Januari editie Vinexpress klein

zgijv

Januari editie Vinexpress klein

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijdenzijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden.Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodatalles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnenwe samen een mooi en persoonlijk afscheid tot standbrengen dat past bij de overleden dierbare èn bij denabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget,natuuruitvaarten en live-muziek.”UitvaartbegeleiderFreda GaasbeekVerzorgt uw uitvaart natuurlijkWilt u een overlijden melden?Bel Freda 06-42513280.Dag en nacht bereikbaar,zeven dagen per week.www.fredagaasbeek.nlTelfordstraat 30a8013 RM Zwolletel. (038) 466 91 51Januari actiegratis *gewichtscontrolewww.ijsselgroen.nlZwolle Zuidiedere zaterdagopen van10.00 - 13.00 uur* Geldig in januariZerboltstraat 61aT 038 - 454 60 20Patriottenlaan 4T 038 - 460 00 75www.de5olifanten.nlCOLLECTANTENGEVRAAGD1 T/M 7 MAART 2015www.amnesty.nl/collecteof bel (020) 626 44 36?Het adres voor: Pelletkachels en Pelletswww.ervefrankhuis.nlDoe je mee?Tamara Klappe: redacteurHou je van taal en schrijven? Dan kunnen wij je hulpgoed gebruiken, doe ook mee!Een leuk team vrijwilligers staat op je te wachten.Meer weten??Mail naar “bestuur@vinexpress.nl”De mooiste wijkkrant van Zwolle zoekt een vrijwilligeAdvertentie-organisator v/mJe regelt de advertenties van ontvangst, controle totplaatsing. Onderhoudt contact met aspirant adverteerders,adviseert en sluit contracten af. Voor meer informatie:XMieke Pape, 06-207.597.37, 038-420.1050,miekepape@home.nl of bestuur@vinexpress.nl04


Gratis cadeaut.w.v. ¤ 300,- bijeen nieuweCV-ketel!GRATISCADEAUBIJ MEDIAMARKT!* Vraag naar de voorwaardenMaak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nlIs uw CV-ketel aan vervanging toe? Dan is dit uw moment. Want alleen nu ontvangt u bij aanschaf van een nieuwe CV-ketel eenMedia Markt-cadeaukaart t.w.v. 300 euro! Met deze cadeaukaart kunt u uit het hele assortiment van Media Markt zelf uw cadeaukiezen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe televisie, tablet of wasmachine. Profiteer van deze unieke actie en vervang uw CV-ketel.Kijk voor meer informatie op www.energiewacht.nl/cvketel.Rabo Verbindingsloop CSV’28 Stadshagen een succesDe jaarlijkse snertloop van CSV’28 –dit jaar omgedoopt tot sponsorloop –heeft zaterdag 3 januari 2.500 euroopgeleverd voor de Stichting Vriendenvan het Zonnehuis. Met deze Rabo Verbindingsloopwil de voetbalclub uitStadshagen haar betrokkenheid tonenbij de wijk.Aan de Rabo Verbindingsloop deden 135lopers mee. De route – over 2,5 km, 5km of 10 km – liep langs de hoofdingangvan het Zonnehuis, waar medewerkers enbewoners de lopers hartstochtelijk aanmoedigden.Voor CSV'28 was de jaarlijkse snertloopeen mooie gelegenheid om niet alleenin te zoomen op de saamhorigheid vanleden onderling, maar om ook betrokkenheidte tonen naar de seniore medeburgersvan de wijk. ‘Het Zonnehuis enCSV’28 zijn bijna buren en met de RaboVerbindingsloop hebben we ook letterlijk,in de vorm van een sponsorbijdrage, eenmooi e verbinding gelegd tussen jong enoud.’Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CSV’28overhandigde voorzitter Durk de Boer decheque aan Albert Ploeger, voorzitter vande Stichting Vrienden van het Zonnehuis.Deze was blij met het bedrag en bedanktede leden van CSV’28 en sponsor Rabobankvoor hun inzet. ‘We hebben heel veel vrijwilligersdie met onze bewoners wandelenof spelletjes doen, maar we willenook graag dat ze er samen op uit kunnen.Dat kost geld en dat proberen wij alsVrienden in te zamelen. Met dit bedragkunnen we weer leuke uitjes organiseren.’08Bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Zonnehuis: Bibet Kamphuis (l), Willianne van Boven (m) en Albert Ploeger(r)


