10.07.2015 Views

Liever PDF? - Zilt Magazine

Liever PDF? - Zilt Magazine

Liever PDF? - Zilt Magazine

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

foto:© Zilt Magazine7326 april 2012Rondje Noordzee Solo - Gekkenwerk! Elfstedentocht per Polyvalk -Door de ogen van: Bénéteau Sense 43 - VUR: prachtige aftrap vanhet seizoen - Bijzondere logger, bijzonder verhaal - Video’s


in deze Zilt...6 Bureaublad - Downloadfoto voor je scherm.8 Reflectie - Bespiegeling van de Zilt-bemanning.10 Rondje Noordzee SoloEen pakkende impressie in woord en beeld.26 In de Wind - Brand in ‘t Waar.28 It giet oan! - Elfstedentocht per Polyvalk…44 Steigerende cats - AC45's in Napels.46 Door de Ogen van - De Bénéteau Sense 43.56 Westlander Hardzeilerij - Rappe platbodems…iltZ73/2012


6064Prachtige aftrap -Seizoen start met de Van Uden Reco.Aoife - Bijzondere logger, bijzonder verhaal.In veel artikelenkom je knoppentegen zoals hieronder.Klik eropen Zilt wordtnog leuker...video70 In de Wind - Zeiler gezocht.72 In de wind - De zeilwereld belicht.78 Agenda - Een greep uit de zeilevenementen.80 Volvo Ocean Race - Een slijtageslag.82 Zilte Spullen - Nieuws van de handel.mail88 Zilte Wereld - Over verwegzeilen.meer foto'sinterviewmeer infodownloadZ ilt73/2012


ADVERTENTIE


foto:© Les Voiles de Saint Barth


BUREAUBLADHet Caribische voorjaarscircuit is een buitengewoonaangename plek om je zeilseizoen testarten. En voor wie dat niet is weggelegd,hebben we altijd de foto’s nog. Met slechtseen muisklik maak je er je computerschermuitzichtvan voor de komende maand.


eflectie...Z ilt73/2012BEURSWEERDe grafiek van het bezoek aan botenbeurzen lijktsterk op die van effectenkoersen tijdens het diepstvan de recessie. In de afgelopen tien jaar lang slaagdegeen enkele vernieuwing of marketingoffensief erinom de dalende lijn om te buigen. Hoe dat komt? Naafloop van elk evenement leggen de persberichtenvan de organisatoren ons dat uit. En vrijwel altijdbestaat hun verklaring uit een combinatie van overmachten domme pech. De weersomstandighedenwaren uitzonderlijk mooi of juist veel te slecht of hetevenement viel ongelukkigerwijze samen met eenvakantieperiode. En dat natuurlijk allemaal in hetdecor van de allesverklarende grauwsluier die DeCrisis heet. Die vijftien procent minder bezoekers vandit jaar… Nou, dat valt dus eigenlijk nog reuze mee, zowordt ons keer op keer uitgelegd.Toegegeven, we hebben de klimaatstudies er niet opnageslagen. Maar dat die rijen voor de kassa’s vroegervooral werden veroorzaakt omdat het altijd ideaalbeursweer was en de bezoekers niets anders te doenhadden, dat wil er bij ons toch niet erg in. Er moet ietsanders aan de hand zijn waardoor beurzen hun massaleaantrekkingskracht verliezen. Misschien komt hetwel doordat de moderne zeiler zoveel meer manierenheeft om zich te informeren en te amuseren.


Waarom zou je betalen om een nieuwe kaartplotter tebekijken als je die al maanden geleden op je beeldscherm,tablet of telefoon voorbij zag komen? Inclusiefrecensie, filmpje en digitale offerte… En voor die bootwaar je in geïnteresseerd bent is het al niet anders.Het gemak van die alternatieven kent slechts eenwerkelijke concurrent: een plek die je een zo representatiefmogelijk overzicht biedt van het completeaanbod. De teruglopende bezoekersaantallen enbegrijpelijke zakelijke afwegingen creëren echter eenvicieuze cirkel die exposanten doet afhaken waardoorjuist die compleetheid onder druk staat.De afgelopen maanden werd een aantal nieuwebeursinitiatieven aangekondigd. Het is ondernemerschapin een lastige tijd en dat verdient respect. Maartegelijkertijd dwingen ze de potentiële exposantentot keuzes die de versnippering verder in de handwerken. Of dat de ontwikkeling is, die in het gurebeursklimaat de zon laat doorbreken, vragen wij onszeer af.Z ilt73/2012


foto:© Kees Tabak60˚07’1N-07˚20’0E


FOTO’S EN TEKSTDRIEHOEKNOORDZEESOLODe sluimerende wens werd steedssterker. Kees Tabak wilde dolgraageen zeereis maken, maar zijn vrouwJosine houdt niet van grote oversteken.Dus koos Kees voor solozeilen.Zijn Jeanneau Sunrise 34 was erklaar voor, nu hijzelf nog…Een Rondje Noordzee was eenbewuste keuze. Landen, zeilomstandighedenen lange en korte overstekenwisselen elkaar af. Na zevenweken was Kees terug. Met 1717 mijlop het log, verrijkt, vol indrukken.En met veel foto’s op z’ngeheugenkaart.Een impressie…


foto:© Kees Tabak60˚12’9N-05˚21’8E


In Noorwegen komt Josine aanboord en we verkennen samende kust. Op 9 juni vertrekkenwe vroeg naar een ankerbaai bijLysøy, die René Vleut beschrijftin zijn Vaarwijzer. We varendoor het Lukkesundet verdernaar het noorden, een smallefjord met steile oevers. In demiddag bereiken we een smalledoorgang van hooguit 3 meterbreedte en 1,90 meter diepte…Lysevagen heet het hier. Dit ishet! Voorzichtig varen debeschutte baai in, met rondombomen. We ankeren met hethekanker, de kop op een halvemeter van de rotsen. “Hier doeje het voor!” roep ik opgetogen.Hiervan heb ik gedroomd.Nu liggen we er….


foto:© Kees TabakBang ben ik niet, maar ik ben wel een voorzichtigezeiler. Mij terdege bewust van de gevarenvan het solozeilen. Aan boord praat ik ooktegen mijzelf. ‘Als je overboord dondert, is hetafgelopen’, houd ik mezelf regelmatig voor. Zoblijf ik scherp. Bij de aanloop van Tananger zieik dit beeld opdoemen, eerst vaag, dichterbijkomend steeds duidelijker. “Net een onderzeeër,”zeg ik tegen mezelf. Ik schrik er nietvan; op de kaart had ik ‘m allang in de smiezen.Rotsen zoals deze, met lichtopstand, zijn ertalloos veel voor de Noorse kust. Ze dwingen jetot goed navigeren.58º48’17N - 5º30’80E


foto:© Kees Tabak60˚41’96N-03˚36’09E


Op 15 juni begin ik aan mijn oversteeknaar de Shetlands. Lerwick is mijn doel,maar mocht dat niet bezeild zijn, dankan ik uitwijken naar het noorden ofzuiden. Aan het eind van middag ontwaarik de eerste booreilanden. De zeeals exploratiegebied… Je voelt je kwetsbaar.Dubbel opletten. Solozeilen is nietgezellig, wel spannend. De oversteekverloopt probleemloos; 180 mijl in 31uur. Ik doe 20 minuten dutjes, en datgaat zo prima dat ik denk ook wel 30minuten te kunnen pakken. Overmoed…Als ik wakker word, zie ik een paarhonderd meter achter me eenbevoorradingsschip passeren...


