22.11.2012 Views

1de283a1-fa19-4deb-81fc-5b4053f08e58

1de283a1-fa19-4deb-81fc-5b4053f08e58

1de283a1-fa19-4deb-81fc-5b4053f08e58

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NR. 5 2012

TWENTE & SALLAND

B E L A N G

Waar gehackt wordt,

vallen spaanders

De kracht van Micral:

kennis en kleinschaligheid

Bij een goed ICT beleid en de

juiste investering draag je bij

tot groei van het bedrijf.

Dagelijks denken

in uitdagingen

Effi ciënter werken en kosten

besparen met Contict

het ONDERNEMERS BELANG

••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


Uitbesteden

Kwaliteitsbewaking

SOC 1

Beheersen

In control Zekerheid

Kwaliteit

Budget

Serviceorganisatie

Maatregelen

Bedrijfsvoering

www.bakertillyberk.nl/itadvisory

Wet- en regelgeving

Verbeterpunten

Balans

Ondersteuning

ISAE 3402 SOC 2

Toegevoegde waarde

Controle Vooruitzicht

Analyse

Vermogenspositie

Ambities

Bank

Begeleiding

Middelen

Keurmerk

Standaarden

Financiën

Risico’s

Administratie

Processen Assurance

Krijgt u regelmatig de vraag aan te tonen dat u ‘in

control’ bent ten aanzien van de diensten die u levert

aan uw opdrachtgevers? Met een ISAE 3402 of SOC 2

audit / certifi cering brengt u risico’s in kaart en kunt u laten

zien dat u maatregelen treft, zodat u de aan u uitbestede

processen of diensten volledig beheerst.

Meer weten over dit kwaliteitskeurmerk

voor mkb-serviceorganisaties?

Neem contact op met Roy Kremer RE, Senior Manager

IT Advisory bij Baker Tilly Berk Almelo, (0546) 82 70 00.

IT ADVISORY


JAGUAR XF 2.2D LIMITED EDITION

VANAF € 49.990

LUXE KRIJGT TIJDELIJK EEN NIEUWE DIMENSIE. De Jaguar XF.

Standaard imponerend. Wat dacht u van een nieuwe krachtige

2.2 liter dieselmotor. Goed voor 190 pk (140 kw) en een koppel van

450 Nm. Met 8-traps automaat en intelligent Stop/Start systeem.

HOW ALIVE ARE YOU?

Gemiddeld brandstofverbruik varieert van 5,4 l/100 km tot 12,5 l/100 km. Gemiddelde

CO 2-uitstoot varieert van 149 g/km tot 292 g/km. De Jaguar XF is leverbaar als gelimiteerde

XF 2.2D LE vanaf ¤ 49.990,– incl. BTW en BPM. Prijs- en specificatiewijzigingen voor behouden.

3 jaar fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking. Leaseprijs vanaf ¤ 999,– p/m excl. BTW

op basis van Operational Lease (Bron: Jaguar Financial Services, 48 mnd/20.000 km/jaar).

REGIONAAL JAGUAR CENTRUM

MUNSTERHUIS EXCLUSIEF B.V.

���������������������������������������������������������������������������

Drienerburght, al 25 jaar

hèt conferentiehotel

voor ondernemend Twente.

In het hart van Kennispark Enschede biedt

Drienerburght bedrijven en (onderwijs-)

instellingen alle ruimte, service en faciliteiten

voor ontmoeten, vergaderen, congressen,

inspiratie en overnachten.

We zien u graag.

(053) 433 1366 | www.drienerburght.nl

�����������������������������

�������������

��������������

����������������

���������������

�������

��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������


COLOFON

Het Ondernemersbelang van Twente

& Salland verschijnt viif keer per jaar.

Tiende jaargang, nummer 5, 2012

Oplage

5.500 exemplaren

COVERFOTO

v.l.n.r. Achterste rij Philip Lansink (Selecsys),

Peter Peters (IAF) Eric Ruumpol (ICT Spirit)

en Gert-Jan Slot (Direct ICT)

Middenrij: mevrouw???, Frank Verhagen

(Ti-WMC) en Eric Damink (Xpert Data)

Voorste rij: Gerard Heskamp (Contict),

Bas Oosterhof (OA Systems), Jeroen van de

Lagemaat (NDIX), René Jansen (RJ Safety

and Security) en Frank Brouwer (Ti-WMC)

Fotografi e: Wim van ’t Hoff , EyeMagic

UITGEVER

Jelte Hut

Novema Uitgevers BV

Postbus 30

9860 AA Grootegast

Weegbree 1

9861 ES Grootegast

Telefoon 0594 – 51 03 03

Fax 0594 – 61 18 63

E-mail info@novema.nl

EINDREDACTIE

Myra taal&tekst

Telefoon 0594 – 614 714

06 – 22 99 33 74

myra@myrataalentekst.nl

BLADMANAGER

Arthur Sakko

Telefoon 040-8450457

VORMGEVING

Sprog | strategie + communicatie,

Sneek

DRUK

Veldhuis Media, Raalte

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE:

André Staat (Comm’Art)

Guy Ackermans

Hans van Asch

Theo Bennes

Blinkfotografi e

Myra Eeken-Hermans (eindredactie)

Hugo Fermont

René Fokkink

Jan Hammink (De Planthof Communicatie)

Jerry Helmers (Crown Media)

Loes van der Hoeven

Wim van ’t Hoff (EyeMagic)

Jeroen Kuypers

IngerMarlies Leeuwenburgh

Marco Magielse

Jelmer van Nimwegen

Henk Roede (strip)

Erik van Raalte (landelijk)

André Vermeulen (column)

ISSN:1873 - 667X

ADRESWIJZIGINGEN

Adreswijzigingen, veranderingen van

contactpersoon of afmeldingen kunt u

per mail doorgeven aan Tiny Klunder,

t.klunder@novema.nl. Vermeldt svp ook de

editie er bij, die vindt u bovenaan in

het colofon.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

en/of overgenomen zonder

schriftelijke toestemming van de uitgever.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

06

12

23

28

Inhoud

DE KRACHT VAN MICRAL: KENNIS EN KLEINSCHALIGHEID

Hoe blijf je als relatief klein bedrijf overeind in een ICT-markt die vooral wordt

gedomineerd door grote partijen? Micral geeft daar al jarenlang het antwoord op.

En er liggen geen toverwoorden of ingewikkelde bedrijfsgeheimen aan de basis van

het succes. Het motto van Micral: doen waar je goed in bent en zorgen dat je nog

beter wordt door de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.

BIJ EEN GOED ICT BELEID EN DE JUISTE INVESTERING

DRAAG JE BIJ TOT GROEI VAN HET BEDRIJF.

Bijna 9 jaar geleden begon Harjo Kompagnie in Vroomshoop zijn eigen ICT bedrijf.

Direct ICT. Sinds 2008 is hij met zijn team gevestigd in een kantoor in Den Ham. Nu,

anno 2012 zijn er plannen om te verhuizen naar een nieuw te bouwen pand op het

industrieterrein Kroezenhoek.

DAGELIJKS DENKEN IN UITDAGINGEN

IAF (Internet Access Facilities) is de oudste Nederlandse internetprovider voor

particulieren en MKB. “Wij zijn in 1992 van start gegaan” vertelt security manager Peter

Peters. “Vanaf het begin heeft IAF zich gericht op specialties en uitdagingen. Toen wij

destijds begonnen in Groningen, was er helemaal niets. Dus allereerst moesten er wat

‘draadjes’ komen tussen Groningen en Amsterdam; aangezien de NS overal leidingen

had lopen, hebben we dat via hun geregeld. Zo hebben we alles tot stand gebracht.”

EFFICIËNTER WERKEN EN KOSTEN BESPAREN MET CONTICT

Betrouwbare, veilige, snelle en betaalbare communicatie is een levensvoorwaarde

voor ieder bedrijf. IT en telefonie moeten daarom perfect op orde zijn. Het Oldenzaalse

Contict integreert beide in complete systemen en ontzorgt zo zijn klanten.

Dirk Zeur - de directeur

Dus u eist als supermarktketen

2% extra korting op uw bestelling

van onze Zeur-chips?!

Precies.

Nou, dan eet ik

het allemaal nog

liever zelf op!!

Voor al uw strips en illustraties:

www.studioroede.nl

Oké, dit gaat

lukken…


■ En verder

4 Nieuws

7 Alles waar een kabel aan zit

13 Bring Your Own Device – met duizenden tegelijk

14 FIGO verschaft direct alle info vanaf elke denkbare plek

15 Zonder datacommunicatie valt alles stil

16 RJ Safety & Security

17 Wat is Selecsys?

18 Lansing-Unitra Hengelo: Wij zijn de beste partner voor onze klant

19 ICT-diensten kiezen op de marktplaats

20 Intensieve printinventarisatie

21 Informatiebeveiliging – ondergeschoven kindje binnen het MKB

22 IT-oplossingen in consequent partnerverband

24 SaaS applicaties voor verlof en sollicitaties

25 Xpert Data innoveert voortdurend in datacommunicatie

26 Ondernemerspanel: Bent u wel voldoende voorbereid op de komst van de Flex BV?

27 OA Systems: dé partner voor data en beveiliging

08

■ In het hartkatern

De norm is een uitgangspunt

en geen eindpunt

De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije

eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een

product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een

basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf

opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak

vanuit de markt tot stand. NEN-normen bestaan er voor

nagenoeg alle producten. Volgens Stephanie Jansen, consultant

bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut), is een norm een

uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt.

WAAR GEHACKT WORDT, VALLEN SPAANDERS

De enorme groei van de datacommunicatie is aan de orde van

de dag, zeker in het dagelijkse werk van de specialisten die hier

vandaag rond de tafel zitten. We zijn immers allemaal continu

op pad met onze smartphones, tablet pc’s en laptops en willen

overal en altijd over alle informatie kunnen beschikken. En dat

kan. Of dat ook altijd veilig is, is een tweede. Zaken als security,

congestie, dekking en hackers zijn actuele hete hangijzers. Het is

de vraag of iedere ondernemer zich wel voldoende bewust is van

de mogelijke gevaren.

- Milieu Systemen Tiel

- Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst

- Het OSB-keurmerk is er ook voor u

- Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

- Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!

SMS als Smart Money System

Spryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen

voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie.

Spryng is opgericht door Alexander Wanders en Marc Rottinghuis

die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben

gesteld hun effi ciency aanzienlijk te verhogen. Met SMS als

communicatiemiddel waarvan de attentiewaarde onverminderd

hoog is gebleven en bijzonder geschikt is gebleken om klanten

aan hun afspraken of betalingen te herinneren.

Overwerk verboden

Japan heeft 127 miljoen inwoners. Ongeveer de helft

heeft een baan of werkt als zelfstandig ondernemer.

De andere helft is nog te jong om te werken of inmiddels

te oud. Evenals in Nederland neemt de zogenoemde vergrijzing

van de bevolking enorm toe. Hier aan de Noordzee

is één op de drie landgenoten ouder dan 50 jaar.

In Japan is het nog ’erger’. Ook worden steeds minder

kinderen geboren. Bij ons komt dat doordat het aantal

vrouwen in de vruchtbare jaren afneemt. En door de

economische malaise, die nu z’n vijfde jaar ingaat.

In Japan, land van de rijzende zon, heerst een geheel

andere oorzaak. Daar worden steeds minder kinderen

geboren omdat de jongere generaties geen zin meer

hebben in seks. Dat lijkt onvoorstelbaar, maar het is de

offi ciële lezing van de Japanse regering, die een Nationaal

Bureau voor Familieplanning heeft ingesteld. Bijna de

helft van de getrouwde stellen tussen 25 en 40 jaar doet

het nooit met elkaar. Te druk, te moe.

Het is werknemers onder de 35 jaar nu verboden om

’s avonds over te werken. Werkgevers die hier de hand

mee lichten, krijgen hoge boetes. De gedachte van de

Japanse hoogmogendheden is kennelijk dat jonge

stellen alleen ’s avonds na het werk tot de geslachtsdaad

(kunnen) komen. ’s Ochtends en in het weekeinde

voeren zij andere activiteiten uit, lijkt de Japanse Staat

te redeneren.

Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat de

welvaart op termijn daalt als het aantal werkenden

afneemt. Daar stevent Nederland uiteindelijk ook op af

en dat proces is al begonnen. Crisis of geen crisis, minder

werknemers betekent lagere productie, minder omzet enzovoort.

De overheid heeft geen plannen om het tij te keren.

De Japanse fabrikant van computerspelletjes Namco Bandai

voorziet op lange termijn grote problemen met personeelsvoorziening

en biedt medewerkers 2.000 euro voor

het eerste kind, nog eens 2.000 voor het tweede en wie de

smaak te pakken heeft en een derde baby aan het levenslicht

toevertrouwt, ziet de bonus naar 18.000 euro stijgen.

Ieder volgend kindje levert nog eens 18.000 euro op.

Dit stimuleringsprogramma kan in Nederland voor een

doorbraak zorgen. Als ieder stel een babybonus van

18.000 euro toucheert, is de calculerende Hollandse

volksaard er als de kippen bij om de ‘ontgroening’ eff ectief

om zeep te helpen. Daarvoor hoef je in Nederland

overwerk niet te verbieden.

André Vermeulen

info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG 03

Column


Nieuws

José Veldkamp treedt naar buiten met eigen kledingatelier

WIERDEN – José Veldkamp in Wierden is onlangs voor het eerst met een grote presentatie met haar eigen kledingatelier naar

buiten getreden. Er kwamen honderden bezoekers naar een bijzondere modeshow in het Almelose uitgaanscentrum Preston

Palace. Het werd een avondvullend programma met medewerking van onder meer de zangeressen Hind en Marga Bult, die

de presentatie voor haar rekening nam. Veldman begon onlangs met het opstarten van een eigen kledinglijn onder de naam

JoséVeldkampCouture. Haar atelier is gevestigd in een bedrijfspand aan de Gildenweg. Daar ontwerpt en produceert ze onder

meer jurken, jassen, broeken en bijpassende tassen. “Bij het ontwerpen van kleding voor een bepaald seizoen moet je altijd heel

ver vooruit denken”, aldus Velkamp. Zij leerde het vak zonder enige scholing in de praktijk. “Het is gewoon een grote hobby en ik

heb de talenten van mijn moeder geërfd.” Ze werkt veel alleen, maar krijgt ook regelmatig assistentie bij de productie. Haar eerste

grote show heeft direct geleid tot een aantal bijzondere opdrachten. “Dat stimuleert enorm. Ik ben van plan mijn collectie aan te

bieden in diverse exclusieve modezaken in heel Nederland.” De kledinglijn van Veldkamp is in principe uniek, voor iedere vrouw

op maat gemaakt, maar het is mogelijk om ook over te gaan op serielevering. “Dat zal ik dan wel moeten uitbesteden.”

ETC Almelo

gaat drastisch

reorganiseren

ALMELO – Enrichment Technology

Company (ETC) in Almelo gaat

drastisch reorganiseren. Bij de hoofdproductielocatie

in Almelo is straks in

het slechtste scenario nog maar plek

voor ongeveer 240 van de ruim 700

medewerkers. Wereldwijd verdwijnen

ongeveer 1.400 van de 2.000 banen.

De ingrepen vinden plaats vanaf

begin 2014. Het personeel is een goed

sociaal plan in het vooruitzicht gesteld

met veel aandacht voor begeleiding

naar een andere baan. Daarmee hoopt

de leiding ETC het personeel een jaar

vast te kunnen houden. Tot 2014 zijn

er nog veel opdrachten. Daarna is er

op dit moment nog nauwelijks sprake

van nieuwe orders. ETC is gespecialiseerd

in de ontwikkeling en de

productie van centrifuges voor uraniumverrijking.

Het personeel is onlangs

al ingelicht, omdat volgens directeur

Georg Blömer de leiding eerlijk wil

zijn ten opzichte van haar mensen.

Dat er na 2014 nauwelijks orders in

de pijplijn zitten komt onder meer

doordat de twee klanten Urenco en

het Franse Areva, tegelijk ook de

aandeelhouders van ETC, op de rem

hebben getrapt voor de geplande

uitbreidingen van verrijkingsfabrieken.

De opstelling van veel landen

ten opzichte van kernenergie is in

korte tijd ook drastisch veranderd,

mede door de ramp in het Japanse

Fukushima. Bovendien speelt de

economische recessie een rol.

04

het ONDERNEMERS BELANG

Rabobank stopt met sponsoring

professionele wielerploegen

Rabobank stopt per 31 december 2012 met de sponsoring van de professionele

wielerploegen, zowel van de heren als van de dames. Rabobank blijft als sponsor

verbonden aan de amateursport, waaronder de jeugdopleiding en het veldrijden.

Rabobank is tot dit besluit gekomen na verschijning van het rapport van de

Amerikaanse dopingautoriteit USADA vorige week. Dit rapport spreekt boekdelen.

Bert Bruggink, lid van de raad van bestuur: “Het gaat met pijn in het hart, maar voor

onze bank is het een onvermijdelijke beslissing. Wij zijn er niet meer van overtuigd

dat de internationale professionele wielerwereld in staat is om een schone en eerlijke

sport mogelijk te maken. Wij hebben niet het vertrouwen dat dit op afzienbare

termijn ten goede zal keren.” Rabobank is 17 jaar geleden in de wielersport gestapt.

Vol overtuiging en met een duidelijke missie. Want wielrennen past bij de Rabobank,

bij haar klanten en bij haar medewerkers. Rabobank heeft de wielersponsoring in

de loop der jaren uitgebreid tot een compleet pakket, van de heren- en damesprofploeg

tot de jeugdopleiding en het veldrijden. Bert Bruggink: ”Wielrennen is

een prachtige sport waaraan miljoenen Nederlanders plezier beleven en een groot

deel van die Nederlanders is klant van de Rabobank. Maar ons besluit staat vast: we

trekken ons terug uit de professionele wielersport. Het is pijnlijk, niet alleen voor de

Rabobank, maar vooral voor de liefhebbers en de sporters die geen blaam treft.”

Wessels koopt grootste belang VolkerWessels terug

RIJSSEN – De Twentse familie Wessels heeft weer een controlerend belang in

bouwbedrijf VolkerWessels genomen. Investeringsmaatschappij Reggeborgh

van de Rijssense grootondernemer Dik Wessels, heeft haar aandeel in Volker-

Wessels met 17,5 procent uitgebreid naar een totaal van zestig procent.

Reggeborgh kocht de aandelen van CVC Capital Partners die een belang

behoudt van 25 procent. De overige vijftien procent is in handen van de managers

bij VolkerWessels dat in Amersfoort haar hoofdkantoor heeft. CVC Capital

Partners kocht zich in 2007 in met de visie VolkerWessels voor een tweede keer

naar de beurs te brengen, maar ziet daar nu vanaf. Dik Wessels kijkt met de uitbreiding

volgens zijn visie naar de lange termijn en wil het bedrijf dat hij in de

eind jaren negentig van de vorige eeuw met zijn broer (wijlen Herman) van zijn

vader overnam. Ze brachten het naar de beurs en haalden het er in 2003 weer

vanaf voor 600 miljoen euro. Ook deze transactie is met eigen geld gefinancierd.

Dik Wessels is en blijft lid van de Raad van Commissarissen en de familie

neemt geen plek in de directie. VolkerWessels heeft 16.000 medewerkers in

120 werkmaatschappijen, verdeeld over vestigingen in Nederland, België,

het Verenigd Koninkrijk en Canada.

Alfa en Webbink

accountants onder

één dak

SALLAND/TWENTE – Webbink accountants

& adviseurs en Alfa Accountants

en Adviseurs zijn met ingang van

oktober gaan samenwerken onder

één dak. Er is voor het samengaan een

nieuw pand gebouwd aan de Anders

Celiusstraat op het bedrijventerrein

’t Lochter III. Webbink gaat verder

onder de naam Alfa Accountants en

Adviseurs. Voor Alfa vormt het samengaan,

door het samenvoegen van

kennis en contacten, een goede aanvulling

op de groei die de organisatie

beoogt. Alfa is een adviesorganisatie

voor het midden- en kleinbedrijf en

de agrarische sector. Met dertig vestigingen

en 800 medewerkers biedt

Alfa ondersteuning op het gebied

van accountancy, belastingen, salaris

en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering,

financiële dienstverlening

en alles wat daarmee verband houdt.

Directeur Hendrik Bouwmeester:

“Met de komst van Webbink hebben

we twee bestaande vestigingen in

Ommen en Wierden samengevoegd

tot de vestiging Twente-Salland in

Nijverdal. We zijn blij dat Webbink

zich bij ons heeft aangesloten: het is

een lokale organisatie met een grote

klantenkring en een goede reputatie.”

Webbink bedient MKB-ondernemingen,

non-profitorganisaties, vrije beroepsbeoefenaren

en particulieren.

Eigenaar Bertus Webbink: “Ik heb voor

Alfa gekozen omdat zij beschikken

over een landelijk netwerk met lokale

vestigingskantoren. Ze zijn écht in

de regio actief, spreken de taal van

de ondernemers. En dat vinden we

een pre. Dus alle voordelen van groot

maar toch dichtbij. Dit sluit prima aan

bij onze werkwijze.”


Evenementenhal bereidt zich voor

Evenementenhal Hardenberg bereidt

zich voor op hét netwerkevenement

voor Noord- en Oost Nederland. Op

26,27 & 28 maart 2013 zal Business

Inspiratiedagen plaatsvinden. Na

15 edities Business Vakdagen te

hebben georganiseerd zijn we voor

deze 16e editie een nieuwe weg

ingeslagen met een nieuwe naam;

Business Inspiratiedagen. Met een

benadering van een breder gebied,

meer activiteiten op de beursvloer en

meer pleinen waar ondernemers zich

gezamenlijk presenteren is Business

Inspiratiedagen een mooi platform

voor de ondernemer van de toekomst.

