«Brussel, vanavond slapen we op hotel» - BECI

beci.be

«Brussel, vanavond slapen we op hotel» - BECI

editoriaalEmmanuel van Innis,Voorzitter van BeciWK Voetbal 2018Nu of nooit!Elf CEO’s – in naam van BECI – hebben recent hun nekuitgestoken om de Belgisch-Nederlandse kandidatuurvoor het WK Voetbal 2018 te ondersteunen.Hun engagement heeft maar weinig weerklank gekregenin de pers. Maar wat te doen om het publieke bewustzijnwakker te schudden rond het grote belang van dit eventvoor Brussel en voor België?Overal in de Benelux rijzen nieuwe voetbaltempels, hotels,media centra en andere infrastructuur uit de grond. EenWK voetbal, dat zijn 2 miljoen bezoekers, 32 voetbalteamsen hun gevolg, duizenden journalisten, en alle ogen vande wereld op ons land gericht.Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Luik, Eindhoven,Brugge, Charleroi en Heerenveen zijn kandidaat. Brusselwil ook meedoen maar geraakt er niet uit waar het grote,multifunctionele stadion moet komen. De Brusselse overheiddraalt: ze bestudeert, palavert, laat ballonnetjes op.Maar niemand weet vandaag of, waar en wanneer hetgrote, multifunctionele stadion zal worden gebouwd.BECI en de elf Brusselse CEO’s verwachten dat de beleidsmakerszo snel mogelijk een beslissing nemen in dit dossier.De organisatie van een dergelijk evenement is niet alleenvan levensbelang voor de ontwikkeling van topsport inons land – ze kadert perfect in de visie van het “BusinessRoute 2018 for Metropolitan Brussels”. Het is een kans omBrussel te doen bruisen, de stedelijke economie te versterken,de mobiliteitsproblemen aan te pakken, stadsdelenopnieuw vorm te geven en de bevolking massaal te mobiliserenachter een wervend project.Een WK voetbal, dat is een groots mondiaal volksfeest –maar het is tegelijk een ongelooflijke hefboom in dezeeconomisch moeilijke tijden. Ter herinnering: het WK2006 leverde de Duitse fiscus 2 miljard euro en duizendennieuwe jobs op. BECI en de Brusselse bedrijfsleiders willendit feest niet missen. We hopen van de Brusselse politiekewereld hetzelfde. ●1nr 4 - April 2009 - dynamiekHet grote stadion wordt zo de inzet van verhitte discussies,botsingen tussen concurrerende projecten, politiekeof juridische debatten die het beeld versterken dat Brusseltelkens opnieuw getroffen wordt door het onvermogenom te handelen, en omde krachten te bundelen rond een wervend project.Wat te doen opdat iedereen begrijpt dat de heroplevingvan de economie precies zulke projecten, zulke investeringen,zulke sociale, culturele en politieke visie vereist…maar ook gewoonweg, een flinke portie enthousiasme.De tijd tikt dus. Voor iedereen. Als Brussel nog even aarzeltom de knoop door te hakken, zal ze zich definitief buitenspelzetten. En niet alleen in het voetbal!Emmanuel van Innis,Jean-Claude Daoust,Karel Lowette,Diane Zygas,Baudouin Gillis,Paul Soete,Alexandre Cleven,Francois Schwennicke,Pierre Konings,Thierry Willemarck,Patrick Bontinck


inhoud ap r i l 09Brussels Enterprises Commerce& Industry1 Edito4 Event – Beci Executive Interviews6 Opinie· I Love the crisis· BMI Award· «Een stad met een kosmopolitisch karakter»12 Leden Trefpunt20 Member to member21 Forum JUMP – Zullen vrouwen de economieredden?24 Ontdek HR AcademyNieuw – Netwerk rond CorporateSocial Responsability25 Europa – Brussels meets Europe51 Agenda48 Toetredingsaanvragen bij BECIDE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT26 Toolbox32 BizzBox33 TelexEntreprendre est le mensuel de la ChambredeDynamiekCommerceis hetdemaandbladBruxelles etvandeBecil’Union deEntreprises(Kamer vandeKoophandelBruxelles& Verbond vanAvenue Ondernemingen Louise 500 • te 1050 Brussel) BruxellesT +32 2 648 50 02 • +32 2 210 01 70www.500.be Verantwoordelijke uitgeverOlivier Willocx ow@beci.beEditeur responsableLouizalaan 500 – 1050 BrusselOlivier Willocx owillocx@ccib.bet +32 2 648 50 02 • f +32 2 640 93 28www.beci.be RédactionResponsable : Karima Amrous ka@ccib.beRedactiedirectrice de la CommunicationVerantwoordelijke: Roel Veyt rv@beci.beSecrétaire de rédaction :Eindredactrice:Stéphanie Brisson sbrisson@ccib.beStéphanie Brisson sb@beci.beCollaborateurs : Georges Binder • ChristopheMedewerkers: Patrick Anspach • Guy Bernard •Baki-Boisier • Jean Blavier Vincent Delannoy •Jean Blavier • Thandiwé Cattier • Vincent DelannoyOlivier Duquesne • Laurent Feiner • Olivier Kahn •• Arnaud Dellicour • Olivier Duquesne • OlivierJacqueline Remits Myriam SchellensKahn • Hélène Legrand • Jacqueline Remits • LucRivet Production • Harold Schuiten & Abonnements• Carline TaymansPhilippe Van Herp pvanherp@ccib.beProductie & AbonnementenAdministration: Didier Amandt damandt@ccib.beAdministratie: Didier Amandt da@beci.beGraphisme – Impression: DB PrintDesign-Layout: MegalunatriumviraatTraduction: BLSDruk: DB PrintPhoto de couverture : Photos.comVertaling: Wouter Devriese/Pascale SwaelenISSN 0770 - 2264Cover foto: ReportersTous droits réservés – Reproductions interdites sans autorisationécrite Alle rechten de l’éditeur voorbehouden – Nadruk zonder toestemmingAbonnementsis verbodenPrix Abonnementen: 80 € pour 11 numéros et le Who’s who CCIB.Infos Prijs: : 80 damandt@ccib.be € voor 11 nummers • 02/643 en de 78 Who’s 34 who BeciInfos : da@beci.be • t 02 643 78 34Dossier BANKEN35 Bankiers zijn discreter dan ooit37 Interviews met CEO’s van Fortis, KeytradeBank en ING47 Bankgaranties voor grondsaneringen48 Het Europese relanceplan. Meer dan blufpoker?Dossier ICTICT49 Interview met Phillip Vandervoort, CEO vanMicrosoftPubliciteitDynamiek/Entreprendre wordt maandelijksdoor meer dan 21.000 decision makers gelezen.Gemiddelde oplage per nummer: 13.130 ex(Momenteel : 13.600 ex.)Inlichtingen en reservaties:Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31F 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.beVéronique Legein • T 02 763 18 19F 02 772 54 22 • vl@beci.beOnze volgende dossiersDynamiek – EntreprendreMei 2009• KMOZakenreizenUiterste datum: 15 maart 2009Juni 2009• Human ResourcesUiterste datum: 15 april 2009Structurele partners van BeciISO 9001BUREAU VERITASCertification


networkingNieuw interview-concept“Beci Executive Meetings”Wat hebben CEO’s van bedrijven met meer dan 100 werknemers vandaag te vertellen? Ukomt het te weten dankzij de Beci Executive Meetings, op www.becitv.be.Het opzet: drie bedrijfsleiders ontmoeten elkaar – op uitnodiging van Beci – in een schitterend Brusselshotel, waar ze een ontbijt delen. Elke CEO (telkens nieuwe namen!) wordt gedurende 30 minuten gefilmden geïnterviewd door een journalist. U kan de interviews bekijken op Beci TV. Hier in Dynamiekkrijgt u alvast een voorsmaakje, in het Nederlands of Frans - zoals u het interview online te zien krijgt.4nr 4 - April 2009 - dynamiekInterview met Christiaan De Wilde, CEO van InnogeneticsInnogenetics zag het licht in de jaren ’80 en is een spin-off van de Universiteitvan Gent. Het bedrijf had oorspronkelijk twee activiteiten: farmaceuticaen diagnostica. In september 2007 besloot het bedrijf te stoppen metde farmaceuticatak. Sinds de overname eind 2008 door de Solvay Groupfocust Innogenetics zich op vier aandachtspunten van de diagnostica: infectiondiseases, neuro, gepersonaliseerde medicijnen en contract & manufacturing(productieëenheid). Over de strategie van het bedrijf verteltChristiaan De Wilde het volgende: “Het farmamodel zoals we het vandaagkennen heeft afgedaan. Het nieuwe businessmodel zorgt dat er een combinatiekomt van diagnostica en medicijnen. Met andere woorden: één pilletjegeldt voor iedereen, dat is niet waar!” Binnen dit en een vijftal jaar zou Innogenetics graag hebben dat de medicijnentegen Alzheimer uitgevonden zijn en dat het bedrijf de diagnostica kan aanleveren.”Interview avec Gilles Klaas, Directeur Général Adjoint de Mercuri UrvalMercuri Urval occupe depuis 42 ans une place de choix dans le secteur du mangement et du consulting en ressourceshumaines. En effet, la société met un point d’honneur à décrypter les besoins de ses clients et à «traduire » leurs conceptsbusiness en ressources humaines appropriées… «En quelques sortes, nous sommes des traducteurs », renchérit GillesKlaas, Directeur Général Adjoint.La société compte 85 bureaux dans le monde et sa clientèle varie en fonction du tissuéconomique où se trouvent ces bureaux. La société tend toutefois à se positionnercomme le meilleur conseiller de directeurs généraux. De fait, Gilles Klaas insiste sur lanécessité de différents conseils d’administration de pouvoir se reposer en toute confiancesur un consultant externe comme Mercuri Urval pour leur permettre de prendrele recul nécessaire et ainsi opter pour de bonnes décisions. Mercuri Urval déterminedeux axes principaux de travail : le premier est horizontal, et consiste à offrir un servicede plus en plus varié au client. Le second est vertical, et tend vers les sphères de responsabilitésles plus élevées d’une société. C’est sur ces deux axes que Mercuri Urval tientà exceller dans les années à venir.Interview avec Philippe Varin, Directeur Général Adjoint deGenesis Consult a été créé en 2003 et axe depuis lors ses activités sur ledéveloppement informatique, plus particulièrement sur la mise à dispositionde ressources et la prise en charge de projets «Fixed Price ».Après seulement 6 ans d’existence, Genesis Consult compte 42 employéset réalise un chiffre d’affaire d’environ 5 millions d’euros. Belgacom, Dexiaou Fortis (Banque et Assurance) figurent parmi les clients de la société, quicherche cependant à équilibrer son « portefeuille client» et s’oriente depuispeu vers le secteur public, ayant notamment comme client le Ministèredes Finances.La philosophie d’entreprise injectée par Philippe Varin, un de ses deux fondateurset dirigeants, repose sur la confiance dans les ressources humaines : « Tout est possible si la confiance existe ».D’après lui, Genesis Consult verra en 2009 une année de stabilisation, avant de connaître à nouveau la croissance. Defait, c’est avec beaucoup de conviction que Philippe Varin affirme sa confiance en l’avenir pour toute société plaçant leprofessionnalisme en tête de liste de ses qualités…●www.becitv.be


opinieMarc Fauconnier, CEO van reclamebureau Famous“I the crisis!”Tenminste eentje die plezier beleeft aan de huidige wereldrecessie: Marc Fauconnier, CEOvan het bekende reclame- en communicatiebureau Famous. ‘I love the crisis!’, schreeuwthij uit op de cover van zijn jongste boek. Een interview met een marketeer die graagdwarsdenkt.6nr 4 - April 2009 - dynamiek© Joost JoostenWaarom die provocerende titel,als reclamemaker?Marc Fauconnier - “Ik krijg evenenthousiaste als geïrriteerde reactiesover “zoveel lichtzinnigheid”. Ik benniet blind voor de gevolgen van derecessie: de herstructureringen, hetbanenverlies en de persoonlijke drama’sdie het veroorzaakt. Maar ondermanagers praten over de crisis, is datzoals vloeken in de kerk? Ik denk hetniet. We moeten praten over de crisis,want praten helpt. Op korte termijnmoet je als bedrijf slim proberen inspelenop de krimpende markt. Oplange termijn moeten we als ondernemersmeer welvaart creëren.”Hoe lang zal de crisis duren?M.F. -“Onze wereld heeft 10 crisissenmeegemaakt sinds WO II. Gemiddeldduurde zo’n crisis net geen jaar. Eendoorsnee crisis gaat sneller voorbijdan we wel denken. Maar er warenook uitschuivers, zoals de oliecrisis ende crisis aan het begin van de jaren’80. En deze crisis kan ook tellen. “OhFuck”, zei de cover van The Economistin september 2008. Ik vrees dat zegelijk hebben.”To invest or not to invest?M.F. - “De adverteerders die tijdenseen recessie op de rem gaan staanvoelen de gevolgen nog jaren na decrisis. Marketeers zijn niet altijd degenendie beslissen binnen een bedrijf,maar de CEO’s, de aandeelhouders ende ondernemers moeten durven kijkennaar hun merk op lange termijn.Kijk naar Warren Buffet toen die jarengeleden The Washington Postkocht voor een prikje. Hij heeft nu40% return on aquisition. Ook in demarketing zijn er koopjes te doen involle crisis. “Denken in opportuniteiten”,zegt het cliché. Maar het is ookzo. De crisis zit ook tussen de oren vande mensen.”“Marketing studies tonen aan: de bedrijvendie in de fameuze crisis van1981 tot 1986 hun ‘share of voice’ verhoogdhebben in volle crisis, zijn metfactor 3,5 gegroeid. Zij die zwegen, zagenhun omzet slechts met 19% stijgen.Kellog’s is een straf voorbeeld:zij hebben in volle crisisperiode hungrootste concurrent uit de markt gespeeld,en ze hebben sindsdien haasteen monopolie op ontbijtgranen. Nogvoorbeelden nodig? Nike heeft de Justdo it gelanceerd in volle crisisjaren’90-91. Met die fantastische campagneis concurrent Reebok haast drooggelegd.Na de crisis maakte Nikenegen keer meer winst. Reebok is deklap nooit meer te boven gekomen,en is later verkocht.”Welke media hebben het moeilijkvandaag?M.F. - “Media die er moeilijk in slagenom hun onmiddellijke rendement tedemonstreren. Kranten, radio en onlinezijn synoniem voor snelheid enonmiddellijke return on investment.Magazines en bioscoop dienen eerderom aan het imago van een merk tebouwen. Het zijn media die wat meergeduld vragen van de consument enadverteerders. Je kunt de campagneniet meteen omrekenen naar verkoopsresultaten.Daarom wordt ernu wat minder in geïnvesteerd. Ikverwacht dat er in 2009 tien tot vijftienprocent minder geïnvesteerd zalworden in tv, affichages en magazines.Tegelijk merk ik een groei voorde technieken die leiden tot een rendementop korte termijn: interactievetoepassingen online, maar ook de zogenaamdklassieke brieven, e-mails,promoties op straat en in de winkel.”Twee voorbeelden van slimme advertentiecampagnes, volgens Marc Fauconnier: ‘Just do it…’ van Nike en de campagne voor de nieuwe Mini.


7nr 4 - April 2009 - dynamiek


8nr 4 - April 2009 - dynamiekopinieWaarom reageert de eneadverteerder anders dan deandere?M.F. - “Ik zie die types rondzwemmenop de advertentiemarkt. Er iseerst de karper. Die komt het meestvoor. Zodra een economische crisislosbarst, duikt hij naar de bodem vande vijver. Hij zet elke investering stopen komt pas bovendrijven als het veiligis. McDonald’s heeft die taktiek inhet verleden toegepast. Ze zijn toeneen flinke hap van hun marktaandeelkwijtgeraakt aan Pizzahut. Sindsdienhebben ze geleerd van hun fouten.”MF: “Het tweede type is de haai. Vaakgaat het om grote multinationals,sterke merken ook. Het zijn poweradverteerdersdie vertrouwen op desuperioriteit van hun merken. Procter& Gamble, Danone,… ze stralenvertrouwen uit en ze communicerenBedrijven en producten hebben meerdan ooit nood aan een sterke positionering,om te overleven. De Britse supermarktketenSainsbury’s lanceerde eennieuwe lijn voedingsproducten rondde slogan ‘Feed your family for a fiver’(Geef je familie te eten voor vijf Britsepond, ndvr). Maar het is veel meer dandat: er is een tv-campagne maar ookeen online-forum waar klanten hunrecepten voor minder dan vijf pondkunnen delen. Dat marcheert als gek.”Les 2: Kill the dwarves, grow the coreJe moet focussen, keuzes maken. Kijknaar de profits. Dove had en heeft nogaltijd een uitgebreide lijn aan verzorgingsproducten,maar ontdekte in deVS dat de echte cashflow in de creambar zit, het banale stuk zeep. Dankzijeen intense campagne hebben ze 5%van de zeepmarkt ingepalmd.Wie is Marc Fauconnier?Marc Fauconnier (48) is CEO en mede-eigenaar van Famous, het reclamebureau dattekent voor o.a. opgemerkte campagnes van Inbev, Coca-Cola, Proximus, Bacardi-Martini, Nationale Loterij, Electrabel, Neckermann en vele anderen.In 2002, enkele maanden na 9/11, publiceerde hij het boekje ‘Hoera,‘t is crisis’. Vandaag,met een nieuwe, wereldwijde recessie op ons bord, vond Fauconnier het tijd om zijn‘collectors-item’ vanonder het stof te halen. En vooral: om het nieuw leven in te blazen.lustig verder, crisis of niet.”MF: “Het derde type is de dolfijn, deslimme adverteerder. Hij is de kampioenvan het anticyclisch adverteren.De ondernemer is zuinig wanneerde zaken goed gaan. Hij investeertwanneer de crisis toeslaat. Dat vereistcreativiteit en consistentie. BMWheeft de Mini geherlanceerd in ‘91-92,in een recessie waar de autoverkoopstil viel. De Mini stond er meteen. Later,toen de economie weer aantrok,werd de campagne op een voorzichtigniveau voortgezet. En nu krijgt deMini opnieuw ontzettend veel visibiliteit.Zulke adverteerders, dààr houik van.”●Roel Veyt Marc Fauconnier, PDG de FamousWat adviseert Marc Fauconnieraan zijn adverteerders?luxeproducten. Zacht, dik toiletpapiermet vijf lagen verkoopt beter tijdenscrisissen dan tijdens hoogconjunctuur.De echte luxeaankopen, zoals een autoof een tv, stellen de consumenten uit,dus kopen ze zacht toiletpapier.Les 4: Be brave, make wavesIn crisis moet je als gek communiceren.Creativiteit werkt dan beter danmiddelmatigheid. Wees cost-efficient,ga voor gratis publiciteit. Mijn bureauFamous heeft enkele dagen op een weilandgekampeerd, om te bewijzen datmobiel surfen werkt. De journalisten,bloggers,… hebben gesmuld van datverhaal. Dat is gratis publiciteit.Les 5: Innovate, if you dareDe i-Pod is gelanceerd vlak na de aanslagenvan 9/11, op het moment dat deandere marktspelers zich verstopten.effect is direct te meten. Het is veelplezieriger om successen te rapporteren,dan campagnes waarvan jehet resultaat niet kent. Ook dat is eenbelangrijke les voor adverteerders.Meer tips op www.famous.beLes 3: Small indulgenceConsumenten kiezen voor vluchtgedragin de crisis. Ze kiezen voor eilandjesvan betaalbaar luxegenot. Starbucksziet de omzet dalen, behalve voor deLes 6: Follow the moneyJe moet je centen verstandig beheren.Heb een neus voor rendabelebusiness. Gebruik je common sense.En ga voor direct marketing: Het


