Oktober - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

Oktober - Hoeselt.Be

HoeseltgemeenteberichtenStrijd tegen asociaalparkeergedragOpendagen25 jaar OCMW35 nuttige milieutipstijdens het winkelenZonevreemde woningennog regulariseerbaar tot31 januari 2003!Splinternieuwe schoolvoor Alt-HoeseltTweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 31 • Oktober 2002 • Nr. 186Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


OCMW - dienstencentrumOCMW - dienstencentrumACTIVITEITENKALENDERVOOR SENIORENVoor het volledige programma vanhet Dienstencentrum, gelieve deOCMW-brochure “Het OCMweetje”te raadplegen, dat u vorige week inuw bus kreegK.B.G. CentrumBestuursvergadering:op 4 november in de pastorij om 14.00 uur2 december in de pastorij om 14.00 uurAlgemene bijeenkomst: op 14 november in het C.C. Ter Kommen om 14.00 uurop 19 december in C.C. Kerstfeest om 12.00 uurHOBBY:op 18 november van 13.30 tot 16.30 uur in het Dienstencentrum16 december van 13.30 tot 16.30 uur in het DienstencentrumContactdag: op 25 november van 09.00 tot 16.30 uurSPORT:Turnen en Dans: iedere week op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uurCurve Bal in sporthal iedere woensdagSTOEL GYM: iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur in het Dienstencentrum6Campagnefout parkerenElke inwoner van Groot-Hoeselt kentondertussen de werking van de HoeseltseGehandicaptenadviesraad. De betrokkenraad heeft reeds een tweetal campagnesgevoerd met betrekking tot het fout parkerenop stoepen en op voorbehouden parkeerplaatsenvoor gehandicapten. Thanswillen wij als adviesraad steeds weer de aandachtblijven trekken op deze problematiek.De bestaande parkeerplaatsen werdenin het voorbije jaar aangepastaan de opgelegde normen en denieuwe parkeerplaatsen voldoenaan de gestelde vereisten. Ditmogen we een zeer belangrijke verbeteringnoemen en dit dankzij degoede samenwerking met de gemeentelijkeoverheid alsook het Toegankelijkheidsbureauvan Kermt.Wij Hoeselaren mogen fier zijn dat onzegemeente als pilootgemeente werdverkozen door alle gemeenten van deProvincie. Zo kwam Hoeselt in het TVnieuwsvia onze voorzitter Anita Nivelle.Het zijn niet alleen minder mobiele personendie hinder ondervinden bij obstakels opstoepen of fout geparkeerde auto’s. Hetvormt tevens een belemmering voor hetvlot gebruiken van de wandelpaden voorouderen en personen met kinderwagens .Binnen het kader van het Federaal Verkeersveiligheidsplanis het wederrechterlijkgebruik van voorbehouden verkeersplaatsenvoor mensen met een handicap, in delijst van de prioritaire overtredingen opgenomen.K.B.G. Alt-Hoeselt:Bestuursvergadering: 26 november en 17 decemberOntspanning (kaarten e.a): november en december: iedere donderdagSPORT:Turnen en Dans: iedere DinsdagK.B.G. O.L.V. HoeseltAlgemene bijeenkomst: op 7 november en 5 december in zaal NederheemSPORT:Turnen en dans: iedere dinsdag in de BrugK.B.G. SchalkhovenAlgemene bijeenkomst om de 14 dagen op donderdagSt. Huibrechts-HernAlgemene bijeenkomst iedere 3de donderdag van de maandWermAlgemene bijeenkomst op woensdag voor de 15de van de maandK.B.G. RomershovenAlgemene bijeenkomst iedere 3de woensdag van de maandWij vestigen nogmaals de aandachter op dat de oude (geel-bruine) parkeerkaartenniet meer geldig zijn endienen ingeleverd te worden. Als u in aanmerkingdenkt te komen voor een nieuweparkeerkaart nl. een Europese kaart metfoto, kunt u deze aanvragen bij het OCMWof gemeentehuis.Tevens blijven de blauwe parkeerkaartenmet einddatum geldig.Gebruik van oude kaarten of onwettiggebruik kan leiden tot een verkeersboete ofinlevering van de kaart.De gemeentelijke overheid alsook de politieen de leden van de gehandicaptenadviesraadvan Hoeselt doen een warmeoproep op uw solidariteit en medewerkingom de parkeerplaatsen enstoepen vrij te houden en dit volgensde instructies van de overheid. Respecteerieders behoeften en noden!Vanaf 23 oktober 2002 start daaromopnieuw een intensieve campagne fout parkeren.Verder in dit infoblad geeft Dhr. RaymondCollings, Hoofdinspecteur verkeerscoördinator,meer toelichting inzake inhoud entiming van deze campagne.De Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad.7


SportSport10Zwembad Ter KommenVrij zwemmenschooljaarmaandag, dinsdag,donderdag, vrijdag 19.00-20.00woensdag 17.00-20.00zondag 08.30-12.00schoolvakantiesmaandag, dinsdag,donderdag, vrijdag 14.00-20.00woensdag 14.00-20.00zondag 08.30-12.00Gesloten tijdens de maand juli en hetKerstverlofZaterdagnamiddag kan je het zwembadreserveren voor zwemfeestjesGratis zwemmen op verjaardagJe kan als groep privé het zwembad afhurenGym voor beginnersStart op maandag 28 oktober om21.00 uur in de spiegelzaal‘Ter Kommen’Deze nieuwe lessenreeks figuurtrainingvoor vrouwen is op maat van de beginnendesporter. Eenvoud en optimaal resultaatzijn de troeven. De probleemzones (buikbillen-heupen)worden stevig aangepakt.Deelname € 15 voor 7 lessen.Inschrijven kan je ter plaatse.Meer bewegenEen overzicht van alle fitnesslessen voorvrouwen in spiegelzaal ‘Ter Kommen’Deelnemen kan met een beurtenkaart (15of 40 beurten). - Inschrijven ter plaatse.Maandag 10.00 en 21.00 uurDinsdag 19.00 en 21.00 uurWoensdag 20.00 en 21.00 uurDonderdag 10.00 uurVrijdag 20.00 en 21.00 uurAlle info eninschrijvingen:sportdienst Hoeselttel 089 49 16 03 – fax 089 49 29 45e-mail: sportdienst.hoeselt@pandora.beZwemlessen kinderen vanaf het eerste leerjaarVan dinsdag 15 oktober t.e.m. dinsdag 17 decemberDag en uur dinsdag van 18.00-18.45 uurNiveaualle niveaus - indien nodig worden achteraf groepen gevormdTiming1 x wekelijks - 9 lessen - geen les tijdens schoolvakantiesPrijs22,5 euro/ les (= 45 minuten)Inschrijvenop voorhand inschrijvenZwemlessen voor volwassenen vanaf 50 jaarVan donderdag 17 oktober t.e.m. 19 december.Dag en uur donderdag van 18.00-18.45 uurNiveaualle niveaus - indien nodig worden achteraf groepen gevormdTiming1 x wekelijks - 9 lessen - geen les tijdens schoolvakantiesPrijs22,5 