kraanwerk - Delabie

delabie.belux.be

kraanwerk - Delabie

5/1/13IT IS FURTHER ORDERED that a copy of this order and a transcript of this proceedingbe delivered to the County/District Attorney within _____ days of this date and that theCounty/District Attorney shall file a petition as provided in K.S.A. 38-2234 and amendmentsthereto.IT IS SO ORDERED THIS _______ day of ___________________, ______.Judge of the District Court-3-


SPECIFIEKE OPLOSSINGEN VOORVERZORGINGSINSTELLINGENDe strijd tegen ziekenhuisinfecties6/9• De strijd tegen ziekenhuisinfecties.- Wat is een ziekenhuisinfectie?- Hoe loopt men een ziekenhuisinfectie op?- Handhygiëne: belangrijkste maatregel bij de preventievan ziekenhuisinfecties.• De Pseudomonas Aeruginosa bacterie en water.Hoe kan de Pseudomonas Aeruginosa het kraanwerk besmetten?Specifiek kraanwerk DELABIE10/15• Waarom specifiek kraanwerk overwegen in verzorgingsinstellingen?- handhygiëne.- gebruiksvriendelijkheid, comfort en ergonomie.- water- en energiebesparing.- risico op verbranding uitsluiten.• Specifiek DELABIE kraanwerk dat aan deze eisen voldoet.Specifieke oplossingen voorverzorgingsinstellingenOns innovatie-project "Ontwikkeling van kraanwerk voor ziekenhuizendat toelaat de verspreiding en overdracht van ziektekiemen tegen tegaan" wordt gesteund door Europa (subsidiëring door het FEDER fonds)en door Oséo Innovation (terugbetaalbaar voorschot).4


Specifiek DELABIE kraanwerkHandhygiëneSpecifiek DELABIE kraanwerkGebruiksvriendelijkheid en ergonomieDESINFECTEERBAAR KRAANWERK:ELEKTRONISCH KRAANWERK:KRAANWERK MET LANGE HENDEL:L.160H.160L.135H.85Waarom specifiek kraanwerk overwegen in verzorgingsinstellingen?Het verzorgend personeel en de zorgbehoevenden in verzorgingsinstellingen gebruiken dagelijks kraanwerkom de handen te wassen of voor de dagelijkse hygiëne.Het kraanwerk in verzorgingsinstellingen verschilt van het kraanwerk voor huishoudelijk gebruikwant de vereisten zijn anders.Zo moet het kraanwerk voor zorgbehoevenden in verzorgingsinstellingen aan volgende vereisten voldoen:hoger verbruik, gebruiksgemak en ergonomie, afgestemd op een hoger risico op verbranding,… Hetkraanwerk bestemd voor het handenwassen door het verzorgend personeel dient eveneens aan specifiekenoden te voldoen: verhoogde hygiëne, gebruiksvriendelijkheid en ergonomie,…Het DELABIE gamma biedt kranen die specifiek ontworpen zijn om aan deze vereisten te voldoen.1. VOOR DE HANDHYGIËNEHet wassen van de handen is essentieel in de preventie van ziekenhuisinfecties.Het DELABIE gamma biedt een ruime keuze aan kranen voor het handenwassen door het verzorgendpersoneel alsook voor de dagelijkse hygiëne van de zorgbehoevenden.Maximale veiligheid- BIOCLIP kraanwerk met demonteerbaar lichaam of demonteerbare bek (voor reiniging & desinfectie):- Preventieve actie: In "risicozones" moeten strikte wasprotocollen worden opgesteld om op efficiëntewijze de verspreiding van bacteriën tegen te gaan.- Curatieve actie: Indien uit de analyse van een waterstaal blijkt dat de Pseudomonas Aeruginosaaanwezig is, kan de kraan gemakkelijk worden gedemonteerd door het onderhoudspersoneelom deze te reinigen en te desinfecteren.- Lichaam en bek met gladde binnenkant: vermindert aanzienlijk de ontwikkeling van bacteriën.