Zaken doen is netwerken!

In dit digitale tijdperk kan een

persoonlijk benadering het verschil

maken. Tijdens deze vakbeurs is ook

de unieke full service formule van toepassing.

Evenementenhal ontzorgt!

Zelf ook exposant worden? Of graag

meer informatie? Neem contact op

met de beursorganisatie

tel: 0523-289898

Circusfestival Enschede trekt opnieuw

veel bedrijven

ENSCHEDE – Het internationaal

Circusfestival in Enschede trekt ook

dit keer weer opnieuw veel bedrijven.

Uit heel Oost-Nederland hebben

bedrijven diverse arrangementen

gereserveerd. Het festival vindt plaats

van 21 tot en met 29 december in

het Enschedese Go Planet. Daar

vindt het voor de derde keer plaats.

Het gaat echter om de zeventiende

editie van het festival, waarvan de

eerste plaatsvond in 1996. Directeur

en initiatiefnemer van het eerste uur,

Bram van der Weide, heeft opnieuw

topartiesten uit de hele wereld weten

te strikken, waaronder het bijzondere

acrobatenduo Abduakhassova uit

Kazachstan (foto). Arrangementen die

voor bedrijven worden geboden zijn

er talrijk voor tien tot 2000 personen

per voorstelling. Top circusacts en een

goede catering zijn twee onmisbare

ingrediënten voor een geslaagde

avond. De bereikbaarheid is optimaal,

er is volop parkeergelegenheid, een

warme entourage in een goed geoutilleerde

ambiance en het zicht op

de piste is uitstekend: niet gehinderd

door lastige palen. Voor meer info zie

www.circusfestival.com.

Doorgaan FBK-Games onzeker

HENGELO – Er bestaat nog steeds kans dat de FBK-Games in Hengelo van afgelopen

jaar de laatste zijn geweest. De editie van 2013 staat op losse schroeven.

De organisatie kampt met een fors fi nancieel tekort van ruim twee ton. Dat zou

zelfs een half miljoen zijn geweest als de begroting niet was teruggebracht van

1,3 naar één miljoen euro. Deze besparing is gevonden door de wedstrijd te

verplaatsen naar de zaterdagavond: 15 juni 2013. De organisatie spreekt van een

compact programma van twee tot twee en een half uur. Dat is ongeveer een uur

korter dan tot dusver op de zondagmiddag. Ondertussen rekent vicevoorzitter

Kloosterman van de Raad van Toezicht op fi nanciële steun van de gemeente

Hengelo. Wethouder Lievers: “Ze vragen om twee ton, maar dat is in deze tijden

van bezuinigingen niet reëel.”

KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT

In tegenstelling tot landelijke berichtgevingen over de slechte verkoop

van grond, verloopt de kaveluitgifte in Salland II prima. Van de

54 bouwkavels die de gemeente Raalte in de 1e fase op de bouwlocatie

Salland II uitgaf, zijn er inmiddels nog maar acht te koop. Zes kavels zijn

nog in optie, de overige 40 zijn inmiddels verkocht. Koninklijke Ten

Cate is official partner geworden van de Koninklijke Nederlandse Hockey

Bond (KNHB). Ir Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO van Ten Cate

en KNHB-voorzitter Jan Albers hebben de partnerovereenkomst voor

een periode van vier jaar tot en met 31 augustus 2016 ondertekend. De

samenwerking tussen Ten Cate en de KNHB richt zich onder andere op

het wereldkampioenschap Hockey Heren en Dames, dat in 2014 in en

rond Den Haag zal plaatsvinden. TenCate zet hiervoor haar ‘state of the

art’ hockeykunstgrassystemen in. Het duurzaamste gemeentehuis

van Nederland is na twee jaar bouwen klaar. Het gemeentehuis wordt

al sinds juli gebruikt door ambtenaren van de Bestuursdienst Ommen-

Hardenberg (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Hardenberg

en Ommen). Het bijzondere gebouw is officieel geopend op de dag van

de duurzaamheid: 10 oktober 2012. Het is een transparant, opvallend

gemeentehuis midden in de kern van de gemeente Hardenberg.

Op initiatief van Netwerkstad Twente (Almelo, Borne, Hengelo,

Enschede en Oldenzaal) is een traject gestart om de kansen en mogelijkheden

voor een economisch sterker en duurzamer Twente in beeld te

brengen. De vijf wethouders Economie van de netwerksteden hebben

de overtuiging dat door samen te werken de economische motor van

Twente wordt aangejaagd. Firma KWS Infra is, in opdracht van de

gemeenten Dalfsen en Ommen, gestart met de uitvoering van project

Migaweg. De bestaande Migaweg wordt opgeknapt en er wordt deels

een nieuw tracé aangelegd voor fietsers en wandelaars.

De aannemingsmaatschappij Hegeman in Nijverdal is door een overname

nu ook actief in het zuiden van het land door de overname van het

bouwbedrijf Van Bree te Someren. Dit bedrijf, met een omzet van dertig

miljoen, ging eerder dit jaar plotseling failliet. Hegeman kwam tot een

akkoord en nam daarbij ook een deel van het personeelsbestand over.

Het waterschap Regge en Dinkel is samen met Landschap Overijssel

en de gemeente Hellendoorn gestart met de uitvoering van de afrondende

fase III van de Groene Mal. Voor de uitvoering van de vele grondwerkzaamheden

is het noodzakelijk dat het gedeelte van de Boskronkel

vanaf de brug over de huidige Regge en het begin van het Eversbergbos

wordt afgesloten. Enschede krijgt nog vóór de week van 3FM Serious

Request in december gratis WiFi in een groot deel van de binnenstad.

Het college van B&W kiest voor een gefaseerde aanleg. Als eerste zijn

de Oude Markt, het Van Heekplein en het Ei van Ko aan de beurt. De

andere gebieden volgen begin 2013. In Almelo zijn gesprekken gestart

om te onderzoeken of een vergaande samenwerking tussen bibliotheek

en theater Hof88 mogelijk is. Daarmee zou een aanmerkelijke

kostenbesparing gerealiseerd kunnen worden. Aanvankelijk was ook

de muziekschool betrokken bij dat overleg maar deze heeft afgehaakt.

De gemeente Enschede heeft tijdens de Military Boekelo-Enschede

het Werkpakt keurmerk uitgereikt aan Asito, Bolscher, Huiskes Kokkeler,

Livio, RJ Safety & Security en Visschedijk. Zij droegen het afgelopen jaar

namelijk concreet bij aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden

en traden daarbij op als ambassadeur en betrokken partner.

Het tekort op de begroting voor volgend jaar van de sociale werkvoorziening

Soweco valt een miljoen hoger uit dan verwacht. Het geprognosticeerde

tekort stijgt van 3,5 miljoen euro tot 4,5 miljoen euro.

De zes Twentse gemeenten die aandeelhouder zijn moeten dit geld in

hun eigen begroting voor 2013 zien op te vangen. Om die reden geeft

Soweco nu al aan dat er forse tegenvallers zijn te verwachten.

Leonie Dennenberg is met ingang van 1 januari 2013 de nieuwe

gemeentesecretaris van de gemeente Ommen. De huidige gemeentesecretaris,

Ties de Groot, gaat dan met pensioen. Dennenberg, woonachtig

in Zwolle, is op dit moment werkzaam bij de gemeente Zwolle.

het ONDERNEMERS BELANG 05


Bedrijfsreportage

De kracht van Micral:

Tekst: Jan Hammink (De Planthof Communicatie)/Fotografi e: Wim van ’t Hoff (EyeMagic)

Sander Revenboer (links) en Henk Broekman: we behoren tot de meest gewaardeerde

en onafhankelijke ICT-dienstverleners van Oost-Nederland

Kennis & kleinschaligheid

Hoe blijf je als relatief klein bedrijf overeind in een ICT-markt die vooral wordt gedomineerd door grote partijen? Micral geeft daar

al jarenlang het antwoord op. En er liggen geen toverwoorden of ingewikkelde bedrijfsgeheimen aan de basis van het succes. Het

motto van Micral: doen waar je goed in bent en zorgen dat je nog beter wordt door de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.

De kernactiviteit van Micral is het

adviseren en implementeren van ICT

oplossingen. Dat klinkt simpel, maar

het zijn vooral de achterliggende structuren en

de specifi eke wensen die aandacht en vakkennis

vergen. Precies de kracht van Micral. Mooie

bijkomstigheid: ook de reden waarom veel

grotere ‘concurrenten’ bij Micral aankloppen voor

ondersteuning bij grote ICT-projecten.

“Bedrijven kiezen snel voor grotere dienstverleners.

Dat voelt veiliger. Wij beschikken over zeer

specifi eke kennis op een aantal essentiële vakgebieden.

Om een voorbeeld te noemen: wij hebben

de hoogste status als het gaat om kennis van

Microsoft, Citrix en Vmware. Vanwege die kennis

worden wij vaak ingehuurd door grotere collega’s.”

Eind november 2003 begonnen Henk Broekman

en Sander Revenboer samen vanuit huis met het

bedrijf Micral. Het bedrijf groeide in korte tijd

snel, vestigde zich in het BPC en kreeg steeds

meer klanten. Vooral door hele goede

mond-tot-mond reclame. Vanaf 2005 kwam

06

het ONDERNEMERS BELANG

Henri Verdriet het team versterken waarna

anderen volgden. Een jaar later verhuisde Micral

schuin naar de overkant op Bedrijvenpark Twente

300. De basis van het bedrijf is in al die jaren hetzelfde

gebleven: vakkennis gekoppeld aan een

no-nonsens-mentaliteit.

Toekomst

“We begeleiden onze klanten naar de toekomst.

Laten ze de juiste keuzes maken. Wij bieden

onder andere dataoplossingen. Zoals bijvoorbeeld

cloud-oplossingen. Ook begeleiden wij in

het zo effi ciënt mogelijk gebruik maken van ICT.

Aanbieden wat werkelijk nodig is zodat de klant

precies datgene betaalt wat echt gebruikt is.

Vergelijk het maar met de energierekening. Om

dit goed te realiseren heb je passende systemen

nodig. Onze kracht is het deskundige advies en

de geleverde diensten. Daarbij streven we naar

het behalen van een blijvend optimaal niveau.

Ons motto: beter veel van iets weten dan weinig

van veel. Onze specialisatie op IT onderdelen

maakt ons aantrekkelijk als ICT partner voor onze

klanten waaronder enkele grote collega’s.”

Daarom beschikt Micral nu volgens het management

over een klantenbestand van kleine en

grotere bedrijven, zowel binnen als buiten de ICT.

Voorbeelden zijn het ministerie van Economische

Zaken, Kroon Oil en Koninklijke Nooteboom. Maar

ook ’giganten’ als Lesscher IT, Deltics en Detron

kloppen regelmatig bij Micral aan. “Daar werken

wij voor als intermediair. Mede voor hen trekken

we letterlijk de hele wereld in om steeds weer

nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen en

ons geheel eigen te maken. Ook die vorm van

kennisontwikkeling is dus uitgegroeid tot één

van onze sterkste eigenschappen. En daarom

durven we gerust te beweren dat we tot de meest

gewaardeerde en onafhankelijke ICT-dienstverleners

van Oost-Nederland behoren.”

Micral Automatisering

Bedrijvenpark Twente 300, 7602 KK Almelo

Tel : 0546-576006

www.micral.nl


Tekst: Theo Bennes/Fotografi e: René Fokkink

Thijs Westra: Automatisering in de breedste zin van het woord, dat is wat wij doen

Thijs Westra, eigenaar en oprichter van Confi guLAN in Almelo, vat de identiteit van zijn bedrijf heel resoluut

samen: “Automatisering in de breedste zin van het woord, dat is wat wij doen.” Het – zoals gezegd – breed

opererende automatiseringsbedrijf oefent dit specialisme al uit sinds 1998. “De ondernemer ziet ICT

simpelweg als een stuk gereedschap. Ik zie regelmatig dat een ondernemer geïrriteerd raakt door het niet

functioneren van zijn netwerk. Wij zorgen ervoor dat het werkt.”

Uitdagingen en maatwerk

Bedrijfsleider Jan Willem Heuver: “Dat

hele stuk ICT nemen wij de ondernemer

uit handen, inclusief de bijbehorende

softwarecontracten, hardware op diverse

vlakken en alle zorg eromheen.” “Het

is in veel gevallen de uitdaging die ons

aanspreekt in een project” vult fi nancieel

manager Maureen Rosenkamp aan.

“Confi guLAN levert oplossingen op maat,

kwaliteitgericht.”

“We doen dit nu 14 jaar. En eerlijk gezegd

ben ik in al die jaren nog geen concurrent

tegengekomen, niemand die het op onze

manier doet” stelt Thijs Westra. “Het is niet

alleen de software die wij leveren, maar

ook de serversystemen, de infrastructuur,

internet, telefonie – uiteindelijk alles waar

een kabel aan zit.” De naam Confi guLAN

staat voor ‘confi gureer uw netwerk (LAN)’,

met behulp van systeembeheer, computerbeveiliging,

fl exwerkplekken, tele- en

datacommunicatie, VoIP en netwerkoptimalisatie.

Het automatiseringsbedrijf

heeft in Almelo de beschikking over een

modern eigen datacentrum.

“Doel is door een klantgerichte benadering

ondersteuning bieden bij het inpassen van

nieuwe technologieën en systemen, om

uiteindelijk een organisatie zo optimaal

mogelijk te laten presteren. Maar bovenal

gaat het erom hoe wij kijken naar de markt

– om de wensen van de klant te realiseren.”

Regionaal werkgebied

Thijs Westra vervolgt: “De projecten die

wij onder handen hebben zijn dermate

specifi ek, er is momenteel geen pakket in

de markt dat dat ondersteunt. Daar maken

wij dus een speciale maatwerkoplossing

voor. Dat brengt een zekere verantwoorde

lijkheid naar de klant met zich mee. Wij

willen dan ook de denkbeelden van een

ondernemer daadwerkelijk verwoorden in

een compleet stuk automatisering.

Daar gaat vaak al een traject aan vooraf:

de ondernemer heeft al een poos gezocht,

rondgekeken in de markt, en kan geen

oplossing vinden voor zijn vraag. Ik heb het

overigens bewust niet over ‘zijn probleem’

– wij denken namelijk niet in termen

van problemen maar in uitdagingen, we

zoeken samen naar een oplossing. Na

het eerste gesprek met de klant maak ik

een miniverslagje, dat ik doorschuif naar

Jan Willem. Dan volgt er in de regel een

tweede gesprek. Aan de hand van onze

gezamenlijke bevindingen ontstaat er zo

Alles waar

een kabel

aan zit

een beeld van wat er intern gerealiseerd

moet worden. Vervolgens komt Maureen

dan in actie op het fi nanciële vlak.”

Het werkgebied van Confi guLAN is in principe

regionaal, met een aantal ‘uitlopers’

verder weg in Nederland. “Dat heeft te

maken met klanten die vestigingen elders

hebben. Maar hoofdzakelijk beperken wij

ons tot de regio. Wij willen namelijk ons

uurtarief laag houden; dat lukt niet als je

je mensen – voor het merendeel Twentenaren

– constant het hele land door stuurt.”

Maureen Rosenkamp: “Onze kracht ligt

namelijk niet alleen in ons brede pakket,

het is ook het enthousiasme van het team

dat wij uitstralen naar buiten.” “En wat

van groot belang is: nooit vergeten hoe je

zo ver bent gekomen”, zegt Thijs Westra.

“Daarom is het belangrijk je klanten te

blijven koesteren, zij hebben immers aan

dat feit bijgedragen.”

Confi guLAN

Virulyweg 45

7602 RG Almelo

tel. 0546 – 491435

fax 0546 – 491271

www.confi gulan.nl

Bedrijfsreportage

het ONDERNEMERS BELANG 07


Rondetafelgesprek

Waar gehackt wordt,

vallen spaanders

De enorme groei van de datacommunicatie is aan de orde van de dag, zeker in het dagelijkse werk van de specialisten die

hier vandaag rond de tafel zitten. We zijn immers allemaal continu op pad met onze smartphones, tablet pc’s en laptops

en willen overal en altijd over alle informatie kunnen beschikken. En dat kan. Of dat ook altijd veilig is, is een tweede. Zaken

als security, congestie, dekking en hackers zijn actuele hete hangijzers. Het is de vraag of iedere ondernemer zich wel vol-

doende bewust is van de mogelijke gevaren.

08

het ONDERNEMERS BELANG

Tekst: Theo Bennes/Fotografi e: Wim van ’t Hoff (EyeMagic)


Philip Lansink

We zijn voor dit rondetafelgesprek

te gast bij WMC

– Twente Institute for Wireless

and Mobile Communications, op het Business

& Science Park in Enschede; gastheren

zijn CEO Frank Verhagen en CTO Frank

Brouwer. Namens NDIX Enschede (breedbandaansluitingen

en digitale marktplaats

voor ICT-diensten) is directeur Jeroen van

de Lagemaat aanwezig. Senior Accountmanager

Eric Ruumpol vertegenwoordigt

ICT Spirit (Cloud Services) uit Haaksbergen.

Senior ICT Consultant Gert-Jan Slot spreekt

namens Direct ICT (business software,

internetdiensten en automatisering) in

Den Ham en Eric Damink namens Xpert

Data (import en distributie van datacommunicatieapparatuur)

Oldenzaal. Gerard

Heskamp is algemeen directeur van Contict

(verbindingen, VoIP, Cloud en mobiele communicatie)

in Oldenzaal en Philip Lansink is

verantwoordelijk voor Marketing & Sales

bij Selecsys (mobiele communicatie). RJ

Safety & Security Enschede is aanwezig

in de persoon van directeur René Jansen.

Bas Oosterhof spreekt namens zijn O.A.

Systems (applicatiesoftware, dataopslag,

hosting en security) in Neede. Peter Peters

neemt deel uit naam van internetprovider

IAF (Internet Access Facilities) uit Enschede.

(Over verschillende deelnemers kunt u

meer lezen in afzonderlijke artikelen in

dit magazine).

Als we praten over de groei van datacommunicatie,

waar hebben we het dan

eigenlijk precies over? Doelen we dan met

Peter Peters

Gerard Heskamp

name op de stijging van aantal smartphones

dat in omloop is of juist op de explosieve

toename van het communiceren van

data c.q de hoeveelheid ervan? Bovendien:

met welke risico’s en problemen hebben

en/of krijgen we te maken? Het wordt al

snel duidelijk waar binnen dit geheel van

factoren voor de meeste deelnemers de

uitdagingen liggen.

Zowel onafhankelijk als afhankelijk

“Er is bij de mens overduidelijk een

stijgende behoefte aan mogelijkheden

aanwezig”, begint Bas Oosterhof van

O.A. Systems. “Een doodgewone mobiele

telefoon vind je al bijna niet meer, de

verschuiving naar de smartphone is in volle

gang.” “Het is een trend: alle informatie is

voor iedereen beschikbaar, op elk moment

en op elk device”, zegt Jeroen van de

Lagemaat (NDIX). “Het gaat echter niet

alleen om de hoeveelheid informatie, maar

vooral ook wat we ermee doen.” Op de

vraag van Bas Oosterhof of de techniek de

behoefte creëert of andersom, is de reactie

van de andere deelnemers unaniem:

de techniek schept een behoefte bij de

gebruiker. Hij constateert echter ook een

risico: “Als ik over een bedrijventerrein

rijd, blijkt dat het merendeel van de WiFinetwerken

gewoon open staat.“ “Dat geeft

mij juist meer vrijheid, als ik mijn device op

elke plek kan gebruiken”, reageert Gerard

Heskamp van Contict. “En door het gebruik

van beeld telefonie hoeft men sowieso

minder op de weg.” Frank Verhagen van

TI-WMC merkt op dat door de toepassing

van moderne communicatiemiddelen in

de zorg, mensen langer zelfstandig kunnen

blijven wonen, een belangrijke maatschappelijke

ontwikkeling, die echter tegelijkertijd

weer een stuk afhankelijkheid van

de techniek in de hand werkt. “Dat zie je

inderdaad sterk in de zorg: de verzorgende

loopt met een iPad in plaats van stapels

paperassen”, zegt Eric Ruumpol (ICT Spirit).

“Effi ciënter, sneller en beter werken dus.”

Veilig voelen of veilig zijn

Er is inmiddels een oceaan aan data

ontstaan. Waar blijft dat allemaal? Wordt er

wel eens wat weggegooid? Daarbij lopen

we ontegenzeglijk risico’s. Menigeen heeft

echter geen idee welke. Vergroot datacommunicatie

de veiligheid of wordt deze

juist verkleind – zeker in relatie tot ondernemen?

“Mensen gooien minder makkelijk

wat weg, alles wordt digitaal opgeslagen”

stelt Peter Peters van IAF. Gert-Jan Slot van

Direct ICT: “Dat gebeurt zelfs vaak al online.

Alle data exposure is de afgelopen jaren

verdrievoudigd.” “Security is daarbij van

groot belang”, vervolgt Peter Peters. “Heeft

een werknemer alles thuis opgeslagen

staan en gaat hij weg bij zijn baas, dan

heeft ie die data nog. Die zou zó versleuteld

moeten zijn, dat het na een bepaald tijdstip

niet meer te openen is.” “Maar iemand die

kwaad wil doen, kan dat altijd”, zegt

Frank Verhagen. Selecsys’ Philip Lansink

noemt het een organisatieprobleem.

