MEER ZIEN? - Op Pad

oppad.nl

MEER ZIEN? - Op Pad

TESTEN BIJTekst Gijs Loning Fotografie Bart HautvastTESTMEER ZIEN?Bekijk de video’s van detesttentjes op www.oppad.nl26 3 - 2012


7LICHTGEWICHT KOEPELTENTENTUSSEN € 199 EN € 250ORKAANKRACHTGoedkoop hoeft geen duurkoop te zijn. Op Padtest 7 goedkope koepeltenten bij orkaankracht.Deze test bevordert je nachtrust!Zeven koepeltenten, vergelijkbaar in prijs,maar met onderling aardig wat verschillen.Vaude, Eureka, Robens, TNF en CarlDenig leveren een dwarsslaper met aanbeide kanten een ingang, zodat je nietover de ander hoeft te kruipen als je ’snachts eruit moet. Coleman levert als enigeeen tent waarin je in de lengterichtingslaapt met maar één uitgang. Bij deze zestenten kruisen twee stokken elkaar in denok. En met uitzondering van de Eurekahebben ze allemaal een derde stok die deluifelruimte vergroot. Vango levert alsenige een tent met drie boogstokken.PRAKTIJKTESTDe tenten zijn tien keer opgezet enafgebroken en dan weet je al snel wat gaatirriteren. Een lekker zompig weiland enbrachten eventuele lekkages van hetgrondzeil aan het licht. Ook zagen detenten meer dan voldoende regen. Weletten op lekke naden, de ventilatie en con-densvorming. Van elke tent wogen we alleonderdelen afzonderlijk. We beoordeeldende haringen, de ritsen, het aantal scheerlijnen,hoe vaak je moet naspannen en meerpraktische zaken als opbergvakken en of jebeschut kunt koken onder de luifel.WINDTUNNELTESTDoor gebrek aan een forse voorjaarstormcreëerden we die zelf in de orkaanmachinevan Delta Park Neeltje Jans. De windturbinegaat tot 133 km/h: een dikkewindkracht 12! Elke tent is op een houtenvloer vastgespijkerd, waarna de orkaanzijn werk deed. Het testprogrammabegon bij windkracht 5 en in stappen van30 seconden werd hij opgevoerd naarwindkracht 12. Van elke tent is devoor- en de zijkant getest.DE RESULTATENOnder deze goedkope tenten vonden weer geen die alles in huis heeft om vijf ster-ren te krijgen. Dapper vinden we Vaudemet het eco-doek dat de iets hogere prijsrechtvaardigt. De TNF vinden we daarentegente duur voor wat hij biedt. Vindingrijkis Coleman met zijn unieke en vriendelijkestokconstructie, maar een echtetrekkerstent vinden we het niet. De Eurekais ruim voor liggende, lange mensen,maar de hoofdruimte is aan de lage kant.De tenten die er bovenuit springen zijnde Vango Halo 200 en de Carl DenigMars. Beiden zijn windvast, waterdicht endoen het goed als trekkerstenten. Maar erkan er maar een de winnaar zijn: de CarlDenig Mars heeft door zijn slimme luifelconstructieen lichtere gewicht net ietsmeer te bieden en verdient daarom detitel testwinnaar.Met dank aanDeltapark Neeltje Jans,www.neeltjejans.nl.WAARDERING - slecht - matig - redelijk - goed - uitstekendVraag/opmerking?gloning@anwb.nlKip en eiHet is altijd een discussie: zet je eerst de binnentent op of eerst debuitentent. Een kip en ei verhaal. Bij regen is het laatste handiger, omdatdan alles droog blijft. Zeker als de binnentent al in de buitentent zitgeknoopt. Vanwege de prijs zien we in dit segment echter dat bij demeeste tenten de stokken door de binnentent lopen. Dus zet je eerst debinnentent op, dan pas de buitentent. Met regen moet de je dus snel zijn.HaringenBij de meeste tenten in de test worden dunnealuminium of stalen haringen geleverd. Goed vooreen stevige ondergrond, minder voor zacht weiland.Alleen Vaude en CC leveren goede all-roundharingen standaard. Neem dus extra haringenmee die passen bij de ondergrond.3 - 2012 27