- Hoge, vooruitstekende bek voor gemakkelijk gebruik:De hoogte van de bek beperkt het opspatten van vervuild water tegen de bek. Geleverd met een hygiënischestraalbreker waardoor het achterblijven van restwater en onzuiverheden beperkt wordt en geschikt voorhet plaatsen van een eindfilter voor sterilisatie. Grote voorsprong waardoor het wassen van de handenvergemakkelijkt wordt.Kraanwerk beschikbaar zowel voor blad- als muurmontage, met hendel voor bediening zonder manueel contact of greep (p. 16-25).Totale hygiëne en ergonomie (zonder manueel contact)- Bediening zonder manueel contact (infrarood detectie):Verhindert de verspreiding van kiemen via de handen.- "Anti-bacteriële" periodieke spoelcyclus:Automatische spoeling van 45 sec. elke 24 u na het laatste gebruik: verhindert het achterblijvenvan restwater in de leidingen alsook de vermenigvuldiging van bacteriën.- Mogelijkheid om de sluitmodus naar on/off om te schakelen (versies 230/12V).Vrijwillige sluiting van de kraan door de gebruiker of zelfsluiting na 30 minuten indien de kraan nietvrijwillig gesloten wordt. (bestemd voor lange wasprotocollen voor chirurgen of spoelen van de leidingen).Talrijke modellen beschikbaar, voor bevestiging op blad of muur, netspanning of batterijen (zie pagina’s 26-41).Totale hygiëne en ergonomie (zonder manueel contact)- Bediening zonder manueel contact (met de elleboog, de pols of de voorarm):Beperkt in grote mate het risico op verspreiding van kiemen via de handen.- Hoge, vooruitstekende bek voor gemakkelijk gebruik:- De hoogte van de bek beperkt het opspatten van vervuild water tegen de bek.De bek wordt geleverd met een hygiënische straalbreker waardoor het achterblijven van restwater enonzuiverheden beperkt wordt en is geschikt voor het plaatsen van een eindfilter voor sterilisatie.- Grote voorsprong waardoor het wassen van de handen vergemakkelijkt wordt.Meerdere modellen beschikbaar voor montage op blad of op muur (zie pagina’s 50-63).SECURITHERM KRAANWERK:Totale hygiëne + Anti-verbrandingsbeveiliging + vergrendelbare temperatuurThermostatische Securitherm mengkranen of mengkranen met drukregeling:- Hoge, vooruitstekende bek voor gemakkelijk gebruik:- De hoogte van de bek beperkt het opspatten van vervuild water tegen de bek, geschikt voor het plaatsenvan een eindfilter voor sterilisatie. De bek wordt geleverd met een hygiënische straalbreker waardoor hetachterblijven van restwater en onzuiverheden beperkt wordt.- Grote voorsprong waardoor het wassen van de handen vergemakkelijkt wordt.- Maximale anti-verbrandingsbeveiliging:- Beperking van de maximumtemperatuur d.m.v. een begrenzer.- Automatische anti-verbrandingsveiligheid: de toevoer van warm water wordt onmiddellijk geblokkeerd bijeen eventuele onderbreking van de koud watertoevoer. In geval van een onderbreking van de warmwatertoevoer wordt bij onze kranen ook de koud watertoevoer gestopt.- Stabiele temperatuur: onmiddellijke reactie bij elke variatie.Meerdere modellen beschikbaar, zie hoofdstuk SECURITHERM pagina’s 44 tot 49.DEZE PRODUCTEN ZIJN BESTAND TEGEN THERMISCHE EN CHEMISCHE SCHOKKEN onder voorbehoud van het naleven van de geldende reglementering.Waarom specifiek kraanwerk overwegen in verzorgingsinstellingen?2. VOOR MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKHEIDWastafelkraanwerk voor huishoudelijk gebruik biedt niet het comfort dat noodzakelijk is voorzorgbehoevenden in verzorgingsinstellingen of rusthuizen.Deze zogeheten "klassieke" kranen zijn ontworpen voor huishoudelijk gebruik en worden gebruikt voorhet wassen van het gezicht en het poetsen van de tanden. Ze zijn niet geschikt voor het wassen van hetvolledige lichaam.