Download

cloud.presspage.com

Download

Het PV-privéplan van CentrosolarUw bedrijf of organisatie neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus.U kijkt vooruit én om u heen. Zorg voor een duurzame samenleving hoort daarbij. Bovendienbeseft u dat ‘groen’ ondernemen ook financieel voordelig kan zijn.U wilt misschien uw energiegebruik verminderen, streeft naar een klimaatneutraalbedrijfspand of u heeft een duidelijk reductiedoel gesteld voor de CO 2 -emissies van uworganisatie. Maar hoe betrekt u uw werknemers bij dit doel? Hoe krijgt u, net als TNT,bedrijfsbreed de handen op elkaar voor een ambitieus milieuplan?Centrosolar kan u daarbij helpen. Speciaal voor bedrijven en organisaties die duurzaamheidhoog in het vaandel hebben staan, organiseren wij groepsaankopen voor zonnepanelen.Ons PV-privéplan motiveert uw medewerkers, is financieel aantrekkelijk éndraagt bij aan uw klimaatdoelstelling.Wat is Centrosolar?Wij zijn een van de grootste producenten van zonnepanelenin Europa. In Duitsland genieten we al 15 jaar eenreputatie als professioneel en zeer betrouwbaar bedrijf.Wij leveren complete zonnesystemen van hoge kwaliteit,waarin alle onderdelen zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd.Alleen een goed gecombineerd zonnesysteemlevert immers de grootste opbrengst!Ons PV-privéplanZonnepanelen zijn een uitstekende investering, maar deaanschafkosten vormen vaak een drempel. Wij verlagendie drempel voor uw medewerkers door de panelengoedkoper aan te bieden, via een groepsaankoop. OnsPV-privéplan (PV is de officiële naam van zonnepanelen)is geïnspireerd op het PC-privéplan dat veel werknemersde digitale snelweg op hielp. Centrosolar biedt eeneigentijdse variant: een goedkope reis naar de zon!Wat biedt Centrosolar?Centrosolar organiseert voor u het hele proces van degroepsaankoop. Van de eerste informatiebijeenkomst totde laatste installatie van een zonnesysteem. Wij staangarant voor een strakke voortgangsbewaking. En westellen – uiteraard in overleg – de plannen bij als deresultaten afwijken van de oorspronkelijke doelstelling.InformatiebijeenkomstEen informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde medewerkersverhoogt het succes van een PV-privéplan. Wijvertellen ze alles over de voordelen en de werking vanzonne-energie. We laten verschillende materialen eninstallatiemogelijkheden zien. En we geven voorlichtingover subsidietrajecten en financieringsconstructies.Case: TNTWaarom noemen we TNT? Omdat dit bedrijf ontdekte dat zijnCO 2 -voetafdruk drastisch omlaag kon door… de CO 2 -uitstoot van zijnmedewerkers thuis te verminderen! Dit bleek een verrassende succesfactorin een ambitieus milieuprogramma, waardoor werknemers betrokkenraakten bij de duurzame doelen van het transportbedrijf.


Aandacht voor mensenCentrosolar luistert goed naar de wensen van uwmedewerkers en helpt ze het meest rendabele systeemte kiezen. Onze speciaal getrainde installateurs plaatsende systemen zorgvuldig bij de mensen thuis. En onsCentrosolar-team staat voor, tijdens én na de installatieklaar om alle vragen te beantwoorden.Hoe ziet u de resultaten?Elke maand ontvangt u van ons een rapportage. Daarinstaat precies hoeveel offertes uw medewerkers hebbenaangevraagd en hoeveel zonnepanelen Centrosolarheeft geleverd of geïnstalleerd. De resultaten van onsPV-privéplan zijn uitstekend meetbaar: in aantallengeïnstalleerde zonnepanelen, in kWh opgewekte schoneenergie en in vermeden CO 2 -emissies.Wat kost het PV-privéplan?De kosten voor uw bedrijf zijn nihil, terwijl u een grootmilieuvoordeel behaalt: samen besparen uw medewerkersvele tonnen CO 2 ! Bovendien levert het PV-privéplanhen veel financieel voordeel op: als ze hun investering‘eruit’ hebben, produceren de zonnepanelen nog jarenlanggratis stroom.Korting tot 20 procent!Dankzij de groepsaankoop die u faciliteert, krijgen uwmedewerkers een flinke korting op hun zonnepanelen.Zodra duidelijk is hoeveel mensen deelnemen, berekenenwij de exacte korting. Die kan oplopen tot 20 procent!Betrokken medewerkersOns PV-privéplan stimuleert uw medewerkers om ook opde werkvloer bewuster om te gaan met energie. Thuiservaren ze elke dag hoe de zon hen schone, gratis stroomlevert. Op het werk kunnen ze dankzij de displays vanCentrosolar lezen hoeveel CO 2 ze samen besparen. Ookuw bezoekers zien zo in één oogopslag hoe uw MVObeleidin de praktijk gebracht wordt.Onze zonnepanelenCentrosolar-zonnepanelen zijn uitstekendgeschikt voor bewolkte gebieden zoalsNederland. Wij investeren zelf in de productievan onderdelen en materialen, enstemmen ze zorgvuldig op elkaar af totuitstekend renderende zonnesysteem. Onsinnovatieve antireflectieglas zorgt voor 5procent meer opbrengst! Niet voor nietsontvingen we hiervoor de Beierse innovatieprijs2008.


Zet uw medewerkers in de zon!Kies voor het PV-privéplan van Centrosolar!Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over het PV-privéplan van Centrosolar?Neem dan contact met ons op! Met plezier beantwoorden wij al uw vragen. Uiteraardkunnen wij het PV-privéplan aanpassen aan uw wensen en mogelijkheden.Uw voordeel• gratis CO 2 -voetafdruk omlaag• betrokken medewerkers• meetbare resultaten• ondersteuning MVO-beleidWaarom Centrosolar?• betrouwbare kwaliteit• hoog rendement• langdurige garantie• aandacht voor mensenCentrosolar Benelux BVDe Prinsenhof 1.054004 LN TIELNederlandTel: +31 344 767 002Fax: +31 344 767 003Deze folder is gedrukt met inkt van plantaardige grondstoffen.info.benelux@centrosolar.comwww.centrosolar.nl

More magazines by this user
Similar magazines