't BUSSENSPEL - Chiro

static.chiro.be

't BUSSENSPEL - Chiro

SPELUITLEG:Het verhaalVertel je leden het volgende verhaal. En doe het een beetje boeiend, hé!Het verkeer in de stad is 1 grote chaos. Voorrang van rechts telt niet. Wiehet luidst toetert, krijgt gelijk. Een bluts meer of minder maakt niet uit. Fietsersvliegen je in volle vaart voorbij. Skaters snijden je de pas af. Oudjes lopenin de weg met hun wandelstok. De enige veilige manier om je door de stad tebewegen, is met De Lijn. Tot voor kort...Met de bussen en trams van De Lijn kon je je ooit voor een prikje naar alle delenvan de stad kon verplaatsen. Dat is echter verleden tijd!De haltes worden te koop aangeboden! Een halte waar veel bussen of trams voorbijkomenof waar routes elkaar kruisen, is zeer gegeerd omdat er natuurlijk veelgeld te verdienen is. De opdracht die je moet vervullen om die halte te bemachtigen,zal dan ook niet min zijn!Vandaag wagen ook jullie je kans om haltes te veroveren. Word de busbaron van ’tstad en word stinkend rijk. Verzamel zoveel mogelijk haltes en strijk de winst opvan de passanten. Rijker word je nog als je uit alle verschillende categorieen eenhalte kunt veroveren. En wanneer je van 1 categorie alle haltes bezit, levert datje weer voordeel op als reiziger.Veel reisplezier en succes met je aankoopbeleid!Overhandig de ploegjes nadien de uitleg voor de deelnemers en overloop samenhet spel. Zorg dat alle onduidelijkheden vooraf uitgeklaard zijn!4’t BUSSENSPELHasselt


Een halte veroverenOm een halte te veroveren, moet je één welbepaalde opdracht uit je deelnemersboekjeuitvoeren. Om te weten te komen welke opdracht dat is, moet jeeerst naar die halte gaan. Met behulp van het haltenummer (dat vind je enkelop het bordje dat aan de juiste halte staat) kun je de opdracht zoeken in de lijstin je boekje.Als de opdracht volbracht is, moet je een bewijsfoto maken. Die bewijsstukkenmoet je op het eind van het spel aan de spelbegeleid(st)er voorleggen.Sms naar de leiding op de centrale post dat de opdracht volbracht is, naar welkehalte je nu doorrijdt én met welke bus- of tramlijn.De leiding op de centrale post duidt aan op de kaart en de lijst dat de halteveroverd is. Ze sms’en de haltenaam en het nummer van de buslijn ook doornaar de andere ploegjes. Zo weet iedereen dat bv. de Malinwaboys de halte ‘DeConinckplein’ veroverd hebben op lijn 12. De groepjes kunnen dat dan zelf ookaanduiden op hun eigen overzichtsplan.Winst makenIedere ploeg die aan een veroverde halte passeert, moet een passeertarief betalen.Dat verschilt per halte. Je kunt de tarieven verder in dit boekje vinden.Aan de hand van de sms’jes die de ploegen doorsturen na elke opdracht kun jekijken op welke lijn ze zich bevinden en welke veroverde haltes ze passeren.Alle betalingen worden op papier bijgehouden door de centrale post. Kijk hiervoorbij ‘boekhouding’.’t BUSSENSPELHasselt5


Extra voordelenWanneer je alle haltes uit één categorie bezit, krijg je een aantal voordelen.CategorieënVrije tijdToerismeHandelOpleidingOpenbare dienstenVoordeel bij bezit van alle haltes van een categorieJe krijgt een korting van 20% op alle haltesJe krijgt een korting van 20% op alle haltesJe mag twee haltes kiezen waar je voortaan niet meer hoeft tebetalenJongerentarief: goedkoper tarief (50%) op alle haltesJe eerstvolgende twee passeerbeurten zijn gratisWanneer je erin slaagt om uit elke categorie een halte te verzamelen, win je 500euro.RodedraadopdrachtProbeer een andere ploeg te fotograferen zonder dat ze dat merken. Je verdient100 euro extra. Staat er iemand van de andere ploeg op die een feestneus trekt(bv. handen flapperen op puntje neus, of handen als een gewei), dan telt hetniet (= afweersysteem).6’t BUSSENSPELHasselt


DE KORTE OPDRACHTENDe ploegjes hebben ook deze lijst met opdrachten, gekoppeld aan haltenummers.Alleen de begeleiding kan in een algemeen schema (zie bijlage) nagaanwelk haltenummer gekoppeld is aan welke halte en waar je dus welke opdrachtmoet doen. De deelnemersgroepjes kunnen dat enkel te weten komen door dehaltenummers te lezen op de plaatjes bij iedere halte.Nr. halte43479 - 43478Opdracht1. Vermom 1 lid van de groep als dier, met alleswat je rond je vindt. Neem er een foto van.43278 - 43279 2. Fotografeer 8 verschillende groene dingen4366643241 - 43243430593. Maak een foto met als decor: zon, zee enstrand4. Fotografeer 3 verschillende identiteitskaarten/ reispassen / rijbewijzen met telkens anderenationaliteit5. Trek een foto waarbij jullie zelf achter de balievan een handelszaak staan43497 - 43498 6. Beeld een sprookje uit in 5 beelden43502 - 435014311943081 - 430807. Trek een foto van 2 bomma’s die een coole rappersmovedoen8. Fotografeer een leerkrachtenkaart (leerkrachtenhebben die op zak)9. Maak het logo van de De Lijn in een krijttekening’t BUSSENSPELHasselt7


