Grand Hotel Reylof - Sandton Hotels

sandton.eu

Grand Hotel Reylof - Sandton Hotels

First in BusinessEnjoy the ultimate on-board experience with our revolutionary new Business ClassGradual introduction on our entire long haul fleet throughout 2012brusselsairlines.com/experiencebimonthly magazine, general post office 3000 leuven mail. | publisher danny verheydenmagazinenewsletterwww.businesstravel2.bethe number one belux magazine for the business travel decision maker | august - september 2012 | issue 137bmi regional -Streamlined for business


RAIL-AIR:THALYS HASTHE EDGE!With its increased acceleration in December 2009, Thalys set new standards for high-speed transport inEurope, driven by its dynamic commitment to innovation and services. In a situation where stakes are highwith regard to increased mobility and sustainable development in Europe, Thalys wanted to measure itsadded value objectively and, in particular, see how it was faring compared with air transport − andcommissioned a study from the EPSA firm.The results show that Thalys is clearly ahead with regard to both travel times and costs.Pre- and post-conveyance times included, the gap is now no more than 43 minutes between Paris andAmsterdam, while Thalys is 62% to 70% cheaper than the plane.In environmental terms, the difference is considerable: Thalys emits 9 to 12 times less CO2 than air transport.But the advantage is also qualitative: with on-board WiFi, electric sockets at all seats and the possibility ofmaking telephone calls, 97% of business travellers choose Thalys. Almost 1 out of 2 declare that they can workefficiently for more than half the journey!Professional people whose working time on board Thalys is considerable are overwhelmingly in favour of thismode of transport with its high added value, so confirming the wisdom of the Thalys strategy which banks onproviding service in a spirit of connected mobility.For a range of action of 3-4 hours, as is the case for Thalys, high-speed rail, supported by the new ICTs, is sofar ahead that competition between the modes of transport already seems to be a thing of the past.WELCOME TO OUR WORLDFind out about the study on our Internet site:www.thalys.com/b2b


colofonEUROPESE BUSINESSTRIPNAUWELIJKS DUURDER IN 2013editomagazinenewsletterwww.businesstravel2.beis a publication of dvproductionsPUBLISHERDanny VerheydenFOUNDER - DIRECTORWalter RoggemanOFFICEDanny VerheydenWillem Lepelstraat 28, B-2000 AntwerpM +32 475 94 49 72F +32 3 237 64 68E danny@dvproductions.beW www.travel2.bePR MANAGERMarc SprengersEDITOR IN CHIEFDanny VerheydenEDITORSChris BerkeinFred BraeckmanLiesbet CornelissensPhil De BouckCorinne Le BrunCorinne LeunensLieve SimeonsJean SpeetjensMarc SprengersPascal StruyveJan TorfsBernard TuyttensMarlies Van BouwelJacques Van De VoordeJan Van SteenDirk VandereyckenMarc VandermeirMiet WaesPHOTOGRAPHERS & EDITORSMarc SprengersART DIRECTION & PRODUCTIONDrukkerij Van der PoortenPRINT & DISTRIBUTIONDrukkerij Van der PoortenCIRCULATION6.000 (NL, FR, ENG)SUBSCRIPTIONBelgium: 30 euro (1 year)Other contries: 45 euro (1 year)The publisher denies any responsability for opinionsexpressed by contributors or copyright of picturesprovided by them.In een nieuwe Industry Forecast voor 2013 stelt zakenreisexpert Advito dat de kosten vanEuropese businesstrips volgend jaar amper zullen stijgen. De tarieven voor vliegtuigtickets,hotelovernachtingen en treinreizen blijven ongeveer stabiel.AEA, de vereniging van Europese luchtvaartmaatschappijen, noteerde een groei van 3,3procent voor het eerste halfjaar van 2012. Die groei werd vooral in het eerste kwartaalgerealiseerd. Intussen daalt de vraag naar vliegtuigtickets in Europa, met juni alsabsoluut dieptepunt. Advito verwacht dat daardoor de prijzen niet meer dan 2 à 3%zullen stijgen. Dat is heel wat minder dan elders in de wereld, waar men over stijgingenmet 5 à 7% praat.De hotelsector doet het niet slecht en ambieert wereldwijd een gemiddelde prijsstijgingmet 8 à 9%. Advito meent echter dat de prijzen onder invloed van de economischesituatie niet meer dan 5 à 7% zullen stijgen, en in Europa zelfs minder (2 tot 4%). In onzeregio komt er nauwelijks hotelcapaciteit bij, en Advito verwacht bovendien erg weiniggroei aan de vraagzijde.Treinreizen, zeker met de hogesnelheidstrein, winnen aan populariteit, en dat ten nadelevan vliegtuigreizen. De voordelen zijn bekend: snel van stad naar stad, snelle check-in,betere catering en steeds vaker wi-fi aan boord. Dat komt de productiviteit van dezakenreiziger allemaal ten goede. Het maakt het gebrek aan concurrentie op de Europesemarkt deels goed. In 2012 werd een treinreis in Europa 3 tot 5% duurder. Advito verwachtdezelfde prijsstijging voor 2013.BTO4 De meerwaarde van deAVIATIONreisbureaus en travelmanagement bedrijven voorde luchtvaartmaatschappijen7 bmi regional - Streamlined for business9 Extraatjes goed voor één vijfde van de omzetAIRLINES11 Emirates: A380 op Amsterdam16 Les nouveautés d’Air FranceCHECK-IN CHECK-OUT13 Hainan Airlines14 Air FranceRAIL17 Shanghai, perle de l’OrientHOTELLERIEDanny VerheydenPublishercontents18 Grand Hotel Reylof: Gentse hotelbeautyaugust - september 2012 business travel23