euro/les (= 45 minuten)Inschrijvenop voorhand inschrijvenAquagymVan woensdag 16 oktober tot einde schooljaar (juni 2003)Doelgroep iedereen vanaf 16 jaarDag en uur woensdag van 20.00 tot 20.45 uurTiming1 x wekelijks, beurtenkaarten (=meedoen wanneer het je past)geen les tijdens schoolvakantiesPrijs 25 beurten: € 7815 beurten: € 5010 beurten: € 355 beurten: € 18Zwemlessen voor personen met een handicap(G-ZWEMACADEMIE)Vanaf dinsdag 5 of donderdag 7 novemberDoelgroep kinderen vanaf + 8 jaar tot + 18 jaarmentaal en fysisch gehandicapten van het type1 en 2 buitengewoon Lager Onderwijs enopleidingsvorm 1 en 2 secundair onderwijs.Dag en uur dinsdag en donderdag van 17.00 tot 18.00 uurProgramma afhankelijk van de vraag wordt van watergewenning tot echte zwemlesgegeven met extra aandacht voor het individu – indeling in zeer kleinegroepjesTiming1 x wekelijks - geen les tijdens schoolvakantiesPrijsde eerste reeks van 10 lessen is gratisInschrijvengeïnteresseerden nemen contact op met de sportdienst HoeseltVrijzwemmen voor personen met een handicapElke vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur wordt hetzwembad gereserveerd voor personen meteen handicap die rustig willen komen zwemmen.Dit uurtje staat open voor iedereen.Wil je komen, neem dan best even contactop met de sportdienst.Als promotie wordt er gratis gezwommentot 31 december 02.Het sportlint zaterdag 19 oktoberHet sportlint is de langste sportieve estafettedwars door Vlaanderen en is een initiatief vanBloso i.s.m. de gemeentelijke sportdiensten.Op zaterdag 19 oktober zal het ‘Lint’ ookonze gemeente aandoen.WANDEL OF FIETS GRATIS MEE !Programma:11.30 uur Aankomst van de deelnemersuit Borgloon en Kortessem aan Ter KommenHoeselt met de overhandiging van de symbolische‘fakkel’13.00 uur Vertrek aan Ter Kommen- Begeleide fietstocht ± 23 km door onzegemeente met begeleiding van het Blosopromotieteammet partners en een karavaan.Personen met een handicap volgen met eenbusje het hele traject mee.- Begeleide wandeltocht van ± 9 km.15.00 uur Aankomst aan de kerk inMerem (Bilzen) met doorgave van de ‘fakkel’aan Bilzen15.15 uur Gezellig samenzijn in Klein Bivelen,aangeboden door gemeentelijke sportraadVoor de wandelaars voorzien we vervoerterug naar Ter Kommen.Uitslag Scholenveldloop woensdag 2 oktober 2002MEISJESJONGENS1° LEERJAAR1 PALMANS MICHELLE O.L.VROUW 1 HENRARD MAXIME CENTRUM2 THOELEN SOFIE CENTRUM 2 HENSEN TOM O.L.VROUW3 SCHOEFS VENDRA CENTRUM 3 BRECHT PIETTE CENTRUM2° LEERJAAR1 VRANCKEN GENEVIEVE CENTRUM 1 VANGEEL WOUTER WERM2 VERSTAPPEN KIMBERLEY CENTRUM 2 HONOF YOURI O.L.VROUW3 BIJNEN RIENE O.L.VROUW 2 MARTENS KAREL CENTRUM3° LEERJAAR1 PINSART LOES O.L.VROUW 1 SEVERENS JONAS CENTRUM2 HUYGEN LENA WERM 2 DE SCHAETZEN NICK WERM3 VAN DONINCK NELE WERM 3 CONINGS REMI O.L.VROUW4° LEERJAAR1 SCHOEFS TAMSIN CENTRUM 1 VANDEWEYER BRAM WERM2 DENDAS NATASCHA CENTRUM 2 BOBBAERTS JORI WERM3 LEENDERS ASTRID CENTRUM 3 MAES LUCAS WERM5° LEERJAAR1 BAMPS ELINE ROMERSHOVEN 1 DANIELS STEF O.L.VROUW2 BAMPS JANNE ROMERSHOVEN 2 DUMOULIN GILLES CENTRUM3 NIVELLE MIEKE CENTRUM 3 CARBONI LUCAS WERM6° LEERJAAR1 BIJNENS LENE O.L.VROUW 1 HEX LEANDER ROMERSHOVEN2 COENEN LISE CENTRUM 2 MEERS THOMAS CENTRUM3 BEUSEN BIRGIT WERM 3 VANDEBOSCH JORIS CENTRUMSchepen van sport, Guy Thijs met de winnaars van het 1ste en 2de leerjaar.Vlaamse ZwemweekVan zondag 17 november t.e.m.zondag 24 november1. apéritief- en ontbijtzwemmen –vrij zwemmen voor iedereenzondag 17 novembervan 09.00 tot 11.30 uuralle zwemmers krijgen bij hun gratiszwembeurt een apéritief en een heusontbijt aangeboden2. scubadiving (duikinitiatie met zuurstofflessen)voor de oudste deelnemersvan de zwemacademie.datum nog te bepalenInschrijven op voorhand3. swimmathon voor het basisonderwijsGroot-Hoeseltwoensdag 20 novembervan 13.00 tot 15.00 uurde leerlingen van het 5° en 6° leerjaarleggen klassikaal zo vlug mogelijk vierzwemproeven af.4. party-swim-mania - vrij zwemmenvoor iedereenzaterdag 23 novembervan 18.00 tot 20.00 uurons badje wordt omgebouwd tot eenblitse disco!!! - inschrijven op voorhand5. centjesduiken voor kinderen van 6tot en met 12 jaarzaterdag 23 novembervan 13.00 tot 14.30 uurkinderen van het 1° en 2° leerjaar van13.00 tot 13.30, het 3° en 4° leerjaar van13.30 tot 14.00 uur, het 5° en 6 leerjaarvan 14.00 tot 14.30 uur.met telkens € 35 op de bodem - elke 5eurocent die opgedoken word, mag jebehouden.inschrijven op voorhand (maximum 30kinderen gelijktijdig in het bad)6. apéritief- en ontbijtzwemmen -vrij zwemmen voor iedereenzondag 24 novembervan 09.00 tot 11.30 uuralle zwemmers krijgen bij hun gratiszwembeurt een apéritief en een heusontbijt aangeboden11


CultuurCultuurACTIVITEITENKALENDERC.C TER KOMMEN - GROTE ZAALNOVEMBER14Het Hoeselts Toneelgezelschap speelt:De Ronde vanVlaandereneen uit het leven gegrepen volksstukvan Vlaanderens toneelschrijverbij uitstekWalter van den Broeckvrijdag 15 novemberzaterdag 16 novembervrijdag 22 novemberzaterdag 23 novembertelkens om 20 uurCultureel Centrum Ter Kommen HoeseltRegie: Roland RamaekersSpelen mee:Rina Beckers, Bea Vangertruyden,Liesbeth Grootaers, Marc HellemansWaarover gaat het?Oma wordt door dochterlief aangespoordom naar een tehuis te gaan, zodat zij dehanden vrij heeft voor haar grote liefde. Dekleindochter van haar kant kiest eerder partijvoor haar lieve oma. Maar ook zij heefthaar kleine geheimpjes!Waar ligt de oplossing? Bij de huisarts?U ziet het resultaat op de dag dat de rennersin de Ronde van Vlaanderen voorbijhun deur razen.Soms aangrijpend, dan weer kluchtig, maarsteeds raak en gevat.Kortom... zet je zorgen even opzij enkom TONEEL GENIETEN met het HTG.Kaarten: 7,00 euro60-plussers: 5,00 euro-16-jarigen: 4,00 euroVerkrijgbaar bij: Plessers-Huls: 089 41 40 10Hellemans-Moers: 089 41 67 92INFOCultureel CentrumC.C. Ter Kommen, Europalaan 2,3730 HoeseltTel. 089 41.63.58e-mail: info@terkommen.beFax. 