Als solozeiler ben je in je eentje aanboord en de omgeving lijkt soms onmetelijkleeg. Toch ben je nooit alleen op zee.Zeker op de Noordzee niet. Uit het nietsis daar ineens een zeevogel die je eentijdje vergezelt, met jaloersmakend gemaknaast de boot zwevend, en je vervolgensweer alleen laat. Bij de kust is het drukker.De rotsen van de Shetlands barsten vande vogels. Van de sierlijke Jan van Gentendie elkaar levenslang trouw beloven totde altijd om voedsel vechtende meeuwen.Deze stormvogel misgunt de mantelmeeuwzijn voer en duikt bovenop hem inde hoop dat hij het uitbraakt.


foto:© Kees TabakIDYLLISCHKLEIN EILANDDe aanloop van Fair Island blijktniet makkelijk. Omdat de stroommij iets wegzet, kan ik niet in eenkeer naar de opening tussen derotsen koersen. Er is niet veel winden er staat een rommelig zeetje.Hier en daar markeren kleine brekersde bovenkant van de rotsen.Dan ineens komt de opening naarde haven vrij. Zeilen naar beneden,motor aan en koersen naar de idealelijn. Daarna is het een eitje. Ikmeer af langszij een jacht metDuitse vlag en Lelystad als thuishaven.Later fiets ik rond; een mooiidyllisch klein eiland met veel schapen,erg relaxed en zeer Engels.59˚37’0N-001˚29’0W


foto:© Kees Tabak54˚16’.9N-00˚23’4W


foto: © Fred LichtINDEWIND


BRAND BIJ DEWAARSCHIPWERFOp woensdag 11 april is een loodsvan de Waarschipwerf in het Groningse’t Waar door brand verwoest.Behalve de loods gingenook enkele gestalde schepen enarchiefmateriaal verloren. Debrandweer wist belende percelente redden. De politie startte eenonderzoek naar de oorzaak van debrand. Het gaat om de oorspronkelijkelocatie en de geboortegrondvan Waarschip, de loodswas bijna 50 jaar oud. Deze Waarschipwerfvan eigenaar René vanSoestbergen moet niet wordenverward met de Waarschip Werfvan Louis Hijlkema in Delfzijl. Verderis er het Nautisch CentrumDelfzijl van Roelof Niezen. Hijheeft destijds de failliete boedelsvan Hechtschip en Waarschipovergenomen inclusief oudebouwmallen. Op de afgelopenHiswa toonde NCD de 700LD, eenontwerp van Arthur Peltzer.


SAMENSTELLINGIT GIET OANElfstedentocht per PolyvalkDokkumKijk, je roept allemaal wel eens wat in dekroeg. Over een bikkeltocht en ‘back tobasics’. Zo’n plan uitvoeren in het frissevroege voorjaar is een ander verhaal.Een verhaal van doorzetten en afzien.Daar moet je prettig gestoord voor zijn.Een groep oud-studenten uit Wageningenbesloot met twee Polyvalken de Elfstedentochtte zeilen in het paasweekeinde…FranekerHarlingenBolswardWorkumHindeloopenStavorenSneekIJlstSlotenLeeuwarden


DokkumLeeuwardenFranekerHarlingenBolswardSneekWorkumIJlstHindeloopenStavorenSlotenHet tempo zit er goed in…


DokkumLeeuwardenKOUD EN DONKERFranekerOver de nachtelijke Dokkumer Ee varen we vervolgens langsSneekBartlehiem naar Dokkum, waar we rond middernacht aankomen.IJlstRaar om direct rechtsomkeert te maken, terug naar Leeuwarden.Daarna koersen we westwaarts naar Franeker. Moeder, watSlotenis het koud! En donker. Wiens idee was dit ook alweer? We bijten door.Om en om probeert elk van ons twee uurtjes slaap te pakken. De nachtwordt langzaam ochtend. Weinig wind, dus we jagen langs het Harinxmakanaalen tegen elven bereiken we Harlingen.HarlingenBolswardWorkumHindeloopenStavorenBartlehiem – 21.422°C / W 2 BftDokkum, 23:541°C / WNW 2 BftDonkere Dokkumer Ee…Leeuwarden, 04:141°C / NNW 2-3 BftDokkum bereikt…Van Harinxmakanaal 06:302°C / NNW 2-3 BftBijna op de tast…Mooie zonsopkomst…


Om en omtwee uur slaap…


Heel Frieslandvoor onszelf…


DokkumLeeuwardenFranekerHarlingenBolswardSneekWorkumIJlstHindeloopenStavorenSloten#Moe…


DokkumFranekerHarlingenBolswardWorkumHindeloopenStavorenSneekIJlstSlotenNACHTELIJKE HALVE MARATHONStavoren varen we peddelend en bomend binnen, zonderwind. We zitten stuk; het vooruitzicht van 21 kilometer naarBalk in een windloze, koude nacht doet ons geen goed. Danstuiten we op de ouders van Steven die helemaal uit Noord-Holland zijn komen rijden met warme chocolademelk engevulde koeken! Het krikt ons moraal op. Echt geweldig! Metfrisse moed peddelen en jagen we rond middernacht over hetJohan Friso kanaal naar de Ald Karre. Als we rond 03:00 uurdoor de laaghangende mist de Ryster Feart invaren, wordt hetgevaarlijker; het dek wordt spekglad door aanvriezing. Onzenatte handschoenen bevriezen ook. Dan maar met blote handendoor bomen richting de Luts. Het wordt een drama.Volgens de kaart is de sloot met 1 meter diep genoeg voor eenValk, maar onze kielen blijven voortdurend haken achtertakken op de bodem. Telkens lig je na een paar meter peddelenstil. Dit zorgt in combinatie met de kou en vermoeidheidvoor het collectieve dieptepunt tijdens de tocht... De Luts, eensmaar nooit weer.Gelukkig zet de schipper een goede bak koffie en wordt demuziek gestart, waarna we nog een keer onze stijve spierenaanspannen. Rond 07.00 uur bereiken we Balk.LeeuwardenELFDE STADOp het Slotermeer breekt goddank de zon door. We zetten demast overeind en hijsen de zeilen voor het laatste stuk naar deelfde stad op onze route, Sloten.Na Sloten steken we het Slotermeer over naar Woudsend, waarwe 11.00 uur in de ochtend arriveren en de 127ste brug van degehele route passeren. Ons walteam verwelkomt ons metwarme soep en een heus paasei. We maken ons op voor deterugtocht naar onze thuishaven Heeg, waar we worden opgewachtmet champagne en taart. Binnen 48 uur hebben we deElfstedentocht volbracht. We zijn kapot, maar voldaan! Z


#Been there, done that!VIDEOSteven Bleeker, Roxanne van Giesen, Angelo Haemers, Wim Joost van Hoek,Marcel Hoekstra, Boris Konings, Paul van Schayck, Bart Verhaeghe deNaeyer, Marcel Wokke.Datum: 6-8 april 2012. Tijdsduur: 48 uur. Afstand: 199 KmDeelnemers: 9+3 walsupport. Slaap: 2 uur p.p. Bruggen: 127


