dan niet is nagekomen, de sub atot en met i op de verkrijgster gelegde verplichtingen op alle volgende eigena-60107233/478071.9


- 156 -ren toepasselijk zijn en wel zodanig, dat elke eigenaar, door wie een of meervan deze bepalingen is overtreden, of niet is nagekomen, ingeval er termenaanwezig zijn tot toepassing van de sub j bepaalde boete, hoofdelijk met zijnopvolgers in de eigendom tot betaling van die boete aansprakelijk is; ----------l. dat bij elke overdracht van het toegewezen goed of gedeelte daarvan, in elkeakte van over-dracht de sub a tot en met k gestelde voorwaarden en bepalingenmoeten worden opgenomen, op straffe van een boete van twintig duizendgulden door de overdragende partij, die dit verzuimt, en ingeval meerpersonen als overdragen-de partij optreden, door hen, als hoofdelijke debiteuren,verschuldigd ten bate van de gemeentekas en te betalen binnen veertiendagen na daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders,met dien verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestellingwordt vereist; deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat die overdragendepartij tenminste een maand te voren per aangetekende brief op dit verzuimopmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven indien het verzuim indie tijd ten genoegen van Burgemeester en Westhouders is opgeheven; ookde sub 1 gestelde bepaling zal op straffe van eenzelfde boete van twintig duizendgulden ten bate van de gemeentekas, bij de toepassing waarvan eveneenshet zoëven bepaalde zal gelden, in elke akte van overdracht van hettoegewezen goed of gedeelte daarvan moeten worden opgenomen; -----------m. dat Burgemeester en Wethouders ten aanzien van de onder a tot en met gopgenomen bedingen ontheffing kunnen verlenen. ---------------------------------Deze ontheffing wordt geacht te zijn verleend voor zover de verleende bouwvergunningafwijkt van het in deze overeenkomst bepaalde en geldt alleenvoor het betreffende ontwerp; -----------------------------------------------------------n. dat de verkrijgster op het haar toegewezen goed de aangevangen bouwzonder onderbreking zal voortzetten behoudens overmacht te constaterendoor Burgemeester en Wethouders; ---------------------------------------------------o. dat indien de verkrijgster of haar rechtverkrijgenden nalatig zijn in het regelmatigvoortzetten van de bouw, zij in gebreke zijn op de dag, waarop zij bijaangetekend schrijven door Burgemeester en Wethouders in gebreke zijn gestelden zij alsdan door het enkele feit van de ingebrekestelling, voor iederemaand, dat zij in gebreke blijven, een boete verbeuren van twee duizend guldenten behoeve van de Gemeente Rotterdam. -------------------------------------p. dat ingeval de verkrijgster of haar rechtverkrijgenden het perceel vervreemdenvoordat de eventuele opvolgers in de eigendom de verplichting opte leggen de bouw zonder onderbreking voort te zetten en vorenstaand boetebedingop te leggen; --------------------------------------------------------------------q. dat indien de opvolgers in de eigendom in gebreke zijn met het regelmatigvoortzetten van de bouw en door nalatigheid van de verkrijgster aan bedoeldeopvolgers in de eigendom geen boete kan worden opgelegd, de verkrijgster,60107233/478071.9


- 157 -aan wie het onroerend goed heden is toegewezen, deze boete zal betalenalsof zij zelf in gebreke ware met het regelmatig voortzetten van de bouw;r. dat zolang de bouw niet is voltooid, het toegewezen goed alleen mag wordenvervreemd, nadat daarvoor toestemming is verkregen van Burgemeesteren Wethouders, die aan die toestemming voorwaarden en bedingenkunnen verbinden, ook wat betreft een eventuele bijbetaling op de hier-voorgemelde waarde van de grond; -------------------------------------------------------s. dat indien die vervreemding toch zonder bedoelde toestemming is geschied,of de daaraan verbonden bepalingen niet zijn nagekomen, de tot vervreemdingovergegane verkrijgster ver-plicht is, zelfs zonder dat daarvooreen rechterlijke uitspraak nodig is, terstond aan de Gemeente Rotterdam eenboete van twintig duizend gulden te betalen; -----------------------------------------t. dat het toegewezene wordt aanvaard vrij van hypotheken en in de staat,ook ten aanzien van het peil, waarin het zich op twee en twintig Maart negentienhonderddrie en vijftig bevond, van welke datum af alle lasten en belastingendaarvan geheven wordende voor rekening zijn van de verkrijgster;-----------------------------------------------------------------------------------------------u. dat het toegewezen goed bouwrijp zal worden opgeleverd echter zullen ergeen twintig Maart negentienhonderd drie en vijftig in of op de toegewezengrond bevond, als daar zijn heipalen of gedeelten daarvan, oude fundamenten,overblijfselen van oude bouwwerken, stenen, planten en beplantingen ofoverblijfselen daarvan; --------------------------------------------------------------------v. dat de verkrijgster en haar opvolgers in de eigendom, zomede de gebruikersvan het op het terrein te stichten gebouw van de gemeenschappelijkeexpeditiehof mogen gebruik maken ten behoeve van het in het gebouw uit teoefenen bedrijf, mits zij zich onderwerpen aan een van gemeentewege vastte stellen gebruiksregeling; ---------------------------------------------------------------w. dat de verkrijgster en haar opvolgers in de"eigendom in of aan de naar deexpeditiehof ge-keerde gevel van het gebouw op door Burgemeester en Wethoudersgoed te keuren wijze, licht- en transportkozijnen mogen hebben; en -(ii) voor wat betreft het Verkochte sub A.(ii), bekend met het bepaalde in deop zestien oktober negentienhonderdnegenentachtig voor Mr H.M.I.Th.Breedveld, notaris te Rotterdam, verleden akte, waarvan een afschrift opachttien oktober negentienhonderdnegenentachtig in de daartoe bestemdeopenbare registers voor registergoederen te Rotterdam, in register Hypotheken4, deel 10752, nummer 62, is ingeschreven, luidende: -----------------------12. Het onroerend goed sub l.a. zal naar genoegen van Burgemeester enWethouders van de gemeente als parkeerterrein moeten worden aangelegd,onderhouden en afgescheiden en uitsluitend als parkeerterrein worden gebruikt;het onroerend goed sub l.a. mag derhalve niet worden gebruikt vooropslag. ---------------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 158 -De afscheiding en afsluiting van het onroerend goed sub l.a. dient te geschiedenop de wijze als aangegeven op voormelde, aan deze akte te hechtentekening gedateerd eenendertig januari negentienhonderdzesentachtig. --Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------14. Bohemen en haar rechtsopvolger(s) in de eigendom van het onroerend --goed sub 1.a. zijn verplicht op het onroerend goed sub l.a. twee parkeer-------plaatsen "om niet" ter beschikking te stellen, en wel de op voormelde, aan ---deze akte te hechten, tekening met een enkele arcering aangeduide parkeer -plaats aan de eigenaar en/of gebruiker of diens rechtsopvolger(s) in de ei -----gendom en/of het gebruik van de bedrijfsruimte Schilderstraat 32 te Rotter----dam, en de op die tekening met een dubbele arcering aangeduide parkeer ----plaats aan de eigenaar en/of gebruiker of diens rechtsopvolger(s) in de ei -----gendom en/of het gebruik van de bedrijfsruimte Schilderstraat 34 te Rotter----dam. ------------------------------------------------------------------------------------------15. Bij niet-nakoming van de sub 12 en sub 14 gestelde voorwaarden, verbeurtBohemen en/of haar rechtsopvolger(s) in de eigendom van het onroerendgoed sub 1.a., ten bate van de gemeentekas een boete van vijfhonderdgulden (f. 500,--) per maand voor iedere maand dat de verboden toestandduurt, te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaningvan Burgemeester en Wethouders, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestellingwordt vereist; deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaarvan het onroerend goed sub l.a. tenminste één maand tevoren peraangetekende brief op de verboden toestand opmerkzaam is gemaakt en zalachterwege blijven, indien de verboden toestand in die tijd naar genoegenvan Burgemeester en Wethouders van de gemeente is opgeheven. ------------16. Bij elke overdracht van het onroerend goed "sub l.a is de vervreemderverplicht het sub 12, sub 14, sub 15 en dit sub 16 gestelde in de akte vanoverdracht van het onroerend goed sub 1.a. op te nemen en aan de verkrijgerop te leggen en voor deze verbindend te verklaren, een en ander op straffevan een boete van tienduizend gulden (f. 10.000,--), door de overdragendepartij die dit verzuimt, en ingeval meer personen als overdragende partij optreden,door hen als hoofdelijke debiteuren, verschuldigd ten bate van degemeentekas en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkendeaanmaning van Burgemeester en Wethouders van de gemeente zonder datenige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereist; deze aanmaning wordtniet verzonden dan nadat die overdragende partij tenminste één maand tevorenper aangetekende brief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zalachterwege blijven, indien het verzuim in die tijd naar genoegen van Burgemeesteren Wethouders van de gemeente is opgeheven. -------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------V. Bohemen stelt bij deze "om niet " ter beschikking aan: -------------------------60107233/478071.9


- 159 -a. Levob/De Reeder - als eigenaresse/gebruikster van de bedrijfsruimte Schilderstraat32a doorlopende naar en uitkomende op de Tweede Blekerhof 18,kadastraal bekend gemeente Rotter-dam, sectie AG, complexaanduiding1704-A, appartementsindex 7 - die bij deze aanvaarden, het "gebruik van eenop het onroerend goed sub l.a. geprojecteerde parkeerplaats, welke parkeerplaatsmet een enkele arcering is aangegeven op voormelde, aan deze aktete hechten tekening de dato eenendertig januari negentienhonderdzesentachtig;en -----------------------------------------------------------------------------------------b. Levob/CMC - als eigenaresse/gebruikster van de bedrijfsruimte Schilderstraat34a doorlopen-de naar en uitkomende op de Tweede Blekerhof 16, kadastraalbekend gemeente Rotterdam, sectie AG, complexaanduiding 1704-A, appartementsindex 7 - die bij deze aanvaarden, het gebruik van een op hetonroerend goed sub l.a. geprojecteerde parkeerplaats, welke parkeerplaatsmet een dubbele arcering is aangegeven op voormelde, aan deze akte tehechten tekening, de dato eenendertig januari negentienhonderdzesentachtig.---------------------------------------------------------------------------------------------Het gebruik van de sub a en b bedoelde parkeerplaatsen omvat tevens hetrecht tot het laden en lossen ten behoeve van de in de sub a en b bedoeldebedrijfsruimten uitgeoefende bedrijven. -----------------------------------------------VI. Ten behoeve van de aan Levob in eigendom toebehorende bedrijfsruimtenSchilderstraat 32a doorlopende naar en utkomende op de Tweede Blekerhof18 en Schilderstraat 34a doorlopende naar en uitkomende op deTweede Blekerhof 16, thans kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectieAG, complexaanduiding 1704-A, appartementsindices 7 en 8 als heersendeerven, en ten laste van het onroerend goed sub l.a., alsmede ten laste vanhet aan Bohemen in economische zin in eigendom toebehorende kadastraleperceel, gemeente Rotterdam, sectie AG, nummer 1032 (Schiedamse Vest154), als lijdende erven, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid vanvoetpad, met dien verstande, dat de eigenaar(s) en/of gebruikers van deheersende erven de lijdende erven uitsluitend mogen gebruiken als verbindingsvoetpadtussen de tot de heersende erven behorende panden Schilderstraat32 en 34 en de openbare weg (de Schiedamse Vest)." --------------------De hiervoor sub 14 en V bedoelde tekening wordt als BIJLAGE 2 aan dezeakte gehecht. -------------------------------------------------------------------------------Registergoed B.5.10 (Prins Alexanderlaan 41-51, Rotterdam) ---------------Verkoper 19 verklaart dat het Registergoed B.5.10 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Rotterdam op zeventien maart negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4, deel 18787, nummer 3, vaneen afschrift van een akte van koop en levering, op vijftien maart negentienhonderdnegenennegentig verleden voor mr. J.P. Schuttevaer, notaris te60107233/478071.9


- 160 -Utrecht. ---------------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.10 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“BIJZONDERE BEPALINGEN -----------------------------------------------------------Voor bekende bijzondere bepalingen verwijzen partijen naar hetgeen is vermeldin voormelde titel van aankomst, in welke akte onder meer woordelijkstaat vermeld: -------------------------------------------------------------------------------5.3. Opaal of haar rechtsopvolger(s) in de eigendom van de Onroerende ZaakA "(het ten deze verkochte)" is (zijn) verplicht bij de realisering van het sub5.1. bedoelde kantoorgebouw casu quo zalencentrum op de OnroerendeZaak A met een groter bruto vloeroppervlakte volgens NEN 2580 dan vijfduizendeenhonderd vijfentwintig (5.125) vierkante meter, per te realiseren vierkantemeter bruto vloeroppervlakte volgens NEN 2580 boven de vijfduizendeenhonderd vijfentwintig (5.125) vierkante meters aan de Gemeente te voldoeneen bedrag groot vijfhonderdvijftig gulden (f 550,00), exclusief omzetbelasting.---------------------------------------------------------------------------------------5.4. Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------5.5. Boven de sub 2.1. bedoelde bijbetaling is Opaal of haar rechtsopvolger(s)in de eigendom van de Onroerende Zaak A op het tijdstip van startbouw van het sub 5.1. bedoelde kantoorgebouw of zalencentrum aan de Gemeenteverschuldigd als tussen partijen vastgestelde rentevergoeding eenbedrag groot eenhonderd duizend gulden (f 100.000,00), exclusief (eventueel)verschuldigde omzetbelasting. -----------------------------------------------------5.6. Opaal is verplicht bij vervreemding van de Onroerende zaak A of een gedeeltedaarvan het hiervoor sub 5.3. en 5.5. bepaalde alsmede het in dit sub5.6. bepaalde, aan haar rechtsopvolger(s) in de eigendom van de OnroerendeZaak A of het te vervreemden gedeelte ten behoeve van de Gemeente opte leggen, te bedingen en voor de Gemeente te aanvaarden, zulks onder debepaling dat die rechtsopvolger(s) eveneens verplicht is (zijn) het hiervoorsub 5.3. en 5.5. bepaalde alsmede het in dit sub 5.6. bepaalde, aan zijn(haar) rechtsopvolger(s) in de eigendom van de Onroerende Zaak A of het tevervreemden gedeelte ten behoeve van de Gemeente op te leggen, te bedingenen voor de Gemeente te aanvaarden." -------------------------------------------Registergoed B.5.11 (Winthonlaan 1, Utrecht) ------------------------------------Verkoper 32 verklaart dat het Registergoed B.5.11 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Utrecht op één december tweeduizend in registerHypotheken 4, deel 11754, nummer 7, van een afschrift van een akte vanlevering, op dertig november tweeduizend verleden voor een waarnemer vanmr. M. van Groningen, notaris te Amsterdam. ----------------------------------------60107233/478071.9


- 161 -Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.11 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“7.2 Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de hiervoor sub 6vermelde akten, onder meer woordelijk luidende: ---------------------------In zowel de eerstgemelde akte tot levering als in de daarna gemelde akte vaneconomische eigendomsoverdracht wordt ten aanzien van bijzondere bepalingenwat betreft de registergoederen sub A verwezen naar: --------------------a. de overschrijving ten hypotheekkantore te Utrecht op twintig december negentienhonderdzevenenzeventig in deel 3498 nummer 62 van het afschriftvan een akte tot levering, houdende kwijting voor de koopsom en afstand vande rechten om ontbinding der koopovereenkomst te vorderen, op twintig decembernegentienhonderd zevenenzeventig voor notaris Mr D.Ch. Hoevers teAmersfoort verleden, waarin is vermeld: ----------------------------------------------Voor bestaande erfdienstbaarheden wordt ten deze verwezen naar gemeldeakte van transport van zes en twintig mei negentienhonderd vijf en vijftig, inwelke akte woordelijk staat vermeld: ---------------------------------------------------8. Ten behoeve en ten laste van dat gedeelte van het bij deze verkochte datgelegen is ten Westen van het verlengde van de lijn DE en ten laste en tenbehoeve van het aan de verkoper verblijvende gedeelte van het perceelUtrecht Sectie R nummer 69 over en weer, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheidvan weg om te komen van- en te gaan naar- de Utrechtsestraatweg,met uitsluiting van verkeer van en naar eventueel aan Westelijkezijde van het terrein aan te leggen wegen. ----------------------------------------Deze erfdienstbaarheid dient te worden uitgeoefend over een strook grond,waarvan de grenzen als volgt zijn vastgesteld: --------------------------------------Van uit het hierboven vermelde punt A wordt de perceelsgrens in ongeveerZuid-Zuidoostelijke (lees: Zuid-Zuidwestelijke) richting gevolgd tot punt F gelegenop vijf meter afstand van punt A; vervolgens een rechte lijn loodrechtop de perceelsgrens vanuit punt F tot een punt G op twaalf Meter afstand vanpunt F; vervolgens een rechte lijn vanuit punt G naar de Noord-Oosthoek vande fabriekshal (punt H) vanuit punt H langs de Noordelijke gevel van de fabriekshaltot aan het punt M, zijnde het snijpunt van de loodlijn uit D op dezelijn; vervolgens van M een rechte lijn naar D verlengd tot vier meter voorbij D(punt N); vervolgens van N een recht lijn naar punt I gelegen op vier Meterafstand in ongeveer Noord-Noordoostelijke richting van punt C en gelegen inhet verlengde van de Oostelijke fabrieksmuur; vervolgens een recht lijn vanuitpunt I in ongeveer Oostelijke richting naar een punt K gelegen op vijf Meterafstand van voormeld punt B en op twaalf Meter afstand van de Oostelijkeperceelsgrens vervolgens een loodlijn vanuit punt K op de Oostelijke perceelsgrensuitkomende in punt L en tenslotte de perceelsgrens van punt L tot60107233/478071.9


- 162 -punt A. zijnde de bij deze verkochte kadastrale percelen der GemeenteUtrecht, sectie R nummers 195 en 196 beide afkomstig uit gemeld kadastraalperceel der Gemeente Utrecht, sectie R nummer 69, en zijnde gemeldeUtrechtsestraatweg thans bekend als Zeehaenkade. -------------------------------Voor bijzondere bepalingen, bestaande met betrekking tot de sub III en IVomschreven onroerende goederen, wordt ten deze verwezen naar gemeldeakte van transport van drie en twintig augustus negentienhonderd drie enzestig, in welke akte van toepassing zijn verklaard de Algemene Voorwaardenvoor de verkoop van bouwterrein en industrieterrein der gemeenteUtrecht (“Algemene Verkoopsvoorwaarden 1956”) zoals deze zijn vermeld inhet gemeenteblad van Utrecht van negentienhonderd zes en vijftig, nummer97 en zijn opgenomen in een geschrift, dat door de secretaris der gemeenteaan de destijds te Utrecht standplaats hebbende notaris Mr F.A. Gutteling inbewaring is gegeven blijkens een akte van bewaargeving, op drie decembernegentienhonderd zes en vijftig voor genoemde notaris Mr F.A. Gutteling verleden,bij afschrift overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore op tiendecember daarna in deel 1564 nummer 37, van welke "Algemene Verkoopsvoorwaarden1956” ten deze in het bijzonder worden geciteerd de navolgendebepalingen: ------------------------------------------------------------------------------Artikel 6. Afscheiding. ---------------------------------------------------------------------De koper moet het gekochte, voorzover dit grenst aan de openbare straat ofaan gemeentegrond, op zijn kosten behoorlijk afscheiden en afgescheidenhouden ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; de afscheidingmoet geheel op het gekochte worden geplaatst. -------------------------------------Artikel 7. Ophoging. -----------------------------------------------------------------------De grond, welke niet wordt bebouwd, moet uiterlijk bij het afgeven van de inartikel 5, tweede lid, bedoelde verklaring door en voor rekening van de koperzijn opgehoogd tot dertig centimeter onder de kruin van de straat. --------------Artikel 8. versnijdingen. -------------------------------------------------------------------De versnijdingen van de op het gekochte op te richten bouwwerken moeten,voorzover deze langs de scheidingen van het gekochte terrein worden geplaatst,ten genoegen van Burgemeester en Wethouders worden gelegd;voorzover langs de openbare straat wordt gebouwd, mogen de versnijdingenin gemeentegrond worden gelegd. -----------------------------------------------------Artikel 9. palen, kabels en dergelijke voor openbare doeleinden. ----------------De koper moet, zonder vergoeding daarvoor te kunnen eisen, gedogen, datpalen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingenvoor openbare doeleinden bestemd, op, in, aan of boven het verkochteen de opstallen worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd, op deplaatsen en de wijze waarop Burgemeester en Wethouders dit nodig zullenachten. Omtrent de plaats wordt tevoren met de eigenaar overleg gepleegd.60107233/478071.9


- 163 -Deze is verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht te laten bestaan.-----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10. aansluitingen op gemeenteriolen en dergelijke. ------------------------De gemeente zal aan de koper gelegenheid geven tot het maken van aansluitingenop gemeenteriolen en op gas-, wateren elektrische leidingen, met dienverstande, dat de kosten verbonden aan de te maken aansluitingen, voor rekeningvan de koper komen; -------------------------------------------------------------de vergunningen voor het maken van de aansluitingen zullen worden verleendmet inachtneming van de toepasselijke verorderingen en gebruikelijkevoorwaarden. alsmede: -------------------------------------------------------------------Artikel 12. Boeten. -------------------------------------------------------------------------1. Burgemeester en Wethouders kunnen bij niet nakoming of overtreding vanhet in dit besluit bepaalde een boete opleggen van ten hoogste f 100.000,-(één honderd duizend gulden), onverminderd de bevoegdheid van de gemeenteom nakoming der voorwaarden te eisen dan wel gebruik te makenvan haar bevoegdheid, omschreven in artikel 11. -----------------------------------2. De boete wordt verbeurd door het enkele feit der niet-nakoming of overtredingzelve, zonder dat enige ingebrekestelIing zal zijn vereist; de boete moetworden betaald binnen een maand na daartoe strekkende aanmaning vanBurgemeester en Wethouders. ----------------------------------------------------------3. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zal, indienaan de eis van de gemeente tot herstel, verandering of verwijdering vanhetgeen in strijd met deze voorwaarden is verricht of nagelaten, binnen dedoor Burgemeester en Wethouders in een daartoe strekkende aanschrijvinggestelde termijn niet wordt voldaan, de geëiste herstelling, verandering ofverwijdering door of vanwege de gemeente kunnen geschieden op kostenvan de nalatige. ----------------------------------------------------------------------------Artikel 13. kettingbeding. -----------------------------------------------------------------Bij elke vervreemding van het verkochte moeten de verkoopsvoorwaarden,genoemd in de artikelen 6 tot en met 10, 12 tot en met 14 en 16, vierde lid,evenals de eventuele bijzondere bepalingen gesteld ter aanvulling of wijziginghiervan, aan elke opvolgende eigenaar worden opgelegd, onder verbeurte,door de nalatige vervreemder, van een door het enkele feit van de overtredingaan de gemeente verschuldigde boete ten bedrage van maximaal fl100.000, (één honderd duizend gulden) zonder dat enige ingebrekestellingzal zijn vereist. ------------------------------------------------------------------------------Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan, dat van bepaalde in dit artikelwordt afgeweken. ----------------------------------------------------------------------Artikel 14. hoofdelijke aansprakelijkheid. ----------------------------------------------Indien het terrein door meer personen gezamenlijk wordt aangekocht, zijn dezehoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de uit de koopovereen-60107233/478071.9


- 164 -komst voortvloeiende verplichtingen. alsmede: --------------------------------------Artikel 16. industrieterrein. ---------------------------------------------------------------4. De koper mag op het gekocht industrieterrein geen inrichting, waarop deHinderwet van toepassing is, vestigen dan met bijzondere toestemming vanBurgemeester en Wethouders; zij kunnen aan die toestemming zodanigevoorwaarden verbinden als zij ter voorkoming van hinder voor de omgevingnodig achten. -------------------------------------------------------------------------------Blijkens gemelde akte van transport van drie en twintig augustus negentienhonderddrie en zestig zijn gemelde Algemene Verkoopsvoorwaarden 1956nog aangevuld met de navolgende bijzondere bepalingen: -----------------------1. de gemeente zal het verkochte terrein binnen drie maanden na heden ophaar kosten ophogen tot een peil van één meter vijf en veertig centimeter bovenNieuw Amsterdams Peil; ------------------------------------------------------------1a. in de door verkoopster uit te voeren ophoging van het verkochte terrein isbegrepen de helft van de sloot, op de aan deze akte gehechte en door decomparanten en mij, notaris, gewaarmerkte tekening genummerd A 14.019,met de letters E-F gemerkt; --------------------------------------------------------------2. in de meest westelijk gebogen grens van het terrein mag uitsluitend bij hetpunt, op voormelde tekening met de letter R aangeduid, een toe- en uitgangworden gemaakt over openbare gemeentegrond in verbinding met de parallelstraatlangs de Europalaan ten noorden van dit punt; de aanleg en het onderhoudvan deze toe- en uitgang, voorzover deze komt te liggen op openbaregemeentegrond, vinden plaats door de gemeente en voor haar rekening,met dien verstande, dat eventueel later door de koper of zijn rechtverkrijgendenverlangde wijzigingen door de gemeente voor zijn (hun)rekening zullenworden aangebracht; ----------------------------------------------------------------------3. in de lijn op de tekening tussen de letters B-C-D-R aangegeven, mogen ---geen toe- en uitgangen naar van het noordelijk aangrenzend gelegen ge ------meenteterrein worden gemaakt; --------------------------------------------------------4. de koper verplicht zich tegenover de gemeente tot medewerking aan de ---onttrekking van het gekochte en van de overige ter plaatse gelegen eigen-----dommen van de koper aan het waterschapsverband, zodra burgemeester enwethouders dit wenselijk achten; --------------------------------------------------------de kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente; ---------------------------5. de gemeente zal op de gebruikelijke wijze en met inachtneming van de ----desbetreffende verordening vergunning verlenen tot het maken en hebben ---van aansluitingen op het gemeenteriool in de Winthontlaan voor de afvoer ---van regenwater, faecaliën en bedrijfswater, voorzover dit door de eigenaars -van de percelen, kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie R nummers ----172, 194, 195 en 196 wordt verIangd, met dien verstande dat de rioleringste -keningen na overleg met burgemeester en wethouders moeten zijn ontwor----60107233/478071.9


- 165 -pen en door hen moeten zijn goedgekeurd, voorzover deze rioolaansluitingenkomen te liggen in openbare gemeentegrond zijn de kosten van aanleg en ---onderhoud ervan voor rekening van de gemeente; ---------------------------------6. de koper verplicht zich onder goedkeuring van en volgens aanwijzing van -burgemeester en wethouders vóór één januari negentienhonderd drie en zestigde volgende werken uit te voeren (zijnde het sub b vermelde werk inmid ---dels uitgevoerd): ---------------------------------------------------------------------------a. het uitbaggeren en het daarna met zand dempen van de op de tekening ---tussen de letters A-B en E-F-Fl-G aangeduide grenssloten, ----------------------b. het ophogen tot een blijvend peil van ten minste één meter vijf en veertigcentimeter boven Nieuw Amsterdams Peil na zetting en klink van het geheleop de tekening met een paarse arcering aangegeven binnenterrein, ------------c. het plaatsen en onderhouden van ijzeren hekwerken, ter hoogte van tenminste één meter boven het maaiveld na de terreinophoging, op eigen grondlangs de vooraf voor rekening van de gemeente door het Kadaster ter plaatseaan te wijzen eigendomsgrenzen, op de tekening aangeduid tussen de lettersA-B, F-Fl-G en K-L; ------------------------------------------------------------------------7. de gemeente verplicht zich op haar kosten na overleg met de koper de volgendwerken uit te voeren: ---------------------------------------------------------------a. het ter plaatse van het op de tekening met een paarse kleur aangeduide --terrein maken van een terreinriolering, waarop eventueel bestaande wateraf--voeren van en uit het fabrieksgebouw op de tekening met een paarse omlij ---ning aangegeven van en uit andere aldaar aanwezige opstallen zullen wor----den aangesloten; deze terreinriolering zal in verbinding worden gebracht meteen in de Zeehaenkade nog aan te leggen gemeenteriool; ------------------------voorzover vorenbedoelde terreinriolering komt te liggen in het aan de koper --toebehorende terrein, moet deze door hem en voor zijn rekening worden on --derhouden; ----------------------------------------------------------------------------------b. het dempen van het slootgedeelte, op de tekening tussen de letters K-Laangeduid, wat zal geschieden gelijktijdig met de verwijdering van de inlaatduikertussen L-0, een en ander op een door de Burgemeester en Wethouderste bepalen tijdstip; -------------------------------------------------------------------c. aan de eigenares van het perceel kadastraal bekend gemeente Utrecht,sectie R nummer 172 zal ontheffing worden verleend van de verplichting tothet maken van een terreinafsluiting langs de grens, op de tekening tussen deletters G-H-K aangegeven; door de gemeente en voor haar rekening zullenop gemeentegrond langs deze door het Kadaster ter plaatse aan te wijzen eigendomsgrensdrie betonnen grenspalen worden geplaatst; desgewenst mogende eigenares van laatstgenoemd perceel en haar rechtverkrijgendenlangs deze grens op eigen terrein beplantingen aanbrengen met inachtnemingvan de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek; -----------60107233/478071.9


- 166 -d. ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectieR nummer 172, eigendom van de naamloze vennootschap A. Nooteboom'sfabriek van wegtransportmiddelen, machinerieën en constructiewerken N.V.,gevestigd te Schiedam, zal de gemeente over de daaraan grenzende groenstrookeen voetpad aanleggen; de aanleg en het onderhoud van dit voetpadvoorzover dit komt te liggen op openbare gemeentegrond, zijn voor rekeningvan de gemeente, met dien verstande, dat eventueel later verlangde wijzigingendoor de gemeente voor rekening van de eigenares van het perceel zullenworden aangebracht; ----------------------------------------------------------------------8. de koper verplicht zich, indien hij of zijn opvolgers in de eigendom van deterreinen, kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie R nummers 194, 195en 196, een of meer toe- en uitgangen wensen te hebben over openbare gemeentegrondin rechtstreekse verbinding met de Winthontlaan, vooraf aan degemeente een bedrag van negen en dertig duizend achthonderd vijf en zeventiggulden (fl 39.875,-) te betalen, zijnde een bijdrage in de kosten vanaanleg cum annexis van deze laan; hij mag in dat geval deze toe- en uitgangenuitsluitend hebben in de zuidgrens van de percelen nummers 196 en 194,voorzover op de tekening tussen de letters Fl-G aangeduid, op na overlegmet en onder goedkeuring van burgemeester en wethouders te ontwerpenplaatsen; voorzover deze toe- en uitgangen komen te liggen op openbaregemeentegrond, zullen de aanleg en het onderhoud daarvan geschieden doorde gemeente en voor haar rekening, met dien verstande, dat het eventueellater aanbrengen van de door de eigenaar van deze terreinen verlangde wijzigingenvoor zijn rekening komen; -----------------------------------------------------9. artikelen 12 en 13 der Algemene Verkoopsvoorwaarden 1956 zijn op debepalingen sub 3, 4, 6 en 8 van overeenkomstige toepassing. -------------------zijnde gemelde kadastrale percelen nummers 172 en 194 thans bekend alsde kadastrale percelen nummers 485 (afkomstig uit de nummers 172 en 194)en 486 (afkomstig uit nummer 194). De comparant ter ene zijde, handelendeals gemeld, verklaarde overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van gemeldeAlgemene Verkoopsvoorwaarden 195611 de hierboven geciteerde algemenebepalingen en bijzondere bepalingen, de laatste voorzover nodig, op teleggen aan de koopster, voor wie de comparant ter andere zijde, handelendeals gemeld, verklaarde deze bepalingen te aanvaarden en getrouwelijk te zullennakomen, hetgeen door de comparant ter ene zijde, als vrijwillig waarnemendede belangen van de Gemeente Utrecht voor deze gemeente wordtaangenomen; -------------------------------------------------------------------------------b. de overschrijving ten hypotheekkantore te Utrecht op twee juni negentienhonderdzevenentachtig in deel 5580 nummer 3 van het afschrift van een aktetot levering, houdende kwijting voor de koopsom en afstand van de rechtenom ontbinding der koopovereenkomst te vorderen, op één juni negentienhon-60107233/478071.9


- 167 -derd zevenentachtig voor een plaatsvervanger van laatstgenoemde notarisverleden, waarin is vermeld: Voor bijzondere bepalingen en erfdienstbaarhedenmet betrekking tot het perceel sectie R nummer 486 wordt verwezennaar: ------------------------------------------------------------------------------------------A. Gemelde titel van aankomst van elf oktober negentienhonderd vier en zeventig,in welke akte wordt verwezen naar: -------------------------------------------Blijkens voormelde titel van aankomst is een strook grond gelegen langs degehele noord-oost-grens van het verkochte, ter breedte van ongeveer viermeter, alsmede een strook grond, ter breedte van ongeveer vier meter, gelegenlangs de zuidgrens van het ten noorden van het verkochte gelegen kadastraleperceel, bezwaard met de erfdienstbaarheid van weg om te komenvan en te gaan naar de Utrechtsestraatweg (thans genaamd: Zeehaenkade),welke erfdienstbaarheid in gemelde akte is omschreven als volgt: --------------8. Ten behoeve en ten laste van dat gedeelte van het bij deze verkochte datgelegen is ten westen van het verlengde van de lijn DE en ten laste van enten behoeve van het aan de verkoper verblijvende gedeelte van het perceelUtrecht sectie R nummer 69 over en weer, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheidvan weg om te komen van en te gaan naar de Utrechtsestraatweg,met uitsluiting van verkeer van en naar eventueel aan westelijkezijde van het terrein aan te leggen wegen. Deze erfdienstbaarheid dient teworden uitgeoefend over een strook grond, waarvan de grenzen als volgt zijnvastgesteld: ---------------------------------------------------------------------------------Vanuit het hierboven vermelde punt A (gelegen op een afstand van twee entwintig meter gemeten vanuit de meest noordoostelijke hoek van het perceeldestijds kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie R nummer 69, langs deperceelsgrens in zuid-zuidoostelijke richting) wordt de perceelsgrens in ongeveerzuidzuidoostelijke richting gevolgd tot punt F gelegen op vijf meter afstandvan punt A; --------------------------------------------------------------------------vervolgens een rechte lijn loodrecht op de perceelgrens vanuit punt F tot eenpunt G op twaalf meter afstand van punt F; vervolgens een rechte lijn vanuitpunt G naar de noordoosthoek van de fabriekshal (punt H) vanuit punt Hlangs de noordelijke gevel van de fabriekshal tot aan het punt M, zijnde hetsnijpunt van de loodlijn uit D op deze lijn, vervolgens van M een rechte lijnnaar D verlengd tot vier meter voorbij D (punt N) vervolgens van N een rechtlijn naar punt I gelegen op vier meter afstand in ongeveer noord- noordoostelijkerichting van punt C en gelegen in het verlengde van de oostelijke fabrieksmuur;vervolgens een loodlijn vanuit punt I in ongeveer oostelijke richtingnaar een punt K gelegen op vijf meter afstand van voormeld punt B en optwaalf meter afstand van de oosteIijke perceelsgrens; vervolgens een loodlijn,vanuit punt K op de oostelijke perceelsgrens uitkomende in punt L en tenslottede perceelsgrens van punt L tot punt A. --------------------------------------------60107233/478071.9


- 168 -alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------8. e koper verplicht zich, indien hij of zijn vervolgers in de eigendom van de --terreinen, kadastraal bekend gemeente Utrecht R nummers 194, 195 en 196,een of meer toe- en uitgangen wensen te hebben over openbare gemeente---grond in rechtstreekse verbinding met de Winthontlaan vooraf aan de ge ------meente een bedrag van negen en dertig duizend achthonderd vijf en zeventiggulden te betalen, zijnde een bijdrage in de kosten van aanleg cum annexis -van deze laan, hij mag in dat geval deze toe- en uitgangen uitsluitend hebbenin de zuidgrens van deze percelen, voorzover op de tekening tussen de let ---ters F-G aangeduid, op na overleg met en onder goedkeuring van Burge ------meester en Wethouders te ontwerpen plaatsen; voorzover deze toe- en uit----gangen komen te liggen op openbare gemeentegrond, zullen de aanleg en --het onderhoud daarvan geschieden door de gemeente en voor haar rekening,met dien verstande, dat het eventueel, later aanbrengen van de door de ei----genaar van deze terreinen verlangde wijzigingen voor zijn rekening komen; --9. de artikelen 12 en 13 der Algemene Verkoopsvoorwaarden negentienhon --derd zes en vijftig zijn op de bepalingen sub 3, 4, 6 en 8 van overeenkomsti --ge toepassing (blijkende die algemene verkoopsvoorwaarden uit een op tien -december negentienhonderd zes en vijftig in deel 1564 nummer 37 ten hypo -theekkantore te Utrecht overgeschreven afschrift). ---------------------------------B. een akte van transport op drie en twintig augustus negentienhonderd drie -en zestig verleden voor genoemde notaris A.C. Boogaard, overgeschreven --ten hypotheekkantore te Utrecht op diezelfde dag in deel 1756 nummer 145,bij welke akte door de gemeente Utrecht aan de verkoopster zijn overgedra---gen de percelen grond, gelegen aan- en nabij de Winthontlaan, kadastraal ---bekend gemeente Utrecht, sectie R nummer 197 en 198, en in welke akte ----ondermeer woordelijk staat vermeld: ---------------------------------------------------5. de gemeente zal op de gebruikelijke wijze en met inachtneming van de ----desbetreffende verordening vergunning verlenen tot het maken en hebben ---van aansluitingen op het gemeenteriool in de Winthontlaan voor de afvoer ---van regenwater, faecaliën en bedrijfswater, voorzover dit door de eigenaar ---van de percelen, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie R nummers ----172, 194, 195 en 196 wordt verlangd met dien verstande dat de rioleringste --keningen na overleg met burgemeester en wethouders moeten zijn ontwor----pen en door hen moeten zijn goedgekeurd; voorzover deze ri --------------------oo1aansluitingen komen te liggen in openbare gemeentegrond zijn de kostenvan aanleg en onderhoud ervan voor rekening van de gemeente. ---------------Voor bijzondere bepalingen en erfdienstbaarheden met betrekking tot het ----perceel sectie R nummer 485 wordt verwezen naar; -------------------------------A. een akte van transport op zes en twintig mei negentienhonderd vijf en vijftigverleden voor een plaatsvervanger van de destijds te Utrecht standplaats60107233/478071.9


- 169 -hebbende notaris J.G.R. ter Horst, overgeschreven ten hypotheekkantore teUtrecht op diezelfde dag in deel 1522 nummer 18, bij welke akte de erfdienstbaarheidwerd gevestigd van weg om te komen van en te gaan naar deUtrechtsestraatweg (thans genaamd: Zeehaenkade), zoals deze erfdienstbaarheidin het citaat sub A hiervoor is omschreven. -------------------------------In gemelde titel van aankomst van twee mei negentienhonderd zestig is dezeerfdienstbaarheid van weg van en naar de Utrechtsestraatweg uitgebreid alsvolgt: ------------------------------------------------------------------------------------------Ten behoeve van het bij deze aan gemelde naamloze vennootschap in eigendomovergedragen gedeelte van gemeld kadastraal perceel nummer 159en ten laste van dat gedeelte van dit kadastrale perceel hetwelk is gelegenten oosten van het overgedragen perceelsgedeelte en van gemeld kadastralePerceel nummer 158 (welke beide percelen afkomstig zijn van het vervallenkadastrale perceel nummer 69 van gemelde gemeente en sectie) wordt bijdeze, in aansluiting op de hiervoor aangehaalde reeds bestaande erfdienstbaarheidvan weg, gevestigd de erfdienstbaarheid van weg naar en van deweg waarover hiervoor omschreven erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend,zulks om te komen van- en te gaan naar de Utrechtsestraatweg, met dienverstande, dat het lijdend erf te allen tijde een breedte moet hebben van tenminstetien meter; --------------------------------------------------------------------------wat betreft het verkochte sub B naar de overschrijving ten hypotheekkantorete Utrecht op één mei negentienhonderd negentig in deel 6475 nummer 23van een akte van overdracht met betrekking tot perceelsgedeelte nummer738 luidende: -------------------------------------------------------------------------------Op deze verkoop en koop zijn van toepassing en worden voor de koopsterverbindend verklaard de Algemene Verkoopsvoorwaarden “1956”, met uitzonderingvan artikel 4 van deze Voorwaarden, welke voorwaarden onverbrekelijkdeel uitmaken van deze overeenkomst, en aangevuld met de navolgendebijzondere bepalingen: ----------------------------------------------------------------1. Het verkochte perceel krijgt de bestemming parkeren. --------------------------2. Indien het perceel verder moet worden opgehoogd en/of afgegraven, moetdit geschieden door en voor rekening van de koopster. ----------------------------Ophoging van het perceel grond mag alleen geschieden met zuiver zand, ----danwel met goede tuingrond, voor zover het betreft het tot tuin bestemde ge--deelte tenzij het College van Burgemeester en Wethouders afwijking toestaat.3. De koopster is verplicht het perceel grond, voorzover dit niet wordt gebruiktals parkeerterrein, ten genoegen van College van Burgemeester en Wethou --ders, binnen ---------------------------------------------------------------------------------één jaar na het gereedkomen van de op belendende perceel te realiseren ----bouw, als tuin of erf aan te leggen en als zodanig in goede staat te onder -----houden en - waar nodig- van bestrating te voorzien. -------------------------------60107233/478071.9


- 170 -4. De namens de Gemeente optredende ambtena(a)r(en) moet(en), na voor --afgaande schriftelijke mededeling, tot opneming van het perceel en de daaropte stichten casu quo gestichte opstal(len) worden toegelaten, teneinde te controleren of de koopster de verplichtingen, waartoe zij zich heeft verbonden, opde juiste wijze nakomt casu quo is nagekomen --------------------------------------5. De koopster is verplicht het perceel grond ten genoegen van het College --van Burgemeester en Wethouders af te scheiden en te allen tijde afgeschei---den te houden van de aangrenzende percelen en de openbare weg. -----------De afscheiding moet geheel op het onderhavige perceel grond worden ge-----plaatst. ---------------------------------------------------------------------------------------6. Het is niet toegestaan op het onderhavige perceel grond en in hetgeen ----daarop is gebouwd werkzaamheden of handelingen te verrichten of voldoen --de maatregelen achterwege te laten, als gevolg waarvan bodem of andere ---vormen van milieuverontreiniging kunnen ontstaan. --------------------------------7. De koopster en/of anderszins gerechtigde van het onderhavige perceel ----moet gedogen, dat de gemeente een onderzoek instelt naar de aanwezigheidvan verschijnselen van verontreiniging in het verkochte, indien blijkt dat doorde koopster en/of anderszins gerechtigde in strijd wordt gehandeld met de ---voorgaande bepaling. ---------------------------------------------------------------------8. De Gemeente is bevoegd om bij geconstateerde verontreiniging de gevol --gen daarvan voor rekening van de koopster op te heffen op de wijze en in deomvang, zoals dan nodig zal blijken, ook indien die gevolgen zich buiten het -onderhavige perceel grond mocht uitstrekken. ---------------------------------------9. De Gemeente is niet aansprakelijk voor schaden en kosten, welke de ------koopster en/of anderszins gerechtigden ten gevolge van de toepassing van --het bepaalde in de voorgaande twee bepalingen lijden. ----------------------------10. De koopster dient er voor zorg te dragen, dat de op openbaar terrein -----aanwezige zandaanvullingen niet worden aangetast. ------------------------------Indien zulks in verband met ontgravingen ten behoeve van de bouw niet ------voorkoombaar is, moeten deze ontgravingen door en voor rekening van de --koopster na de bouw met schoon zand worden aangevuld. -----------------------11. De in de derde regel van artikel 13 van de Algemene Verkoopsvoorwaar--den “1956” vervatte zinsnede “gesteld ter aanvulling of wijziging hiervan”, ----wordt vervangen door de zinsnede “waarop dit artikel van toepassing wordt --verklaard”. -----------------------------------------------------------------------------------12. De artikelen 12 en 13 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden “1956” zijnop de voorgaande bijzondere bepalingen van overeenkomstige toepassing. --Verkoper bedingt van koper de verplichtingen van persoonlijke aard die hemzijn opgelegd en welke hij op zijn beurt van koper dient te bedingen en zovervolgens (kettingbedingen) als hiervoor omschreven. Koper neemt die verplichtingenop zich, komt deze na en zal deze ook van zijn rechtsopvolgers60107233/478071.9


- 171 -onder bijzondere titel bedingen. Deze verplichtingen worden door verkoper,als zaakwaarnemer van de betrokkenen voor en namens deze aangenomen.”Enzovoorts; ----------------------------------------------------------------------------------11. Huurovereenkomsten/kettingbeding -----------------------------------------------11.1. Verkoper garandeert Koper dat inzake het Verkochte noch huurovereenkomsten,bruikleenovereenkomsten of andere overeenkomstenwaarbij het genot of gebruik aan derden is gegeven, zijn gesloten nochovereenkomsten die tot het aangaan van die overeenkomsten kunnenleiden, anders dan die sub 11.2 bedoeld. -------------------------------------11.2. Verkoper garandeert Koper dat het Verkochte, met inachtneming van --het daaromtrent bepaalde in de Koopovereenkomst, geheel is verhuurd aan -IBM Nederland N.V. en Cadans voor een huurprijs van thans dertien miljoen -achthonderdvijf duizend zevenhondertweeënveertig gulden en zesenveertig -cent (NLG 13.805.742,46) per jaar. Aan voormelde huurders wordt thans in --rekening gebracht een huurprijs van thans dertien miljoen negenhonderdne---genentwintig duizend vierhondertweeëntachtig gulden en zestig cent (NLG ---13.929.482,60) per jaar. Cadans en IBM Nederland N.V. worden geen servi --cekosten in rekening gebracht. ----------------------------------------------------------11.3. Verkoper en Koper zullen niet opteren voor een met omzetbelasting be -laste levering van het Verkochte. Tevens zal ten gevolge van de levering vanhet Verkochte de verhuur van het Verkochte niet langer met omzetbelasting -belast zijn. Verkoper zal als gevolg van het niet met omzetbelasting leveren -van het Verkochte geconfronteerd worden met zogenaamde herziening van --door haar in het verleden in aftrek gebrachte omzetbelasting. Verkoper zal ---voor de levering van het Verkochte trachten afspraken met de huurders te ---maken teneinde te bereiken dat de huurders een compensatie aan Verkoperbetalen in verband met de door Verkoper te lijden herzieningsschade. Indiende in de vorige zin bedoelde afspraken op de datum van ondertekening van -de leveringsakte nog niet zijn gerealiseerd, stemt Koper er mee in en mach ---tigt Verkoper voor zover nodig, om deze afspraken alsnog met de huurders temaken. Verkoper zal koper volledig inzage geven in alle afspraken tussen ----Verkoper en de huurders en zal de Koper alle relevante informa -----------------tie/correspondentie ter zake overhandigen. De door Verkoper met de huur ----ders te maken afspraken zullen alleen betrekking hebben op de in dit artikel -bedoelde compensatie en zullen op geen enkele wijze een aanpas--------------sing/wijziging van de (onder)huurovereenkomsten met betrekking tot het Ver -kochte, tot gevolg hebben, danwel op enige andere wijze (financieel) nadeel -voor Koper veroorzaken. Zolang de afspraken met de (onder)huurders nog --niet zijn geëffectueerd zal Koper bij iedere huurfactuur aan de huurders een -opslag in rekening brengen ter hoogte van de omzetbelasting-bedragen. De --ze opslag zal direct na ontvangst door koper aan Verkoper worden doorbe ----60107233/478071.9


- 172 -taald. Verkoper vrijwaart Koper voor alle aanspraken van de (onder)huurdersinzake deze opslag. -----------------------------------------------------------------------11.4. Met IBM Nederland N.V. loopt en geschil over de toepassing van de in--dexering, thans een belang (bedrag) groot honderddrieëntwintig duizend ze --venhonderdveertig gulden en veertien cent (NLG 123.740,13), zijnde het ver -schil tussen de hiervoor sub 11.2 vermelde huurbedragen. zolang het geschilniet is beslecht, zal deze hogere huur in rekening worden gebracht aan IBM -Nederland N.V. door verhuurder (Koper). Voor zover deze hogere huur door -IBM Nederland N.V. betaald wordt, zal deze door Koper worden doorbetaaldaan Verkoper. Verkoper heeft hierop een eeuwigdurend recht, welk recht -----door Koper op ieder gewenst moment kan worden afgekocht tegen het over --eengekomen bruto-aanvangsrendement van zeven vier/tiende procent (7,4 --%). Het geschil zal voor rekening en risico van Verkoper worden blijven ge----voerd. -----------------------------------------------------------------------------------------11.5. Indien de allonge op de huurovereenkomst, van welke allonge een con -cept in kopie als bijlage 1 aan deze akte wordt gehecht, door de betrokken ---partijen is ondertekend zal Koper uiterlijk twee (2) maanden nadat Verkoper -daartoe een verzoek bij Koper heeft ingediend, tot de hiervoor sub 11.4. be---doelde afkoop overgaan. -----------------------------------------------------------------Na ondertekening van de hier bedoelde allonge zal de hiervoor sub 11.3. -----vermelde regeling uitsluitend nog van toepassing zijn op Cadans en dus ein --digen ten aanzien van IBM Nederland N.V. -------------------------------------------11.6. Koper verbindt zich jegens Verkoper, die hierbij aanvaardt, de hiervoorsub 11.3. en 11.4. vermelde verplichtingen alsmede het in dit sub 11.7. be ----paalde bij gehele of gedeeltelijke overdracht in eigendom van het Verkochte,alsmede bij verlening daarop van enig obligatoir en/of zakelijk recht of be -----perkt genotsrecht aan de nieuwe eigenaar of gebruiker of zakelijk of beperkt -gerechtigde ten behoeve van Verkoper op te leggen en te zijnen behoeve aante nemen, en in verband daarmee bedoelde bedingen, alsmede dit onderha --vige onderdeel, in de akte van overdracht in eigendom of verlening van een -obligatoir, zakelijk of beperkt genotsrecht woordelijk op te nemen, zulks op ---verbeurte van een direct opeisbare boete van vijf miljoen gulden (NLG --------5.000.000,--), onverminderd het recht van Verkoper op volledige schadever---goeding jegens degeen die in de nakoming van enige verplichting tekort ------schiet.” ---------------------------------------------------------------------------------------Registergoed B.5.12 (Prinsessesingel 10, Venlo) --------------------------------Verkoper 45 verklaart dat het Registergoed B.5.12 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Roermond op zeven januari tweeduizend vier inregister Hypotheken 4, deel 15134, nummer 77, van een afschrift van een aktevan levering, op zes januari tweeduizend vier verleden voor mr. J. ten Ha-60107233/478071.9


- 173 -ve, notaris te Amsterdam. ----------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.12 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------6.2 Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de akte van levering,op één september tweeduizend drie verleden voor mr. J. ten Have, notaris teAmsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven op twee septembertweeduizend drie in register Hypotheken 4, deel 15084, nummer 39, van deOpenbare Registers te Roermond, woordelijk luidende: ---------------------------“6.2.Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de akte van inbreng -op negenentwintig mei negentienhonderdzevenennegentig, voor Mr. H.R. Okkens,destijds notaris te Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift isingeschreven op dertig mei negentienhonderdzevenennegentig in register ----Hypotheken 4, deel 10448, nummer 37, van de openbare registers voor on ---roerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden ---door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond, -----woordelijk luidende: -----------------------------------------------------------------------“- wat betreft het Registergoed 29: -----------------------------------------------------(i) voormelde titel van aankomst met deel 8266, nummer 57, luidende: --------"8. Erfdienstbaarheden --------------------------------------------------------------------a. Ten laste van het bij de gemeente in eigendom verblijvende perceel, waar -op een parkeergarage ten algemene nutte wordt gerealiseerd, kadastraal be -kend gemeente Venlo, sectie I, nummer 6589 gedeeltelijk en ten behoeve vanhet hierbij aan koper in eigendom overgedragen perceel bouwterrein, kadas --traal bekend gemeente Venlo, sectie I nummers 6589 en 5555 en sectie H ---nummer 4649 alle gedeeltelijk, wordt gevestigd een erfdienstbaarheid van in -rit en uitrit naar de Prinsessesingel. Deze erfdienstbaarheid omvat tevens eenverbod tot gebruik van de uitrit naar de Professor Gelissensingel anders danvoor aan- en afvoer van goederen en voor langzaam verkeer. -------------------b. Ten laste van het hierbij aan koper in eigendom overgedragen perceel -----bouwterrein, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie I nummers 6589 en -5555 en sectie H nummer 4649, alle gedeeltelijk en ten behoeve van de aan -grenzende bij de gemeente in eigendom verblijvende grond, kadastraal be----kend gemeente Venlo, sektie I nummer 6589 gedeeltelijk, waarop een par ----keergarage zal worden gebouwd, wordt gevestigd een erfdienstbaarheid, -----houdende de verplichting tot het dulden van gebruik van de te realiseren circavijfentachtig parkeerplaatsen ten algemene nutte als extra capaciteit voor deparkeergarage buiten de kantooruren van het "GAK gebouw". Het gebruiks ---recht gaat in indien en zodra vijfentachtig procent van de capaciteit van de ---parkeercapaciteit op het heersend erf is benut. De eigenaar van het heersenderf zal er voor zorgen dat de erfdienstbaarheid op de minst bezwarende wijze60107233/478071.9