089 50.26.47www.terkommen.beza 02-11 Concert Kon. Harmonie St. Lambertus Alt-Hoeseltzo 03-11 Koffieconcert Kon. Harmonie St. Cecilia Hoeseltwo 06-11Kinderfilm: Rasmus en de landloperdo 07-11 Info-avond S.I.T.za 09 + zo 10-11 Missietentoonstellingdo 14-11 Ledenvergadering K.B.G.vr 15 + za 16-11 Toneel: De ronde van Vlaanderen – H.T.G.zo 17-11 Eetdag Turnkringvr 22 + za 23-11 Toneel: De ronde van Vlaanderen – H.T.G.zo 24-11 Eetdag CD&Vwo 27-11Seniorennamiddag C.C. met Miel Coolsvr 29-11 Fuif (org. The Digger)DECEMBERzo 01-12 Privéfeestdo 05-12 Sinterklaasfeest GVBvr 06-12 Kaartavond Vriendenkring Politie Bilzenza 07-12 Operette: De lustige weduwe – Operettegelschap Aquilazo 08-12 Ruilbeurs Hoeseltse Treinclubvr 13-12 Voice Male: Approvedza 14-12 Kerstfeest M.C. Hoeseltzo 15-12 Feestvergadering SPAdi 17-12 Kerstfeest K.A.V.do 19-12 Kerstfeest K.B.G.za 21-12 Eetavond Duivenbonddo 26-12 Kerstfeest E.C.W.vr 27-12 Kerstfeest Ziekenzorgza 28-12 Privéfeestzo 29-12 Kerstfeest Chiro-Roodkapjesdi 31-12 Fuif (org. ZVK Anjo)LIMBURGSE DIALECT ALMANAK 2003De tweede uitgave van ‘De Limburgse DialectAlmanak’ ligt klaar. Een mooi verzorgde en goedoverzichtelijke scheurkalender met honderdengrappige uitdrukkingen, spreuken, en zegswijzenin tal van Limburgse dialecten, waaronderook het Hoeselts. Tevens worden ook alleActiviteiten KAV Hoeselt—CentrumProgramma November - DecemberDinsdag 12 november :Woensdag 20 november :Dinsdag 26 november:Maandag 2 december :Maandag 9 december :Dinsdag 17 december :belangrijke Hoeseltse activiteiten voor het jaar2003 vermeld.Te bestellen bij Theo Van Dael 089 70 26 68 of0489 73 53 72.Om uw exemplaar thuis gestuurd te krijgen,maakt u 12,00 euro over op reknr. 457-0123491-17.Kookclub (volzet)Gezondheid : “Gelaatstraining”Creatief “Een mooi hebbedingetje”KerstshoppenKookclubKerstfeest : “Feest van Licht”Turnen elke maandag van 20.00 tot 21.00 uur in spiegelzaal Ter kommenYoga elke donderdag van 21.00 tot 22.00 uur in spiegelzaal Ter KommenWOENSDAG 6 NOVEMBER - 14uKINDERFILM:RASMUS EN DE LANDLOPERZweedse speelfilm (’81) van Olle Hellbom, Nederlandstaligevertelstem.Rasmus leeft in een weeshuis, begin deze eeuw. De wanhoopnabij, loopt hij op zekere dag weg en gaat zelf opzoek naar een vader en een moeder. Hij vindt Oscar, eenlandloper, die geen cent bezit en zingend het plattelandrondtrekt. Voor Rasmus begint een avontuurlijk leven...maar zal hij een mama en papa vinden?Leeftijd: vanaf 5 jaarDuur: 105’ – einde rond 16 u - Prijs: € 2ZATERDAG 7 DECEMBER - 20.15uOPERETTE DE LUSTIGEWEDUWEAarschotsOperettegezelschap AquilaDe Lustige Weduwe, gecomponeerd door Frans Léhar, iseen operette in drie bedrijven. De geschiedenis speelt zichaf in Parijs in 1900 en vertelt de lotgevallen van de vrolijkeweduwe Hanna Glawari. ‘De Lustige Weduwe’ heeft nietalleen een nieuwe periode in de geschiedenis van de operettegemarkeerd, ze behoort tevens tot de hoogtepuntenvan het genre, zowel door de hechte constructie vanhet geheel als door een overvloed aan verrukkelijke melodieënzoals ‘Dan ga ik naar Maxim’, Hanna’s ‘Viljalied’,‘Kom in het kleine paviljoen’ en ‘Lippen zwijgen’.De 100 medewerkers van Aquila staan, na het succes van‘Een nacht in Venetië’ van vorig jaar, weer garant voor eenfeilloze uitvoering.Regie: Ravic Dennen - Muzikale leiding: Dirk BaertPrijs: € 12 - reducties € 11EIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMENNOVEMBER-DECEMBER 2002WOENSDAG 8 NOVEMBER - 20.30uZANGSTONDEKLEINBIVELENIn het prachtige kader van Taverne Klein Bivelen wordteen zangstonde gehouden, die in het teken staat van hetLambrecht Lambrechtsjaar.Het repertoire bestaat uit oude Vlaamse volksliederen eneen tiental liederen van Lambrecht Lambrechts. Hetgeheel wordt ondersteund door een combo en tot slotzal het publiek vergast worden op een volks optredenmet liederen van Brel tot Verminnen met WillyAppermont (piano) en Edwin Paques (zang).Gratis toegang.VRIJDAG 13 DECEMBER - 20.15uAPPROVED - VOICEMALEDe groep die enkele jaren geleden nog onder de naam‘Kamer 11’ door het leven ging, groeide uit tot een nationaalen internationaal gewaardeerd collectief met eigentijdsebewerkingen van bekende hits uit de jaren tachtigen negentig.Deze zes heren bouwden een stevige live-reputatie op,gekruid met een gezonde dosis humor en een vleugjenostalgie. Hun présence is speels en expressief, luchtig,warm en impulsief.Voice Male: Jean-Pierre Bodson, Jo Annemans, JanCoesemans, Jan Bervoets, Jan Vannot en Harald VanBeeck.Productie: Roel BervoetsPrijs: € 10 - reducties € 9WOENSDAG 27 NOVEMBER - 14uNIET BANG ZIJN - MIEL COOLSSENIORENNAMIDDAGGezellige namiddag met een optreden van troubadourMiel Cools. Hij brengt liedjes en conférences over dingendie ons iedere dag bezighouden.Verplicht in te schrijven via de bondenof op het secr. van Ter KommenPrijs: € 2,50WOENSDAG 18 DECEMBER - 20uHOESELT VERTELT - CAUSERIE-AVOND IN ‘HET BORGERHOF’TE ALT-HOESELTTijdens deze ‘vertelavond’, in samenwerking met deHoeseltse Geschiedkundige Studiegroep, neemt historicusPiet Thoelen je mee naar het gewone dagelijkse levenin Hoeselt, einde 19de eeuw. Het geheel wordt muzikaalomkaderd door enkele solisten van de KoninklijkeHarmonie St. Lambertus van Alt-Hoeselt.Ter afsluiting van de avond wordt de aanwezigen eentypisch Hoeseltse ‘sudderpot’ aangeboden.Prijs: € 10 (sudderpotje inbegrepen)15


