10.07.2015 Views

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Als u uw zaken snel wilt regelen,staat Mark Nijkamp <strong>voor</strong> u klaar.Dat is ons idee <strong>voor</strong> <strong>Salland</strong>.Als ondernemer leidt u een druk bestaan. Moet u direct kunnen handelen. Bij Rabobank <strong>Salland</strong> vinden we <strong>het</strong> vanzelfsprekenddat u snel een beroep kunt doen op uw bank. Daarom hebben we nu één centraal telefoonnummer <strong>voor</strong> alle vragen waar usnel een antwoord op wilt. Korte lijnen en meteen antwoord van onze deskundige adviseurs via (0572) 33 85 00.Voor complexere vragen of een persoonlijk adviesgesprek staat uw accountmanager natuurlijk <strong>voor</strong> u klaar. Voor uw particulierevragen belt u (0572) 33 88 88, ma t/m vr 08.00 - 20.00 uur en za 09.00 - 17.00 uur.Ma t/m vr:08.00 - 18.00Eén nummer <strong>voor</strong> al uwzakelijke vragen: (0572) 33 85 00.Rabobank. Een bank met ideeën.www.salland.rabobank.nlbedrijven@salland.rabobank.nl2


No. 3, SEPTEMBER 2010ZESdE jaaRgaNgvan den Bergh van Bergh in bedrijfInhoudsopgave5791011131517182122232526272829313335353738Bergh in bedrijf adviseert en coacht bedrijfsleven en overheidThuis komen bij Tulip Inn RaalteDe naar buiten filosofie van Benthem Gratama AdvocatenColumn Guts: Geurbeleving omzetverhogend...?Procee & Oors: Aansprakelijkheid bij rechtspersonenDalfser Wethouder Agricola focust zich liever op economischekansenTaveerne Tivoli laat zich graag verrassen en uitdagenNegen bedrijven openen hun deuren <strong>voor</strong>Techniekdag Onderwijs <strong>Salland</strong>Spetterende editie ROJA-verkiezing Stöppelhaene‘The sky is the limit’ bij Restaurant Jan SteenOndernemers maken er samen werk vanLEEF! brengt bedrijven in topvormHannink, Van Bladeren & List:Tien jaar onafhankelijk financieel adviesColumn Heinz: Na-apenNieuw kantoorpand zit Van den Berg Beton als gegotenInformatiebijeenkomst omgevingsvergunning gemeente DeventerJurry Hekking Metaal is niet gauw gek te krijgenBij Kruiper Koudetechniek staat de klant <strong>voor</strong>opDe Bagatelle vaart nieuwe koers met Avances!Bedrijfsfeestje? Houd de spanning erin!Bouwbedrijf BKH Raalte: Groot geworden door klein te blijvenOndernemend <strong>Salland</strong>Starters en nieuwe inschrijvingenColofon<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>is een uitgave vanCommunicatiebureauTielbeke TekstproductiesBevernel 16, 8101 HA RaalteRedactie: Communicatiebureau Tielbeke Tekstproductiesm.m.v. Rudi Buitenkamp en Linda Klein OvermeenEindredactie: Jos TielbekeFotografie: Stefan Kemper e.a.Marketing: N35 Media (T: 0572-395558)Werner Gilein (M: 06-42896001))Vormgeving en drukwerk: Sonodruk - HeinoTelefoon: 0572-363781E-mail: info@sallandzakelijk.nlInternet: www.sallandzakelijk.nl© COPYRIGHT 2010Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm,internet of op welke wijze dan ook, zonder <strong>voor</strong>afgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau TielbekeTekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid<strong>voor</strong> mogelijke gevolgen die zouden kunnen <strong>voor</strong>tvloeien uit <strong>het</strong> gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie..GeachtelezerWas <strong>het</strong> u al opgevallen? De ondertitel op de cover van <strong>Salland</strong><strong>Zakelijk</strong> is sinds enkele edities gewijzigd in ‘<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven’. Dat dekt de lading namelijkveel beter, want al jaren streven we ernaar om de talrijkeeconomische activiteiten in ons mooie <strong>Salland</strong> te promoten ente stimuleren. Daarbij richt <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> zich <strong>voor</strong>namelijk oppositief nieuws. In ons magazine vindt u dan ook geen uitgebreideachtergrondverhalen over faillissementen, bedrijfssluitingenen mismanagement. Dat leest u al meer dan voldoende in deoverige media.Om de uitgave van ons glossy <strong>promotiemagazine</strong> mogelijk temaken, krijgen we gelukkig veel ondersteuning van ondernemend<strong>Salland</strong>. Naast <strong>het</strong> plaatsen van advertorials of advertentieslaten ondernemers ons ook regelmatig weten dat ze <strong>Salland</strong><strong>Zakelijk</strong> waarderen. Dat horen we natuurlijk graag en <strong>het</strong> is <strong>voor</strong>ons een geweldige stimulans om met nog meer inzet en passiete werken aan mogelijke kwaliteitsverbetering van ons magazine.We denken dat we daarin zijn geslaagd, want sinds kort hebbenwe onze website vernieuwd, een website met gemiddeld meerdan 300 bezoekers per dag met uitschieters van 1.200 bezoekersper dag. Verder maken we vanaf deze editie gebruik van dediensten van vakfotograaf Stefan Kemper uit Raalte. Door detalrijke fraaie foto’s van Stefan is de kwaliteit van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>flink verhoogd. Daarmee krijgen onze adverteerders nog meeraandacht zonder dat onze toch al aantrekkelijke tarieven zijngestegen. Wilt u uw onderneming ook positief onder de aandachtbrengen bij uw 5.000 collega’s die <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> ontvangen?Mail of bel ons dan <strong>voor</strong> informatie over onze interessantemogelijkheden.Met vriendelijke groet,Namens <strong>het</strong> team van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>,Jos Tielbeke (uitgever)salland3Ad<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfslevenCoverfoto:Ad van den Bergh van Bergh in bedrijf(zie ook pagina 5)Foto: Stefan Kemper3


IndrukmetkleurL.J. Costerstraat 11Postbus 10 8140 AA Heinot 0572 391 700 e info@sonodruk.nlsonodruk.nl6


Thuis komen bij Tulip Inn RaalteWie over de N334 langs Raalte rijdt, kan <strong>het</strong> metgeen mogelijkheid over <strong>het</strong> hoofd zien: <strong>het</strong> nieuweTulip Inn Raalte. Een 3-sterrenhotel met 41 kamers,waarvan tweepersoonskamers, familiekamers, eensuite en twee appartementen. Het markante gebouwheeft met haar klassieke vakwerkbouwstijl eenveelbelovende uitstraling. Maar wat <strong>voor</strong> eenkarakter schuilt er aan de binnenkant? “Mensenmoeten zich bij ons echt thuis kunnen voelen. Datvinden wij <strong>het</strong> allerbelangrijkste!”Als Harley-rijders, sprong <strong>het</strong> in aanbouw zijnde hotelnaast <strong>het</strong> Harley Davidson museum direct in <strong>het</strong> oog vanexploitanten Richard van de Velde en Richard Roeland. Samen rundenzij al eerder twee hotels in Hilversum en sinds 2001 <strong>het</strong> Golden TulipGarderen samen met general manager Daniëlle van Kleef. Daniëlle:“Het hotel in Garderen hebben we de afgelopen jaren opgebouwd toteen mooi 4-sterren hotel. Natuurlijk blijven er altijd punten waarop weons verder kunnen ontwikkelen, maar de basis staat. Tulip Inn Raaltekwam precies op <strong>het</strong> juiste moment als een nieuwe uitdaging op onspad. In eerste instantie vanwege de link met motoren, maar ook debijzondere bouwstijl sprak ons erg aan; dat is met geen ander hotelte vergelijken. Vervolgens hebben we ons verdiept in de omgeving entoen was <strong>het</strong> geen moeilijke beslissing.”Ondanks hun affiniteit met de doelgroep werd <strong>het</strong> aanvankelijke planom er een motorhotel van te maken vrij snel gewijzigd. Daniëlle: “Wewillen ons niet alleen richten op motorrijders, maar zo breed mogelijk.Natuurlijk blijven we toegankelijk <strong>voor</strong> motorrijders, maar we zijn netzo goed fiets- en wandelvriendelijk of familiehotel. Mensen moeten bijons binnenstappen en denken: ‘Wat is <strong>het</strong> hier gezellig, wat voelt <strong>het</strong>hier goed’. Een gevoel van thuis komen, ook al zijn ze ver van huis. Datgeldt <strong>voor</strong> iedereen, maar zeker ook <strong>voor</strong> onze zakelijke bezoekers.”Hier<strong>voor</strong> zijn alle basisbehoeften aanwezig: comfortabele kamers,draadloos internet, een koelkastje, koffie- en theefaciliteiten en uiteraardeen gezellige hotelbar met open haard. “Onze ervaring is datzakelijke gasten over <strong>het</strong> algemeen laat binnenkomen, een goed ontbijtwillen en flexibiliteit. Flexibiliteit is onze kracht”. Speciaal <strong>voor</strong> mensendie langdurig in een hotel verblijven, zijn er zelfs twee volledig ingerichteappartementen gerealiseerd. Met een aparte woonkamer metkeuken, badkamer, 1 of 2 slaapkamers en apart toilet.Vooralsnog biedt <strong>het</strong> hotel enkel logies met ontbijt. “Voor lunch endiner gaan we samenwerken met <strong>het</strong> naastgelegen Taveerne Tivoli.Dat wordt een verlengstuk van ons, zij <strong>het</strong> met een eigen bedrijfsvoeringen identiteit. Tivoli blijft Tivoli. Maar als wij arrangementen gaansamenstellen met lunch of diner zal dat bij hen plaatsvinden. Het is eenmooi pand met prachtige materialen. Ongeveer de helft is hergebruikt,zoals oude eiken steunbalken. Dat maakt elke ruimte weer anders.We zijn ervan overtuigd daar iets moois van te kunnen maken,” zegtDaniëlle enthousiast. Het personeel bestaat uit een team van twaalfmensen, dat bewust al in de aanloopfase van <strong>het</strong> hotel issamengesteld. “Uit ervaring weet ik dat er niets leukersis dan zo’n opbouw echt van dichtbij mee te maken.Je krijgt veel meer gevoel met <strong>het</strong> pand, kent iederekamer. We gaan er echt samen <strong>voor</strong>, iedereen helpteven hard mee. Allemaal hebben we onze eigenverantwoordelijkheid, maar we zijn ook bereidwaar nodig bij te springen. We doen <strong>het</strong> uiteindelijkmet z’n allen.” Medio september opentTulip Inn Raalte haar deuren, gevolgd doortwee open dagen en een feestelijke opening.Houd <strong>voor</strong> de exacte data krantenen website in de gaten:www.tulipinnraalte.nl7


Persoonlijk, betrokkenen deskundig..Uw zaak invertrouwde handen!Voor meer informatie:Westdorplaan 134 • • 8101 PP • • RaalteTel. 0572-36 33 95 Fax. 0572-36 32 48E-mail info@bruggemanmulder.nl8