- 174 -wordt uitgeoefend. -------------------------------------------------------------------------Partijen zullen een nadere regeling treffen over het gebruik. ---------------------De eigenaar van het heersend erf vrijwaart de koper en diens rechtsopvol-----gers terzake van aanspraken van door haar toegelaten gebruikers van de ----parkeerplaatsen van de koper en diens rechtsopvolgers. --------------------------9. Enzovoorts. ------------------------------------------------------------------------------11. Kabels en leidingen. -----------------------------------------------------------------a. De verkoper en koper, alsmede de koper en de naamloze vennootschapMega Limburg N.V., gevestigd te Maasbree, kantoorhoudende te 5993 SCMaasbree, Hagelkruisweg 2, hebben voorts een overeenkomst tot vestigingvan een opstalrecht gesloten met de navolgende inhoud, tengevolge waarvande koper bij deze ten behoeve van de verkoper en ten behoeve van MegaLimburg N.V. voornoemd, altijddurende en door de eigenaar niet opzegbarerechten van opstal vestigt voor het leggen, hebben, houden, onderhouden,verwijderen of vervangen van een of meer rioolleidingen, electriciteitskabels,gasleidingen, telecommunicatie- en signaalkabels en/of andere leidingen, eenen ander met toebehoren als afsluiters, meet- en regelinstallaties etcetera inde stroken grond van circa tweehonderdnegentig vierkante meter (290 m2)als aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening. -------------b. De eigenaar en/of rechtmatige gebruiker behouden het genot en gebruikvan het perceel voor zover dit niet in strijd is met de verleende rechten. Zijzullen zich onthouden van elke handeling, waardoor het transport door de leidingenwordt belet of belemmerd, danwel waardoor gevaar kan ontstaan voorpersonen of goederen en zullen speciaal in of nabij de belaste perceelsgedeeltengeen bouwwerken oprichten, goederen opslaan, gesloten wegdekaanbrengen, ontgrondingen verrichten, rioleringen, leidingen en kabels aanbrengen,bomen of diepwortelde struiken planten, danwel voorwerpen degrond indrijven, noch aan derden toestemming daartoe verlenen, zonderschriftelijke toestemming van opstalhouders die deze nimmer op onredelijkegronden zullen weigeren. -----------------------------------------------------------------c. Van de gevestigde beperkte rechten mag slechts op de minst bezwarendewijze worden gebruik gemaakt, terwijl alle nodige werken en transporten teruitvoering van de verleende rechten moeten worden uitgevoerd in overlegmet de eigenaar en/of rechtmatige gebruiker, op een wijze die zo weinig mogelijklast en hinder veroorzaakt. --------------------------------------------------------d. Opstalhouders vergoeden aan de eigenaar en/of rechtmatige gebruiker vanhet perceel de schade, welke bij het uitvoeren van de werken aan, in of ophet perceel of enig ander zich ter plaatse bevindend eigendom van een vanbeiden mocht worden toegebracht. -----------------------------------------------------e. Koper is verplicht de aanwezigheid van-, de aanleg, de inspectie, het onderhoud,het herstel, de vervanging of de verwijdering van een of meer tele-60107233/478071.9


- 175 -communicatiekabels door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidP.T.T. Telecom B.V. gevestigd te 's-Gravenhage, postadres: Postbus30150, 2500 GD 's-Gravenhage, mede kantoorhoudende te Maastricht,(Normansingel 45, 6224 BV Maastricht, postadres: postbus 1933, 6201 BXMaastricht) te dulden in de op de bij deze overeenkomst gehechte tekeningaangegeven strook grond, kadastraal bekend gemeente Venlo, sektie I nummer5555 gedeeltelijk en sektie H nummer 4649 gedeeltelijk, ter gezamenlijkegrootte van circa tweehonderdnegentig vierkante meter (290 m2), zulks metinachtneming van het navolgende: -----------------------------------------------------1. de eigenaar en/of de rechtmatige gebruiker zal zich onthouden van elkehandeling, waardoor het functioneren van de kabels wordt belet of belemmerd,danwel waardoor gevaar kan ontstaan voor personen of goederen enzal speciaal in voornoemde stroken grond geen bouwwerken oprichten, zakenopslaan, ontgrondingen verrichten, leidingen en kabels aanbrengen, bomenof diepwortelende struiken planten, noch aan derden toestemming daartoeverlenen, zonder schriftelijke toestemming van P.T.T. Telecom B.V., die dezenimmer op onredelijke gronden zal weigeren, doch zal voor het overige hetvolledige genot en gebruik van de betreffende stroken grond behouden, voorzoverdit niet in strijd is met het verleende recht; ------------------------------------2. van de rechten van P.T.T. Telecom B.V. zoals hiervoor vermeld magslechts op de minst bezwarende wijze gebruik worden gemaakt, terwijl allenodige werken en transporten ter uitvoering van de overeengekomen rechtenmoeten worden uitgevoerd in overleg met de eigenaar en/of de rechtmatigegebruiker en op de wijze die zo weinig mogelijk last en hinder veroorzaakt. ---De hiervoor onder e. omschreven verplichting geldt als kwalitatieve verplichtingals bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, ten laste vanvoormelde kadastrale percelen, gemeente Venlo, sektie I nummer 5555, gedeeltelijken sektie H nummer 4649 gedeeltelijk, en gaat over op rechtsopvolgersonder algemene of bijzondere titel, terwijl mede gebonden zullen zijn dievan de rechthebbende een recht tot gebruik van de zaak zullen verkrijgen. ---De kwalitatieve verplichting wordt bij deze door de koper aanvaard. ------------12. Enzovoorts. -----------------------------------------------------------------------------14. Gebruik parkeergarage. --------------------------------------------------------------Koper en verkoper zullen, zodra koper daarom verzoekt, een nadere regelingtreffen voor het gebruik tijdens kantooruren van maximaal zeventig parkeerplaatsentegen de geldende tarieven in de door verkoper te realiseren belendendeopenbare parkeergarage. --------------------------------------------------------15. Enzovoorts. -----------------------------------------------------------------------------16. Verhuur. ---------------------------------------------------------------------------------De gemeente stelt aan koper om niet voor onbepaalde tijd ter beschikkingeen strook grond, gelegen tussen het in de spoordijk gelegen fietspad en de60107233/478071.9


- 176 -erfgrens als aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening,zulks met ingang van heden." -----------------------------------------------------------(ii) de op achttien april negentienhonderdvierennegentig voor Mr. J.J. Velt-----man, notaris te Venlo, verleden akte, waarvan een afschrift op twintig april ---negentienhonderdvierennegentig in de daartoe bestemde openbare registersvoor registergoederen te Roermond, in register Hypotheken 4, deel 8904, ----nummer 44, is ingeschreven, luidende: ------------------------------------------------` "AC.Volmachtgever sub II.16 heeft met Mega de dato zevenentwintig septembernegentienhonderddrieënnegentig een overeenkomst tot hetvestigen van een zakelijk recht van opstal gesloten ter uitvoering waarvanvolmachtgever sub II.16 aan Mega verleent en vestigt bij deze ophet navolgende registergoed. ----------------------------------------------------GEMEENTE VENLO. ----------------------------------------------------------------------een gedeelte van het perceel grond gelegen te Venlo, plaatselijk bekend ProfessorGelissensingel, uitmakende het gedeelte van het perceel kadastraalbekend Gemeente Venlo, sektie H nummer 4649; ----------------------------------het zakelijk recht van opstal zoals hierna nader wordt omschreven. ------------Het zakelijk recht van opstal houdt in: -------------------------------------------------a. het bouwen, hebben, houden en onderhouden van een transformatorhuisjemet toebehoren in een besloten ruimte, op een perceelsgedeelte ter plaatsebehoorlijk afgepaald en ter grootte van ongeveer twaalf centiare; ---------------b. het leggen, hebben, houden en onderhouden, verwijderen of vervangenvan een of meer electriciteitskabels, telecommunicatie en signaalkabels en/ofandere leidingen, een en ander met toebehoren (zoals verdeelkasten, meeten regelinstallaties, afsluiters en dergelijke), in een strook ter breedte vantwee meter en ter lengte van ongeveer eenhonderdvijfentwintig meter zoalsaangegeven op de voormelde aan deze akte te hechten voor inschrijving bestemdesituatie-tekening genummerd 119.281 dienende voor het overbrengenvan elektrische energie, transport en distributie van gas, voor telecommunicatieen/of andere doeleinden. -------------------------------------------------------------enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------AD. Volmachtgever sub II.16 heeft met Mega bij voormelde overeenkomst dedato zevenentwintig september negentienhonderddrieënnegentig een overeenkomsttot het vestigen van een zakelijk recht van erfdienstbaarheid geslotenter uitvoering waarvan volmachtgever sub II.16 aan Mega verleent envestigt bij deze op het navolgend registergoed: --------------------------------------GEMEENTE VENLO ----------------------------------------------------------------------een gedeelte van het perceel grond gelegen te Venlo, plaatselijk bekend ProfGelissensingel, uitmakende het gedeelte van het perceel kadastraal bekendgemeente Venlo, sektie H nummer 4649, het zakelijk recht van erfdienstbaarheidzoals hierna nader wordt omschreven. Het zakelijk recht van erfdienst-60107233/478071.9


- 177 -baarheid wordt gevestigd ten behoeve van het onder AC bedoelde aan Megain opstal uitgegeven perceelsgedeelte als heersend erf en ten laste van hetresterende gedeelte van het onder AC genoemde perceel als dienend erf; ----de erfdienstbaarheid houdt in het recht van toegang over een strook grond terbreedte van ongeveer drie meter, zoals op vorenbedoelde situatietekeningnummer 119.281 is aangegeven teneinde zowel te voet alsook met enig vervoermiddelte gaan of te rijden van en naar de openbare weg. -------------------enzovoorts. -------------------------------------------------------------------------De vorenbedoelde zakelijke rechten van opstal worden elk aangegaan onderde volgende bepalingen: ------------------------------------------------------------------1. Het vorenbedoelde zakelijke recht is altijddurend en niet opeisbaar door deeigaar. Mega is gerechtigd te allen tijde afstand van het opstalrecht te doen. -Reeds nu voor alsdan verklaart de eigenaar zich daarmee akkoord en geeft -hij onherroepelijk volmacht aan Mega om op kosten van Mega al datgene te -(doen) verrichten, wat nodig is om de inschrijving van het zakelijk recht in deopenbare registers door te halen, daaronder begrepen het mede voor en na --mens de eigenaar doen opmaken en passeren van de notariële akte tot af ----stand van het opstalrecht door een door Mega aan te wijzen notaris. -----------2. De eigenaar en/of rechtmatige gebruiker behouden het genot en gebruik --van het perceel voor zover dit niet in strijd is met de verleende rechten. Zij ---zullen zich onthouden van elke handeling, waardoor het transport door de leidingenwordt belet of belemmerd, dan wel waardoor gevaar ontstaat voor ----personen of goederen en zullen speciaal in of nabij de belaste perceelsge ----deelten geen bouwwerken oprichten, goederen opslaan, gesloten wegdek ----aanbrengen, ontgrondingen verrichten, rioleringen, leidingen en kabels aan---brengen, bomen of diepwortelende struiken planten, dan wel voorwerpen de -grond indrijven, noch aan derden toestemming daartoe verlenen, zonder -----schriftelijke toestemming van Mega, die deze nimmer op onredelijke grondenzal weigeren. --------------------------------------------------------------------------------3. Van het gevestigde zakelijke recht mag slechts op de minst bezwarende --wijze worden gebruik gemaakt, terwijl alle nodige werken en transporten ter -uitvoering van de verleende rechten moeten worden uitgevoerd in overleg ----met de eigenaar en/of rechtmatige gebruiker, op de wijze die zo weinig mogelijk lasten hinder veroorzaakt. ------------------------------------------------------------4. Mega vergoedt aan de eigenaar en/of rechtmatige gebruiker van het per ---ceel de schade, welke bij het uitvoeren van de werken aan, in of op het ge ----heel ofenig ander zich ter plaatse bevindend eigendom van een van beiden --mocht worden toegebracht. --------------------------------------------------------------5. Het onderhoud van de op de in opstal uitgegeven grond gebouwde opstal--len is geheel voor rekening van Mega. ------------------------------------------------Voor rekening van Mega zijn tevens de aanleg en het onderhoud van een be -60107233/478071.9


- 178 -hoorlijke afscheiding van het aan haar in opstal gegeven terrein, indien en ---voorzover Mega een dergelijke afrastering nodig oordeelt. ------------------------6. Voor het verlenen van het bij deze gevestigde zakelijke recht ontvangt de -eigenaar sub II.6 genoemd een vergoeding van eenhonderd gulden (f.100,00)en ontvangen de overige eigenaren geen vergoeding. -----------------------------7. enzovoorts. -------------------------------------------------------------------------------De onder AB, AC en AD vermelde registergoederen zijn belast met een kwalitatieveverplichting als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek inhoudendehet verbod tot het oprichten van een motorbrandstoffen verkooppunt.".”. --Registergoed B.5.13 (Biezenweg 3-5, Rotterdam) -------------------------------Verkoper 21 verklaart dat het Registergoed B.5.13 door haar in eigendom is -verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster --en de Openbare Registers te Rotterdam op zestien maart negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4, deel 18782, nummer 30, van eenafschrift van een akte van koop en levering, op twaalf maart negentienhon ----derd negenennegentig verleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te -------Utrecht. ---------------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.13 be-----trekking hebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woorde -lijk luidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“BIJZONDERE BEPALINGEN -----------------------------------------------------------Voor bekende bijzondere bepalingen verwijzen partijen naar hetgeen is vermeldin voormelde titel van aankomst, in welke akte onder meer woordelijkstaat vermeld: -------------------------------------------------------------------------------“Wat voormeld registergoed sub A.2 betreft naar: -----------------------------------A. de akte van transport met het Rijk achtentwintig september negentienhonderdzesenzestig verleden voor notaris B.R. Goldhoorn te Vianen, overgeschrevenop het hypotheekkantoor te Dordrecht negenentwintig septembernegentienhonderd zesenzestig in deel 1302 nummer 108 waarin vermeld is: -“Artikel 2. ------------------------------------------------------------------------------------Ten aanzien van de bijzondere voorwaarden, onder welke de koop en verkoopplaats heeft, komen partijen overeen: -------------------------------------------I. enzovoorts; -------------------------------------------------------------------------------IV. dat de bestaande uitweg van verkoper op de Biezenweg ter plaatse van --het aan te kopen perceel blijft gehandhaafd.”. ---------------------------------------B. de akte van transport aan de Gemeente Vianen, vijf oktober negentien -----honderd zevenenzestig verleden voor genoemde notaris Goldhoorn, overge --schreven op gemeld hypotheekkantoor de volgende dag in deel 1336 nummer4, waarin vermeld is: ----------------------------------------------------------------------“Artikel 4. De koopster moet te haren koste het bij deze door haar gekochte --afscheiden van het aan de verkopers in eigendom verblijvende gedeelte van60107233/478071.9


- 179 -het gemelde perceel kadastraal bekend gemeente Vianen sectie B nummer --3517, (thans voormeld nummer 183 van sectie D der gemeente Vianen door -middel van een behoorlijke afrastering. De kosten van onderhoud en eventuele vernieuwing van die afscheiding, welke geheel op het aan verkopers in ei --gendom verblijvende gedeelte van gemeld perceel nummer 3517 moet wor ---den geplaatst en eigendom van de verkopers zal zijn en blijven, komen ge ----heel en uitsluitenen te hunnen laste.”; -------------------------------------------------C. de akte van levering op negenentwintig december negentienhonderd drieennegentig,verleden voor Mr W.C. Stein, notaris te Vianen, waarbij de voormaligeeigenaar van het perceel Biezenweg 3 een strook grond over heeftgedragen aan de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) ter grootte van ongeveertwee are en vijftig centiare van voormalig perceel gemeente Vianensectie D nummer 1272 ingeschreven ten kantore van gemelde Dienst te Rotterdamop éénendertig december negentienhonderd drieënnegentig in deel13379 nummer 25, waarin vermeld is: -------------------------------------------------“OMSCHRIJVING BIJZONDERE VERPLICHTINGEN ------------------------------Met betrekking tot bijzonder verplichtingen wordt verwezen naar de tussen ---partijen opgemaakte akte met obligatoire koopovereenkomst, waarin staat: ---“d. Ten tijde van de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van de ----aanleg van de tweede brug over de Lek bij Vianen zullen door en op de kos --ten van de koper -in overleg met de gemeente Vianen- de volgende werk -----zaamheden worden uitgevoerd: ---------------------------------------------------------- de riolering van de onderhavige huisperceel zal ten gevolge van het niet ---meer kunne lozen in de nieuwe situatie via de septictank op de bestaande -sloot worden aangesloten op de gemeentelijke riolering; ------------------------- de huidige inrit zal worden aangepast aan de nieuwe situatie, waarbij dezegeschikt blijft voor extra zwaar vrachtverkeer. -------------------------------------e. In de in artikel 2.1 genoemde schadeloosstelling aan verkoper is onder anderebegrepen een vergoeding voor het plaatsen van een deugdelijke erfafscheidinglangs de nieuwe eigendomsgrens op het bij verkoper in eigendomverblijvende perceelsgedeelte.””. -------------------------------------------------------D. de akte van vestiging zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder bvan Belemmeringenwet Privaatrecht op zevenentwintig november negentienhonderdtweeënzeventig verleden voor R.F. Ouwersloot, destijds notaris teDordrecht, bij afschrift overgeschreven ten voormaligen hypotheekkantore teDordrecht, op zevenentwintig november negentienhonderd tweeënzeventig,in deel 1595 nummer 31, waarbij ten behoeve van de gemeente Dordrecht ditrecht is gevestigd om in het perceel kadastraal bekend gemeente Vianendestijds sectie B nummer 4146, thans sectie D, nummer 1419, te mogen aanleggenen Instandhouden werken strekkende tot geleiding, transformatie,verdeling of levering electriciteit en de daarmede in verband staande beveili-60107233/478071.9


- 180 -gings- en ondersteuningswerken, in dit geval het leggen van ondergrondsekabels tot geleiding van electriciteit, zulks onder de bepalingen en bedingenvermeld in die akte, waarvan koper verklaarde een kopie te hebben ontvangen.””;----------------------------------------------------------------------------------------2. de akte houdende vestiging opstalrecht, op vijftien juni tweeduizend één --verleden voor van mr. B.H.J.M. van der Meer, notaris te Dordrecht, van welkeakte een afschrift is ingeschreven op achttien juni tweeduizend één in registerHypotheken 4, deel 21245, nummer 35, van de Openbare Registers te Rot ---terdam, woordelijk luidende: -------------------------------------------------------------“ALGEMENE VOORWAARDEN. --------------------------------------------------------De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat op de bij deze gevestigdeopstalrechten van toepassing zullen zijn de “Algemene Voorwaardenbij vestiging van een zakelijk recht (A.V.Z.)”, versie juni negentienhonderdvijfennegentig, verder in deze akte aangeduid als “A.V.Z.”, en welke woordelijkluiden als volgt: -------------------------------------------------------------------------BEGRIPSBEPALINGEN ------------------------------------------------------------------Artikel 1. -------------------------------------------------------------------------------------In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ------------------------------------------1.1. de eigenaar: de eigenaar/eigenaren van of de zakelijk gerechtigde(n) tothet belaste perceel bedoeld onder 1.3.; -----------------------------------------------1.2. het bedrijf: de N.V. ENECO; --------------------------------------------------------1.3. het belaste perceel: het perceel/de percelen grond waarop het rechtwordt gevestigd; ----------------------------------------------------------------------------1.4. de overeenkomst: de door het bedrijf met de eigenaar te sluiten overeenkomsttot het vestigen van een zakelijk recht, en/of kwalitatieve verplichting,beide al dan niet met bijbehorende erfdienstbaarheden; ---------------------------1.5. de werken: de werken zoals omschreven in de overeenkomst; -------------1.6. bijbehoren: een of meer door het bedrijf noodzakelijk te achten, bij dewerken behorende, zaken die nodig zijn om de werken optimaal te doen functioneren.-------------------------------------------------------------------------------------BELAST PERCEEL ------------------------------------------------------------------------Artikel 2. -------------------------------------------------------------------------------------2.1. Het bedrijf is gerechtigd van het belaste perceel te allen tijde gebruik te -maken of te doen maken, voorzover zulks naar het oordeel van het bedrijf ----noodzakelijk is, voor het leggen, hebben, onderhouden, verleggen, vervangenenzovoorts van de werken. ---------------------------------------------------------------2.2. Het bedrijf is tevens gerechtigd om tijdelijk gebruik te maken of te doen -maken van buiten het belaste perceel gelegen grond van de eigenaar, indienzulks voor de uit te voeren werkzaamheden alsmede voor de toegang tot hetbelaste perceel noodzakelijk is. ---------------------------------------------------------2.3. Tenzij de omstandigheden dit redelijkerwijs onmogelijk maken, zal het ---60107233/478071.9


- 181 -bedrijf de rechten genoemd in dit artikel eerst uitoefenen na overleg met de --eigenaar en/of eventuele andere rechthebbenden op de in dit artikel bedoeldegrond. ----------------------------------------------------------------------------------------2.4. Bij de uitoefening van het recht zal het bedrijf zo veel mogelijk rekening -houden met de belangen en de wensen van de eigenaar, pachter of andere --rechtmatige gebruiker en in het algemeen zo weinig mogelijk belemmering, --hinder en schade veroorzaken. ---------------------------------------------------------2.5. Het bedrijf is verplicht in overleg met de eigenaar, pachter of andere -----rechtmatige gebruiker, na uitvoering van de in artikel 2.1. genoemde werk ----zaamheden het terrein zoveel en zo spoedig mogelijk weer in een (cultuur- ---technische) toestand, vergelijkbaar met de toestand voor uitvoering der werkzaamheden,te brengen en zo nodig maatregelen te nemen tot afvoer van ----overtollige grond. ---------------------------------------------------------------------------Artikel 3. -------------------------------------------------------------------------------------3.1. De eigenaar en de eventuele rechtmatige gebruiker behouden het volle --dige genot en gebruik van het belaste perceel voor zover een en ander niet instrijd is met de aan het bedrijf verleende rechten. -----------------------------------3.2. Het bedrijf is eigenaar van de door haar aangebrachte werken en bijbe---horen. ----------------------------------------------------------------------------------------3.3. De eigenaar zal geen handeling verrichten of doen verrichten waardoor:a. de werken gevaar zouden kunnen lopen; ------------------------------------------b. het overbrengen van elektrische energie, gas, signaal of warmte door mid -del van bedoelde werken, dan wel een goede en ongestoorde werking van dewerken zou kunnen worden belet, belemmerd of geschaad; ----------------------c. gevaar zou kunnen ontstaan voor personen of goederen; ----------------------d. een ongestoorde uitoefening van het recht zou kunnen worden belemmerd.3.4. De eigenaar zal binnen een strook van vier meter aan beide zijden van --de hartlijn van de werken zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf, diezonder redelijke gronden deze toestemming nimmer zal weigeren: -------------a. geen onroerende zaken – gesloten wegdek, kabels, buizen en leidingen, --alsmede bomen en diepwortelende beplantingen daaronder begrepen – ------(doen) aanbrengen en geen voorwerpen de grond (doen) indrijven; ------------b. geen roerende zaken (doen) plaatsen, tenzij deze onmiddellijk kunnen worden verwijderd; -----------------------------------------------------------------------------c. geen wijzigingen (doen) aanbrengen in het bodemniveau (normale agrari---sche bodembewerking daaronder niet begrepen). ----------------------------------Het bedrijf zal de in dit lid bedoelde toestemming slechts weigeren op gron ---den die, casu quo daaraan slechts voorwaarden verbinden welke voortvloeienuit het bepaalde in lid 3.3. van dit artikel. ---------------------------------------------3.5. Indien het belaste perceel door (een) derde(n) wordt gebruikt, dan zal deeigenaar deze derde(n) van de inhoud van de overeenkomst (met bijbeho-60107233/478071.9


- 182 -rende tekeningen) en deze algemene voorwaarden in kennis stellen. ----------3.6. Indien de eigenaar in ernstige mate in verzuim blijft in de nakoming vande verplichtingen omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, is hetbedrijf bevoegd om, onverminderd het bepaalde in artikel 10, terstond enzonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, al die maatregelen tenemen welke naar het oordeel van het bedrijf om redenen van veiligheid danwel voor een ongestoorde uitoefening van het recht noodzakelijk zijn. ---------SCHADEVERGOEDING ------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------4.1. Het bedrijf vergoedt aan de eigenaar, pachter of andere rechtmatige gebruikerde schade, die door hen wordt geleden als gevolg van door of vanwegehet bedrijf uitgevoerde werkzaamheden. ------------------------------------------4.2. Schade door ongewone gevolgen van de aanwezigheid van de in deovereenkomst vermelde werken wordt aan de eigenaar, pachter of andererechtmatige gebruiker vergoed en het bedrijf vrijwaart hen tegen aansprakenvan derden tot vergoeding van bedoelde schade, een en ander met uitzonderingvan de schade die is veroorzaakt door hun opzet of grove schuld. ---------4.3. Schade als in dit artikel bedoeld, welke naar het oordeel van het bedrijften laste van derden behoort te komen, behoeft het bedrijf slechts te vergoedentegen gelijktijdige subrogatie in de rechten van de benadeelde op vergoedingvan de schade door die derden. ----------------------------------------------AANVANG, OVERDRAAGBAARHEID, OPZEGBAARHEID EN DUUR ---------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------De eigenaar verleent het bedrijf onherroepelijk machtiging om onmiddellijk naondertekening van de overeenkomst en na betaling van de alsdan door hetbedrijf verschuldigde vergoeding al het nodige te verrichten of te doen verrichtenvoor het tot stand brengen van de werken, zulks onder afstanddoeningvan alle rechten op hetgeen door het bedrijf ter plaatse mocht zijn gebouwdof aangebracht. --------------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------Het bedrijf zal haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en uit dezeAlgemene Voorwaarden kunnen overdragen aan (een) derde(n). ----------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------7.1. Het recht is altijddurend en niet opzegbaar. -------------------------------------7.2. Artikel 106 van boek 3 en de artikelen 104 lid 2 en 105 lid 1 van boek 5Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. -----------------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------8.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1. vervalt het recht zodra dewerken definitief buiten gebruik zijn gesteld en het bedrijf te kennen heeft gegevenvan het recht geen gebruik meer te maken. ----------------------------------8.2. Het bedrijf is verplicht na het vervallen van het recht de afgedane over-60107233/478071.9


- 183 -schrijving in de openbare registers namens partijen te doen royeren, waartoede eigenaar bij deze aan het bedrijf machtiging verleent. --------------------------8.3. Binnen één jaar nadat de werken definitief buiten gebruik zijn gesteld, zalhet bedrijf bedoelde werken opruimen en het terrein weer in behoorlijke staatbrengen. -------------------------------------------------------------------------------------`8.4. In afwijking van het in het voorgaande lid van dit artikel gestelde kunnenpartijen in onderling overleg overeenkomen dat de werken, nadat zij buitengebruik zijn gesteld niet zullen worden verwijderd. ----------------------------------GESCHILLENREGELING ----------------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------9.1. Indien partijen in onderling overleg geen overeenstemming hebben kunnenverkrijgen over de aanwezigheid van een schade dan wel de verplichtingtot betaling of de grootte van een vergoeding verband houdende met dezeovereenkomst, zal het desbetreffende geschil worden voorgelegd aan eendoor partijen in onderling overleg aan te wijzen deskundige, dan wel, indienéén der partijen of beide partijen daaraan de voorkeur geeft/geven, aan eendrietal deskundigen. Van deze drie deskundigen wijzen de partijen er iederéén aan en beide door partijen aangewezenen in onderling overleg de derde.9.2. Mocht er tussen de partijen over de benoeming van de deskundige geenovereenstemming worden bereikt of, ingeval er drie deskundigen moetenworden benoemd, één van de partijen met de benoeming van de door haaraan te wijzen deskundige in gebreke blijft, dan zal de benoeming van de ontbrekendedeskundige op verzoek van de meest gerede partij plaatsvindendoor de kantonrechter binnen wiens ambtsgebied het belaste perceel is gelegen.-------------------------------------------------------------------------------------------9.3. De uitspraak van de deskundige(n) zal voor partijen gelden als bindendadvies. Hij/zij bepaalt/bepalen voor wiens rekening de kosten van het bindendadvies komen. ------------------------------------------------------------------------------9.4. Indien de deskundige(n) binnen zes maanden na een opdracht tot vaststellingvan schade geen bindende uitspraak heeft/hebben gegeven, vervaltde opdracht en zal/zullen er overeenkomstig het bepaalde in het eerste entweede lid één/drie andere deskundige(n) worden benoemd. ---------------------ONTBINDING -------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------10.1. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om op welke grond danook ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de overeenkomst te vorderen.--------------------------------------------------------------------------------------------10.2. Elke partij zal uitsluitend nakoming al dan niet gepaard gaande metschadevergoeding of enkel schadevergoeding kunnen vorderen. ----------------KOSTEN -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 184 -De aan de vestiging van het recht verbonden kosten komen voor rekeningvan het bedrijf. ------------------------------------------------------------------------------OVERGANGSBEPALINGEN ------------------------------------------------------------Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------------------De eigenaar zal: ----------------------------------------------------------------------------a. in de periode tussen de datum waarop hij de overeenkomst heeft onderte --kend en de datum van vestiging van het recht, geen rechten aan derden ver--lenen, welke de uitoefening van het recht kunnen belemmeren; -----------------b. ingeval van vervreemding of bezwaring van het belaste perceel of een ge --deelte daarvan in de sub a bedoelde periode, ervoor zorgdragen dat in de ----desbetreffende overeenkomst melding wordt gemaakt van het te vestigen ----recht onder verbintenis van zijn wederpartij, dat deze aan de vestiging van ---het recht onvoorwaardelijk zal medewerken en geen aanspraken zal maken -op vergoedingen wegens het recht, indien en voorzover terzake reeds op ----voor hand aan de eigenaar betalingen mochten zijn gedaan. ---------------------De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat voorts van toepas --sing zijn de navolgende -------------------------------------------------------------------BIJZONDERE VOORWAARDEN: ------------------------------------------------------1. In afwijking van het gestelde in artikel 3.4 van de A.V.Z. bedraagt debreedte van de leidingenstrook één meter aan weerszijden van de hartlijn vande leidingen. --------------------------------------------------------------------------------2. Schade als gevolg van de aanleg en exploitatie van de hiervoor bedoeldewerken zal worden vergoed overeenkomstig de daaromtrent in de A.V.Z. gestelderegels. --------------------------------------------------------------------------------3. De kosten dezer akte en van de inschrijving in de openbare registers vanhet Kadaster en de Openbare Registers zullen door het bedrijf worden gedragenen betaald.”; ---------------------------------------------------------------------------3. de akte houdende vestiging opstalrecht, op zeven juni tweeduizend tweeverleden voor van mr. B.H.J.M. van der Meer, notaris te Dordrecht, van welkeakte een afschrift is ingeschreven op tien juni tweeduizend twee in registerHypotheken 4, deel 22268, nummer 11, van de Openbare Registers te Rotterdam,woordelijk luidende: -------------------------------------------------------------“De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat het bij deze gevestigdezakelijk recht van opstal voorts is aangegaan onder de navolgende voorwaardenen bedingen: --------------------------------------------------------------------Artikel 1. -------------------------------------------------------------------------------------De vestiging van het zakelijk recht van opstal is aangegaan onder de “AlgemeneVoorwaarden inzake overeenkomsten tot vestiging van een opstalrechtbetreffende de aanleg en instandhouding van leidingen en/of kabels met bijbehorendoor of ten behoeve van N.V. HYDRON ZUID-HOLLAND”(hierna tenoemen: AVL), welke AVL deel uitmaken van deze zakelijk recht overeen-60107233/478071.9


- 185 -komst en waarvan grondeigenaar een exemplaar heeft ontvangen en vanwelke inhoud hij kennis heeft genomen. Een door grondeigenaar getekendexemplaar van deze AVL is aan deze akte gehecht. --------------------------------Artikel 2. -------------------------------------------------------------------------------------Grondeigenaar informeert HYDRON over hem bekende feiten die er op wijzendat de grond waarop het recht van opstal zal worden gevestigd enigeverontreiniging of belemmering bevat, die ten nadele strekt of stoornis kkanveroorzaken in het gebruik door HYDRON als voormeld. --------------------------Artikel 3. -------------------------------------------------------------------------------------De breedte van de strook, bedoeld in artikel IV lid 4 van de AVL bedraagt éénmeter (1.00 m) aan weerszijden van de hartlijn van de waterleidingen. ---------Artikel 4. -------------------------------------------------------------------------------------Het recht van opstal wordt om niet gevestigd. ---------------------------------------Artikel 5. -------------------------------------------------------------------------------------De kosten van de overeenkomst, de akte van vestiging, de inschrijving in deopenbare registers en de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of belastingtoegevoegde waarde zullen door HYDRON worden gedragen en betaald. -----Artikel 6. -------------------------------------------------------------------------------------HYDRON is géén retributie verschuldigd. ---------------------------------------------Artikel 7. -------------------------------------------------------------------------------------1. Het recht wordt gevestigd voor onbepaalde tijd. Grondeigenaar kan vanzijn zijde het recht van opstal niet opzeggen. ----------------------------------------2. Uitsluitend HYDRON zal het bedongen recht van opstal en annexe rechtenen verplichtingen kunnen beëindigen, hetzij algeheel, hetzij ten aanzien vanéén of meer gedeelten van het werk ten behoeve waarvan het recht van opstalis gevestigd, en wel te allen tijde, door opzegging met inachtneming vaneen termijn van één jaar, middels een exploit als bedoeld in artikel 88 boek 5van het Burgerlijk Wetboek, tenzij grondeigenaar schriftelijk verklaart van dewens tot beëindiging van het recht van opstal te hebben kennisgenomen,daarmee akkoord te gaan en afstand van het recht van opstal door HYDRONte aanvaarden. ------------------------------------------------------------------------------3. Grondeigenaar verleent, voor zoveel nodig, aan HYDRON onherroepelijkevolmacht ook in andere gevallen van het tenietgaan van het recht van opstaldaarvan in de openbare registers te doen blijken middels inschrijving van notariëleakte(n) en/of verklaring(en), namens grondeigenaar vanwegeHYDRON, ondertekend, welke volmacht niet zal eindigen door het ontbindenvan de rechtspersoon van grondeigenaar dan wel zijn ondercuratele stellingcasu quo zijn faillissement. ---------------------------------------------------------------Artikel 8. -------------------------------------------------------------------------------------Grondeigenaar behoudt het volledige genot van de desbetreffende grond,voor zover hij dit niet aan derden heeft verleend en voor zover een en ander60107233/478071.9


- 186 -niet strijdig is met het aan HYDRON verleende recht van opstal en annexerechten. Met betrekking tot het bijbehoren als omschreven in de AVL zalHYDRON zich beperken tot die bijbehoren, die voor de veiligheid en de instandhoudingvan het watertransport noodzakelijk zijn. ----------------------------Artikel 9. -------------------------------------------------------------------------------------Kwalitatieve verplichting: -----------------------------------------------------------------Als kwalitatieve verplichting –als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het BurgerlijkWetboek- wordt bij deze door HYDRON, die ter zake van deze verplichtingdomicilie kiest te zijner voorvermelde vestigingsplaats, bedongenvan grondeigenaar, ten laste van het registergoed, waarop het bij deze gevestigderecht van opstal rust en ten behoeve van HYDRON: --------------------het verbod om op, in of boven de beschreven strook grond bouwwerken op terichten, goederen, waaronder begrepen afvalstoffen, op te slaan, geslotenwegdek aan te brengen, ontgrondingen te verrichten, rioleringen dan wel leidingenof kabels aan te brengen, bomen of diepwortelende struiken te plantendan wel voorwerpen de grond in te drijven, of aan een derde toestemmingtot zulk een handeling te verlenen, zonder schriftelijke toestemming vanHYDRON, die nimmer op onredelijke gronden zal weigeren medewerking teverlenen. De comparant verklaarde namens grondeigenaar de hiervoor bedongenkwalitatieve verplichting te aanvaarden. ------------------------------------Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------------1. HYDRON zal het recht van opstal en al haar annexe rechten en verplichtingenvoortvloeiende uit de overeenkomst, deze akte van vestiging en deAVL kunnen overdragen aan een derde. ----------------------------------------------2. De comparant verklaarde namens grondeigenaar terzake van die verplichtingreeds nu voor alsdan bij voorbaat zijn toestemming daartoe te verlenen. -3. De overgang van die verplichtingen zal eerst jegens grondeigenaar werkenindien HYDRON en de betreffende derde daarvan schriftelijk kennis hebbengegeven aan grondeigenaar. ------------------------------------------------------------Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------Bij algehele of gedeeltelijke beëindiging van het recht van opstal zal het werk,onderscheidenlijk het gedeelte ten aanzien waarvan de rechten en verplichtingenworden beëindigd; ter plaatse worden gelaten. In dat geval zal hetwerk casu quo het door HYDRON afgestane gedeelte ervan, om niet eigendomvan grondeigenaar worden. --------------------------------------------------------Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------------Artikel IV lid 5 van de Algemene Voorwaarden dient als volgt te worden gelezen:-------------------------------------------------------------------------------------------“indien tengevolge van werkzaamheden, uitgevoerd door of in opdracht vangrondeigenaar, voor wat de werkzaamheden in lid 4 betreft, na verkregentoestemming van HYDRON ZUID-HOLLAND, schade aan het werk ontstaat,60107233/478071.9


- 187 -is grondeigenaar hiervoor aansprakelijk”. ---------------------------------------------Artikel 13. ------------------------------------------------------------------------------------Artikel V lid 1 en lid 2 sub c van de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.--------------------------------------------------------------------------------------Artikel 14. ------------------------------------------------------------------------------------Artikel VI lid 1 sub b, lid 2, 3, 4, 5 en 6 van de Algemene Voorwaarden zijnniet van toepassing. -----------------------------------------------------------------------Artikel 15. ------------------------------------------------------------------------------------Van artikel VII, lid 1 van de Algemene Voorwaarden vervalt de zinsnede: -----“dan wel over de keuze van het al dan niet verwijderen van het werk als bedoeldin artikel 14 van de overeenkomst”.” -------------------------------------------Registergoed B.5.14 (Westlandseweg 190, Vlaardingen) ----------------------Verkoper 18 verklaart dat het Registergoed B.5.14 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Rotterdam op drie december negentienhonderdachtennegentig in register Hypotheken 4, deel 18454, nummer 4, van een afschriftvan een akte van levering, op één december negentienhonderd achtennegentigverleden voor een waarnemer van mr. J.P.D. Schuttevaer, notariste Utrecht. -------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.14 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“BIJZONDERE BEPALINGEN EN KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN -------Voor bekende bijzondere bepalingen en kwalitatieve verplichtingen verwijzenpartijen naar hetgeen is vermeld in voormelde titel van verkrijging, in welkeakte onder meer het navolgende woordelijk staat vermeld: -----------------------"A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ---------------------------------------1. Deze verkoop en koop en levering zijn geschied onder de "Algemene verkoopvoorwaardenvoor gemeentegrond der gemeente Vlaardingen", zoalsdeze zijn vastgesteld bij raadsbesluit van zestien april negentienhonderdzevenennegentig,voorzover daarvan in deze akte niet wordt afgeweken. --------2. Koper heeft een exemplaar van de tekst van bedoelde Algemene verkoopvoorwaarden- die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst - ontvangenen verklaart zich geheel op de hoogte met de daarin opgenomen bepalingen.Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomenwelke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze enwordt een en ander bij deze door koper aanvaard. Voor zover het gaat omrechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bijdeze tevens door verkoper voor die derden aangenomen. ------------------------B. BESTEMMING ------------------------------------------------------------------------1. Het verkochte is aan koper verkocht en door koper aanvaard uitsluitend ten60107233/478071.9


- 188 -behoeve van de stichting en instandhouding daarop van een kan ----------------toor/bedrijfsgebouw, waarvoor - evenals voor de situering en de terreininde---ling - vooraf de goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethou----ders der gemeente Vlaardingen dient te zijn verkregen. ---------------------------2. Het verkochte mag door koper, diens rechtsopvolgers onder bijzondere titelof degenen, die van koper een (beperkt) gebruiksrecht zullen krijgen, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van het college van Burgemeester enWethouders der gemeente Vlaardingen niet anders worden gebruikt dan voorde onder B.1. vermelde doeleinden. ---------------------------------------------------3. Op het verkochte zijn - conform het op twintig september negentienhon-----derd vier en negentig onherroepelijk van kracht geworden bestemmingsplan -"Hoogstad" - geen bedrijven in de milieucategorieën 3, 4, 5 en 6 van de als --Bijlage 2 aan de overeenkomst van verkoop en koop gehechte Staat van Be--drijfsactiviteiten, noch bedrijven die als inrichtingen ingevolge artikel 41 van -de Wet Geluidhinder worden aangemerkt, toegestaan. ----------------------------C. DERDENWERKING --------------------------------------------------------------------1. De onder B.2. en 3. omschreven verplichtingen van koper worden bij dezedoor de comparanten, handelende als gemeld, gevestigd als beding met kwalitatievewerking. De uit het beding voortvloeiende verplichtingen en beperkingenzullen overgaan op al diegenen die rechtsopvolger van koper zullenzijn onder bijzondere titel dan wel degenen, die van koper een (beperkt) gebruiksrechtzullen verkrijgen, een en ander ex artikel 6:252 van het BurgerlijkWetboek. -------------------------------------------------------------------------------------2. Voorzover het opleggen als kwalitatieve verplichting als onder C.1. bedoeldniet mogelijk blijkt te zijn, worden de onder B.2. en 3. vermelde verplichtingen-alsmede de onderwerpelijke bepaling - bij deze opgelegd als kettingbeding, -dat door koper in elke akte van overdracht/levering dan wel vestiging van een(beperkt) gebruiksrecht moet worden opgelegd aan diens rechtsopvolgers ----onder bijzondere titel en aan degenen, die van koper een (beperkt) gebruiks -recht zullen verkrijgen, op straffe van verbeurte aan de gemeente van een di -rect opeisbare boete van een miljoen gulden (f. 1.000.000,00), zonder dat ----terzake een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn. -------D. BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ----------------------------l. a. Koper dient uiterlijk drie maanden na het verlenen van de onherroepelijkebouwvergunning met de bouw aan te vangen. -------------------------------------b. Het voorgenomen bouwplan dient binnen twee jaar na de onder D.l.a. be---doelde aanvangsdatum van de bouw door koper op het verkochte zijn gerea--liseerd. ---------------------------------------------------------------------------------------c. Indien de bebouwing door enigerlei oorzaak teniet gaat, dient in nader -----overleg met het college van Burgemeester en Wethouders te worden bepaaldvoor welke data de herbebouwing dient te zijn begonnen en voltooid. ----------60107233/478071.9


- 189 -2. Het verkochte wordt door de gemeente bouwrijp opgeleverd. -----------------3. Het niet te bebouwen gedeelte van het verkochte dient door de koper op --een hoogte van circa vijfenveertig/honderdste (0,45) meter - vijfenvijf-----------tig/honderdste (0,55) meter beneden Nieuw Amsterdams Peil te worden ge ---houden en bij eventuele verzakkingen wederom op die hoogte te worden ge --bracht. ----------------------------------------------------------------------------------------4. a. Het niet te bebouwen gedeelte van het verkochte dient - voorzover ditgedeelte niet wordt verhard - door de koper als tuin te worden aangelegd enonderhouden en te worden voorzien van een laag beteelbare grond van tenminstetwintig/honderdste (0,20) meter dikte. ----------------------------------------b. Langs de noord-zuid lopende toegangsweg worden door de gemeente ophet verkochte drie (3) bomen van de eerste grootte geplaatst op circa dertigcentimeter uit de erfgrens. Deze bomen worden door de gemeente gelijktijdigmet de bomen in het openbaar gebied onderhouden. ------------------------------c. Alvorens het niet te bebouwen gedeelte van het verkochte wordt afgewerkt,dient dit gedeelte door de koper puinvrij te worden gemaakt. ---------------------5. Het te verharden gedeelte van het verkochte, met inbegrip van het parkeerterreinen de toegangspaden, dient te worden bestraat door de koper, welkebestrating in goede staat moet worden onderhouden, terwijl tevens voor eengoede afwatering moet worden zorggedragen. --------------------------------------6. Het is de koper - zonder voorafgaande toestemming van het college enonder de daaraan door dit 'college te verbinden voorwaarden - verboden op,in, aan of boven de grond en de opstal(len) een antenne voor radio- en/of televisie-ontvangstaan te brengen. -------------------------------------------------------7. Het verkochte dient door de koper van de Iaangrenzende openbare gemeentegronden van reeds verkochte grond te worden afgescheiden, welkeafscheiding in goede staat moet worden onderhouden. ----------------------------8. a. De afvoerleidingen voor hemelwater, afkomstig van het onbebouwde terreindienen door de koper op een afzonderlijk riool te worden aangesloten. ---b. De riolering dient te worden afgestemd op het systeem van het hoofdriool.c. Hemelwater, afkomstig van het dak van de op het verkochte te stichten opstal(len),dient te worden afgevoerd naar de dichtst bijzijnde sloot. -------------9. Omtrent de inrichting, de indeling en het gebruik van de niet te bebouwen -terreingedeelten (met inbegrip van de parkeervoorziening), de toe te passen -verhardingen, rioleringen, afscheidingen en groenvoorzieningen dient de ko --per vooraf een uitgewerkt plan ter goedkeuring aan de Dienst Stadswerk in tezenden. --------------------------------------------------------------------------------------10. Elke aansprakelijkheid van de gemeente voor eventuele schade als ge----volg van zich in de grond bevindende stoffelijke voorwerpen van welke aard,omvang en vorm ook, welker aanwezigheid in de grond de gemeente niet be -kend is of kan zijn en welke de bouw kunnen vertragen of stuiten, wordt uit ---60107233/478071.9


- 190 -gesloten. -------------------------------------------------------------------------------------11. De kosten van de door de gemeente te herstellen beschadigingen aan ---belendende gebouwen, bestratingen en groenvoorzieningen ten gevolge vande bouwacitiviteiten komen voor rekening van de koper. --------------------------12. a. De koper dient, indien het stroomverbruik dit nodig maakt, in zijn -------bouwplan inpandige ruimte te reserveren voor het aanbrengen van een transformator.-------------------------------------------------------------------------------------b. Terzake van de uitvoering, inrichting, onderhoud en eigendomssituatie vande onder D.12.a bedoelde transformator dient de koper afzonderlijk een regelingte treffen met de N.V. Eneco. ------------------------------------------------------13 a. De hiervoor onder D.1 tot en met 12. omschreven verplichtingen van ---koper worden bij deze door de comparanten, handelende als gemeld, geves--tigd als beding met kwalitatieve werking. De uit dit beding voortvloeiende be--perkingen en verplichtingen zullen overgaan op al diegenen die rechtsopvol --ger van koper zullen zijn onder bijzondere titel dan wel degenen, die van ko --per een (beperkt) gebruiksrecht zullen verkrijgen, een en ander ex artikel -----6:252 van het Burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------b. Voorzover het opleggen als kwalitatieve verplichting als onder 13.a be ------doeld niet mogelijk blijk te zijn, worden de onder D.1. tot en met 12. vermeldeverplichtingen - alsmede de onderwerpelijke bepaling - bij deze opgelegd alskettingbeding, dat door koper in elke akte van overdracht/levering dan wel ---vestiging van een (beperkt) gebruiksrecht moet worden opgelegd aan diens -rechtsopvolgers onder bijzondere titel en aan degenen, die van koper een ----(beperkt) gebruiksrecht zullen verkrijgen, op straffe van verbeurte aan de -----gemeente van een direct opeisbare boete van een miljoen gulden (f. -----------1.000.000,00), zonder dat terzake een ingebrekestelling of rechterlijke tus ----senkomst nodig zal zijn. ------------------------------------------------------------------WATERKERINGEN ------------------------------------------------------------------------De beschoeiïngen die de verkochte kavel afscheiden van de reeds aanwezi --ge waterpartij worden door de gemeente aangelegd en overgedragen aan dekoper en dienen door de koper te worden onderhouden. --------------------------Verkoper verklaart, dat: -------------------------------------------------------------------- de hiervoor sub B.1 bedoelde goedkeuring van het college van Burgemees -ter en Wethouders van de gemeente Vlaardingen, voor zoveel nodig, is verleend:--------------------------------------------------------------------------------------- de sub D.11 bedoelde kosten voor rekening van Verkoper blijven; en --------- Verkoper op de Transportdatum overigens aan alle verplichtingen, voort ----vloeiend uit de hiervoor bedoelde aangehaalde bepalingen jegens de ge ----meente Vlaardingen heeft voldaan.”; ------------------------------------------------2. de ‘Algemene verkoopvoorwaarden voor gemeentegrond der gemeente ---Vlaardingen’, zoals deze zijn vastgesteld bij raadsbesluit van zestien april ne-60107233/478071.9


- 191 -gentienhonderd zevenennegentig. ------------------------------------------------------Registergoed B.5.15 (Dr. Van Deenweg 120-124, Zwolle) ----------------------Verkoper 7 verklaart dat het Registergoed B.5.15 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Zwolle op vier november negentienhonderdzesennegentig in register Hypotheken 4, deel 9155, nummer 50, van een afschriftvan een akte van levering, op één november negentienhonderd zesennegentigverleden voor mr. H.R. Okkens, destijds, notaris te Rotterdam. ------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed B.5.15 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------4.2. Bij het sluiten van de Koopovereenkomst was Koper bekend met het be--paalde voorkomende in voormelde op tweeëntwintig april negentienhon--------derdzesennegentig, voor Mr E.G.A. ter Braak, notaris te Apeldoorn, verledenakte, luidende: ------------------------------------------------------------------------------5. Koopster is verplicht de hiervoor genoemde percelen te gebruiken voor debouw en instand-houding van een kantoorgebouw met bijbehorende parkeer -accommodatie, van maximaal zevenenveertig parkeerplaatsen. -----------------De grond en het gebouwde mogen nimmer worden bestemd, ingericht of ge --bruikt voor de uitoefening van enig (detailhandels-)bedrijf, waaronder begre --pen hotel, café, restaurant, winkel, werkplaats, pakhuis en dergelijke. ---------Het bouwplan en het plan tot aanleg van de parkeerplaatsen alsmede de in---richting van het onbebouwde terrein, de groenbeplanting daaronder begre ----pen, dient te voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan "Oosterenk" enbehoeft de voorafgaande goedkeuring van burgemeester en wethouders, on -verminderd hun bevoegdheden ter uitvoering van de Woningwet en eventueleander van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. -------------------------------6.1. De koopster verbindt zich een regelmatig voortgang van de inmiddels ----begonnen bouw van de te stichten opstallen te bevorderen en het gehele -----bouwplan te voltooien binnen twaalf maanden nadat met de uitvoering een ---begin is gemaakt. --------------------------------------------------------------------------6.2. Burgemeester en Wethouders kunnen, op verzoek van koopster de ge ---stelde termijn van het voltooien van het bouwplan, zonodig, wijzigen. ----------7. De koopster is verplicht bij geheel of gedeeltelijke tenietgaan door brand, -verwoesting of anderszins van de op het gekochte te stichten opstallen, dezebinnen een door burgemeester en wethouders te bepalen termijn te doen ----herbouwen. ----------------------------------------------------------------------------------8. De gemeente behoudt zich het recht voor om in het onbebouwde terrein ---kabels en leidingen voor gas, water, electriciteit, telefoon, centraal antenne ---systeem en dergelijke te doen aanleggen, te houden en te onderhouden, res -pectievelijk daartoe aan derden toestemming te verlenen. De kosten van -----60107233/478071.9


- 192 -eventuele herbestrating of herbeplanting zijn voor rekening van de gemeente,respectievelijk van de desbetreffende derde. Voorts moet koopster gedogen -dat ten behoeve van de nutsbedrijven kabels en leidingen, sectie- verdeel- enmanipuleerkasten aan, op, onder of bij het gebouwde worden aangebracht, --een en ander in overleg met koopster. -------------------------------------------------Koopster verleent aan de gemeente respectievelijk aan de door de gemeenteaan te wijzen derden onherroepelijke volmacht tot het vestigen van zakenrechtelijkegebruiksrechten op het ver-kochte in verband met de in dit artikelbedoel-de kabels en leidingen. ----------------------------------------------------------9. De koopster is verplicht de ten behoeve van de bebouwing aan te leggenriolen, putten en dergelijke voor de afvoer van faecaliën, huishoud- en hemelwateronder de gebruikelijke gemeentelijke voorwaarden voor haar rekeningop de openbare riolering te doen aansluiten en daarop aangesloten tehouden, onder de last de "werkelijke eenmalige aansluitingskosten daarvanaan de gemeente te voldoen. ------------------------------------------------------------10. Koopster alsmede haar rechtsopvolger(s) in de eigendom verbeuren jegensde gemeente Zwolle bij overtreding of gehele of gedeeltelijke nietnakomingvan het bepaalde in: ----------------------------------------------------------a. de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 een niet voor vermindering vatbare boete vantien duizend gulden (f 10.000,00) voor iedere maand dat de verboden toestandduurt of in strijd met een vandeze bepalingen wordt gehandeld; ---------b. het artikel 11 een boete van eenhonderd dui-zend gulden (f 100.000,00); --deze boete(n) worden invorderbaar nadat burgemeester en wethouders.betrokkene(n)per aangetekende brief ten minste één maand tevoren openig verzuim opmerkzaam hebben gemaakt; een boetevordering blijft achterwegewanneer het verzuim in die tijd ten genoegen van burgemeester enwethouders is hersteld. -------------------------------------------------------------------Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de gemeente om nakomingvan de in bovengenoemde artikelen omschreven verplichtingen te verlangenen/of volledige vergoeding van de schaden van de gemeente te vorderen, indiendeze schaden meer bedragen dan de voormelde boeten. -------------------11. De koopster verplicht zich ten aanzien van de gemeente Zwolle om bij ---gehele of gedeeltelijke overdracht van het gekochte de in de artikelen 5, 6, 7,8, 9 en 10 genoemde bedingen, alsmede deze bepaling, voor zover deze be -palingen alsdan nog van toepassing zullen kunnen zijn, aan de nieuwe eige --naar(s) te zullen opleggen bij wijze van kettingbeding. -----------------------------12. Aan Burgemeester en Wethouders wordt de bevoegdheid toegekend vande voormelde voorwaarden en bepalingen ontheffing te verlenen." -------------Registergoed C.5.1 (Ruimtevaart 22-26, Amersfoort) ---------------------------Verkoper 38 verklaart dat het Registergoed C.5.1 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster60107233/478071.9