Sociaal MaatschappelijkVaria16Nederlandsvoor anderstaligenHet volwassenonderwijs van het BIS,Begeleid Individueel Studeren, ontwikkeldeeen cursus afstandsonderwijs‘Nederlands voor Anderstaligen’.Een informatiebrochure hierover kan jeverkrijgen in het gemeentehuis.Open schoolvoor volwassenenZuid-LimburgNieuw adres:Ursulinenstraat 7 te 3800 Sint-TruidenTel. 011 69 10 69 – Fax 011 69 44 64E-mail:openschool.vbezuidlimburg@pandora.beVormingscursus‘bewegen bij ouderenanders bekeken’Wetenschappelijk onderzoek toont aandat ongeveer 50 % van de totale bevolkingonvoldoende beweegt om een positiefeffect te hebben op de gezondheidHet Sportcentrum Dommelhof start ismmet de Limburgse Preventieve Gezondheidsraad,een vormingscursus“Bewegen bij ouderen andersbekeken”.De cursus is bedoeld voor preventieambtenaren,sportfunctionarissen, verantwoordelijkensport en beweging bijouderen, verantwoordelijken vanouderverenigingen of van lokale dienstencentra,professionele en niet professionelehulpverleners.Kortom iedereen die meer wil wetenover de invloed van beweging op degezondheid of over de wijze waaropmensen kunnen gemotiveerd wordenmeer te bewegen.Meer informatie over de vormingsreeks:Mevr. Carine Alders,Provinciaal Sportcentrum Dommelhof,tel.: 011 80 50 80, fax 011 80 50 81of e-mail: calders@limburg.beOmgaan met dementie - CM-LimburgInformatie en gespreksgroep voor familieleden van demente bejaarden.De dienst Maatschappelijk werk van CMLimburg organiseert in Hoeselt de gesprekseninformatiegroep ‘Omgaan met dementie’voor familieleden van demente bejaardenvoor de regio Hoeselt en omstreken.Dit gebeurt ism Ziekenzorg, KBG, Wit GeleKruis, Familiehulp, Landelijke Thuiszorg, Isis,de Zorgbemiddelaar en het DienstencentrumOCMW.De bedoeling van deze bijeenkomsten isinzicht verwerven in het verschijnseldementie, als aandoening die het geestelijkvermogen aantast en de gevolgen ervanvoor familieleden. Daar de deelnemers metgelijkaardige vragen en situaties geconfronteerdworden, is het gemakkelijker om daaroverte praten en elkaar te ondersteunen.Echte vakantie voor kankerpatiënten,het kan !Eens volledig ontspannen in een andereomgeving, een paar dagen niets hoeven tedoen en alle zorgen even kunnen vergeten?Het is niet evident voor kankerpatiënten.Voor deze mensen, die op het traditionelevakantieaanbod niet kunnen of niet durveningaan, organiseert de Vlaamse Liga tegenKanker (VLK) elk jaar een vakantieweek.Wanneer: van maandag 13 januari 2003tot vrijdag 17 januari 2003Waar: Vakantiecentrum Ter Duinenin NieuwpoortVoor wie: Alle kankerpatiënten die inLimburg wonen. Elke patiënt mageen begeleider meebrengen. Hetaantal plaatsen is beperkt.Prijs: (vol pension - alles inbegrepen)De prijs is afhankelijk van hetnetto gezinsinkomen en varieerttussen de 42 euro en 157 europer persoon.Bijzondere accommodatie:* medische en verpleegkundige zorgen -kinesitherapie* rolstoelen - dieetVoor meer informatie kan u zich wenden totmevrouw Sandra Bortels, coördinatorVlaamse Liga tegen Kanker, Afdeling Limburg,op het nummer 011 23 08 62.De reeks bestaat uit 8 samenkomsten,om de 14 dagen, ’s namiddags van13.30 tot 16.00 uur in het Dienstencentrumte Hoeselt. De start is voorzienop 20 november 2002. Inschrijven voor 8november. Deelnameprijs is 10 euro.Voor meer informatie en inschrijvingen kanu terecht bij:• Pierre Jamaer, CM kantoor,Dorpsstraat 31, tel. 089 41 22 86• Maatschappelijk Werk CM• Dienstencentrum OCMW• Ziekenzorg Hoeselt• Magda Mertens, groepswerk DienstMaatschappelijk Werk CM, PrinsBisschopssingel 75, 3500 Hasselt,tel. 011 28 03 65.Zonevreemde woningen enkel nog regulariseerbaartot 31 januari 2003 !Als u eigenaar bent van een zonevreemdewoning, doet u er goed aan dit artikel telezen.En als deze woning zonder geldige vergunningwerd verbouwd, herbouwd of uitgebreid, dientu de eerstvolgende maanden een initiatief tenemen om deze werken re regulariseren.Wat is een zonevreemde woning ?Van het gewestplan heeft u wellicht algehoord en het mogelijk ook al gezien. Opdat plan zijn destijds (1977) zones aangeduidmet verschillende bestemmingen: wonen,landbouw, industrie, natuur, enz. In principekan gebouwd worden in de woonzone.Een landbouwer mag ook in de landbouwzonewonen, op een ambachtelijke zonemag bij Kleine en MiddelgroteOndernemingen (KMO’S) ook een(conciërge)woning, ...Als een gebouw gelegen is in een zone waarhet echt niet thuis hoort, wordt het‘zonevreemd’ genoemd.Bijvoorbeeld: eenkasteel in een natuurgebied, een woning(zonder boerderij) in een landbouwzone.Doe mee aan de “WEEK VAN DE AMATEURSKUNSTEN”!(WAK) Van vrijdag 25 april tot en met zondag 4 mei 2003 in heel VlaanderenVraag een deelnameformulier aan bij hetVCA, Veeweydestraat 24-26 te 1070 Brussel,tel. 02 555 06 00, fax 02 555 06 10, e-mail:info@vca.be. Stuur dit uiterlijk op 24januari 2003 terug naar het VCAVeldloopwedstrijdZondag 3 november - Kazerne Brandweer, KerkstraatVoor brandweermannen en allen die vanlopen hun passie maakteni.k.v. ‘Het Limburgs veldloopkampioenschapvoor brandweermannen”De wedstrijd gaat door in een prachtig parkmet panoramisch zicht.Inschrijving vanaf 13 uurPrijs: 1,50 euro/per persoonIs mijn zonevreemde woning een probleemwoning?‘Zonevreemd’ betekent niet ‘illegaal’ of‘onwettig’. Meestal bestonden deze woningenal vóór het gewestplan (1977) en een aantalook al vóór de wet op stedenbouw (1962).Illegale woningen zijn gebouwd zonderbouwvergunning. De meeste zonevreemdewoningen zijn evenwel volledig wettelijk –legaal – tot stand gekomen.Voor goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingengelden deze regels van zonevreemdheidniet.De eigenaars kunnen bouwen, verbouwenen herbouwen, zolang ze maar de verkavelingsvoorschriftennaleven. De meestezonevreemde woningen zijn dus geen probleemwoningen.Hoeveel tijd heb ik nog om een regularisatieaan te vragen ?Voor de aanvraag van de regularisatie van eenzonevreemde woning hebt u nog tijd tot enmet 31 januari 2003. Daarna vervalt dezeéénmalige mogelijkheid tot regularisatie.Hou er echter rekening mee dat voor sommigeaanvragen de medewerking van eenarchitect noodzakelijk is.Waar kan ik meer informatie inwinnen?Voor meer info kunt u zich wenden tot dedienst R.O.P. op het gemeentehuis.Heb je nog vragen of wens je een folder?Bel naar projectcoördinator Nicky Budtsop het VCA–nummer 02 555 06 00 of e-mailnicky.budts@vca.beWedstrijden: (start en aankomst brandweerkazerne)14.30 uur Senioren A (tot 30 jaar) 6 km15.00 uur Senioren B (30 t/m 39 jaar) 6 km15.30 uur Veteranen (40 t/m 49 jaar) 4 km16.00 uur Supers Veteranen (+ 50 jaar) 3 kmPrijsuitreiking in de brandweerkazerne om 17.00 u.Welkom aan alle