230 12013013011090 90150310208TOTAALGEWICHT 3649 gr.PAKMAAT Ø17 X 40 cm.MATERIALEN Buitentent (1357 gr) BrandwerendProtex polyester (68D*) met PU-coating (5000mm) **. Binnentent (975 gr) polyester. Polyestergrondzeil met PU-coating, (6000 mm). Kuipranden11 cm hoog. 3 Powerlite 7001-T6 aluminiumstokken (879 gr). 14 aluminium haringen (195 gr).6 dubbele scheerlijnen.EXTRA 2 extra grondzeilen (100 gr), reparatiebuisje.GARANTIE 2 jaar op fabrieksfouten.130130Vango Halo 200 € 199OPZETTEN De drie even lange stokken lopen doorgoede stoksleuven in de buitentent. De binnententzit standaard in de buitentent geknoopt, waardoorbij het opspannen van de stokken de tent in een keerstaat. De twee luifels span je uit met een haring. Debinnentent kan niet zelfstandig gebruikt worden.PRAKTIJK Lekkere brede binnentent, maar voor langemensen is 208 cm. lengte aan de korte kant. Binnenhoogte(110 cm) is prima. 6 Bergzakjes en eenoog voor een lampje. Handig. De ritsen lopen prima,goede treklipjes (prettig met koude vingers) en deluifels zijn super om bagage te bergen, zeker als jede extra vloertjes ook meeneemt. Prima kookplek.Reflectie op de hoeken is ook mooi. Wel zouden weandere haringen aanschaffen: ze zijn wat ondermaats.WATERDICHT EN VENTILATIE Zowel het buitendoekals het grondzeil blijken waterdicht. De luifel biedtgoede beschutting. De ventilatie is prima: de tentmet de minste condens.DE WINDTUNNEL Een drie seizoenen tent, maar wedurven er ook in de winter mee weg. In de windtunneldoen de dubbele scheerlijnen goede zaken. Bijwindkracht 12 waait alleen de deur iets open.CONCLUSIE Door de drie stokken een iets anderekoepel dan de rest: stevig, in detail goed doordacht,netjes afgewerkt en windvast. Minpuntje zijn de haringen,de wat korte lengte van de binnentent en hetgewicht, want het is wel de zwaarste van dit zevental.INFORMATIE CJ Agencies,(035) 542 42 00,www.vango.co.ukUithouders bijde ventilatie.Twee grondzeiltjesin de luifel.28 3 - 2012


Vaudé Campo Exo 3P € 250109OPZETTEN Eerst de binnentent, dan de buitentent.De buitentent heeft op de hoeken metalen haakjesen die haken zich bij het opbouwen en afbrekenoveral aan vast. Gaat irriteren. Ook de open stokeinden– typisch Vaude – vinden we minder handig:komt troep in. Super haringen die het vooral opzacht weiland heel goed doen.PRAKTIJK ’3P’, dus voor drie personen en daaromerg ruim voor twee. Ook de 109 cm. hoofdruimte isprima. Het wit van de tent is ecologisch, omdat ergeen kleurstoffen worden gebruikt, maar met zonheb je binnen al snel een zonnebril nodig. Debinnentent heeft 2 bergzakjes en een waslijntje. Deluifels zijn groot: prima voor spullen en koken.Handig zijn de vier ingangen.Stokken met openeinden; kan troepin komen.WATERDICHT EN VENTILATIE Geen lekkages inbuitentent en grondzeil. Hoog kuipgrondzeil (14 cm) iseen pluspunt. Veel last van condens; de ventilatieopeningenbij de deuren kunnen dat niet verhelpen.WINDTUNNEL De tent gaat heftig te keer bij windkracht12, maar naast heel veel lawaai gebeurt erniets. Door zijn goede aansluiting op de grond heeftde wind geen kans onder de tent te schieten.CONCLUSIE Erg goed dat Vaude komt met een tentmet eco - Bluesign gecertificeerd - doek. Maar of jein een permanente whiteout wilt zitten, is eenpersoonlijke keuze. Veel ruimte binnen en onder deluifels, een hoog kuipgrondzeil en goede haringen.De minpunten: de haakjes en de overmatigecondensvorming.De derde stok vergrootde luifelhoogte.215140140210170160TOTAALGEWICHT 3474 gr.PAKMAAT Ø20 X 56 cm.MATERIALEN Buitentent (1198 gr) 100% gerecycledripstop polyester (50D) met siliconen/PUcoatingcoating (5000 mm). Binnentent (988 gr)polyester. Polyamide (70D) grondzeil met PUcoating(10.000 mm). Kuipranden 14 cm hoog. 37001 T6 aluminium stokken (982 gr). 10 aluminiumharingen (136 gr). 2 scheerlijnen.EXTRA’S Reparatiestokje.GARANTIE 3 jaar op fabrieksfouten.14014090 165 90INFORMATIE Vaude Nederland, (0172) 23 23 38,www.vaude.nl.3 - 2012 29


