Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

BedrijfsprofielZorgeloos mobiel internet in hetbuitenlandElke klant die mobiel surftGebruikt u tijdens uw vakantie in het buitenlandgeen mobiel internet omdat u torenhogefacturen vreest? Dat hoeft niet langer. Voortaankunt u zonder zorgen altijd en overal e-mailen,uw sociale netwerken updaten of onderwegreisinformatie opzoeken.in het buitenland wordt naeen verbruik van 50 europer definitie afgeslotenvan het internet.48N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKStandaard surfbeperkingDe Europese Unie heeft alle mobiele operatoren verplichtmaatregelen te nemen om hun klanten te beschermentegen hoge facturen voor datagebruik in een ander landvan de Europese Unie. Sinds vorig jaar wordt daarom elkeklant die mobiel surft in het buitenland na een verbruikvan 50 euro (excl. btw) per definitie afgesloten van het internet.Indien u deze surfbeperking niet wilt, dan moet u gewoonde Proximus-klantendienst of uw Belgacom-accountmanagerverwittigen. U kunt deze surfbeperking ook beherenin de Proximus e-services op proximus.be.Enkel in EuropaLet wel, deze verplichting geldt enkel in de landen van deEuropese Unie. Als u bijv. op reis naar Turkije gaat, dangeldt deze beperking niet. U wordt in dat geval wel op dehoogte gehouden van uw verbruik via sms.Waarschuwingen per smsIndien u de Europese surfbeperking hebt afgezet of u verblijftin landen buiten de Europese Unie, dan zijn er gelukkignog de sms’jes waarmee Proximus u inlicht over uwdataverbruik. Deze dienst is gratis en wordt automatischgeactiveerd. Als u geen specifiek tariefplan hebt voor inhet buitenland, dan wordt de eerste sms verstuurd na 150minuten surfen of na het downloaden van 5 MB. Dat isvoor een bedrag van zo’n 60 euro.Voor specifieke tariefplannen kunt u op www.proximus.be (in de sectie ‘Internet in het buitenland’) nagaan vanafwelk volume waarschuwingen per sms worden uitgestuurd.U vindt er ook de precieze prijs per MB of minuut.Let wel, de sms’jes worden verstuurd met een vertragingvan 4 tot 11 uur.. Sneller is technisch niet mogelijk.Speciaal tariefplan voor het buitenlandWij raden u aan om een specifiek abonnement te nemenals u van plan bent om veel te surfen en te e-mailen tijdensuw verblijf in het buitenland. U kunt dit tariefplan op deProximus e-services makkelijk activeren en stopzetten, zonderextra kosten. Het volledige aanbod vindt u op Proximus.be. Er zijn verschillende tariefplannen op basis van verbruiksgedragen buitenlandse bestemmingen.Verbruik opvolgenSommige smartphones zijn zo geconfigureerd dat ze continuverbinding zoeken met het internet, ook in het buitenland.Dat moet u altijd even controleren voor u vertrekt.Nu kunt u uw dataverkeer van uw smartphone ook heeleenvoudig opvolgen via ‘Hello Proximus’, een gratis mobieletoepassing. De ‘Hello Proximus’-app is bij nieuwetoestellen van de Proximus Collection al voorgeïnstalleerd.U kunt de app ook downloaden via de e-services vanProximus.Totale blokkeringAls het u allemaal niet vertrouwt, dan kunt u als ultiemeredmiddel via de klantendienst van Proximus (078/056000) uw dataroaming volledig laten blokkeren.

More magazines by this user
Similar magazines