Views
3 years ago

Toekomstvisie Pluimveehouderij 2015-2020 - Productschappen Vee ...

Toekomstvisie Pluimveehouderij 2015-2020 - Productschappen Vee ...

pagina 6 |

pagina 6 | Toekomstvisie Pluimveehouderij 2015-2020

Toekomstvisie Pluimveehouderij 2015-2020 | pagina 71. Uitgangspositie1.1 Positie van de sector1.1.1 Uniform en standaardPluimveeproductie is wereldwijd sterk gestandaardiseerden gespecialiseerd. Fokmateriaal, type huisvesting,voeding, slachten en verwerken voor de commerciëleproductie (ei en vlees) vertoont nauwelijks variatie.Daarnaast bestaat er wereldwijd een circuit van back yardfarming en hobbyhouderij dat qua aantallen dierhoudersde commerciële productie ver overtreft, echter wat betreft(internationale) handel geen rol speelt.Zowel organisatorisch als qua ‘biologie’ zijn ei- envleesproductie verschillend. Bedrijven in de beide ketenszijn meestal gespecialiseerd in of ei of vlees.In Nederland heeft eiproductie alleen betrekking op kip,productie van b.v. kwartel- of eendeneieren komt inNederland niet (nauwelijks) voor.Binnen pluimveevlees kan in Nederland onderscheidgemaakt worden tussen kip, kalkoen en eend, waarbij deeenden- en kalkoensector klein zijn t.o.v. de kipsector. InNederland is de productie van kwartel, parelhoen, gans envleesduif nihil/minimaal, in tegenstelling tot diverse anderelanden.ouderdieren (leg + vlees) op ca. 275 bedrijven. Verder zijner ca. 75 bedrijven met kalkoenen en 95 bedrijven meteenden.Het aantal bedrijven neemt gestaag af, de omvang van debedrijven neemt toe. Omdat voor pluimvee in Nederlandmet productierechten wordt gewerkt, blijft de omvang vande pluimveesector stabiel.De bruto productiewaarde van de primairepluimveehouderij bedraagt 810 miljoen euro (17% vande totale dierlijke productie in NL). De toegevoegdewaarde in de dierlijke productie wordt met namegegenereerd in de verwerkende bedrijven. Op de primairebedrijven wordt naar verhouding weinig toegevoegdewaarde gegenereerd.1.1.2 Omvang en economisch belang1.1.2.1 Primaire bedrijvenNederland heeft ca. 2500 bedrijven in de primaireproductie, in de meeste gevallen gezinsbedrijven.Het aantal arbeidsplaatsen in de primaire productiebedraagt ca. 3800. Ter vergelijking: het aantal gezinnendat hobbymatig pluimvee houdt wordt geschat op100-125.000. Het aantal vleeskuikenplaatsen is ruim 40miljoen op ruim 700 bedrijven. Het aantal leghennen is ca.30 miljoen op ca. 1250 bedrijven. Er zijn ruim 4,5 miljoen

Jaarverslag 2011 - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Vee, Vlees en Eieren in Nederland - Productschappen Vee, Vlees ...
Jaarplan 2012 - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Najaar 2012 - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Toekomstvisie 2020 - Gemeente Lelystad
Zomer 2012 - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Jaarverslag PPE 2012 - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
VIP nieuwsbrief - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Aanvraagformulier pakstation/grossier - Productschappen Vee ...
CIRCULAIRE - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Vee, Vlees en Eieren in Nederland - Productschappen Vee, Vlees ...
Vee, Vlees en Eieren in Nederland - Productschappen Vee, Vlees ...
CIRCULAIRE - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
2011 in het kort - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Jaarverslag PVV 2012 - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
CIRCULAIRE - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
downloaden - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Samenvatting rapport - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Plan van aanpak scholingsconsulent - Productschappen Vee, Vlees ...
VIP nieuwsbrief - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
VIP nieuwsbrief - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Vitrine nr. 2 - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
document - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Milieuzorgsysteem - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
het projectvoorstel - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
CIRCULAIRE - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Landennomenclatuur - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
VIP NIEUWSBRIEF - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
vergadering vergaderdatum - Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Toekomstvisie Waalre 2020 - Vereniging van Nederlandse ...