• Ongeschikt qua afmetingenDe zorgbehoevenden zijn ziek, verzwakt, oud of fysiek gehandicapt. Het kraanwerk dat zij gebruikenvoor de dagelijkse hygiëne dient aangepast te zijn aan hun fysieke toestand en het gebruik dat ze ervanwillen maken (meer gebruiksvriendelijkheid nodig). Wastafelkraanwerk ontworpen voor zorgbehoevendenin ziekenhuizen en rusthuizen moet een minimale hoogte hebben met een vooruitstekende bek zodatmen zich gemakkelijk kan wassen.• Gebrek aan ergonomieDe zogeheten "klassieke" bediening (openen/sluiten) van een kraan is niet specifiek ontworpen vooreen makkelijke greep. Hierdoor moeten zorgbehoevenden in verzorgingsinstellingen en rusthuizen heelwat inspanningen doen om ze te kunnen gebruiken. Daarenboven zijn de handelingen voor het regelenvan het debiet en de temperatuur niet altijd soepel, waardoor het moeilijk wordt deze laatste af te regelen.Met de specifieke oplossingen van DELABIE is GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID,COMFORT EN ERGONOMIE verzekerd.• Specifieke afmetingen: hoge bek met grote voorsprongHet kraanwerk in het sanitair blok in een patiëntenkamer moet aangepast zijn aan de beperktebewegingen die de patiënt kan uitvoeren en tegelijk het comfort en gemak bieden dat hij nodig heeft.DELABIE biedt kraanwerk uitgerust met een hogere en langere bek(hoogte >85 mm; voorsprong >135 mm) dan traditioneel kraanwerk.Een hoge, vooruitstekende bek zorgt ervoor dat men de handen gemakkelijk kan wassen en zelfs devolledige dagelijkse hygiëne aan de wastafel kan uitvoeren. Bovendien beperkt de hoogte van de bekhet risico op terugspatten van bacteriën op de bek.• Ergonomische bedieningenDELABIE biedt een ruime keuze aan ergonomische bedieningen zodat aan de specifieke noden van deverschillende gebruikers kan worden voldaan:> Manuele bedieningen:- Open greep voor een makkelijke greep- Gesloten greep voor design en ergonomie> Bedieningen zonder manueel contact:- Medische hendels specifiek ontworpen voorpatiënten met verminderde mobiliteit.Laten eveneens een bediening zonder manueelcontact via de pols, voorarm of elleboog toe.2200 < modellen > 25002400 < modellen > 25002700 - 2800- Infrarood detectieDe elektronische DELABIE kranen vereisen geen enkele inspanning van de patiënt.Voor een ongeëvenaard comfort gebeurt hetopenen en sluiten van het kraanwerk automatischd.m.v. infrarood detectie (zonder manueel contact).Naast het comfort en het gemak dat deze kranen de zorgbehoevenden bieden, verhinderendeze kranen ook de overdracht van bacteriën via de handen (perfecte hygiëne).DELABIE maakt gebruikt van de meest betrouwbare technologie: actieve infrarood detectie.Onontregelbaar, optimaal detectieveld, maximaal comfort.Volgende technologiën werden niet weerhouden:- Radar (volumetrische detectie): beperktere precisie qua afstand en kan na verloop van tijdontregeld raken (afregeling is moeilijk en moet door 2 tussenkomende partijen gebeuren).- Bewegingsdetectie: hierbij wordt gewerkt met een waarnemingsveld dat het continu bewegenvan de handen vereist om het water lopende te houden.10 11L.215L.150L.200ø 343/8”1352520T85DELABIE mengkraan:Geschikte plaatsing voor dedagelijkse hygiëne aan de wastafel.


