Natural Sound from Mother Nature

coda.ru
  • No tags were found...

Natural Sound from Mother Nature

Natural Sound from Mother NatureHout: het ideale materiaal voor luidspreker conussen


The Sound of Mother NatureHout: het ideale materiaal voor muziekinstrumentenHout is een essentieel onderdeel van violen, piano’s en veel andere muziekinstrumentenen heeft uitstekende akoestische eigenschappen die andere materialen niet hebben.Daarom zijn veel luidsprekerkasten van hout gemaakt. Dus waarom geen houtenluidspreker conus? JVC technici hadden dit idee al meer dan 20 jaar geleden,en begonnen toen met de ontwikkeling van een houten luidspreker conus.


Productie van de Wood Cone luidsprekerUitsnijden1stepersing2depersing3depersingVochtbeschermingGeredeconusPersenDe ontwikkeling van de houten conus: uitdagingen en eenverrassende oplossingBij het ontwikkelen van de houten conus bleek het vormgeven van het materiaaleen groot probleem te zijn. Hout kan hierbij breken of splijten. Men probeerdediverse technieken, zonder succes.Na jaren proberen ontdekte JVC een verrassende oplossing: sake, de Japanserijstwijn. Na inweken in sake wordt het hout zacht en buigzaam genoeg om niette breken bij het uitsnijden en persen.JVC heeft de sake methode gecombineerd met een speciaal stampproces om dehouten conus duurzaam genoeg te maken om jarenlang een natuurlijk geluid weerte geven. Uiteindelijk leidde de 20 jaar onderzoek door JVC tot de ontwikkelingvan een succesvolle luidspreker met een houten conus.


Een breed programmaHet programma Wood Cone luidsprekers is nu uitgebreid en omvat modellen voorelke lifestyle. U kunt nu precies het model kiezen dat aan uw wensen voldoet.


De luidspreker als muziekinstrumentDe zoektocht van JVC naar authentiek geluid betekent dat de luidspreker nu als muziekinstrument wordt beschouwd. De akoestischeeigenschappen van hout zijn gecombineerd met onze technische deskundigheid voor het hoogste kijk- en luistergenot.De superieure akoestische eigenschappenvan houtDe kwaliteit van hout als het perfectemateriaal voor muziekinstrumenten enluidspreker conussen is gebaseerd op desuperieure akoestische eigenschappen.Geluid plant zich met een hoge snelheidvoort door hout, dit levert een uitstekendegeluidsdefinitie op, terwijl de dempingzorgt voor een helder geluid. Dezecombinatie van eigenschappen wordt nietgeleverd door andere materialen.Eigenschappen van de conus materialenPerfect gebouwd met uitstekendeonderdelenEen zwaar spuitgegoten aluminiumluidsprekerframe verbetert de bassenvoor een dynamische weergave.De neodymium magneet zorgt vooreen bijzonder hoge magnetische fluxdichtheid, even hoog als bij een veelgrotere ferriet magneet, waardoordeze compacte luidspreker een hoogvermogen heeft. Verder vermindertde koperen dop op de magneet devervorming.De rand van butylrubber heeftspeciale eigenschappen die de lineariteitbij lage frequenties verbeteren envervorming van de bassen voorkomen.De randgewonden 4-laags spreekspoelheeft platte draden die minderruimte innemen dan ronde draden.Dit zorgt voor een hogere efficiëntie enwarmte afstraling en lagere vervorming.Wood Cone wooferDe Wood Cone woofer is gemaakt uitmassief berkenhout en geeft de bassenweer met een warme, natuurlijkeresonantie.Wood Dome tweeterDe 2-weg luidsprekers zijn ook voorzienvan Wood Dome tweeters voor vloeiende,natuurlijke hoge tonen die perfect passenbij de Wood Cone woofer.Geluidsvoortplantingssnelheid(km/sec.)DSuperieure geluidskwaliteitAPapierB CEA : Berken (massief)D : AluminiumTrillingsonderdrukkingB: MDF C: SpaanplaatE: PolypropyleenEen ander voordeel van hout is deniet-constante voortplantingssnelheid vanhet geluid. Het geluid plant zich snellervoort langs de nerf dan dwars op de nerf,dit voorkomt staande golven, resonantiepuntenen een slechte frequentiekarakteristiek.Rand van butylrubberWood ConeRandgewonden4-laags spreekspoelKoperen dopSpuitgegoten aluminium luidsprekerframeGeluidsvoortplantingssnelheidConventioneelZelfde snelheidWood ConeNerfVerschillende snelhedenGeluidsvoortplantingssnelheidHouten middendopDemperBovenplaatNeodymium magneetOnderjukBehuizing van massief kersenhoutDe Wood Cone luidspreker is voorzienvan een behuizing van massiefkersenhout. Kersenhout heeft niet alleendezelfde akoestische karakteristieken alsde houten conus, maar heeft ook eenprachtige nerf voor een elegant uiterlijk.NB: Alle TV en monitor beelden in deze catalogus zijn gesimuleerd.