Bedrijven in actiedoor Tamara KlappeMake-up & ZOIedere editie van Bedrijven in actie komteen ondernemer uit Stadshagen aan bod.Dit keer Diana Zelle van Make-up & ZO.Om maar gelijk met de deur in huis tevallen waar staat Make-up & ZO voor?“Ik verzorg alles op het gebied van visagie& haarstyling. Dit loopt uiteen vanbruidsmake-up en bruidskapsels tot visagieen haarstyling voor onder anderefashion shoots, tv-programma’s en commercials.Make-up & ZO, staat ook voorméér dan alleen make-up. Naast al dikvijftien jaar ervaring als visagiste heb ikbijna vijfentwintig jaar in het kappersvakgezeten. De juiste make-up én professioneelgestyled haar maken het geheelhelemaal af. Daarnaast help ik de bruidook bij het aantrekken van haar bruidsjapon.Wil de bruidegom zijn haar gestyled,zijn nekharen weggeschoren of verzorgdebakkebaarden? Geen probleem ook datkan allemaal. Tevens is het mogelijk datik de make-up en of het kapsel van dedaggasten verzorg. Zij zien er dan ook extrafeestelijk uit! Daarnaast organiseer ikvrijgezellenfeesten, waar ik de nog vrijgezellebruid opmaak en ik haar vriendinnenleer hoe ze make-up moeten aanbrengen.Dit kunnen ze dan bijvoorbeeld toepassenop de dag van de bruiloft.”Diana Zelle van Make-up & ZOFoto Inge MateboerStel ik ben als bruid geïnteresseerd in demogelijkheden, wat is je werkwijze?“In mijn make-up studio, die ik aan huisheb, ontvang ik aanstaande bruiden voorhun proefsessie. Hier neem ik uitgebreidde tijd voor. Gemiddeld duurt zo’n sessiedrie tot vier uur. Tijdens de proefsessiekrijgt de bruid een goed beeld hoe zeer op haar bruiloft uit zal zien. Om eengoed advies te geven, vraag ik de bruideen aantal items naar de sessie mee tenemen. Zoals een foto van de bruidsjapon.En accessoires zoals sieraden enbijvoorbeeld een diadeem of sluier. Eensessie begint met het bekijken van dezeitems. Ik adviseer over de kleuren die wevoor de make-up kunnen gebruiken enover kapsels die goed uitkomen bij degezichtsvorm van de bruid. Samen bekijkenwe wat goed bij de bruid past. Ditdoen we vooral door te proberen en inde spiegel het effect te bekijken. Om hetbruidskapsel goed tot zijn recht te latenkomen, kan het zijn dat het nodig is ombijvoorbeeld een pony te creëren, drogepunten te knippen of het haar in laagjeste knippen. Dit doe ik dan ook tijdens deproefsessie. De beste keuze werk ik uit enbeschrijven en fotograferen we, zodat ikop de grote dag zelf alle gegevens uitgebreidbij elkaar heb. Op de dag zelf kom ikbij de bruid aan huis of op iedere anderegewenste locatie.”Was je als kind al in de weer met makeupen haar?“Eigenlijk niet, ik was wel breed geïnteresseerdin alles wat met mode te makenhad. Van kleding tot aan interieurstyling.Via een stage kwam ik in het kappersvakterecht en van daaruit ben ik een vierjarigeallround visagie-opleiding in Hilversumgaan volgen. “Wat vind je zelf je grootste succes tot nutoe?“Ik denk dat mijn kracht is dat ik breedinzetbaar ben. En dat ik met veel verschillendemensen om kan gaan. Ik houvan afwisseling. Daardoor heb ik eengroot werkgebied. En ik ben er trots opdat ik zowel met de ‘gewone’ mens, jongen oud, modellen, acteurs, presentatorentot en met een minister-president heb samengewerkt.Dat vind ik een succes!”Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer?“Enthousiast, creatief, allrounder, meedenkend,oog voor detail, passievol, durf,inlevend, sociaal en gezellig!”Waaraan herken ik jouw ‘handtekening’ofwel wat is jouw stijl in haar en makeup?“Ik wil mensen vooral mooier maken. Demake-up en het kapsel moeten helemaal bijze passen. Ze moeten zich er lekker bij voelen,erdoor gaan stralen. Een bruid wil immersop haar mooist ‘JA’ zeggen. Daarvoorkijk ik naar de persoon die ik ga opmakenof van wie ik het haar ga doen. Ik benadrukde sterke en mooie punten van het gezicht.Of de bruid nou een natuurlijke make-up ofeen smokey eye wil, ze kunnen allemaal bijmij terecht. Het geeft me erg veel voldoeningom een bruid mooi te mogen makenvoor zo’n belangrijke dag. En ik krijg ooknog steeds kippenvel wanneer de bruidegomhaar bruid komt ophalen. “Waarom heb je gekozen voor Stadshagen?