Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

BNP Paribas Fortisdiept partnerstrategieverder uit.V.U. : F. Peene, Fortis Bank n.v., Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702.Prioritaire aandacht voor kapitaalsbufferondernemingenDe helft van de ondernemingen met betalingsproblemenzijn winstgevend. Om hun liquiditeitsbufferaan te dikken, nemen ze vaak hun toevlucht tot eenkaskrediet. Dat is een uitstekende oplossing, zolanghet correct wordt gebruikt. Anders kan het vrij duuruitvallen. “Voor dat soort structurele behoeften zijner echter heel wat alternatieven en als bank moetje daar je klant proactief bij adviseren,” stelt FilipBillen, directeur professionele markt Limburg-Kempenbij BNP Paribas Fortis.“Onze voorstellen gaan altijd uitvan de behoeften van de ondernemingen de bedrijfsactiviteit.Hoe steekt de sector in elkaar, hoeverloopt de activiteitencyclus,hoe is de financiële situatie vande onderneming ? Allemaalbelangrijke vragen. Daarom nemenwe uitgebreid de tijd om eerstsamen met de klant de behoeftenen verwachtingen zorgvuldig inkaart te brengen.”Die uitlating haakt naadloos in op de nieuwe partnerstrategievan BNP Paribas Fortis. De bank wileen partner zijn voor de onderneming en voor deondernemer. Filip Billen: “De eerder productgedreveninsteek van vóór de crisis heeft plaatsgemaaktvoor een persoonlijke klantbenadering op maat. Wegaan resoluut voor een partnership en denken metde onderneming mee. Zo reiken we een klant meteen minder sterke liquiditeitspositie eerst enkeletechnieken aan waarmee hij het probleem zelf kanaanpakken. Een betere debiteurenbewaking, korterklantenkrediet, betalingsafspraken met leveranciers,… Pas als het potentieel van deze techniekenuitgeput is, komen de kredietmogelijkheden tersprake. Of alternatieven zoals factoring en bevoorschotting.”Partner voor projectenOok voor hun investerings- en uitbreidingsprojectenmogen klanten op een maatspecifieke oplossingrekenen. Filip Billen: “Kredietdossiers worden, preciesvanuit de insteek ‘partner’, kritisch bekeken.Naast de terugbetalingscapaciteit telt vooral het‘track record’ van de klant. In die zin hebben weons waarborgbeleid sinds de crisis niet gewijzigd.Voor BNP Paribas Fortis telt vooral het potentieelvan het ondernemingsproject, het geloof dat we erals bank en ondernemer in hebben. Maar uiteraardwordt grondig gekeken naar de financiële gezondheidvan de onderneming en wordt elk kredietdossiermet zorg geanalyseerd.”Partner voor persoonlijke vermogensopbouwDerde luik in de partnerwerking van BNP ParibasFortis is de ondersteuning van de ondernemer. FilipBillen: “Voor de bank is de ondernemer achterde onderneming even belangrijk. Zeker omdat hijof zij vaak te weinig tijd kan vrijmaken voor zijn ofhaar persoonlijke financiën. Daarom hanteren weook hier een proactieve en persoonlijke aanpak viade private banker. Met oplossingen op maat dierekening houden met de specifieke juridische enfiscale omgeving. Zo kan de klant in de beste omstandighedenzijn of haar persoonlijk vermogenuitbouwen en vrijwaren.”

More magazines by this user
Similar magazines