STEREOTACTISCHE RADIOTHERAPIE - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl
  • No tags were found...

STEREOTACTISCHE RADIOTHERAPIE - Instituut Verbeeten

Risico’sHet onderzoek is niet gevaarlijk omdatde gebruikte hoeveelheidradioactiviteit gering is en de stoffensnel uit het lichaam verdwijnen. Hetstralingsrisico is niet groter dan bij eenröntgenonderzoek.Na het onderzoekNa afloop van het onderzoek kunt ueten en drinken wat u gewend bent.Na het onderzoek kunt u weer gewoonnaar huis of naar uw werk.De uitslagAan de hand van de beelden maakt denucleair geneeskundige een verslagvoor uw behandelend arts. Van dezearts krijgt u de uitslag.Praktische informatie We verzoeken u debijgeleverde vragenlijst in tevullen en mee te nemen. Als u last van claustrofobie(engtevrees) heeft, laat onsdit tijdig weten.Instituut Verbeeten - 3 -


ContactIndien u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling nucleaire geneeskundevia telefoonnummer 013 – 594 77 16. Ook kunt u vragen stellen aan denucleair geneeskundige of de laborant die bij de behandeling aanwezig is.Nog even dit...Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op tenemen omdat de radioactieve stof speciaal voor u en uw behandeling wordtvervaardigd.We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak maken.Instituut VerbeetenBrugstraat 105042 SB Tilburg✆013-594 77 77versie: januari 2011

More magazines by this user
Similar magazines