- 193 -en de Openbare Registers te Utrecht op achttien februari tweeduizend drie inregister Hypotheken 4, deel 12954, nummer 27, van een afschrift van een aktevan levering, op zeventien februari tweeduizend drie verleden voor mr. J.ten Have, notaris te Amsterdam. --------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.1 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------6.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de akte van levering,op twee december tweeduizend twee verleden voor mr. J. ten Have, notariste Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven op drie decembertweeduizend twee in register Hypotheken 4, deel 12923, nummer 155, van deOpenbare Registers te Utrecht, woordelijk luidende: -------------------------------“7.2. In ieder geval is bekend en wordt verwezen naar het bepaalde voorkomendein de op eenendertig augustus tweeduizend, voor een waarnemervan Mr. J.P. van Harseler, notaris te Amsterdam, verleden aktevan levering, waarvan een afschrift op één september tweeduizend, inde daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen teUtrecht, in register Hypotheken 4, deel 11611, nummer 43, is ingeschreven,woordelijk luidende: --------------------------------------------------“VOORKEURSRECHT --------------------------------------------------------------------Koper verleent aan verkoper dan wel zijn rechtsopvolger in de eigendom vanhet naast gelegen perceel met garage (Van Kooij Beheer B.V.) een eenmaligrecht van koop, indien koper voornemens is het verkochte met de eventueeldaarop gestichte opstallen te vervreemden. Koper zal verkoper dan wel zijnrechtsopvolger in de eigendom van een voorgenomen vervreemding schriftelijkop de hoogte stellen. Verkoper heeft als dan het recht het aangebodene tekopen tegen een prijs welke koper bepaald. Indien verkoper dan wel zijnrechtsopvolger in de eigendom niet wenst te kopen, dan wel niet binnen tweeweken heeft gereageerd, is koper vrij om het verkochte te vervreemden aaneen derde, met dien verstande dat de prijs die de derde ervoor betaald nietlager mag zijn dan het bedrag waarvoor het aan verkoper dan wel diens opvolgerin de eigendom is aangeboden. Deze aanbiedingsplicht casu quo ditvoorkeursrecht is niet van toepassing indien het verkochte met eventueel gerealiseerdeopstallen wordt vervreemd casu quo overgedragen aan eenrechtspersoon of samenwerkingsverband behorende tot de groep van "HetBouwfonds" en deze bepaling integraal aan deze opvolger in de eigendomwordt opgelegd. ----------------------------------------------------------------------------LASTEN EN BEPERKINGEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN ---------------------Koper heeft bij de koopovereenkomst de volgende lasten en beperkingen,zoals vermeld in een akte van aanvulling (van de akte van levering tussen deGemeente Amersfoort en Beleggingsmaatschappij Knijn van vijftien april ne-60107233/478071.9


- 194 -gentienhonderd achtennegentig) van drie december negentienhonderd achtennegentigvoor genoemde notaris van Harseler verleden, ingeschreven tenkantore van gemelde Dienst te Utrecht op zeven december negentienhonderdachtennegentig in het register Hypotheken 4 deel 10535 nummer 42, uitdrukkelijkaanvaard: -----------------------------------------------------------------------------Artikel 4.3 Opslag zaken - Plaatsen pompen en mantels --------------------------4.3 Het is koper verboden om de grond: ----------------------------------------------a. zaken, van welke aard dan ook, zichtbaar vanaf de openbare weg, op te ---slaan en te houden, tenzij deze zijn voorzien van een deugdelijke afscher -----ming; ------------------------------------------------------------------------------------------b. benzine-, stookolie, petroleum- en/ of mengsmeringspompen, almede wa --ter-, lucht- en/of propaangasmantels en/of soortgelijke toestellen op te rich----ten, in stand te houden, te wijzigen en/of uit te breiden, anders dan met -------schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouder Aan de toestem----ming kunnen voorwaarden worden verbonden. Een vergunning ingevolge deHinderwet geldt niet als toestemming in dit artikel bedoeld. -----------------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5.1 Bouwverbod -------------------------------------------------------------------5.1 Het is de koper verboden de grond zonder schriftelijke, privaatrechtelijke,toestemming van burgemeester en wethouders te bebouwen, aan welke toe--stemming (financiële) voorwaarden kunnen worden verbonden, behoudens --voorzover deze toestemming reeds in het voorafgaande besloten ligt. Een ---bouwvergunning geldt niet als toestemming in dit artikel bedoeld. ---------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7.1.Nutsleidingen, rioleringen, voorzieningen voor de centrale anten ---ne-Inrichtingen, straatnaamborden e.d. -----------------------------------------------a. De koper is verplicht te gedogen, zonder daarvoor een vergunning te kun --nen eisen, dat palen, kabels, draden, leidingen, isolatoren rozetten, aandui ---dingbordjes, straatnaambordjes, rioleringen en pijpleidingen, bestemd voor deopenbare doeleinden, alsook alle tot een centrale antenne-inrichting beho ----rende voorzieningen, op, in, aan af boven de grond en/of de daarop te - stichten opstallen worden aangebracht, onderhouden, gecontroleerd, uitgebreid, -vervangen, verwijderd en vernieuwd. Alvorens over te gaan tot uitvoering vandie werken wordt eerst overlegd met de koper omtrent de plaats en de wijze -waarop die werken worden uitgevoerd. De koper is verplicht al hetgeen aldusis aangebracht niet te verwijderen of te beschadigen. ------------------------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------c. De koper is verplicht de grond welke is gelegen boven en vijftig centimeterter linker en ter rechter zijde van krachtens dit artikel aangebrachte kabels, --draden, riolering en (pijp)leidingen onbebouwd te laten, daarin niet te gravenof bomen of struiken te planten. ---------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 195 -OVERIGE BEPALINGEN EN BEDINGINGEN ----------------------------------------Koper heeft bij voormelde koopovereenkomst de volgende lasten en beperkingenuitdrukkelijk aanvaard, zoals vermeld in voormelde verkoopbepalingen"(waarmee wordt bedoeld: Beleggingsmaatschappij Knijn heeft bij dekoopovereenkomst met de Gemeente Amersfoort de volgende lasten en beperkingenuitdrukkelijk aanvaard, zoals vermeld in voormelde Algemene Verkoopvoorwaarden)":-----------------------------------------------------------------------2. 7. 2 Voormelde terreinafscheidingen dienen op kosten van de koper casu -quo. diens rechtsopvolgers te worden onderhouden. -------------------------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2.9 Betaling vergoeding bij toekomstige uitbreiding bebouwing ----------2.9 Indien blijkens de koopovereenkomst een maximum bouwvolume is overeengekomenis de koper verplicht om bij en vóór de aanvang van iedere toekomstigeuitbreiding van dit volume, aan de gemeente te betalen de alsdan inonderling (overleg tussen partijen te bepalen meerwaarde van de grond alsgevolg van uitbreiding ---------------------------------------------------------------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4.2 Staat onbebouwde grond ---------------------------------------------------4.2 Het niet te bebouwen of te verharden gedeelte van de grond zal door dekoper, te allen tijde in ordelijke staat moeten worden gehouden -----------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5.2 Watergangen ' -----------------------------------------------------------------5.2 Indien en voorzover de grond grenst aan een watergang, in eigendomtoebehorend aan de gemeente of het waterschap, is de koper, onverminderdhet daaromtrent bepaalde in de keur van het waterschap: ------------------------a. gehouden de watergang tot de lengte van zijn casu quo hun recht over dehalve breedte in goede staat te onderhouden; te zuiveren van planten, dekanten behoorlijk af te hakken, af te maaien en op te zetten, alsmede het vuilop de kant te halen zodanig dat een schone strook van vijftig centimeterlangs de kant aanwezig blijft; ------------------------------------------------------------b. niet gerechtigd de watergang te verbreden, te versmallen ofte dempen, inde watergang tuinafval en dergelijke te werpen, alsmede op een strook grondter breedte van één meter langs de watergang bomen, hakhout of struikgewasaan te brengen en te houden. -----------------------------------------------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5.4 Geschillen ----------------------------------------------------------------------5.4 Alle geschillen, die naar aanleiding van de koopovereenkomst mochtenontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die,welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullenworden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter, tenzij partijenter zake van die geschillen arbitrage bij het Nederland Arbitrage Instituut60107233/478071.9


- 196 -overeenkomen. -----------------------------------------------------------------------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6.1 Boetebeding -------------------------------------------------------------------6.1 De koper zal ten behoeve van de gemeente, zonder rechterlijke tussenkomst,een onmiddellijke opeisbare boete verbeuren van: ------------------------a. een bedrag, gelijk aan de koopprijs met een minimum van tienduizend gulden(f. 10.000,-), bij overtreding van een van de artikelen 1.1, 2.6.1, 5.5.1, en5.5.3 en 7.4; ---------------------------------------------------------------------------------b. een bedrag van eenduizend gulden (1.000, --) bij iedere overtreding vanhet bepaalde in een van de artikelen 2. 7.1, 2.7.2, 3.3, 3.8.1 en 3.8.2, 4.2, 4.3-en 5.2, onverminderd de verplichting alsnog overeenkomstig het bepaalde ingenoemde artikelen te handelen, -------------------------------------------------------c. een bedrag van vijfenzeventigduizend gulden (f. 75.000,--) per woningkavelbij overtreding van een van de artikelen 3.1 onder a en b en 3.9.1 en 3.9.2; --d. een bedrag van eenduizend gulden (f 1.000,--) per bij de tekortkoming betrokkenwoning casu quo per are verkochte grond per iedere ingegane weekwaarin de overtreding voortduurt, bij overtreding van de artikelen 2.4, 2.9, 3.4, en - voorzover van toepassing onverminderd de in artikel - 2.5.2 omschrevenbevoegdheid tot terugkoop van de bij de tekortkoming- betrokken woningkavel(s).--------------------------------------------------------------------------------De boete is verschuldigd zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist,behoudens bij overtreding van de artikelen 1.1, 2.7, 2.9, 4.2, 4.3 en 5.2,in welke gevallen de gemeente een redelijke termijn moet gunnen om alsnogde overtreden plichten na te komen met de mededeling dat bij niet nakomende .boete verschuldigd wordt. -----------------------------------------------------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7.1.d Nutsleidingen. Rioleringen. voorzieningen voor centrale antenneinrichtingen. Straatnaamborden e.d. ---------------------------------------------------7.1 d. Indien burgemeester en wethouders zulks verlangen, is de koper ver---plicht mee te werken aan de vestiging van de door burgemeester en ---wethouders nodig geachte opstalrechten, welke ertoe strekken de ei ---gendom van vermelde objecten te doen toekomen aan de opstaller. ---Voor de vestiging van deze rechten zal de koper geen recht hebben opeen vergoeding, met dien verstande dat de kosten van vestiging niet --voor zijn rekening zullen komen. ------------------------------------------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------6.a. In het verkochte is tevens begrepen een strook grond (ter breedte van ---circa twee meter) waarop in opdracht en voor rekening van de gemeente eenaarden walletje wordt gerealiseerd (hoogte + 1.00 meter ten opzichte van deberm) -----------------------------------------------------------------------------------------b. Het is koper niet toegestaan wijzigingen in het hellingspercentage (1:2) ----60107233/478071.9


- 197 -respectievelijk de vorm van deze wal aan te brengen, zonder dat daarvoor ---schriftelijke toestemming van de gemeente te hebben ontvangen. Koper ver --plicht zich tot het nalaten van al die handelingen welke het intact houden - ---van deze wal zouden bedreigen. --------------------------------------------------------c. Koper zal ten behoeve van de gemeente, zonder rechterlijke tussenkomst,een - onmiddellijke opeisbare boete verbeuren van eenhonderdduizend gul ---den (f 100.000,--) bij overtreding/niet nakoming van het gestelde in boven-----staande artikel 6 b. ------------------------------------------------------------------------KETTINGBEDING --------------------------------------------------------------------------Partijen verplichten en verbinden zich jegens elkaar en aanvaarden zulks, de- verplichting zoals hiervoor omschreven in de artikelen 2.7.2,2.9,3.1,3.2 en3.3, 3.9.2 in verbinding met 3.9.1, 4.2, 5.2, 5.2.4, 6.1, 7.1 sub d, van de verkoopbepalingen,het bepaalde in artikel 6 sub a., sub b. en sub c. van gemeldekoopovereenkomst, alsmede de onderhavige bepaling, bij overdracht ineigendom van het geheel of een gedeelte van vermeld register goed, alsmedevan verlening daarop van enig beperkt of zakelijk genotsrecht en bij nietgoederen-of zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt of zakelijkgerechtigde op te leggen, die ten behoeve van de gemeente Amersfoort,gevestigd te Amersfoort, aan te nemen en, in verband daarmee, om dehiervoor beschreven verplichting in de akte van overdracht in eigendom ofverlening van een beperkt of zakelijk genotsrecht of niet-goederenrechtelijkgebruiksrecht woordelijk op te nemen. -------------------------------------------------Alsmede: -------------------------------------------------------------------------------------ERFDIENSTBAARHEDEN ---------------------------------------------------------------De erfdienstbaarheid om te gedogen dat verankeringen en bedrading van debeschoeiing in en boven het lijdend erf worden aangebracht, in stand te houden,onderhouden en vernieuwen, onverminderd verplichting van de gemeentede, als gevolg van onderhoud en vernieuwing ontstane schade aan het lijdenderf te herstellen." --------------------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT -------------------------------------------Koper verklaarde ermee bekend te zijn dat op een gedeelte van het verkochteperceel een zakelijk recht is gevestigd als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b vande Belemmeringenwet Privaatrecht zoals deze gold voor een januari negentienhonderdtweeënnegentig, gevestigd bij notariële akten welke zijn overgeschreven(thans ingeschreven) ten kantore van gemelde Dienst te Utrecht inregister Hypotheken 4 respectievelijk op: ---------------------------------------------- ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Regionale EnergiemaatschappijUtrecht (REMU) (als rechtsopvolger onder algemene titel van denaamloze vennootschap Provinciale Utrechtse Electriciteits-maatschappijN.V.), gevestigd en kantoorhoudende te 3534 AM Utrecht, Nijverheidsweg60107233/478071.9


- 198 -15; ------------------------------------------------------------------------------------------- zesentwintig februari negentienhonderd negenenzeventig in deel 3781nummer 59, ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. RegionaleEnergiemaatschappij Utrecht, voornoemd: en -------------------------------------- elf maart negentienhonderd achtentachtig in deel 5803 nummer 37, ten behoevevan de gemeente Amersfoort, gevestigd en kantoorhoudende te3811 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1. -----------------------------------------------Blijkens gemelde akte van vijftien april negentienhonderd achtennegentig rustop het verkochte een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van deBelemmeringenwet Privaatrecht, zoals deze gold voor een januari negentienhonderdtweeënnegentig bij notariële akte, welke is overgeschreven (thansingeschreven) ten kantore van gemelde Dienst te Utrecht op elf maart negentienhonderdachtentachtig ten behoeve van de Gemeente Amersfoort, vanwelke bezwaring echter uit niets blijkt uit de kadastrale gegevens. --------------ERFDIENSTBAARHEDEN ---------------------------------------------------------------Koper verklaarde bekend te zijn en aanvaardt de rechten en verplichtingenvoortvloeiende uit ten behoeve van het gekochte en ten laste van een deelvan het naburig erf gevestigde erfdienstbaarheden, terzake waarvan wordtverwezen naar een akte houdende vestiging erfdienstbaarheden mede hedenvoor mij, notaris, verleden, van welke akte een afschrift zal worden ingeschreventen kantore van gemelde Dienst te Utrecht in het daartoe bestemderegister Hypotheken 4, woordelijk luidende: ------------------------------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: -------------------------1. Beleggingsmaatschappij Knijn B.V. is eigenaar van een perceel grond gelegenaan Ruimtevaart te Amersfoort, uitmakende een gedeelte van het perceelkadastraal bekende gemeente Amersfoort, sectie P, nummer 2023, welkperceel grond op de aan deze akte tekening I is aangeduid met schuine arceringen de letter A. Beleggingsmaatschappij Knijn B.V. verkreeg de eigendomdoor de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de openbareregisters Utrecht op zestien april negentienhonderd achtennegentig inhet register Hypotheken 4 deel 10163 nummer 29 van het afschrift van eenakte tot levering op vijftien april negentienhonderd achtennegentig voor mij,notaris, verleden, in verband met een akte houdende vaststelling geleverde,rectificatie en teruglevering mede heden voor mij, notaris, verleden; van welkeakte een afschrift zal worden ingeschreven in het daartoe bestemde registerHypotheken 4 ten kantore van gemelde Dienst te Utrecht. --------------------2. Knijn Beheer B.V. is eigenaar van een perceel grond gelegen aan Ruimte--vaart te Amersfoort, sectie P, nummer 2023, welke perceel grond op de ------voormelde tekening I is aangegeven met kruisarcering. Knijn Beheer B.V. ----verkreeg de eigendom door de inschrijving ten kantore van de gemelde -------Dienst te Utrecht op negentienhonderd negenennegentig in het register Hypo60107233/478071.9


- 199 -theken 4 deel 10691 nummer 12 van het afschrift van een akte tot levering opacht maart negentienhonderd negenennegentig voor genoemde notaris van -Harseler verleden, in verband met gemelde akte houdende vaststelling gele --verde, rectificatie en teruglevering; -----------------------------------------------------3. op de met de letter "A" aangegeven grond zal door de rechtsopvolger van -Knijn Beheer B.V. ten behoeve van de toekomstige bebouwing een -deels ----ondergrondse- inrit worden gecreëerd , welke inrit schetsmatig is aangegevenop de aan deze akte te hechten tekening II; ------------------------------------------4. in verband met bedoelde inrit op de eigendom van BeleggingsmaatschappijKnijn B.V. is het noodzakelijk dat worden gevestigd ten behoeve van het perceelgrond van Knijn Beheer B.V. en ten laste van het perceel grond van BeleggingsmaatschappijKnijn B.V. met de letter "A" aangegeven op bedoeldetekening erfdienstbaarheden van in- en uitweg en van het hebben, houden,onderhouden van werken. ----------------------------------------------------------------Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend alsgemeld, derhalve te vestigen OM NIET ten laste van het perceel grond vanBeleggingsmaatschappij Knijn B.V. met de letter "A" aangegeven op bedoeldetekening I (hierna te noemen: "het dienend erf") en ten behoeve van hetperceel grond van Knijn Beheer B.V. (hierna te noemen: "het heersend erf")de erfdienstbaarheden: -------------------------------------------------------------------1. van in- en uitweg om van het heersend erf op de voor het dienend erf minstbezwarende wijze te komen van en te gaan naar de Ruimtevaart; --------------2. om te gedogen dat door of namens de eigenaar van het heersend erf wordenaangebracht, worden gehouden, worden onderhouden en worden vernieuwdbedoelde bouwwerken; ----------------------------------------------------------een en ander zoals aangegeven op bedoelde aan deze akte te hechten tekeningII. ----------------------------------------------------------------------------------------De kosten van onderhoud en vernieuwing van bedoelde in- en uitweg en vanbedoelde bouwwerken komen ten laste van de eigenaar van het heersend erf.Door en voor rekening van de eigenaar van het heersend erf al naast de in- -en uitrit een groenvoorziening worden aangelegd en worden onderhouden. --De uitvoering van de erfdienstbaarheden zal geschieden op de voor de eige--naar van het dienend erf minst bezwarende wijze.”. --------------------------------7.3. Verkoper garandeert Koper dat het hiervoor in lid 2 van dit artikel ver -----melde voorkeursrecht is komen te vervallen, waarvan blijkt uit een kopie vaneen als Bijlage 2 aan deze akte gehechte brief van Oppenheim Property Ser -vices van vierentwintig augustus tweeduizend een.” --------------------------------Registergoed C.5.2 (Karspeldreef 4, Amsterdam Zuidoost) ------------------Verkoper 23 verklaart dat het Registergoed C.5.2 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op vier juni negentienhonderd ne-60107233/478071.9


- 200 -genennegentig in register Hypotheken 4, deel 15862, nummer 22, van eenafschrift van een akte van levering, op drie juni negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. --------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.2 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“ERFPACHTSVOORWAARDEN --------------------------------------------------------Op het verkochte zijn van toepassing: -------------------------------------------------A. de Algemene Bepalingen voor de uitgifte in voortdurende erfpacht van degemeente Amsterdam van negentienhonderdzesenzestig (1966), vastgestelddoor de Raad van de gemeente Amsterdam bij zijn besluit van achttien augustusnegentienhonderdzesenzestig nummer 407 A II, gehecht aan een notarieelverleden akte van depot en met die akte ingeschreven in register hypotheken4 te Amsterdam op negentien april negentienhonderdzevenenzestigin deel 4300 nummer 27; en -------------------------------------------------------------B de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met "het terrein" wordt be-----doeld: het registergoed en met "Burgemeester en Wethouders": Burge-------meester en Wethouders van Amsterdam: -------------------------------------------1. het terrein is bestemd voor de bouw van een kantoorpand met een maxi----maal bruto vloeroppervlakte van zeven duizend vierhonderdtweeenveertig ---vierkante meter (7.442 m2) met bijbehorende parkeerfaciliteiten, al dan niet ineen gebouwde voorziening, dat slechts als zodanig mag worden gebruikt; ----2. de bebouwing van het terrein moet zijn voltooid binnen vierentwintig maandenna de datum van ingang van het erfpachtsrecht, derhalve voor een juni --negentienhonderdeenennegentig; ------------------------------------------------------3. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; ---------------4. de erfpachter is verplicht de onbebouwde terreingedeelten binnen de onder2. vermelde periode van een verharding dan wel een beplanting te voorzien -en als zodanig in goede staat te onderhouden, zulks ten genoegen van bur ---gemeester en Wethouders; --------------------------------------------------------------5. het is de erfpachter niet toegestaan artikelen direct, met uitsluiting van de -detailhandel, aan de consument te verkopen en/of af te leveren; ----------------6. het parkeren, laden en lossen dient geheel op eigen terrein te geschiedenten genoegen van Burgemeester en Wethouders; ----------------------------------7. behoudens het onder 6. gestelde, mag op het terrein geen buitenopslag ---plaatsvinden; --------------------------------------------------------------------------------8. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of opde eerste juni en de eerste december van elk jaar. ---------------------------------In het besluit tot uitgifte van de Raad van de gemeente Amsterdam de dato --twintig september negentienhonderdnegenentachtig nummer 1106 is vastge--steld, dat het registergoed een bouwblok vormt, waarvan de grenzen van het60107233/478071.9


- 201 -terrein zullen worden gevormd door de kadastrale grenzen van het terrein, endat als datum, met ingang waarvan voor het eerst een in dat bouwblok gele---gen gemeenteterrein in voortdurende erfpacht is uitgegeven, zal worden aan -genomen de dag, waarop is ingegaan het erfpachtsrecht, zijnde een juni ne --gentienhonderdnegenentachtig, op welke datum derhalve voor het terrein is -begonnen te lopen de termijn van vijftig jaar, vermeld in artikel 3, tweede lid -van de hiervoor onder A bedoelde algemene bepalingen.; “ ----------------------2. de in de akte van uitgifte in erfpacht van toepassing verklaarde algemene -erfpachtbepalingen. ------------------------------------------------------------------------Registergoed C.5.3 (Hullenbergweg 81-135, Amsterdam Zuidoost) --------Verkoper 30 verklaart dat het Registergoed C.5.3 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op vierentwintig maart tweeduizendin register Hypotheken 4, deel 16494, nummer 16, van een afschrift van eenakte van levering, op vierentwintig maart tweeduizend verleden voor eenwaarnemer van mr. J.L.F. Bakker, notaris te Amsterdam. -------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.3 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“b. De uitgifte in erfpacht van het verkochte is geschied bij akte, verleden opvijftien juni negentienhonderd achtennegentig voor notaris Mr A.L.M. Schultete Amsterdam, op zestien juni negentienhonderd achtennegentig ingeschreventen kantore van de Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers teAmsterdam in register Hypotheken 4 deel 15115 nummer 19, welke akte isgerectificeerd bij notariële akte, verleden op tweeëntwintig juni negentienhonderdachtennegentig voor genoemde notaris Schulte, op tweeëntwintig juninegentienhonderd achtennegentig ingeschreven ten kantore van de Dienstvoor het Kadaster en Openbare Registers te Amsterdam in register Hypotheken4 deel 15126 nummer 13. Vervolgens is de uitgifte in erfpacht van hetverkochte aan Verkoper bekrachtigd overeenkomstig het bepaalde in artikel3.58 juncto 3.69 van het Burgerlijk Wetboek door Verkoper en de gemeenteAmsterdam blijkens en akte de dato elf januari negentienhonderd negenennegentigverleden voor genoemde notaris Schulte op twaalf januari negentienhonderdnegenennegentig ingeschreven ten kantore van de Dienst voorhet Kadaster en Openbare Registers te Amsterdam in registers Hypotheken 4deel 15576 nummer 3. --------------------------------------------------------------------c. De uitgifte in erfpacht is geschied onder de Algemene bepalingen voorvoortdurende erfpacht, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdambij zijn besluit van zes april negentienhonderd vierennegentig, nummer 275,gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreventen hypotheekkantore te Amsterdam op negentien april negentien-60107233/478071.9


- 202 -honderd vierennegentig in deel 12082 nummer 47, met uitzondering van artikel8 lid 5 van deze bepalingen, verklarende de comparanten met die Algemenebepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.---------------------------------------------------------------------------------------d. De uitgifte in erfpacht is geschied onder de volgende bijzondere bepalin----gen, waarin met "het terrein" wordt bedoeld: voormeld terrein waarop de erf --pacht is gevestigd en met "Burgemeester en Wethouders": Burgemeester enWethouders van Amsterdam: ------------------------------------------------------------1. het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt ophet moment van aktepassering, zulks echter met inachtneming van het hiernaonder 2 bepaalde: --------------------------------------------------------------------------2. de erfpachter verklaart, dat het terrein zich op de ingangsdatum van de ----erfpacht in goede en schone staat bevindt behoudens voor zover anders is --vermeld in een bij de akte gevoegd, door partijen gewaarmerkt rapport; -------3. het terrein is bestemd om te worden bebouwd met een kantoorruimte van -maximaal tweeëntwintigduizend zeshonderdachtendertig vierkante meter -----(22.638 m2) bruto vloeroppervlak (bvo) kantoor en maximaal zesduizend -----vierhonderdachtenzestig vierkante meter (6.468 m2) parkeren, welke als zo --danig dient te worden gebruikt; ----------------------------------------------------------4a. De in artikel 18 eerste lid van de Algemene Bepalingen voor voortdurendeerfpacht van 1994 beschreven gedoogplicht is mede van toepassing ten aan -zien van op, in, aan, of boven het perceel en de opstallen aanwijzige leidin ---gen, kabels, vezels of andere inrichtingen voor communicatieve en/of anderenuts-doeleinden, welke door een van gemeentewege aangewezen derde zijnaangebracht. De erfpachter is verplicht, wanner dit door Burgemeester en ----Wethouders zal worden gelast, toe te laten, dat de eerder genoemde voor ----zieningen worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd door of vanwegede van gemeentewege aangewezen derde. ------------------------------------------4b. De in artikel 18 tweede lid van de Algemene Bepalingen voor voortduren -de erfpacht van 1994 beschreven plicht tot schadevergoeding is mede van ---toepassing op de krachtens het voorgaande lid aangewezen derde. ------------5. Maximaal tweeëntwintigduizend zeshonderdachtendertig vierkante meter -(22.638 m2) van het gebouwde bruto vloeroppervlak mag als kantoorvloer tenbehoeve van het op het perceel gevestigde bedrijf worden gerealiseerd en ---maximaal zesduizend vierhonderdachtenzestig vierkante meter (6.468 m2) --parkeren; de gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, indien meer ----dan deze oppervlakte als zodanig wordt gerealiseerd en/of gebruikt; -----------6. de bebouwing van het terrein dient te zijn voltooid binnen achttien (18) -----maanden na de datum van ingang van het erfpachtrecht; -------------------------7. de erfpachter dient de onbebouwde terreingedeelten binnen de onder 6. ---bepaalde termijn van een verharding of beplanting te voorzien en vervolgens60107233/478071.9


- 203 -als zodanig te onderhouden; -------------------------------------------------------------8. geen artikelen mogen direct, met uitschakeling van de detailhandel, vanuithet gebouwde en/of vanaf het terrein aan de consument worden verkocht ----en/of geleverd; ------------------------------------------------------------------------------9. het parkeren, laden en lossen dient geheel op eigen onbebouwd terrein tegeschieden, een en ander ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; -10. behoudens het onder 9. gestelde mag op het terrein geen buitenopslagplaatsvinden; --------------------------------------------------------------------------------11. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, indien niet binnen zes maandenna het tijdstip waarop naar hun oordeel met de realisering van de bouween begin kan worden gemaakt, met de bouw is begonnen; ----------------------a. geen uitvoering meet te geven aan dit uitgiftebesluit; ---------------------------b. zolang van de onder a. bedoelde bevoegdheid geen gebruik is gemaakt, --de canon jaarlijks aan te passen aan het alsdan geldende grondprijspeil; -----c. vast te stellen, dat het onder I vermelde terrein een bouwblok vormt, waar -van de grenzen zullen worden gevormd door de (niet gemeenschappelijke) --kadastrale grenzen van het terrein; ----------------------------------------------------d. als datum, met ingang waarvan voor het eerst een gemeenteterrein, gele --gen in het onder a omschreven bouwblok in voortdurende erfpacht is uitgegeven,is bepaald, dat als zodanig worden aangenomen de dag, waarop het ----erfpachtrecht op het bij deze akte uitgegeven en aanvaarde terrein is inge ----gaan, zijnde zestien juni negentienhonderd achtennegentig op welke datum -derhalve voor het terrein is begonnen te lopen de termijn van vijftig (50) jaar,vermeld in artikel 12, eerste lid van de hiervoor onder A bedoelde Algemene -bepalingen; ----------------------------------------------------------------------------------e. dat, lettende op artikel 7 van vorengemelde Algemene Bepalingen voor ----voortdurende erfpacht van 1994, met de erfpachter is overeengekomen dat --de jaarcanon in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling zal worden voldaan.e. Verkoper heeft aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de hiervoor sub cgenoemde Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht en de hiervoor -sub d vermelde bijzondere erfpacht bepalingen jegens de gemeente Amster --dam voldaan en vrijwaart Koper voor alle aanspraken van de gemeente Am --sterdam terzake. ---------------------------------------------------------------------------f. De erfpachtcanon is voor een tijdvak van vijftig jaar aangevangen op zes ---tien juni negentienhonderd achtennegentig en aflopende op vijftien juni -----tweeduizend achtenveertig, afgekocht en de afkoopsom is aan de gemeen -te Amsterdam voldaan; indien de aanvangscanon en de afkoopsom van decanon voor de eerste vijftig jaar door de gemeente Amsterdam wordt ver----hoogd, zal deze verhoging geheel voor rekening komen van Verkoper".”; en2. de in de akte van uitgifte in erfpacht van toepassing verklaarde algemene -erfpachtbepalingen. ------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 204 -Registergoed C.5.4 (Mr. B.M. Telderstraat 7, Arnhem) -------------------------Verkoper 36 verklaart dat het Registergoed C.5.4 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Arnhem op vijf december tweeduizend twee inregister Hypotheken 4, deel 30160, nummer 153, van een afschrift van eenakte van levering, op vier december tweeduizend verleden voor mr. J. tenHave, notaris te Amsterdam. ------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.4 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“7.2 In ieder geval is bekend en wordt verwezen naar het bepaalde voorkomendein de op negenentwintig augustus tweeduizend één, voor Mr. J.Ch.Bloemers, notaris te Arnhem, verleden akte van levering, waarvan een afschriftop dertig augustus tweeduizend één, in de daartoe bestemde openbareregisters voor registergoederen te Arnhem, in register Hypotheken 4, deel19791, nummer 37, is ingeschreven, luidende: --------------------------------------“OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGENEN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/ofbijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde titel van aankomst,waarin onder meer woordelijk staat vermeld: -----------------------------------------"GRONDUITGIFTEVERORDENING 1982 --------------------------------------------Terzake van deze overdracht is van toepassing de Gronduitgifteverordening1982, zoals deze op negenentwintig maart negentienhonderd twee en tachtigdoor de Raad der gemeente Arnhem werd vastgesteld, herzien vastgesteld isbij besluit van de Raad de dato veertien april negentienhonderd zesentachtignummer 66721 en notarieel werd vastgelegd bij een op twee oktober negentienhonderdzes en tachtig ten overstaan van notaris Mr D.J. Willemsen teArnhem verleden akte en waarvan koper verklaart de inhoud te kennen alsware de bepalingen daarvan letterlijk in deze akte opgenomen. Eventuele artikelenin de verordening welke in strijd zijn met bepalingen, zoals vervat inartikel 236 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden geacht niet te zijnopgenomen casu quo buiten werking te zijn gesteld , zulks met dien verstandedat voorzover in de eerder aangehaalde koop-annex ontwikkelingsovereenkomstniet uitdrukkelijk andersluidend is bepaald, de volgende uitzonderingencasu quo wijzigingen ten aanzien van voornoemde verordening in achtworden genomen: --------------------------------------------------------------------------- de in artikel 4 van de verordening omschreven reserveringsregeling en dein artikel 13 bepaalde renteregeling zijn niet van toepassing; ------------------- de in artikel 11 bedoelde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend tenaanzien van de overdracht door de koper aan een eindbelegger respectie-60107233/478071.9


- 205 -velijk eindgebruiker en bij gelijke overdracht(en) de gemeente eveneensgebruik wenst te maken van haar ingevolge de artikelen 17 en 18 toekomendevoorkeursrechten; --------------------------------------------------------------- voor de in artikel 14 genoemde termijnen van twee en drie jaar dient acht --jaar gelezen te worden vanaf zes juli negentienhonderd twee en negentig; -- in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 (casu quo V) wordt bepaald dat degrond door de Gemeente zal worden geleverd zonder casu quo ontdaan ---van zaken waardoor de grond niet in redelijkheid gebezigd kan worden -----overeenkomstig de in de gesloten koop-annex ontwikkelingsovereenkomst -aangegeven bestemming waarvoor zij is gekocht. --------------------------------De onderhavige eigendomsoverdracht impliceert de overdracht van de daar --op en daarin aangelegde werken onverminderd de uit de tussen verkoper enkoper gesloten aangehaalde koop- annex ontwikkelingsovereenkomst voort --vloeiende verplichtingen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.” -----Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen, welke --verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt ---een en ander bij deze door koper aanvaard. -----------------------------------------Voorts verklaren partijen nog het navolgende te zijn overeengekomen: --------Verkoper en koper zijn nog het volgende overeengekomen: ----------------------1. In verband met de bewaking van de kwaliteit van het masterplan van KantorenparkDe Gelderse Poort is koper verplicht het ontwerp van de te realiserenbebouwing ter goedkeuring voor te leggen aan de door verkoper aangewezensupervisor, alvorens het ontwerp door de welstandscommissie te latenbeoordelen. ----------------------------------------------------------------------------------2. Om het kwaliteitsniveau van Kantorenpark De Gelderse Poort te bewakenen te continueren dienen de groenvoorziening landscaping, erfafscheidingen,terrein- en tuinverlichting, fietsenstalling, entreepartij en gevelreclames op deuit te geven kavels te voldoen aan het door de supervisor (Han van Ardenne)en het bureau Kragten te Wageningen opgestelde masterplan, versie vijfentwintigjuni negentienhonderd negen en negentig. De ontwerpen van de bebouwingenen de terreininrichting dienen derhalve vooraf goedgekeurd teworden door de supervisor en bureau Kragten. Om een en ander in goedebanen te leiden zal verkoper zich inspannen om te komen tot oprichting vaneen vereniging ter behartiging van de gezamenlijke belangen van eigenaren/gebruikersvan de diverse kantoren in het Kantorenpark De GeldersePoort. In het Kantorenpark De Gelderse Poort zullen geen openbare gebiedenaanwezig zijn die door alle kaveleigenaren gezamenlijk onderhoudenmoeten worden. ----------------------------------------------------------------------------3. Indien het verkochte grenst aan een watergang, moet de afvoer van dakwaternaar de watergang plaatsvinden en mag geen uitloogbare dakbedekkingworden toegepast. -------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 206 -4. Verkoper en koper verplichten zich om in goed overleg met de gemeente --Arnhem, na voltooiing van fase 2 (kavels 10 tot en met 18) te komen tot eventuele grondruil casu quo levering van zodanige perceelsgedeelten als nodig -blijkt om de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelij--ke situatie. -----------------------------------------------------------------------------------5. Koper verplicht zich desgewenst medewerking te verlenen tot vestiging vaneen opstalrecht en erfdienstbaarheden om de toegankelijk ------------------------heid/bereikbaarheid met een lichte vrachtwagen/bestelwagen van de betref---fende werken, waarvoor opstalrecht gevestigd dient te worden, te waarborgenten behoeve van openbare nutsbedrijven (Nuon, PTT en gasunie). -------------6. Verkoper verleent koper uitdrukkelijk niet het recht om op het verkochte denaam De Gelderse Poort aan te brengen. --------------------------------------------7. Koper dient er voor zorg te dragen dat op het verkocht aan de door de -----Gemeente Arnhem gestelde, aan partijen bekende, parkeernorm, te weten 1parkeerplaats per 55 m2 bruto vloeroppervlak wordt voldaan.”; “en -------------2. de gronduitgifteverordening 1982 van de gemeente Arnhem. -----------------Registergoed C.5.5 (Verlengde Poolseweg 6-32, Breda) -----------------------Verkoper 18 verklaart dat het Registergoed C.5.5 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Breda op drie november negentienhonderd negenennegentigin register Hypotheken 4, deel 12322, nummer 52, van eenafschrift van een akte van levering, op twee november negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. T.H. Ham-Van der Zalm, notaris te Utrecht.Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.5 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE BEPALINGEN/KWALITATIEVE ---VERPLICHTINGEN ------------------------------------------------------------------------Voor bekende erfdienstbaarheden, bijzondere bepalingen en kwalitatieve -----verplichtingen verwijzen partijen naar hetgeen is vermeld in voormelde titel --van aankomst, in welke akte onder meer woordelijk staat vermeld: -------------"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN,KWALITATIEVE BEDINGEN ---EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------1. GEDOOGPLICHT -----------------------------------------------------------------------Koper moet gedogen, dat palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten en pijpleidingen,voor openbare doeleinden bestemd, op, in, aan, of boven het verkochteworden/zijn aangebracht, op de plaatsen waar en de wijze waarop hetcollege van burgemeester en wethouders casu quo het desbetreffende nutsbedrijfdit nodig zal achten; omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevorenmet de eigena(a)r(en) overlegd; koper of diens rechtsverkrijgenden zijn verplichtal hetgeen krachtens deze bepaling is of wordt aangebracht te laten60107233/478071.9


- 207 -bestaan en te laten onderhouden -------------------------------------------------------2. BOUWPLICHT ---------------------------------------------------------------------------a. Koper is verplicht binnen twee maanden na datum van het raadsbesluit totverkoop van de grond casu quo de datum van afgifte van de bouwvergunningte starten met de bouw van voormelde kantoren naar het ontwerp van ArchitectenbureauVan Tilburg en partners, waarvoor de gemeente Breda een vergunningheeft verleend, dan wel zal verlenen, tenzij nader anders door partijenschriftelijk is/wordt overeengekomen. Onder het starten van de bouwwordt ten dezen verstaan dat de palen zijn geheid en/of de fundamenten zijngelegd en dat de begane grondvloer is aangebracht. -------------------------------b. Koper verbindt zich voormelde kantoren binnen vierentwintig maanden na -de datum van het notarieel transport casu quo de datum van de afgifte van debouwvergunning te hebben voltooid, tenzij nader anders door partijen schrif --telijk is/wordt overeengekomen. ---------------------------------------------------------c. Voor iedere niet-nakoming van de verplichting vervat in het eerste en tweede lid, zal door koper en zo meer kopers tezamen gekocht hebben, door henals hoofdelijke debiteuren, na ingebrekestelling, ten behoeve van de gemeente een dadelijk opeisbare boete verschuldigd zijn van één procent (1%) van --de totale koopsom per dag, met een minimum van honderd gulden (f 100,--) -per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het ----recht op schadevergoeding en/of kosten van verhaal. ------------------------------3. KETTINGBEDING/BOETEBEDING -------------------------------------------------De bepalingen van artikel 4 tot en met 7, alsmede dit artikel moeten bij elke -vervreemding van het/de registergoed(eren) of een gedeelte daarvan, alsme -de bij elke toekenning van den zakelijk genotsrecht op het/de register ----------goed(eren) of een gedeelte daarvan, aan de opvolgende eigena(a)r(en) of ---zakelijk gerechtigden worden opgelegd en worden bedongen ten behoeve ---van de gemeente Breda, tenzij de bedoelde bepalingen inmiddels zijn uitge---werkt; bij niet-nakoming van deze bepalingen verbeurt de nalatige partij, na --ingebrekestelling, ten behoeve van de gemeente Breda een direct opeisbareboete van honderd gulden (f 100,--) per dag, voor iedere dag dat de overtre --ding voortduurt, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of kosten --van verhaal. ---------------------------------------------------------------------------------4. CENTRALE ANTENNE ----------------------------------------------------------------Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen ten aan----zien van de aansluiting op de centrale antenne inrichting. ------------------------5. ZANDDEPOT ----------------------------------------------------------------------------a. Indien als gevolg van de bouw overtollige grond van het bouwperceel moetworden afgevoerd, geschiedt dit door en voor rekening van de koper. ----------b. Bij niet-nakoming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, zal doorkoper(s) ten behoeve van de gemeente Breda na ingebrekestelling een direct60107233/478071.9


- 208 -opeisbare boete verschuldigd zijn van honderd gulden (f100,--) onverminderdhet recht op schadevergoeding en/of kosten van verhaal. -------------------------6. OPSLAG MATERIAAL -----------------------------------------------------------------Koper(s) zijn op straffe van een boete van tienduizend gulden (f 10.000,--) ---verplicht het klein chemisch afval casu quo milieugevaarlijke stoffen op de ---bouwplaats in te slaan en die te doen inzamelen casu quo te verwijderen, ----conform de regeling die de gemeente Breda heeft getroffen met het Neder ----lands Verbond van Ondernemers in het Bouwbedrijf (het N.V.O.B.) afdeling --Breda en Van Gansewinkel B.V. te Maarheeze. -------------------------------------7. AFSLUITEN TERREIN -----------------------------------------------------------------Koper en diens rechtsopvolgers doen afstand van de bevoegdheid, omschrevenin artikel 5:49 BW lid 1, voor zover de aan het verkochte terrein grenzendegrond eigendom van de gemeente is. Hij is verplicht het verkochte terreinaf te sluiten overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening van degemeente Breda.”” -------------------------------------------------------------------------2. het in de akte van splitsing in appartementsrechten van toepassing verklaardemodelreglement van splitsing; en ---------------------------------------------3. de akte houdende vestiging kwalitatieve verplichting, op negenentwintigdecember negentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. J.P.D.Schuttevaer, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschrevenop dertig december negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken4, deel 12427, nummer 33, van de Openbare Registers te Breda, woordelijkluidende: ------------------------------------------------------------------------------“A. CONSIDERANS ------------------------------------------------------------------------1. Zweiunddreißigste GmbH is gerechtigde in juridische zin en Zweiunddrei---ßigste K.G. is gerechtigde in economische zin tot:het appartementsrecht dat -recht geeft op het uitsluitend gebruik van een kantoorgebouw met fietsbergingen technische ruimten in de parkeergarage en drieenvijftig (53) parkeerplaat -sen in de parkeergarage, gelegen te Breda op de hoek van de Claudius Prin -senlaan en de Verlengde Poolseweg, kadastraal bekend gemeente Ginneken,sectie A, nummer 5871 A 1 en dat uitmaakt het dertig/honderdzesentwintigste(30/126e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond ------waarop drie kantoorgebouwen met parkeerdek, hellingbaan, een ondergele---gen parkeergarage en een voorterrein met parkeerplaatsen, zullen worden ---gerealiseerd, gelegen te Breda op de hoek van de Claudius Prinsenlaan en --de Verlengde Poolseweg, kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie A --nummer 5869, groot een hectare, vijf aren en tachtig centiaren, hierna te -----noemen: Registergoed A. ----------------------------------------------------------------2. Dreiundzwanzigste GmbH is gerechtigde in juridische zin en Dreiundzwan -zigste K.G. is gerechtigde in economische zin tot:het appartementsrecht dat -recht geeft op het uitsluitend gebruik van twee kantoorgebouwen met fiets ----60107233/478071.9


- 209 -bergingen en technische ruimten in de parkeergarage en honderdveertien ----(114) parkeerplaatsen in de parkeergarage, en eenendertig (31) parkeer ------plaatsen op het parkeerdek, gelegen te Breda op de hoek van de Claudius ---Prinsenlaan en de Verlengde Poolseweg, kadastraal bekend gemeente Gin---neken, sectie A, nummer 5871 A 2 en dat uitmaakt het zesennegen ------------tig/honderdzesentwintigste (96/126e) aandeel in de gemeenschap, bestaandeuit het perceel grond waarop drie kantoorgebouwen met parkeerdek, helling --baan, een ondergelegen parkeergarage en een voorterrein met parkeerplaat -sen, zullen worden gerealiseerd, gelegen te Breda op de hoek van de ClaudiusPrinsenlaan en de Verlengde Poolseweg, kadastraal bekend gemeente ---Ginneken, sectie A nummer 5869, groot een hectare, vijf aren en tachtig cen -tiaren, hierna te noemen: Registergoed B. --------------------------------------------3. Registergoed A en Registergoed B zijn gesplitst in appartementsrechten bijakte op twee november negentienhonderdnegenennegentig verleden voor MrT.J. Ham van der Zalm, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift werdingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers te Breda op drienovember negentienhonderdnegenennegentig, in register Hypotheken 4, deel12322, nummer 51, in welke akte onder andere staat vermeld: ------------------Artikel 11 (aanvulling) ---------------------------------------------------------------------De eigenaar van appartement A-1 heeft het recht op gebruik van zesentwintig(26) parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk voorterrein en de eigenaar --van het appartement A-2 heeft het recht op gebruik van eenennegentig (91) -parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk voorterrein en de gemeenschap --pelijke hellingbaan. De ligging van de in de vorige zin bedoelde parkeerplaat -sen is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening A. De eigenaren -van de appartementen A-1 en A-2 kunnen in onderling overleg de ligging en -het aantal van de parkeerplaatsen wijzigen. ------------------------------------------4. Partijen wensen een regeling te treffen op grond waarvan Dreiundzwanzig -ste GmbH en K.G. negen (9) parkeerplaatsen in de parkeergarage, behoren--de tot Registergoed A, blijvend kunnen gebruiken. ---------------------------------5. Partijen wensen een regeling te treffen op grond waarvan Dreiundzwanzig -ste GmbH en K.G. het recht van gebruik op zesennegentig (96) parkeerplaat -sen op het hiervoor sub 3 bedoelde gemeenschappelijke voorterrein hebben -en Zweiunddreizigßte GmbH en K.G. het recht van gebruik op eenentwintig --(21) parkeerplaatsen op het hiervoor sub 3 bedoelde gemeenschappelijke ----voorterrein hebben. ------------------------------------------------------------------------B. OVEREENKOMST ---------------------------------------------------------------------KWALITATIEVE VERPLICHTING ------------------------------------------------------1. Zweiunddreißigste GmbH en K.G., als gerechtigden in juridische en eco----nomische zin tot Registergoed A, verplichten zich te gedogen dat met ingangvan een december negentienhonderdnegenennegentig negen (9) parkeer-----60107233/478071.9


- 210 -plaatsen in de parkeergarage, behorende tot Registergoed A, worden ge ------bruikt door de gerechtigde(n) tot Registergoed B en door die gerechtigde(n) -aan te wijzen gebruiker(s), met dien verstande dat deze verplichting van ------Zweiunddreißigste GmbH en K.G., waaraan mede gebonden zijn degenen dievan Zweiunddreißigste GmbH en K.G. of hun rechtsopvolgers een recht tot --gebruik zullen verkrijgen, jegens Dreiundzwanzigste GmbH en K.G. geldt alskwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. ------2. Dreiundzwanzigste K.G. is voor het aangaan van de hiervoor sub B.1. bedoeldekwalitatieve verplichting een eenmalige vergoeding van tweehonderdveertienduizend vijfhonderdzeventig gulden (fl. 214.570,00), exclusief omzetbelastingaan Zweiunddreißigste K.G. verschuldigd, welke vergoedingZweiunddreißigste verklaart van Dreiundzwanzigste K.G. te hebben ontvangenen daarvoor kwijting te verlenen. --------------------------------------------------GEMEENSCHAPPELIJKE PARKEERPLAATSEN ----------------------------------3. Op grond van het bepaalde in het hiervoor sub A.3. vermelde artikel 11 vande daar bedoelde splitsingsakte komen partijen overeen dat de eigenaar vanappartement A-1 (Registergoed A) vanaf een december negentienhonderdnegenennegentighet recht op gebruik van eenentwintig (21) parkeerplaatsenop het gemeenschappelijk voorterrein heeft en de eigenaar van appartementA-2 (Registergoed B) vanaf heden het recht op gebruik van zesennegentig(96) parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk voorterrein en de gemeenschappelijkhellingbaan heeft. -----------------------------------------------------------4. Dreiundzwanzigste K.G. is op grond van de hiervoor sub B.3. bedoeldenadere overeenkomst een eenmalige vergoeding van zesenzestig duizendtweehonderdvijfentwintig gulden (fl. 66.225,00), exclusief omzetbelasting aanZweiunddreißigste K.G. verschuldigd, welke vergoeding ZweiunddreißigsteK.G. verklaart van Dreiundzwanzigste K.G. te hebben ontvangen en daarvoorkwijting te verlenen.” ----------------------------------------------------------------------Registergoed C.5.6 (Verlengde Poolseweg 34-36, Breda) ---------------------Verkoper 27 verklaart dat het Registergoed C.5.6 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Breda op twee december negentienhonderd negenennegentigin register Hypotheken 4, deel 12368, nummer 39, van eenafschrift van een akte van levering, op één december negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. ------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.6 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE BEPALINGEN/KWALITATIEVEVERPLICHTINGEN ------------------------------------------------------------------------Voor bekende erfdienstbaarheden, bijzondere bepalingen en kwalitatieve60107233/478071.9


- 211 -verplichtingen verwijzen partijen naar hetgeen is vermeld in voormelde titelvan aankomst, in welke akte onder meer woordelijk staat vermeld: -------------"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN,KWALITATIEVE BEDINGENEN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------1. GEDOOGPLICHT -----------------------------------------------------------------------Koper moet gedogen, dat palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten en pijp --leidingen, voor openbare doeleinden bestemd, op, in, aan, of boven het ver---kochte worden/zijn aangebracht, op de plaatsen waar en de wijze waarop hetcollege van burgemeester en wethouders casu quo het desbetreffende nuts --bedrijf dit nodig zal achten; omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren --met de eigena(a)r(en) overlegd; koper of diens rechtsverkrijgenden zijn ver ---plicht al hetgeen krachtens deze bepaling is of wordt aangebracht te laten ---bestaan en te laten onderhouden -------------------------------------------------------2. BOUWPLICHT ---------------------------------------------------------------------------a. Koper is verplicht binnen twee maanden na datum van het raadsbesluit totverkoop van de grond casu quo de datum van afgifte van de bouwvergunningte starten met de bouw van voormelde kantoren naar het ontwerp van Archi --tectenbureau Van Tilburg en partners, waarvoor de gemeente Breda een ver -gunning heeft verleend, dan wel zal verlenen, tenzij nader anders door partij -en schriftelijk is/wordt overeengekomen. Onder het starten van de bouw ------wordt ten dezen verstaan dat de palen zijn geheid en/of de fundamenten zijngelegd en dat de begane grondvloer is aangebracht. -------------------------------b. Koper verbindt zich voormelde kantoren binnen vierentwintig maanden na -de datum van het notarieel transport casu quo de datum van de afgifte van debouwvergunning te hebben voltooid, tenzij nader anders door partijen schrif --telijk is/wordt overeengekomen. ---------------------------------------------------------c. Voor iedere niet-nakoming van de verplichting vervat in het eerste en tweede lid, zal door koper en zo meer kopers tezamen gekocht hebben, door henals hoofdelijke debiteuren, na ingebrekestelling, ten behoeve van de gemeente een dadelijk opeisbare boete verschuldigd zijn van één procent (1%) van --de totale koopsom per dag, met een minimum van honderd gulden (f 100,--) -per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het ----recht op schadevergoeding en/of kosten van verhaal. ------------------------------3. KETTINGBEDING/BOETEBEDING -------------------------------------------------De bepalingen van artikel 4 tot en met 7, alsmede dit artikel moeten bij elke -vervreemding van het/de registergoed(eren) of een gedeelte daarvan, alsme -de bij elke toekenning van den zakelijk genotsrecht op het/de register ----------goed(eren) of een gedeelte daarvan, aan de opvolgende eigena(a)r(en) of ---zakelijk gerechtigden worden opgelegd en worden bedongen ten behoeve ---van de gemeente Breda, tenzij de bedoelde bepalingen inmiddels zijn uitge---werkt; bij niet-nakoming van deze bepalingen verbeurt de nalatige partij, na --60107233/478071.9


