Toekomst - 1

static.cardiovasculairegeneeskunde.nl

Toekomst - 1

MRI in de diagnostiek vanacute tromboseTechniek van de toekomstDr. Frederikus A. KlokAfd. Trombose en Hemostase, LUMC


Erik - de jonge onderzoekerAVAATrombose


Erik - de (nog steeds) jonge onderzoekerAVAATrombose


ProefschriftProefschrift: longembolie• Diagnostiek van acute longembolie• Nauwkeurigheid, veiligheid, kosten effectiviteit• Biomarkers, klinische beslisregels en imaging


Huidige diagnostiek diep veneuze trombose• Incidentie 1-2/1000 per jaar• Diagnose: compressie echografieAVAATrombose


Klinisch beloop DVT• 3-6 maanden antistolling• 30-70% rest-trombose na behandelingPrandoni et al, Ann Int Med 2002• 20-30% recidief en 23-60% post-trombotischsyndroom < 2 jaarPrandoni et al, Circulation 1993Brandjes et al, Lancet 1997• Bij verdenking ipsilateraal recidief DVT: 30% geenzekere diagnose mogelijk met echoTan et al, JTH 2010


Magnetic resonance direct thrombus imaging• MRI techniek zonder ioniserende straling of contrast• Visualiseren omzettingsproducten hemoglobine• Door oxidatie van hemoglobine in het stolsel ontstaat alheel snel methemoglobine• Fe 2+ → Fe 3+ : andere magnetische eigenschappen,“licht op” bij T1 gewogen MRI opnames• Binnen 6 uur na ontstaan trombus, piek na 3 weken• Sensitiviteit 97%, specificiteit 100% (1 e trombose)Fraser et al, Ann Int med 2002


Magnetic resonance direct thrombus imaging


Magnetic resonance direct thrombus imaging• Techniek geoptimaliseerd: snellere sequentie, minder“achtergrond ruis”• Nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van 1 etrombose bevestigd• Signaal verdwijnt volledig 3-6 maanden na diagnose• Nauwkeurig onderscheid recidief- en resttromboseKlok et al, J Cardiovasc Magn Reson 2011, Westerbeek et al, J Thromb Haemost 2008,Klok et al, Clin Radiol 2011, Tan et al. NHS-2007-B146


Magnetic resonance direct thrombus imagingDiagnosev. PopliteaCompressie6 maanden++7,7 mm 5,6 mm++


Studiehypothese Theia studieMRDTI is een superieure test voor de diagnostiekvan een ipsilateraal recidief DVT vergeleken metde huidige klinische standaard→ vergelijkbare sensitiviteit (primaire eindpunt)→ hogere specificiteit (secundaire eindpunt)


StudieopzetGerandomiseerde internationale multicenterdiagnostiek studieDVT+ behandelingN=300Diagnostiekmet MRDTIVerdenkingrecidief DVTN=300Diagnostiekmet echoDVT -DVT -6 maanden follow-upEcho bij nieuwe symptomenDVT+behandelingBij n=600 en α=0.05, β=0.9 voor primaire en β=0.8 voorsecundair eindpunt


Relevantie en kennisbenutting• Laatste stap voordat een veelbelovende nieuwetechniek kan worden toegepast• graad 1A bewijs→ resultaten rechtstreeks implementeerbaar• Voorkomen van bloedingen door onnodig levenslangeantistolling→ direct meetbare gezondheidswinst


Deelnemende ziekenhuizen• LUMC, Vumc, HAGA Ziekenhuis, Deventerziekenhuis, Diakonessenhuis ziekenhuis, Rijnlandziekenhuis• Ottawa Medical center


ToekomstMedisch studentArts-onderzoekerWetenschapsstage afdeling InterneGeneeskundeMeerdere multicenter studiesdiagnostiek acute tromboseStatistische/epidemiologischevaardighedenOnderzoeksprijzen, cum laude PromotieSpecialist in opleidingInternationale contactenExpertise diagnostiek acutetrombose vergrotenUitbreiden (inter)nationaal netwerkVerdere verdieping inimaging techniekenBuitenland ervaringAcademisch specialist & toponderzoeker

More magazines by this user
Similar magazines