“We wilden graag een nieuwbouwhuis enniet te ver van de binnenstad. Ook wasmijn wens om een make-up studio aanhuis te kunnen hebben, waar ik bruidenvoor hun proefsessie kan ontvangen. Wehebben nu een heerlijk ruim huis. Demake-up studio is licht en ruim zodat debruid eventueel ook nog een paar familieledenmee kan nemen.”En bevalt het in deze wijk?“Jazeker! In dit gedeelte van Stadshagenis alles lekker ruim opgezet. We hebbeneen grote speeltuin voor de deur enveel kinderen in de straat. En we wonenvlak naast een park, dus heerlijk om daarrondom het water te lopen. Op loopafstandligt het winkelcentrum en ook zijnwe binnen vijftien minuten in de binnenstadom te shoppen of om ergens eenhapje te gaan eten.”Laatste vraag, hoe zie jij je zakelijke toekomst?“Ik denk dat de bruid nog steeds graageen professionele styling wil. Ik merk datdoor de aanvragen die ieder jaar weergroeien. Wanneer je een mooie jurk hebtgekocht, maken de make-up en het kapselhet plaatje compleet. Daarnaast merkik dat ik het laatste half jaar weer meeraanvragen krijg uit de commerciële hoek.Na de geboorte van ons zoontje heeft ditwat minder prioriteit gehad maar het lijktme erg leuk om dit weer meer te combinerenmet het werk in mijn make-upstudio.”Meer informatie: www.makeupenzo.nl,dz@makeupenzo.nl, 06-41283481.Derde blok van SportMix start 21 februariSportMix is een club voor kinderen en jongerendie speciaal onderwijs volgen en/of bij de reguliere sportclub om diverseredenen afhaken. Zij maken bij SportMixin kleine groepjes kennis met allerlei verschillendesporten.Voor kinderen van 4 t/m 12 wordt hetschooljaar bij SportMix verdeeld in vierblokken van acht weken, waarbij de kinderenin ieder blok één van de twee sportenkunnen uitoefenen. Op 21 februari startblok 3. Dit blok zijn de sporten waaruit gekozenkan worden atletiek en judo. Bij atletiekgaat het om o.a. hoog- en verspringen,speerwerpen en hardlopen. Bij judo wordenveel stoeispelletjes gedaan, maar komenook technieken van het judo aan bod.Jongeren van 12 jaar en ouder gaan naarde 12+ groep. Zij kiezen niet voor één sportmaar doen, in overleg met de begeleidendeCalo-studenten, gedurende het seizoen allerleiverschillende sporten en activiteitenzoals basketbal, turnen, voetbal, tennis,etc.Kinderen van 4 tot 12 jaar sporten opwoensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.15uur, kinderen van 12 jaar en ouder opwoensdagmiddag van 15.30 uur tot 16.45uur. Locatie: Bewegingshuis Stadshagen,Overtoom 3 (er is hier geen kantine dusneem zelf wat eten en drinken mee). Kosten:25 euro voor een heel seizoen of 7,50euro per blok.Nieuwsgierig? Kom dan gerust eens langsom te kijken en/of mee te doen. Neemvoor vragen, opgeven en meer informatiecontact op met Ellen Hiemstra via tel. 038-454 72 58 of email ellenhiemstra@kpnmail.nl.09


ONTDEK DE VRIJHEIDVAN GLASVEZEL.OOK IN UW WONING.Wijk voor wijk sluit Reggefiber Nederland aan op glasvezel.Met glasvezel van Reggefiber heeft u een eigen aansluiting, vanuit de wijkcentrale tot in uw woning. Uw eigenverbinding geeft u alle vrijheid om te genieten van alle mogelijkheden van razendsnel en stabiel internet, nu enstraks. Het glasvezelnetwerk van Reggefiber is een open netwerk, waarop tientallen providers hun glasvezeldienstenaanbieden. U kiest daaruit zelf de provider die het beste bij u past.Ookglasvezel?Meld u nuaan viade website.‘Reggefiber levert zelf geen diensten,maar wij geven wel onafhankelijkoverzicht en zo nodig persoonlijk advies.Via www.eindelijkglasvezel.nl/overstapof 088 006 37 10.’Bert, glasvezeladviseur.10


Door Judith van LeeuwenMet welke gedachte stond u op vanmorgen?“Opwinding vanwege mijn optreden bijhet televisieprogramma ‘Ikonhuis’ datvanmorgen is uitgezonden. Was natuurlijkbenieuwd hoe mensen erop zoudenreageren. Het gesprek met presentatorAnnemiek Schrijver - overigens eengoede vriendin van me - ging over mijnnet-opgerichte stichting IKONE. Met destichting wil ik bijdragen aan de kwaliteitvan leven voor mensen die, net als ik, eenchronische fysieke aandoening hebben. Ikwil dat de positie van de patiënt veel serieuzerwordt genomen. Bovendien wil ikdat patiëntexpertise professioneel wordtingezet door middel van het inkopen enuitbetalen van die expertise.”Sinds wanneer woont u in Stadshagen?