ADVERTENTIE


ADVERTENTIE


foto: © Guilain Grenier/Team USASTEIGERENDECATSDe AC 45 catamarans verzamelden zich half april in Napels voor eennieuwe voorronde voor de America’s Cup. Om er daar achter te komendat het vroege voorjaar ook in de Middellandse Zee niet altijd voor ideale


VIDEOweersomstandigheden zorgt. Maar omdat elk nadeel ook een voordeelheeft, leverde het wel wedstrijden vol drama en spektakel op. En natuurlijkook weer prachtige beelden. Z


PRODUCTIEGeregeld stellen we op deze plek een nieuwe of bijzondere bootaan je voor. Een boottest is het niet. Onze eigen mening doet erniet toe. We nodigen telkens iemand uit die recht van sprekenheeft. Een zeiler met ervaring in vergelijkbare scheepstypen enmet affiniteit met de boot die we uitlichten. 'Door de ogenvan...' noemen we dat. In deze aflevering stapt Peter Koetsieraan het boord van de Bénéteau Sense 43.foto: © Zilt MagazineBeneteauSense 43door de ogen van:


Peter Koetsier


foto’s: © Zilt MagazinePeter KoetsierVan open boot tot zware tweemaster, PeterKoetsier (52) heeft ervaring op zeer uiteenlopendeboottypes. Zijn X372 gebruikt hij intensiefals wedstrijd- en toerboot. Als instructeur bijde Zeezeilers van Marken zeilt hij veel aan deEuropese kusten en onlangs maakte hij een tripop een Hallberg Rassy in het Caribisch gebied.DOELGROEPDENKEN“Wacht even met aan boord stappen,” zegt Peter als we op de steiger voorde enorm brede kuip van de Bénéteau Sense 43 staan. “Dit moet ik echteerst even op me laten inwerken, dit lijkt in niets op wat ik eerder aanbootontwerpen zag.” Deze boot is inderdaad zo anders dan we gewendzijn, dat je er niet snel aan voorbijloopt. Behalve de breedte zijn het vooralde grote raampartijen die de aandacht trekken. Na een snel eerste rondjeover dek en door het interieur, weet Peter eigenlijk niet direct wat hijervan moet vinden. Arthur van de Werf van Nautisch Kwartier Stavoren isnog bezig de kuip aan te kleden met de luxe kussenset als Peter hemvraagt welke doelgroep Bénéteau in gedachten heeft bij deze boot: “Metde Sense-serie richten we ons op een publiek dat een prettig verblijf ophet water zoekt. Luxe, licht, ruimte en bedieningsgemak zijn de sleutelwoorden.Met maar twee hutten is de Sense 43 niet bedoeld voor grotegezinnen of de chartermarkt, maar voor een stel dat af en toe gasten aanboord uitnodigt. Een stel dat geniet van het leven op het water en in dehavens, en deel wil uitmaken van dat maritieme leven zonder teveelcomfort in te willen leveren. De boot kan ook zeilers aanspreken die aaneen catamaran denken of die de stap naar een motorboot nog even willenuitstellen. De Sense vervangt niets, de Bénéteau First serie en de Oceanislijn blijven bestaan naast dit nieuwe concept.” Peter vraagt of zeilen dusondergeschikt is. “Nee,” antwoordt Arthur, “dat is het niet, maar het varenmoet wel comfortabel gemaakt worden en daarvoor moeten we nu maarhet water op, dan laat ik je zien wat ik bedoel.”


COMFORTZEILERBij de meeste proefvaarten hijsen we directbuiten de havenpier de zeilen, maar nu wilArthur eerst het vaargedrag op de motorlaten zien. “Het idee is dat je je met dezeboot makkelijk over het water verplaatst.Dat kan zeilend, maar ook heel goed op demotor. Het komt vaak genoeg voor dat jeweinig wind hebt of dat het blaast uit deverkeerde hoek. Dan heb je hieronder 54PK staan die de boot snel op je bestemmingbrengen.” Met 2200 toeren is demotor opvallend stil en leest Peter toch al6,7 knopen op het log. Bij 2700 toerenlopen we met gemak 7,7 knopen. “Zo komje nog een ergens,” stelt Peter vast, “nueven kijken wat 3000 toeren oplevert.” Desnelheid loopt op tot 8,3 knopen en nuhoor je de motor wel, maar het stuurt doorde dubbele roerbladen nog steeds ergrustig. “Oké Arthur, je hebt je puntgemaakt, als motorboot doet de Sense hetuitstekend, nu ben ik benieuwd of die weinigewind van vandaag de boot ook vooruitkan krijgen.”Met een druk op de knop trekt Peter via deelektrische lier het rolgrootzeil, dat eenoptie is, uit de mast. Het dicht zetten vande grootschoot probeert hij met de handen dat gaat zwaar. “Echt mooi hoor, dat alletrimlijnen onderdeks naar de kuiprandworden geleid, maar het geeft wel veelwrijving. De elektrische lier is hier geenoverbodige luxe.”


foto’s: © Zilt MagazineAls de genua erbij staat legt Peter de boot aan de wind en kijkt hij kritischnaar de zeilen. “Tja, zo'n rolgrootzeil is natuurlijk niet optimaal, maar tochvalt de snelheid me niet tegen. We lopen gelijk op met een Bavaria 40 metdoorgelat grootzeil en houden redelijk onze hoogte. Waar ik wel erg aanmoet wennen is het zware sturen. Dat komt waarschijnlijk door deoverbrenging met staaldraad en de extra wrijving van het tweede stuurwiel.Ik wil m'n roerdruk kunnen voelen, maar dit stuurgedrag nodigt uittot veel gebruik van de stuurautomaat en dat is misschien toch hoe eenboot als deze de meeste mijlen zal maken.”Peter probeert de boot op alle koersen uit en hij blijkt niet ontevredenover de snelheid. “Met deze zwakke wind van rond de 8 knopen komenwe toch goed op gang. Beter dan ik had verwacht eigenlijk, en ik zou graageens proberen hoe dit zeilt met een stevige bries en wat golven. Debediening van de zeilen is echter nu al zo zwaar dat ik me daar bij datsoort omstandigheden wel wat zorgen over maak.”