sportievelingen!!!!Herfstconcert‘MultiCulti’in het C.C. Ter Kommenop zaterdag 26 oktober om 20.30 uNaar aloude gewoonte brengt kleurrijkAveland ook dit jaar een HERFSTCONCERTO.l.v. dirigent Peter Noten trekken de ledenvan Aveland met u op internationale tour.Het wordt beslist een interessante enafwisselende avond vol muziekspektakel,want zoals de titel ‘MultiCulti’ laat vermoeden,is er letterlijk voor ieder wat wils.M.m.v. pianist Willy Appermonten als special guests een slagwerkensembleen salsa- en latino dansers.Wilt u er graag bij zijn?Reserveer dan vlug bij Victor Crommen,Kasteelstraat 11, tel. 089 51 43 86(werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur),e-mail: aveland@skynet.be.De prijs voor een toegangskaartje bedraagt10 € (8 € voor kinderen tot 12 jaar).Muzikale avondZaterdag 2 november om 20.15 uur.CC Ter KommenM.m.v. Zangkoor CrescendoShowgroep Addicted van het ballet vande GezinsbondKinder- en jeugdkoor van deDemerklokjesDrumband en harmonieorkest van deK.H. St.-Lambertus, Alt-HoeseltInkom: € 5Alle muziekliefhebbers zijn vanharte welkom.Veldrit in Hoeseltzondag 8 decemberInrichters Supportersclub Joris WijnenStart om 10 uur met AspirantenGevolgd doorMiniemen - Nieuwelingen - JunioresMastersEinde omstreeks 16.30 uurKom supporteren !!17


MilieuMilieu18Ophaling snoeihoutOp 25 april 2002 werd het retributiereglementinzake de ophaling van vuilnisaangepast.Het snoeihout dat huis-aan-huis opgehaaldwordt, dient voortaan voorzien teworden van een sticker van 3,00 EUR.Hiervoor dient u geen nieuwe stickers tekopen maar gebruikt u dezelfde stickervoor de ophaling van grofvuil.Snoeihout mag enkel samengebondenper bundel aangeboden worden.Per bundel of per stuk grof huisvuil of perbundel snoeihout tot maximaal 25 kgmoet één sticker aangebracht worden. Perbegonnen schijf overgewicht van 25 kg iseen bijkomende sticker vereist. Bovendienmag het stuk grof vuil of de bundel deinhoud van 1m 3 niet overschrijden.Indien u het snoeihout naar hetgemeentelijk containerpark wenstte brengen dan kan dit ook. De hoeveelheidsnoeihout niet groter dan dekofferinhoud van een personenwagenis gratis. Voor de inhoud vaneen aanhangwagen of een bestelwagenbetaalt u 6,00 EUR en 12,00EUR voor een hoeveelheid vergelijkbaarmet de inhoud van eenlichte vrachtwagen of dubbel-asaanhangwagen. Hoeveelheden vanaf4 m 2 worden geweigerd.Het snoeihout mag een stamdiameterhebben van maximum 15 cm en eventuelewortels dienen te worden afgezaagd.Wist u dat...heel wat Vlamingen zelf hun afval verbranden?Dit is nochtans verboden. Destoffen die vrij komen zijn erg schadelijkvoor het milieu en voor de gezondheid.Bovendien worden de buren opgezadeldmet ernstige geur- en rookhinder.25% van de uitstoot van dioxinesin ons leefmilieu is afkomstigvan het illegaal verbranden vanafvalstoffen in open lucht.Openbaar onderzoek ontwerpafbakening vanhet Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), 1ste faseNa een uitgebreid vooronderzoek en na ruimoverleg stelde de Vlaamse regering de ontwerpkaartenvoor de eerste fase van hetVlaams Ecologisch Netwerk (VEN) voorlopigvast. Bij de milieudienst liggen de afbakeningsplannenvan het Vlaams Ecologisch Netwerk terinzage van het publiek gedurende de periodevan maandag 23 september 2002 tot enmet donderdag 21 november 2002.Iedereen kan bezwaren, opmerkingen en adviezenformuleren.Het dossier omvat de volgende documenten:• een formele kaart: één exemplaar in kleuren met het gewestplan op de achtergrond• een informatieve kaart: dit is een formelekaart met hetzelfde ontwerp van afbakeningsplanmaar zwart-wit en met een topografischekaart op de achtergrond. Op dezewijze komt het ontwerp afbakeningsplannog beter tot uiting.• gebiedsfiches: deze geven de beschrijvingenvan de deelgebieden (telkens aangegevenmet een eigen code op de fiche en de kaart)per afbakeningsplanWat is het Vlaams Ecologisch Netwerk ?Het VEN is een selectie van bestaande waardevolleen gevoelige natuurgebieden. Het streefdoelis zoveel mogelijk grote aaneengeslotengehelen natuur te vormen. Het VEN heeftvoornamelijk tot doel natuur in Vlaanderenbeter te beschermen, te herstellen en te ontwikkelen.Eigenaars en gebruikers van denatuurgebieden in het VEN krijgen daarom bijkomendemiddelen en mogelijkheden.Dioxines zijn zeer toxisch en ontstaan bijverbrandingsprocessen waar chloorverbindingenaanwezig zijn. Zoals plasticafval,PVC-flessen, bewerkt hout (geverfdhout, vernist hout, verlijmde spaanderplaten,vezelplaten, multiplexplaten verhardof bedekt met PVC, hout metbrandvertragende middelen,.).Zelfs bij verbranding van snoeihout enbladeren komen dioxines, stof en PAK’svrijMeer weten over het VEN ?Een algemene en 4 doelgroepgerichtebrochures (landbouwers, eigenaars, recreantenen bosbeheerders) geven meer informatieover het VEN. De brochures kan u aanvragenvia de Vlaamse Infolijn op het nummer0800 3 02 01. De algemene brochure ligt ookbij de gemeentelijke milieudienst en in de bibliotheek.Er wordt een provinciale infomarkt georganiseerdwaarbij de Vlaamse ambtenaren antwoordgeven op al uw vragen over het VEN, dekaarten, de gevolgen, de vergoedingen, ...Voor de provincie Limburg is dit op 11 en12 oktober 2002 in de Grenslandhallenvan Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel70. De eerste dag kan u er terecht van14 tot 21 uur. De tweede dag bent u welkomvan 10 tot 20 uur.Alle informatie over het VEN vindt u ook terugop de website www.ven-ivon.be.Hoe een bezwaarschrift indienen ?Bezwaren over de ontwerpkaarten geeft u tenlaatste tegen 21 november 2002 af op hetgemeentehuis van de gemeente waar het VENgebiedligt of op de kantoren van de MiNa-Raad (tegen ontvangstbewijs). U kan uw ookbezwaar aangetekend versturen naar: MiNa-Raad, Kliniekstraat 25, 4de verdieping, 1070Brussel. Voor het indienen van een bezwaar kanu gebruik maken van een voorgedrukt invulformulier.U vindt het terug in de algemene informatiebrochure,bij de gemeentelijke milieudienstof op de provinciale infomarkten.