SX-WD102-weg Wood Cone & Dome luidspreker systeemHigh Grade 2-weg 3-luidsprekersysteem,vloermodel, met Wood Cone en Domeweergevers• Vermogen: 150 W• Magnetisch afgeschermd• Ingangsimpedantie: 6 ohm• Conus en dome van berkenhout• 10,5 cm Wood Cone woofer x 2 en2 cm Wood Dome tweeter• Woofer met randgewonden spreekspoelmet vier lagen• Tweeter met krachtige neodymium magneten• Vergulde luidspreker schroefaansluitingen• Spuitgegoten aluminium luidsprekerframe• Tweeter met CCA (Copper-Clad Aluminium)spreekspoel• Afneembare grille* Per stuk leverbaar


SX-WD82-weg Wood Cone & Dome luidsprekersysteemHigh-grade 2-weg 3-luidspreker systeemmet Wood Cone & Dome weergevers• Vermogen: 150 W• Magnetisch afgeschermd• Ingangsimpedantie: 6 ohm• Conus en dome van berkenhout• 10,5 cm Wood Cone woofer x 2 en2 cm Wood Dome tweeter• Woofer met randgewonden spreekspoelmet vier lagen• Tweeter met krachtige neodymiummagneten• Vergulde luidspreker schroefaansluitingen• Spuitgegoten aluminium luidsprekerframe• Tweeter met CCA (Copper-Clad Aluminium)spreekspoel• Afneembare grilleSX-WD52-weg Wood Cone & Dome luidsprekersysteemHigh-grade 2-weg luidspreker systeemmet Wood Cone & Dome weergevers• Vermogen: 100 W• Magnetisch afgeschermd• Ingangsimpedantie: 6 ohmSX-WD8* Per stuk leverbaarSX-WD5* Per stuk leverbaar• Conus en dome van berkenhout• Behuizing van echt kersenhout• 10,5 cm Wood Cone woofer en 2 cm WoodDome tweeter• Woofer met randgewonden spreekspoel metvier lagen• Vergulde luidspreker schroefaansluitingen• Spuitgegoten aluminium luidsprekerframe• Tweeter met CCA (Copper-Clad Aluminium)spreekspoel• Afneembare grilleSX-DW55Actieve subwooferEen actieve subwoofer met een elegant uiterlijk dat goedpast bij de Wood Cone luidspreker• Efficiënte Hybrid Feedback Digital Amplifier (240 W)• Basreflex systeem/magnetisch afgeschermd• 25 cm conus woofer • High-Rigidity conus van papier-,kapok- en Aramidevezel • Fase schakelaar (Normal/Reverse)• RCA/cinch ingang • 15 mm dikke MDF behuizing