Specifiek DELABIE kraanwerkRisico op brandwonden uitsluitenSpecifiek DELABIE kraanwerkRisico op brandwonden uitsluiten• Aan de uitgang van de warm waterproductie moet de temperatuur steeds hoger zijn dan 55°C.• De voorraad in de warmwatertoestellen moet min. éénmaal per 24 uur aan de min. temperatuur voldoen: 2 minuten aan 70°C,of 4 minuten aan 65°C, of 60 minuten aan 60°C.• Aan gelijk welk punt in de installatie moet de temperatuur hoger of gelijk zijn aan 50°C behalve in de eindaftakkingen naar de tappunten.• De eindleidingen in de installatie moeten minder dan 3 liter water bevatten.• De maximale temperatuur van het sanitair warm water aan de eindpunten ligt voor sanitaire lokalen in Frankrijk vast op 50°C, voor België op55°C, en voor Nederland op 58°C. Afhankelijk van de toepassing zijn andere temperaturen toegestaan, bijvoorbeeld 90°C met specifiekesignalisatie in keukens.12Besluit van 30 november 2005Waarom specifiek kraanwerk overwegen in verzorgingsinstellingen?3. OM HET RISICO OP VERBRANDING TEGEN TE GAANDe enige manier om het risico op de ontwikkeling van legionella-bacteriën tegen te gaan iszeer warm water te produceren en in het leidingsysteem te verdelen (zie van 30/11/05 hieronder).Daardoor verhoogt natuurlijk het risico op huidverbranding bij het afnemen van warmleidingwater en dit in het bijzonder in verzorgingsinstellingen en rusthuizen (personen metverminderde gevoeligheid, minder reflexen,...). In Frankrijk is heet water de 3 de oorzaak van verbranding bijjonge kinderen en veroorzaakt meer dan 400 ongelukken per jaar, met soms zeer ernstige gevolgen.Vooral gehandicapte of oudere personen zijn aan dit risico blootgesteld, voornamelijk wanneer ze dooronoplettendheid de vooraf door hen ingestelde temperatuur ontregelen.Het is dus noodzakelijk om een vaste maximumtemperatuur te behouden en tegelijk het risico opverbranding in te perken door gerichte veiligheidsmaatregelen te treffen.Inzake de voeding van sanitair warm water voor gebouwen, werkplaatsen of openbare gebouwen. (Bron: Frans Staatsblad vandecember 2005 - Ministerie van Volksgezondheid):- Minimumtemperaturen voor het beperken van het risico op ontwikkeling van bacteriën- Maximumtemperaturen om het risico op verbranding te beperkenNB: De bepalingen in dit besluiten zijn van kracht vanaf 15 décembre 2006. (Bron: Frans Staatsblad van 15/12/05 - Ministerie van Volksgezondheid).TemperatuursbegrenzerWERKINGSPRINCIPEWerkingsprincipeWW KW3 bar 3 bar3 bar2 barWW KWWW KWKlassiek binnenwerk:Temperatuursbegrenzingd.m.v. grijze begrenzingsringonder de greep. Inbussleutel2,5 mm gebruiken om de greeplos te maken.2 bar3 bar2821Drukcompenserendbinnenwerk:Anti-verbrandingsveiligheid+ stabiele temperatuur.2521EP• Om conform te handelen met dit besluit en dat van 9 februari 2010 en de gebruiker tegelijk tebeschermen tegen verbranding is het noodzakelijk om gecentraliseerde mengautomaten te installeren(zie hoofdstuk PREMIX, pagina’s 88 tot 101).Preventie van brandwonden die ook voorzien te worden aan de aftappunten.Met de specifieke kranen van DELABIE worden de RISICO’S OPVERBRANDING UITGESLOTENBasisoplossing DELABIE: mechanische mengkranen mettemperatuursbegrenzingAlle mechanische mengkranen van DELABIE voor wastafel, douche en bad/douche zijn uitgerust metkeramisch binnenwerk met temperatuursbegrenzer. Deze begrenzer wordt in de fabriek ingesteldwaardoor veel tijd wordt bespaard tijdens de installatie. (dit is meestal niet het geval bij andere kranenbeschikbaar op de markt).Deze veiligheid beperkt in grote mate het risico op verbranding, maar bij een plotse drukdalingof een onverwachte onderbreking van de koud watertoevoer, zal de toevoer van warm water nietautomatisch gestopt worden: het risico op verbranding blijft dus aanwezig.Specifieke DELABIE toepassingen: de SECURITHERM "EP" mengkranenof thermostatische mengkranen• SECURITHERM mengkranen met drukcompenserend binnenwerk "EP":> Drukcompensatie:het drukcompenserend binnenwerk "EP" zorgt voor een permanente druk tussen warm en koudwater, en beperkt zo de temperatuursverschillen te wijten aan drukvariaties in het net. Het "EP"binnenwerk maakt het eveneens onnodig drukregelaars te plaatsen vóór de mengkraan. Dezedrukregelaars zijn vaak vrij complex, bestaan uit meerdere ruimtes en membranen die enkel eenbijkomende haard van bacteriën zijn.