Eric Ruumpol: “Stagiaires komen bijvoorbeeld

al met hun eigen device binnen;

ze werken op die manier, ze zorgen voor

het ONDERNEMERS BELANG 09


Rondetafelgesprek Tekst: Theo Bennes/Fotografi e: Wim van ’t Hoff (EyeMagic)

10

Frank Verhagen

hun eigen device.” “Die vertrouwelijkheid

van data moet je als bedrijf vastleggen”

,zegt Bas Oosterhof. “We zijn toch niet

op het punt beland dat we dat moeten

accepteren? Je moet een aantal kapstokken

hebben om indien nodig iemand aan ‘op

te kunnen hangen’. Blokkering moet je

deels door regelgeving realiseren en deels

door techniek.” “We hebben onlangs bij

een geval van datadiefstal uiteindelijk alles

weer boven water kunnen halen”, vertelt

René Jansen van RJ Safety & Security.

Philip Lansink: “Je zult vooraf actie moeten

ondernemen, niet achteraf.” “Stelen

van informatie is al van alle tijden”, zegt

Jeroen van de Lagemaat. “Digitaal lijkt de

bedreiging alleen groter.” Gerard Heskamp:

“Bovendien hebben we te maken met een

ander soort crimineel.”

Expertise en ervaringen delen

Bas Oosterhof merkt op dat het modifi -

ceren van informatie nog veel kwalijker

is dan louter diefstal: “Denk aan het

veranderen van prijzen in webshops en

patiënteninformatie van zorginstellingen.”

“En het installeren van BOT’s op websites”

vult Gert-Jan Slot aan. “Zo nu en dan hoor

je over incidenten maar dat wordt nooit

breed uitgespeld” zegt Frank Verhagen.

“Op die manier kun je er onderling niet

van leren.” Er wordt opgemerkt dat bij

gebruik van een openbaar WiFi-netwerk het

discutabel is of er sprake is van inbraak en

diefstal of niet. “Verander jij vertrouwelijke

data in de zorg dan gaat zo’n medicus

met verkeerde data aan de slag – dat kan

het ONDERNEMERS BELANG

levens kosten” zegt Bas Oosterhof. Gerard

Heskamp: “De overheid moet richtlijnen

opstellen. En er zijn technieken om die

mensen op te sporen.” “Strafrechtelijk is

het op het gebied van datacriminaliteit

slecht geregeld” constateert René Jansen.

“Er vindt dan ook een verschuiving plaats

naar bedrijfsrecherche vanwege eventuele

imagoschade van een bedrijf; bedrijven zijn

bang om naar de politie te gaan omdat dan

hun bedrijfsnaam in de krant komt. Hun

klanten denken dan: Zijn mijn gegevens

daar nog wel veilig?” Philip Lansink: “Bovendien

is de politie op dat gebied juridisch

slecht bemand.” “Maar we moeten er wel

met z’n allen van leren” zegt Frank Verhagen.

Peter Peters: “In de securitywereld is onderling

veel overleg – brancheoverleg, dus in

feite overleg op de werkvloer. Weliswaar is

dat een enorme werkvloer, maar toch.”

Beveiliging versus cyberterrorisme

Jeroen van de Lagemaat vraagt zich af of

er bij elke provider wel een even grote

awareness aanwezig is. “Bedrijven besteden

vaak hun fysieke beveiliging uit, maar het

beveiliging van hun computernetwerk doen

ze zelf nog wel even”, zegt Peter Peters.

“De auto, de bureaustoel, alles wordt

aangeschaft in een nieuw bedrijf” reageert

Gerard Heskamp. “De IT mag dan vaak

niks meer kosten.” “Terwijl dat toch een

vóórinvestering is”, aldus Philip Lansink.

Frank Verhagen: “Bij brandbeveiliging

bijvoorbeeld moet je aan een hele reeks

voorschriften voldoen, in tegenstelling tot

databeveiliging. Het is toch een relatief

v.l.n.r. Eric Ruumpol, Jeroen van de Lagemaat en Eric Damink

jonge branche. Een milieu-inspecteur kijkt

wel naar je aantal lampen, maar nooit naar

je dataopslag en wat die verbruikt. Er is

nog veel onwetendheid.” “Wij komen soms

de gekste situaties tegen als we bedrijven

en overheidsinstellingen doorlichten wat

betreft security”, vertelt René Jansen.

“Dataopslag is in veel gevallen zo lek als

een mandje.” “Over hypes gesproken:

cyberterrorisme blijkt in de praktijk enorm

mee te vallen”, brengt Frank Verhagen ter

sprake. “Dat is – nog – niet de bedreiging

die men verwacht had.” Peter Peters: “Maar

er zijn wel overheden die netwerken in vijandige

landen op die manier willen platleggen:

omgekeerd cyberterrorisme dus. Bankgegevens

van particulieren zijn nog steeds

beangstigend makkelijk verkrijgbaar. Aan

de andere kant neemt de hoeveelheid

data enorm toe, het wordt voor de digitale

inbreker steeds lastiger om daar het juiste

uit te halen.” “Dus moet je in je beveiliging

meerdere beschermingslagen aanbrengen,

zodat een hacker niet bij de eerste laag al

heeft wat hij zoekt”, zegt Frank Brouwer.

“Een extra laag op laag beveiliging.”

Jeroen van de Lagemaat: “Als we nog jaren

zo doorgaan moeten we echter wel oppassen

dat een systeem niet instabiel wordt.”

Phishing, hackers en onderwijs

“Onze afhankelijkheid wordt steeds groter”,

zegt Gerard Heskamp. “De globalisering

werkt daaraan mee. Wij moeten zorgen

voor de bedrijfsbeveiliging, de rest is aan

de overheid.” “Maar met elk stuk net dat

je erbij maakt, creëer je ook weer extra


mazen”, stelt Frank Verhagen. “Kennis

is en blijft één van de belangrijkste

onderdelen – en daar ontbreekt het in

veel gevallen aan”, volgens Eric Damink

van Xpert Data. “Zoals bij Bring Your Own

Device: men vertrouwt er maar op dat

de automatiseerder het wel regelt – of

staat er soms zelfs niet eens bij stil. Maar

hoeveel mensen hebben nu uiteindelijk

daadwerkelijk verstand van alle methodes

om de encryptie te omzeilen en binnen te

komen?” “Al die phishing-middeltjes zijn

heel makkelijk te bestrijden, maar wie heeft

er echt de kennis van?”, stelt Bas Oosterhof

daar tegenover. “En van alle firewalls is het

merendeel geen firewall. Gerichte opleidingen

daarin zijn gewoon niet voldoende

beschikbaar.”

“Wij zien het patroon steeds meer verschuiven

naar digitale fraude” vult

René Jansen aan. “En nogmaals: de politie

in Nederland beschikt niet over de juiste

mensen op dat gebied.” Philip Lansink:

“De hackers waar wij het over hebben,

zijn vaak jongens die gewoon op Google

hebben gezocht en gevonden.” “De

nieuwe generatie accepteert simpelweg

dat er een constante stroom van informatie

binnenkomt”, zegt Jeroen van de Lagemaat

over phishing. “Die klikken zonder

nadenken op van alles en nog wat.” “Naast

verkeersonderwijs zou op basisscholen

ook internetverkeersonderwijs moeten

worden gegeven”, vindt Peter Peters.

Gerard Heskamp: “De huidige generatie

denkt: Wat op internet staat is waar. Er is

geen kritische blik, geen wederhoor.”

Bewust zijn van de gevaren

“Wij weten allemaal: Hou je je aan de verkeersregels,

dan ben je veilig”, zegt Jeroen

van de Lagemaat. “Datzelfde geldt niet

voor datacommunicatie, daar is een gebrek

aan regels. Bring Your Own Device is nog

veel te vrijblijvend.” Gerard Heskamp:

“Data-aanvallen en het beveiligen ertegen

– dat is weer het aloude de-kip-ofhet-ei-verhaal.”

“Wat betreft beveiliging

is het zo dat we allemaal lucht verkopen

– en vertrouwen”, legt René Jansen uit.

“In deze financieel moeilijke tijden is

beveiliging het ondergeschoven kindje.”

“Je moet dan ook zeker nu juist zorgen

dat beveiliging ondersteunend is aan het

bedrijfsproces” zegt Frank Brouwer.

“Zo wordt beveiligen ook besparen.”

René Jansen: “Installatiebedrijven kijken er

anders naar dan wij als beveiligers. Ik zie

soms de recorder van beveiligingscamera’s

op een plek staan waar iedereen er gewoon

bij kan.” “En kijk eens naar je accountant:

die gooit al je administratie gewoon over

de mail” zegt Gerard Heskamp. “Daar staat

geen mens bij stil.”

Dan zegt René Jansen: “Je zou als

bedrijven in de branche eens een aantal

IT- en beveiligingsbijeenkomsten moeten

organiseren, een informatief symposium

om ondernemers te instrueren. Uitleggen

wat wij allemaal tegenhouden.” Jeroen

van de Lagemaat reageert enthousiast en

zegt dat hij daar wel een begin mee zou

willen maken. “Je moet alleen voorkomen

dat alleen de techneuten eropaf komen,

Gert Jan Slot René Jansen

je moet juist de mensen hebben die het

organisatorisch moeten aanpakken”

benadrukt Frank Verhagen. Er wordt

afgesproken daar na dit rondetafelgesprek

samen dieper op in te gaan.

Levens redden met datacommunicatie

“Je kunt ook fysieke veiligheid ondersteunen

met ICT”, zegt Jeroen van de

Lagemaat. “Wij zijn momenteel druk

bezig met de aanleg van WiFi in de stad

Enschede, waarbij niet alleen burgers

gratis van internet gebruik kunnen

maken maar ook de politie op straat veel

beter kan communiceren dan via C2000.

Of plaatsbepaling van personen in een

brandend pand – zo kan ook de inzet van

de brandweer gerichter plaatsvinden.”

Met de veiligheidsregio Twente wordt

gekeken naar het zinvol en effectief

gebruik van tele- en datacommunicatie

om veiligheid te vergroten. “Er zijn al

brandweerkorpsen die werken met Bring

Your Own Device”, vertelt Peter Peters.

“Op die manier zijn ze veel sneller bereikbaar.”

Frank Brouwer: “In een situatie

als in Haren afgelopen september was

dat ook nodig, niet ieder hulpkorps dat

werd ingeschakeld was daar ter plaatse

bekend.” “Uiteindelijk gaat het om de

mogelijkheden die digitale voorzieningen

extra bieden” besluit Eric Damink. “Hoe

snel ben je up-to-date, dat wordt steeds

belangrijker. Dat geldt in alle lagen en

leeftijden van de samenleving.”

het ONDERNEMERS BELANG 11


Bedrijfsreportage

12

Bijna 9 jaar geleden begon Harjo

Kompagnie in Vroomshoop zijn

eigen ICT bedrijf. Direct ICT. Sinds

2008 is hij met zijn team gevestigd in

een kantoor in Den Ham. Nu, anno

2012 zijn er plannen om te verhui-

zen naar een nieuw te bouwen pand

op het industrieterrein Kroezenhoek.

Vanuit Den Ham, wordt er met het

hele team gepassioneerd gewerkt

aan een goed functionerende ICT

structuur bij de klanten in de breedste

zin van het woord.

Een goed ICT beleid

de juiste investering

&

Om dit werk goed te doen is het

belangrijk om dichtbij en op een

eerlijke manier naast de klant

te staan”, vertelt Harjo. “Je moet de taal

van de klant spreken en dit op een eerlijke

manier centraal stellen. Dat is onze kracht,

zo bouwen we een jarenlange relatie op met

onze klanten.”

Ervaren

Binnen Direct ICT zijn de goed geschoolde,

ervaren en enthousiaste medewerkers

actief op het gebied van automatisering,

internetdiensten en business software. Direct

ICT heeft alles in huis om een goed functionerende

ICT structuur binnen een onderneming

te creëren.

Automatisering

“Voor eigenlijk alle automatiseringsopdrachten

kan men bij ons terecht.

Wij leveren computersystemen, printers,

netwerken, etc. Ook voor het werken ‘in de

cloud’ en ‘24/7-monitoring’ van uw netwerk

bent u bij Direct ICT aan het juiste adres.

Met werken in de Cloud moet u denken

aan minimale ICT investering, een goede

online back-up, altijd en overal veilig kunnen

het ONDERNEMERS BELANG

dragen bij tot de groei van een bedrijf

werken; op kantoor, thuis of onderweg. We

gaan naast de ondernemer staan, bekijken

welke oplossing het best passend is en als dat

‘het werken in de cloud’ is, dan ontvangt de

ondernemer een eerlijke off erte van ons.

Internetdiensten

“De tweede productgroep van Direct ICT is

Internetdiensten. Een goed functionerende

website is iets waar geen bedrijf meer zonder

kan. Een website moet informatief en communicatief

goed in elkaar steken en goed

vindbaar zijn. Daar zijn onze specialisten een

kei in…..Verder verzorgt Direct ICT naast

het design, ook de hosting. Op dit moment

beheren we een groot aantal websites, in ons

eigen serverrack in het datacenter Previder te

Hengelo. Daar beheren we ook de servers van

onze klanten uit het binnen en buitenland”,

aldus Kompagnie.

Business software

DirectManager is het in eigen beheer ontwikkelde

online CRMsysteem.

Harjo Kompagnie, is van origine software

ontwikkelaar. “Vanaf de start van Direct

ICT ben ik begonnen om DirectManager te

ontwikkelen. Het moest snel, effi ciënt en

gebruiksvriendelijk worden. Dat is gelukt; we

hebben nu een uniek uitgebreid

CRM-pakket.”

Synergie

In de praktijk gaat van de productgroepen

Automatisering, Internetdiensten en Business

Software een onderlinge synergie uit. ”Alles

onder één dak, dat is ook een van de voordelen

van het werken met Direct ICT. Want

dat betekent gemak. Direct ICT werkt onder

andere voor: Foto Konijnenberg, Moneypenny,

PCOB, NVM, CBD en Hein Heun.”

Kompagnie heeft geen wilde groeiambities,

maar wil zich nadrukkelijk concentreren op

aandacht, meedenken en het opbouwen van

hechte relaties.

Direct ICT

Voorstraat 2

7683 VB Den Ham

T (0546) 64 11 44

E info@directict.nl

W www.directict.nl


Tekst: Theo Bennes/Fotografi e: Wim van ’t Hoff (EyeMagic)

Bring Your Own Device

met duizenden tegelijk

Nog geen halfj aar geleden stond er in dit magazine een artikel over Loohuis Communicatie & Beveiliging. Het ging

toen nog over onderwerpen als innovatie, Cloud-diensten en VoIP. “De ontwikkelingen gaan ontzettend snel, de

laatste paar jaar zelfs nog sneller dan voorheen”, waren destijds de woorden van Erik Masselink, verantwoordelijk

voor procesmanagement en innovatie bij Loohuis. “De actualiteit heeft mijn opmerking ondertussen razendsnel in-

gehaald”, zegt hij nu.

WiFi, BYOD en beveiliging

Zakelijke communicatieoplossingen in alle

branches en instellingen, en beveiligingsoplossingen

in gebouwen en woonhuizen

– dat zijn de hoofddisciplines waarmee

Loohuis Communicatie & Beveiliging haar

klanten ontzorgt. Opgericht in 1987 is de

organisatie (met vestigingen in Deventer,

Enschede, Fleringen, Hardenberg en

Zwolle) inmiddels toonaangevend op haar

vakgebied, zowel binnen Oost-Nederland

als ver daarbuiten.

Erik Masselink: “Beveiliging en het hacken

ervan is van alle tijden. Aangezien tegenwoordig

alle data wordt gedigitaliseerd en

opgeslagen staat op locatie of in de Cloud,

wordt beveiliging steeds belangrijker,

omvangrijker en geavanceerder. Dat wil

echter niet zeggen dat het ook complexer

wordt.” De meeste bedrijven beschermen

hun internet- en traditionele telefonieverbindingen

goed tegen virussen en

Erik Masselink: Beveiliging en het hacken ervan is van alle tijden

hackers: virusscanners, fi rewalls en de

huidige WPA2-encryptie maken het ongewenste

‘bezoekers’ moeilijk om illegaal op

een draadloos netwerk te komen. “Twee

enorm snel groeiende ontwikkelingen

die echter zorgen voor de nodige gaten

in beveiliging, zijn WiFi en BYOD (Bring

Your Own Device) en bellen via SIP. Vrijwel

iedere organisatie is bezig met BYOD-initiatieven

als onderdeel van Het Nieuwe Werken.

Beheer en security met BYOD worden nog

belangrijker dan met corporate beheerde

pc’s. IT-managers zien de bui al hangen met

al die verschillende devices die allemaal

toegang willen hebben; en wat hebben die

gebruikers er allemaal op staan?”

2000 connecties tegelijk actief

Hij legt uit dat ervoor gezorgd moet

worden dat het WiFi-netwerk in control

is, en niet de devices die er gebruik van

maken. “Dus het WiFi-netwerk stuurt een

verzoek naar het device. Vervolgens logt

de gebruiker één keer in met zijn eigen

credentials die hij ook gebruikte voor zijn

werkplek en bouwt zo een transparante,

beveiligde connectie. De IT-manager

heeft er geen omkijken naar. We moeten

security policies centraal afdwingen en

bedrijfscontent en apps centraal beheren

en ter beschikking stellen. Een goed

praktijkvoorbeeld is het Penta College in

Rotterdam, met circa 5000 leerlingen over

zes locaties. Die komen allemaal binnen

met hun smartphones, laptops en iPads;

iedere dag zijn daar minimaal 2000 connecties

tegelijkertijd actief – en dat moet het

systeem wel aan kunnen. Voor het Stedelijk

Lyceum Enschede hebben wij vier locaties

voorzien van een WiFi-netwerk, inclusief

management tools, helemaal compleet.

In totaal heb je het dan wel over zo’n

200 access points.”

SIP-hackers

Het aantal meldingen van hacker-activiteit

betreff ende het inbreken op SIP-accounts

(Session Initiation Protocol) via openbaar

internet neemt aanzienlijk toe; vervolgens

wordt er gebeld naar allerlei exotische

bestemmingen, met als gevolg enorme

telefoonnota’s.

“Er zijn op YouTube zelfs al handleidingen

van te vinden”, vertelt Erik Masselink.

“Wij hebben diverse mogelijkheden om

der gelijk misbruik te signaleren en te

beperken, zoals het instellen van een

kredietlimiet of het blokkeren van bepaalde

nummers c.q. landen. Maar uiteindelijk

draait het ook hier toch om beveiliging.

Loohuis Communicatie & Beveiliging helpt

de ondernemer daar graag mee.”

Loohuis Communicatie & Beveiliging

Oldenzaalseweg 99

7666 LG Fleringen

tel. 0546 – 629600

fax 0546 – 629610

www.loohuis.nl

Bedrijfsreportage

het ONDERNEMERS BELANG 13


Bedrijfsreportage

Frank Verhagen: Ons systeem is erg fl exibel en

toepasbaar in vele denkbare vormen.

Zeer succesvol product van TI-WMC:

Tekst: Jan Hammink (De Planthof Communicatie)/Fotografi e: René Fokkink

FIGO verschaft direct alle info

vanaf elke denkbare plek

Mensen op alle denkbare plekken eenvoudig, veilig en betrouwbaar alle belangrijke informatie verschaff en. Dat is in één zin sa-

mengevat de kracht van het communicatienetwerk FIGO. Het is een product dat op steeds meer plaatsen in ons land wordt toege-

past en is ontwikkeld door de kern van de voormalige kennistak van Ericsson in een nieuw bedrijf: TI-WMC.

FIGO is in eerste instantie ontwikkeld voor de

openbare orde en veiligheid, en is inmiddels

ook toegepast in andere branches: van

gezondheidszorg tot beveiligingsbedrijven, van

installatietechniek tot alle denkbare vormen van

industriële toepassingen.

FIGO is eenvoudig en kan worden gebruikt door

mensen in het veld zonder dat die zelf kennis

van de technische werking moeten hebben. De

complexiteit zit onder de motorkap en is opgelost.

FIGO is veilig, zodat de gebruiker weet dat zijn

informatie niet voor anderen toegankelijk is. FIGO

is betrouwbaar omdat het altijd de beste weg vindt

voor data communicatie tussen a en b.

FIGO geeft, indien gebruikt in combinatie met

camera’s in het netwerk, direct een scherp en compleet

visueel beeld van situaties in het veld. Men kan

beslissingen nemen over de juiste handelingen op

afstand”, legt CEO drs. Frank Verhagen uit.

Nieuwe oplossingen

Volgens CTO ir. Frank Brouwer, één van de mensen

van het eerste uur, is FIGO een perfect voorbeeld

van wat de doelstelling van TI-WMC was bij de

start in 2003. “We wilden met onze hoogwaardige

kennis nieuwe oplossingen bedenken op het

14

het ONDERNEMERS BELANG

gebied van datacommunicatie. Om een nieuw

product te ontwikkelen is veel tijd nodig. TI-WMC

heeft FIGO van proof-of-concept via prototype tot

volwaardig commercieel product door ontwikkeld.

Als je aantoont dat het heel goed toepasbaar is in

het werkveld, bereik je pas echt resultaat. Met FIGO

hebben we dat inmiddels zeer succes vol bewezen,

vooral omdat het direct toepasbaar is op elke

denkbare plek.”

FIGO is een product (en inmiddels tevens een zelfstandige

werkmaatschappij) dat heel gemakkelijk

aansluit op tal van bestaande producten waarmee

men communiceert en geeft het vervolgens een

bijzondere meerwaarde als mobiel intranet. De

informatie blijft inzichtelijk en controleerbaar

voor de groep waarvoor het ook daadwerkelijk

bestemd is en die samen naar dezelfde plek kunnen

kijken om belangrijke zaken te kunnen invullen, te

controleren en vervolgens zaken kunnen regelen.