(PAK’s staat voor polycyclische aromatischekoolwaterstoffen).PAK’s en dioxines worden opgestapeld inhet menselijk lichaam en veroorzakenkanker, verstoring in het afweersysteem,effect op hormonen,... . Fijn stof kunnenluchtwegeninfecties veroorzaken enastma verergeren.De boetes bij overtredingen kunnenoplopen tot 2500 euro.Milieuzorg op school (MOS)Op 9 januari 2002 heeft het gemeentebestuurvan Hoeselt zich geëngageerd om mee te werkenaan het project Milieuzorg Op School.Dit project is een initiatief van het VlaamsGewest in samenwerking met de 5 Vlaamseprovincies, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,de departementen Leefmilieu en Infrastructuurén Onderwijs en de onderwijsnetten.Vanaf oktober 2002 verandert KringloopcentrumOKAZI van naam en wordt voortaanKringwinkel OKAZI. Tijdens de “Dagvan de Kringloopwinkel” zetten verschillendekringloopwinkels hun beste beentje voor enorganiseren ze allerhande leuke activiteiten.De Kringwinkel OKAZI is gelegen langs deSint-Truidersteenweg 150 te Hasselt.Tijdens de weekdagen zijn ze open van 10utot 17u, op donderdag tot 20u en op zaterdagvan 12u tot 17u.U kunt OKAZI ook telefonisch bereiken ophet nummer 011-27 35 75.Het MOS is een educatief milieuproject metals fundamentele doelstelling het leefmilieu inde eigen gemeente beter te leren kennen. Erworden acties ondernomen in het kader vanmilieuzorg en duurzaamheid met kinderen inde hoofdrol.De scholen krijgen van het gemeentebestuur,indien ze dit wensen, een compostvat om dekinderen te leren composteren.Het opstarten van een compostvat in de scholenzal gebeuren door de compostmeesters.Ondertussen hebben de 4 basisscholen en desecundaire school, gelegen op het grondgebiedvan Hoeselt zich geëngageerd om mee tewerken rond MOS.Foto: schepen, député en duurzaamheidsambtenaarsamen met de directie van de scholen.26 oktober 2002: dag van de KringloopwinkelSchapenbegrazingsproject Econet Stad Bilzen -Gemeente Hoeselt: PARKEERWEIDEN GEZOCHT !!!In de loop van het jaar 2003 zullen er in Hoeselten Bilzen weer schaapjes lopen langs de bermen.Dankzij Econet werd dit project opgestart.De begrazing via schapen houdt in dat denatuurterreinen, oeverhoeken, wegbermen enterreinen van derden regelmatig onderhoudenworden. Zij kunnen al grazend van het ene naarhet andere terrein gaan.'s Avonds en 's nachts zullen deze schapen opgevangenworden in zogenaamde parkeerweidenzodat de herders naar huis kunnen.Verspreid in het begrazingsgebied moeten wedus op zoek gaan naar parkeerweiden.De kudde doet een afstand van 5 km per dag,vandaar dat er in de deelgemeenten parkeerweidesmoeten ingericht worden van minimum20 are.Mensen die een weide van minimum 20 aregroot achter hun woning hebben, kunnen zichkandidaat stellen om hun weide als parkeerweidete laten erkennen in dit project.Kandidaten kunnen bellen naar milieudienst ophet nummer 089 51 03 37 of het nummer089 51 03 16 of eens binnenspringen bij demilieudienst tijdens de openingsuren. Ook voorvragen of meer info bent u altijd welkom.Injectienaalden: vanaf1 september bij hetklein gevaarlijk afvalBinnenkort worden de insuline-injectiespuiten,pennaalden en bloedlancettenaan de lijst van het KGA toegevoegd. Demedische sector en de OVAM wenstenniet langer op de herziening van VLAREAte wachten om tot actie over te gaan. Hetis immers geen pretje voor de werklui omzich bij de afvalinzameling aan naalden teprikken en zo gezondheidsrisico's telopen of te vrezen. Aan de gemeentenwerd daarom gevraagd om vanaf 1 septemberinjectienaalden bij het KGA in tezamelen. Vandaar dat vanaf 1 september2002 insuline-injectiespuiten,pennaalden en bloedlancettenvia speciale naaldcontainersnaar het containerpark kunnengebracht worden. Naaldcontainerszullen te koop aangeboden worden bij deapothekers, de medische speciaalzaak ofde Vlaamse Diabetes Vereniging.Patiënten die naalden aankopen zullenvan de apotheker een informatieve folderontvangen. Met een volle naaldcontainerkan met niet terecht bij de apotheker.Voor alle duidelijkheid: men is niet verplichtom de naaldcontainer aante kopen.19


JeugdInformatief20activiteitenkalenderJEUGDHUIS XWoe. 30/10:Zon. 10/11:Zat. 16/11:Zat. 23/11:Vrij. 13/12:Vrij. 20/12:Di. 31/12:workshop didgeridoo(namiddag)LAN-partyGreen Smarties Fest:Metal-optredensDrumm ’n Bass avondbus Night of The PromsKerstfuifOudejaarsfuifStravaganzaJeugdhuizen openen een blikjongerencultuur!In Limburg zijn er een 70-tal jeugdhuizen.Vooral de laatste vijf jaar is er een opmerkelijkestijging van het aantal jeugdhuizen inLimburg. De Provinciale Jeugddienst heeftaltijd veelvuldig samengewerkt met dejeugdhuizen (Limbomania, Stormdagen,...).In het najaar 2002 en voorjaar 2003 vindtde Provinciale Jeugddienst het dan ookhoog tijd om al deze jeugdhuizen in dekijker te plaatsen.Elk weekend komt er één gemeente aanbod waar één of verschillende jeugdhuizenal dan niet gezamelijke activiteiten oppoten zetten.Op 3 mei is Hoeselt aan de beurt. Watstaat er te gebeuren??? Dat komt iedereennog wel te weten!!!Gegevens jeugddienst:Europalaan 4 (in jeugdhuis) - 3730 Hoeselt089 50 12 00jeugddienst.hoeselt@pandora.bekantooruren: elke werkdagvan 08u-12u en 12u30-16u30Jeugdraad: laat je bijtenIn oktober begint het nieuwe werkjaar van deHoeseltse jeugdraad.Dit is het Hoeseltse adviesorgaan betreffendejeugdaangelegenheden.In de jeugdraad zijn alle Hoeseltse jeugdverenigingenvertegenwoordigd en een aantalongebonden jongeren.Maandelijks bespreken zij problematieken,werken zij adviezen uit en enkele malen perjaar worden er ook activiteiten georganiseerd(skatehappening, uitstap...)De Kunstbende weet niet van ophouden.Voor deze vierde editie gaan ze weer terug opzoek naar kunstzinnig talent in Limburg die zijnof haar kunsten wil komen tonen in één ofmeerdere Kunstbende-disciplines.Gedichten over konijnen met pruimen, video’sover het leven zoals het was, een fanfarebewerkingvan AC/DC’s ‘Highway to Hell’, dansen opde tonen van