De naar buitenfilosofie vanBenthem GratamaEen zware toegangsdeur, dik tapijt op de vloer en eeneikenhouten bureau. Dat was lange tijd <strong>het</strong> beeld datmenigeen had van een advocatenkantoor. De advocaatbepaalde wat goed <strong>voor</strong> je was en kwam eigenlijknauwelijks buiten zijn eigen kantoor. Tijden veranderenen dat is maar goed ook, vinden René Buysrogge enAndré Smink van Benthem Gratama uit Zwolle. Vanuitde provinciehoofdstad werpen ze graag een blik in deregio <strong>Salland</strong>. ‘We willen ons laten zien. In dat lichtmoet je ook onze deelname aan de ondernemersgroepBNI in Raalte zien.’Iets van de oude grandeur is nog wel terug te vinden in <strong>het</strong>pand aan de Burgemeester Van Roijensingel. Het kantooris namelijk gevestigd in Huize Eekhout met <strong>het</strong> gelijknamige park alsachtertuin. Een pand met historie en dat geldt ook <strong>voor</strong> Benthem Gratama,want <strong>het</strong> kantoor is al vanaf medio negentiende eeuw actief. De nadrukligt momenteel duidelijk op <strong>het</strong> bedrijfsleven, maar ze zien zichzelf welals full-service bureau. Er worden dus zeker ook zaken <strong>voor</strong> particulierenopgepakt. ‘Je ziet toch vaak kruisbestuivingen ontstaan met bij<strong>voor</strong>beeldpersonen- of familierecht’, aldus <strong>het</strong> duo.Benthem Gratama heeft op dit moment dertig advocaten tot haar beschikking.Stuk <strong>voor</strong> stuk met een degelijke basisopleiding en specialisatie in eenbepaalde richting. In 2009 is veel aandacht uitgegaan naar <strong>het</strong> arbeidsrechten dat is natuurlijk te wijten aan de recessie. ‘Op die afdeling hebben wevorig jaar <strong>het</strong> aantal personeelsleden moeten verdubbelen’, aldus Buysroggeen Smink, die meteen wel benadrukken dat dit een economisch sterke regiois. ‘Dat hebben we gezien doordat <strong>het</strong> aantal faillissementen in deze regioin 2009 nauwelijks was gestegen ten opzichte van 2008. Wat dat betreft zijnwe op landelijk niveau echt een witte vlek.’AanbestedingsrechtAls <strong>het</strong> aan de twee woordvoerders ligt, wordt <strong>het</strong> aandeel ondernemersrechtbij Benthem Gratama in de komende jaren verder uitgebreid. ‘Westaan zeker open <strong>voor</strong> groei. Zowel naar <strong>het</strong> bedrijfsleven als naar de overheid,want dat is ook een markt, waar<strong>voor</strong> wij veel kunnen betekenen. Zohebben we onlangs bij<strong>voor</strong>beeld een medewerker aanbestedingsrecht aangenomen.Een relatief nieuw vakgebied, zeker <strong>voor</strong> deze regio. Veel bedrijvenkrijgen te maken met aanbestedingen en ze willen bij<strong>voor</strong>beeld graagweten wat ze nog te doen staat als ze een opdracht niet gegund krijgen.’Benthem Gratama ziet <strong>het</strong> aantrekken van een medewerker aanbestedingsrechtals één van de middelen om de interesse van de grote bedrijven indeze regio te wekken. Die lijken automatisch de blik naar <strong>het</strong> westen terichten, waar in hun ogen de grote en dus betere advocatenkantoren zijnRené Buysrogge (links) en André Smink van Benthem Gratama uit Zwollegevestigd. ‘Vroeger waren hier inderdaad <strong>voor</strong>al kleinere kantoren gevestigd,maar dat beeld is inmiddels aardig bijgesteld. Ook hier zijn grote kantorenmet veel deskundigheid en allerlei specialisaties te vinden. Bovendien liggende tarieven in <strong>het</strong> oosten van <strong>het</strong> land een stuk gunstiger.’Benthem Gratama wil tot de top van de Zwolse advocatenkantoren behorenen die ambitie lijkt gerealiseerd. Buysrogge en Smink realiseren echter dat<strong>het</strong> gemakkelijker is om aan de top te komen dan er te blijven. Het is dusbelangrijk om de sterke en zwakke punten van jezelf en de concurrentie tekennen. ‘Vaak hebben vergelijkbare kantoren meerdere vestigingen en wijniet. Dat betekent dat wij beschikken over kortere lijnen en direct kunnencommuniceren. Dat is een gegeven, maar we houden <strong>het</strong> continu in degaten. Reflectie is noodzakelijk, zowel door onszelf als door onze klanten.Want daar gaat <strong>het</strong> om: inspelen op datgene wat klanten willen. Kwaliteitstaat daarbij <strong>voor</strong>op. Wat dat betreft zijn we blij met ons lidmaatschap vanNetlaw, een samenwerkingsverband van advocatenkantoren, die ieder tot detop in hun arrondissement behoren. Binnen die groep wisselen we kennisen ervaringen uit. Een investering in kwaliteit!’Benthem GratamaBurg. Van Roijensingel 2ZwolleT: 038 428 00 72E: info@benthemgratama.nlI: www.benthemgratama.nl9


ColumnGeurbeleving omzetverhogend...?Creatief en doordacht werken we <strong>voor</strong> een flink aantal horecabedrijven in<strong>het</strong> land. Van hotel tot brasserie en van luxe restaurant tot bruin café. Decomplete beleving die we met communicatiemiddelen creëren, vind ikbijzonder intrigerend. Als gast (ik bezoek dergelijke horecazaken namelijkook vrij regelmatig in mijn vrije tijd - dat had u zeker niet gedacht...) wil ik<strong>het</strong> liefst verrast worden. Dat kan vaak al op een simpele manier. Een hartelijkeontvangst, kort oogcontact, een smakelijke menukaart, een enthousiastadvies over de lekkerste wijn. En wat denkt u ’s morgens van de geurvan vers gezette koffie? Mmmm... Of vers gebakken appeltaart...Geur is een eigen taalvorm en speelt een grote rol bij <strong>het</strong> doen van eenaankoop. Als u onbewust de geur van koffie ruikt, zult u zich eerder realiserendat u zin heeft in koffie. Echter, u gaat er uiteindelijk niet meer koffievan drinken. Bij chocola blijkt dat wel zo te werken. Met name dames, zoblijkt uit onderzoek, kopen bij de geurbeleving van chocola, een groterehoeveelheid. Vrouwen hebben een scherpe neus. Ze ruiken eerst ergensaan, <strong>voor</strong>al aan eten. Mannen steken <strong>het</strong> zo in hun mond. Let op: mannendie nu lachen, vergeten dat zij ook wel degelijk beïnvloed worden. Watdenkt u van een nieuwe auto? Die heeft een speciale geur. In de meestegevallen is dat niet toevallig tot stand gekomen. Stap in een nieuwe autoen u ruikt een typische, aangename geur. Diverse factoren, waaronder<strong>het</strong> dichtvallen van een portier, <strong>het</strong> aanraken van knopjes en ook de geurdragen sterk bij aan de kwaliteitsbeleving die u van een auto heeft. BijVolvo bij<strong>voor</strong>beeld, is een speciaal geurteam actief, om er<strong>voor</strong> te zorgendat een nieuwe Volvo ruikt, zoals een Volvo hoort te ruiken. Herkent u dit?Let de komende dagen eens op uw geurbeleving. Vooral bij <strong>het</strong> doen vaneen aankoop. Ik ben ervan overtuigd dat u zich ervan bewust wordt, datook u vaker beïnvloed wordt dan u normaliter in de gaten heeft. U kuntook nadenken over de mogelijkheden in uw bedrijf. En dan buiten degebaande paden alstublieft. Hoe? Neem een <strong>voor</strong>beeld aan Nike. In eenexperiment lieten zij 35 consumenten achtereenvolgens twee identiekezalen bezoeken, met daarin een paar sportschoenen van <strong>het</strong> populairemerk. Het enige verschil tussen die twee zalen was de geur die er hing.De eerste zaal was reukloos, terwijl de tweede met een lichte bloemengeurwas geparfumeerd. De resultaten waren verrassend: 84% van dedeelnemers verklaarde dat de geur in de zaal een positieve invloed hadop de begeerlijkheid van de schoenen. 10% van de steekproef dacht zelfsdat de schoen in de geparfumeerde zaal een grotere geldwaarde had enwas bereid om gemiddeld 10 euro meer te betalen. Geuren stimuleren deverkoop. Doe uw <strong>voor</strong>deel ermee.Trouwens… Leuk detail: niet alleen de verkoop, maar ook de fysieke aantrekkingskrachtwordt beïnvloed. Vrouwen die een kruidige bloemengeurgebruiken worden door mannen jonger en slanker geschat. Uit testen isgebleken dat een vrouw die een kruidige en bloemige geur om zich heefthangen 7% slanker en 6 jaar jonger geschat wordt.Heren, oppassen dus! Ik wens u veel succes.Barbara Fleer-JansenGuts CommunicationAltijd dejuistetemperatuur!KoeltechniekAirconditioningWarmtepompWissinkweg 48106 PG MariënheemT 0572 35 73 37M 06 26 88 74 16info@kruiperkoudetechniek.nlwww.kruiperkoudetechniek.nlAdficount <strong>voor</strong> mij eengoede ondersteuningHet gaat goed met ons bedrijf. Zo goed dat we steeds meerpersoneel er bij aan moeten nemen. Dan blijkt een goedepersoneels- en salarisadministratie toch een uitkomst. Ikheb daar<strong>voor</strong> Adficount ingeschakeld. Nu verzorg ik zelfeen deel van de personeelsadministratie. De moeilijkedingen laat ik aan hen over. Ieder zijn werk zeg ik maar.<strong>het</strong> samenstellen van jaarrekeningen(van A tot Z)salarisadministratie enpersoneelsdiensten<strong>het</strong> opstellen van fiscale aangiftenF-gassen gecertificeerdLid van de NVKLwww.adficount.nl10Raalte-Heino-Hellendoorn T. 0572 360 090 info@adficount.nl