toDE MEERWAARDE VAN DEREISBUREAUS EN TRAVELMANAGEMENT BEDRIJVEN VOORDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJENDe mening van Bernard Tuyttens, Algemeen Secretaris Belgian Travel Organisation (BTO)Vraag een zakenreiziger wie zijn beroepsverplaatsingen inkleurt en het anwoord zal luiden: mijn gezin, de airline,de spoormaatschappij, het reisbureau en het hotel. Reisbureaus en TMCs horen absoluut thuis in dat rijtje, dochhun belang wordt al eens tot op zekere hoogte over het hoofd gezien. Welke meerwaarde bieden ze? Meer in hetbijzonder : welke meerwaarde voor de airlines?De directe verkoop door de klassieke luchtvaartmaatschappijen(web selling) is allerminst eeneclatant success. De cijfers over het aandeel tenopzichte van de totale verkoop spreken mekaar aleens tegen. Zeker is dat dit aandeel zwaar overschat wordt. Inons land bijvoorbeeld gaat het om een verhouding 20 (directeverkoop van airlines via het internet) tegen 80 (verkoop via dereisdistributie). Verwonderlijk is het niet. De reisdistributie biedtnamelijk méér. Er is de adviesfunctie, er is het concept van onestop shop, er zijn de bijkomende diensten, er is het gemakkelijkebilling systeem.want de klant wenst duidelijkheid over de finale prijs. Ook hetreisbureau is absoluut afnemer van duidelijke all- in prijzen.Door het afschaffen van de commissies, betaald door airlinesaan de reisdistributie, groeide deze op korte termijn uit tot eengeapprecieerde neutrale, objective adviseur. Reisbureaus werdenmet andere woorden echte dienstverleners, enkel ten dienstevan hun klanten. De reismarkt voor vliegtuigreizen groeide uittot een kopersmarkt. Meer dan ooit tevoren zit de koper /consument aan het roer van de markt. De consument, overdonderddoor al teveel info op het internet, wendt zich tot hetreisbureau voor deskundig, neutraal advies. Geen confectie,maar de hand van de kleermaker. De reisagent wordt niet langerbetaald door de airline, maar rechtsreeks door de klant.Reisbureaus dienden meer en meer gesofisticeerde technologiein te zetten om prijzen en reisschema’s te vergelijken. Reisbureauszijn nu professioneler dan ooit tevoren. Hoe professioneler,hoe beter ze het maken.Echt behulpzaam zijn de airlines niet. Luchtvaartmaatschappijenhebben de zogenaamde “ancillary fees” ontdekt om huninkomen op te drijven. Het zijjn bedragen die aangerekendworden voor allerlei diensten, zoals baggage check, keuze van dezitplaats, enz. Het laat de airlines toe de finale, totale kostprijsobscuurder te maken, met andere woorden de transparantieboet erbij in. Het leven van de reisagent wordt er moeilijker door,© Shutterstock4business travel2 issue 137


toAirlines hebben nood aan een uitstekend en efficiënt distributiesysteem.Hun kost bij directe verkoop ( internet) is hoger dandie via de reisdistributie. De klant verkiest nog steeds en terechtde reisdistributie. Dat zelfs in een wettelijke omgeving waarvande klant zich niet bewust is: de reisdistributie dient zichzelf teverzekeren tegen het eigen onvermogen, er is de GeschillencommissieReizen. Zaken waarop de consumentenorganisaties én dereisbureaus trots zijn. Maar waar de airlines aan ontsnappen.De reisdistributie levert taloze (gratis) diensten aan de luchtvaartmaatschappijen.Ze reduceert – voor de airlines- de tijd omde markt te bereiken. Ze trekt de goedbetalende klanten aan.Omgekeerd geformuleerd; ze is echt dienstvaardig, dit integenstelling tot de zgn “service centers” van de luchtvaartmaatschappijenzelf. Ze optimaliseert de uitgaven en kosten vande airlines, waarbij hun productiviteit verhoogd wordt. Alsgevolg hiervan neemt de loyauteit ten opzichte van deze of geneluchtvaartmaatschappij toe. Kort samengevat : ze betekent eenechte besparing voor de airlines.Je kan zeggen: inderdaad de rol en het optreden van hetreisbureau springt het meest in het oog bij crisissen. Bijvoorvbeeldde aswolk van april 2010 of andere “ disruptions”.Doch er zijn zoveel voorbeelden van de manier waarop reisbureauskosten van airlines absorberen en meerwaarde leverenaan de leveranciers- airlines. Dit zowel vanuit een marketing alsvanuit een kostenvermijdend standpunt.Een greep uit de veelheid. Het verkoopskanaal. Het reservatiekanaal.De inzamelaar van betalingen (en daarbij het risicodragen). De beantwoorder – direct bij de reiziger bekend- vanzovele vragen (iets wat de airlines zelf nauwelijks doen).Revalidering van tickets, re -bookings. Verzamelen van frequentflyer nummers. Verzamelen van corporate tracking cijfers. Snel,op korte termijn een vlucht boeken. Interne trainingen voor destaf op alle gebieden. Verzamelen van PNRs (personal namerecords). Aanbieden van nuttige technologieën. Verkeerde ADMsbestrijden. De klanten wijzen op hun rechten.Tekortkomingenvan de luchtvaartmaatschappijen uitleggen aan de klanten. Gazomaar door.De lijst kan drastisch langer gemaakt worden. Het gaat erom datde reisdistributie, die aan de frontlijn staat, veelal de “gaten”vult die door de luchtvaartmaatschappijen zelf zijn veroorzaakt.In wezen gaat het om een optreden ten gunste van de klant bijafwezigheid van klantendiensten van de airlines.En het rapporteringssysteem van de reisdistributie wordt felgeapprecieerd door de bedrijven. Enkel één reisbureau of TMCzendt de invoices uit en rapporteert.btFeel the colours ofAfrica!Discover our 18 African destinations andthe conditions onbrusselsairlines.comor in your travel agencyaugust - september 2012 business travel2 5