Alle middelen zitten daarvoor in het veld en kunnen

worden bereikt zonder gebruik van een kabelnet.

“Dat maakt ons systeem erg fl exibel en toepasbaar

in vele denkbare vormen.”

Partners

Partners die FIGO afnemen zijn overheidsinstanties,

industriële bedrijven, beveiligingsorganisaties,

bedrijven die actief zijn in de installatietechniek

en de gezondheidszorg. Zo wordt op dit moment

een systeem ontwikkeld waarbij zorg verleners op

afstand patiënten constant in de gaten kunnen

houden. Bijvoorbeeld ouderen in hun eigen woonomgeving,

terminale patiënten en mensen met

psychische problemen.

FIGO is ook een belangrijk hulpmiddel voor artsen

die voor een spoedzaak onderweg zijn naar een

patiënt en deze biedt waar dan ook constante

internetverbindingen. “Het mooie van FIGO is

dat er steeds meer instanties en bedrijven bij ons

met ideeën komen waarvoor wij met FIGO veel

kunnen betekenen. Zo doen wij zaken met een

grote exploitant van zonnepanelen, die op afstand

alles kan overzien en beheren, wordt FIGO gebruikt

bij verkeerstellingen en noem maar op. De markt

vraagt vanzelf om nieuwe mogelijkheden waar wij

graag op inspringen”, aldus Brouwer en Verhagen.

Ti-WMC en FIGO BV

Institutenweg 30

7521 PK Enschede

Tel : 053 481 03 00


Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografi e: Guy Ackermans

Milieusystemen Tiel

Opslag en zuivering

van afvalwater en andere

milieuvervuilende

vloeistoff en

Regenwater, afvalwater, zuiveringsslib

of mest, meldt Gilbert Jacobs.

“We kunnen alles aan. We kunnen

het verpompen, mixen, opslaan en zuiveren.

Waar mogelijk maken we gebruik van

duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld

LDPE-folie, ofwel polyethyleen. Dat is niet

alleen in de fabricage duurzamer, maar het is,

anders dan PVC-folie, dat vrijwel overal wordt

toegepast, bijna geheel te hergebruiken.”

Milieusystemen Tiel levert ook rietvelden,

een milieuvriendelijke oplossing die wordt

toegepast voor de reductie van afvalwater

van huishoudens, woonwijken of zelfs

complete dorpskernen. “Thedingsweert

gebruikt dit systeem. Het is een milieuvriendelijke,

duurzame natuurlijke methode,

waarbij het afvalwater over een bak wordt

geleid, gevuld met fi ltermateriaal en rietplanten.

De combinatie van het fi ltermateriaal en

de planten zorgen ervoor dat een biologisch

proces in gang gezet wordt, waarbij het

afvalwater wordt gezuiverd. Zo een systeem

is overal toepasbaar en het past goed in een

natuurlijke omgeving, ons bedrijf heeft vorig

een rietveldsysteem geplaatst bij de molen

van Geldermalsen, toen die daar opnieuw

werd opgebouwd, en onlangs in Herwijnen

bij GeoFort, een attractie op een fort in de

Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied

van cartografi e en navigatie.”

Optimale opslag

Tuinbouw, viskwekerijen, mestdistributie- en

waterleidingbedrijven, maar ook overheden

hebben te maken met vloeistoff en die

moeten worden afgedekt om te voorkomen

dat er schadelijke stoff en in de

lucht komen – denk aan ammoniak,

een van de factoren die zure regen

veroorzaakt. “Hiervoor gelden

strenge wetten en regels om het

milieu te sparen; er wordt voortdurend

gezocht naar innovatieve

methoden en materialen om

optimale opslag te kunnen

garanderen. Milieusystemen

Tiel is al ruim vijftien jaar

specialist op dit gebied.

Ook levert het bedrijf aanverwante

artikelen zoals mixers, pompen en buizen.

Daarnaast worden onder certifi caat keuringen

verzorgd voor opslagsystemen en

afdekkingen. Directeur Gilbert Jacobs licht

toe: “Wie bij ons een opdracht plaatst, kan

er verzekerd van zijn dat de begeleiding

gedurende het complete traject op een

hoog deskundigheidsniveau ligt.

Van vergunningen aanvragen en contacten

onderhouden met de gemeente tot aan

de productie en het realiseren van het

opslagsysteem.”

Mestoplossing

Veel van de klanten van MST zijn actief in

de agrarische sector. “Voor veehouders

bouwen wij systemen waarin mest opgeslagen

kan worden tijdens perioden waarin

dit niet uitgereden mag worden. Daarnaast

zijn andere opslagmethoden mogelijk,

zoals buff ertanks bij waterzuiveringen,

watertanks voor brandpreventie, tanks

voor afval- of proceswater en slib- en

septictanks.” Betonsilo’s worden gebruikt

voor opslag van mest, water en slib en

afgedekt met een dak of drijfdek.

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar ge-

produceerd wordt ontstaan afvalstoff en. Als die

afvalstoff en vloeibaar zijn én milieuvervuilende

componenten bevatten die niet in de bodem of

in lucht terecht mogen komen en bovendien niet

ongezuiverd op het rioolstelsel mogen worden

geloosd, heeft de producent een probleem.

Dat probleem op te lossen is de specialiteit van

Milieusystemen Tiel. Opslag in silo’s en bassins onder

allerhande afdekkingen, zuivering op locatie en

ook ter plaatse omzetten in biogas hoort tot de

mogelijkheden.

Een fl exobassin is voordelig en kan snel

geplaatst worden. Zo’n bassin bestaat uit

een frame met daarin kunststofplaten

die door staalkabels bij elkaar worden

gehouden. Een foliebassin is relatief

goedkoop en eenvoudig te plaatsen.

Ook geuren kunnen worden gereduceerd.

“Dit doen we door afdekkingen”, legt

Jacobs uit. “Er zijn twee methoden:

drijvend, met een op maat gemaakt folie,

of met een spankap aan een middelpaal,

waarbij een zeildoek naar de rand van de

silo wordt getrokken.”

Milieusystemen Tiel BV

Polderweg 9

4005 GA Tiel

T 0344 - 63 33 63

www.milieusystemen.nl

Bedrijfsreportage

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage Tekst: Loes van der Hoeven • Fotografi e: Hugo Fermont

Biopark Terneuzen

investeert in een mooie

groene toekomst

Een van de grootste uitdagingen van industriële bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse

Kanaalzone is duurzaam groeien op een eff ectieve en economische manier. Daarbij

dient dus rekening te worden gehouden met ons milieu en de beschikbare grondstoff en.

Met de oprichting van Biopark Terneuzen heeft Zeeland Seaports alweer een aantal

jaar geleden de weg gevonden naar een unieke en innovatieve mogelijkheid daartoe:

het met succes samenbrengen van agro en industriële bedrijven en instellingen, waarbij

het restproduct van het ene bedrijf de grondstof voor het andere is geworden.

Biopark Terneuzen is een

platform van bedrijven in

de Kanaalzone Gent-Teneuzen,

dat zich inzet voor verdere verduurzaming

en vergroening van productieprocessen,

licht Dick Gilhuis toe. Hij is commercieel

directeur van Zeeland Seaports, een van de

initiatiefnemers van het project. “Zeeland

Seaports is eigenaar van de grond, beheert

de benodigde infrastructuur en faciliteert de

bedrijven binnen Biopark Terneuzen. Dit is

een uniek platform, het is namelijk het enige

in Nederland dat praktijkvoorbeelden van verduurzaming

kan laten zien. De procesindustrie,

zoals DOW Benelux, is er onder andere bezig

met de omvorming van fossiele naar groene

grondstoff en. Ook andere bedrijven in de regio

willen verduurzamen. Daarbij staat synergie

tussen de bedrijven centraal. Met name

onderzoeken wij of het mogelijk is om bij- en

afvalproducten, de zogenaamde ‘smart links’

van de participanten in Biopark Terneuzen, uit

te wisselen. Cargill bijvoorbeeld, levert zijn

zetmeelresidu, water, energie en stoom aan

het voormalige Nedalco, die dit weer gebruikt

om alcohol te produceren. Inmiddels heeft

Cargill Nedalco overgenomen, waardoor de

residuen binnen eigen organisatie worden

hergebruikt.

Het succes van het Biopark Terneuzen is te

danken aan het soort bedrijven dat er is

gevestigd. Die zijn zonder uitzondering zeer

coöperatief en maken deel uit van het platform.

Deze bedrijven hebben zich bovendien door

het ONDERNEMERS BELANG

hun participatie gecommitteerd aan verduurzaming

van het productieproces. Het platform

zelf ten slotte, is al de verbindende schakel

voor samenwerking tussen die bedrijven.”

Ontwikkelingen

Een andere belangrijke speler in Biopark

Terneuzen is het nieuwe en duurzame

glastuinbouwgebied Glastuinbouw Zeeuws-

Vlaanderen, waarvan inmiddels 30 hectare is

gerealiseerd in de nabije omgeving van de

industriële bedrijven in de Kanaalzone.

De energiebehoefte van het glastuinbouwgebied

wordt geheel voorzien door de

reststromen van kunstmestfabriek Yara Sluiskil.

Deze hebben een temperatuur van 95 graden

Celsius. De door de glastuinbouw verbruikte

stromen hebben nog een temperatuur van

40 graden Celsius. Die gaan weer terug

naar Yara Sluiskil om daar vervolgens als

koelwater te worden gebruikt. Tevens wordt

CO2 afgevangen en via pijpleidingen naar de

glastuinbouw getransporteerd.

“Ook hier fungeert Zeeland Seaports als

‘matchmaker’, vervolgt Dick Gilhuis, “want

om de verbindingen tussen Yara Sluiskil en

de glastuinbouwbedrijven te kunnen leggen,

hebben wij samen met Yara WarmCO2

opgericht. Deze neutrale partij moet de nodige

garanties kunnen afgeven, dat de gevraagde

CO2 en warmte daadwerkelijk wordt geleverd

aan de verschillende bedrijven binnen Glastuinbouw

Zeeuws-Vlaanderen. Onlangs heeft

Zeeland Seaports speciaal voor dit

glastuinbouwproject een commercieel

manager aangesteld in de persoon van Jenny

Crone, die hiervoor verantwoordelijk is. Wij zijn

namelijk graag de uitdaging aangegaan dat

wij de garanties kunnen geven voor honderd

procent leverbetrouwbaarheid. Dat kunnen

wij ook, doordat wij met buff ers en back-ups

werken, terwijl de warmte en CO2 vanuit vier

verschillende punten bij Yara worden verzameld.

Als het bedrijf komt stil te liggen, zoekt

WarmCO2 naar alternatieven voor levering.

Een andere uitdaging die wij graag aangaan,

is nog uitgeefbare hectares in de regio vol te

krijgen met glastuinbouw of andere partijen,

die zich in de regio willen vestigen, want

daarin is met de recessie de klad gekomen.

Deze laatste proberen wij te vestigen naast

een bedrijf dat van toegevoegde waarde kan

zijn om zo de duurzaamheid in dit gebied

verder te verbeteren. Hierbij gaan wij uit van

samenwerking tussen maximaal drie partijen,

waardoor de communicatielijnen kort zijn en

deze snel kunnen worden geïmplementeerd.

In dit kader is onlangs een Green Deal gesloten

tussen de Provincie Zeeland, de Ministeries

van Economische Zaken, Landbouw en &

Innovatie en van Infrastructuur & Milieu en

Zeeland Seaports. Daarin is geregeld dat de

duurzame restwarmte van Lijnco Green Energy

wordt getransporteerd naar ICL Industrial

Products. Dit laatste bedrijf is gespecialiseerd

in de productie en verwerking van een breed

scala aan chemische producten. Dankzij het

fi nanciële duwtje in de rug van deze Green


Deal kan de afronding van deze business case

snel worden afgerond. In navolging van de onlangs

afgesloten Green Deal LNG in Rotterdam,

is Zeeland Seaports door rederijen benaderd

voor het afsluiten van een vergelijkbare

deal. Liquid Natural Gas zorgt voor schoner

transport, stimuleert innovatie en versterkt

de positie van Nederland als gasrotonde van

Noordwest Europa. Bovendien kan het worden

geproduceerd in Biopark Terneuzen. Hoewel

dit een moeilijke opgave is vanwege de veiligheid,

onderzoekt Zeeland Seaports momenteel

wel de mogelijkheden daartoe.

Ten slotte besteden wij extra aandacht aan de

Axelse Vlakte. Dat terrein willen wij onder meer

ontwikkelen voor de opslag van afvalhout

en andere houtachtige gewassen. Die zullen

worden verbrand in de biomassa gestookte

elektriciteitscentrale die Express Energy gaat

exploiteren. Deze krijgt een verwerkingscapaciteit

van 50-60.000 ton wat circa

5 megawatt groene elektriciteit zal opleveren.”

Biobase Europe

Samen met Ghent Bio-Energy Valley vormt het

Biopark Terneuzen het grensoverschrijdende

Biobase Europe. Deze samenwerking is een

belangrijk onderdeel van de biobase gerelateerde

economie, die onder meer is gegrond

op een duurzame biogebaseerde productie.

Bio Base Europe waarin beide partijen 21

miljoen euro hebben geïnvesteerd, bestaat uit

een pilot plant in de haven van Gent en een

opleidingscentrum in Terneuzen.

De eerste is een modulair opgebouwde proeffabriek

voor innovaties in duurzame bioprocessen

met als sleuteltechnologie industriële

biotechnologie. De tweede legt vooralsnog de

focus op een opleiding van procesoperators

voor de bioprocesindustrie.

“Door dit initiatief zijn de bedrijven in de regio

Gent-Terneuzen nog nauwer met elkaar gaan

samenwerken binnen dit grensoverschrijdende

cluster. Dit maakt de betrokken partijen sterker

waardoor wij ons nog beter kunnen profi leren

als hét centrum voor de biobased economie.

Vanuit Biobase Europe kunnen wij grote

duurzame stappen voorwaarts zetten in het

duurzaam opereren op een economisch

gezonde manier en nog meer investeren

in een mooie groene toekomst”,

besluit Dick Gilhuis.

Schelpenpad 2

Postbus 132

4530 AC Terneuzen

T 0115 - 64 74 00

F 0115 - 64 75 00

port@zeeland-seaports.com

www.bioparkterneuzen.com

het ONDERNEMERS BELANG

Dick Gilhuis: “Het succes van

het Biopark Terneuzen is te

danken aan het soort bedrijven

dat er is gevestigd”


Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografi e: Marco Magielse

De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan

deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen

in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. Fabrikanten en distributeurs kunnen deelnemen aan werkgroepen

en commissies of commentaar leveren op tekstvoorstellen, tot op Europees en internationaal niveau toe. Bovendien wordt elke

NEN-norm om de vijf jaar bekeken om te beoordelen of deze herzien moet worden. Zo leveren NEN-normen een belangrijke bijdrage

aan het creëren van eenduidigheid, zonder dat de innovatie of vrije concurrentie erdoor gehinderd worden.

De norm is een

uitgangspunt en

geen eindpunt

het ONDERNEMERS BELANG


NEN-normen bestaan er voor nagenoeg

alle producten, evengoed

voor consumentenproducten als

halal-vlees en cosmetische artikelen als voor

persoonlijke beschermingsmiddelen die op

de werkvloer worden gebruikt. Maar volgens

Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het

Nederlands Normalisatie-instituut) in Delft,

en als zodanig belast met het begeleiden

van het normalisatieproces van onder meer

persoonlijke beschermingsmiddelen, is een

norm een uitgangspunt en geen eindpunt

als het op veiligheid aankomt: “Neem een

helm. De NEN-norm kan bepalen dat dit

hoofddeksel een bepaalde weerstand moet

bieden als er vanaf een meter hoogte een

voorwerp op valt. Maar die eff ectiviteit is

niet automatisch permanent. Als een helm

op de hoedenplank van een auto aan de UV

stralen van de zon wordt blootgesteld wordt

de beschermende laag en dus werking op

den duur aangetast. Het gebruik heeft eff ect

op de veiligheid. Daarom is het niet alleen

belangrijk dat een helm aan de NEN-norm

voldoet maar ook dat de werknemer die

hem dagelijks opzet voorlichting krijgt over

het beste gebruik ervan.”

Commissies, werkgroepen en documenten

NEN is al 96 jaar actief als opsteller van

productnormen. Maar deze normen zijn

allerminst dictaten. “Iedereen die belang

heeft bij zo’n norm heeft de mogelijkheid

om zijn of haar inbreng te leveren,” zegt

Stephanie Jansen. “Het normalisatieproces

is zo ingericht dat je er actief aan kunt

deelnemen. Je kunt lid worden van een van

de werkgroepen die onder de technische

commissies hangen en het is voor degenen

die als expert plaatsnemen in een nationale

commissie zelfs mogelijk om als Nederlandse

delegatie naar Europese vergaderingen te

worden afgevaardigd. Het kost natuurlijk

wel relatief meer tijd om je tot op Brussels

niveau met het opstellen van een norm

bezig te houden, maar voor sommige ondernemers

is dat de moeite meer dan waard.

Een andere mogelijkheid is commentaar

leveren op de voorlopige versie van een

document dat door de vergadering wordt

opgesteld. Daarvoor bestaat een termijn van

drie maanden. Maar schriftelijk commentaar

dat mondeling wordt toegelicht tijdens een

bijeenkomst maakt altijd meer kans om in

de defi nitieve norm terecht te komen.

Stand van de techniek

Omdat NEN de markt voor een product goed

in kaart brengt en het normalisatieproces

heel open verloopt worden kleinere spelers

niet benadeeld tegenover grotere. Dat neemt

niet weg dat er voor veel producten (nog)

slechts een beperkt aantal fabrikanten

bestaat, meestal nog op Europees of wereldwijd

niveau. Normen zijn ook zo opgesteld

dat ze de innovatie niet aan banden kunnen

leggen. “Om de vijf jaar wordt nagegaan of

de norm nog wel voldoet aan de stand van

de techniek,” zegt Stephanie Jansen. “En die

vijf jaar zijn een maximum. Als er aanwijzingen

zijn dat de techniek sneller evolueert kan die

herziening ook eerder plaatsvinden. Ook dat

is een moment waarop de stakeholders van

een product weer inspraak kunnen hebben

in de formulering van de norm.”

Onnodige verscheidenheid

Vóór 1916 kende Nederland geen

NEN-normen. Fabrikanten konden naar

eigen inzicht maten, afmetingen, diktes

en coatings toepassen. Dat ze die vrijheid

vrijwillig opgaven heeft alles te maken met

de chaos die hier het gevolg van was.

Als machinebouwers met bouten en moeren

van willekeurige afmetingen moeten werken

trillen de onderdelen los of lopen ze muurvast.

Verscheidenheid is nodig, onnodige

verscheidenheid is echter schadelijk.

De economie had in toenemende mate

behoefte aan onderlinge afstemming over

de eisen waaraan producten dienen te voldoen

en dus aan normalisatie. Het Nederlands

Normalisatie-instituut dat deze taak op zich

nam is in de loop van de afgelopen eeuw

uitgegroeid tot een organisatie met een

omzet van ruim € 32 miljoen, ongeveer

300 medewerkers en niet minder dan 1400

normcommissies. Dat indrukwekkende

aantal groeit nog steeds omdat normalisatie

tegenwoordig niet alleen meer betrekking

heeft op materiële producten maar in toenemende

mate ook op immateriële, namelijk

diensten. Daarnaast worden landennormen,

zoals ‘onze’ NEN, steeds meer gekoppeld

aan internationale, zoals ISO en CEN.

“Wereldwijd zie je dat de Verenigde Staten

vasthouden aan hun eigen normeringsysteem

en een land als Rusland zich nog steeds grotendeels

afsluit van wat er op dit gebied in de

rest van de wereld gebeurt,” aldus Stephanie

Jansen. “Nederland heeft zich vrij gemakkelijk

kunnen aanpassen aan het Europese systeem

omdat wij, anders dan bijvoorbeeld Duitsland,

minder nationale normen hadden.” Ook in

dit opzicht doen wij onze reputatie van open

economie dus blijkbaar alle eer aan.

De nazorg van een norm

Voldoen aan normen is een noodzaak voor

elke producent die een rol van betekenis wil

spelen, zeker internationaal. Normen helpen

bovendien om de kosten van productontwikkeling

in de hand te houden, door het bedrijf

duidelijke richtlijnen te bezorgen, terwijl

het design van een product wel vrij blijft.

Tenslotte fungeren normen ook nog als

informatiebron voor gebruikers. Verwijzen

naar een NEN-norm kan een marketingtool

zijn, maar met het vaststellen ervan is nog

niet bereikt dat de inhoud ook algemeen

bekend is. Stephanie Jansen: “Als ik de

handleidingen van persoonlijke beschermingsmiddelen

als voorbeeld neem, dan blijkt de

laatste jaren dat fabrikanten met papieren

versies communicatief tekort schieten.

Wie leest een handleiding? Vaak wordt die

meteen na het uitpakken weggegooid of in

een lade weggeborgen. Daarom denken we

dat ze ook virtueel makkelijker beschikbaar

moeten zijn of dat de producten bijvoorbeeld

van een QR code voorzien moeten worden.

Dat valt allemaal onder de nazorg van een

norm, net als de voorlichting aan werknemers

over het juiste gebruik en onderhoud van

de producten. Er is altijd een zeker

spanningsveld tussen het papier en de

praktijk van een norm. Ook daar is de

inbreng van de ondernemer dus welkom

en noodzakelijk.”

Voor meer informatie,

surf naar: www.nen.nl/pbm

het ONDERNEMERS BELANG

Stephanie Jansen: “Het normalisatieproces

is zo ingericht dat je er

actief aan kunt deelnemen”


BOEKHOUDEN & FACTUREREN

Slim

Solide

Probeer SnelStart 6 maanden gratis!