opinieBeci-voorzitter bekroondvoor Business Route 2018-verhaalEmmanuel van Innis wint BMI AwardBECI-voorzitter Emmanuel van Innis heeft op 20 maart jl. de Belgian Meeting IndustryAward in ontvangst genomen. De BECI-voorzitter krijgt de onderscheiding voor BusinessRoute 2018 for Metropolitan Brussels, en tegelijk voor de beslissende rol die GDF Suezspeelt in het Magritte Museum.De Belgian Meeting IndustryAward is een jaarlijkse onderscheidingvan de BelgianAssociation of Professional ConferencesOrganisers (BAPCO), zegt BAPCOvoorzitterSam van de Kerckhof: “Ditis niet de zoveelste award die iemandbinnen het kleine wereldje van deMeeting Industry wil bekronen. Webekronen elk jaar een persoonlijkheidvan buitenaf, die heeft bijgedragentot de uitstraling van het gastvrijeimago van België. Emmanuelvan Innis verdient de onderscheidingomwille van twee redenen:eerst is er zijnvoortrekkersrol in deontwikkeling van deBusiness Route 2018for Metropolitan Brussels.Dit toekomstplanlegt de vinger op dezwakke plekken vande Brusselse regio –de complexe politiekestructuur, de economischegroei die vertraagt,de torenhogewerkloosheid onder delaaggeschoolde bevolking,…maar tegelijkhamert het plan op de ongelooflijketroeven die we hier in Brussel hebben.Het BMR-verhaal van BECI, UWE,VOKA en het VBO ademt een ongelooflijkeambitie uit, en dat is zeldengezien in ons land. Maar Emmanuelvan Innis krijgt de BMI Award ookomwille van het mecenaat van GDFSuez in de uitbouw van het MagritteMuseum. Dit is het Guggenheim voorBrussel waar onze sector al jaren omsmeekt. Internationale congresgangersspenderen al gauw 300 tot 350euro per dag, maar we moeten ze welnaar Brussel kunnen lokken. Daaromkijkt iedereen halsreikend uit naar deopening van het prestigieuze museum,later dit jaar. Brussel heeft noodaan zulke blikvangers. We hopen datandere investeerders het voorbeeldvan GDF Suez in de toekomst mogenvolgen.”“Erg fier op award”Emmanuel van Innis: “Ik ben uiteraarderg fier deze onderscheidingte krijgen. Maar ik wil deze awardIn het midden: BECI-voorzitter Emmanuelvan Innis houdt de BMI-award trots vastuitdrukkelijk delen met iedereen bijBECI en bij GDF Suez. Het klopt inderdaaddat het Magritte Museumperfect past in de toekomst van Brusselals ‘vibrant city’, zoals BusinessRoute 2018 for Metropolitan Brusselsze uitstippelt. Het past in de strategieom deze stad niet enkel aantrekkelijkte maken voor zakenmensen, maarook voor toeristen. De internationaleuitstraling van Magritte – misschienwel de grootste schilder van de 20eeeuw – staat buiten kijf. Ik ben GDFSuez erkentelijk voor hun privatepartnership in het museum. Het isinderdaad een uitstekend voorbeelddat navolging verdient.”“Betere city marketing”Emmanuel van Innis: “Twee zakenzijn zeer belangrijk in de BusinessRoute 2018 for Metropolitan Brussels.De Meeting Industry en de toeristischesector zijn cruciaal in het eerstespeerpunt van BMR2018: De rol die Brusselte vervullen heeft als‘Gate to Europe’. Datgeldt niet enkel voorde EU, maar ook voorde BRIC-landen bijvoorbeeld.En er is hetderde speerpunt, ‘Fromboring to daring’. Brusselheeft enkel een toekomstals het een vibrantcity wordt. Daarspeelt de Meeting Industryeen sleutelrol.De sector mikt niet enkelop hoogopgeleidemensen, maar verschaft ook werkaan laag- of ongeschoolde werkkrachten.Dat is essentieel in de strijdom het grote werkloosheidsvraagstukin Brussel op te lossen. Daarombesluit ik graag met de oproep omBrussel beter te verkopen, in het binnen-en buitenland. We moeten dringendwerk maken van een betere citymarketing.”●Roel Veyt9nr 4 - April 2009 - dynamiek


opinie200 studenten van LSE op zoeknaar stageplaats in Brussel“Een stad met een kosmopolitisch karakter”Met meer dan 200 waren ze, tijdens de European Internship Fair 2009 in Brussel: Studentenvan de prestigieuze London School of Economics (LSE), op zoek naar een stageplaatsin onze metropool. Wij hadden maar één vraag voor het internationaal gekleurde gezelschap:‘Waarom kies je voor Brussel?’Helene Banner (24), uit DuitslandMaster Politics and Government in the European Union“Parijs en Londen spreken meer aan. Niemand droomt er inderdaadvan om in Brussel te wonen. Werken wel, ja. Maar wonen? Dat heeftvolgens mij te maken met het chaotische karakter van deze stad. Brusselis sinds de jaren vijftig flink gegroeid, maar er is nooit aandachtgeweest voor de architectuur en de urban planning. Dat zie je en datvoel als je hier rondwandelt. Je merkt ook dat de Belgische politiek tecomplex is, en dat de Belgen worstelen met hun identiteit. Jammer,want je voelt tegelijk het kosmopolitische karakter van deze stad.”10nr 4 - April 2009 - dynamiekLauren Anne McLeod, uitCanadaMaster of Sciences, Global Politics«“In Canada is het politieke bedrijferg op Canada en de VS gericht.In Brussel krijg ik de kans om hetvenster op Europa te openen. InCanada zou je me erg beledigenals je me zegt dat wij Canadezenmaar een jonge geschiedenis hebben.Maar toen ik hier voor heteerst rondwandelde besefte ikdat 150 jaar Canada maar weinigvoorstelt. Achter deze historischegebouwen gaan grote verhalenschuil. Toch valt me op dat Brusseltwee kanten heeft: de Europesewijk bijvoorbeeld verschilt hardvan de achtergestelde wijken dieje doorkruist op weg naar het Atomium.Daar is nog veel werk aande winkel, dat zie je zo.”Alexandra Paul (24), uit Spanje/FrankrijkMaster in European Politics & European Political Economy“Brussel is de Europese hoofdstad, maar toch zie ik de stad aan macht verliezenin de nabije toekomst: De decentralisatie van EU zal het Europa van deregio’s verder versterken. Brussel is een mooie stad. Ik ben onder de indrukvan het historische hart van Brussel, maar het openbaar vervoer naar de randvan de stad kan veel beter, if you ask me.”Mikko Forss (28), uit FinlandMaster in European PoliticalEconomy“Ik heb drie redenen om voorBrussel te kiezen. Eén, mijn Finsevriendin werkt hier in een EUgerelateerdejob. Twee, ik verkiesde continentale manier vanleven boven de Angelsaksischemaatschappij, waar wonen veelte duur is, de criminaliteit hoogligt en de mensen vaak gevoelloos zijn voor elkaar. Hierop het vasteland gaat het er toch gemoedelijker aan toe.En drie, in Brussel zie je die belangrijke kruisbestuivingtussen de publieke en de private sector. Nergens vind jezoveel NGO’s per vierkante kilometer. Brussel is een wereldstad,waar de intellectuele discussie volop woedt. Alzou ik liever minder auto’s in het verkeer zien, en meeraandacht voor de fietsers.”David Hughes(23), uit hetVerenigdKoninkrijkiMaster in EuropeanAffairs, LSE& Sciences PoParis“Vroeger wasik maar matiggeïnteresseerdin de EU, maarmijn studies deden me beseffen hoegroot het belang van Europa is. Brusselis misschien een kleine stad in vergelijkingmet Londen, maar ze heeft eenuitgesproken kosmopolitisch karakter.Dit is geen Belgische stad, maar eeninternationale stad. En dat is een grootplusplunt.”Roel Veyt & Corneel DefrancqWat doet BECI op de European Internship Fair 2009?BECI is actief op zoek naar een internship van de LSE, voor de uitbouw en de promotie van Business Route 2018 for Metropolitan Region(www.metropolitanbrussels2018.eu), het toekomstplan dat BECI samen met Voka, UWE en het VBO heeft uitgestippeld. De studentenreageerden erg enthousiast op de steile ambities voor ‘the Brussels Metropolitan Region’: BECI kreeg meer dan 40 spontane sollicitatiesbinnen voor de internship, uit alle hoeken van Europa en de rest van de wereld.BECI zal de CV’s van de LSE-studenten op zoek naar een stageplaats ook graag verspreiden onder haar leden. Interesse? Graag een mailtjenaar corneel-stag@beci.be


leden trefpuntLeden trefpuntU wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis vanuw kantoren, groeiende financiële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s vanDynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiderswordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.beOpgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.nr 4 - April 2009 - dynamiek“Au pays des merveilles” van Alice RomaniukAlice Romaniuk in het land van de bagels…Au Pays des Merveilles is de eerste plek in Brussel dieeen breed gamma aan bagels aanbiedt… De bagel – eenklein, stevig gebakken broodje in de vorm van ring – isvandaag al erg populair in Londen, New York of Amsterdam.Het deeg wordt kort in kokend water gelaten,vooraleer het in de oven verdwijnt, wat het hem een zeeraangename textuur geeft. Een bagel past ook perfect inelk dieet, omdat het zo weinig calorieën bevat. Traditioneelwordt een bagel met witte kaas (cream cheese)12besmeerd, maar de garnering kan je eindeloos aanpassen.Cultuur maakt evenzeer deel uit van de culinaireervaring in Au Pays des merveilles: elke eerste donderdagvan de maand krijgt een kunstenaar de kans omde gasten rond te leiden in zijn artistieke universum.Daarnaast zijn er twee keer per maand gratis akoestischeconcerten – telkens op zondag, vanaf 18 uur. In dezomer zijn er activiteiten voor de kinderen (sprookjesvoorlezen, marionetten, goochelaars,…) Alice heeft eenWonderland gecreëerd waarvan zij altijd droomde: eenfijnproevershoekje waar de tijd even stopt voor zoete of zoute zaligheden. Een plekje dat jenergens anders vindt…●Alice RomaniukAu pays des MerveillesJean Volderslaan 421060 Sint-Gillist +32 2 539 01 51alice@apdm.be - www.apdm.beCatherine Bernsteinten dienste van retailbedrijvenFavor Lease,ruime keuze in leasevoertuigenFavor Lease is een bedrijf waar je verschillende automerkenkan leasen. De onderneming bestaat sinds10 jaar en maakt deelt uit van de Alcopa groep, eenfamiliebedrijf dat sinds de jaren 60 gespecialiseerdis in de automobielsector. De groep voert vandaagde merken Hyundai, Suzuki en Isuzu in. Alcopadistribueert ook BMW, Opel, Ford, Volvo, Mazda enandere automerken.Dat maakt Favor Lease zo apart van de klassiekele singbedrijven die zich niet bezighouden met deverspreiding en het beheer van automobielen. FavorLeasing heeft net een complete ‘lifting’ van haarimago achter de rug. Het volgende doelwit is nu eensterkere positie verwerven op de KMO-markt. Hetnieuwe logo presenteert Favor Lease als een dynamischen professioneel bedrijf. De personal touchtijdens de business contacten maakt het bedrijfuniek, in vergelijking met de concurrentie. FavorLease houdt de vinger aan de commerciële pols: Hetbedrijf houdt de klant correct up-to-date ●Pierstraat 2312250 KontichT+32 3 450 17 39M +32 475 87 95 83F +32 3 450 17 31gerald.monty@favorlease.comwww.favorlease.comCatherine Bernstein heeft een oplossing klaar voor al uw projecten met het oog op de ontwikkeling van de persoonlijkeuitrusting. Ze heeft 20 jaar ervaring opgedaan als Senior Manager in de modewereld en de distributie. Die ervaringstelt haar in staat om een waaier van competenties in verschillende domeinen aan te bieden: operationele marketing,winkel-, netwerk- en projectbeheer, aankoop & people management. Haar expertise in projectontwikkeling is evengroot: ze lanceerde een ledermerkcollectie voor de Galeries Lafayette, ze zette een netwerk van corners op voor een KMO van sportswear for men, en zewerkte een commercieel project uit voor een groot warenhuis (12.000 vierkante meter, 300 werknemers)… het zijn enkele referenties in de carrière vanCatherine Bernstein. Haar flexibiliteit als freelance consultant maken het vandaag mogelijk dat ze in projecten stapt die twee maanden of een jaar duren,gedurende bijvoorbeeld twee dagen per week. In die veranderende tijdsklimaat biedt Catherine Bernstein u een frisse kijk aan, en de mogelijkheidom nieuwe niches aan te boren zonder te moeten investeren in extra personeel. Hoe groot of hoe klein uw bedrijf ook is, dit is de uitgelezen kans ommet een retailspecialiste in zee te gaan. ●Catherine BernsteinFranz Merjaystraat 1961050 BrusselT +32 498 59 41 38


moving!Martine Constant & Partnerslanceert « Web Conferencing »Mentally Fit verbindt zijnhonoraria aan resultatenMartine Constant & Partners heeft onlangs het platform «MCP Webconferencing » gelanceerd. Daarmee is ze de eerstetelemarketing- en Mystery Shopping- onderneming in Belgiëdie hiermee werkt. « Wij beschikken over productieplaatsenin Wallonië en in Vlaanderen, zodat we kunnen inspelenop de wensen van een nationaal én internationaal publiek.Wij wensen een systeem op te zetten, waarin Mystery Shoppersin België en in het buitenland tijdens de campagnes samenbriefings kunnen volgen, en ook om na afloop van decampagnes binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek debriefingste realiseren met onze partners en onze klanten in heelEuropa », licht Martine Constant toe.Met het systeem dat werd uitgewerkt door 3-GSP, hoeft ergeen software te worden gedownload of een licentie wordenverkregen; alles bevindt zich op het internet. Men kan elkaarzien, documenten aanpassen, een Power Point bespreken,etc. Martine Constant & Partners is opgericht in 1995 en teltop dit moment 32 medewerkers. Naast haar activiteiten inde telemarketingsector en audits van de kwaliteit van het telefonischeonthaal (10.000 audits per jaar), biedt ze dienstenaan op het gebied van marktonderzoek, training en consultancy.Dankzij een uitgebreid partnernetwerken haar lidmaatschap van de MSPA(Mystery Shoppers Providers Association)is ze in 50 landen vertegenwoordigd.●Martine Constant en haar partnerStefaan VandroogenbroeckMartine Constant & PartnersLouizalaan 391/201050 BrusselT+32 2 534 45 15www.martineconstant.comMentally Fit Institute stelt zijn klanten een nieuwe formulevoor op het vlak van coaching en vorming. Mentally Fit verbindteen deel van zijn vergoeding aan de reëel gemetenresultaten, na afloop van de begeleidingstrajecten. In dezeeconomisch lastige periode die de bedrijven dwingt hunbudgetten te herzien, past Mentally Fit het aanbod aan dieverwachtingen aan, met transparante en flexibele formules:de link leggen tussen de begeleiding en de concrete,meetbare resultaten die behaald zijn binnen het bedrijf;een aantoonbare Return On Investment van de activiteitenaantonen; de vertrouwensrelatie met de klanten aanscherpen;het partnership met echte toegevoegde waarde versterken.Mentally Fit engageert zich om samen met de klantenduidelijke en meetbare objectieven te behalen. Dankzij dejarenlange ervaring op het terrein kunnen de experts vanMentally Fit de tools (clusters, meetinstrumenten, gepersonnaliseerdecoaching boeken,…) optimaal hanteren ten gunstevan de klant.●Mentally Fit InstituteLuchtschipstraat 21140 BrusselT + 32 2 337 00 50F + 32 2 337 00 51www.mentallyfit.be13nr 4 - April 2009 - dynamiek


leden trefpuntMicrosoft steunt KMO’sin de crisisKinderen en volwassenen stimuleren tot verhalen vertellen“Vertel mij je verhalen”in het KindermuseumElke KMO in België kan de belangrijkste KMO productenvan Microsoft kopen voor minder dan 1 € per dag per PC:Dat is minder dan wat het dagelijkse kopje koffie kostbinnen een KMO! De tijdelijke aanbieding geldt nog tot25 mei 2009. Microsoft biedt tot 50% korting op uw softwarelicentiesdankzij cumulaties!Hoe werkt het? De meest eenvoudige oplossing is uitlegen een prijsofferte te vragen aan een Microsoft KMO specialistin uw buurt. “In het huidige economische klimaatwil Microsoft zijn steentje bijdragen om klanten toe telaten te blijven investeren en innoveren in nieuwe technologie.We zijn ervan overtuigd dat KMO’s die nu blijveninvesteren een sterkere en snellere groei zullen zien wanneerde economie weer opleeft”, zegt Steven Stokmans,verantwoordelijk voor de KMO-markt bij Microsoft Be-Lux. “Naast de aantrekkelijke licensing contracten metgespreide betalingen die we al hadden voor onze KMOklanten (Open Value en Open Value Subscription), biedenwe nu ook aan bijkomende kortingen op de belangrijksteMicrosoft producten voor KMO’s.●Microsoft Belgium and LuxembourgCorporate Village - Da Vincilaan 31935 ZaventemT +32 2 704 30 00F +32 2 704 35 35www.microsoft.be/kmoTer gelegenheid van het weekeinde “Carrefours des Générations”opent Het Kindermuseum haar deuren en verwelkomt jong en oudrond het grote feest “Vertel mij je verhalen”.Deze ”Vertel mij je verhalen”-dag heeft als doel via verhalen en herinneringende band tussen generaties aan te halen. Hoeveel verhalenen grappige anekdotes raken niet onder het stof of in vergetelheidomdat ze niet aan jonge generaties worden doorgegeven? Is een verhaalgeen fantastische manier om de generatiekloof te overbruggen?Tijdens deze dag nodigen we de kinderen uit op zoek te gaan naar dieverborgen schatten in hun buurt.In het Jadotpark rond Het Kindermuseum stellen professionele vertellersalledaagse, spontane en bonte vertellingen voor. In Het Kindermuseumstellen de animatoren verhalen-ateliers voor die kinderenen volwassenen uitnodigen de verteller te worden die hen hetbeste afgaat : zichzelf!Om u een onvergetelijke dag aan te bieden balde de equipe van HetKindermuseum gastvrijheid, participatie, spel en feest samen tot ditunieke programma.●Het KindermuseumBurgemeesterstraat 151050 Brusselt +32 2 640 01 07www.kindermuseum.beSteven Stokmans, verantwoordelijke voor KMO’s bij Microsoft BeLux


15nr 4 - April 2009 - dynamiek


moving!16nr 4 - April 2009 - dynamiekSage biedt KMO’s de kansom de crisis te bestrijdenBOB 50 van Sage brengt met de revolutionaire “BOB-cash”functies een gloednieuw pakket op de markt en pakt zo decrisis aan! Deze unieke functies verzekeren een optimaalbeheer van de openstaande posten.KMO’s kunnen dus onmiddellijk in actie schieten zodat zeniet langer als “bank” fungeren voor hun klanten.BOB 50 van Sage is ondertussen al meer dan tien jaarde onbetwistbare marktreferentie voor boekhoud- encommercieel beheersoftware gericht op KMO’s.“Een optimaal cashmanagement bespaart niet enkelgeld, maar rendeert zelfs en is dus in een periode vanfinanciële crisis alles behalve een overbodige luxe.”, verteltPhilippe Tailleur, CEO van Sage Belux. “Omdat Sage steedsinspeelt op de laatste nieuwe evoluties en trends, zowel oplokaal als internationaal niveau, werd BOBcash speciaalontwikkeld om KMO’s te stimuleren om op een slimmemanier de inkomende en uitgaande geldstromen optimaalte beheren.”●SageExcelsiorlaan 31930 ZaventemT +32 2 721 18 30info@sage.be- www.sage.beLaurent Degroote,voorzitter van JCIBruxellesXerox houdt vastaan engagement inR&DVolgens Sophie Vandebroek, Xerox ChiefTechnology Officer & Voorzitter van de XeroxInnovation Group, moeten bedrijvenvasthouden aan hun innovatieritme, zelfsin tijden dat de economie vertraagt, “andersworden ze geconfronteerd met een nijpendgebrek aan nieuwe producten in de jarendie volgen”. Sophie Vandebroeck: “Een bedrijfkan de toekomst niet opgeven onderhet mom dat het voortbestaan wil redden.Sophie Vandebroek, XeroxChief Technology Officer &Voorzitter van Xerox InnovationGroupInvesteringen in innovatie garanderen het behoud van hetleadership van Xerox, in de core business en in de creatievan groeimogelijkheden in nieuwe marktniches.”In 2008 heeft Xerox 29 nieuwe producten gelanceerd, diewereldwijd meer dan 230 awards in de wacht hebben gesleept.Het bedrijf heeft momenteel meer dan 8.900 actieveoctrooien in de VS en heeft sinds haar ontstaan meer dan55.000 octrooien geregistreerd op wereldvlak. Xerox heeftR&D onderzoekscentra in de VS, Canada en Europa die onderzoekdoen op het gebied van kleurenwetenschap, digitalebeelden, informatica, materiaal, arbeidsmethodes,…en andere onderzoeksvelden die aansluiten bij de expertisedie Xerox verworven heeft op het vlak van documentatiebeheeren drukwerk.●XeroxKroonlaan 530-5341050 BrusselT +32 2 643 42 42F+32 2 643 42 43do_partners@xeroxbrussels.comwww.xeroxbrussels.comJCI Bruxelles heeft oog voorCorporate Social ResponsabilityJCI Bruxelles is de Franstalige kernin Brussel van Junior Chamber International(JCI) die de kans geeft aanjonge dynamische talenten om berekenderisico’s te nemen tijdens hetoprichten van evenementen.Een van de uitdagingen van JCIBruxelles in 2008-2009 is mensen tesensibiliseren rond het concept vande duurzame ontwikkeling of CorporateSocial Responsability. Een compacteploeg van JCI Bruxelles heefthet plan opgevat een CSR avond terealiseren aan de hand van een quiz.Het onderwerp wekt belangstellingen is leerrijk. De info over de duurzameontwikkeling werd positiefontvangen door de deelnemers en deJaycees, dat zijn de leden van JCI. Hetis dankzij zulke stimulerende projectende de leden van JCI hun leiderskwaliteitenontwikkelen. Ze gevenhun steun aan alle projecten die bijdragenaan positieve veranderingenin de maatschappij.●JCI Bruxelles asblc/o BECILouizalaan 5001050 Brusselinfor@jcibruxelles.bewww.jcibruxelles.be