JE EIGEN EILANDTerug in de haven neemt de buurman onzelijnen aan: “Deze boot lijkt meer op eeneiland dan op een schip,” zegt hij droog,“die kuip, wat een ruimte...” Peter knikt, dekuip voelt als een riant terras. Aan stuurboordzit je op de U-bank, waar een kleinetafel steun geeft onder helling. Op delangsscheepse bank aan bakboord voorkomteen stevige RVS beugel dat je naar delage kant glijdt. De tafel is uitklapbaar enkan zelfs het gat opvullen in de U-bank,waardoor een ligbed ontstaat waar menigloungeclub jaloers op zal zijn. Achter dedubbele stuurwielen is de zit opklapbaarwaardoor het ruimtelijk effect van de openspiegel nog groter wordt. De kuip lijkt zoeen groot zwemplatform. “Ideaal als je vooranker ligt in de Middellandse Zee of deCarieb,” mijmert Peter. Onder de kuipvloerzitten verschillende opbergvakken, waarvande middelste geschikt is voor een reddingsvlot.Aan bergruimte is er sowieso geengebrek. Fietsen, stootwillen en een bijbootkun je makkelijk kwijt in de twee grotebakskisten, die zo diep zijn dat ze in tweeverdiepingen zijn onderverdeeld. Als Peteraan Arthur vraagt of de spiegel niet ergopen is voor het varen in hoge golven blijktdaarvoor ook een oplossing. Uit het achterschiptrekt Arthur een wand omhoog die dekuip tot kniehoogte afsluit. In de praktijk zaldat wandje volgens Arthur echter meestalgewoon verzonken kunnen blijven.


foto: © Zilt Magazine‘Met 8 knopen wind komenwe toch goed op gang…’


UITKLAPPEN EN UITSCHUIVENHet ontbreken van een brugdek maakt de entree wel ergcomfortabel, en met maar drie treden staat Peter op dekajuitvloer. “Je daalt niet af in een donkere kajuit. De groteraampartijen versterken het ruimtelijk gevoel. Vooral dieenorme ramen in de romp zijn apart.” Peter moet eroverduidelijk aan wennen. Aan bakboord is er een langsscheepsekombuis en aan stuurboord een grote U-bank,tot zover niets bijzonders. De rest van de indeling is echterverre van standaard. Achterhutten ontbreken, dus kan hetkeukenblok de ruimte naar het achterschip afsluiten en iser aan de andere kant ruimte voor een grote kaartentafel.“Prima oplossing,” vindt Peter, “dat je met je rug naar devaarrichting zit lijkt me geen probleem, belangrijker is datde kaartentafel lekker ruim is, dat zie je in moderne botenniet zo vaak meer.”Arthur laat wat dingen zien die niet direct in het oogspringen. De boot blijkt vol met uitklapbare foefjes tezitten. Zo is de zit achter kaartentafel verstelbaar om onderhelling meer steun te hebben, komt er uit het keukeneilandeen klapbank en een tv tevoorschijn en zet je met een klikhet hoofdeinde van de bedden in een comfortabele leesstand.“Allemaal goed bedacht en vreemd dat ik dat nietvaker op boten tegenkom,” vindt Peter.Achter het keukenblok is er een hut met een ruim tweepersoonsbed en ook in de voorpiek is het comfortabel slapen.De natte cel met afsluitbaar douchegedeelte heeft, heelvreemd, een raam waardoor je de salon in kunt kijken. Hoeapart deze indeling ook is, het past volgens Peter prima bijhet doelgroepdenken van Bénéteau. “Het interieur is goeddoordacht maar leent zich niet voor elke gebruiker. Dat isook niet de bedoeling, dus zie ik weinig problemen in desoms wat afwijkende keuzes die hier gemaakt zijn.”


GEDURFD ANDERSPeter is net terug van twee weken zeilen in het Caribischgebied. “Ik zeilde daar op een kits met een kleine middenkuip.We maakten dagtochten tussen de eilanden, lagenveel voor anker en we leefden voornamelijk buiten. Ik hadhet graag gedaan op deze Sense. Deze 43 voeter met zijngigantische kuip lijkt me ideaal voor een langer verblijf inde zon. De vraag is of de Sense ook geschikt is om de tochternaar toe, inclusief oceaanoversteek, te maken. Met watkleine aanpassingen, zoals het verhogen van het brugdeken het fabriceren van een goede zeekooi is zo'n oversteekvast goed te doen. Het is echter wel duidelijk dat de bootdaar in eerste instantie niet voor bedoeld is.”Volgens Peter valt een grote groep Nederlandse zeilers inde doelgroep die Bénéteau voor ogen heeft. Het zijn dezeilers die veel weekenden op de boot doorbrengen en errelaxte vakantietochten mee maken. Ze zeilen als de windgunstig is, maar gebruiken ook makkelijk de motor om vanA naar B te komen. En het leven aan boord is minstens zobelangrijk als het zeilen zelf. Maar of die klaar zijn voor eenconcept dat zo anders is dan zij gewend zijn?ZFEITEN EN CIJFERSBENETEAU SENSE 43Lengte: 13,20 mBreedte: 4,28 mDiepgang: 1,65 of 2.00 mGrootzeil: 45,2 m2Genua: 41,2 m2Gewicht: 10.070 kgOntwerp: Berret RacoupeauPrijs zeilklaar: vanaf € 205.870www.nautischkwartier.nlVIDEO


ADVERTENTIEEpifanes


foto:© www.marcozwinkels.nlWESTLANDERHARDZEILERIJSkûtsjes, klippers en botters kent iedereen. Westlanders zijn veel minderbekend. Het zijn voormalige vrachtscheepjes tot pakweg 20 meter lang.Sinds het einde van de 19de eeuw vooral gebruikt in het Westland,vandaar de naam. De pronte, platte kop is een kenmerk. Het scheepstype


VIDEOdreigde te verdwijnen, maar een groep liefhebbers heeft diverse schepenweer onder zeil gebracht. En sinds vorig jaar organiseert de verenigingWestlander Schippers Collectief een heus kampioenschap WestlanderHardzeilerij. De 2 de editie is op 19 en 20 mei op de Braassem. www.okwh.nl


ANCHORS // ROCK SOLIDDOWNLOAD de vergelijkingstestw w w . r o s c h m a r i n e . n lMarine Communication Specialists


Al uw lieren elektrisch?Dat kan nu met dedraadlozeelektrische lierhendelJachtverhuur in binnen- en buitenland,CWO-zeilcursussenen meezeilreizen.Klik voor meer informatieBel voor informatie:0654 363 092of kijk op www.elektrische lierhendel.nlVaar op zekerzeilen regenereren?Verzekeringen en financieringen>Mensen redden Mensen>>>Uw schenking helpt levens reddenKoninklijke Nederlandse Redding Maatschappij


PRACHTIGEAFTRAP10de Van Uden Reco Stellendam RegattaDe kop is eraf. De 10 de Van Uden Reco Regatta, op 21 en22 april, was de aftrap van het wedstrijdseizoen 2012.foto: © Laurens Morel/SaltyColours.comZaterdag: draaiende wind, buien en dreigende luchten.Toch voeren de ORC/IRC klassen drie races en de eenheidsklassenvier. De wedstrijddag werd op gebruikelijkewijze afgerond met een zeilersfeest in Marina Stellendam.Zondag was er werk aan de winkel voor de nog watroestige spieren! De wind trok door tot boven de 20knopen. Er werd gesjord, gelierd en gehangen (zie volgendepagina’s) dat het een aard had. Helaas waren erook schades. Los daarvan was deze 10 de VUReen prachtige aftrap.www.vanudenreco.nlwww.saltycolours.com


foto’s en tekstVIDEO


foto's: © Laurens Morel/SaltyColours.com


foto: © Zilt Magazine


FOTO’S EN TEKST: MICHIEL SCHOLTESIk lag op een boei in de Helford River en het weer wasellendig. Regen kletterde op het dek, de bijboot stondvoortdurend vol en aan de wal stonden de beroemdepalmen van Cornwall te soppen in hun potten. Watdoe je dan? Je gaat werfjes af, klassieke boten bekijken,restauratieprojecten, kletsen met plaatselijke types, jekent dat wel.Die dag had ik een wrakke auto gehuurd, die me toteen gehucht onder Porthleven bracht. De klassieker inkwestie stond achter een hangslot in een schuur, deeigenaar nam de telefoon niet op en de auto leek metde minuut minder zeewaardig. Wat doe je dan? Schuilenin een pub. The King’s Ship heette die tent. Hetrook er muf naar oud tapijt. Er was bijna geen hond.Achter de tap stond een zweterige man met sluik zwarthaar en een laag buikje over zijn broekriem, die steedszijn ogen wegdraaide als ik in zijn richting keek. In dehoek staarde een zwaar opgemaakte vrouw van eenjaar of vijfenveertig somber in haar half lege glas.Dwars door dat pleisterwerk scheen een verfijndgezicht. Ik vond haar raadselachtig en observeerdehaar tot het onbetamelijk werd en toen maar eenbestelling deed.“One Guinness, here you are sir.”Hij sliste.


