Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

Leden trefpuntAdemhalingscoaching:Een eenvoudige en doeltreffende antistress-methodeLucie Hage, Senior Manager Generalvan Ademhalingscoaching.St’art, helpt creatieve KMO’sOf het nu om mode, digitale kunst,architectuur, podiumkunsten, plastischekunst, video, muziek, radio,televisie, design of uitgeven gaat,de keuze aan beroepen in creatieveof culturele ondernemingen is ontzettendgroot. De creatieve sector isvandaag goed voor 5,miljoen banen,1,4 ondernemingen en bijna 3% vanHet St’art team. het BNP in Europa. Bovendien zijnde groeimogelijkheden aanzienlijk.Maar ondanks het dynamisme en het professionalismehebben creatieve bedrijven het vaak moeilijk om de nodigefinanciële middelen te vinden die noodzakelijk zijn voorhun ontwikkeling. Dat probleem is sinds het begin van decrisis –helaas- alleen maar groter geworden. St’art richtzich tot KMO’s. Het fonds draagt bij tot de oprichting vanbedrijven of de ontwikkeling van bestaande structuren, bijvoorbeeldvoor het organiseren van een nieuw project, deontwikkeling van een nieuw product of het aanboren enveroveren van nieuwe markten Het fonds komt tussen inde vorm van een lening of participatie.Sinds de lancering in 2010, gaf de Raad van beheer van St’arteen positief advies aan 15 bedrijven, goed voor een investeringvan meer dan 3 miljoen euro en een aanzwengelendeffect bij banken en privé-investeerders.Stoppen met eten en drinken gedurende enkele dagen is ‘mogelijk’, maar zijn ademhalingblokkeren gedurende enkele minuten is gevaarlijker (…). Als enige neurovegetatievefunctie die men vrijwillig kan regelen is de ademhaling de beste barometer om hetstresspeil te meten en bij te sturen. De ademhaling is een fundamentele (levens)functiedie nochtans dikwijls wordt verwaarloosd of zelfs genegeerd. Ademhalingscoachingmaakt het mogelijk om stress op een fysiologische manier aan te pakken zonder langetheorieën en zonder tot geneesmiddelen of mentale superkrachten zijn toevlucht te nemen.Het volstaat om zich van zijn ademhaling bewust te worden en beter te ademendankzij enkele eenvoudige oefeningen.Het doel is zijn eigen potentieel en zijn natuurlijkehulpmiddelen beter aan te wenden om zijn problemen op een rustige manier te bekijken,afstand ervan te nemen en uit zijn dolle opwinding te geraken. Het progressieveleerproces wordt stelselmatig aangepast aan de individuele capaciteiten om het gehaaldepeil te versterken en een goede ademhaling te beheersen. De methode is eenvoudigen natuurlijk, vergt geen enkele uitrusting en is door iedereen bruikbaar 24u op 24. Enten slotte, een goede ademhaling verbetert de werking van de hersenen, de spijsvertering,de slaapkwaliteit, … Wacht niet tot u buiten adem bent!Lucie Hage, AdemhalingscoachingNeerveldstraat 61 • 1200 Brussel - T +32 495 21 62 14lucie@lucie-hage.be - www.respiration.beSt’art s.a.Rue du Onze Novembre 67000 Mons - T +32 65 39 47 10info@start-invest.bewww.start-invest.beGeert Verkestis nieuwe Comeos voorzitterGeert Verkest, de nieuweComeos-voorzitter.Geert Verkest is aangeduid alsnieuwe voorzitter van Comeos,de federatie van de handel endiensten in België. Hij volgtJean de Leu op, die de functiedrie jaar heeft bekleed. Comeosbedankt Jean de Leu voorde geleverde inspanningen,en verwelkomt Geert Verkest.Geert Verkest (58) is ceo vanBrico NV CEO en Directeur vanMAXEDA DIY, verantwoordelijkvoor alle DIY-activiteitenin België. “Ik was en ben zeervereerd toen Jean de Leu meals voorzitter voordroeg”, zegtGeert Verkest. “Comeos is één van de belangrijkste federatiesin dit land en vertegenwoordigt de belangrijkste sector– in de privé stelt niemand meer mensen aan het werkdan de handel, en geen enkele sector heeft een groter aandeelvan het bnp. Het is dan ook mijn eerste doel om voorcontinuïteit te zorgen. De lijnen die Comeos onder Jean deLeu heeft uitgezet, zijn de juiste. We moeten als handelaarsonze verantwoordelijkheden, ook maatschappelijke, blijvenopnemen – in samenwerking met overheden en anderespelers.”ComeosEdmond Van Nieuwenhuyselaan 81160 Brussel • T +32 2 788 05 00info@comeos.be• www.comeos.be25N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK

More magazines by this user
Similar magazines