“In 2007 kwam ik te wonen aan hetFonteinkruid. Daarna verhuisde ik naarde Meanderhof. Datbleek voor mij praktischgezien niethandig en toen benik hier beland. Hetis hier heerlijk, ruimen groen. Voordat iknaar Zwolle kwam,woonde ik in Groningen.Daar heb ik ookgestudeerd. Ik ben overigens geboren inde polder. Mijn grootvader, agrariër, waséén van de eerste polderpioniers. Mijnvader nam het boerenbedrijf over. Ik bendus een echte boerendochter.”Wat inspireert u?“Verhalen van mensen. Misschien is datook inherent aan mijn eigen leven. Alsje iets hebt dat zo duidelijk anders enkwetsbaar is, vertellen anderen hun eigenverhaal ook eerder: kwetsbaarheidlokt kwetsbaarheid uit. Als je overigensoprecht naar iemand luistert, blijkt hetverhaal korter. Ik heb een hekel aan opgelegdebetrokkenheid omdat dat niet uitjezelf komt. Mijn middelbare schooltijdzat ik door mijn aandoening OsteogenesisImperfecta (broze bottenziekte) ineen rolstoel. Ik had toen een paar klasgenootjesdie vanuit hun plichtsgevoel metmij omgingen en mij uitnodigden op verjaardagsfeestjes.Dat vond ik verschrikkelijk.Als het niet gemeend is, hoeft hetvan mij niet.”Anne-Miek Vroom‘Als je geen werkhebt, bedenk jemaar iets’Lijkt u op uw vader of op uw moeder?“Op mijn moeder. Wij doen wat wij zeggen.Als ik me aan iets of iemand verbind,dan is dat voor honderd procent, geenvalste beloftes. Ook ben ik, net als zij,actief en energiek. Zij stond dag en nachtklaar voor ons gezin, werkte op de boerderijén was ook nog verpleegkundige.Niet lullen maar poetsen.Die mentaliteitheb ik van mijn beideouders overgenomen.Als kinderen werktenwij in onze vrije urenop de boerderij. Ik konnatuurlijk geen zwaarfysiek werk doen dusdeed ik de administratieof de afwas.”“Die enorme arbeidsethos: ‘Als je geenwerk hebt, bedenk je maar iets’, is er bijons thuis wel ingepompt. Daarom frustreerthet mij enorm dat mijn werk alszelfstandig ondernemer vanwege mijnziekte, door alle regelgeving, vrijwel nietsoplevert. Sterker: ik ben er financieel opachteruit gegaan door te gaan werkenomdat ik voor veel potjes van de gemeenteniet meer in aanmerking kom. Opeen gegeven moment dacht ik: ik smijtdat hele bedrijf in de prullenbak. Ik kanme voorstellen dat mensen die een uitkeringontvangen hun motivatie om te gaanwerken compleet verliezen.”Wat is het beste dat uis overkomen?“Op mijn twaalfde benik met mijn hele familieeen week naar Arubageweest. Mijn kinderartshad me daarvooropgegeven bij de DoeEen Wens Stichting.Ik had in die tijd vreselijkerugpijn vanwege wervelfracturen.Ik zat tussen mijn twaalde en achttiendevan kin tot kruin in het gips. Op diemanier probeerden ze mijn wervelkolomrecht te houden. Maar of het geholpenheeft? Mijn rug is in totaal 15 centimeteringezakt. Op mijn achttiende hebben zemet staal iedere wervel afzonderlijk vastgezet.”“Ik vond het bijzonder om ietsterug te kunnen doen voor mijn familie.Mijn ziekte kostte niets maar bracht ietsop, voor iedereen. Door die Antilliaansewarmte voelde ik me maandenlang eenstuk beter.”Wat zou u aan uzelf willen veranderen?“Ik zou graag iets minder streberig zijn.Het belemmert me teveel. De afgelopenjaren ben ik daarveel bewustermee bezig. Goedis goed genoeg.Door mijn ziekteben ik veel tijdkwijt aan alleinstanties inmijn leven. Alsik ergens kapotaan ga, is hetniet mijn ziektemaar de bureaucratie. Het laatste jaarwas wat dat betreft vreselijk. Die uitsprakenvan het kabinet: ‘Mensen in hun eigenkracht zetten’ en ‘Eigen regie pakken’.Klinkt mooi maar ikheb nog nooit zoweinig regie gehad.‘Kwaliteit van levenis niet genezenof beter maken,maar zórg hebben’Foto Marco Hofste‘Mijn grootvaderwas één vande eerstepolderpioniers’Alle hulpbronnendie die eigen regiezouden moeten faciliterenzijn namelijkverdwenen.”Welke kunstwerkzou u gemaakt willen hebben?