OPNIEUW INTRIGEIk liep met mijn bitter naar het tafeltjebij een warme radiator, ging met mijnrug naar de vrouw zitten. Terwijl ik inhet schuim hapte, bleef mijn blik hangenaan een ingelijste foto: een loggertjegestrand voor een oud maar statiglandhuis. Ik stond op, ging voor de lijststaan en verdiepte me in het tafereel.Het verveloze scheepje leek er al eeneeuw te staan, ondanks de orde in hettuig, de ladder tegen het boord en hetvletje bij de oever. Opnieuw intrige.Waarom stond het daar zo, alsof iemandhet ´t liefst door de voordeur van hetlandhuis naar binnen had willen varen…“Mooie foto meneer,” zei achter me debarman, “maar een droevig verhaal.”Stilte.“Hoezo droevig?”Stilte“Meneer is niet van hier hè?”Ik dacht, dat weet je heus wel eikel,maar zei niets. Ook de barman zweeg eneven later verdween hij op het luidenvan een deurbel.foto: © Zilt MagazineDIT WAS PARVrijwel onmiddellijk stond de opgemaaktevrouw op uit haar hoek, kwamtegenover me zitten en boog zich naarmij over. Haar ogen waren bijna zwart.Ze had een kegel, maar haar stem wasvast.


Ze stak haar wijsvinger op en deed alsof ze op mijnvoorhoofd tikte.“Jij zoekt. Je wilt weten hè? Ben jij Iers? Eigenlijk weet je hetal, toch? Dat dit Par was, het loggertje van wijlen Mrs.Alston, of eigenlijk is, want het ligt er nog, bij Lymington,wat er van over is. Dan weet je ook dat Eileen Alstongetrouwd was met Ó Loinsigh, een terrorist die door deIRA aan London werd verraden in ruil voor de naam vaneen verrader in eigen kring. Dat was in ’82. Iemand moetÓ Loinsigh hebben verteld dat ze hem gingen opofferen,want hij ontvoerde zijn twee dochtertjes, Aoife en Erin –sentimentele klootzak - en vluchtte westwaarts in EileensPar, op weg naar de Ierse Republiek. Iets deed hem ankerenvoor Porthleven, waar hij van boord ging, misschienwel om iemand te doden, wie zal het zeggen.”Ze keek me aandachtig aan, alsof ik elk moment zouzeggen dat ik het allemaal al wist, maar ik keek alleen maarbeduusd en ze hervatte haar verhaal.ZEILEN KONDEN ZE“Aoife, de oudste, aarzelde niet, sneed de ankerkabel dooren over de kaapstander zetten de meisjes het grootzeil; 15en 13 waren ze, maar zeilen konden ze. En weet je wat? Datweet je niet hè, dat snapte niemand toen, hoe die meisjeshet schip terugvoeren naar Nash Point aan de West Solent,160 mijl. Maar Aoife had op school een aardrijkskundeprojectgehad: vuurtorens van Cornwall, Devon, Dorset, zekende ze allemaal, hield ze allemaal aan bakboord - deLizard, Eddystone, de Start, Portland, Anvil… en de Needlesaan stuurboord - uit het hoofd, flash three seconds, twoflashes ten seconds, three flashes…”Ze zweeg abrupt, alsof ze schrok, en ging naar achterenzitten. Haar smalle hoofd wiegde en haar eyeliner was eenbeetje doorgelopen. Ze keek intens naar een punt op de


achterkant van mijn schedel. Ineens leek ze zodronken als ze waarschijnlijk was, maar ze nambeheerst haar vorige houding weer aan.ECHT, PUUR TOEVAL“Vierentwintig uur achtereen stuurden de meisjes,samen aan de helmstok, Aoife achter Erinom haar te beschutten tegen regen en wind.Gelukkig zeilden ze over de North East Shinglesbij opkomend water. ’s Ochtends vroeg bijhoogwater voeren ze uitgeput de Par vast in hetslik voor hun moeders huis. Kort daarop, terwijliedereen joeg op Ó Loinsigh, zijn de kinderenverdwenen. Wat er daarna is gebeurd…”Ze spreidde dramatisch haar armen en stakuitdagend haar kin uit naar mij…“Jij mag het zeggen.”“Ik heb geen idee.”Ze werd vijandig.“Daar geloof ik geen barst van, wat doe je hieranders op een dag als deze.”“Echt niet, het is puur toeval...”Ze stond op, liep terug naar haar tafeltje zondermij uit het oog te verliezen en plofte op haarstoel.Ik vertrok meteen. Buiten viel de regen in stralen.Onder het afdakje boven de deur trok ikmijn kraag op toen ik die tekst op dat emailbordje zag: Fully Licensed, P & A Alston.A Alston?Aoife? Z


ADVERTENTIEDe Watt&Sea hydrogenerator is de oplossing voor hetduurzaam opwekken van stroom tijdens het zeilen.Al bij 5 knopen wordt 10 Ampere bij 12 Volt opgewekt en bijhogere snelheden wordt er meer dan 500 Watt geproduceerd! Endit met een minimale weerstand en snelheidsverlies.De unit is eenvoudig aan de spiegel te monteren enopklapbaar indien niet in gebruik.Op WattandSea.com vindt u meer informatie en video’s.videoopklapbaarDe Watt&Sea hydrogenerator is verkrijgbaar via het ASA dealernetwerk.kijk op asabootelectro.nl voor adressen.Continu variabele spoed is altijd goed!Meer power en beter rendementHogere snelheid bij minder toerenLager verbruikMakkelijker manoeuvrerenMinder weerstand onder zeilEenvoudige installatievideoBekijk hier hoede AutopropwerktExclusief importeur: Bomarineinfo@bomarine.nlwww.bomarine.nl


foto: © Guido Schutz


Met een vast team van drie man zeilen we in etappesrond de wereld. We plannen de trips ruim een jaartevoren en de etappes duren nooit langer dan 2½maand. Als aanvulling op de bemanning zijn we op zoeknaar een zeilende arts die niet ouder is dan 65 jaar. Jedeelt alleen in de kosten van eten en drinken, jereiskosten worden vergoed.Eind augustus vertrekken we uit Brisbane in Australië enzeilen we via Darwin en Cocos Keeling naar Mauritiuswaar we rond 26 oktober denken aan te komen. Dezetocht over de Indische Oceaan is zo’n 6000 mijl lang.Ben je arts en helemaal gek van zeezeilen stuur dan eene-mail naar:


INDEWINDVERSCHUIVENDE BEURZENDe botenbeurs van de ANWB wordt niet in Hoorn, maar in Lelystadgehouden. En niet eind augustus maar van 13 tot en met 17 september.De locatie is de Lelystadse Bataviahaven (foto) waar in april ookfoto: © Bataviahavende gebruikte botenbeurs van de Hiswa zou zijn. De organisatie maakteechter bekend dat deze derde editie niet doorging wegens gebrek aaninschrijvingen. Ook de botenbeurs in Sneek, eveneens gepland inapril, werd afgelast. De organisatie daarvan overweegt het evenementnaar september te verschuiven. Een groep watersportondernemersheeft gepleit voor één gecombineerde natte en droge beurs in hetnajaar. De Hiswa te Water start wel gewoon zoals gepland op 4september op de nieuwe locatie in Amsterdam-Noord en wordtgeopend door de Amsterdamse burgemeester Van der Laan.LANGER PARCOURS 24 UURSAan het parcours van de Delta Lloyd 24 Uurs wordteen extra sportboei toegevoegd. Deze wordt uitgelegdin de omgeving van de voormalige WP6. Hiermeekunnen zeilers weer een 'kleine driehoek' (Sport-C/WV19/KR-A) kiezen aan het slot van de 24 Uurs ennog extra mijlen maken. Nieuw is ook dat ORC jachtenzonder spinnaker in een eigen klasse varen. De 24 Uursstart op 24 augustus. www.deltalloyd24uurszeilrace.nl


SEVENSTAR CONTEST CUPOp 20 mei sluit de inschrijving van de 9de Sevenstar Contest Cup. Hetevenement wordt van 1 tot en met 3 juni gehouden in Medemblik. Erzijn wedstrijden en een toertocht plus een aangenaam walprogramma.www.contestyachts.nl.LUSTRUMEDITIE 40 MIJL VAN BRUDe vijfde editie van de veertigmijlswedstrijd op de Grevelingenstart op zaterdag 2juni voor de jachthaven vanBruinisse. De 40 mijl van Bruis een koppelkoers, dus voorduo-bemanningen. Ze startenin verschillende klassen.Ter gelegenheid van het eerstelustrum is er een feestavond.www.40mijlvanbru.nl


foto’s: © Zilt MagazineINDEWIND


DELTA LLOYD REGATTA: KWALITEIT TELT“We gaan voor kwaliteit, niet voor kwantiteit,” zegt ArjenRahusen, toernooi-directeur van de Delta Lloyd Regattain Medemblik. De 28 ste editie van deze jaarlijkse wedstrijdserievoor olympische klassen staat weer voor de deur envindt zoals altijd eind mei (22-26) plaats.“In elk olympisch jaar is de deelname altijd wat minder,”aldus Rahusen, “sommige campagnes zijn al gestopt,andere zeilers kiezen ervoor elders te trainen, in dit gevalop het olympische water in Weymouth. Wij hebben hetmatchracen in de Elliott daarom dit keer geschrapt.”In vier andere klassen zijn de wedstrijden aangepast. De470-mannen en vrouwen, de Finn en 49er zeilen een dagminder en op kortere banen. “Dat doen we in goedoverleg met de coaches en zeilers,” aldus Rahusen, “dezeilers vinden het format leuk. We passen weer track &tracing toe, zodat het verloop van de races real time tevolgen is.”De Delta Lloyd Regatta heeft nu nog de status van ISAFWorld Cup. In 2013 waarschijnlijk niet meer, want dewereldzeilbond stelt eisen waarmee de DLR-organisatieniet mee kan instemmen. Heikel punt is onder meer hetopgeven van alle rechten en dat gaat Rahusen te ver. Zijnsportmarkeringbureau Trefpunt is initiatiefnemer van hetevenement, dat bij de start in 1985 Spa Regatta heette.Van meet af aan is het een grensverleggend toernooigeweest met een pioniersfunctie. Boegnummers, stippenin het zeil, kortere wedstrijdbanen, aparte vrouwenklassen,jurering op het water, het is allemaal op de SpaRegatta beproefd. Dat de internationaal hoog aangeschrevenwedstrijdserie de komende jaren doorgaat staatvoor Rahusen dan ook vast. www.deltalloydregatta.org enwww.youtube.com/deltalloydregatta


INDEWINDNIEUWE KNRM STATIONS ROND HET IJSSELMEERDe KNRM breidt het aantal stationsin het IJsselmeergebied uit. InLelystad komt een nieuwe post bijde Bataviahaven die volgend jaaroperationeel zal zijn. Sinds 1 aprilvan dit jaar is Blaricum een officieelKNRM-station. De bestaandereddingsdiensten in Andijk (foto)en Medemblik krijgen eveneens gezamenlijk die status. Met dezeuitbreiding voldoet de Reddingmaatschappij volledig aan de eigenprestatienorm: binnen een half uur na alarmering aanwezig zijn bijeen incident op het water. Tevens wordt mogelijke overbelasting vanandere stations voorkomen. www.knrm.nl.ZEILEN WAAR HET LEUK ISZeezeilvereniging Genosea heeft weer een vol programma. Dezemaand staan onder meer eenHemelvaarttocht en Pinkstertochtengepland. Genosea, datsinds 1986 bestaat, is een bijzonderevereniging; er zijn bijvoorbeeldgeen clubhuis en eigenboten. Enthousiaste leden vormende club. Die huren zeewaardige,volledig uitgerustezeilboten op plaatsen waar hetleuk zeilen is. Het doel luidt dan ook: het scheppen van mogelijkhedenvoor een ieder het zeilen op zee te beoefenen. www.genosea.nl


OOSTENDE VOOR ANKERfoto:© Pit de JongeStoomschepen, 150 authentieke schepen, demonstraties, een nautischemarkt, maritieme schilders, een honderdtal optredens met muziek vande zee… Het is allemaal te beleven tijdens Oostende voor Anker. Hetevenement in de Vlaamse haven is van 25 tot en met 28 mei.De toegang is gratis. www.oostendevooranker.be.HOUTRIBSLUIZEN GERENOVEERDOp 20 april opende Theo vande Gazelle, plaatsvervangenddirecteur-generaal Rijkswaterstaat,de gerenoveerdeHoutribsluizen in Lelystad.De afgelopen twee jaarvoerde Rijkswaterstaat grootonderhoud uit aan het sluiscomplex.Daarbij was telkenseen sluiskolk afgesloten, wat hinder gaf voor watersport en binnenvaart.Nu zijn weer twee kolken in gebruik.