Kijk op www.snelstart.nl of bel met Nelleke, Anoeska,

Jakob Jan, Mirjam of Patriek: 0222 36 30 61

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

Simpel

@snelstart

OVER SNELSTART


Tekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografi e: Hans van Asch

Van oorsprong was OSB een traditionele

belangenbehartiger voor

schoonmaakbedrijven. “Drie jaar

geleden zijn we gestart met een positioneringonderzoek

bij klanten”, vertelt directeur

Rob Bongenaar. “Daaruit werd duidelijk dat

voor klanten van schoonmaakbedrijven

betrouwbaarheid en kwaliteit het allerbelangrijkste

werden gevonden. Ook de ketenaansprakelijkheid

was een item. Immers als een

schoonmaakbedrijf met illegale werknemers

werkt of belasting ontduikt, dan is de klant

als opdrachtgever uiteindelijk aansprakelijk.

Daarom is eind 2010 besloten een keurmerk

in het leven te roepen, zodat de klant weet:

‘dat bedrijf heeft z’n administratie goed op

orde, levert kwaliteit tegen een redelijke

prijs en komt afspraken na. Daar krijg je dus

geen gedoe mee.’ Voor opdrachtgevers is

het derhalve heel prettig als z’n keurmerk

gehanteerd wordt. De leden van OSB hebben

hier ook massaal mee ingestemd.”

OSB-keurmerk

“Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013

het OSB-keurmerk dragen”, aldus Bongenaar.

“Of een bedrijf voldoet aan de OSB keurmerkeisen

wordt getoetst door een onafhankelijke

inspectieinstelling, dat doen wij dus niet

zelf. De inspectieinstelling hanteert daarbij

strenge eisen en richt zich als eerste op de

vraag of het schoonmaakbedrijf voldoet aan

de NEN 4400-1 norm, dus of de administratie

en personeelsadministratie op orde zijn en

alle afdrachten aan belastingen en sociale

premies goed geregeld zijn.

Het doel hiervan is het beperken van risico’s

voor opdrachtgevers op verhaal en boetes

van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie

en andere overheidinstanties.”

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De schoonmaak- en glazenwassersbedrijven

die het OSB-Keurmerk willen dragen, moeten

ook voldoen aan de Code Verantwoordelijk

Marktgedrag. Hieronder vallen: goed

opdrachtgeverschap, goed werkgever- en

opdrachtnemerschap, goed werknemerschap

en goed makelaarschap. Rob Bongenaar:

“Dit deel van het keurmerk is met name

voortgekomen uit de onrust en de stakingen

in onze branche in 2010. De druk op de

prijzen in de branche werd zo groot, dat de

last voor de werknemers onevenredig zwaar

werd. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

wordt er een moreel appèl op de

werkgevers, opdrachtgevers, makelaars

en schoonmakers gedaan om eerlijk werk

te leveren tegen een eerlijke prijs. Met

de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

maakt het OSB-lid duidelijk hoe hij handelt

Bedrijfsreportage

Het OSB-keurmerk is er ook voor u

OSB staat voor Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. OSB

zorgt dat schoonmaak- en glazenwassersbedrijven zich kunnen Onderscheiden in

de SchoonmaakBranche. Doordat OSB op 1 januari 2013 een duidelijk keurmerk

invoert, weet u zeker dat u te maken heeft met een bedrijf dat betrouwbaar is

en z’n zaakjes netjes op orde heeft. Opdrachtgevers zullen het prettig vinden dat

het keurmerk er komt.

Het OSB-keurmerk, vraag ernaar bij uw

schoonmaak- of glazenwassersbedrijf!

bij aanbesteding en contractering, hoe de

organisatie de implementatie en naleving van

sociaal beleid conform de code waarborgt

en hoe het schoonmaakbedrijf de algemene

tevredenheid van haar medewerkers meet.”

Schoonmaakspecialistische eisen

OSB heeft de schoonmaakspecialistische

eisen zoals die al langer bestaan aangevuld

met extra eisen. Zo moet het bedrijf bij

aanmelding minimaal drie jaar schoonmaakactiviteiten

hebben uitgevoerd. Er vindt een

CAO-controle plaats. Het bedrijf dient te

beschikken over de juiste bedrijfsaansprakelijkheid-

en opzichtverzekering. “Ook hier”,

aldus Bongenaar, “gaat het zowel om het

belang van de bedrijven en hun werknemers

als om de opdrachtgevers. Zorgvuldig

omgaan met elkaar is het uitgangspunt.

Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de

peilers.”

OSB

Rompertsebaan 50

Postbus 3265

5203 DG ‘s-Hertogenbosch

T 073 - 648 38 50

info@osb.nl

www.osb.nl

het ONDERNEMERS BELANG

Rob Bongenaar:

“Alle OSB-leden moeten

vanaf 1 januari 2013 het

OSB-keurmerk dragen”


Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografi e: Marco Magielse

SMS is als communicatiemiddel steeds goedkoper

geworden terwijl de attentiewaarde ervan onver-

minderd hoog is gebleven. E-mail daarentegen

wordt door de groeiende hoeveelheid berichten

die iedereen dagelijks ontvangt vaak niet of

veel later gelezen. Dat maakt SMS bijzonder

geschikt om klanten aan hun afspraken of beta-

lingen te herinneren. Spryng zette zes jaar geleden

SMS voor het eerst in om het probleem van niet

opdagende patiënten in ziekenhuizen aan te

pakken. De tekstberichtjes bleken zo eff ectief dat

het bedrijf sindsdien met succes zijn diensten

overal in de zorgsector aanbiedt, en in groeiende

mate ook aan uitzendbureaus, sportbonden en

incassobureaus, in binnen- en buitenland.

SMS als Smart Money System:

Een hoge attentiewaarde

voor een lage kostprijs

Spryng is het type bedrijf dat politici

graag als voorbeeld nemen voor

het innovatieve vermogen van de

Nederlandse economie. Het is opgericht

door twee relatief jonge ondernemers

die met hun dienst grotere organisaties

in staat hebben gesteld hun effi ciency

aanzienlijk te verhogen. Het ‘no- show’probleem

dat Alexander Wanders en Marc

Rottinghuis zes jaar geleden oplosten,

kost de Nederlandse zorgsector in totaal

namelijk zo’n 300 miljoen euro per jaar.

“Uit ons eigen onderzoek bleek dat

10-15% van de patiënten niet komt

opdagen bij een consult met een

specialist,” aldus Marc Rottinghuis.

het ONDERNEMERS BELANG

“In een stad als Amsterdam lag dat

deels aan ‘afsprakenshoppen’: ik maak

in elk ziekenhuis een afspraak en ik ga

naar dat waar ik het eerst terecht kan.

Maar in verreweg de meeste gevallen

blijken patiënten hun afspraak simpelweg

te vergeten. Een Sms’je helpt om ze er

aan te herinneren. Een gemiste afspraak

kost gemiddeld honderdvijftig euro, een

berichtje 7 cent.”

Gratis account aanmaken

Waarom werkt SMS in dit geval wel en e-mail

niet? “Bijna iedereen heeft tegenwoordig

een mobiele telefoon, zodat het bereik

bijna totaal is,” zegt Alexander Wanders.


“Je kunt bovendien zien of een bericht is

aangekomen en gelezen. Met de

toenemende populariteit van ping en

WhatsApp neemt het belang van SMS voor

de consumentenmarkt sterk af, maar wordt

de attentiewaarde ervan feitelijk hoger.

Zakelijk neemt het gebruik van SMS juist

toe. E-mail is zo geëxplodeerd dat berichten

makkelijk als spam worden gezien en dus

genegeerd. Een tekstbericht wordt echter

altijd gelezen. En vervolgens slaat de

geadresseerde het vaak op in de agenda

van zijn telefoon.”

Ook het kostenaspect speelt mee.

Spryng rekent geen abonnementskosten aan,

enkel de SMS-kosten. “Het aanmaken van

een account is gratis,” legt Marc Rottinghuis

uit. “Wij regelen alles voor de klant en

kopen voor hem de SMS-bundel aan bij de

grote SMS-centra. Als hij er honderdduizend

per maand wil versturen is dat geen

probleem, als hij er slechts honderd nodig

heeft ook niet. Grote organisaties communiceren

met duizenden klanten tegelijk,

maar ook voor een koeriersbedrijf met tien

chauff eurs is SMS een uitstekend middel.”

Uniek softwareplatform

De oplossing voor het ‘no show’ probleem

in de zorg kan makkelijk door een

concurrent gekopieerd worden, het

softwareplatform waaraan vier programmeurs

jarenlang dagelijks bouwden

niet. Die technologische voorsprong in

combinatie met lage overheadkosten

(Spryng bestaat ook in haar internationale

expansiefase nog slechts uit tien mensen)

zorgt ervoor dat het in Amsterdam gevestigde

bedrijf van Wanders en Rottinghuis

ook nu nog uniek is in zijn soort.

“We hebben moeten oppassen om niet te

snel te groeien,” geeft Marc Rottinghuis

toe. “Op een bepaald moment kwam er

vanuit het buitenland zoveel belangstelling

dat we een aantal markten tegelijk hadden

kunnen bespelen, maar we hebben er doelbewust

voor gekozen jaarlijks slechts één

land erbij te nemen. Daardoor zijn we nu

al heel sterk in onze buurlanden. Ook voor

het ontwikkelen van nieuwe applicaties

nemen we onze tijd.”

Liever niet bellen

Nieuwe toepassingen zijn er echter legio,

denkbaar maar ook concreet realiseerbaar.

“We zijn bijvoorbeeld gaan onderzoeken

hoe gemeenten hun burgers tijd kunnen

besparen via SMS,” zegt Alexander Wanders.

“Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen aan

het loket worden teruggestuurd omdat ze

niet de juiste documenten bij zich hebben.

Dat kun je voorkomen door van tevoren een

lijstje te Sms’en. Je kunt ook een berichtje

sturen met de mededeling dat een

paspoort klaar ligt.”

SMS blijkt zo mogelijk een nog krachtiger

communicatiemiddel voor verzekeraars,

vult Marc Rottinghuis aan. “Die krijgen

tienduizenden telefoontjes van klanten die

zich afvragen hoe het met de afhandeling

van hun schadeclaim zit. Je kunt wel

verwijzen naar een website met een

inlogcode, maar in de praktijk blijken

mensen daar niet naar te surfen en liever

te bellen – en helaas ook te blijven bellen.

Dankzij een SMS-update kunnen verzekeringsmaatschappijen

aanzienlijke kosten

besparen doordat ze die telefoontjes niet

meer hoeven te beantwoorden.”

Tijdsaspect

Maar een van de meest interessante

toepassingen is toch wel die bij de

planning van werkzaamheden.

Een uitzendbureau dat vierhonderd

fl exwerkers nodig heeft voor een klus

moest tot nog toe die mensen bellen

en nabellen. “Nu fungeert het SMSbericht

al als eerste selectie,” legt

Alexander Wanders uit. “Degenen die

interesse hebben in het werk bellen

zelf terug. Dat scheelt veel werk en veel

tijd. Dat tijdsaspect is van nog groter

belang bij een luchthaven als Schiphol.

Dagelijks worden tal van vliegtuigen op

het laatste moment omgeleid van de ene

gate naar de andere. Dan is het bijzonder

effi ciënt al het betrokken personeel via een

bulk-SMS daarvan te verwittigen.”

Noch gedateerd of uitontwikkeld

Spryng behoudt zijn positie als pionier

door enerzijds nieuwe en bestaande

klanten te helpen met technische zaken,

zoals het leggen van een koppeling met de

agendasystemen in outlook, en anderzijds

te adviseren met ideeën. Wie nauwelijks

kaas heeft gegeten van SMS-marketing kan

daarvoor een beroep doen op de expertise

van de beide ondernemers en samen

met hen een campagne vormgeven.

Wie met zijn branche buiten het bestaande

klantenbestand valt of speciale wensen

heeft zal merken dat Spryng hiervoor

eenvoudigweg een nieuwe applicatie

ontwikkelt en die aan het softwareplatform

toevoegt. Na zes jaar heeft SMS geen enkel

geheim meer voor deze beide heren, maar

minstens zo belangrijk is dat SMS nog altijd

geen gedateerd of uitontwikkeld communicatiemiddel

is. Wie had tien jaar geleden

bijvoorbeeld kunnen bedenken dat veel

automobilisten inmiddels hun parkeergeld

betalen via SMS? Die drie letters staan

daarom tegenwoordig voor steeds meer

ondernemers niet langer enkel voor ‘short

message service’ maar evengoed voor

‘smart money system’.

Voor meer informatie,

surf naar: www.spryng.nl en lees hoe Spryng u helpt.

Het platform staat gratis ter beschikking voor allen die

verbetering van de work-fl ow, hogere rendementen zoekt

en het eff ectief wil inzetten bij marketing doelstellingen,

campagnes, informatieverstrekking of afspraakbevestigingen.

het ONDERNEMERS BELANG


SAMSUNG S3

NORMAAL €470,-

NU €450,-

LEVERTIJD 5 TOT 7 WERKDAGEN

IPHONE 5

NORMAAL €679,-

NU €669,-

LEVERTIJD 3 WEKEN

IPHONE 4S

NORMAAL €549,-

������������������

NU €500,-

LEVERTIJD 5 TOT 7 WERKDAGEN


Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders:

Streng, rechtvaardig, transparant…..

En een beetje eigenwijs

“Daar heb ik nooit mee te maken!”, roept nagenoeg iedereen wanneer wij van Bazuin & Partners vertellen voor een

Gerechtsdeurwaarder te werken. Vreemd, want in een aanhoudend slecht economische tijd is het toch wel erg zinvol

om een goede relatie met je Gerechtsdeurwaarder te hebben....

Het oorspronkelijk wat stoffi ge

beroep van deurwaarder maakt

anno 2012 een ware metamorfose

door. Van de traditionele “strenge man

in de lange jas”, naar een adviserende

partner die in het verlengde van uw

bedrijfsprocessen meedenkt en u helpt uw

doelstellingen te realiseren. Of het nu gaat

om het verbeteren van uw ratio’ s voor een

kredietaanvraag bij uw bank, het optimaliseren

van uw liquiditeit of het opstellen

(en uitvoeren) van een sociaal convenant

voor een woningbouwcorporatie, wij

hebben de ervaring. Deze ervaring zetten

wij ook in om uw mening tegen te spreken,

immers een adviseur die u naar de mond

praat, voegt weinig toe. Noem dit gerust

“eigenwijs”.

Bazuin & Partners verzorgt vanuit haar

vestigingen de minnelijke en gerechtelijke

incasso voor ondernemers in het MKB en

de grootzakelijke markt. De oorspronkelijk

Rotterdamse ”geen woorden, maar daden”

mentaliteit past goed bij het ambt van deurwaarder,

niet vreemd dat ons hoofdkantoor

dan ook bijna tegen de Erasmusbrug

aan staat. Al zo’n 50 jaar bedienen wij van

hieruit opdrachtgevers uit de meest

uiteenlopende sectoren: banken,

energieleveranciers, transportondernemers,

woningbouwverenigingen en MKB-relaties

in al hun diversiteit.

Er valt nogal wat te kiezen als u onbetaalde

vorderingen heeft. U kunt uw risico

kredietverzekeren, de keuze maken voor

een incassobureau, een advocaat of een

gerechtsdeurwaarder (wij weten nog wel

een goeie…). De voordelen van het werken

met een gerechtsdeurwaarder zijn legio…

Een speciale klantengroep die wij van

oudsher bedienen zijn de advocaten.

Speciaal, omdat zij gebaat zijn bij snelheid

en bereikbaarheid. Dat regelen we dan

gewoon. Niets moeilijks aan.

Een vaak wat onderbelichtte kant van

ons vak is de juridische dienstverlening.

Terwijl juist in deze tijden preventie op

non-betaling en het gedegen vastleggen

van afspraken ervoor kunnen zorgen dat

uw bedrijf minder risico’ s loopt. Bazuin &

Partners fungeert met haar eigen juristen

als uw partner voor de zaken waar u zelf

nou net even geen kaas van gegeten heeft.

Door onze landelijke dekking en verregaande

automatisering zijn wij in staat

Bedrijfsreportage

grote volumes vorderingen adequaat te

behandelen wat ook zijn voordelen heeft

voor de MKB ondernemer die nou net

buiten zijn/haar regio een debiteur tot

betalen wil manen (nu we er toch zijn….).

Persoonlijk contact en duidelijke afspraken

gelden voor iedere relatie, of u nu eenmalig

een vordering voor ons heeft of enkele

duizenden per maand. Bij alles wat we

voor u doen, kunt u over onze schouder

meekijken middels een online inkijk

applicatie, wel zo transparant.

Zelf vatten we deze manier van werken

samen met de kreet: ”de professionaliteit

van een grote organisatie met de

betrokkenheid van een klein kantoor”.

De vestigingen van Bazuin & Partners treft

u in de regio’s Rijnmond, Haaglanden,

Noord Holland, Hoekse Waard/Drechtsteden

en Noord-Brabant. In dat deel van Nederland,

waar u onze kantoren niet treft, werken wij

met deurwaarders die van huis uit op pad

gaan. Onze adviseurs bestrijken het gehele

land.

Maak eens kennis met deurwaarder

die aan uw kant staat en mail ons op

advies@bazuin.nl of bel met 010 - 433 24 88.

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografi e: Blinkfotografi e

‘Ondernemers vaak stomverbaasd

over besparingsmogelijkheden

mobiele telefonie!’

De klein zakelijke markt – zoals de Zelfstandigen

Zonder Personeel en het MKB – betalen veel te veel

voor hun mobiele telefoonrekeningen. Soms wel

50%. Ellen van Egmond, commercieel directeur bij

het in Amsterdam gevestigde GSMWEB, zegt dat

er volop besparingsmogelijkheden zijn, maar dat

die in het woud van aanbieders en aanbiedingen

niet eenvoudig te vinden zijn. “Wij slagen daar

echter wel in,” zegt ze. “Wij zoeken het meest

optimale voordeel voor deze ondernemersgroep.

Aan de hand van slechts een aantal facturen uit

het recente verleden, zien wij al binnen een half

uur, waar op kan worden bespaard zonder in

te leveren op belminuten of internetdata. Welke

ondernemer wil dat nu niet horen?”

het ONDERNEMERS BELANG

In de afgelopen maanden zijn er vier

nieuwe medewerkers aangenomen om

de toegenomen vraag uit de zakelijke

markt op te kunnen vangen. “We hebben

het drukker gekregen. Ook de kleine ondernemers

ontdekken dat er feitelijk nog veel

te besparen valt op de kosten van mobiele

telefonie. Dat geldt ook voor ZZP’ers; zij

komen er achter dat het abonnement – dat

ze hebben – eigenlijk niet het juiste of meest

passende abonnement is. Die medewerkers

hadden we hard nodig om aan de toegenomen

vraag te voldoen.”

Volgens Ellen is de meest gemaakte fout

dat ondernemers instappen op een zo laag

mogelijk tarief. “Dat ziet er aan ‘de voorkant’

interessant uit, maar achteraf blijkt dat

vaak een duurkoop,” zegt ze. “Bovendien

zie je dat bijvoorbeeld de ZZP’ers hetzelfde

aankoopgedrag vertonen als de consument.

Echter, omdat ze ondernemer zijn, blijkt in

de praktijk toch een ander belgedrag te zijn

ontstaan. Zonde van het geld dus. Of in ieder

geval niet eff ectief. En daarnaast: het is er in

de laatste jaren voor niemand eenvoudiger

op geworden. De I-Phones en I-pads zijn

opgekomen. Een groot aantal internetbundels

is aan de markt aangeboden. En natuurlijk

gebruiken velen nog steeds de laptop

onderweg waar ook een data-abonnement

aan hangt. Tja, waar moet je je keuze op

baseren?”

v.l.n.r.: Ellen, Belinda, Marc, Vedat, Hannah, Richard, Tom en Joost.

Ellen vertelt dat ondernemers ‘stomverbaasd’

zijn als blijkt dat ze jarenlang écht te veel

hebben betaald. “Onze analyses zijn een

eye-opener. Bovendien bieden we gemak. Wij

hebben als reseller alle toestellen op voorraad.

We zorgen er voor dat oude abonnementen

eenvoudig worden omgezet naar nieuwe

abonnementen, vaak ook bij andere providers.

De ZZP’er en de MKB-er hebben er geen

omkijken naar. Wij regelen het.”

Ellen zegt dat een check van de laatste twee

of drie nota’s al voldoende is om te kunnen

constateren dat er te veel wordt betaald.

“Bovendien zijn we niet gebonden aan bepaalde

telecomaanbieders. We zijn compleet

onafhankelijk. Wij kijken – als intermediair –

louter naar het beste voor de eindgebruikers.”

De huidige groei van GSMWEB verrast Ellen

en haar collega’s dus niet. “In een periode als

deze, kijkt iedereen – van ZZP’er tot ondernemer

met personeel – steeds scherper naar de

bedrijfskosten die hij maakt. Logisch dat men

dus ook op zoek is naar meer besparingen op

de mobiele telefonie. Wel, wij hebben het antwoord.

We dagen alle ondernemers dan ook

uit om bij ons de gratis factuurcheck te doen!”

GSMWEB

Van Marwijk Kooystraat 10 A

1096 BR Amsterdam

T 020 - 776 63 55

www.gsmweb.nl


Zonder

datacommunicatie

valt alles stil

Moderne tijden. Werken op afstand met tablet, smartphone of vanuit huis. Werken waar

en wanneer mensen willen. Daarbij is er veel aandacht voor cloud computing, moderne

apparaten en het welbevinden van medewerkers. Wat veel klanten en leveranciers vaak

vergeten is een goede, betrouwbare dataverbinding en bijbehorende beveiliging.