- 212 -ingebrekestelling, ten behoeve van de gemeente Breda een direct opeisbareboete van honderd gulden (f 100,--) per dag, voor iedere dag dat de overtre --ding voortduurt, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of kosten --van verhaal. ---------------------------------------------------------------------------------4. CENTRALE ANTENNE ----------------------------------------------------------------Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen ten aan----zien van de aansluiting op de centrale antenne inrichting. ------------------------5. ZANDDEPOT ----------------------------------------------------------------------------a. Indien als gevolg van de bouw overtollige grond van het bouwperceel moetworden afgevoerd, geschiedt dit door en voor rekening van de koper. ----------b. Bij niet-nakoming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, zal doorkoper(s) ten behoeve van de gemeente Breda na ingebrekestelling een directopeisbare boete verschuldigd zijn van honderd gulden (f100,--) onverminderdhet recht op schadevergoeding en/of kosten van verhaal. -------------------------6. OPSLAG MATERIAAL -----------------------------------------------------------------Koper(s) zijn op straffe van een boete van tienduizend gulden (f 10.000,--) ---verplicht het klein chemisch afval casu quo milieugevaarlijke stoffen op de ---bouwplaats in te slaan en die te doen inzamelen casu quo te verwijderen, ----conform de regeling die de gemeente Breda heeft getroffen met het Neder ----lands Verbond van Ondernemers in het Bouwbedrijf (het N.V.O.B.) afdeling --Breda en Van Gansewinkel B.V. te Maarheeze. -------------------------------------7. AFSLUITEN TERREIN -----------------------------------------------------------------Koper en diens rechtsopvolgers doen afstand van de bevoegdheid, omschre -ven in artikel 5:49 BW lid 1, voor zover de aan het verkochte terrein grenzen -de grond eigendom van de gemeente is. Hij is verplicht het verkochte terreinaf te sluiten overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening van de -gemeente Breda.””” ------------------------------------------------------------------------2. het in de akte van splitsing in appartementsrechten van toepassing verklaardemodelreglement van splitsing; en ---------------------------------------------3. de akte houdende vestiging kwalitatieve verplichting, op negenentwintigdecember negentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. J.P.D.Schuttevaer, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschrevenop dertig december negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken4, deel 12427, nummer 33, van de Openbare Registers te Breda, woordelijkluidende: ------------------------------------------------------------------------------“A. CONSIDERANS -----------------------------------------------------------------------1. Zweiunddreißigste GmbH is gerechtigde in juridische zin en Zweiunddrei---ßigste K.G. is gerechtigde in economische zin tot: ----------------------------------het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een kan -toorgebouw met fietsberging en technische ruimten in de parkeergarage en --drieenvijftig (53) parkeerplaatsen in de parkeergarage, gelegen te Breda op -60107233/478071.9


- 213 -de hoek van de Claudius Prinsenlaan en de Verlengde Poolseweg, kadastraalbekend gemeente Ginneken, sectie A, nummer 5871 A 1 en dat uitmaakt hetdertig/honderdzesentwintigste (30/126e) aandeel in de gemeenschap, be -----staande uit het perceel grond waarop drie kantoorgebouwen met parkeerdek,hellingbaan, een ondergelegen parkeergarage en een voorterrein met par-----keerplaatsen, zullen worden gerealiseerd, gelegen te Breda op de hoek van -de Claudius Prinsenlaan en de Verlengde Poolseweg, kadastraal bekend -----gemeente Ginneken, sectie A nummer 5869, groot een hectare, vijf aren en -tachtig centiaren, hierna te noemen: Registergoed A. ------------------------------2. Dreiundzwanzigste GmbH is gerechtigde in juridische zin en Dreiundzwan -zigste K.G. is gerechtigde in economische zin tot: ----------------------------------het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van twee ----kantoorgebouwen met fietsbergingen en technische ruimten in de parkeerga -rage en honderdveertien (114) parkeerplaatsen in de parkeergarage, en een -endertig (31) parkeerplaatsen op het parkeerdek, gelegen te Breda op de ----hoek van de Claudius Prinsenlaan en de Verlengde Poolseweg, kadastraal --bekend gemeente Ginneken, sectie A, nummer 5871 A 2 en dat uitmaakt hetzesennegentig/honderdzesentwintigste (96/126e) aandeel in de gemeen ------schap, bestaande uit het perceel grond waarop drie kantoorgebouwen met ---parkeerdek, hellingbaan, een ondergelegen parkeergarage en een voorterreinmet parkeerplaatsen, zullen worden gerealiseerd, gelegen te Breda op de ----hoek van de Claudius Prinsenlaan en de Verlengde Poolseweg, kadastraal --bekend gemeente Ginneken, sectie A nummer 5869, groot een hectare, vijf --aren en tachtig centiaren, hierna te noemen: Registergoed B. -------------------3. Registergoed A en Registergoed B zijn gesplitst in appartementsrechten bijakte op twee november negentienhonderdnegenennegentig verleden voor MrT.J. Ham van der Zalm, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift werd -ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers te Breda op drie ---november negentienhonderdnegenennegentig, in register Hypotheken 4, deel12322, nummer 51, in welke akte onder andere staat vermeld: ------------------Artikel 11 (aanvulling) ---------------------------------------------------------------------De eigenaar van appartement A-1 heeft het recht op gebruik van zesentwintig(26) parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk voorterrein en de eigenaar --van het appartement A-2 heeft het recht op gebruik van eenennegentig (91) -parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk voorterrein en de gemeenschap --pelijke hellingbaan. De ligging van de in de vorige zin bedoelde parkeerplaat -sen is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening A. De eigenaren -van de appartementen A-1 en A-2 kunnen in onderling overleg de ligging en -het aantal van de parkeerplaatsen wijzigen. ------------------------------------------4. Partijen wensen een regeling te treffen op grond waarvan Dreiundzwanzig -ste GmbH en K.G. negen (9) parkeerplaatsen in de parkeergarage, behoren--60107233/478071.9


- 214 -de tot Registergoed A, blijvend kunnen gebruiken. ---------------------------------5. Partijen wensen een regeling te treffen op grond waarvan Dreiundzwanzig -ste GmbH en K.G. het recht van gebruik op zesennegentig (96) parkeerplaat -sen op het hiervoor sub 3 bedoelde gemeenschappelijke voorterrein hebben -en Zweiunddreizigßte GmbH en K.G. het recht van gebruik op eenentwintig --(21) parkeerplaatsen op het hiervoor sub 3 bedoelde gemeenschappelijke ----voorterrein hebben. ------------------------------------------------------------------------B. OVEREENKOMST ---------------------------------------------------------------------KWALITATIEVE VERPLICHTING ------------------------------------------------------1. Zweiunddreißigste GmbH en K.G., als gerechtigden in juridische en economischezin tot Registergoed A, verplichten zich te gedogen dat met ingangvan een december negentienhonderdnegenennegentig negen (9) parkeerplaatsenin de parkeergarage, behorende tot Registergoed A, worden gebruiktdoor de gerechtigde(n) tot Registergoed B en door die gerechtigde(n)aan te wijzen gebruiker(s), met dien verstande dat deze verplichting vanZweiunddreißigste GmbH en K.G., waaraan mede gebonden zijn degenen dievan Zweiunddreißigste GmbH en K.G. of hun rechtsopvolgers een recht totgebruik zullen verkrijgen, jegens Dreiundzwanzigste GmbH en K.G. geldt alskwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. ------2. Dreiundzwanzigste K.G. is voor het aangaan van de hiervoor sub B.1. be --doelde kwalitatieve verplichting een eenmalige vergoeding van tweehonderd -veertien duizend vijfhonderdzeventig gulden (fl. 214.570,00), exclusief om ----zetbelasting aan Zweiunddreißigste K.G. verschuldigd, welke vergoeding -----Zweiunddreißigste verklaart van Dreiundzwanzigste K.G. te hebben ontvan ---gen en daarvoor kwijting te verlenen. --------------------------------------------------GEMEENSCHAPPELIJKE PARKEERPLAATSEN ----------------------------------3. Op grond van het bepaalde in het hiervoor sub A.3. vermelde artikel 11 vande daar bedoelde splitsingsakte komen partijen overeen dat de eigenaar vanappartement A-1 (Registergoed A) vanaf een december negentienhonderd----negenennegentig het recht op gebruik van eenentwintig (21) parkeerplaatsenop het gemeenschappelijk voorterrein heeft en de eigenaar van appartementA-2 (Registergoed B) vanaf heden het recht op gebruik van zesennegentig ---(96) parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk voorterrein en de gemeen ----schappelijk hellingbaan heeft. -----------------------------------------------------------4. Dreiundzwanzigste K.G. is op grond van de hiervoor sub B.3. bedoeldenadere overeenkomst een eenmalige vergoeding van zesenzestig duizendtweehonderdvijfentwintig gulden (fl. 66.225,00), exclusief omzetbelasting aanZweiunddreißigste K.G. verschuldigd, welke vergoeding ZweiunddreißigsteK.G. verklaart van Dreiundzwanzigste K.G. te hebben ontvangen en daarvoorkwijting te verlenen.” ----------------------------------------------------------------------Registergoed C.5.8 (Limburglaan 36 en 36a, Eindhoven) ---------------------60107233/478071.9


- 215 -Verkoper 20 verklaart dat het Registergoed C.5.8 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Eindhoven op twee maart negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4, deel 14184, nummer 45, van eenafschrift van een akte van levering, op één maart negentienhonderd negenennegentigvoor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. ------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.8 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als: ---------------------------------------------------------------------------------“BIJZONDERE BEPALINGEN -----------------------------------------------------------Voor bekende bijzondere bepalingen verwijzen partijen naar hetgeen is vermeldin voormelde titel van verkrijging, in welke akte onder meer het navolgendewoordelijk staat vermeld: --------------------------------------------------------"Bij gemelde akten van transport zijn van toepassing verklaard de voorwaardenen bepalingen, opgenomen in het Gemeenteblad nummer 6 van negentienhonderddertig, welke voorwaarden en bepalingen zijn vervat in een aktevan transport, dertien december negentienhonderd negenenveertig verledenvoor voornoemde notaris Govers, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantorete Eindhoven op zeventien mei negentienhonderd vijftig in deel 1192nummer 150. --------------------------------------------------------------------------------Bouwverplichtingen ------------------------------------------------------------------------Voorts zijn bij gemelde akten van transport door de gemeente Eindhoven aande verkoper verplichtingen opgelegd betreffende de bebouwing van de terreinen,in verband waarmee ondermeer in beide akten is bepaald dat bij nietgehele of niet tijdige nakoming van de betreffende bepalingen de koopsterdoor enkele tijdsverloop de overeenkomst van rechtswege zonder dat daartoeenige sommatie of ingebrekestelling dan wel de rechterlijke tussenkomst zalzijn vereist, als ontbonden te beschouwen. Verkoper heeft verklaard dat debouwplannen destijds zijn goedgekeurd door het college van Burgemeesteren Wethouder van de gemeente Eindhoven en dat de betreffende terreinendestijds overeenkomstig deze plannen binnen de gestelde termijnen zijn bebouwd".”-------------------------------------------------------------------------------------Registergoed C.5.9 (Marathon 1 en 1A, Hilversum) -----------------------------Verkoper 4 verklaart dat het Registergoed C.5.9 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op acht februari negentienhonderdzesennegentig in register Hypotheken 4, deel 13306, nummer 6, van een afschriftvan een akte van koop en levering, op zeven februari negentienhonderdzesennegentig verleden voor mr. H.R. Okkens, destijd notaris te Rotterdam.------------------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.9 betrek-60107233/478071.9


- 216 -king hebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“4.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in: -------------------------(i) de op een oktober negentienhonderdnegentig voor Mr A.J.A. van Orsouw,notaris te Utrecht, verleden akte, waarvan een afschrift op twee oktober ne ---gentienhonderdnegentig in de daartoe bestemde openbare registers voor re--gistergoederen te Amsterdam, in register Hypotheken 4, deel 10217, nummer45, is ingeschreven, luidende: -----------------------------------------------------------“H. BEPERKT ZAKELIJK RECHT ------------------------------------------------------Terzake van het hiervoor onder A.1.b omschreven perceel wordt met betrek --king tot een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht verwezen naar voormelde titel van aankomst, waarin -het navolgende woordelijk staat vermeld: ---------------------------------------------“G. Ten laste van die gedeelten van het verkochte, kadastraal bekend ge------meente Hilversum sectie D nummers 3018, 3450, 3580 en 3581, aangegevenmet een roze, danwel groen gekleurde onderbroken streep, zoals weergege --ven op een aan deze akte gehechte tekening en ten behoeve van verkoper, -danwel door haar aan te wijzen instellingen van openbaar nut worden geves -tigd zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub b. van de Belemme ---ringenwet Privaatrecht, inhoudende het recht om in het verkochte kabels en -leidingen te hebben, te houden, te onderhouden en te vernieuwen. Dit recht -houdt tevens in de bevoegdheid voor verkoper, danwel de door haar aan te --wijzen nutsbedrijven om de grond te (doen) betreden en aldaar werkzaamhe -den te (laten) verrichten. ------------------------------------------------------------------Na de voltooiing van de werkzaamheden dient het perceel, voorzover als re --delijkerwijs mogelijk is, te worden teruggebracht in de toestand waarin het ---zich voor aanvang van de werkzaamheden bevond. In het bijzonder zullen op,respektievelijk in of boven dat gedeelte van het verkochte geen bouwwerken(waaronder begrepen hekken en afrasteringen) mogen worden opgericht, ----noch ontgrondingen worden verricht, noch bomen en/of heesters worden ge --plant, noch materialen worden opgetast, noch mag anderszins de bereikbaarheidvan voormelde zaken op enigerlei wijze worden verhinderd of belem -----merd, zulks op straffe van gehoudenheid voor de eigenaar van het ver-kochteom de tengevolge van een handeling als hiervoor bedoeld voor de gemeente,danwel de betreffende nutsbedrijven, ontstane meerkosten op eerste aan -----zegging te voldoen.";” ---------------------------------------------------------------------(ii) voormelde titel van aankomst (deel 13000, nummer 22), luidende: ----------“E. MANDELIGHEID -----------------------------------------------------------------------1. Het hiervoor onder A.1.b omschreven perceel is op zevenentwintig maart -negentienhonderd tweeënnegentig door verkoper en koper - als eigenaar vanaangrenzende perceelsgedeelten -, bestemd tot gemeenschappelijk nut van -60107233/478071.9


- 217 -de percelen met kruisarcering en de cijfers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 aangegeven op -de onder A.1.a vermelde tekening, zodat dit perceel mandelig is. ---------------2. Op genoemde mandeligheid zijn van toepassing de regels zoals opgeno ---men in de akte van mandeligheid, op zevenentwintig maart negentienhonderdtweeënnegentig voor mij, notaris, verleden, welke akte bij afschrift is inge -----schreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Regis -ters te Amsterdam in register hypotheken 4 deel 10870 nummer 10. -----------F. KETTINGBEDING MANDELIGHEID ------------------------------------------------Verkoper is verplicht - namens de overige mede-eigenaren inzake de mandeligezaken - een overeenkomst te sluiten met degene die hem onder bijzonderetitel opvolgt in zijn rechten op de mandelige zaken, welke overeenkomst totgevolg heeft dat deze rechtsopvolger en de overige mede-eigenaren over enweer gebonden zijn aan het bepaalde onder B.5 van de hiervoor onder E.2vermelde akte van mandeligheid en het hier onder F bepaalde, alsmede aande besluiten genomen op basis van het bepaalde onder B.5 van genoemdeakte van mandeligheid. -------------------------------------------------------------------G. ERFDIENSTBAARHEDEN -----------------------------------------------------------Bij dezen worden de navolgende erfdienstbaarheden verleend ten behoevevan het bij deze akte overgedragen perceelsgedeelte en ten laste van hetmandelige perceelsgedeelte hiervoor onder A.1.b vermeld, al die erfdienstbaarhedenwaardoor de toestand mag worden gehandhaafd waarin de bij dezeakte overgedragen opstal zich bevindt ten opzichte van het aangrenzendemandelige perceelsgedeelte, speciaal voor wat betreft de aanwezig-heid vanondergrondse of bovengrondse leidingen, de erfdienstbaarheden van afvoervan hemelwater, faecaliën door riolering, drainagebuizen, gootrecht, rookafvoer,door middel van schoorstenen, van uitzicht, licht, over- en onderbouw,zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.";en --------------------------------------------------------------------------------iii) de op zevenentwintig maart negentienhonderdtweeënnegentig voor MrA.J.A. van Orsouw, notaris te Utrecht, verleden akte, waarvan een afschriftop zevenentwintig maart negentienhonderdtweeënnegentig in de daartoe bestemdeopenbare registers voor registergoederen te Utrecht, in register Hypotheken4, deel 10870, nummer 10, is ingeschreven, luidende: -------------------“A. Enzovoorts. -----------------------------------------------------------------------------5. Terzake van vermelde mandeligheid zullen de regels gelden zoals dezehierna onder B zijn weergegeven. ------------------------------------------------------B. 1. Gerechtigdheid -----------------------------------------------------------------------De eigendom van de mandelige zaken behoort toe aan ieder van de eigenarenvan de percelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, respectievelijk voor: ------------------------ twaalf/éénhonderdste onverdeeld aandeel, ----------------------------------------- vijftien/éénhonderdste onverdeeld aandeel, ----------------------------------------60107233/478071.9


- 218 -- tweehonderdvijfenveertig/éénduizendste onverdeeld aandeel, ------------------ tweehonderd vijfenveertig/éénduizendste onverdeeld aandeel, ----------------- vijftien/éénhonderdste onverdeeld aandeel, ----------------------------------------- negen/éénhonderdste onverdeeld aandeel. ----------------------------------------2. Bevoegdheid -----------------------------------------------------------------------------Elke mede-eigenaar heeft de bevoegdheid: ------------------------------------------a. de mandelige zaken te gebruiken overeenkomstig hun objectieve bestemming,mits dit gebruik verenigbaar is met de gebruiksrechten van de overigemede-eigenaren en overigens met inachtneming van het volgende: ------------- de eigenaar van perceel 1 heeft het exclusieve recht het perceelsgedeelteop de aangehechte tekening met de letter "a" aangegeven, als parkeerruimtete (doen) gebruiken, welk perceelsgedeelte ruimte biedt aan ongeveerdrie-enveertig (43) parkeerplaatsen; -------------------------------------------------- de eigenaar van perceel 2 heeft het exclusieve recht het perceelsgedeelteop de aangehechte tekening met de letter "b" aangegeven, als parkeerruimtete (doen) gebruiken, welk perceelsgedeelte ruimte biedt aan ongeveerachtenvijftig (58) parkeerplaatsen; ---------------------------------------------------- de eigenaar van perceel 3 heeft het exclusieve recht het perceelsgedeelteop de aangehechte tekening met de letter "c" aangegeven, als parkeerruimtete (doen) gebruiken, welk perceelsgedeelte ruimte biedt aan ongeveerdrie-ennegentig (93) parkeerplaatsen; ------------------------------------------------ de eigenaar van perceel 4 heeft het exclusieve recht het perceelsgedeelte -op de aangehechte tekening met de letter "d" aangegeven, als parkeerruimte te (doen) gebruiken, welk perceelsgedeelte ruimte biedt aan ongeveer ---drie-ennegentig (93) parkeerplaatsen; ------------------------------------------------ de eigenaar van perceel 5 heeft het exclusieve recht het perceelsgedeelte -op de aangehechte tekening met de letter "e" aangegeven, als parkeerruimte te (doen) gebruiken, welk perceelsgedeelte ruimte biedt aan ongeveer ---achtenvijftig (58) parkeerplaatsen; ---------------------------------------------------- de eigenaar van perceel 6 heeft het exclusieve recht het perceelsgedeelte -op de aangehechte tekening met de letter "f" aangegeven, als parkeerruim -te te (doen) gebruiken, welk perceelsgedeelte ruimte biedt aan ongeveer ---drie-endertig (33) parkeerplaatsen. --------------------------------------------------b. Het aan elke mede-eigenaar toebehorende aandeel in de mandelige zakenis een van zijn perceel afhankelijk recht; levering en bezwaring van zijn per ---ceel treft op gelijke wijze zijn aandeel in de mandelige zaken. -------------------c. Van de mede-eigenaren kan niet worden gevorderd dat zij meewerken aande overdracht door een eigenaar van zijn aandeel in de mandelige zaken. ----d. De verkrijger van een aandeel in de mandelige zaken is verplicht onver-----wijld van zijn verkrijging mededeling te doen aan degene die met het beheervan de mandelige zaken is belast of aan de overige mede-eigenaren. ---------60107233/478071.9


- 219 -e. De verkrijger is met de vervreemder hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeende vervreemder op grond van zijn draagplicht in de gemeenschappelijke kos -ten van de mandelige zaken verschuldigd is aan een of meer van de overigemede-eigenaren of de beheerder. ------------------------------------------------------3. Onderhoud en vernieuwing -----------------------------------------------------------a. De mandelige zaken worden voor de gezamenlijke rekening van alle medeeigenarenonderhouden, hersteld, vernieuwd en gereinigd. -----------------------b. De mede-eigenaren zijn verplicht in de hiervoor onder B.3.a. genoemdekosten bij te dragen in dezelfde verhouding als waarin zij tot de mandeligezaken zijn gerechtigd, te weten: ---------------------------------------------------------- de eigenaar van perceel 1 voor twaalf/éénhonderdste gedeelte; --------------- de eigenaar van perceel 2 voor vijftien/éénhonderdste gedeelte; --------------- de eigenaar van perceel 3 voor tweehonderdvijfenveertig/éénduizendstegedeelte; ------------------------------------------------------------------------------------ de eigenaar van perceel 4 voor tweehonderdvijfenveertig/éénduizendste ---gedeelte; ------------------------------------------------------------------------------------ de eigenaar van perceel 5 voor vijftien/éénhonderdste gedeelte; --------------- de eigenaar van perceel 6 voor negen/éénhonderdste gedeelte. --------------c. In afwijking van het onder B.3.b. bepaalde zullen, zolang niet alle bij de ----mandeligheid betrokken kantoorgebouwen zijn opgeleverd dan wel in gebruikgenomen, de onder B.3.a. genoemde kosten uitsluitend worden gedragen ----door de eigenaren van de percelen waarvan de gebouwen zijn opgeleverd ---dan wel in gebruik genomen en wel in een verhouding die is gebaseerd op ---breukdelen waarvan de teller gelijk is aan die genoemd onder B.3.b. voor hetbetreffende perceel, en de noemer gelijk is aan de som van die tellers hier----voor onder B.3.b. genoemd, die betrekking hebben op percelen waarvan de -kantoorgebouwen reeds zijn opgeleverd, dan wel in gebruik genomen. --------4. Beheer ------------------------------------------------------------------------------------a. Het beheer van de mandelige zaken is opgedragen aan een mede- ----------eigenaar of een derde, hierna te noemen: de beheerder, die hiertoe in onder -ling overleg jaarlijks wordt aangewezen, door de vergadering als hierna onderB.5. is vermeld, doch voor de eerste maal in de akte waarbij de mandeligheidtot stand komt. ------------------------------------------------------------------------------Tot alle andere handelingen dan beheershandelingen zijn de mede-eigenarenslechts gezamenlijk bevoegd. -----------------------------------------------------------b. Onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen welke ---dienstig kunnen zijn voor de instandhouding van de mandelige zaken. ---------c. De beheerder is bevoegd de mede-eigenaren te vertegenwoordigen ten ---aanzien van alle beheershandelingen. -------------------------------------------------Hij dient voor wat betreft deelbare verbintenissen een aansprakelijkheid overeente komen naar evenredigheid van ieders draagplicht zoals hiervoor ge----60107233/478071.9


- 220 -meld. ------------------------------------------------------------------------------------------d. De beheerder is jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar,verplicht tot rekening en verantwoording jegens de gezamenlijke medeeigenarenmet betrekking tot het beheer gedurende dat verstreken kalenderjaar.-------------------------------------------------------------------------------------------Tot een gelijke plicht is de beheerder gehouden bij het einde van zijn beheer.De beheerder is alsdan verplicht de op zijn beheer betrekking hebbende bescheidenaan de opvolgende beheerder ter hand te stellen. ----------------------e. Ieder mede-eigenaar heeft er recht op dat de mandelige zaken worden verzekerdtegen de gebruikelijke risico's. -------------------------------------------------f. Het sluiten van deze verzekeringsovereenkomst(en), het wijzigen en beëindigendaarvan, alsmede het in ontvangst nemen van de verzekeringspenningenis niet onder het beheer begrepen. -----------------------------------------------g. De gezamenlijke mede-eigenaren kunnen de beheerder of een derde (onherroepelijk)volmacht verlenen tot bepaalde of alle in het onderhavige artikelB.4. bedoelde handelingen. --------------------------------------------------------------h. Rechtsopvolgers onder bijzondere titel zijn niet aan de in het vorige lid bedoeldevolmacht(en) gebonden. ---------------------------------------------------------5. Regels omtrent de vergadering ------------------------------------------------------a. Iedere mede-eigenaar is bevoegd om, met inachtneming van een oproe ----pingstermijn van ten minste dertig dagen, de dag van de oproeping en die ----van de vergadering daar niet onder begrepen, schriftelijk de overige mede- ---eigenaren ter vergadering op te roepen. De oproepingsbrief moet het onder- -werp van de vergadering bevatten. -----------------------------------------------------Een gelijke bevoegdheid komt toe aan de derde, aan wie de mede-eigenarenhet beheer hebben opgedragen. --------------------------------------------------------b. Iedere mede-eigenaar heeft in deze vergadering stemrecht naar evenre ----digheid van zijn aandeel in de mandelige zaken. ------------------------------------c. De overeenkomstig het eerste lid bijeengeroepen vergadering is: ------------1. mits tenminste twee/derde van de mede-eigenaren persoonlijk of bij schrif -telijk gevolmachtigde aanwezig is, bevoegd om bij volstrekte meerderheid vanstemmen besluiten te nemen, waarbij nadere regels worden gesteld met be --trekking tot het beheer van de tot gemeenschappelijk nut bestemde zaken; ---2. mits alle mede-eigenaren tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, met al ---gemene stemmen bevoegd om besluiten te nemen met betrekking tot de wij --ziging van het gebruik of de bestemming van de tot gemeenschappelijk nut --bestemde zaken. ---------------------------------------------------------------------------d. De hiervoor onder B.5.c.1. bedoelde besluiten dienen voor elke mede-------eigenaar gelijkelijk te gelden. Aan een mede-eigenaar kan niet bij besluit tij---delijk of blijvend zijn gebruiksrecht worden ontzegd. -------------------------------e. Bij aanvang van iedere vergadering wordt een voorzitter bij besluit aange --60107233/478071.9


- 221 -wezen. ----------------------------------------------------------------------------------------f. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de ---uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van -een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vast--gelegd voorstel. ----------------------------------------------------------------------------g. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de -juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de --meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet -hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit ver ---langt. ------------------------------------------------------------------------------------------Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelij--ke stemming. --------------------------------------------------------------------------------6. Verdeling ---------------------------------------------------------------------------------Zolang de mandeligheid bestaat, kan geen van de mede-eigenaren verdelingvan de mandelige zaken vorderen. -----------------------------------------------------7. Einde mandeligheid --------------------------------------------------------------------De mandeligheid eindigt: -----------------------------------------------------------------1.wanneer de gemeenschap van de mandelige zaken eindigt; -------------------2. wanneer de bij deze akte aan die zaken gegeven bestemming wordt opgehevenbij een tussen alle mede-eigenaren opgemaakte notariële akte, gevolgddoor inschrijving in de openbare registers; ------------------------------------3. zodra het nut voor elk van de erven is geëindigd. --------------------------------KETTINGBEDING --------------------------------------------------------------------------C. Iedere mede-eigenaar is verplicht - namens de overige mede-eigenaren -een overeenkomst te sluiten met degene die hem onder bijzondere titel opvolgtin zijn rechten op de mandelige zaken, welke tot gevolg heeft dat dierechtsopvolger en de overige mede-eigenaren over en weer gebonden zijnaan het bepaalde onder B.5 en het bepaalde hier onder C, alsmede aan debesluiten genomen op basis van het bepaalde onder B.5.".” ----------------------Registergoed C.5.10 (Stationsplein-Zuid/Wilhelminastraat 21, Hilversum)Verkoper 10 verklaart dat het Registergoed C.5.10 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op drie oktober negentienhonderdzevenennegentig in register Hypotheken 4, deel 14548, nummer 6, van eenafschrift van een akte van levering, op twee oktober negentienhonderd zevenennegentigverleden voor een waarnemer van mr. H.R. Okkens, destijdsnotaris te Rotterdam. ----------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.10 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“4.2. Bij het sluiten van de Koopovereenkomst was Koper bekend met het be-60107233/478071.9


- 222 -paalde voorkomende in: ------------------------------------------------------------------(i) de op twaalf februari negentienhonderdzevenennegentig voor Mr K.F.M.Berger, notaris te Rotterdam, verleden akte houdende vestiging erfpacht,waarvan een afschrift op veertien februari negentienhonderdzevenennegentigin de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen te Amsterdam,in register Hypotheken 4, deel 14049, nummer 41, is ingeschreven, luidende:----------------------------------------------------------------------------------------“BESTAANDE BIJZONDER LASTEN EN BEPERKINGEN. -----------------------Voor op de zaak rustende bijzondere lasten en beperkingen wordt verwezennaar hoofdstuk V van een eveneens op heden voor mij, notaris, verleden akte"Beëindiging erfpacht. Vestiging opstalrecht, erfdienstbaarheid en kwalitatieveverplichting", waarbij (onder meer) door NS op een naast de zaak gelegenterrein, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N nummers 7879,7878 en 7877, alle gedeeltelijk, en 7880, geheel, aan de te 's-Gravenhagegevestigde stichting Stichting Shell Pensioenfonds, kantoorhoudende te(2289 CL) Rijswijk (Zuid-Holland), Braillelaan 9, correspondentieadres (2501AN) 's-Gravenhage, Postbus 162, ingeschreven in het handelsregister van deKamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden, onder nummer S151226, hierna te noemen: SSPF, een zelfstandig recht van opstal is verleendals bedoeld in artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek. -------------------ERFDIENSTBAARHEID. -----------------------------------------------------------------In hoofdstuk V van die akte is ten behoeve van de zaak als heersend erf enten laste van dat (hierboven omschreven) naast de zaak gelegen terrein alsdienend erf een erfdienstbaarheid gevestigd "om te gedogen dat de gebruikersvan de parkeerruimten in het heersend erf via de parkeergarage in hetdienend erf met en zonder personenauto's zullen gaan van die parkeerruimtennaar de openbare weg en vice versa en van de in de parkeergarage aanwezigevoorzieningen gebruik zullen maken." ----------------------------------------KWALITATIEVE VERPLICHTING ------------------------------------------------------In aansluiting op deze erfdienstbaarheid is in die akte woordelijk het volgendevermeld: ----------------------------------------------------------------------------------"NS verplicht zich als eigenaar van het heersend erf te gedogen dat de zeventien(17) parkeerplaatsen in het heersend erf welke thans op de aan dezeakte gehechte tekening zijn aangeduid met de nummers 177 tot en met 185en 240 tot en met 247 om niet zullen worden gebruikt door de opstaller, casuquo de door de opstaller aan te wijzen derden, met dien verstande dat dezeverplichting van de NS, waaraan mede gebonden zijn degenen die van de NSof haar rechtsopvolgers een recht tot gebruik zullen verkrijgen, jegens de opstallergeldt als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van hetBurgerlijk Wetboek. De opstaller kiest terzake van de inschrijving van dezekwalitatieve verplichting woonhuis ten kantore van SSPF te weten (2290 CL)60107233/478071.9


- 223 -Rijswijk (Zuid-Holland), Braillelaan 9." -------------------------------------------------Het hiervoor als "de zaak" vermelde registergoed wordt in deze akte genoemd:het Verkochte. --------------------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Deze uitgifte in erfpacht geschiedt onder de volgende bepalingen: --------------ARTIKEL 1 ----------------------------------------------------------------------------------LOOPTIJD -----------------------------------------------------------------------------------1. De erfpacht gaat heden in en eindigt op drie september eenentwintighon ---derdnegentig (3 september 2190). ------------------------------------------------------2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:98 van het Burgerlijk Wetboek ---blijft de erfpacht doorlopen wanneer de tijd waarvoor de erfpacht is gevestigd,is verstreken en de erfpachter de zaak niet op dat tijdstip heeft ontruimd, ten -zij de eigenaar uiterlijk zes maanden na dat tijdstip doet blijken dat hij haar --als geëindigd beschouwt. De eigenaar en de erfpachter kunnen de verlengdeerfpacht opzeggen bij exploit en met inachtneming van de termijn vermeld inartikel 5:88 van het Burgerlijk Wetboek. -----------------------------------------------3. Zodra de erfpacht is geëindigd zal de eigenaar, ook in het geval van voor --tijdige beëindiging, daarvan in de openbare registers doen blijken. -------------4. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van partijen dat de erfpacht, behoudens --het hierna in artikel 6 lid 3 bepaalde, nimmer wordt beëindigd per een vóór ---drie september tweeduizend negentig (3 september 2090) gelegen datum, endat (behoudens artikel 8, lid 3) nimmer door de erfpachter een canon ver------schuldigd zal zijn, zelfs niet op grond van het bepaalde in artikel 5:97 van hetBurgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 2 ----------------------------------------------------------------------------------EENMALIGE VERGOEDING; GEEN CANON ----------------------------------------1. De erfpachter is voor de vestiging van de erfpacht aan de eigenaar een ----eenmalige vergoeding verschuldigd groot driehonderdduizend gulden (NLG --300.000,--) vermeerderd met omzetbelasting. ---------------------------------------De erfpachter is tot drie september eenentwintigeenhonderdnegentig (3 sep --tember 2190) geen canon of andere vergoeding verschuldigd. -------------------2. Loopt de erfpacht op grond van het bepaalde in artikel 5:98 van het Bur ----gerlijk Wetboek na drie september eenentwintighonderdnegentig (3 septem---ber 2190) door, dan zal alsdan door de erfpachter een jaarlijkse vergoeding -verschuldigd zijn zoals in redelijkheid en billijkheid tussen partijen zal wordenovereengekomen, zullende bij gebreke van overeenstemming die vergoedingtussen partijen bindend door de rechter, als bedoeld in artikel 5:97 van het ---Burgerlijk Wetboek, worden vastgesteld. ----------------------------------------------ARTIKEL 3 ----------------------------------------------------------------------------------VRIJWARING, JURIDISCHE EN FEITELIJKE STAAT -----------------------------1. De erfpacht is onvoorwaardelijk gevestigd op de zaak, die: --------------------60107233/478071.9


- 224 -a. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingendaarvan; -------------------------------------------------------------------------------------b. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen anders dan hierna vermeld;------------------------------------------------------------------------------------------c. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden, vanwelke de aan eigenaar bekende hierna worden vermeld; --------------------------d. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst andersdan hierna vermeld; -----------------------------------------------------------------------e. naar het oordeel van partijen in milieutechnische zin naar de huidige normen,geschikt is voor de bouw van een kantoorgebouw met een parkeergaragedaar onder, conform de verleende bouwvergunning. ---------------------------2. Blijkens de aan deze akte gehechte brief de dato drie juli negentienhon-----derd vijf en negentig van Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. te --Almere aan JMP blijkt dat de bodem enigszins is verontreinigd, doch dat in --een mondeling onderhoud door de gemeente Hilversum is aangegeven dat --verwerking van de verontreinigde grond op de locatie wordt toegestaan. ------3. Overigens is de eigenaar tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die -voor uitwinning van de eigendom, echter met dien verstande dat de eigenaarer voor in staat dat de zaak de eigenschappen bezit die voor het gebruik als -kantoorgebouw met parkeergarage daaronder nodig zijn. -------------------------ARTIKEL 4 ----------------------------------------------------------------------------------AANVAARDING ----------------------------------------------------------------------------De erfpachter aanvaardt de kwalitatieve verplichting, welke in de aanhef vandeze akte onder BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN is vermeld. -----De erfpachter aanvaardt de zaak op heden in erfpacht, vrij van huur, pacht ofenig ander gebruik dan in gemelde kwalitatieve verplichting is omschreven.Vanaf heden zijn alle zakelijke lasten die van de zaak geheven worden voorzijn rekening. --------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 5 ----------------------------------------------------------------------------------GROOTTE -----------------------------------------------------------------------------------Aan een verschil tussen de werkelijke en opgegeven grootte van de in erf- ----pacht uitgegeven zaak kan noch de eigenaar, noch de erfpachter rechten ontlenen. -----------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 6 ----------------------------------------------------------------------------------BEEINDIGING ERFPACHT --------------------------------------------------------------1. De eigenaar is bevoegd in de periode gelegen tussen vier september tweeduizend tachtig en vier september tweeduizend drieëntachtig eenzijdig het ---erfpacht per drie september tweeduizend negentig op te zeggen. ---------------Deze opzegging dient te geschieden bij exploit en op straffe van nietigheid ---binnen acht dagen te worden betekend aan degenen die als beperkt gerech --tigde of beslaglegger op de erfpacht of enig gedeelte daarvan in de openbare60107233/478071.9


- 225 -registers staan ingeschreven. -----------------------------------------------------------2. De erfpacht kan niet door de erfpachter worden opgezegd. Van de erf-------pacht kan ook geen afstand worden gedaan. ----------------------------------------3. De eigenaar heeft het recht om, indien het algemeen belang redelijkerwijsmeebrengt dat de eigenaar de zaak voor doeleinden van openbaar vervoer --zal (doen) gebruiken, de erfpacht met inachtneming van een opzegtermijn ---van één jaar te beëindigen. De opzegging dient te geschieden bij exploit en --op straffe van nietigheid binnen acht dagen te worden betekend aan degenendie als beperkt gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht of enig gedeelte --daarvan in de openbare registers staan ingeschreven. ----------------------------4. In geval van beëindiging als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de eigenaaraan de erfpachter een vergoeding verschuldigd ten bedrage van vijfenzeventigprocent (75%) van de alsdan geldende beleggingswaarde van de in dezaak aanwezige opstallen. ---------------------------------------------------------------Deze beleggingswaarde zal worden bepaald op basis van een fictieve duurvan de erfpacht tot één en twintighonderd en negentig (2190), zonder enigedaarvoor door de erfpachter te betalen vergoeding. --------------------------------Deze beleggingswaarde zal tussen partijen bindend worden vastgesteld doordrie beëdigde taxateurs van onroerende zaken. Een van hen wordt door deeigenaar en een ander wordt door de erfpachter benoemd. Door de twee aldusbenoemde taxateurs wordt de derde taxateur benoemd. ---------------------De erfpachter heeft een retentierecht op de zaak met opstallen totdat hem deverschuldigde vergoeding is betaald. --------------------------------------------------5. In geval van beëindiging als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt aan de ---erfpachter en aan derden belanghebbenden een vergoeding betaald, welke --gesteld wordt op hetgeen vergoed zou worden indien van onteigening door --middel van een onteigeningsprocedure sprake zou zijn. ---------------------------De erfpachter heeft een rententierecht op de zaak totdat hem de verschuldig -de vergoeding is betaald. -----------------------------------------------------------------6. In geval van beëindiging van de erfpacht per of na drie september eenen --twintighonderd negentig zal door de eigenaar geen enkele vergoeding, hoe --ook genaamd, aan de erfpachter verschuldigd zijn. ---------------------------------7. In het geval van beëindiging als bedoeld in lid 6 van dit artikel is de erfpachterverplicht de alsdan, in de zaak aanwezige opstallen cum annexis opaanwijzing van de eigenaar af te breken, casu quo te verwijderen, tenzij deeigenaar op het behoud van de opstallen prijs stelt. --------------------------------Voorts dienen in de gevallen van beëindiging als bedoeld in lid 1 en 3 van ditartikel de opstallen ontruimd en de zaak schoon - dat wil zeggen in dezelfdestaat als deze zich ten tijde van de vestiging van de erfpacht bevond - en, ingeval van sloop bij beëindiging als bedoeld in lid 6 van dit artikel, bouwrijpaan de eigenaar te worden opgeleverd. De eigenaar is bevoegd om bij nala-60107233/478071.9


- 226 -tigheid van de voormalige erfpachter voor rekening van de voormalig erfpachterde daartoe benodigde werkzaamheden te doen verrichten. -------------------ARTIKEL 7 ----------------------------------------------------------------------------------VERHUUR -----------------------------------------------------------------------------------De erfpachter is niet bevoegd de zaak met de daarin te enigertijd aanwezigeopstallen geheel of gedeeltelijk te verhuren of anderszins in gebruik te gevenvoorzover de tijdsduur van de huur zich uitstrekt tot na drie september eenentwintighonderdnegentig, dan wel, indien de erfpacht na die datum nog voortduurt,tot na drie september éénentwintighonderd negentig. ----------------------ARTIKEL 8 ----------------------------------------------------------------------------------BESTEMMING MET KWALITATIEVE VERPLICHTING, SLOOP EN ------------NIEUWBOUW ------------------------------------------------------------------------------1. De zaak mag slechts worden gebruikt voor het stichten en instandhouden -van een kantoorgebouw met daaronder gelegen parkeergarage. ----------------2. De erfpachter is niet bevoegd de in lid 1 bedoelde opstallen te slopen, ten -zij aan de eigenaar genoegzame zekerheid is gesteld dat terstond na de ------sloop vergelijkbare opstallen met gelijke bestemming zullen worden gebouwd,danwel het geval zich voordoet als bedoeld in artikel 6 lid 7. ---------------------3. Indien met toestemming van de eigenaar de bestemming is gewijzigd danwel de opstallen zijn verbouwd, zal de erfpachter per de datum van de toestemming,casu quo het verlenen der desbetreffende bouwvergunning, aande eigenaar een vergoeding zijn verschuldigd. --------------------------------------Deze vergoeding zal tussen partijen bindend worden vastgesteld door driebeëdigde taxateurs van onroerende zaken. Een van hen wordt door de eigenaaren een ander wordt door de erfpachter benoemd. Door de twee aldusbenoemde taxateurs wordt de derde taxateur benoemd. --------------------------ARTIKEL 9 ----------------------------------------------------------------------------------VERVREEMDING, SPLITSING EN ONDERERFPACHT ---------------------------De erfpachter is niet bevoegd om anders dan met toestemming van de eige --naar over te gaan tot vervreemding van de erfpacht, splitsing van de erf- ------pacht, vestiging van ondererfpacht. ----------------------------------------------------Tot het splitsen in (onder-)appartementsrechten van een na een splitsing ontstaanappartementsrecht, danwel tot vervreemding van een (onder- ------------)appartementsrecht is de eigenaar van zulk een appartementsrecht steeds ---vrijelijk bevoegd. ---------------------------------------------------------------------------Een op grond van het bepaalde in dit lid (1) vereiste toestemming mag door -de eigenaar zonder redelijke gronden niet geweigerd worden. -------------------Alle kosten in verband met het vestigen, wijzigen, bezwaren, overgaan of -----splitsen van het recht van erfpacht, waaronder mede begrepen eventueel ----verschuldigde omzetbelasting of overdrachtsbelasting en de notariële kosten,zijn voor rekening van de erfpachter. --------------------------------------------------60107233/478071.9


- 227 -ARTIKEL 10 ---------------------------------------------------------------------------------OVERGANG, OVERDRACHT, TOEDELING -----------------------------------------Van overgang of overdracht van de erfpacht, behoudens in het geval dat de -erfpacht onderdeel uitmaakt, danwel uit gaat maken, van enige gemeenschapvan goederen waarin een erfpachter is gehuwd of te eniger tijd zal huwen, ---moeten de rechtverkrijgenden binnen zes maanden na de dag van de over ---gang of overdracht daarvan aan de eigenaar schriftelijk kennis geven. ---------Bij deze kennisgeving dient in het geval van overgang onder bijzondere titel -of verdeling een afschrift van de notariele akte te worden overlegd, en in het -geval van overgang onder algemene titel krachtens erfrecht een verklaring ---van erfrecht. ---------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 11 ---------------------------------------------------------------------------------VRIJWARING VOOR AANSPRAKEN DOOR DERDEN ----------------------------Onverminderd het bepaalde in artikel 7 staat de erfpachter er voor in en vrij --waart hij de eigenaar, dat bij het einde van de erfpacht, anders dan beëindi---ging ingevolge het bepaalde in artikel 6 lid 3, geen persoonlijke of zakelijke --rechten van derden welke op de erfpacht rusten of, uit hoofde van zodanig ---eindigen, tegen de eigenaar geldend gemaakt kunnen worden. ------------------De erfpachter is voorts verplicht bij het einde van de erfpacht zorg te dragen -voor doorhaling op zijn kosten van zakelijke rechten van derden welke op deerfpacht zijn gevestigd en voorts eventuele splitsingen in appartementsrech --ten ongedaan te maken, tenzij de eigenaar anders verlangt. ---------------------ARTIKEL 12 ---------------------------------------------------------------------------------ONDERHOUDSVERPLICHTING, VERONTREINIGING, SCHADE --------------1. De erfpachter is verplicht de in artikel 9 lid 1 bedoelde opstallen ten ge -----noegen van de eigenaar in behoorlijke staat te onderhouden en in stand te ---houden en deze opstallen bij geheel of gedeeltelijk tenietgaan (waaronder ---mede wordt verstaan gehele of gedeeltelijke sloop van de opstallen), zo ------spoedig mogelijk te doen herbouwen of herstellen. ---------------------------------Het bepaalde in artikel 8 lid 3 is ten deze van toepassing. ------------------------2. Alle schade aan de eigenaar, diens personeel, aan de spoorweg en aan ---daartoe behorende werken, inrichtingen en rollend materieel en de daarmee -verband houdende gevolgschade, waarvoor de erfpachter op grond van het --bepaalde in artikel 174 Boek 6 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, moet doorde erfpachter op eerste aanzegging van de eigenaar binnen een daartoe te --stellen termijn geheel tot genoegen van eigenaar worden hersteld of vergoed.Bij gebreke daarvan of in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van --de eigenaar, is de eigenaar bevoegd op kosten van de erfpachter de herstel--ling te doen uitvoeren. --------------------------------------------------------------------3. De eigenaar is bevoegd te (doen) onderzoeken of de zaak verontreinigd is.In geval van gekonstateerde verontreiniging is de eigenaar bevoegd de ge ----60107233/478071.9


- 228 -volgen daarvan voor rekening van de erfpachter op te heffen op de wijze en -in de omvang zoals alsdan nodig zal blijken, ook indien die gevolgen zich buiten de zaak uitstrekken, tenzij de gekonstateerde verontreiniging niet is toe terekenen aan een handelen of nalaten van de erfpachter. --------------------------De eigenaar is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor de kosten ofschade, welke de erfpachter wegens stagnatie of anderszins mocht ondervinden.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 13 ---------------------------------------------------------------------------------RECLAME -----------------------------------------------------------------------------------De zaak zal alleen voor reclamedoeleinden mogen worden gebruikt, voorzoverdeze verband houden met de bedrijfsvoering van de gebruiker(s) van deopstallen en dit voorts in soortgelijk gebruik gebruikelijk is. -----------------------Voor andere reclamedoeleinden mag de zaak niet worden gebruikt zonderschriftelijke toestemming van de eigenaar. -------------------------------------------ARTIKEL 14 ---------------------------------------------------------------------------------VERZUIM ------------------------------------------------------------------------------------1. De erfpachter zal in verzuim zijn, zonder ingebrekestelling, door het enkelverlopen van een voor een bepaalde prestatie vastgestelde termijn. Evenzeerzal hij, zonder ingebrekestelling, in verzuim zijn door het enkele feit dat hijeen op hem rustende verplichting jegens de eigenaar niet nakomt, danwelenige verbodsbepaling overtreedt. -----------------------------------------------------2. Indien de erfpachter in verzuim is kan de eigenaar hem een boete opleggenvan ten hoogste vierhonderdduizend gulden (NLG 400.000,--). -------------ARTIKEL 15 ---------------------------------------------------------------------------------VERPLICHTINGEN TEN OPZICHTE VAN HYPOTHEEKHOUDERS ------------1. Ingeval de erfpacht met één of meerdere hypotheekrechten wordt be--------zwaard, is de erfpachter verplicht om binnen een maand na vestiging hiervanaan de eigenaar een authentiek afschrift van de akte(n) van hypotheekverle --ning over te leggen. De kosten die hieraan zijn verbonden komen voor reke---ning van de erfpachter. -------------------------------------------------------------------2. De eigenaar zal de hypotheekhouder tijdig in kennisstellen van een voor ---nemen tot opzegging van de erfpacht. Wijziging of splitsing van de erfpacht --kan uitsluitend plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming vande hypotheekhouder."; en ----------------------------------------------------------------(ii) de op twaalf februari negentienhonderdzevenennegentig voor Mr K.F.M. --Berger, notaris te Rotterdam, verleden akte houdende vestiging erfdienst -----baarheid, waarvan een afschrift op veertien februari negentienhonderdze -----venennegentig in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoe --deren te Amsterdam, in register Hypotheken 4, deel 14049, nummer 42, is ingeschreven,luidende: ---------------------------------------------------------------------“1. de Gemeente verleent bij deze om niet aan NS, SSPF en G&S een erf-60107233/478071.9


- 229 -dienstbaarheid van in- en uitrit ten laste van gemeld aan de gemeente in eigendomtoebehorend stuk grond en ten behoeve van gemelde aan NS in eigendombelast met gemeld opstalrecht, respectievelijk met gemeld recht vanerfpacht, toebehorende percelen grond; -----------------------------------------------2. de Gemeente garandeert NS, SSPF en G&S dat deze in- en uitrit ten behoevevan gemelde aan NS in eigendom belast met gemeld opstalrecht, respectievelijkmet gemeld recht van erfpacht, toebehorende percelen grond omniet beschikbaar blijft gedurende de periode dat de hiervoor bedoelde parkeergaragesals zodanig worden gebruikt.".” -----------------------------------------Registergoed C.5.11 (Archimedesweg 4, Leiden) --------------------------------Verkoper 39 verklaart dat het Registergoed C.5.11 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Zoetermeer op achttien februari tweeduizenddrie in register Hypotheken 4, deel 40083, nummer 96, van een afschrift vaneen akte van levering, op zeventien februari tweeduizend drie verleden vooreen waarnemer van mr. J. ten Have, notaris te Amsterdam. ----------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.11 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------6.2 Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in: ---------------------------1. de akte van levering, op twee september tweeduizend twee verleden voor -een waarnemer van mr. J. ten Have, notaris te Amsterdam, van welke akte --een afschrift is ingeschreven op vier september tweeduizend twee in registerHypotheken 4, deel 18477, nummer 9, van de Openbare Registers te Zoe-----termeer, woordelijk luidende: ------------------------------------------------------------ERFPACHT ---------------------------------------------------------------------------------Te dezen wordt speciaal verwezen naar de bepalingen die zijn opgenomen invoornoemde akte tot vestiging erfpacht, waarin ondermeer het volgende ------voorkomt, woordelijk luidende: ----------------------------------------------------------"Op de uitgifte zijn van toepassing, voorzover daarvan in deze akte niet wordtafgeweken, de "Algemene Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van onroe --rende zaken 1992", vastgesteld door de Raad der Gemeente Leiden op ne ---gen maart negentienhonderddrieënnegentig nummer 93.0010, hierna te noe--men "Leidse bepalingen 1992". ---------------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------2.1. De in het bestemmingsplan Leeuwenhoek te Leiden gelegen gronden, ---waarvan het terrein deel uitmaakt, zijn bestemd voor de vestiging van hoog---waardig technologische bedrijven die innovatie, research- en produktiewerk --zaamheden verrichten. --------------------------------------------------------------------2.2 De Gemeente streeft de ontwikkeling na van een science park op de in ---het bestemmingsplan Leeuwenhoek gelegen gronden; Erfpachter en/of zijn --60107233/478071.9


- 230 -rechtsopvolger(s) in zijn hoedanigheid van eigenaar of gebruiker van een ----perceel grond gelegen in het bestemmingsplan Leeuwenhoek zullen in die ---kwaliteit worden getoetst. ----------------------------------------------------------------2.3 Voor zover Erfpachter het te realiseren bedrijfspand niet zelf in gebruik ---neemt, zal voor de bezetting ervan door de Gemeente een begeleidingscom--missie worden ingesteld. Erfpachter en/of zijn rechtsopvolgers zullen lid zijn -van deze commissie. ----------------------------------------------------------------------2.4 Eventuele verhuur van gereed gekomen bebouwing op het terrein zal -----slechts mogen geschieden na daartoe verkregen schriftelijke toestemming ---van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente. Burgemeester en Wet--houders zullen bij hun toestemming rekening houden met het advies van de -begeleidingscommissie. Deze goedkeuring wordt geacht te zijn verleend metbetrekking tot de in artikel 1.1 van deze akte genoemde Pharming en Intro ----Gene. -----------------------------------------------------------------------------------------2.5 Het gestelde in artikel 2.1 tot en met 2.5 zal in iedere transportakte moe --ten worden opgenomen bij gebreke waarvan een niet voor rechterlijke mati ---ging vatbare, direct opeisbare boete wordt verbeurd aan de Gemeente van --éénhonderdduizend gulden (ƒ.100.000,00) voor iedere keer dat deze bepa ---ling bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het uitgegeven perceel niet -wordt opgelegd. " --------------------------------------------------------------------------De erfpacht is eeuwigdurend en is ingegaan op veertien april negentienhon---derdnegenennegentig. Per genoemde datum is voor een periode van vijfen ---zeventig (75) jaar door een eenmalig betaling afgekocht: -------------------------- de jaarlijkse betaling van de erfpachtcanon voor een bedrag van twee mil---joen tienduizend negenhonderd gulden (ƒ.2.010.900,00), exclusief omzet ---belasting. Deze afkoopsom is gelijk aan de grondwaarde van twee miljoen -tienduizend negenhonderd gulden(ƒ.2.010.900,00). ------------------------------- De jaarlijkse betaling van de vergoeding voor administratiekosten voor eenbedrag van eenduizend vierhonderdtwaalf gulden en negenenzestig cent --ƒ.1.412,69), exclusief omzetbelasting. Deze afkoopsom is gebaseerd op dejaarlijkse vergoeding voor administratiekosten van vijfenzeventig gulden ----(ƒ.75,00), exclusief omzetbelasting en een rentepercentage van vijf ---------vijf/tiende procent (5,5%). --------------------------------------------------------------2. De in de erfpachtvoorwaarden toegestane bestemming is bedrijfspand tenbehoeve van de vestiging van Pharming en IntroGene, alsmede circa één-----honderdtweeëntwintig (121) parkeerplaatsen. Het resterende gedeelte van ---het perceel dat niet bestemd is voor bouwen en/of parkeren, is bestemd voortuin casu quo groeninrichting. -----------------------------------------------------------3. Verkoper heeft de krachtens artikel 27 van de voornoemde Algemene Be --palingen vereiste toestemming tot vervreemding verkregen van het college ---Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, zulks blijkens een ---60107233/478071.9