106The North Face Rock 2 € 25022614013080 80220130137TOTAALGEWICHT 2652 gr.PAKMAAT Ø17 X 55 cm.MATERIALEN Buitentent (914 gr) 190T polyester(75D) met PU-coating (1500 mm). Binnentent(875 gr) van nylon (40D) met. Nylon tafettagrondzeil (70D) met PU-coating (5000 mm).Kuipranden 10 cm hoog. 3 DAC aluminiumstokken (545 gr). 10 stalen haringen (264 gr). 4scheerlijnen.EXTRA’S Geen.GARANTIE 2 jaar op fabrieksfouten.130140OPZETTEN Eerst de binnentent. De buitentent haak jeonder de stokpootjes. Niet vergeten het korte derdestokje eerst in de buitentent vast te maken. Kleurgecodeerdeafspanlussen zodat je geen fouten kan maken.De luifels span je uit met twee stalen haringen.PRAKTIJK De Rock 2 is iets gewijzigd ten opzichtevan de oude 22: de grotere, ruimere luifels vallen hetmeest op. Je kunt er net een rugzak onder kwijt ofbeschut koken. De binnenruimte is met 220 cm.lekker lang. De hoogte is met 106 cm. net voldoende.4 Goede bergvakken en een ‘gearloft’. De entree in detent is voor grote mensen te laag.WATERDICHT EN VENTILATIE Het grondzeil ziet ernat uit, maar de schijn bedriegt. Ook het buitendoek iswaterdicht. De 10 cm. kuiphoogte blijkt afdoende. DeRock 2 mist ventilatieopeningen in de nok: behoorlijkelast van condensvorming. De hoog opgesnedenbuitentent en deur op een kiertje helpen iets.WINDTUNNEL De oude Rock 22 hebben we keer eerderin de windtunnel getest en ons commentaar blijft:de hoog opgesneden buitentent zorgt ervoor dat windal snel onder de tent komt. Ook zouden een paar extrascheerlijnen wel mogen.CONCLUSIE Makkelijk en snel op te zetten. De grotereluifel is een pluspunt. Een ventilatiepunt in de nok eneen paar extra scheerlijnen zijn welkom. Stalenharingen kunnen voor deze prijs echt niet meer. Enondanks dat staal: de lichtste tent van deze zeven.INFORMATIE CJ Agencies, (035) 542 42 00,www.thenorthface.com.Kogelconstructieom de derde stokte spannen.Kleurgecodeerd isaltijd handig.30 3 - 2012


56winnaarCarl Denig Mars € 229116OPZETTEN Eerst de binnentent, daarna de buitentent.Niet vergeten de derde stok in de buitendoek teplaatsen. Dit kost wat kracht. Buitentent en binnententgesp je vervolgens op de hoeken aan elkaar vast.De luifels span je uit met drie haringen. We misseneen kleurgecodeerde gesp, waardoor de binnententanders in de buitentent kan komen te zitten dan debedoeling is.PRAKTIJK De binnenruimte is met 140 cm. bij 210cm. goed, al was 220 voor lange mensen beter geweest.Hoofdruimte met 116 cm. prima. De binnententis grotendeels gemaakt van gaas; lekker luchtig, maarer druppelt daardoor weleens condens in je binnentent.Binnen zijn vier bergvakken. De ritsen van debinnentent maken een scherpe bocht. De twee luifelszijn verschillend van vorm, maar je kunt er uitstekendje spullen kwijt of beschut koken. Ook de ingangenzijn prima.WATERDICHT EN VENTILATIE Waterdicht op buitendoeken grondzeil. De ventilatie is redelijk, maar kanbeter. De druppels richting binnentent hebben we algenoemd.WINDTUNNEL Super windvast. Door zijn vorm, destevige stokken van DAC en de zes scheerlijnen geleidthij de wind prima van zich af. Echte stormtent.CONCLUSIE Prima tentje met een wat tweeslachtigkarakter. Door zijn goede windvastheid is het een primavierseizoenentent, ware het niet dat de binnententvan zomers gaas is. Ventilatie kan iets beter evenalsde loop van de ritsen van de binnentent. Superverhouding gewicht/ruimte/prijs.125125107140107210145TOTAALGEWICHT 2890 gr.PAKMAAT Ø18 X 49 cm.MATERIALEN Buitentent (1061 gr) brandwerendpolyester (75D) met PU-coating (4000 mm). Binnentent(947 gr) van polyester (70D). Polyestergrondzeil (75D) met PU-coating (500 mm). Kuipranden12 cm hoog. 3 DAC aluminium stokken(643 gr). 12 aluminium haringen (169 gr). 4scheerlijnen.EXTRA Reparatiesstok.GARANTIE 2 jaar op fabrieksfouten.145145De luifelstokvastmaken kostveel kracht.Gespen verbindenbinnen- en buitentent.INFORMATIE Carl Denig, (030) 28 00 856,www.denig.nl.3 - 2012 31


