Brochure schooljaar 2012-2013 (pdf)

oudenaarde.be
  • No tags were found...

Brochure schooljaar 2012-2013 (pdf)

VOLWASSENEN ZONDER VOOROPLEIDING13Middelbare graad1 / 2 / 3(vanaf 15 jaar)Optie Voordracht Verbale Vorming 1 u Voordracht 1 uOptie Toneel Verbale Vorming 1 u Toneel 1 uOptie Welsprekendheid Verbale Vorming 1 u Welsprekendheid 1 uDE EERSTE STAPPEN OP HET TONEEL…Volwassenen starten in de middelbare graad. Ze volgen per week een uur Verbale Vorming. Daarnaastkiezen ze voor de optie VOORDRACHT, TONEEL OF WELSPREKENDHEID. Meerdere optieskunnen naast elkaar gevolgd worden.In de lessen VERBALE VORMING wordt gewerkt aan een correcte uitspraak, spreekademhaling,stemgeving, een goede podiumprésence en het ontwikkelen van speel- en spreekdurf. Zo wordteen presentatie voor een groep mensen geen stresserende opdracht meer.Wie les geeft of een lerarenopleiding volgt, coachen we tijdens deze lessen om stemgebruik enuitdrukkingsmogelijkheden te optimaliseren. Leerkrachten raden we de optie Welsprekendheidaan…Spreek je (beroepshalve) veel voor een groep?Dan is WELSPREKENDHEID (communicatieve vaardigheden) iets voor jou!Deze cursus is er voor iedereen die vaak het woord moet nemen en groepen overtuigend wiltoespreken.Wil je graag vol zelfvertrouwen en met de nodige rust voor een groep spreken? Je stem, taal engebaren op overtuigende wijze gebruiken tijdens een presentatie? Het publiek meenemen in eenboeiend, helder en overtuigend verhaal? Kortom: wil je succesvol een uiteenzetting geven vooreen groep?Onze cursus Welsprekendheid geeft tools om je presentatiestijl te verfijnen en om te gaan metje eigen sterktes en zwaktes. Tijdens deze lessen krijg je de gelegenheid om te experimenterenen technieken uit te testen.Verbale Vorming en Welsprekendheid zijn er ook voor iedereen die in het dagelijks leven verbaalvaardiger uit de hoek wil komen.Na drie jaar middelbare graad, stap je over naar de hogere graad (zie hogere graad jongeren1 / 2 / 3).Wie geen podiumbeest is, maar liever schrijft, kan zich uitleven in de cursus LITERAIRE CREATIE.Dan kom je, zoals de jongeren, terecht in de hogere graad. Volwassenen volgen les in apartegroepen (dit is ook het geval voor de andere opties).VOLWASSENEN MET ERVARINGSPECIALISEREN IN VOORDRACHT, TONEEL EN WELSPREKENDHEID…Deed je al podiumervaring op in bijvoorbeeld het amateurtheater? Ben je een ervaren spreker?(vb presenteren van evenementen of concerten, bedrijfspresentaties, de leden van je verenigingtoespreken, vergaderingen leiden, amateurradio, lokale tv, … ?) Toch wil je de knepen van hetvak nog beter onder de knie krijgen?Of volgde je als kind of jongere les in het kunstonderwijs en wil je de draad opnieuw opnemen?Ook dan ben je welkom in onze opleiding WOORDKUNST ! Samen met jou zoeken we naar demeest geschikte optie en vakken.

More magazines by this user
Similar magazines