- 231 -brief de dato zes juli tweeduizend, die aan deze akte is gehecht. ----------------G. OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN EN/OF ANDERE ---------------BIJZONDERE VERPLICHTINGEN -----------------------------------------------------Met betrekking tot te vestigen erfdienstbaarheden of aan koper op te leggen -bijzondere verplichtingen wordt ten deze verwezen naar voormelde akte tot --vestiging erfpacht, waarin woordelijk staat vermeld: --------------------------------“Indien van toepassing verklaart erfpachter zijn medewerking te verlenen aande vestiging van zakelijke rechten ten behoeve van de N.V. Energie en Wa ---tervoorziening Rijnland, de gemeentelijke Riolering en andere openbare ------nutsbedrijven. De medewerking van de Erfpachter wordt verleend onder het -voorbehoud dat de vestiging van eerder genoemde zakelijke rechten geen ---belemmering of kostenverhoging voor de bouw vormen en ten dienste van hetperceel casu quo opstal zijn met uitzondering van reeds in het perceel gele---gen of gesitueerde leidingen.” Genoemde verplichtingen worden bij deze doorverkoper aan koper opgelegd. -----------------------------------------------------------Verkoper neemt de hiervoor omschreven rechten bedongen ten behoeve vanbelanghebbende voor deze aan.”; en --------------------------------------------------2. de in de akte van vestiging erfpacht van toepassing verklaarde algemene -erfpachtbepalingen. ------------------------------------------------------------------------Registergoed C.5.12 (Lange Marktstraat 11, Leeuwarden) --------------------Verkoper 17 verklaart dat het Registergoed C.5.12 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Leeuwarden op acht juni negentienhonderdachtennegentig in register Hypotheken 4, deel 9168, nummer 23, van een afschriftvan een akte van koop en levering, op vijf juni negentienhonderd achtennegentigverleden voor mr. H.R. Okkens, destijds notaris te Rotterdam. ---Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.12 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“4.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de op zeventien septembernegentienhonderdtweeënnegentig voor de plaatsvervanger van H.J.Wierda, notaris te Leeuwarden, verleden akte, waarvan een afschrift op zeventienseptember negentienhonderdtweeënnegentig in de daartoe bestemdeopenbare registers voor registergoederen te Leeuwarden, in register Hypotheken4, deel 7065, nummer 54, is ingeschreven, luidende: ---------------------BEDINGEN : --------------------------------------------------------------------------------1. De geruilde registergoederen worden overgedragen in de staat en toe- -----stand, waarin deze zich thans bevinden, vrij van huur, vrij van hypotheken ---en/of beslag, voor de grootten die zij nà kadastrale opmeting zullen blijken tehebben, met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzoveel door de Wetals onroerend aangemerkt wordende, - zulks echter met inachtneming van de60107233/478071.9


- 232 -door partijen omtrent het beheer en onderhoud van de bestrating etcetera ----rondom de ter plaatse gestichte nieuwbouw gemaakte beheersafspraken, na -der vastgelegd in een afzonderlijk stuk -, en met alle lusten, lasten, rechten, -plichten, erfdienstbaarheden, gerechtigdheden en mandeligheden, daartoe --van ouds en met recht behorende, alles zonder enig verhaal op de overdra ---gende partij, die tot geen andere vrijwaring zal zijn gehouden dan alleen tot --die wegens uitwinning. --------------------------------------------------------------------2. Enzovoorts. ------------------------------------------------------------------------------3. De overgedragen registergoederen zijn vanaf heden voor rekening en risicovan de respectieve nieuwe verkrijgers, zulks echter met inachtneming vande door partijen omtrent het beheer en onderhoud van de bestrating etceterarondom de ter plaatse gestichte nieuwbouw gemaakte beheersafspraken, nadervastgelegd in een afzonderlijk stuk.". ---------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------“17. Kwalitatieve verplichting/kettingbeding. ---------------------------------------17.1. Koper verplicht zich jegens AEGON Nederland N.V. en zijn rechtsop ----volgers, hierna aan te duiden als: Gerechtigde, zolang Gerechtigde huurder isvan (een deel van) het Verkochte, te dulden dat Gerechtigde de hierna te ----vermelden kunstwerken in het Verkochte aanwezig heeft. ------------------------Bij het einde van de huurovereenkomst van Gerechtigde met betrekking tot --(een deel van) het Verkochte, mag Gerechtigde op zijn kosten de hierna te --vermelden kunstwerken verwijderen. --------------------------------------------------De hiervoor bedoelde kunstwerken zijn: -----------------------------------------------(i) reflecterende kleur/lichtpanelen van Herman Kuijer; ----------------------------(ii) beeld met afsluiting van binnentuin van Arno van der Hark; ------------------(iii) muurtekening in de hal van Sol LeWitt. -------------------------------------------17.2. Het onderhoud, de belichting en het schoonmaken van de sub 17.1 bedoeldekunstwerken wordt door en voor rekening van Gerechtigde uitgevoerd.17.3. De sub 17.1 bedoelde verplichting van Koper zal overgaan op degenendie het Verkochte verkrijgt en degenen die een recht van gebruik zullen verkrijgenvan de rechthebbende zullen daaraan gebonden zijn. --------------------Het in dit nummer 17 bepaalde zal, ongeacht of die verplichting als kwalitatieveverplichting kan worden gekwalificeerd, bij een gehele of een gedeeltelijkeover-dracht van het Verkochte, door Koper aan zijn rechtsopvolgers wordenopgelegd en als kettingbeding in de betreffende akte van levering worden opgenomen.”-----------------------------------------------------------------------------------Registergoed C.5.13 (Karel Doormanweg 66, Schiedam) ----------------------Verkoper 43 verklaart dat het Registergoed C.5.13 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Rotterdam op vierentwintig september tweeduizenddrie in register Hypotheken 4, deel 40225, nummer 163, van een af-60107233/478071.9


- 233 -schrift van een akte van levering, op drieëntwintig september tweeduizenddrie verleden voor een waarnemer van mr. J. ten Have, notaris te Amsterdam.------------------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.13 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“6.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de akte van levering,op dertig juni tweeduizend drie verleden voor mr. J. ten Have, notaris te Am --sterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven op één juli tweeduizenddrie in register Hypotheken 4, deel 40168, nummer 77, van de Openbare Re -gisters te Rotterdam, woordelijk luidende: --------------------------------------------“7.2. In ieder geval is bekend en wordt verwezen naar het bepaalde voorko ---mende in: ------------------------------------------------------------------------------------de hiervoor in artikel 6 vermelde akte van vestiging erfpacht, woordelijk lui ----dende: ----------------------------------------------------------------------------------------“Erfpachtsvoorwaarden -------------------------------------------------------------------Deze uitgifte in erfpacht geschiedt onder: ---------------------------------------------De voorwaarden van het Model van erfpachtsvoorwaarden 1992 voor grond --uitgiften ten behoeve van inrichtingen met commercieel en/of industrieel ka---rakter, behorende bij de “Verordening 1992 regelende de vestiging, beheer, -wijziging en beëindiging door de gemeente Schiedam van zakelijke rechten --c.a. en persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende aangelegenheden,vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad de dato elf mei negentienhon ----derdtweeennegentig van welk besluit een afschrift is ingeschreven ten Kantorevan de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam -op tweeëntwintig mei negentienhonderdtweeennegentig in hypotheken 4 deel12124 nummer 7 Op elf december tweeduizend een (11-12-2001) heeft de ---raad van de gemeente Schiedam vastgesteld: de “Verordening inzake de -----aanpassing van gemeentelijke gronduitgifteverordeningen aan de Euro” waarin onder meer is bepaald: dat verwijzingen naar de munteenheid gulden wor--den gelezen als verwijzingen naar de euro-eenheid, en daar waar gesprokenwordt van “afronding naar boven op gehele guldens” wordt geacht te staan --“berekening in euro’s tot een bedrag met twee (2) decimalen”. Ten gevolge --hiervan is de in het kadaster ingeschreven tekst van de toepasselijke model --voorwaarden voor de erfpacht deels achterhaald, met dien verstande dat de -artikelen 1 tot en met 7, 10, 11, 16 tot en met 26, 28 en 29 voor zover nodig -zijn ingevuld en mitsdien als volgt luiden: ---------------------------------------------Artikel 1- aanduiding en uitmeting erfpachtsterrein ----------------------------------1. Het erfpachtsterrein omvat: -----------------------------------------------------------a. een perceel bouwterrein, gelegen te Schiedam aan/nabij de Karel Door-----manweg bestemd voor de bouw van een kantoorgebouw, uitmakende het ka -60107233/478071.9


- 234 -dastrale perceel der gemeente Schiedam sectie N nummer 779 gedeeltelijk, -voor het in erfpacht uit te geven gedeelte groot ongeveer acht are en een ----centiare (08.01 a) --------------------------------------------------------------------------b. het eenhonderdentweeënveertig/driehonderdenzevenvijftigste onderver ----deelde aandeel in een perceel bouwterrein, gelegen te Scheidam aan/nabij --de Karel Doornmanweg bestemd voor de bouw van een, gebouwde, parkeer -voorziening met, na realisatie in totaal drie honderd zeven en vijftig (357) parkeerplaatsen, -------------------------------------------------------------------------------waarvan aan de erfpachter, krachtens deze uitgifte in erfpacht, zullen toeko --men een honderd twee en veertig (142) parkeerplaatsen, en voor de aanleg -en instandhouding van daarbij horende paden en groenvoorziening, uitma ----kende het kadastrale perceel der gemeente Schiedam sectie N nummer 779gedeeltelijk, voor het in erfpacht uit te geven gedeelte, en die gedeelten wel --ke bij afzonderlijke akten tezamen met de gebouwen aangeduid op voormel --de tekening met de letter B en C zullen worden uitgegeven, groot ongeveer --drie en tachtig are en drie en zeventig centiare (83.73 a), -------------------------2. Voor het geval het erfpachtsterrein nog niet is uitgemeten, zijn de gemeen -te en de erfpachter verplicht onverwijld na een daartoe strekkend verzoek vande Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers over te gaan tot aan--wijzing ter plaatse van de nieuwe nog niet in de kadastrale registers opgeno--men perceelsgrenzen en zonodig elkaar tijdig in kennis te stellen van het tijd -stip waarop bedoelde aanwijzing zal plaatsvinden. Zodra de uitmeting door --deze dienst, overeenkomstig gelijkluidende aanwijzing van partijen heeft -----plaatsgevonden, treden de uitkomsten van die meting in de plaats van de in -de gronduitgifteovereenkomst vermelde tekening(en). -----------------------------3 a. Verschil tussen de werkelijke en de opgegeven grootte van het erfpachtsterrein of enig deel daarvan geeft geen grond tot enige rechtsvordering. ----b. Er zal geen verrekening of herziening van de uitgifteprijs, afkoopsom en/ofvan de canon plaatsvinden indien de uitgifteprijs - blijkens de invulling van artikel3, lid 1, van dit model van voorwaarden - is uitgedrukt in een totaalprijs -i.c. kavelprijs geldend voor het gehele erfpachtterrein. Deze kavelprijs geldt --ongeacht de grootte van het erfpachtsterrein, met dien verstande dat het erf--pachtsterrein zodanig groot zal zijn, dat het geschikt is voor het doel waar ----voor het erfpachtsterrein is uitgegeven. -----------------------------------------------c. Aanpassing van de afkoopsom en/of de canon zal wel plaatsvinden, indiende uitgifteprijs - blijkens de invulling van artikel 3, lid 1, van dit model van -----voorwaarden - is uitgedrukt in een prijs per vierkante meter, in plaats van eentotaalprijs i.c. kavelprijs geldend voor het gehele erfpachtsterrein. Verreke ----ning zal dan plaatsvinden op basis van de uitgifteprijs respectievelijk canon --per vierkante meter, ingevuld in artikel 3, lid 1, van dit model van voorwaar ---den. -------------------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 235 -Artikel 2 - duur van het recht -------------------------------------------------------------1.De erfpacht is ingegaan op vijftien augustus tweeduizend een (15-08-2001).2.Onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 22 eindigt de erfpacht opveertien augustus een en twintighonderd (14-08-2100). ---------------------------3. Het is de erfpachter niet toegestaan de erfpacht op te zeggen of daarvaneenzijdig afstand te doen. ----------------------------------------------------------------Artikel 3 - bedrag van de canon ---------------------------------------------------------1. De uitgifteprijs van het erfpachtsterrein bedraagt: --------------------------------twee honderd elf euro en twee en negentig eurocent (€211,92) per vierkantemeter bruto vloer oppervlakte (exclusief omzetbelasting en/of overdrachtbelasting)maarinclusief de bijdrage omslagverordening conform bijzonder beding2 uit de overeenkomst. Tot aan het tijdstip waarop de canon overeenkomstighet hierna in lid 2 bepaalde voor de eerste maal zal worden herzien,bedraagt de jaarlijkse canon zeven procent (7%) van dat bedrag, is dertieneuro en acht en negentig eurocent (€ 13,98) per vierkante meter bruto vloeroppervlakte per jaar, met dien verstande dat de (totale) jaarlijkse canon voorhet erfpachtsterrein wordt afgerond naar boven tot gehele getallen guldens. -2 a. Telkens na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf de datum van ingangvan de erfpacht, zal bij de herziening de canon worden bepaald door toepassingvan het door burgemeester en wethouders vastgestelde rentepercentage- geldend voor het kalenderkwartaal voorafgaande aan het kwartaalwaarin de herzieningsdatum is gelegen - op de waarde, welke de grondop de datum van herziening heeft. Hiervoorbedoeld rentepercentage, geldendvoor een kalenderkwartaal, wordt door burgemeester en wethoudersin dat kalenderkwartaal vastgesteld op basis van het rente-niveau van langlopendeleningen aangeboden door de Bank voor Nederlandse Gemeentenover de aan dat kwartaal voorafgaande 12 maanden. Bij de bepaling van dehiervoorbedoelde grondwaarde wordt geen rekening gehouden met opstallen,beplantingen en werken en andere door de erfpachter aangebrachte ofveroorzaakte waarde-beïnvloedende factoren, waaronder mede begrepende uitkomsten van een eventueel op het erfpachtsterrein uitgeoefend beroepof bedrijf. ----------------------------------------------------------------------------b. Reeds nu voor alsdan wordt bepaald, dat bij herziening, als bedoeld ondera., de herziene canon, ongeacht het verloop van de grondwaarde en de rente,niet lager zal zijn dan het bedrag dat bij toepassing van het gemiddelderentepercentage (ook wel genaamd het renteomslagpercentage) zoals datpercentage in de begroting van het lopende jaar is aangehouden, op degrondprijs casu quo uitgifteprijs zoals die in de akte van vestiging is genoemd,wordt verkregen. -----------------------------------------------------------------c. Bij elke herziening wordt de (totale) canon voor het gehele erfpachtsterreinafgerond naar boven tot gehele getallen in guldens. --------------------------------60107233/478071.9


- 236 -d. Indien bij herziening partijen niet tot overeenstemming kunnen komen overhet bedrag van de nieuwe canon, zal dit bedrag door deskundigen worden ---vastgesteld. ---------------------------------------------------------------------------------e. De wijziging van de canon wordt bij notariële akte geconstateerd. -----------3. Herziening van de canon kan ook tussentijds plaatsvinden ook indien decanon afgekocht is als bedoeld in artikel 4, en wel in de volgende gevallen: --a. indien een met toestemming van de gemeente (eigenares) verandert gebruikvan de grond en/of opstallen, gelet op door deze gebruiksveranderingtot stand gekomen waardevermeerdering van de grond, daartoe redelijkerwijsaanleiding geeft, zulks met ingang van de datum waarop de gemeente detoestemming heeft verleend; -------------------------------------------------------------b. indien een met toestemming van de gemeente (eigenares) gerealiseerdewijziging van de bestaande opstallen, beplantingen en werken en/of met toestemmingvan de gemeente (eigenares) gestichte nieuwe bebouwing, beplantingen werken daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, zulks met ingang vande datum waarop de gemeente de toestemming heeft verleend; -----------------c. indien een met toestemming van de gemeente (eigenares) gerealiseerdesplitsing van de erfpacht, als bedoeld in de artikelen 16 en 18 van deze modelvoorwaarden,daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, zulks met ingang vande datum waarop de gemeente de toestemming heeft verleend. De daarnavolgende herzieningen vinden plaats op de data aangegeven in lid 2a van ditartikel. ----------------------------------------------------------------------------------------4. De herziening van de canon in de lid 3 bedoeld gevallen, vindt plaats overeenkomstighet bepaalde de leden 2a tot en met 2e van dit artikel. -------------5. Indien in een geval als bedoeld in lid 3 van dit artikel de canon bij herzieningenlager zal zijn dan op grond van de situatie voorafgaande aan de in delid 3 bedoeld wijziging(en)-(hierna aangeduid als oude situatie) -, zal de canonnimmer lager zijn dan de canon gebaseerd op de oude situatie. -----------6. De herziening van de canon in gevallen als bedoeld in lid 3 van dit artikelvindt ook plaats, indien de canon is afgekocht. --------------------------------------Artikel 4 - Afkoop van de canon ---------------------------------------------------------De leden 1 en 2 van dit artikel zijn slechts van toepassing indien de gemeenteen de erfpachter vóór het passeren van de akte van vestiging zijn overeengekomenom de jaarlijkse verschuldigde canon voor een periode van vijftigjaar af te kopen. ----------------------------------------------------------------------------1. Na betaling van een bedrag van een honderd negen en negentig euro en -zes en zestig eurocent (€ 199,66) per vierkante meter bruto vloer oppervlaktehierna ook aangeduid als afkoopsom, heeft de erfpachter de canon voor de --eerste vijftig jaar van de duur van de erfpacht voldaan. ----------------------------2. Na afloop van de periode, waarvoor de afkoop van de canon heeft plaats --gevonden, heeft de erfpachter het recht om ook de canon voor de resterende60107233/478071.9


- 237 -duur van het recht, eindigende op de datum ingevuld in artikel 2, lid 2, van ditmodel, af te kopen, doch uitsluitend onder de dan krachtens het alsdan ge ----voerde beleid van het gemeentebestuur, geldende (financiële) voorwaarden.De periode van afkoop zal nimmer langer zijn dan vijftig jaar. --------------------3. Het hiervoor bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing, indien --de afkoop voor de eerste vijftig jaar van de duur van de erfpacht niet heeft ---plaatsgevonden en deze periode van vijftig jaar is verstreken. -------------------4. Indien na afloop van een afkoopperiode de gemeente en de erfpachtergeen overeenstemming hebben bereikt over de afkoop van de canon voor deresterende periode als bedoeld in lid 2 van dit artikel, danwel de erfpachtervan dit recht geen gebruik wenst te maken, dan is met ingang van de datumwaarop de afkoopperiode is geëindigd de erfpachter een jaarlijkse canon verschuldigd,die wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid2, sub a tot en met e, van dit model van voorwaarden. De daarna volgendeherzieningen van de canon vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel3, lid 2, sub a tot en met e, van dit model van voorwaarden, en wel op derespectievelijke data als zou zijn geschied indien geheel geen afkoop van dejaarlijkse canon zou hebben plaatsgevonden. ----------------------------------------5. Behoudens het hiervoor in de leden 1 tot en met 4 en hierna in lid 8 be -----paalde is na de vestiging van de erfpacht de afkoop van een canon op grondvan de erfpachtsovereenkomst niet mogelijk. ----------------------------------------6. De afkoop van de canon wordt geconstateerd in de akte van vestiging vande erfpacht, respectievelijk in een afzonderlijke notariële akte. -------------------7. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de ingevolge dit artikel vooruitbetaaldebedragen is niet mogelijk, onverminderd het bepaalde in de artikelen --21 en 23 van deze modelvoorwaarden. -----------------------------------------------8. Indien de canon is afgekocht en nadien op voet van artikel 2, lid 3, wordt --herzien, kan de alsdan verschuldigde aanvullende canon voor de resterendeafkoopperiode worden afgekocht. De afkoopsom voor deze aanvullende ca ---non wordt vastgesteld via de zogenaamde methode van contantmaking met -hantering van een percentage dat gelijk is aan het percentage bedoeld in ar --tikel 3, lid 2, onder a. van dit model van voorwaarden. Bij gebreke van over ---eenstemming over het berekenen van deze afkoopsom via vorenbedoelde ---methode, beslissen deskundigen. De afkoopsom dient binnen een maand nafacturering te worden voldaan, met dien verstande dat niet eerder gefactu-----reerd zal worden dan nadat tussen de gemeente en de erfpachter over de af -koopsom overeenstemming is bereikt dan wel nadat de afkoopsom door des -kundigen is vastgesteld. Wordt de afkoopsom niet binnen de termijn van eenmaand voldaan, dan vervalt de mogelijkheid van afkoop en dient de aanvul ---lende canon op de in artikel 5 aangegeven wijze te worden voldaan. -----------Artikel 5 - betaling canon -----------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 238 -1. De betaling van de (aanvullende) canon geschiedt achteraf, in twee gelijketermijnen, waarvan telkens één vervalt direct na afloop van een kalenderhalf -jaar, te weten op een januari en een juli. De termijnen moeten binnen vijftiendagen, nadat zij zijn vervallen, worden voldaan. -------------------------------------2. Wanneer de eerste of de laatste termijn loopt over een gedeelte van een --kalenderhalfjaar, wordt hij naar evenredigheid berekend. -------------------------3. Alle aan de gemeente eenmalig of periodiek verschuldigd bedragen met ---betrekking tot het erfpachtsterrein moeten worden betaald op door de ge ------meente voor te schrijven wijze in wettig Nederlands betaalmiddel. Korting of -verrekening van de door de erfpachter verschuldigde bedragen is uitsluitend -toegestaan, voor zover het onbetwiste vorderingen op de gemeente betreft, --welke direct verband houden met het erfpachtsterrein. ----------------------------Artikel 6 – lasten ---------------------------------------------------------------------------1. Alle gewone en buitengewone lasten die op de zaak drukken dienen door -de erfpachter te worden gedragen en voldaan. Alle gewone en buitengewonelasten welke op of wegens de eigendom van de grond of wegens de bebou ---wing van de grond geheven worden, komen ten laste van de erfpachter met -ingang van het verlijden van de akte van vestiging en indien de ingebruikne --ming voor de datum van deze akte geschiedde, vanaf de datum van inge------bruikneming. --------------------------------------------------------------------------------2. Wanneer de gemeente deze lasten betaald heeft, moet de erfpachter dezeaan de gemeente vergoeden binnen een maand na ontvangst van een beta --lingsverzoek van de gemeente. ---------------------------------------------------------Artikel 7 - vertragingsrente en boete wegens tekortschieten ----------------------1. Wordt de canon - al dan niet door overmacht - niet op de bepaalde tijd vol -daan, dan wordt onverminderd het recht om nakoming in rechte te vorderen -alsmede de overige rechten (in het bijzonder die neergelegd in artikel 22) diede gemeente daaraan kan ontlenen, over het achterstallige een vertragings---rente verschuldigd, berekend naar het percentage van de zogenaamde wettelijke rente vanaf de dag, waarop de canon had moeten zijn betaald, zulks meteen minimum van vijfentwintig gulden; een gedeelte van een maand wordt ---hierbij voor een volle maand gerekend. -----------------------------------------------2. Wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk - al dan niet door overmacht --voldoen aan enige verplichting, de erfpachter opgelegd bij of krachtens dezeerfpachtsovereenkomst, met uitzondering van die bedoelde in lid 1 van dit ar -tikel, kan de gemeente onverminderd het recht om nakoming en/of schade----vergoeding in rechte te vorderen alsmede de overige rechten (in het bijzonderdie neergelegd in artikel 22 van deze modelvoorwaarden) die de gemeente --hieraan kan ontlenen, de erfpachter ten bate van de gemeentekas een boeteopleggen van ten hoogste tienmaal het bedrag van de alsdan geldende ca ----non. De erfpachter is de opgelegde boete aan de gemeente verschuldigd en -60107233/478071.9


- 239 -dient deze te voldoen binnen één maand na ontvangst van het schrijven, -----waarin de boete is opgelegd. ------------------------------------------------------------3. Indien de canon op de voet van artikel 4 van deze modelvoorwaarden is ---afgekocht en bij vooruitbetaling is voldaan, wordt voor de toepassing van hetvorige lid uitgegaan van de canon vóór de afkoop. ---------------------------------4. Naast de in de leden 2 en 3 bedoelde boeten kan de gemeente een extra -boete vorderen voor elke dag of gedeelte van een dag dat niet, niet tijdig of --niet behoorlijke nakoming - al dan niet door overmacht - voort duurt. Deze extra boete zal ten hoogste drie/tiende procent (0,3%) van de uitgifteprijs be ----dragen. Een door de gemeente gevorderde extra boete is de erfpachter aan -de gemeente verschuldigd en dient deze te voldoen binnen één maand na ---ontvangst van het schrijven, waarin de extra boete is gevorderd. ----------------5. Voor de toepassing van de leden 2, 3 en 4 kan de canon of de grondwaar -de tevens worden aangepast aan de waardeverandering van het geld. Daar --toe wordt gebruik gemaakt van een gangbaar algemeen prijsindexcijfer gepu -bliceerd door het Centraal Bureau voor Statistieken, of bij gebreke daarvan --door een ander onafhankelijk instituut. ------------------------------------------------6. De kosten van invordering van de achterstallige canon, de vertragingsrenteen/of de boete zijn voor rekening van de erfpachter. Onder deze kosten wor --den ook begrepen de kosten van het telkens na het verstrijken van een ver ---valdatum opvragen van gegevens uit de openbare registers, kosten van por --to, deurwaardersexploiten, de kosten van het zenden van kennisgevingen ----naar hypotheekhouders en derden - belanghebbenden. ---------------------------Artikel 10 - gebruik erfpachtsterrein en opstallen ------------------------------------1. De erfpachter is gerechtigd en gehouden het erfpachtsterrein met de (af) tebouwen opstallen (sub a voornoemd) te bezigen tot het vestigen en exploite --ren van een kantoorgebouw met, bijbehorende, gebouwde, parkeervoorzie ---ning met, na realisatie in totaal, drie honderd zeven en vijftig (357) parkeer ---plaatsen en voor de aanleg en instandhouding van daarbij horende paden engroenvoorziening (sub b voornoemd), (in het vervolg kortweg bedrijf te noe ---men) met hetgeen daartoe naar de eis des tijds zal behoren, een en ander inde ruimste zin van het woord. -----------------------------------------------------------2. Aan het erfpachtsterrein of enig gedeelte daarvan mag geen ander gebruikworden gegeven dan na verkregen schriftelijke toestemming van de gemeen -te (eigenares). ------------------------------------------------------------------------------Artikel 11 - bebouwing - herstellingen erfpachtsterrein en opstallen -------------1. Het erfpachtsterrein moet worden bebouwd overeenkomstig een door de --gemeente (eigenares) goedgekeurd bouwplan. Binnen 2 jaar na de ingangs --datum van de erfpacht moet de bebouwing zijn voltooid. --------------------------2. Op het erfpachtsterrein mag zonder al dan niet voorwaardelijk toestem -----ming van de gemeente (eigenares), geen motorbrandstofpompinstallatie wor -60107233/478071.9


- 240 -den opgericht, noch voor eigen gebruik, noch voor verkoop aan derden. ------3. Alle herstellingen en buitengewone herstellingen dienen door de erfpachterte worden verricht. -------------------------------------------------------------------------4. De erfpachter is verplicht de grond en de op de grond aanwezige of later --gebouwde opstallen, beplantingen en werken in zodanige feitelijke staat te ---houden, dat deze het in artikel 10 bedoelde gebruik op behoorlijke wijze kun -nen dienen. Daartoe dient de erfpachter de grond en de opstallen, beplantin--gen en werken in alle opzichten goed te onderhouden en waar nodig tijdig tevernieuwen, voor zover in verband met het onderhoud noodzakelijk. -----------5. De erfpachter is verplicht bij geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de op ----stallen en werken deze ten spoedigste te doen herbouwen of hertstellen; de -gemeente (eigenares) kan hiervan in bijzondere omstandigheden al dan nietvoorwaardelijk ontheffing verlenen. De erfpachter is verplicht de opstallen enwerken bij een solide verzekeringsmaatschappij op de bij Nederlandse verze -keringsmaatschappijen gebruikelijke voorwaarden voor het herbouwwaarde teverzekeren. ----------------------------------------------------------------------------------6. De erfpachter mag noch geheel noch gedeeltelijk tot sloping van de opstallenof tot wijziging van het bouwvolume over te gaan zonder schriftelijke toe --stemming van de gemeente (eigenares), ongeacht of voor de sloop of de wij -ziging van het bouwvolume uit andere hoofde toestemming is of moest wor ---den verleend. -------------------------------------------------------------------------------7. Indien een gedeelte van het erfpachtsterrein, al of niet voorlopig, onbe------bouwd blijft, dient de erfpachter het vrij te houden van onkruid en vervuiling. -8. De erfpachter is verplicht het niet bebouwde gedeelte van het erfpachtsterreinvoor eigen rekening op te hogen, tegelijk met en gelijk aan de ophogingdoor de gemeente van de langs dit terrein gedeelte liggende openbaregroenvoorziening, paden en wegen. ---------------------------------------------------Artikel 16 - overdracht, splitsing en samen voeging van het -----------------------recht/ondererfpacht, verhuur en ingebruikgeven. ------------------------------------1. Het recht van erfpacht mag niet zonder toestemming van de gemeenteworden overgedragen of toebedeeld. --------------------------------------------------2. Deze toestemming zal niet worden verleend indien: -----------------------------a. niet wordt gegarandeerd dat uiterlijk bij het passeren van de akte van overdrachtvan de erfpacht de achterstallige canonbedragen en de in artikel 7, lid1 bedoelde vertragingsrente zal worden voldaan; -----------------------------------b. het bedrijf waarvoor de toestemming wordt gevraagd, niet volgens het beleidvan de gemeente (eigenares) voor vestiging ter plaatse in aanmerkingkomt. ------------------------------------------------------------------------------------------3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde, zijn, na overdracht of toedeling van deerfpacht op de zaak of een gedeelte daarvan of van een aandeel in de erfpacht,de nieuwe erfpachter en zijn rechtsvoorganger hoofdelijk verbonden60107233/478071.9


- 241 -voor het door laatstgenoemde terzake van de erfpachtsovereenkomst verschuldigde,waaronder canon en vertragingsrente, met dien verstande dat denieuwe erfpachter slechts verbonden is voor de door zijn rechtsvoorgangerverschuldigde canon die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar is geworden.4. Het recht van erfpacht mag niet zonder toestemming van de gemeente ----worden gesplitst door overdracht of toedeling van de erfpacht op een gedeel -te van de zaak. Ingeval deze toestemming wordt verleend stelt de gemeentetevens vast op welke wijze de canon gesplitst zal worden. ------------------------5. Rechten van erfpacht mogen niet worden samengevoegd zonder toestem--ming van de gemeente. -------------------------------------------------------------------6. Het is de erfpachter niet toegestaan de zaak waarop het recht van erfpachtrust, geheel of ten dele in ondererfpacht te geven. ----------------------------------7. Voor verhuur, verpachting of voor welke wijze ook van het afstaan van hetgebruik of genot van de grond en/of van de opstallen, beplantingen en werkenis voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente (eigenares)vereist. Aan deze toestemming kunnen (financiële) voorwaarden worden verbonden.Onverminderd het bepaalde in de voorgaande zin, is de erfpachterverplicht elke overeenkomst tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van eenverhuur, verpachting of op andere wijze van het afstaan van het gebruik ofgenot van de grond en/of de van de opstallen, beplantingen en werken,schriftelijk aan te gaan. Voorts dient deze schriftelijke overeenkomst onverwijldte worden geregistreerd bij de Inspecteur der Registratie en Successieof bij een opvolgende dienst of instelling. Van de geregistreerde overeenkomstdient een exemplaar naar de gemeente te worden gezonden. -----------Artikel 17 - overdracht en overgang van het recht -----------------------------------1. De erfpachter is verplicht in geval van overdracht of toebedeling (scheidingen inbreng daaronder begrepen) van de erfpacht of in geval van vestiging vaneen zakelijk recht, waardoor het gebruik van het erfpachtsterrein door anderenwordt verkregen, in de desbetreffende akte de bepalingen van dit modelvan voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, waaronder het recht is verleend,op te nemen of daarnaar te verwijzen. ----------------------------------------2. In geval van overdracht of toebedeling (scheiding en inbreng daaronderbegrepen) alsmede in geval van overgang van de erfpacht of ingeval van vestigingvan een zakelijk recht, waardoor het gebruik van het erfpachtsterreingrond door anderen wordt verkregen, is de nieuwe erfpachter verplicht ombinnen een maand na de verkrijging of vestiging van het zakelijk recht, daarvande gemeente kennis te geven door overlegging van een authentiek afschriftvan de desbetreffende akte. -----------------------------------------------------3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2, kan de gemeente vorderendat de rechthebbende tot staving van zijn recht nader door haar nodig geachtebescheiden overlegt. -------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 242 -Artikel 18 - splitsing in appartementsrechten -----------------------------------------1. De erfpachter is tot splitsing in appartementsrechten slechts bevoegd navoorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. Voor de toepassingvan dit artikel wordt met de in de eerste zin bedoelde rechtshandelingen gelijkgesteldhet door de erfpachter verlenen van deelnemings- en lidmaatschapsrechtendie betrekking hebben op het gebruik van de grond en/of deopstallen en werken. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een voorstelinzake de verhouding, waarin de canon over elk der nieuw te vormen erfpachtendan wel over elk der appartementsrechten zal worden verdeeld. ------------2. De gemeente kan aan haar toestemming (financiële) voorwaarden verbin --den. Indien de gemeente de gevraagde toestemming verleent stelt zij tevensvast op welke wijze de canon zal worden gesplitst. ---------------------------------3. In afwijking van het hierna in artikel 19 bepaalde, is de verplichting tot vol--doening van de canon bij splitsing van de erfpacht in appartementsrechten ---een tevens voor rekening van de vereniging van eigenaars komende schuld,waarvoor jegens de gemeente een hoofdelijke verbondenheid bestaat. --------4. In de akte van splitsing dient te worden omschreven dat: ----------------------a. een appartementsrecht niet zonder toestemming van de gemeente mag ---worden overgedragen of toebedeeld ---------------------------------------------------b. een appartementsrecht niet zonder toestemming van de gemeente mag ---worden gesplitst door overdracht of toedeling van het appartementsrecht op -een gedeelte van de zaak. ---------------------------------------------------------------Artikel 19 - hoofdelijke verbondenheid en ondeelbaarheid ------------------------1.Indien het recht van erfpacht aan twee of meer (rechts)personen toekomt ofbehoort, is ieder van hen hoofdelijk tegenover de gemeente verbonden voorde naleving van alle verplichtingen, die met betrekking tot de erfpacht krachtensde bepalingen van deze modelvoorwaarden, de vestigingsakte en deeventuele nadien volgende akten verschuldigde bedragen. -----------------------2. Indien de erfpacht op twee of meer rechtsopvolgers overgaat zijn dezehoofdelijk verbonden. ---------------------------------------------------------------------3. Indien de erfpacht aan twee of meer (rechts)personen toekomt of behoort,dienen zij één hunner of een derde als hun vertegenwoordiger aan te wijzenen de gemeente van die aanwijzing schriftelijk in kennis te stellen. Van wijzigingvan deze vertegenwoordiging dient op gelijke wijze aan de gemeente teworden kennis gegeven. De gemeente kan alle kennisgevingen, aanzeggingenen vorderingen met betrekking tot de erfpacht rechtsgeldig aan deze vertegenwoordigerdoen casu quo bij deze instellen. Het in artikel 28 inzake domiciliekeuzebepaalde is voor de vertegenwoordiger van overeenkomstigetoepassing. Deze bepaling laat het gestelde in artikel 18 onverlet. --------------Artikel 20 - opzegging door de gemeente van de erfpacht om redenen van al -gemene belang -----------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 243 -1. De gemeente kan de erfpacht beëindigen om redenen van algemeen be----lang. De beëindiging geschiedt door opzegging van het recht, nadat de ge ----meenteraad een daartoe strekkend besluit heeft genomen. -----------------------2. Burgemeester en wethouders doen een voorstel tot beëindiging van de erfpachtaan de gemeenteraad. In dit voorstel wordt gemotiveerd uiteengezet ---welke de redenen zijn die beëindiging van het recht in het algemeen belang -rechtvaardigen. Burgemeester en wethouders geven de erfpachter en de hy --potheekhouder en eventuele derden-belanghebbenden kennis van het voor---stel bij aangetekend schrijven. Tevens maken Burgemeester en wethouders -het voornemen op de gebruikelijke wijze algemeen bekend. ----------------------3. Omtrent het voorstel tot beëindiging van de erfpacht neemt de gemeente---raad geen besluit zolang niet ten minste twee maanden sedert dagtekening --van het in lid 2 bedoelde schrijven zijn verstreken. Gedurende deze termijn --kunnen de erfpachter, de hypotheekhouder en andere belanghebbenden be --zwaren tegen het voorstel bij de gemeenteraad inbrengen. De gemeenteraadbesluit met inachtneming van de eventueel ingebrachte bezwaren. Indien degemeenteraad niet binnen een jaar na dagtekening van de kennisgeving als -bedoeld in lid 2 besluit tot beëindiging van de erfpacht, wordt het in lid 2 be---doelde voorstel geacht niet te zijn gedaan. -------------------------------------------4. Het gemeenteraadsbesluit bepaalt de dag, waarop de erfpacht uiterlijk -----moet worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij de deurwaar --dersexploot en met inachtneming van een termijn van minstens één jaar. De -ze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen tevens bete---kend worden aan de hypotheekhouder en aan anderen die als beperkt ge -----rechtigde of beslaglegger op de erfpacht in de openbare registers staan ingeschreven.------------------------------------------------------------------------------------5. Indien de erfpacht eindigt volgens het bepaalde in dit artikel is de gemeen -te bevoegd daarvan te doen blijken in de openbare registers met verwijzing --naar het gemeenteraadsbesluit en naar de aan de erfpachter gedane opzeg --ging. ------------------------------------------------------------------------------------------6. Indien, op de dag dat de erfpacht eindigt, de grond en de opstallen en de -werken niet zijn ontruimd, kan de gemeente zonder nadere ingebrekestellingontruiming doen bewerkstellingen met in-achtneming van door derden recht --matig verkregen gebruiksrechten. ------------------------------------------------------Artikel 21 - schadeloosstelling bij beëindiging in het algemeen belang ---------1. Indien de erfpacht eindigt op de wijze bedoeld in artikel 20, vindt schade ---loosstelling plaats op basis van de Onteigeningswet. ------------------------------2. Niet zal worden vergoed de waarde van hetgeen in strijd met enige bepa---ling of voorwaarde in de akte van vestiging of in een akte houdende wijzigingvan de erfpacht is gesticht, noch zal worden vergoed de schade ter zake vanhet beëindigen van een activiteit die in strijd met enige bepaling of voorwaar -60107233/478071.9


- 244 -de in de akte van vestiging of in de opstallen wordt uitgeoefend, tenzij de ge -meente (eigenares) daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. -----------3. Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de door de gemeenteaangeboden vergoeding, doet hij hiervan binnen twee maanden na ontvangstvan de aangetekende kennisgeving van de vergoeding, schriftelijk mededelingaan de gemeente. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over dehoogte van de vergoeding wordt deze vastgesteld door deskundigen. ----------4. De gemeente keert de aan de erfpachter toekomende schadevergoedinguit, na aftrek van al hetgeen haar met betrekking tot de erfpacht, de grond ende opstallen, beplantingen en werken nog verschuldigd is. -----------------------5. Indien de erfpacht ten tijde van het eindigen van het recht met hypotheekwas bezwaard, wordt in afwijking van lid 4 de schadevergoeding, na aftrekvan al hetgeen aan de gemeente met betrekking tot de erfpacht, de grond ende opstallen, beplantingen en werken nog verschuldigd is, aan de hypotheekhouder(s)uitgekeerd tot een door de gemeente vast te stellen bedrag, gelijkaan het bedrag dat aan de hypotheekhouder(s) zou toekomen indien het eenverdeling gold van de koopprijs in geval van gerechtelijke verkoop van de erfpacht.Een daarna overblijvend bedrag van de schadevergoeding wordt uitgekeerdaan de erfpachter. --------------------------------------------------------------6. Zolang het erfpachtsterrein met de opstallen, beplantingen en werken nietter vrije beschikking van de gemeente is gesteld, is de gemeente bevoegd ---20% van de uitkering ingevolge dit artikel achter te houden, zulks behoudensdoor derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. Uitsluitend voor de toe ---passing van dit artikel worden met rechtmatig verkregen gebruiksrechten ge--lijkgesteld anderszins door derden verkregen gebruiksrechten, welke naar hetoordeel van de gemeente geen bezwaren opleveren. Onverwijld nadat het ---erfpachtsterrein met opstallen, beplantingen en werken ter vrije beschikking -van de gemeente is gesteld zal de gemeente het achtergehouden deel van deuitkering voldoen. --------------------------------------------------------------------------Artikel 22 - opzegging door de gemeente van de erfpacht om redenen van te -kortschieten in de nakoming -------------------------------------------------------------1 a. Indien - al dan niet door overmacht - de erfpachter in verzuim is geblevende canon te betalen over een periode van twee achtereenvolgende jaren, ofin ernstige mate tekort schiet in de nakoming van enige andere verplichtingvoortvloeiend uit deze modelvoorwaarden, bijzondere voorwaarden, de aktevan vestiging of de akte(n) van wijziging van de erfpachtsvoorwaarden en inde gelegenheid is gesteld te presteren, kan de gemeente de erfpacht be ----ëindigen. Deze beëindiging wordt hierna ook wel aangeduid als vervallen ---verklaring. Beëindiging geschiedt door opzegging nadat het college van ----burgemeester en wethouders een daartoe strekkend besluit heeft genomen.De gemeente is in dat geval tevens gerechtigd vergoeding te vorderen van60107233/478071.9


- 245 -kosten, schade en rente uit hoofde van de erfpacht. -----------------------------b. Onder in ernstige mate tekort schieten in nakoming wordt in ieder gevalbegrepen: ------------------------------------------------------------------------------------het door de erfpachter staken of slechts op beperkte wijze voortzetten van deexploitatie van het op het erfpachtsterrein uitgeoefende bedrijf; wanneeroverdracht of overgang van de erfpacht ten gevolge heeft gehad, dat de bepalingenvan de erfpachtsovereenkomst niet op de erfpacht van toepassingzijn en deze, nadat de erfpachter daartoe is aangemaand, daarop niet alsnogvan toepassing zijn verklaard. -----------------------------------------------------------2. Alvorens tot beëindiging casu quo opzegging van de erfpacht te besluitengeven burgemeester en wethouders van hun voornemen een dergelijk besluitte nemen bij aangetekend schrijven kennis aan de erfpachter, de hypotheekhouderen eventuele derden-belanghebbenden. Tevens maken burgemeesteren wethouders het voornemen op de gebruikelijke wijze algemeen bekend. --3. Burgemeester en wethouders besluiten niet tot beëindiging casu quo op----zegging van de erfpacht, zolang niet ten minste twee maanden sedert dagte--kening van de in lid 2 bedoelde kennisgeving zijn verstreken. Gedurende de--ze termijn kunnen de erfpachter, de hypotheekhouder en andere belangheb --benden bezwaren tegen het voorstel bij burgemeester en wethouders inbren -gen. Het college van burgemeester en wethouders besluit met inachtneming -van de eventueel ingebrachte bezwaren. Indien burgemeester en wethoudersniet binnen een jaar na dagtekening van de kennisgeving, als bedoeld in lid 2,besluit tot beëindiging van de erfpacht, wordt het in lid 2 bedoelde voorstel ---geacht niet te zijn gedaan. ---------------------------------------------------------------4. Het besluit van burgemeester en wethouders bepaalt de dag, waarop de --erfpacht uiterlijk moet worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats -bij deurwaardersexploot en met inachtneming van een termijn van tenminstezes maanden. Deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht ----dagen tevens worden betekend aan de hypotheekhouder en aan anderen dieals beperkt gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht in de openbare regis--ters staan ingeschreven. -----------------------------------------------------------------5. Indien vóór de bij het besluit van burgemeester en wethouders vastgestel--de dag waarop de erfpacht zal eindigen de oorzaak van de vervallenverkla ---ring weggenomen wordt en vóór die dag bovendien aan de gemeente wordt -vergoed alle kosten, schade en rente als bedoeld in lid 1, in welk geval bur ---gemeester en wethouders de erfpachter daarvan kennisgeven, zijn aan het --besluit van burgemeester en wethouders en aan de erfpachter gedane op-----zegging geen verdere rechtsgevolgen meer verbonden. ---------------------------6. Indien de erfpacht eindigt volgens het bepaalde in dit artikel is de gemeen -te bevoegd daarvan te doen blijken in de openbare registers met verwijzing --naar het besluit van burgemeester en wethouders en naar de aan de erfpach-60107233/478071.9


- 246 -ter gedane opzegging. --------------------------------------------------------------------7. Indien, op de dag waarop de erfpacht eindigt, de grond, de opstallen en dewerken niet zijn ontruimd, kan de gemeente zonder nadere ingebrekestellingontruiming doen bewerkstelligen met inachtneming van door derden rechtmatigverkregen gebruiksrechten. ----------------------------------------------------------Artikel 23 - schadeloosstelling en oplevering bij beëindiging in verband met --tekortschieten in de nakoming. ----------------------------------------------------------1. Indien de erfpacht eindigt door beëindiging als bedoeld in artikel 22, mag --de erfpachter de opstallen, beplantingen en werken geheel noch gedeeltelijkwegnemen. ----------------------------------------------------------------------------------2. De erfpachter kan van de gemeente uitsluitend vergoeding van de waardevan het recht en de opstallen, beplantingen en werken vorderen, op basis vandit artikel bepaalde. ------------------------------------------------------------------------3. Vanaf de datum, waarop de erfpacht ingevolge het bepaalde in artikel 22 isgeëindigd, is de gemeente gerechtigd tot de opbrengst van eventuele verhu --ring, verpachting of ingebruikgeving en tot het gebruik van de grond en ko ----men alle belastingen en andere lasten, die op of wegens de eigendom en debebouwing van de grond worden geheven, ten laste van de gemeente. --------4. Tenzij met de erfpachter en hypotheekhouder anders is overeengekomen,is de gemeente verplicht binnen zes maanden na de dag waarop de erfpachtis geëindigd, een openbare verkoping volgens plaatselijke gebruiken en onderde gebruikelijke veilingvoorwaarden te doen houden van een op de grondmet de eventueel daarop staande opstallen, beplantingen en werken te vestigenerfpachtsrecht. Indien de bodem van het erfpachtsterrein verontreinigd is,mag de gemeente van de erfpachter verlangen dat het erfpachtsterrein eerstop kosten van de erfpachter wordt gereinigd. Het hiervoorbedoelde erfpachtsrechtzal worden gevestigd voor de resterende duur en onder de algemenevoorwaarden van de model-voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, aktevan vestiging en de akte(n) tot wijziging van de erfpachtsvoorwaarden, dievoor de erfpacht die vervallen is verklaard, hebben gegolden, zulks met inachtnemingvan door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. -----------5. De opbrengst van de verkoping wordt uitgekeerd aan de van zijn recht vervallenverklaarde erfpachter, na aftrek van al hetgeen aan de gemeente metbetrekking tot de erfpacht nog verschuldigd is en van de te haren laste komendekosten van de openbare verkoping. Een eventueel nog aanwezigewaarborgsom wordt hierbij eveneens verrekend. ------------------------------------6. Indien de erfpacht ten tijde van het recht met hypotheek was bezwaard,wordt in afwijking van lid 5 de opbrengst, na aftrek van al hetgeen aan degemeente met betrekking tot de erfpacht, de grond en de opstallen, beplantingenen werken nog verschuldigd is en van de te haren laste komende kostenvan de openbare verkoping aan de hypotheekhouder(s) uitgekeerd tot60107233/478071.9


- 247 -een door burgemeester en wethouders vast te stellen bedrag, gelijk aan hetbedrag, dat aan de hypotheekhouder(s) zou toekomen, indien het een verdelinggold van de koopprijs in geval van gerechtelijke verkoop van de erfpacht.Een daarna overblijvend bedrag van de opbrengst wordt uitgekeerd aan deerfpachter. -----------------------------------------------------------------------------------7. Zolang het erfpachtsterrein met de opstallen, beplantingen en werken nietter vrije beschikking van de gemeente is gesteld, is de gemeente bevoegd ---twintig procent (20%) van de uitkering ingevolge dit artikel achter te houden, -zulks behoudens door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. Uitslui --tend voor de toepassing van dit artikel worden met rechtmatige verkregen ----gebruiksrechten gelijkgesteld anderszins door derden verkregen gebruiks -----rechten, welke naar het oordeel van de gemeente geen bezwaren opleveren.Onverwijld nadat het erfpachtsterrein met opstellen, beplantingen en werkenter vrije beschikking van de gemeente is gesteld zal de gemeente het achter -gehouden deel van de gemeente van de uitkering voldoen. -----------------------8. Indien bij de openbare verkoping geen bod wordt gedaan of indien een ----prijs wordt geboden die niet toereikend is voor hetgeen de gemeente op ------grond van lid 5 mag afhouden, vervalt de verplichting tot gunning en is de ----gemeente niet tot enig uitkering verplicht. --------------------------------------------Artikel 24 - verlenging erfpachtstermijn ------------------------------------------------1. Ten minste tien jaar vóór de afloop van de erfpacht maakt de gemeente deerfpachter bij aangetekend schrijven op de afloopdatum van de erfpacht op ---merkzaam. Zij deelt daarbij mee dat: --------------------------------------------------a. zij na het verloop van deze termijn de vrije beschikking over het erfpachts--terrein wenst te hebben, of ---------------------------------------------------------------b. de erfpachter het recht heeft te verlangen dat de erfpacht met twintig jaar -wordt verlengd. -----------------------------------------------------------------------------2. In het geval bedoeld in het vorige lid onder b, alsmede in het geval dat -----geen kennisgeving als bedoeld in het vorige lid aan de erfpachter is verzon ---den, kan de erfpachter verlangen dat de erfpacht met twintig jaar wordt ver ---lengd. Een daartoe strekkend verzoek dient, uiterlijk negen jaar vóór het ver--loop van deze termijn, schriftelijk bij burgemeester en wethouders te worden -ingediend. -----------------------------------------------------------------------------------3. De gemeente is gehouden tot inwilliging van een verzoek als bedoeld in ---het vorige lid. De ten tijde van de indiening van het verzoek voor het erf -------pachtsterrein geldende erfpachtsvoorwaarden blijven gedurende de verlen----ging van de erfpacht van toepassing, met dien verstande dat de canon met --ingang van de verlenging wordt herzien overeenkomstig het bepaalde in arti--kel 3, lid 2, sub a tot en met d. ----------------------------------------------------------4. De verlenging van de erfpacht wordt, evenals de in het vorige lid bedoeldeherziening van de canon, bij notariële akte geconstateerd. -----------------------60107233/478071.9


- 248 -Artikel 25 - opstallen en oplevering bij einde recht na verloop van de erf -------pachtstermijn --------------------------------------------------------------------------------A1. Indien de erfpacht eindigt door verloop van de termijn, waarvoor het is ---verleend, en een nieuwe overeenkomst met de erfpachter niet wordt aange---gaan wegens gebrek aan overeenstemming doordat de gemeente de canon -hoger wenst te stellen dan hij zou zijn geworden, wanneer het een tussentijd -se herziening als bedoeld in artikel 3 zou betreffen, dan zullen de opstallen --door de gemeente worden overgenomen tegen een door deskundigen te be --palen bedrag. -------------------------------------------------------------------------------2. De deskundigen zullen bij taxatie van de waarde van de opstallen uitslui ---tend de verkoopwaarde in aanmerking nemen. Onder verkoopwaarde wordt -hier verstaan de vergoeding, welke voor de opstallen bedongen zou kunnen -worden, wanneer de vrijgekomen grond voor de gebruikelijke tijdsduur en on -der normale voorwaarden in erfpacht zou worden uitgegeven. -------------------3. De erfpachter dient de grond en de gebouwen, werken en beplantingen opde dag waarop de erfpacht eindigt ontruimd en zogenaamd bezemschoon, ---waaronder begrepen vrij van verontreinigingen, op te leveren. Onder vrij vanverontreinigingen wordt begrepen dat zich geen stoffen in de bodem mogen -bevinden die naar de dan – datum oplevering – geldende maatstaven scha ---delijk zijn te achten voor het milieu, rekening houdend met het ingevolge dezeerfpachtsvoorwaarden toegestane grondgebruik. De erfpachter is bevoegd ---gebouwen, werken en beplantingen die onverplicht zijn aangebracht, tot op --de dag waarop de erfpacht eindigt, weg te nemen. Hetgeen na de dag waar --op de erfpacht eindigt op of in het erfpachtsterrein wordt aangetroffen zal de -gemeente tot zich nemen, onverminderd haar recht om in geval van – al danniet door overmacht – tekortschieten van de erfpachter vergoeding van kos---ten, schade en interessen te eisen. ----------------------------------------------------4. Indien de in lid 3 bedoelde ontruiming niet heeft plaatsgevonden, kan de --gemeente de ontruiming van grond en opstallen en de werken doen bewerk --stelligen met inachtneming van door derden rechtmatig verkregen gebruiks ---rechten. --------------------------------------------------------------------------------------B1. Indien de erfpacht eindigt door verloop van de termijn, waarvoor het is ---verleend, en om andere redenen een nieuwe overeenkomst met de erfpach --ter niet wordt aangegaan, is de erfpachter verplicht binnen 6 maanden na ----eindiging van het recht het erfpachtsterrein, ontdaan van hetgeen zich daaropof daarin bevindt, inclusief bebouwing, beplantingen en werken, in behoorlijkestaat, waaronder ook begrepen wordt vrij van funderingen en verontreinigin---gen, vrij en onbezwaard wordt op te leveren. Onder vrij van verontreiniging --wordt begrepen dat zich geen stoffen in de bodem mogen bevinden die naarde dan – datum oplevering – geldende maatstaven schadelijk zijn te achten --voor het milieu, rekening houdend met het ingevolge deze erfpachtsvoor ------60107233/478071.9