245 11023210410412570 140 70280TOTAALGEWICHT 3315 gr.PAKMAAT Ø18 X 62 cm.MATERIALEN Buitentent (1173 gr) brandwerendHydroTex HD polyester (75D) met PU-coatingcoating (5000 mm). Binnentent (1227 gr) polyester(68D) en polyester grondzeil (75D) met PUcoating(10.000 mm). Kuipranden 12 cm hoog. 37001 T6 aluminium stokken (516 gr). 14 aluminiumharingen (200 gr). 4 dubbele scheerlijnen.EXTRA’S Reparatiedoek, reparatiestokjeontbreekt.GARANTIE 2 jaar op fabrieksfouten.INFORMATIE Oase, www.robens.nl.Robens Lodge 2 € 199,95OPZETTEN De binnentent eerst, dan de buitentent.De twee boogstokken zitten met een kunststof ‘connector’aan elkaar: stevig en gemakkelijk. Minpunt: destokken eindigen in ‘cupjes’: bij het opzetten schietende stokken hier voortdurend uit. De derde stok plaatsengaat prima. Met twee haringen span je tot slot deluifels uit.IN DE PRAKTIJK De ruimte in de binnentent is met133 cm. bij 222 cm. riant voor lange mensen, maar dehoogte van 104 cm. is dan wel wat laag. Verder heefthij vier kleine bergzakjes en een ‘gearloft’. De ruimteonder de luifels is voor echt grote rugzakken wat aande krappe kant. De deuren kun je op vele manierenopenzetten, zodat je altijd een plek hebt om beschutte koken.Een ‘connector’verbindtbeide stokken.WATERDICHT EN VENTILATIE De twee ventilatieopeningen(met uithouders) in de nok en de mogelijkheidom de onderste rand van de buitentent omhoog tezetten, zorgen voor een prima ventilatie. Waterdichtop alle vlakken.WINDTUNNEL De buitentent sluit niet heel erg aan opde ondergrond. Hierdoor kruipt de wind al snel onderde tent en staat de Lodge heftig te schudden. De goedescheerlijnen voorkomen plat waaien en opstijgen.CONCLUSIE Goede tent voor lange mensen al moetde hoofdruimte dan wel hoger. Pluspunten zijn ventilatieen de goede windvastheid. Minder vinden we demanier waarop de stokeinden in de cupjes zitten, delange pakmaat en de wat krappe luifels.Onhandige kunststofcupjes.32 3 - 2012