EX-A10DVD Compact Component systeemHigh-grade DVD-Audio compact systeemmet 2-weg Wood Cone/Dome luidsprekersmet Bi-Amp systeem, CC Converter ensuperieure digitale versterker• Bronnen: DVD-Audio/Video, MP3/JPEG/WMA/MPEG-4/DivX (CD-R/RW)• Uitgangsvermogen: 2 x (20 W + 30 W) (RMS)• Tweeweg conus/dome luidsprekers• Bi-Amp systeem voor een nog beteregeluidsweergave • Luidsprekerkast van echtkersenhout • Hybrid Feedback digitaleversterker • CC Converter • Dolby Digital/DTS decoder (2 kanalen) • 192 kHz/24-bitsaudio D/A converter • 12-bits/108 MHzvideo D/A converter • 3D-PHONIC• Spuitgegoten aluminium luidsprekerframe• Vergulde luidspreker schroefaansluitingenDe EX-A10 haalt het beste uit desuperieure akoestische eigenschappenvan Wood Cone luidsprekers doormiddel van diverse technieken:(1) Bi-Amp systeemDit systeem heeft afzonderlijke versterkersvoor de tweeter en de woofer. Omdat deluidsprekers nu geen crossover netwerk(wisselfilter) nodig hebben wordenvervorming en onderlinge beïnvloedingvoorkomen. Dit leidt tot een aanzienlijklagere vervorming. De directe aansturing40200Lagere vervorming door het Bi-Amp systeem100 1k 10k HzConventioneel systeem (met crossover netwerk)Tweede harmonischeDerde harmonische40200van de luidsprekers zorgt ook voor eenkortere stijgtijd en nauwkeurigereweergave van de golfvorm. Dit zorgtvoor zuiverder geluid en een groteredynamiek.(2) Spreekspoelen van zuurstofvrij koperDe randgewonden spreekspoel vanzuurstofvrij koper van de hoogstekwaliteit zorgt voor nog lagere verliezenen vervorming.(3) Hybrid Feedback digitale versterker100 1k 10k HzBi-Amp systeem (Direct Drive)De originele digitale versterker werktperfect samen met de Wood Coneluidsprekers, voor een superieuregeluidsweergave die overeenkomt metdie van high-grade digitale versterkers.* Zie pagina 14 voor meer details.(4) Afzonderlijke voedingenDe DVD-speler en de versterker hebbenelk een eigen voeding. Hierdoor wordende audiosignalen in de versterker nietbeïnvloed door de stroom opgenomendoor de DVD-speler, voor nog minder ruis.DVDVoorversterkerDVD voedingVoorversterker voedingStroomAudiosignaalCC ConverterBij de A/D omzetting bij het opnemen vaneen CD worden de onhoorbaar hogefrequenties afgesneden. De CC Converter(Compression Compensative Converter)gebruikt speciale algoritmes om deverloren signalen te herstellen en gebruiktkwantisatie met een groter aantal bits omde kleinste signalen goed weer te geven.Hierdoor klinkt de weergave bijna evengoed als de master. De CC Converter isook bijzonder geschikt voor gecomprimeerdeaudio, zoals MP3 en WMA.Afzonderlijke voedingen voor de DVD-speler en de versterkerSchakelende voedingEindversterkerAudiosignaalNetaansluitingLuidsprekerDVD voedingDVDVoorversterker voedingVoorversterkerEindversterkerSchakelende voedingSchakelende voedingAudiosignaalNetaansluitingNetaansluitingLuidspreker


EX-A5EX-A1EX-P1DVD Compact Component systeemHigh-grade DVD-Audio compact systeemmet Wood Cone luidspreker en superieuredigitale versterker• Bronnen: DVD-Audio/Video, MP3/JPEGdigitale foto’s (CD-R/RW)• Uitgangsvermogen: 2 x 30 W (RMS)• Tweeweg (EX-A5) / full-range (EX-A1/EX-P1)Wood Cone/Dome luidsprekers• Luidsprekerkast van echt kersenhout(EX-A5/EX-A1)• Hybrid Feedback digitale versterker• Dolby Digital/DTS decoder (2 kanalen)• 192 kHz/24-bits audio D/A converter• 10-bits/54 MHz video D/A converter• Virtual Surround• Spuitgegoten aluminium luidsprekerframe• Vergulde luidspreker schroefaansluitingen• Onafhankelijke voeding