espace membres17nr 4 - April 2009 - dynamiek


moving!Handicap Internationalgeeft “Een kus voor een klus”De wedstrijd voor doe-het-zelvers die het dagelijks leven van mensen met een handicap verbeteren is geopend. De zesdeeditie van de wedstrijd “Kus voor een Klus” zet uitvindingen van en voor mensen met een handicap in de kijker. Kleine handigheidjesof grote ideeën komen allemaal in aanmerking, deelnemen kan tot midden juni. De winnaars vallen in de prijzenen hun uitvinding wordt gepubliceerd op de website. De prototypes van de verschillende uitvindingen worden steedsbeoordeeld door een vakjury. De winnaars krijgen elk ter waarde van € 1.000 aankoopcheques van BRICO, een verwendagin het Boudewijn Seapark te Brugge en een jaarabonnement voor DOBBIT, het Belgische doe-het-zelfmagazine. “Belangrijkis ook dat de beste uitvindingen met tekst en uitleg op de website komen zodat die door iedereen kunnen worden overgenomenzonder commercieel doel. Elk goed idee verdient het om gedeeld te worden, zeker voor oplossingen die het dagelijkseleven van een mindervalide persoon aangenamer maken”, zegt Nicole Luyckx, organisator van de wedstrijd.Stuur je ontwerp in voor 15 juni 2009. Verstuur je dossier bij voorkeur via ons online formulier of/en anders per post (nicole.luyckx@handicap.be of Spastraat 67, 1000 Brussel).●18Tetra Pak en Carrefour gaan voorduurzame energieHandicap InternationalSpastraat 671000 BrusselT +32 2 233 01 50F +32 2 230 60 30headoffice@handicap.bewww.handicap-international.benr 4 - Avril 2009 - dynamiekIn het kader van de Europese Week van de Duurzame Energie, hebbenTetra Pak en Carrefour de handen in elkaar geslagen voor een onpackinformatiecampagne. De sinaasappelsapverpakkingen van hetmerk Carrefour krijgen tijdelijk een speciale opdruk om consumentenbewust te maken van de milieuproblematiek. De tekst op de verpakkinginformeert de klanten over duurzame energie, de voordelenvan een kartonverpakking en het belang van sorteren en recycleren.“Voor ons is het belangrijk dat mensen voldoende informatie krijgenover de voordelen van bepaalde verpakkingen en dat de consumentenbeseffen dat ze, door gewoon de juiste keuze te makenvoor bijvoorbeeld producten en verpakkingen uit hernieuwbarematerialen, wel degelijk een verschil kunnen maken voor hetmilieu.” vertelt Magda Buelens, Public Affairs & EnvironmentDirector bij Tetra Pak Benelux.De Europese Week van de Duurzame Energie – de derdeeditie alweer - werd georganiseerd door het Directoraatgeneraalvoor Energie en Transport van de EuropeseCommissie met de steun van de Europese Instellingenen organisaties die het gebruik van duurzame energiein Europa promoten. Tetra Pak en Carrefour steunenhet initiatief actief. Meer informatie via http://www.eusew.eu●Carrefour BelgiqueOlympiadenlaan 201140 BrusselT +32 2 729 21 11F +32 2 729 18 18www.carrefourbelgium.beArexmo, vakmanschap inexpeditieArexmo en dochteronderneming Art on the Move richten zichsinds enkele jaren op het transport en de logistiek van kunstwerkenen collectiestukken (beeldhouwwerken, triptieken,…),in en binnen- en in buitenland. Arexmo, dat is “vakmanschapin expeditie”. Het bedrijf heeft een ruime en specifieke knowhowopgebouwd, voor het transport van stukken met een hogetoegevoegde waarde. De aanpak van Arexmo is discreet enflexibel. Ervaring en vakbekwaamheid komen voor de klant opde eerste plaats. Het meesterschap van Art on the Move staatgarant voor een dienstverlening die aan alle eisen van de klantbeantwoordt.●ArexmoHorzelstraat 119-1211180 UkkelT + 32 2 333 24 18F +32 2 333 24 19info@expo-onthemove.bewww.expo-onthemove.beKunst wordt ingepakt op maat


leden trefpuntespace membres« Les mains qui écoutent »opent welness centerStress, een onevenwichtig voedingsdieet of een negatieve geestkunnen een bron zijn van onevenwicht. Ontstressen, ondersteunenen stimuleren dankzij een massage, dat zijn de drie pijlers van “Lesmains qui écoutent”. Massage met esoterische olie heeft een diepewerking, en maakt het mogelijk om lichaam en geest te harmoniseren,om psychische rust te vinden, om het lichaam diepgaand teontspannen. De Thaïse massage – traditionele massage die je “gekleed”ontvangt – is rijk en compleet: ze stimuleert de fysiologischewerking en maakt het lichaam vrij van spanningen. De massagevan de voeten is een zachte therapeutische methode met een grotedoeltreffendheid die een staat van ontspanning bevordert, het immuniteitssysteemversterkt en het bloed- en lymfatische verkeer verbetert. De massages kunnengebeuren bij “Les mains qui écoutent”, in de onderneming, thuis of tijdens beurzen. Zin omeven de stress te ontvluchten, duw dan de deur van de Rogierlaan 403 open.●Les mains qui écoutentRogierlaan 4031030 Schaarbeeklmqe@scarlet.be19Ant & Stratego Finance : veiligecombinatie in onzekere tijden“De combinatie van internationale en onafhankelijke ANT Trust & Corporate Services (v/hAmaco) en de netwerk dienstverlener STRATEGO FINANCE, vormen een veilige combinatie indeze onzekere tijden en maakt het ondernemingen mogelijk zich te concentreren op strategie,groei en rentabiliteit”.STRATEGO FINANCE, opgericht in 1992 door Colette Plasman en gerichtop financieel management van zowel KMO’s als Belgische dochtermaatschappijen van multinationals,is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vertrouwenspartner bij uitstek in een sterknetwerk van internationale experts als advocaten, financieel managers, vermogensbeheerders,banken en technische consultants.ANT Trust & Corporate Services bestaat ruim 100 jaar en isvanaf de oprichting de onafhankelijke en betrouwbar partner voor het beheer van effecten envennootschappen. ANT heeft zich de laatste jaren vanuit deze solide en betrouwbare positieverder ontwikkeld tot een onafhankelijke internationale dienstverlener met als kernactiviteitde domiciliëring van de maatschappelijke zetel, de directievoering en het uitvoeren van financiëleen administratieve diensten. De activiteiten van ANT zijn complementair aan de activiteitenvan STRATEGO FINANCE. Deze samenwerking biedt de markt een betrouwbare externedienstverlener voor het opzetten, beheren en administreren van strategische houdster- en financieringsactiviteiten.●nr 4 - April 2009 - dynamiekStratego Finance SPRLBrugmannlaan 12A Bte 51060 BrusselT +32 2 340 00 40F +32 2 346 27 37office@strategofinance.bewww.strategofinance.beColette Plasman André NagelmakerSTRATEGO FINANCE ANT Trust & Corporate Services


Memberto MemberHeeft u een onweerstaanbare aanbieding voor de andere Beci-leden? Member to Memberis uw plek in ons maandblad Dynamiek!Contacteer Catherine Mertens 02 643 78 16Laat uw klanten proeven van uw merk!Queen’s Chocolate, specialist in chocolade op maat, stelt nieuwe smaken,producten en verpakkingen voor. Het merk Queens biedt een breed gammaBelgische kwaliteitschocolade, op basis van natuurlijke ingrediënten en traditionelegerechten.Het bedrijf stelt u een brede waaier delicieuze producten voor, met een verpakkingop maat, die uw merknaam mooi in de kijker zet.De producten van Queens Chocolate worden geëxporteerd naar Frankrijk,Canada, Groot-Brittannië en Italië. In 2000 kaapte Queens de eerste prijs wegtijdens de ‘Canadian Fine Food Show’, in Toronto. Nu richt Queens zich op demarkten in de VS en China. ●Queen’s ChocolateParc industriel 22, 1440 Wauthier-Brainet +32 2 366 09 32M : +32 475 92 58 46F + 32 2 390 00 56www.chocolatqueens.comUw Beci voordeel90 € op drukkosten voor gepersonnaliseerdechocolade en 10 % op paaseierenwww.chocolatqueens.comLes Tissus du Chien Vert breidt uit20nr 4 - April 2009 - dynamiekGuy Francois legde 20 jaar geleden de basis voor het commerciële succes vanLes Tissus du Chien Vert. Vandaag is Les Tissus in handen van zijn zoon GuyLaurent: In deze gekke, maar charmante winkels vindt u een permanentevoorraad van zowat 160.000 meter stoffen. Het merk heeft een ijzersterkereputatie voor wie op zoek is naar confectie- of decoratiestoffen.Zonder afbreuk te doen aan de core business heeft de zoon zijn pijlen gerichtop het hogere marktsegment. Met succes. Twee winkels - elk 1.500 vierkantemeter - zijn er voor het kosmopolitische publiek uit Brussel. Les Tissus duChien Vert zitten ook in Waterloo, Gosselies en Hognoul.De winkelketen heeft ondertussen een oogje laten vallen op winkelpandenin Gent en Antwerpen. Wij houden u op de hoogte… ●Uw Beci voordeel15 % op stoffen behalve Karin Sajo, Kobe en Ado.www.chienvert.comFijnproevers komen thuis in Hilton BrusselsLes Tissus Chien VertChien Vert straat 2, 1080 BruxellesT+32 2 411 54 39M +32 475 23 26 46F +32 2 411 62 60info@chienvert.com - www.chienvert.comLa Maison du Bœuf, het restaurant van Hilton Brussels, biedt een uitstekendeservice, geraffineerde smaken en buitengewone wijnen. Dit luxueuze maartegelijk intieme kader biedt u tevens een schitterend zicht op het Egmontpark,het hele jaar door.Het Café Egmont heeft een uitgebreide waaier Belgische en Internationalespecialiteiten op de kaart staan, 24 uur op 24. ●Fijnproeven in Hilton Brussels...Hilton BrusselsWaterloolaan 38, 1000 BruxellesT +32 2 504 11 11F +32 2 504 21 11www.brussels.hilton.comUw Beci voordeelTijdens uw bezoek ontvangt u gratis een lidmaatschapskaart Taste! Die laatu het hele jaar door genieten van verlaagde prijzen en speciale promoties inhet Hilton Brussels. Dit aanbod geldt op vertoon van dit artikel en van uwvisitekaartje. Nog tot 29 april 2009 geniet u 20% korting in deHilton restaurants in Brussel!


eventJump 2009« ZULLEN VROUWEN DE ECONOMIE REDDEN ? »Op 23 april aanstaande zal in de BOZAR het derde JUMP Forum plaatsvinden. Dit evenementstaat open voor iedereen en is toegewijd aan de loopbaan van vrouwen. In deze moeilijketijden voor bedrijven vraagt JUMP zich af of vrouwen geen belangrijke rol moeten spelen… Enof een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen op beslissingsniveau de economie nieuwleven kan inblazen.Ellen Soentken (Onderneemster,consulente en auteur van“De Zeven Ongeheugden vanVrouwelijks Managers” – Uitg. : Scriptum)en Etienne Van Keer (ExecutiveDirector R&D Europe Hudson) zullenbeiden spreker zijn op het JUMP Forum.Wij hebben hen voor een interviewgestrikt:Is de huidige crisis ook tewijten aan het feit datde financiële sector eenmannenwereld is en blijft?Mannen nemen meerrisico’s in strategischebeslissingen: met meervrouwen aan de top vanbanken en bedrijven haddeze crisis vermedenkunnen worden?Etienne Van Keer : Als vrouwde kans hebben om vrouw tezijn, dan nemen zij veel meercollectieve beslissingen, en bijgevolgook minder risicovollebeslissingen. Ik benadruk welhet feit dat die vrouwen danzichzelf moeten kunnen zijn,want dit is vaak niet het geval:ze worden namelijk geforceerdin mannelijke houdingen. Indiener meer vrouwen aan detop waren, dan zouden we duswaarschijnlijk een genuanceerderstandpunt hebben. Vrouwengaan namelijk voor een meerdoordacht leiderschap dan mannenen nemen dus minder risico’s. Eenaantal recente studies tonen aan datbedrijven met meer vrouwen aan detop het beter presteren tijdens de crisis.Ellen Soentken : Natuurlijk. Mannenhouden van risico’s. Vrouwenontwijken die liever. Dat is binnende kringen van evolutiepsychologieen evolutiebiologie al veel langerbekend. Mannen waren de jagers envrouwen meer de verzamelaars. Nogsteeds is het zo dat mannen eerdergeneigd zijn risico’s te nemen danvrouwen. Zo kiezen zij liever beroepenen sectoren waarbij het aangaanvan risico’s meer beloond wordt danhet afdekken van deze risico’s. Vrouwenkiezen liever voor zekerheid enEllen Soentkenveiligheid, zij mijden de risico’s liever.Om deze reden denk ik helaas datmannen heersend zullen blijven inde financiële en commerciële sector.Niet alleen omdat zij voor de risico’skiezen, maar ook dus omdat vrouwendeze risicovolle beroepen en sectorenliever mijden. Naar mijn mening zaldaaruit voortvloeiend de cultuur inde financiële en commerciële sector,als men niet zelfregulerend ingrijpt,heersend masculien van aard blijven.En risicovol gedrag in de financiëleen commerciële wereld zal beter beloondblijven dan risicomijdend gedrag.Kan deze recessie een rembetekenen voor het evenwichttussen mannen en vrouwen:blijft het gemakkelijker voorwerkgevers om een vrouwaan de deur te zetten daneen man?E. V.K. : Wat ik vrees is dat omwillevan de crisis er een meer mannelijkedominante leiderschapnaar voren komt binnen de ondernemingen.Daar waar tevoreneen evolutie te zien was van meervrouwen op hogere niveaus, denkik dat de meeste bedrijven tijdensdeze tijden van crisis voor hardemaatregelen zullen gaan. En dieharde maatregelen zijn typischvan een mannelijk leiderschap.Dus de evolutie van meer vrouwenin ondernemingen zal er zeker nietop vooruit gaan, en deze positievetendens zal zelfs worden teruggeschroefd.Men zal zich namelijkterugplooien op klassiekere oplossingenen zeker niet naar vernieuwendeoplossingen gaan. En dit zalresulteren op minder kansen voorvrouwen om door te stoten naar detop.E. S. : Ik denk dat het zeer belangrijkis om een goed evenwicht te hebbentussen mannen en vrouwen aan detop van banken en bedrijfsleven. Al ishet alleen maar om in goede en minderetijden de risico’s vanuit meerdereperspectieven beter te kunnen overzienen te anticiperen. Maar ik vraagme af of een groter % vrouwen aan ‘detop’ de crisis had kunnen voorkomen.21nr 4 - April 2009 - dynamiek


event22nr 4 - April 2009 - dynamiekHet gaat niet om het aantal vrouwenen mannen, maar om de aard van degroepssamenstelling. En daarbij zijnde trends als ‘live now pay later’ en´the bigger the better´ ook factorenwaar rekening mee gehouden moetworden. Nog steeds is het zo dat alseen gezin bij een voorzichtigere bankgeen tophypotheek kan afsluiten danzij doorzoekt naar een bank die hunrisicovolle situatie minder schuwt.Om een voorbeeld te geven. Vergeetniet dat een groot deel van de crisis isontstaan door de te overmoedig afgeslotentophypotheken van gezinnen.Thuis hebben vrouwen een grote invloedop de besteding van het geld.Denkt u dat de vrouwen een grotereverantwoordelijkheidszin hebben?En hebben bedrijven die gerund wordendoor vrouwen meer kans om decrisis te overleven?Denkt u dat devrouwen een grotereverantwoordelijkheidszinhebben? En hebben bedrijvendie gerund worden doorvrouwen meer kans om decrisis te overleven?E. S. : Ja, dat is zo sterk bij vrouwen dathet soms niet meer functioneel is. Tevaak geeft een vrouw haar baan of haardeal op omdat zij vindt dat zij aan bepaaldezaken, waarden en overtuigingenen verwachtingen moet voldoen.En dat doet ze nog voordat ze zich ookmaar een seconde heeft afgevraagd hoehet leven eruit zou zien als ze eens watminder streng voor zichzelf zou zijn. Ikdenk echter wel dat bedrijven gerunddoor vrouwen meer kans maken om decrisis te overleven, maar dat heeft meerte maken met dat vrouwen in stressvollesituaties de risico´s beter kunneninterpreteren dan mannen en dat zijdaarom hogere winst als resultaat behalen.Een bedrijf geleid door vrouwenzou om die reden een goede investeringkunnen zijn.E. V.K. :Ik denk niet dat vrouwen een grotereethische en verantwoordelijkheidszinhebben dan mannen. Wel is het zodat vrouwen een andere kijk hebben opde dingen. Vrouwen hebben een anderepersoonlijkheid en gebruiken andereaspecten van deze persoonlijkheid ineen leidinggevende positie. De verschillenliggen in het feit dat vrouwen meerop lange termijn denken. Mannen zullenvanuit hun persoonlijkheidstructuurmeer op korte termijn denken, watde beurs soms ook vraagt. Vrouwen nemenmeer afstand en zijn toekomstgerichter.Bedrijven zouden meer op langeZullen vrouwen de economie redden?JUMP - Forum voor Actieve Vrouwen23 april 2009BOZAR - Ravensteinstraat 23, 1000 Brusseltermijn moeten leren denken om ooknaar de aandeelhouders toe op langetermijn betere resultaten te behalen.Zouden vrouwen voordeelkunnen trekken uit dezemoeilijke financiële crisisom een nieuwe visie overmanagement voor te stellen?E. S. : Dat zouden ze kunnen doen.Maar ik vraag me af of de crisis alspijnprikkel sterk genoeg is voor hethuidige establishment om nu welnaar een ander (vrouwelijk) geluid teluisteren.E.V.K. : Ik vrees dat de bedrijven willenredden wat er te redden valt endat ze daardoor meer naar een mannelijkleiderschap overstappen. Ikheb dus mijn twijfels over het feitdat vrouwen voordeel zullen halenuit deze economische crisis. Op langetermijn moeten de bedrijven natuurlijknadenken over diversiteit, maarik vrees er dus voor dat deze moeilijketijden alleen zullen leiden tot het terugplooienop klassieke en bekendemanieren van doen. Dit is namelijkop korte termijn geruststellender.●Sophie GoethalsVerhoog het prestatievermogen van je onderneming door de vrouwelijke talenten beter te benutten. Neem deel of valoriseervrouwelijke collegas door ze uit te nodigen op het JUMP Forum.Workshops, conferenties en seminarie om:Best practices uit te wisselen om de carrière van vrouwen te valoriserenTools te bemachtigen om de carrière te ontwikkelenHet evenwicht tussen privé en professioneel leven te versterkenZich te laten inspireren door andere vrouwen, hun ervaringen en bedenkingenNieuwe ontmoetingen te maken en het professioneel netwerk te verruimenGeniet van één gratis toegang per 3 inschrijvingen van medewerkers in uw onderneming, met de “BECI” voordeelcode.Informatie en inschrijving op www.forumjump.be.Sfeerbeelden tijdensJump 2008