6business travel2 issue 137


aviationbmi regional -Streamlined for businessWhat is the future of bmi regional since the take over by British Airways? Chairman Ian Woodley answers...1.What did/does change exactly for the bmi regionalpassengers since the take-over by BA? Whathappened with the earned miles within StarAlliance?We have tried to ensure as seamless as possible a transition sincethe acquisition in the summer and the network has not just beenmaintained but developed with the new routes announced thisweek. So from a passenger perspective it has been very muchbusiness as usual. In November we plan to introduce a newfrequent flyer programme.future out of Belgium, the airports at Brussels and Antwerp arevery important to us and any potential development opportunitieswill be fully explored.4. What is the lounge for business class passengers out ofBrussels and Antwerp? Will you introduce fast track serviceout of Brussels Airport?There is a business class lounge in Antwerp which our customersget access to. Ensuring a quality travel experience for ourcustomers, no matter where they are flying to or from in the2. What is the future strategy of bmi regional?Free from the ties of big carrier ownership and practices we areemerging as a flexible, streamlined, nimble and forward-thinkingregional airline with the ability to act quickly to launch new routeopportunities and explore new business opportunities in thesector while maintaining our core values to ensure our customersreceive a positive experience through unrivalled service withexpectations not simply being met but exceeded.3. Are you planning more flights out of Brussels Airport and/orAntwerp Airport?We are constantly looking at our current and future network andwhile, at this stage, we cannot confirm additional flights in theaugust - september 2012 business travel2 7


aviationworld, is an integral part of our business philosophy. Work iscurrently underway to refurbish the lounge facilities at ManchesterAirport and we will be looking at reviewing the provisions whichare currently offered to business class passengers elsewhere toensure they meet the standards we expect for our customers.and is something we constantly strive for. It is the cornerstone ofour success so we are delighted our efforts to ensure punctualityfor our customers have been recognized by the wider industry.5. Will the network continue to grow, and to which part ofEurope?We are confident the network will continue to grow and expect toannounce further new routes in the new year but, as yet, we arenot in a position to confirm which areas will be served.6. What is the composition of the fleet, and how will it be inthe future?The current fleet comprises 14 x 49-seat Embraer 145 jets and 4 x37-seat Embraer 135 jets. There are no plans to change this in theshort term.7. How do you implement the latest technologies, like onlinecheck-in, mobile, sms, apps etc?We will be announcing a sequence of planned innovations overthe coming months including a brand new websitewww.bmiregional.comAn app is currently under construction and will be launchedhopefully later this year as will all the other technologicalinnovations expected in a modern airline including onlinecheck-in, sms, etc.8. Overview of the punctuality awardsbmi regional has won the UK’s most punctual airline award forthe past seven years. These are independently audited awardsand, as such, acknowledged within the industry as being the onesto strive for. Punctuality is a top priority for the business traveller8business travel2 issue 137