“Ik heb ooit een beeldje gekocht vaneen vrouwenfiguur, dat overigens ook inmijn bedrijfslogo is verwerkt. De vrouwstaat met haar rug naar achteren gebogen,heel sierlijk. Een beweging die iknooit kan maken. Ik kijk daar niet metjaloezie naar; van binnen kan ik het wel.Het beeld staat symbool voor vrijheiden kracht en past heel goed bij mij. Welben ik altijd weer onder de indruk van destootkracht van bijvoorbeeld voetballers.Dan denk ik: had ik maar twee procentvan zijn valkracht. Als ik mijn arm stoot,breek ik ‘m al.”Wat is uw levensmotto?“Een oud Mayagezegde luidt: ‘Jij benteen andere ik’. We zijn allemaal gelijk énuniek. Dat wil ik ook graag uitstralen metmijn stichting IKONE: behandel als artsof zorgverlener de patiënt zoals je zelfbehandeld zou willen worden. Ik vind hetbelangrijk dat er tijdens de opleiding totarts of verpleegkundige ruimte wordt gemaaktvoor de persoonlijke ontwikkeling.Het tonen van compassie en vermogentot empathie zijn wat mij betreft voorwaardenvoor goede zorg. Echt luisterenen verbinding maken, dat is kwaliteit vanleven. Niet genezen of beter maken maarzórg hebben.”Wat mist u in Stadshagen?“Een theehuis. Die boerderij die geveildwordt bij de Mastenbroekerbrug, dat zoueen fantastische locatie zijn. Een plekvan ontmoeting met een mooi terras middeninde prachtige natuur aan de randvan de wijk. Qua horeca ishet hier prut. Ik weet zekerdat het uit kan. Stadshagenis er groot genoeg voor.”Wat is uw favoriete plek inStadshagen?“De hondenuitlaatplek aanhet eind van de Goudplevierstraat.Er komen heelweinig mensen dus het isdaar lekker rustig. In dezomer zit ik daar met mijn elektrischerolstoel op het veldje. Mijn honden kunnener lekker spelen en ik kijk uit op dedikke koeien die staan te grazen op hetweiland. Wat is die slogan van Stadshagenook alweer? ‘Zicht op de stad, voetenin de polder.’ Als kleindochter van eenpolderpionier kan ik me niet anders danthuis voelen in Stadshagen.”Naam: Anne- Miek VroomGeboortejaar: 1981Geboorteplaats: BantBeroep: medisch socioloogBurgerlijke status: singlewww.anne-miekvroom.nlwww.Ikone.nl11


JanuaribluesIk heb last van de januariblues. Die eerstemaand na de feestdagen daalt altijdsomber op mij neer. Het weer werkt ookniet mee, het is donker, grijs en nat. Onderhet mom van ‘het leven is een feestje alleenmoet je wel zelf de slingers ophangen’bedenk ik wat ik kan doen om me op tevrolijken. In ieder geval niet iets met etenof de bereiding daarvan. In de decembermaandhebben we namelijk een overdosiscalorieën genuttigd die nu ernstig moetworden gecompenseerd. Daar kan een balansdágniet tegenop; dat wordt een helemáánd. Ik kijk naar de tuin, die ligt er ooktreurig bij. Het kwartelhok moet wordenopgeknapt, het dak van het speelhuis lekten die zijkant van het huis moet echt wordenaangepakt dit jaar. Een eigen huis isnooit af, zelfs niet een nieuwbouwhuis ineen Vinexwijk. Manlief begint te zuchtenen ziet de bui al hangen. Hoewel ik eenonafhankelijke vrouw probeer te zijn, hebik hem toch nodig voor zware klussen alsbalken en planken zagen, want de zaagmachinevind ik stiekem best eng. En dan beginthet jaarlijkse ritueel weer van bouwmarktkrantjesuitpluizen en ideeën opdoenvia internet. Daar zie ik vooral hoe oudebouwmaterialen worden omgetoverd tothuis-en-tuinjuweeltjes. Enthousiast laat ikmanlief een foto zien van een kas gemaaktvan oude ramen en deuren. “Je moet nietzoveel op Pinterest kijken. Weet je we hoelanghet duurt voordat je alles bij elkaaren ook nog passend hebt?” Op internet isalles fantastisch, totdat je het zelf gaatproberen. Dat blijkt ook wel uit het aantal‘Pinterest fails’. Zoemmm, het draaien vande kwarteleitjes in de broedmachine leidtme af, er is gezinsuitbreiding op komst.Hier word ik zo blij van. Maar hierover latermeer.Sjoukje‘Als het lachen stopt’Door Margreeth DrostMisschien stond jou wereld wel even stilop 11 augustus dit jaar. De kans is grootdat je geschokt was, ook al was het maarvoor een kort moment. Het was de dagdat komiek Robin Williams een eindemaakte aan zijn leven.In Hollywood (en daarbuiten) buiteldemen over elkaar heen om te laten wetenhoe verschrikkelijk dit verlies was. DochterZelda bracht het als volgt onder woorden:‘‘Papa