Learn how to talk business!IN DE PRAKTIJK• Taaltraining aan tafel, met ‘native speakers’• Engels, Frans of Nederlands• Voor al wie zijn talenkennis wil bijscholen• Groepen van 7 tot 10 personen• 2 uur per week, van 12 tot 14 uur• 30 weken per jaar (niet tijdens schoolvakanties)• In de buurt van uw bedrijf• Kennistest gaat aan de lessen vooraf (zes niveaus)• Opleidingen starten vanaf 26/01/2009• Catering met broodjes & drankVOORDELEN• Tafels zitten samen per taal en kennisniveau• Wie geregeld aanwezig is, boekt vooruitgang• Een aangename lunchpauze• Aantrekkelijke prijsPRIJS (EXCL. BTW)• BECI-leden: 1.250 euro p.p. (30 sessies)• Niet-leden: 1.450 euro p.p. (30 sessies)KMO’s en zelfstandigen kunnen aankloppen voor subsidiesvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voor50% tussenbeide komt – als het dossier wordt goedgekeurd.U kunt met ons contact nemen vooraleer u hetdossier indient.CONTACTBrigitte van der Mensbrugghe,Verantwoordelijke BECI-opleidingen02 643 78 30 – 0499 588 842 - bvdm@beci.be


telexmanagement14 mei 2009: lancering van BECI HR AcademyBeci en Securex organiseren op donderdag 14 mei 2009 de eerste – tweetalige – sessie van de BeciHR Academy. Dit prestigieuze event verzamelt de HR-managers en CEO’s van bedrijven uit deregio Brussel. Het event kaart twee grote thema’s aan, rond recht en HR. Het event eindigt meteen networking cocktail.Een overzicht van de eerste Beci HR Academy2 grote thema’s:- Flexicurity: een zoveelste neologisme of een antwoord op de economische uitdagingen van vandaag? Wat verandertflexicurity op het gebied van HR? Waar staat België op het vlak van flexibiliteit? (met concrete case studies).- Alcohol en drugs op de bedrijfsvloer: welke zijn de jongste plichten van de werkgevers? Welke preventiemaatregelenmoeten bedrijven nemen? De lezingen worden in het NL en FR gehouden.24nr 4 - April 2009 - dynamiekSprekers:Sonja Kohnenmergen (VBO)Sofie Lameire (Securex)David Ducheyne (Securex)Stéphanie Bechet (Stibbe)Jean-Philippe Cordier (Stibbe)Waar & wanneer:In het auditorium van Stibbe - Central Plaza –25 Loksumstraat 25 –1000 Brussel (aan het Centraal Station)Donderdag 14 mei 2009 van 14.30 tot 17.30 uur, gevolgd door een networking cocktailDeelname: 50 € + 21% BTW (BECI-leden en klanten van Securex, Sodexo, Stibbe)70 € + 21% BTW (overige deelnemers). Inschrijving: www.beci.be/hracademyNIEUW !Netwerk rond Corporate Social ResponsabilityAls bedrijfsleider wordt u vaak geconfronteerdmet uw eigen CorporateSocial Responsability (CSR). U voeltzich verantwoordelijk, of u hebt zichal geëngageerd, maar u wil de guidelinesvan Corporate Social Responsabilitynog beter toepassen op dewerkvloer van uw eigen bedrijf: maaru zit vandaag nog met een heleboelvragen.Wat is het nieuwe potentieel dat CSRkan bijdragen aan mijn bedrijf? Welkantwoord heb ik klaar op de vragenvan mijn klanten en mijn leveranciersrond de duurzaamheid en de socialemeerwaarde van mijn producten endiensten? Hoe betrek ik mijn werknemersen mijn klanten in deze nieuwestap van bedrijfsvoering? Kortom: hoepak ik dit onderwerp aan en wie kanmij helpen?BECI biedt u een unieke kans om eenpraktisch traject rond CSR te volgen,in een kleine werkgroep met anderebedrijfsleiders.Het programma stelt zes sessies vaneen halve dag voor, van eind mei 2009tot februari 2010. Opleidingsexpertsvan CAP conseil helpen u de antwoordente formuleren op uw vragen.Ze reiken u de tools aan om CSR praktischtoe te passen op de werkvloer.Geen theoretisch denkwerk, maarmet de twee voeten in de dagelijkserealiteit! Tijdens het traject zal u eenconcreet project realiseren, op maatvan uw bedrijf. U deelt uw ervaringenondertussen met de andere bedrijfsleidersdie deelnemen aan het CSRtraject.●U wil meer info?Neem contact op met Brigitte van der Mensbrugghe T 02 643 78 30 bvdm@beci.beU kan ook deelnemen zonder lid te zijn van de Brusselse werkgeversorganisatie BECI.Het programma wordt uiteen gezet tijdens een info-ontbijt op woensdag 22 april, van 8 tot 10 uur (inschrijven is verplicht).


europaThe American Chamber of Commerce in Belgium (AmCham Belgium) The British Chamber ofCommerce in Belgium (BCCB)Brussels Enterprises Commerce and Industry (Beci)The Bulletin PresentBrussels meets EuropeA new events series in the capital of Europe.“Brussels meets Europe” is a joint initiative from AmCham Belgium, BCCB, Beci and The Bulletin. Theseorganizations are pulling together their strengths and reach to organize four high level events peryear, each with a well known prominent speaker. By working together, we can attract larger audiencesand offer much larger networking opportunities by enabling participants to meet new faces and neworganizations.Our first “Brussels meets Europe” event with Jamie Shea, Director of Policy Planning in the Private Officeof the Secretary General at NATO, will take place on April 21, 2009. Jamie Shea will deliver a speech onthe topic “What does Obama mean for Europe: first impressions.”For information & registration: dsmith@amcham.be or www.amcham.beJamie Shea, director of policy planning at NATO25BRUSSELS ENTERPRISESCOMMERCE AND INDUSTRYnr 4 - April 2009 - dynamiekFind the suitable partner todevelop your businessabroad!Make use of our Business Cooperation Database !What is it ?it is a database wich includes more than 4000 companyprofiles from 40 countries.What kinds of business cooperationare promoted ?• trade intermadiary services ( agent, represantative,distributor )• Frachise• Transport / Logistics• Joint Venture• Merger, Exchange of Shares• Sale / Acquisition of a complete company or a partof it• Reciprocal Production• Subcontracting / outsourcing activitiesHow to be included in this database ?contact Mr. François Xavier Finet by email fxf@beci.be.


toolboxIdentiteitskaart :Naam: Chatel ValérieOpleidingen : sofrologe, coach,psychotherapeuteBedrijf : Human-essenceActiviteiten: sofrologie, coaching,vorming, welzijn en performantie,herbronningsreizenOprichting : 2003Toekomstplannen : uitbouwenvan reizen rond het thema “andersreizen om lichaam en geest teherbronnen.”corps et l’esprit » !Starter van de maand“Het menselijk kapitaal blijft grotendeelsonontgonnen”26nr 4 - April 2009 - dynamiekWelke carrière heeft u achter de rug?Mijn ouders, grootouders en achtergrootouderswaren landbouwondernemers.Ik ben dus tussen zelfstandigenopgegroeid. Gedurende tien jaar was ikcommercieel attaché in de telecomsector.In 2000 heb ik besloten om naastmijn beroepsactiviteiten ook opleidingente volgen om het menselijke potentieelin bedrijven te helpen begeleiden ente ontwikkelen. Ik heb dan opleidingensofrologie, coaching en psychotherapiegevolgd. In 2003 heb ik Human-essenceopgericht en de opleidingen die ik voordiengevolgd had, kan ik nu in de praktijkgebruiken. Ondertussen blijf ik ookandere invalshoeken over de menselijkeontwikkeling bestuderen.Waarom ondernemer worden?Mijn karakter, mijn waarden, mijn ervaringin het bedrijfsleven en mijncommerciële relaties hebben mij doeninzien dat het menselijke kapitaal eenonontgonnen mijn is. Ik was vastbeslotenom van mijn passie mijn beroep temaken en heb dan ook doorgezet aangezienik in mij in mijn beroepslevenwilde ontplooien.Hoe stelt uw marktsegment het opdit ogenblik?Dat zit in volle expansie. In deze crisistijdenis ons aanbod meer dan ooit eenbuitenkans. Budgetten zijn er niet meeren dus is begeleiding voor meer welzijnop de werkvloer een belangrijk middelom het potentieel van het personeel tenvolle te gebruiken en zo de bedrijfsdoelstellingente halen.Waaraan herkent men een goedebedrijfsleider?Die moet zijn waarden en zijn sterke enzwakke punten kennen om er zo goedmogelijk gebruik van te kunnen maken.Die dienst zich zowel professioneel alsin diens privé-leven goed te omringen.Dankzij mijn beroep kom ik zowel metde grootsheid als met de kleine kantjesvan de mensen in contact. Door dit inhet bedrijfsleven toe te passen, kan ikmijn talenten nog verder ontwikkelen.Wat soort van baas bent u?Ik ben van nature uit veeleisend, vastbeslotenen een doordouwer. Doordat ikmijn eigen baas ben, verplicht ik mezelfom mijzelf voortdurend bij te sturen, eenvorm van self leadership. Ik maak dagelijksgebruik van de technieken die ik alscoach en sofrologe verworven heb.Wat denkt u als onderneemster vanBelgië?Ons land telt flink wat netwerken ener zijn ook uiteenlopende organisatiesaanwezig die helpen om te leren hoeeen bedrijf te beheren en die soms ookhelpen bij de uitbouw van de activiteiten.Deze organisaties zijn zeer actief enhebben een vrij goed niveau.Welke moeilijkheden hebt uondervonden bij de oprichting vanuw bedrijf?Het juiste evenwicht vinden tussenmijn beroepsleven en mijn privé-leven.Belangrijk is ook het efficiënt beherenvan mijn tijd, van de taken die ik moetuitvoeren en een goede verdeling vanmijn aandacht tussen de administratieve,commerciële en verkoopsaspecten,tussen marktstudies, de financiën enverdere opleidingen,…Welke raad zou u geven aaniemand die twijfelt om een bedrijfop te richten?Vooral om zich goed te omringen in zoweldiens beroeps- en privé-leven, zijneigen sterke en zwakke punten te kennenom er zo goed mogelijk gebruik vante kunnen maken. Gebruik wat u reedskan en leer bijkomende vaardighedenom uw beroep nog beter - en in alle facetten- te beheersen. Samengevat, instaat zijn om de liefde voor uw beroepmet de beperkingen van het dagelijksebeheer te combineren.Wat is uw motto?Denken, woord en daad zoveel als mogelijklaten samenvallen. Dat is mijnlijfspreuk!Op welke diensten van BECI heeft uberoep gedaan?De dienst voor het oprichten van eenbedrijf en meer bepaald de onschatbareondersteuning door Mirella Zaccagnini.De steun van BECI was heel erg nuttig,zowel omwille van hun professionelebenadering als voor hun menselijke aanpak:beschikbaarheid, luisterbereidheid,een openheid voor andere perspectievenen het aanbod aan hulpmiddelen.Raadt u de begeleiding door BeciStarters aan?De crisis houdt niet alleen gevaar in,het biedt ook kansen. Mijn raad is omgebruik te maken van de beschikbaremensen bij BECI!●Neem gratis deel aan onze volgende infosessies over het oprichten van een ondernemingWoensdagen 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6 van 10 tot 11u30Woensdagen 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6 van 14 tot 15u30Inschrijving per telefoon op 02 648 50 02 of via e-mail: starters@beci.beTekst opgetekend doorMirella Zaccagnini


anti - crisisPromo-actie BECI, BHA en MIVB“Brussel, vanavond slapen we op hotel”Brussels Hotels Association, BECI en de MIVB lanceren samen een unieke promoactie, “Brussel, vanavondslapen we op hotel”. Het opzet: De Brusselaars en de werknemers van de Brusselse bedrijven kennislaten maken met meer dan 60 Brusselse hotels, en hen tegelijk hun eigen stad laten (her)ontdekken.Wij bieden u een overnachting+ een MIVB-ticket aan tegeneen gunsttarief, in april (17-18/04) enin juni (05-06/06 en 26-27/06).De tarieven voor een dubbelekamer + ontbijt, voor 2personen5-sterrenhotel: 100 euro***** Amigo Hotel, Brussels MarriottHotel, Château du Lac, Le Châtelain,Le Méridien Brussels, Le Plaza, Metropole,Radisson SAS Royal Hotel,Renaissance Brussels Hotel, RoyalWindsor Hotel Grand Place, SheratonBrussels Airport Hotel & ConferenceCentre, Sofitel Brussels Europe, StanhopeHotel, Warwick Barsey HotelBrussels, Sofitel Brussels Le Louise4-sterrenhotel: 80 euro**** Crowne Plaza Brussels City Centre- Le Palace, Crowne Plaza EuropaBrussels, Dolce La Hulpe Brussels,First Euroflat, Four Points by SheratonBrussels, Gresham Belson Hotel,Holiday Inn Brussels Airport, HolidayInn Brussels City Centre, HotelCascade Louise, Hotel Leopold,Martins Central Park, Martin’s GrandHotel, NH Atlanta Brussels, NH BrusselsCity Centre, NH Du Grand Sablon,NH Stephanie Hotel, NovotelBrussels Off Grand’Place, PullmanBrussels Airport, Radisson SAS EUHotel, Scandic Grand Place Brussels,Sheraton Brussels Hotel, Silken BerlaymontBrussels, The Dominican,Thon Hotel Brussels City Centre, NHGrand-Place Arenberg, Marivaux Hotel,Congress & Seminar Centre3-sterrenhotel: 60 euro*** Chelton, Best Western Hotel Brussels(E40/Groot-Bijgaarden), BestWestern Hotel Brussels East (Wavre),Comfort Art Hotel Siru, De Fierlant,Euro Capital Brussels, Express ByHoliday Inn Brussels Airport , HolidayInn Brussels Shuman, HolidayInn Garden Court Brussels Expo, HotelBloom!, Hôtel des Colonies, IbisBrussels Centre Gare Du Midi, IbisBrussels Centre Ste Catherine, IbisBrussels Off Grand’Place, LeonardoHotel Wavre, Louise Hotel, , MartinsLido, Martin’s Lodge, Novotel BrusselsAirport, Novotel Brussels CentreTour NoireWie?Alle Brusselaars & alle werknemersvan Brusselse bedrijven (werknemersdie officieel in België verblijven).Hoe reserveren? Surfen naarwww.beci.be/bhaU vindt er de lijst, het reservatienummeren de weblinks van alle 62deelnemende hotels in Brussel.Roel Veyt27nr 4 - April 2009 - dynamiek


toolboxhoe een bedrijf starten ?Aandeelhouders spreken best op voorhand afIn de praktijk zie je het dikwijls: toekomstige zakenpartners spreken hun commerciële plannendoor, maken mondelinge afspraken over de samenwerking en vervolgens wordt onmiddellijkde nieuwe vennootschap opgericht, de herstructurering doorgevoerd of treden de nieuweinvesteerders / familieleden / werkende vennoten in - zonder meer.28nr 4 - April 2009 - dynamiekIndien het daar inderdaad bij blijft,komt het in de praktijk helaas ook(te) dikwijls voor dat deze zelfdezakenpartners, na korte of lange tijd,met lede ogen aanzien hoe hun ondernemingfaalt als gevolg van ernstigemeningsverschillen of onhoudbareruziesituaties. Ze dienen in tezien dat het hen bij het begin van desamenwerking eigenlijk aan stevigefundamenten ontbrak.Hoe problemen voorkomen?Dergelijke fundamenten kunnenconcreet vervat worden in een aandeelhoudersovereenkomst.Deze kanzeer uiteenlopende afspraken omvatten:bv. afspraken omtrent overdrachtvan aandelen, bestuur van de onderneming,dividenden / investeringspolitieken exitmogelijkheden..OverdraagbaarheidsbeperkingenKlassiek bevatten aandeelhoudersovereenkomstenafspraken overoverdraagbaarheid van aandelen.Vaak wensen aandeelhouders immerszeker te zijn dat buiten hun wilgeen “vreemde” aandeelhouders (bijvoorbeeldconcurrenten) in de ondernemingtreden, of dat aandeelhoudersgedurende een bepaalde periodezullen blijven deel uitmaken van deonderneming. Wanneer men binneneen nv terzake geen afsprakenmaakt, kunnen alle aandeelhoudersimmers principieel - bij gebreke aanandere afspraken - vrij hun aandelenoverdragen.volgrecht, volgplicht, goedkeuringsclausules,voorkooprecht etc. De redactievan dergelijke clausules is echterdelicaat, want bij niet naleving vande wet zou u wel eens kunnen stotenop ongeldigheid van een clausule. Dewerkbaarheid van de clausules vereistbovendien duidelijke definities en regels,bijvoorbeeld inzake waardering(methode, termijn), procedure etc.Andere afspraken?Naast de overdrachtsbeperkingen, bevattenaandeelhoudersovereenkomstenregelmatig ook afspraken metbetrekking tot het bestuur van de onderneming.Aandeelhouders komenbijvoorbeeld overeen dat zij allen hetrecht hebben om vertegenwoordigd teworden in de raad van bestuur of dater bijvoorbeeld een minimum aantalonafhankelijke bestuurders zullenzijn.BesluitEen aandeelhoudersovereenkomstkan de meest uiteenlopende clausulesbevatten, die de nodige stevigefundamenten van een professionelesamenwerking kunnen uitmaken, endie de verhoudingen tussen aandeelhoudersweergeven.De redactie van een aandeelhoudersovereenkomstleidt tot duidelijkeafspraken. Tegelijk zorgt dit ervoordat de zakenpartners heel wat zakendoorpraten, waaraan zij mogelijks ineerste instantie niet zouden denkenof minder aandacht zouden besteden.●Thierry Dekoker & Dominique Deliège©Bilderteam-ErnieEr bestaan zeer uiteenlopende vormenvan overdrachtsbeperkende clausules:onvervreemdbaarheidsclausules,Maak goede afspraken met je toekomstige vennoten


informatica© Reporters/Ezequiel Scagnettiultimate makeoverEen verjongingskuur voor uwinformatica!Christophe Coppens en het bedrijf Refritec zijn de eerste halve finalisten van de UltimateMakeoverChristophe CoppensDe wedstrijd Ultimate Makeoverdie Microsoft samenmet een aantal anderebedrijven organiseert begintaan de tweede fase die toegespitstis op productiviteit. Tijdens de eerstefase lag de nadruk op veiligheiden gedurende de derde fasekomt automatisering aan bod. AlleKMO’s kunnen zich tot 20 april inschrijvenvia de website www.ultimatemakeover.beDeze websiteis volledig gewijd aan de promotievan ICT voor KMO’s. Het bedrijfdat deze wedstrijd wint, ontvangteen volledige verjongingskuur terwaarde van 200.000 euro en datzowel op technologisch en boekhoudkundigvlak, maar ook de inrichtingvan de bedrijfsgebouwenwordt onder handen genomen.Hoed af voor dhr. Coppens!Christophe Coppens is een jonge Belgischemodeontwerper die op slagbekend werd toen hij op eenentwintigjarige leeftijd zijn eerste collectiehoeden voorstelde. Hij haalt zijn inspiratieuit de kunsten en in het bijzonderuit de literatuur. Ondertussenheeft hij zijn activiteiten uitgebreidnaar alle accessoires voor mannenen vrouwen. Zijn eerste collectie accessoires“haute couture” werd in2006 in Parijs aan de wereld voorgesteld.Ondertussen is de ondernemingChristophe Coppens gegroeiden worden de producten wereldwijdin de meest prestigieuze winkels verkocht.Hij heeft ook drie winkels in eigennaam geopend, waarvan één inJapan en de andere twee in Brussel.www.christophecoppens.comRefritec brengt verkoelingFRefritec BVBA weet alles over koelenairco-installaties. U kan er terechtvoor koelkasten, afdichtingssystemen,koelmotoren of wisselstukken.Het bedrijf heeft haar maatschappelijkezetel in Zaventem en levert vandaaruit alle systeemelementen aanhaar professionele – en voornamelijkBelgische - klanten. Dit bedrijf wasvroeger een onderdeel van Molimexen werd in 2001 aan een Duitse groepverkocht. Dat heeft hen er niet vanweerhouden om zich verder op dezesector te concentreren en in te spelenop de groeiende consumentenmarkt.Tijdens de voorbije vijf jaren hebbenze hun omzet met gemiddeld 7% perjaar zien stijgen terwijl hun teamvan 21 personen ondertussen stabielbleef. De meest recente uitdagingvoor het bedrijf is om de Kyotodoelstellingente halen door hun klantenmet raad en daad bij te staan bij hunkeuze voor de meest milieuvriendelijksteoplossing. Alle deze nieuwe activiteitenen ideeën worden met eeninformaticasysteem ondersteund datdoor de jaren heen samen met hetbedrijf is geëvolueerd en ook de softwarevan het moederbedrijf omkapselt.Een makeover zou voor hen meerdan welkom zijn.●RefritecCarline Taymanswww.ultimakeover.be© Reporters/Jean-Michel Clajot29nr 4 - April 2009 - dynamiek