Want zonder dat valt al dat moois wat ‘we’ bedacht hebben volledig stil.

Alles over het internet

Bij veel taken die medewerkers met een

computer uitvoeren gaat informatie over

het internet. Het zoeken van informatie,

online boekhouden, e-mail ‘uit de muur’

en meer. Wij realiseren ons het veelal niet,

maar het World Wide Web, pas zo’n 20

jaar oud, is vandaag de dag niet meer weg

te denken uit ons zakelijke leven. Wat wij

ons veelal ook niet realiseren is dat het

een ‘groot boos internet’ is. De beveiligingslekken,

hacks op toezichtcamera’s

en inbraken in digitale bestanden vliegen

ons om de oren. Tom Altena, directeur ICT

Spirit: ‘Enerzijds heeft dat te maken met de

populariteit van internet als medium om

informatie te delen, anderzijds hebben veel

organisaties gewoonweg de beveiliging

niet op orde. Het is vaak een kwestie van

er niet bij nadenken en soms een sluitpost

op de begroting. Die sluitpost kan snel een

grote kostenpost worden als organisaties

beveiligde verbindingen niet de aandacht

geven die het verdient.’

Traditioneel bij telecom

Dataverbindingen horen traditioneel bij

de telecom partijen. Het was nog niet lang

geleden een uitbreiding op klassieke PSTN

of ISDN telefoonlijnen. Grote bedrijven

kozen ‘leased lines’ voor het veilig versturen

van grote hoeveelheden data. Nu de

ICT sector steeds vaker praktische oplossingen

voor werken op afstand uitvindt en

aanbiedt verhuizen verbindingen mondjesmaat

mee naar de ICT bedrijven.

Tom Altena: “Wij als ICT Spirit bieden al

jarenlang verbindingen en de beveiliging

daarvan aan onze klanten. Dit doen wij niet

alleen vanuit een commercieel perspectief

maar ook om alles zelf in de hand te

houden. Kijk, beveiliging van informatie

hoort bij ICT. Wanneer een derde telecompartij

aan een klant de verbindingen

levert, wie is dan verantwoordelijk voor

de beveiliging van de informatiestroom?

Wanneer je alles in eigen hand hebt zijn

verantwoordelijkheden naar de klant toe

gewoon duidelijk.”

Unifi ed Communications

‘Combineer je dataverbindingen met

spraak, video vergaderen of chat dan krijg

je een geïntegreerde oplossing, bekend

onder de naam ‘Unifi ed Communications’,

gaat Tom Altena verder. Volgens Altena

is een klant gebaat bij een veilige totaaloplossing.

Dat wil overigens niet zeggen

dat telecompartijen geen goede beveiligde

verbindingen kunnen leveren, integendeel.

De klant echter wil graag een totaalpakket,

liefst van één leverancier met slechts één

maandelijkse factuur en geen gedeelde

verantwoordelijkheid. Bij Unifi ed Communications

vallen alle onderdelen, van

verbinding tot en met functionaliteit op de

werkplek, onder één oplossing van een ICT

specialist. Niet voor niets staat de ‘C’ in ICT

voor Communicatie.

Kennis belangrijk

Voor goede datacommunicatie, zoals

3G/4G, Voice over IP en glasvezeloplossingen

is veel kennis nodig. ICT partijen

ontberen die kennis klassiek gezien. Tom

Altena: ‘Precies om die reden heeft ICT

Spirit een speciaal Unifi ed Communications

team waarbinnen die kennis aanwezig

is en continu wordt uitgebreid.’ Volgens

Tom Altena is dit de enige manier om de

belangrijke beveiligde verbindingen op

een juiste wijze bij de klant te realiseren.

Op 1 november organiseerde ICT Spirit het

jaarlijkse congres ICT in Business 2012 (VIP

spreker dr. André Kuipers) met als centraal

thema Cloud2.0. Dataverbindingen en de

beveiliging daarvan zijn onderdeel van het

programma. Voor meer informatie over

veilige datacommunicatie

www.ictspirit.nl.

Tom Altena: “Een klant is gebaat

bij een totaaloplossing”

ICT Spirit

Postbus 135

7480 AC

Haaksbergen

Tolstraat 35

7482 DC

Haaksbergen

Telefoon:

Algemeen: 053 – 852 77 77

Fax: 053 – 852 77 78

Support: 053 – 852 77 00

Serviceplanning: 053 – 852 77 88

Bedrijfsreportage

het ONDERNEMERS BELANG 15


Bedrijfsreportage

16

Deze afdeling beschikt sinds 2004

over een vergunning van het

Ministerie van Veiligheid en

Justitie, en bezit ook het Keurmerk Particulier

Onderzoeksbureau. Slechts 14 bureaus in

Nederland bezitten dit Keurmerk. Wij zien

steeds meer verschuivingen, ten aanzien van

de bewijslast, richting digitaal Forensisch

onderzoek. Uiteraard doen wij ook het

“ouderwetse” veldwerk zoals observaties van

verdachte personen, onderzoek naar ongewenst

ziekteverzuim, of het plaatsen van

heimelijke camera’s. Het laatste jaar bestond

ongeveer 60% van onze onder zoeken uit

Digitaal Forensisch onderzoek, zoals digitaal

sporenonderzoek, Data Recovery en GSM

onderzoek.

Twee praktijkgevallen die wij hebben

onderzocht:

• Enkele werknemers van een bedrijf wilden

voor zichzelf beginnen en kopieerden

klantengegevens van hun werkgever naar

een externe schijf. Bij verlies van deze

klanten zou hun werkgever een schade

kunnen oplopen tot € 20 miljoen! Een

klokkenluider tipte de directie hierover.

Door data te recoveren, notebooks uit te

lezen en GSM-telefoons te onderzoeken

en/of te recoveren, werd deze bedrijfsspionage

aangetoond. Ook werden deze

personen geobserveerd door onze onderzoekers.

Tijdens de verhoren konden

het ONDERNEMERS BELANG

Tekst: René Jansen, Directeur RJ Safety & Security

Digitale

recherche,

tegenwoordig

een must!

RJ Safety & Security is een toonaangevende beveiligingsorganisatie

in Noordoost Nederland met vestigingen in Almelo, Oldenzaal en

Enschede (hoofdvestiging). Het aantal medewerkers bedraagt thans

340 personen (225 FTE-ers). Security is een ruim begrip. In dit maga-

zine, gelieerd aan het onderwerp IT-security willen wij de inzet van

onze afdeling bedrijfsrecherche onder uw aandacht brengen.

de 3 verdachten niets anders doen dan

bekennen.

• Een Poolse werknemer van een

Nederlands bedrijf, die in Polen de

vestiging runde, was zo teleurgesteld dat

zijn contract niet werd verlengd, dat hij

willens en wetens data-bedrijfsgegevens

professioneel had gewist (wipe). Op enig

moment miste de werkgever belangrijke

informatie, kreeg argwaan en schakelde

RJ Safety & Security in. Ook hier werd

data recovery toegepast op notebooks,

werkstations en de server. Uiteindelijk

werden de ‘verwijderde’ bestanden teruggevonden.

Onze rapportage werd door

de rechter gebruikt in de strafzaak. Het

betreft hier een strafrechtelijk economisch

delict, omschreven in het Wetboek van

Strafrecht.

Diefstal en heling van data is op dit moment

een belangrijk onderwerp v.w.b. de strafbaarstelling

in Nederland. Zie hiervoor www.

webwereld.nl/nieuws/112201

Om onafhankelijke bewijslast als wettig

bewijs bij een eventuele strafzaak te verkrijgen,

worden Justitieel erkende recherchebureaus

steeds vaker ingeschakeld. Zij hebben

hier een vergunning voor en hun officiële

rapportage kan worden gebruikt door advocaten.

Gaat u zelf als ondernemer Sherlock

Holmes spelen, dan wordt u genadeloos

afgestraft door de rechter, immers u bent niet

onafhankelijk, maar juist partij in deze.

De praktijk wijst ook vaak uit dat werkgevers

geen aangifte doen om imagoschade te

voorkomen. Het bedrijfsbelang gaat dan

voor het algemeen belang. Dit is voor ons

wel eens frustrerend, omdat wij vanuit ons

beroepsethiek dergelijke zware onderzoeken

graag gevolgd zien worden door een

aangifte, om daarna het onderzoek over te

dragen aan Politie en Justitie. Uiteindelijk

bepaalt de opdrachtgever hoe men hier mee

om wil gaan. Zo ziet u maar dat “verwijderde”

data vaak te recoveren is. In goede en in

kwade zin! Voor meer informatie over onze

bedrijfsrecherche zie www.rjsafety-security.

nl/bedrijfsrecherche

RJ Safety & Security

Twekkeler Es 7

7547 ST Enschede

T: 088-4349904

E: info@rjsafety-security.nl

W: www.rjsafety-security.nl


Wat is Selecsys?

Selecsys, opgericht in 1997, is een B2B marketing-, distributie- en service organisatie op het gebied van draad-

loze breedband en mobiele communicatie-oplossingen en is een geautoriseerd distributeur van Motorola

Solutions, Vertex Standard en Cambium Network Producten in België en Nederland.

Selecsys is een VAD (Value Added

Distributeur) en levert aan een

breed netwerk van dealers, resellers

en system integrators en voorziet in een

volwaardig zakelijk programma wat bestaat

uit marketing, distributie, consultancy,

projectbegeleiding en after sales services.

Hierdoor is de eindgebruiker altijd verzekerd

van een optimale oplossing voor zijn

mobiele communicatie vraagstukken.

Assortiment

Het product portfolio omvat Cambium

Networks, Motorola Solutions en Vertex

Standard PMR (Private Mobile Radio), WNS

(Wireless Network Solutions) en TEAM (Total

Enterprise Access and Mobility) producten,

aangevuld met producten van derden voor

specifieke toepassingen zodat een totale

geïntegreerde, Voice en Data oplossing

aangeboden kan worden in zowel kleine als

grote communicatie systemen die betaalbaar

en goed beheersbaar zijn.

Radio

Onder de digitale radio oplossing van

Motorola Solutions worden de Tetra en DMR

systemen verstaan, welke over een extra

IP applicatie laag beschikken, zodat ook IP

gerelateerde applicaties gebruik kunnen

maken van de verschillende radio mogelijkheden.

Voor de porto/mobilofoon gebruiker

is er een range aan verschillende producten

en applicaties beschikbaar, afhankelijk

van de gestelde vraag en/of de gewenste

oplossing waarmee invulling gegeven kan

worden aan een oplossing opmaat aan

specifieke communicatie vraagstukken.

Wi-Fi

Voor de Wi-Fi gebruiker is een totaal oplossing

beschikbaar door middel van het WNS

portfolio welke onder meer voorziet in

Access, Defense, Security en EWP toestellen

voor de industriële en zakelijke markt

omgevingen. Een belangrijk aspect waar

tegenwoordig steeds meer aandacht aan

wordt gegeven is het beveiligen van het

Wi-Fi netwerk. Dit is mede doordat , steeds

meer, gebruik gemaakt wordt van privé

Wi-Fi apparatuur (Smartphones, Tablets) in

de zakelijke omgeving. Deze trend wordt

ook wel BYOD (Bring Your Own Device)

genoemd en vergt een extra beveiliging

laag binnen het netwerk om ongewenste

software te verhinderen het bedrijfsnetwerk

te schaden.

Straal verbindingen

Ondanks de grotte bekabelingsdichtheid

in Nederland en België is er nog vaak de

behoefte aan een onafhankelijke verbinding

t.b.v. Back-up of Redundantie tussen

bestaande netwerken en/of locaties. Deze

behoefte kan zeer goed ingevuld worden

met producten van Cambium Networks.

TEAM

TEAM is een Enterprise communicatie

platform product waarbij PABX, GSM, Wi-Fi

en Porto/Mobilofoon gebruikers onderling

kunnen communiceren door middel

van spraak, tekst en alarm berichten.

Het product verzorgt de integratie van

deze verschillende platformen tot één

gebruikers platform.

Voor de integratie van de bestaande

PABX en GSM gebruiker wordt een onderdeel

van dit product gebruikt, waardoor

de mogelijkheid wordt gecreëerd om

zowel binnen als buiten de kantoor

omgeving doormiddel van FMC (Fix

Mobile Conversion) te kunnen blijven

communiceren met de gehele samen

gestelde gebruikersgroep.

Verdere Informatie

Voor meer productinformatie kunt u

terecht op: www.selecsys.nl

Bedrijfsreportage

het ONDERNEMERS BELANG 17


Bedrijfsreportage

Tekst: Albert Heller – Tekstbureau Vakmaten / Tekst: Fotografi Loes e: Stadhouders

Bob Bakker

Lansing-Unitra Hengelo:

Wij zijn de beste

partner voor onze klant

In een notendop

Lansing-Unitra is bedenker en bouwer van transportoplossingen.

Het familiebedrijf is specialist

in de inrichting en opbouw van bedrijfswagens.

Men ontwikkelt en produceert de transportmiddelen

volledig in eigen beheer. Lansing bestaat

sinds 1873 en heeft 30 werknemers verdeeld over

twee vestigingen: in Hengelo (Overijssel) en in

Vreden (Duitsland).

Winst is ...

“Persoonlijk contact is kenmerkend voor de

manier waarop wij werken”, vertelt Tom Seiger,

directeur van Lansing-Unitra. “Het gaat ons er om

een klant tegemoet te komen in zijn transportbehoefte.

Daarvoor moet je in gesprek. Wij

werken dan ook het liefst met de eindgebruiker

in plaats van met de inkoper of directeur van

een bedrijf. Een goed resultaat ontstaat pas als

de vakman prettig werkt met zijn bedrijfswagen,

omdat deze is ontworpen op basis van zijn werkwijze.

Als we na verloop van tijd horen hoe tevreden

iedereen is met het resultaat dan is dát voor

ons de winst. Wij versturen facturen ook vaak nét

iets later, waardoor het betalings moment meestal

samenvalt met het moment waarop er sprake

is van tevredenheid bij de klant over het product.”

Effi ciency kan beter

“Het meest ideaal zou zijn dat klanten éérst bij ons

komen”, vervolgt Seiger. “Vaak zien we dat men

eerst een bedrijfswagen aanschaft om daarna bij

ons te komen om de auto op maat te laten maken.

Dat is jammer. Wij merken namelijk dat er een veel

mooier eindresultaat ontstaat als klanten eerst met

ons hun behoefte bespreken en we van daaruit

samen toe werken naar het beste totaalplaatje,

waarbij type auto, binneninrichting en opbouw

goed op elkaar aansluiten.”

18

het ONDERNEMERS BELANG

Veiligheid voorop

Uiteraard werkt Lansing-Unitra daarbij met de

beste materialen. Veiligheid staat voorop en daarin

is de veiligheidsnorm van TüV leidend. Deze

kwaliteitscertifi cering ten aanzien van veiligheid

wordt wereldwijd erkend. Lansing-Unitra werkt, als

exclusieve servicepartner in Overijssel, dan ook veel

met Bott Vario, een leverancier van gecertifi ceerde

kastensystemen. Met betrekking tot het aspect

veilig heid voorspelt Seiger dat het zekeren van

lading de komende jaren steeds belangrijker zal

worden. “Wij zitten daar via onze vestiging in

Duitsland natuurlijk bovenop en qua veiligheid durf

ik wel te stellen dat wij in Nederland voorop lopen.”

Vaste klantenkring

Dat de vestiging in Hengelo goed werk levert en

een hoge klanttevredenheid kent, blijkt wel uit het

gegeven dat nieuwe klanten meestal vaste klanten

worden. Ook het feit dat hun klanten zich verspreid

over heel Nederland bevinden, is een goed signaal.

“Het is prettig dat bedrijven het geen probleem

vinden dat wij niet bij hen in de buurt zitten. Dat

zegt iets over de aantrekkingskracht die je bezit.

In de feedback die wij krijgen, horen we bovendien

steeds de essentie van onze bedrijfsvoering terug:

laagdrempelig, klantgericht en betrokken. Daar

zijn wij natuurlijk erg trots op.”

Onafhankelijk maar betrokkken

Het team van Lansing-Unitra Hengelo stelt zich

in hun ondernemerschap onafhankelijk op ten

opzichte van merken en dealers. “Het gaat er ons

in eerste instantie níet om een bepaald type kast of

resteel te verkopen”, benadrukt Seiger. “Als een klant

met een idee komt, dan volgen wij dat; wij houden

wel altijd de veiligheid en kwaliteit in de gaten.”

Een goed voorbeeld van hun betrokkenheid is

de wijze waarop het bedrijf zijn maatschappelijke

verantwoording neemt. Structureel worden één

tot twee mensen gedurende een halfj aar begeleid

binnen het bedrijf. Het gaat dan om mannen die een

werkplek nodig hebben om een dagritme te krijgen

en positieve invloeden nodig hebben in hun leven.

Lansing-Unitra creëert daarvoor de gelegenheid.

Zo doen ze dat daar in Hengelo: op een eigen

doordachte wijze werken aan een goed product en

mooi ondernemerschap.

“Bij ons geen dikke auto voor de deur of

een hoop blabla. Interessant-doenerij

past niet bij ons. Maar we mogen best

wat meer op de tamtam slaan, want we

maken prachtige producten. En het is de

hoogste tijd dat de rest van Nederland

dat ook weet.”

Lansing Unitra B.V.

Platinastraat 35

7554 NC Hengelo

www.lansing-unitra.nl


ICT-diensten kiezen

op de marktplaats

“Het verschil tussen NDIX en andere telecompartijen is onze marktplaats”, vertelt Jeroen van de Lagemaat, directeur van

NDIX in Enschede. NDIX behelst meerdere functies: een digitale marktplaats, internet exchange, een koppelvlak voor

glasvezelverbindingen en een platform voor kennisuitwisseling. “De klant heeft op de digitale marktplaats de vrije keuze

tussen meerdere aanbieders tegelijk – telefonie van de ene partij, internet van de andere: de klant kiest zelf. NDIX zorgt

voor het netwerk tussen de klant en de dienstaanbieders.”

Jeroen van Lagemaat

Breedband gekoppeld

Hij vervolgt: “De klant kan zelf zijn keuze

maken tussen de aanbieders en hun diensten

op onze marktplaats en gebruik maken van

adviseurs die hem objectief adviseren over

de beste mogelijkheden voor zijn specifi eke

situatie. Je kunt het concept dan ook het

beste vergelijken met een echte, fysieke

warenmarkt: wij zijn als de gemeente die de

marktruimte aanbiedt aan de marktlui die

er met hun kramen staan. Als op die markt

iemand rondloopt die bijvoorbeeld op zoek

is naar goede sinaasappels, dan kan hij zelf

inkopen bij verschillende marktkramen waar

sinaasappels worden verkocht, of advies

inwinnen bij een ter zake kundige adviseur.

Aan een breedbandstructuur alleen heeft

de klant nog niets. Waar het om draait, zijn

de diensten die hij over die breedband gaat

gebruiken. Onze digitale marktplaats vormt

het platform waar vraag en aanbod van die

breedbanddiensten samenkomen.” Door

die bundeling van vraag en aanbod worden

bedrijven in staat gesteld om sterk te besparen

op kosten en ontstaan er tegelijkertijd

nieuwe mogelijkheden aangaande innovatie.

De klant krijgt toegang tot een open netwerk

waarbij infrastructuur en diensten gescheiden

zijn. “Voor je benodigde diensten ben je als

ondernemer dus niet meer afhankelijk van je

infrastructuurleverancier. Aansluiting op de

NDIX-marktplaats biedt je de mogelijkheid

zelf de keuze te maken uit de daar aan -

ge boden diensten en met de dienstaanbieder

van je keuze afspraken te maken over

de kosten van zo’n dienst.”

Een succesvol concept

Het dienstenpakket dat via NDIX door

leveranciers wordt aangeboden, bestaat uit

internet en telefonie, ontzorgingsdiensten op

het gebied van ICT (zoals uitbesteding van de

mailserver en pc-beheer op afstand) en zaken

als videoconferencing, beveiliging en onderwijs

op afstand. Jeroen van de Lagemaat:

“Dergelijke jonge ontwikkelingen zorgen

ervoor dat mensen en organisaties eff ectiever

kunnen werken.” NDIX bestaat sinds 2001.

De organisatie wil een onbeperkte en

grensoverschrijdende beschikbaarheid van

ICT-diensten en breedbandverbindingen

realiseren voor bedrijven en instellingen,

om zodoende zowel het regionale vestigingsklimaat

te verbeteren als innovatie te bevorderen.

“Het innovatieve marktplaatsconcept

Bedrijfsreportage

zorgde er wel voor dat onze groei langzaam

op gang kwam”, legt hij uit. “Bovendien

opereren wij in een behoorlijk concurrerende

markt. Wij besteden het overgrote deel van

de tijd aan relatiebeheer en het onderhouden

van de samenwerkingsverbanden met

de aanbieders op onze marktplaats. De

afgelopen jaren zijn wij dan ook met ruim

30% per jaar gegroeid. Het concept is zo

succesvol door een drietal aspecten. Om te

beginnen heeft de klant de keuze, hij vindt

altijd één of meer diensten en aanbieders die

hem verder kunnen helpen. En aanbieders

zien op hun beurt veel mogelijke klanten

‘langskomen’. Ten derde: glasvezels liggen

niet overal, dus daarin moet geïnvesteerd

worden. Maar investeerders willen natuurlijk

dat het vervolgens zo veel mogelijk gebruikt

wordt. Hoe groter het aanbod van diensten

en aanbieders, hoe groter de kans dat

bedrijven een aansluiting nemen op het

glasvezelnetwerk en de digitale marktplaats.