Aansprakelijkheid bij rechtspersonenOok <strong>voor</strong> úw ondernemingOp mijn kantoor worden diverse rechtspersonen, zoals verenigingen, stichtingen enbesloten vennootschappen, opgericht. Daarnaast sluiten rechtspersonen natuurlijk ookVanafVanafdezedezeuitgaveuitgavezalzalonsonskantoorkantooreeneenvastevastebijdragebijdrageaanaan<strong>Salland</strong><strong>Salland</strong><strong>Zakelijk</strong><strong>Zakelijk</strong>leveren,leveren,diverse contracten af. Bijna altijd komt de vraag aan de orde: wanneer ben je aansprakelijkwaarinwaarinallerleiallerleijuridischejuridischeonderwerpenonderwerpendederevuerevuezullenzullenpasseren.passeren.<strong>voor</strong> eventuele schulden van rechtspersoon? In deze aflevering wil ik ingaan op enkelevormen OnderwerpenOnderwerpen van mogelijke diedie<strong>voor</strong><strong>voor</strong> aansprakelijkheid.ualsalsondernemerondernemervanvanbelangbelangkunnenkunnenzijn.zijn.SchroomSchroomdaaromdaaromnietnietomomcontactcontactmetmetonsonsopoptetenemen,nemen,alsals ueeneenbepaaldbepaaldactueelactueelonderwerponderwerpbesprokenbesprokenwiltwilthebbenhebbenofofinformatieinformatiewenst.wenst.DE RECHTSPERSOONIn beginsel geldt dat een aandeelhouder nietDe vereniging, stichting, naamloze vennootschapWETSVOORSTELpersoonlijk aansprakelijk is <strong>voor</strong> <strong>het</strong>geen inWETSVOORSTEL en besloten PERSONENVENNOOT-PERSONENVENNOOT-vennootschap met beperktenaam onderonder van firma.firma. de BV DeDe wordt C.V.C.V.blijftblijft verricht. inindezedeze Daarnaast bijdragebijdrage isSCHAPPENSCHAPPEN aansprakelijkheid zijn rechtspersonen. Een deonbesproken.onbesproken.aandeelhouder niet verplicht om boven <strong>het</strong>rechtspersoonAlAlenigeenigetijdtijdstaanstaan is dragerinin<strong>het</strong><strong>het</strong> vanondernemingsrechtondernemingsrechteigen rechten en bedrag van de bij hem geplaatste aandelen bijverplichtingeneeneentweetaltweetalbelangrijkebelangrijke en neemt zelfstandigwets<strong>voor</strong>stellenwets<strong>voor</strong>stellen deel aanopop teHETHET dragenWETSVOORSTELWETSVOORSTELin de verliezen van de BV.<strong>het</strong> rechtsverkeer. Dat betekent onder meerdedeagenda,agenda,tetewetenwetendedezogenaamdezogenaamdeflexibiliseringflexibiliseringHetHetwets<strong>voor</strong>stelwets<strong>voor</strong>stelkentkent -naastnaastdedeC.V.C.V. -dat bestuurders, leden en aandeelhouders in AANSPRAKELIJKHEID BESTUURbeginsel vanvanniet <strong>het</strong><strong>het</strong>aansprakelijk BV-rechtBV-rechtenenzijn <strong>het</strong><strong>het</strong><strong>voor</strong> Wets<strong>voor</strong>stelWets<strong>voor</strong>stelschulden slechtsslechtséénéénhoofdvorm:hoofdvorm:dedevennootschap.vennootschap.van Personenvennootschappen.Personenvennootschappen.de rechtspersoon. Eventuele schuldeisers Wanbeleid DeDevennootschapvennootschapisisdedeovereenkomstovereenkomsttottotkunnen AangezienAangezien hen de derhalve verwachtingverwachting ook niet isis aanspreken.datdatmetmetnamename Elke samenwerkingsamenwerking bestuurder gerichtgericht is tegenover opop<strong>het</strong><strong>het</strong> de behalenbehalen rechtspersoon vanvan<strong>het</strong><strong>het</strong>laatstelaatstewets<strong>voor</strong>stelwets<strong>voor</strong>stelbinnenkortbinnenkortzalzal gehoudenvermogensrechtelijkvermogensrechtelijk tot een behoorlijke<strong>voor</strong>deel<strong>voor</strong>deel vervullingtentenbehoevebehoeve vanDEwordenworden VERENIGING/STICHTINGingevoerd,ingevoerd,zalzalikikeeneenaantalaantalpuntenpunten devanvan hemdedevennotenvennoten opgedragendoordoor taak,middelmiddel zo bepaaltvanvaninbreng.inbreng. artikelDedaaruitdaaruitverenigingkortkortbespreken.bespreken.is een rechtspersoon met 2:9DeDevanvennootschapvennootschap<strong>het</strong> BurgerlijkzullenzullenWetboek.weweinintweetweeDat betekentleden die gericht is op een bepaald doel. De dat een bestuurder bij onbehoorlijke taakvervulling(wanbeleid) jegens de rechtsper­gedaantesgedaantestegenkomen:tegenkomen:vereniging kent in beginsel twee organen, teweten HUIDIGHUIDIG de RECHTRECHT algemene ledenvergadering en <strong>het</strong> soon 1.1.DeDe aansprakelijk openbareopenbarevennootschapvennootschap is <strong>voor</strong> een tekortkoming.(OV)(OV)bestuur. HetHethuidighuidig Het rechtrecht bestuur kentkent wordt dedevolgendevolgende door driedrie algemene Een DeDeopenbareopenbare bestuurder maatschapmaatschap kan pas aansprakelijk enendedevennootschapvennootschap wordenledenvergaderingsoortensoortenpersonenvennootschappen:personenvennootschappen:benoemd en ontslagen. gesteldonderonderfirmafirma indiengaangaan hemsamensamen een ernstigverderverder verwijtalsalsopenbareopenbare kanBij1.1.DeDe demaatschap:maatschap:gewone, d.w.z. bij notariële akte opgerichte,wordenvennootschap.vennootschap. gemaakt, DE <strong>het</strong>geen MAATSCHAP beoordeeld VERDWIJNT wordtDE MAATSCHAP VERDWIJNTDeDemaatschapmaatschap verenigingisiseeneen zijn ledensamenwerkingsovereenkomst.samenwerkingsovereenkomst.niet persoonlijk aanDERHALVE.alle omstandighedenDERHALVE. KenmerkendKenmerkend<strong>voor</strong><strong>voor</strong> van <strong>het</strong>dedeOVOV geval.isisdede Deaansprakelijk <strong>voor</strong> verplichtingen van de omstandigheid dat gehandeld is in strijd metDeDeuitoefeninguitoefeningvanvaneeneenberoepberoepuitoefeninguitoefening vaneeneenberoepberoepofofbedrijfbedrijfonderondervereniging.de statuten van de rechtspersoon wordt als(zoals(zoalsarts,arts,advocaat,advocaat,notaris)notaris)staatstaatcentraal.centraal.zwaarwegende eeneen<strong>voor</strong><strong>voor</strong>derdenderdenomstandigheid duidelijkduidelijkkenbarekenbareaangemerkt, naam.naam.DeDeDe NaarNaar stichting buitenbuiten is toetoe een wordtwordt rechtspersoon alaldandannietniet die onderonder geen zo vennotenvennoten blijkt uit zijnzijn rechtspraak ininbeginselbeginsel van hoofdelijkhoofdelijk Hoge aansprakelijk.aansprakelijk.Raad.leden gemeenschappelijkegemeenschappelijke kent en beoogt met naamnaam behulp opgetredenopgetreden van vermogenAanAandedeOVOVkankanrechtspersoonlijkheidrechtspersoonlijkheid(stille(stille eenmaatschapmaatschap bepaald doelofofopenbareopenbare te bereiken.maatschap).maatschap). De stichting Financiëlewordenworden boekhoudingtoegekendtoegekend(OVR).(OVR).kentDeDematenmaten minstezijnzijninin éénbeginselbeginsel orgaan,aansprakelijkaansprakelijk te weten <strong>het</strong><strong>voor</strong><strong>voor</strong> Daarnaast2.2.DeDestillestille isvennootschapvennootschap<strong>het</strong> bestuur verplicht van debestuur.gelijkegelijkedelen.delen.De stichting kent geen leden of aandeelhouders.De wijze van benoeming van de een deugdelijke boekhouding te voeren devermogenstoestand van de rechtspersoonDeDestillestillevennootschapvennootschapisisdedevennootschapvennootschap2.2.DeDevennootschapvennootschaponderonderfirmafirma(V.O.F.)(V.O.F.)diediegeengeenopenbareopenbarevennootschapvennootschapis.is.AlsdanAlsdanbestuursleden wordt geregeld in de statuten. betreffende gegevens zodanig te bewaren datDeDeV.O.F.V.O.F.isisookookeeneensamenwerkingsovereenkomst.samenwerkingsovereenkomst.BESLOTEN Indaaruit geldtgeldt<strong>voor</strong><strong>voor</strong> te allen dedevennoten:vennoten: tijde de rechten aansprakelijkheidaansprakelijkheiden verplichtingen<strong>voor</strong>DE Inafwijkingafwijking VENNOOTSCHAPvanvandedemaatschapmaatschapgaatgaat <strong>voor</strong>gelijkegelijke van de delen.delen. rechtspersoon kunnen wordenDe<strong>het</strong><strong>het</strong> BVomom isdede eenuitoefeninguitoefening rechtspersoonvanvan meteeneen eenbedrijfbedrijf inonderonder gekend. Het bestuur is normaliter verplichtaandelengemeenschappelijkegemeenschappelijke verdeeld kapitaal.naam.naam.EenEenbelangrijkbelangrijkbinnenHoofdregelHoofdregel zes maandenwinstverdelingwinstverdeling na afloop van <strong>het</strong> boekjaarZoalsverschilverschil ik in eenisisdatdat eerderede vennotenvennoten afleveringinin albeginselbeginsel heb ­DeDehoofdregelhoofdregel de balans opisis tedatdat maken.iedereiederevennootvennoot<strong>voor</strong><strong>voor</strong>eeneensproken kent de BV ten minste twee organen,te weten de algemene vergadering van sonen dat <strong>het</strong> bestuur van de rechtspersoonDaarnaast geldt <strong>voor</strong> sommige rechtsper­hoofdelijkhoofdelijkaansprakelijkaansprakelijkzijn.zijn.gelijkgelijkdeeldeelinindedewinst/<strong>het</strong>winst/<strong>het</strong>verliesverliesdeelt,deelt,tenzijtenzijaan 3.3.DeDedeelhouders commanditairecommanditaireen <strong>het</strong> vennootschapvennootschapbestuur (de directie). (C.V.)(C.V.)de bijbijjaarrekening overeenkomstovereenkomsttijdig hiervanhiervandient isiste afgeweken.afgeweken.publiceren.De aandeelhouder C.V.C.V.isiseeneenbijzonderbijzonder van een soortsoort BV is vennootschapvennootschap“eigenaar” Dit is onder meer van belang <strong>voor</strong> devan de BV. Het bestuur wordt benoemd en aansprake lijkheid van bestuurders.ontslagen door de aandeelhouder.BezoekBezoekonzeonzewebsitewebsitewww.procee-oors.nlwww.procee-oors.nl<strong>voor</strong><strong>voor</strong>meermeerinformatieinformatieoveroveronsonskantoorkantoorofofneemneemtelefonischtelefonischcontactcontactmetmetonsonsop:op:05720572 -353588883333NotarisNotarismr.mr.MarkMarkOors,Oors,specialistspecialist ondernemingsrecht.ondernemingsrecht.RegelsRegels Voor deontbindingontbinding BV is artikelenen<strong>voor</strong>tzetting<strong>voor</strong>tzetting2:248 van <strong>het</strong>UittredingUittreding Burgerlijk Wetboekvanvaneeneenvennootvennoot bepaaldzalzal datnietniet iederemeermeerbe stuurder ingeval van faillissement vanautomatischautomatischtottotontbindingontbindingvanvandedevennootschapvennootschapde BV jegens de boedel aansprakelijk kanleiden.leiden.VerderVerderheeftheeftfaillissementfaillissemendenvoldaan, vanzijn <strong>voor</strong> schulden die niet kunnen wor­vaneeneen indien vennootschapvennootschap <strong>het</strong> bestuur nietniet zijn meermeer taakautomatischautomatisch onbehoorlijk faillissementfaillissement heeft vervuld. vanvanalleallevennotenvennotenIndientottot <strong>het</strong>gevolggevolg bestuuren/ofen/of nietandersom.andersom. heeft voldaan aanzijn <strong>voor</strong>melde boekhoudverplichtingenOpenbaarOpenbaarheeft <strong>het</strong> bestuurofofstil?stil?haar taak onbehoorlijkvervuld en wordt dit vermoed een belangrijkeoorzaak te zijn van <strong>het</strong> faillissement vanIndienIndiennietsnietswordtwordtgeregeldgeregeldzalzal<strong>het</strong><strong>het</strong>overgangsrechtovergangsrechtde BV. tottotgevolggevolgkunnenkunnenhebbenhebbendatdathoofdelijkehoofdelijke Kortom: dan aansprakelijkheidaansprakelijkheid is de bestuurder ontstaat,ontstaat, dus aan ­ metmetnamename sprakeindienindien lijk.gehandeldgehandeldwordtwordtonderondereeneengemeenschappelijkegemeenschappelijkenaamnaam(denk(denkbij<strong>voor</strong>beeldbij<strong>voor</strong>beeldCONTRACTUELEaanaanartsenartsene.d.).e.d.). AANSPRAKELIJKHEIDNaast <strong>voor</strong>melde aansprakelijkheden kunnenook andere vormen van persoonlijkeRechtspersoonlijkheid?Rechtspersoonlijkheid?aansprakelijkheid ontstaan.ToevoegenToevoegen Soms vraagt vanvan bij<strong>voor</strong>beeld rechtspersoonlijkheidrechtspersoonlijkheideen bank ombetekentbetekent extra zekerheid datdatdede bij vennootschapvennootschap <strong>het</strong> verstrekken zelfzelf vaneigenaareigenaar een financieringkankanwordenworden aan eenvanvan rechtspersoon,goederengoederenen/ofen/ofverplichtingenverplichtingen bij<strong>voor</strong>beeld doordatkankanaangaan.aangaan. de bestuurderOokOokzalzal en/ofdedetoetoeenenaanuittredinguittredingdeelhoudereenvoudigereenvoudigerborg staat <strong>voor</strong>zijn.zijn.schuldenvan de rechtspersoon.CONCLUSIE:CONCLUSIE:FISCALE AANSPRAKELIJKHEIDHetHet In deze Wets<strong>voor</strong>stelWets<strong>voor</strong>stel aflevering zalzal wordt <strong>voor</strong><strong>voor</strong> gezien bestaandebestaandebeperkteruimte buiten beschouwingpersonenvennootschappenpersonenvennootschappenaanleidingaanleiding gelatengevengeven eventuelededecontracten/rechtsvormcontracten/rechtsvorm aansprakelijkheid uit hoofdekritischkritisch vantetebekijken!bekijken! belastingwetgeving.INFORMATIE?Voor nadere informatie kunt u contactopnemen met uw notariële specialist. Wijstaan u graag te woord.11


nieUwboUw | verboUw | onDerhoUD | tiMMerwerK | MetselwerK | teGelwerKKarveelstraat 8 | 8102 GX raalte | t: 0572 - 381221e: info@bKh-raalte.nl | www.bKh-raalte.nl<strong>Zakelijk</strong> Bourgondisch!Restaurant Jan Steen is uitermate geschikt <strong>voor</strong> zowel zakelijke bijeenkomsten alspersoneelsfeesten in een ongedwongen sfeer. Buiten de weekenden om staan weook <strong>voor</strong> u klaar van maandag t/m donderdag.Neem contact met ons op om al onze mogelijkheden te bespreken.12Raalterstraat 66 8141 RM Heino 0572 395884info@restaurantjansteen.nl www.restaurantjansteen.nl