Communiqué ING30nr 4 - April 2009 - dynamiek


31nr 4 - April 2009 - dynamiek


izzbox news actualiteit over de Brusselse economieEen Bizzbox folderrek in uw onderneming?Communiceren via het Bizzbox netwerk?02 345 74 55 - info@bizzbox.beInformeren. Communiceren.De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerk.BIZZBOXDankzij 200 verdeelpunten in 390 Brusselse ondernemingen, verspreiden de Bizzbox folderrekken– opgericht in samenwerking met Beci – economische en institutionele informatie van de Brusselsespelers. Dit netwerk heeft een dubbel doel: de betrekkingen verstevigen tussen de instellingen in dehoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten. Met de rubriek Bizzbox News willen wedat nog versterken.FOCUS - Creativiteit en innovatie als remedietegen de crisisDe kranten staan vol nieuws over massale ontslagen, de staten snellen de bedrijven ter hulp enstellen relanceplannen op, heel wat sectoren melden een dalende consumptie … De EuropeseCommissie van haar kant wil creativiteit en innovatie ondersteunen als tegengif voor de crisis. Zemaakte er haar centrale thema van voor 2009.32nr 4 - April 2009 - dynamiek“Hoewel we niet kunnen voorspellenhoe lang de crisis zal aanhouden enwanneer ze voorbij zal zijn, zullen diegenendie in creativiteit en innovatiehebben geïnvesteerd een mooie voorspronghebben op de rest”, stelde JanFigel, Europees commissaris voor Onderwijs,Vorming, Cultuur en Jeugd,bij de voorstelling van het Europesethema voor 2009. Zoals uw tijdschriftvorige maand al meldde, heeft creativiteitniet enkel betrekking op marktenen industriële centra maar ookop de multiculturele samenlevingof de kenniseconomie. Creativiteitkent geen grenzen. Ze kan overal totuiting komen: zowel in kunst en designals in wetenschap, technologieen ondernemerschap. Het stimulerenvan interactie tussen verschillendeactiviteitssectoren maar ook tussenalle lagen van de samenleving entussen steden zal resulteren in nieuweideeën en visies.Ook het BrusselsHoofdstedelijk Gewest zal in 2009initiatieven in die zin ondersteunenen opstarten. De directie Externe Betrekkingenvan het Ministerie vanhet Brussels Hoofdstedelijk Gewestbenadrukt dat Brussel zich onder andereonderscheidt in de sectoren vande mode en het design, maar ook inde ICT-sector en de telegeneeskundestaat het gewest sterk. In het kadervan dit themajaar zal Brussel meewerkenaan het Creativiteitsforumdat het Comité van de Regio’s op 20en 21 april organiseert. Op de agendastaan diverse bezoeken aan Brusselsecreatieve plaatsen en een debatwaarop de drie Belgische gewestenaanwezig zijn. Bovendien zal het Gewestdeelnemen aan de Open Days(Netwerk van de Lissabon-regio’s)waar het thema van de creativiteitook nadrukkelijk aan bod zal komen.Om de veelzijdigheid van dit themajaarte illustreren heeft de Commissiezich omringd met een diverse waaieraan ambassadeurs, zoals een moleculairekok, een stedenbouwkundige,een microbioloog of een danser, omer maar enkele te noemen.●DE ONDERNEMING VAN DE MAANDSYNTRA BRUSSELSYNTRA Brussel is een opleidingscentrum gelegen in Brussel. Wij organiseren cursussenvoor arbeiders, bedienden, kaderleden… U kan ook kiezen voor een opleiding op maat, dievolledig aan uw wensen beantwoordt. U kan bij ons zowel overdag, ’s avonds als op zaterdagterecht. Opendeurdag: 16 mei tussen 13.00 en 18.00i !www.syntrabrussel.bewww.tpf.euinfo@tpfgroup.com+32 2 370 19 70Bizzbox is er ook aanwezig!NUTTIGE TIPSExportWil u graag exporteren naar Vietnam , Zweden , India , Polen of Canada ...? In het tweede trimester van 2009 komen eendertigtal economische en handelsattachés (EHA’s) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het buitenland naar Brusselom u te ontmoeten tijdens hun contactdagen.Online inschrijvingen : www.brussel-export.be/bridgeInlichtingen : www.brussel-export.be, rubriek “Contacten in het buitenland”.


telexNieuwe metro zet Brussel in bewegingdoor Stéphanie BrissonDoor van 3 lijnen over te schakelen op 6 lijnen, verveelvoudigt de metro de mogelijke reiswegen en brengt hij u waar umaar wilt in Brussel. De MIVB wil met de nieuwe, trajecten inspelen op het groeiend succes van het openbaar vervoerin Brussel: dat steeg de voorbije vijf jaar met 44%, tot 400.000 metro-reizigers per dag.Het nieuwe netwerk zal Brusselbedienen van zuid naar noord, en van oost naar west. De vier metrolijnen komen samen aan het Weststation, dat zaluitgroeien tot een knooppunt van de tram, de bus en de trein (het RER-station zou eind 2009 open gaan). De MIVB maaktzich sterk dat 30 minuten zullen volstaan om de stad te doorkruisen, zelfs in het spitsuur… Doe de test! ●© Reporters/ Wim BeddegenoodtsM 1 Weststation - StokkelM 2 Simonis (Elisabeth) – Simonis (Leopold II)T 3 Noordstation - ChurchillT 4 Esplanade - Stalle PM 5 Erasmus - Herrmann-DebrouxM 6 Koning Boudewijn – Simonis (Elisabeth)Innoveren in BrusselU heeft een product-idee of een vindingrijk project? Wil u een nieuw bedrijf oppoten zetten? De Belgische Kamer voor Innovatie nodigt creatieve geesten uitvoor een infosessie over haar diensten. De organisatie stelt alles in het werk omde promotie en de steun van uitvinders te garanderen. Tijdens de infovergaderingzullen experts met een verschillende achtergrond (Intellectueel eigendomsrecht,business angels, business start-up, coaching, marketing…) gratisantwoorden op uw vragen: Afspraak bij BECI, 27 april, van 11.30 tot 13.30 uur.Gratis toegang, maar wel inschrijven via contact@brussels-innova.com. ●www.brussels-innova.com70%7 op 10 Belgen zijn bereidlanger dan een uuronderweg van en naarhet werk, elke dag. Datblijkt uit een grootschaligeenquête van StepStone,dat dezelfde vraag aan31.000 Europeanen heeftgesteld.www.denieuwemetro.beDe nieuwe metro loodst je zo door de spitsDIXIT“Marketing kan nooit de realiteitmaskeren. Stabiele oplossingen,zowel op het economischeals het institutionele vlak, zijnhet beste verkoopsargumentvoor ons land.” Eerste ministerHerman Van Rompuy2.000.000 vierkantemeter kantoren staanleeg in BrusselVoor het tweede jaar op rij voegden Inventimmovan de GOMB en de directie Planningvan het BROH (Bestuur Ruimtelijke Ordeningen Huisvesting) hun gegevensbanken samenom te komen tot een betrouwbaar statistischbeeld van het kantorenpark in het BrusselsHoofdstedelijk Gewest. Ze namen ook de verborgenleegstand onder de loep. Conclusie:2.000.000 m2 Brusselse kantoorruimte staatleeg. Slechts een derde ervan is op de markt.De verborgen leegstand betreft kantoren dieal zijn verhuurd, maar die leegstaan omdat dehuurder de ruimte nog niet betrokken heeft,of oppervlakten die worden gerenoveerd ofwachten op renovatie. In het Brussels gewestwordt 1.230.000 m2 kantooroppervlakte getroffendoor deze vorm van leegstand.Bij vergelijking van de leegstand in 2008 enin 1994 springen twee vaststellingen in hetoog:* In 2008 werd liefst acht keer zoveel kantoorruimtegerenoveerd dan 15 jaar geleden.* Vandaag zijn de oppervlakten die in 1994nog een onzekere toekomst tegemoet gingen,opnieuw in gebruik.Diverse resultaten van deze studie voor 2008zijn bemoedigend. Zo daalde het leegstandspercentagevan 9,8 % in 2007 naar 8,9 % in2008, wat betekent dat er 109.000 m² kantorenminder leegstaan. Uit de volgende studieover de leegstand, voor 2009, zal blijkenwelke weerslag de crisis precies had op dekantorenmarkt. ●www.sdrb.irisnet.be33nr 4 - April 2009 - dynamiek


34n° 4 - Avril 2009 - Entreprendre


BankenBankiers zijn discreter dan ooit 35Interview met Eric De Keuleneer“Op dit ogenblik kan je maar beter op kortetermijn investeren” 44Bankgaranties voor grondsaneringen 47Het Europese relanceplan. Meer dan blufpoker? 48DOSSIERDe bankwereld en heteconomisch herstelBankiers zijndiscreter dan ooitTerwijl de financiële tornado door het bankwezen raast, proberen sommige banken deinboedel te redden. Anderen, en vaak ook hele grote banken, houden zich gedeisd. Maarwat ze allemaal gemeen hebben, is dat niemand ook maar iets zinnigs over de toekomstvan de banksector zelf durft te zeggen.35nr 4 - April 2009 - dynamiekDe bankiers hebben nognooit zoveel redenen gehadom de dialoog aante gaan. Vooral om hun spaardersgerust te stellen, maar ookhun werknemers, de overhedenen de aandeelhouders. Het zijntrouwens deze laatsten die de gevolgenvan de crisis het hardstemochten ondervinden. Maar datwas blijkbaar geen voldoende motivatievoor een aantal banken, dieals ze de communicatie niet in eigenhanden kunnen houden lieververkiezen om zich in stilzwijgen tehullen over de toekomst van hunsector.Tot onze grote verbazing legde Fortishelemaal geen voorbehoud aan dedag en bezorgde ons, ondanks alleonzekerheden die de bank boven hethoofd hangen, onze vragenlijst meteenen volledig ingevuld terug. OokING legde een grote openheid aande dag op hetzelfde ogenblik waarophaar directie herstructurering naherstructurering afkondigde om zichzo tegen de crisis te wapenen. KBCleek tot nu toe de dans te ontspringen,maar verkoos toch om niet meete werken aan onze enquête. “Na demediastorm rond KBC en haar CEOwilde André Bergen de komende wekeneen beetje uit de wind blijven.Een deel van de vragen zal trouwens© Ezequiel ScagnettiFortis in goede dagen: de toenmalige topmet o.a. Maurice Lippens kondigen de overnamevan ABN-Amro aan


dossierbanken36nr 4 - April 2009 - dynamiekbesproken worden tijdens de persconferentieover onze resultaten voor2008,” hoorden wij bij de persdienst.Bij Dexia weerklinkt hetzelfde verhaal.“Het ligt nogal moelijk” voor denieuwe baas, Pierre Mariani, om zichhierover uit te laten. Bij Axa Bankhouden ze hun primeurs dan weerliever voor hun eigen persconferentie.Over BNP Paribas zullen we hetmaar niet hebben, zij hebben nietsmeer van zich laten horen sinds zein België een juridische veldslaguitvechten. Typische uitdagers zoalsDeutsche Bank of Keytrade Banklaten zich wel helemaal gaan. Maarmisschien heeft dit ook wel iets temaken met het feit dat zij sinds hetbegin van de crisis er een hoop klantenbijgekregen hebben.Waarom heerst er zoveelwantrouwen?Hoe valt deze paradox te verklaren?Waarom leggen de grote banken zoveeldiscretie aan de dag op een ogenblikwaarop het juist heel belangrijkis om te communiceren? Hebben zeschrik om bekritiseerd te worden? Ofhebben ze liever dat we ze gedurendeeen tijdje uit het oog verliezen? PeterVan den Brande is vennoot bij A.T.Kearney en een bankenspecialist. Hijziet twee eenvoudige oorzaken. “ZelfsDe financiële aandelen op de Brusselse Beurskregen rake klappen, het voorbije jaar.als hun klanten er nood aan hebbenom gerustgesteld te worden, dan nogzullen ze twee maal nadenken vooraleerze een mededeling zullen doen.Ze hebben immers te maken met eengroot aantal onzekerheden. Vooral alsu hen vragen stelt over bijvoorbeeldde toekomstige ontwikkeling van deinterestvoeten. Het is op dit ogenblikonmogelijk om op zo’n vraag te antwoordenen ze verkiezen om het risiconiet te nemen om een cijfer voorop testellen dat binnen zes maanden volkomenverkeerd zou blijken te zijn. Tentweede moet men ook erkennen datde meeste CEO’s op dit ogenblik welandere dingen aan hun hoofd hebben.Niemand is in staat om te voorspellenwat de toekomst brengt.” Is zwijgendan de enige goede strategie? “Ik denkvan niet,” geeft de consultant mee.“Maar men moet eerst een duidelijkeboodschap hebben, vooraleer menkan beslissen om te communiceren.”Sommige instellingen zijn beter geplaatstom dat te doen. Dat is bijvoorbeeldhet geval voor Deutsche Bank,Axa Bank en Rabo Bank. Als depositobankenstaan zij klaar om aan despaaroorlog deel te nemen. Het ophalenvan spaargelden zal immers devolgende stap in de strategie van debanken zijn. “De grote banken kunnenhet zich niet blijven permitterenom te zwijgen na alle problemen dieze het hoofd hebben moeten biedenomdat ze anders niet meer geloofwaardigzullen zijn,” vindt Peter Vanden Brande. Hij denkt niet dat degrote instellingen ondertussen methun duimen zitten te draaien. “Ze zijnintern zeker hard aan het werken endenken waarschijnlijk dat ze hun geloofwaardigheidniet in gevaar brengenzolang ze niets zeggen. Ze werkennu een duidelijke visie uit en nemen- soms moeilijke - beslissingen.”Want het is duidelijk dat ook de bankenop een bepaald ogenblik het weerbeter zullen stellen. “Het zijn ook maarbedrijven. Eenmaal het stof gezakt,zullen ze nieuwe groeidoelstellingenmoeten halen. En dat niet alleen in despaarsector, maar voor alle productenwaarvan ze leven,” voorziet de consultant.Hij verduidelijkt: “Waarschijnlijkzullen er wel striktere procedures geldenop het vlak van risk managementen controle.” De sector zal uit deze crisislessen trekken en de markten zullenook hun bestaansreden terugvinden:waardecreatie.●Jean-Yves Klein© Reporters/ Wim Van Cappellen


dossier bankenFilip Dierckx, CEO Fortis“Fortis wil opnieuwgrootste bank vanBelgië zijn”© Reporters/Danny GysWanneer denkt u dat de crisiszal stoppen?Op dit ogenblik is het heel moeilijkom te zeggen wanneer deze economischecrisis zal stoppen omdat zevoorafgegaan werd door een ongezienefinanciële crisis waarvan wenog altijd het fijne niet weten. Bovendienkrijgen we bovenop de economischecrisis ook nog een moeilijkte doorgronden vertrouwenscrisis teverwerken die moeilijk beheersbaaris met de conventionele interventiemiddelenwaarover de monetaireen politieke overheden beschikken.Europa is sinds de tweede helft van2008 duidelijk een economischeconjunctuurcrisis ingegaan (namelijk,verschillende opeenvolgendetrimesters met een negatieve groei)die zich tot een structurele economischecrisis zou kunnen ontwikkelen.Dit zou het geval kunnen zijn als dewerkloosheid blijvend zou stijgen enals de interventiepolitiek van de politiekeen monetaire overheden er nietin zou slagen de economische motorweer aan te zwengelen door eengebrek aan vertrouwen bij de verschillendebetrokkenen. In dat gevalzou de crisis tot op zijn minst in detweede helft van 2010 kunnen duren,of zelfs nog veel langer. Het is ookvoor de hand liggend dat deze crisisdiepgaande structurele veranderingenmet zich mee zal brengen en ditzowel op sectorniveau als voor de roldie de overheden en de controleautoriteitenzullen spelen. We kunnenons daarom aan een zekere starheidverwachten waardoor de mogelijkheidvan de Europese economie omsnel terug terrein te winnen kan afgeremdworden.Wanneer gaan debanken elkaar weervertrouwen op deinterbankenmarkt?Het vertrouwen kanenkel terugkomen opvoorwaarde dat hetfinanciële en bankwezenzich stabiliseert.De banken moeteneerst hun verschillendeactiviteiten duidelijkdefiniëren om zo de tegenpartijentoe te latende risico’s te identificeren.Pas daarna kande interbankenmarktopnieuw functioneren. De marginaledeposito’s bij de ECB blijven historischgezien heel erg hoog (180 miljard euroterwijl dit voor het uitbarsten van decrisis nagenoeg onbestaande was). Dittoont aan dat er nog een lange weg tegaan is vooraleer de activiteiten op deinterbankenmarkt weer vlot zullenverlopen. Zelfs als de interestvoetenop dit ogenblik bijna geen rekeningmeer houden met een risicopremie.Het is voor de hand liggend dat de verminderingvan het aantal domeinenwaarin de banken actief zijn en eengrotere transparantie op het vlak vande risico’s waaraan ze blootstaan, zullenhelpen om de interbankenmarktweer op dreef te krijgen.Welk financieel product raadtu bedrijfsleiders die cash geldwillen plaatsen aan?Termijnrekeningen of commercieelpapier van goede kwaliteit. Dat wilzeggen: uitgegeven door bedrijvendie voordeel kunnen halen uit de investeringsplannenvan de overhedenof uitgiftes van plaatselijke overheden.Zijn de relancemaatregelenvan de Belgische overhedenvoldoende om de crisis tebeteugelen?Het is duidelijk dat de genomenmaatregelen de goede richting uitgaanen zeer nuttig zijn. Maar waarschijnlijkvolstaan ze niet omdat weniet kunnen uitsluiten dat er nog eenandere golf waardeverminderingenop ons afkomt. Als we alle overheidstussenkomstenvan de Staat (kapitaalinjectiesin de banken en fiscalestimuli, maar met uitsluiting van debankgaranties) tegen het BBP afzetten,komen we op 5% uit. Dat is vergelijkbaarmet het Europese gemiddeldemaar in de VS bedraagt het 20%.De relancemaatregelen en vooral defiscale stimuli lijken te beperkt en teveel toegespitst op het behoud vande koopkracht en het ondersteunenvan de privé-consumptie.Filip Dierckx,CEO de Fortis37nr 4 - April 2009 - dynamiek


dossierbanken© Reporters/Fred Guerdin38nr 4 - April 2009 - dynamiekFortis in kwade dagen: de mediastormtijdens de aandeelhoudersvergadering van februari 2009.Hoe zullen de interestvoetenin Europa de komende zesmaanden evolueren?Op monetair vlak gaat de evolutieverder naar beneden omdat we ervan overtuigd zijn dat de ECB nogniet zal stoppen met het verlagenvan de officiële interestvoeten. Bovendienzijn er hoe langer hoe meeraanwijzingen dat we de komendemaanden deflatoire druk zullen kennen.Voor dit jaar voorzien wij inEuropa voor de periode van juni totseptember een inflatie die tegen de0% aanschurkt. Dat zal de centralebank er zeker toe aanzetten om deinterestvoeten verder te verlagen. Delange termijninterest zal zeker ookverlagen door de afwezigheid vaninflatie. Maar de vele en omvangrijkeuitgiftes van staatsobligaties zullenwel voor een zekere opwaartse spanningzorgen. We zullen zeker en vastte maken krijgen met uiteenlopendeinterestvoeten tussen de verschillendeEuropese landen in functie vanverschillende fundamentele criteria(schuldgraad, overheidstekort, economischegroei, privé-sparen, etc.) enook eerder technische criteria zoalsde mate waarin de bestaande schuldmoet geherfinancierd worden. Enkelde Duitse overheid zal kunnen profiterenvan haar statuut als “benchmark”en daardoor lagere interestvoetenverkrijgen, terwijl de anderelidstaten een hogere risicopremie endus ook hogere interest zullen moetenbetalen.Hoeveel klanten heeft u tijdensde crisis verloren en gewonnen?Eind december telde Fortis Bank nogaltijd 3.800.000 privé-klanten. Wijhebben er zeker verloren, maar wehebben ook nieuwe klanten binnengehaald.Alles samen hebben we eenkleine achteruitgang vastgesteld.Heeft u in persoonlijke naamaandelen van een andere bankgekocht? Indien ja, wanneer?Eerlijk gezegd, op dit ogenblik is mijnprioriteit om alles in het werk te stellenom Fortis een goede toekomst tebezorgen en ervoor te zorgen dat zede grootste bank van het land blijft.Mijn persoonlijke investeringen zijnnaar de achtergrond verschoven en ikheb daarvoor het volste vertrouwenin mijn financiële consulent. ●Jean-Yves KleinPubliciteit


dossier bankenThierry Ternier, CEO Keytrade Bank“Wij hebben15.000 klantengewonnen”Wanneer denkt u dat de crisiszal stoppen?In plaats van te spreken over crisis of“na de crisis” denken wij dat het beteris om te spreken over grote of lagevolatiliteit. Wij achten het zeer waarschijnlijkdat in 2009 de hoge volatiliteitverder zal duren. Ik spreek dan nietalleen over beursbewegingen, maarover de volledige economie. Deze hogevolatiliteit zal merkbaar zijn bij de interestvoeten,deviezen, werkloosheidscijfers,de groei van de bedrijven,… Eenhoge volatiliteit betekent niet dat eralleen maar neerwaartse bewegingenzijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijkdat sommige sectoren of regio’s vanafmidden 2009 bemoedigende tekenengaan vertonen, maar dat zal ongetwijfeldmaar hier en daar zijn. Daaromdoet Keytrade Bank moeite om de investeerdersproducten aan te biedendie uit deze volatiliteit voordeel halen,ongeacht de richting die de marktenuitgaan. Uiteraard is het mogelijkdat deze wijdverspreide volatiliteittot na 2009 duurt… In deze context ishet ook belangrijk om particulierenen bedrijven thematische productenaan te bieden die in het verleden voorprofessionele investeerders voorbehoudenwaren: grondstoffen, metalen,exotische deviezen, CFD’s… Voorbedrijven ligt het grote belang in demogelijkheid om zich in te dekken tegende wisselvallige volatiliteit van deolieprijzen en ook van buitenlandsedeviezen voor wat hun inkomsten vanbuiten euroland betreft. In crisistijdenbieden deze thematische investeringenook kansen om uw portefeuillete diversifiëren dankzij het feit dat zefundamenteel zijn losgekoppeld vande aandelenmarkten en de algemeneeconomie.Wanneer gaan de bankenelkaar weer vertrouwen op deinterbankenmarkt?Keytrade Bank heeft het geluk dat zevoor haar funding geen beroep op deinterbankenmarkt moet doen. Dat iseen gevolg van onze politiek om detegoeden van onze klanten zonderleverage te plaatsen. Dat wil zeggendat wij geen bijkomend kapitaal lenen.Over het algemeen zien we datde situatie stilaan terug normaalwordt, onder andere dankzij de politiekvan de ECB. Deze normaliseringThierry Ternier CEO of Keytradezal ongetwijfeld verdergaan op voorwaardedat er ons niet nog een catastrofeà la Lehman Brothers te wachtenstaat. Dit was het echte startschotvoor de gespannen verhoudingen opde interbankenmarkt.Hoeveel klanten heeft u tijdensde crisis verloren?Tussen half september 2008 en halffebruari 2009 hebben we minderdan 500 klanten verloren. Dit istrouwens een normaal verloopcijfervan onze klanten en kan niet aan decrisis toegeschreven worden.Tussen half september 2008en half februari 2009 hebbenwe minder dan 500 klantenverloren. Dit is trouwens eennormaal verloopcijfer van onzeklanten en kan niet aan de crisistoegeschreven worden.Meer dan 15.000 (van half september2008 tot half februari 2009). Wijzijn uiteraard niet tevreden met ditnegatieve klimaat, maar we kunnenniet anders dan vaststellen dat wij indeze crisisperiode een geloofwaardigalternatief vormen. Wij verklaren dat© Reporters /Fred Guerdin39nr 4 - April 2009 - dynamiek