- 249 -waarden toegestane grondgebruik. -----------------------------------------------------Hetgeen nadien op of in het terrein wordt aangetroffen zal de gemeente na --verkiezing tot zich mogen nemen of op kosten van de erfpachter mogen doenopruimen, onverminderd haar recht om vergoeding van kosten, schade en in -teressen te eisen. --------------------------------------------------------------------------2. In afwijking van het bepaalde in lid B. 1 kan de erfpachter ontheven wordenvan de verplichting om de opstallen te verwijderen en het terrein in behoorlij--ke staat op te leveren, mits hij in de gemeentekas stort een door burgemees -ter en wethouders te bepalen bedrag als waarborgsom voor de kosten van ---onderhoud, voor betaling van de op de stallen, beplantingen en werken druk -kende lasten en voor de kosten van verwijdering van de opstallen, beplantin--gen en werken. -----------------------------------------------------------------------------3. De gemeente aanvaardt, nadat de erfpacht is geëindigd, geen aansprakelijkheidvoor waardevermindering of tenietgaan van de opstallen, door welkeoorzaak ook ontstaan. ---------------------------------------------------------------------4. Wanneer de gemeente de grond met de opstallen wederom in erfpacht uit -geeft, of in eigendom overdraagt, brengt zij, ingeval zij daarbij voor de opstalleneen vergoeding ontvangt hierop en op de waarborgsom de te haren lastekomende kosten van het bepalen dier vergoeding, de kosten van het onder ---houd der opstallen en de betaalde lasten in mindering. Voor zover de vergoedingen de waarborgsom bedoelde kosten en lasten te boven gaan, wordt hetverschil aan de erfpachter uitgekeerd. Voor zover deze kosten en lasten de --vergoeding en de waarborgsom te boven gaan, vergoedt de erfpachter het ---verschil aan de gemeente. ---------------------------------------------------------------5. De gemeente is evenwel steeds bevoegd na het eindigen van de erfpacht -de opstallen te verwijderen. Voor zover de opbrengst van de verwijderde op --stallen en de waarborgsom de kosten van onderhoud en van verwijdering vande opstallen en de betaalde lasten te boven gaan, wordt het verschil aan de -erfpachter uitgekeerd. ---------------------------------------------------------------------6. Indien de gemeente bij nieuwe uitgifte of bij verkoop van het terrein voor --de opstallen geen vergoeding ontvangt, is het de erfpachter niet toegestaan -deze te verwijderen. De gemeente brengt de kosten van onderhoud en de betaalde lasten in mindering op de waarborgsom. Voor zover de waarborgsom -deze kosten en lasten te boven gaat, wordt het verschil aan de erfpachter uitgekeerd.Voor zover zij de waarborgsom te boven gaan, vergoedt de erfpachterhet verschil aan de gemeente. ------------------------------------------------------C. Op de uitkering van de in dit artikel bedoelde vergoeding, is het bepaalde -bij de leden 3 tot en met 6 van artikel 21 van overeenkomstige toepassing. ---D. Indien de erfpacht eindigt volgens het bepaalde in dit artikel is de gemeentebevoegd daarvan te doen blijken in de openbare registers met verwijzing, -althans voor zover van toepassing, naar het besluit van burgemeester en -----60107233/478071.9


- 250 -wethouders en naar de aan de erfpachter gedane opzegging.” ------------------Artikel 26 - opheffing krachtens gerechtelijke uitspraak ----------------------------Tenzij de rechter anders bepaalt, is artikel 25 van dit model van erfpachts-----voorwaarden van overeenkomstige toepassing, indien de rechter op grond ---van artikel 97 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek de erfpacht tussentijds -opheft. ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 28 – domiciliekeuze ---------------------------------------------------------------Indien de erfpachter niet binnen de gemeente woonachtig is of kantoor houdt,is hij verplicht met betrekking tot de erfpacht bij de akte domicilie te kiezenbinnen de gemeente ten kantoor van een aldaar gevestigde notaris. Zolangde keuze van een ander domicilie binnen de gemeente niet ter kennis van degemeente is gebracht, blijft het oude domicilie gelden en wordt ook de nieuweerfpachter geacht aldaar domicilie te hebben gekozen. ----------------------------Artikel 29 - notariële akten ---------------------------------------------------------------1. De akte van vestiging, de akte van splitsing van de erfpacht - splitsing inappartementsrechten daaronder begrepen - en de akten tot wijziging van decanon, de erfpachtstermijn en/of de voorwaarden moeten worden gepasseerdvoor een in de gemeente Schiedam standplaats hebbende notaris. -------------2. Aan de gemeente moet desgewenst een afschrift worden verstrekt van deakte van vestiging, de akte van splitsing, de akte tot wijziging van de canon,de erfpachtstermijn en/of de voorwaarden, en van de akte van overdracht ofinbreng van de erfpacht. ------------------------------------------------------------------3. De kosten met betrekking tot de gronduitgifteovereenkomst, de akte vanvestiging, de afschriften, de kadastrale uitmeting benevens de kosten enrechten van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende akten worden, door deerfpachter gedragen. ----------------------------------------------------------------------4. Eventuele overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting zijn voor rekeningvan de erfpachter.” -------------------------------------------------------------------------afkoop canon -------------------------------------------------------------------------------De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat de erfpachter tekennen heeft gegeven gebruik te maken van de mogelijkheid om de jaarlijksverschuldigde canon voor een periode van vijftig (50) jaar af te kopen, dit terekenen vanaf de ingangsdatum van het recht. --------------------------------------Bijzondere bedingen voorkomende in de aan de onderwerpelijke akte tengrondslag liggende overeenkomst en woordelijk luidende als volgt: -------------1. Het erfpachtterrein is bouwrijp, derhalve is artikel J lid 4d niet van toepassing.------------------------------------------------------------------------------------------a. De erfpachter dient na aflevering van de grond door de gemeente en na deheiwerkzaamheden te hebben verricht, nog een leeflaag aan te brengen, welkeleeflaag vervolgens in tact dient te blijven. Deze leeflaag dient als volgt teworden aangebracht: ----------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 251 -- onder de bebouwing behoeft geen schone leeflaag aanwezig te zijn mitseen aaneengesloten betonvloer en geen kruipruimte wordt aangelegd. Ondereen kruipruimte behoort 0,5 m multifunctioneel dan wel milieuhygiënischgeschikt zand aanwezig te zijn; -------------------------------------------------------- onder bestrate gedeelten dient een laag functioneel of multifunctioneel zandaanwezig te zijn van minimaal 0,5 m. In geval van asfalt of betonverhardingis een leeflaag niet noodzakelijk; ------------------------------------------------------ huisaansluitingen dienen in multifunctioneel zand te liggen. Onder de aansluitingendient eveneens multifunctioneel zand (0,25 m) te liggen en 0,5 m(hergebruiks)grond; ---------------------------------------------------------------------- ter plaatse van groenvoorzieningen kan worden volstaan met een leeflaagvan 0,75 m, bestaande uit multifunctioneel zand (0,25m) en 0,5 m (licht verontreinigde)hergebruiksgrond; -------------------------------------------------------- tussen de leeflaag en het oorspronkelijke maaiveld dient een regulerendelaag te worden aangebracht zodanig dat het materiaal van de leeflaag nietvermengd met de onderliggende grond; --------------------------------------------- al het toe te passen functionele en multifunctionele zand en/of grond dientvergezeld te gaan van een analysecertificaat. De kwaliteitsgegevens moetenworden overlegd aan de gemeente Schiedam; -------------------------------- de bij bouwwerkzaamheden vrijkomende grond die niet op locatie kan wordenhergebruikt dient op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze te wordenafgevoerd. Bewijzen hiervan moeten aan de gemeente Schiedam wordentoegezonden; ------------------------------------------------------------------------ bij de bouwwerkzaamheden dient er rekening mee te worden gehouden dater in verontreinigde grond wordt gewerkt. Er dient te worden gewerkt conformde voorschriften AI-22 van de Arbeidsinspectie “Werken met verontreinigdegrond”. Direct na het aanbrengen van de leeflaag zal de gemeenteSchiedam hiervan in kennis worden gesteld. De gemeente is gerechtigdeen en ander te controleren. Voorts zal de erfpachter na afloop van debouwwerkzaamheden een rapport (doen) opstellen en naar de gemeente(grondeigenares) zenden in welk rapport dient te zijn omschreven dat doormiddel van boringen gecontroleerd is dat de leeflaag op de juiste wijze isgerealiseerd, welk rapport als nulsituatie zal dienen. ------------------------------ In verband hiermede dient het erfpachtterrein zodanig toegankelijk te zijn,dat controle werkzaamheden op eenvoudige wijze verricht kunnen worden.b. Het is de erfpachter niet toegestaan op het erfpachtterrein zonder toestemmingvan de gemeente Schiedam grond te (doen) verzetten. De kostenvoortvloeiende uit het grondverzet komen voor rekening van de (aspirant-)erfpachter. ----------------------------------------------------------------------------------c. Het risico van uitsluitend ten tijde van de uitgifte in de bodem aanwezigebodemvervuiling blijft van de gemeente. ----------------------------------------------60107233/478071.9


- 252 -d. De erfpachter aanvaardt uitdrukkelijk alle uit deze bijzondere erfpachtvoorwaardevoortvloeiende lasten, beperkingen en verplichtingen. --------------2. Aspirant-erfpachter is aan de gemeente een bijdrage verschuldigd van ƒ27,00 – (€ 12,25) per m² b.v.o. (exclusief b.t.w.). Deze bijdrage is een doorbelastingvan de door de gemeente aan de Stadsregio Rotterdam - op grondvan “Omslagverordening” van de Stadsregio Rotterdam (vastgesteld op 1 november1995) - te betalen omslag. Gelet op het bepaalde in artikel 1, lid 1,bedraagt de totaal door de aspirant-erfpachter te betalen bijdrage ƒ 241.650,-- (€109.656,--). -----------------------------------------------------------------------------Indien de omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting verschuldigd (zullen)zijn, komen deze belastingen ten laste van de aspirant-erfpachter, ook alsdeze verschuldigd is (zijn) als gevolge van een naheffing van de belastinginspecteur.-------------------------------------------------------------------------------------De bijdrage dient uiterlijk op de dag, waarop de akte van vestiging van deerfpacht wordt gepasseerd, te zijn voldaan. Indien aspirant-erfpachter meerdan 8.950 m² b.v.o. in erfpacht afneemt dan zal verrekening van de bijdrageplaatsvinden. Die hieruit voortvloeiende betalingen dienen binnen 14 dagenna factuurdatum te hebben plaatsgevonden. -----------------------------------------3. De uitgifteprijs is gebaseerd op de bouw van één kantoorgebouw met in totaal8.950 m² b.v.o. Mocht bij de indiening van de aanvraag bouwvergunningblijken dat de kantoorgebouwen of het tussengebouw een grotere omvang ---hebben dan waarvan nu wordt uitgegaan, dan zal de uitgifteprijs conform -----worden aangepast. De vordering tengevolge hiervan zal verschuldigd zijn ----door en gevorderd worden van aspirant-erfpachter ook indien en voorzover --de eigendom van de gebouwen geheel of gedeeltelijk tussentijds is overge ---dragen aan een derde. --------------------------------------------------------------------4. Het erfpachtterrein bevindt zich binnen de invloedsfeer van een waterke----rende dijk. Terzake gelden de bepalingen van Delflands Algemene Keur van -het Hoogheemraadschap Delfland te Delft. Bij het uitvoeren van de werk ------zaamheden dient aspirant-erfpachter zicht te verzekeren van de toestemmingen/of benodigde vergunningen van het Hoogheemraadschap. -------------------5. Na de datum waarop het college van burgemeester en wethouders tot uit --gifte van de grond heeft besloten, moeten ter goedkeuring van genoemd col--lege het op grond te stichten gebouw A binnen twee jaren en de parkeerga ---rage uiterlijk binnen vier jaren voor gebruik gereed zijn en de onbebouwd blij -vende grond overeenkomstig de bestemming zijn aangelegd en afgeschei ----den. -------------------------------------------------------------------------------------------6 a. De gemeente verleent aspirant-erfpachter ingevolge artikel 18 lid 1 van -het model van erfpachtvoorwaarden toestemming tot splitsing in apparte ----mentsrechten. Voordat de akte van splitsing in appartementsrechten wordtgepasseerd, dient aspirant-erfpachter aan de gemeente een (niet-bindend)60107233/478071.9


- 253 -voorstel te doen voor de verdeling van de canon over de te vormen appar --tementsrechten. De gemeente stelt vervolgens vast op welke wijze de ca ---non zal worden gesplitst. In de akte van splitsing dienen de voorwaarden --als omschreven in artikel 18 lid 4 van het model van erfpachtvoorwaarden -te worden opgenomen. De toestemming wordt verleend onder de voor-------waarde dat aspirant-erfpachter de notaris, die het notarieel transport ver ----zorgt, opdraagt de gemeente binnen een maand na het notariële transport -een kopie van de akte toe te zenden. ------------------------------------------------b. In elke splitsingsakte dient het navolgende te worden vastgelegd: -----------De splitsing in appartementrechten heeft betrekking op het gebouw met toe --behoren waartoe o.a. het betreffende erfpachtrecht behoort. Voor kwesties --betreffende het recht van erfpacht, waaronder o.m. begrepen onderhandelin--gen met betrekking tot herziening en mogelijke afkoop van de canon of ver ---lenging van het recht, zal het erfpachtrecht telkens als geheel worden be------schouwd. De op te richten vereniging van eigenaren is daarbij het aan ---------spreekpunt voor de gemeente (erfverpachtster). Onverminderd de gedeeltelijkeaansprakelijkheid van de afzonderlijke appartementeigenaren voor de na--koming van verplichtingen van de vereniging van eigenaren, waartoe o.a. be -hoort de canonverplichting, is de vereniging van eigenaren de ter zake eerst -aangesprokene. Derhalve zal de vereniging van eigenaren in verband met ---toekomstige canonbetaling worden opgenomen in de debiteurenadministratievan de gemeente (erfverpachtster). ----------------------------------------------------7. De gemeente verleent ingevolge artikel 16 lid 1 van het model van erf-------pachtvoorwaarden aan aspirant-erfpachter toestemming tot overdracht van --gedeelten van het recht van erfpacht aan de eerstvolgende erfpachter. Bij ----volgende overdrachten door individuele erfpachters is voor verkoop van het -verworven recht voor elke overdracht opnieuw de toestemming van de ge -----meente vereist. Voordat de akte van overdracht wordt gepasseerd, dient aspirant-erfpachter aan de gemeente een (niet-bindend) voorstel te doen voor deverdeling van de canon over de gedeelten van het erfpachtrecht die betrek ---king hebben op de over te dragen gedeelten van het erfpachtrecht. De toe ----stemming wordt verleend onder de voorwaarde dat aspirant-erfpachter de notaris,die het notarieel transport verzorgt, opdraagt de gemeente binnen een -maand na het notariële transport een kopie van akte toe te zenden. ------------Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en kettingbedingen ------------------Bij deze wordt gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid van verbou----wing, voor het hebben, houden en onderhouden, vervanging daaronder be----grepen, van een luifel, zulks ten dienste van het bij de onderwerpelijke akte inerfpacht uitgegeven perceelsgedeelte (heersend erf) en ten laste van het -----aangrenzende perceelsgedeelte (lijdend erf) eveneens kadastraal bekend alsgemeente Schiedam, sectie N nummer 779 gedeeltelijk. Bij deze wordt opge -60107233/478071.9


- 254 -legd, en aanvaard de navolgende kwalitatieve verplichting. Onder de bebou --wing worden door de naamloze vennootschap genaamd: Het Openbaar NutsbedrijfSchiedam N.V. kabels en leidingen aangebracht, die in eigendom en --onderhoud blijven bij Het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam N.V. Naast de te --realiseren bebouwing, door het perceel heen, bevinden zich kabels en leidin -gen en dergelijke ten behoeve van bijvoorbeeld telecommunicatie, gas, wateren elektravoorzieningen ten behoeve van de openbare verlichting. Aan de ---erfpachter wordt de kwalitatieve verplichting opgelegd om te dulden dat ka----bels, leidingen, versterkerkasten, laagspanningskasten en lichtmasten en ----dergelijke worden aangelegd, gehouden, onderhouden en vervangen in, op ofboven het in erfpacht verkregen perceel. ----------------------------------------------Voor het plegen van onderhoud aan kabels, leidingen en dergelijke geldt, datde erfpachter(s) van het (de) lijdende erf(erven) toestemming dient (dienen) -te verlenen aan de hiervoor aangezochte personen. De erfpachter(s) is/zijn --verplicht de toegang naar de ruimte onder het gebouwde vrij te houden. ------Voldoening/verrekening diverse bedragen --------------------------------------------Door de erfpachter is heden aan de gemeente voldaan hetgeen hij met betrekkingtot het onderhavige erfpachtsterrein aan de gemeente op grond vandeze akte verschuldigd is, dit onder verrekening van de reeds in handen vande gemeente voldane waarborgsom, zijnde: -----------------------------------------a. de verschuldigde rente over de periode vijftien augustus tweeduizend een(15-08-2001) tot heden ad. een honderd twee en dertig duizend een honderdvijf en tachtig euro en zeven en zestig eurocent (€ 132.185,67), -----------------b. de verschuldigde afkoopsom ad een miljoen zeven honderd zes en tachtigduizend negen honderd zeven en vijftig euro (€ 1.786.957,00), de over de afkoopsomverschuldigde omzetbelasting ad drie honderd negen en dertig duizendvijf honderd een en twintig euro en drie en tachtig eurocent (€339.521,83) ---------------------------------------------------------------------------------c. de verschuldigde bijdrage “omslagverordening” ad. een honderd negen duizendzes honderd zes en vijftig euro (€ 109.656,00) --------------------------------d. de over de sub c. genoemde bijdrage verschuldigde omzetbelasting ad ----twintig duizend acht honderd vier en dertig euro en vier en zestig eurocent (€20.834,64) -----------------------------------------------------------------------------------Voor welke betalingen bereids kwijting is verleend zonder enig voorbehoud.”.Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------“slotbepaling --------------------------------------------------------------------------------Ten aanzien van het onder b vermelde registergoed, te weten: ------------------het eenhonderdentweeënveertig/driehonderdenzevenenvijftigste onverdeeldeaandeel in een perceel bouwterrein, gelegen te Schiedam aan/nabij de KarelDoormanweg bestemd voor de bouw van een, gebouwde, parkeervoorzieningmet, na realisatie in totaal drie honderd zeven en vijftig (357) parkeerplaat ----60107233/478071.9


- 255 -sen, waarvan aan de erfpachter, krachtens deze uitgifte in erfpacht, zullen ---toekomen een honderd twee en veertig (142) parkeerplaatsen, en voor de ----aanleg en instandhouding van daarbij horende paden en groenvoorziening, --uitmakende het kadastrale perceel der gemeente Schiedam sectie N nummer779 gedeeltelijk, voor het in erfpacht uit te geven gedeelte, en die gedeelten -welke bij afzonderlijke akten tezamen met de gebouwen aangeduid op voor --melde tekening met de letter B en C zullen worden uitgegeven, groot onge----veer drie en tachtig are en drie en zeventig centiare (83.73 a), ------------------zijn de gemeente en de erfpachter overeengekomen, en leggen mitsdien bij -deze vast zodat dit feit ook voor derden kenbaar is en mitsdien een zakelijkewerking heeft: -------------------------------------------------------------------------------dat de ontwikkelings- en/of de exploitatiekosten, dan wel de revenuen, nim ---mer voor rekening/ten gunste van de gemeente komen, doch dient te wordengedragen/dient toe te komen door/aan de erfpachter en de (toekomstige) erf -pachters van de op de tekening aangegeven gebouwen met de letters b en c.In de desbetreffende akten zal er ten aanzien van het in erfpacht uit te gevenperceelsgedeelte “parkeren en groen” een dusdanig onverdeeld aandeel in --erfpacht worden uitgegeven dat er na de “laatste” uitgifte in erfpacht een “ge -hele onverdeeldheid” ontstaat; ----------------------------------------------------------dat er in het kader van de beheersbaarheid en exploitatie van deze “onver ----deeldheid” door de onderhavige en toekomstige erfpachters een beheers -----overeenkomst zal worden aangegaan.”. -----------------------------------------------2. de in de akte van vestiging erfpacht van toepassing verklaarde algemene -erfpachtbepalingen. ------------------------------------------------------------------------3. de akte van splitsing in appartementsrechten op dertig juni tweeduizend ---drie, voor Mr. A. Groeneveld, notaris te Schiedam, verleden, van welke akte -een afschrift zal worden ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Open -bare Registers te Rotterdam, daaronder begrepen het in die akte van splitsingvastgestelde reglement, in welke akte onder meer staat vermeld: ---------------“Bepaling ten aanzien van het betreden van elkaars prive-gedeelte -------------De volmachtgevers zijn, totdat hiervan met algehele overeenstemming van --wordt afgeweken, overeengekomen dat het gebruik van de ontstane appar----tementsrechten, en de daarmee verband houdende parkeerplaatsen, op eendusdanige wijze zal worden beheerd dat het de gebruikers van de ontstane --appartementsrechten/parkeerplaatsen vrij zal zijn een willekeurige plaats in --gebruik te nemen, dit evenwel met inachtname van het "toegewezen" aantal -plaatsen. In verband hiermede is het de eigenaren, over en weer, toegestaanom elkaars privegedeelte te (laten) betreden voorzover dit verband houdt methet bereiken/verlaten van de ingenomen parkeerplaats. Tevens is het hen ----over en weer toegestaan om elkaars privé-gedeelte te (laten) betreden ten----einde onderhoudswerkzaamheden te (laten) verrichten aan de rijbanen, belet60107233/478071.9


- 256 -teringen en belijningen daarvan. --------------------------------------------------------Bepaling ten aanzien de appartementsrechten "parkeren" en de aan de vol ---machtgevers in erfpacht toebehorende, hiervoor omschreven, bedrijfsgebou--wen -------------------------------------------------------------------------------------------1. De respectievelijke volmachtgevers, en een opvolgende rechtverkrijgende,zijn/is verplicht om te allen tijde over te dragen en te leveren het apparte ------mentsrecht “parkeren" en het aan hem in erfpacht toebehorende, hiervoor ----omschreven, "bedrijfsgebouw". ----------------------------------------------------------Deze zijn derhalve onlosmakelijk met elkaar verbonden. --------------------------2. Deze verplichting en die voortvloeiende uit de onder 1 bedoelde verplich ---ting en de verplichtingen als hierna bedoeld onder 3 zullen aan de opvolgen--de rechtverkrijgende worden opgelegd als zogenaamde kwalitatieve verplich -tingen in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, zodat deze ver -plichtingen bij overdracht van rechtswege op de rechtverkrijgende(n) over-----gaan. -----------------------------------------------------------------------------------------3. Indien de bedoelde verplichtingen, welke de volmachtgevers bij deze overen weer opleggen en aanvaarden, niet als kwalitatieve verplichtingen in de ---zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden opgelegd, ---zijn de respectievelijke volmachtgevers verplicht de betreffende bepalingen -alsmede de onderhavige - bij wijze van kettingbeding in elke leveringsakte ofakte van vestiging van een beperkt gebruiksrecht op te leggen aan rechtver --krijgenden, op straffe van verbeurte aan de overige deelgenoten in het appartementencomplexvan een direct opeisbare boete van de waarde van de ------koopsom, dan wel een boete ter hoogte van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00)indien de overeengekomen koopsom lager is. ---------------------------------------Bepaling met betrekking tot de verhuur van (een deel van) de appartements --rechten, indien de verhuur plaatsvindt zonder gelijktijdige verhuur van (delenvan) het aan de volmachtgevers in erfpacht toebehorende bedrijfsgebouw ----aan dezelfde huurder ----------------------------------------------------------------------De volmachtgevers (deelgenoten) zijn voorts overeengekomen en leggen bij -deze vast, niet alleen voor zich maar ook voor hun eventuele toekomstige ----huurders (welke huurders het gemaakte beding in de te sluiten huurovereen--komst dienen te aanvaarden): -----------------------------------------------------------dat zij (hier mede bedoeld de toekomstige huurders) bij (gedeeltelijke) ver ----huur van het aan hen in erfpacht/huur toebehorende appartementsrecht zon--der tot gelijktijdige (gedeeltelijke) verhuur van het aan hen in erfpacht toebe --horende bedrijfspand aan dezelfde huurder over te gaan, dit (deel van het) ---appartementsrecht eerst schriftelijk te huur aan dienen te bieden aan de ove -rige deelgenoten/huurders, zulks onder opgave van de huurprijs en onder ----vermelding van de voorwaarden alvorens tot verhuur aan derden over te kun -nen gaan. ------------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 257 -Na ontvangst van de aanbieding zijn de overige deelgenoten/huurders ver ----plicht om binnen een maand na ontvangst van deze aanbieding schriftelijk teverklaren of zij van het aanbod gebruik wensen te maken. ------------------------Indien de deelgenoten/huurders verklaard hebben van het aanbod tot huur ---gebruik te willen maken dan zal de huur ingaan op een in nader overleg vastte stellen tijdstip. ---------------------------------------------------------------------------Indien de deelgenoten/huurders te kennen hebben gegeven (het deel van) ---het appartementsrecht niet te willen huren tegen de vastgelegde prijs en on --der de gestelde voorwaarden dan zal de aanbiedende deelgenoot/huurder ---bevoegd zijn dit (deel van) het appartementsrecht, na voormelde mededeling,aan derden te verhuren, doch niet tegen een lagere prijs of op minder bezwarendevoorwaarden dan waartegen de overige deelgenoten/huurders be -------reid/in de gelegenheid waren het (deel van het) appartementsrecht te huren.Indien de aanbiedende deelgenoot/huurder het (deel van het) appartements --recht tegen een lagere prijs of op minder bezwarende voorwaarden wenst teverhuren, dan is hij verplicht om de overige deelgenoten/huurders wederom -aan te bieden te huren tegen die lagere prijs en op die minder bezwarende --voorwaarden. -------------------------------------------------------------------------------Bij niet (gehele danwel gedeeltelijke) nakoming door de aanbiedende deelgenoot/huurdervan de aan hem opgelegde verplichting(en) verbeurt hij een directopeisbare boete van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) onverminderd hetrecht van de overige deelgenoten/huurders om verdere kosten en schaden teverhalen. -------------------------------------------------------------------------------------Ingeval de hiervoor geschetste te huur aanbieding zich voordoet en de overigedeelgenoten zijn bereid om (een deel van) het appartementsrecht te hurendan zal verhuur in onderling overleg en in redelijkheid plaatsvinden, evenwelmet dien verstande dat de verhurende deelgenoot geen verhuurbare plaatsenoverhoudt. -----------------------------------------------------------------------------------1. De hiervoor vermelde verplichtingen worden opgelegd als zogenaamdekwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek,zodat deze verplichtingen bij overdracht van rechtswege op de rechtverkrijgenden/huurdersvan de deelgenoten overgaan. ----------------------------2. Indien de bedoelde verplichtingen niet als kwalitatieve verplichting in de zinvan artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek kan worden opgelegd, is de toekomstigekoper verplicht de betreffende bepalingen - alsmede de onderhavige- bij wijze van kettingbeding in elke leveringsakte of akte van vestiging vaneen beperkt gebruiksrecht op te leggen aan rechtverkrijgenden, op straffe vanverbeurte van voormelde boete aan de overige deelgenoten.”. -------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------“dat voor de in de onderhavige akte vervatte splitsing in appartementsrechtentoestemming is gegeven door de gemeente Schiedam, blijkende hiervan uit60107233/478071.9


- 258 -een schrijven de dato twintig juni tweeduizend drie (20-06-2003) kenmerkVg3.25-IV-1, welk schrijven door de comparante namens de volmachtgeversvoor akkoord is ondertekend en vervolgens aan deze akte is gehecht, ---------in welk schrijven onder meer de navolgende voorwaarden zijn gesteld: --------1. De splitsing in appartementrechten heeft betrekking op het gebouw mettoebehoren waartoe o.a. het betreffende in gezamenlijke eigendom toebehorendeerfpachtrecht behoort. Voor kwesties betreffende het recht van erfpacht,waaronder onder meer begrepen onderhandelingen met betrekking totherziening en mogelijk afkoop van de canon of verlenging van het recht, zalhet erfpachtrecht telkens als geheel worden beschouwd. De op te richtenvereniging van eigenaars is daarbij het aanspreekpunt voor de GemeenteSchiedam (erfverpachtster). Onverminderd de gedeeltelijke aansprakelijkheidvan de afzonderlijke appartementeigenaars voor de nakoming van de verplichtingenvan de vereniging van eigenaars, waartoe o.a. behoort de canonverplichting,is de vereniging van eigenaars de terzake eerst aangesprokene.Derhalve zal de vereniging van eigenaars in verband met toekomstige canonbetalingworden opgenomen in de debiteurenadministratie van de GemeenteSchiedam (erfverpachtster). -------------------------------------------------------------2. De administratieve toerekening van de canon aan afzonderlijke apparte ----mentrechten dient op duidelijke wijze, bij voorkeur de wijze waarop ook andereschulden en kosten aan de afzonderlijke appartementeigenaars worden ---toegerekend, in de splitsingsakte te worden opgenomen, zodanig dat in gevalvan vaststelling van een nieuwe canon automatisch vast ligt welke nieuwe ---bedragen aan de afzonderlijke appartementeigenaars moeten worden toege--rekend. ---------------------------------------------------------------------------------------3. Verder dient in de akte van splitsing te zijn opgenomen dat: ------------------a. een appartementrecht niet zonder toestemming van de gemeente mag -----worden overgedragen of toebedeeld; --------------------------------------------------b. een appartementrecht niet zonder toestemming van de gemeente mag -----worden gesplitst door overdracht of toedeling van het appartementrecht op --een gedeelte van de zaak. ---------------------------------------------------------------4. Een kopie van deze brief dient door de gezamenlijke erfpachters voor ak---koord te worden ondertekend en aan de splitsingsakte te worden gehecht enmee te worden ingeschreven in de daarvoor bestemde openbare registers. --5. De voorwaarden waaronder onderhavige splitsing plaatsvindt dienen te ----worden vastgelegd door de Gemeente Schiedam mee te laten compareren inde splitsingsakte. ---------------------------------------------------------------------------6. De notaris die de notariële akten passeert, dient de gemeente zo spoedig -mogelijk na het passeren van elke akte een afschrift van de akte aan de ge ---meente te verstrekken. --------------------------------------------------------------------7. Deze toestemming is geldig tot en met 30/09/2003 waarna van deze toe----60107233/478071.9


- 259 -stemming geen gebruik meer kan worden gemaakt. --------------------------------Tot slot meld ik dat de gemeente in deze optreedt als (bloot) grondeigenaar. -Uit hetgeen in deze brief wordt geschreven mogen geen conclusies worden --getrokken ten aanzien van eventuele publiekrechtelijke aspecten.”. ------------Registergoed C.5.14 (Mineurslaan 20, Utrecht) ----------------------------------Verkoper 23 verklaart dat het Registergoed C.5.14 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Utrecht op negenentwintig december negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4, deel 11221, nummer47, van een afschrift van een akte van levering, op achtentwintig decembernegentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer,notaris te Utrecht. --------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed C.5.14 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“ERFPACHTSVOORWAARDEN --------------------------------------------------------Op het verkochte is van toepassing het bepaalde in: -------------------------------voormelde titel van aankomst, in welke akte onder meer staat vermeld: -------“Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------De Staat mag het in erfpacht uitgegeven goed uitsluitend gebruiken voor eenexpeditieknooppunt met grond ten behoeve van de postdienst. Wijziging vandeze bestemming is mogelijk met toestemming van N.S. --------------------------Artikel 6. -------------------------------------------------------------------------------------1. Zonder schriftelijke toestemming van N.S. is het de Staat verboden: --------a. het erfpachtsrecht geheel of gedeeltelijk te vervreemden of in te brengen; -b. op het erfpachtsgoed of erfpachtsrecht zakelijke rechten te vestigen. -------2. Deze toestemming door N.S. zal uitsluitend kunnen worden geweigerd, in--dien een hieruit voortvloeiende nieuwe bestemming bezwarend moet wordengeacht voor de uitvoering van de spoorwegdienst. ----------------------------------Artikel 7. -------------------------------------------------------------------------------------In geval van faillissement van de door N.S. erkende opvolger in de eigendomvan het erfpachtsrecht heeft N.S. het recht de erfpacht op te zeggen tegen ---zodanig tijdstip als N.S. zal verkiezen. -------------------------------------------------Verrekening van reeds betaalde canons zal hierbij niet plaatsvinden. ----------Artikel 8. -------------------------------------------------------------------------------------Erfdienstbaarheden mogen op het in erfpacht uitgegeven goed eerst wordengevestigd na overeenstemming tussen partijen. -------------------------------------Artikel 9. -------------------------------------------------------------------------------------Indien de Staat na behoorlijke ingebrekestelling door N.S., in gebreke blijft ---enige bepaling van deze overeenkomst na te komen, is N.S. bevoegd het erfpachtsrechttegen zodanig tijdstip te doen eindigen als N.S. zal verkiezen. ---60107233/478071.9


- 260 -Verrekening van reeds betaalde canons zal hierbij niet plaatsvinden. ----------Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------------Bij het eindigen van het recht door opzegging door N.S. ten gevolge van in ---gebrekeblijving van de Staat of ten gevolge van faillissement of ingebrekeblij -ving van de nieuwe erfpachter, indien het onderhavige erfpachtsrecht door deStaat is overgedragen zal, naar keuze van N.S. het op het erfpachtsterrein ---gestichte geheel of gedeeltelijk in volle en vrije eigendom aan N.S. overgaan,dan wel op aanwijzing van N.S., door en voor rekening van de Staat of nieu --we erfpachter, indien het onderhavige erfpachtsrecht door de Staat is over----gedragen geheel of gedeeltelijk moeten worden gesloopt. In deze gevallen isN.S. geen enkele vergoeding verschuldigd. ------------------------------------------Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------Indien de Staat, N.S. of beiden het erfpachtsrecht binnen de termijn van ne ---genennegentig jaren wenst/wensen te beëindigen, zullen partijen te rade -----gaan ter regeling van de gevolgen van deze tussentijdse beëindiging. ---------Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------------Indien de Staat het erfpachtsrecht, na verloop van de termijn van negenennegentigjaren, voor een bepaald tijdvak wenst te verlengen, zal hij tenminsteeen jaar voor het verstrijken van de termijn van negenennegentig jaren eenschriftelijk verzoek daartoe bij N.S. moeten indienen. Indien de door de Staatgewenste verlenging alsdan door N.S. wordt geweigerd, dan wel omtrent denieuwe erfpachtstermijn – welke ten hoogste negenennegentig jaren zal zijn –en/of de nieuwe erfpachtsvoorwaarden – welke voor geen van beide partijenbezwaarlijker mag dan de in deze overeenkomst vastgestelde – geen overeenstemmingtussen partijen wordt bereikt, zal N.S. aan de Staat vergoedende op dat tijdstip door partijen in onderling overleg vast te stellen waarde vande erfpachtsgrond en van de daarop gestichte opstallen, alsmede, doch uitsluitendindien op dat tijdstip de Staat (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafieen Telefonie) nog erfpachter is, de eventuele bedrijfsschade die de Staat(Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) lijdt door het niet verlengenvan de erfpacht. -------------------------------------------------------------------Artikel 13. ------------------------------------------------------------------------------------Indien de Staat het erfpachtsrecht na het verstrijken van de termijn van negenennegentigjaren niet wenst te verlengen, zal, naar keuze van N.S., hetop het erfpachtsterrein gestichte geheel of gedeeltelijk in volle en vrije eigendomaan N.S. overgaan danwel, op aanwijzing van N.S., door en voor rekeningvan de Staat geheel of gedeeltelijk moeten worden gesloopt. In elk vandeze gevallen zal N.S. aan de Staat vergoeden de waarde die op dat tijdstipaan de voormalige erfpachtsgrond moet worden toegekend. Indien N.S.wenst dat hetgeen door de Staat op het terrein is gesticht geheel of gedeeltelijkaan N.S. in eigendom overgaat, zal N.S. tevens vergoeden de waarde die60107233/478071.9


- 261 -op dat moment aan de door N.S. te verkrijgen opstal(len) moet worden toegeschreven.Bedoelde waarden zullen door partijen in onderling overleg wordenvastgesteld. ----------------------------------------------------------------------------Artikel 14. ------------------------------------------------------------------------------------De Staat vrijwaart N.S. en haar personeel voor alle vergoedingen en kosten,schaden en interessen, waaronder vorderingen van derden ter zake van deaan deze derden toegebrachte schade, indien en voorzover deze zijn veroorzaaktof toegenomen door maken, hebben, gebruiken, onderhouden, vernieuwen,wijzigen of opruimen van de op het in erfpacht gegeven onroerendgoed te stichten opstallen of waartoe N.S. ingevolge het bepaalde bij artikel1405 van het Burgerlijk Wetboek wegens de gehele of gedeeltelijke instortingvan de op de in erfpacht uitgegeven grond staande opstallen moet wordenveroordeeld. Enzovoorts. -----------------------------------------------------------------Artikel 16. ------------------------------------------------------------------------------------In het erfpachtsrecht wordt tevens begrepen geacht de bij ongeveer kilometer35.850 volgens de huidige kilometrering van de spoorweg Amsterdam- --------Arnhem gelegen stalen hefbrug over de Kruisvaart, waarbij alle rechten en ---verplichtingen aan de Staat overgaan, en in het bijzonder de door de ge -------meente Utrecht opgelegde verplichtingen. Alle kosten, voortvloeiende uit dieverplichtingen, alsmede alle kosten voortvloeiende uit de door de gemeente -Utrecht aan N.S. op te leggen verplichtingen ter zake van de kade en kruis ---vaart, voor zover gelegen op casu quo grenzend aan het erfpachtsterrein, ----komen voor rekening van de Staat. ----------------------------------------------------Artikel 17. ------------------------------------------------------------------------------------Opzeggingen of aanzeggingen ingevolge deze erfpachtsovereenkomst zullendoor partijen per aangetekende brief worden gedaan. Als dagtekening geldt -daarbij de datumstempel, welke ten postkantore op het bewijs van verzendingwerd geslagen. -----------------------------------------------------------------------------Artikel 18. ------------------------------------------------------------------------------------a. De tussen partijen op tweeëntwintig juli respectievelijk zeven augustus ne -gentienhonderd vijfentachtig gesloten overeenkomst “Overeenkomst EKP ----Utrecht” is integraal op deze erfpachtsovereenkomst van toepassing.” ---------b. de tussen verkoper en NS overeengekomen clausule in verband met een -mogelijke bestemmingswijziging van de erfpacht, welke clausule als -----------Bijlage 2 aan deze akte wordt gehecht. -----------------------------------------------Koper heeft een exemplaar van de hiervoor sub a en b vermelde bepalingen -ontvangen. ----------------------------------------------------------------------------------Voorzover in voormelde bepalingen verplichtingen, lasten en/of beperkingen -voorkomen, waarvan verkoper verplicht is deze aan koper op te leggen, wor--den deze verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij deze aan koper opge ---legd. Koper aanvaardt deze verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij deze60107233/478071.9


- 262 -uitdrukkelijk. ---------------------------------------------------------------------------------Voorzover voormelde bepalingen rechten behelzen die ten behoeve van ------(een) derde(n) moeten worden bedongen, worden die rechten bij deze uit -----drukkelijk door verkoper bedongen en door verkoper ten behoeve van die ----derde(n) aanvaard. ------------------------------------------------------------------------ERFDIENSTBAARHEDEN ---------------------------------------------------------------Voor bekende erfdienstbaarheden verwijzen partijen naar hetgeen is vermeldin voormelde titel van aankomst, in welke akte onder meer woordelijk staat ---vermeld: --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 15. ------------------------------------------------------------------------------------Ten behoeve van de hierbij in erfpacht gegeven terrein als heersend erf en --ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Catharijne sectie D --nummers 8261 (gedeeltelijk), 8259 en 6109, als lijdend erf, wordt de volgendeerfdienstbaarheid gevestigd. -------------------------------------------------------------Het recht van uitweg om via de op de tekening 2865 met raster aangegeven -ontsluitingsweg te komen van en te gaan naar de openbare weg, huidige be--naming “Mineurslaan”, en van en naar het heersend erf. --------------------------Koper aanvaardt deze erfdienstbaarheid uitdrukkelijk. -----------------------------VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN -----------------------------------------------1. Bij deze wordt gevestigd en aangenomen ten laste van het verkochte en deonderliggende grond waarop de erfpacht is gevestigd (kadastraal bekendgemeente Catharijne, sectie D, nummer 8554 gedeeltelijk) als dienend erf enten behoeve van het bij verkoper blijvende gedeelte van de erfpacht gevestigdop het perceel kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D, nummer8554 en de onderliggende grond waarop de erfpacht is gevestigd en deerfpacht op de percelen kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D, denummers 8558 en 8561 en de onderliggende grond als heersend erf, de erfdienstbaarheidhoudende de verplichting voor de gerechtigde(n) tot en/of degebruikers van het dienend erf om te dulden dat de gerechtigde(n) tot en/ofde gebruikers van het heersend erf te voet komen en gaan van het heersenderf over het voetpad op het lijdend erf naar de openbare weg (Mineurslaan)en komen en gaan van het heersend erf over de weg op het lijdend erf naarde openbare weg (Mineurslaan), een en ander zoals met kruisarcering is aangegevenop de aan deze akte gehechte tekening (Bijlage 1). ---------------------Op deze erfdienstbaarheid zijn de volgende bepalingen van toepassing: ------a. de erfdienstbaarheid houdt in het recht om over het bedoelde voetpad tevoet, en over bedoelde weg met alle soorten voertuigen, te gaan; --------------b. de kosten van onderhoud, herstel en vernieuwing van de weg en het voetpadkomen voor een/derde (1/3) ten laste van koper en voor twee/derde (2/3)ten laste van verkoper. --------------------------------------------------------------------2. Bij deze wordt gevestigd en aangenomen ten laste van het verkochte en de60107233/478071.9


- 263 -onderliggende grond waarop de erfpacht is gevestigd (kadastraal bekendgemeente Catharijne, sectie D, nummer 8554 gedeeltelijk) als dienend erf enten behoeve van het bij verkoper blijvende gedeelte van de erfpacht gevestigdop het perceel kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D, nummer8554 en de onderliggende grond waarop de erfpacht is gevestigd alsheersend erf, de erfdienstbaarheid houdende de verplichting voor de gerechtigde(n)tot en/of de gebruiker(s) van het dienend erf om te dulden dat de gerechtigdetot het heersend erf kabels, leidingen onder meer ten behoeve vanverwarming, elektra, telefoon en riolering heeft houdt en onderhoudt in hetdienend erf, het vernieuwen hieronder mede begrepen, welke erfdienstbaarheidvoor de gerechtigde tot het dienend erf tevens de verplichting inhoudtdat deze nalaat op het dienend erf zodanige belasting aan te brengen, waardoorschade kan ontstaan aan bedoelde leidingen en rioleringen danwelwaardoor het onderhoud en/of vernieuwen van deze werken belemmerd zoukunnen worden.” ---------------------------------------------------------------------------Registergoed D.5.1 (Lichtpenweg 6, Amersfoort) --------------------------------Verkoper 12 verklaart dat het Registergoed D.5.1 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Utrecht op elf juni negentienhonderd zevenennegentigin register Hypotheken 4, deel 9651, nummer 11, van een afschriftvan een akte van koop en levering, op tien juni negentienhonderd zevenennegentigverleden voor mr. H.R. Okkens, destijds notaris te Rotterdam. -------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed D.5.1 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“4.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in: -------------------------(i) wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie M,nummer 35, de op vierentwintig februari negentienhonderdachtentachtig, voorMr C.P. Boodt, notaris te Amsterdam, verleden akte, waarvan een afschrift opvijfentwintig februari negentienhonderdachtentachtig, in de daartoe bestemdeopenbare registers voor registergoederen te Utrecht, in register Hypotheken -4, deel 5788, nummer 4, is ingeschreven, luidende: --------------------------------BIJZONDERE VERPLICHTINGEN -----------------------------------------------------De Verkoper legt aan koper al zodanige verplichtingen op als bij de verkrij ----ging van gemelde onroerende zaken op de verkoper overgingen, voor zover -laatstgenoemde gehouden is die verplichtingen op te leggen. --------------------Speciaal legt verkoper de verplichtingen op als vermeld in de titel van aan- ---komst, welke verplichtingen bij deze door de koper worden aanvaard en doorde verkoper, vrijwillig waarnemende de belangen van de belanghebbende, ---worden aangenomen, woordelijk luidende: -------------------------------------------Artikel 9. -------------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 264 -Het plaatsen en het onderhouden van terrein afscheidingen op en het aan- ---leggen en het onderhouden van het niet te bebouwen gedeelte van de grond,zullen geschieden door en op kosten van de koper en zijn rechtsopvolgers, --op aanwijzing en ten genoegen van burgemeester en wethouders. -------------Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------------De koper casu quo zijn betrokken rechtsopvolgers in de eigendom of het za- -kelijk genotsrecht zal of zullen ten behoeve van de gemeente een onmiddel --lijk opeisbare boete verbeuren van: ----------------------------------------------------a. een bedrag gelijk aan de tussen de gemeente en de koper overeengeko ---men koopprijs met een minimum van tienduizend gulden (f 10.000,--), bij -----overtreding van artikel 11; ----------------------------------------------------------------b. een bedrag van éénduizend gulden (f 1.000,--) bij iedere overtreding van --artikel 9, onverminderd de verplichting alsnog overeenkomstig artikel 9 te ----handelen. ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------Het bepaalde in de artikelen 9 en 10, alsmede deze bepaling moeten bij elkevervreemding in eigendom of zakelijk genotsrecht van het geheel of een gedeeltevan de verkochte grond aan de nieuwe verkrijger(s) in de eigendom ofzakelijk genotsrecht worden opgelegd, ten behoeve van de gemeente wordenbedongen en aangenomen en in elke akte van overdracht, houdende een vervreemdingals vorenbedoeld woordelijk worden opgenomen."; en ---------------(ii) wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie M,nummer 166, de op drie april negentienhonderdtweeënnegentig, voor Mr A.Veldmuizen, notaris te Amersfoort, verleden akte, waarvan een afschrift opzes april negentienhonderdtweeënnegentig, in de daartoe bestemde openbareregisters voor registergoederen te Utrecht, in register Hypotheken 4, deel7071, nummer 2, is ingeschreven, luidende: -----------------------------------------6. Het plaatsen en het onderhouden van terreinafscheidingen op en het aanleggenen het onderhouden van het niet te bebouwen gedeelte van de grond,zullen geschieden door en op kosten van de koper en zijn rechtsopvolgers,op aanwijzing en ten genoegen van burgemeester en wethouders. -------------7. De koper casu quo zijn betrokken rechtsopvolgers in de eigendom of hetzakelijk genotsrecht zal of zullen ten behoeve van de gemeente een onmiddellijkopeisbare boete verbeuren van: ------------------------------------------------a. een bedrag, gelijk aan de tussen de gemeente en de koper overeengekomenkoopprijs met een minimum van TIENDUIZEND GULDEN (F. 10.000,00)bij overtreding van artikel 8; --------------------------------------------------------------b. een bedrag van EENDUIZEND GULDEN (F. 1.000,00) bij iedere overtredingvan artikel 6 onverminderd de verplichting alsnog overeenkomstig dit artikelte handelen. ---------------------------------------------------------------------------8. Het bepaalde in de artikelen 6 en 7, alsmede deze bepaling moeten bij el --60107233/478071.9


- 265 -ke vervreemding in eigendom of zakelijk genotsrecht van het geheel of een --gedeelte van de verkochte grond aan de nieuwe verkrijger(s) in eigendom ofzakelijk genotsrecht worden opgelegd, ten behoeve van de gemeente wordenbedongen en aangenomen en in elke akte van overdracht, houdende een vervreemding als vorenbedoeld, woordelijk worden opgenomen. --------------------9. Enzovoorts. ------------------------------------------------------------------------------10. De koper casu quo diens rechtsopvolgers verkrijgen van de gemeente bijdeze toestemming om de betreffende grond reeds te gaan benutten als par---keerterrein ten behoeve van de huurder (Schuitema) en eventueel andere ----huurders. -------------------------------------------------------------------------------------Indien koper casu quo diens rechtsopvolger en/of de huidige huurder (Schui--tema) en/of andere huurders behoefte hebben om het parkeerterrein in een --later stadium te bebouwen met kantoren, dan zal de gemeente hieraan haar -medewerking verlenen. -------------------------------------------------------------------Reeds nu voor alsdan wordt overeengekomen dat aan de gemeente geen ----aanvullende vergoeding behoeft te worden voldaan indien tot realisatie van --kantoren wordt overgegaan.". -----------------------------------------------------------Enzovoorts. -------------------------------------------------------------------------------16. Uitbreiding. -----------------------------------------------------------------------------16.1 Indien Koper het tot het Verkochte behorende kantoorgebouw wenst uitte breiden zal hij Verkoper in de gelegenheid stellen de bouwplannen te ontwikkelenvoor die uitbreiding, een en ander onder de voor dergelijke ontwikkelingscontractengebruikelijke voorwaarden. ----------------------------------------Verkoper zal alsdan, na overlegging door Koper van het programma van eisenter zake van de in de vorige zin bedoelde uitbreiding, een opgave van dekosten, binnen een in onderling overleg vast te stellen redelijke termijn, overleggenop basis van een open begroting met een opslag voor Verkoper vooralgemene kosten, winst en risico van vijfentwintig procent (25%). ---------------Bereiken Koper en Verkoper geen overeenstemming binnen vier weken na deoverlegging van de kostenopgave door Verkoper, dan is Koper bevoegd eenderde te selecteren ter zake van de hier bedoelde uitbreiding. -------------------16.2. Uit de sub 16.1 bedoelde opslag voor algemene kosten zullen door Verkoperin ieder geval, maar niet uitsluitend de navolgende kosten dienen teworden voldaan: ----------------------------------------------------------------------------- alle kosten van vereiste vergunningen voor de sub 16.1 bedoelde uitbreiding,waaronder begrepen verschuldigde leges ter zake van de benodigdebouwvergunning(en); --------------------------------------------------------------------- rentelasten tijdens de ontwikkeling en realisering van de sub 16.1 bedoeldeuitbreiding; --------------------------------------------------------------------------------- honoraria van door of voor rekening van Verkoper ingeschakelde architecten;en -------------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 266 -- honoraria van door Verkoper ingeschakelde adviseurs ter zake van de ontwikkelingen realisering van de sub 16.1 bedoelde uitbreiding. ----------------16.3. De sub 16.1 bedoelde verplichting van Koper jegens Verkoper zal vervallenzodra en op het moment dat de huurovereenkomst met de huidigehuurder: Schuitema Vastgoed B.V. eindigt.” ------------------------------------------Registergoed D.5.2 (Vlaardingenweg 7, Arnhem) --------------------------------Verkoper 7 verklaart dat het Registergoed D.5.2 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Arnhem op vier november negentienhonderdzesennegentig in register Hypotheken 4, deel 15144, nummer 2, van een afschriftvan een akte van levering, op één november negentienhonderd zesennegentigverleden voor mr. H.R. Okkens, destijds notaris te Rotterdam. -------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed D.5.2 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“4.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in voormelde op vijfseptember negentienhonderdeenennegentig, voor Mr L.A.J.M. Wilod Versprille,verleden akte, luidende: --------------------------------------------------------------4. Van toepassing zijn de toepasselijke bepalingen van de gronduitgifteverordeningnegentienhonderd tweeëntachtig, zoals deze op negenentwintigmaart negentienhonderdtweeëntachtig door de Raad van de Gemeente werdvastgesteld, gewijzigd werd bij besluit van de Raad van de Gemeente vanveertien april negentienhonderdzesentachtig nummer 66721 en voorts werdvastgelegd in een notariële akte op twee oktober negentienhonderdzesentachtigverleden voor Mr. D.J. Willemsen, notaris ter standplaats Arnhem, bijafschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem, op drie oktoberdaarna in deel 8426 nummer 24. -------------------------------------------------------De bepalingen van de in dit artikel bedoelde Gronduitgifteverordening negentienhonderdtweeëntachtig, waarvan koper verklaart kennis te hebben genomen,worden geacht een geïntegreerd onderdeel uit te maken van dit voorstelals ware zij daarin letterlijk opgenomen. -----------------------------------------------Van voornoemde gronduitgifteverordening zijn voor de koper de navolgendeartikelen in het bijzonder van belang: --------------------------------------------------Gebruik van grond en opstallen ---------------------------------------------------------Artikel 8. -------------------------------------------------------------------------------------1. Het uitgegeven perceel en de daarop te stichten opstallen mogen uitsluitendworden gebezigd voor de doeleinden zoals omschreven in het besluit totuitgifte. ---------------------------------------------------------------------------------------2. Wijziging van de doeleinden behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuringvan burgemeester en wethouders. Aan deze goedkeuring kunnenvoorwaarden worden verbonden. -------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 267 -Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------Het niet bebouwde of het niet voor bedrijfsdoeleinden in gebruik zijnde of nietvoor parkeerplaatsen bestemde gedeelte van het uitgegeven perceel moetworden aangelegd en onderhouden als tuin of plantsoen, zulks naar genoegenvan burgemeester en wethouders. ------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------Vervreemding van grond, bestemd voor andere bebouwing dan bedoeld in ---artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 17 -------------------------------------------------------------------------------------1. De koper zal het perceel met de zich daarop bevindende opstallen binneneen termijn van tien jaar na de datum van het besluit tot verkoop als bedoeldin artikel 12 noch geheel, noch gedeeltelijk vervreemden, dan nadat hij het bijaangetekend schrijven bij voorrang en met uitsluiting van ieder ander aan deGemeente te koop heeft aangeboden. -------------------------------------------------2. De Gemeente zal, eveneens bij aangetekend schrijven, de verkoper be-----richten of zij van het aanbod gebruik zal maken en wel binnen drie maandenna de dagtekening van de aanbiedingsbrief. -----------------------------------------Gedurende deze drie maanden zal de koper het perceel met de zich daarop -bevindende opstallen niet aan derden vervreemden. -------------------------------3. Mochten partijen over de prijs geen overeenstemming kunnen bereiken,dan zal deze bindend worden bepaald door drie deskundigen. -------------------De deskundigen worden benoemd door burgemeester en wethouders navoorafgaande overeenstemming tussen partijen over die benoeming, dan welindien de partijen niet tot overeenstemming omtrent de benoeming kunnengeraken, op verzoek van de meest gerede partij door de arrondissementsrechtbankte Arnhem. ---------------------------------------------------------------------De kosten van deze taxatie zijn voor rekening van die partij of partijen die dedeskundigen daarvoor aanwijzen. ------------------------------------------------------4. De akte van eigendomsoverdracht, waarvan de kosten ten laste van deGemeente komen, moet zijn verleden binnen vier maanden na datering vande brief van de Gemeente, waarin zij verklaart van het aanbod gebruik te zullenmaken, dan wel in het geval deskundigen zijn ingeschakeld - binnen viermaanden na datering van het betrokken deskundigenrapport. --------------------5. Indien de Gemeente van dit recht geen gebruik maakt, is de koper vrij hetperceel aan derden te vervreemden. ---------------------------------------------------Boetebepaling ------------------------------------------------------------------------------Artikel 53. ------------------------------------------------------------------------------------Indien de koper dan wel erfpachter enige verplichting hem bij deze verordeningof bij of krachtens de voorwaarden uit het besluit tot uitgifte opgelegdniet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kunnen burgemeester en wethoudershem een boete opleggen van ten hoogste tweemaal de koopsom, res-60107233/478071.9


