DE IDEALE MEDELEIDING - Chiro

static.chiro.be

DE IDEALE MEDELEIDING - Chiro

DE IDEALE MEDELEIDINGOnderwerp(en):Doelgroep:Duur:PreleidingsvormingAspi’s en andere leden die leiding wordenContactpersoon:Contactgegevens:Doelstellingen:• Aspi’s denken na over wat Chiroleiding zijn inhoudt.• Aspi’s vertellen wat hun aanspreekt en niet aanspreekt aan leiding zijn in de Chiro• Aspi’s denken na over hun vrije tijd en het leidingsengagement• Aspi’s de kans geven om uit te wisselen met aspi’s van andere Chiro’s met oog opblikverruimingVerloop:In dit blok gaan we eens kijken wat iedere aspi van zijn ideale medeleider zou verwachten.We denken namelijk dat deze omgekeerde manier van werken uiteindelijk heelconfronterend kan zijn. Het is relatief gemakkelijk om jezelf als ideale leider voor te stellenmaar misschien is het wel eens interessant om na te gaan wat jij allemaal van eenmedeleider verwacht en je dan de vraag stellen: zou ik voor mezelf een ideale medeleiderzijn?Kan ik aan de eisen die ik zelf aan andere stel, voldoen?Wat heb ik te bieden en voor welke mensen kan ik misschien ideaal zijn?Om dit te bereiken laten we de aspi’s een medeleider/ster kiezen uit een aantal figuren diewij hen voorleggen. In het begin weten ze bitter weinig van deze persoon: alleen de naam,in een tweede fase wordt ook de leeftijd bekend gemaakt. In het begin van elke fase moetelke aspi zijn voorkeursmedeleider opgeven en bij het begin van elke fase mogen ze ookvan keuze veranderen. Ze moeten hun keuze wel steeds verantwoorden.Iemand die eerst ideaal leek, kan om één of andere reden plots absoluut niet meer gewenstzijn (hij zit op kot, zij is hoofdleidster, hij wil alleen speelclub doen, zij zit één zondag permaand in het buitenland,...)Hierbij leren de aspi’s ook prioriteiten leggen: wat is essentieel? Wat overstijgt wat inbelangrijkheid?Pagina 1 van 3


Het is aan de begeleiding om dit gesprek in goede banen te leiden: wil jij niet met iemanddie op kot zit in leiding staan omdat je denkt dat die persoon niet genoeg tijd zal hebben, ofwil je er juist wel mee in leiding staan omdat je zelf toch elke avond van de week moettrainen? (Wat denkt de rest hiervan? Zijn er mensen die volgend jaar op kot gaan en wel ofniet in de leiding staan? Waarom wel/niet? ...)Het ideale leiderspel moet hierbij slechts een leidraad zijn. Het is niet de bedoeling eenprofiel van de ideale leider te schetsen. Er zal sowieso snel blijken dat die voor iedereenanders is en dat je in een groep verschillende soorten karakters hebt en dat dit ook nodig is.Enkele bijkomende stellingen om bij het spel te voegen (als je merkt dat het te vroeggedaan is, of als het niet vanzelf los komt).• Sta ik liever met een leeftijdsgenootje of iemand met zogenaamde ... ervaring?• Kan ik als eerstejaars tito’s of keti’s aan?• Hoe lang zie je jezelf in de leiding staan?• Kies ik voor 1 afdeling en blijf ik daar dan 3 jaar bij?• Kies ik voor een ouwe rot of iemand met frisse ideeën?• Durf ik bij mijn aspileider van vorig jaar in de leiding staan?• Ik kies als medeleider voor iemand met een beroep, want ik kan er zelf niet zijntijdens de examenperiode.Naam Karlien Jean-Luc Joppe David Loes Ann Fatima Steven Ashley ThomasLeeftijd 24 27 20 23 20 17 21 18 22 19Voorkeur Keti Speelclub Rakwi Tito Tito Speelclub Tito Rakwi Aspi/ TitoAfdelingKeti# jaren 2 10 4 5 3 0 3 2 4 1ervaringStudie/ beroep DirectiesecretaresseVerpleger 2 e kanfilosofieSportleraarGrafischevormgevingLaatstejaar stw1 e licrechten6 e latijnwiskundeKapster BouwvakkerHobby’s(buiten chiro)Groen! -jongerenMuziekschoolVoordrachten toneelVoetbalComputerfreakBijzondereopmerking2 avondenper weekavondlesengelsecorrespondentieGroepsleidsterJeugdraadparochieraad/koorRegisseerten speeltjeugdtoneelZit opkotIs homoZit in eenrolstoelEen echtehousefreakenmegadiscotheekgangsterDochtervan de VBZangeresin eenrockgroepjeWoontsamenGaat 4maandenvoor studieprojectnaarParijsLidbestuursraadvanjeugdhuisWerkt inhetweekendin eenbakkerijWerkt 1weekendper 4 inhetbuitenlandMateriaal:• Figuren van personen• Fiches van personenPagina 2 van 3


Bijlage(n):Pagina 3 van 3

More magazines by this user
Similar magazines