Programmabrochure - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Programmabrochure - Stad Oudenaarde

U KAn nU Al WInnEn!speciaal voor erfgoeddag schenkt de stadOudenaarde vijf geschenkmanden weg mettypische streekproducten en bovendien ontvangtu er in juni het boek “Bruin. de geschiedenis vanhet brouwen in en rond Oudenaarde.” bovenop. Hetenige wat u moet doen is het juiste antwoord geven oponderstaande vraag.de vijf winnaars worden getrokken uit de verschillendeinzendingen.Adriaan Brouwer is één van de bekendste zonenvan Oudenaarde. de schilder werd vermoedelijkomstreeks 1605 geboren. Hij kende een bewogenleven, waarin zijn avontuurlijk karakter en veelvuldigherbergbezoek centraal stonden … Brouwerij roman vernoemde in 2003 één van de bruinebieren uit haar assortiment naar deze markante figuur. Een echt bruin bier van de streek, datdoor de eeuwenoude traditie en brouwkunst werd veredeld en verfijnd tot een streekbiermet klasse, gekenmerkt door zijn zachte en zuivere smaak. Een bekende vlaamse schrijverromantiseerde het verhaal van Adriaan Brouwer, waarin volgende passage voorkomt:‘Oudenaards bier! daar gedronken, daar gedronken! donker en stralend, gesmolten brons.Eten en drinken. ge wordt ervan als een klok vol diepe klanken, ge voelt pasen tot in uwkleinen teen!’.WIE WAs dEzE scHrIjvEr?O Stijn Streuvels (°Heule, 1871- +Ingooigem, 1969)O Cyriel Buysse (°Nevele, 1859- +Afsnee, 1932)O Jotie T’ Hooft (°Oudenaarde, 1956- +Brugge, 1977)O Hugo Claus (°Brugge, 1929- +Antwerpen, 2008)O Reimond Stijns (°Mullem, 1850- +Sint-Jans-Molenbeek, 1905)O Felix Timmermans (°Lier, 1886- +Lier, 1947)Omcirkel de naam van de juiste schrijver.Uw naam* : ......................................................................................................................Uw adres* : .......................................................................................................................Uw e-mailadres* : ...........................................................................................................U kan het ingevulde formulier vanaf nu tot en met 25 april 2009 deponeren in de urnes in hetstadsarchief (abdij Maagdendale, Maagdendale 13, 9700 Oudenaarde) of bij de diensttoerisme (Glazen Huis, Hoogstraat, 9700 Oudenaarde). Op 25 april staat de urne van hetstadsarchief op onze stand in brouwerij Roman.De trekking gebeurt na Erfgoeddag en de winnaars worden schriftelijk verwittigd.* De meegedeelde gegevens worden door de stad Oudenaarde verwerkt voor de volgende doeleinden:behandeling van de prijsvraag, klantenbeheer, marketing van de cultuurevenementen van de stad.Wet van 08.12.92: Uw adresgegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van de stadOudenaarde. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Indien u dit niet wenst gelieve dan dit hokjeO aan te kruisen.Het wedstrijdformulier is ook online te vinden op www.oudenaarde.be/digiloket/erfgoeddag