aviationExtraatjes goed vooréén vijfde van de omzet© ShutterstockInkomsten bovenop het naakte vliegticket maken bij sommige luchtvaartmaatschappijen vandaag al een vijfde uitvan de globale omzet. Een snellere check-in is maar een van de zaken waarmee luchtvaartmaatschappijen extrageld proberen te verdienen18,23 miljard euro. Dat is het bedrag dat 50 luchtvaartmaatschappijenvorig jaar boekten onder de rubriek‘ancillary revenues’ of bijkomende ontvangsten, zoberekende het onderzoeksbureau IdeaWorksCompanyin samenwerking met reistechnolgiebedrijf Amadeus.Een vlag die een brede lading dekt, gaande van sandwiches aanboord en extra beenruimte, over boetes voor te grote koffers eneen toeslag voor een voorkeursbehandeling bij inscheping, totgetrouwheidsprogramma’s en betalende toegang tot lounges. Inwerkelijkheid gaat het om veel meer dan die 18 miljard euro maarbij andere ondernemingen zijn die inkomsten niet te tracerenomdat ze niet apart vermeld staan.Voor een stuk zijn het diensten of goederen die vroeger in deticketprijs inbegrepen waren (bagagevervoer, catering), voor eendeel zijn ze ‘uitgevonden’ om het inkomstenpalet van de luchtvaartmaatschappijte verbreden (priority boarding, extrabeenruimte).‘Bijkomende inkomsten’ groeiden vorig jaar merkelijk sneller dande globale omzet, maar het groeiritme begint toch te vertragen.Het voordeel van die extraatjes waarvoor moet betaald worden isdubbel: de vervoerder kan de eigenlijke ticketprijs relatief lagerhouden en dus zijn imago van goedkope carrier cultiveren.Tegelijkertijd wordt de winstmarge fors verhoogd omdat het vaakinkomsten betreft waar weinig kosten aan verbonden zijn(priority boarding, bagagevergoeding).Lagkostenmaatschappijen maken nog steeds de kern uit van dekampioenen van de ‘ancillaries’, maar de laatste jaren hebben ookgrote traditionele – vooral Amerikaanse - maatschappijen alsDelta Air Lines en American Airlines die goudmijn ontdekt. Vorigjaar werd het lijstje in absolute termen aangevoerd door UnitedContinental dat liefst 5,17 miljard dollar (4,16 miljard euro) boekteonder de rubriek bijkomende inkomsten.Als het relatief aandeel in de globale omzet als referentie wordtgenomen, staat de Amerikaanse low cost Spirit Airlines op kop:liefst een derde van zijn omzet bestaat uit ‘ancillaries’. Easyjet enRyanair komen respectievelijk op de 4de en 5de plek met eenaandeel van 20% van hun omzet.Als we kijken naar het bedrag per passagier, komt het AustralischeQantas als eerste uit de bus met een gemiddelde van 40,91 europer passagier. Het dankt dat vooral aan zijn getrouwheidsprogrammawaar inventieve deals met banken en hotels werdengesloten.‘Bijkomende inkomsten’ groeiden ook vorig jaar merkelijk snellerdan de globale omzet van de luchtvaartsector, maar het groeiritmebegint toch te vertragen. Gingen de ‘ancillaries’ in 2008 nogbijna 5 keer hoger, in 2009 en 2010 viel die groei terug tot bijna 50procent en vorig jaar was het nog ‘maar’ een kleine 20 procent.Dat is allicht het gevolg van een stijgend ticketprijs (brandstoftoeslag)die de consument doet besparen op te vermijden extra’s.Maatschappijen worden niet alleen daarom steeds inventiever inde creatie van extra diensten die de consument moeten verleidenzijn portemonnee boven te halen. KLM geeft de klant de kansvooraf ‘betere’ maaltijden te bestellen op intercontinentalevluchten. AirAsia, de Ryanair van Azië, biedt zijn cliënteel de RedCarpet Service waardoor dat via een fast track kan inchecken,toegang krijgt tot lounges en eerst aan boord gaan.Vueling biedt plaatsen aan met een lege zetel in het midden enQantas verkoopt tassen met een RFID-tag (radiofrequentie) diegelinkt is aan de reservatiecode van de passagier en en self-checkingvan bagage mogelijk maakt.dvaugust - september 2012 business travel2 9


airlinesEmirates:A380 op AmsterdamSinds 1 augustus zet Emirates een A380 in op de Amsterdam-Dubai route, wat de capaciteit op deze route per weekdoet toenemen met 2.000 extra seats.egen het einde van het jaar verwachten we een“Thalf miljoen passagiers vervoerd te hebben opdeze route, aldus Thierry Antonori, Executive VicePresident Passenger Sales. Een tweede toestelbehoort tot de mogelijkheden, indien de vraagverder toeneemt wel te verstaan. Dubai is voor Schiphol alvastde derde belangrijkste bestemming op de long haul.”Emirates bestelde bij Airbus liefst 90 toestellen van het A380 type,waarvan het er momenteel reeds 22 in haar bezit heeft. Voor heteinde van het jaar komen er 9 bij, in de loop van volgend jaar nogeens 8. Met 104 toestellen is Emirates ook de grootste gebruikerter wereld van de B777.Dubai Airport kende tijdens het eerste semester een groei met14%. De huidige capaciteit van 50 miljoen passagiers per jaar zaltegen 2020 opgelopen zijn tot 90 miljoen per jaar.dvThierry Antonori, Executive VP Sales (2de van links): taart bij aankomst van de A380 op Schiphol.august - september 2012 business travel2 11