Coleman Tauri Connect X2 € 199,99108OPZETTEN De twee boogstokken zitten aan één uiteindevast aan de tent. Opzetten is een kwestie van destokken door de stoksleuven duwen. Speciale handvattenvergemakkelijken het opspannen. Daarnaplaats je het luifelstokje. Tot slot de luifel uitspannenmet twee haringen. Super gemakkelijk.IN DE PRAKTIJK De constructie van de vaste stokkenheeft als nadeel dat je de tent niet kunt opsplitsen ingelijke brokken om de last te verdelen. De binnenruimtevan 130 cm. x 210 cm. is goed voor niet al tegrote mensen. De hoogte is met 108 cm. voldoende,maar… de wanden lopen erg sterk toe waardoor detent erg beklemmend is. Ook de luifel is te klein omtwee rugzakken of fietstassen weg te bergen. De tentheeft een ‘gearloft’ en een haakje voor een lamp.De stokken zittenaan een uiteindevast.WATERDICHT EN VENTILATIE De tent is waterdicht,maar de ventilatie laat te wensen over. De ventilatieopeningachter, het standaard grondzeiltje in de voortenten opening in de deur (die wordt dicht gedruktdoor het klepje erboven) kunnen dat niet voorkomen.WINDTUNNEL Erg windgevoelig. Op de zijkanten valthet nog mee en doen de scheerlijnen hun werk, maarde wind heeft snel vat op de klep boven de ventilatieopening..CONCLUSIE Leuke tent met een slim opzetsysteem,maar minder geschikt voor rondtrekken, omdat je hetgewicht niet goed kunt opdelen en de ruimte onder deluifel echt te krap is. Meer een bijzettent.Een goedhandvat om tetrekken.145130210100215TOTAALGEWICHT 3257 gr.PAKMAAT Ø23 X 48 cm.MATERIALEN Buitentent met twee vaste aluminiumstokken (1937 gr) van brandwerend polyester(68D) met PU-coating (4000 mm). Binnentent(1029 gr) polyester (68D). Polyestergrondzeil (70D) met PU-coating (5000 mm).Kuipranden 11 cm hoog. 1 extra aluminium luifelstok(70 gr). 20 aluminium haringen (199 gr).3 scheerlijnen.EXTRA’S Reparatiesetje.GARANTIE 2 jaar op fabrieksfouten.INFORMATIE Coleman, (076) 572 85 00,www.coleman.eu.6060603 - 2012 33


10597Eureka Mountain Lite 2 € 199,9522514015085 85150TOTAALGEWICHT 3265 gr.PAKMAAT Ø23 X 43 cm.MATERIALEN Buitentent (1164 gr) brandwerendpolyester (75D) met PU-coating (3000 mmm).Binnentent (1144 gr) ripstop nylon. Nylon (70D)grondzeil met PU-coating, (5000 mm), kuipranden15 cm hoog. 2 T7001 aluminium stokken(565 gr). 14 aluminium haringen (193 gr). 6scheerlijnen.EXTRA’S Reparatie setje.GARANTIE 3 jaar op fabrieksfouten.150140OPZETTEN Twee stokken door soepele stoksleuven inde binnentent steken en dan de buitentent er overheenen met gespen vastmaken. Eén gesp is geel, zodatje de buitentent altijd goed aan de binnentent vastmaakt. De beide luifels span je uit met een haring.IN DE PRAKTIJK Met 97 cm. is het de laagste tent inde test, maar hij heeft wel de grootste slaapruimte(150 cm x 225 cm). Prima voor lange mensen. Debinnentent heeft veel gaasdoek: tent voor wat warmerweer. Twee bergzakjes. Grote ingangen. De luifels zijndiep, maar wat laag en van binnenuit de rits dichtdoen vergt lange armen. Voor een paar rugzakken iser plek onder de luifel. Beschut koken gaat net. Depakzak is eigenlijk te krap.WATERDICHT EN VENTILATIE Waterdicht en door deenorme kuiphoogte van 15 cm. is een overstroomdetentplek geen probleem. Goed werkende ventilatie. Bijcondens vallen er wel druppels in je binnentent endoor de diep uitgesneden buitendeuren is de binnententniet vrij van regen als je de tent uit moet.DE WINDTUNNEL Laag en genoeg scheerlijnen dusde tent blijft prima staan. Klein minpuntje is het klittenbanddat onder aan de buitendeur zit: hij waaitopen.CONCLUSIE Veel binnenruimte, maar wat laag voorlange mensen. Goede ventilatie en hoog kuipgrondzeil.Luifels erg diep en door de hoog oplopende deurkomen er bij regen druppels in de binnentent terecht.Te krappe pakzak.INFORMATIE Eureka Europa, (088) 099 98 99,www.eurekaeuropa.com.Goede, grote ventilatieopeningen.Klittenband ombuitendoek vastte maken.34 3 - 2012

More magazines by this user
Similar magazines