dossierbanken40nr 4 - April 2009 - dynamiekdoor onze benadering die het bestevan twee werelden samenbrengt:enerzijds zijn onze voorwaardencompetitief omdat wij een volledigeinternetbank zijn en anderzijds biedenwij de mensen zekerheid omdatwij deel uitmaken van de GroepLandbouwkrediet.Welk financieel product raadt ubedrijfsleiders aan die cash geldwillen plaatsen?Eerst en vooral wil ik benadrukkendat wij een van de enige online banken zijn die ook rekeningenaanhouden voor zelfstandigen enbedrijven. Bedrijfsleiders kunnendus zonder enige beperking van onsproductengamma gebruik maken:zichtrekeningen, spaarrekeningenen termijnrekeningen. Maar ook privé-obligatiesen overheidsobligatieszijn gemakkelijk en aan zeer lage tarieventoegankelijk. Dat zijn allemaalgeschikte producten om geld op korteof middellange termijn te plaatsen.Heel belangrijk is ook, en wij trekkendaar altijd de aandacht van onzeklanten op, dat investeerders bij onsvan een grote flexibiliteit kunnengenieten als ze van het ene productnaar een ander willen overschakelen.Als je bijvoorbeeld vervroegd uit eentermijnrekening wil stappen beperkenwij bij Keytrade Bank de kostentot een bepaald plafond.Zijn de relancemaatregelenvan de Belgische overhedenvoldoende om de crisis tebeteugelen?Wij moeten in elke geval de snelletussenkomst van de overheid in dezecrisis benadrukken. Over het algemeenkan men zeggen dat de Belgischeeconomie net zo goed van derelanceplannen van onze buurlandenafhankelijk is als van een echt“Belgisch” plan. Op nationaal niveauzouden wij uiteraard graag maatregelenzien die particulieren aanzettenom risicovollere investeringen tedoen en zo de kapitaalnoden van debedrijven te financieren.Hoe zullen de interestvoetenin Europa de komende zesmaanden evolueren?Wij voorzien een sterke daling opde korte termijn. Zelfs als het waarschijnlijkis dat de ECB niet zo ver zalgaan als de Amerikaanse federalereserve zolang ze niet met nog meerverontrustende indicatoren geconfronteerdwordt. Maar het valt nietuit te sluiten dat de lange termijnrentezal stijgen door de grote nood aankapitaal door de relanceplannen.Heeft u in persoonlijke naamaandelen van een andere bankgekocht? Indien ja, wanneer?Ik investeer uiteraard ook als privépersoon.En ik kan zeggen, zonder desamenstelling van mijn – evenwichtige- portefeuille te openbaren, datik over het algemeen mijn interessevoor de Europese banksector niet verlorenben en dat ik al vijf jaar Fortisaandelenaanhield.●© Reporters /Fred GuerdinKeytrade doet het niet slecht in de huidige bankencrisis


dossier bankenErik Dralans, voorzitter van ING België“Nu de periode na de crisis voorbereiden”Wanneer denkt u dat de crisiszal stoppen?In de hele geïndustrialiseerde wereldstellen we hetzelfde vast: de crisisheerst overal. De opkomende economieëndie in eerste instantie goedweerstand boden tegen de schokgolfbevinden zich nu ook in een delicatepositie. Rekening houdend met dezeelementen moet men zich er jammergenoeg niet aan verwachtendat de economie de eerste maandenweer zal aantrekken. De geschiedenistoont aan dat de recessie waar wedoorheen moeten een van de ergstesoort is: een “reële” recessie die dooreen financiële crisis werd voorafgegaan.Dit soort van crisissen duurtgemiddeld acht trimesters. We moetener dus niet op hopen dat er snelbeterschap in de lucht hangt. Danis er ook nog een bijkomende voorwaardewaaraan moet voldaan wordenvooraleer de economie weer kanhernemen: de Amerikaanse immobiliënmarktmoet eerst weer stabiliseren.Maar dit moeten we niet voormidden 2009 verwachten en daardoorkan de economie pas ten vroegstein het tweede semester weer opveren.Maar de vele maatregelen omde crisis te beteugelen (vooral in deVS) kunnen wel voor het einde vanhet jaar positieve tekenen beginnente genereren. Toch zal 2010 eerdereen slecht of middelmatig jaar zijn,met een groei die een stuk lager danhet potentieel (voor Europa wordt ditrond 2% geschat) zal uitvallen.leerd. Om die interestvoeten terug omlaagte halen en het vertrouwen tussende marktspelers te herstellen hebbende overheden niet geaarzeld om daadkrachtigop te treden. Zo hebben ze nietgeaarzeld om behalve de grote renteverlagingendoor de centrale bankenook garanties te bieden voor leningentussen banken.Ondanks al deze inspanningen blijftde situatie op de markten nog altijdgespannen. Dat komt onder andere totuiting in de overdreven volatiliteit opde beurs en de duik van de obligatierenteomdat iedereen “naar kwaliteitvlucht.” Het IMF schat de totale verliezenop 2200 miljard dollar. Dat komtneer op het dubbele van wat de bankenal afgeschreven hebben. We zullen nogwat tijd nodig hebben vooraleer we demarkten weer tot rust zullen zien komenen ook nieuwe maatregelen omhet financiële systeem te stabiliserenzullen waarschijnlijk onvermijdelijkzijn. We moeten er ons dus niet aanverwachten dat de markten zich voorde tweede helft van het jaar weer normaalzullen beginnen gedragen.Welk financieel product raadtu bedrijfsleiders die cash geldwillen plaatsen aan?Laten we het dan eerst over de investeringshorizonhebben. Een ondernemermet cash en zonder projecten opde korte of middellange termijn kaner met de huidige lage korte termijnrentevoor kiezen om zijn geld voor 1jaar vast te zetten. Want zelfs al is derente gedaald, wij verwachten dat die41nr 4 - April 2009 - dynamiek© Eric MascartWanneer gaan de bankenelkaar weer vertrouwen op deinterbankenmarkt?Een van de eerste symptomen van decrisis was de stijging van de interbankenrente.De onzekerheid die na hetfaillissement van Lehmann Brothersop de financiële markten heerste, heeftervoor gezorgd dat de spelers op dezemarkt heel terughoudend zijn omelkaar geld te lenen. Daardoor werdin de interestvoeten heel snel een abnormaalgrote risicopremie ingecalcu-Eric Dalans, voorzitter van ING België


dossierbanken42nr 4 - April 2009 - dynamiekde komende maanden nog verder zalzakken.Maar als het cash geld beschikbaarmoet blijven om in vastgoed te investerenof om te kunnen inspelen opbuitenkansjes op de beurs of de obligatiemarkt,is een thesauriebevek eengoede keuze. Deze biedt flink wat flexibiliteitomdat het mogelijk is om zichuit te schrijven (mits een korte opzegperiode).Thesauriebeveks bieden opdit ogenblik nog een aantrekkelijk rendement,maar men moet er zich rekenschapvan geven dat in het hierbovenbeschreven scenario dat rendement zekerzal afnemen. Aangezien het risicoprofielvan de banken waarbij de bevekhaar geld belegt strikt gecontroleerdwordt en dat het grootste deel van dezebanken of door de staat ondersteundworden of de staat als aandeelhouderhebben, vinden wij dat de investeerdercorrect vergoed wordt.Zijn de relancemaatregelenvan de Belgische overhedenvoldoende om de crisis tebeteugelen?In navolging van de andereEuropese landen heeft ook deBelgische overheid een relanceplanopgesteld om de economiete ondersteunen. Maarde maatregelen die in Belgiëgenomen werden (goed voor0,8% van het BBP) zijn niet vandezelfde orde als die in sommigevan onze buurlandenen ook de strategie lijkt minderduidelijk. We moeten weltoegeven dat de staat al massaalis tussengekomen om debanksector te ondersteunenen dat ze niet over onbeperktemiddelen kan beschikken. Wemoeten elkaar niets wijsmaken,deze maatregelen zullende recessie niet tegenhouden.Bovendien hangt de Belgischeeconomie heel sterk vande export af en hebben onzebelangrijkste Europese handelspartnersevengoed onderde crisis te lijden (dat is zekerhet geval voor Duitslanden Frankrijk). België kan dusonmogelijk een eilandje metgroei in het midden van een recessiezijn. Dat wil niet zeggen dat de maatregelendie onze overheden genomenhebben, nutteloos zouden zijn.Integendeel, ze zijn zelfs noodzakelijkom op zijn minst een deel van devertraging op te vangen. Ze houdenwel een risico in dat we niet mogenveronachtzamen: deze maatregelenzorgen voor flinke begrotingstekortendie op onze overheidsschuld zullenwegen. Het is daarom noodzakelijkom de periode na de crisis voor tebereiden en na te denken over langetermijnmaatregelen om de huidigebegrotingsingrepen te betalen.Hoe zullen de interestvoetenin Europa de komende zesmaanden evolueren?Voor wat de korte termijnrente betreftis het voor de hand liggend datde verschillende renteverlagingenvan de belangrijkstecentrale bankeninde wereld deze naar beneden zullenduwen. Dat is zo in Europa waar zowelde ECB als de Bank van Engelandhun richtinggevende rente de komendemaanden nog zullen moetenverlagen gezien de omvang van decrisis en de sterke vermindering vande inflatie. Deze neerwaartse tendenszal trouwens nog versterkt wordendoor de verdere verdwijning van deoverdreven risicopremie die nog inde interbankenrente verrekent zit.Voor wat de lange termijnrente betreft,kan de volatiliteit van de marktennog lang doorwegen. Op kortetermijn is het nog mogelijk dat delange termijnrente daalt, maar doorde stijgende overheidsschulden is opmiddellange termijn een opwaartsecorrectie onvermijdelijk.●Jean-Yves KleinBanken proberen vandaaghet vertrouwen te hersyellen


PublireportageInterview met Danny Vanden Herrewegen, Managing Director van Dun & Bradstreet Belgium“Credit marketing mikt op kredietwaardige bedrijven”“Met credit marketing mikken we op kredietwaardige bedrijven. Dun &Bradstreet helpt slimme credit managers en marketeers die potentiëleklanten op voorhand screenen. De crisis speelt in ons voordeel. Bedrijvenwillen groeien: Ze willen nieuwe klanten. Maar vandaag ze nemen liefst zomin mogelijk risico”, zegt Danny Vanden Herrewegen, Managing Director vanDun & Bradstreet.Wat is dat, credit marketing?Danny Vanden Herrewegen –“Credit marketing brengt marketingen kredietcontrole samen: Vandaaginvesteer je maar beter in prospectsdie financieel gezond zijn. Een bedrijfdoet traditioneel aan prospectie,werft de klanten, doet zakenen stuurt de factuur. Er zijn tweemogelijkheden: De klant betaaltde factuur, of hij betaalt ze niet. Endan beginnen de problemen. Dun &Bradstreet heeft gedetailleerde handelsinformatieover alle bedrijvenin België maar ook in de rest vande wereld. Met onze informatie eninzichten zijn bedrijven in staat om‘op voorhand’ de kredietwaardigebedrijven te selecteren. In het lichtvan de huidige kredietcrisis is wetenmet wie je zaken doet van cruciaalbelang. Zeker in volle recessie moetelke euro die geïnvesteerd wordt,ook opbrengen.”Hoe werkt credit marketing?DVH – “Onze eerste vraag luidt: Mogenwe uw klantenportefeuille inkijken?Dun & Bradstreet maakt samenmet het bedrijf een analyse van debeste klanten, qua rendement enlange termijnplanning, en maakteen analyse van de sectoren waar hetbedrijf sterk staat, of waar nog groeite rapen valt. Zo creëren wij een ideaalklantenprofiel. Wij matchen diegegevens met onze database. Belgiëtelt 900.000 bedrijven, wereldwijdzijn dat 145 miljoen bedrijven. Deklant beslist. Hij kiest welke marktenhij wil bespelen, welke productenhij wil verkopen, hoeveel prospectshij wil… Veel van onze concurrentenhouden het bij ‘list & label’: Ze geveneen adressenlijstmet telefoonnummersencontacten, en daar stopt het dan. Dun& Bradstreet gaat verder en filtert dekredietonwaardige bedrijven eruit.Het is aan de klant om te beslissenwelk risico hij bereid is te nemen. Hijkan die financiële parameters trouwenselke dag opnieuw aanpassen.”Wat heeft een bedrijf te winnenbij credit marketing?DVH - “Heel wat. En niet alleen hetfinancieel departement. Het correcttoepassen van een goeie credit marketingapproach creëert een echtewin-win situatie voor zowel marketing,sales en het finance departement.Marketeers worden continu gechallengedom de efficiëntie van huncampagnes te verhogen volgens het‘do more with less’ principee, en laatdit nu net zijn waar credit marketinghelpt: Met dezelfde inspanningen zullenmarketeers en hun sales collega’sbetere resultaten halen. Het financieeldepartement kan zich dan meerfocussen op de cash collectie. Als zo’n‘pre-screening’ van prospec ten nietof slecht gebeurt, en het bedrijf wordtmet wanbetalers geconfronteerd,dan raakt iedereen op de werkvloergefrustreerd. De sales omdat ze mogelijksnaast hun commissie grijpen,het finance department omdat ze telaat bij het beslissingsproces betrokkenis en met de brokken blijft zitten.Zijn bedrijven gemakkelijk teoverhalen?DVH – “Er komt een flink pak “evangelisatiewerk”bij kijken, maar we merkeneen goeie evolutie. Marketeersen financiële managers zitten nietaltijd op dezelfde golflengte. Daar zitde grootste bottleneck: die ‘risk control’naar voor halen in het marketing-& salesproces. Marketeers zijnhet moeilijkst te overtuigen. Creditmarketing dwingt de marketeers omdoelbewust keuzes te maken, in hunefforts, hun strategie, hun segmentatie…Op zo’n moment komen de pijnpuntenbinnen een bedrijf naar boven.De financiële managers zien snelde voordelen in want het beperkt definanciële risico’s van het bedrijf.”Op welke bedrijven mikt Dun& Bradstreet?DVH – “Dat gaat heel ruim, van KMO’stot grote multinationals. Wij hebbenals klant zowel nutsbedrijven,telecombedrijven, de interimsector,banken als kleinere ondernemingen.Gaat het om informatie over Belgischebedrijven, of wil de klant internationaalgaan? Dun & Bradstreetheeft gedetailleerde informatie overzo goed als alle bedrijven.”Hoe reageert de markt?DVH – : “De kredietcrisis speelt in onsvoordeel. Bedrijven zijn zorgzamermet hun investeringen. Ze willengroeien, en dus moeten ze op zoeknaar nieuwe klanten. Maar ze willenzo min mogelijk risico nemen. Creditmarketing past perfect in dat verhaal.Dun & Bradstreet geeft geregeldupdates. Want de conjunctuur verandertsnel, zeker vandaag. Wij bekijkende zaken vanuit een dynamischstandpunt. Wat verandert de volgendezes maanden? Welke sectorenkomen zwaar onder druk te staan, inwelke sectoren blijven we geloven?Die langetermijnvisie is de grote toegevoegdewaarde van Dun & Bradstreet.Wij doen ook altijd een ReturnOn Investment oefening. We vragende marketeers: wat spenderen jullievandaag? Hoeveel bad debts haddenjullie het voorbije jaar? En we laten zeexact zien, hoeveel kosten ze kunnenbesparen. Maar ze moeten inderdaadde boeken durven opendoen. Eens zedie stap zetten, hebben we 9 op 10keer een deal.”“Dun & Bradstreetschiet niet op honderdkonijnen. Wijmikken enkel opkredietwaardigebedrijven.” DannyVanden Herrewegen,ManagingDirector van Dun &Bradstreet43nr 4 - April 2009 - dynamiekStéphanie Brisson


dossierbankenInterview met Eric De Keuleneer“Op dit ogenblik kan je maar beter op kortetermijn investeren”Velen vragen zich af wanneer de neerwaartse spiraal van de economische vertragingzal stilvallen. Wordt het een flinke correctie of een langdurige crisis? Hoe moetenbedrijfsleiders deze moeilijke periode aanpakken? Wij spraken met Eric De Keuleneer,professor aan de Solvay Business School en lid van de Raad van toezicht van de Overheidder financiële diensten.44nr 4 - April 2009 - dynamiekIs dit enkel een financiële crisisof kunnen we onomwondenover een echte crisis spreken?Eric de Keuleneer : Beiden. Hetgaat uiteraard om een financiële crisiswant de banken hebben activaopgestapeld die nu plots niets meerwaard blijken te zijn. Maar het gaatook om een gewone crisis want doorde wereldwijde financiële crisis looptde traditionele kredietverleningvast. Bovendien heeft men de indrukdat de consument zicht plotsdiepgaande vragen begint te stellenover zijn consumptiegedragna de opstoot van de olieprijs tot150 US$ en de grote milieuproblemenwaaraan we planetair hethoofd zullen moeten bieden. Zowelhet beschikbare krediet als deconsumptie verschrompelen en datkomt hard aan.Sommige bedrijfsleiders en lobbieshadden de voorbije jaren enorm aangewicht gewonnen. Ze gaven de indrukdat ze het verlies aan legitimiteitvan de politieke wereld aan het compenserenwaren. Het is niet de eerstekeer dat bedrijfsleiders proberen omvan de zwakheden van de politiekewereld gebruik te maken. Duizendjaar geleden waren het de grootabtenvan Cluny en Clairvaux die de toenmaligemachthebbers de wet dicteerden(de immense rijkdom van dezeabdijen maakte hen machtiger daneender welke hedendaagse multinational,nvdv). De diepe val die we numeemaken staat in onmiddellijk verbandmet de ontspoorde opgeblazenego’s van sommige bedrijfsleiders. Erwaren nochtans knipperlichten dieop rood stonden, vooral in de Angelsaksischepers, maar ik denk dat wedie gewoonweg niet wilden zien. Deineenstorting van de Amerikaansevastgoedmarkt zette uiteindelijk decrisis in gang.Zal dit een korte of lange crisisworden?EdK. : De crisis zou wel eens heellang kunnen zijn. De overheden hebbennog altijd geen juist zicht op de“Er zijn geen schaalvoordelenvoor de banken. Dat zijn nietmeer dan holle slogans vanbedrijfsleiders met eenopgeblazen ego.”totale omvang van de problemen. Zezien vooral de financiële crisis en zezijn geneigd te denken dat de economischeproblemen van tijdelijke aardzijn. Dat is foutief. Het moet mogelijkzijn om deze crisis tot 2009 te beperkenindien we moedige maatregelentegen financiële speculatie nemen eneen intelligente eco-fiscaliteit invoeren.Als de “Atlantische” overhedener niet in slagen om de noodzakelijkemaatregelen te nemen kan deze crisisbest tot in 2010 en 2011 blijven aanslepen.Is de consumptie eenbelangrijke factor voor hetheropleven van de economie?EdK. : Ik denk dat de boodschap van deburger complexer is dan gewoon evenop de rem te gaan staan vooraleerverder te consumeren. Ik zie drie verschillendeaspecten. Eerst en vooral ishij zich bewust geworden van de ernstigeproblemen die zich stellen i.v.m.de klimaatswijzigingen. Bovendienheeft hij gezien dat de energieprijzensterker kunnen schommelen en datolie meer dan 150 US$ kan kosten.Daar komt nog bovenop dat de energiebevoorradingblijkbaar van sommigeweinig aanbevelenswaardigelanden afhankelijk is. En tenslotteblijkt dat die zogenaamde geniale beheerdersvaak niets anders dan bedriegerswaren die gaan lopen zijnmet onterecht verkregen salarissenen bonussen van miljoenen euro.Deze drie schokken hebben de consumentmisschien tot inkeer gebracht.Dit komt vooral tot uiting inhet plotse stilvallen van de autoverkoop.Misschien wil de consumentmeer verantwoordelijkheid aan dedag leggen. De overheden hebben datnog niet ingezien. Ze ondersteunen demarkt met alle mogelijke middelenzoals de schrootpremies in Frankrijk.Maar de verandering gaat dieper daneen eenvoudige vertraging van deconsumptie.Relanceplannen die op tekorten gestoeldzijn, zijn gevaarlijk. Op langetermijn zien we bij de bevolking vanlanden die zich in de schulden stekendat deze hun geld meer oppotten endus minder uitgeven. Het is geen toevaldat de Belgen, Italianen en Japannersminder consumeren en meer sparen.Dat weerspiegelt hun gebrek aanvertrouwen in de overheidsfinanciëndoor de hoge schuldgraad van dezelanden. Het is duidelijk dat er een verbandis en we lopen het risico op datde consumenten het volledig laten afwetenals de overheden ondoordachtetekorten opbouwen.