TUNESIË, HIER KOMEN DROMEN UIT.WELKOM IN TUNIS.12business travel2 issue 137


check-in check-outIn Check-in/Check-out analyseert de redactie de diverse onderdelen van een vliegreis. Is het eersteklas, dan schrijvenwe het. Kan het echt niet door de beugel dan vermelden we het evenzeer. Onverbloemd. Wat een uitstekendverdient, krijgt fffff. Was de prestatie armtierig of heel magertjes, dan hangt er een fffff aan vast.Air FranceHeenvluchtRetourCheck-in & inschepingBrussel-ZuidDonderdag 16/2/2012, Zuidstation Brussel‘s morgens. Eerste verrassing : de perfectmeertalige (NL inclus) AF baliebedienden,duidelijk oude ratten die hun metier dooren door kennen, klussen de pré-registratieformaliteiten in enkele luttele minuten: vlekkeloze en vooral zeer vlugge checkinaan de AF balie op voorleggen vanpaspoort. Veiligsheidsvragen, nagaan vanaantal bagagestukken en hun gewicht,etikettering, niets wordt aan het toevalovergelaten. Wat niet belet dat het treinticketen de flight boarding pass 5 minuteslater in mijn handen liggen. Vriendelijkeen duidelijke uitleg over de volledigereisprocedure vanuit Brussel Midi totIN het vliegtuig in Paris, treintransit enassistance in Paris CDG, bagage verloop,alles wordt tot in detail op de meest charmanteen serene manier uitgelegd. Bij elkewoordje informatie valt een stukje stressvan mijn schouders, waan me nota benein deze grauwe Midi Station hoek al bijnaBrussel-Paris CDG- BamakoAZO151 9u30-11u00 - Airbus 340-300Bamako- Paris CDG-BrusselAF3093 23u30-06u00 Airbus 330-200TGV 08u07 - Economy Classin Afrika…! Heerlijk cool en geruststellend.De reis is definitief begonnen en voeltgoed aan.De “mission statement” van AF die“ passengerrelated services” als top prioritymarketeert om zich daarmee te differenciërenis in ieder geval door de Midi Stationgrondstaf fantastisch goed begrepenen toegepast . “Chapeau bas” aan Jan enAlex en bedankt.Wat de inscheping in Brussels-Midi eeninteressante en bijna antropologischeervaring maakt, is het excentrieke karaktervan het oord. Een flight check-in baliein een afgelegen stukje treinhall, ver wegvan het drukke heen-en weer gehol van denationale en internationale treinreizigers.Wetende dat AF/KLM de grootste Afrikacarrier is op dagelijkse routes op verschillendebestemmingen, is het dan ook nietverwonderlijk dat mijn vele van mijn“check-in”verwanten afrikaans getint zijn.De sfeer sluit trouwens reeds aan aan eensoort “zen”gevoel à l’africaine “vandaagniet dan is het morgen”.Ook wanen Jan en Alex zich meer dan eensop een Afrikaanse marktplaats dan eenantenne kantoor, waar schoenen, allerhandemateriaal, hifi, etc uit- en ingepaktworden, verwisseld en ook soms achtergelaten.Un vrai bric-à-brac !Couleur locale gegarandeerd dus in allegeuren en kleuren, wat je als Europeaanreeds in de mood brengt voor je eenstap het land uitgezet hebt. De mix vancharismatische afrikaanse chaos middeninEuropese efficiëntie : destination AFBrussels Midi Office, heerlijk !fffffTreinreis Brussel-Midi- Parijs CDG2de verrassing : een glimlachende treinmedewerkermaakt de reizigers attentop de valiesberging in een afgeslotenen exclusieve opslagruimte voor de AFklanten. Geordend efficiënt plaatst hij eréén voor één alle bagage in , zich ervanverzekerend dat de deur correct geslotenis. Cool once more ! Bitter weinig, zo weinigreisstress gekend, I love it.De trein vertrekt stipt op tijd richtingCharles de Gaulle. Alle vluchtreizigersblijken samen gereserveerd te zitten inWagon I.De slogan vermeld in de Air France Magazine“.. le plus important est de créer uneatmosphère de vraie hospitalité et de donnerun sentiment de grande sécurité” vrijvertaald « het belangrijkste is het creërenvan een sfeer van echte gastvrijheid enhet verschaffen van een gevoel van veiligheid» doet zichzelf alle eer aan. Het valtop dat ons groepje relax, onbezorgd enverzekerd lijkt van een uitstekend verderverloop van reis.De TGV bolt precies op het aangekondigdeuur CDG binnen na een ontspannen enkort-aanvoelende treinrit.Nauwelijks uitgestapt bemerken wesofort een treinmedewerker die onzevaliezen netjes op een rij uitstalt op hetperron. Goedgemutst stappen we verderhet avontuur in, de roltrap op en makenkennis met de frisse, moderne en luchtigehallen van de Air France HubfffffInscheping CDGZowel fashionshops als food and beveragebooths ogen meest aantrekkelijk.fffffBagage2 x 23 kg in EC, 2 x 32 kg wat de koffersbetreft. 12 kg handbagage voor de ECpassagiers, 18 kg voor de BC-ers waarbij14business travel2 issue 137