> Temperatuursbegrenzing:de SECURITHERM "EP" mengkranen zijn uitgerust met een temperatuursbegrenzer.Deze wordt in de fabriek ingesteld waardoor veel tijd wordt bespaard tijdens de installatie.De fabriekinstelling kan desgewenst door de installateur gewijzigd worde.Indien een PREMIX Comfort voor de mengkranen wordt geplaatst, dient men de temperatuursbegrenzers opdeze laatste te verwijderen.> Automatische anti-verbrandingsveiligheid:In geval van ongewilde onderbreking van de koud watertoevoer wordt de warm watertoevoeronmiddellijk automatisch gesloten en omgekeerd.• De individuele thermostatische SECURITHERM mengkranen:> Temperatuursbegrenzing:Al onze SECURITHERM thermostatische mengkranen zijn uitgerust met een temperatuursbegrenzingop 40°C. In tegenstelling tot de thermostatische mengkranen voor huishoudelijk gebruik kan degebruiker de begrenzing niet ongedaan maken. Zo is er geen enkel risico op verbranding dooronoplettendheid (volledig beveiligd tappunt).> Automatische anti-verbrandingsveiligheid:- De SECURITHERM-technologie garandeert een onmiddellijke sluiting van de warm watertoevoerin geval van onderbreking van de koud watertoevoer.De NF EN 1111 norm voorziet dat bij een onderbreking van de koud watertoevoer een beperkthoeveelheid warm water uit de kraan mag lopen (0,10 l/10 sec). In ziekenhuizen is er een dusdanigverhoogd risico dat het essentieel is dat er geen enkele druppel heet water uit de kraan vloeit. Metonze thermostatische mengkranen is de afsluiting van heet water compleet (geen lekkage).Onze mengkranen zijn conform met de norm TMV3 (Britse norm D08 specifiek voor toepassing inziekenhuizen).- In geval de warm watertoevoer onderbroken wordt, stopt bij onze thermostatische mengkranen ookde koud watertoevoer (geen "koude douche" effect).> Technologie "SECURITOUCH": 100% VEILIGHEIDHet kraanhuis van een mengkraan is meestal vervaardigd uit messing verchroomd.Aangezien metaal een uitstekende geleider is, kan men zich hier gemakkelijk aan verbranden, zelfs bijhet licht aanraken van het kraanoppervlak.Dankzij de nieuwe SECURITOUCH technologie koppelt DELABIE verhoogde veiligheid aan eenongeëvenaard gebruikscomfort. Deze nieuwe techniek werd specifiek ontwikkeld voor gebruik ineen ziekenhuisomgeving: personen met tijdelijk verminderde gevoeligheid door medicatie,Alzheimerpatiënten, personen verzwakt door een ingreep, personen met verminderde mobiliteit, ouderepersonen, jonge kinderen,... enz.Elk risico op verbranding te wijten aan het aanraken van het verchroomde oppervlak van eenkraan wordt dus uitgesloten.Hoe?1) Bij de SECURITHERM thermostatische mengkranen wordt het warm water zo tot in de mengkamergeleid dat het messing kraanhuis er niet door opwarmt:geen thermische geleiding langs het kraanlichaam.2) Het mechanisme is volledig omhuld door een sterk thermisch isolerend materiaal, waardoorelk risico op verbranding bij het aanraken of vastpakken van de kraan vermeden wordt. Hetverchroomde kraanhuis behoudt de omgevingstemperatuur:het risico op verbranding wordt zo volledig uitgesloten.3) Geïsoleerde moer en watertoevoer (eveneens omhuld met thermisch isolerend materiaal).WWTerugslagklep + filterZuigerGMZo wordt een veilig gebruik van de verschillende aftappunten gewaarborgd, en wordt elk risico opverbranding uitgesloten. De SECURITHERM thermostatische mengkranen worden sterk aanbevolen voorpatiënten met verminderde gevoeligheid (analgesie, dementie,…) en jonge kinderen.KWThermostatisch elementTemperatuursbegrenzingsringIsolerend materiaalHet SECURITHERM gammathermostatischemengkranen:Temperatuurbegrenzer ingesteld op 40°C:de gebruiker kan onmogelijk een hogeretemperatuur bekomen.Correlatie tussen temperatuur en risico opbrandwonden:(Bron: Brandwondencentrum van het St.Lucasziekenhuis te Lyon)• Bij 60°C:3° graads brandwonden in gemiddeld 3 sec.:5 sec voor een volwassene, 1-2 sec vooreen kind• Bij 50°C:brandwonden in 7 sec: 3° graads brandwondenin 100 sec.13