Dalfser Wethouder Agricola focust zichliever op economische kansenSinds 26 april jl. is Klaas Agricola namensGemeentebelangen wethouder in de gemeenteDalfsen. De geboren Fries woont inmiddels ruim17 jaar in Dalfsen en beschikt over veel bestuurlijkeervaring, met name in <strong>het</strong> agrarische bedrijfsleven.Zijn ruime kennis en ervaring vormen een primabasis <strong>voor</strong> <strong>het</strong> wethouderschap. “Ik zie deze functieals een enorme uitdaging, <strong>voor</strong>al omdat er doornoodzakelijke forse bezuinigingen duidelijke enweloverwogen keuzes gemaakt moeten worden.Maar daarbij moet ook ruimte blijven <strong>voor</strong> nieuweprojecten en investeringen, zodat Dalfsen een aantrekkelijkegemeente blijft <strong>voor</strong> <strong>het</strong> bedrijfsleven enonze inwoners”, aldus de nieuwe wethouderEconomische Zaken, die bovendien verantwoordelijkis <strong>voor</strong> openbare werken, beheer en onderhoudgemeentelijke gebouwen, waterbeleid, milieu enduurzaamheid, integrale handhaving, ruimtelijkeordening, volkshuisvesting, privaatrechtelijke zaken,monumenten en werk<strong>voor</strong>zieningschappen.Agricola wil zich niet opsluiten in <strong>het</strong> gemeentehuis,maar zijn gezicht vaak laten zien binnen de gemeenteDalfsen. “Binnen <strong>het</strong> college hebben we bij<strong>voor</strong>beeld afgesproken omelke maand een werkbezoek te brengen aan een lokale ondernemer,verspreid over alle sectoren en kernen, zowel klein als groot. Daardoorraak je goed op de hoogte van wat er op economisch gebied binnende gemeente speelt. Ondernemers zijn uiteraard ook van harte welkomop <strong>het</strong> gemeentehuis. Als ik niet in bespreking ben, staat mijn deuraltijd open. Ik ben makkelijk benaderbaar en graag bereid om meete denken en – waar mogelijk – ondersteuning te bieden. Deze economischmoeilijke periode kent veel bedreigingen, maar ik focus meliever op de kansen die er ook zijn. Met creativiteit en innovatie slagenveel ondernemers erin <strong>het</strong> hoofd boven water te houden en daar hebik veel bewondering <strong>voor</strong>.”De nieuwe structuurvisie toont de ambitie die de gemeente Dalfsenheeft op economisch gebied. Voor de komende jaren wil de gemeentein Nieuwleusen 10 hectare nieuw bedrijfsterrein ontwikkelen, inLemelerveld gaat <strong>het</strong> om 6 tot 9 hectare en in de kern Dalfsen betreft<strong>het</strong> 3 hectare woon- werklocaties. Ook zet Dalfsen in op revitaliseringen inbreiding van de huidige bedrijfsterreinen. De animo om in degemeente Dalfsen een bedrijf te vestigen of uit te breiden is volgensbedrijfscontactfunctionaris Uco Lautenbach zeker aanwezig en hij weetook wel waarom. “Het Dalfser bedrijfsleven heeft een goede naam inde regio. Er heerst hier een goede arbeidsmoraal, bijna overal ligt glasvezel,de beveiliging is goed geregeld, onze lokale tarieven zijn laag ende ondernemers zijn goed georganiseerd via de verschillende ondernemersverenigingen.De infrastructuur is goed en wordt de komendejaren alleen maar beter als de plannen rond de N348 en de N377worden gerealiseerd.”Zijn eerste termijn als wethouder is pas begonnen, maar de ambitieuzeKlaas Agricola weet al wel hoe zijn gemeente er in 2014 moet <strong>voor</strong>staanop economisch gebied om terug te kunnen kijken op een succesvolleperiode als wethouder. “Ik hoop dat er in 2014 binnen onze gemeenteveel gezonde ondernemingen zijn die de huidige economische stormoverleefd hebben, o.a. door de goede rol die de gemeente daarbijheeft gespeeld. Niet door met de geldbuidel te zwaaien, maar doormee te denken en waar mogelijk te faciliteren. In 2014 moet ook de uitbreidingvan de industrieterreinen gerealiseerd zijn en is de verbeteringvan de infrastructuur bij Lemelerveld en Nieuwleusen in een afrondendefase. Verder wil ik me inzetten om de Vecht nog meer te betrekkenbij Dalfsen. In <strong>het</strong> algemeen hoop ik dat de mensen me in 2014 afrekenenop de genomen besluiten. Ze hoeven <strong>het</strong> daar niet mee eens tezijn, maar ze moeten wel begrijpen waarom iets niet of wel kan.”De gemeente Dalfsen stopt veel energie om te komen tot eenDuurzaam Dalfsen. Veel interessante informatie hierover vindt uop www.duurzaamthuisdalfsen.nl Tijdens de jaarlijkse bedrijfscontactavondin november 2009 werden de aanwezige Dalfserondernemers geïnformeerd over duurzaamheid en ondernemerschap.Het thema <strong>voor</strong> de komende bedrijfscontactavond in 2010is: Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Duurzaamheid enInnovatie: <strong>het</strong> uitdagende drieluik. De avond wordt gehouden op2 november a.s. bij Foreco aan de Dalmsholterweg 5 te Dalfsen.Sprekers zijn o.a. Martin Luinstra van Luinstra Watermanagement enPeter Swager van Foreco.13


Taveerne Tivoli laat zichgraag verrassen en uitdagenTaveerne Tivoli. Vriend en vijand zijn <strong>het</strong> er over eensdat <strong>het</strong> een bijzondere, sfeervolle horecagelegenheid is.Gelegen aan de rand van Raalte, met een prachtige tuinen goede, gratis parkeer<strong>voor</strong>zieningen. Inmiddels wetenzowel de particulier als de zakenman en -vrouw de wegaardig te vinden. Willemien Boerdijk, de nieuweeigenaar, neemt echter graag de gelegenheid te baat om<strong>het</strong> bedrijfsleven te wijzen op de vele (extra) mogelijkheden.‘We zijn hier wel in <strong>voor</strong> aparte dingen. We latenons graag verrassen en uitdagen.’Zeven dagen in de week geopendVanaf 20 september a.s. is Taveerne Tivoli zeven dagen in de weekgeopend. Op maandag vanaf 16.00 uur en op andere dagen vanaf 11.00uur. ‘We willen eens kijken of dit aanslaat, dus deze openingstijdengelden in ieder geval tot 1 januari’, aldus Willemien Boerdijk.Boerdijk voelt zich nog iedere dag vereerd dat ze de kansheeft gekregen om Taveerne Tivoli onder haar vleugels tenemen. Het pand, dat zo verbonden is aan Max en Ans Middelbosch, heeftal bij de eerste kennismaking <strong>voor</strong> kippenvel gezorgd. ‘Dit past me als eenjasje.’ Zeker toen <strong>het</strong> echtpaar Middelbosch aangaf dat ze zich geen betereopvolger konden <strong>voor</strong>stellen, viel alles op zijn plaats. ‘Natuurlijk zullen we<strong>het</strong> concept behouden, want dat staat als een huis, maar er zit nog heel veelrek in. En ik ben vakidioot genoeg om daarin mijn grenzen te verkennen.’Vanwege haar jarenlange ervaring in de horeca (vanaf haar vijftiende levensjaarin allerlei functies) wist ze dat ze <strong>het</strong> best af was met een stappenplan.Niet alles tegelijk willen doen, want dan krijg je half werk. ‘Als eerste wildeik de keuken aanpakken. Dat is hier toch de basis van waaruit je werkt. Wehebben een heel goed keukenteam aangetrokken en we beschikken overeen hartstikke mooie menukaart, waarin de seizoensinvloeden zijn verwerkt(bv. mosselen, asperges en wild). Iedere dag krijgen we nieuwe ingrediëntenaangeleverd en alles wordt vers bereid. Zijn er extra wensen <strong>voor</strong>zakenlunch of –diner, dan springen we daar heel flexibel mee om.’MotormuseumNu de keuken naar wens functioneert, is <strong>het</strong> tijd om Taveerne Tivoli inzijn geheel naar een nog hoger niveau te tillen. Dat kan soms met kleineaanpassingen en soms is daar iets meer <strong>voor</strong> nodig. Zo wil Boerdijk dat deentree beter zichtbaar is en heeft ze eveneens plannen om op termijn debovenruimte op te knappen. ‘Die verdieping kunnen we dan bij de taveernetrekken als <strong>het</strong> ineens heel erg druk wordt met à la carte of <strong>voor</strong> een feestje.Tivoli haakt aan bij open dagen Tulip InnTulip Inn Raalte houdt binnenkort open dagen, zodat iedereen kenniskan maken met de nieuwste aanwinst <strong>voor</strong> Raalte. Dat trekt ongetwijfeldveel publiek. Een goede gelegenheid <strong>voor</strong> Taveerne Tivoli om aante haken. ‘We merken toch dat er in Raalte en omgeving nog steedsmensen zijn, die ons niet kennen of niet weten te vinden’, motiveertWillemien Boerdijk.Willemien Boerdijk: ‘We zijn hier wel in <strong>voor</strong> aparte dingen’Het is ook een prima ruimte <strong>voor</strong> <strong>het</strong> zakenleven om rustig te vergaderen ofnaar een presentatie te kijken.’Taveerne Tivoli biedt ook arrangementen aan, waar<strong>voor</strong> samenwerkingwordt gezocht én gevonden met andere bedrijven in de regio. Wat <strong>het</strong>meest <strong>voor</strong> de hand ligt, is dat de combinatie met buurman ‘AmericanMotorcycle Museum’ ook meer gestalte krijgt. Bovendien liggen er mooiekansen nu <strong>het</strong> Tulip Inn hotel op <strong>het</strong>zelfde terrein haar deuren opent. Deklik met de exploitanten van <strong>het</strong> hotel is er absoluut. ‘We hebben primaafspraken kunnen maken. Ze bieden alles aan. Van logies en ontbijt tot halfof vol pension en mooie arrangementen. Voor de lunch en <strong>het</strong> diner komende gasten dan bij ons. Daar liggen natuurlijk ook veel mogelijkheden richtingde zakelijke markt. En andersom kunnen we ook gasten van ons doorverwijzennaar <strong>het</strong> hotel. We zijn niet afhankelijk van elkaar, maar kunnen elkaarwel heel goed aanvullen. Het sleutelwoord dat ons verbindt, is sfeer.’15


’...tot in de puntjesgeregeld’”Bouwen kun je met een gerust hart aan Jansman overlaten.Onze opdrachtgevers hoeven zich geen moment zorgen te maken.Wij bouwen niet alleen, maar zorgen <strong>voor</strong> regelmatig overleg met<strong>het</strong> bouwteam, denken mee, adviseren, houden de planningin de gaten en leveren soepel op.”Klus geklaard, opdrachtgever tevreden. Ben u de volgende?Kijk op www.jansman.nl of bel 0572 - 30 13 03Jansman bouwt verder...verzorgt de complete installatiewerkzaamheden<strong>voor</strong> de Horizon in Raalte.Van luchtwarmtepomp tot computergestuurdeverlichting. Uw wensenworden werkelijkheid (onder 1 dak).Boeierstraat 2 Raalte 0572 35 12 78 www.joopelders.nl16


Negen bedrijven openen hun deuren<strong>voor</strong> Techniekdag Onderwijs <strong>Salland</strong>Op 1 en 2 oktober a.s. krijgen leerlingen van groep 7 en8 van <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> basisonderwijs en groep 1 en 2 van<strong>het</strong> vmbo, praktijkonderwijs, havo, atheneum en gymnasiumde kans om alles te weten te komen van deboeiende wereld van de techniek. Wat betreft <strong>het</strong><strong>voor</strong>tgezet onderwijs gaat <strong>het</strong> zowel om CapellenborgWijhe als Carmel College <strong>Salland</strong> Raalte. De TechniekdagOnderwijs <strong>Salland</strong>, <strong>voor</strong>heen Techniekdag RaalterOnderwijs, is een initiatief van <strong>het</strong> Platform Techniek<strong>Salland</strong> in samenwerking met de WerkgroepTechniekdag Raalter Onderwijs. Dit platform is dit jaaropgericht als opvolger van <strong>het</strong> Platform TechniekRaalte, dat de <strong>voor</strong>gaande vier jaren tekende <strong>voor</strong> deorganisatie van de succesvolle techniekdagen <strong>voor</strong> <strong>het</strong>Raalter Onderwijs. Het nieuwe platform betrekt naastde gemeente Raalte ook de gemeente Olst-Wijhe,Lemelerveld en Haarle bij deze Techniekdag. Daardoordoet dit jaar ook een bedrijf uit Wijhe mee, JansenVenneboer.De Raalter onderwijswethouder Roger de Groot is bijzonderenthousiast over dit initiatief. “Het is heel bijzonder datbedrijven in Raalte zoveel inspanning plegen om te zorgen <strong>voor</strong> een aantrekkelijkprogramma. De deelnemende bedrijven zetten ook dit jaar weerveel medewerkers in om alles goed te laten verlopen. Er is veel te zien, maarook veel te doen <strong>voor</strong> de leerlingen. Normaal gesproken is <strong>het</strong> heel lastigom een kijkje binnen bedrijven te nemen. Iedereen is druk bezig met allerleiwerkzaamheden en <strong>het</strong> is niet altijd mogelijk dat er dan bezoekers komen.Op 1 en 2 oktober is die gelegenheid er wel en ik verwacht dan ook dat veelleerlingen en hun ouders hier gebruik van maken,” aldus Roger de Groot.Voorzitter van <strong>het</strong> Platform Techniekdag <strong>Salland</strong> is Willy Haarman: “Er zijnfantastische beroepsmogelijkheden in de techniek. Dit moet alleen meeronder de aandacht van leerlingen en ook hun ouders of verzorgers gebrachtworden en daar is deze dag uitermate geschikt <strong>voor</strong>.”De projectleiding van de techniekdag is in handen van Gerard Venneman,De Raalter onderwijswethouder Roger de Grootprojectleider Verbreding Techniek Basisonderwijs bij TechnoCentrum IJsselVecht Veluwe, een organisatie die o.a. de aansluiting van <strong>het</strong> technischberoepsonderwijs op de arbeidsmarkt stimuleert.De bedrijven uit de gemeente Raalte die meedoen zijn DoorgeestKoeltechniek, Bepacom BV, WeKaData, Hevea, Jansman Bouw, EldersInstallatietechniek en Lenferink Schilders Raalte. Daarnaast doet LenferinkAfbouw Lemelerveld mee. De laatste vier bedrijven hebben hun activiteitenin de nieuwbouw van de Horizon aan de monumentstraat te Raalte. DeTechniekdag is op vrijdagavond 1 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur en opzaterdag 2 oktober van 09.00 uur tot 16.00 uur. Bij elk deelnemend bedrijfkunnen de bezoekers dan terecht. In de nieuwbouw van De Horizon wordtbovendien <strong>voor</strong>lichting gegeven door de techniekafdelingen van CarmelCollege <strong>Salland</strong>, Deltion College Zwolle en de Hogeschool Windesheim. HetDiezercollege uit Zwolle geeft mogelijk <strong>voor</strong>lichting bij Jansen Venneboer inWijhe. Bij laatstgenoemd bedrijf vindt vrijdagavond ook de opening plaats.Ter afsluiting ontvangen de leerlingen als presentje een werkstukje dat zethuis in elkaar kunnen zetten.17


