Koninklijke kilometers

refdag.nl

Koninklijke kilometers

Koninklijke kilometers’ in Den Haag en omgevingKoninklijke Schouwburg een ingrijpende restauratieondergaan en vierde het 200-jarigbestaan.Lange VijverbergAan uw rechterhand ziet u de Lange Vijverberg,van oorsprong een duinmeertje, dat in de 14 eeeuw is vergroot tot de huidige Hofvijver. Debebouwing is grotendeels uit de 18 e eeuw, met alsmooiste pand Huize Schuylenburch (nr. 8) gebouwddoor Daniel Marot, thans de residentie vande Duitse ambassadeur. Wandelend langs deHofvijver ziet u twee standbeelden. De zittendeman stelt Johan van Oldenbarneveldt voor, die in1619 op het Binnenhof na een conflict met stadhouderMaurits werd onthoofd. Dicht bij hetToernooiveld staat het beeldje van "HaagseJantje", zoon van graaf Floris V (13 e eeuw), die opvijftienjarige leeftijd overleed. Wie kent niet hetliedje "In Den Haag daar woont een graaf en zijnzoon heet Jantje".32 Haags Historisch MuseumU gaat rechtsaf de Korte Vijverberg op enbrengt een bezoek aan het Haags HistorischMuseum (bouwjaar 1636) De eerste steenwerd gelegd door de 10-jarige prins Willem II.Gebouwd voor de handboogschutters vanSt. Sebastiaan is hier sinds 1986 het HaagsHistorisch Museum gevestigd. Hier maakt ukennis met Den Haag en zijn bewoners doorde eeuwen heen.33 Kabinet der Koningintieve taken. Ook bewaart het Kabinet dekoninklijke besluiten, de officiële, ondertekendewetsteksten en soortgelijke documenten.In het centrum van Den Haag eindigt de wandeling‘Koninklijke Kilometers’. U kunt eventueelnog enkele koninklijke gebouwen bezoeken,die elders in de stad staan, of per fietsnaar Landgoed De Horsten, een gebied al jarenin bezit van het Koninklijk Huis en residentievan kroonprins Willem Alexander, prinsesMáxima en hun kinderen. De fiets kunt uhuren bij het Centraal Station.Lopend richting Plein passeert u op nr. 3 hetKabinet der Koningin (gebouwd 1620). In de19e eeuw woonde hier de antirevolutionairestaatsman Groen van Prinsterer. Het Kabinetder Koningin vormt de schakel tussen delandsregering en de koningin en is verantwoordelijkvoor een groot aantal administra-16Den Haag, koninklijke stad aan zee17www.denhaag.com

More magazines by this user
Similar magazines