EX-A5Aluminium ‘Twin Arc Panel’ ontwerpHet aluminium ‘Twin Arc Panel’ontwerp heeft afzonderlijke aluminiumbehuizingen voor de digitale versterkeren de schakelende voeding, om dezetwee systemen fysiek te scheiden vande audio schakelingen. Dit voorkomtstoringen en ruis.Onafhankelijke voedingDigitale versterkerSamenwerking met JVC studiotechnici• Superieure onderdelenDe adviezen van de JVC studiotechnicihebben bijgedragen aan alle aspectenvan deze systemen. De onderdelen zijnzorgvuldig gekozen door experts enomvatten de SILMIC elektrolytischecondensatoren waarvan de scheidingslaagzijdevezels bevat.De polypropyleenfilm condensator inde basschakelingheeft een hogebetrouwbaarheid,uitstekendefrequentiekarakteristiek en hogetemperatuurstabiliteit.• Sound TuningDeze specialisten hielpen ook metde uiteindelijke Sound Tuning van desystemen met Wood Cone luidsprekers.Deze zorgvuldige aanpak maakt hetmogelijk te verzekeren dat de geluidsweergavezo veel mogelijk overeenkomtmet de bedoeling van de musici en decomponist.EX-A1EX-P1


EX-D5EX-D1DVD Compact Component systeemDVD-Audio compact systeem met USBaansluiting en Wood Cone luidspreker• Bronnen: DVD-Audio/Video, MP3/JPEGdigitale foto’s/WMA (CD-R/RW)• Uitgangsvermogen: 2 x 18 W (RMS)• 8 cm Wood Cone luidsprekers• Luidsprekerkast van echt kersenhout• Hybrid Feedback digitale versterker• Dolby Digital/DTS decoder (2 kanalen)• PAL Progressive Scan uitgang• 192 kHz/24-bits audio D/A converter• 10-bits/54 MHz video D/A converter• 3D-PHONIC• Draadloze PC Link met USB zender(EX-D5) of aansluiting op USB ingang(EX-D1)• Tijdklok met 3 instellingen• Spuitgegoten aluminium luidsprekerframeUSB aansluiting voor uitstekend geluidDe EX-D serie heeft een USB aansluitingom het geluid van uw PC via de WoodCone luidsprekers weer te geven.Bovendien combineert de EX-D5 eendraadloze USB aansluiting met diverseandere technieken voor een superieuregeluidsweergave. De digitale signalen van2,4 GHz met DSSS (Direct SequenceSpreading Spectrum) verzekeren eenuitstekende storingsbestendigheid en de16-bits resolutie met sampling frequentiesvan 32 kHz, 44,1 kHz en 48 kHz zorgtDraadloze digitale signaaloverdracht (EX-D5)USB ingang (kabelverbinding)voor een kwaliteit die bijna even hoogis als van een CD. De hogeoverdrachtssnelheid maakt het mogelijkongecomprimeerd geluid over tedragen, praktisch zonder vertraging(minder dan 2 ms). De EX-D5detecteert de signalen van andereapparatuur en kiest dan eenstoringsvrije frequentie. De draadlozeoverdracht is mogelijk tot een afstandvan 10 meter* tot de PC.* De maximale overdrachtsafstand hangt af van de omstandighedenin de kamer.MeegeleverdeUSB zenderUSB ingangAudiosystemen – DVD-Audio/Videoweergave, geschikt voor PAL ProgressiveDe EX-D systemen geven DVD-Video,DVD-RW en DVD-R weer met PALprogressive met een hoge resolutie, doormiddel van de speciale JVC Digital DirectProgressive Scan uitgang. Deze geavanceerdetechniek verzekert dat een film opDVD wordt weergegeven zonder conversienaar interlaced, voor natuurgetrouwebeelden.DVD-Audio is een bijzonder geavanceerdsysteem met een geluidskwaliteit dienog hoger is dan die van CD’s. Dit systeemInterlace scanningProgressive scanningwerkt perfect met de superieureakoestische eigenschappen van de WoodCone, zodat het klinkt alsof u naar deoriginele master tape luistert.Hybrid Feedback Digital AmplifierDe Hybrid Feedback Digital Amplifierwerkt perfect samen met de Wood Coneluidsprekers, voor een superieure geluidsweergavedie overeenkomt met die vanhigh-grade analoge versterkers. Dezeversterker gebruikt twee terugkoppelsystemenbij het verwerken van de geluidssignalen.De digitale terugkoppelingverbetert de precisie waarmee de PWM(Pulse Width Modulation) signalen wordenopgewekt. De analoge terugkoppelingverbetert de golfvorm van de signalenzodat het ingangssignaal en het uitgangssignaalidentiek zijn. Dit levert eenuitstekende geluidskwaliteit op met eenlage vervorming, 1/10 van die vanconventionele versterkers.JVC Hybrid Feedback Digital AmplifierPWM(+)SchakelblokDemodulator(LPF)+ - PWMDemodulatorPWM(-)Schakelblok (LPF)KlokH-Bridge+ -Digitale terugkoppeling(voor nauwkeurige PWM signalen)Analoge terugkoppeling(zet het signaal om in zuivere audio)*EX-D5* ****EX-D1‘Dolby’, het dubbele-D-symbool, ‘Dolby Digital’ en ‘Dolby Pro Logic II’zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.‘DTS’ is een handelsmerk van Digital Theater Systems, Inc.is een handelsmerk van Victor Company of Japan, Ltd. (JVC)