dossier bankenIs er dan geen ander oplossingdan gigantische sommenoverheidsgeld in de economiete injecteren, zoals alleoverheden willen doen?EdK. :Men moet een onderscheid makentussen enerzijds gerichte hulp diesamengaat met herstructureringenzoals in de financiële sector en anderzijdsde algemene ondersteuningvan de werkgelegenheid en het functionerenvan de economie. De statenmoeten de financiering verzekerenvan de structurele maatregelen diemoeten genomen worden. Maar ikvrees dat de machthebbers de moedniet zullen hebben om nieuwe fiscalerecepten in te voeren omdat ze schrikhebben van de reacties van de consumenten kiezer. We hebben nochtansnood aan nieuwe fiscale regimes. Zozou ik een koolstoftaks invoeren diede prijs per vat van 40 naar 80 à 90US$ zou brengen. Dit zou niet alleentoekomstige olieprijsstijgingen temperenmaar ook voorkomen dat onvriendelijkeolieproducerende landenzich verder verrijken. Met deze zwaretaks op olieproducten kunnen daarnarelanceplannen gefinancierd worden.Relanceplannen die gericht zijnop het leefmilieu, op de isolering vangebouwen, propere voertuigen, eenvermindering van de arbeidskost. Alsde consument de invoering van zo’nrelanceplan als een goede zaak zoubeschouwen, zou dat die weer overde streep kunnen trekken om weerte consumeren. Zo’n plan zou samenmet een eco-fiscaliteit op de G-20 topin Londen van 2 april kunnen beslistworden. Waarom niet?Wat met de banksector binnende huidige situatie?EdK. : Ik ben ten zeerste verbaasd doorhet feit dat de Amerikaanse en Europeseleiders helemaal onvoorbereidwaren ten opzichte van de bankcrisis.Het blijft bij improviseren. Er moetensnel eenvoudige en internationalemaatregelen komen om te voorkomendat de crisis jaren aansleept. Ideaalgezien moet men alle speculatievefactoren beperken. Daarvoor moet ereen centrale tegenpartij komen voorinterbankenleningen en kredietderivaten.Afgeleide producten moetengoed omkaderd worden en het uitlenenvan aandelen moet (op zijn minsttijdelijk) verboden worden waardoorshort selling moeilijker zou worden.Ook de manier waarop de controlewordt uitgevoerd moet herzien worden.Voor de eisen op het vlak vaneigen kapitaal kunnen we niet bijde ratingagentschappen terecht. Diehadden eerder al hun integriteit verloren,maar nu zijn ze ook het noordenkwijt.Welke raad zou u nu gevenaan een bedrijfsleider die cashgeld wil plaatsen?EdK. : Men moet geen schrik hebbenom zijn geld aan de bank toe tevertrouwen. Op dit ogenblik is hetbeter om op korte termijn te investerenmaar dat wil niet zeggen dat debanken er zo slecht aan toe zijn. Opkorte termijn zullen de interestvoetenblijven dalen en de interestcurve zouzelfs steil naar beneden kunnen gaanaangezien de Europese Centrale Bankhaar rentevoet nog kan verlagen.Maar de lange termijnrente zal vrijhoog blijven en deze zal in elk gevalniet veel dalen. Gezien de grote noodaan kapitaal kan deze best naar bovengaan. Ik geloof niet in een deflatiescenario,de prijzen houden bij ons goedstand, vooral in neerwaartse zin.U pleit vaak voor kleine banken?EdK. : Inderdaad. Het was een slechtidee om het dogma te aanvaardenwaarbij de omvang alsmaar moesttoenemen. Voor banken bestaan ergeen schaalvoordelen. Dat waren allemaalmaar holle slogans van de zakenbanken.Ik zie ook de toegevoegdewaarde van bankverzekeringen niet.Tussen banken onderling en tussenbanken en verzekeringsmaatschappijenmoet er concurrentie bestaanof anders moet men de banktarievenvastleggen (kosten, interestenop spaarboekjes, uitbetalingen voorbeveks,…). Om het eufemistisch uit tedrukken, de laatste jaren hebben debanken niet veel concurrentie gekend.Dat is niet wenselijk. De hervormingvan het banksysteem moet geen tientallenregels tellen. Enkele eenvoudigeingrepen volstaan. De wettelijke scheidingvan de deposito- en kredietactiviteiten,van de aandelenhandel, van dezakenbank en van het vermogensbeheerzijn noodzakelijk om belangenvermengingte voorkomen.Een conclusie graag?EdK. : Laten we hopen dat de politiekeverantwoordelijken meer doen danenkel de eenvoudigste maatregelente treffen zoals het uitgeven van geld.Het is goed om de banken te hulp teschieten en het was zelfs noodzakelijk,maar het mag daar niet bij blijven.Relanceplannen die vooral de uitgavenverhogen voldoen niet. Er moetenmaatregelen getroffen worden omfinanciële speculatie tegen te gaan enom onze planeet te redden. De staatkan de middelen daarvoor vinden ineen intelligente fiscaliteit.●Luc Rivet45nr 4 - April 2009 - dynamiekCarrière - Eric De KeuleneerGeboren in1952Handelsingenieur – Handelsschool Solvay 1974Master Business Administration – Wharton School – University of Pennsylvania1977Vroeger bankier, Gedelegeerd bestuurder van CBHK (Centraal Bureauvoor Hypothecair Krediet) van 1995 tot 2003Professor aan de Solvay Brussels SchoolGedelegeerd bestuurder bij Credibe (ex-CBHK)Lid van de Raad van toezicht van de Overheid der financiële dienstenEric De Keuleneer


publireportageFinancieringCreditoring: krediet voor KMO’s, op maat, duurzaam en aande beste marktvoorwaarden46nr 4 - April 2009 - dynamiekOliverPutzeysOlivier Putzeys heeft bij Belgische en buitenlandse banken gedurende 15 jaar alskredietspecialist en verantwoordelijke voor de relaties met de bedrijfswereld gewerkt. Dankzijdeze ervaring heeft hij een nieuw concept uitgedacht: creditoring. Zijn core business is hetverlenen van krediet op maat van de klant en dat zowel op duurzame wijze als aan de bestemarktvoorwaarden.Wat houdt creditoring in?Olivier Putzeys - Creditoring bestaat uiteen gestructureerde en systematische begeleidingwaardoor de klant gemakkelijktoegang krijgt tot krediet (zie kadertekst).Creditoring biedt een antwoord op de nodenvan de KMO’s door hen methodes aante bieden die grote bedrijven gebruiken,maar dan wel aangepast aan hun omvang.Voor KMO’s is toegang tot krediet levensnoodzakelijken al helemaal als er eencrisis heerst! Over het algemeen bestaatmeer dan de helft van het bedrijfspassiefuit krediet. Stel je voor dat de relaties meteen van hun belangrijke schuldeisers vertroebeldgeraken... Wat staat er hen danniet te wachten? De bedoeling is om eenstabiel partnership te ontwikkelen datvoor zowel het bedrijf als de kredietverlenerseen win-winsituatie inhoudt. Daarvoormoet de KMO dicht bij haar schuldeisersstaan en in hun taal spreken om ze teovertuigen en aan zich te binden.Welke stappen moet menondernemen tijdens hetcreditoringproces?Olivier Putzeys – Eerst moeten de nodenvan het bedrijf en de exacte verwachtingenvan de ondernemer bepaald worden.Daarna moet men op zoek gaannaar geschikte partners die op stabielebasis de beste marktvoorwaarden kunnenbieden. Dat is alleen maar mogelijkals de bedrijfsrisico’s doordacht en optimaalbeheerd worden en zo uitgespeeldkunnen worden om het bedrijf in debloemetjes te zetten. De banken beperkenzich voor KMO’s veel te vaak enkeltot een financiële en sectoranalyse zonderdat ze proberen te begrijpen hoe hetbedrijf juist werkt.Welke actoren zijn daarbijbetrokken?Olivier Putzeys - Creditoring is er vooralle KMO’s maar de voorkeur gaat uitnaar NV’s en bvba’s. Alle soorten kredietverlenerskunnen in aanmerking komenom hun diensten aan te bieden: banken,lessors, investeringsmaatschappijen, leveranciers,factors, kredietverzekering,...Al deze marktspelers kunnen aan deontwikkeling van een bedrijf bijdragendoor het te financieren, door een risicote nemen of door beide samen te doen.De bedoeling van het creditoringprocesis om zoveel mogelijk kredietverlenerssamen te brengen binnen een betrouwbaaren stabiel partnership.Waarom moet men in tijdenvan crisis op een creditorberoep doen?Olivier Putzeys – Creditoring helpt omzich te wapenen tegen de crisis en hetheersende wantrouwen. Het aantal kredietmogelijkhedenvermindert en het isdan dat de creditor kan tussenkomen omhet vertrouwen van de kredietverlenerste herstellen en zo een vertrouwensrelatiemet hen op te bouwen. Het BrusselsHoofdstedelijk Gewest ondersteunttrouwens dit initiatief door de KMO’s dieer beroep op doen voor de helft te subsidiëren,uiteraard mits het bedrijf aan degewoonlijke criteria voldoet.Wat zijn de uitdagingen bijcreditoring ?Olivier Putzeys – Creditoring biedt een efficiëntantwoord op vier grote uitdagingendie zich voor KMO’s op het vlak vankrediet stellen: de complexiteit, het belang,de urgentie en de competitiviteit.Complexiteit: kredietverlening is eeningewikkelde zaak waarvoor specifiekekennis vereist is en dat op een coherentemanier moet aangepakt worden. Belang:meer dan de helft van het passiefvan de bedrijven bestaat uit krediet. Urgentie:de kredietverleners/schuldeisersorganiseren zich hoe langer hoe meer enworden alsmaar veeleisender. Competitiviteit:doeltreffend krediet verhoogtde bedrijfsmarges, het rendement en deaandeelhouderswaarde.Stéphanie BrissonEff ciënt krediet volgens Olivier PutzeysIs krediet op maat van de klantAutomatisch: snel beschikbaar, vanaf het eerste verzoekBeschikbaar: soepel, f exibel, kan druppelsgewijs gebruikt wordenAantrekkelijk: concurrentieel, aan de beste marktvoorwaardenRelevant: bruisend, het moet een dynamiek aan uw activiteiten gevenOp maat: in functie van het prof el van uw cash f owElastisch: duurzaam, vernieuwbaar op het einde van de overeenkomstNaam : Creditoring Services bvbaSector : ConsultancyOprichting : Januari 2009 (daarvoor alsfreelancer)website : www.creditoring.com


dossier bankenInterview met Marc De Hertog, ING Real Estate“Bankgaranties voor grondsaneringen”Het Brusselse Gewest heeft op 13 februari 2009 een nieuwe ordonnantie uitgevaardigd omaan de vele lacunes in de wetgeving te verhelpen. Dit zowel op het vlak van juridische (on-)zekerheid als voor de belemmeringen bij het uitoefenen van economische activiteiten. Denieuwe wetgeving wordt op 1 januari 2010 van kracht. Wij gingen ons licht opsteken bijMarc De Hertog, Business Center Manager Real Estate Brussels, ING.De toekomstige wetgeving legtde nadruk op de toepassingvan het principe “de vervuilerbetaalt.” De procedures, de verantwoordelijkhedenen de verplichtingenvoor zowel de erkenning van de staatvan de grond als voor het verwijderenvan de vervuiling worden vastgelegd.Bij de uitvoering van een saneringsprojectkunnen de banken de risico’sook met een bankgarantie dekken.Kan u ons het principe van debankgarantie kort uitleggen?Marc De Hertog : De bankgarantiedient om een financieel risico te dekken.Deze garantie wordt toegekend infunctie van de toekomstige solvabiliteitvan de klant die om zo’n garantieverzoekt. Het is belangrijk dat zowelhet bedrag als de uitvoeringsmodaliteitenduidelijk vastliggen: hoe wordtde garantie aangewend, wanneer kaner aanspraak op gemaakt worden, wiekan er op deze garantie aanspraak maken,wanneer wordt deze aanspraakgehonoreerd en wat zijn de uitvoeringsbepalingenvan een gedeeltelijkeaanspraak?Ik wil met een activiteit vanstart gaan op een terreindat vervuild blijkt te zijn. Ishet niet beter om een anderstuk grond te zoeken om zoonaangename verrassingen tevoorkomen?M.D.H. : Als men de keuze heeft, is hetinderdaad beter om niet te moeten saneren.Daarvoor zijn er verschillenderedenen. Het is een meerkost en dandringt zich de vraag op of u deze kostenop de vervuiler kan verhalen of zalu ze helemaal alleen moeten dragen?Vaak is de vervuiling afkomstig vaneen industriële activiteit. Zal de omgevingdan het gewenste cliënteelaantrekken? Kan u de nodigegaranties krijgen in verbandmet de sanering en de verantwoordelijkhedenexact vastleggenzodat u in de toekomstgeen problemen meer zal ondervindenmet toekomstige kopersvan uw grond?Zijn er groteverschillen tussende drie gewestelijkewetgevingen?M.D.H. : Er zijn veel en grote verschillen.Elke wetgeving moet tot in de detailsbestudeerd worden. Als men zelfniet over de juiste expertise beschikt,is het beter om op een gespecialiseerdkabinet uit het betreffende gewest beroepte doen.Kan men bij een vastgoedtransactiejuist inschatten watde financiële gevolgen van eeneventuele sanering zullen zijn?M.D.H. : Als de aard van de vervuilinggekend is en als de onderzoekende omvang ervan hebben vastgelegdvalt de kostprijs gemakkelijk te berekenen.De technieken daarvoor zijnveel verbeterd. De onzekerheid i.v.m.de kostprijs hangt vooral samen metonderzoeken die nog moeten uitgevoerdworden.Op wiens schouder rust de verantwoordelijkheidvoor de betalingvan een eventuele sanering?M.D.H. : .: Het wettelijke principe is datde vervuiler betaalt. Maar dat wordtvaak in de onderhandelingen tussenkoper en verkoper betrokken als eenelement dat de verkoopprijs helpt bepalen.Het principe “de vervuiler betaalt”geldt ook voor verontreinigd gronden.Wat is de rol van de banken ophet vlak van grondsaneringen?M.D.H. : De banken komen in het saneringsproceszelf niet tussen, dat iseen technisch element. De bankenkennen de principes van de verschillendewetgevingen en ook de manierwaarop die uitgevoerd worden, maarde belangrijkste bijdrage van de bankenligt op het vlak van de risicoanalyse.Heeft de klant van de bank datpunt goed geanalyseerd? Als dat niethet geval is, vragen we om bijkomendeinlichtingen. Is het niet mogelijkdat de aard van de vervuilde omgevingde kansen op succes het projectondermijnd? Werd de kostprijs juistbepaald? Is er een bestek?Als er twijfels zijn, kan de bank ookeen expertiserapport vragen. De bankzal dan met deze informatie rekeninghouden voor het bepalen van de voorwaardenwaaronder ze tussenkomt.Dit kan inhouden dat de garantiesdoor openbare instellingen verstrektworden of dat de financiering van desanering een bepaald deel van het totalebudget wordt..●Vincent Delannoy47nr 4 - April 2009 - dynamiek


dossierbankenStudie van denktank BruegelHet Europeserelanceplan. Meer dan blufpoker?Het relanceplan beoogt ook debouwsector door de internationalecrisis te helpen.Italië: nul euro, Duitsland 160 miljard. Het antwoord van de Europese overheden op de crisis kannogal verschillen volgens de politieke keuzes en de aard van de problemen waarmee elk land temaken heeft.© Reporters/Fred Guerdin48nr 4 - April 2009 - dynamiekHet valt op dat Spanje, datmet een pijnlijke crisis opde vastgoedmarkt en in debouwsector te maken heeft, beslotenheeft om niet minder dan 6% van hetBBP of maar liefst 66,6 miljard eurouit te trekken voor investeringskredietenen fiscale maatregelen om deeconomie weer aan te zwengelen.De andere economische locomotiefis Duitsland dat een inspanning levertdie overeenkomt met 6,3% vanhet BBP (volgens de cijfers van dethink tank Bruegel: bruegel.org). Nogvolgens Bruegel leveren de anderelanden veel minder inspanningen:Frankrijk raakt niet boven 3,3% vanhet BBP, Oostenrijk zit aan 2,2% enItalie aan 0%… Net zoals Zweden, Denemarkenen Ierland heeft dit landniets gedaan (steun aan de bankenbuiten beschouwing gelaten) omhaar economie te ondersteunen. VoorBelgië hebben de economisten vanBruegel 3,3 miljard euro aan maatregelengevonden (zonder de tussenkomstin het financiële systeem), datkomt neer op 0,9% van het BBP maaris nog altijd meer dan Nederland datmaar aan 0,6% komt.De gevolgen voor de groeilopen uiteenWat zijn de effecten voor de economievan al deze uitgaven? Duitsland haaltde zware middelen uit de kast om hethoofd te bieden aan een zware recessie(het IMF gaat uit van 2,5% krimpvoor dit jaar) en dit zou de economiemet 1,4% moeten oppompen. De inspanningenvan Spanje daarentegenzouden maar een stimulus van 1,1%betekenen (nog altijd volgens Bruegel)terwijl Oostenrijk op hetzelfdeogenblik op een surplus van 1,3% maghopen. In de Benelux zien we dezelfdeverbazingwekkende verschillen.Zowel België als Nederland zoudenop een bonus van 0,4% van het BBPmogen rekenen. De studie maakt eenonderscheid tussen de impact vaninvesteringen en de gevolgen vaneenvoudige fiscale verminderingenwaarbij deze laatste zwaarder doorweegtdan de eerste. Voor België wordter op 1,4 miljard (of 0,35% van het BBP)bijkomende fiscale uitgaven gerekend(voornamelijk de lagere BTW in debouwsector) terwijl de andere uitgaven2,13 miljard euro of 0,6% van hetBBP bedragen.… en ook op debegrotingstekortenDe gevolgen voor de groei zijn dusverre van zeker, maar wat wel al vaststaat is de invloed op de begroting. In2009 zullen niet minder dan 7 Europeselanden de heilige grens van 3% vanhun BBP overschrijden. Dat is het belangrijkstevan de Maastricht-criteria.Ierland en Groot-Brittannië die beidenhun banksector door een crisis zonderweerga getroffen zagen worden staanaan het hoofd van dit eerloze klassement.Zij verwachten voor dit jaar tekortenvan meer dan 7%. Volgende inde lijst zijn Frankrijk (bijna 5%), Spanje(4,75%) en Italië (3,5%). Nederland zaler in slagen om het tekort tot 0,5% tebeperken, maar België zal de bestaandestaatsschuld zien toenemen meteen voorzien tekort van 2,3%.Een plan van 200 miljard, maarzonder focusEind november heeft de EuropeseCommissie een omvangrijk relanceplanvan 200 miljard euro voorgesteld.Maar zij heeft het aan de lidstatenovergelaten om deze inspanningonder elkaar te verdelen en in de tijdte spreiden. De 27 landen hebben beslotenom tegen het einde van hetjaar ongeveer 84 miljard euro uit tegeven aan fiscale stimuli (0,57% vanhet BBP), maar dat blijft flink onder dedoelstelling van 1,2% die de EuropeseCommissie vooropstelt. Daar komenook nog 155 miljard investeringen bij(1,18% van het BBP), maar nog altijdvolgens de studie van Bruegel zullenalle maatregelen samen waarschijnlijkniet volstaan om de verhoopte effectente ressorteren.Volgens de Europese Commissie zalin 2009 het BBP in de eurozone met1,9% krimpen. Dit zal de eerste maalzijn sinds in 1999 de eenheidsmuntingevoerd werd. Deze schatting is aande pessimistische kant, zowel het IMFals de ECB gaan uit van een krimp van0,5%. De Commissie hoopt wel dat hetweer de goede richting zal uitgaanvanaf het tweede semester dankzij delosse monetaire politiek en de relancemaatregelen.In 2010 zou dat in eenbescheiden groei van 0,4% moetenuitmonden.Deze relancemaatregelen van de verschillendelidstaten zijn dus noodzakelijkom het zwaard van Damoclesdat boven hun economie hangt nietnaar beneden te laten donderen. Volgensde voorspellingen van de Commissiezou de werkloosheid van 7,5%in 2008 naar 10,2% in 2010 stijgen,met als ultieme afknapper de Spaansewerkloosheid die tot 19% zou kunnenbereiken. Ook de overheidstekortenzwellen aan: 4% in 2009 en zelfs 4,4%in 2010 terwijl dat in 2008 maar 1,7%bedroeg. De grootste problemen wordenin Ierland verwacht dat met eentekort van 13% zal mogen rekeninghouden. De enige troost is dat de inflatiein 2009 tot slechts 1% zal terugvallenen in 2010 langzaam tot 1,8% zalstijgen. 2010, à 1,8%. ●Jean-Yves Klein