mei 20121 mei Avondcompetitie. Almere. wsvalmerehaven.nl.2 mei Woensdagavondwedstrijd. Andijk. www.dekreupel.nl.2 mei Woensdagavondcompetitie. www.rzvnaarden.nl.2 mei Avondwedstrijd. www.wsvlelystadhaven.nl.2 mei Woensdagavondwedstrijd. Westeinder. www.wvaalsmeer.nl2 mei Zomeravondwedstrijd. Kaag. www.kwvdekaag.nl.5-6 mei United4. Workum. www.united4sailing.org.5-6 mei Y-Toren Race. Markermeer. Scherpe jachten. www.zvhety.nl5-6 mei Gouwe Ouwe. Kralingse Plas. www.wsvr.nl.5-6 mei Sails en Music. Rhederlaag. www.wsvgiesbeek.nl8 mei Dinsdagavondwedstrijd. www.zvhety.nl.8 mei Avondwedstrijden-West. H'vliet/Hol.Diep.www.haringvlietwedstrijden.nl.9 mei Avondwedstrijden. Hoorn. wsvhoorn.nl.10 mei Avondwedstrijden-Oost. Holl. Diep/Numansgors.www.haringvlietwedstrijden.nl10 mei Zomerwedstrijd Enkhuizen. wv-almere.nl.12 mei Gait Berk Punterrace. www.punterwerf.nl.12-13 mei Kenterschootrace. Platbodems. www.kenterschootrace.nl.12-13 mei Houtevenement. Sneek. www.sneekweek.nl.12-14 mei 8ste Lustrum Toerzeilers. Hoorn. www.toerzeilers.nl.15 mei Vuurschepenrace. www.nsr.nl.17 mei 26ste Zeilwherrywedstrijden. http://cvw2.adriaan.org/17-22 mei Zoute Zoen. www.wsvlelystadhaven.nl.17-20 mei Ballonfokwedstrijden. www.haringvlietwedstrijden.nl.17-20 mei ONK Laser Masters. Monnickendam. www.laserklasse.nl.17-20 mei Kleine Sneekweek. www.sneekweek.nl.


17-20 mei Dutch Youth Regatta. www.dutchyouthregatta.nl.17-20 mei Hemelvaartwedstrijden. Loosdrecht.www.wsv-hetwittehuis.nl.18 mei North Sea Race. Harwich-Scheveningen. www.nsr.nl.18-19 mei Zuidwal Botterwedstrijden. http://zuidwal.net/.19-20 mei ONK Nacra. Hellevoetsluis. www.hellecat.nl.19-20 mei Access wedstrijd. Zeewolde. www.accessklasse.nl.19-20 mei Kampioenschap Westlander. Braassem. www.okwh.nl.19 mei Inportrace. Miami. www. volvooceanrace.com20 mei Start etappe 7. Miami-Lissabon.www. volvooceanrace.com.22-27 mei Delta Lloyd Regatta. Medemblik. Olympische klassen.www.deltalloydregatta.nl.24 mei 3e Solotoer. Op eigen houtje naar Pin Mill. Geen website.25-28 mei North Sea Regatta. Scheveningen. www.dlnsr.nl.25-28 mei Pinksterevenement. Westeinder. www.vksj.nl.31 mei-1 juni HT Race. www.harlingerwatersportvereniging.nl.* Van de avondcompetities is alleen de eerste datum vermeld.EVENEMENTEN, OPEN DAGEN6 mei RS Testdag. Bruinisse. www.aquavitesse.nl25-28 mei Oostende voor Anker. www.oostendevooranker.be.26 mei Medemblik Nautiek. www.medembliknautiek.nl.meld je evenement aan via: agenda@ziltmagazine.nl


foto: © Paul Todd/Volvo Ocean RaceSLIJTAGESLAGVeel problemen voor VOR vlootDe 5e etappe van de Volvo Ocean Race zal de deelnemers en organisatorennog lang heugen. Slechts een deelnemer wist de etappeplaats Itajaiongeschonden te bereiken. De andere vijf liepen zoveel schade op dat zij


VIDEOonderweg een haven aanliepen. Team Sanya kon niet op tijd gerepareerdworden en is per vrachtschip onderweg naar Miami. Op de foto zie je hoede rest van de vloot op 22 april naar de Verenigde Staten vertrok. Z


STRIPBOEKJESIllustrator en zeilinstructeur Bart Kamphuis heeft ineigen beheer twee stripboekjes uitgegeven. Hetboekje ‘Basiszeilen’ behandelt de windroos en zeilstandenvoor de startende kajuitjachtzeiler. Bedoeldom met je bemanning te oefenen in de praktijk.‘Stuurlui aan wal’ bevat zeilhumor. Prijs per boekje9,95 euro incl. verzendkosten. www.bart4sailing.nl.JEUGDZEILWEEKEINDENZeilschool Pean organiseert samenmet KWS Frisia (Grouw) en AWSEendracht (Akkrum) twee zeilschoolweekendenin juni, gericht opjeugdzeilen. De jonge zeilers krijgenles volgens het CWO-systeem. ZeilschoolhouderChristophe Meijer:“Overdag zeilen we hard en lerenwe veel. 's Avonds eten we gezamenlijk en is er een avondspel. Wezien een opwaartse trend in het jeugdzeilen. Kinderen willen graagbuiten zijn en sporten." www.pean.nlVINEA ZEILSCHOLEN ZELFSTANDIGDe zeilscholentak van Vinea Vakantiesgaat zelfstandig verder onder denaam Vinea Zeilscholen. Naast devijf bestaande Vinea zeilscholen inFriesland komen er twee nieuwe locatiesbij. Vinea Zeilscholen werkt algeruime tijd met de keurmerkenvan CWO en ISAF en wordt per 1mei ook erkend HISWA lid. Datwaarborgt de kwaliteit. www.zeilscholen.nl


ZILTESPULLENASA BOOT ELECTRO BESTAAT 60 JAARIn 1952 werd de Accu Service Amsterdam, kortweg ASA, opgericht. In60 jaar is het bedrijf, dat inmiddels ASA Boot Elektro heet, uitgegroeidtot een zeer bekende,gespecialiseerde groothandelvoor elektrische,hydraulische en overigescheepsproducten. Tergelegenheid van het jubileumgeeft de firma eenjubileummagazine uit.Te downloaden op:www.asabootelektro.nlNIEUWE STEIGERS IN JACHTHAVEN BLANKENBERGEWie de komende wekennaar Blankenberge wil zeilen,moet rekening houdenmet werkzaamheden. DeNederlandse steigerbouwerMetalu Holland renoveertde jachthaven en legtin totaal 1000 meter aandrijvende steigers en vingerpierenaan. Het gaat omruim 600 ligplaatsen, voor zowel passanten als de leden van de tweeplaatselijke zeilverenigingen. Eind juni is de haven klaar.www.metaluholland.nl


MAVERICK YACHTS WORDT DEEL NEDERLANDSDe Zuid-Afrikaanse catamaranbouwer Maverick Yachts heeft eenNederlandse investeerdergevonden die ook het managementteamgaat versterken. Dewerf bouwt de Maverick 400,een door Phil Southwell ontworpencatamaran voor zeilersdie lange reizen willen maken in'vijf sterren comfort.' De extrabrede rompen bieden onderdeksniet alleen een zee aanruimte, maar zorgen er ook voldoendelaadvermogen om alleuitrusting die een op luxegestelde langafstandszeiler aanboord wil hebben, te kunnenmeenemen. Er zijn meerdere interieurindelingen mogelijk en door dekleinschaligheid van de werf kunnen individuele wensen van de klanteenvoudig in de bouw worden meegenomen. Aandacht voor detailen het leveren van hoge kwaliteit is bij Maverick Yachts belangrijkerdan het behalen van grote productieaantallen.De catamaran is CE gecertificeerd voor categorie A (Oceaan).Feiten en cijfers Maverick 400Lengte12,00 mBreedte:7,45 mDiepgang: 0,90 mWaterverplaatsing: 9.300 kgGrootzeill 59,4 m2Genua:32,6 m2Ontwerp: Phil Southwellwww.maverickyachts.co.za