Wij bevorderen daarmee het investeren in

glasvezelnetwerken.”

NDIX

Zuiderval 64

7543 EZ Enschede

T 053 711 41 50

info@ndix.net

www.ndix.net

het ONDERNEMERS BELANG 19


Bedrijfsreportage

Hans Gerrits en Miranda Nijenhuis: Naast onze

reguliere verkoop is de inventarisatie van

bedrijven onze specialisatie

Intensieve

printinventarisatie

Lage kosten per afdruk

Hans Gerrits werkt al sinds 2000 met de producten

van Triumph-Adler: “Destijds werkte ik voor

Triumph-Adler Duitsland vanuit Bonn. We hadden

toen een vestiging in Hengelo; in 2009 ben ik

voor mezelf begonnen met TAB Solution Center

Benelux en de exclusieve import en vertegenwoordiging

van Triumph-Adler. Naast multifunctionals

leveren wij laserprinters, zowel zwart-wit

als kleur – van kleine systemen tot hoogvolume.

Bij hoogvolume printen moet je denken aan

snelheden tot 90 pagina’s per minuut, scannen

tot 270 pagina’s per minuut. Ook digitaliseren

wij bedrijven, met de Triumph-Adler producten

SCAN2OCR en ACCOUNTING4WORK/aQrate.”

Multinational Triumph-Adler is vertegenwoordigd

in 42 landen. “Het merk is degelijk en even

vertrouwd als betrouwbaar. Het staat bekend om

zijn lage kosten per afdruk en qua verbruiksmaterialen.

Bovendien biedt het een lange levensduur

vanwege het gebruik van keramische onderdelen.

Wij houden als TAB Solution Center Benelux zelf

voorraad in ons magazijn in de Achterhoek, waar

ook onderhoud en service plaatsvindt – alles in

eigen beheer. Voor alle klanten van Triumph-Adler

in Duitsland die dochtervestigingen in Nederland

hebben, doen wij ook het benodigde onderhoud

van de apparatuur.” TAB Solution Center Benelux

biedt klanten de mogelijkheid van koop, huur

(beide desgewenst met servicecontract) of lease.

“Daarbij hebben we de service altijd in eigen

hand”, zegt verkoopassistente Miranda Nijenhuis.

“Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het

vaandel.”

Inventarisatie als specialisatie

“Wat wij doen is het inventariseren van middelgrote

tot grote bedrijven”, legt Hans Gerrits

uit. “Tijdens die kostenloze analyse inventariseer

ik alles: de aanwezige printers binnen het bedrijf,

verbruiksmaterialen, wanneer aangeschaft, om

alles wat betreft supplies helemaal helder in

beeld te krijgen. Dan bekijk ik welke apparaten

we eventueel kunnen samenvoegen of op een

andere plek kunnen plaatsen. Belangrijk aspect

in zo’n inventarisatie is het praten met het personeel,

de gebruikers op de werkvloer. Uiteindelijk

kan voor de werkgever blijken dat het een stuk

voordeliger mogelijk is. Na de inventarisatie

krijgt de ondernemer van ons het verslag in de

vorm van een TOM: Total Output Management.

Vervolgens werken we dat uit naar een nieuw

Tekst: Theo Bennes/Fotografi e: Wim van ’t Hoff (EyeMagic)

De afkorting TAB in TAB Solution Center staat voor Triumph-Adler Benelux. Voor de oorsprong van het Duitse merk Triumph-Adler

moeten we een behoorlijke stap terug in de tijd; al in 1897 vond het bedrijf de eerste typemachine uit. “Anno 2012 levert Triumph-Adler

een collectie uiterst effi ciënte copiers, printers, multifunctionals, faxen en de benodigde bijbehorende verbruiksmaterialen”, vertelt

Hans Gerrits van TAB Solution Center Benelux. “Hypermodern, zuinig en betrouwbaar.”

20

het ONDERNEMERS BELANG

concept, waarbij we specifi ek adviseren met het

oog op besparing, meer functionaliteit en nieuwe

technieken die de effi ciency kunnen verhogen.”

“Het inventariseren in deze aanpak is vanaf het

begin altijd al de kracht geweest van TAB Solution

Center Benelux”, vult Miranda Nijenhuis aan.

Hans Gerrits: “Naast onze reguliere verkoop is de

inventarisatie van bedrijven onze specialisatie.

Want menige ondernemer realiseert zich niet wat

er in de praktijk intern allemaal wordt geprint en

gekopieerd: facturen, off ertes, verslagen, rapporten,

mailings – en vaak staat men er amper bij stil

hoeveel dit kost. Met ons alternatief haalt men de

hoogste kwaliteit in huis, met afdrukken die ook

nog eens stukken voordeliger zijn.”

TAB Solution Center Benelux

Hondelink 175

7482 KT Haaksbergen

tel. 053 – 4785551

www.tabsolutioncenter.nl


Advies

Informatiebeveiliging:

Ondergeschoven kindje binnen het MKB

Een medewerker die zijn usb-stick in de leaseauto laat liggen waardoor bedrijfskritische informatie op straat komt te

liggen, onveilig surfgedrag waarmee virussen of spyware op bedrijfspc`s belanden, diefstal van informatie door hackers,

rancuneus personeel of ketenpartners, IT-systemen die stilvallen. Het zijn geen incidenten, maar dagelijkse realiteit in het

bedrijfsleven. Een realiteit waar een fl ink kostenplaatje aan hangt. Toch staat informatiebeveiliging niet altijd bovenaan

de agenda van ondernemers. Zonde en riskant.

Ondernemingen worden steeds kwetsbaarder.

De afhankelijkheid van IT

neemt toe, via internet komt de buitenwereld

de organisatie binnen en medewerkers

nemen in het kader van het Nieuwe Werken het

werk mee naar huis. Ook wordt meer informatie

gedeeld met bijvoorbeeld ketenpartners of met

de IT-leverancier van de organisatie waardoor

informatie evenmin binnen de organisatiegrenzen

blijft. Tegelijkertijd neemt het aantal IT-risico’s

toe en wordt hacken steeds eenvoudiger: even

Googelen of zoeken op YouTube levert complete

handleidingen en fi lmpjes op waarmee een

beginnend hacker aan de slag kan. Dat alles eist

zijn tol. Onderzoek geeft aan dat meer dan de

helft van de getroff en bedrijven forse fi nanciële

schade door cybercrime of uitvallende IT-systemen.

Beveiliging van informatie en van systemen

is dus een must. En daarbij moet niet alleen

gedacht worden aan beveiliging tegen inbraken

van buitenaf, maar ook aan uitval van apparatuur

(downtime & data recovery), virussen en spyware

en het ontvreemden van bedrijfskritische

gegevens (bijvoorbeeld off ertes, bouwtechnische

tekeningen, prijsafspraken en klantgegevens)

door medewerkers.

Beveiliging – geen eenvoudige opgave

Hoe kan een ondernemer die geconfronteerd

wordt met zo veel uiteenlopende risico’s zijn

informatie en systemen nu het beste beveiligen?

Het is een vraag waar geen eenduidig antwoord

op bestaat. Elke organisatie is immers anders

ingericht en kent andere informatiestromen en

systemen waar de primaire processen op draaien.

Maar ook: niet elke organisatie hecht dezelfde

waarde aan informatie. Kortom: beveiligen is

maatwerk en geen kwestie van een eenvoudig

afvinklijstje. Toch zijn er een aantal stappen waarmee

veel risico`s afgedekt kunnen worden. Eerst

dient een ondernemer te kijken hoe belangrijk

hij IT vindt, in hoeverre IT zijn bedrijfsprocessen

ondersteunt en hoe hij tegenover risico`s staat.

Roy Kremer is met ingang van 1 september

2006 werkzaam bij Baker Tilly Berk. Roy is

mede-verantwoordelijk voor IT Advisory binnen

Nederland. Hij houdt zich voornamelijk bezig met

cloud computing, SaaS, risicomanagement,

certifi ceringstrajecten zoals ISAE3402, TPM en

SOC 2, diverse IT-vraagstukken ten aanzien van

onder andere investeringen en IT-kostenbeheersing.

Roy is daarnaast gastdocent aan de Saxion

Hogescholen in Deventer en Enschede waar hij

IT-auditing onderricht. Zijn cliënten zijn

middelgrote ondernemingen die actief zijn in

verschillende branches.

Iemands opvatting van risico is namelijk heel

belangrijk, dat richt zich met name op wanneer

de ondernemer pijn (in zijn portemonnee)

voelt. Daarna voer je een risicoanalyse uit om

de eisen te toetsen aan de dagelijkse realiteit

van je bedrijfsvoering. Heb je de risico`s helder,

dan kijk je hoe groot de kans is dat ze manifest

worden en wat hun impact op je bedrijf is.

De vroegere code voor informatiebeveiliging

(ISO 27002), biedt een goede leidraad om de

belangrijkste risico’s te onderkennen. Op grond

van die combinaties selecteer je maatregelen.

We noemen dat het adopteren van een baseline.

Ga niet blind implementeren, maar neem alleen

maatregelen die van toepassing zijn op jouw

organisatie. Te veel procedures kunnen namelijk

ook weer belemmerend werken en schijnzekerheden

opleveren. Bewustwording, zowel

bij de ondernemer als bij zijn medewerkers, blijft

echter de belangrijkste succesfactor.

Bewustwording

Wij voeren dagelijks IT-audits uit bij MKB-bedrijven.

Dan beoordelen we de risico’s en de getroff en

beheersmaatregelen binnen ICT-omgevingen en

adviseren we management en directie over te

nemen maatregelen. Risico’s concreet maken hoort

daarbij. Zaken als beschikbaarheid drukken wij altijd

uit in omzetverlies: wat kost het je nou als je systemen

niet meer beschikbaar zijn? En waarom vind je

het niet erg dat jouw leverancier overal bij kan? Hoe

dring je de rechten van systeembeheerders terug

zodat ze minder aan je systemen kunnen wijzigen?

En hoe regel je de rollen en rechten van je medewerkers?

Bewustwording is altijd een belangrijke

uitkomst van een IT-audit. Als we een risicoanalyse

hebben uitgevoerd, blijkt vaak dat de werkelijke

risico’s ontbreken in die opvatting. En dat kan een

eye-opener zijn. De audit wijst de ondernemer

op risico’s waar hij voordien nooit bij stil stond,

maar die reëel zijn en zijn bedrijfsvoering in gevaar

kunnen brengen. Door de vinger op de zere plek

te leggen gaat een ondernemer zich afvragen hoe

belangrijk hij zijn IT eigenlijk vindt. Bewustwording

is echt cruciaal. En dat gaat niet vanzelf. Een actief

informatiebeveiligingsbeleid en trainingen kunnen

dat ondersteunen, maar het is ook een kwestie van

de juiste cultuur dat medewerkers en ondernemers

elkaar aanspreken op gedrag. Beveiliging moet

meer gaan leven in het MKB.

Meer weten? www.bakertillyberk.nl

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

22

het ONDERNEMERS BELANG

Tekst: Theo Bennes

IT-oplossingen in

consequent partnerverband

“Boin IT staat voor het adviseren van MKB-ondernemingen in het verant-

woord gebruiken en toepassen van internet; de levering van internetger-

elateerde, professionele producten die voor de gebruiker begrijpelijk zijn en

van hoge kwaliteit” vat Han Boin zijn bedrijf in Losser samen. Dennis Doeve

van IC Solutions in Hengelo: “Naast Cloud-leverancier zijn wij internet- en

applicatieserviceprovider en werken daarbij samen met partners. Boin IT is

partner van IC Solutions en vice versa.”

Boin IT en IC Solutions

De virtuele diensten die Boin IT levert, zijn

onder te verdelen in een viertal groepen:

websites, hosted oplossingen (zoals desktop

op afstand en hosted e-mail), online

backup en telefonie via internet (VoIP).

Han Boin: “Die vier producten komen bij

vier partners in Nederland vandaan. Wij

hebben daarbij altijd rechtstreeks contact

met de betreffende leverancier, hetgeen

voor de klant een geruststellende constructie

is. Eén van die partners is IC Solutions.”

De ervaring die Han Boin heeft in de

branche, beslaat inmiddels een periode van

30 jaar. “Het draait vaak met nadruk om

advies, het realiseren van oplossingen. Die

consultancy geven we aan bedrijven tot

circa 50 werknemers. Dat vindt plaats in een

onafhankelijk adviestraject, waarbij ik de

klant de zorg voor ICT uit handen neem.”

Dennis Doeve legt uit dat IC Solutions

louter samenwerkt met partners: “Daar zijn

wij uniek in. De diensten die wij leveren

bestaan hoofdzakelijk uit werkplekken op

afstand, wat in alle gevallen maatwerk is en

Hosted Exchange: daarmee hoeven MKBbedrijven

geen eigen systeembeheerder

te hebben. Wij hebben dataopslag in

onze eigen datacenters in Amsterdam en

Enschede. De klant betaalt een tarief per

gebruiker per maand; heeft hij een maand

extra capaciteit nodig, dan kan hij dat voor

die maand inhuren. Communicatie is bij

ons van groot belang – als er onverhoopt

eens iets fout gaat, ligt het negen van de

tien keer aan verkeerd of niet communiceren.”

Han Boin beaamt dat: “Ik ben vaak

intermediair tussen de programmeur en de

klant, die spreken over het algemeen niet

dezelfde taal.”

Samenwerken met partners

Dennis Doeve: “Wij willen binnen onze

samenwerking de klant ontzorgen wat

betreft IT.” “Ik zocht destijds een leverancier

van hosted diensten”, vertelt Han Boin.

“Toen Dennis en ik elkaar ontmoetten,

merkten we dat wij op dezelfde manier

tegen zaken aankeken, er was meteen een

klik. We hebben in de loop der jaren een

heel goede samenwerking opgebouwd, er

is synergie; een vertrouwensrelatie. Allebei

staan we sterk voor een flexibele, transparante

klantrelatie. Wij willen geen ‘nee’

verkopen, er moet een passende oplossing

te realiseren zijn voor de eindgebruiker c.q.

een oplossing die zo dicht mogelijk bij zijn

behoefte in de buurt komt. Daarvoor doe ik

een beroep op de expertise van partners als

Dennis, zeker als de materie te specifiek is

voor mijn technische kennis.”

“Momenteel lopen we in verband met

de economische crisis vaak op tegen

veranderd financieel denken van de klant”

zegt Dennis Doeve. “Er wordt op de korte

termijn gedacht, resultaat over langere

tijd wordt uit het oog verloren. Dat vergt

van ons weleens een andere aanpak

in het bieden van een oplossing.” “Een

samenwerking als de onze, van partners

onderling, is als kleine zelfstandige in de

IT van cruciaal belang”, aldus Han Boin.

“Datzelfde geldt voor vertouwen in elkaar”,

stelt Dennis Doeve. “Wij willen dan ook niet

te groot worden – ik wil mijn flexibiliteit

kunnen behouden.”

Boin IT

Het Egbertink 128

7582 DH Losser

tel. 053 – 5360998

www.boin.nl

I.C. Solutions

Oude Boekeloseweg 31

7553 DS Hengelo

tel. 074 – 2594081

fax 087 – 7843491

www.ic-sol.nl


Tekst: Theo Bennes

Dagelijks denken

in uitdagingen

IAF (Internet Access Facilities) is de oudste Nederlandse internetprovider voor particulieren en MKB. “Wij zijn in 1992 van

start gegaan” vertelt security manager Peter Peters. “Vanaf het begin heeft IAF zich gericht op specialties en uitdagingen.

Toen wij destijds begonnen in Groningen, was er helemaal niets. Dus allereerst moesten er wat ‘draadjes’ komen tussen

Groningen en Amsterdam; aangezien de NS overal leidingen had lopen, hebben we dat via hun geregeld. Zo hebben we

alles tot stand gebracht.”

Peter Peters: Wij zitten altijd bovenop de nieuwste ontwikkelingen

Internetpioniers pur sang

Op den duur werd er een extra vestiging

geopend in Enschede. “Een toenmalige

klant van ons was het Dish Hotel in het

centrum van Enschede”, zegt Peter Peters.

“Die hadden binnen hun pand een stuk

ongebruikte ruimte beschikbaar, waar wij

onze apparatuur voorlopig wel konden

onderbrengen. Zodoende konden we in

eerste instantie relatief eenvoudig en snel

van start. In die periode was het echt voortdurend

behoorlijk pionieren. IAF was toen

nog een stichting, geen bank zag in die

tijd immers nog handel in internet. In 1995

werd ik voorzitter van de stichting.

Wij liepen altijd voorop in nieuwe ontwikkelingen.

Zo was IAF de eerste provider die

internet meeleverde bij een nieuwe pc. We

waren technici die dachten in uitdagingen

– liever iets nieuws dan iets doen wat een

ander al gedaan heeft. Op een gegeven

moment realiseerden we ons dat als we

onze diensten optimaal wilden kunnen

aanbieden, we een eigen datacentrum

moesten hebben.”

Het datacentrum dat IAF vervolgens heeft

opgezet, was tot 2005 louter operationeel

voor eigen gebruik.

“Er waren echter steeds

meer klanten die vroegen

of er voor hen niet

ook dataopslag bij ons

mogelijk was. In 2009

namen we uiteindelijk

de beslissing: we gaan

het zelf doen, maar

dan wel op ónze

manier opgezet. Dat werd het Twents Data-

Centrum in Enschede. Het gaat er bij ons

anders dan gebruikelijk aan toe: belt een

klant de helpdesk, dan krijgt hij een technicus

aan de lijn die het probleem persoonlijk

voor hem oplost. Natuurlijk hebben we

ook standaard producten, maar wil je wat

speciaals dan is het voor ons een uitdaging

om te proberen dat te realiseren.”

Een hypermodern datacentrum

Zo kan IAF speciale voorzieningen leveren

bovenop ADSL, zoals pinnen over IP, een

gecertifi ceerde dienst. Peter Peters: “Wij

zijn een full-serviceprovider: de klant, zijn

bedrijf en zijn service komen on line, daar

zorgen wij voor. We bieden inbellen, ADSL,

glasvezelverbindingen, direct hosting pakketten

en dedicated; zowel lease en virtuele

als eigen servers zijn mogelijk. Vanuit ons

out-of-the-box denken en het sparren met

onze leveranciers creëren we een oplossing

voor elke mogelijke situatie, optimaler

dan standaard. Twents DataCentrum is

ingericht volgens de modernste technische

methodes; we ontvangen subsidie van de

provincie Overijssel vanwege de energieeffi

ciency van het datacentrum.

Omdat we fl exibel willen blijven, hoeven

we niet zo nodig snel en hard te groeien

– we maken dan ook amper reclame,

onze groei komt tot stand door mondtot-mondpubliciteit.”

Tegenwoordig is

IAF alleen nog in Enschede gevestigd.

Aangezien het bedrijf security hoog in het

vaandel heeft, neemt Peter Peters deel in

verschillende nationale en wereldwijde

organisaties op dat gebied: “Zodoende

kunnen wij actuele adviezen geven betreffende

oplossingen, werkwijze, enzovoort.

Bovendien zijn we snel op de hoogte van

mogelijke problemen in het netwerk waar

ook ter wereld. Wij zitten altijd bovenop de

nieuwste ontwikkelingen.”

IAF

Marssteden 100

7547 TD Enschede

tel. 053 – 4285811

fax 053 – 4285819

www.iaf.nl

Twents DataCentrum

Marssteden 100

7547 TD Enschede

tel. 053 – 4285818

fax 053 – 4285819

www.twentsdc.nl

Bedrijfsreportage

��������

������

����������

het ONDERNEMERS BELANG 23


Bedrijfsreportage

SaaS applicaties voor

verlof en sollicitaties

“EPOS BV creëert subsidiesoftware en SaaS oplossingen. Wij zijn voortgekomen uit ECG, een adviesbureau op het gebied van

subsidies, met vestigingen in Enschede en Berlijn.” Aan het woord is Herman Jonker, directeur van EPOS BV. “Begin jaren 90

ontwikkelde ik in dienst van ECG Berlijn software voor het aanvragen, beheren en afwikkelen van ESF-subsidies. Eind jaren 90

begonnen we daarmee ook in Enschede, voor de ministeries van Onderwijs, Landbouw en Justitie.”

24

Verlofdagen.nl

Om naast subsidiesoftware de ontwikkeling

van andere producten mogelijk te maken,

werd automatiseringsbedrijf EPOS BV

opgericht. “Wij hebben ons gespecialiseerd in

software die niet meer op lokale netwerken

geïnstalleerd hoeft te worden maar als

‘Software as a Service’ wordt aangeboden:

vanaf elke willekeurige plek te gebruiken en

te beheren, mits er internet voorhanden is”

legt Herman Jonker uit.

“Het eerste SaaS product dat wij hebben

ontwikkeld is verlofdagen.nl, een voor

zowel werknemer als werkgever uiterst

gebruiksvriendelijke, transparante applicatie

die rekening houdt met actuele wetgeving

op dit gebied. De gebruiker logt simpelweg

in en heeft inzicht in hoeveel verlofdagen

men nog heeft. Degene die de verlofdagen

intern regelt – de supervisor of directeur –

krijgt melding van een aanvraag. Zuiver door

mond-tot-mondreclame breidde het aantal

klanten voor het product zich heel snel uit;

zo kregen we er in korte tijd opeens talloze

drukkerijen bij, vervolgens diverse banken

en de volgende stap was een internationale

versie voor klanten met vestigingen in het

buitenland: qua taal, afwijkende feestdagen

per land, enzovoort. Wij spelen constant in op

vragen en behoeften uit de markt; momenteel

zijn we bezig er verzuimregistratie bij in

te bouwen.”

het ONDERNEMERS BELANG

Het product is in zijn huidige vorm nu sinds

2003 operationeel en wordt gebruikt door

bedrijven met 10 tot 1000 medewerkers.

