Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

dossierHRONGEWENST GEDRAG OP HET WERKEen ernstige zaakSlecht gedrag: het probleem heeftvaak met het werk te maken maaris vaak ook in de privé-sfeer geworteld.44N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK© PhotoAlto/ReportersPesten op het werk moet niet altijd op de voorpagina van de krant staan om toch ernstig genomente worden… Maar als de klachten over subtielere problemen gaan, zijn ze een stuk moeilijkerom te voorkomen en te begrijpen. Ze zijn een teken van een slechte sfeer op het werk enkunnen het bedrijf veel geld kosten omdat ze afwezigheden, demotivatie en productiviteitsverliesmet zich meebrengen. Net zoals voor slecht gedrag kan je maar beter het probleem bij de wortelaanpakken. Een woordje (juridische) uitleg en enkele praktische oplossingen.Te laat toekomen, overdrevenlange middagpauzes, het nietnakomen van afspraken, alcoholproblemen,surfen naar pornografischesites, pesten op het werk…Volgens Mensura zijn dat de meestvoorkomende problemen. De 800medewerkers van Mensura hebbenals taak om de werknemers tebeschermen. Herman Van Ballart isDirecteur HR & Finance bij Mensura:“Tegenwoordig gaat het om subtielereproblemen: een werknemer wordt geintimideerd,maar daar bestaan geenschriftelijke sporen van omdat hetvia gsm gebeurt.” Het probleem heeftvaak met het werk te maken maar isvaak ook in de privé-sfeer geworteld.Beperk de schade doorpreventieAlle bedrijven moeten zich aansluitenbij een externe dienst voor Preventieen Bescherming op het werken zijn verplicht om de psychosocialerisico’s te analyseren. Het is raadzaamom daar niet mee te wachten tot erslecht gedrag opduikt. Er bestaanmiddelen om dit risico te verminderenmaar vaak zijn deze moeilijkom in te voeren. “Om een arbeidsreglementte wijzigen moet je sociaaloverleg plegen en vaak voorkomende ondernemingen dat liever. Doormet de vakbonden te spreken weet jewel beter wat er gaande is en kan jedus problemen voorkomen”, verteltjuriste Patricia Meeremans. In hetarbeidsreglement kan je bepalen watbinnen het bedrijf als een zware foutbeschouwd wordt, wat de sanctieszijn, wie de vertrouwenspersonenzijn, tot waar de privé-sfeer reikt enwelke controleprocedures er bestaanvoor het gebruik van de informaticainfrastructuur.Dat laatste kan nuttigzijn als er vermoedens opduiken enmen iemands mail wil natrekken.

More magazines by this user
Similar magazines