Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

Leden trefpuntAccor uitgeroepen tot«Top Employer» België 201130N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKAccor is uitgeroepen tot een van de «Top Employers»België voor het jaar 2011. Deze erkenning wordt uitgereiktdoor het CRF Instituut, onafhankelijke organisatievan HR-deskundigen, aan bedrijven die zichonderscheiden door het invoeren van een optimalewerkomgeving en een doordreven HR-beleid.Uithet onderzoek blijkt dat Accor jong talent uitstekendecarrièremogelijkheden biedt en bouwt de Groepin België aan een sterke bedrijfscultuur. Vorig jaarheeft Accor als grootste hotelonderneming ter wereldwereldwijd zo’n 25 000 kamers geopend. Dezehotelopeningen zorgen natuurlijk voor tewerkstellingenen doorgroeimogelijkheden voor gemotiveerdemedewerkers. “Bij Accor zijn doorgroeikansengeen loos woord en talentmanagement maaktdeel uit van onze DNA. Zo is 95% van de hoteldirecteursals basismedewerker begonnen. Binnen deorganisatie bestaan er tal van tools en vormingsmogelijkhedenom competenties te ontwikkelen enzodoende, medewerkers die carrière willen maken,hierin te helpen” voegt Tine Verweire, HR-DirectorAccor Belux hieraan toe. In 2010, hebben de 1350werknemers van Accor België gemiddeld 1,9dagen interne opleiding gevolgd. Deze opleidingenvertegenwoordigen 2% van de loonmassa van deGroep.Ruud van Es (Top Employers) en Tine Verweire, HR-Directricevan Accor Belux.AccorHermann Debrouxlaan 541160 BrusselT +32 2 481 69 65www.accorhotels.comOlivier Joris leidt het Europees departement van VBOOlivier Joris,hoofd van hetEuropese departmentvan het VBO.Olivier Joris is benoemd tot het hoofd van het Europees departement van het VBO,het Verbond van Belgische Ondernemingen: “Met genoegen kan ik u melden dat ikuit mijn huidige functie aan het hoofd van het departement Communicatie van hetVBO stap, om Hoofd te worden van het Europees departement van het VBO. Ik heb alvan 2001 tot 2005 de gelegenheid gehad om bij dat departement te werken en ik zal ermijn collega mevrouw Diane Struyven gaan vervangen, die op die datum het VBO verlaatvoor een wel verdiend pensioen. Ik wil u zeer hartelijk danken voor onze uitstekendesamenwerking gedurende de jongste 5 jaar, waarin wij elkaar hebben kunnenleren kennen en onze respectieve initiatieven ten gunste van de ondernemingszin inons land hebben kunnen valoriseren.”Olivier Joris wordt vervangen aan het hoofd van het departement Communicatie doordhr. Charles Gheur, tot voor kort adviseur bij het Juridisch departement van het VBO.VBORavensteinstraat 41000 BrusselT +32 2 515 08 11info@vbo-feb.bewww.vbo-feb.be

More magazines by this user
Similar magazines