check-in check-outdit gewicht over 2 stuks verdeeld magworden.Zoals beschreven hierboven valt ereigenlijk over het gevreesde sleuren metde bagage van station Bru over stationCDG naar check-in luchthaven CDG nietste vertellen om de eenvoudige redendat er GEEN gesleur is. Niet meer en nietminder dan wanneer er gereisd wordt ineen luchthaven met directe verbinding. AFheeft een zodanige organisatie voorziendat het dragen van de bagage tot eenminimum wordt herleid voor de passagiersvertrekkende uit Brussel Station.In Bamako Airport vinden we moeiteloosen betrekkelijk vlug onze koffers terug. Bijde terugreis Bamaka-Parijs-trein Brusselverloopt de hele omgekeerde processusvan bagageverloop zonder noemenswaardigeincidenten. In CDG station staat detreinbegeleider ons op te wachten, bagageterug safe in exclusieve ruimte met overhandigingbij aankomst Brussel Midi. Eenfluitje van een cent !In beide richtingen van de 2 vluchtenwordt het gewicht van de koffers eenhoofdbezorgheid van de maatschappij. Ditheeft te maken met de aard van de Afrikaansereiziger die “tonnen” gewicht meezeultin alle kleuren en geuren.. Gepakten gezakt , precies of het hele hebben enhouden meereist. AF is intussen meer danvertrouwd met deze toestanden die hengeen windeieren leggen. Het aanschuivennaar de check-in desk loopt omwillevan dit vele wegen en wikken van kilo’suitpuilende bagage en een stampvollevlucht geen extra eindeloze wachtrijen op,opmerkelijk zelfs hoe vlot het vooruitgaat.fffffCabineDe toestellen zowel heen en terug zijnnetjes, de “overall” blauw-beige kleurensieren de sobere inrichting.Eivolle bezetting, zowel op de heen enretourvlucht. Lijkt of die volle massa hetoverwicht neemt op het toestel, ttz hetinterieur, de vluchtactiviteiten van destaff , etc … alles verdwijnt op de achtergrondtoz van de verscheidenheid van passagiersdie dadelijk opvalt bij het betredenvan de cabine. Zelden een dergelijke steekkaartvan de mensheid aanschouwd alsop deze vluchten : oud en jong, student engepensioneerden, alle sociale klassen, mixvan alle mogelijke varianten van huidskleur!! Verliefde koppeltjes , arbeiders opprofessionele verplaatsing, ouders metcompleet uitgebreid gezin, toeristen, youname it … Onwaarschijnlijk interessant.Temperatuur is perfect uitgebalanceerd.fffffSeat pitchWe vleien ons geruisloos neer op 1 van de208 seats wat de 330 betreft, 275 seatsvoor het 340 toestel.Configuratie : 40 BC- 21 Premium- 147 ECseats in het 330 vliegtuig , 30 BC-21 Premiumen 224 EC in de 340.De drukte van deze overvolle vluchtgepaard aan de kleurvolle uitgedostepassagiers voorzien van dikke mantels,hoog gedraaiïde tulbanden, wijde afrikaansedijlabas om niet te spreken van defabelachtig mooie maar wijde afrikaansedameskledij geven een perceptie dat elkevierkante mm ingenomen is. De eigen passagierszetelwordt dan ook gekoesterd alsware het een Louis XV zetel. Het zitconfortis standaard te noemen, zeker in economyclass.De seat pitch is 33” (= 84 cm) in economy .Ik droom van de BC slaapseat waarbijdeze passagiers heerlijk en vooral languitkunnen genieten van een mega comfortvlucht.fffffCrew ratioAlle hens aan dek voor de crew gedurendeieder moment van de nokvolle vlucht. Buitenhun standaardwerk valt er constantwel één of andere opdracht in te vullen.Dit gebeurt professionneel, gefocust enefficient. Glimlachloos maar zeker nietnonchalent. Eerder een ervaren assertievehouding die het vliegtuig figuurlijk« recht » houdt.Donkere uniformen die zich onzichtbaarmet het decor en de passagiers versmelten.Blijft over het gezicht, handen,bewegingen , geluid van gestap van hetpersoneel, bezige geluidloze bijen .Retour vlucht : idem gevoel, terug is devlucht 100 % bezet.fffff8. ServiceDe meerdere drank een maaltijdrondgangenverlopen perfect professionneel,vriendelijk charmant, bijnaonopmerkzaam.De begroetingen, boordaankondighedenworden duidelijk en aan een eleganttempo afgeroepen, de veiligheidregelsworden op hun beurt voorgesteld viaindivididuele LCD schermen.Ik druk de crewbutton in, enkele secondenlater buigt een stewardes zich overme, ik niet voorbereid op een dergelijkevlugge respons. Opvolging van mijn vraaggebeurt binnen de kortste tijd.fffffStiptheid10 op 10 . Perfect uitgevoerd uurschedulezowel op heen en retourreis, treininbegrepen.Alle landingen verliepen zonder stoten ofduwen.fffffSlotsomDe ontspannen sfeer op het Midi StationAir France eiland, gecreëerd doorJan en Alex, de zalige ex-Sabeniens metafrikaanse invloeden samen met huncollega’s, bieden die belangrijke eersteindruk die key is en de basis legt van eengeslaagde onderneming, ttz onze vluchtbeleving.Niet allen dit team maar tevensaugust - september 2012 business travel2 15