Spetterende editie ROJA-verkiezingStöppelhaeneOp vrijdag 27 augustus jl. was <strong>het</strong> weer zover: de verkiezingvan de Raalter Onderneming van <strong>het</strong> jaar (ROJA). Dit inmiddelsvaste en zeer gewaardeerde onderdeel van Stöppelhaene beleefdealweer haar zevende editie. Rond 16.30 uur openden de deuren van <strong>het</strong>‘zenuwcentrum’, waarna de tent langzaam maar zeker volstroomde metondernemend Raalte. Genietend van een bruisend welkomstdrankje eneen Hollandse Nieuwe maakte iedereen zich op <strong>voor</strong> <strong>het</strong> moment van dewaarheid: wie mag zich een jaar lang onderneming van <strong>het</strong> jaar noemen?Negen bedrijven kregen een plek op de lijst van genomineerden, zoalsgebruikelijk onderverdeeld in de categorieën Agrarisch, Detailhandel enHandel, Industrie & Dienstverlening. Alvorens de winnaars bekend temaken, gaf presentator Frans Leushuis <strong>het</strong> woord aan wethouder BenHaarman. Deze roemde <strong>het</strong> feit dat veel ondernemers, ondanks de huidigeeconomische recessie, toch maatschappelijk dividend terug willen gevenaan de bevolking. Ondermeer door sponsoring van evenementen alsStöppelhaene. “De marges zijn weliswaar klein, maar de masten blijvenovereind,” aldus de wethouder, “Ondernemers tonen zich oprecht betrokkenbij zowel hun personeel als bij de klanten, door ervaring, passie enliefde <strong>voor</strong> <strong>het</strong> vak. Kernwaarden die ook veelvuldig aanwezig bleken bij degenomineerde bedrijven.”Wethouder Haarman: “Veel ondernemers geven maatschappelijk dividend terug aan debevolking, ondanks de economische recessie” (Foto Ronny Koggel)Dit laatste werd beaamd door notaris Mark Oors, jury<strong>voor</strong>zitter van deROJA. Belangrijk bij de selectie van de negen kandidaten was dat de ondernemerszich in positieve zin weten te onderscheiden. Bij<strong>voor</strong>beeld dooreen in <strong>het</strong> oog springende prestatie, bijzondere maatschappelijken/of sociale betrokkenheid, innovatieve ontwikkelingen, milieubewustzijn,<strong>het</strong> vergroten van de bekendheid van Raalte of klantgerichtheid.Om de uiteindelijke winnaars te kunnen benoemen heeft de jury bij allekandidaten een bedrijfsbezoek afgelegd. In de categorie Agrarisch warendit Maatschap Brilman uit Heino, Edwin Tijs uit Luttenberg en MaatschapReimert-Langkamp uit Mariënheem. De categorie Detailhandel werdvertegenwoordigd door Ambachtsbakker Wim Blom te Heino en de Raalterondernemeringen Bloemen Korbeld en Brasserie De Haenehof. De laatstedrie genomineerden behoorden tot de categorie Handel, Industrie enDienst verlening: Bouwbedrijf Vosman BV Raalte, Van den Berg Beton BVRaalte en Vital Centre Raalte-Heino.AgrarischWinnaar in de categorie Agrarisch is de biologische melkgeitenhouderijvan Ans en Gerard Reimert. Na de omschakeling van melkvee en vleesvarkensin 1998 begon <strong>het</strong> bedrijf uit Mariënheem met 340 melkgeiten.Gerard Reimert: “Veel mensen verklaarden ons <strong>voor</strong> gek: geiten en danook nog eens biologisch! Maar we hebben doorgezet en inmiddels zijnwe met 1 miljoen liter melk de grootste biologische geitenhouderij vanNederland. Deze nominatie voelde dan ook wel als een enorme erkenningen waardering <strong>voor</strong> wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd.”De boerderij is CL- en CH-vrij en bijna paravrij. Hoewel groot genoeg omrendabel arbeidskrachten in te kunnen huren, melkt Gerard ten minste éénkeer per dag zelf om de gezondheid van zijn geiten in de gaten te houden.Zowel in omvang als bedrijfsvoering is Maatschap Reimert een <strong>voor</strong>loperin de sector. Zo wordt er sinds kort in een nieuwe melkstal gemolken, eenzoge<strong>het</strong>en buitenmelker met 90 plaatsen. Een nieuw systeem in de geitenhouderij,dat samen met de fabrikant en een plaatselijke leverancier werdontwikkeld. Bij de bouw van hun nieuwe stal hebben Gerard en Ans gekekennaar de landschappelijke inpassing hiervan. Op hun verzoek <strong>voor</strong>zageen plaatselijke schildersclub <strong>het</strong> damwandprofiel van de stal van een grootpanorama. Een doorsnede van <strong>Salland</strong>, van de toren van Palthe tot deIJssel. Het panorama is <strong>voor</strong> iedereen toegankelijk via een pad dat wekelijksdoor Reimert wordt gemaaid. Hoewel bekend met <strong>het</strong> fenomeen, haddenAns en Gerard nog niet eerder een ROJA verkiezing bijgewoond. Gerard:“De sfeer was erg leuk en gezellig, volgend jaar gaan we zeker weer. Ofwe zenuwachtig waren? Daar waren we veel te druk <strong>voor</strong>! We hadden net’s morgens de nieuwe melkstal in gebruik genomen. We zijn heel blij metde titel, maar in principe zijn alle genomineerden evengoed winnaars.”Eenmaal weer thuis werd Reimert overspoeld met reacties. “Kaarten,sms-jes, e-mails. Zelfs de Rabobank kwam persoonlijk langs met felicitatiesen een cadeau. Bij thuiskomst hadden buren en familie alles versierd. Wehebben er dan ook maar een echt feestje van gemaakt.”18


De trotse ROJA-winnaars met vlnr Ans en Gerard Reimert, Peter Veltmaat, Jacqueline en Edwin Ophof (foto: Matthijs de Jong)Vital CentreIn de categorie Handel, Industrie en Dienstverlening ging de ROJA-titelnaar Vital Centre Raalte-Heino van Jacqueline en Edwin Ophof. Jacquelinebegon in 1988 met een sportschool aan de Almelosestraat. In 1994 volgdede verhuizing naar nieuwbouw aan de Hammerweg, waar in 2009 eentotaal nieuw sportcentrum werd gerealiseerd met alle mogelijkhedenop <strong>het</strong> gebied van fitness, welness, healthcare en horeca. En nu dan deverkiezing tot Raalter Onderneming van <strong>het</strong> Jaar. Jacqueline Ophof: “Wewaren aangenaam verrast door onze nominatie, zeker als sportbedrijfzijnde. Veel mensen zien je niet zo gauw als onderneming terwijl we datnatuurlijk wel zijn.” Van dat laatste was de jury in ieder geval wel overtuigd.“Door een maximale openstelling van honderd uur per week en de uitwisselingtussen beide locaties wordt de klant optimaal bediend”, aldus <strong>het</strong>rapport. Samen met <strong>het</strong> Carmel College <strong>Salland</strong> en de gemeente Raalteonderneemt Vital Centre bovendien activiteiten om iedereen in bewegingte krijgen, zoals Het Loopfestijn van Raalte. In samenwerking met degemeente betrekt men sociale minima via <strong>het</strong> project Ergo Control bijde maatschappij. Daarnaast biedt Vital Centre individuele bewegingsmethodieken<strong>voor</strong> medewerkers van bedrijven. De combinatie van sport engezondheid in samenwerking met fysiotherapeuten en Carinova en demogelijkheden in coaching en counceling maken Vital Centre uniek. Alssportmensen in hart en nieren spelen presteren en winnen natuurlijk eenbelangrijke rol in de karakters van Edwin en Jacqueline. Hoe hebben ze deROJA-competitie ervaren? “Aanvankelijk voelde alleen de nominatie al alseen eerste prijs, <strong>het</strong> is zo’n enorme blijk van waardering! We waren eigenlijkhelemaal niet zo bezig met winnen. Maar toen <strong>het</strong> moment daar was,werd <strong>het</strong> toch wel heel spannend en was de ontlading enorm toen bleekdat we gewonnen hadden.”Bloemen KorbeldIn <strong>het</strong> jaar dat de zaak 85 jaar bestaat, werd Bloemen Korbeld van PeterVeltmaat en parter Els Kemper de Raalter Onderneming van <strong>het</strong> Jaar in decategorie Detailhandel. “Het was wel een verrassing om genomineerd teworden, maar we vonden <strong>het</strong> meteen een hele eer!” vertelt Peter Veltmaatenthousiast. Korbeld speelde dan ook al gauw in op de nominatie door ermet trots de nodige ruchtbaarheid aan te geven, zowel in de etalage als inde winkel. En met succes, zo bleek.Belangrijk speerpunt <strong>voor</strong> <strong>het</strong> bedrijf is innovatie. Met grote regelmaatworden er nieuwe trends in <strong>het</strong> assortiment opgenomen. Peter: “Je hebtondernemers en je hebt mensen die op de winkel passen. Alleen je klantenleuk bedienen, is niet genoeg.” Een goed <strong>voor</strong>beeld hiervan is <strong>het</strong> gevenvan gratis vensterbankadvies bij mensen thuis. Daarin is de Raalter ondernemingvrijwel uniek in zijn branche. De inspectie van de jury viel Peter ergmee: “Ik had al hier en daar vernomen dat ze streng zouden zijn, maar datlijkt me ook niet meer dan terecht. Het is niet zomaar een onderscheiding!Wij hebben <strong>het</strong> bezoek als heel positief ervaren.”Een belangrijk punt in <strong>het</strong> juryrapport is de maatschappelijke betrokkenheidvan de ondernemers. Peter: “Je leeft nu eenmaal niet alleen <strong>voor</strong> jezelf.Waar mogelijk willen we een steentje bij kunnen dragen aan de maatschappij.Bij<strong>voor</strong>beeld door <strong>het</strong> importeren van de Fair trade producten van‘Birds of Zimbabwe’. Maar ook de bijdrage aan speeltuin De Blekkerhoek,<strong>het</strong> uitdelen van rozen ten behoeve van de Stichting tegen Zinloos Geweld,de cursus bloemschikken <strong>voor</strong> mensen met een visuele beperking, debijdrage aan de inrichting van <strong>het</strong> Hospice Raalte en <strong>het</strong> onderhouddoor ons hele team van de tuin bij <strong>het</strong> Ronald McDonaldhuis in Zwolle.”Inmiddels loopt er alweer een nieuw initiatief: de verkoop van zonnebloemenwaarvan de gehele opbrengst naar Stichting De Zonnebloem gaat.19


OPBOUWEND, SINDS 1973...Soms komt er iets op uw pad waar u niet op had gerekend of gehoopt, en is inschakelen van een advocaatheel slim of simpelweg onvermijdelijk. In die gevallen mag u weten dat de Benthem Gratama advocaten<strong>het</strong> in hun genen hebben om preciés te doen wat goed is <strong>voor</strong> uw zaak. Neem nou mr. Bram van de Kam.Bijzonder opbouwend in huur-, bouw-, en aanbestedingsrecht. Dus: KOM MAAR OP!Huize Eekhout | Burg. van Roijensingel 2 | 8001 BA Zwolle | t.: 038 428 00 77 | i: www.benthemgratama.nlBG_adv_ZS_230810.indd 1 23-08-2010 14:57:1120


