Programmabrochure - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Programmabrochure - Stad Oudenaarde

KAntvErHAAl: EcHtE OF vAlsE KAnt?i.s.m. Huis de lalaingBoeiende lezing door MevrouwFrieda sorber (conservator historischecollectie Modemuseum Antwerpen)Al snel na het ontstaan van dekostbare kanttechniek doken ook(goedkope) nabootsingen op en zochtmen naar allerlei werkwijzen die mindertijdrovend waren. Nu is het, zelfs voorspecialisten, vaak bijna onmogelijkom die imitaties te onderscheidenvan hun historische, handgemaaktevoorbeelden. Deze lezing zal alvasteen tipje van de kantsluier oplichten!lOcAtIEvolkszaal stadhuisMarkt 1 - 9700 Oudenaardeom 11 uurrEsErvAtIE nOdIgE-mail: toerisme@oudenaarde.betel: +32 55 31 72 51maximum 100 plaatsendeze lezing kadert in een groter projectrond kant dat gedurende het heletoeristische seizoen zal lopen opverschillende locaties in Oudenaarde

More magazines by this user
Similar magazines