olievatenpercussie, een performancemet het ondergoed van de buren of een collagevan afgedankte televisietoestellen, alles kan.De vakantie is weervoorbijgevlogen...De speelpleinwerking en ookPlezantival zitten er weer op.Iedereen die er is geweest zalwaarschijnlijk vele leukemomenten hebben beleefdzoals onderstaande foto’sook bewijzen.Indien er ongebonden jongeren (niet aangeslotenbij een jeugdvereniging) vanaf 16 jaargeïnteresseerd zijn om deel uit te maken vande jeugdraad kunnen ze contact opnemenmet de jeugddienst.Kunstbende vliegt er voor de vierde keer in.De inschrijfformulieren zijn op komst en kan jeaanvragen op de jeugddienst.De Limburgse voorronde vindt plaats op zaterdag1 maart 2003 in het Cultureel Centrum teHasselt. De finale op donderdag 1 mei in DeSingel te Antwerpen.Je leest best eens het wedstrijdreglement opwww.kunstbende.comWil je even piepen wat er de vorige drie editiesallemaal gebeurde, surf dan naar www.limburg.be/jeugd/kunstbende.Een blad om u te dienen... Kerk en LevenInformatief, mensen nabij, in Gods dienst Parochieraad federatie HoeseltWat vindt u elke week in uw parochiebladkerk en leven?✓ berichten uit uw eigen kerkdorp en vereniging✓ nieuws uit uw parochie of de parochiefederatie✓ een handig overzicht van de H. Missen.✓ inspirerend kerknieuws uit uw bisdom✓ pittig commentaar bij de actualiteit✓ boeiende gesprekken met boeiendemensen✓ exclusieve reportages uit binnen- en buitenland✓ pakkend gebed van de week✓ frisse portretten van bekende én onbekendeVlamingen✓ uniek aanbod van boeken, cd’s, video’sen dvd’s.✓ een prettige kinderbladzijde✓ en nog veel meer...* Bent u nog niet geabonneerd, schrijf dannu 17 euro over op rekeningEindejaarsbrochure LEAGeïnteresseerde handelaars kunnen adverterenin de luxe-brochure voor de eindejaarsperiode,uitgegeven door de LokaleEconomie Adviesraad ism de gemeente.Stookolie: een antwoord op al uw vragenVoor vragen omtrent rationeel energiegebruiken om op de hoogte te blijven van de laatstenieuwe technologieën en evoluties kan uterecht bij INFOMAZOUT VZW.Bij deze complete telefoondienst kan u terechtmet vragen over stookoliereservoirs, nieuw of745-0066452-76 van Kerk en Leven parochiebladHoeselt en u ontvangt uw parochiebladwekelijks vanaf 8 januari 2003.* Bent u reeds geabonneerd, vernieuw danuw abonnement via de plaatselijke ijveraarvan uw straat of buurt, of gebruik het overschrijvingsformulierdat u ontvangt in de brievenbus.* Wenst u uw zoon of dochter, hier of elderseen parochieblad cadeau te doen, neem contactmet uw pastoor of diaken:✓ Marcel Rouffa, Kerkstraat 11,tel. 089 41 16 80✓ Godfried Damen, Nederstraat 20,tel. 089 41 10 21✓ Bert Simons, Papenbergstraat 1,tel. 012 39 13 93✓ Jos Roosen-Palmans, Trulstraat 31,tel. 012 23 92 64✓ Hubert Lenaers-Nijs, Tongerse stwg. 136,tel. 012 23 70 88Graag reactie vóór 5 november. U kan hiervoorcontact opnemen met de voorzitterErik Vandeweyer, Hoogstraat 21 te Hoeselt,tel. 089 41 67 54.bestaand, voor een lijst van erkende technici ofinstallateurs, over rationeel energieverbruik,over verwarmen met mazout of zelfs voor eengratis, persoonlijke energieberekening.Bel naar: 078 15 21 50 of mail naar info@onfomazout.beROB (Rustig Op de Baan)De ROB (Rustig op de Baan) campagne vanminister Dua is een sensibiliseringscampagneen stickeractie voor VEILIGER enMILIEUVRIENDELIJk rijgedrag.Peter van het project is ROB Vanoudenhove.Haal er eentje in het gemeentehuis (tijdensde openingsuren).Provincialeinfobrochure‘WEGWIJS IN DELOKALE ECONOMIE’Het provinciebestuur wijst Limburgseondernemers de weg in het doolhof vaninstanties en procedures.In de Wegsijs staat basisinfo over de administratieveformaliteiten om als zelfstandigevan start te gaan..., of om bepaaldeactiviteiten uit te oefenen, een aantal nuttigeadressen, een overzicht van de dienstenorganisatiesdie ondernemers kunnenbegeleiden, ...Een gratis brochure kan je bekomen inhet gemeentehuis of bij het Provinciebestuur,tel. 011 23 74 24, fax 011 23 74 10,e-mail: LokaleEconomie@limburg.be.Tentoonstelling‘hout als duurzameen hernieuwbaregrondstof’van 6 oktober tot 29 november in hetProvinciaal Domein Nieuwenhoven.De tentoonstelling is bijzonder geschiktvoor kinderen van de 1ste en 2de graadvan het basisonderwijs. Openingsuren:maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17 uur.21


Toerisme en recreatieIn de bloemetjesProef eenHaspengouws streekgerechten win een mand met overheerlijkeHaspengouwse streekproductenBezoek daarom één van de horecapartners(deelnemende zaken vind je terug inde Horecagids die je kan komen afhelenin het gemeentehuis) en degusteer er eenHaspengouwse streekspecialiteit of eenstreekgerecht. Je krijgt dan van de patroneen zelfklevertje dat je op het bonnetjevan de culinaire folder aanbrengt.Deponeer deze bon in de urne en wieweet, ben jij één van de gelukkigen!!!Je wordt schriftelijk verwittigd waar enwanneer je je streekkorf kan afhalen.De uitslag van de maandelijkse trekkingvind je op de website www.culinairhaspengouw.be.LIMBURG EN LIMBURGDe gids die hoogtepunten uit heden enverleden van beide Limburgen belicht.Bijdehand en niet van gisteren.Af te halen in het gemeentehuis.KALENDER - KALENDER - KALENDER - KALENDERNOVEMBERma 04-11zo 10-11zo 10-11zo 10-11zo 10-11ma 11-11woe 13-11DECEMBERCreaclub – Ziekenzorg CMkermis Alt-Hoeseltkermis St.-Huibrechts-Hernkermis SchalkhovenNatuurexcursie Wijngaardbosdoor Natura Limburg (011 27 27 74) van 14-17 uur – Parking Kluis VrijhernKiennamiddag ingericht door GSVT – Rolstoeldansenin zaal Nederheem, Nederstraat om 14 uur.Studiebezoek – Tehuis voor nazorg – Ziekenzorg CMma 02-12 Creaclub Ziekenzorg CMdi 03-12 Ziekenzorg vergaderingvrij 14, ma 17 en di 18-12SCHOOLSPORT Initiatielessen karate tijdens de lesurenVoor alle leerlingen van 5° en 6° leerjaar - sporthal Ter Kommenma 23-12 Kerstfeest Crea-clubvrij 27-12 Kerstfeest ZiekenzorgHoera, weer nieuwe themaroutes van Toerisme Limburg!