‘The sky is the limit’ bijRestaurant Jan SteenInge Neppelenbroek heeft <strong>het</strong> gevoel <strong>voor</strong> horeca doorhaar aderen lopen. Tegelijkertijd is ze ondernemer inhart en nieren. Die combinatie zorgt er <strong>voor</strong> datRestaurant Jan Steen bij Heino na zeven jaar nog altijdeen hele dikke voldoende haalt. Zowel qua kwaliteit als<strong>het</strong> aantal bezoekers. En er is nog volop ruimte <strong>voor</strong>groei. De particulier weet de weg naar de Raalterstraatgoed te vinden, maar <strong>het</strong> bedrijfsleven blijkt nogonvoldoende op de hoogte te zijn van de ongekendemogelijkheden. ‘The sky is the limit’ lijkt <strong>het</strong> motto bijJan Steen.Restaurant Jan Steen is <strong>voor</strong>al bekend om de nostalgische,sfeervolle inrichting en <strong>het</strong> principe, waarbij de gastenzelf hun eten klaar maken op de grill en hun eigen drankjes halen. ‘DeBourgondische uitstraling is nog altijd ons handelsmerk. Daarmee onderscheidenwe ons en we krijgen iedere keer enthousiaste reacties. Dat ismede te danken aan de ongedwongen sfeer, want <strong>voor</strong> een vast bedrag van29,50 euro kan men 5,5 uur lang onbeperkt eten en drinken. Dat vind jetoch nergens’, stelt Neppelenbroek retorisch.Wie in de weekenden een blik werpt op de parkeerplaats ziet dat <strong>het</strong>concept zeker niet aan slijtage onderhevig is. Van vrijdag tot zondag is <strong>het</strong>een komen en gaan van bezoekers. Hoewel <strong>het</strong> zakenleven <strong>het</strong> restaurantzeker ook heeft ontdekt, wil ze dit aandeel graag uitbreiden. De eigenaressebenadrukt dat ze een duidelijke meerwaarde heeft <strong>voor</strong> de zakelijkemarkt. ‘Kijk alleen al naar de locatie. Mooi centraal in <strong>het</strong> land, gemakkelijkbereikbaar en met goede parkeer<strong>voor</strong>zieningen.’Vaak zijn <strong>het</strong> bedrijfsfeesten enbij<strong>voor</strong>beeld kerst- en bouwvakborrels,waar<strong>voor</strong> een bezoek aanJan Steen wordt gebracht. Er isechter nog zoveel meer mogelijk.Van zakenlunches tot arrangementenmet teambuildingsactiviteiten,waar<strong>voor</strong> wordt samengewerktmet organisatiebureaus en outdoorcentra.En van presentaties envergaderingen (beamers aanwezig!)tot uitgeserveerde maaltijden naarkeuze. ‘Eigenlijk komt <strong>het</strong> er op neerdat we maatwerk kunnen leveren envan maandag tot en met donderdagis dat tevens mogelijk <strong>voor</strong> beslotengezelschappen. We kunnen kleine,maar ook grote groepen ontvangen.Desgewenst is onze capaciteit vanInge Neppelenbroek:“Restaurant Jan Steen biedt veelmogelijkheden <strong>voor</strong> de zakelijke markt”zo’n 200 personen met een sfeervolle, eventueel verwarmde tent uit tebreiden tot 380 personen.’Het concept van Restaurant Jan Steen staat als een huis, maarNeppelenbroek weet door haar jarenlange horeca-ervaring dat <strong>het</strong>essentieel is om te blijven vernieuwen. De nieuwste ontwikkeling is <strong>het</strong>zogenaamde ‘live cooking’, waarmee in 2011 wordt begonnen en dat zekereen meerwaarde heeft <strong>voor</strong> de zakelijke markt. ‘We zullen intern verbouwenom hier<strong>voor</strong> ruimte te creëren. De verwachtingen zijn hooggespannen, want<strong>het</strong> is een mooie vorm van culinair entertainment.’Restaurant Jan SteenRaalterstraat 668141 RM HeinoT: 0572 - 395 884E: info@restaurantjansteen.nlI: www.restaurantjansteen.nl21


ONDERNEMERSMAKEN ER SAMENWERK VAN<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> wil een platform bieden aan dediverse ondernemersverenigingen die actief zijnin <strong>Salland</strong>. Hebben zij nieuwe ontwikkelingen,bijzonder heden en/of spraakmakende zaken temelden, dan leest u dat in <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>.Ondernemersverenigingen die interessantnieuws hebben, kunnen dat doorgeven aanredactie@sallandzakelijk.nlPresentatie over1000 jongerenplanOverijsselTijdens de ledenvergadering van de KRWop 5 juli jl. sprak Xanter Wilhelm namens Jeugdzorg IJssel-Vecht ProvincieOverijssel over <strong>het</strong> duizend jongerenplan Overijssel, een banenproject <strong>voor</strong>jongeren van 16 tot 27 jaar. De jongeren komen in dienst van de werkgeverdie hier<strong>voor</strong> € 10.000 ontvangt. Het dienstverband wordt aangegaan <strong>voor</strong> 1jaar, inclusief een eventuele proeftijd. Van de werkgever wordt verwacht dathij de jongere begeleidt in <strong>het</strong> leren van <strong>het</strong> vak.Xanter Wilhelm: “De werkloosheid onder jongeren groeit. De overheidonderneemt al veel <strong>voor</strong> de groep huidige schoolverlaters, jongeren diegeen stage kunnen vinden en stimuleert jongeren langer door te leren.De jongeren die <strong>het</strong> kwetsbaarst zijn hebben vaak helemaal geen kans indeze tijd de arbeidsmarkt te betreden. De provincie Overijssel investeertdaarom vanaf 2009 tot 2014 extra in de kansen <strong>voor</strong> deze groep kwetsbarejongeren. Het gaat om werkzoekende jongeren van 16 tot 27 jaar, die opéén of meerdere terreinen een kwetsbare maatschappelijke positie hebbenzoals een afgebroken schoolopleiding, schulden, verslaving, problematischewoonsituatie, maatschappelijk isolement, een justitieverleden en psychosocialeproblemen”.In de regio IJssel-Vecht zijn er 2.500 kwetsbare jongeren die tot de doelgroepbehoren, in Raalte zijn <strong>het</strong> er 20. De werkgever wordt in de begeleidingondersteund door Trias Jeugdhulp en de provincie Overijssel. Tot 2015wordt de financiering door de Provincie gegarandeerd.Wie ook kwetsbare jongeren een kans wil geven op de arbeidsmarkt kancontact opnemen met Claudio Pisu van de afdeling Sociale Zaken van deGemeente Raalte.Nieuwe ledenDe volgende ondernemers hebben zich in de afgelopen periode aangemeldals lid van de KRW: Daniëlle van Kleef – Tulip Inn Raalte. Willemien Boerdijk– Taveerne Tivoli. Antoon Hinderiks – Recyclebedrijf Antoon Hinderiks V.O.F.Marc Bril – MB Oost. Alexander Kreule – <strong>Salland</strong> Automatisering. Dick Mars– <strong>voor</strong>malig <strong>voor</strong>zitter KRW. Hiermee staat <strong>het</strong> ledenaantal van de KRW op213. Samen bieden ze werkgelegenheid aan ruim 9.000 personen.BESPAAR NU ENERGIE MET HET LENFERINK ENERGIE PLAN!Wilt u ook graag energie besparen?Lenferink helpt u hier graag bij.Wilt u weten welke besparingen bij u mogelijk zijn?Aarzel niet en bel <strong>voor</strong> een afspraak!• Spouwmuurisolatie• Dakisolatie• Vloerisolatie• Isolatieglas• Buitengevelisolatie• Schilderwerk• StukadoorswerkBel Lenferink en maak een afspraak <strong>voor</strong> een Thermografische foto.Ambachtsweg 2 • 8152 BA LEMELERVELDTel: 0572 – 372000 • Fax : 0572 - 372715Web: www.lenferinkafbouw.nl • Email: info@lenferinkafbouw.nl22


LEEF! brengt bedrijven in topvormBewegen is noodzakelijk <strong>voor</strong> een gezonde leefstijl.Iedereen weet <strong>het</strong>, maar lang niet iedereen gedraagtzich ernaar. Voor veel mensen is de drempel om tegaan sporten nog altijd hoog, zeker als dit in desportschool moet gebeuren. Sport & BeweegcentrumLEEF! in Wijhe biedt de oplossing: functioneeltrainen. “Mensen moeten de <strong>voor</strong>delen directmerken in de praktijk, dan krijgen ze er vanzelfplezier in.”LEEF! is een uniek Nederlands fitnessconcept waarbij functioneeltrainen en verandering van levensstijl (stoppen met roken bij<strong>voor</strong>beeld)hoog in <strong>het</strong> vaandel staan. Eigenaar Herbert Stoffels legt uitwaarom: “Veel mensen zien bij fitness enkel apparaten <strong>voor</strong> zich. Daarproberen wij een beetje doorheen te breken. Dat doen we door detraining specifiek op <strong>het</strong> dagelijks leven te richten. Een veel<strong>voor</strong>komendprobleem bij<strong>voor</strong>beeld is rugklachten, veroorzaakt door zittend werk.Chauffeurs, mensen die veel achter een bureau zitten. Door <strong>het</strong> trainenvan de juiste spieren wordt je rug langzaamaan sterker en nemen deklachten af. Daarnaast is sporten niet alleen goed <strong>voor</strong> je gezondheid,maar ook <strong>voor</strong> je welbevinden. Je gaat beter in je vel zitten en kuntdingen makkelijker aan. Niet zelden komen mensen hier in eersteinstantie met tegenzin. Wij vinden <strong>het</strong> een uitdaging om dat moetenom te kunnen buigen naar willen. Men moet er plezier in krijgen en de<strong>voor</strong>delen direct merken in de praktijk.”LEEF! omvat ruim 1.250 m2 sportplezier in een modern, strak vormgegevencentrum. Als vaste medewerker van <strong>voor</strong>malig exploitantRoyal Fitness is Herbert Stoffels <strong>voor</strong> klanten een vertrouwd gezicht.Sinds de overname, nu ruim een half jaar geleden, heeft hij flink watveranderingen doorgevoerd. Zo zijn de openingstijden verruimden is er flink geïnvesteerd in nieuwe groepslessen en activiteiten.Bij<strong>voor</strong>beeld fitness <strong>voor</strong> kinderen, runclinics en programma’s op maat<strong>voor</strong> onder andere 55-plussers en speciale doelgroepen (PGB). Sindskort herbergt LEEF! ook een diëtiste, die op afspraak te bezoeken is.Op gebied van wellness is er een sauna, zonnebank en biedt LEEF!diverse massagetechnieken als sportmassage, Hotstone en Shiatsu. Nietveranderd is <strong>het</strong> kleinschalige en persoonlijke karakter van de sportschool.“De meeste klanten kennen we bij naam. We hebben zeldenwachtrijen <strong>voor</strong> de apparaten en gezelligheid staat nog altijd <strong>voor</strong>op.”Sinds kort is <strong>het</strong> bij LEEF! zelfs mogelijk met een personal trainer in debuitenlucht te sporten. Bij<strong>voor</strong>beeld fietsen, lopen, maar ook kanoën ofeen hardloopclinic.Bedrijfsfitness op maatVeel bedrijven in Nederland maken gebruik van de mogelijkheid omwerknemers in georganiseerd verband te laten sporten. Fitness bevordertimmers de gezondheid en <strong>het</strong> moreel positief en verhoogt daarmeeindirect de arbeidsproductiviteit. Daarnaast is uit onderzoek vanNOC*NSF gebleken dat sporters gemiddeld 15 dagen ziek zijn, tegengemiddeld 29 dagen bij niet-sporters. Stoffels: “Uiteraard kun je bij onsmet een zakelijk contract vrijblijvend komen sporten. Maar we hebbenveel meer te bieden. Trainingen specifiek gericht op de beroepsgroepbij<strong>voor</strong>beeld. Zoals tiltrainingen <strong>voor</strong> mensen met zware fysieke arbeid.Of speciale valtraining, waarmee je niet kunt <strong>voor</strong>komen dat je valt,maar wel dat je daarbij je heup breekt. Zeker <strong>voor</strong> wat oudere werknemerskan dat zeer zinvol zijn. Weer een andere invalshoek is antiagressietraining<strong>voor</strong> winkelpersoneel. Hier<strong>voor</strong> werken we samen meteen instituut <strong>voor</strong> zelfverdediging. Kortom: er is van alles mogelijk.Bedrijfsfitness is bij ons rendabel <strong>voor</strong> zowel grote als kleinere groepen.Daarbij is trainen in groepsverband een uitstekende vorm van teambuilding.Bovendien kost <strong>het</strong> niet veel tijd; in 40 minuten tot maximaaleen uur ben je klaar. Tenzij je na afloop aan de bar blijft hangennatuurlijk,” lacht Stoffels.Sinds 1 januari 2007 is de wetgeving rondom bedrijfsfitness versoepeld.Hierdoor is <strong>het</strong> mogelijk dat werkgevers aan hun werknemers eenonbelaste vergoeding verstrekken <strong>voor</strong> deelname aan bedrijfsfitness.Over deze vergoeding zijn geen loonbelasting of sociale premies verschuldigden uiteraard is deze vergoeding <strong>voor</strong> de werkgever als kostenpostaftrekbaar. Meer weten over wat bedrijfsfitness kan doen <strong>voor</strong>uw onderneming? LEEF! Informeert u graag over de mogelijkheden.LEEF! Sport & Beweegcentrum Olst-WijheHandelsweg 148131 XX WijheT: 0570-521177E: balie@sportcentrumleef.nlI: www.sportcentrumleef.nl23