Nr. halte43072 - 43086432884042043170 - 43171Opdracht10. Laat iemand van de groep in de boeien slaanen neem er een foto van11. Fotografeer 3 verschillende reclameslogansvan De Lijn12. Verzin een nieuwe spreuk van de bond zondernaam. Pen ze neer en overhandig ze aan dechauffeur.13. Geef een paaldansinitiatie in de bus of aaneen bushalte43078 - 43079 14. Fotografeer 3 huisnummers 75430874333343174 - 4317515. Zet 2 mensen in Chirokledij en trek er eenfoto van16. Maak een foto van jezelf op een hoogte vanminstens 3 meter17. Vul een plastiek zak met minstens 10 stukkenvuil en drop hem in de vuilbak. Neem er een fotovan8’t BUSSENSPELHasselt


DE BOEKHOUDINGOp de volgende bladzijden kun je de boekhouding van elke ploeg bijhouden.Ze beginnen allemaal met een beginsaldo van 200 euro.Wanneer ze na een geslaagde opdracht een halte aankopen, noteer je het uur,de halte, op welke lijnen die halte ligt en je verrekent de kostprijs van de halte(zie overzichtsschema).Wanneer de ‘Kielse Ratten’ voorbij een halte van ‘de Malinwaboys’ rijden, zorgje voor inkomsten op het blad van de Malinwaboys en uitgaven op dat van deKielse Ratten.Een negatief saldo is mogelijk.Let erop dat je – wanneer het spel vordert – ook de voordelen van het bezit vaneen hele lijn of categorie voor een groep in rekening brengt.Sms het saldo regelmatig mee door naar de groep.’t BUSSENSPELHasselt9


Een voorbeeld:Naam groep: De MalinwaboysDeelnemers: Joke, Jurgen, Maarten en TimGsm-nummer contactpersoon: 0495-55 55 55UurHalteLijnReden inkomstenBedragReden uitgavenBedragTotaalStartkapitaal 200 20013.30 Stadspark 12 Aankoop halte 50 15013.50 Bolivarplaats 12 Aankoop halte 100 5014Kielse Rattenpasseren aanStadspark’10 6014.20 Groenplaats2526Passeertarief voorGroenplaats aanAntwerp Chics20 4010’t BUSSENSPELHasselt


Naam groep:Deelnemers: Gsm-nummer contactpersoon: UurHalteLijnReden inkomstenBedragReden uitgavenBedragTotaalStartkapitaal 200 200’t BUSSENSPELHasselt11


Naam groep:Deelnemers: Gsm-nummer contactpersoon: UurHalteLijnReden inkomstenBedragReden uitgavenBedragTotaalStartkapitaal 200 20012’t BUSSENSPELHasselt


Naam groep:Deelnemers: Gsm-nummer contactpersoon: UurHalteLijnReden inkomstenBedragReden uitgavenBedragTotaalStartkapitaal 200 200’t BUSSENSPELHasselt13


Naam groep:Deelnemers: Gsm-nummer contactpersoon: UurHalteLijnReden inkomstenBedragReden uitgavenBedragTotaalStartkapitaal 200 20014’t BUSSENSPELHasselt


Naam groep:Deelnemers: Gsm-nummer contactpersoon: UurHalteLijnReden inkomstenBedragReden uitgavenBedragTotaalStartkapitaal 200 200’t BUSSENSPELHasselt15


Naam groep:Deelnemers: Gsm-nummer contactpersoon: UurHalteLijnReden inkomstenBedragReden uitgavenBedragTotaalStartkapitaal 200 20016’t BUSSENSPELHasselt


HET ALGEMEEN OVERZICHT22648CENTRALE POST: KOLONEL DUSARTPLEINPLAATS - OMGEVING HALTE NAAM HALTE NR LIJN CATEGORIEPASSERTARIEF(ZONDER REDUCTIE)VOLGNR.OPDRACHTeen kerk / kathedraal / basiliek St. Jozefsstraat 40420 H9 Toerisme 10 20Een standbeeld Leopoldplein 43241, 43243 H2 Toerisme 40 7dierentuin Kiewit Kinderboerderij 43087 H2 Toerisme 10 24stadspark Kapermolen 43497, 43498 H3 Vrije Tijd 10 9cinema Grenslandhallen 43502, 43501 H3 Vrije Tijd 10 10skatepark Kiewit Sporthal 43072, 43086 H2 Vrije Tijd 10 16winkelcentrum Kunstlaan 43059 H12 Handel 30 8tankstation GB 43078, 43079 H1 Handel 30 23bank KBC 43170, 43171 H9 Handel 10 22supermarkt Stevoort Centrum 43333 H4 Handel 10 25De Banier Molenpoort 43666 H2 Handel 20 6stadhuis Prinsenhof 43278, 43279 H4 Openbare diensten 10 3station Station 43119 H2 Openbare diensten 50 11belanstingsdienst provinciehuis Provinciehuis 43081, 43080 H3 Openbare diensten 10 13Ziekenhuis Salvator 43288 H1 Openbare diensten 10 19secundaire school BSO / TSO / ASO Stevoort Mariaburcht 43479, 43478 H4 Opleiding 10 2Kunstacademie Cultureel centrum 43174, 43175 H1 Opleiding 10 27’t BUSSENSPELHasselt17


HET PLANToerisme: rood | Vrije tijd: groen | Handel: geel | Opleiding: blauw | Openbarediensten: bruinIn de centrale post wordt op het plan aangeduid dat de halte veroverd is. Datwordt ook doorgestuurd naar de andere ploegen, die het plan in hun deelnemersboekjeaanpassen.18’t BUSSENSPELHasselt


’t BUSSENSPELHasselt19

More magazines by this user
Similar magazines