ZILTESPULLENGOED NIEUWS VOOR DRENKELINGENDe automatische opblaasbare SOSDanBuoy is een compact drijflichaamvoor gebruik bij man overboord situaties.Het kleine pakketje gooi je naareen drenkeling en dan blaast het drijflichaam,met een drijfvermogen vergelijkbaarmet een 150N reddingvest, zichop. De DanBuoy is voorzien van lussenwaaraan je je kunt vasthouden en eendrijfanker dat wegwaaien moet voorkomen.Een opblaasbare staak van 2,5meter hoogte, met een door watergeactiveerd SOLAS licht, zorgt voor dezichtbaarheid. Importeur NordicMarine meldt dat het reddingsmiddel is getest volgens de ISO 12402standaard. De SOS DanBuoy hangt voor €275 aan je hekstoel.www.nordicmarine.nlNAVIONICS APP VOOR ANDROIDVeel zeilers met een iPad of iPhone hebben aleen kaartenset van Navionics gedownloadwaarmee ze van hun Apple een mobiel navigatiecentrummaken. Volgens Navionics is de hunproduct wereldwijd de best verkochte nautischeapp. Voor Android gebruikers zijn dekaarten nu ook beschikbaar. De app is uitgebreidmet stroom- en tij-informatie en weerdata.Via de app kun je foto's van je vaargebieduploaden en deel je de gevaren route metFacebook of via e-mail. www.navionics.com


ZILTESPULLENNIEUWE VILMS IN WORKUMJudel/Vrolijk kennen wevooral als ontwerpersvan snelle boten, maarvoor het Duitse Vilmontwerpen ze nuook motorsailors.De werf zegt daarmeein te spelen op dehoge eisen van hedendaagsezeilers die comfortbelangrijk vinden, maar daarvoorniet graag snelheid willen inleveren.De kleine werf in de Oostzee bouwt momenteel de motorsailors 41 DSen de nieuwe 115. Zonder dekhuis worden deze boten geleverd onderde naam Vilm 41 CR en Vilm 37.Sinds kort is West Yachting, bekend van Hanse en Dehler, importeurvan Vilm Yachts geworden. Voor deze stoere Duitsers kunt u voortaanin Workum terecht. www.westyachting.nlDE KAAG WATERSPORT ACADEMY 60 JAAROp zaterdag 12 mei viert De KaagWatersport Academy het 60-jarigjubileum met een Open dag op hetKaageiland. Rond de haven zijndiverse watersportactiviteiten, zoalseen waterski- en kneeboard kabelbaanen zeilen in jeugdboten en-cats. Ook zijn er een vlootschouwen een loterij. www.dekaag.nl


ADVERTENTIE


foto: © bemanning ZsaZsa


ZILTEWERELDSANDY ISLANDTyrell Bay is de meest populaire ankerbaai bijCarriacou, een klein eiland ten noorden vanGrenada. De bemanning van de ZsaZsa vaart 5mijl verder en ankert bij Sandy Island, waar eenvisser twee verse kreeften aan boord brengtvoor een diner in een droomdecor.


foto: © bemanning ZsaZsaVIA DE BUITENBOCHTPuck en Lotte waren nog peuters toen Melanie en George Maas in 2003hun eerste Rondje Atlantic maakten. Van die mooie trip kunnen dekinderen zich weinig meer herinneren. Inmiddels zijn ze 11 en 8 jaar en nuhet gezin voor de tweede keer op reis is maken ze het veel bewuster mee.De Sweden 36 Arpeggio is verruild voor de ZsaZsa, een Grand Soleil 45.George over hun tweedereis: “We nemen bij dezetrip de buitenbocht van hetAtlantische rondje, metonder andere Marokko,Gambia, de Kaap Verden,Suriname, Bermuda en hetCaledonisch Kanaal inSchotland als nieuwebestemmingen. Daardoorzien we veel plekken die wetijdens ons meer traditionele rondje niet hebben aangedaan. Marokko enGambia waren indrukwekkend. En nu in de Carieb bezoeken we veelbaaien die we vorige keer oversloegen en gaan we bewust op zoek naarankerplaatsen die niet zo voor de hand liggen.”SNELMelanie vindt dat ook de nieuwe boot hun reis anders maakt: “Een GrandSoleil 45 is misschien niet ontworpen als vertrekkersboot, maar ons bevalthet uitstekend om met een snelle boot te reizen. Tijdens overtochtenkunnen we vaak rond de 200 mijl per dag afleggen en hij heeft goede aande windse capaciteiten. Dat is met name in het zuidelijk deel van de Carieblekker meegenomen, omdat de wind hier vaak op de neus staat. Hij vaartook met weinig wind redelijk snel, zodat we relatief heel weinig motoren.Het is een echte zeilboot en dat merken we.”


ZILTEWERELDHYVES EN SKYPEPuck en Lotte hebben school op de boot. Vooral in het Caribisch gebiedvaart de ZsaZsa veel op met andere boten waar kinderen aan boord zijn.Dat stimuleert het naar school gaan volgens Melanie: “Ze zien dat anderebootkinderen ook hun schooluren hebben en dat maakt het voor mijmakkelijker om ze achter de boeken te krijgen. 's Ochtends vroeg zwemmenof snorkelen ze eerst even en daarna gaan ze aan de slag. Ze hopendat zodra ze klaar de andere kinderen ook hun schooltaken af hebben omweer met hen te kunnen spelen. Ik merk dat ze af en toe hun vriendjes uitNederland missen, maar via Hyves en Skype houden ze goed contact metde meiden van hun hockeyteam en de paardrij-vriendinnen.”De ZsaZsa vaart nu langszaam noordwaarts langs de Caribische eilandenom in mei via Bermuda naar de Azoren te zeilen. Zo zijn ze op tijd thuisvoor het volgende schooljaar. Z


De bemanning van Zilt Magazine bestaat uit:RuudKattenbergSjorsvan der WoerdLaurensvan ZijpMichielScholtesbemanningHenkHuizingaLaurensMorelJimmyLengkeeken veleopstappersPieterNijdekenHansMartensAan de kajuittafelOnze manier van werken is even onconventioneel als Zilt zelf.Verwacht ons daarom niet in een spectaculair kantoor. We zijnhet liefst aan boord, op het water of onderweg naar een goedverhaal.De redactievergadering houden we aan wisselende kajuit- enkeukentafels en verder zijn we uitgerust met e-mail, chat enSkype.De beste manier om ons te bereiken, is een e-mail te sturen aan:redactie@ziltmagazine.nlZ ilt73/2012De inhoud van Zilt Magazine mag op geen enkele wijze worden overgenomenzonder schriftelijke toestemming van de makers. Bij overtreding geldt het tarief datdaarvoor door de Nederlandse Vereniging van Journalisten is vastgesteld.De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze publicatie.


Abonneer je nu en ontvang gratis:- elke week het zeilersweerbericht- elke maand Zilt Magazinefoto: © Zilt MagazineGa naar www.ziltmagazine.nlen vul je e-mailadres in

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!