Jurry Hekking Metaal isniet gauw gek te krijgenWie de veelzijdigheid van Jurry Hekking Metaal wilomschrijven, kan <strong>het</strong> best een duik nemen in <strong>het</strong>omvangrijke klantenbestand. Er is namelijk geenbetere manier om aan te tonen hoe multifunctioneelinzetbaar de eigenaar en zijn medewerkers zijn. Vaneen luifel met eigen aandrijftechniek bij <strong>het</strong> Van derValk Hotel in Düsseldorf tot melkmachines <strong>voor</strong>DeLaval en van een automatische poort bij AlbertHeijn in Wijhe tot een bar, die met zink is bekleed.‘Tja, ze krijgen ons niet gauw gek’, lacht de eigenaaren naamgever van <strong>het</strong> Mariënheemse bedrijf.Met deze opdrachten heeft hij een aardige reputatieopgebouwd, maar Hekking is een ondernemer, dieer niet van houdt om af te wachten. Tenslotte kun je ook je eigenafzet gebied creëren, is zijn idee. Het bedrijf is daarom druk bezig omenkele nieuwe, in eigen beheer ontwikkelde producten in de marktte zetten. ‘Eén van deze producten is een uitrijstelling <strong>voor</strong> fabriekenen magazijnen, waarbij we maatwerk kunnen leveren. Hetzelfde geldt<strong>voor</strong> onze sierhekken, die momenteel verkrijgbaar zijn via de Formidoin Raalte. Stuk <strong>voor</strong> stuk producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding,waarmee we onze orderportefeuille kunnen uitbreiden.’Bij <strong>het</strong> aanhoren van dit verhaal zou je geneigd zijn om te denken datJurry Hekking Metaal op een creatieve wijze probeert de gevolgen vande recessie op te vangen. Maar, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat<strong>het</strong> bedrijf tot op heden geen enkele hinder lijkt te ondervinden vande economische crisis. In 2009 is de omzet ten opzichte van een jaareerder zelfs nog meer dan verdubbeld. Nee, de nieuwe productenmoeten worden gezien als een investering in de toekomst. Als eenverbreding van <strong>het</strong> bedrijf. ‘We blijven <strong>het</strong> kleine constructiewerk, <strong>het</strong>onderhoud en de reparaties koesteren, maar je moet toch ook verderdurven kijken. Alleen op die manier kun je de continuïteit garanderen.’Snel schakelenIn dit licht moet ook de aanstelling worden gezien van een medewerker,die zich gaat bezighouden met acquisitie en PR. ‘We doen best <strong>het</strong>een en ander <strong>voor</strong> aannemers, maar we merken dat we meer moetendoen om onze bekendheid in de regio te vergroten. Onze sterkepunten moeten meer naar voren worden gebracht, zoals <strong>het</strong> feit dat wealles in eigen beheer doen. Daardoor zijn er korte lijnen en kunnen wesnel schakelen. Verder beschikken we over goed opgeleide mensen ende juiste machines. En spoedklussen krijgen direct <strong>voor</strong>rang, zoals eenreparatie aan bij<strong>voor</strong>beeld een bouwkraan, zodat een bedrijf zo snelmogelijk verder kan met haar werkzaamheden.De nieuwe medewerker met een achtergrond in de commerciëleeconomie krijgt een simpele opdracht: de regio kennis laten makenmet de veelzijdigheid van Jurry Hekking Metaal binnen de metaalbewerkingen -techniek. Voorheen was de onderneming eveneensactief in de bouw, maar zo’n vier jaar geleden is de koers definitiefverlegd naar uitsluitend metaal. ‘Je moet de keuze durven maken omje te beperken tot één vakgebied. Anders word je zo’n bedrijf dat vanalles aanpakt. We pakken wel allerlei klussen aan, maar dan wel gerichtop metaal: machinebouw, las- en constructiewerk in staal, aluminiumen onze specialiteit roestvrij staal. Uitgangspunt daarbij is dat wemeedenken met de klant en ons gezond boerenverstand ge bruiken.Soms kan een simpele toepassing namelijk al voldoende zijn.Innovatie? Ja, daar houden we ons zeker wel mee bezig. We gebruikenalleen niet die dure naam. Innovatie gaat bij ons als <strong>het</strong> ware vanzelf,omdat we ook geregeld de tijd nemen om dingen uit te proberen.’Haley Beelen, commercieel medewerker bij Jurry Hekking Metaal, <strong>voor</strong> de uitrijstelling.Deze uitrijstellingen geven een ruimtebesparing van 100% en zijn leverbaar in diverseafmetingen en uitvoeringen.Jurry Hekking MetaalHet Fiester 98106 PP MariënheemT: 06 - 50 48 19 15E: info@jurryhekkingmetaal.nlI: www.jurryhekkingmetaal.nl29


Autobedrijf R. Voskes issinds de zomer van 2008officieel Opel-dealer<strong>voor</strong> Raalte en omgeving.Voor de zakelijke marktbeschikt Opel over diversetoonaangevende modellen,zoals de schitterendeInsignia en de Astra. Verderkent autobedrijf R. Voskeseen uitgebreid en compleetassortiment bedrijfswagensdie, passend bij uw bedrijf,naar wens wordensamengesteld.Kenmerkend zijn de persoonlijkebenadering en de vertrouwdeservice. In de goed geoutilleerdewerkplaats beschikt <strong>het</strong> bedrijfover alle benodigde apparatuuren kennis <strong>voor</strong> reparatie enonderhoud van alle Opelmodellen, APK-keuringenvan personenauto’s en lichtebedrijfswagens tot 3500 kg,professionele diagnose vanmechanische en elektronischestoringen, bandenservice,aircoservice en -reparatie.RaalteZompstraat 41, 8102 HX RAALTERaalte T. 0572-363147 F.0572-363149Zompstraat 41, 8102 HX RAALTET. 0572-363147 F.0572-363149www.rvoskes.nlLochemHeesweg 21 - 8102 HJ RaalteEekmolenweg 22 , 7241 CM LOCHEMT: 0572-356263 - E: info@rvoskes.nl - I: www.rvoskes.nlLochem T. 0573-259139 F.0573-255378Eekmolenweg 22 , 7241 CM LOCHEMT. 0573-259139 F.0573-255378P A L M B E A C HVERHUURo.a. Franse- en Amerikaanse Roulette,Texas o.a. Roulette, hold ’em Poker en en BlackjackOok pakketten verhuur <strong>voor</strong> ’zelfverzorging’‘zelfverzorging’Wijhe 0570-525515WWW.CASINOVERHUUR.NETwww.casinoverhuur.netRaalteZompstraat 41, 8102 HX RAALTET.Raalte0572-363147 F.0572-363149Zompstraat 41, 8102 HX RAALTET. 0572-363147 F.0572-363149LochemEekmolenweg 22 , 7241 CM LOCHEMT.LochemNijverdal 0573-259139 F.0573-255378Eekmolenweg 22 , 7241 CM LOCHEMT. Nijverdal Serbonne0573-259139InspiratieparkF.0573-255378van den Bergsweg 3Serbonne 7442 CK Nijverdal Inspiratieparkvan T. 0572-363147den Bergsweg 37442 F. 0572-363149 CK NijverdalT. 0572-363147F. 0572-363149NijverdalSerbonneNijverdalInspiratieparkvan den Bergsweg 37442SerbonneCK NijverdalInspiratieparkT.van0572-363147den Bergsweg 37442F. 0572-363149CK NijverdalT. 0572-363147F. 0572-363149RaalteZompstraat 41, 8102 HX RAALTET. 0572-363147 F.0572-363149LochemEekmolenweg 22 , 7241 CM LOCHEMT. 0573-259139 F.0573-255378NijverdalSerbonne Inspiratieparkvan den Bergsweg 37442 CK NijverdalT. 0572-363147F. 0572-363149RaalteZompstraat 41, 8102 HX RAALTET. 0572-363147 F.0572-363149LochemEekmolenweg 22 , 7241 CM LOCHEMT. 0573-259139 F.0573-255378NijverdalSerbonne Inspiratieparkvan den Bergsweg 37442 CK NijverdalT. 0572-363147F. 0572-363149Handelsweg 22, 8152 BN LemelerveldTelefoon: 0572 - 371609 - Fax: 0572 - 372008E-mail: info@dtf-deuren.nl Internet: www.dtf-deuren.nl30


Bij KruiperKoudetechniekstaat de klant<strong>voor</strong>opNa twintig jaar praktijkervaringvond Rob Kruiper uit Mariënheem<strong>het</strong> de hoogste tijd om de stap te makennaar <strong>het</strong> zelfstandig ondernemerschap.Daarom richtte hij in 2008 - samen metzijn vrouw Linda - V.O.F. KruiperKoudetechniek op. Het koeltechnischbedrijf is gespecialiseerd in verkoop,installatie, reparatie en onderhoud vanalle soorten koeltechnische installaties,zowel <strong>voor</strong> bedrijven als <strong>voor</strong>particulieren. Rob beschikt over allevereiste vaktechnische certificaten envindt <strong>het</strong> leveren van vakwerk en goedeservice erg belangrijk. Linda zorgt er<strong>voor</strong>dat alle administratieve zaken van ditnog jonge Mariënheemse bedrijf primageregeld worden.De koeltechniek had altijd al de interesse van Rob.“Het is erg specialistisch werk met hoge kwaliteitseisen.Bovendien is veiligheid ook een belangrijk aspect, want jewerkt wel met gassen zoals freon, ammoniak, CO2 en propaan. Omte mogen werken met deze gassen ben ik gecertificeerd <strong>voor</strong> dezoge<strong>het</strong>en F-gassen. Ook ben ik lid van de NVKL, de NederlandseVereniging van ondernemingen op <strong>het</strong> gebied van de Koudetechnieken Luchtbehandeling. Dit is een brancheorganisatie van ruim 500bedrijven in de professionele koudetechniek, luchtbehandeling enairconditioning en die laat alleen leden toe die voldoen aan hoge kwaliteitseisenen die milieubewust werken.”Een ander <strong>voor</strong>deel van <strong>het</strong> werk van Rob Kruiper is de grote variatie.“De ene keer sta je in een vriescel met vleesproducten en een anderekeer ben je in een ziekenhuis aan <strong>het</strong> werk.” Veel tijd besteedt Rob aanservice en onderhoud van koelinstallaties bij grotere bedrijven zoalsGrolleman Coldstore in Olst (zie foto), de bekende chocoladefabriekvan Droste in Vaassen en de HEMA bakkerij in Almere. Ook kan Kruipergrotere compressoren (o.a. Grasso, Sabroe, Stal en Mycom) tegeneen aantrekkelijk tarief inspecteren, repareren en reviseren. Daarnaastbehoren ook veel mkb-bedrijven tot zijn klantenkring, zoals horecabedrijven,slagerijen en supermarkten.Altijd dejuistetemperatuur!KoeltechniekAirconditioningWarmtepompWissinkweg 48106 PG MariënheemT 0572 35 73 37M 06 26 88 74 16info@kruiperkoudetechniek.nlwww.kruiperkoudetechniek.nlKruiper Koudetechniek geeft ook deskundig advies en werkt uitsluitendmet kwaliteitsproducten, o.a. van Bitzer, Grasso en Alfa Laval. “Daarvanligt de aanschafprijs soms wat hoger, maar dat haal je er op de langeretermijn echt wel uit vanwege een lager energieverbruik en minderonderhoudskosten. Ook kunnen wij adviseren over de E.I.A., een belasting<strong>voor</strong>deelals u in energiebesparende maatregelen investeert.”Voor grote klussen maakt Rob gebruik van vakmensen uit zijn netwerk.Vanzelfsprekend staat Kruiper Koudetechniek <strong>voor</strong> storingen 365 dagenen 24 uur per dag <strong>voor</strong> u klaar, want bij <strong>het</strong> bedrijf van Rob en LindaKruiper staat de klant <strong>voor</strong>op.Mocht u advies of een offerte willen ontvangen, dan kunt u die altijdvrijblijvend vragen door contact op te nemen met:Kruiper KoudetechniekF-gassen gecertificeerdWissinkweg 4Lid van de NVKL8105 PG MariënheemT: 0572 - 35 73 37M: 06 - 26 88 74 16E: info@kruiperkoudetechniek.nlI: www.kruiperkoudetechniek.nl31