“Onder onze klanten bevinden zich onder

meer een grote postverwerker en een grote

luchtvaartmaatschappij… Verlofdagen.nl is

inmiddels een breed draagvlak geworden

voor EPOS. Zo is een bijproduct uitgegroeid

tot ons hoofdproduct.”

Sollicitatiecommissie.nl

De afgelopen jaren heeft EPOS nieuwe

SaaS producten voor subsidiebeheer

geïntroduceerd en daarnaast voor derden

verschillende apps ontwikkeld voor gebruik

op smartphones. “Onze meest recente innovatie

is sollicitatiecommissie.nl: gloednieuw

en operationeel sinds 26 september” vertelt

Herman Jonker. “Hiermee kan de werkgever

snel en effi ciënt sollicitatieprocedures

uitvoeren. Het product neemt de complete

administratie rondom het sollicitatieproces

over – een besparing van veel tijd, geld

én rompslomp. De werkgever kan daarbij

digitaal vragen aan de sollicitant voorleggen

alsof het een eerste sollicitatiegesprek betreft.

De sollicitant hoeft niet in te loggen en geen

profi el aan te maken – aspecten die duidelijk

drempelverlagend werken.”

Sollicitanten kunnen eventueel een videolink

aan de digitale sollicitatie koppelen om zichzelf

persoonlijk te presenteren. De grootste

Tekst: Theo Bennes

kracht van de applicatie ligt echter in de

selectie- en beoordelingsmethodiek, waar de

makers veel aandacht aan hebben besteed.

Herman Jonker: “Naast het nauwlettend

volgen van alle ontwikkelingen op subsidiegebied

zullen wij de komende jaren verlofdagen.nl

en sollicitatiecommissie.nl verder

uitbouwen. Beide producten zijn ontstaan

uit ervaringen in de eigen dagelijkse praktijk:

‘wat mis ik?’, op die manier reageren wij

praktijkgericht op wat er leeft in de markt.”

EPOS Enschede BV

Auke Vleerstraat 3

7521 PE Enschede

tel. 053 – 4325920

fax 053 – 4831033

www.eposbv.nl

www.verlofdagen.nl

www.sollicitatiecommissie.nl

Eenvoudig, snel en overzichtelijk


Tekst: André Staas (Comm’Art)

innoveert

voortdurend in

datacommunicatie

Nergens gaan ontwikkeling en

innovatie zo snel als in data-

com municatie. Apparaten en

verbindingen hebben steeds meer

functionaliteiten en kunnen

hogere snelheden aan. Xpert

Data uit Oldenzaal, groothandel in

producten voor datacommunicatie,

levert een belangrijke

bijdrage aan de ontwikkeling van

deze producten.

Netwerkproducten en camera’s

Ondernemers stellen steeds hogere eisen aan

de mogelijkheden van hun ICT-systemen. Technische

innovaties maken steeds meer mogelijk

op het gebied van datacommunicatie en ook

hier creëert nieuw aanbod nieuwe vraag. De toenemende

capaciteit en snelheid van apparaten

en verbindingen jagen dit extra aan.

Xpert Data speelt hierop in met een uitgebreid

assortiment aan netwerkproducten en camera’s.

Het Oldenzaalse bedrijf bedient samen met zijn

nevenvestiging in het Belgische Leuven zo’n

tweeduizend resellers in Nederland, België en

Luxemburg. Kundige en betrokken medewerkers

zijn dag in, dag uit bezig met de inkoop, verkoop

en de ondersteuning van ACTi camera’s en

DrayTek netwerkproducten als modems, routers,

switches en access points. Beide zijn Taiwanese

wereldmerken.

Meer capaciteit en snelheid

Van economische stagnatie heeft het bedrijf

van directeur Eric Damink nagenoeg geen last.

“Gas, water, elektriciteit en internet zijn primaire

goederen waar we niet zonder kunnen. Onze

producten worden toegepast door eindgebruikers

die worden bediend door onze resellers.

Dat kunnen eenmanscomputerbedrijven

zijn, maar ook internationaal opererende service

providers, die internet aanbieden en daarbij onze

routers leveren. Ook leveren we via technische

installatiebedrijven en telecomaanbieders.”

Zowel de netwerkproducten als de camera’s

levert Xpert Data in verschillende prijs- en

kwaliteitsklassen. Gezien de snelle technologische

ontwikkelingen wordt het assortiment

regelmatig uitgebreid met nieuwe producten.

“Aangejaagd door de snelle ontsluiting door

glasvezelverbindingen worden modems,

routers, switches en access points van steeds

krachtiger chips voorzien, waardoor de snelheid

en de capaciteit van het dataverkeer

continu kunnen toenemen. Nederland loopt

hierin voorop. Samen met onze Taiwanese

producenten ontwikkelen we nieuwe producten.

Zo hebben we een strak vormgegeven router

ontwikkeld die past op de universele aansluiting

van de glasvezelkabel in de meterkast.”

“Ook op het gebied van camera’s zijn er de

nodige ontwikkelingen. De IP camera’s van ACTi

leveren kwalitatief uitstekende beelden tegen

een betaalbare prijs. Op IPad en IPhone zijn de

beelden altijd bereikbaar en beschikbaar. Je kunt

als ondernemer heel eenvoudig real time kijken

wat er gebeurt in jouw bedrijf.”

Bedrijfsreportage

Specialiseren en focussen

De kwaliteit en de vele functionaliteiten van de

producten maken Xpert Data tot een succes,

samen met de ondersteuning die resellers krijgen.

“We zijn gespecialiseerd in ACTi en DrayTek; we

weten veel van deze producten en we delen

onze kennis graag met onze resellers. Regelmatig

organiseren wij trainingen voor de resellers,

waarbij ze worden geïnformeerd over nieuwe

ontwikkelingen, producten en toepassingen.”

Kennis wordt een steeds belangrijkere factor in

dataverkeer. Niet alleen de kennis van de ontwikkelaars

en producenten in Taiwan, maar ook de

kennis van de resellers en natuurlijk de kennis van

Xpert Data als tussenschakel. “We zijn continu

bezig met opleiden, met nieuwe kennis, voor

onszelf en onze resellers. We innoveren continu.

Het blijven producten, maar de eigenschappen

zijn morgen weer anders dan vandaag, waardoor

we alert moeten zijn.”

Xpert Data

Münsterstraat 21

7575 ED Oldenzaal

T 0541 571 818

E info@xpertdata.nl

I www.xpertdata.nl

Eric Damink: Kennis wordt een steeds belangrijkere factor in dataverkeer.

het ONDERNEMERS BELANG 25


Ondernemerspanel

Bent u voldoende voorbereid

op de komst van de Flex BV?

Op 1 oktober 2012 is de wetgeving voor het BV-recht in werking getreden. Dit gezamenlijke project van de

ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Veiligheid heeft als doel het BV-recht

beter te laten aansluiten op de praktijk zodat het oprichten van een BV aantrekkelijker wordt. Zo komt

het verplichte startkapitaal van minimaal € 18.000 te vervallen en wordt het een stuk eenvoudiger om de

statuten aan te passen. Ziet u nieuwe kansen met de komst van de Flex BV?

De mening van ons panel.

26

■ Henk ter Heegde

Henk ter Heegde – Makelaardij ter Heegde

Ik ben vanaf 1994 zelfstandig makelaar en toen was

een B.V. als ondernemingsvorm interessant. Het verplichte

startkapitaal heb ik toen niet als bezwaarlijk

ervaren.

Van de gedachte dat je dit kapitaal kwijt bent, als de

B.V. over kop gaat, gaat heilzame werking uit. Tegenwoordig

moet je meer dan € 150.000,- verdienen,

voordat een B.V. als ondernemingsvorm interessant

het ONDERNEMERS BELANG

Rob de Koning – BTC Twente

De wet Flex BV, op 1 oktober 2012 in werking getreden,

maakt het voor ondernemers gemakkelijker om

een BV op te richten. Vooral omdat het benodigde

startkapitaal van € 18.000 niet meer nodig is. Dit is een

groot voordeel voor startende ondernemers. Het omzetten

van een bestaande BV in een Flex BV behoort

ook tot de mogelijkheden. Op deze manier kan mogelijk

het startkapitaal weer aangewend worden voor de

is. Ik vind dat, voor een ondernemer die dat vooruitzicht

heeft geen beletsel is om een startkapitaal van €

18.000,- aan te houden. De fl ex- B.V. kan nu een kans

zijn voor ondernemers het aanhouden van het verplichte

startkapitaal als een te hoge barrière hebben

ervaren. Maar bij kansen horen ook risico’s. Het is te

hopen dat die risico’s niet meer dan voorheen worden

afgewenteld op onze samenleving. De tijd zal het ons

leren, maar ik ben er niet gerust op.

Harold Eggenkamp - Univé Regio Utrecht

De fl exibiliteit voor het starten van de Flex BV heeft

zeker voordelen, maar eveneens een keerzijde. Dat

heeft o.a. te maken met de persoonlijke aansprakelijkheid

van de bestuurder bij bijvoorbeeld onttrekkingen

aan de BV. De inkomenstoetsing door

de belastingdienst wordt namelijk uitgevoerd op de

liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit van een

onderneming. Denk bijvoorbeeld ook aan het ver-

■ Rob de Koning

business. De vraag is echter of dit fi scaal allemaal zo

maar kan. Ook zullen de statuten, e.d. aangepast moeten

worden, waardoor een bezoekje aan de notaris

noodzakelijk is. Bovendien is onduidelijk welke gevolgen

er nog meer zijn. Onder andere bij de persoonlijke

aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders

schijnt nogal wat veranderd te zijn bij de Flex BV. Dus

of de Flex BV werkelijk nieuwe kansen biedt voor ondernemers

is voor mij nog de vraag.

■ Harold Eggenkamp

mogen ten behoeve van de pensioen-BV. Daarnaast

is het hebben van aandelen met stem- of winstrecht

van invloed op de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Al met al zorgt de fl exibiliteit

zeker voor kansen voor de ondernemers, maar ook

voor “extra” risico’s. Het inventariseren en afdekken

van deze risico’s is een belangrijke taak voor de accountant/boekhouder

en de fi nancieel adviseur.


Tekst: André Staas (Comm’Art)

OA Systems:

Dé partner voor

data en beveiliging

In Neede is een bijzondere ICT-dienstverlener gevestigd: OA Systems. Directeur Bas Oosterhof

omschrijft zichzelf weleens als elektronisch vrachtwagenchauff eur die informatie vervoert.

Problemen vertaalt hij meteen in uitdagingen en oplossingen.

ICT-fundament

In 1993, e-mail bestond nog maar net, startte

Bas Oosterhof OA Systems in Hengelo. Vorig

jaar voegde hij zijn bedrijf samen met

Novuss ICT en betrok hij in Neede het pand,

waar hij nu samen met acht professionals

werkt aan zakelijke ICT-oplossingen. Richt

Novuss ICT zich vooral op de inrichting

en beheer van lokale netwerken (servers,

werkstations en dergelijke), OA Systems

zorgt voor het netwerkfundament en de

netwerkbeveiliging, naast internetkoppeling

van bedrijven en instellingen. “We leveren

samen een compleet pakket hard- en

software in echte oplossingen en geen

symptoombestrijders...”.

Het hart van de dienstverlening van OA

Systems is hosting. “Wij registreren

domeinnamen en ontwerpen en bouwen

websites, al dan niet met een webshop.

Daarnaast bouwen wij netwerken en

richten wij confi guraties in. Vooral de

beveiliging is hier van groot belang.”

Advies, installatie en beheer

Of het nu gaat om een bestaand of een

nieuw bedrijf, OA Systems zorgt ervoor

dat de ICT-ondersteuning 100% klopt. “Als

het gaat om een nieuw bedrijf, nemen

we samen met onze klant zijn wensen en

eisen door en adviseren dan, afhankelijk

van de omvang en de aard van het bedrijf,

een netwerksysteem. We zorgen dan voor

zowel de hardware als de infrastructuur. De

hardware installeren en confi gureren we in

onze werkplaats, zodat de klant bij installatie

zo weinig mogelijk hinder ervaart.

Ook voor beheer en onderhoud kan de

klant bij ons terecht. Dat wordt nog wel

eens vergeten of verwaarloosd, maar is

écht nodig. Zeker afdoende beveiliging

is van belang.” Ook bestaande bedrijven

is OA Systems van dienst. Zo renoveerde

het voor een aantal garagebedrijven in

Twente de netwerksystemen. “We hebben

de inmiddels zes vestigingen door middel

van glasvezelverbindingen aan elkaar

gekoppeld. Eén serverrack op de hoofdvestiging

volstaat nu. We doen daar ook

het netwerkbeheer en de service.” Een storing

duurt bij OA Systems ultrakort omdat

de medewerkers van het bedrijf -uiteraard-

24/7 bereikbaar zijn en op afstand

meteen in het systeem van de klant

kunnen inloggen, zelfs met een iPhone.

Aan veiligheid besteedt OA Systems veel

aandacht. “Net zoals je een gebouw beveiligt,

moet je dat ook met je netwerk doen.

Wij beschikken over uitgebreide kennis en

mogelijkheden om het netwerk van onze

klant maximaal te beveiligen tegen allerlei

gevaren. Op ons datacenter registreren we

talloze aanvalspogingen per dag.”

Eigen datacenter

Dat OA Systems een kennisbedrijf bij

uitstek is, bewees Bas al eens door de

politie uit de brand te helpen met de

bewijsvoering in een digitale recherchezaak.

“Wij ontlenen ons bestaansrecht

aan onze kennis. We zijn een serieus

ICT-dienstverlener dat professionele

oplossingen van hoge kwaliteit levert. Op

dit gebied doen we geen concessies; we

willen niet het nijvere neefj e uithangen!”

Klantgerichtheid staat bij OA Systems op

nummer één. “We besteden veel energie aan

het ontzorgen van onze klanten. We denken

en doen klantgericht en dragen altijd perfect

passende oplossingen aan. We hebben een

eigen datacenter met glasvezelverbindingen.

Dit betekent dat we bij storing meteen

kunnen ingrijpen en niet eerst naar een

extern datacenter hoeven te rijden.”

De komende tijd wil OA Systems zich

verder toeleggen op de hosting en

beveiliging. “We willen samen met Novuss

ICT completer worden in ons aanbod

naar de klant. Ook IP-telefonie gaan we

verder uitbouwen. Klanten, die bellen via

een internetverbinding, zijn zo vaak meer

dan de helft goedkoper uit dan met een

conventioneel telefoonabonnement. Wij

zorgen voor een integrale ICT-oplossing

waarbij PC, netwerk en Voice over IP (VoIP)

aan elkaar zijn verbonden. Ook de mobiele

eenheden, waaronder smartphones,

worden hierin meegenomen. Als netwerkprofessionals

kunnen we dat als geen

ander, want we denken niet in koperdraad,

maar in datastromen.”

OA Systems BV

Magnoliastraat 28

7161 BW Neede

T 0545 280 285

E info@oa-systems.nl

I www.oa-systems.nl

Bedrijfsreportage

het ONDERNEMERS BELANG 27


Bedrijfsreportage

Effi ciënter werken & kosten

besparen met Contict

Tekst: André Staas (Comm’Art)/Fotografi e: Wim van ’t Hoff (EyeMagic)

Betrouwbare, veilige, snelle en betaalbare communicatie is een levensvoorwaarde voor ieder bedrijf. IT en telefonie moeten

daarom perfect op orde zijn. Het Oldenzaalse Contict integreert beide in complete systemen en ontzorgt zo zijn klanten.

Verdubbeling bedrijf in drie jaar

Met geïntegreerde diensten op het gebied van

dataverbindingen, private cloud, mobiele telefonie en

IP-telefonie biedt Contict ondernemers de zekerheid dat

ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun IT en

telefonie. Directeur Gerard Heskamp vertelt: “We bieden

klanten hostingoplossingen, ze hoeven geen servers

en telefooncentrales in huis te hebben, maar kunnen

volstaan met werkstations en telefoontoestellen. Ze

kunnen 24/7 werken en bellen, het is onze zorg dat alles

functioneert. Waar je zit, maakt niet uit: op je werk, thuis

of onderweg. Je kunt altijd en overal bij je bestanden en

staat altijd en overal in contact.” De naam Contict ontstond

eerder dit jaar door de samenvoeging van Contict

Connect en Contict Mobile. “Vanwege de steeds verdere

integratie van IT en telefonie is besloten verder te gaan

onder één naam: Contict. We werken nu met

25 collega’s en streven binnen drie jaar naar het dubbele

aantal te groeien. Dit is een must om onze disciplines

verder door te ontwikkelen en uit te breiden.”

Verbindingen en private cloud

Goede verbindingen, Connectivity zoals de eerste

productgroep van Contict heet, zijn cruciaal voor zowel

het data- als het telefoonverkeer. Contict is intermediair

in verbindingen. “We adviseren en zorgen ervoor

dat de klant een werkbare oplossing krijgt op zijn

verbinding. De klant krijgt altijd de oplossing die het

28

het ONDERNEMERS BELANG

beste past bij zijn organisatie. Zo kan hij op een veilige

en betrouwbare wijze zijn bedrijfsnetwerk koppelen

aan bijvoorbeeld andere vestigingen of thuisadressen

van medewerkers. Het type verbinding hangt af van de

omvang en de gewenste snelheid van de datastromen.”

Aan de hand van private cloud computing biedt Contict

een Virtual Offi ce aan: een werkplek waar dan ook die

altijd toegang geeft tot bedrijfsapplicaties en –data,

veilig opgeslagen in een groot datacenter in Enschede.

“Als ondernemer heb je geen servers, software en

kennis meer nodig. Alles staat in het datacenter dat

je altijd kunt benaderen: ieder moment van de dag

vanaf iedere locatie. In het datacenter hebben we alles

beveiligd met de meest vooraanstaande antispam- en

antivirussoftware, en back-ups vinden dagelijks plaats.

Dit betekent maximale vrijheid en veiligheid voor de

ondernemer die bovendien profi teert van lagere IT-

en telefoniekosten.”

IP-telefonie en mobiele telefonie

Steeds meer ondernemers kiezen voor spraak over

het internet, ook wel IP-telefonie of VoIP genoemd.

“IP-telefonie betekent naast tijd- en geldbesparing een

betere bereikbaarheid, een grotere fl exibiliteit en een

gemakkelijke schaalbaarheid. Met Hosted IP-Telefonie

(HIT) zijn alle medewerkers, op welke locatie ze ook

aan het werk zijn, bereikbaar via één centrale die in ons

datacenter staat. Een nieuwe mogelijkheid biedt de

Gerard Heskamp: Wij besteden alle aandacht aan onze

diensten en onze klanten

functie Presence: collega’s kunnen van elkaar op hun

beeldscherm live zien wie aanwezig en beschikbaar is.

Een abonnement en een paar toestellen en klaar is kees.

Het telefoonverkeer tussen de verschillende locaties

wordt bovendien gezien als intern verkeer, waardoor

hier geen kosten aan verbonden zijn. Tot slot de

product groep Mobile: als onafhankelijke partij adviseert

en levert Contict mobiele abonnementen en toestellen

van grote providers als KPN, Vodafone en T-Mobile.

Een bijzondere service is de vast-mobiel-integratie: de

mobiele telefoon wordt opgenomen in de bedrijfscentrale

waardoor men altijd en overal op één vast

nummer te bereiken is. Dit brengt, behalve het gemak

van één nummer, ook weer kostenbesparing met zich

mee.” Dat Heskamp overtuigd is van de kwaliteit van de

dienstverlening van Contict, bewijst hij door alle diensten

aan te bieden in abonnementen, die maandelijks

opzegbaar zijn. “Dit dwingt ons om alle aandacht te

besteden aan onze diensten en onze klanten.” Contict

ontwikkelt zich de komende jaren door als totaalontzorger

op het gebied van IT en telefonie en belooft

naast zorgeloosheid effi ciency en kostenbesparing.

Contict

Postbus 87

7570 AB Oldenzaal

T 0541 745100

E info@contict.nl

I www.contict.nl


• Kantoor-, bedrijfs- en labruimtes op verschillende locaties in Enschede

• Compleet en fl exibel; verhuur op basis van full-service concept

• Kortlopende huurcontracten

• Facilitaire diensten

• Hoogwaardig datanetwerk

• Ontmoetingsplaats voor innovatieve ondernemers

Dé vestigingsplaats voor

innovatieve Dé vestigingsplaats ondernemers voor

innovatieve ondernemers

En de mogelijkheid om in de nabije toekomst te ondernemen in een uniek

gebouw op de meest prominente plek in Twente:

The Gallery

(voormalig CT-gebouw van de Universiteit Twente, recht tegenover de Kamer van

Koophandel) Geïnteresseerd? Bel: 053 – 4836 355 Mail: info@btc-twente.nl

www.fl exibele-ruimtes.nl

��������������������

��������������������������������

����������������������

�����������������������������

�������������������������������

��������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

“Ik wil een systeem dat werkt, gemakkelijk in

gebruik is en lage gebruikskosten heeft”

De techniek. De oplossing

Bij ons koopt u niet alleen techniek,

maar koopt u vooral een oplossing met

toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld een

betere bereikbaarheid, een snellere

verbinding, of een veiliger pand.

Techniek vertaald naar oplossing.

Simpel toch?

De techniek. De oplossing www.loohuis.nl

Communicatie

IP oplossingen

Telecom

Netwerken

Narrowcasting

Beveiliging

Inbraak

Brand

Toegang

Camera-observatie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!