Specifiek DELABIE kraanwerkWaterbesparingSpecifiek DELABIE kraanwerkWaterbesparingWaterverbruik(gemiddeld verbruik per persoon per dag)> Huishoudelijk verbruik: 137 liter per dagper persoon.- Ziekenhuizen:300 tot 450 literper dag en per bed.- Rust- en verzorgingstehuizen:Tot 250 liter per dag en per bedBron: Frans Infocentrum voor Water, Agence de l’EauLoire Bretagne.Mechanische mengkranen25202720EPTraditioneel binnenwerk:Met debietbegrenzerinstelbaar op 5 l/min.Binnenwerk "EP":Mengkraan met constantdebiet ingesteld op 3 l/min.NIEUWWaarom specifiek kraanwerk overwegen in verzorgingsinstellingen?4. OM WATER TE BESPARENIn een ziekenhuis of rusthuis gebeurt de dagelijkse hygiëne anders dan thuis.Meer gebruik van de wastafelThuis is de douche de plaats bij uitstek waar men zich wast. In een ziekenhuis of verzorgingsinstellingis dit niet het geval: hier gebruiken de patiënten het vaakst de wastafel om zich te wassen en ditvoornamelijk omwille van een beperktere autonomie. De patiënt kan tijdelijk beperkt zijn in zijnbewegingen na een hospitalisatie (chirurgische ingreep, enz), het kan gaan om een oudere patiënt in eenverzorgingsinstelling of een persoon die bedlegerig is….De voorbije jaren is het gebruik van de wastafel sterk toegenomen maar een nadeel is dat een wasbeurtaan de wastafel langer duurt (14 tot 20 min) dan de traditionele wasbeurt onder de douche (8 tot 10 mingemiddeld) waardoor het waterverbruik enorm stijgt.Met de specifieke DELABIE kranen voor verzorgingsinstellingen kan60 tot 90% water bespaard wordenMechanische wastafelmengkranen DELABIE:meer dan 60% waterbesparing• Debietcontrole dankzij 2 systemen:> debietcontrole met ingebouwde begrenzer van 5 l/minEen geïntegreerde debietbegrenzer in het klassiek binnenwerk van de kraan laat toe het debiet tebegrenzen op 5 l/min.- Voor een optimaal comfort van de gebruiker en een besparing op de waterfactuur van de beheerder.- Het debiet is constant op 5 l/min ongeacht de mogelijke drukverschillen.> debietcontrole d.m.v. straalbreker met regelbaar debiet (patent DELABIE)De mengkranen met drukcompenserend keramisch binnenwerk zijn uitgerust met de nieuwestraalbreker met regelbaar debiet.- voor een optimaal comfort van de gebruiker en een besparing op de waterfactuur van de beheerder.- Het debiet blijft constant op 3 l/min ongeacht de mogelijke drukverschillen.De installateur of het onderhoudspersoneel kan het debiet van de straalbreker van langs buitenafregelen d.m.v. een inbussleutel 2,5 mm: fabrieksinstelling 3 l/min, regelbaar van 2 tot 5 l/min.Elektronisch wastafelkraanwerk DELABIE: meer dan 90% waterbesparingVergeleken met traditioneel kraanwerk, is het elektronisch kraanwerk van DELABIE dé oplossing voorwaterbesparing.1• Automatische sluiting, van zodra de handen het waarnemingsveld verlaten:- de looptijd is tot een strikt minimum beperkt (natmaken, spoelen).- de automatische sluiting verhindert elke vorm van verspilling (misbruik, verwaarloosing).2• Constant debiet begrensd op 3 l/min (exclusiviteit DELABIE),dankzij de nieuwe straalbreker met regelbaar debiet (patent DELABIE):- voor een optimaal comfort van de gebruiker en een besparing op de waterfactuur van de beheerder.