was, is en zal altijd een vande vriendelijkste, vrijgevigste, zachtaardigstezielen zijn die ik ooit heb gekend,en hoewel er maar weinig dingen zijn dieik op dit moment zeker weet, is een ervandat niet slechts mijn wereld, maar de helewereld voor altijd een beetje donkerderzal zijn, minder fleurig en minder vreugdevolnu hij er niet meer is.”De lachsalvo’s van Williams’ waren ookal jaren geleden doorgedrongen tot hetWitte Huis. “Hij was een vliegenier, eenarts, een geest, een oppas, een president,een professor, een fantastische Peter Pan,en alles ertussenin,” zei de president vande Verenigde Staten, Barack Obama. “Hijwas uniek. Hij kwam voor het eerst in onsleven als buitenaards wezen; uiteindelijkwist hij elk element van de menselijke zielte raken. Hij maakte ons aan het lachenen hij maakte ons aan het huilen. Hij gafzijn onmetelijke talent vrijelijk en gulweg aan wie het het hardst nodig had,van onze troepen die in het buitenlandwaren gestationeerd tot de verschoppelingenin onze eigen straten.’ Wat brachtdeze (kinder)vriend en man van de lachnaar dit zelfgekozen einde? Net als veleanderen was ik wel benieuwd naar eenantwoord.Afgelopen november verscheen ‘RobinWilliams: When the Laughter Stop’ vanEmily Herbert, in het Nederlands vertaaldals ‘Biografie Robin Williams, Als het lachenstopt’.Eenmaal voorbij de loftuitingen blijkt datde kenmerkende humor en melancholieeenzame wortels hebben. “Ik was nietuitbundig,” zei hij, “ik zat ongeveer driejaar op een school voor alleen jongens.Het was bijna hetzelfde als in Dead PoetsSociety: blazer met Latijnse lijfspreuk.Ik werd veel gepest. Er werd niet alleenveel lichamelijk gepest, maar er werd ookintellectueel gepest. Daar werd ik hardervan, maar het zorgde er ook voor dat ikme vaak terugtrok. Ik had een zekere terughoudendheidin de omgang met mensen.Door middel van comedy vond ikeen manier om die kloof te overbruggen.Mijn enige metgezel, mijn enige vriendals kind, was mijn fantasie. Mijn moederkwam laat thuis. ik denk dat grappenmaken misschien wel een manier was omeen band te krijgen met mijn moeder –‘ik maak mama aan het lachen en dat isgoed’ – en daar is het mee begonnen.”Een bitterzoete conclusie van een intensgrappige man. Dit ernstige boek over eengedenkwaardige komiek is wellicht eenmusthave voor fans. Persoonlijk breid ikliever mijn filmcollectie uit, om nog regelmatigtranen met tuiten te huillachenom en met deze bijzondere man.Amnesty International zoekt collectantenVoor de landelijke collecte die AmnestyInternational van 1 t/m 7 maart 2015houdt, worden collectanten gezocht.Waarom?Amnesty International komt op voor deslachtoffers van schendingen van mensenrechten,waar ook ter wereld. De opbrengstvan de collecte wordt gebruiktom het werk voor deze mensen voort tekunnen zetten. Amnesty International isniet gebonden aan een politieke overtuigingof godsdienst en is onafhankelijk.Daarom neemt Amnesty voor onderzoekenen acties geen geld van overhedenof politieke groeperingen aan. Met giftenzoals tijdens de collecte wordt Amnesty’swerk blijvend mogelijk gemaakt.Missie AmnestyAmnesty International streeft naar eenwereld waarin iedereen alle rechten genietdie zijn vastgelegd in de UniverseleVerklaring van de Rechten van de Mens(UVRM) en andere internationale mensenrechtendocumenten.Het gaat daarbijbijvoorbeeld om het recht op vrijheid vanmeningsuiting, het recht op een eerlijkproces en het in vrijheid belijden van geloof.Ook het tegengaan van marteling envan discriminatie zijn aandachtspuntenvan de organisatie.Contact – ZwolleVoor Zwolle-Stadshagen zijn Bart Erik vanUffelen en Huub Wieringa verantwoordelijkvoor het benaderen en begeleiden vancollectanten voor de Amnesty collecte.We kunnen voor de wijk Stadshagen nogsteeds nieuwe collectanten gebruiken –dat kan vanzelfsprekend ook eenmalig,voor een avond of voor een uur! Aanmeldenkan bij Bart Erik van Uffelen viatel. 038-454 63 20 of 06-5206 37 30, bart.erik.van.uffelen@hotmail.com. Meer informatieis te verkrijgen via het landelijksecretariaat van Amnesty International(020-626 44 36) of via de website.12


