1/4 Secretariaat: p/a Dorp West 5 – 2070 Zwijndrecht T. 03 252.74.16

zwijndrecht.be

1/4 Secretariaat: p/a Dorp West 5 – 2070 Zwijndrecht T. 03 252.74.16

Secretariaat: p/a Dorp West 5 – 2070 ZwijndrechtT. 03 252.74.16 – F. 03 252.85.88Financiële rekening ING 320-0757115-03VERSLAG VERGADERING ADVIESRAAD van 28/03/2012Aanwezige bestuursleden: Lieven Bernaers, Marc Dassen, Luc RogierSecretaris: Godelieve ThomasSectoriële vertegenwoordigers : Geert Ribbens van Optiek BeckGemeente: Luc de MeyerGemeenteraadsleden : Ann Van Damme,Verontschuldigd Edmond Lesire, Johan De Rycke, Ferry Van Dijck, Peter LasseelMarco de Halleux, De Langhe Hermine, Mien Boons(Kadet), Marleen de Halleux1. Verslag vorige bestuursvergaderingGeen belangrijke aanpassingen of opmerkingen.2. Verslag van de gemeenteraadHuisregels voor Kobbe & Kozze dienen aangepast te worden.1/4


3. Nieuwe handelszaken• First Immo Statiestraat 61, Zwijndrecht• Sfinx pita-pizza Dorpstraat 58, Burcht• RD&M Nieuwlandstraat 13, Zwijndrecht Autohandel-kapsalon.4. Aanvraag Provinciale subsidies 2012Nieuwe bespreking banners via ESBI. Bevestigingsysteem ca € 1600,00 per 5 sets. Dit isde grootste kostprijsfactor die grotendeels via subsidie en de bijdrage van de gemeenteen middenstandsverenigingen kan gefinancierd worden.De doeken/banners worden goedkoper (€ 338,00 per 10doeken= 5sets) indien we viasponsoring (€ 100 )door handelaars werken .Hierin is nog niets definitief beslist, we wachten eerst de officiële beslissing van hetprovinciebestuur af.5. Winkel-Facebook pagina:Evaluatie 1 ste infovergadering en opstart Facebook pagina ( oproep om het leuk te vinden). Eengoede opkomst en al 10 inschrijvingen voor de volgende infovergadering.Intro door Marc Van Daele was erg goed, maar door de vele vragen en verscheidenheid vanpubliek en kennis werd het voor sommigen wat lang. Via Doodle wordt de datum voor devolgende infovergadering gekozen. Ook in het najaar zal er nog eens een infovergaderinggeorganiseerd worden om op te frissen. Er zal in de toekomst ook met kleinere groepen gewerktworden.6. Opmaak database Zwinkel klanten:Stand van zaken; er is al goed gevorderd met de input (400 adressen).7. Nieuwe Zwijndrechtse Kadobon:Stand van zaken en ontwerp nieuwe stickers. Marc Janssens drukt nieuwe Kadobon dieondertussen in omloop is.Er komt ook een nieuw stickerontwerp (via communicatiedienst); er wordt gevraagd omeen prijsvergelijking te maken.8. IRISNog geen nieuws op datum van vergadering in verband met pilootproject.9. BelgerinkelDe actie loopt van 5 mei tot 9 juni 2012. Inschrijvingen: iets minder inschrijvingen t.o.v.vorig jaar. De onduidelijkheden omtrent de inschrijving van fietsenhandelaars werdenintussen opgelost. Er wordt bekeken of het mogelijk is om een vergoeding te geven aande fietshandelaar die de te winnen fiets van Belgerinkel in elkaar steekt. Indienbestellers van een belgerinkel-fietsmandje aan de fietshandelaar(afleverpunt) vragenom dit te monteren hoeft dit uiteraard ook niet gratis indien dit veel werk vraagt.Voorlopige datum uitreiking prijzen 11/09/2012 om 20u.10. Nachtwinkels en handelsactiviteiten in erotische sectorVerslag vorige vergadering 13/03, verdere afspraken. Er wordt een werkgroep opgestartom een nieuwe reglementering uit te werken. Dit gebeurt i.s.m. de Politie.2/4


Indien college akkoord gaat, niet in bebouwde/bewoonde kom.Negatief advies voor inplanting in het winkelcentrum: Statiestraat, Dorpstraat e.d.3/4

More magazines by this user
Similar magazines