Ons aanbod - Stichting CliP

stichtingclip.nl
  • No tags were found...

Ons aanbod - Stichting CliP

Scholing is noodzaak voor cliëntenradenCliëntenraden sociale zekerheid geven stem aan uitkeringsgerechtigdenen adviseren gemeenten over het sociaal beleid. Dit vergt kennisvan zaken: over het beleid, over de uitvoering, over de mensen waaromhet gaat, de cliënten. Vaak gaat het over ingewikkelde kwesties.Het uitbrengen van advies vraagt teamwerk. Ook dat is te leren en teverbeteren: met elkaar overleggen, elkaars standpunten respecteren,discussies aangaan en bij dat alles wel het perspectief van cliënten inde gaten houden. Scholing helpt om deskundiger en met meer inzichtte kunnen werken.Scholing en training kosten geld, maar die investering verhoogt dekwaliteit en verbetert de wijze waarop de lokale groep werkt. Dat komtde cliëntenraad ten goede, maar is ook een voordeel voor de gemeente.Cursuswerk van CliPIn deze folder geven we een overzicht van onderwerpen om u een idee tegeven van de cursussen die CliP aanbiedt. Wij maken elke cursus op maat,zodat deze aansluit bij uw wensen en uw situatie. Heeft u andere wensen,neem dan ook contact met ons op. We stellen samen met u een cursus opdie precies aansluit bij uw wensen.BegeleidingCliP begeleidt cliëntenraden als het even niet lekker loopt.Wij hebben ervaring met het bespreekbaar maken van interne problemen.Samen met u brengen we de problemen in kaart en helpen bij het vindenvan oplossingen. Ook cliëntenraden die beter willen functioneren, kunnenwij op weg helpen. Het traject wordt in overleg ingevuld.ScholingstrajectWilt u meer dan één cursus? We bieden ook trajecten van meerderebijeenkomsten en langere duur, aangepast aan uw thema’s en wensen.EvaluatieDe aanwezigheid van een buitenstaander bij een evaluatie heeft eenmeerwaarde. Een buitenstaander vraagt door, stelt vanzelfsprekendhedenaan de orde en heeft oog voor wat goed gaat. CliP begeleidt regelmatigevaluaties van cliëntenraden.

More magazines by this user
Similar magazines