- 268 -pectievelijk twintigmaal het bedrag van de canon, te betalen binnen veertiendagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders,met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling zal zijnvereist. ---------------------------------------------------------------------------------------Deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de koper dan wel erfpachterten minste dertig dagen tevoren bij aangetekend schrijven op de nietnakomingopmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven indien in die tijdten genoegen van burgemeester en wethouders is voldaan aan zijn verplichtingen.----------------------------------------------------------------------------------------Een en ander behoudens voor zover elders in deze verordening niet uitdrukkelijkanders is bepaald. ------------------------------------------------------------------Kettingbeding -------------------------------------------------------------------------------Artikel 54. ------------------------------------------------------------------------------------Behoudens ontheffing van burgemeester en wethouders moeten bij elke geheleof gedeeltelijke vervreemding van de grond dan wel van het erfpachtsrechtof splitsing van het erfpachtsrecht of vestiging of vervreemding van eenzakelijk genotsrecht de voorwaarden gesteld bij de akte van uitgifte in elkeverdere akte van vervreemding woordelijk worden overgenomen, aan denieuwe verkrijger worden opgelegd en ten behoeve van de gemeente wordenbedongen en aangenomen, zulks op verbeurte door de koper dan wel erfpachteren iedere volgende verkrijger die verzuimt te doen opnemen, op teleggen, te bedingen en aan te nemen, van een onmiddellijk opeisbare boetevan eenhonderdduizend gulden (f 100.000,00) ten behoeve van de Gemeente.---------------------------------------------------------------------------------------------De comparant sub 3, handelend als gemeld, verklaarde voor en namensGiesbers Ontwikkeling B.V. vorenbedoelde verplichtingen op zich te nemenen wederom, voorzover nodig, aan zijn opvolgers in de eigendom te zullenopleggen. ------------------------------------------------------------------------------------VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN. ----------------------------------------------Bij deze worden gevestigd ten laste van het bij deze verkochte gedeelte vanhet kadastrale perceel Gemeente Arnhem, sectie AC nummer 4739 en tenbehoeve van het aangrenzende openbare gebied, in eigendom verblijvendebij de Gemeente, eveneens kadastraal bekend Gemeente Arnhem sectie ACnummer 4739, de erfdienstbaarheid, inhoudende het recht het verkochte tebetreden en aldaar, zo nodig, werkzaamheden uit te voeren aan en/of ten behoevevan direct aan de Oostzijde van het verkochte gesitueerde kabels enleidingen. ------------------------------------------------------------------------------------Aan personeel van of aangewezen door de Gemeente, dan wel PGEM N.V.zal ten allen tijde toegang tot het lijdend erf dienen te worden verleend doorde eigenaar van het lijdend erf. ---------------------------------------------------------Behoudens ingeval van calamiteit, zullen de werkzaamheden niet anders dan60107233/478071.9


- 269 -na overleg met koper worden uitgevoerd. ---------------------------------------------Alle materiële schade tengevolge van voornoemde werkzaamheden aan ophet lijdend erf aanwezige bestrating, beplanting etcetera, zal in opdracht vande Gemeente Arnhem worden hersteld. -----------------------------------------------Tenslotte verklaarde de comparante sub 1 namens de Gemeente dat het verkochte,voor zover haar naar beste weten bekend, niet is verontreinigd, zodanigdat de bouwwerkzaamheden hierdoor vertraagd casu quo onmoge-lijkworden, danwel de kantoorbestemming van de grond onaanvaardbaar is,zulks gemeten naar maatstaven van de landelijke overheid en voorts, dat tijdensde op grote schaal in dit bestemmingsplangebied verrichte werkzaamhedenterzake van het bouw- en woonrijp maken van het betreffende terreinnimmer giftige stoffen zijn aangetroffen en dat voorzover er ten behoeve vanwegenaanleg of terreinophoging van elders gronden zijn aangevoerd, dezegronden bij haar weten vrij van giftige stoffen zijn. ----------------------------------Voorts verklaarde de comparante sub 1 namens de Gemeente dat er in of opde over te dragen grond nimmer legale vuilstortingen hebben plaatsgevondenen dat naar beste weten ook geen illegale vuilstortingen hebben plaatsgevonden.".-------------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------“13. Voorkeursrecht tot koop. ------------------------------------------------------------In de Koopovereenkomst zijn Verkoper en Koper een voorkeursrecht tot koopvoor Koper overeengekomen. -----------------------------------------------------------De tekst van deze bepaling luidt als volgt: --------------------------------------------21.1. Verkoper is verplicht bij voorgenomen verkoop van het bij Verkoper verblijvendegedeelte van het perceel grond met het daarop voor rekening vanVerkoper gerealiseerde gebouw, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectieAC, nummer 5422 - hierna aan te duiden als: het Registergoed - het Registergoedeerst te koop aan te bieden aan Koper. Deze verplichting voorVerkoper geldt niet indien een beoogde koper het Registergoed in eigen gebruikgaat nemen. --------------------------------------------------------------------------21.2. De koopprijs wordt vastgesteld op basis van een bruto aanvangsrendementvan negen vijf/tiende procent (9,5%) in verhuurde staat middels eenhuurovereenkomst met een looptijd van tenminste tien (10) jaar, gesloten meteen solvabele huurder die de onroerende zaak gebruikt voor doeleindenwaarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van belasting opde voet van artikel 15 Wet op de Omzetbelasting 1968 bestaat, danwel indiendeze huurder aan dit criterium niet voldoet, het door Koper te leiden B.T.W.nadeel volledig in de huurprijs wordt gecompenseerd. -----------------------------21.3. Koper is verplicht binnen veertien dagen na de sub 21.1 bedoelde aanbiedingaan Verkoper mede te delen of hij van zijn voorkeursrecht tot koop aldan niet gebruik wenst te maken. -------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 270 -21.4. Indien Koper niet binnen de sub 21.3 bedoelde termijn van veertien dagenaan Verkoper mededeelt dat hij van zijn voorkeursrecht tot koop gebruikwenst te maken dan wel zich binnen die termijn in het geheel niet verklaart,dan is het sub 21.1 aan hem verleende voorkeursrecht tot koop met betrekkingtot het Registergoed daarna vervallen en is Verkoper vrij het Registergoedte verkopen aan derden. -----------------------------------------------------------21.5. Bij niet of niet-volledige nakoming door Verkoper van zijn verplichtingen,voortvloeiende uit het in dit sub 21 bepaalde, verbeurt hij jegens Koper eenonmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare en niet voor ma-tigingvatbare boete van duizend gulden (NLG 1.000,--) per dag voor iedere dag datVerkoper in gebreke is, ongeacht de verdere rechten van Koper ter-zake vanhet verzuim. ---------------------------------------------------------------------------------21.6. Aan het in dit sub 21 bepaalde kunnen door Koper geen rechten wordenontleend: -------------------------------------------------------------------------------------bij een gerechtelijke verkoop van het Registergoed of bij een openbare verkoopvan het Registergoed door een hypotheekhouder ingevolge het bepaaldein artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek.". -----------------------------------------------14. Vestiging erfdienstbaarheid. --------------------------------------------------------In de Koopovereenkomst zijn Verkoper en Koper nog overeengekomen om denavolgende erfdienstbaarheid te vestigen en vestigen ter uitvoering hiervanhierbij: ----------------------------------------------------------------------------------------ten behoeve van het in economische zin aan Verkoper en juridisch aan Eigenaarverblijvende gedeelte van het perceel, deel uitmakende van het perceelkadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AC, nummer 5422, hierna tenoemen: Heersend erf, en ten laste van het Verkochte, eveneens deel uitmakendevan het perceel kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AC, nummer5422, hierna te noemen: Dienend erf, de erfdienstbaarheid van weg, inhoudendede verplichting voor de gerechtigde tot het Dienend erf om tedulden dat de gerechtigde(n) tot het Heersend erf gebruik maakt/maken vande zich op het Dienend erf bevindende weg, welke met donkere inkleuring enarcering is aangegeven op de aan deze akte als BIJLAGE 2 te hechten tekening.------------------------------------------------------------------------------------------Met betrekking tot deze erfdienstbaarheid is bepaald dat de kosten van onderhouden instandhouding van de weg vanaf de start van bouwactiviteitenop het Heersend erf voor twee/derde gedeelte voor rekening komt van de gerechtigdetot het Dienend erf en voor een/derde gedeelte voor rekening vande gerechtigde tot het Heersend erf, onverminderd de verplichting voor de gerechtigdetot het Heersend erf om alle schade aan de weg te voldoen die ontstaatals gevolg van de bouwactiviteiten, daaronder begrepen schade dieontstaat doordat zwaar materieel van de weg gebruik maakt om het Heersenderf te bereiken.” -----------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 271 -Registergoed D.5.3 (Mr. E.N. van Kleffenstraat 6, Arnhem) -------------------Verkoper 14 verklaart dat het Registergoed D.5.3 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Arnhem op zeven januari negentienhonderd negenennegentigin register Hypotheken 4, deel 17322, nummer 17, van eenafschrift van een akte van levering, op zes januari negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. ------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed D.5.3 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE ------------------BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN ----------------------------Voor bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondereverplichtingen wordt naar voormelde titel van aankomst verwezen, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: -----------------------------------------------------"Gronduitgifteverordening 1982 ---------------------------------------------------------Terzake van deze overdracht is van toepassing de Gronduitgifteverordening1982, zoals deze op negen en twintig maart negentienhonderd twee en tachtigdoor de Raad der gemeente Arnhem werd vastgesteld, herzien vastgesteldis bij besluit van de Raad de dato veertien april negentienhonderd zesen tachtig nummer 66721 en notarieel werd vastgelegd bij een op twee oktobernegentienhonderd zes en tachtig ten overstaan van notaris Mr D.J. Willemsente Arnhem verleden akte en waarvan koper verklaart de inhoud tekennen als ware de bepalingen daarvan letterlijk in deze akte opgenomen. ---Eventuele artikelen in de verordening welke in strijd zijn met de bepalingen,zoals vervat in artikel 236 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden geachtniet te zijn opgenomen casu quo buiten werking te zijn gesteld, zulksmet dien verstande dat voorzover in de eerder aangehaalde koop- annexontwikkelingsovereenkomst niet uitdrukkelijk andersluidend is bepaald, devolgende uitzonderingen casu quo wijzigingen ten aanzien van voornoemdeverordening in acht worden genomen. -------------------------------------------------- de in artikel 4 van de verordening omschreven reserveringsregeling en dein artikel 13 bepaalde renteregeling zijn niet van toepassing; ------------------- de in artikel 11 bedoelde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend tenaanzien van de overdracht door de koper aan een eindbelegger respectievelijkeindgebruiker en bij gelijke overdracht(en) de gemeente eveneensgebruik wenst te maken van haar ingevolge de artikelen 17 en 18 toekomendevoorkeursrecht; ------------------------------------------------------------------ voor de in artikel 14 genoemde termijnen van twee en drie jaar dient achtjaar gelezen te worden vanaf zes juli negentienhonderd twee en negentig; -Voorts wordt ten deze verwezen naar en akte van levering op een en twintig60107233/478071.9


- 272 -juli negentienhonderd zeven en negentig voor mij, notaris, verleden, waarinonder meer woordelijk staat vermeld: --------------------------------------------------Vestiging kwalitatieve verplichting ------------------------------------------------------Ter uitvoering van het hiervoor onder zes (6) bepaalde verklaren partijen noghet navolgende: ----------------------------------------------------------------------------Verkoper neemt de verplichting (als bedoeld in artikel 252 boek 6 BurgerlijkWetboek) op zich, om zich ter plaatse van de (huidige) kavels in het project"Gelderse Poort" twee (2), tien (10), elf (11) en twaalf (12), alle deel uitmakendvan gemeld kadastraal perceel nummer 5425, en zoals deze kavels zijnaangegeven op een aan deze akte te hechten situatieschets (Annex II), teonthouden van de uitoefening het van het makelaardijbedrijf en of aanverwante(neven-) activiteiten, een en ander in ruimste zin van het woord. Dezerecht(-en)/verplichting(-en) zullen overgaan op al degenen die genoemde kavelszullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel;degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik zullen verkrijgen,zijn eveneens gebonden. Bovenstaande wordt als beding met kwalitatievewerking aan genoemde kavels verbonden. Voorzover nodig worden dezerecht(-en)/verplichting(-en) hierbij door koper en verkoper over en weer opgelegden aanvaard. Koper en verkoper stemmen in met de inschrijving invoormelde openbare registers, zodat het hiervoor gemelde zal worden gevestigdten laste van genoemde kavels twee (2), tien (10), elf (11) en twaalf (12)als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 252 boek 6 van het BurgerlijkWetboek en ten behoeve van het bij deze akte verkochte. De kwalitatieveverplichting eindigt op een juli tweeduizend twaalf. ---------------------------------Vestiging erfdienstbaarheden ------------------------------------------------------------Ter uitvoering van het hiervoor onder zeven (7) bepaalde wordt bij deze gevestigdten behoeve van het bij deze verkochte kavel één (1) als heersend erfen ten laste van het (huidige) kavel twee (2), alle deel uitmakend van gemeldkadastraal perceel nummer 5425, als lijdend erf de erfdienstbaarheid inhoudendeeen verbod om te bouwen ten zuiden van de denkbeeldige rechte lijndie kan worden getrokken tussen de meest zuidwestelijke begrenzing van deop kavel drie (3) te realiseren bebouwing (punt A) en de meest zuidwestelijkevan de op het verkochte te realiseren bebouwing (punt B), dan wel, -indienzuidelijker gelegen- de zuidelijke bebouwingsgrens ingevolge het bestemmingsplan,een en ander teneinde de op het verkochte te realiseren bebouwinggoed zichtbaar te laten zijn vanaf de Burgemeester Matsersingel en conformde gesloten koopovereenkomst. De (huidige) ligging van genoemdekavels blijkt uit de aan deze akte te hechten situatieschets Project "GeldersePoort" (Annex III).". ------------------------------------------------------------------------Registergoed D.5.4 (Broerenstraat 39, 39a, Arnhem) ---------------------------Verkoper 19 verklaart dat het Registergoed D.5.4 door hem in eigendom is60107233/478071.9


- 273 -verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Arnhem op zestien december negentienhonderdachtennegentig in register Hypotheken 4, deel 17239, nummer 38, van eenafschrift van een akte van levering, op vijftien december negentienhonderdachtennegentig verleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. -----Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed D.5.4 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------ERFDIENSTBAARHEDEN ---------------------------------------------------------------Voor bekende erfdienstbaarheden verwijzen partijen naar hetgeen is vermeldin voormelde titel van aankomst, in welke akte onder meer woordelijk staatvermeld: --------------------------------------------------------------------------------------"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGENEN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/ofbijzondere verplichtingen wordt verwezen naar: -------------------------------------a. een akte van levering, op dertig december negentienhonderd negenenzestigverleden voor H.A. Heitkamp, destijds notaris ter Arnhem, bij afschrift ingeschreventen gemelde hypotheekkantore op eenendertig december negentienhonderdnegenenzestig, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:wordende met betrekking tot erfdienstbaarheden: voor wat betreft het sub agemelde onroerend goed naar de sub a gemelde aankomsttitel verwezenwaarin ondermeer voorkomt, woordelijk luidende als volgt: -----------------------5. Bij deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad ten laste vanhetaan de naamloze vennootschap-koopster verkochte gedeelte van het perceelkadastraal bekend Gemeente Arnhem Sectie O, nummer 7231 en ten behoevevan het aan de verkoopster verblijvende deel van gemeld perceel om tekomen van en te gaan naar de Broerenstraat naar- en van de synagoge (gelegenaan de Pastoorstraat) uit te oefenen over een nader door partijen aante wijzen strook grond ter breedte van twee á twee en een halve meter, welkestrook grond wel overbouwd zal mogen worden. De aanlegkosten vanhet bovenbedoeldevoetpad komen ten laste van de naamloze vennootschapkoopster,terwijl het toekomstige onderhoud ten laste komt van het heersenderf. --------------------------------------------------------------------------------------------6. De verkoopster verplicht zich op haar kosten een hekwerk te plaatsen of tedoen plaatsen op de scheiding tussen hete verkochte en het niet-verkochtegedeelte van het kadastrale perceel Arnhem Sectie O, nummer 7231, allesvoorzover het hiervoor onder 5 bedoelde voetpad betreft. -------------------------7. De naamloze vennootschap-koopster verplicht zich jegens de NederlandseIsraëlitische Gemeente voornoemd op verbeurte van een direct opvorderbareboete van vijfentwintigduizend gulden (f. 25.000,00) op het verkochte geen60107233/478071.9


- 274 -fabriek en/of werkplaats te vestigen of te doen vestigen zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van bedoelde Gemeente, een en ander voor deduur, dat meerbedoelde synagoge blijft bestaan of als zodanig wordt gebezigd.De naamloze vennootschap-koopster is verplicht dit beding ten behoevevan de Nederlands-Israëlitische Gemeente op verbeurte van eenzelfde boetevan vijfentwintigduizend gulden (f. 25.000,00) aan opvolgende eigenaren opte leggen en in de akte van overdracht te doenopnemen en deze opvolgendeeigenaren te verplichten bedoeld beding op verbeurte van eenzelfde boeteweer aan volgende eigenaren op te leggen en in de akte van overdracht tedoen opnemen, zolang de hierboven bedoelde omstandigheid voortduurt. ----b. een akte van levering op drie februari negentienhonderd zesenzeventigverleden voor H. Bruins, destijds notaris ter standplaats Arnhem, bij afschriftovergeschreven ten gemelde hypotheekkantore op diezelfde dag, in deel4405 nummer 6, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: -------------------Het heersend erf is thans kadastraal bekend gemeente Arnhem Sectie O,nummer 7862, groot acht aren zesenzeventig centiaren en eigendom van deIsraëlitische Gemeente dragende de naam van : de Nederlandsch IsraëlitischeHoofdsynagoge te Arnhem". ------------------------------------------------------Registergoed D.5.5 (Geerstraat 115, Heerlen) ------------------------------------Verkoper 2 verklaart dat het Registergoed D.5.5 door haar in eigendom is ----verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster --en de Openbare Registers te Roermond op tweeëntwintig februari negentien -honderd vijfennegentig in register Hypotheken 4, deel 9296, nummer 39, vaneen afschrift van een akte van koop en levering, op eenentwintig februari ne--gentienhonderd vijfennegentig verleden voor mr. H.R. Okkens, notaris te Rotterdam.---------------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed D.5.5 betrek -king hebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijk --luidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“4.2. Koper is bekend: ---------------------------------------------------------------------(i) voor wat het Verkochte A betreft met het bepaalde in de op negentien no --vember negentienhonderddrieënnegentig voor voornoemde notaris van Gent,verleden akte, waarvan een afschrift op tweeëntwintig november negentien ---honderddrieënnegentig in de daartoe bestemde openbare registers voor re ---gistergoederen te Rotterdam, in register Hypotheken 4, deel 8722, nummer --19, is ingeschreven, luidende: -----------------------------------------------------------KWALITATIEVE VERPLICHTING ------------------------------------------------------I. a. De koper moet gedogen, dat op, in, aan of boven de grond en de opstal--len zoveel en zodanig palen, kabels, leidingen, draden en andere voorwer --pen worden aangebracht, onderhouden en vervangen ten behoeve van de -openbare voorziening; ------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 275 -b. De eigenaar is terzake van dit gedogen niet tot enige vergoeding gehou ----den; -------------------------------------------------------------------------------------------c. Alvorens te beslissen omtrent de plaats waar en de wijze waarop die voor--werpen worden aangebracht, alsmede omtrent eventuele vergoeding van ----eventueel in verband daarmee veroorzaakte schade vindt vooraf nader over--leg met de eigenaar plaats. --------------------------------------------------------------II. Voorts verplicht koper zich bij deze het verkochte niet te gebruiken andersdan ter realisatie van het in de realisatie-overeenkomst aangeduide deelprojectvan het zogenaamde "ontwikkelingsplan" in overeenstemming met hetbepaalde in de mantelovereenkomst en de tussen partijen gesloten realisatieovereenkomst.---------------------------------------------------------------------------De hiervoor sub I. en II. gemelde verplichtingen gelden als kwalitatieve verplichtingals bedoeld in artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. ---------Gemelde verplichtingen zullen overgaan op degenen die het verkochte geheelof gedeeltelijk, onder bijzondere titel zullen verkrijgen, terwijl tevenshieraan gehouden zijn degenen die van de rechthebbende een -al dan nietzakelijk- recht van gebruik van (een gedeelte van) het verkochte zullen verkrijgen.---------------------------------------------------------------------------------------ERFDIENSTBAARHEDEN / BIJZONDERE VERPLICHTINGEN -----------------Bij deze wordt nog voorzoveel nodig gevestigd, ten behoeve van het verkochteen ten laste van het bij de verkoper in eigendom verblijvende gedeeltevan het perceel kadastraal bekend gemeente Heerlen sektie D nummer 9037,de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de Parallelweg,op de voor het lijdend erf minst bezwarende wijze. ---------------------------Koper aanvaardt tenslotte uitdrukkelijk die erfdienstbaarheden die niet zijn ingeschrevenin de Openbare Registers als bedoeld in artikel 16 boek 3 van hetBurgerlijk Wetboek, maar uit de feitelijke situatie (kunnen) blijken en door verjaringen/of bestemming zijn ontstaan."; en -------------------------------------------(ii) voor wat het Verkochte B betreft met het bepaalde in de op dertig decembernegentienhonderdtweeënnegentig voor voornoemde notaris Westbroek,verleden akte, waarvan een afschrift op eenendertig december negentienhonderdtweeënnegentigin de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederente Roermond in register Hypotheken 4, deel 8368, nummer16, is ingeschreven, luidende: -----------------------------------------------------------OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE -------------------BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN ----------------------------Ten behoeve van het bij deze akte verkochte en ten laste van het bij de gemeenteHeerlen verblijvende gedeelte van de kadastrale percelen gemeenteHeerlen, sectie D, nummer 9037 en sectie L, nummer 1085, danwel aangrenzendebij de gemeente Heerlen in eigendom zijnde kadastrale percelen,wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg, om te komen van- en te gaan60107233/478071.9


- 276 -naar de Parallelweg, terwijl tevens wordt gevestigd ten behoeve van de bijdeze akte verkochte en ten laste van de hiervoor genoemde lijdende erven deerfdienstbaarheid van vluchtweg van en naar de respectievelijk Schakelwegen Geerstraat op de wijze zoals met arcering is aangegeven op de aan dezeakte gehechte tekening nummer 28031. ----------------------------------------------Voorts verklaarden de comparanten, handelend als gemeld en ter uitvoeringvan de in de aanhef vermelde overeenkomst van verkoop en koop. ------------a. Koper 1 garandeert hierbij aan verkoper dat zij het verkochte alleen zal gebruikenter realisatie van het in de realisatie-overeenkomst aangeduide deelprojectvan het zogenaamde "ontwikkelingsplan", in overeenstemming methet bepaalde in de mantelovereenkomst en de tussen partijen gesloten realisatieovereenkomst.------------------------------------------------------------------------b. Koper moet, zonder vergoeding daarvoor te kunnen eisen, gedogen dat opde voor haar minst bezwarende wijze palen, masten, kabels, draden, isolatoren,rozetten, aanduidingsborden, pijpleidingen en dergelijke voor openbarecasu quo gemeenschappelijke doeleinden bestemd op, in aan of boven hetverkochte en de daarop te stichten opstallen worden aangebracht, onderhouden,vernieuwen en verwijderd, op de plaatsen en de wijze, waarop de verkoperdit nodig zal achten. Omtrent de plaats wordt tevoren met de eigenaaroverleg gepleegd. Deze is verplicht al hetgeen overeenkomstig dit artikel isaangebracht te laten bestaan. -----------------------------------------------------------Verkoper kan, in daarvoor naar haar mening in aanmerking komende geval ---len, een billijke vergoeding voor eventueel als gevolg van bedoelde werken --geleden schade toekennen. --------------------------------------------------------------c. 1. Koper is verplicht en verbindt zich jegens verkoper, namens wie de ------comparant sub 2 aanvaardt het hiervoor in de artikelen a en b, mitsgaders hetbepaalde in dit artikel c bepaalde, bij overdracht van het geheel of een ge-----deelte van het verkochte en de daarop gestichte opstallen, alsmede bij de ----verlening daarop van een zakelijk recht aan de nieuwe eigenaar of zakelijk ---gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het bepaalde in de arti -kel a, b en c in de akte van levering of verlening van een zakelijk recht woor--delijk op te nemen, zulks op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk --opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom, met bevoegdheid --van verkoper om daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schadete vorderen. ---------------------------------------------------------------------------------2. Op gelijke wijze als hiervoor bepaald, verbindt de koper zich jegens verko -per tot het bedingen, bij wijze van derdenbedingen, van de nieuwe eigenaar -of zakelijk gerechtigde, dat ook deze zowel het bepaalde in de artikelen a, b -en c als de verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechts --opvolgers/zakelijk gerechtigden. --------------------------------------------------------Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van ----60107233/478071.9


- 277 -verkoper het beding aan. -----------------------------------------------------------------3. Voormelde verplichtingen blijven rusten op het verkochte en de daarop ge -stichte opstallen en zullen overgaan op degene(n) die het onder bijzondere titelzal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat meegebonden zul --len zijn degenen die van de rechthebbende het recht tot gebruik van het goedzullen verkrijgen, daartoe zal een afschrift of uittreksel van deze akte wordeningeschreven in het daartoe bestemde register, zodra de invoering van daar--toe strekkende wetgeving dit mogelijk maakt. Partijen geven elkaar over en --weer onherroepelijk volmacht tot deze inschrijving en alles wat verder gedaanmoet worden om bovenbedoelde werking te doen ontstaan. ----------------------Voor zover nodig wordt het hiervoor onder a, b en c bepaalde door verkoperen koper als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het BurgerlijkWetboek opgelegd en door koper aanvaard, die zich verplicht dezekwalitatieve verplichting op te leggen aan zijn rechtsopvolgers, alsook aan derechthebbende, welke een recht van gebruik van het verkochte verkrijgen,danwel een gedeelte daarvan.". ---------------------------------------------------------Enzovoorts ----------------------------------------------------------------------------------“15. Milieubepaling. ---------------------------------------------------------------------15.1. Verkoper en Koper zijn bekend met de opgestelde rapporten betreffendede verrichte onderzoeken of de tot het Verkochte behorende gronden/of het grondwater is of dreigt te worden verontreinigd, te weten: ----(i) verkennend bodemonderzoek, de dato zeven februari negentienhonderdvijfennegentig,door IGN B.V. te Udenhout; en ---------------------------------------(ii) risico-evaluatierapport, de dato zeven februari negentienhonderdvijfennegentig,door IGN B.V. te Udenhout, ----------------------------------------------------welke rapporten in kopie als BIJLAGE 3 en 4 aan deze akte worden gehecht.15.2. Indien Koper binnen dertig jaar na heden op last van het bevoegd gezagnaar aanleiding van de in de sub 15.1. vermelde rapporten geconstateerdeverontreiniging dient over te gaan tot sanering van de tot het Verkochtebehorende grond en/of het grondwater, zullen de kosten van het saneren vande in de sub 15.1 vermelde rapporten geconstateerde verontreiniging, tot eenbedrag van driehonderdduizend gulden (NLG 300.000,--) voor rekening vanVerkoper zijn. -------------------------------------------------------------------------------15.3. Mocht blijken dat de grond en/of het grondwater is verontreinigd metandere dan de in de rapporten vermelde stoffen of dat de grond en/of hetgrondwater meer is verontreinigd dan vermeld in de rapporten, dan zal datnimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de koop, tot betaling van enigeschadevergoeding of tot enigerlei verrekening. --------------------------------------15.4. Koper stelt vast dat een verontreiniging, als vermeld in de hiervoor bedoelderapporten, een gebruik van het Verkochte, als sub 5 bedoeld, niet inde weg staat.”. ------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 278 -Registergoed D.5.6 (Merweplein 5-27, Nieuwegein) -----------------------------Verkoper 27 verklaart dat het Registergoed D.5.6 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Utrecht op zestien november tweeduizend inregister Hypotheken 4, deel 11733, nummer 1, van een afschrift van een aktevan levering, op vijftien november tweeduizend verleden voor mr. M. vanGroningen, notaris te Amsterdam. ------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed D.5.6 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“7.2 Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de op drieëntwintig --september negentienhonderdnegenennegentig, voor Mr.F.G.A. ter Braak, no -taris te Apeldoorn, verleden akte van levering, waarvan een afschrift op vier --entwintig september negentienhonderdnegenennegentig, in de daartoe be ----stemde openbare registers voor registergoederen te Utrecht, in register Hypotheken 4, deel 11039, nummer 21, is ingeschreven, onder meer woordelijk ---luidende: -------------------------------------------------------------------------------------"Bebouwingsplicht -------------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------1. Koper verbindt zich voor eigen rekening en risico op het gekochte, binnende in artikel 5 gestelde termijn, een kantoorgebouw te realiseren, omvattendetwaalfduizend zeshonderd eenenvijftig vierkante meter bruto vloeroppervlaktekantoorruimte, alsmede de inrichting van het niet-bebouwde gedeelte, hiernate noemen: het project. -------------------------------------------------------------------2. Onder de term bruto vloeroppervlakte wordt verstaan de som van de aanalle kanten omsloten en overdekte vloeroppervlakte van alle vloerniveau'svolgend uit de buitenomtrek van de te stichten bebouwing, gemeten op vloerhoogte.---------------------------------------------------------------------------------------De bouw -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------1. De bouw dient binnen drie maanden na de leveringsdatum te zijn begonnenen behoort regelmatig te worden voortgezet, terwijl de bouw binnen tweejaar na de datum van afgifte van de bouwvergunning dient te zijn voltooid. ---2. Voor het geval dat bouw niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijnmocht zijn aangevangen, dan wel voltooid, behoudt de gemeente zichhet recht voor het gekochte geheel of gedeeltelijk terug te kopen de oorspronkelijkekoopprijs, zonder vergoeding van kosten, van welk aard ook. ----3. De kosten, vallende op de akte, waarbij het gekochte alsdan wordt verkochten geleverd aan de gemeente, zijn voor rekening van koper. -------------Tevens zal koper in dit geval geen afspraak kunnen maken op enige rentevergoedingover de koopsom . ----------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 279 -4. Burgemeester en wethouders kunnen de termijn van drie maanden en tweejaar, bedoeld in lid 1 van dit artikel, verlengen met respectievelijk ten hoogstevier maanden en ten hoogste twee jaar. -----------------------------------------------5. Indien zich op het tijdstip, waarop het gekochte weer in eigendom overgaataan de gemeente, opstallen in of op het gekochte bevinden, welke deel uitmakenvan de in aanbouw zijnde bebouwing als bedoeld in artikel 4, lid 1,kunnen deze door de gemeente - een en ander voorzover deze opstallenworden geacht te strekken tot een waardevermeerdering van het gekochte, -worden overgenomen tegen taxatiewaarde. Deze waarde wordt vastgestelddoor drie deskundigen van wie één te benoemen door burgemeester en wethouders,één door koper en de derde door deze beide deskundigen tezamenof bij gebrek aan overeenstemming van één van hen, dan wel op verzoek vande meest gerede partij, door de kantonrechter te Utrecht. -------------------------Aan de waardebepaling door de deskundigen zijn beide partijen gebonden. --Indien een partij ondanks daartoe strekkende aanmaning binnen één maandgeen deskundige aanwijst, wordt deze partij-deskundige eveneens op verzoekvan de meeste gerede partij benoemd door de kantonrechter, voornoemd.---------------------------------------------------------------------------------------6. Zolang niet is voldaan aan de in dit artikel vermelde bouwplicht, mag koperhet gekochte niet vervreemden, verhuren of anderszins in gebruik geven ofmet een beperkt recht bezwaren, behoudens het recht van hypotheek. --------7. Het bepaalde in lid 6 van dit artikel is niet van toepassing in geval van executorialeverkoop en ingeval van verkoop op grond van artikel 3:174 van hetBurgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------------------------8. Indien het te realiseren project geheel of gedeeltelijk teniet gaat zal koperdit zo spoedig mogelijk herbouwen. ----------------------------------------------------Aansprakelijkheidsbeperking ------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------De gemeente is niet aansprakelijk voor schade wegens vertraging in de realisatievan het project ontstaan als gevolg van of in verband met de nalevingvan publiek rechterlijke voorschriften. De gemeente is evenmin aansprakelijkvoor schade wegens vertragingen, van welke aard ook, voortvloeiende uit ofsamenhangende met de realisatie van andere nabijgelegen projecten, behoudensde projecten die door en voor rekening van de gemeente wordenuitgevoerd. ----------------------------------------------------------------------------------Werving en selectie van gebruiker(s) --------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------De werving en selectie van toekomstige gebruiker(s) van de in het project opgenomente verhuren ruimten geschiedt in samenspraak met de gemeente.De uiteindelijke toewijzing is voorbehouden aan koper, met dien verstande,dat deze in principe slecht toe wijst aan voor de gemeente aanvaardbare60107233/478071.9


- 280 -kandidaten. ----------------------------------------------------------------------------------Gebruik ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------Het te stichten project mag uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig debestemming bedoeld in artikel 4 lid 1, behoudens terzake door burgemeesteren wethouders verleende ontheffing. --------------------------------------------------Erfafscheiding ------------------------------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------De kosten van het maken en onderhouden van erfafscheidingen zijn voor rekeningvan koper. --------------------------------------------------------------------------Uitbreiding -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------Indien binnen vijf jaar na de datum van de verleende bouwvergunning voorhet project uitbreiding plaatsvindt – hetzij tijdens de bouw dan wel na debouwkundige oplevering van het project – van het aantal vierkante metersbruto vloeroppervlakte zoals dit aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakteis berekend aan de hand van de verleende bouwvergunning voor het project,zal door de gemeente aan koper een bedrag in rekening worden gebrachtberekend over de grootte van de uitbreiding, tegen een prijs pervierkante meter bruto vloeroppervlakte als vermeld in artikel 4 lid 3, te voldoenbinnen één maand na schriftelijk verzoek daartoe van de gemeente. ----Huisvuil/fietsenstalling --------------------------------------------------------------------Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------------1. Koper is gehouden ten behoeve van het te realiseren project ten genoegenvan de gemeente ruimtelijke voorzieningen te treffen, in stand te houden enin goede staat te onderhouden, welke strekken tot het verzamelen, het inpandigopslaan en afvoeren van huisvuil, emballage, fust en soortgelijke zaken. -2. Koper verplicht zich, voor eigen gebruik en voor bezoekers, voldoendestalling voor fietsen te realiseren. Indien deze stalling uitpandig wordt gerealiseerd,dient de bouwaard in overeenstemming te zijn met dat van het project.Parkeren -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------------------Koper is verplicht minimaal honderdvijfentachtig parkeerplaatsen op eigenterrein te realiseren en in stand te houden. -------------------------------------------Ten aanzien van de openstelling van parkeerplaatsen voor zover deze nietbehoren tot de parkeergarage wordt tussen partijen vastgesteld dat: ------------ deze parkeerplaatsen op zaterdag, koopavond en bijzondere openingstijdenvan de winkels in het Stadscentrum (bij voorbeeld extra koopavond (en),zondagopenstelling en dergelijke) door een ieder gratis gebruikt mogenworden; ------------------------------------------------------------------------------------- op werkdagen deze parkeerplaatsen gratis gebruikt mogen worden door de60107233/478071.9


- 281 -gebruikers en bezoekers van het project. -------------------------------------------Stadsverwarming ---------------------------------------------------------------------------Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------1. Koper is verplicht in het project, voor zijn rekening, een aansluiting op destadsverwarming aan te brengen en in stand te houden overeenkomstig de"Algemene Leveringsvoorwaarden " van N.V. Remu (Regionale EnergiemaatschappijUtrecht), Postbus 2275, 3500 GG Utrecht. --------------------------------2. Koper zal voorts voor zijn rekening zodanige voorzieningen van bouwkundigeaard, dan wel anderszins, doen uitvoeren, dat de stadverwarming te allentijde naar behoren kan functioneren. ----------------------------------------------Tot deze voorzieningen kan, op aanwijzing van of vanwege N.V. Remu, deaanleg van een drainagesysteem behoren, zodat – uitgaande van de grondslagen de grondwaterstand te plaatse, met de mogelijk daarop van invloedzijnde factoren – de stadsverwarming naar behoren kan functioneren. ---------3. De kosten verbonden aan de aanvraag van de aansluiting komen voor rekeningvan de koper. ----------------------------------------------------------------------Kabels en leidingen etcetera -------------------------------------------------------------Artikel 14 -------------------------------------------------------------------------------------Koper dient eraan mee te werken, dat ten behoeve van en op kosten van de -gemeente en van Openbare Nutsbedrijven het recht wordt gevestigd tot het --aanbrengen, leggen, hebben, houden, onderhouden, inspecteren, repareren,vervangen en verwijderen van palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, ----aanduidingsbordjes en leidingen voor openbare doeleinden op, in, aan of bo -ven de grond en/of aan de daarop te stichten gebouwen. Bedoeld recht zal degedaante krijgen van een recht van opstal of erfdienstbaarheid dan wel een -beding als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek (kwalitatieve --verplichting). --------------------------------------------------------------------------------Burgemeester en wethouders zullen na gepleegd overleg met de eigenaar deplaatsen vaststellen waar de hiervoor vermelde werken zullen worden aange -bracht, evenals de wijze waarop. -------------------------------------------------------Koper is verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is aangebracht te latenbestaan. --------------------------------------------------------------------------------------Burgemeester en wethouders kunnen bij niet-nakoming of overtreding van hetin dit artikel bepaalde een boete opleggen van eenhonderd gulden (f100,00) -voor elke dag of gedeelte van een dag dat het aanbrengen en onderhouden -verhinderd of niet toegestaan wordt. ---------------------------------------------------Deze boete is onmiddellijk opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit -van de niet-nakoming of overtreding zelfs zonder dat enige ingebrekestellingis vereist. ------------------------------------------------------------------------------------Vervreemding -------------------------------------------------------------------------------Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 282 -1. Het is koper tot het moment van oplevering van het gehele project niet toegestaanzonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethoudersover te gaan tot gehele of gedeeltelijke vervreemding, dan wel bezwaring meteen beperkt recht van het gekochte en het daarop te stichten project. Burgemeesteren wethouders zullen de hiervoor bedoelde toestemming geven alsde realisatie van het project na levering, conform de bepalingen van dezekoopovereenkomst, gewaarborgd blijft en bovendien de rechtverkrijgende tegoeder naam bekend staat en de financiële waarborgen biedt het project teverwezenlijken. -----------------------------------------------------------------------------2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing ingeval van executorialeverkoop door een hypotheekhouder ex artikel 3:174 van het BurgerlijkWetboek of door een andere schuldeiser en ingeval van verkoop op grondvan artikel 3: 174 van het Burgerlijk Wetboek. ---------------------------------------3. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel vermelde bepaling verbeurtkoper, door het enkele feit der overtreding zelf, een onmiddellijk opeisbareboete gelijk aan het bedrag van de door de gemeente bedongen koopsom,ten bate van de gemeente, onverminderd het recht van de gemeente schadevergoedingen nakoming te vorderen. -------------------------------------------------Boetebeding ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------------1. Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit deze akte, verbeurtkoper, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn,ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete vantien procent (10%) van de koopsom, op welk bedrag de door de gemeenteterzake van de wanprestatie te lijden schade wederzijds onveranderlijk wordtbepaald. --------------------------------------------------------------------------------------2. Naast het gestelde in lid 1 van dit artikel behouden de gemeente en koperhet recht om bij niet-nakoming van enige uit deze akte voortvloeiende verplichtingin rechte nakomen te vorderen. ----------------------------------------------Kettingbeding -------------------------------------------------------------------------------Artikel 17 -------------------------------------------------------------------------------------1. Koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zichaanvaardt, het bepaalde in de artikelen 4 lid 1, 5 tot en met 17, voorzover hetbepaalde in deze artikelen niet door hun aard of tijdsduur zijn uitgewerkt bijoverdracht van het geheel of een gedeelte van het gekochte, alsmede bij deverlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperktgerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in voormelde artikelenbepaalde in de akte van levering of verlening van een beperkt recht woordelijkop te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete gelijkaan het bedrag van de koopsom ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheidvoor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel60107233/478071.9


- 283 -meer geleden schade te vorderen. -----------------------------------------------------2. Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt koper zich jegens de gemeentetot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaarof beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de artikelen 4 lid1, 5 tot en met 17, voorzover het bepaalde in deze artikelen niet door hunaard of tijdsduur zijn uitgewerkt, als de verplichting om dit door te geven zalopleggen aan diens rechtsopvolger/ beperkt gerechtigde. -------------------------Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van degemeente het beding aan. ----------------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Erfdienstbaarheden ------------------------------------------------------------------------Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van het tussen partijen overeengekomene worden bij deze gevestigden aangenomen de volgende erfdienstbaarheden en wel ten behoevevan het verkochte en ten laste van de bij de gemeente Nieuwegein in eigendomverblijvende percelen, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie Dnummer 2634, de erfdienstbaarheden van: -------------------------------------------a: licht, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf tedulden, dat aan en in de op het heersend erf volgens het ten tijde van hetpasseren van deze akte bestaande bouwplan te bouwen opstallen op kortereafstand van de grens van het dienend erf dan in de wet is toegestaan, ramenen lichten aanwezig zijn, zonder dat hiervoor een der in de wet genoemdebeperkingen geldt; -------------------------------------------------------------------------b. overbouw, onder meer inhoudende de verplichting van de eigenaar van hetdienend erf om te dulden, dat bij de uitvoering van het ten tijde van het passerenvan deze akte bestaande bouwplan eventueel een op het heersend erfte bouwen opstallen, voorzieningen en/of werken gedeeltelijk op het dienenderf is/worden gebouwd casu quo hierboven uitsteekt, casu quo de versnijdingenvan de funderingen in het dienend erf zijn gelegen of de bij de op hetheersend erf gebouw de appartementsrechten en/of gemeenschappelijke gedeeltencum annexis behorende leidingen gedeeltelijk in het dienend erf zijnaangebracht, een en ander zonder dat daarvoor precariorecht verschuldigdis".” --------------------------------------------------------------------------------------------Registergoed D.5.7 (Stationsplein 5, Sittard) -------------------------------------Verkoper 9 verklaart dat het Registergoed D.5.7 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Roermond op negentiend december negentienhonderdzesennegentig in register Hypotheken 4, deel 10216, nummer 34,van een afschrift van een akte van levering, op achttien december negentienhonderdzesennegentig verleden voor mr. H.R. Okkens, destijds notaris teRotterdam. ----------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 284 -Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed D.5.7 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------4.2. Bij het sluiten van de Koopovereenkomst was Koper bekend met het bepaaldevoorkomende in voormelde op zestien november negentienhonderdvijfennegentig,voor Mr J.W. van Ee, notaris te Utrecht, verleden akte, luidende:---------------------------------------------------------------------------------------------"I. ALGEMEEN -----------------------------------------------------------------------------"Artikel 1. algemeen artikel ---------------------------------------------------------------1. De uitgifte in erfpacht geschiedt tegen een eenmalige afkoopsom in geld. -2. Aan het recht van erfpacht is het recht van opstal gekoppeld, voor welkrecht eveneens de hierna volgende erf'pachtsvoorwaarden gelden. Bij heteinde van het recht van erfpacht gaat ook het recht van opstal teniet. ----------3. Telkens na zestig jaren is NS bevoegd de erfpachtsvoorwaarden te wijzigenof zoveel eerder als partijen in onderling overleg overeenkomen, metdien verstande dat de nieuwe voorwaarden niet bezwaarlijker voor de erfpachtermogen zijn dan de vigerende voor-waarden. -------------------------------Indien NS na afloop van deze periode van haar bevoegdheid gebruik maakt,is zij verplicht hiervan tenminste drie jaren voor de afloop van de periode bijaangetekend schrijven kennis te geven aan de erfpachter. -----------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 3. erfpachtstermijn ----------------------------------------------------------------Het erfpachtsrecht wordt gevestigd in voortdurende erfpacht, ingegaan zijndeop een juni negentienhonderd vierennegentig en opgedeeld in erfpachtsperiodenvan zestig jaren. ---------------------------------------------------------------------Artikel 4. bestemming ---------------------------------------------------------------------Het in erfpacht uitgegeven registergoed mag alleen gebruikt worden voor derealisatie van kantoorgebouw A, alsmede de aanleg van een parkeerterreingelegen aan de noordzijde van kantoorgebouw A. ----------------------------------De bestemming waarvoor het registergoed in erfpacht wordt uitgegeven magzonder schriftelijke toestemming van NS niet worden gewijzigd. NS kan aandeze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder wijziging van de afkoopsom.------------------------------------------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------II. DE AFKOOPSOM ----------------------------------------------------------------------Artikel 7. vaststelling van de afkoopsom ----------------------------------------------De canon zal voor de gehele looptijd worden afgekocht. --------------------------Voor de berekening van de afkoopsom wordt uitgegaan van het bruto vloeroppervlak van het te realiseren kantoorgebouw A. De afkoopsom bedraagteenhonderd vijfenzestig gulden (f 165,00) per vierkante meter bruto vloer oppervlak.De partijen zijn overeengekomen dat 'het totale bruto vloer opper-60107233/478071.9


- 285 -vlakte voor kantoor-gebouw A drieduizend vierhonderd zevenenveertig 'vierkantemeter (3.447 m2) bedraagt. ------------------------------------------------------Hetgeen resulteert in een afkoopsom groot -------------------------------------------VIJF'HONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD -----------------VIJFENVIJFTIG GULDEN (f 568.755,00), exclusief de verschuldigde omzet --belasting (prijspeil een juni negentienhonderd vierennegentig). De verschul ---digde omzetbelasting bedraagt negenennegentigduizend vijfhonderd tweeën -dertig gulden dertien cent (f 99.532,13). -----------------------------------------------Artikel 8. betaling ---------------------------------------------------------------------------Betaling van de in artikel 7 genoemde afkoopsom, alsmede de daarover verschuldigdeomzetbelasting, tezamen groot zeshonderdachtenzestigduizendtweehonderd zevenentachtig gulden der-tien cent (f 668.287,13) is door deerfpachter voldaan door storting op een rekening van de notaris. NS verleenterfpachter kwitantie voor de betaling van de afkoopsom, alsmede de daaroververschuldigde omzetbelasting. ----------------------------------------------------------Artikel 9. incidentele aanpassinq van de afkoopsom --------------------------------Aanpassing van de afkoopsom kan plaatsvinden in de volgende gevallen: ----a. indien een met toestemming van NS veranderd gebruik van de opstallendaartoe aanleiding geeft, zulks met ingang van de datum van verandering inhet gebruik; ----------------------------------------------------------------------------------b. indien een met toestemming van NS gerealiseerde wijziging van de opstallen.zelf en/of met toestemming van NS opgerichte nieuwe bebouwing naarhet oordeel van NS daartoe aanleiding geeft, zulks met ingang van de datumwaarop de betreffende nieuwe bebouwing voor het eerst in gebruik is genomen.------------------------------------------------------------------------------------------III. VERPLICHTINGEN EN VERBODSBEPALINGEN -------------------------------Artikel 10. vervreemding van het erfpachtsrecht -------------------------------------1. Het erfpachtsrecht mag zonder schriftelijke toestemming van NS niet wordenovergedragen of toegedeeld, noch gesplitst door overdracht of toedelingvan het erfpachtsrecht op een gedeelte van de zaak. ------------------------------2. NS mag de in lid 1 vereiste toestemming niet zonder redelijke gronden weigeren.----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11. overgang van het erfpachtsrecht ------------------------------------------Ingeval van overgang van het erfpachtsrecht onder algemene titel, behoudensin het geval dat het erfpachtsrecht onderdeel uitmaakt van wel uit gaatmaken van enige gemeenschap van goederen waarin een erfpachter is gehuwdof te eniger tijd zal huwen, moeten de rechtverkrijgenden NS hiervanschriftelijk in kennis stellen binnen zes maanden na de dag van overgang. Bijdeze kennisgeving dient in het geval van overgang onder algemene titelkrachtens erfrecht, tevens een verklaring van erfrecht afgegeven te worden. -Artikel 12. huur -----------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 286 -1. De erfpachter is zonder schriftelijke toestemming van NS niet bevoegd dezaak waarop het recht van erfpacht rust te verhuren en/of te verpachten vooreen langere termijn dan tot het moment van de eerstvolgende herziening vande erfpachtsvoorwaarden als genoemd in artikel 1 sub 3. -------------------------2. Alle (financiële) gevolgen van beëindiging van een door de erfpachter terzakevan het erfpachtsrecht gesloten huur- en/of pachtovereenkomst komenvoor zijn rekening en risico. --------------------------------------------------------------Artikel 13. vrijwaring van rechten van derden ----------------------------------------1. De erfpachter staat er voor in en vrijwaart NS, dat bij het eindigen van heterfpachtsrecht geen door erfpachter gevestigde persoonlijke of zakelijke rechtenvan derden op het erfpachtsrecht rusten of tegen NS geldend (kunnen)worden gemaakt. ---------------------------------------------------------------------------2. De erfpachter is voorts verplicht bij het einde van het erfpachtsrecht zorg tedragen voor doorhaling op zijn kosten van zakelijke rechten van derden welkeop het erfpachtsrecht door erfpachter zijn gevestigd. -------------------------------Artikel 14. onderhoud en instandhouding ---------------------------------------------De erfpachter is verplicht de opstallen cum annexis ten genoegen van NS inbehoorlijke staat te onderhouden en in stand te houden en deze opstallencum annexis bij geheel of gedeeltelijk tenietgaan (waaronder mede wordtverstaan gehele of gedeeltelijke sloop van de opstallen), zo spoedig mogelijkte doen herbouwen of herstellen. -------------------------------------------------------Artikel 15. reclame -------------------------------------------------------------------------De op de erfpachtsgrond staande opstallen mogen alleen voor reclamedoeleindenworden nebruikt, voor zover deze verband houden met de bedrijfsvoeringvan de erfpachter of van de gebruiker van deze opstallen en dit in soortgelijkgebruik gebruikelijk is. -------------------------------------------------------------Voor andere reclamedoeleinden mogen de opstallen niet worden gebruiktzonder schriftelijke toestemming van NS. ---------------------------------------------IV. VERZUIM --------------------------------------------------------------------------------Artikel 16. verzuim algemeen ------------------------------------------------------------De erfpachter zal in verzuim zijn door het enkel verlopen van een voor eenbepaalde prestatie vastgestelde termijn. Evenzeer zal hij in verzuim zijn doorhet enkele feit dat hij een op hem rustende verplichting jegens NS niet nakomt,dan wel enige verbodsbepaling overtreedt. Omtrent een verzuim zalniet eerder sprake zijn dan na een behoorlijke ingebrekestelling. ----------------Artikel 17. rente -----------------------------------------------------------------------------Indien de erfpachter de afkoopsom of enig ander door hem aan NS verschuldigdbedrag niet op de vervaldag heeft betaald, is hij vanaf de vervaldag dewettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. ----------------------Artikel 18. boetebeding -------------------------------------------------------------------Indien de erfpachter enige verplichting, die voortvloeit uit zijn onderhavige60107233/478071.9


- 287 -rechtsverhouding.net NS, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan NShem een boete opleggen van ten hoogste tien procent van de afkoopsom vande grondwaarde. ---------------------------------------------------------------------------Deze boete zal niet eerder worden opgelegd dan na een behoorlijke ingebrekestelling.------------------------------------------------------------------------------------V. EINDE ERFPACHT --------------------------------------------------------------------Artikel 19. verbod van opzegging door de erfpachter -------------------------------Het is de erfpachter niet toegestaan van het recht van erfpacht afstand tedoen of dit recht op te zeggen, behoudens het gestelde in artikel 21. -----------Artikel 20. algemeen -----------------------------------------------------------------------1. Het recht van erfpacht eindigt door: -------------------------------------------------a. het verstrijken van een in artikel 3 bedoelde erfpachtsperiode, op verzoekvan de erfpachter, in welk geval artikel 21 van toepassing is; --------------------b. opzegging van het erfpachtsrecht, zoals nader wordt geregeld in artikel 22;2. Zodra het recht van erfpacht is beëindigd, zal NS dit (doen) inschrijven inde Openbare Registers. ------------------------------------------------------------------Artikel 21. beëindiging door opzegging ------------------------------------------------1. Mocht erfpachter het recht van erfpacht per het einde van een periode alsbedoeld in artikel 3 wensen te beëindigen, dan is deze 11 verplicht hiervantenminste twee jaren voor de afloop van de periode bij aangetekend schrijvenkennis te geven aan NS. ------------------------------------------------------------------2. Bij beëindiging van het recht van erfpacht als bedoeld in lid 1, is de erfpachterverplicht de door de erfpachter op het in erfpacht uitgegeven, registergoedgestichte opstallen, cum annexis, op aanwijzing van NS binnen eendoor NS te bepalen redelijke termijn te slopen, tenzij NS op het behoud vandie opstallen prijsstelt, alsook het erfpachtsterrein schoon - minimaal in destaat waarin het zich bevond bij uitgifte van het terrein - en in goede staat aanNS op te leveren. ---------------------------------------------------------------------------3. In geval van beëindiging als bedoeld in lid 1, is NS geen enkele vergoeding,in welke vorm of onder welke benaming ook, verschuldigd (behoudenshet gestelde in lid 4). ----------------------------------------------------------------------4. Indien NS prijs stelt op het behoud van de opstallen vervalt de in het tweedelid genoemde sloopverplichting van erfpachter en dient NS aan de erfpachtereen nader overeen te komen vergoeding te betalen, die overeenstemtmet de waarde in het economisch verkeer van die opstallen. ---------------------5. Indien de erfpachter geen gevolg geeft aan de in lid 2 omschreven verplichtingis NS bevoegd een en ander op kosten van de voormalige erfpachterte doen bewerkstelligen. ------------------------------------------------------------------Artikel 22. opzegging van het erfpachtsrecht -----------------------------------------1. De erfpacht kan door NS worden opgezegd, indien de erfpachter in ernstigemate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Deze opzegging60107233/478071.9


