Nieuwsbrief 2005/04: Geluid - Nederlandse Vereniging voor ...

arbeidshygiene.nl

Nieuwsbrief 2005/04: Geluid - Nederlandse Vereniging voor ...

Op 3 en 4 okober heeft Hearing Academy een congres georganiseerd, waar nieuwemedische inzichten en technieken op het vlak van preventie van lawaaidoofheid naar vorenzijn gebracht. Enkele abstracts van dit congres zijn in deze Nieuwsbrief opgenomen.Uit studies blijkt dat de effectieve werking van gehoorbeschermers in de praktijk lager is danwordt aangenomen. Er is apparatuur voorhanden om het ‘restgeluid’ – geluid achter degehoorbeschermers - te meten, namelijk Real Ear Measurement (REM). Deze techniek leentzich om de demping van gehoorbeschermers te meten tijdens het dagen en ondergeuidsbelasting.Een ander punt dat de hearing academy ter discussie stelt is de huidige methode voor hetopsporen van lawaaislechthorendheid. Traditioneel gebruikt men hiervoor tonale audiometrie(audiogram). Deze techniek stelt gehoorschade echter laattijdig vast. De techniek ‘OtoAkoestische Emissies’ detecteert vroegtijdig gehoorschade en geeft een exacter beeld vande werkelijke toestand van het gehoor.Is het farmacologisch mogelijk gehoorverlies te voorkomen? Meer hierover en over de destatus en tekortkoming van de geluidstandaard staat beschreven in de abstracts van hetcongres Hearing @ work georganiseerd door de Hearing Academy (e-mail:info@hearingacademy.com).De Goede Praktijken Prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Europese Week voor veiligheiden gezondheid op het werk. Dit jaar is het thema van deze week ‘Weg met de herrie’. AkzoNobel heeft de eerste prijs gewonnen in een wedstrijd om lawaai op de werkplek te bestrijden.De tweede prijs wordt gedeeld door twee organisaties. Het Verbond Papier en Karton krijgtde prijs, en een nominatie voor de Europese Award, voor het ontwikkelen van een rekenformule,die het eenvoudiger maakt om kosten en baten van lawaaibestrijdende maatregelentegen elkaar af te wegen.De aanpak van Hearing Coach zoals die ook bij Akzo is uitgevoerd, is hieronder beschreven.Het instrument PIMEX waarmee onder ander blootstelling aan geluid kan worden gevisualiseerd,kan als voorlichtingsinstrument worden gebruikt om inzicht in risico’s bij werknemersen werkgever te vergroten. De achtergrond en toepassing staat beschreven. Ook hebben weeen praktijkvoorbeeld uit de papier- en kartonindustrie, waarbij de geluidshinder bij SmurfitGolfkarton is verminderd door een brongerichte aanpak waarbij van elke machine eengeluidskaart is opgesteld.Karin Heimeriks, redactie Nieuwsbrief/website NVvA

More magazines by this user
Similar magazines