* ‘Toeren langs Boeren’Deze fietstocht van 36 km garandeert u een aangename,ontspannende en bovendien leerrijkedaguitstap. De tocht leidt u doorheen de meestpittoreske plekjes van Haspengouw langs 11 landbouwbedrijvenwaarvan drie bedrijven de mogelijkheidbieden een bedrijfsbezoek in te lassen.‘Toeren langs Boeren’ is te verkrijgen in hetgemeentehuis. Voor bedrijfsbezoeken, huur vanfietsen: VVV-kantoor van Borgloon, Stadhuis,Markt, 3840 Borgloon, tel. 012 67 36 53.* Levenslijn – Kinderfonds fietsrouteDe route kadert in het jaarthema van Levenslijn:verkeersveiligheid. De fietsroute sluit aan bij deleefwereld en interesses van kinderen van 6 tot 13jaar. Uit de fietslussen is gekozen voor een fietslusin de omgeving van Bocholt in Noord-Limburg.Er is een 'kleine' en een 'grote' Levenslijn -Kinderfondsfietsroute. Beide kan je starten vanuithet centrum van Bocholt, waar zich hetBrouwerijmuseum bevindt. De unieke collectievan de familiebrouwerij Martens is de grootstevan Europa. De jongsten kunnen er een kinderrondleidingvolgen. De themakaart van deLevenslijn – Kinderfondsfietsroute kost 1,50 euro.De volledige opbrengst (90 cent per brochure)gaat naar de Levenslijn-actie.Info- Toerisme Limburg, Willekensmolenstraat 140 in3500 Hasselt, tel. 011 23 74 50, fax 011 23 74 66,e-mail info@toerismelimburg.be of surf naarwww.fietsjaar2002.be en www.toerismelimburg.be- Toerisme Bocholt, Gemeentehuis, Dorpsstraat16 in 3950 Bocholt, tel. 089 46 04 94, fax 08946 67 90, e-mail toerisme@bocholt.be of surfnaar www.bocholt.beGOUD VOOR SLECHTEN-VAN ROOY Lambert en Agatha03-09-1952 - 03-09-2002Radio 2 zomertoer in HoeseltEddy Vandecaetsbeek leidde de groep, 99ingeschrevenen, langs de mooiste plekjes vanHoeselt en natuurgids Valentin Wijnen wistmet zijn deskundige uitleg de mensen teboeien aan de exclusieve natuurelementendie Hoeselt rijk is.GOUD VOOR VANDEBROEK-THIJSEN Martin en Marie04-10-1952 - 04-10-2002OpenMonumentendagTer gelegenheid van de OpenMonumentendag bezochten op zondagnamiddag9 september meer dan 200cultuurminnaars het prachtige park vande Zusters van Voorzienigheid met deoude Bethaniatoren.De voorzitter van de HoeseltseGeschiedkundige Studiegroep, PietThoelen, ontleedde op een deskundigeen amusante wijze de inscripties op detoren. Christiane Jacobs wist de mensente boeien aan ‘de Mot’ en natuurgidsValentin Wijnen loodste de bezoekerslangs de meest zeldzame bomen van hetpark.22Wandelen met wandelclub ‘de Doorntrippers’zo 10-11 Mont-Rigi, Ardennen – 18 km - Vertrek Parking Post om 9 uurzo 17-11 Henis – 9 kmzo 24-11 Beverst, Schoonbeek – 9 kmzo 1-12 Gellik, Crieckaert – 9 kmzo 08-12 Meeuwen – 9 kmzo 15-12 van Zussen naar Kanne – 10 kmzo 22-12 per trein naar Hasselt of Diest voor een stadswandelingVertrek aan het station te Bilzen om 9 uurza 28-12 Avondwandeling naar de Kluis te Vrijhern, bezoek kerststallenVertrek aan de Kluis om 19 uur.zo 29-12 Zutendaal – 9 kmVertrekwandelingen:Parking Postom 13.30 uurtenzij andersvermeld.Radio 2 startte op 1 juli haar zomertoer in hetNoorden van de provincie.Op woensdag 21 augustus arriveerde degroep fietsers vanuit Tongeren, druipend nat,in onze gemeente. De Tongerse burgemeesteroverhandigde meteen de fiets aanschepen Serge Voncken om ’s anderendaagsrichting Bilzen te rijden.Wij Hoeselaren hadden een betere afspraakmet de weergoden en konden donderdagmorgenonder de beste weersomstandighedenbeginnen aan de 30 km lange fietstochtnaar Bilzen.23


Het weten waard24telefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische Wegendienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10PWA 089 51 48 69loket VDAB 089 51 10 28Bibliotheek 089 41 38 46E-mail gemeentehuissecretarisgerome.parthoens@hoeselt.bedienstensecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.berop@hoeselt.beinf@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.beburgerlijke.stand@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.betechnische en groendienst:achasseur@belgacom.netjeugddienst: jeugddienst.hoeselt@pandora.becultuurdienst: info@terkommen.besportdienst: sportdienst.hoeselt@pandora..bebibliotheek: hoeselt@bibliotheek.bepolitie: politie@hoeselt.beOCMW: info@ocmwhoeselt.beALARMNUMMERBRANDWEER 100BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00Zitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINen raadslid Michel VANROY:VRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurIROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Josiane CAPROENSVRIJDAG van 17 tot 18 uurIROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: josiane.caproens@hoeselt.beSchepen Serge VONCKENMAANDAG van 17 tot 18 UURkabinet van de burgemeester, 1ste verdiepinge-mail: serge.voncken@hoeselt.beVoorzitter OCMW Gert HELLINXSTEEDS BEREIKBAARGSM: 0495 225 445e-mail: gert@hellinx.comSluitingsdagengemeentehuisvrijdag 01-11:maandag 11-11:Vrijdag 15-11:Woensdag 25-12:VuilnisdienstPAPIEROPHALINGwoensdag 13 novemberwoensdag 11 decemberOPHALING SNOEIHOUTwoensdag 20 novemberAllerheiligenWapenstilstandFeest van de DynastieKerstmisVOLGENDE GEMEENTEBERICHTENDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half december.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan: het college van burgemeesteren schepenen vóór vrijdag 20 november 2002. Gelieve er rekening mee te houden datde culturele- en sportactivieiten gebundeld worden bij de cultuur- en sportdienst.OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-17.00dinsdag - 16.00-19.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00 -POLITIE gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00BIBLIOTHEEK gewone uurregelingmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKwinterregeling (oktober t.e.m. maart)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15Donderdag 26-12: 2de kerstdag Het containerparkis geslotenop de volgende dagen:1 november Allerheiligen2 november Allerzielen11 november Wapenstilstand15 november Feest van de Dynastie

More magazines by this user
Similar magazines