EX-A10 EX-A5/EX-A1/EX-P1 EX-D5/EX-D1DVD-SPELEROndersteunde DVD-Audio/Video ● ● ●systemen DVD-R/-RW ● (video) ● (video)DVD-R/-RW (VR/Video), +R/+RW (Video)●MP3/JPEG digitale foto’s ● (CD-R/RW) ● (CD-R/RW) ● (CD-R/RW)WMA/MPEG-4/DiVX ● (CD-R/RW)/ ● / ● ● (CD-R/RW) / - / -Dolby Digital/DTS decoder ● (2 kan.) ● (2 kan.) ● (2 kan.)PAL Digital Direct Progressive Scan uitgang ● ●192 kHz/24-bits audio D/A converter ● ● ●10-bits/54 MHz video D/A converter ● (12-bits/108 MHz video ) ● ●Programme (99) / Random / Repeat Play ● ● ●Optische digitale uitgang (Dolby Digital/DTS Digital uit) ● ● ●Horizontale resolutie 500 lijnen 500 lijnen 500 lijnenUitgangsniveau RGB 0,7 Vp-p/75 ohm 0,7 Vp-p/75 ohmComposiet 1,0 Vp-p/75 ohm 1,0 Vp-p/75 ohm 1,0 Vp-p/75 ohmS-Video - Y 1,0 Vp-p/75 ohm 1,0 Vp-p/75 ohm 1,0 Vp-p/75 ohmS-Video - C 0,286 Vp-p/75 ohm 0,286 Vp-p/75 ohm 0,3 Vp-p/75 ohmComponent - Y 1,0 Vp-p/75 ohm 1,0 Vp-p/75 ohmComponent - Pb/Pr 0,7 Vp-p/75 ohm 0,7 Vp-p/75 ohmVERSTERKER/TUNERUitgangsvermogenMax. Woofer: 32 W + 32 W,Tweeter: 32 W + 32 W41 W + 41 W 26 W + 26 WRMS, 10% THDWoofer: 30 W + 30 W, 1 kHz, 6 ohm,Tweeter: 20 W + 20 W, 10 kHz, 6 ohm30 W + 30 W, 1 kHz, 4 ohm 18 W + 18 W, 1 kHz, 4 ohmHybrid Feedback Digital Amp ● ● ●Virtual Surround 3D-PHONIC ● 3D-PHONICZendergeheugen 30 FM, 15 AM 30 FM, 15 AM 30 FM, 15 AMAANSLUITINGENSubwoofer uit ● ● ●Audio In (Analoog) 2 x analoog, 2 x optisch AUX ●Hoofdtelefoon uit ● ● ●PC Link● (Draadloze zender) (EX-D5) / USB ingang (EX-D1)Afmetingen (B x H x D)/Gewicht mm/kg Receiver 245 x 80 x 297 / 2,7DVD: 245 x 80 x 270 / 2,2232 x 100 x 269 / 3,0 150 x 152 x 246 / 3,0LUIDSPREKERSBehuizing van echt kersenhout ● ● (EX-A5) ●Conus van berkenhout ● ● ●Spuitgegoten aluminium frame ● ● ●Neodymium magneet ● ●Randgewonden spreekspoel met vier lagen ● ● ●Schroefaansluiting ● (verguld) ● (verguld) ●Type 2-weg, basreflex 2-weg (EX-A5), full-range (EX-A1/P1), basreflex Full-range, basreflexWoofer (of full-range) 10,5 cm, Wood Cone 10,5 cm (EX-A5), 8 cm (EX-A1/P1), Wood Cone 8 cm, Wood ConeTweeter 2 cm, Wood Dome 2 cm, Wood Dome (EX-A5)Impedantie 6 ohm 4 ohm 4 ohmMagnetisch afgeschermd ● ● ●Afmetingen (B x H x D)/Gewicht mm/kg143 x 257 x 243 / 3,5143 x 257 x 243 / 3,5 (EX-A5)120 x 161 x 239 / 