- het debiet blijft constant op 3 l/min ongeacht de mogelijke drukverschillen.De installateur of het onderhoudspersoneel kan het debiet van de straalbreker van langs buitenAfregelen d.m.v. een inbussleutel 2,5 mm: fabrieksinstelling 3 l/min, regelbaar van 2 tot 5 l/min.De gerealiseerde waterbesparing zorgt ook voor:- energiebesparing: de bespaarde waterhoeveelheid dient niet verwarmd te worden.- besparing naar installatiekosten: een lager debiet en verbruik laten toe om leidingen enwaterverwarmingstoestellen met een lagere capaciteit te plaatsen. Een lager watervolume inde installatie beperkt ook het risico op ontwikkeling van bacteriën.Vergelijking van het waterverbruik in verzorgingsinstellingen:traditioneel kraanwerk / DELABIETraditioneel kraanwerk: 9,7 liter (45 sec. tot 13 l/min).DELABIE kraanwerk: .3,75 liter (45 sec. tot 5 l/min)2,25 liter (45 sec. tot 3 l/min)Natmaken10 sec.Inzepen20 sec.Elektronisch kraanwerk: 0,7 literNatmaken5 sec.Autom. sluiting bij verwijderenhandenSpoelen handen15 sec.(15 sec. tot 3 l/min)Spoelen10 sec.Klassiekekraan13 l/min9,7 l( 45 sec.)Elektronisch kraanwerkMet constant debiet ingesteldOp 3 l/min ongeacht de drukTEMPOMATIC 4DELABIEkraan5 l/minNIEUWDELABIEkraan3 l/minDELABIEelektron.kraan3 l/min3,75 l(45 sec.) 2,25 l(45 sec.)WATERBESPARING PER GEBRUIKwaterbesparing61 %waterbesparing77%waterbesparing92 %0,7 lDe andere mengkranen beschikbaar op de markt bieden geen dergelijkewaterbesparing.Momenteel bestaan de volgende soorten mengkranen:1) Mengkranen Mengkranen zonder debietbeperking (debiet van 13 l/min: waterverbruik is naargelang).2) Mengkranen waarvan het debiet begrensd kan worden, maar deze afregeling dient door de installateurte gebeuren op het binnenwerk van elke mengkraan, wat omwille van tijdsgebrek zelden gebeurt.3) Mengkranen met een dubbele debietfunctie op het binnenwerk:een begrenzer beperkt het debiet tot 7 l/min (weerstandspunt bij 50-60% van het volle debiet),maar het uitoefenen van wat druk op de greep volstaat om het volle debiet te bekomen (13-15 l/min).In de praktijk blijkt dat men zelden de greep stopt aan de begrenzer en dus is de waterbesparing bij dittype mengkranen te verwaarlozen. Zelfs wanneer de greep in de zogenaamde laagverbruikzone van7 l/min staat, ligt het debiet een stuk hoger dan bij de mengkranen van DELABIE. De waterbesparing zaldus veel beperkter zijn. Boven slijt dit type debietbegrenzer na een bepaalde aantal handelingen enverliest dus zijn doeltreffendheid.Mengkraan met dubbel debiet100%Hoogverbruikzone(8 tot 15 l/min)50%0%Zogezegde laagverbruikzone(tot 7 l/min)Mengkraan geslotenMengkraan DELABIEDe hier voorgestelde mechanische mengkranen DELABIE met debietbegrenzing laten een waterbesparingtot 80% toe vergeleken met andere mengkranen op de markt en dit zonder verlies aan comfort voor degebruiker.100%Mengkraan 100%open (5 l/min)0%Mengkraan geslotenVoorbeeld van waterbesparing in verzorgingsinstellingenWaterbesparing voor eenziekenhuis met 400 beddenZiekenhuizen: type patiëntenafdelingAfdelingen korte verblijven(geneeskundige dienst, chirurgie,gynaecologie, materniteit)Afdelingen langere verblijven(nazorg, revalidatie,geriatrie enz)Aantal bedden 250 150Gebruik aftappunt (handenwassen) WASTAFEL WASTAFELAantal gebruiken/dag en bed 6 6Duur gebruik aftappunt 45 sec. 45 sec.Aantal gebruiksdagen/jaar 290 290Verbruik/jaar (merk X)klassieke kraan: 13 l/min4 220 m 3 2 532 m 3Verbruik/jaar (DELABIE)kraan DELABIE: 5 l/min 1631 m 3 978 m 3Jaarlijkse waterbesparing(mengkraan 13 l/min / mengkraan 5 l/min)Verbruik/jaar (DELABIE)mengkraan: 3 l/minJaarlijkse waterbesparing(mengkraan 13 l/min / mengkraan 3 l/min)Verbruik/jaar (DELABIE)elektron. mengkraan DELABIE: 3 l/minVerbruik/jaar (DELABIE)(mengkraan 13 l/min / elektron.mengkraan 3 l/min)7767 T 4662 T12 429 T979 m 3 587 m 39723 T 5835 T15 558 T304 m 3 183 m 311 748 T 7047 T18 795 TPrijs per m³ koud water: 3 T excl. BTW / exclusief productiekost warm water60 tot 90 %W AT E R B E S PA R I N G1415

More magazines by this user
Similar magazines