Natuurbekijksdoor Louis ZandbergenWat vangt de kat?In Nederland zijn ongeveer 3 miljoenkatten. Vele daarvan komen ook buiten.Een kat vangt instinctief allerlei beestjes,vooral muizen. Maar met wat vooreen muis komt die thuis? Welke muizenkomen dus in die omgeving voor? Ommeer te weten over de verspreiding vanmuizen in Nederland worden kattenbezittersgevraagd om informatie door tegeven. Met een mooi woord noemen wedat crowdscience, oftewel publiekswetenschap.Ik heb geen kat dus zitten er best veelvogels in de tuin. In mijn buurt lopen zekervier katten rond die het soms wagenom bij ons een vogeltje mee te pikken.Ik verzoek de katten dan ook ‘vriendelijk’om ergens anders te gaan jagen. Eenbuurkat komt met van alles thuis. Vooralvogels moeten het ontgelden. Regelmatigligt er een merel op de mat. Zelfs kwamdie een keer met een meerkoet thuis!Zelden spotten wij een muis in de tuin.Dat geeft bij ons wel een hoerastemming.Vooral in de randen van Stadshagen zittenvolop muizen. Zeker 2014 was eentopmuizenjaar.Waarneming.nlKomt een kat met een muis thuis, dan kunAlweer een opgebrachte levende muis in huisje simpel meedoen met het verspreidingsonderzoek.Maak een foto van de zijkantvan kop tot staart. Deze foto ga je vervolgensuploaden via www.waarneming.nl. Onder het tabblad ‘Invoeren’ zie je hetonderdeel ‘Wat vangt de kat’. De rest wijstzich vanzelf. Deskundigen beoordelen defoto en geven de muis een soortnaam.Wil je meer weten over muissoorten danis het handig om een Zoekkaart Muizenaan te schaffen. Via Google kom je hierwel verder mee.Muizensoorten zijn er in drie groepen:• Woelmuis: stompe kop, korte staart,kleine ogen• Ware muis: lange staart, grote oren,grote ogen• Spitsmuis: spitse snuitFoto’s Sjoukje Slurinkdie levend in huis gebracht. Kat gaat ervervolgens mee spelen. Wellicht dat diez’n buikje al vol heeft, maar misschien wilde kat ook gezellig spelen. Wie het juisteantwoord weet, mag het zeggen.Muissoorten in StadshagenVia www.waarneming.nl doen vrijwilligersmelding van allerlei flora- en faunasoorten.Soms met foto, want dat geeft eenondersteunend bewijs van de soort. Landelijkzijn er deskundigen die de foto’sbekijken en aangeven of de ingevoerdesoort klopt. Met al die meldingen ontstaateen geweldige databank. Zo zijner in Stadhagen al zes soorten muizenwaargenomen. Dit zijn: huisspitsmuis,dwergspitmuis, bosmuis, huismuis, veldmuisen rosse woelmuis.Vangst van DixieEen inwoonster van Stadshagen liet mefoto’s zien van de vangst van haar kat.Regelmatig komt die met een muis enzelfs een mol thuis. Vaak als speelkameraadjelekker dollen in de woonkamer! Hetgezin vindt het best leuk dat de kat metdie vangst binnenkomt. Ook de kinderenleren zo dat er muizen in hun omgevingzitten en dat er verschillende soortenzijn. Soms is het wel even zoeken waarde muis nu weer gebleven is, maar de katweet daar wel raad mee.Deze dode mol had beter onder de grond kunnenblijvenTip: Wil je niet dat de kat met een prooithuiskomt, hang er dan een belletje aan.Dat scheelt zeker. Vogels blijven scharrelenen de uilen houden dan ook wat teeten.Meegebrachte muisResultatenDe meldingen leveren al een schat aaninformatie op. Zo blijkt dat de top 3 bestaatuit: huisspitsmuis, bosmuis en veldmuis.Er is zelfs een melding gedaan vaneen kat die een slang had gevangen: ineen waterrijk gebied is een ringslang nietsnel genoeg geweest en door de kat gepakten thuis afgeleverd. Er is al bekenddat de kat soms met een gierzwaluw, mol,bruine rat of hermelijn thuiskomt. De kateet soms zijn prooi op, maar soms wordtCarbidschieten; hoe nu verder?Door Inez van SlootenDixie met twee muizen. Hier ook verschil in grootte goed te zienIn de Vinexpress van december stondeen artikel over carbidschieten op hetAkkerbergplein. Daarin vertelde een omwonendevan het plein dat er een aantalbewoners is dat veel overlast ervaart vanhet carbidschieten dat daar op oudejaarsdagplaatsvindt. Hij vertelde zichmachteloos te voelen, omdat er ondanksde klachten niet door de