1,6 (EX-A1/P1)120 x 151 x 241 / 1,8SX-WD10 SX-WD8 SX-WD5Type 2-weg, 3 luidsprekers 2-weg, 3 luidsprekers 2-weg, 2 luidsprekersBasreflex systeem ● ● ●Magnetisch afgeschermd ● ● ●Behuizing van echt kersenhout●Luidsprekers Woofer 10,5 cm, Wood Cone x 2 10,5 cm, Wood Cone x 2 10,5 cm, Wood Cone x 1Tweeter 2 cm, Wood Dome x 1 2 cm, Wood Dome x 1 2 cm, Wood Dome x 1Spuitgegoten aluminium frame ● ● ●Vermogen 150W 150W 100WImpedantie 6 ohm 6 ohm 6 ohmFrequentiebereik 45 Hz - 50 kHz 50 Hz - 50 kHz 55 Hz - 50 kHzGeluidsdruk 85 dB/W-m 84,5 dB/W-m 82 dB/W-mCrossover frequentie 3,8 kHz 3,8 kHz 3,5 kHzNeodymium magneten ● (Tweeter) ● (Tweeter)Randgewonden spreekspoel met vier lagen ● (Woofer) ● (Woofer) ● (Woofer)CCA (Copper-Clad Aluminium) spreekspoel ● (Tweeter) ● (Tweeter) ● (Tweeter)OFC (zuurstofvrij koper) luidsprekerkabel ● ● ●Schroefaansluitingen ● (verguld) ● (verguld) ● (verguld)Afmetingen (B x H x D) mm 270 x 1.101 x 320 143 x 405 x 249 143 x 257 x 243Gewicht kg 16,0 6,3 3,5SX-DW55VersterkerHybrid Feedback Digital AmplifierUitgangsvermogen240 W (4 ohm, 50 Hz, 10% THD)AfsnijfrequentieInstelbaar: 50 Hz - 200 HzBasreflex systeem●Magnetisch afgeschermd●Luidspreker25 cm conus wooferConusHigh-Rigidity Cone(papier-, kapok- en aramidevezel)Impedantie4 ohmFrequentiebereik25 Hz - 200 kHzFaseschakelaar functie● (normaal/terug)Aansluitingen Cinch ingang ●Luidspreker ingang●Schroefaansluiting●Double Damper●15 mm dikke MDF behuizing ●Auto Power-On/Standby●Afmetingen (B x H x D) mm 254 x 481 x 430,5Gewicht kg 17,3Sommige modellen zijn niet leverbaar in alle landen.De productfoto’s in deze brochure kunnen productentonen die in dit land niet leverbaar zijn.De ontwerpen en technische gegevens kunnen zondervoorafgaand bericht worden gewijzigd.Handelsnamen of productnamen kunnen (geregistreerde)handelsmerken zijn van hun betreffende eigenaren.Alle rechten voorbehouden voor zover niet uitdrukkelijk toegekend.Copyright © 2005, Victor Company of Japan, Limited (JVC). All Rights Reserved.GEDISTRIBUEERD DOORJVC Websitehttp://www.jvc.behttp://www.jvc.nlhttp://www.jvc-europe.comGedrukt in BelgiëSCP-05077R“JVC” is het (geregistreerde) handelsmerk van Victor Company of Japan, Limited.

More magazines by this user
Similar magazines