Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

Leden trefpuntArtexis Trends Gazellen ambassadeur 2011!Op 4 mei vond in Gent de uitreiking van de Oost-Vlaamse “Trends Gazellen 2011 award” plaats.Artexis, uitbater van het beurzencomplex Flandersexpo en organisator van onder andere Art Brussels,EMIF (European Meetings Industry Fair) en PromoFactory, sleepte deze unieke titel in de categorie ‘middelgrotebedrijven’ in de wacht. Eric Everard, ExecutiveChairman Artexis Group, en Dirk Van Roy, CEO Artexis,namen de prijs trots in ontvangst:“Artexis groeit sterk dankzij een continue focus oponze vier pijlers: volg je missie, denk strategisch, motiveerje werknemers en werk nauw samen met je stakeholders!”,aldus Dirk Van Roy. Sinds 2001 evolueerdeArtexis van 4 naar 64 miljoen euro omzet en groeidehet bedrijf van een handvol medewerkers naar bijna280 gemotiveerde personeelsleden. Artexis is bovendienin 14 landen aanwezig.ArtexisSint-Lambertusstraat 1351200 BrusselT +32 740 10 01info@artexis.comwww.artexis.com28Hotel Le Châtelain heeft Victor Camhisbenoemd tot de nieuwe General ManagerN°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKHotel Le Châtelain heeft voor Victor Camhis gekozenvanwege zijn kennis en ervaring in hotelmanagement,zijn kwaliteit in de verkoop en zijn enthousiasme, zijndynamiek en zijn teamgeest.Victor Camhis (33) heeft zijn bachelor aan de FranseHogeschool Jean Monnet behaald, aangevuld met eendiploma in Hotel Management behaald aan de Universiteitvan Manchester. Door zijn werkzaamheden in dedepartementen Sales & Marketing, Events, Cost Controlen MICE in drie onafhankelijke hotels en verschillendehotelketens in Brussel (waaronder Hotel Conrad en hetvoormalige Hilton hotel), heeft Victor veel kennis verworvenvan de Belgische markt. Als de General Managerbij Le Châtelain bestaan Victor Camhis’ taken uit hetcoördineren van de activiteiten van zijn medewerkersen het verzekeren van een optimale service voor allecliënten. Hij garandeert de realisatie van de strategischedoelstellingen van het hotel en draagt zorg voor deontwikkeling van de verschillende activiteiten zoals hetplannen van het handelsbeleid en het bewaken van hethotelbudget.Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de werving,de opleiding en de organisatie van het personeel. Hijanalyseert de markt, ontwikkelt de zakelijke strategieënen definieert de kwaliteits –en kwantiteitsnormen vande service.Met dit nieuwe begin hoopt Le Châtelain een nieuwedimensie te geven aan gastvrijheid en de optimalisatievan haar inrichting, dit vooral met het oog op haar klanten.Victor Camhis, de nieuwe General Manager Le Châtelain.Le Châtelain HotelKasteleinsstraat 171000 BrusselT +32 2 646 00 55info@le-chatelain.netwww.le-chatelain.com

More magazines by this user
Similar magazines