- 288 -zal binnen acht dagen worden betekend aan degene die als beperkt gerechtigdeof als beslaglegger op de erfpacht in de openbare registers staan ingeschreven.------------------------------------------------------------------------------------2. Na beëindiging van de erfpacht zal NS de waarde die de erfpacht heeft aande erfpachter vergoeden, na aftrek van hetgeen hij uit hoofde van de erfpachtvan de erfpachter te vorderen heeft, de kosten daaronder begrepen. -----------VI. OVERIGE BEPALINGEN -------------------------------------------------------------Artikel 23. hypotheek ----------------------------------------------------------------------Indien het erfpachtsrecht en/of hetgeen daarop is aangebracht met hypotheekwordt bezwaard, zal de hypotheekgever aan NS toezenden een gewaarmerktafschrift van de in de openbare registers ingeschreven stukken. ----------------Artikel 24. aansprakeliikheid -------------------------------------------------------------1. Alle schade aan NS, haar personeel, aan de spoorweg en aan daartoe be -horende werken, inrichtingen en rollend materieel en de daarmede verband --houdende schaden, welke in verband staan met het onderhavige erfpachts ---recht, waarvoor de erfpachter op grond van de wet aansprakelijk is, moet ----door de erfpachter op eerste aanzegging van NS binnen een daarbij te stellentermijn geheel tot genoegen van NS worden hersteld of vergoed. ---------------Bij gebreke daarvan of in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling door -NS, is NS bevoegd op kosten van de erfpachter de herstelling te doen uitvoeren.--------------------------------------------------------------------------------------------2. De erfpachter vrijwaart NS en haar personeel voor alle aanspraken van ----derden op vergoeding van schade die na de ingangsdatum van het erfpachtsrechtis ontstaan als gevolg van zodanige verontreiniging van de bodem doorof vanwege de erfpachter, dat gevaar bestaat voor de volksgezondheid en/ofhet milieu, een en ander met inachtneming van het in artikel 2 sub 3 gestelde.Artikel 25. Geschillen ----------------------------------------------------------------------1.Geschillen, gebaseerd op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst ----kunnen worden beslecht door deskundigen. Partijen bepalen onderling of ----deskundigen verzocht worden een bindend advies of anderszins uit te bren ---gen. Wordt over de procedure geen overeenstemming bereikt, dan zullen ----deskundigen op verzoek van de meest gerede partij worden aangewezen ----door de President van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht en van hem -hun nadere opdracht ontvangen. -------------------------------------------------------2. Wanneer er sprake is van deskundigen wordt daaronder verstaan een aantalvan één of drie. -------------------------------------------------------------------------3.Door ieder der partijen wordt een deskundige aangewezen. Indien er twee -verschillende deskundigen worden aangewezen, wijzen deze gezamenlijk ----een derde deskundige aan. Elke partij betaalt zijn eigen deskundige. De kos--ten van de enige of derde deskundige komen voor rekening van partijen, ie ---der voor de helft. ---------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 289 -Artikel 26. kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen ----------------1. a.Met betrekking tot kantoorgebouw A is het de erfpachter in verband met -aan derden verleende exclusiviteitsrechten niet toegestaan de volgende acti -viteiten, direct of indirect en in welke vorm dan ook te bedrijven of daarvoor --eventueel ten behoeve van buiten de stations gevestigde filialen, reclame te -maken. ---------------------------------------------------------------------------------------Het gaat hier om de verkoop van lectuur,kaarten, souvenirs en horeca- --------artikelen in de ruimste zin des woords, het verkopen van reizen, het maken --van reclame voor derden, voorzover niet deel uitmakend van de normale be --drijfsuitvoering, het exploiteren van (pas)fotoautomaten en van kopieerappa --raten. -----------------------------------------------------------------------------------------b. De erfpachter verbindt zich in het gebied "Stationsvoorplein Sittard" geenreclame aan te brengen of te doen aanbrengen, welke strijdig is met of ge ----richt tegen de belangen van de NS, noch handelingen te verrichten of doen --verrichten, welke strijdig zijn met of gericht zijn tegen deze belangen. ----------2 a. De erfpachter verplicht zich jegens NS, die dit voor zich aanvaardt, de inde bepalingen van dit erfpachtscontract, voor-zover deze geen zakelijke werkingmocht bezitten, alsmede de in het onderhavige artikel omschreven verplichtingenbij gehele of gedeeltelijke overdracht van het erfpachtsrecht, alsmedebij het vestigen of wijzigen van enig zakelijk recht erop,hoe ookgenaamd, aan de nieuwe verkrijger ten behoeve van NS op te leggen en inverband hiermede de hierboven genoemde voorwaarden in de akte van overdrachtof wijziging van zakelijk genotsrecht woordelijk te doen opnemen,zulks op verbeurte van een direct opvorderbare boete van maximaal de afkoopsom(exclusief de evetueel verschuldigde omzetbelasting), ten behoevevan NS, met de bevoegdheid de meer geleden schade eveneens in rekeningte brengen. ----------------------------------------------------------------------------------Deze boete zal niet eerder worden opgelegd dan na een behoorlijke ingebrekestelling.------------------------------------------------------------------------------------b. De erfpachter zal bij niet-nakoming of overtreding van de in lid 1 omschrevenverplichtingen in verzuim zijn door het enkele feit van de niet-nakoming ofovertreding, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst daartoe zal wordenvereist, zodat zowel de bedongen boete als de vergoeding van de eventueelmeer geleden schade terstond door NS zullen kunnen worden gevorderd. ----c. Het hiervoor in lid 2.a. en 2.b. bepaalde laat onverlet de bevoegdheid vanNS tot opzegging als bedoeld in artikel 22 in-dien de overgang van het erfpachtsrechtten gevolge heeft gehad, dat de bepalingen van deze overeenkomsttot uitgifte niet op het gevestigde dan wel met toestemming van NSgewijzigde erfpachtsrecht van toepassing zijn en deze na afloop van de in artikel20, lid 1 genoemde termijn na een aan de erfpachter bij deurwaardersexplootbetekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn ver-60107233/478071.9


- 290 -klaard." ---------------------------------------------------------------------------------------Registergoed E.5.8 (Disketteweg 2-4, Amersfoort) ------------------------------Verkoper 10 verklaart dat het Registergoed E.5.8 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Utrecht op zeven februari negentienhonderd zevenennegentigin register Hypotheken 4, deel 9461, nummer 40, van een afschriftvan een akte van koop en levering, op vijf februari negentienhonderdzevenennegentig verleden voor mr. H.R. Okkens, destijds notaris te Rotterdam.------------------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed E.5.8 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: --------------------------------------------------------------------------“4.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in: -------------------------(i) voor wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sec -tie K, nummer 4548, de op achtentwintig mei negentienhonderddrieënnegen--tig, voor Mr Th.S.O.M. van Eijck, notaris te Rotterdam, verleden akte, waar ---van een afschrift op een juni negentienhonderddrieënnegentig, in de daartoebestemde openbare registers voor registergoederen te Utrecht, in register ----Hypotheken 4, deel 7550, nummer 25, is ingeschreven, luidende: --------------OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN ---EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN --------------------------------------------Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of -bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar het sub 9, 10, 11 en 15 be-----paalde in voormelde akte op zes en twintig november negentienhonderd eenen negentig voor genoemde notaris Herrebrugh verleden, woordelijk luiden- --de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9. -------------------------------------------------------------------------------------Het plaatsen en het onderhouden van terreinafscheidingen op en het aanleg -gen en het onderhouden van het niet te bebouwen gedeelte van de grond, ---zullen geschieden door en op kosten van de koopster en haar rechtsopvol ----gers, op aanwijzing en ten genoegen van Burgemeester en Wethouders. -----Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------------De koopster casu quo haar betrokken rechtsopvolgers in de eigendom of hetzakelijk genotsrecht zal of zullen ten behoeve van de gemeente een onmid- --dellijk opeisbare boete verbeuren van: ------------------------------------------------a. een bedrag, gelijk aan de tussen de gemeente en de koopster overeenge--komen koopprijs met een minimum van tienduizend gulden (f. 10.000,00) bij -overtreding van de artikelen 7 en 11; --------------------------------------------------b. een bedrag van eenduizend gulden (f. 1.000,00) bij iedere overtreding vande artikelen 9 en 15, onverminderd de verplichting alsnog overeenkomstig deartikelen 9 en 15 te handelen. -----------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 291 -Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------Het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 15, alsmede deze bepaling moeten bij -elke vervreemding in eigendom of zakelijk genotsrecht van het geheel of eengedeelte van de verkochte grond aan de nieuwe verkrijger(s) in eigendom ofzakelijk genotsrecht worden opgelegd, ten behoeve van de gemeente wordenbedongen en aangenomen en in elke akte van overdracht, houdende een ----vervreemding als vorenbedoeld, woordelijk worden opgenomen. ----------------Artikel 15. ------------------------------------------------------------------------------------Indien en voor zover het verkochte grenst aan een watergang, in eigendom --toebehorend aan de gemeente of het waterschap is koopster en/of haar ------rechtsopvolgers, onverminderd het deswege bepaalde in de keur van het -----desbetreffende waterschap: -------------------------------------------------------------1. wanneer Burgemeester en Wethouders dit verlangen gehouden de water --gang tot de lengte van haar casu quo hun recht over de halve breedte in goedestaat te onderhouden, te zuiveren van planten, de kanten behoorlijk af te -hakken, af te maaien en op te zetten; het vuil op de kant te halen zodanig dateen schone strook van vijftig centimeter langs de kant aanwezig blijft; ---------2. niet gerechtigd de watergangen te verbreden, te versmallen of te dempen,in de watergang tuinafvallen en dergelijke te werpen en op een strook grond -ter breedte van een meter langs de watergang bomen, hakhout of struikge ----was aan te brengen.""; --------------------------------------------------------------------(ii) voor wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectieK, nummer 4627, de op vijftien december negentienhonderdvijfennegentig,voor Mr R.J.P. van Kessel, notaris te Amersfoort, verleden akte, waarvan eenafschrift op achttien december negentienhonderdvijfennegentig, in de daartoebestemde openbare registers voor registergoederen te Utrecht, in register ----Hypotheken 4, deel 8800, nummer 4, is ingeschreven, luidende: ----------------D. BEPALINGEN KOOP EN VERKOOP -----------------------------------------------Op de overeenkomst van verkoop en koop en onderhavige levering zijn van -toepassing de hoofdstukken 1, 5, 6 en 7 van de "Verkoopbepalingen grond",vastgesteld bij besluit van de Raad van de Gemeente Amersfoort op vijftien --december negentienhonderd tweeennegentig, nummer 1992/278, (zullende --de in de hoofdstukken 5, 6 en 7 vermelde artikelen alleen gelden voor zover -deze verwijzen naar van toepassing verklaarde artikelen uit de "Verkoopbe- --palingen grond"), voorzover daar blijkens het navolgende niet van af is ge-----weken, welke bepalingen luiden als volgt: --------------------------------------------VERKOOPBEPALINGEN GROND. -----------------------------------------------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------5.0 DIVERSEN -----------------------------------------------------------------------------Artikel 5.0 Geldigheid. ---------------------------------------------------------------------5.0 De artikelen van dit hoofdstuk gelden steeds ingeval van verkoop door de60107233/478071.9


- 292 -gemeente Amersfoort van een of meer onroerende zaken. -----------------------Artikel 5.1. Bouwverbod ------------------------------------------------------------------5.1. Het is de koper verboden de grond zonder schriftelijke, privaatrechtelijketoestemming van burgemeester en wethouders te bebouwen, aan welke toe--stemming (financiele) voorwaarden kunnen worden verbonden, behoudens --voorzover deze toestemming reeds in het voorafgaande besloten ligt. Een ---bouwvergunning geldt niet als toestemming in dit artikel bedoeld. ---------------Artikel 5.2. Watergangen. ----------------------------------------------------------------5.2. Indien en voorzover de grond grenst aan een watergang, in eigendom ---toebehorend aan de gemeente of het waterschap, is de koper, onverminderdhet daaromtrent bepaalde in de keur van het waterschap: ------------------------a. gehouden de watergang tot de lengte van zijn casu quo hun recht over dehalve breedte in goede staat te onderhouden, te zuiveren van planten, de ----kanten behoorlijk af te hakken, af te maaien en op te zetten, alsmede het vuilop de kant te halen zodanig dat een schone strook van vijftig centimeter ------langs de kant aanwezig blijft; ------------------------------------------------------------b. niet gerechtigd de watergangen te verbreden, te versmallen of te dempen,in een watergang tuinafval en dergelijke te werpen, alsmede op een strook ---grond ter breedte van een meter langs de watergang bomen, hakhout of ------struikgewas aan te brengen en te houden. -------------------------------------------Artikel 5.3." (niet van toepassing) enzovoort. -----------------------------------------Artikel 5.4. Geschillen ---------------------------------------------------------------------5.4. Alle geschillen, die naar aanleiding van de koopovereenkomst mochtenontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die,welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullenworden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter, tenzij partijenterzake van die geschillen arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituutovereenkomen. -----------------------------------------------------------------------------Artikel 5.5 Overdracht rechten en plichten door de koper aan derden -----------5.5.1 De koper is zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van burgemeesteren wethouders, aan welke toestemming voorwaarden kunnen wordenverbonden, niet bevoegd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiendeuit de koopovereenkomst, geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over tedragen, behoudens in de gevallen waarin de koopovereenkomst uitdrukkelijkenigerlei vorm van zodanige overdracht inhoudt of meebrengt. ------------------5.5.2 Een voorwaarde verbonden aan de toestemming voor de overdracht zalsteeds zijn dat de koper hoofdelijk verbonden blijft voor alle uit de koopovereenkomstvoortvloeiende plichten, boeten en wettelijke schadevergoedingsplichten,zodat de gemeente zowel de koper als de derde geheel zal kunnenaanspreken tot nakoming, alsook dat de gemeente jegens beiden een beroepzal kunnen doen op de wettelijke en contractuele ontbindingsgronden en ver-60107233/478071.9


- 293 -weermiddelen. ------------------------------------------------------------------------------De gemeente kan verlangen dat van deze binding jegens haar een notariëleakte wordt opgemaakt. --------------------------------------------------------------------5.5.3 Gehele of gedeeltelijke overdracht van de contractuele positie aan eendochteronderneming van de koper, waarin deze beslissende invloed heeft, istoegestaan, met dien verstande dat een dergelijke overdracht de consequentiesheeft als bepaald in artikel 5.5.2. Indien de koper voormelde beslissendeinvloed verliest voor het tijdstip waarop alle uit de koopovereenkomst voorkoper voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen zijn hij en de dochterondernemingverplicht de gevolgen van de contractsovername voordien ongedaante maken, tenzij voordien alsnog toestemming wordt verkregen als bedoeldin artikel 5.5.2. ----------------------------------------------------------------------5.5.4 Een bij of krachtens dit artikel toegestane overdracht is eerst bindendvoor de gemeente nadat de koper en degene aan wie hij zijn rechten en/ofverplichtingen geheel of gedeeltelijk overdraagt, in een gezamenlijke schriftelijkeverklaring - waaruit blijkt dat is voldaan aan de aan de toestemming verbondenvoorwaarden - de gemeente daarvan in kennis hebben gesteld. -------Artikel 5.6 Overdracht bevoegdheden door burgemeester en wethouders. ----5.6 Burgemeester en wethouders kunnen de hun in deze "Verkoopbepalingengrond" toegewezen bevoegdheden aan de directeur van de DienstStadsontwikkeling te Amersfoort delegeren. ------------------------------------------Artikel 5.7 Toepasselijkheid Nederlands recht ---------------------------------------5.7. Op deze overeenkomst en de als gevolg daarvan bestaande rechtsbetrekkingenis uitsluitend Nederlands recht van toepassing. ------------------------HOOFDSTUK 6 BOETEBEDING -------------------------------------------------------Artikel 6.0 Geldigheid ---------------------------------------------------------------------6.0 De artikelen van dit hoofdstuk gelden steeds ingeval van verkoop door degemeente Amersfoort van een of meer onroerende zaken, met dien verstandedat de artikelen waarnaar wordt verwezen alleen van toepassing zullen zijningeval dit reeds voortvloeit uit een van de artikelen 1.0, 2.0, 3.0.1, 3.0.2, 4.0,5.0 of 7.0. ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6.1. Boetebeding ------------------------------------------------------------------6.1. De koper zal ten behoeve van de gemeente, zonder rechterlijke tussenkomst,een onmiddellijke opeisbare boete verbeuren van: ------------------------a. een bedrag, gelijk aan de koopprijs met een minimum van tienduizend gulden(f.10.000,--) bij overtreding van een van de artikelen 1.1., 2.6.1., 5.5.1. en5.5.3. en 7.4.; -------------------------------------------------------------------------------b. een bedrag van eenduizend gulden (f. 1.000,--) bij iedere overtreding vanhet bepaalde in een van de artikelen 2.7.1., 2.7.2., 3.3., 3.8.1. en 3.8.2., 4.2,4.3. en 5.2. onverminderd de verplichting alsnog overeenkomstig het bepaaldein genoemde artikelen te handelen; ------------------------------------------------60107233/478071.9


- 294 -c. een bedrag van vijfenzeventigduizend gulden (f. 75.000,--) per woningkavelbij overtreding van een van de artikelen 3.1. onder a en b en 3.9.1. en 3.9.2.;d. een bedrag van eenduizend gulden (f. 1.000,--) per bij de tekortkoming betrokkenwoning casu quo per are verkochte grond per iedere ingegane week,waarin de overtreding voortduurt, bij overtreding van de artikelen 2.4., 2.9.,3.4. en - voorzover van toepassing - onverminderd de in artikel 2.5.2. omschrevenbevoegdheid tot terugkoop van de bij de tekortkoming betrokkenwoningkavel(s). -----------------------------------------------------------------------------De boete is verschuldigd zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist,behoudens bij overtreding van de artikelen 1.1., 2.7., 2.9., 4.2., 4.3. en5.2., in welke gevallen de gemeente een redelijke termijn moet gunnen omalsnog de overtreden plichten na te komen met de mededeling dat bij niet nakomende boete verschuldigd wordt. ---------------------------------------------------HOOFDSTUK 7 DERDENWERKING --------------------------------------------------Artikel 7.0 Geldigheid ---------------------------------------------------------------------7.0 De artikelen van dit hoofdstuk gelden steeds ingeval van verkoop door degemeente Amersfoort van een of meer onroerende zaken, met dien verstandedat de artikelen waarnaar wordt verwezen alleen van toepassing zullen zijningeval dit reeds voortvloeit uit een van de artikelen 1.0, 2.0, 3.0.1, 3.0.2, 4.0,5.0 of 6.0. ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7.1. Nutsleidingen, rioleringen, voorzieningen voor centrale antenneinrichtingen,straatnaamborden e.d. ----------------------------------------------------7.1.a. De koper is verplicht te gedogen, zonder daarvoor een vergoeding tekunnen eisen, dat palen, kabels, draden, leidingen, isolatoren, rozetten,aan-duidingsbordjes, straatnaambordjes, riolering en pijpleidingen,bestemd voor de openbare doeleinden, alsook alle tot een centrale antenne-inrichtingbehorende voorzieningen, op, in, aan of boven degrond en/of de daarop te stichten opstallen worden aangebracht, onderhouden,gecontroleerd, uitgebreid, vervangen, verwijderd en vernieuwd.-------------------------------------------------------------------------------Alvorens over te gaan tot uitvoering van die werken wordt eerst overlegd metde koper omtrent de plaats en de wijze waarop die werken worden uitgevoerd.-----------------------------------------------------------------------------------------De koper is verplicht al hetgeen aldus is aangebracht niet te verwijderen of tebeschadigen. --------------------------------------------------------------------------------b. Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, onderhouden,controleren, uitbreiden, vervangen, verwijderen en vernieuwen, zalop kosten van en door of vanwege de gemeente, of haar opvolger in het rechtop de gedoogplicht of het desbetreffende gedeelte daarvan, worden hersteldof vergoed. ----------------------------------------------------------------------------------c. De koper is verplicht de grond welke is gelegen boven en vijftig centimeter60107233/478071.9


- 295 -ter linker en ter rechter zijde van krachtens dit artikel aangebrachte kabels,draden, riolering en (pijp)leidingen onbebouwd te laten, daarin niet te gravenof bomen of stuiken te planten. ----------------------------------------------------------d. Indien Burgemeester en Wethouders zulks verlangen, is de koper verplichtmee te werken aan de vestiging van de door de burgemeester en wethoudersnodig geachte opstalrechten, welke ertoe strekken de eigendom van voormeldeobjecten te doen toekomen aan de opstaller. Voor de vestiging vandeze rechten zal de koper geen recht hebben op een vergoeding, met dienverstande dat de kosten van vestiging niet voor zijn rekening zullen komen. --Artikel 7.2 Erfdienstbaarheid beschoeiing. --------------------------------------------7.2 Daar waar de grond grenst aan water, dat in eigendom en beheer bij degemeente blijft, is de beschoeiing gelegen binnen het eigendom van de gemeente.--------------------------------------------------------------------------------------Daartoe zal in de akte(n) van levering ten laste van de grond en ten behoevevan de beschoeiing en het daarachter gelegen water worden gevestigd deerfdienstbaarheid om te gedogen dat verankering en bedrading van de beschoeiingin en boven het lijdend erf worden aangebracht, in stand gehouden,onderhouden en vernieuwd, onverminderd de verplichting van de gemeentede als gevolg van het onderhoud en de vernieuwing ontstane schade aan hetlijdend erf te herstellen. -------------------------------------------------------------------Artikel 7.3 Kwalitatieve verplichtingen. -------------------------------------------------7.3 a. de gemeente en de koper zijn overeengekomen dat de verplichtingenbedoeld in artikel 4.3., 5.1. en 7.1. sub a en c als kwalitatieve verplichtingenzullen rusten op de bij deze verkochte grond en van rechtswegezullen overgaan op degene(n) die de grond of gedeelte daarvan onderbijzondere titel zal/zullen verkrijgen, alsook dat degenen die van derechthebbende een recht tot gebruik van de grond zullen verkrijgen vanrechtswege mede gebonden zullen zijn. --------------------------------------b. Voormeld kwalitatief beding zal worden gevestigd in de notariële akte vanlevering en worden ingeschreven in de openbare registers. ----------------------Artikel 7.4. Kettingbeding -----------------------------------------------------------------7.4. Het bepaalde in de artikelen 2.7.2., 2.9., 3.1., 3.2. en 3.3., 3.9.2. in verbindingmet 3.9.1., 4.2., 5.2., 5.4., 6.1., 7.1. sub d, alsmede deze bepalingmoeten bij elke levering van de bij deze verkochte grond of een gedeeltedaarvan, alsook bij de verlening van beperkte genotsrechten daarop, aan denieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde worden opgelegd, ten behoeve vande gemeente worden bedongen bij wijze van derdenbeding dat namens degemeente moet worden aangenomen in de desbetreffende akte, waarin diebepalingen woordelijk dienen te worden opgenomen. ------------------------------Arikel 7.5 A-B-C- levering en derdenwerking. ----------------------------------------7.5 De gemeente is - onverminderd het hiervoor dienaangaande bepaalde60107233/478071.9


- 296 -- nimmer verplicht mee te werken aan een eigendomsoverdracht aaneen ander dan de koper, indien deze ander niet bereid is zich jegensde gemeente te verbinden tot het bepaalde in de artikelen 1.2, 1.8.1,7.3 en 7.4 (alsmede de in dit artikel genoemde artikelen)." ---------------Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------------------------E. KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN -----------------------------------------------Voorts verklaarden de comparanten sub 1 en 2, handelende als gemeld, bijdeze te vestigen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7.3 van de hiervoorvan toepassing verklaarde verkoopbepalingen grond, de navolgende kwalitatieveverplichtingen als bedoeld in de zin van artikel 6:252 van het BurgerlijkWetboek, welke kwalitatieve verplichtingen bij elke volgende levering aan dekoper en iedere opvolgende eigenaar zullen worden opgelegd: ------------------1. Het is de koper verboden de grond zonder schriftelijke, privaatrechtelijketoestemming van burgemeester en wethouders te bebouwen, aan welke toestemming(financiële) voorwaarden kunnen worden verbonden, behoudensvoorzover deze toestemming reeds in het voorafgaande besloten ligt. ---------Een bouwvergunning geldt niet als toestemming in dit artikel bedoeld. (Artikel5.1 Verkoopbepalingen grond). ---------------------------------------------------------2. De koper is verplicht te gedogen, zonder daarvoor een vergoeding te kunneneisen, dat palen, kabels, draden, leidingen, isolatoren, rozetten, aanduidingbordjes,straatnaambordjes, riolering en pijpleidingen, bestemd voor deopenbare doeleinden, alsook alle tot een centrale antenne-inrichting behorendevoorzieningen, op, in, aan of boven de grond en/of de daarop te stichtenopstallen worden aangebracht, onderhouden, gecontroleerd, uitgebreid,vervangen, verwijderd en vernieuwd. --------------------------------------------------Alvorens over te gaan tot uitvoering van die werken wordt eerst overlegd metde koper omtrent de plaats en de wijze waarop die werken worden uitgevoerd.-----------------------------------------------------------------------------------------De koper is verplicht al hetgeen aldus is aangebracht niet te verwijderen of tebeschadigen. (Artikel 7.1.a. Verkoopbepalingen grond). ---------------------------3. De koper is verplicht te gedogen de grond welke is gelegen boven en vijftigcentimeter ter linker en ter rechter zijde van krachtens dit artikel aangebrachtekabels, draden, riolering en (pijp)leidingen onbebouwd te laten, daarin niette graven of bomen of struiken te planten. (Artikel 7.1.c. Verkoopbepalingengrond). ----------------------------------------------------------------------------------------Voormelde verplichtingen gaan over op degenen, die het verkochte onder bijzonderetitel zullen verkrijgen. -----------------------------------------------------------Mede gebonden zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruikvan het betreffende bouwterrein zullen verkrijgen. ----------------------------------Voor zover het hierboven gaat om rechten die ten behoeve van de nutsbedrijvenzijn bedongen, worden die rechten tevens door de gemeente voor die60107233/478071.9


- 297 -nutsbedrijven aangenomen. -------------------------------------------------------------F. KETTINGBEDINGEN ------------------------------------------------------------------Koper verplicht zich het bepaalde in de artikelen 5.2, 5.4, 6.1 (voorzover vantoepassing), 7.1 onder d en 7.4 (voorzover van toepassing) van de "Verkoop -bepalingen grond" van de gemeente bij elke levering van de bij deze verkochte grond of een gedeelte daarvan, alsook bij de verlening van beperkte ge ----notsrechten daarop, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te ----leggen, ten behoeve van de gemeente te bedingen bij wijze van derdenbe ----ding dat namens de gemeente moet worden aangenomen in de desbetreffen -de akte, waarin die bepalingen woordelijk dienen te worden opgenomen. -----De comparante sub 1, handelende als gemeld, verklaarde bovenstaande ver -plichtingen voor zover nodig op te leggen aan de koper, voor wie de compa---rante sub 2 verklaarde, die verplichtingen te aanvaarden, welke verbinte ------nis(sen) de comparante sub 1, handelende als gemeld, verklaarde ten be -----hoeve van de rechthebbende(n) aan te nemen."".” ---------------------------------Registergoed E.5.9 (Stadhouderskade 85, Amsterdam) -----------------------Verkoper 19 verklaart dat het Registergoed E.5.9 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op zestien december negentienhonderdachtennegentig in register Hypotheken 4, deel 15500, nummer 52,van een afschrift van een akte van levering, op vijftien december negentienhonderdachtennegentig verleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris teUtrecht. ---------------------------------------------------------------------------------------Terzake van Registergoed E.5.9 zijn geen bezondere lasten en bepalingen inbekend. --------------------------------------------------------------------------------------Registergoed E.5.10 (Naritaweg 199, Amsterdam) ------------------------------Verkoper 29 verklaart dat het Registergoed E.5.10 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Amsterdam op zestien februari tweeduizend inregister Hypotheken 4, deel 16419, nummer 47, van een afschrift van een aktevan koop en levering, op vijftien februari tweeduizend verleden voor mr.C.J. Bosch, notaris te Amsterdam. -----------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed E.5.10 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“7.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in: -----------------------de akte van uitgifte erfpacht op achttien oktober negentienhonderd negenen--negentig, voor de plaatsvervanger van Mr Johannes Gerhardus Brummelhuis,notaris te Amsterdam, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschrevenop negentien oktober negentienhonderd negenennegentig in register Hypo ---theken 4 van de openbare registers, gehouden door de Dienst van het kadas-60107233/478071.9


- 298 -ter en de openbare registers te Amsterdam, in deel 16135, nummer 19, woordelijkluidende: ------------------------------------------------------------------------------"De canon is berekend naar een percentage van zeven en drie tiende procent(7,3%) over een grondwaarde van drie miljoen zeshonderdéén duizend vijf----honderd gulden (ƒ 3.601.500,00). ------------------------------------------------------De comparant sub 2, handelend als gemeld, verklaarde vorenomschreven ---terrein namens en voor erfpachter in voortdurende erfpacht te aanvaarden. --Voorts verklaarden de comparanten, lettende op artikel 10 van de hierna te --melden Algemene Bepalingen, dat partijen zijn overeengekomen, dat door ---betaling van de erfpachter van een bedrag van drie miljoen zeshonderdvijf ----entachtig duizend vierhonderdtweeënzeventig gulden (ƒ 3.685.472,00) de ----jaarlijkse canon voor het bij deze akte in erfpacht uitgegeven en aanvaarde --terrein bij vooruitbetaling is voldaan voor de periode van vijftig jaar, te wetenvanaf zestien juni negentienhonderd negenennegentig tot en met vijftien junitweeduizend negenenveertig. -----------------------------------------------------------Voormelde afkoopsom is heden voldaan door storting op een rekening van ---Notariskantoor Brummelhuis & Stein, waarvoor de gemeente bij deze kwijtingverleent. --------------------------------------------------------------------------------------Algemene en Bijzondere Bepalingen ---------------------------------------------------De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden,dat deze uitgifte in ------voortdurende erfpacht is geschied ------------------------------------------------------a. onder de Algemene Bepalingen voor Voortdurende Erfpacht negentien -----honderd vierennegentig, zoals deze zijn vastgesteld door de Raad van de ----gemeente bij zijn besluit van zes april negentienhonderd vier en negentig ----nummer 275 en opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschre --ven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers teAmsterdam op negentien april negentienhonderd vier en negentig in register4 deel 12082 nummer 47, met uitzondering van artikel 8 lid 5 van deze Bepa -lingen, met welke Algemene Bepalingen partijen verklaarden bekend te zijn --en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen en deze uitdrukkelijk te ---aanvaarden; en -----------------------------------------------------------------------------b. onder de navolgende Bijzondere Bepalingen waarin met "het terrein" wordtbedoeld de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde -grond en met "Burgemeester en Wethouders": Burgemeester en Wethoudersvan Amsterdam: ----------------------------------------------------------------------------1. het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt ophet moment van aktepassering, zulks echter met inachtneming van het hiernaonder 2. bepaalde; -------------------------------------------------------------------------2. de erfpachter verklaart zich ermee bekend en akkoord, dat de grond waar -op het complex wordt gerealiseerd op de ingangsdatum van het recht van ----erfpacht in milieuhygiënische zin geschikt is voor de te realiseren bestem -----60107233/478071.9


- 299 -ming, zoals vermeld in de bij de akte te voegen rapport nummer 24011424 ---van 12 april 1999 van OMEGAM; -------------------------------------------------------3. het terrein is bestemd om te worden bebouwd met een kantoorgebouw ----cum annexis, welke bebouwing als zodanig dient te worden gebruikt; ----------4. op het terrein mag maximaal drie duizend zeshonderdvijfenzeventig vier ---kante meter (3.675 m2) bruto vloeroppervlak en een aantal (inpandige) par ---keerplaatsen, gerelateerd aan de parkeernorm: 1 parkeerplaats per éénhon --derdvijfentwintig vierkante meter (125 m²) bruto vloeroppervlak, worden gerealiseerd;--------------------------------------------------------------------------------------5. minimaal dertig procent (30%) van het totale terrein is bestemd om te wor -den ingericht als - bij voorkeur ecologisch - beplanting en dient dienovereen --komstig te worden gebruikt; --------------------------------------------------------------6. de bebouwing van het terrein dient te zijn voltooid binnen achttien maan ---den na de datum van ingang van het erfpacht; --------------------------------------7. de erfpachter dient de onbebouwde terreingedeelten binnen de onder 6. ---bepaalde termijn overeenkomstig de onder 3. en 5. bepaalde bestemming in -te richten en vervolgens als zodanig te onderhouden; ------------------------------8. voor wijziging van het onder 3., 4. en 5. genoemde gebruik is voorafgaan --de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders vereist; -----------------------9. de in artikel 18 eerste lid van de Algemene Bepalingen voor voortdurendeerfpacht van negentienhonderd vierennegentig beschreven gedoogplicht ismede van toepassing ten aanzien vanop, in, aan of boven het perceel en deopstallen aanwezige leidingen, kabels, vezels of andere inrichtingen voorcommunicatieve en/of andere nutsdoeleinden, welke door een van gemeentewegeaangewezen derde zin aangebracht. De erfpachter is verplicht, wanneerdit door de Burgemeester en Wethouders zal worden gelast, toe te latendat de eerder genoemde voorzieningen worden aangebracht, onderhoudenen vernieuwd door of van gemeentewege aangewezen derde: -------------------10. de in artikel 18 tweede lid van de Algemene Bepalingen voor voortdurendeerfpacht van negentienhonderd vierennegentig beschreven plicht tot schadevergoedingis mede van toepassing op de krachtens het voorafgaande artikelaangewezen derde; -------------------------------------------------------------------11. artikelen mogen niet direct, met uitschakeling van de detailhandel, vanuithet gebouwde en/of vanaf het terrein aan de consument worden verkochten/of geleverd; ------------------------------------------------------------------------------12. het parkeren, laden en lossen dient geheel op eigen terrein te geschieden,een en ander ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; ----------13. op het terrein mag geen buitenopslag plaatsvinden. ------------------------Bouwblok ------------------------------------------------------------------------------------De comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde dat in voormeld besluitvan de directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf van Amsterdam, is60107233/478071.9


- 300 -vastgesteld dat het bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaardeterrein een bouwblok vormt waarvan de grenzen zullen worden gevormddoor de kadastrale grenzen van het terrein en dat in dat besluit als datum,met ingang waarvan voor het eerst een in dat bouwblok gelegengemeenteterrein in voortdurende erfpacht is uitgegeven, is bepaald dat alszodanig zal worden aangenomen de dag, waarop de erfpacht op het bij dezeakte uitgegeven en aanvaarde terrein is ingegaan, zijnde zestien juni negentienhonderdnegenennegentig, op welke datum derhalve voor het terrein isbegonnen te lopen het tijdvak van vijftig jaar, vermeld in artikel 1 tweede lidvan de hiervoor bedoelde Algemene Bepalingen."; en -----------------------------2. de in de akte van uitgifte in erfpacht van toepassing verklaarde algemeneerfpachtbepalingen. ------------------------------------------------------------------------Registergoed E.5.11 (IJssellaan 82, Arnhem) -------------------------------------Verkoper 15 verklaart dat het Registergoed E.5.11 door hem in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Arnhem op eenendertig december negentienhonderdzevenennegentig in register Hypotheken 4, deel 16299, nummer 10,van een afschrift van een akte van koop en levering, op dertig december negentienhonderdzevenennegentig verleden van mr. H.R. Okkens, destijds notariste Rotterdam. -------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed E.5.11 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“4.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de op vijftien novembernegentienhonderdzesennegentig voor Mr B.H.O. Hoge, destijds notariste Nijmegen, verleden akte, waarvan een afschrift op achttien novembernegentienhonderdzesennegentig in de daartoe bestemde openbare registersvoor registergoederen te Arnhem, in register Hypotheken 4, deel 15174,nummer 1, is ingeschreven, luidende: -------------------------------------------------“Omschrijving erfdienstbaarheden en bijzondere verplichtingen. -----------------Met betrekking tot bijzondere bepalingen wordt verwezen naar een akte vantransport op negentien maart negentienhonderd negenenzestig verleden voornotaris H. Bruins te Arnhem, bij afschrift ingeschreven ten hypotheekkantorete Arnhem op diezelfde dag in deel 3536 nummer 5, waarin het volgende letterlijkstaat vermeld: -----------------------------------------------------------------------1. Het terrein mag uitsluitend worden gebezigd voor het bouwen en hebben --van een kantoorgebouw met showroom en overigens voor het inrichten en ---hebben van een privé parkeerterrein voor tenminste eenhonderd negentig ----auto's, een en ander conform het bestemmingsplan "Wijkcentrum- --------------Presikhaaf". ---------------------------------------------------------------------------------Wat onder het in het eerste lid van dit artikel gestelde wordt verstaan staat ---60107233/478071.9


- 301 -uitsluitend ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders. -------------------2. Het in artikel 1 bedoeld kantoorgebouw dient aan de volgende bebou- ------wingseisen te voldoen: --------------------------------------------------------------------a. het bebouwingspercentage bedraagt vijfentwintig procent (25 %) van het --oppervlak van het verkochte terrein; ---------------------------------------------------b. de maximum bebouwingshoogte bedraagt tweeëntwintig meter boven het -gemiddelde peil van het omliggende maaiveld. --------------------------------------Burgemeester en Wethouders kunnen van het hiervoor bepaalde vrijstelling -verlenen ten aanzien van schoorstenen, liftkokers etcetera. ----------------------c. teneinde het zicht op het Winkelcentrum "Presikhaaf" vanaf de IJssellaan -voldoende te waarborgen, dient een rooilijnafstand ten opzichte van de aan --deze zijde gelegen terreingrens van tenminste achttien meter te worden aan -gehouden. -----------------------------------------------------------------------------------Wat het onder a en b bepaalde betreft kunnen Burgemeester en Wethoudersenige speling in deze voorschriften toelaten tot een maximum van vijf procent(5%). ------------------------------------------------------------------------------------------8. Bij niet-nakoming der in de artikelen 1 en 2a, b en c genoemde bepalingenverbeurt de koper voor iedere maand, gedurende welke niet voldaan is aan --een of meer van deze bepalingen, telkens een boete van vijftig duizend gul ---den (f 50.000,00) ten bate der gemeente te betalen binnen veertien dagen nadaartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders, met dien -verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijk ingebrekestelling zal zijn vereist; ---deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar tenminste der --tig dagen tevoren per aangetekende brief op de niet-nakoming opmerkzaam -is gemaakt en zal achterwege blijven indien in die tijd ten genoegen van Bur -gemeester en Wethouders is voldaan aan de voorgeschreven bepalingen. ---Bij toepassing van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wordt de -------maand gesteld op dertig dagen en wordt een gedeelte van de maand gere ----kend voor een volle maand. --------------------------------------------------------------9. Bij elke gehele of gedeeltelijke overdracht van het onroerend goed moetende in artikel 1, 2a, b en c en 8 genoemde bepalingen, alsmede de onderhavigeopname verplichting zelf en mag het in de laatste zin van artikel 2 bepaaldeworden opgenomen in de akte van overdracht op straffe van verbeurte vaneen boete van vijfhonderd duizend gulden (f 500.000,00) door de overdragendepartij die dit verzuimt en ingeval meer personen als overdragende partijoptreden, door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten bate dergemeente en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaningvan Burgemeester en Wethouders, met dien verstande, dat nimmerenige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist; -------------------------------------het bepaalde in artikel 8 tweede lid is ten deze mede van toepassing."". ------De hiervoor in dit sub 7.2 onder 4.2., 1 en 2 vermelde eisen met betrekking60107233/478071.9


- 302 -tot de bestemming en bebouwing hebben betrekking op het bij Eigenaar ineigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeenteArnhem, sectie T, nummer 2695 en het Verkochte tezamen.” --------------------Enzovoort. -----------------------------------------------------------------------------------“15. Bijzondere verplichting en erfdienstbaarheid -----------------------------------15.1.Verkoper zal Koper tot uiterlijk een juli tweeduizend één middels de be --staande voorzieningen ter zake voorzien van water, energie (gas en licht) enluchtbehandeling. Koper zal Verkoper ter zake van de in de vorige zin be------doelde leveranties een vergoeding verschuldigd zijn als overeenkomst met --het daadwerkelijk gebruik door Koper. -------------------------------------------------15.2.Verkoper zal op verzoek van Koper daartoe, echter uiterlijk op een juli --tweeduizend één, de hiervoor sub 15.1. bedoelde leveranties staken en voorzijn rekening en risico voor afkoppeling van de betreffende leidingen zorgdra -gen. -------------------------------------------------------------------------------------------15.3.Bij deze wordt gevestigd en aanvaard ten laste van het bij eigenaar in --eigendom verblijvende gedeelte van perceel kadastraal bekend gemeente ---Arnhem, sectie T, nummer 2695 als dienend erf en ten behoeve van het Ver -kochte als heersend erf, de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting -----voor de eigenaar van het dienend erf te dulden dat leidingen voor de toevoervan water en energie (gas en licht) ten behoeve van het heersend erf op de -voor de eigenaar van het dienend erf minst bezwarende wijze en zo veel mo -gelijk volgens het tracé van de bestaande toevoerleidingen via de parkeerga -rage behorend tot het dienend erf naar de openbare weg worden aangelegd -en gehouden. Met betrekking tot deze erfdienstbaarheid geldt het volgende: -(i) de aanleg van en het onderhoud aan de betreffende leidingen zal voor re --kening en risico van de eigenaar van het heersend erf geschieden; ------------(ii) de eigenaar van het dienend erf is verplicht om de eigenaar van het heersenderf toegang te geven tot het dienend erf indien dit noodzakelijk is in verbandmet het verrichten van onderhoud aan de betreffende leidingen."Voorts wordt verwezen naar een akte van koop en levering "Kramersgildeplein1 te Arnhem" op drienentwintig januari tweeduizend een verleden voormr. M. van Groningen, voornoemd, van welke akte een afschirt is ingeschreventen kantore van de Dienst voor het Kaster en de Openbare Register teArnhem op vierentwintig januari tweeduizend een in register Hypotheken 4,deel 19308, nummer 46, woordelijk luidende als volgt: -----------------------------15. Bijzondere verplichting en erfdientbaarheid --------------------------------------15.1. Verkoper zal Koper tot uiterlijk een juli tweeduizend één middels de bestaandevoorzieningen ter zake voorzien van water, energie (gas en licht) enluchtbehandeling. Koper en Verkoper ter zake van de in de vorige zin bedoeldeleveranties een vergoeding verschuldigd zijn als overeenkomt met hetdaadwerkelijk gebruik door Koper. -----------------------------------------------------60107233/478071.9


- 303 -15.2. Verkoper zal op verzoek Koper daartoe, echter uiterlijk op een juli tweeduizendéén, de hiervoor sub 15.1. bedoelde leveranties staken en voor zijnrekening en risico voor afkoppeling van de betreffende ledingen zorgdragen.15.3. Bij deze wordt gevestigd en aanvaard ten laste van het bij eigenaar ineigendom verblijvende gedeelte van perceel kadastraal bekend gemeenteArnhem, sectie T, nummer 2695 ald dienend erf en ten behoeve van het Verkochteals heersend erf, de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichtingvoor de eigenaar van het dienend erf te dulden dat leidingen voor de toevoervan water en energie (gas en licht) ten behoeve van het heersend erf op devoor de eigenaar van het dienend erf minst bezwarende weijze en zo veelmogelijk volgens het tracé van de bestaande toevoerleidingen via de parkeergaragebehorende tot het dienend erf nar de openbare weg worden aangelegden gehouden. Met betrekking tot deze erfdienstbaarheid gedlt het volgende:----------------------------------------------------------------------------------------(i) de aanleg van en het onderhoud aan de betreffende leidingen zal voor rekeningen risico van de eigenaar van het heersend erf geschieden;(ii) de eigenaar van het diendend erf is verplicht om de eigenaar van hetheersend erf toegang te geven tot het dienend erf indien dit noodzakelijk is inverband met het verrichten van onderhoud aan de betreffende leidingen. -----Registergoed E.5.12 (Utrechtsestraat 38, Arnhem) ------------------------------Verkoper 15 verklaart dat het Registergoed E.5.12 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Utrecht op vier mei negentienhonderd achtennegentigin register Hypotheken 4, deel 16604, nummer 34, van een afschriftvan een akte van levering, op negenentwintig april negentienhonderd achtennegentigverleden voor mr. P.A.E. Kerckhoffs, notaris te Amsterdam (destijdsRotterdam). ----------------------------------------------------------------------------------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed E.5.12 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“4.2. Bij het sluiten van de Koopovereenkomst was Koper bekend met het bepaaldevoorkomende in: ------------------------------------------------------------------(i) de op zes mei negentienhonderdtweeënnegentig, voor Mr E. Verhoeff, no -taris te Arnhem, verleden akte, waarvan een afschrift op zeven mei negen ----tienhonderdtweeënnegentig, in de daartoe bestemde openbare registers voorregistergoederen te Arnhem, in register Hypotheken 4, deel 11286, nummer -4, is ingeschreven, luidende: ------------------------------------------------------------“8.a. Partijen beogen de westelijke begrenzing van het bij deze verkochte te -stellen op de projektielijn van de oostgevel van de nieuwbouw zoals verkoperdie voornemens is te realiseren op het bij hem in eigendom blijvende gedeel -te van het perceel sectie P nummer 5567. Zo mogelijk zal deze eigendoms ---60107233/478071.9


- 304 -grens in die zin bij de in artikel 9 bedoelde grensaanwijs worden bepaald. In--dien er voor zover op genoemd tijdstip of genoemde wijze geen uitvoering ---aan de transactie gegeven zou kunnen worden en de beoogde eigendomsbegrenzingaldus (nog) niet in het terrein vastgesteld kan worden, dan zal bij deaanwijs een begrenzing aangehouden worden naar feitelijke omstandig--------heden en zoveel mogelijk rekening houdend met de hiervoor genoemde in ----tentie van partijen. Verkoper verbindt zich in dat geval een eventueel optre ---dende reststrook "om niet" via een nalevering aan de gemeente over te dra---gen. -------------------------------------------------------------------------------------------b. Bij een eventuele vervreemding door "verkoper" van het niet door de ge ----meente te kopen deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Arnhem,sectie P nummer 5567 zal verkoper in de akte van overdracht het bepaalde --onder a. van dit artikel woordelijk laten overnemen en opleggen aan de nieu--we verkrijger, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van --vijfentwintigduizend gulden (f. 25.000,--) ten behoeve van de gemeente. ------9. Ter berekening van de koopprijs zal strekken de in dit aankoopvoorstel ----aangegeven grootte van het gekochte. Indien na meting mocht blijken, dat degrootte een andere is dan hierboven aangegeven, dan zal dat geen aanlei ----ding geven tot verrekening. --------------------------------------------------------------Verkoper machtigt hierbij de gemeente Arnhem namens hem de grenzen vanhet gekochte in het terrein aan de landmeter van het kadaster aan te wijzen.De uitkomst van de meting, zoals die te zijner tijd uit de kadastrale stukken --zal blijken, treedt uiteindelijk in de plaats van de in deze akte met bijbehoren -de situatietekening gegeven omschrijving van het gekochte; de kadastrale ---gegevens zijn beslissend ten aanzien van de vraag naar hetgeen gekocht ----is."; en ----------------------------------------------------------------------------------------(ii) voormelde titel van aankomst (deel 14819, nummer 31), luidende: ----------“18. Vestiging erfdienstbaarheid. -----------------------------------------------------18.1. Eurocommerce en Bruil komen bij deze overeen dat Eurocommerce bijdeze ten behoeve van Bruil vestigt een erfdienstbaarheid van weg ten lastevan het Verkochte als dienend erf en ten behoeve van het aan Bruil verblijvendegedeelte van het hiervoor sub A bedoelde perceel, als heersend erf,houdende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf te dulden dat:a. de eigenaar van het heersend erf een weg op het dienend erf aanbrengt,instandhoudt, onderhoudt en vernieuwt; en -------------------------------------------b. de eigenaar, gebruikers en/of bezoekers van het heersend erf, kunnen komenvan en gaan naar de Utrechtsestraat naar en van het heersend erf, ------welke erfdienstbaarheid Bruil bij deze aanvaardt. -----------------------------------18.2. De onderhavige erfdienstbaarheid is gevestigd onder de navolgendebepalingen: ----------------------------------------------------------------------------------a. de weg zal worden gerealiseerd op het gedeelte van het Verkochte waar60107233/478071.9


- 305 -Eurocommerce de ontsluiting naar de Utrechtsestraat realiseert en zal nietbreder zijn dan een (rij-)weg direct gelegen langs de achtergevel van het ophet heersend erf te realiseren bebouwing; --------------------------------------------b. op de weg zal de wegenverkeerswetgeving van toepassing zijn; -------------c. over de weg kan te voet worden gegaan en kan worden gereden met allesoorten wielvoertuigen; -------------------------------------------------------------------d. de kosten van het aanbrengen, instandhouden, onderhouden en vernieuwenvan de weg komen voor rekening van de eigenaar van het heersend erf;e. de eigenaar van het heersend erf zal geen vergoeding - hoe ook genaamd- aan de eigenaar van het dienend erf verschuldigd zijn terzake van (de vestigingvan) de erfdienstbaarheid; ---------------------------------------------------------f. de erfdienstbaarheid eindigt op het moment dat de betreffende (overheids-)instanties aan de eigenaar van het heersende erf schriftelijk toestemmingheeft verleend om het dienend erf te ontsluiten op de Utrechtsestraat te Arnhem.De eigenaar van het heersend erf zal zich ervoor inspannen dat hij dehiervoor bedoelde toestemming tot ontsluiting verkrijgt. ---------------------------18.3. Partijen stellen de waarde van de erfdienstbaarheid op nihil. --------------18.4. Het sub 14 bepaalde is overeenkomstig van toepassing. -------------------18.5. Het Verkochte is niet bezwaard met hypotheek, noch enig beslag.". -----Blijkens een brief van zeventien april negentienhonderdachtennegentig, vanwelke brief een kopie als BIJLAGE 1 aan deze akte wordt gehecht, van de eigenaarvan het hiervoor bedoelde heersend erf is de hiervoor sub 4.2.(ii) bedoeldeerfdienstbaarheid geeïndigd." --------------------------------------------------Registergoed E.5.13 (Rubensstraat 185-189, Ede) -------------------------------Verkoper 28 verklaart dat het Registergoed E.5.13 door haar in eigendom isverkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadasteren de Openbare Registers te Arnhem op twee september negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4, deel 17961, nummer 33, van eenafschrift van een akte van levering, op één september negentienhonderd negenennegentigverleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht. ------Voor bijzondere lasten en beperkingen die op het Registergoed E.5.13 betrekkinghebben wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, woordelijkluidende als volgt: ---------------------------------------------------------------------“ERFDIENSTBAARHEDEN / BIJZONDERE BEPALINGEN EN BIJZONDEREBEPALINGEN -------------------------------------------------------------------------------Voor bekende erfdienstbaarheden, bijzondere bepalingen en kwalitatieveverplichtingen verwijzen partijen naar hetgeen is vermeld in voormelde titelvan aankomst, in welke akte onder meer woordelijk staat vermeld: -------------OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/ OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN -----------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------60107233/478071.9


- 306 -Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of -bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar: -------------------------------------a. een akte van transport en ruiling op drie september negentienhonderd -----eenennegentig verleden voor Mr H.J. van Apeldoorn, destijds notaris te Ede,waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: -----------------------------------------9. Ten aanzien van de bij deze ruiling door de gemeente Ede overgedragen -grond zullen voor zover in deze akte niet reeds of anders is bepaald de voor -waarden en bepalingen van toepassing zijn zoals vermeld in de "Algemene --regelen voor de verkoop van bouwterrein door de gemeente Ede 1965", laat--stelijk gewijzigd bij raadsbesluit de dato twaalf april negentienhonderd negentig,nummer V.R. 1990/45 en voorts de volgende bijzondere bepalingen: ------a. het overgedragen -----------------------------------------------------------------------Enzovoort; -----------------------------------------------------------------------------------b. het bouwplan voor het kantoorgebouw alsmede het inrichtingsplan (par-----keerplaatsen, groenvoorzieningen etcetera) voor het onbebouwde perceels---gedeelte moet, ongeacht de bestemmingsplanvoorschriften en de bepalingenvan de bouwverordeningen van de gemeente Ede, qua vorm --------------------en verschijningsvorm aan de goedkeuring van de dienst Ruimtelijke Ordeningen Volkshuisvesting van de gemeente Ede worden onderworpen; ---------------c. ten behoeve" -----------------------------------------------------------------------------Enzovoort ------------------------------------------------------------------------------------d. Hazeleger Investment voornoemd of haar rechtverkrijgende dient een ba---sis-rioleringsplan ter goedkeuring aan de dienst Openbare Werken van de ---gemeente Ede voor te leggen; het: kantoorgebouw dient te worden voorzien -van een gescheiden rioolstelsel; --------------------------------------------------------e. het hemelwater afvloeiende van dakvlakken en terreinen dient te worden --afgevoerd op een aan te leggen regenwaterriolering; het vuilwater afkomstig -van toiletgroepen. schrobputten, was- en spoelwater en eventueelproceswa --ter dient afzonderlijk op een apart aan te leggen vuilwaterriolering te worden -geloosd