politie werdingegrepen. De plek is geen toegestanelocatie voor het carbidschieten. Het stukschoot een aantal andere bewoners in hetverkeerde keelgat: zij schieten daar aljaren carbid en vinden dat zij een gezelligebuurttraditie hebben opgebouwd.Bovendien zijn ze door de bewuste burenvrijwel nooit gevraagd om het wat kalmeraan te doen. En omdat hun kant vanhet verhaal in het artikel niet aan bodkwam, werd het tijd voor een gesprekmet de carbidschieters.Berthil Gringhuis en Harald Jongman horenbij de groep buurtbewoners die zevenjaar geleden begonnen met eerst tweecarbidbusjes in de Tiendschuurstraat totuiteindelijk dertien bussen op het Akkerbergpleinop oudejaarsdag 2013. Gringhuis:“We waren niet blij met dat artikel,waarin we worden afgeschilderd als eenstel zuipende aso’s. Dat is een verkeerdbeeld en dat zou die meneer kunnen wetenals hij bij ons was komen praten. Westaan best open voor een gesprek en zijngeen gewelddadige types. Dat hele artikelhad niet gehoeven als die mensen gewoonnaar ons toe waren gekomen.”PolitieBerthil Gringhuis: “We zijn dit jaar bewustwel begonnen met schieten, om half elf ‘sochtends. Binnen een kwartier stond depolitie er. Daar hebben we een goed gesprekmee gehad en op last van de politiezijn we toen weggegaan.” Harald Jongman:“Hiervoor is de politie ook bijna elkjaar wel even geweest, dan stapten ze uitom een babbeltje te maken en kregen wete horen dat als er klachten kwamen ofals we niet veilig zouden carbidschieten,we zouden moeten inpakken. Nou, dat isdus vóór dit jaar blijkbaar nooit gebeurd,want we zijn nooit eerder weggestuurd.”De groep carbidliefhebbers is van meningdat hun aanwezigheid op straat ook eenpositieve invloed heeft: “Wij spreken bijvoorbeeldde jongeren hier aan op pogingentot vandalisme. Als ze bijvoorbeeldde vuilnisbak in de speeltuin met vuurwerkwillen bewerken. Daarmee hebbenwij, een groep volwassen mannen die opeen veilige manier aan carbid schietendoet, wel een corrigerende rol naar dejeugd toe,” aldus Gringhuis.MilligerplasMaar waarom gaan ze niet naar de aangewezenlocatie bij de Milligerplas? Jongman:“Daar zijn we de afgelopen keer ooknaartoe gegaan, maar dat viel heel ergtegen. Je hebt er niet de gezelligheid dieje hier hebt, mensen die langslopen vooreen praatje, een oliebol of bitterballetjekomen brengen…” Gringhuis vult aan:“De halve buurt komt hier kijken, kinderenook, en die mogen dan ook evenschieten, keurig met gehoorbeschermingen alles. Het is een soort gezellige buurtbarbecue,dat gevoel hebben wij erbij. Datheb je daar niet, het voelt daar echt alseen verdomhoekje. Het zou bijvoorbeeldal leuker zijn geweest als die strandtentwel open was.”Afnemende tolerantieHet is Jongman en Gringhuis niet ontgaandat de maatschappelijke vlag voor vuurwerker niet meer zo gunstig bij hangt.Gringhuis: “Het Akkerbergplein is inderdaadgeen toegestane locatie meer voorcarbidschieten, maar dat is pas sinds tweejaar zo. We schieten al zes jaar, dit zouhet zevende worden, en de afgelopen tweejaar werd het gedoogd. Naar ons idee hebbenwe hier een gezellige traditie opgebouwden we vinden het heel jammer alsdat moet eindigen. We gunnen iedereeneen prettige leefomgeving, maar wij willenhet hier ook leuk hebben. Die ene dagin het jaar dat we een paar uur schieten…Als we maar gewoon met elkaar in gesprekgaan, kunnen we wel tot een compromiskomen; in samenspraak met de buurt,of met de wijkbeheerder of politie erbij.Denk aan afspraken over het aantal urenof minder carbidbussen. En wij gaan niemandeen klap geven, mijn kinderen staaner ook bij en ik ga echt mijn reputatie nietop het spel zetten. In overleg kunnen wevast tot afspraken komen waar iedereenmee kan leven. We moeten elkaar gewoonwat gunnen.”13


1SPORTERS TRAINENBIJ FITPLAZAMAANDGRATISTRAINENONDERPERSOONLIJKEBEGELEIDING*Ook topsporter Anna vander Breggen, Europeeskampioene tijdrijden 2012,traint bij Fitplaza.WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE*Kijk voor de voorwaarden op onze site, of loop binnen voor meer informatie.16

Similar magazines