check-in check-outde hele keten van AF dienstverlening slagenvolmondig in hun opdracht.Be Midi Station antenne weet te vertellendat AF/KLM de grootste afrikacarrier is opdagelijkse routes op verschillende bestemmingen.Service ten top, dat is hun addedvalue om die eerste plaats te bekleden.Voor de Europeaan en Amerikaan sprekenconfort en service kwaliteit tijdens devlucht het meest aan.De Afrikaan apprecieert dan vooral deflexibiliteit mogelijkheden (ticketwijzigingen)gelinkt aan de grote hoeveelheden(mits toeslag) van bagage !!!Dierbare lezer, denkt vooral niet dat ondergetekendeaandelen bij AF bezit omwillevan de lof over de ganse lijn. De AF servicewas over de ganse lijn … bijna uitstekend.Eén spijtige valse noot: bij aankomst inBamako Airport werd door de AF staff geenenkele aandacht gegeven aan onze vraagom de fles Hermes parfum ter waarde van70 €, aangekocht in Parijs airport en uitonze tas gevallen in de handbagage ruimte,proberen op te vissen.fffffHall M - Paris CDG © Marc SprengersLes nouveautés d’Air FranceA l’occasion du salon du tourisme IFTM-Top Resa de Paris, Alexandre de Juniac, Président-directeur général d’AirFrance, avait convoqué l’ensemble de la presse mondiale.La Compagnie confirme un investissement deplusieurs centaines de millions d’euros afin derepositionner ses produits et services au meilleurniveau du secteur. L’accent a été mis ea. sur larénovation des cabines La Première et Business des Boeing 777 etce dès 2014. La restauration a également été entièrementrepensée et inspirée des vols long-couriers.envier à celles des Champs Elysées. Les salles d›embarquementsavec un mur d›eau signé Taro Suzuki, des murs végétaux, unmusée sans oublier l›Espace Clarins, les tablettes tactiles et le wifigratuit partout, permettront aux passagers de se divertir de lafaçon la plus agréable possible.msDans une volonté de simplification, Air France adopte pour cesproduits les termes génériques du transport aérien : Business,Premium Economy et Economy, qui deviennent les nouvellessignatures de classes, aussi bien en long-courier qu’en moyencourier.Le nom La Première, utilisé uniquement sur les volslong-couriers, reste inchangé !En première mondiale Air France déploira courant 2013 une offrede presse digitale gratuite. Cette innovation permettra auxclients de télécharger et d’archiver la presse du jour sur leurtablette ou leur smartphone avant leur vol.Nous avons eu l’occasion de visiter le nouveau Hall M, à l’Aéroportde Paris CDG, ainsi que le plus grand salon du reseau Air France(3000m 2 ). Il s›agit d›une vitrine exceptionnelle du goût et duraffinement «à la française». Les boutiques présentes n›ont rien àM. Alexandre de Junniac, PDG Air France © Marc Sprengers16 business travel2 issue 137


ail© Marc SprengersShanghai, perle de l’OrientLe Maglev, ce train circulant sur un champ magnétique à plus de 432 km/h, relie chaque 15 min l’aéroport de PudongInternational à la station de métro de Longyang Road. 30 km en 8 minutes, l’équivalent de 60-70m / sec. !Deng a ouvert la Chine au monde. Le résultat en deuxdécennies est époustouflant. Shanghai est résolumentouverte sur le 21ième siècle et fière de sonpassé. La ville est cosmopolite. C’est la vraie vitrinede la réussite économique d’un pays tout entier.Ce qui frappe de prime abord, c’est une circulation fluide malgréses 23 millions d’habitants. On dénombrerait plus de 53.000 taxisofficiels. Il est vrai que l’on circule sur plusieurs niveaux.Profitant d’une après-midi de détente, je me rends au marché auxanimaux. J’y découvre ea.des criquets enfermés dans des pots deyaourt. Ils sont nourris à intervalles réguliers avec des grains deriz bouillis servis à la baguette dans de petites coupelles enporcelaine. Les acheteurs choisissent avec passion l’exemplaireproduisant le plus beau son. Nombreux aussi sont les hommesjouant au mahjong. L’argent circulant aisément, les yeuxindiscrets ne sont pas les bienvenus.Je marche tout au long de Nanjing Road, paradis du shopping.On se croirait à Paris, les grandes enseignes étant les mêmes, lafoule encore plus nombreuse en plus.La promenade sur le Bund, longeant la rivière Huangpu, permetd’échanger quelques mots avec la jeunesse locale. Ils adorent vousprendre en photo. Les rôles sont inversés, une fois n’est pas coutume.Le soir venu, je me rends au sommet du Shanghai World FinancialCenter. Du haut de l’observatoire au 101ième étage la vue estmagnifique. Même la Jinmao Tower en face ou l’Oriental Pearl TVTower un peu plus loin ont l’air fragile. Il faut rappeler que l’on setrouve à 474m du sol …Le lendemain, après avoir observé quelques dames faisant leursexercices de Tai Chi à l’aube, c’est vers Wuzhen, qu’on nousemmène. Avec Zhouzhuang et Tongli, il s’agit d’une des nombreusesvilles d’eau aux environs de Shanghai. Ponts, canaux etanciennes demeures traditionnelles vous transportent quelquessiècles en arrière. La Chine n’a pas fini de nous surprendre.www.wuzhen.com.cnmsMaglev © Marc SprengersWuzhen © Marc Sprengersaugust - september 2012 business travel2 17