BOUWMACHINESBOUWMACHINESBOUWMACHINESHandelsweg 328131 Handelsweg XX Wijhe 32 328131 XX WijheTel: 0570 524865 WijheFax: Tel: 0570 0570525508524865Tel: Fax: 0570 525508 524865Fax: 0570 525508BOUWMACHINESHandelsweg 328131 XX WijheTel: 0570 524865Fax: 0570 525508VERHUUR / VERKOOPVERHUUR / VERKOOPVERHUUR / VERKOOPVAN GEREEDSCHAP & MACHINESVAN GEREEDSCHAP & MACHINESVAN GEREEDSCHAP & MACHINESVERHUUR / VERKOOPVAN GEREEDSCHAP & MACHINESwww.kolkbouwmachines.nlwww.kolkbouwmachines.nlwww.kolkbouwmachines.nlwww.kolkbouwmachines.nlSterk in asbestsaneringDag in dag uit heeft Hoogeboom Raalte meerdere ploegen op de weg omergens in <strong>het</strong> land asbest te saneren. Een beter bewijs <strong>voor</strong> <strong>het</strong> feit dat welandelijk bekend staan om onze zorgvuldigheid en vakmanschap is niet tegeven! Veiligheid is daarbij <strong>het</strong> sleutelwoord. Veiligheid <strong>voor</strong> uw woon- enleefomgeving, maar zeker ook de veiligheid van onze eigen medewerkers.Met Hoogeboom Raalte weet u <strong>het</strong> zeker: gecertificeerd dus betrouwbaar...Tel. 0572-39 40 57Fax 0572-39 40 58info@a3bedrijfskleding.nlWerkkleding - VeiligheidskledingSchoeisel - VeiligheidsartikelenPromotie - Logoservice - PBMTotale Arbo/BHV inrichting bedrijvenAannemen van werk, recycling en verhuurwww.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250Sterk in uitvoering32


De Bagatelle vaartnieuwe koers met Avances!Om alle gasten nog beter in de watten te kunnenleggen, opent de Bagatelle deze nazomer nieuwedeuren. Onder de naam Avances by Bagatelleworden feesten, (culinaire) groepsactiviteiten enproeverijen georganiseerd. Eigenaren Willy en ArnoHuisken: “Avances staat <strong>voor</strong> verleiden.We organiseren heerlijke culinaire arrangementen.Bij de Bagatelle ontvangen we gasten in <strong>het</strong>restaurant of op ons vernieuwde terras. Het isculinair genieten in een rustieke ambiance. Deingrediënten van de gerechten die we serverenkomen van <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bodem. Zo creëren we eenspecifieke, verfijnde smaak.”Het aantal groepsarrangementen is de afgelopen jaren“ sterk toegenomen,” vertelt Willy. “De Bagatelle is eenauthentiek restaurant waarbij smaak en beleving <strong>voor</strong>op staan. Dewensen van een groep gasten is vaak anders. Zij vinden gezelligheiden betaalbaarheid ook belangrijk. Met Avances by Bagatelle spelen wedaarop in. We doen geen concessies aan kwaliteit. Maar we presenterenwel een arrangement op maat, afgestemd op de behoeftes vanonze gasten.”De Bagatelle plukt ingrediënten uit <strong><strong>Salland</strong>se</strong> tuinArno vult enthousiast aan: “De keuken van de Bagatelle zal zichspecifieker richten op fijnproevers. Op de kaart zullen we duidelijkervertellen waar we onze producten vandaan halen. De asperges halenwe op de fiets en wanneer we wild serveren, komt dat van de WilpseKlei of uit de bossen van Loenen en Eerbeek. We plukken onze kruidenuit eigen tuin. Zo van <strong>het</strong> land. Hiermee garanderen we onze kwaliteit.We leggen onze gasten in de watten. Mensen zijn welkom <strong>voor</strong> eenlunch of diner, maar ook <strong>voor</strong> een heerlijke kop koffie”.Van links naar rechts: Arno Huisken, chef-kok Chiel de Groot en Willy HuiskenWilt u <strong>het</strong> zelf ook ervaren? Kom naar de BagatelleHet team staat klaar om iedereen culinair te laten genieten. U bent vanharte welkom.Avances by Bagatelle“De solextour is zo populair dat we steeds meer arrangementensamenstellen. Avances by Bagatelle verleidt haar gasten om ook culinairte genieten. De rijders krijgen een mand met heerlijke broodjes enzoetigheid mee. Maar ook verzorgen we steeds meer feesten. Jubilea,bedrijfsfeesten, een etentje <strong>voor</strong> collega’s. Ook dan serveren wespeciaal geselecteerde wijnen, maar de ambiance is wat informeler.Gewoon in een spijkerbroek komen dus en samen genieten”, lachtArno.Restaurant de BagatelleNijverdalseweg 108106 AC Mariënheem (Raalte)T: 0572 - 35 84 84E: info@bagatelle.nlI: www.debagatelle.nl33


Bedrijfsfeestje?Houd de spanning erin!Casinoverhuur ‘Palm Beach’ uit Wijhe verzekert al sinds1996 menig feest van sfeer en gezelligheid door deinzet van luxe speeltafels en professionele speelborden.Daarbij is van alles mogelijk, er wordt alleen nietmet geld gespeeld. Eigenaar Martin Nijboer: “Het draaitecht om kennismaken met <strong>het</strong> spel en <strong>het</strong> spelplezier.Maar daar is de spanning en <strong>het</strong> enthousiasme meestalniet minder om!”Martin Nijboer van Palm Beach weet wel hoe je van eenbijeenkomst een feest kunt maken. De ondernemer uitWijhe verhuurt luxe casino speeltafels. Standaard geleverd met professionelemedewerkers, die met een passende aankleding van elke denkbareruimte een feestelijke entourage weten te maken. Vervolgens begeleidenzij, geheel in stijl gekleed, de gasten bij <strong>het</strong> spel. Bij aanvang ontvangende spelers een cheque t.w.v. 1000 punten. De speeltijd is doorgaans drieuur en er wordt afgesloten met een veiling of verloting. De beschikbaretafels zijn ondermeer Franse en Amerikaanse Roulette, Blackjack en TexasHold ’m Poker. Met name laatstgenoemde spelis bij veel mensen nog altijd zeer populair. Deexclusieve uitstraling maken speeltafels uitermate geschikt <strong>voor</strong> evenementenals bedrijfsfeesten, open dagen, beurzen, shows of bruiloften.Voor wie wat meer afwisseling wil, een gemengd publiek heeft of eenbeperkter budget zijn de zogenaamde professionele speelborden eenaanrader. Hierin zijn varianten beschikbaar als Franse Roulette, Blackjack,Hoger-lager, Dobbelbak, Paardenrennen en Texas Hold ’m Poker. Bijzonderaan de speelborden is dat deze ook zonder personeel gehuurd kunnenworden. Compleet met spelbeschrijving, fiches, giletjes en vlinderstrikken.Met deze service is Palm Beach uniek in Nederland.Nijboer: “Eigenlijk zijn casinospelen de ideale activiteit <strong>voor</strong> elkegelegenheid: er is de hele avond actie zonder dat mensen fysiek actiefhoeven te zijn. Daarnaast is er, dankzij de informele sfeer, ook genoegruimte <strong>voor</strong> conversatie, een buffet of muziek. Het spelelement houdtbovendien de spanning erin. Dat maakt <strong>het</strong> aantrekkelijk <strong>voor</strong> alleleeftijden.” Van plan binnenkort een feest(je) te geven?Kijk op www.casinoverhuur.netBouwbedrijf BKH Raalte: groot gewordendoor klein te blijvenTwaalf jaar geleden begon BKH als tweemanszaak meteen bouw- en klussenbedrijf <strong>voor</strong> verbouw en onderhoud.Al vanaf dag één stroomden de opdrachten binnenen werd personeel aangenomen om aan de grotevraag te kunnen voldoen. En dat allemaal vanuit eenoude varkensschuur van 100 m² in <strong>het</strong> buitengebiedvan Raalte, met kantoor aan huis in Heeten. BKH groeidegestaag door tot allround bouwbedrijf en in 2007werd de stap gezet naar een nieuwbouwpand aan deKarveelstraat in Raalte.Kenmerkend <strong>voor</strong> BKH is dat men geen seriematige opdrachtenaanneemt, maar zich bewust beperkt tot kleinschaligeprojecten op <strong>het</strong> gebied van nieuwbouw, verbouw, aanbouw, renovatieen duurzaam bouwen. Een mooi visitekaartje is bij<strong>voor</strong>beeld de bouwvan een bijzondere woonschuur aan de Lageweg in Raalte. BKH-directeurGerrit Roeke: “Een uniek project, met name doordat de woonschuur eenwoonbestemming kreeg en de boerderij gebruikt wordt als schuur, atelieren bijruimte. Verder zitten we momenteel in de afbouwfase van een educatiefcentrum <strong>voor</strong> kinder boerderij Dondertman in Holten. Deze opdrachtenlaten zien dat we van alle markten thuis zijn en dat we <strong>het</strong> niveau vaneen klussenbedrijf ookkunnen ontstijgen.”Daarnaast timmert BKHaan de weg op <strong>het</strong>gebied van onderhoud.Zoals <strong>het</strong> ABN AMROgebouw in Raalte: “Aande hand van een onderhoudsplanverzorgenwe hier<strong>voor</strong> alle werkzaamheden.”Een specialisme waarmee BKH zich weet te onder scheiden van collegabedrijvenis interieurbouw, o.a. in de jaren dertig stijl. “Dit specifieke werkbereiden we zoveel mogelijk <strong>voor</strong> in eigen werkplaats. Een groot <strong>voor</strong>deelis dat we hierdoor projecten helemaal van a tot z aan kunnen bieden. Totaan houten vloeren toe.” In tegenstelling tot veel andere bedrijven in debouwbranche heeft BKH tot op heden vrijwel geen last ondervonden vande economische crisis. Roeke: “Veel mensen zien in deze tijd af van nieuwbouwen kiezen liever <strong>voor</strong> aanbouw of verbouw. En daar profiteren wijuiteraard van. We hebben nog geen moment stil hoeven te zitten.”Kijk ook op: www.bkh-raalte.nl35Gerrit Roeke <strong>voor</strong> zijn bedrijfspandaan de Karveelstraat te Raalte


Op deze pagina’s vindt u een kort overzicht vaneconomisch nieuws uit <strong>het</strong> verspreidingsgebied van<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>. Het verscheen de afgelopen maandeno.a. in de Stentor en op de website van <strong>Salland</strong>Centraal. Wilt u <strong>het</strong> volledige artikel bekijken? Dat kanop www.sallandzakelijk.nl1 juni 2010:Oprichting Stichting Ondernemersfonds Wijhe1 juni 2010:Koopplein Raalte/Olst-Wijhe officieel van start3 juni 2010:Overweg Olie uit Raalte gaat bij 24 agrarische ondernemingenbrandstoftanks installeren3 juni 2010:Bakkerij Jorink uit Raalte krijgt een ster van Nederlands Bakkerij Centrum7 juni 2010:Open huis bij Brinkhuis van Hoogstraten Accountancy uit RaalteOndernemend <strong>Salland</strong>7 juli 2010:Ondernemers in Wijhe tegen plan Provincie om maximumsnelheid op deelN337 te verlagen van 80 naar 60 kilometer8 juli 2010:Boerhof Woninginrichters in Heeten sluit winkel8 juli 2010:Meerman Containerbouw uit Nieuwleusen failliet verklaard14 juli 2010:Mariënhemers nemen Formido in Dalfsen over15 juli 2010:Raalte Plaza officieel geopend16 juli 2010:Drie grote bedrijven willen zich vestigen op nieuwe bedrijventerrein vanWesepe22 juli 2010:Ontwerpplannen <strong>voor</strong> Raalter bedrijventerrein De Zegge VII opnieuw terinzage8 juni 2010:Industrieterrein De Zegge in Raalte wordt vanaf 2015 opgeknapt13 juni 2010:Eethuis Plein 7 Raalte heeft nieuwe eigenaar17 juni 2010:Vaccinafdeling van <strong>voor</strong>malig Solvay Pharmaceuticals in Olst te koop24 juni 2010:TCR Raalte neemt Eerbeeks bedrijf over25 juni 2010:Frank Besten uit Raalte start met Catering Bedrijf Besten26 juni 2010:Miratec ICT in Raalte sluit haar deuren7 juli 2010:TCR Groep uit Raalte blijft ook de komende jaren leerlingenvervoer verzorgen29 juli 2010:Genomineerden <strong>voor</strong> verkiezing van Raalter Onderneming van <strong>het</strong> Jaar(ROJA) bekend2 augustus 2010:Kringloopwinkel 2Switch geopend aan Heesweg in Raalte10 augustus 2010:De Parabool genomineerd <strong>voor</strong> Beste Werkgever van 201018 augustus 2010:Het doek is gevallen <strong>voor</strong> Billy’s Party Ranch in Heino19 augustus 2010:Tegeltoko uit Nieuwleusen failliet verklaard27 augustus 2010:Raalter Ondernemingen van <strong>het</strong> Jaar 2010: Vital Centre, Bloemen Korbelden Maatschap Reimert37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!