Politieman; bonnenfabriek, temmer van papieren tijgers of nog ...

politieuitgeverijbiermann.nl
  • No tags were found...

Politieman; bonnenfabriek, temmer van papieren tijgers of nog ...

VOORWOORDRon DerogeeBeste leden,Zaterdag 4 september hadden wij, het bestuur, een feestelijk samen zijn georganiseerd om onze jubilarissen tebedanken en te onderscheiden. De uitnodigingen waren verstuurd en het enige waar wij om haddengevraagd was om even aan te geven of men wel of niet aanwezig zou zijn.Van de 26 jubilarissen hadden er 10 de moeite genomen om af te zeggen. Met een beetje optellen enaftrekken gingen wij er dus van uit dat wij 16 jubilarissen konden verwachten op het feestje. De zaal werdafgehuurd, de bloemen werden besteld en wat ons betreft kon het feest beginnen.Zeggen en schrijven hebben wij 4 jubilarissen in het zonnetje kunnen zetten wat betekend dat 12 leden hethebben laten afweten zonder bericht. U kunt zich voorstellen wat dit bij het bestuur en de aanwezigen teweeg bracht. Er was teleurstelling en verontwaardiging en de vraag rees: "Waar doen we het nog voor?"Ik ben een positief ingesteld mens en ik waag het om te roepen dat wij het deden voor de leden die welaanwezig waren. Ik hoop oprecht dat dit een incident is en dat er nog wat redenen zullen binnen druppenwaarom men niet aanwezig kon zijn. Een ieder begrijpt dat er kosten worden gemaakt om dit te organiserendus het minste wat wij zouden kunnen verwachten is een reactie van hen die uitgenodigd zijn.Ik voelde mij in mijn hemd staan maar ik blijf mij inzetten voor die leden die wel waarderen wat wij doen. Ikmaak mij er hard voor dat de goede niet onder de kwaden zullen lijden.Ik groet u.Van het bestuurRonald MolDe redactie van De KoerierZoals diegene die de laatste districtelijkeledenvergadering hebben bijgewoond al weten; naeen lange tijd met veel inzet heeft André Immel nutoch echt te kennen gegeven dat hij wilde stoppenmet zijn redactionele werkzaamheden voor uwdistrictsblad, De Koerier. Uiteraard hebben wij daarbegrip voor, maar jammer is het zeker, niet in delaatste plaats omdat het geen sinecure is, het telkensweer vullen van een dergelijk blad.Middels deze weg willen wij onze waarderinguitdrukken voor datgene wat André voor ons blad endaarmee zeker ook voor ons district heeft betekend.Uiteraard hopen wij dat zijn kennis en kunde niethelemaal verloren gaat, Ronald heeft in ieder gevalaangegeven dat hij zeker hoopt te kunnenterugvallen op André, mocht hij vragen hebben oftegen dingen aanlopen.JubilarissenWanneer er een jubileum te vieren is, is het nietongewoon om mensen even in het zonnetje tezetten. Een hapje, drankje en een bedankje voor deinzet en de lange lidmaatschap zijn dan ook wel opzijn plaats. Middels deze weg wil ik dan ooknogmaals alle jubilarissen van dit jaar feliciteren methun lidmaatschap van de IPA, het is toch eenbijzonder iets om bij stil te staan. Dat hebben wij ditjaar ook weer gedaan en, net als vorig jaar, was menook weer van harte welkom in De Zoete Inval teHaarlemmerliede.Het bestuur verheugd zich dan ook in de massaleopkomst voor de laatste jubilarissendag, wel elf man!U begrijpt, dit laatste is met enige sarcasmeopgeschreven. Wij krijgen vaker te horen dat het leukzou zijn als er weer eens wat georganiseerd zou2

More magazines by this user
Similar magazines