hotellerieGrand Hotel Reylof:Gentse hotelbeautyMet het Grand Hotel Reylof beschikt de NederlandseSandton Hotels groep over een duurzaam deluxe karakterhotelin hartje Gent. Het hotel wordt geleid doorgeneral manager Duco Heijbroek, die kan bogen op 20jaar ervaring in het hotelwezen, waar hij voordien alsGM bij verschillende internationale hotelketens werkte.Sandton bouwde het 18de-eeuws stadshotel om toteen karaktervol viersterrenhotel met 158 kamers datzich door duurzaamheid laat leiden. Het hotelsleepte er het BREAAM-certificaat mee in de wacht,een Europees milieu- en welzijnscertificering die van het GrandHotel Reylof het groenste luxehotel in Gent en ook in Belgiëmaakt. Het hotel beschikt tevens over 9 vergaderzalen, genoemdnaar beroemde Gentenaars, met uitkijk op de historische gevel ofop de mooie binnentuin. Op de eerste verdieping scharen viervergadersalons zich rond de royale Lieven Bauwens-Foyer. Vierandere vergaderzalen bevinden zich op de derde verdieping, onderde oorspronkelijke eiken dakconstructie. Alle zalen beschikkenover de modernste uitrusting, enkele behouden hun historischeauthenticiteit: visgraatmotief parket, klassieke schouwen en hogeempire-plafonds.Tussen de bijeenkomsten door kan men terecht in de mooiebinnentuin, een oase van rust in hartje Gent. In het oude koetshuis,een beschermd monument, is nu een modern wellnesscentrumgehuisvest. Deelnemers aan vergaderingen kunnen gebruik makenvan gratis draadloos internet (WiFi), beamer, flipchart, telefoon,mineraalwater, mintjes, pen en papier. Alle vergadersalons of zalenworden per dagdeel van vier uur verhuurd.Overnachten is mogelijk in één van de 158 hotelkamers. DeCharme en Deluxe kamers voldoen aan alle moderne comfort.Troeven voor de hotelgasten zijn gratis WiFi, gratis water uit deminibar en gratis gebruik van het wellness center met uitzonderingvan behandelingen en het gebruik van het solarium. Uniekvoor een stadshotel is het feit dat het merendeel van de hotelkamersover een balkon beschikt, waar men kan genieten van de zonof van het uitzicht over de binnentuin. Het interieur heeft eentijdloze uitstraling, en verzoent de empire-grandeur met eenmoderne, frisse look. Ontspannen kan in het sfeervolle restaurant& bar Lof, de champagnebar, of de cocktailbar NJOY.dvSANDTON HOTELS COLLECTIESandton Hotels is een vernieuwende hotelcollectie metNederlandse wortels. Sinds 2004 opent deze organisatievoornamelijk karaktervolle viersterrenplus-hotels in binnen- enbuitenland. In historische stadscentra, trendy buurten, ofprachtige natuurgebieden, de Sandton-hotels liggen altijd opeen bijzondere locatie, die gasten een waaier aan ontspanningsmogelijkhedenbiedt. Sandton houdt niet van eenheid: elkevestiging behoudt zijn eigen, karakteristieke identiteit, dieperfect met zijn specifieke omgeving verweven is. SandtonHotels houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoogin het vaandel. Duurzaamheid is een actieve leidraad bij hetbouwen, inrichten en dagelijkse uitbaten van de hotels. Het heleconcept achter Sandton Hotels werkt en wordt gewaardeerd: derelatief jonge organisatie won vorig jaar al de onderscheidingvan beste hotelketen in Nederland.Rogier Braakman en zijn compagnon Gui de Vries startten hunSandton Hotel-collectie in 2004. Inmiddels telt ze al 20 vestigingenin Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en opCuraçao. De uitbaters besteden veel aandacht aan de locatie vanhun hotels: ze liggen steevast in een intrigerende stadskern, ofmiddenin een bijzonder natuurgebied.Sandton Hotels beschikt in Nederland over volgende hotels:Sandton Château De Raay (Baarlo), Sandton Restaurant HotelDe Nederlanden (Vreeland ), Sandton Paal 8 Hotel aan Zee(Terschelling ), Sandton Pillows (Zwolle), Sandton IJsselhotel(Deventer), Sandton Eindhoven City Centre (Eindhoven), SandtonHotel De Filosoof (Amsterdam ), Sandton Malie Hotel(Utrecht), Sandton Resort Bad Boekelo (Boekelo), SandtonHotel De Roskam (Rheden ), en Sandton LandgoedhotelVennendal (Nunspeet). In ons land heeft men Sandton HotelBroel (Kortrijk), Sandton Brussels Centre (Brussel) en SandtonGrand Hotel Reylof (Gent ) in portefeuille.dv18business travel2 issue 137

More magazines by this user
Similar magazines