focus ictPortret MicrosoftWelkom in een innoverendewerkomgeving!In haar uiterst moderne kantoren vlakbij de Ring en Brussels Airport toont Microsoft hoe“een nieuwe werkomgeving” er in de praktijk kan uitzien. “Hier is niemand nog verplichtom acht uren aan zijn bureau door te brengen,” zegt Phillip Vandervoort, CEO vanMicrosoft.Wat waren de gevolgen vanuw recente verhuis voorde dagelijkse werking vanMicrosoft België?PhilLip Vandervoort :Wij gebruiktenal sinds enkele jaren de technologievan de New World of Work.Maar de verhuis naar onze nieuwekantoren hield een radicale omslagvoor onze werknemers in. Vanaf nuis onze werking volledig gebaseerdop de nieuwe werkomgeving.Waaruit bestaat die nieuwemanier van werken?PV : In heel het bedrijf heeft niemandnog een vast bureau of een vaste telefoon.Iedereen werkt op zijn of haarlaptop, waar en wanneer die werknemerdat het meest geschikt acht.Gegevens worden centraal opgeslagenwaardoor alle werknemers daartoegang tot kunnen hebben. Het isaltijd mogelijk om elkaar via elektronischeweg te contacteren. Oproepengebeuren langs de PC maar zowel deschriftelijke als de gesproken boodschappenkunnen desgewenst naareen draagbare telefoon doorgestuurdworden. In de nieuwe gebouwen inZaventem zijn er zithoekjes, ontspanningsruimtesen gemeenschappelijkewerkruimtes aanwezig. In de hypermodernevergaderruimtes is hetmogelijk om digitale vergaderingente houden dankzij de uitstekendekwaliteit van het materiaal. Aan deingang is er het onthaal voor bezoekers,maar voor de rest kiest iedereenwaar hij of zij wil werken. Dit kanthuis zijn, maar ook in de wagen, vanbij een klant of eender waar elders.Om te weten of iemand beschikbaaris, wordt er een lijst bijgehouden waaralle collega’s toegang tot hebben.Welk voordeel haalt uw bedrijfuit deze nieuwe manier vanwerken?PV : In drie maanden tijd hebben wijreeds 270.000 euro uitgespaard aanreis- en telefoniekosten. Dit mooiegevolg is natuurlijk mooi meegenomen,maar het was niet onze grootstemotivatie om dit in te voeren. Wijwilden ons vooral op de arbeidsmarktpositioneren als een werkgever diede knapste koppen aantrekt om zoeen belangrijke rol te spelen in dezeaan sterke veranderingen onderhavigeeconomie.Kan u deze redenering evenuitleggen?PV : Daarvoor moeten we teruggaantot het jaar 1984. 1984 is niet alleen synoniemmet Georges Orwells wereldwaarin alles onder toezicht staat enwaarnaar we ook aan het evoluerenzijn – denk maar eens na over Googledat altijd weet waar u bent en wat udoet. Het is ook het jaar waarin computerseen massaconsumptieproductgeworden zijn en waarin verschillendehulpmiddelen, zoals de grafischeinterface, ontworpen werden. Plotskreeg iedereen bliksemsnel toegangtot een gigantische hoeveelheid informatie.Het belangrijkste aspectvan dit verhaal is dat mensen die na1984 geboren werden, nooit zondercomputer geleefd hebben. Vergelijkmaar eens de manier waarop onzejongeren hun huiswerk maken metde manier waarop wij dat deden. Wijwerkten thuis, alleen, en eventueelkonden we een klasgenoot opbellenals die toevallig ook thuis was. Onzekinderen werken op of naast huncomputer en staan in direct contactmet een tiental vriendjes. Ze wisselenvragen en antwoorden uit, sturenkladversies door via GSM of e-mail enals het echt belangrijk is om elkaar tezien, zetten ze gewoon hun webcamaan. Ik heb nog nooit aan een vanmijn werknemers gevraagd omhelemaal alleen en zondergebruik te maken vanmoderne technologieënte werken.Wel, waarombereidendescho-49nr 4 - April 2009 - dynamiekPhillip Vandervoort, CEO de Microsoft“Onze telecommunicatiekosten zijn met 70% gedaald, onzetransportkosten met 25%.”


dossierict50nr 4 - April 2009 - dynamieklen onze jongeren daar dan op voor?Jongeren die in 1984 geboren werden,zijn ondertussen 25 jaar oud. Zij hebbenhun universiteitsstudies achterde rug en zullen binnenkort aan hethoofd van onze bedrijven komen testaan. Hoe kunnen werkgevers nunog verlangen, zoals het jammer genoegnog vaak het geval is, dat dezemensen acht uur achter een bureaugaan zitten, nadat ze eerst al een uurin de file hebben gestaan, om daaraan de slag te gaan zonder hulpmiddelenzoals internet of MSN terwijlze deze als sinds hun jeugd volop gebruiken?Dit zou allemaal niet zo ergzijn moesten er voldoende gekwalificeerdearbeidskrachten zijn. Maar datis niet het geval. De periode waarinwe 200 cv’s ontvingen voor een vacatureligt achter ons. Nu is het aan debedrijven om er voor te zorgen dat debeste kandidaten hen uitkiezen.Microsoft werkt zich dus alsvoorbeeld op…PV : Om haar plaats in de wereldeconomiete verzekeren, heeft Belgiënood aan de vele competenties. Wehebben de laatste jaren al veel verlorenzien gaan: de staalindustrie heeftgeen opvolger gevonden, de automobielassemblageis ook al haar biezenaan het pakken… En nu staan zelfs degrote banken op instorten. Hoe gaanwe het aanpakken om ons in dit landte positioneren? Zich als een aantrekkelijkewerkgever voorstellen is zekereen mogelijkheid. Binnen Microsoftzijn al deze gegevens tot ons doorgedrongenen omdat we over de juistetechnologie beschikken hebben wede omslag gemaakt. De meeste bedrijvenhebben daar ook toegang toeen velen bezitten ze zelfs al, maar zemaken er nog niet genoeg gebruikvan.Is het de investering intechnisch materiaal die veelbedrijven en dan vooral KMO’servan weerhoudt om ook desprong te wagen?PV : Een telefooncamera met een hoekvan 360 graden is het noodzakelijkeen centrale element en kost slechts1000 euro. Ter herinnering: onze ervaringtoont aan dat de telecommunicatiekostenmet 70% gedaald zijnen de verplaatsingskosten met 25%.Het aantal uren dat er met GSM’s gebeldwerd is in vier maanden tijd met30% verminderd. De investeringen inmateriaal en uitrusting mogen dusgeen belemmering vormen. Het gaaterover om de juiste ingesteldheidaan de dag te kunnen leggen. Het isonmogelijk om zo’n systeem in tevoeren als de betrokkenen daar hetbelang niet van inzien. Het grootstedeel van de bazen gelooft er gewoonniet in. Vaak zijn het “digital victims”of digitale slachtoffers. De teamgeestlaat zich gemakkelijk meten. Als eenjonge werknemer om 11 uur toekomten hij kan in de lift zijn baas tegenkomenzonder zich te moeten schamen,is het in kannen en kruiken. Beidenweten van elkaar dat zereeds drie of vier uur gewerkt hebbenen dat ze, ongeacht hun werkindeling,aan de verwachtingen zullenvoldoen. Bovendien is het voor allefuncties mogelijk om de prestatiesna te gaan.●Carline TaymansThe New World of Work, volgens Microsoft: de nieuwe kantoren in Zaventem


a g e n d aManagementOpleidingen• Gérez les tensions syndicalesLesgever : Pierre GALLOUX7 mei 2009 van 9 tot 17.30 uur• Réussissez vos présentations enpublicLesgever : Fabian DELAHAUT13 en 20 mei 2009 van 9 tot 17 uur• La communication assertive entemps de criseLesgever : Pierre GALLOUX15 mei 2009 van 9 tot 17 uur• Faire faire ou comment réussir ladélégationLesgever : Michel SEIFERT15 mei 2009 van 9 tot 17 uurOrganisatie• Crise et stress : saisir les opportunitésLesgever : Daniel VAN HUMBEECK29 april 2009 van 9 tot 17 uur• Gérez votre temps : il vaut de l’orLesgever : Luc TOUBEAU14 mei 2009 van 9 tot 17 uurCommercieel• Augmentez votre efficacité à la prisede rendez-vous par téléphoneLesgever : Bernadette CHARDOT21 en 28 april 2009 van 9 tot 12.30 uur• Tirez parti de votre réseau de contactsou le NetworkingLesgever : Jasmine Vlietinck23 april 2009 van 9 tot 17 uur• Les opportunités marketing et stratégiquede la criseLesgever : Frédéric PARISSIER24 april 2009 van 9 tot 17 uurTalen• NIEUW! Let’s talk business in ENG,FR en NL 30 lessen van 2 uur (van 12tot 14 uur). Bij u in de buurtInfoBrigitte van der Mensbrugghet 02 643 78 30bvdm@beci.beSeminariesSociale wetgeving• Les vacances annuelles des employés: une législation complexe !Spreker : Brigitte VAN DE VELDEDonderdag 7 mei 2009 van 14 tot 17 uur• Des chèques pour motiver : écochèques,titres-repas … et autreschèques-cadeauxSprekers: Sébastien ROGER et XavierGILLOTMaandag 11 mei 2009 de 14h à 16h30• Accident du travail « Back to basic »Spreker : Fabrice VANHACTERDonderdag 4 juni 2009 van 9.30 tot12.30 uur• Temps de travail et calcul des heuressupplémentairesSpreker : Michel DE GOLSDinsdag 9 juni 2009 van 14 tot 17 uurCommercieel recht• Gestion du risque clienten partenariat avec Deloitte FiduciaireSprekers: Thierry Dekoker &Renaud Sonet20 april 2009 van 14 tot 17 uur• Optimalisation de la rémunérationdu dirigeant de PME $en partenariat avec Deloitte FiduciaireSprekers : Fabrice Graillet27 april 2009 van 14 tot 17 uur• Comment éviter d’être le banquierde ses clients ?en partenariat avec le cabinet d’avocatsJANSON BAUGNIETSprekers : Me Thierry LAGNEAUX, MeDidier BRACKE30 april 2009 van 14 tot 17 uur• Contrôle fiscal : comment gérer cerisque ?en partenariat avec Deloitte FiduciaireSprekers: Michel Van Thournout& Fabrice Graillet4 mei 2009 van 14 tot 17 uur• Cycle douane - Module 1 :Le point sur le nouveau documentadministratif unique (DAU)Sprekers : Inès SFORZIN5 mei 2009 van 14 tot 17 uur• Quelles sont les précautions à prendreafin d’éviter que sa responsabilitéde dirigeant d’entreprise soit mise encause ?en partenariat avec le cabinet d’avocatsJANSON BAUGNIETSprekers : Me François GLANSDORFFet Me Roland HARDY12 mei 2009 van 9 tot 12 uur• Impact de la certification AEO surles activités internationales de votresociétéen partenariat avec DeloitteSprekers : Lionel VAN REET12 mei 2009 van 14 tot 17 uurInfoEric Brabantt 02 643 78 18eb@beci.beJuridische woensdagen: wij beantwoordenuw juridische vragen,elke eerste woensdag vande maand – na de kantooruren,vanaf 17.30 uurInfoEric Brabantt 02 643 78 18eb@beci.beInfosessies Beci StartersWoensdagen 22/4, 6/5, 20/5 van 10 tot 11.30 uWoensdagen 29/4, 13/5, 27/5 van 14 tot 15.30 uInfoMirella Zaccagninit 02 643 78 46 - mz@beci.beActiviteiten internationaaldepartement•24/04/09 Training on EU funding•28/04/09 Export Lunch Poland : presentationof the High Speed Trainproject in Poland•30/04/09 Brussels Hungary BusinessClub – Val Deal presentation businessday•5/05/09 Export lunch Saudi Arabia•26/05/09 Export lunch Czech RepublicContact en infoJean-Philippe Mergent 02 210 01 77- export@beci.beEvents22/04 Microsoft IT seminarie23/04 Speed Business Lunch06/05 Infoavond13/05 1000 Brussels14/05 Speed Business Lunch28/05 BECI Golf Trophy17/06 Starters Night25/06 Garden PartyInfo :www.beci.be/events - events@beci.be51nr 4 - April 2009 - dynamiek


Toe t r e d i n g s a a n v r a g e n b i j b e c iDOOR DIRECTIE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR*52nr 4 - April 2009 - dynamiekAdmitis SA, Chaussée de Waterloo 391- 1050 Bruxelles CODE NACE : 85592 - Formationprofessionnelle 85599 - Autresformes d’enseignement del. : Eon CharlesAgence Mac & Co Events SPRL, Ruedes Anglais 27/29 - 7034 Obourg CODENACE : 7311001 - Conception et réalisationde campagnes publicitaires pour destiers, en utilisant tous les médias82300 - Organisation de salons professionnelset de congrès del. : CatherineNicoleAzurtis SPRL, Avenue Fond’Roy 109 - 1180Bruxelles CODE NACE : 46450 - Commercede gros de parfumerie et de produitsde beauté 47750 - Commerce de détail deparfumerie et de produits de beauté enmagasin spécialisé del. : Galoux CédrixCairavo SPRL, Place Albert Ier 42 - 4960Malmedy CODE NACE : 10520 - Fabricationde glaces de consommation 10712- Fabrication artisanale de pain et de pâtisseriefraîche 5610101 - Restauration detype traditionnel del. : Ravo GiusepppeCedam SPRL, Rue Jourdan 13 - 1060Bruxelles CODE NACE : 70220 - Conseilpour les affaires et autres conseils degestion 73200 - Études de marché etsondages d’opinion del. : Moné AndréChristian Lasserre PPE, Avenue Louise379 - 1050 Bruxelles CODE NACE : 71113- Activités d’architecture d’urbanisme,de paysage et de jardin 7112202 - Les activitésdes économistes en constructiondel. : Lasserre ChristianClaudia Arena PPE, Rue des Tulipes 16 -1640 Rhode-Saint-Genèse CODE NACE :82990 - Autres activités de soutien auxentreprises n.c.a. del. : Arena ClaudiaCO2logic SPRL, Rue Robert Thoreaustraat30 - 1150 Bruxelles CODE NACE : 39000- Dépollution et autres services degestion des déchets 84120 - Administrationpublique (tutelle) de la santé, de laformation, de la culture et des autres servicessociaux, à l’exclusion de la sécuritésociale del. : Geerinckx AntoineDawans Thibaut PPE, Avenue AdolpheBuyl 177 - 1050 Bruxelles CODE NACE :70220 - Conseil pour les affaires et autresconseils de gestion del. : Dawans ThibautEladioui PPE, Massira II Rue 22 N° 14 -2000 Casablanca - MAROC del. : EladiouiIsslahEM Create Concept EMC SPRL, RueJean-Baptiste Lepage 22 - 1150 BruxellesCODE NACE : 10890 - Fabrication d’autresproduits alimentaires n.c.a. del. : MerckxEddyEuronext Bruxelles SA, Palais de laBourse - Place de la Bourse - 1000 BruxellesCODE NACE : 66110 - Administrationde marchés financiers del. : GhyssaertJanEversheds LLP, Avenue de Coretenbergh75 - 1000 Bruxelles del. : Cousin SylvieExperience + ASBL, Rue du Tabellion -1050 Bruxelles del. : De Couet BrunoGalerie Leroy PPE, Avenue Louise 269 -1050 Bruxelles del. : Leroy CarolineGCU Bureau SPRL, Avenue Louise 500 -1050 Bruxelles del. : Tonon PierreGilleman Vincent PPE, Chaussée de laHulpe 338 - 1170 Bruxelles CODE NACE :63910 - Activités des agences de presse70210 - Conseil en relations publiqueset en communication del. : GillemanVincentHome Drivers Services Belgique SCRL,Avenue Louise 500 - 1050 Bruxelles CODENACE : 49390 - Autres transports terrestresde voyageurs n.c.a. 96099 - Autresservices personnels del. : Mespouille LucHoreca Partners SPRL, Avenue Louise500 - 1050 Bruxelles CODE NACE : 70220- Conseil pour les affaires et autresconseils de gestion 78100 - Activités desagences de placement de main-d’oeuvredel. : Nicasi FilipLesse Kayaks SA, Place Baudouin 1er2 - 5500 Dinant CODE NACE : 5020002 -l’Exploitation de bateaux d’excursion, decroisière ou de tourisme del. : VanderweyCarinLionel Simonis PPE, Rue Slegers 117 - 1200Bruxelles CODE NACE : 59120 - Post-productionde films cinématographiques,de vidéo et de programmes de télévision73110 - Activités des agences de publicitédel. : Simonis LionelLitteris - Erik Buelens PPE, Avenue desEperviers 38 - 1150 Bruxelles del. : BuelensErikMulumba M. Dido PPE, Avenue Louise500 - 1050 Bruxelles CODE NACE : 70220- Conseil pour les affaires et autresconseils de gestion 72190 - Recherchedéveloppementen autres sciences physiqueset naturelles 85592 - Formationprofessionnelle del. : Mulumba DidoO’Enzo LTD, Chaussée d’Alsemberg842 - 1180 Bruxelles CODE NACE : 46389- Commerce de gros d’autres produitsalimentaires n.c.a. del. : Belaïd TarekP2SE SA, Rue Brunard 10 - 1090 Bruxellesdel. : Dilen Marie-ThérèsePolywal SPRL, Chaussée Romaine 811 -1020 Bruxelles CODE NACE : 70220 - Conseilpour les affaires et autres conseils degestion del. : Walravens GuyPride SA, Avenue de la Couronne 165 -1050 Bruxelles CODE NACE : 7021001- Conseils et assistance opérationnelleaux entreprises dans les domaines desrelations publiques et de la communicationdel. : Maes AnnSadmad SPRL, Rue Waelhem 68 - 1030Bruxelles CODE NACE : 74201 - Productionphotographique, sauf activités desphotographes de presse 74209 - Autresactivités photographiques del. : De GussemLaurentSmart Be FP, Rue Emile Feron 70 - 1060Bruxelles CODE NACE : 90029 - Autresactivités de soutien au spectacle vivantdel. : Jurowicz JulekStéphane Bodart - «Floralies Garden etDéco» PPE, Bergenblokstraat 21 - 1970Wezembeek-Oppem CODE NACE : 7111105- La conception de jardins, de parcs, etc.81300 - Services d’aménagement paysagerdel. : Bodart StéphaneStrages SA, Avenue des Eglantines 39- 1150 Bruxelles CODE NACE : 6920101 -Etablissement de déclarations fiscalespour les particuliers et les entreprisesdel. : Giroul JacquesSzerman SCS, Guyotstraat 22 - 1780Wemmel CODE NACE : 5913004 - Gestionde droits cinématographiques et audiovisuelsd’oeuvres réalisées par des tiersdel. : Szerman ThierryT.B.M. Electro SPRL, Rue Verbist 3 - 1210Bruxelles CODE NACE : 62020 - Conseilinformatique62090 - Autres activités informatiquesdel. : Bulduk Tahir* Leden die twijfels zouden hebben omtrentde eerbaarheid van de een of anderekandidatuur, worden verzocht ons dit tenspoedigste te laten weten en ons alleinlichtingen te bezorgen die de kandidaturenkunnen verduidelijken. Bijgaandelijst heeft enkel tot doel onze leden opde hoogte te brengen van nieuwe kandidaturen.Zij impliceert geen beslissingmet betrekking tot de aanvaarding van dekandidaat-leden, daar deze slechts verkregenwordt na goedkeuring door de Raadvan Bestuur van Beci. De kandidaat-ledenzullen individueel op de hoogte wordengebracht van hun aanvaarding.IndexHierna vind u de lijst van deadverteerders die wij danken voorde steun die zij onze aktie verlenen:• ACTIRIS• ANT MANAGEMENT• BRUSSELS AIRLINES• D’IETEREN• ELECTRABEL• ESSENT• FINNAIR• ING• MERAK• MINISTERIE VAN HET BRUSSELSHOOFDSTEDELIJK GEWEST– BESTUUR ECONOMIE ENWERKGELEGENHEID• PARTENA• TEMPO TEAM• VALORLUB• WARRANT

More magazines by this user
Similar magazines